Logistiikan tietoalustan esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan tietoalustan esiselvitys"

Transkriptio

1 Logistiikan tietoalustan esiselvitys Määrittelydokumentti Teija Suoknuuti Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy/ North European Logistics Institute NELI

2 Sisältö Logistiikan tietoalustan perusmäärittely Luettelo tietosisällöstä Tiedon ylläpitäjät Tietosisällön kuvaus Kehittämistarpeet Teknisten ominaisuuksien määrittely Esimerkkejä Hankkeita & kontakteja Sivuston rakenne Aloitussivun malli Toteutusprojektin aikataulu ja vaatimukset 2

3 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 1/3 Tavoite Logistiikan tietoalustajärjestelmä Logistiikan taloudellisen merkityksen vahvistaminen Kymenlaakson alueella (tiedon läpinäkyvyys). Kymenlaakson merkityksen vahvistaminen logistiikkamaakuntana kansallisessa päätöksenteossa (indikaattorit, vertailumahdollisuus muihin alueisiin). Logistiikan kehityspotentiaalin tunnistaminen maankäytön ja infran suunnittelussa ajantasaisen, eri toimijoiden ja toimialojen ylittävän ja yhdistävän informaatioalustan avulla. Yhteistyön lisääntyminen logistiikkapalvelujen tuottajien keskuudessa ja eri liikennemuotojen välillä -> suuremmat palvelukokonaisuudet, tarve kehittää yhteisiä palveluja monille toimijoille, liikennejärjestelmäkokonaisuuden hahmottaminen Logistiikan eri osa-alueselvitysten ja seudullisten hankkeiden kokoaminen tietoalustaan. Infopankki Suomeen sijoittumista harkitseville yrityksille. Infopankki logistiikan opetuksen tueksi Logistiikan sähköisen tiedonvälityksen standardien jakelukanava Toteutusvaiheen tavoite: Etelä-Suomi ja erityisesti E-18. Rajaliikenteessä on huomioitava myös Etelä-Karjala. Pitkän aikavälin tavoite: Koko Itäisen Suomenlahden alueen logistiikkaa koskeva tieto koottuna samalle alustalle (sitä mukaa kun tietoa on saatavilla), mahdollisuudet laajentaa sisältämään myös Skandinavia, Pohjoinen ulottuvuus 3

4 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 2/3 Logistiikan tietoalustajärjestelmä Yleiskuvaus Selainpohjainen järjestelmä, joka kokoaa jo olemassa olevaa, ajan tasalla olevaa tietoa eri lähteistä. Tiedon on oltava muokattavissa eri käyttäjien tarpeisiin (ainakin osittain). Yhden luukun periaate : portaalin kautta pääsy kattavasti, nopeasti ja helposti logistiikkatietoon Logistiikan tietoalusta palvelee julkisen sektorin lisäksi myös logistiikkapalveluja käyttäviä ja tuottavia yrityksiä sekä yrityksiä, jotka haluavat sijoittaa toimintaansa alueelle. Tietoalusta pitää sisällään myös matkailuun liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi tarvittavaa tietoa. Henkilöliikenteeseen liittyvät tilastot sisällytetään niiltä osin kuin tietoa on saatavilla. Yksityismatkailun tarpeet rajataan ulos (esim. E18.ru portaali) Logistiikkayritysten operatiivisen tiedon hallintaan liittyvät tarpeet rajataan ulos (ERP:t) Kieliversiot suomi, englanti (myöhemmin venäjä, ruotsi, saksa, kiina ) 4

5 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 3/3 Käyttäjät Logistiikan tietoalustajärjestelmä Liikennevirasto Tulli Rajavartiolaitos ELY-keskukset Kauppakamarit Kehitysyhtiöt Invest in Finland Maakuntaliitot Kaupungit (joilla merkittävää logistista toimintaa) Satamat Liitot ja yhdistykset : EK, SKAL, huolintaliikkeiden liitto, varustamoyhdistys, satamaliitto, Straightway ry, LIMOWA ry VR-Yhtymä Oy (tai muut raideliikenteen harjoittajat) Kiinteistöjen kehittäjät: rakennusliikkeet, arkkitehtitoimistot, Senaattikiinteistöt Sijoittajat (investorit) Sijoittujat (investoijat) Logistiikkapalvelujen käyttäjät: teollisuus, kauppa, viejät, maahantuojat, transitoliikenne Logistiikkapalvelujen tuottajat Logistiikka-alan oppilaitokset 5

6 Luettelo tietosisällöstä No Tietosisältö 1 Logistiikkakeskukset 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat 3 Infrastruktuurikartat 4 Maankäyttösuunnitelmat 5 Kiinteistöt ja toimitilat 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne 7 Indikaattorit 8 Ennusteet 9 Infrastruktuuri-investoinnit 10 Rajaliikenne 11 Tieliikenne 12 Merenkulku/Talvimerenkulku 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia, kansalliset ja kvlogistiikkastrategiat No Tietosisältö 14 Tutkimukset ja raportit 15 Sisävesiliikenne ja -satamat 16 Lentoliikenne 17 Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset 18 Raideliikenne 19 Reittihakutoiminnot 20 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit 21 Investoi Suomeen 22 Suomen reittimarkkinointi 23 Kiinteistöpörssi 24 Palvelupörssi 25 Yhteydenotto 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Tietosisältö on tässä lueteltu satunnaisessa järjestyksessä. Tietosisältö löytyy ryhmiteltynä erillisessä dokumentissa sivuston rakenne 6

7 Tiedon ylläpitäjät 1/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 1 Logistiikkakeskukset LIMOWA/EsLogC (Logistiikan kehittäjän työpöytä/logistiikkakeskusrekisteri) 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat viafinland.eu, logisticsturku.fi, distributor.fi, cylex.fi, logistiikka-alan liittojen ja satamien nettisivut 3 Infrastruktuurikartat Liikennevirasto ELY-keskukset Kunnat Satamat Maakuntaliitot 4 Maankäyttösuunnitelmat Kunnat Maakuntaliitot 5 Kiinteistöt ja toimitilat Cursor Kinno Muut kehitysyhtiöt Kunnat Yritykset 7

8 Tiedon ylläpitäjät 2/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 6 Liikennetilastot: Rahti- & henkilöliikenne Liikennevirasto: maantie-, rautatie-, merikuljetukset, lentorahti Tilastokeskus Tulli Rajavartiolaitos TAK Oy/LPR/Pasi Nurkka: rajaliikenteen tilastot ja ennusteet Trafi ELY-keskukset SITO (Ilkka Salanne) Transitoliikenne (erillinen ohjelma) 7 Indikaattorit ELY-keskus Ympäristöhallinnon RUUTU-aineisto (SYKE) 8 Ennusteet K-S ELY-keskus: Liikennemäärien ennusteet eri tieväleillä Satamat: liikennemäärät Yritykset: tulevat määrät Liikennevirasto: Rataliikenne-ennusteet? KL maakuntaliitto: Rajastrategia Merikotka: Itämeren kuljetukset ELLO skenaariot, barometrit 8

9 Tiedon ylläpitäjät 3/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 9 Infrastruktuuri-investoinnit Liikennevirasto, ELY-keskukset: Investointi-ohjelmat Satamat Kaupungit: logistiikka-alueiden investoinnit Muut kaupunkien infrainvestoinnit 10 Rajaliikenne Liikennevirasto K-S ELY-keskus (Liikennekeskus) Rajan tullitoimipisteet 11 Tieliikenne Liikennevirasto ELY-keskus SKAL TRAFI 12 Merenkulku/Talvimerenkulku Baltice.org: Jäätilannekartat Laivat.net: Satelliittikuvat alusten sijainnista reaaliaikainen alusseuranta (voi valita alueen) Liikennevirasto TRAFI Ilmatieteen laitos 9

10 Tiedon ylläpitäjät 4/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia Kansalliset logistiikkaan liittyvät strategiat Kansainväliset logistiikkaan liittyvät strategiat Kymenlaakson liitto Rajastrategiatyöryhmä Muut E-Suomen maakuntaliitot Huoltovarmuuskeskus Hallitus, ministeriöt EK EU 14 Tutkimukset ja raportit Kymenlaakson kauppakamari: Merikotka LUT:in Kouvolan yksikkö NELI Eri logistiikkahankkeiden tulokset TAK Oy:n rajaliikennetutkimukset Turun Kauppakorkeakoulu 15 Sisävesiliikenne ja -satamat Liikennevirasto 16 Lentoliikenne Finavia TRAFI 17 Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset Kaikki 18 Raideliikenne VR-Yhtymä Oy Liikennevirasto TRAFI (VR Track/Destia Rail) 10

11 Tiedon ylläpitäjät 5/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 19 Reittihakupalvelut Eniro, Michelin, Fonecta, eri kuljetusmuotojen välimatkalaskurit (liikenteen sujuvuus Venäjällä) 20 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit TIEKE 21 Investoi Suomeen Invest in Finland Maakuntaliitot Alueelliset kehitysyhtiöt 22 Suomen reittimarkkinointi Straigthway Finland ry NELI/Access via Finland 23 Kiinteistöpörssi NELI Yritykset Kunnat 24 Palvelupörssi NELI Yritykset 25 Yhteydenotto Yritykset/organisaatiot 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Huoltovarmuuskeskus: sopimusmallit ICC: Incoterms yms. Logistiikkayritysten liitto ry. 11

12 Tietosisällön kuvaus 1/10 No Tietosisältö Kuvaus 1 Logistiikkakeskukset LIMOWA (jäsensivut): EsLogC-hankesivut 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat Linkitys eri sivuille, mm. satamien sivut 3 Infrastruktuurikartat numerokartat o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/suo men%20rataverkko.pdf o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/rata verkon%20palvelutasot_tavaraliikenne.pdf o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/raut ateiden%20kansainv%e4liset%20yhteydet.pdf Maakuntaliiton kartat Satamien kartat: ajantasakartat ELY-keskusten kartat Logistiikkakeskusten sijainti (karttaesitys kehitettävä) Kaupunkien/kuntien kartat: (Kouvola WebMap/Xcity-järjestelmä sisäinen) kartta.kouvola.fi, ajantasa-asemakaavat (Maanmittauslaitoksen ylläpitämä, 12 mm. rataverkko)

13 Tietosisällön kuvaus 2/10 No Tietosisältö Kuvaus 4 Maankäyttösuunnitelmat Kuntien yleis- ja asemakaavat, tie- ja katuverkkosuunnitelmat, kaavoituskatsaus Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma matyo/documents/ely_tts2011_kas_nettipdf.pdf keskus.fi/fi/liikenne/tiehankkeet/kaakkoissuomi/sivut/default.as px Teollisuusalueet (esim. Kouvolan Masalin), satama-alueet Yleiskaava: kaupunkien tavoiteverkko (katuverkosto) 5 Kiinteistöt ja toimitilat Vapaat logistiikkakiinteistöt, hintataso (maksullinen) Kotkan Satamatalojen hallinnoimat kiinteistöt (www.haminakotka.fi) Kouvolan seudun vapaat toimitilat (Kinno) Kunnat Yritykset (kiinteistöpörssi) Muut 13

14 Tietosisällön kuvaus 3/10 No Tietosisältö Kuvaus 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteen tavarankuljetukset Tietilasto Ulkomaan meriliikenne Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot Kotimaan vesiliikenne Kanavaliikenne Merenkulun tilastot Ilmailun tilastot Tieliikenteen tilastot Liikennevirasto: liikennemäärät, rautatiekuljetukset, bruttotonnit rataosuuksittain, tavaraliikenne rataosittain, rautateiden tavaraja henkilöliikenne, rajaliikennetilastot, meriliikenteen tilastot, tietilastot, onnettomuustilastot, junien täsmällisyystilastot (Sinikka Hartonen, Lappeenranta) 14

15 Tietosisällön kuvaus 4/10 No Tietosisältö Kuvaus 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne ELY-keskus: Rajaliikenteen tilastot: rekkajonon kehitystrendit, päiväkohtaiset keskimääräiset jonotusajat, raskas liikenne & henkilöliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla ELY-keskus: alueellinen raskaan liikenteen määrä verrattuna koko Suomen raskaan liikenteen määriin ELY-keskus: liikenteen kehitys/raskas liikenne Liikennejarjestelmatyo/Documents/Maantiet_tilasto_2011.pdf Tullihallituksen tilastot: mm. transitokatsaus, ulkomaankaupan kuljetukset kohdemaittain/kuljetusmuodoittain, Uljas EK:n luottamusindikaattorit, alueelliset suhdannebarometrit Tulli: Rajaliikennetilastot Vaalimaa/Nuijamaa (sähköpostilla), myös venäläisten autojen osuus raskaasta liikenteestä Satamien liikennetilastot Rajavartiolaitos: henkilöliikenteen tilastot rajanylityksistä pyynnöstä sähköpostilla, muut tilastot VR-Yhtymän tilastot (K.Petelius) TAK Oy: rajaliikenteen tilastot ja ennusteet SITO: TRAMA-raportointi Transitoliikenne (erillinen ohjelma, maksullinen?) Muut tilastot (vaikutus logistiikkaan): Shellin polttoaine/dieselhintakehitys, energian hintakehitys, yleinen taloudellinen kehitys, 15 kv-tilastot (esim. UNECEn ylläpitämät)

16 Tietosisällön kuvaus 5/10 No Tietosisältö Kuvaus 7 Indikaattorit Kehitettävä, ei löydy kattavia indikaattoreita nykyisin Tilastokeskus: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi kuukausittain / neljännesvuosittain RUUTU-aineisto (SYKE) ELY-keskus: pääteiden keskimääräinen raskaan liikenteen osuus/vrk, kuljetetut tonnit/liikenne/tieosuus 8 Ennusteet me_toimia/liikenneolosuhteet_2035 Ello-hankkeen logistiikkabarometrit SPC Finland: Varustamobarometri Liikennevirasto: rataliikenne-/tieliikenne-ennusteet? ELY -keskuksen ennusteet tieosuuksittain EK:n suhdannebarometrit, pk-barometrit, liikenteen päästöt yms. SKAL: Kuljetusbarometri vuosittain Satamat ja yritykset: ennusteet (tulisi tehdä kooste) 9 Infrastruktuuri-investoinnit Investointiohjelmat (liikennevirasto, kunnat, satamat) o/documents/p%c3%a4%c3%a4llystyssiltaty%c3%b6t_2011.pdf Kaupungit (Kouvola): korvausinvestoinnit tiestö & katuverkko Rajainvestoinnit: tiedot Tullin toimipisteistä (rahaasiainvaliokunta 16 tekee päätökset)

17 Tietosisällön kuvaus 6/10 No Tietosisältö Kuvaus 10 Rajaliikenne Rekkajonon pituus/keskimääräinen rajanylitysaika (MOPO?) K-S Ely keskus: rajaliikennejonon kehitys karttapohjana (Liikenteen asiakaspalvelukeskus) 11 Tieliikenne Tietyöt Kelikamerat Häiriöt tieliikenteessä Tiesää ja keli Keliennuste Teiden talvihoitoluokat /Documents/teiden-talvihoitoluokat-2010.pdf SKAL: tieliikenteen lausunnot (Pirkanmaan ELY Aleksi Haapavaara : VAK/ylikorkeat kuljetukset -reitit nykyisin case by case) Tieliikenteen sujuvuus: 17

18 Tietosisällön kuvaus 7/10 No Tietosisältö Kuvaus 12 Merenkulku/talvimeren kulku 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia Kansalliset ja Kansainväliset logistiikkastrategiat (veden korkeus, jäätilanne, aallon korkeus yms.) Liikennevirasto: talviliikenteen rajoitukset Laivaliikennelistat (Portnet, PDS, PortEnsys / Satamatiedon järjestelmät/sami Alho) Meriliikenteen tietoalusta/liikennevirasto Simo Kerkelä kehitteillä ohjelma/ ohjelma/totsu.jsp kaava/ Kaakkois-Suomen rajastrategiatyöryhmän esite Kymenlaakson logistiikan vaikuttamisesite (Kauppakamari) Muut E-suomen maakuntaliitot Älyliikennestrategia Hallitusohjelma, liikennepoliittinen selonteko Itämeristrategia EU:n valkoinen kirja 18 EK EU:n logistiikkapolitiikka

19 Tietosisällön kuvaus 8/10 No Tietosisältö Kuvaus 14 Tutkimukset ja raportit ELY-keskuksen tutkimukset/julkaisut Satamien tutkimukset (tarpeen mukaan esim. Stop & Go) Kaupungit: kaavoitusta ja tiesuunnittelua varten erillisselvityksiä nykyliikenteestä ja liikenne-ennusteista Kymenlaakson kauppakamarin toimialakatsaus, logistiikan edunvalvontaesite Turun Kauppakorkeakoulun vuosittainen logistiikkaselvitys Turun yliopisto: Baltic port list Liikennevirasto: tilaustutkimukset logistiikasta (Anu Brut) kuljetusketjututkimus/palvelutasot Baltic Transport Outlook Sisävesiliikenne ja - satamat kennemaarat Baltic port list Liikennevirasto: satamat Satamaliitto: tietopankki vuositilastot 19

20 Tietosisällön kuvaus 9/10 No Tietosisältö Kuvaus 16 Lentoliikenne ajat Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset Logistiikkayritysten ja organisaatioiden asiakaslehdet, mm. HaminaKotka Sataman Luotain, Tulliviesti, Rajamme Vartijat Baltic Rim Economies 18 Raideliikenne Liikennevirasto: liikennetiedotteet VR-Yhtymä Oy: nettisivujen linkin kautta pääsy palveluihin, liikennetilannetiedotteet, junat kartalla VR Track/Destia Rail: kunnossapitohankkeet 19 Reittihakutoiminnot Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit Tullausohjelmistotaulukko (julkinen) TIEKE Verkottaja - palvelu (osittain julkinen, osittain kaupallinen) TIEKE: rahtikirjasanomien yms. standardit 20

21 Tietosisällön kuvaus 10/10 No Tietosisältö Kuvaus 21 Investoi Suomeen Maakuntaliittojen sivut Alueelliset kehitysyhtiöt 22 Suomen reittimarkkinointi 23 Kiinteistöpörssi Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia (ostetaan/myydään & vuokrataan/tarjotaan vuokralle) 24 Palvelupörssi Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia (tarjouspyynnöt & vapaa kuljetuskapasiteetti tietyillä reiteillä) 25 Yhteydenotto Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Huoltovarmuuskeskus: SOPIVA -hankkeen suositukset, HUOVIportaali ICC:n aineisto usehdot/index.php 21

22 Kehittämistarpeet 1/2 No Kehittämistarve Tarkka kuvaus 1 Logistiikkakeskusrekisteri 2 RUUTU-aineisto (SYKE) Rekisterin säännöllinen ylläpito ja avaaminen julkisesti nähtäväksi (LIMOWA) Nykyisin saatavilla vain naapurialueita koskevat tiedot, käyttöoikeuksien laajentaminen kokonaiskuvan saamiseksi (maksullinen?) 3 Indikaattorit Seurattavien indikaattoreiden määrittäminen ja tiedon kerääminen Karttapohjaisten indikaattoreiden kehittäminen (oma osaprojekti toteutusvaiheessa) 4 Ennusteet (ELYkeskus) Liikennemäärien ennusteet eri tieosuuksilla löytyvät, mutta niiden koontitiedot kokonaisuuden hahmottamiseksi puuttuvat (tieyhteysvälikohtaiset ennusteet tehdään tieosuuksien infrastruktuurihankkeisiin liittyen) Ennusteita eri aikajänteillä 5 Kiinteistöt ja toimitilat Karttapohjainen esitys, josta mahdollisuus porautua tarkemman tason tietoihin 6 Maankäyttösuunnitelmat Karttapohjainen esitys, josta mahdollisuus porautua tarkemman tason tietoihin (paikkatiedon esiselvitys alkamassa oppilastyönä) 7 Ajoneuvomäärät Venäläisten ajoneuvojen määrä: henkilöautoliikenteen osalta ei ole maittaista tilastoa, arvio tehdään %-osuutena kokonaisliikenteestä (Tulli tekee rahtiliikenteen osalta maittaista tilastoa) 22

23 Kehittämistarpeet 2/2 No Kehittämistarve Tarkka kuvaus 8 Liikennevirtaennuste Otanta eri kokoluokan yrityksistä, jatkuvasti päivitettävä (vrt. logistiikkabarometri) 9 Sijoittumisopas/ askeleet 10 Transitoliikenneennuste 11 Kiinteistöpörssi logistiikkayrityksille 12 Palvelupörssi Logistiikkayrityksille 13 Dokumenttien muokkaus 14 Aineiston saatavuus eri kielillä 15 Sataman maankäyttö/ investointisuunn. Invest in Finland: Laaditaan opas (ENG/RU) Invest in Kymenlaakso (Cursor/Kinno) FI/RU + verkkosivusto Transitoliikenteen ajoneuvomäärien ennustaminen lyhyellä aikavälillä (MOPO?) Halutaan ostaa/myydä/vuokrata (molempiin suuntiin) Esim. chat-tyylinen toimeksiantokanava (molempiin suuntiin, tarjouspyynnöt ja vakiokuljetusreitit tms.) Keskustelu tiedon tuottajien kanssa alkuperäismuodon käyttämisestä PDF:n sijaan, sivuille yhteyshenkilön tiedot Viranomaisten ja julkisen sektorin tuottamaa tietoa laajemmin saataville myös englanniksi (ja venäjäksi) Käydään sisäisesti läpi millä tasolla halutaan näyttää julkisesti 16 Paikkatietoikkuna Laajempi markkinointi: liikenneviraston ja valtionhallinnon virallinen paikkatiedon jakamisen kanava (karttapohjat yms.) 17 Rajaliikenne Vain Suomen puolen liikennetilanne saatavilla, Venäjän tullista 23 ainoastaan kamerakuvat -> vaatii LVM/ministeriötason neuvotteluja

24 Teknisten ominaisuuksien määrittely 1/3 Selainpohjainen sivusto, linkitykset muihin sivustoihin lähtökohtana Kieliversiot: suomi, englanti (venäjä, ruotsi, saksa, kiina ehkä myöhemmin) Hakukriteerit (logistiikkakeskus, satama, tietty alue, palvelutyyppi ). Hyvät hakukriteerit ja sovelluksen helppokäyttöisyys oleellista! Mahdollisuus vapaahakuun sekä vakiomuotoiseen asiahakuun. Palveluntuottajan tulee esittää tekninen ratkaisu, kuinka haku voidaan hoitaa linkitetyllä sivustolla. Kaikille avoin/osittain käyttäjätunnuksilla rajoitettu pääsy: tarvitaan kaikille avoin osio eri kieliversioilla, laajuus eri kieliversioissa vaihtelee materiaalin saatavuuden mukaisesti Sivustosta voidaan linkittää pääsy maksullisiin palveluihin, joihin omat käyttäjätunnukset (tarvitaan sopimus palveluntuottajan kanssa). Dokumenttien tulostusmahdollisuus Dokumenttien muokkausmahdollisuus: dokumentti julkaistaan tietoalustassa alkuperäisessä muodossa. Mikäli dokumentille on muokkaustarvetta, laitetaan sivulle mahdollisuuksien mukaan tieto keneltä saa tarvittaessa originaalin. 24

25 Teknisten ominaisuuksien määrittely 2/3 Palveluntarjoajan ehdottama tekninen ratkaisu palvelu-/kiinteistöpörssiin (vapaa- /määrämuotoinen, chat tms.). Esimerkkinä kiinteistöpörssistä kohteet (hakukriteerit + karttahaku). Roskapostin ehkäisy käyttäjätunnuksin tai muu tekninen ratkaisu. Uutiset / what s new: mitä uutta tullut sivuille. Palveluntuottajan tulee esittää tekninen ratkaisu, esim. syötteet lähdesivuilla sekä logistiikan tietoalustassa. Vaaditaan palveluntarjoajan referenssit vastaavista toteutuksista. Sivustoseuranta (Google Analytics tms.) Sivuston muokattavuus ylläpitäjän toimesta, ei lukittuja kenttiä (myös layoutmuutokset mahdollisia ylläpitäjän eli NELIn toimesta). Ylläpitäjien ryhmittely (administrator, user, jne.) Käyttäjähallinta: Näkymän personointimahdollisuus käyttäjätunnuksin (esim. kieliversio, usein käytetyt näkymät/palvelut, uutiskirje sähköpostiin jne.). Kirjautuminen ei saa olla pakollista, kaikki näkymät kaikille saatavilla muutenkin. Sivuston ylläpitäjällä seurantamahdollisuus, ketkä hyödyntävät ominaisuutta. Varmuuskopiot: kerran kuukaudessa täydellinen varmuuskopio, muuttuneiden tietojen osalta kerran viikossa. Ryhmittely tietosisällön mukaan (ks. erillinen tietoalustan rakenne dokumentti) Graafisen ilmeen suunnittelu tehdään osana toteutusprojektia 25

26 Teknisten ominaisuuksien määrittely 3/3 Indikaattorit tietyin väliajoin vaihtuvia aloitussivulla (aikaväli voitava määrittää, tunti, viikko jne). Vaihtuva nostokehys, vrt. mainosbanneri. Karttapohjaisia esityksiä, joissa tekstinä paikkatietoa ja joista porautumismahdollisuus alemmille tasoille/alasivuille (ks. aloitussivu) Valintakriteerit esim. satamat, lentokentät, logistiikkakeskukset ja sen mukaisesti näkymä muuttuu Klikkaamalla haluttua kohdetta avautuu lisätietoikkuna ja pääsee alemmalle tasolle/muille alasivuille Kartalla koko Suomi + Suomenlahden alue, kartan oltava laajennettavissa mikäli uusia alueita liitetään mukaan (esim. Ruotsi, Pietari, Baltia) tai vaihtoehtoisesti laajempi kartta jo alussa, jota voi zoomata haluamalleen alueelle, alussa kiinteä zoomaus Suomeen. Suosituksena käyttää sivuston avoimeen lähdekoodiin perustuvia karttapohjia Ota yhteyttä / Contacts: yhteystiedot + täytettävä palautelomake, joka ohjataan määriteltyyn sähköpostiin Navigaatiotasoja vähintään 4, oltava helposti/ilman lisäkustannuksia laajennettavissa Suositellaan avoimeen lähdekoodiin perustuvaa toteutusta, mutta voi olla myös valmis julkaisuohjelma/kaupallinen tuote Jos on valmis julkaisuohjelma/kaupallinen tuote, versiopäivitykset sisältyvät ylläpitosopimukseen. Palveluntarjoajalta vaaditaan tuotereferenssi (ylläpitofrekvenssi yms.) 26

27 Esimerkkejä meiltä ja maailmalta

28 Hankkeita & kontakteja e-freight: E-Mar ja MarNIS: lisätietoja Liikennevirasto Kaisu Heikonen, puh , mail E-tavara: lisätietoja Liikennevirasto Seppo Öörni, puh , mail Lisäksi keskustelu EU-tason hankkeista lisätietoja EU-komissio Jukka Savo, puh , mail 28

29 Aloitussivun malli Uutiset/what s new? Infrastruktuuri Logistiikkapalvelut Tieliikenne Rajaliikenne Raideliikenne Merenkulku/ talvimerenkulku Strategiat Ennusteet Tilastot FI ENG Tutkimukset Sähköisen tiedonsiirron standardit Ota yhteyttä Sisävesiliikenne ja -satamat Lentoliikenne Investoi Suomeen Palvelu-/kiinteistöpörssi Reittihaku 29

30 Sivuston rakenne Erillisenä Word-liitteenä 30

31 Toteutusprojektin aikataulu ja vaatimukset Vuosi 2012: Toteutusprojektin tarkemman tason suunnittelu (NELI) Palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja valinta (NELI) Vuosi 2013: Palvelu- ja kiinteistöpörssi ja tietoalusta voidaan tarjota erikseen Tuote-esittelyt tarvittaessa Laajennusmahdollisuuksien (kieliversiot + karttalaajennukset) ratkaisuista ehdotus & kustannusarvio Huomioitava tuotteen omistusoikeudet & linkityssopimukset Tiedon kerääminen muilta alueilta (NELI) Graafisen ilmeen määrittely (ehdotusten laatiminen palveluntarjoajan toimesta, valinta) Tekninen toteutus (palveluntarjoaja) Sisällöntuotanto mukaan lukien sivustolle tulevat kuvat ja karttapohjat sekä molemmat kieliversiot (palveluntarjoaja & NELI) Ylläpidon koulutus NELIlle (palveluntarjoaja) Käyttöönotto (palveluntarjoaja & NELI) Ylläpito (NELI) Ylläpidon tuki (palveluntarjoaja) 31

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut

FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut ELLO-HANKKEEN KOTKAN TULEVAISUUSVERSTAAN 9.12.2010 RAPORTTI Timo Nurmi Marko Ahvenainen Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Kirjoittajat:

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3. ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.2010 TAUSTAA Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämishankkeen

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Oulunkaaren logistiikkaselvitys

Oulunkaaren logistiikkaselvitys Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 ALKUSANAT Oulunkaaren logistiikkaselvityksessä on selvitetty alueen logistiikan kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Logistiikkaselvityksen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 4 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä Esitutkimus Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma VTT TECHNOLOGY 4 Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

VERKKOJULKAISU. Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen. kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS

VERKKOJULKAISU. Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen. kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS VERKKOJULKAISU Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS Kyläkauppoja ei ole varaa menettää Kyläkauppojen määrä on laskussa, mutta niiden merkitys kylien elinvoimaisuudelle

Lisätiedot