Logistiikan tietoalustan esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan tietoalustan esiselvitys"

Transkriptio

1 Logistiikan tietoalustan esiselvitys Määrittelydokumentti Teija Suoknuuti Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy/ North European Logistics Institute NELI

2 Sisältö Logistiikan tietoalustan perusmäärittely Luettelo tietosisällöstä Tiedon ylläpitäjät Tietosisällön kuvaus Kehittämistarpeet Teknisten ominaisuuksien määrittely Esimerkkejä Hankkeita & kontakteja Sivuston rakenne Aloitussivun malli Toteutusprojektin aikataulu ja vaatimukset 2

3 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 1/3 Tavoite Logistiikan tietoalustajärjestelmä Logistiikan taloudellisen merkityksen vahvistaminen Kymenlaakson alueella (tiedon läpinäkyvyys). Kymenlaakson merkityksen vahvistaminen logistiikkamaakuntana kansallisessa päätöksenteossa (indikaattorit, vertailumahdollisuus muihin alueisiin). Logistiikan kehityspotentiaalin tunnistaminen maankäytön ja infran suunnittelussa ajantasaisen, eri toimijoiden ja toimialojen ylittävän ja yhdistävän informaatioalustan avulla. Yhteistyön lisääntyminen logistiikkapalvelujen tuottajien keskuudessa ja eri liikennemuotojen välillä -> suuremmat palvelukokonaisuudet, tarve kehittää yhteisiä palveluja monille toimijoille, liikennejärjestelmäkokonaisuuden hahmottaminen Logistiikan eri osa-alueselvitysten ja seudullisten hankkeiden kokoaminen tietoalustaan. Infopankki Suomeen sijoittumista harkitseville yrityksille. Infopankki logistiikan opetuksen tueksi Logistiikan sähköisen tiedonvälityksen standardien jakelukanava Toteutusvaiheen tavoite: Etelä-Suomi ja erityisesti E-18. Rajaliikenteessä on huomioitava myös Etelä-Karjala. Pitkän aikavälin tavoite: Koko Itäisen Suomenlahden alueen logistiikkaa koskeva tieto koottuna samalle alustalle (sitä mukaa kun tietoa on saatavilla), mahdollisuudet laajentaa sisältämään myös Skandinavia, Pohjoinen ulottuvuus 3

4 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 2/3 Logistiikan tietoalustajärjestelmä Yleiskuvaus Selainpohjainen järjestelmä, joka kokoaa jo olemassa olevaa, ajan tasalla olevaa tietoa eri lähteistä. Tiedon on oltava muokattavissa eri käyttäjien tarpeisiin (ainakin osittain). Yhden luukun periaate : portaalin kautta pääsy kattavasti, nopeasti ja helposti logistiikkatietoon Logistiikan tietoalusta palvelee julkisen sektorin lisäksi myös logistiikkapalveluja käyttäviä ja tuottavia yrityksiä sekä yrityksiä, jotka haluavat sijoittaa toimintaansa alueelle. Tietoalusta pitää sisällään myös matkailuun liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi tarvittavaa tietoa. Henkilöliikenteeseen liittyvät tilastot sisällytetään niiltä osin kuin tietoa on saatavilla. Yksityismatkailun tarpeet rajataan ulos (esim. E18.ru portaali) Logistiikkayritysten operatiivisen tiedon hallintaan liittyvät tarpeet rajataan ulos (ERP:t) Kieliversiot suomi, englanti (myöhemmin venäjä, ruotsi, saksa, kiina ) 4

5 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 3/3 Käyttäjät Logistiikan tietoalustajärjestelmä Liikennevirasto Tulli Rajavartiolaitos ELY-keskukset Kauppakamarit Kehitysyhtiöt Invest in Finland Maakuntaliitot Kaupungit (joilla merkittävää logistista toimintaa) Satamat Liitot ja yhdistykset : EK, SKAL, huolintaliikkeiden liitto, varustamoyhdistys, satamaliitto, Straightway ry, LIMOWA ry VR-Yhtymä Oy (tai muut raideliikenteen harjoittajat) Kiinteistöjen kehittäjät: rakennusliikkeet, arkkitehtitoimistot, Senaattikiinteistöt Sijoittajat (investorit) Sijoittujat (investoijat) Logistiikkapalvelujen käyttäjät: teollisuus, kauppa, viejät, maahantuojat, transitoliikenne Logistiikkapalvelujen tuottajat Logistiikka-alan oppilaitokset 5

6 Luettelo tietosisällöstä No Tietosisältö 1 Logistiikkakeskukset 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat 3 Infrastruktuurikartat 4 Maankäyttösuunnitelmat 5 Kiinteistöt ja toimitilat 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne 7 Indikaattorit 8 Ennusteet 9 Infrastruktuuri-investoinnit 10 Rajaliikenne 11 Tieliikenne 12 Merenkulku/Talvimerenkulku 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia, kansalliset ja kvlogistiikkastrategiat No Tietosisältö 14 Tutkimukset ja raportit 15 Sisävesiliikenne ja -satamat 16 Lentoliikenne 17 Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset 18 Raideliikenne 19 Reittihakutoiminnot 20 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit 21 Investoi Suomeen 22 Suomen reittimarkkinointi 23 Kiinteistöpörssi 24 Palvelupörssi 25 Yhteydenotto 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Tietosisältö on tässä lueteltu satunnaisessa järjestyksessä. Tietosisältö löytyy ryhmiteltynä erillisessä dokumentissa sivuston rakenne 6

7 Tiedon ylläpitäjät 1/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 1 Logistiikkakeskukset LIMOWA/EsLogC (Logistiikan kehittäjän työpöytä/logistiikkakeskusrekisteri) 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat viafinland.eu, logisticsturku.fi, distributor.fi, cylex.fi, logistiikka-alan liittojen ja satamien nettisivut 3 Infrastruktuurikartat Liikennevirasto ELY-keskukset Kunnat Satamat Maakuntaliitot 4 Maankäyttösuunnitelmat Kunnat Maakuntaliitot 5 Kiinteistöt ja toimitilat Cursor Kinno Muut kehitysyhtiöt Kunnat Yritykset 7

8 Tiedon ylläpitäjät 2/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 6 Liikennetilastot: Rahti- & henkilöliikenne Liikennevirasto: maantie-, rautatie-, merikuljetukset, lentorahti Tilastokeskus Tulli Rajavartiolaitos TAK Oy/LPR/Pasi Nurkka: rajaliikenteen tilastot ja ennusteet Trafi ELY-keskukset SITO (Ilkka Salanne) Transitoliikenne (erillinen ohjelma) 7 Indikaattorit ELY-keskus Ympäristöhallinnon RUUTU-aineisto (SYKE) 8 Ennusteet K-S ELY-keskus: Liikennemäärien ennusteet eri tieväleillä Satamat: liikennemäärät Yritykset: tulevat määrät Liikennevirasto: Rataliikenne-ennusteet? KL maakuntaliitto: Rajastrategia Merikotka: Itämeren kuljetukset ELLO skenaariot, barometrit 8

9 Tiedon ylläpitäjät 3/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 9 Infrastruktuuri-investoinnit Liikennevirasto, ELY-keskukset: Investointi-ohjelmat Satamat Kaupungit: logistiikka-alueiden investoinnit Muut kaupunkien infrainvestoinnit 10 Rajaliikenne Liikennevirasto K-S ELY-keskus (Liikennekeskus) Rajan tullitoimipisteet 11 Tieliikenne Liikennevirasto ELY-keskus SKAL TRAFI 12 Merenkulku/Talvimerenkulku Baltice.org: Jäätilannekartat Laivat.net: Satelliittikuvat alusten sijainnista reaaliaikainen alusseuranta (voi valita alueen) Liikennevirasto TRAFI Ilmatieteen laitos 9

10 Tiedon ylläpitäjät 4/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia Kansalliset logistiikkaan liittyvät strategiat Kansainväliset logistiikkaan liittyvät strategiat Kymenlaakson liitto Rajastrategiatyöryhmä Muut E-Suomen maakuntaliitot Huoltovarmuuskeskus Hallitus, ministeriöt EK EU 14 Tutkimukset ja raportit Kymenlaakson kauppakamari: Merikotka LUT:in Kouvolan yksikkö NELI Eri logistiikkahankkeiden tulokset TAK Oy:n rajaliikennetutkimukset Turun Kauppakorkeakoulu 15 Sisävesiliikenne ja -satamat Liikennevirasto 16 Lentoliikenne Finavia TRAFI 17 Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset Kaikki 18 Raideliikenne VR-Yhtymä Oy Liikennevirasto TRAFI (VR Track/Destia Rail) 10

11 Tiedon ylläpitäjät 5/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 19 Reittihakupalvelut Eniro, Michelin, Fonecta, eri kuljetusmuotojen välimatkalaskurit (liikenteen sujuvuus Venäjällä) 20 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit TIEKE 21 Investoi Suomeen Invest in Finland Maakuntaliitot Alueelliset kehitysyhtiöt 22 Suomen reittimarkkinointi Straigthway Finland ry NELI/Access via Finland 23 Kiinteistöpörssi NELI Yritykset Kunnat 24 Palvelupörssi NELI Yritykset 25 Yhteydenotto Yritykset/organisaatiot 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Huoltovarmuuskeskus: sopimusmallit ICC: Incoterms yms. Logistiikkayritysten liitto ry. 11

12 Tietosisällön kuvaus 1/10 No Tietosisältö Kuvaus 1 Logistiikkakeskukset LIMOWA (jäsensivut): EsLogC-hankesivut 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat Linkitys eri sivuille, mm. satamien sivut 3 Infrastruktuurikartat numerokartat o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/suo men%20rataverkko.pdf o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/rata verkon%20palvelutasot_tavaraliikenne.pdf o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/raut ateiden%20kansainv%e4liset%20yhteydet.pdf Maakuntaliiton kartat Satamien kartat: ajantasakartat ELY-keskusten kartat Logistiikkakeskusten sijainti (karttaesitys kehitettävä) Kaupunkien/kuntien kartat: (Kouvola WebMap/Xcity-järjestelmä sisäinen) kartta.kouvola.fi, ajantasa-asemakaavat (Maanmittauslaitoksen ylläpitämä, 12 mm. rataverkko)

13 Tietosisällön kuvaus 2/10 No Tietosisältö Kuvaus 4 Maankäyttösuunnitelmat Kuntien yleis- ja asemakaavat, tie- ja katuverkkosuunnitelmat, kaavoituskatsaus Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma matyo/documents/ely_tts2011_kas_nettipdf.pdf keskus.fi/fi/liikenne/tiehankkeet/kaakkoissuomi/sivut/default.as px Teollisuusalueet (esim. Kouvolan Masalin), satama-alueet Yleiskaava: kaupunkien tavoiteverkko (katuverkosto) 5 Kiinteistöt ja toimitilat Vapaat logistiikkakiinteistöt, hintataso (maksullinen) Kotkan Satamatalojen hallinnoimat kiinteistöt (www.haminakotka.fi) Kouvolan seudun vapaat toimitilat (Kinno) Kunnat Yritykset (kiinteistöpörssi) Muut 13

14 Tietosisällön kuvaus 3/10 No Tietosisältö Kuvaus 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteen tavarankuljetukset Tietilasto Ulkomaan meriliikenne Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot Kotimaan vesiliikenne Kanavaliikenne Merenkulun tilastot Ilmailun tilastot Tieliikenteen tilastot Liikennevirasto: liikennemäärät, rautatiekuljetukset, bruttotonnit rataosuuksittain, tavaraliikenne rataosittain, rautateiden tavaraja henkilöliikenne, rajaliikennetilastot, meriliikenteen tilastot, tietilastot, onnettomuustilastot, junien täsmällisyystilastot (Sinikka Hartonen, Lappeenranta) 14

15 Tietosisällön kuvaus 4/10 No Tietosisältö Kuvaus 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne ELY-keskus: Rajaliikenteen tilastot: rekkajonon kehitystrendit, päiväkohtaiset keskimääräiset jonotusajat, raskas liikenne & henkilöliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla ELY-keskus: alueellinen raskaan liikenteen määrä verrattuna koko Suomen raskaan liikenteen määriin ELY-keskus: liikenteen kehitys/raskas liikenne Liikennejarjestelmatyo/Documents/Maantiet_tilasto_2011.pdf Tullihallituksen tilastot: mm. transitokatsaus, ulkomaankaupan kuljetukset kohdemaittain/kuljetusmuodoittain, Uljas EK:n luottamusindikaattorit, alueelliset suhdannebarometrit Tulli: Rajaliikennetilastot Vaalimaa/Nuijamaa (sähköpostilla), myös venäläisten autojen osuus raskaasta liikenteestä Satamien liikennetilastot Rajavartiolaitos: henkilöliikenteen tilastot rajanylityksistä pyynnöstä sähköpostilla, muut tilastot VR-Yhtymän tilastot (K.Petelius) TAK Oy: rajaliikenteen tilastot ja ennusteet SITO: TRAMA-raportointi Transitoliikenne (erillinen ohjelma, maksullinen?) Muut tilastot (vaikutus logistiikkaan): Shellin polttoaine/dieselhintakehitys, energian hintakehitys, yleinen taloudellinen kehitys, 15 kv-tilastot (esim. UNECEn ylläpitämät)

16 Tietosisällön kuvaus 5/10 No Tietosisältö Kuvaus 7 Indikaattorit Kehitettävä, ei löydy kattavia indikaattoreita nykyisin Tilastokeskus: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi kuukausittain / neljännesvuosittain RUUTU-aineisto (SYKE) ELY-keskus: pääteiden keskimääräinen raskaan liikenteen osuus/vrk, kuljetetut tonnit/liikenne/tieosuus 8 Ennusteet me_toimia/liikenneolosuhteet_2035 Ello-hankkeen logistiikkabarometrit SPC Finland: Varustamobarometri Liikennevirasto: rataliikenne-/tieliikenne-ennusteet? ELY -keskuksen ennusteet tieosuuksittain EK:n suhdannebarometrit, pk-barometrit, liikenteen päästöt yms. SKAL: Kuljetusbarometri vuosittain Satamat ja yritykset: ennusteet (tulisi tehdä kooste) 9 Infrastruktuuri-investoinnit Investointiohjelmat (liikennevirasto, kunnat, satamat) o/documents/p%c3%a4%c3%a4llystyssiltaty%c3%b6t_2011.pdf Kaupungit (Kouvola): korvausinvestoinnit tiestö & katuverkko Rajainvestoinnit: tiedot Tullin toimipisteistä (rahaasiainvaliokunta 16 tekee päätökset)

17 Tietosisällön kuvaus 6/10 No Tietosisältö Kuvaus 10 Rajaliikenne Rekkajonon pituus/keskimääräinen rajanylitysaika (MOPO?) K-S Ely keskus: rajaliikennejonon kehitys karttapohjana (Liikenteen asiakaspalvelukeskus) 11 Tieliikenne Tietyöt Kelikamerat Häiriöt tieliikenteessä Tiesää ja keli Keliennuste Teiden talvihoitoluokat /Documents/teiden-talvihoitoluokat-2010.pdf SKAL: tieliikenteen lausunnot (Pirkanmaan ELY Aleksi Haapavaara : VAK/ylikorkeat kuljetukset -reitit nykyisin case by case) Tieliikenteen sujuvuus: 17

18 Tietosisällön kuvaus 7/10 No Tietosisältö Kuvaus 12 Merenkulku/talvimeren kulku 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia Kansalliset ja Kansainväliset logistiikkastrategiat (veden korkeus, jäätilanne, aallon korkeus yms.) Liikennevirasto: talviliikenteen rajoitukset Laivaliikennelistat (Portnet, PDS, PortEnsys / Satamatiedon järjestelmät/sami Alho) Meriliikenteen tietoalusta/liikennevirasto Simo Kerkelä kehitteillä ohjelma/ ohjelma/totsu.jsp kaava/ Kaakkois-Suomen rajastrategiatyöryhmän esite Kymenlaakson logistiikan vaikuttamisesite (Kauppakamari) Muut E-suomen maakuntaliitot Älyliikennestrategia Hallitusohjelma, liikennepoliittinen selonteko Itämeristrategia EU:n valkoinen kirja 18 EK EU:n logistiikkapolitiikka

19 Tietosisällön kuvaus 8/10 No Tietosisältö Kuvaus 14 Tutkimukset ja raportit ELY-keskuksen tutkimukset/julkaisut Satamien tutkimukset (tarpeen mukaan esim. Stop & Go) Kaupungit: kaavoitusta ja tiesuunnittelua varten erillisselvityksiä nykyliikenteestä ja liikenne-ennusteista Kymenlaakson kauppakamarin toimialakatsaus, logistiikan edunvalvontaesite Turun Kauppakorkeakoulun vuosittainen logistiikkaselvitys Turun yliopisto: Baltic port list Liikennevirasto: tilaustutkimukset logistiikasta (Anu Brut) kuljetusketjututkimus/palvelutasot Baltic Transport Outlook Sisävesiliikenne ja - satamat kennemaarat Baltic port list Liikennevirasto: satamat Satamaliitto: tietopankki vuositilastot 19

20 Tietosisällön kuvaus 9/10 No Tietosisältö Kuvaus 16 Lentoliikenne ajat Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset Logistiikkayritysten ja organisaatioiden asiakaslehdet, mm. HaminaKotka Sataman Luotain, Tulliviesti, Rajamme Vartijat Baltic Rim Economies 18 Raideliikenne Liikennevirasto: liikennetiedotteet VR-Yhtymä Oy: nettisivujen linkin kautta pääsy palveluihin, liikennetilannetiedotteet, junat kartalla VR Track/Destia Rail: kunnossapitohankkeet 19 Reittihakutoiminnot Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit Tullausohjelmistotaulukko (julkinen) TIEKE Verkottaja - palvelu (osittain julkinen, osittain kaupallinen) TIEKE: rahtikirjasanomien yms. standardit 20

21 Tietosisällön kuvaus 10/10 No Tietosisältö Kuvaus 21 Investoi Suomeen Maakuntaliittojen sivut Alueelliset kehitysyhtiöt 22 Suomen reittimarkkinointi 23 Kiinteistöpörssi Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia (ostetaan/myydään & vuokrataan/tarjotaan vuokralle) 24 Palvelupörssi Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia (tarjouspyynnöt & vapaa kuljetuskapasiteetti tietyillä reiteillä) 25 Yhteydenotto Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Huoltovarmuuskeskus: SOPIVA -hankkeen suositukset, HUOVIportaali ICC:n aineisto usehdot/index.php 21

22 Kehittämistarpeet 1/2 No Kehittämistarve Tarkka kuvaus 1 Logistiikkakeskusrekisteri 2 RUUTU-aineisto (SYKE) Rekisterin säännöllinen ylläpito ja avaaminen julkisesti nähtäväksi (LIMOWA) Nykyisin saatavilla vain naapurialueita koskevat tiedot, käyttöoikeuksien laajentaminen kokonaiskuvan saamiseksi (maksullinen?) 3 Indikaattorit Seurattavien indikaattoreiden määrittäminen ja tiedon kerääminen Karttapohjaisten indikaattoreiden kehittäminen (oma osaprojekti toteutusvaiheessa) 4 Ennusteet (ELYkeskus) Liikennemäärien ennusteet eri tieosuuksilla löytyvät, mutta niiden koontitiedot kokonaisuuden hahmottamiseksi puuttuvat (tieyhteysvälikohtaiset ennusteet tehdään tieosuuksien infrastruktuurihankkeisiin liittyen) Ennusteita eri aikajänteillä 5 Kiinteistöt ja toimitilat Karttapohjainen esitys, josta mahdollisuus porautua tarkemman tason tietoihin 6 Maankäyttösuunnitelmat Karttapohjainen esitys, josta mahdollisuus porautua tarkemman tason tietoihin (paikkatiedon esiselvitys alkamassa oppilastyönä) 7 Ajoneuvomäärät Venäläisten ajoneuvojen määrä: henkilöautoliikenteen osalta ei ole maittaista tilastoa, arvio tehdään %-osuutena kokonaisliikenteestä (Tulli tekee rahtiliikenteen osalta maittaista tilastoa) 22

23 Kehittämistarpeet 2/2 No Kehittämistarve Tarkka kuvaus 8 Liikennevirtaennuste Otanta eri kokoluokan yrityksistä, jatkuvasti päivitettävä (vrt. logistiikkabarometri) 9 Sijoittumisopas/ askeleet 10 Transitoliikenneennuste 11 Kiinteistöpörssi logistiikkayrityksille 12 Palvelupörssi Logistiikkayrityksille 13 Dokumenttien muokkaus 14 Aineiston saatavuus eri kielillä 15 Sataman maankäyttö/ investointisuunn. Invest in Finland: Laaditaan opas (ENG/RU) Invest in Kymenlaakso (Cursor/Kinno) FI/RU + verkkosivusto Transitoliikenteen ajoneuvomäärien ennustaminen lyhyellä aikavälillä (MOPO?) Halutaan ostaa/myydä/vuokrata (molempiin suuntiin) Esim. chat-tyylinen toimeksiantokanava (molempiin suuntiin, tarjouspyynnöt ja vakiokuljetusreitit tms.) Keskustelu tiedon tuottajien kanssa alkuperäismuodon käyttämisestä PDF:n sijaan, sivuille yhteyshenkilön tiedot Viranomaisten ja julkisen sektorin tuottamaa tietoa laajemmin saataville myös englanniksi (ja venäjäksi) Käydään sisäisesti läpi millä tasolla halutaan näyttää julkisesti 16 Paikkatietoikkuna Laajempi markkinointi: liikenneviraston ja valtionhallinnon virallinen paikkatiedon jakamisen kanava (karttapohjat yms.) 17 Rajaliikenne Vain Suomen puolen liikennetilanne saatavilla, Venäjän tullista 23 ainoastaan kamerakuvat -> vaatii LVM/ministeriötason neuvotteluja

24 Teknisten ominaisuuksien määrittely 1/3 Selainpohjainen sivusto, linkitykset muihin sivustoihin lähtökohtana Kieliversiot: suomi, englanti (venäjä, ruotsi, saksa, kiina ehkä myöhemmin) Hakukriteerit (logistiikkakeskus, satama, tietty alue, palvelutyyppi ). Hyvät hakukriteerit ja sovelluksen helppokäyttöisyys oleellista! Mahdollisuus vapaahakuun sekä vakiomuotoiseen asiahakuun. Palveluntuottajan tulee esittää tekninen ratkaisu, kuinka haku voidaan hoitaa linkitetyllä sivustolla. Kaikille avoin/osittain käyttäjätunnuksilla rajoitettu pääsy: tarvitaan kaikille avoin osio eri kieliversioilla, laajuus eri kieliversioissa vaihtelee materiaalin saatavuuden mukaisesti Sivustosta voidaan linkittää pääsy maksullisiin palveluihin, joihin omat käyttäjätunnukset (tarvitaan sopimus palveluntuottajan kanssa). Dokumenttien tulostusmahdollisuus Dokumenttien muokkausmahdollisuus: dokumentti julkaistaan tietoalustassa alkuperäisessä muodossa. Mikäli dokumentille on muokkaustarvetta, laitetaan sivulle mahdollisuuksien mukaan tieto keneltä saa tarvittaessa originaalin. 24

25 Teknisten ominaisuuksien määrittely 2/3 Palveluntarjoajan ehdottama tekninen ratkaisu palvelu-/kiinteistöpörssiin (vapaa- /määrämuotoinen, chat tms.). Esimerkkinä kiinteistöpörssistä kohteet (hakukriteerit + karttahaku). Roskapostin ehkäisy käyttäjätunnuksin tai muu tekninen ratkaisu. Uutiset / what s new: mitä uutta tullut sivuille. Palveluntuottajan tulee esittää tekninen ratkaisu, esim. syötteet lähdesivuilla sekä logistiikan tietoalustassa. Vaaditaan palveluntarjoajan referenssit vastaavista toteutuksista. Sivustoseuranta (Google Analytics tms.) Sivuston muokattavuus ylläpitäjän toimesta, ei lukittuja kenttiä (myös layoutmuutokset mahdollisia ylläpitäjän eli NELIn toimesta). Ylläpitäjien ryhmittely (administrator, user, jne.) Käyttäjähallinta: Näkymän personointimahdollisuus käyttäjätunnuksin (esim. kieliversio, usein käytetyt näkymät/palvelut, uutiskirje sähköpostiin jne.). Kirjautuminen ei saa olla pakollista, kaikki näkymät kaikille saatavilla muutenkin. Sivuston ylläpitäjällä seurantamahdollisuus, ketkä hyödyntävät ominaisuutta. Varmuuskopiot: kerran kuukaudessa täydellinen varmuuskopio, muuttuneiden tietojen osalta kerran viikossa. Ryhmittely tietosisällön mukaan (ks. erillinen tietoalustan rakenne dokumentti) Graafisen ilmeen suunnittelu tehdään osana toteutusprojektia 25

26 Teknisten ominaisuuksien määrittely 3/3 Indikaattorit tietyin väliajoin vaihtuvia aloitussivulla (aikaväli voitava määrittää, tunti, viikko jne). Vaihtuva nostokehys, vrt. mainosbanneri. Karttapohjaisia esityksiä, joissa tekstinä paikkatietoa ja joista porautumismahdollisuus alemmille tasoille/alasivuille (ks. aloitussivu) Valintakriteerit esim. satamat, lentokentät, logistiikkakeskukset ja sen mukaisesti näkymä muuttuu Klikkaamalla haluttua kohdetta avautuu lisätietoikkuna ja pääsee alemmalle tasolle/muille alasivuille Kartalla koko Suomi + Suomenlahden alue, kartan oltava laajennettavissa mikäli uusia alueita liitetään mukaan (esim. Ruotsi, Pietari, Baltia) tai vaihtoehtoisesti laajempi kartta jo alussa, jota voi zoomata haluamalleen alueelle, alussa kiinteä zoomaus Suomeen. Suosituksena käyttää sivuston avoimeen lähdekoodiin perustuvia karttapohjia Ota yhteyttä / Contacts: yhteystiedot + täytettävä palautelomake, joka ohjataan määriteltyyn sähköpostiin Navigaatiotasoja vähintään 4, oltava helposti/ilman lisäkustannuksia laajennettavissa Suositellaan avoimeen lähdekoodiin perustuvaa toteutusta, mutta voi olla myös valmis julkaisuohjelma/kaupallinen tuote Jos on valmis julkaisuohjelma/kaupallinen tuote, versiopäivitykset sisältyvät ylläpitosopimukseen. Palveluntarjoajalta vaaditaan tuotereferenssi (ylläpitofrekvenssi yms.) 26

27 Esimerkkejä meiltä ja maailmalta

28 Hankkeita & kontakteja e-freight: E-Mar ja MarNIS: lisätietoja Liikennevirasto Kaisu Heikonen, puh , mail E-tavara: lisätietoja Liikennevirasto Seppo Öörni, puh , mail Lisäksi keskustelu EU-tason hankkeista lisätietoja EU-komissio Jukka Savo, puh , mail 28

29 Aloitussivun malli Uutiset/what s new? Infrastruktuuri Logistiikkapalvelut Tieliikenne Rajaliikenne Raideliikenne Merenkulku/ talvimerenkulku Strategiat Ennusteet Tilastot FI ENG Tutkimukset Sähköisen tiedonsiirron standardit Ota yhteyttä Sisävesiliikenne ja -satamat Lentoliikenne Investoi Suomeen Palvelu-/kiinteistöpörssi Reittihaku 29

30 Sivuston rakenne Erillisenä Word-liitteenä 30

31 Toteutusprojektin aikataulu ja vaatimukset Vuosi 2012: Toteutusprojektin tarkemman tason suunnittelu (NELI) Palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja valinta (NELI) Vuosi 2013: Palvelu- ja kiinteistöpörssi ja tietoalusta voidaan tarjota erikseen Tuote-esittelyt tarvittaessa Laajennusmahdollisuuksien (kieliversiot + karttalaajennukset) ratkaisuista ehdotus & kustannusarvio Huomioitava tuotteen omistusoikeudet & linkityssopimukset Tiedon kerääminen muilta alueilta (NELI) Graafisen ilmeen määrittely (ehdotusten laatiminen palveluntarjoajan toimesta, valinta) Tekninen toteutus (palveluntarjoaja) Sisällöntuotanto mukaan lukien sivustolle tulevat kuvat ja karttapohjat sekä molemmat kieliversiot (palveluntarjoaja & NELI) Ylläpidon koulutus NELIlle (palveluntarjoaja) Käyttöönotto (palveluntarjoaja & NELI) Ylläpito (NELI) Ylläpidon tuki (palveluntarjoaja) 31

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15 Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Automaattisten ajoneuvojen ja lainsäädännön kehitys - Suomi edistää älykästä liikennettä. Jenni Rantio Teknologia Forum 7.10.2015

Automaattisten ajoneuvojen ja lainsäädännön kehitys - Suomi edistää älykästä liikennettä. Jenni Rantio Teknologia Forum 7.10.2015 Automaattisten ajoneuvojen ja lainsäädännön kehitys - Suomi edistää älykästä liikennettä Jenni Rantio Teknologia Forum 7.10.2015 Suomi edistää - Miksi? Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävä ja Pohjoinen kasvuvyöhyke -tarjoukset työ- ja elinkeinoministeriölle tiedoksi

Suomen kasvukäytävä ja Pohjoinen kasvuvyöhyke -tarjoukset työ- ja elinkeinoministeriölle tiedoksi Maakuntahallitus 20 15.02.2016 Suomen kasvukäytävä ja Pohjoinen kasvuvyöhyke -tarjoukset työ- ja elinkeinoministeriölle tiedoksi 398/04.00.00/2015, 44/05.02.01/2016 MHS 15.02.2016 20 Tiivistelmä Asian

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy

Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä 8.3.2016 Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy Johdanto TOIMEKSIANTO LVM 2015/11: Toteutettavuusselvitys Digitaalinen Itämeri hankkeen aloittamiseksi Hankkeen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Keski-Suomi ennakoi.

Keski-Suomi ennakoi. Keski-Suomi ennakoi. Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, koska tulevaisuus on aina avoin ja myös arvaamaton. Tulevaisuutta on mahdotonta suunnitella tarkkaan, mutta voimme luoda erilaisia vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Raskas ajoneuvo jumissa

Raskas ajoneuvo jumissa Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Raskas ajoneuvo jumissa liikennehäiriöt 2012 2014 Juha Valtonen Juha Valtonen Raskas ajoneuvo jumissa - liikennehäiriöt 2012-2014 Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Liikenneturva

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Esa Tikkanen Toteutus TEM / korkeakouluharjoittelija Mari Linna, Turun Yliopisto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kymenlaakson liiton liikenneseminaari 26.3.2015 Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki 26.3.2015 1 EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi

Lisätiedot

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos Avaras, kyselykooste Petri Linna, TTY Porin laitos Kyselyn tausta Toteutusaika: 2013/12-2014/1 Rajaus: kunnat ja ICT-yritykset Satakunnassa Otos: Lähetetyt/vastaajat Kunta 81/17 ICT 86/27 Tavoite: Selvitetään

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012 KYSELYPALVELU HARAVA Tietoisku Dimenteq Oy SADE - HARAVA Ympäristöministeriön tilaama palvelu, osana SADe-ohjelmaa (Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisen vauhdittamisohjelma) Asumisen ja Rakentamisen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin. Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus

Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin. Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus Teemat Suomenlahden alusliikenne ja alusliikennepalvelu Missä tietoa tarvitaan ja mitä tietoa välitetään merenkulkijoille?

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä

Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä TEM ja aluetieto Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä 1.12.2016 Ohjelma 12.00 Tervetuloa! Johdattelu iltapäivän ohjelmaan Ajankohtaista aluetiedon saralta Hanna-Maria Urjankangas, TEM 12.20

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tilaisuus 13.10.2016 Liisa Männistö Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Mistä taustatietoa ennakointiin?

Mistä taustatietoa ennakointiin? Mistä taustatietoa ennakointiin? Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hanke 2011

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN.

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN. SataTila-hanke SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN Prizztech Oy 29.11.2012 Suunnitelma on toteutettu osana

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen, Itämeren tietoliikennekaapeli Lisätiedot: Juha Parantainen, Juha.Parantainen@lvm.fi Itämeren tietoliikennekaapeli YHTEENVETO Nykyisin Suomen yhteydet ulkomaille kulkevat yhtä reittiä Ruotsin ja Tanskan

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKLUSTERIN UUDET AVAUKSET

LOGISTIIKKAKLUSTERIN UUDET AVAUKSET LOGISTIIKKAKLUSTERIN UUDET AVAUKSET KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ KOTKASSA 21.5.2008 JAAKKO KILPELÄINEN www.arktos-group.com ARKTOS GROUP Ltd Oy (Anaika Group) perustettu 2004 Omistajat:

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

EU-hankkeita Baltic SCOPE Baltic LINes Plan4Blue. Riku Varjopuro

EU-hankkeita Baltic SCOPE Baltic LINes Plan4Blue. Riku Varjopuro EU-hankkeita Baltic SCOPE Baltic LINes Plan4Blue Riku Varjopuro Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans Partnerit Merialuesuunnitteluviranomaisia Ruotsi,

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot