professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism"

Transkriptio

1

2 excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut perusarvojamme. Nämä arvot tulevat jatkossakin olemaan tulevaisuutemme perustana. Tavoitteenamme on konsernin kasvu ja keskitymme tuottavaan kasvuun, mutta on tärkeää, että jokainen työntekijä tietää, kuinka haluamme saavuttaa tämän menestyksen. Nopeasti muuttavassa ympäristössä sekä jatkuvasti kasvavassa liiketoiminnassa on aika täydentää arvojamme tällä asiakirjalla, joka selventää, miten haluamme työntekijöidemme tekevän bisnestä. Olemme virallistaneet eettiset säännöt ja haluamme, että ne on otettu yrityksessämme käyttöön. Lyreco ei koskaan hyväksy laitonta tai epäeettistä toimintaa organisaatioon sisällä. Uskomme, että dokumentoimalla periaatteet Lyrecon eettisiin sääntöihin, menestyksekäs kasvumme vahvistuu entisestään. On tärkeää mainita, että Lyrecon jokaisen työntekijän velvollisuus on noudattaa eettisiä sääntöjä. Meidän tulee noudattaa ja käyttää näitä sääntöjä jokapäiväisessä työssämme ja yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa. Odotamme jokaisen työntekijän tietävän Lyrecon eettiset säännöt ja toimivan niiden mukaisesti kuten odotamme johtoryhmien puhuvan eettisten sääntöjen puolesta. Jos sinulla on kysyttävää eettisistä säännöistä tai olet huolissasi jonkin työntekijän käyttäytymisestä yrityksessä, sinulla on mahdollisuus keskustella asiasta esimiehesi tai henkilöstöpäällikön kanssa. Voit myös halutessasi anonyymisti ilmoittaa asiasta osoitteeseen Takaamme täyden luottamuksellisuuden tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetyistä huolenaiheista. Odotamme jokaisen työntekijän noudattavan näitä sääntöjä ja vahvistavan Lyrecon mainetta luotettavana ja kunnioitettavana yrityksenä liike-elämässä. Eric Bigeard Chief Executive Officer 02

3 Lyrecon eettiset säännöt Kenen tulee noudattaa Lyrecon eettisiä sääntöjä?... 4 Mitä työntekijöiltä odotetaan?...5 Mitä päälliköiltä ja johtajlta odotetaan?...5 Huolestunut rehellisyydestä? Ilmoita huolenaiheesi... 6 Kuinka ilmoittaa huolesta?... 7 Sanktiot... 7 Yleinen liiketoimintaetiikka Lyrecon periaatteet... 8 Lain noudattaminen... 8 Yhteiskuntavastuu... 9 Yhteistyö Työskentely asiakkaan kanssa Työskentely tavarantoimittajan kanssa Työskentely julkisen sektorin kanssa Reilu kilpailu Sopimaton toiminta kaupanteossa Työntekijöiden velvollisuudet Terveys ja turvallisuus Monipuolisuus Käyttäytyminen työpaikalla Yrityksen edustaminen Eturistiriidat Päihteiden väärinkäyttö Yksityisyys ja luottamuksellisuus 16 Yrityksen kirjanpidon virheettömyys 17 Yrityksen varojen käyttö 18 03

4 Lyrecon eettiset säännöt esittelevät standardit, joita Lyrecon työntekijöiden ja päälliköiden odotetaan noudattavan työskentelyssään asiakas- ja tavarantoimittajasuhteissa kollegoiden välisissä suhteissa yritystä edustaessaan Kaikkien työntekijöiden odotetaan toimivan lain ja eettisten sääntöjen mukaisesti. Eettiset säännöt ovat yhteenveto erityisistä asioista, jotka tulee ottaa huomioon liiketoiminnassa. Päälliköiden ja työntekijöiden tulee olla tietoisia eettisistä säännöistä ja ilmoittaa, mikäli havaitsevat lain tai Lyrecon eettisten sääntöjen rikkomista. LYRECON EETTIS Kenen tulee noudattaa Lyrecon eettisiä sääntöjä? Kaikki Lyrecon työntekijät, mukaanlukien päälliköt ja johtajat. Kenelläkään, millään yrityksen tasolla ei ole oikeutta vaatia tai sallia näiden sääntöjen rikkomista. Tässä asiakirjassa Tytäryhtiö tarkoittaa yritystä, jonka äänioikeudesta Lyreco kokonaisuudessaan (suoraan tai epäsuoraan) omistaa vähintään 50 %. Liiketoiminnassamme odotamme kumppaneidemme noudattavan Lyrecon eettisten sääntöjen perusperiaatteita. Kaikkien, jotka edustavat Lyrecoa, odotetaan noudattavan näitä sääntöjä ja tarjoavan alaisilleen tarvittavan tiedon ja koulutuksen.

5 Mitä työntekijöiltä odotetaan? Työntekijöiden tulee lukea ja ymmärtää Lyrecon eettiset säännöt sekä toimia niiden mukaisesti. Kysyä lisätietoja esimieheltä, mikäli eettisissä säännöissä on jotain epäselvää Ilmoittaa välittömästi eettisten sääntöjen rikkomisesta Tarvittaessa avustaa sääntöjen rikkomisesta johtuvissa selvityksissä ET SÄÄNNÖT Mitä päälliköiltä ja johtajilta odotetaan? Päälliköiden tulee noudattaa ja edustaa eettisiä sääntöjä kuten myös noudattaa lakia ja pitää huolta, että myös alaiset tekevät samoin. Päällikön rooliin sisältyy lisävastuu: Olla esimerkillinen eettisten sääntöjen noudattamisessa Informoida ja antaa koulutusta alaisilleen Selvittää raportoituja Lyrecon eettisten sääntöjen rikkomuksia Varmistaa, että kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa lain tai eettisten sääntöjen rikkomisesta ilman pelkoa hänelle koituvista ongelmista Tehdä välittömästi parannuksia havaitessaan heikkouksia sääntöjen noudattamisessa 05

6 OLETKO HUOLESTUNUT REHELLISYY- DESTÄ? Ilmoita huolenaiheesi Odotamme kaikkien työntekijöiden ilmoittavan, mikäli he havaitsevat epärehellistä toimintaa. Tämä periaate pyrkii suojelemaan Lyrecoa, sen työntekijöitä sekä osakkaita. Työntekijänä sinulla on vastuu ilmoittaa, mikäli oletat, että Lyrecon eettisiä sääntöjä rikotaan Lyreco takaa Luottamuksellisuus: Ilmoittavan työntekijän henkilöllisyys pysyy salassa ja se ilmoitetaan vain tarvittaessa. Työntekijä voi myös halutessaan olla yhteydessä Groupiin, mikäli haluaa pysyä nimettömänä. Ei kostotoimenpiteitä: Lyreco ei hyväksy minkäänlaisia kostoa tai pelottelua ilmoittanutta työntekijää kohtaan. Yksilön kunnioitus on Lyrecon arvojen ja toiminnan perusperiaate.

7 Kuinka ilmoittaa huolesta? Lyrecon eettisten sääntöjen tai lain rikkomisesta voit ilmoittaa seuraaville henkilöille: Esimiehelle Laatupäällikölle Henkilöstöpäällikölle Talouspäällikölle Toimitusjohtajalle Group johtoryhmän jäsenelle Kuten edellä mainittu, voit myös ilmoittaa nimettömästi Lyreco Ethics Comitylle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Tätä osoitetta voidaan käyttää myös lähetettäessä sähköpostia yrityksen ulkopuolelta. Sanktiot Lain ja/tai Lyrecon eettisten sääntöjen rikkominen, pelottelu tai sellaisen työntekijän uhkaaminen, joka on ilmoittanut rikkomuksesta voi johtaa rankaisuun, joka pitää sisällään työsuhteen irtisanomisen. Lyreco pidättää oikeuden käyttää oikeustoimia vaatiakseen vahingonkorvausta lain ja/tai Lyrecon eettisten sääntöjen rikkomisesta. Lain rikkominen voi johtaa syytteeseen, sakkoihin tai mahdollisesti vankeuteen. Tässä tapauksessa yritys ei välttämättä ole halukas edustamaan työntekijää oikeudessa. 07

8 Lyrecon missio ja arvot Lyrecon eettiset säännöt Kertoo standardit, joita Lyrecon työntekijöiden, päälliköiden ja johtajien odotetaan noudattavan työssään. Lyrecon periaatteet Lyrecon prosessit, ohjeet ja parhaat toimintatavat Prosessit ja ohjeet vahvistavat sisäistä valvontaa työympäristössä. 03 Lain ja määräysten noudattaminen 08 Lyreco on kehittänyt prosesseja ja ohjeita vahvistaakseen sisäistä valvontaa työympäristössämme. Sisäisiä auditointeja tehdään säännöllisesti. Prosesseja ja standardeja muokataan aina tarvittaessa. Lyreco toimii useassa maassa, joissa on erilaiset kulttuurit ja lait. Perusperiaatteena Lyrecon työntekijöiden tulee noudattaa lakia ja määräyksiä. Kenelläkään yrityksessä ei ole oikeutta rikkoa lakia. Odotamme päälliköidemme ymmärtävän lain puitteet työskentelyssään. Jos ilmenee epäselvyyksiä lain ja määräysten tulkinnassa tai merkityksissä, tulee hakea ammattimaisia ohjeita ennen toimimista. Oikeudenkäynti- ja syyteasioista päälliköiden tulee ilmoittaa talouspäällikölle tai suoraan Group Legal Managerille.

9 Yhteiskuntavastuu Ympäristö Lyreco ottaa vastuunsa yhteiskunnasta kokonaisuudessaan erittäin vakavasti. Vuonna 2004 Lyreco allekirjoitti YK:n Global Compact-aloitteen tukeakseen kestävää kehitystä ihmisoikeuksien, työn, ympäristön suojelun ja korruption vastaisessa työssä. Se kannustaa sidosryhmiämme liittymään tähän Global Compact-aloitteeseen. Kaikkia työntekijöitämme on informoitu Global Compact-aloitteesta ja sen tavoitteista ja jatkamme aktiivisesti ympäristön ja yhteiskunnan kehityksen tukemista. Poliittiset aktiviteetit Lyreco kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta olla yksilöinä mukana poliittisissa aktiviteeteissa, kunhan he eivät edusta yritystä. Työntekijä ei saa käyttää näissä toimissaan yrityksen omaisuutta (puhelinta, faxia, sähköpostia, tietokonetta, jne.). Yrityksenä Lyreco ei tue poliittisia puolueita eikä osallistu poliittisiin aktiviteetteihin. Lyreco ja sen tytäryhtiöt eivät tee maksusuorituksia tai lahjoituksia (rahana tai tavarana) poliittisille puolueille, - järjestöille tai poliitikoille. Oikeus organisoitua Lyreco pitää työntekijöitään avainresurssina ja arvostaa heidän mielipiteitään. Lyreco tekee henkilöstölleen säännöllisesti mielipidekyselyitä parantaakseen ilmapiiriä ja johtamista. Lyrecolla on henkilöstökomitea, jonka kesken jaetaan ja keskustellaan yrityksen sisäisistä asioista. Lyreco kunnioittaa paikallisia lakeja ja määräyksiä, sekä ammattiyhdistysten tai muiden järjestöjen ajamia työntekijöiden oikeuksia. Lyrecon yhteisöt Linjassa yrityksen arvojen kanssa, Lyreco haluaa tehostaa sosiaalisia ja hyväntekeväisyysaloitteitaan. Lyreco on perustanut Lyreco for Education - säätiön. Tämä säätiö pyrkii parantamaan lasten koulutusta kehitysmaissa. YLEINEN LIIKE- TOIMINTAETIIKKA 09

10 Lyreco odottaa kaikkien työntekijöidensä olevan rehellisiä ja noudattavan korkeaa moraalia yhteistyökumppaneidensa kanssa. SUHTEET YHTEISTYÖ- KUMPPANEIHIN Työskentely asiakkaiden kanssa Asiakas on Lyrecon arvojen keskeinen osa. Tavoitteemme on luoda pitkäikäisiä asiakassuhteita. Kaikissa yhteyksissä odotamme myyntiedustajiemme ja avainasiakaspäälliköidemme käyttäytyvän erittäin kunnioittavasti asiakasyritystä ja sen työntekijöitä kohtaan Lyreco takaa, että sopimusehtoja noudatetaan. Lyrecon myyjät takaavat, että asiakkaita informoidaan kaikista tarjouksista ja muista toimista, joista asiakas voisi hyötyä. Lyrecon myyjät välttävät luomasta henkilökohtaisia suhteita asiakkaisiin estääkseen mahdollisen eturistiriitatilanteen. Välittäessään tilausta Lyrecon myyjät varmistavat, että asiakas on noudattanut sopimusta ja että tilaus on asiakkaan parhaan edun mukainen. Myyntiedustajat, asiakaspalvelu ja kuljettajat vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja parantavat jatkuvasti palvelumme laatua.

11 Työskentely tavarantoimittajien kanssa Lyrecon tavarantoimittajasuhteet perustuvat lainmukaisuuteen, tehokkuuteen ja avoimuuteen. Lyreco pyrkii molemminpuolisesti hyödylliseen suhteeseen. Lyrecon tavarantoimittajat valitaan tarjousprosessin kautta, jotta maksimoidaan avoimuus valinnassa. Tavarantoimittajia arvioidaan heidän tuotteiden laadun, palvelun ja hintojen perusteella. Lyreco kohtelee olemassaolevaa tavarantoimittajaa oikeudenmukaisesti. Missään olosuhteissa tavarantoimittajan valintaan ei saa vaikuttaa oma etu tai ystävyyssuhteet. Lyreco takaa antavansa rehellistä ja avointa palautetta epäonnistuneissa tarjouksissa. Tavarantoimittajien antama tieto pysyy luottamuksellisena kaikissa olosuhteissa eikä sitä jaeta kilpailijoille. Lyreco takaa noudattavansa sovittuja ehtoja ja maksaa sopimusehtojen mukaisesti olettaen, että tavarantoimittaja toimii niiden mukaisesti. Lyreco odottaa tavarantoimittajiensa noudattavan lakia erityisesti henkilöstön kohtelussa, vastustavan lapsityövoimaa, takaavan terveellisen ja turvallisen työympäristön ja suojelevan ympäristöä. Tavarantoimittajien odotetaan noudattavan Lyrecon eettisten sääntöjen mukaisia periaatteita. 11

12 Työskentely julkisen sektorin kanssa Lyreco toimi myös julkisen sektorin, valtion omistamien yhtiöiden ja järjestöjen, koulujen, yliopistojen ja sairaaloiden kanssa. Lyrecon työntekijöiden täytyy noudattaa korkeita eettisiä standardeja suhteissaan ja toimissaan valtion virkamiesten kanssa sekä noudattaa täsmällisesti näiden markkinoiden erityisiä lakeja ja määräyksiä. Lyreco ei tee maksusuorituksia valtion virkamiehille tai poliittisille puolueille tavoitteenaan kasvattaa mahdollisuuksiaan tarjouskilpailuissa Reilu kilpailu Lyreco kunnioittaa liiketoimintayhteisöä mukaan lukien kilpailijat. Tavoitteemme on kasvattaa liiketoimintaa, mutta kasvun hintana ei saa olla yrityksen korkean moraalin laiminlyöminen. Lyreco ei hyväksy tilannetta, joka aiheuttaa kilpailijalle epäreilua haittaa. Lyreco ei myöskään hyväksy sopimuksia tai järjestelyjä, jotka epäreilulla tavalla rajoittavat kilpailua. Lyrecon työntekijät eivät saa keskustella tai vaihtaa luottamuksellista tietoa kenenkään eikä erityisesti kilpailijoiden kanssa. Työntekijän, joka saa kilpailijasta luottamuksellista tietoa, tulee kertoa siitä välittömästi esimiehelle. Huom: luottamuksellinen tieto tarkoittaa kaikkea ei julkista-tietoa.

13 Sopimaton kaupanteko Lahjonta Henkilökunnan lounaat Lyreco ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa (rahaa, tavaraetuja ) asiakkailta, tavarantoimittajilta tai muilta osapuolilta tavoitteena parantaa mahdollisuuksiaan kaupanteossa. Lyreco ei osallistu lahjontaan missään muodossa ja odottaa työntekijöidensä noudattavan samaa periaatetta. Kaikenlainen henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu (raha, laina, perheenjäsenen palkkaus ) ei ole hyväksyttävää ja se katsotaan lahjonnaksi ja voi aiheuttaa Lyrecolle lakisyytteen. Lahjuksia vastaanottavat työntekijät altistavat itsensä lakisyytteeseen. Lahjat Työntekijät eivät saa ottaa vastaan lahjoja (lukuunottamatta nimellisarvoisia tavaroita) tai kutsuja urheilu- tai kulttuuritapahtumiin. Työntekijöille annetut lahjat tulee välittää henkilöstöpäällikölle. Yhteistyökumppaneita tulee tiedottaa Lyrecon standardeista. Päälliköt saattavat poikkeuksellisesti tarjota alaisilleen aterioita. Tämä on hyväksyttävää toimintaa, jos se pysyy satunnaisena ja kohtuullisella tasolla. Korkeimmassa asemassa oleva työntekijä maksaa aina laskun ja laskuttaa kulut. Tämä ei saa kuitenkaan tulla tavaksi ja työntekijöiden tulisi pääsääntöisesti itse maksaa omat lounaansa tai illallisensa. Näytteet Tavarantoimittajat jakavat näytteitä uusien tuotteiden testaamiseen. Tuotetestaus on normaalia liiketoimintaa. Se tulee kuitenkin pitää rajoissa ja markkinointiosaston tulee olla testauksesta tietoinen. Kaikki ylimääräiset näytteet tulee lähettää tuotepäälliköille. Työntekijät eivät saa missään olosuhteissa myydä näytteitä tai lahjoja omaksi edukseen. Huom: Nimellisarvoinen tarkoittaa suhteellisen pieniarvoista esinettä, joka ei vaikuta vastaanottajaan, esimerkiksi logollinen lippalakki. Liikelounaat ovat hyväksyttäviä normaalissa liiketoiminnassa, kunhan ne pysyvät kohtuullisella tasolla, bisnespainotteisina ja satunnaisina. Asiakastilaisuuksien isännöinti täytyy tapahtua kohtuuhintaisissa ravintoloissa. Kohtuuton alkoholin juominen on ehdottomasti kiellettyä. Lyrecon työntekijän täytyy kaikissa tilanteissa esiintyä ammattimaisesti. Lyreco ei anna työntekijöilleen lupaa kutsua asiakkaita sopimattomiin aikuisviihdebaareihin. Tämäntyyppiset paikat eivät ole Lyrecon standardien mukaisia. Tämäntyyppisistä paikoista aiheutuneita kuluja ei korvata. 13

14 Terveys ja turvallisuus Lyreco työskentelee jatkuvasti tarjotakseen terveellisen ja turvallisen työympäristön ja estääkseen loukkaantumiset työpaikalla. Työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän turvallisesti ja asianmukaisesti ja noudattavan työpaikan turvallisuussääntöjä. Lyreco ei hyväksy näiden sääntöjen sivuuttamista. Työntekijöiden tulee ilmoittaa rikkoutuneista välineistä ja/tai laitteista, jotka saattavat olla turvallisuusriskejä. Ilmoittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa työntekijälle rangaistuksen. Monipuolisuus Lyreco uskoo, että monipuolisuus rikastuttaa työympäristöä ja kokemuksia. Rekrytointipäätökset, ylennykset ja koulutusohjelmat perustuvat pätevyyteen, taitoihin, työkokemukseen ja työnlaatuun. Näitä päätöksiä ei missään olosuhteissa tehdä katsoen sukupuoleen, ikään, vammaan, rotuun, väriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, kulttuuriin tai kotimaahan. Syrjintä, joka tapahtuu perustuen sukupuoleen, ikään, vammaan, rotuun, väriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, kulttuuriin tai kotimaahan, tulkitaan Lyrecon eettisten sääntöjen rikkomiseksi ja siitä tulee ilmoittaa. Lyreco kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa puolueetonta rekrytointia. Käyttäytyminen työpaikalla Lyreco ei hyväksy minkäänlaista työntekijöihin, työkavereihin, asiakkaisiin tai tavarantoimittajiin kohdistuvaa ahdistelua (seksuaalista tai muuta). Ahdistelu loukkaa yksityisyyden suojaa. Lyreco on päättänyt ottaa tässä asiassa käyttöön «nollatoleranssin» Ahdistelua voi ilmetä monella eri tavalla, esimerkiksi ei-toivottuja seksuaalisia ehdotuksia tai kommentteja, etnisiä, rasistisia tai seksistisiä vitsejä kuten myös ei-toivottua koskettelua. Työntekijöiden odotetaan noudattavan Lyrecon nollatoleranssia ja raportoivan välittömästi työpaikalla esiintyvästä epäasiallisesta käytöksestä. VELVOITTEET TYÖNTEKIJÖITÄ KOHTAAN

15 Yrityksen edustaminen Edustaessaan Lyrecoa työntekijöiden tulee aina toimia yrityksen parhaan edun mukaisesti. Työntekijöiden tulee aina osoittaa ammatillista asennetta. Työntekijät eivät saa puhua tai kirjoittaa Lyrecon puolesta lukuunottamatta toimitusjohtajan (tai ylemmän) etukäteen valtuuttamana. Työntekijöiden, jotka puhuvat yrityksen puolesta, tulisi varmistaa, että heidän oma näkökulmansa on sama kuin yrityksen näkökulma. Eturistiriidat Työntekijöiden ei tulisi olla työ- tai vapaa-ajallaan tilanteessa, joka on ristiriidassa Lyrecon edun kanssa. Eturistiriita on tilanne, jossa työntekijän henkilökohtaiset ja Lyrecon edut poikkeavat toisistaan. Kaikkien työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän Lyrecon parhaan edun mukaisesti. Työntekijöillä ei saa olla suoraan tai epäsuoraan kiinnostusta tai suhdetta organisaatioon tai yksilöön, joka saattaa vaikuttaa hänen puolueettomaan päätöksentekoonsa normaalissa toiminnassaan Lyrecolla. Kun työntekijällä on romanttinen suhde alaiseensa, hänen katsotaan olevan eturistiriitatilanteessa. Sama pätee, kun työntekijällä on romanttinen suhde asiakkaaseen tai tavarantoimittajaan, joka toimii suoraan hänen kanssaan. Kohdattaessa eturistiriitoja työntekijän tulisi välittömästi kertoa tästä esimiehelleen ja pidättäytyä päätöksenteosta, jossa hänen arvostelukykynsä voidaan kyseenalaistaa. Päihteiden väärinkäyttö Lyreco ei hyväksy huumeiden käyttöä lainkaan eikä alkoholin käyttöä työaikana tavalla, joka voi vaarantaa työturvallisuuden tai Lyrecon maineen. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen rikkoo lakia ja voi johtaa lakitoimenpiteisiin, sakkoihin tai vankeuteen. Lyreco ei välttämättä auta työntekijää tällaisissa tapauksissa tai edusta häntä oikeudessa. Toimitettaessa tilauksia tai ajettaessa yrityksen autoa, työntekijöiden odotetaan olevan täysin selviä. 15

16 YKSITYISYYS JA LUOTTAMUK- SELLISUUS Lyreco käsittelee vastuuntuntoisesti tavarantoimittajiin, työntekijöihin ja muihin osapuoliin liittyviä luottamuksellisia tietoja. Työntekijöillä on salassapitovelvollisuus työaikanaan hankkimilleen luottamuksellisille tiedoille. Työntekijöiden tulee varmistaa, että tieto ei leviä vahingossa, esimerkiksi julkisissa paikoissa käydyissä keskusteluissa, ystävien tai perhenjäsenten välisissä keskusteluissa, esitettäessä tietoja tietokoneelta julkisilla paikoilla tai jätettäessä asiakirjoja esille Huom: luottamuksellinen tieto tarkoittaa ei julkista-tietoa. Luottamuksellista tietoa tulisi esittää vain oikeutetuille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa. Lyreco odottaa, että työntekijä palauttaa kaikki luottamukselliset asiakirjat eikä paljasta mitään yritykseen liittyvää tietoa lähtiessään yrityksestä. Lyreco poistaa tiettyjen asiakkaiden tai tavarantoimittajien tiedot heidän sitä vaatiessa.

17 YRITYKSEN KIRJANPIDON VIRHEETTÖMYYS Yrityksen kirjanpito on erittäin tärkeä yrityksen tehokkuuden arviointikriteeri. Kirjanpidon virheettömyys takaa rehellisen ja laillisen mittarin tehokkuudelle. Jokaisen Lyrecon työntekijän vastuulla on varmistaa, että kaikki yrityksen toiminnot ovat täydellisesti ja oikein kirjattu kirjanpitoon ja kaikista virheistä raportoidaan välittömästi. Lyreco ei koskaan hyväksy työntekijöiltä väärennettyjä tai virheellisiä raportteja päästäkseen tavoitteisiin. Nämä toimet luokitellaan petollisiksi ja yritys vaatii näissä asioissa nollatoleranssia. Työntekijästä, joka tekee sopimuksia asiakkaiden, tavarantoimittajien tai kollegoiden kanssa rikkoen olemassaolevia prosesseja ja päästäkseen tavoitteeseen, tulee välittömästi ilmoittaa esimiehelle. Kaiken virheellisen tiedon esittäminen on petollista. Esimerkkejä: Myyntiedustaja ilmoittaa väärin päiväkohtaiset asiakaskäyntinsä. Kulujen jakaminen usealle kuukaudelle, koska budjetti on ylitetty. Tavaroiden sisäänoton viivästyttäminen, jotta päästäisiin inventaariotavoitteisiin. Kaikki nämä toimet luokitellaan yrityksen asiakirjojen manipuloinniksi, joka saattaa johtaa syytteeseen. Lyreco odottaa kaikkien työntekijöidensä auttavan ulkoisia ja sisäisiä tilintarkastajia heidän tarkistustehtävissään. Työntekijöiden ja päällikköjen tulee noudattaa sisäistä prosessia kulujen hyväksynnässä pääomamenoissa ja käteissiirroissa. 0717

18 YRITYKSEN VAROJEN KÄYTTÖ Yrityksen resurssit on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen ja tavoitteisiin pääsemiseen. Yrityksen resurssien väärinkäyttö tai hukkaaminen ei ole sallittua. Työntekijät eivät saa käyttää yrityksen resursseja omiin tai ystäviensä tarkoituksiin. Vain erityistarkoituksissa yrityksen laitteiden (puhelin, fax, tietokone ) käyttö on sallittua Esimerkkejä Yrityksen pakettiautojen käyttö työajan ulkopuolella henkilökohtaisiin tarkoituksiin ei ole sallittua. Yrityksen tarvikkeiden käyttö kotona ilman hyväksyttävää tarkoitusta ei ole sallittua.

19 You're our number One! 19

20 You're our number One! Väinö Tannerin tie 3, Vantaa Puh Fax

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot 1 Tietosuoja Liikennöitsijä tiedostaa, että rekisteritietojen täyttämiseksi hänen on syötettävä järjestelmään yhtiötä koskevien tietojen lisäksi ajoneuvokohtaisia

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

R-Sarkon Oy:n eettiset säännöt

R-Sarkon Oy:n eettiset säännöt R-Sarkon Oy:n eettiset säännöt Eettiset säännöt Tämä eettisten sääntöjen versio on yhteenveto eettisistä säännöistä. Se jaetaan kaikille työntekijöillemme. Eettisten sääntöjen täysi versio toimitetaan

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta 2017 Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet I Jokaisen työntekijämme minun ja sinun henkilökohtaisella vastuulla on

Lisätiedot

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1]

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. Applus+:n ARVOT 1 3 3. EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ: ARVOJEMME TURVAAMINEN 3.1. Mikä on säännöstön tarkoitus? 3.2. Kenen täytyy

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Addtech AB. Toimintaohjeet

Addtech AB. Toimintaohjeet Addtech AB Toimintaohjeet Johdanto Addtech on teknisen kaupan alalla toimiva konserni, joka tuo valmistajan asiakkalle sekä teknistä että taloudellista lisäarvoa. Konserni toimii tietyillä korkeateknologisten

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Puh. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Faksi 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

Code of Ethics WDSF. Leena Liusvaara, Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki

Code of Ethics WDSF. Leena Liusvaara, Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki Code of Ethics WDSF Leena Liusvaara, 27.8.2016 Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki Tämä diasarja on esitetty kansallisessa tuomarikongressissa Helsingissä 27.8. Diojen tekstit perustuvat WDSF:n Code

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET 2 ESITTELY Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa.

Lisätiedot

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy - Eettiset toimintaperiaatteet Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Menettelyohje. Päivitetty Kesäkuu 2017

Menettelyohje. Päivitetty Kesäkuu 2017 Menettelyohje Päivitetty Kesäkuu 2017 B Sisällysluettelo 2 Tarkoitus ja soveltamisala 4 Työntekijöiden oikeudet 6 Liiketoimintaperiaatteet 9 Ihmisoikeudet 10 Ympäristö 11 Menettelyohjeen noudatta minen,

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Yksilöllisen tuen laatuvaatimukset ja -kriteerit

Yksilöllisen tuen laatuvaatimukset ja -kriteerit Yksilöllisen tuen laatuvaatimukset ja -kriteerit K U V A V E R S I O 2 0. 1 2. 2 0 1 1 K E H I T Y S V A M M A - A L A N A S U M I S E N N E U V O T T E L U K U N T A 1. PALVELUNI VASTAAVAT YKSILÖLLISIÄ

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015

VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015 EETTISET OHJEET VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015 Sisällysluettelo Toimintaperiaatteet Yleiset vaatimukset Eturistiriidat Salassapitovelvollisuus Lahjonta Lahjoitukset poliittiseen toimintaan Lahjoitukset

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017)

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) LAPSI Vainossa lapsi voi olla vainoamisen kohde, mutta hän voi olla myös vainon väline. Isä

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Eettiset säännöt, lyhyt versio The global leader in door opening solutions

Eettiset säännöt, lyhyt versio The global leader in door opening solutions Eettiset säännöt, lyhyt versio The global leader in door opening solutions 2 Eettiset säännöt Tämä eettisten sääntöjen versio on yhteenveto eettisistä säännöistä. Se jaetaan kaikille työntekijöillemme.

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Eettinen toimintaohjeisto

Eettinen toimintaohjeisto Eettinen toimintaohjeisto Sulzer on sitoutunut ja sitouttaa työntekijänsä toimimaan liike-elämässä korkeiden eettisten normien mukaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja. Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot