Logistiikan tietoalustan esiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan tietoalustan esiselvitys"

Transkriptio

1 Logistiikan tietoalustan esiselvitys Määrittelydokumentti Teija Suoknuuti Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy/ North European Logistics Institute NELI

2 Sisältö Logistiikan tietoalustan perusmäärittely Luettelo tietosisällöstä Tiedon ylläpitäjät Tietosisällön kuvaus Kehittämistarpeet Teknisten ominaisuuksien määrittely Esimerkkejä Hankkeita & kontakteja Sivuston rakenne Aloitussivun malli Toteutusprojektin aikataulu ja vaatimukset 2

3 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 1/3 Tavoite Logistiikan tietoalustajärjestelmä Logistiikan taloudellisen merkityksen vahvistaminen Kymenlaakson alueella (tiedon läpinäkyvyys). Kymenlaakson merkityksen vahvistaminen logistiikkamaakuntana kansallisessa päätöksenteossa (indikaattorit, vertailumahdollisuus muihin alueisiin). Logistiikan kehityspotentiaalin tunnistaminen maankäytön ja infran suunnittelussa ajantasaisen, eri toimijoiden ja toimialojen ylittävän ja yhdistävän informaatioalustan avulla. Yhteistyön lisääntyminen logistiikkapalvelujen tuottajien keskuudessa ja eri liikennemuotojen välillä -> suuremmat palvelukokonaisuudet, tarve kehittää yhteisiä palveluja monille toimijoille, liikennejärjestelmäkokonaisuuden hahmottaminen Logistiikan eri osa-alueselvitysten ja seudullisten hankkeiden kokoaminen tietoalustaan. Infopankki Suomeen sijoittumista harkitseville yrityksille. Infopankki logistiikan opetuksen tueksi Logistiikan sähköisen tiedonvälityksen standardien jakelukanava Toteutusvaiheen tavoite: Etelä-Suomi ja erityisesti E-18. Rajaliikenteessä on huomioitava myös Etelä-Karjala. Pitkän aikavälin tavoite: Koko Itäisen Suomenlahden alueen logistiikkaa koskeva tieto koottuna samalle alustalle (sitä mukaa kun tietoa on saatavilla), mahdollisuudet laajentaa sisältämään myös Skandinavia, Pohjoinen ulottuvuus 3

4 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 2/3 Logistiikan tietoalustajärjestelmä Yleiskuvaus Selainpohjainen järjestelmä, joka kokoaa jo olemassa olevaa, ajan tasalla olevaa tietoa eri lähteistä. Tiedon on oltava muokattavissa eri käyttäjien tarpeisiin (ainakin osittain). Yhden luukun periaate : portaalin kautta pääsy kattavasti, nopeasti ja helposti logistiikkatietoon Logistiikan tietoalusta palvelee julkisen sektorin lisäksi myös logistiikkapalveluja käyttäviä ja tuottavia yrityksiä sekä yrityksiä, jotka haluavat sijoittaa toimintaansa alueelle. Tietoalusta pitää sisällään myös matkailuun liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi tarvittavaa tietoa. Henkilöliikenteeseen liittyvät tilastot sisällytetään niiltä osin kuin tietoa on saatavilla. Yksityismatkailun tarpeet rajataan ulos (esim. E18.ru portaali) Logistiikkayritysten operatiivisen tiedon hallintaan liittyvät tarpeet rajataan ulos (ERP:t) Kieliversiot suomi, englanti (myöhemmin venäjä, ruotsi, saksa, kiina ) 4

5 Logistiikan tietoalustan perusmäärittely 3/3 Käyttäjät Logistiikan tietoalustajärjestelmä Liikennevirasto Tulli Rajavartiolaitos ELY-keskukset Kauppakamarit Kehitysyhtiöt Invest in Finland Maakuntaliitot Kaupungit (joilla merkittävää logistista toimintaa) Satamat Liitot ja yhdistykset : EK, SKAL, huolintaliikkeiden liitto, varustamoyhdistys, satamaliitto, Straightway ry, LIMOWA ry VR-Yhtymä Oy (tai muut raideliikenteen harjoittajat) Kiinteistöjen kehittäjät: rakennusliikkeet, arkkitehtitoimistot, Senaattikiinteistöt Sijoittajat (investorit) Sijoittujat (investoijat) Logistiikkapalvelujen käyttäjät: teollisuus, kauppa, viejät, maahantuojat, transitoliikenne Logistiikkapalvelujen tuottajat Logistiikka-alan oppilaitokset 5

6 Luettelo tietosisällöstä No Tietosisältö 1 Logistiikkakeskukset 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat 3 Infrastruktuurikartat 4 Maankäyttösuunnitelmat 5 Kiinteistöt ja toimitilat 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne 7 Indikaattorit 8 Ennusteet 9 Infrastruktuuri-investoinnit 10 Rajaliikenne 11 Tieliikenne 12 Merenkulku/Talvimerenkulku 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia, kansalliset ja kvlogistiikkastrategiat No Tietosisältö 14 Tutkimukset ja raportit 15 Sisävesiliikenne ja -satamat 16 Lentoliikenne 17 Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset 18 Raideliikenne 19 Reittihakutoiminnot 20 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit 21 Investoi Suomeen 22 Suomen reittimarkkinointi 23 Kiinteistöpörssi 24 Palvelupörssi 25 Yhteydenotto 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Tietosisältö on tässä lueteltu satunnaisessa järjestyksessä. Tietosisältö löytyy ryhmiteltynä erillisessä dokumentissa sivuston rakenne 6

7 Tiedon ylläpitäjät 1/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 1 Logistiikkakeskukset LIMOWA/EsLogC (Logistiikan kehittäjän työpöytä/logistiikkakeskusrekisteri) 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat viafinland.eu, logisticsturku.fi, distributor.fi, cylex.fi, logistiikka-alan liittojen ja satamien nettisivut 3 Infrastruktuurikartat Liikennevirasto ELY-keskukset Kunnat Satamat Maakuntaliitot 4 Maankäyttösuunnitelmat Kunnat Maakuntaliitot 5 Kiinteistöt ja toimitilat Cursor Kinno Muut kehitysyhtiöt Kunnat Yritykset 7

8 Tiedon ylläpitäjät 2/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 6 Liikennetilastot: Rahti- & henkilöliikenne Liikennevirasto: maantie-, rautatie-, merikuljetukset, lentorahti Tilastokeskus Tulli Rajavartiolaitos TAK Oy/LPR/Pasi Nurkka: rajaliikenteen tilastot ja ennusteet Trafi ELY-keskukset SITO (Ilkka Salanne) Transitoliikenne (erillinen ohjelma) 7 Indikaattorit ELY-keskus Ympäristöhallinnon RUUTU-aineisto (SYKE) 8 Ennusteet K-S ELY-keskus: Liikennemäärien ennusteet eri tieväleillä Satamat: liikennemäärät Yritykset: tulevat määrät Liikennevirasto: Rataliikenne-ennusteet? KL maakuntaliitto: Rajastrategia Merikotka: Itämeren kuljetukset ELLO skenaariot, barometrit 8

9 Tiedon ylläpitäjät 3/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 9 Infrastruktuuri-investoinnit Liikennevirasto, ELY-keskukset: Investointi-ohjelmat Satamat Kaupungit: logistiikka-alueiden investoinnit Muut kaupunkien infrainvestoinnit 10 Rajaliikenne Liikennevirasto K-S ELY-keskus (Liikennekeskus) Rajan tullitoimipisteet 11 Tieliikenne Liikennevirasto ELY-keskus SKAL TRAFI 12 Merenkulku/Talvimerenkulku Baltice.org: Jäätilannekartat Laivat.net: Satelliittikuvat alusten sijainnista reaaliaikainen alusseuranta (voi valita alueen) Liikennevirasto TRAFI Ilmatieteen laitos 9

10 Tiedon ylläpitäjät 4/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia Kansalliset logistiikkaan liittyvät strategiat Kansainväliset logistiikkaan liittyvät strategiat Kymenlaakson liitto Rajastrategiatyöryhmä Muut E-Suomen maakuntaliitot Huoltovarmuuskeskus Hallitus, ministeriöt EK EU 14 Tutkimukset ja raportit Kymenlaakson kauppakamari: Merikotka LUT:in Kouvolan yksikkö NELI Eri logistiikkahankkeiden tulokset TAK Oy:n rajaliikennetutkimukset Turun Kauppakorkeakoulu 15 Sisävesiliikenne ja -satamat Liikennevirasto 16 Lentoliikenne Finavia TRAFI 17 Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset Kaikki 18 Raideliikenne VR-Yhtymä Oy Liikennevirasto TRAFI (VR Track/Destia Rail) 10

11 Tiedon ylläpitäjät 5/5 No Tietosisältö Tiedon ylläpitäjä/tiedon lähde 19 Reittihakupalvelut Eniro, Michelin, Fonecta, eri kuljetusmuotojen välimatkalaskurit (liikenteen sujuvuus Venäjällä) 20 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit TIEKE 21 Investoi Suomeen Invest in Finland Maakuntaliitot Alueelliset kehitysyhtiöt 22 Suomen reittimarkkinointi Straigthway Finland ry NELI/Access via Finland 23 Kiinteistöpörssi NELI Yritykset Kunnat 24 Palvelupörssi NELI Yritykset 25 Yhteydenotto Yritykset/organisaatiot 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Huoltovarmuuskeskus: sopimusmallit ICC: Incoterms yms. Logistiikkayritysten liitto ry. 11

12 Tietosisällön kuvaus 1/10 No Tietosisältö Kuvaus 1 Logistiikkakeskukset LIMOWA (jäsensivut): EsLogC-hankesivut 2 Logistiikkapalvelujen tuottajat Linkitys eri sivuille, mm satamien sivut 3 Infrastruktuurikartat numerokartat o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/suo men%20rataverkko.pdf o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/rata verkon%20palvelutasot_tavaraliikenne.pdf o/tilastot/vaylatilastot/rataverkko_keskeiset_ominaisuudet/raut ateiden%20kansainv%e4liset%20yhteydet.pdf Maakuntaliiton kartat Satamien kartat: ajantasakartat ELY-keskusten kartat Logistiikkakeskusten sijainti (karttaesitys kehitettävä) Kaupunkien/kuntien kartat: (Kouvola WebMap/Xcity-järjestelmä sisäinen) kartta.kouvola.fi, ajantasa-asemakaavat (Maanmittauslaitoksen ylläpitämä, 12 mm. rataverkko)

13 Tietosisällön kuvaus 2/10 No Tietosisältö Kuvaus 4 Maankäyttösuunnitelmat Kuntien yleis- ja asemakaavat, tie- ja katuverkkosuunnitelmat, kaavoituskatsaus Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma matyo/documents/ely_tts2011_kas_nettipdf.pdf keskus.fi/fi/liikenne/tiehankkeet/kaakkoissuomi/sivut/default.as px Teollisuusalueet (esim. Kouvolan Masalin), satama-alueet Yleiskaava: kaupunkien tavoiteverkko (katuverkosto) 5 Kiinteistöt ja toimitilat Vapaat logistiikkakiinteistöt, hintataso (maksullinen) Kotkan Satamatalojen hallinnoimat kiinteistöt ( Kouvolan seudun vapaat toimitilat (Kinno) Kunnat Yritykset (kiinteistöpörssi) Muut 13

14 Tietosisällön kuvaus 3/10 No Tietosisältö Kuvaus 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteen tavarankuljetukset Tietilasto Ulkomaan meriliikenne Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot Kotimaan vesiliikenne Kanavaliikenne Merenkulun tilastot Ilmailun tilastot Tieliikenteen tilastot Liikennevirasto: liikennemäärät, rautatiekuljetukset, bruttotonnit rataosuuksittain, tavaraliikenne rataosittain, rautateiden tavaraja henkilöliikenne, rajaliikennetilastot, meriliikenteen tilastot, tietilastot, onnettomuustilastot, junien täsmällisyystilastot (Sinikka Hartonen, Lappeenranta) 14

15 Tietosisällön kuvaus 4/10 No Tietosisältö Kuvaus 6 Liikennetilastot: rahti- & henkilöliikenne ELY-keskus: Rajaliikenteen tilastot: rekkajonon kehitystrendit, päiväkohtaiset keskimääräiset jonotusajat, raskas liikenne & henkilöliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla ELY-keskus: alueellinen raskaan liikenteen määrä verrattuna koko Suomen raskaan liikenteen määriin ELY-keskus: liikenteen kehitys/raskas liikenne Liikennejarjestelmatyo/Documents/Maantiet_tilasto_2011.pdf Tullihallituksen tilastot: mm. transitokatsaus, ulkomaankaupan kuljetukset kohdemaittain/kuljetusmuodoittain, Uljas EK:n luottamusindikaattorit, alueelliset suhdannebarometrit Tulli: Rajaliikennetilastot Vaalimaa/Nuijamaa (sähköpostilla), myös venäläisten autojen osuus raskaasta liikenteestä Satamien liikennetilastot Rajavartiolaitos: henkilöliikenteen tilastot rajanylityksistä pyynnöstä sähköpostilla, muut tilastot VR-Yhtymän tilastot (K.Petelius) TAK Oy: rajaliikenteen tilastot ja ennusteet SITO: TRAMA-raportointi Transitoliikenne (erillinen ohjelma, maksullinen?) Muut tilastot (vaikutus logistiikkaan): Shellin polttoaine/dieselhintakehitys, energian hintakehitys, yleinen taloudellinen kehitys, 15 kv-tilastot (esim. UNECEn ylläpitämät)

16 Tietosisällön kuvaus 5/10 No Tietosisältö Kuvaus 7 Indikaattorit Kehitettävä, ei löydy kattavia indikaattoreita nykyisin Tilastokeskus: Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi kuukausittain / neljännesvuosittain RUUTU-aineisto (SYKE) ELY-keskus: pääteiden keskimääräinen raskaan liikenteen osuus/vrk, kuljetetut tonnit/liikenne/tieosuus 8 Ennusteet me_toimia/liikenneolosuhteet_2035 Ello-hankkeen logistiikkabarometrit SPC Finland: Varustamobarometri Liikennevirasto: rataliikenne-/tieliikenne-ennusteet? ELY -keskuksen ennusteet tieosuuksittain EK:n suhdannebarometrit, pk-barometrit, liikenteen päästöt yms. SKAL: Kuljetusbarometri vuosittain Satamat ja yritykset: ennusteet (tulisi tehdä kooste) 9 Infrastruktuuri-investoinnit Investointiohjelmat (liikennevirasto, kunnat, satamat) o/documents/p%c3%a4%c3%a4llystyssiltaty%c3%b6t_2011.pdf Kaupungit (Kouvola): korvausinvestoinnit tiestö & katuverkko Rajainvestoinnit: tiedot Tullin toimipisteistä (rahaasiainvaliokunta 16 tekee päätökset)

17 Tietosisällön kuvaus 6/10 No Tietosisältö Kuvaus 10 Rajaliikenne Rekkajonon pituus/keskimääräinen rajanylitysaika (MOPO?) K-S Ely keskus: rajaliikennejonon kehitys karttapohjana (Liikenteen asiakaspalvelukeskus) 11 Tieliikenne Tietyöt Kelikamerat Häiriöt tieliikenteessä Tiesää ja keli Keliennuste Teiden talvihoitoluokat /Documents/teiden-talvihoitoluokat-2010.pdf SKAL: tieliikenteen lausunnot (Pirkanmaan ELY Aleksi Haapavaara : VAK/ylikorkeat kuljetukset -reitit nykyisin case by case) Tieliikenteen sujuvuus: 17

18 Tietosisällön kuvaus 7/10 No Tietosisältö Kuvaus 12 Merenkulku/talvimeren kulku 13 Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava, rajastrategia Kansalliset ja Kansainväliset logistiikkastrategiat (veden korkeus, jäätilanne, aallon korkeus yms.) Liikennevirasto: talviliikenteen rajoitukset Laivaliikennelistat (Portnet, PDS, PortEnsys / Satamatiedon järjestelmät/sami Alho) Meriliikenteen tietoalusta/liikennevirasto Simo Kerkelä kehitteillä ohjelma/ ohjelma/totsu.jsp kaava/ Kaakkois-Suomen rajastrategiatyöryhmän esite Kymenlaakson logistiikan vaikuttamisesite (Kauppakamari) Muut E-suomen maakuntaliitot Älyliikennestrategia Hallitusohjelma, liikennepoliittinen selonteko Itämeristrategia EU:n valkoinen kirja 18 EK EU:n logistiikkapolitiikka

19 Tietosisällön kuvaus 8/10 No Tietosisältö Kuvaus 14 Tutkimukset ja raportit ELY-keskuksen tutkimukset/julkaisut Satamien tutkimukset (tarpeen mukaan esim. Stop & Go) Kaupungit: kaavoitusta ja tiesuunnittelua varten erillisselvityksiä nykyliikenteestä ja liikenne-ennusteista Kymenlaakson kauppakamarin toimialakatsaus, logistiikan edunvalvontaesite Turun Kauppakorkeakoulun vuosittainen logistiikkaselvitys Turun yliopisto: Baltic port list Liikennevirasto: tilaustutkimukset logistiikasta (Anu Brut) kuljetusketjututkimus/palvelutasot Baltic Transport Outlook Sisävesiliikenne ja - satamat kennemaarat Baltic port list Liikennevirasto: satamat Satamaliitto: tietopankki vuositilastot 19

20 Tietosisällön kuvaus 9/10 No Tietosisältö Kuvaus 16 Lentoliikenne ajat Logistiikkaan liittyvät artikkelit, uutiset Logistiikkayritysten ja organisaatioiden asiakaslehdet, mm. HaminaKotka Sataman Luotain, Tulliviesti, Rajamme Vartijat Baltic Rim Economies 18 Raideliikenne Liikennevirasto: liikennetiedotteet VR-Yhtymä Oy: nettisivujen linkin kautta pääsy palveluihin, liikennetilannetiedotteet, junat kartalla VR Track/Destia Rail: kunnossapitohankkeet 19 Reittihakutoiminnot Logistiikan sähköisen tiedonsiirron standardit Tullausohjelmistotaulukko (julkinen) TIEKE Verkottaja - palvelu (osittain julkinen, osittain kaupallinen) TIEKE: rahtikirjasanomien yms. standardit 20

21 Tietosisällön kuvaus 10/10 No Tietosisältö Kuvaus 21 Investoi Suomeen Maakuntaliittojen sivut Alueelliset kehitysyhtiöt 22 Suomen reittimarkkinointi Kiinteistöpörssi Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia (ostetaan/myydään & vuokrataan/tarjotaan vuokralle) 24 Palvelupörssi Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia (tarjouspyynnöt & vapaa kuljetuskapasiteetti tietyillä reiteillä) 25 Yhteydenotto Syöttöalusta kehitetään osana toteutusprojektia 26 Logistiikan sopimusmallit, säännöt, oppaat ja suositukset Huoltovarmuuskeskus: SOPIVA -hankkeen suositukset, HUOVIportaali ICC:n aineisto usehdot/index.php 21

22 Kehittämistarpeet 1/2 No Kehittämistarve Tarkka kuvaus 1 Logistiikkakeskusrekisteri 2 RUUTU-aineisto (SYKE) Rekisterin säännöllinen ylläpito ja avaaminen julkisesti nähtäväksi (LIMOWA) Nykyisin saatavilla vain naapurialueita koskevat tiedot, käyttöoikeuksien laajentaminen kokonaiskuvan saamiseksi (maksullinen?) 3 Indikaattorit Seurattavien indikaattoreiden määrittäminen ja tiedon kerääminen Karttapohjaisten indikaattoreiden kehittäminen (oma osaprojekti toteutusvaiheessa) 4 Ennusteet (ELYkeskus) Liikennemäärien ennusteet eri tieosuuksilla löytyvät, mutta niiden koontitiedot kokonaisuuden hahmottamiseksi puuttuvat (tieyhteysvälikohtaiset ennusteet tehdään tieosuuksien infrastruktuurihankkeisiin liittyen) Ennusteita eri aikajänteillä 5 Kiinteistöt ja toimitilat Karttapohjainen esitys, josta mahdollisuus porautua tarkemman tason tietoihin 6 Maankäyttösuunnitelmat Karttapohjainen esitys, josta mahdollisuus porautua tarkemman tason tietoihin (paikkatiedon esiselvitys alkamassa oppilastyönä) 7 Ajoneuvomäärät Venäläisten ajoneuvojen määrä: henkilöautoliikenteen osalta ei ole maittaista tilastoa, arvio tehdään %-osuutena kokonaisliikenteestä (Tulli tekee rahtiliikenteen osalta maittaista tilastoa) 22

23 Kehittämistarpeet 2/2 No Kehittämistarve Tarkka kuvaus 8 Liikennevirtaennuste Otanta eri kokoluokan yrityksistä, jatkuvasti päivitettävä (vrt. logistiikkabarometri) 9 Sijoittumisopas/ askeleet 10 Transitoliikenneennuste 11 Kiinteistöpörssi logistiikkayrityksille 12 Palvelupörssi Logistiikkayrityksille 13 Dokumenttien muokkaus 14 Aineiston saatavuus eri kielillä 15 Sataman maankäyttö/ investointisuunn. Invest in Finland: Laaditaan opas (ENG/RU) Invest in Kymenlaakso (Cursor/Kinno) FI/RU + verkkosivusto Transitoliikenteen ajoneuvomäärien ennustaminen lyhyellä aikavälillä (MOPO?) Halutaan ostaa/myydä/vuokrata (molempiin suuntiin) Esim. chat-tyylinen toimeksiantokanava (molempiin suuntiin, tarjouspyynnöt ja vakiokuljetusreitit tms.) Keskustelu tiedon tuottajien kanssa alkuperäismuodon käyttämisestä PDF:n sijaan, sivuille yhteyshenkilön tiedot Viranomaisten ja julkisen sektorin tuottamaa tietoa laajemmin saataville myös englanniksi (ja venäjäksi) Käydään sisäisesti läpi millä tasolla halutaan näyttää julkisesti 16 Paikkatietoikkuna Laajempi markkinointi: liikenneviraston ja valtionhallinnon virallinen paikkatiedon jakamisen kanava (karttapohjat yms.) 17 Rajaliikenne Vain Suomen puolen liikennetilanne saatavilla, Venäjän tullista 23 ainoastaan kamerakuvat -> vaatii LVM/ministeriötason neuvotteluja

24 Teknisten ominaisuuksien määrittely 1/3 Selainpohjainen sivusto, linkitykset muihin sivustoihin lähtökohtana Kieliversiot: suomi, englanti (venäjä, ruotsi, saksa, kiina ehkä myöhemmin) Hakukriteerit (logistiikkakeskus, satama, tietty alue, palvelutyyppi ). Hyvät hakukriteerit ja sovelluksen helppokäyttöisyys oleellista! Mahdollisuus vapaahakuun sekä vakiomuotoiseen asiahakuun. Palveluntuottajan tulee esittää tekninen ratkaisu, kuinka haku voidaan hoitaa linkitetyllä sivustolla. Kaikille avoin/osittain käyttäjätunnuksilla rajoitettu pääsy: tarvitaan kaikille avoin osio eri kieliversioilla, laajuus eri kieliversioissa vaihtelee materiaalin saatavuuden mukaisesti Sivustosta voidaan linkittää pääsy maksullisiin palveluihin, joihin omat käyttäjätunnukset (tarvitaan sopimus palveluntuottajan kanssa). Dokumenttien tulostusmahdollisuus Dokumenttien muokkausmahdollisuus: dokumentti julkaistaan tietoalustassa alkuperäisessä muodossa. Mikäli dokumentille on muokkaustarvetta, laitetaan sivulle mahdollisuuksien mukaan tieto keneltä saa tarvittaessa originaalin. 24

25 Teknisten ominaisuuksien määrittely 2/3 Palveluntarjoajan ehdottama tekninen ratkaisu palvelu-/kiinteistöpörssiin (vapaa- /määrämuotoinen, chat tms.). Esimerkkinä kiinteistöpörssistä kohteet (hakukriteerit + karttahaku). Roskapostin ehkäisy käyttäjätunnuksin tai muu tekninen ratkaisu. Uutiset / what s new: mitä uutta tullut sivuille. Palveluntuottajan tulee esittää tekninen ratkaisu, esim. syötteet lähdesivuilla sekä logistiikan tietoalustassa. Vaaditaan palveluntarjoajan referenssit vastaavista toteutuksista. Sivustoseuranta (Google Analytics tms.) Sivuston muokattavuus ylläpitäjän toimesta, ei lukittuja kenttiä (myös layoutmuutokset mahdollisia ylläpitäjän eli NELIn toimesta). Ylläpitäjien ryhmittely (administrator, user, jne.) Käyttäjähallinta: Näkymän personointimahdollisuus käyttäjätunnuksin (esim. kieliversio, usein käytetyt näkymät/palvelut, uutiskirje sähköpostiin jne.). Kirjautuminen ei saa olla pakollista, kaikki näkymät kaikille saatavilla muutenkin. Sivuston ylläpitäjällä seurantamahdollisuus, ketkä hyödyntävät ominaisuutta. Varmuuskopiot: kerran kuukaudessa täydellinen varmuuskopio, muuttuneiden tietojen osalta kerran viikossa. Ryhmittely tietosisällön mukaan (ks. erillinen tietoalustan rakenne dokumentti) Graafisen ilmeen suunnittelu tehdään osana toteutusprojektia 25

26 Teknisten ominaisuuksien määrittely 3/3 Indikaattorit tietyin väliajoin vaihtuvia aloitussivulla (aikaväli voitava määrittää, tunti, viikko jne). Vaihtuva nostokehys, vrt. mainosbanneri. Karttapohjaisia esityksiä, joissa tekstinä paikkatietoa ja joista porautumismahdollisuus alemmille tasoille/alasivuille (ks. aloitussivu) Valintakriteerit esim. satamat, lentokentät, logistiikkakeskukset ja sen mukaisesti näkymä muuttuu Klikkaamalla haluttua kohdetta avautuu lisätietoikkuna ja pääsee alemmalle tasolle/muille alasivuille Kartalla koko Suomi + Suomenlahden alue, kartan oltava laajennettavissa mikäli uusia alueita liitetään mukaan (esim. Ruotsi, Pietari, Baltia) tai vaihtoehtoisesti laajempi kartta jo alussa, jota voi zoomata haluamalleen alueelle, alussa kiinteä zoomaus Suomeen. Suosituksena käyttää sivuston avoimeen lähdekoodiin perustuvia karttapohjia Ota yhteyttä / Contacts: yhteystiedot + täytettävä palautelomake, joka ohjataan määriteltyyn sähköpostiin Navigaatiotasoja vähintään 4, oltava helposti/ilman lisäkustannuksia laajennettavissa Suositellaan avoimeen lähdekoodiin perustuvaa toteutusta, mutta voi olla myös valmis julkaisuohjelma/kaupallinen tuote Jos on valmis julkaisuohjelma/kaupallinen tuote, versiopäivitykset sisältyvät ylläpitosopimukseen. Palveluntarjoajalta vaaditaan tuotereferenssi (ylläpitofrekvenssi yms.) 26

27 Esimerkkejä meiltä ja maailmalta

28 Hankkeita & kontakteja e-freight: E-Mar ja MarNIS: lisätietoja Liikennevirasto Kaisu Heikonen, puh , mail E-tavara: lisätietoja Liikennevirasto Seppo Öörni, puh , mail Lisäksi keskustelu EU-tason hankkeista lisätietoja EU-komissio Jukka Savo, puh , mail 28

29 Aloitussivun malli Uutiset/what s new? Infrastruktuuri Logistiikkapalvelut Tieliikenne Rajaliikenne Raideliikenne Merenkulku/ talvimerenkulku Strategiat Ennusteet Tilastot FI ENG Tutkimukset Sähköisen tiedonsiirron standardit Ota yhteyttä Sisävesiliikenne ja -satamat Lentoliikenne Investoi Suomeen Palvelu-/kiinteistöpörssi Reittihaku 29

30 Sivuston rakenne Erillisenä Word-liitteenä 30

31 Toteutusprojektin aikataulu ja vaatimukset Vuosi 2012: Toteutusprojektin tarkemman tason suunnittelu (NELI) Palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja valinta (NELI) Vuosi 2013: Palvelu- ja kiinteistöpörssi ja tietoalusta voidaan tarjota erikseen Tuote-esittelyt tarvittaessa Laajennusmahdollisuuksien (kieliversiot + karttalaajennukset) ratkaisuista ehdotus & kustannusarvio Huomioitava tuotteen omistusoikeudet & linkityssopimukset Tiedon kerääminen muilta alueilta (NELI) Graafisen ilmeen määrittely (ehdotusten laatiminen palveluntarjoajan toimesta, valinta) Tekninen toteutus (palveluntarjoaja) Sisällöntuotanto mukaan lukien sivustolle tulevat kuvat ja karttapohjat sekä molemmat kieliversiot (palveluntarjoaja & NELI) Ylläpidon koulutus NELIlle (palveluntarjoaja) Käyttöönotto (palveluntarjoaja & NELI) Ylläpito (NELI) Ylläpidon tuki (palveluntarjoaja) 31

LOGISTIIKAN TIETOALUSTA Sivuston rakenne 20.12.2011

LOGISTIIKAN TIETOALUSTA Sivuston rakenne 20.12.2011 LOGISTIIKAN TIETOALUSTA Sivuston rakenne 20.12.2011 ALOITUSSIVU (ks. malli määrittelydokumentista) Karttapohja, josta voi valita: o alueen (jos valitsee tämän, tulee seuraavaksi tasoksi alueella olevat

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset Teija Suoknuuti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu / North European Logistics Institute 7.4.2010 ELLO hanke 1.9.2009 30.4.2012

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI -

SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI - SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI - Kymenlaakson kauppakamari / logistiikkapäivä 24.5.2010 Toimitusjohtaja Markku Mylly Suomen Satamaliitto Kurssi kohti tulevaa Mitä

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M Helsingin kaupungin liikelaitos Henkilömäärä 185 Liikevaihto 87 M Helsingin Satama Kokonaisliikennemäärä (2011) 11,2 M tonnia Vuosaari Yksikköliikenne (2011) 10,2 M tonnia Markkinaosuus 25 % Suomen liikenteestä

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) Kymenlaakson logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-ohjelma 2007-2013 NELI- ohjelma 2007-2013 Kymenlaakson

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15 Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Portti EU:sta Venäjälle

Portti EU:sta Venäjälle IMATRA HELSINKI LAHTI VT12 PORVOO E18 LAPPEENRANTA Imatra Nuijamaa KOUVOLA Vainikkala VT15 VT26 VIIPURI HAMINA Vaalimaa KOTKA PIETARI Narva K Y M E N L A A K S O Portti EU:sta Venäjälle Lukijalle Meriliikenne

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka

Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus Kirsi Sippola H-H Saarinen / T.Vauhkonen 22.01.2010 2 Forssan seudun vihreän logistiikan kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy,

Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy, Vientikujetus- ja laivauspäivät Oulu 17-18.5.2017 Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy, 18.5.2017 1 RRT ja Pohjoinen kuljetuskäytävä Aasia-Pohjoismaat-Aasia Päivinen, Kouvola Innovation Oy 17.2.2017/ Simo

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Automaattisten ajoneuvojen ja lainsäädännön kehitys - Suomi edistää älykästä liikennettä. Jenni Rantio Teknologia Forum 7.10.2015

Automaattisten ajoneuvojen ja lainsäädännön kehitys - Suomi edistää älykästä liikennettä. Jenni Rantio Teknologia Forum 7.10.2015 Automaattisten ajoneuvojen ja lainsäädännön kehitys - Suomi edistää älykästä liikennettä Jenni Rantio Teknologia Forum 7.10.2015 Suomi edistää - Miksi? Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävä ja Pohjoinen kasvuvyöhyke -tarjoukset työ- ja elinkeinoministeriölle tiedoksi

Suomen kasvukäytävä ja Pohjoinen kasvuvyöhyke -tarjoukset työ- ja elinkeinoministeriölle tiedoksi Maakuntahallitus 20 15.02.2016 Suomen kasvukäytävä ja Pohjoinen kasvuvyöhyke -tarjoukset työ- ja elinkeinoministeriölle tiedoksi 398/04.00.00/2015, 44/05.02.01/2016 MHS 15.02.2016 20 Tiivistelmä Asian

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy

Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy Digitaalinen Itämeri Toteutettavuusselvitystä 8.3.2016 Jaakko Ristaniemi TestLab Finland Oy Johdanto TOIMEKSIANTO LVM 2015/11: Toteutettavuusselvitys Digitaalinen Itämeri hankkeen aloittamiseksi Hankkeen

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland. Varustamobarometrin julkistamistilaisuus klo 8:30. Minna Alhosalo. Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland. Varustamobarometrin julkistamistilaisuus klo 8:30. Minna Alhosalo. Tapahtumatalo Bank, Helsinki Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 21.11.2013 klo 8:30 Minna Alhosalo Tapahtumatalo Bank, Helsinki Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä 0 MKK pähkinänkuoressa Turun yliopiston erillislaitos Perustettu 1980 5 toimipistettä 42 työntekijää Vuonna 2011: 38 julkaisua

Lisätiedot

Pääministeri Juha Sipilän hallitus Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta,

Pääministeri Juha Sipilän hallitus Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta, 1 Pääministeri Juha Sipilän hallitus VETOOMUS Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta, 17.11.2017 ASIA Rajaliikenteen sujuvuus Etelä-Karjalan kauppakamarin perustehtävänä on kauppakamarilain

Lisätiedot

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin 26.3.2013 LVM, Helsinki Riitta Pöntynen SPC Finland Eurooppalainen liikenneverkko TEN-T

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 Alkusanat Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja 2030. Tapani Särkkä, SITO Oy

Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja 2030. Tapani Särkkä, SITO Oy Venäjän ja Suomen välinen liikenne 2020 ja 2030 Tapani Särkkä, SITO Oy KOUVOLA 29.01.2013 2 Tekijät Tilaaja Suomen liikenne- ja viestintäministeriö Rahoitus Suomen ulkoministeriö Tekijäkonsortio: - VTT

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa. Professori Jorma Mäntynen

Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa. Professori Jorma Mäntynen Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa Professori Jorma Mäntynen Pysyvät ja muuttuvat tekijät Maantiede Ylivoimainen sijainti sisämaan keskuksena Helsinki-Tampere vyöhykkeellä Parin kolmen tunnin etäisyydellä

Lisätiedot

MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010

MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010 Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen MIKÄ ON LOGISTIIKKAKESKUS? heikki.lahtinen@laurea.fi Tulevaisuusverstas Sykli 26.03.2010 Mikä on logistiikkakeskus? Kyläyhdistyksen ylläpitämä kioski

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Päätös 1 (3) JAKELUN MUKAAN Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle RATKAISU,

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö. Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT)

Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö. Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT) Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT) 2 Agenda Kouvola Innovation Oy (Kinno) Kouvolan logistiikkasektorin

Lisätiedot

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Tavoite: kartoittaa laajasti mm. TEM hallinnon alan, ministeriöiden, seutukuntien ja kuntien arviot ja tarpeet taustana julkisen hallinnon vaikeutuva

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen liikennestrategiapäivillä Savonlinnan seudun kuntayhtymä Waterways Forward -projekti Vesiliikenne on olennainen osa Itä-Suomen

Lisätiedot

Kylätietojen täyttöohje. Sisällys

Kylätietojen täyttöohje. Sisällys Kylätietojen täyttöohje Sisällys KIRJAUTUMINEN... 2 KYLÄTIETOJEN MUOKKAUS JA TÄYDENNYS... 4 TIEDOSTOPANKKI... 11 SALASANAN VAIHTO... 12 YHTEENVEDOT TIEDOISTA (kylien posti- ja sähköpostilistat)... 13 PIKAHAKU

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Helsingin seudun logistiikan haasteet ja mahdollisuudet

Helsingin seudun logistiikan haasteet ja mahdollisuudet Helsingin seudun logistiikan haasteet ja mahdollisuudet Ulla Tapaninen Kansainvälisen logistiikan asiantuntija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 6.9.2013 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Helsingin seudun

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista

WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista Ville Henttu Työryhmä: Ville Henttu, Lauri Lättilä, Juha Saranen, Olli-Pekka Hilmola Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö Prikaatintie 9, FIN-45100

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco -tutkimusohjelman seminaari Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä

Lisätiedot

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009 TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.4.29 Päätutkimuskysymys Minkälaisia lisäarvopalveluja Suomen transitoliikenteessä on käytössä ja millaiset ovat lisäarvopalvelujen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi. Jussi Huttunen

ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi. Jussi Huttunen ITÄ-SUOMI ALLI -aluefoorumi Jussi Huttunen 20.11.2013 2013 MIHIN SUUNTAAN JA MITEN SUOMEN ALUERAKENNETTA JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ TULISI KEHITTÄÄ laatia Suomen uusi kehityskuva? o Kun edellinen kysymys

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -n käyttöön ALUEELLISEN TIEDON HAASTEET Kuka hallinnoi Mistä löytää Palveluja runsaasti, toimijoita vielä enemmän Tietoa runsaasti, yhteistä paikkaa tiedon hakuun ei olemassa

Lisätiedot

MeriArkki - esittelymateriaali

MeriArkki - esittelymateriaali MeriArkki - esittelymateriaali 13.4.2004 Sisältö MeriArkki tavoitteet MeriArkki projektisuunnitelma Prosessien alustavat kuvakset Page 2 MeriArkki tavoitteet Mikä MeriArkki on? MeriArkki on meriliikenteen

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto Mobiilisatama-hanke Väliseminaari 3.2.2011 www.merikotka.fi/mopo 0 Mobiilisatama (MOPO) -hanke Hankkeen toteutusaika: 03/2009 02/2012 Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 760 000 euroa. Rahoittajina hankkeessa

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin

National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin National Access Point, NAP Liikennevirasto toteuttaa rajapintakatalogin Risto Pitkänen, Atostek Martin Johanssonin (Liikennevirasto) kalvojen pohjalta 7.6.2017 Liikkumispalveluita koskeva olennainen tieto

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. LNG

1. 2. 3. 4. 5. 6. LNG 1. Meriskenaariot 2. Meriliikenteen strategia 3. Tieyhteydet 4. Rautatiet 5. Rikkidirektiivi 6. LNG 7. Merenkulun väylämaksut 8. Luotsaus 9. EU:n satamapolitiikka 10.Transito ja kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MONIPUOLINEN MERENKULKUALAN OSAAJA Tarjoamme yliopistotasoista täydennyskoulutusta merenkulku-, satama- ja kuljetusalalla sekä meriteollisuudessa työskenteleville

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva

Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kymenlaakson liiton liikenneseminaari 26.3.2015 Kouvolan RailRoad -terminaali ja logistiikka-alue - nykytila ja kehityskuva Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki 26.3.2015 1 EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot