professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism"

Transkriptio

1

2 excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut perusarvojamme. Nämä arvot tulevat jatkossakin olemaan tulevaisuutemme perustana. Tavoitteenamme on konsernin kasvu ja keskitymme tuottavaan kasvuun, mutta on tärkeää, että jokainen työntekijä tietää, kuinka haluamme saavuttaa tämän menestyksen. Nopeasti muuttavassa ympäristössä sekä jatkuvasti kasvavassa liiketoiminnassa on aika täydentää arvojamme tällä asiakirjalla, joka selventää, miten haluamme työntekijöidemme tekevän bisnestä. Olemme virallistaneet eettiset säännöt ja haluamme, että ne on otettu yrityksessämme käyttöön. Lyreco ei koskaan hyväksy laitonta tai epäeettistä toimintaa organisaatioon sisällä. Uskomme, että dokumentoimalla periaatteet Lyrecon eettisiin sääntöihin, menestyksekäs kasvumme vahvistuu entisestään. On tärkeää mainita, että Lyrecon jokaisen työntekijän velvollisuus on noudattaa eettisiä sääntöjä. Meidän tulee noudattaa ja käyttää näitä sääntöjä jokapäiväisessä työssämme ja yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa. Odotamme jokaisen työntekijän tietävän Lyrecon eettiset säännöt ja toimivan niiden mukaisesti kuten odotamme johtoryhmien puhuvan eettisten sääntöjen puolesta. Jos sinulla on kysyttävää eettisistä säännöistä tai olet huolissasi jonkin työntekijän käyttäytymisestä yrityksessä, sinulla on mahdollisuus keskustella asiasta esimiehesi tai henkilöstöpäällikön kanssa. Voit myös halutessasi anonyymisti ilmoittaa asiasta osoitteeseen Takaamme täyden luottamuksellisuuden tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetyistä huolenaiheista. Odotamme jokaisen työntekijän noudattavan näitä sääntöjä ja vahvistavan Lyrecon mainetta luotettavana ja kunnioitettavana yrityksenä liike-elämässä. Eric Bigeard Chief Executive Officer 02

3 Lyrecon eettiset säännöt Kenen tulee noudattaa Lyrecon eettisiä sääntöjä?... 4 Mitä työntekijöiltä odotetaan?...5 Mitä päälliköiltä ja johtajlta odotetaan?...5 Huolestunut rehellisyydestä? Ilmoita huolenaiheesi... 6 Kuinka ilmoittaa huolesta?... 7 Sanktiot... 7 Yleinen liiketoimintaetiikka Lyrecon periaatteet... 8 Lain noudattaminen... 8 Yhteiskuntavastuu... 9 Yhteistyö Työskentely asiakkaan kanssa Työskentely tavarantoimittajan kanssa Työskentely julkisen sektorin kanssa Reilu kilpailu Sopimaton toiminta kaupanteossa Työntekijöiden velvollisuudet Terveys ja turvallisuus Monipuolisuus Käyttäytyminen työpaikalla Yrityksen edustaminen Eturistiriidat Päihteiden väärinkäyttö Yksityisyys ja luottamuksellisuus 16 Yrityksen kirjanpidon virheettömyys 17 Yrityksen varojen käyttö 18 03

4 Lyrecon eettiset säännöt esittelevät standardit, joita Lyrecon työntekijöiden ja päälliköiden odotetaan noudattavan työskentelyssään asiakas- ja tavarantoimittajasuhteissa kollegoiden välisissä suhteissa yritystä edustaessaan Kaikkien työntekijöiden odotetaan toimivan lain ja eettisten sääntöjen mukaisesti. Eettiset säännöt ovat yhteenveto erityisistä asioista, jotka tulee ottaa huomioon liiketoiminnassa. Päälliköiden ja työntekijöiden tulee olla tietoisia eettisistä säännöistä ja ilmoittaa, mikäli havaitsevat lain tai Lyrecon eettisten sääntöjen rikkomista. LYRECON EETTIS Kenen tulee noudattaa Lyrecon eettisiä sääntöjä? Kaikki Lyrecon työntekijät, mukaanlukien päälliköt ja johtajat. Kenelläkään, millään yrityksen tasolla ei ole oikeutta vaatia tai sallia näiden sääntöjen rikkomista. Tässä asiakirjassa Tytäryhtiö tarkoittaa yritystä, jonka äänioikeudesta Lyreco kokonaisuudessaan (suoraan tai epäsuoraan) omistaa vähintään 50 %. Liiketoiminnassamme odotamme kumppaneidemme noudattavan Lyrecon eettisten sääntöjen perusperiaatteita. Kaikkien, jotka edustavat Lyrecoa, odotetaan noudattavan näitä sääntöjä ja tarjoavan alaisilleen tarvittavan tiedon ja koulutuksen.

5 Mitä työntekijöiltä odotetaan? Työntekijöiden tulee lukea ja ymmärtää Lyrecon eettiset säännöt sekä toimia niiden mukaisesti. Kysyä lisätietoja esimieheltä, mikäli eettisissä säännöissä on jotain epäselvää Ilmoittaa välittömästi eettisten sääntöjen rikkomisesta Tarvittaessa avustaa sääntöjen rikkomisesta johtuvissa selvityksissä ET SÄÄNNÖT Mitä päälliköiltä ja johtajilta odotetaan? Päälliköiden tulee noudattaa ja edustaa eettisiä sääntöjä kuten myös noudattaa lakia ja pitää huolta, että myös alaiset tekevät samoin. Päällikön rooliin sisältyy lisävastuu: Olla esimerkillinen eettisten sääntöjen noudattamisessa Informoida ja antaa koulutusta alaisilleen Selvittää raportoituja Lyrecon eettisten sääntöjen rikkomuksia Varmistaa, että kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa lain tai eettisten sääntöjen rikkomisesta ilman pelkoa hänelle koituvista ongelmista Tehdä välittömästi parannuksia havaitessaan heikkouksia sääntöjen noudattamisessa 05

6 OLETKO HUOLESTUNUT REHELLISYY- DESTÄ? Ilmoita huolenaiheesi Odotamme kaikkien työntekijöiden ilmoittavan, mikäli he havaitsevat epärehellistä toimintaa. Tämä periaate pyrkii suojelemaan Lyrecoa, sen työntekijöitä sekä osakkaita. Työntekijänä sinulla on vastuu ilmoittaa, mikäli oletat, että Lyrecon eettisiä sääntöjä rikotaan Lyreco takaa Luottamuksellisuus: Ilmoittavan työntekijän henkilöllisyys pysyy salassa ja se ilmoitetaan vain tarvittaessa. Työntekijä voi myös halutessaan olla yhteydessä Groupiin, mikäli haluaa pysyä nimettömänä. Ei kostotoimenpiteitä: Lyreco ei hyväksy minkäänlaisia kostoa tai pelottelua ilmoittanutta työntekijää kohtaan. Yksilön kunnioitus on Lyrecon arvojen ja toiminnan perusperiaate.

7 Kuinka ilmoittaa huolesta? Lyrecon eettisten sääntöjen tai lain rikkomisesta voit ilmoittaa seuraaville henkilöille: Esimiehelle Laatupäällikölle Henkilöstöpäällikölle Talouspäällikölle Toimitusjohtajalle Group johtoryhmän jäsenelle Kuten edellä mainittu, voit myös ilmoittaa nimettömästi Lyreco Ethics Comitylle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Tätä osoitetta voidaan käyttää myös lähetettäessä sähköpostia yrityksen ulkopuolelta. Sanktiot Lain ja/tai Lyrecon eettisten sääntöjen rikkominen, pelottelu tai sellaisen työntekijän uhkaaminen, joka on ilmoittanut rikkomuksesta voi johtaa rankaisuun, joka pitää sisällään työsuhteen irtisanomisen. Lyreco pidättää oikeuden käyttää oikeustoimia vaatiakseen vahingonkorvausta lain ja/tai Lyrecon eettisten sääntöjen rikkomisesta. Lain rikkominen voi johtaa syytteeseen, sakkoihin tai mahdollisesti vankeuteen. Tässä tapauksessa yritys ei välttämättä ole halukas edustamaan työntekijää oikeudessa. 07

8 Lyrecon missio ja arvot Lyrecon eettiset säännöt Kertoo standardit, joita Lyrecon työntekijöiden, päälliköiden ja johtajien odotetaan noudattavan työssään. Lyrecon periaatteet Lyrecon prosessit, ohjeet ja parhaat toimintatavat Prosessit ja ohjeet vahvistavat sisäistä valvontaa työympäristössä. 03 Lain ja määräysten noudattaminen 08 Lyreco on kehittänyt prosesseja ja ohjeita vahvistaakseen sisäistä valvontaa työympäristössämme. Sisäisiä auditointeja tehdään säännöllisesti. Prosesseja ja standardeja muokataan aina tarvittaessa. Lyreco toimii useassa maassa, joissa on erilaiset kulttuurit ja lait. Perusperiaatteena Lyrecon työntekijöiden tulee noudattaa lakia ja määräyksiä. Kenelläkään yrityksessä ei ole oikeutta rikkoa lakia. Odotamme päälliköidemme ymmärtävän lain puitteet työskentelyssään. Jos ilmenee epäselvyyksiä lain ja määräysten tulkinnassa tai merkityksissä, tulee hakea ammattimaisia ohjeita ennen toimimista. Oikeudenkäynti- ja syyteasioista päälliköiden tulee ilmoittaa talouspäällikölle tai suoraan Group Legal Managerille.

9 Yhteiskuntavastuu Ympäristö Lyreco ottaa vastuunsa yhteiskunnasta kokonaisuudessaan erittäin vakavasti. Vuonna 2004 Lyreco allekirjoitti YK:n Global Compact-aloitteen tukeakseen kestävää kehitystä ihmisoikeuksien, työn, ympäristön suojelun ja korruption vastaisessa työssä. Se kannustaa sidosryhmiämme liittymään tähän Global Compact-aloitteeseen. Kaikkia työntekijöitämme on informoitu Global Compact-aloitteesta ja sen tavoitteista ja jatkamme aktiivisesti ympäristön ja yhteiskunnan kehityksen tukemista. Poliittiset aktiviteetit Lyreco kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta olla yksilöinä mukana poliittisissa aktiviteeteissa, kunhan he eivät edusta yritystä. Työntekijä ei saa käyttää näissä toimissaan yrityksen omaisuutta (puhelinta, faxia, sähköpostia, tietokonetta, jne.). Yrityksenä Lyreco ei tue poliittisia puolueita eikä osallistu poliittisiin aktiviteetteihin. Lyreco ja sen tytäryhtiöt eivät tee maksusuorituksia tai lahjoituksia (rahana tai tavarana) poliittisille puolueille, - järjestöille tai poliitikoille. Oikeus organisoitua Lyreco pitää työntekijöitään avainresurssina ja arvostaa heidän mielipiteitään. Lyreco tekee henkilöstölleen säännöllisesti mielipidekyselyitä parantaakseen ilmapiiriä ja johtamista. Lyrecolla on henkilöstökomitea, jonka kesken jaetaan ja keskustellaan yrityksen sisäisistä asioista. Lyreco kunnioittaa paikallisia lakeja ja määräyksiä, sekä ammattiyhdistysten tai muiden järjestöjen ajamia työntekijöiden oikeuksia. Lyrecon yhteisöt Linjassa yrityksen arvojen kanssa, Lyreco haluaa tehostaa sosiaalisia ja hyväntekeväisyysaloitteitaan. Lyreco on perustanut Lyreco for Education - säätiön. Tämä säätiö pyrkii parantamaan lasten koulutusta kehitysmaissa. YLEINEN LIIKE- TOIMINTAETIIKKA 09

10 Lyreco odottaa kaikkien työntekijöidensä olevan rehellisiä ja noudattavan korkeaa moraalia yhteistyökumppaneidensa kanssa. SUHTEET YHTEISTYÖ- KUMPPANEIHIN Työskentely asiakkaiden kanssa Asiakas on Lyrecon arvojen keskeinen osa. Tavoitteemme on luoda pitkäikäisiä asiakassuhteita. Kaikissa yhteyksissä odotamme myyntiedustajiemme ja avainasiakaspäälliköidemme käyttäytyvän erittäin kunnioittavasti asiakasyritystä ja sen työntekijöitä kohtaan Lyreco takaa, että sopimusehtoja noudatetaan. Lyrecon myyjät takaavat, että asiakkaita informoidaan kaikista tarjouksista ja muista toimista, joista asiakas voisi hyötyä. Lyrecon myyjät välttävät luomasta henkilökohtaisia suhteita asiakkaisiin estääkseen mahdollisen eturistiriitatilanteen. Välittäessään tilausta Lyrecon myyjät varmistavat, että asiakas on noudattanut sopimusta ja että tilaus on asiakkaan parhaan edun mukainen. Myyntiedustajat, asiakaspalvelu ja kuljettajat vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja parantavat jatkuvasti palvelumme laatua.

11 Työskentely tavarantoimittajien kanssa Lyrecon tavarantoimittajasuhteet perustuvat lainmukaisuuteen, tehokkuuteen ja avoimuuteen. Lyreco pyrkii molemminpuolisesti hyödylliseen suhteeseen. Lyrecon tavarantoimittajat valitaan tarjousprosessin kautta, jotta maksimoidaan avoimuus valinnassa. Tavarantoimittajia arvioidaan heidän tuotteiden laadun, palvelun ja hintojen perusteella. Lyreco kohtelee olemassaolevaa tavarantoimittajaa oikeudenmukaisesti. Missään olosuhteissa tavarantoimittajan valintaan ei saa vaikuttaa oma etu tai ystävyyssuhteet. Lyreco takaa antavansa rehellistä ja avointa palautetta epäonnistuneissa tarjouksissa. Tavarantoimittajien antama tieto pysyy luottamuksellisena kaikissa olosuhteissa eikä sitä jaeta kilpailijoille. Lyreco takaa noudattavansa sovittuja ehtoja ja maksaa sopimusehtojen mukaisesti olettaen, että tavarantoimittaja toimii niiden mukaisesti. Lyreco odottaa tavarantoimittajiensa noudattavan lakia erityisesti henkilöstön kohtelussa, vastustavan lapsityövoimaa, takaavan terveellisen ja turvallisen työympäristön ja suojelevan ympäristöä. Tavarantoimittajien odotetaan noudattavan Lyrecon eettisten sääntöjen mukaisia periaatteita. 11

12 Työskentely julkisen sektorin kanssa Lyreco toimi myös julkisen sektorin, valtion omistamien yhtiöiden ja järjestöjen, koulujen, yliopistojen ja sairaaloiden kanssa. Lyrecon työntekijöiden täytyy noudattaa korkeita eettisiä standardeja suhteissaan ja toimissaan valtion virkamiesten kanssa sekä noudattaa täsmällisesti näiden markkinoiden erityisiä lakeja ja määräyksiä. Lyreco ei tee maksusuorituksia valtion virkamiehille tai poliittisille puolueille tavoitteenaan kasvattaa mahdollisuuksiaan tarjouskilpailuissa Reilu kilpailu Lyreco kunnioittaa liiketoimintayhteisöä mukaan lukien kilpailijat. Tavoitteemme on kasvattaa liiketoimintaa, mutta kasvun hintana ei saa olla yrityksen korkean moraalin laiminlyöminen. Lyreco ei hyväksy tilannetta, joka aiheuttaa kilpailijalle epäreilua haittaa. Lyreco ei myöskään hyväksy sopimuksia tai järjestelyjä, jotka epäreilulla tavalla rajoittavat kilpailua. Lyrecon työntekijät eivät saa keskustella tai vaihtaa luottamuksellista tietoa kenenkään eikä erityisesti kilpailijoiden kanssa. Työntekijän, joka saa kilpailijasta luottamuksellista tietoa, tulee kertoa siitä välittömästi esimiehelle. Huom: luottamuksellinen tieto tarkoittaa kaikkea ei julkista-tietoa.

13 Sopimaton kaupanteko Lahjonta Henkilökunnan lounaat Lyreco ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa (rahaa, tavaraetuja ) asiakkailta, tavarantoimittajilta tai muilta osapuolilta tavoitteena parantaa mahdollisuuksiaan kaupanteossa. Lyreco ei osallistu lahjontaan missään muodossa ja odottaa työntekijöidensä noudattavan samaa periaatetta. Kaikenlainen henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu (raha, laina, perheenjäsenen palkkaus ) ei ole hyväksyttävää ja se katsotaan lahjonnaksi ja voi aiheuttaa Lyrecolle lakisyytteen. Lahjuksia vastaanottavat työntekijät altistavat itsensä lakisyytteeseen. Lahjat Työntekijät eivät saa ottaa vastaan lahjoja (lukuunottamatta nimellisarvoisia tavaroita) tai kutsuja urheilu- tai kulttuuritapahtumiin. Työntekijöille annetut lahjat tulee välittää henkilöstöpäällikölle. Yhteistyökumppaneita tulee tiedottaa Lyrecon standardeista. Päälliköt saattavat poikkeuksellisesti tarjota alaisilleen aterioita. Tämä on hyväksyttävää toimintaa, jos se pysyy satunnaisena ja kohtuullisella tasolla. Korkeimmassa asemassa oleva työntekijä maksaa aina laskun ja laskuttaa kulut. Tämä ei saa kuitenkaan tulla tavaksi ja työntekijöiden tulisi pääsääntöisesti itse maksaa omat lounaansa tai illallisensa. Näytteet Tavarantoimittajat jakavat näytteitä uusien tuotteiden testaamiseen. Tuotetestaus on normaalia liiketoimintaa. Se tulee kuitenkin pitää rajoissa ja markkinointiosaston tulee olla testauksesta tietoinen. Kaikki ylimääräiset näytteet tulee lähettää tuotepäälliköille. Työntekijät eivät saa missään olosuhteissa myydä näytteitä tai lahjoja omaksi edukseen. Huom: Nimellisarvoinen tarkoittaa suhteellisen pieniarvoista esinettä, joka ei vaikuta vastaanottajaan, esimerkiksi logollinen lippalakki. Liikelounaat ovat hyväksyttäviä normaalissa liiketoiminnassa, kunhan ne pysyvät kohtuullisella tasolla, bisnespainotteisina ja satunnaisina. Asiakastilaisuuksien isännöinti täytyy tapahtua kohtuuhintaisissa ravintoloissa. Kohtuuton alkoholin juominen on ehdottomasti kiellettyä. Lyrecon työntekijän täytyy kaikissa tilanteissa esiintyä ammattimaisesti. Lyreco ei anna työntekijöilleen lupaa kutsua asiakkaita sopimattomiin aikuisviihdebaareihin. Tämäntyyppiset paikat eivät ole Lyrecon standardien mukaisia. Tämäntyyppisistä paikoista aiheutuneita kuluja ei korvata. 13

14 Terveys ja turvallisuus Lyreco työskentelee jatkuvasti tarjotakseen terveellisen ja turvallisen työympäristön ja estääkseen loukkaantumiset työpaikalla. Työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän turvallisesti ja asianmukaisesti ja noudattavan työpaikan turvallisuussääntöjä. Lyreco ei hyväksy näiden sääntöjen sivuuttamista. Työntekijöiden tulee ilmoittaa rikkoutuneista välineistä ja/tai laitteista, jotka saattavat olla turvallisuusriskejä. Ilmoittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa työntekijälle rangaistuksen. Monipuolisuus Lyreco uskoo, että monipuolisuus rikastuttaa työympäristöä ja kokemuksia. Rekrytointipäätökset, ylennykset ja koulutusohjelmat perustuvat pätevyyteen, taitoihin, työkokemukseen ja työnlaatuun. Näitä päätöksiä ei missään olosuhteissa tehdä katsoen sukupuoleen, ikään, vammaan, rotuun, väriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, kulttuuriin tai kotimaahan. Syrjintä, joka tapahtuu perustuen sukupuoleen, ikään, vammaan, rotuun, väriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, kulttuuriin tai kotimaahan, tulkitaan Lyrecon eettisten sääntöjen rikkomiseksi ja siitä tulee ilmoittaa. Lyreco kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa puolueetonta rekrytointia. Käyttäytyminen työpaikalla Lyreco ei hyväksy minkäänlaista työntekijöihin, työkavereihin, asiakkaisiin tai tavarantoimittajiin kohdistuvaa ahdistelua (seksuaalista tai muuta). Ahdistelu loukkaa yksityisyyden suojaa. Lyreco on päättänyt ottaa tässä asiassa käyttöön «nollatoleranssin» Ahdistelua voi ilmetä monella eri tavalla, esimerkiksi ei-toivottuja seksuaalisia ehdotuksia tai kommentteja, etnisiä, rasistisia tai seksistisiä vitsejä kuten myös ei-toivottua koskettelua. Työntekijöiden odotetaan noudattavan Lyrecon nollatoleranssia ja raportoivan välittömästi työpaikalla esiintyvästä epäasiallisesta käytöksestä. VELVOITTEET TYÖNTEKIJÖITÄ KOHTAAN

15 Yrityksen edustaminen Edustaessaan Lyrecoa työntekijöiden tulee aina toimia yrityksen parhaan edun mukaisesti. Työntekijöiden tulee aina osoittaa ammatillista asennetta. Työntekijät eivät saa puhua tai kirjoittaa Lyrecon puolesta lukuunottamatta toimitusjohtajan (tai ylemmän) etukäteen valtuuttamana. Työntekijöiden, jotka puhuvat yrityksen puolesta, tulisi varmistaa, että heidän oma näkökulmansa on sama kuin yrityksen näkökulma. Eturistiriidat Työntekijöiden ei tulisi olla työ- tai vapaa-ajallaan tilanteessa, joka on ristiriidassa Lyrecon edun kanssa. Eturistiriita on tilanne, jossa työntekijän henkilökohtaiset ja Lyrecon edut poikkeavat toisistaan. Kaikkien työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän Lyrecon parhaan edun mukaisesti. Työntekijöillä ei saa olla suoraan tai epäsuoraan kiinnostusta tai suhdetta organisaatioon tai yksilöön, joka saattaa vaikuttaa hänen puolueettomaan päätöksentekoonsa normaalissa toiminnassaan Lyrecolla. Kun työntekijällä on romanttinen suhde alaiseensa, hänen katsotaan olevan eturistiriitatilanteessa. Sama pätee, kun työntekijällä on romanttinen suhde asiakkaaseen tai tavarantoimittajaan, joka toimii suoraan hänen kanssaan. Kohdattaessa eturistiriitoja työntekijän tulisi välittömästi kertoa tästä esimiehelleen ja pidättäytyä päätöksenteosta, jossa hänen arvostelukykynsä voidaan kyseenalaistaa. Päihteiden väärinkäyttö Lyreco ei hyväksy huumeiden käyttöä lainkaan eikä alkoholin käyttöä työaikana tavalla, joka voi vaarantaa työturvallisuuden tai Lyrecon maineen. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen rikkoo lakia ja voi johtaa lakitoimenpiteisiin, sakkoihin tai vankeuteen. Lyreco ei välttämättä auta työntekijää tällaisissa tapauksissa tai edusta häntä oikeudessa. Toimitettaessa tilauksia tai ajettaessa yrityksen autoa, työntekijöiden odotetaan olevan täysin selviä. 15

16 YKSITYISYYS JA LUOTTAMUK- SELLISUUS Lyreco käsittelee vastuuntuntoisesti tavarantoimittajiin, työntekijöihin ja muihin osapuoliin liittyviä luottamuksellisia tietoja. Työntekijöillä on salassapitovelvollisuus työaikanaan hankkimilleen luottamuksellisille tiedoille. Työntekijöiden tulee varmistaa, että tieto ei leviä vahingossa, esimerkiksi julkisissa paikoissa käydyissä keskusteluissa, ystävien tai perhenjäsenten välisissä keskusteluissa, esitettäessä tietoja tietokoneelta julkisilla paikoilla tai jätettäessä asiakirjoja esille Huom: luottamuksellinen tieto tarkoittaa ei julkista-tietoa. Luottamuksellista tietoa tulisi esittää vain oikeutetuille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa. Lyreco odottaa, että työntekijä palauttaa kaikki luottamukselliset asiakirjat eikä paljasta mitään yritykseen liittyvää tietoa lähtiessään yrityksestä. Lyreco poistaa tiettyjen asiakkaiden tai tavarantoimittajien tiedot heidän sitä vaatiessa.

17 YRITYKSEN KIRJANPIDON VIRHEETTÖMYYS Yrityksen kirjanpito on erittäin tärkeä yrityksen tehokkuuden arviointikriteeri. Kirjanpidon virheettömyys takaa rehellisen ja laillisen mittarin tehokkuudelle. Jokaisen Lyrecon työntekijän vastuulla on varmistaa, että kaikki yrityksen toiminnot ovat täydellisesti ja oikein kirjattu kirjanpitoon ja kaikista virheistä raportoidaan välittömästi. Lyreco ei koskaan hyväksy työntekijöiltä väärennettyjä tai virheellisiä raportteja päästäkseen tavoitteisiin. Nämä toimet luokitellaan petollisiksi ja yritys vaatii näissä asioissa nollatoleranssia. Työntekijästä, joka tekee sopimuksia asiakkaiden, tavarantoimittajien tai kollegoiden kanssa rikkoen olemassaolevia prosesseja ja päästäkseen tavoitteeseen, tulee välittömästi ilmoittaa esimiehelle. Kaiken virheellisen tiedon esittäminen on petollista. Esimerkkejä: Myyntiedustaja ilmoittaa väärin päiväkohtaiset asiakaskäyntinsä. Kulujen jakaminen usealle kuukaudelle, koska budjetti on ylitetty. Tavaroiden sisäänoton viivästyttäminen, jotta päästäisiin inventaariotavoitteisiin. Kaikki nämä toimet luokitellaan yrityksen asiakirjojen manipuloinniksi, joka saattaa johtaa syytteeseen. Lyreco odottaa kaikkien työntekijöidensä auttavan ulkoisia ja sisäisiä tilintarkastajia heidän tarkistustehtävissään. Työntekijöiden ja päällikköjen tulee noudattaa sisäistä prosessia kulujen hyväksynnässä pääomamenoissa ja käteissiirroissa. 0717

18 YRITYKSEN VAROJEN KÄYTTÖ Yrityksen resurssit on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen ja tavoitteisiin pääsemiseen. Yrityksen resurssien väärinkäyttö tai hukkaaminen ei ole sallittua. Työntekijät eivät saa käyttää yrityksen resursseja omiin tai ystäviensä tarkoituksiin. Vain erityistarkoituksissa yrityksen laitteiden (puhelin, fax, tietokone ) käyttö on sallittua Esimerkkejä Yrityksen pakettiautojen käyttö työajan ulkopuolella henkilökohtaisiin tarkoituksiin ei ole sallittua. Yrityksen tarvikkeiden käyttö kotona ilman hyväksyttävää tarkoitusta ei ole sallittua.

19 You're our number One! 19

20 You're our number One! Väinö Tannerin tie 3, Vantaa Puh Fax

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Yksilöllisen tuen laatuvaatimukset ja -kriteerit

Yksilöllisen tuen laatuvaatimukset ja -kriteerit Yksilöllisen tuen laatuvaatimukset ja -kriteerit K U V A V E R S I O 2 0. 1 2. 2 0 1 1 K E H I T Y S V A M M A - A L A N A S U M I S E N N E U V O T T E L U K U N T A 1. PALVELUNI VASTAAVAT YKSILÖLLISIÄ

Lisätiedot

HumaNovan Eettiset Säännöt. Diplomoidut Psykosynteesivalmentajat. Diplomoidut Henkiset Valmentajat. Diplomoidut Mentorit

HumaNovan Eettiset Säännöt. Diplomoidut Psykosynteesivalmentajat. Diplomoidut Henkiset Valmentajat. Diplomoidut Mentorit n Eettiset Säännöt Diplomoidut Psykosynteesivalmentajat Diplomoidut Henkiset Valmentajat Diplomoidut Mentorit Utbildning AB 2010 1 Eettiset Sääntömme n perusperiaatteena on kaikkien ihmisten tasa-arvoisuus,

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Sisällysluettelo 1. Tavoitteet ja soveltamisala 1 2. Sovellettavat lisädokumentit 1 3. Kolmannet osapuolet 1 4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt Päivitetty: 28.12.2016 1 YLEISTÄ Nämä säännöt on tehty HPK Kannattajat ry:n (yhdistys) järjestämille matkoille. Ilmoittautumalla ja osallistumalla matkalle hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Fiskarsin toimintaohjeet

Fiskarsin toimintaohjeet KONSERNIOHJE Fiskarsin toimintaohjeet Versiohistoria: Vastuuhenkilö Omistaja Ohjeen tyyppi Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja Eettinen toimikunta 1.A Konserniohje Seuraavan päivityksen päivämäärä Versio

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle!

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle! Venäjän kaupan matkustajan muistilista Elä matkusta Venäjälle! Elä lähde Venäjälle! Miksi? On helpompaa ja järkevämpää kutsua potentiaalinen asiakas ja tai/ammattimedia kotikentälle, jossa kaikki elementit

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta PELIASUT Kaikilla joukkueen kenttäpelaajilla tulee olla samanlainen pelipaita. Pelihousut ja sukat on oltava kaikilla joukkueen pelaajilla samanväriset.

Lisätiedot

Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet ja toimintamallit (ml. lahjat ja vieraanvaraisuus)

Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet ja toimintamallit (ml. lahjat ja vieraanvaraisuus) Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet ja toimintamallit (ml. lahjat ja vieraanvaraisuus) Royal Mail Groupilla on tiukka nollatoleranssi lahjontaan ja korruptioon liittyen. Tämä ohjeistus määrittää

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi MICHELIN SISÄRENKAAT VannenauhaT Hinnasto 1.1.2012 www.michelin.fi Henkilöauton sisärenkaat HENKILÖAUTON SISÄRENKAAT - Airstop slang personvagn Kpl/ EURO CAI Tyyppi - slang Venttiili Rengaskoko - däckdimension

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt. Asiakasyritykselle

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt. Asiakasyritykselle Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointisäännöt Asiakasyritykselle Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointi Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset tunnistaa Hyvä työpaikka & Osaavaa rekrytointia -tunnuksesta.

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointi Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot