LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/2014 1"

Transkriptio

1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ KOKOUSKUTSU Hallituksen jäsenille ja varajäsenille Valtuuston puheenjohtajille Lapin liiton hallituksen kokous Lapin liiton hallituksen kokous 7/2014 pidetään tiistaina klo 16:30 Hotelli Kajanuksessa, Koskikatu 3, Kajaani. Ohessa on kokouksen esityslista liitteineen. Kokouksen päätöksistä voi tiedustella noin klo 18:30 jälkeen maakuntajohtaja Mika Riipiltä, puh tai hallituksen puheenjohtaja Markus Lohelta, puh Rovaniemelle autonsa jättäville on tarjolla pysäköintilipukkeita, joita saa Lapin liiton toimistolta. Mikäli hallituksen jäsen ei voi osallistua kokoukseen, pyydetään esteestä ilmoit tamaan henkilökohtaiselle varajäsenelle ja/tai hallituksen sihteerille tai puh Va ra jä se nil le on lä hetetty ko kousposti. Lapin liitto Merk. Markus Lohi Markus Lohi hallituksen puheenjohtaja Merk. Mika Riipi Mika Riipi maakuntajohtaja

2 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ AIKA klo 16:30 PAIKKA Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 99 Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset Maakunta- ja EU-rahahakemukset Maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset kunnille Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon 11 jatkovalmistelusta 104 Yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeiden 13 rahoitussuunnitelma vuosille Pohjois-Suomen strategia Pohjois-Suomen maakunnan liittojen välinen sopimus 15 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinaatiosta. 107 Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelman 16 rahoituspäätösten delegointi Lapin liitossa 108 Rahoitusperiaatteet Lapin liiton rahoittamille hankkeille LAPLAND - ABOVE ORDINARY Bränditeot hanke-esitys Hanke-esitys Arktisen erikoistumisen ohjelman ja aluelähtöisen 19 kv-hanketoiminnan kehittämiseksi 111 Lapin liiton IT-sopimus Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet 113 Lohityöryhmän jäsenen vaihtuminen Lausunto ja vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 24 koskien Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamispäätöksestä tehtyjä valituksia ja ympäristöministeriön lausuntoa niistä 115 Oikaisuvaatimus Interreg IVA -rahoitteisen Harsh Weather 25 Testing Network -projektin maksatuspäätökseen Tiedoksi merkittävät asiat 27

3 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ HALLITUKSEN JÄSENET jäsen Lohi Markus, pj. Airaksinen Maarit Halonen Hilkka Harju Markku Kantola Susanna Keinänen Juhani Keränen Pertti Moisanen Sari Mäntylä Hanna Nordberg Esa Ojala Arto Ollikkala Jouni Pelttari Pekka Virtanen Veikko Willig Reeta Parviainen Eugen Rundgren Simo Kemppainen Ulla-Maija Morottaja Anna, saamelaiskäräjät varajäsen Tarujärvi Viola Laitinen Marja-Leena Kanto Eija Poikela Hilkka Similä Risto Kvist Pekka Lettijeff Timo Pikkarainen Juha Nenonen Pirita Kyllönen Matti Niemelä Juha Mäkituomas Antti Kulmuni Katri Rytisalo Pentti Sonntag Ritva val tuuston pj. valtuuston I varapj. valtuuston II varapj. Nuorgam Anne, saamelaiskäräjät

4 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lohi Markus Puheenjohtaja Keinänen Juhani Varapuheenjohtaja Airaksinen Maarit Hallituksen jäsen Halonen Hilkka Hallituksen jäsen Harju Markku Hallituksen jäsen Kantola Susanna Hallituksen jäsen Keränen Pertti Hallituksen jäsen Moisanen Sari Hallituksen jäsen Mäntylä Hanna Hallituksen jäsen Nordberg Esa Hallituksen jäsen Ojala Arto Hallituksen jäsen Ollikkala Jouni Hallituksen jäsen Pelttari Pekka Hallituksen jäsen Virtanen Veikko Hallituksen jäsen Willig Reeta Hallituksen jäsen Parviainen Eugen Valtuuston pj. Rundgren Simo Valtuuston 1. vpj. Kemppainen Ulla-Maija Valtuuston 2. vpj. Morottaja Anna Saamel.käräj. edustaja MUU Riipi Mika Maakuntajohtaja Ekdahl Päivi Kehittämisjohtaja Holster Raimo Vt. hallintojohtaja Hyry Maiju Yhteysjohtaja Lönnström Riitta Suunnittelujohtaja Soudunsaari Martti Pelastusjohtaja

5 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Hilkka Halonen ja Markku Harju. Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

7 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset Hallitus kuulee maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset ajankohtaisista asioista ja lii ton kes kei ses tä toi min nasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee maakuntajohtajan ja tulosaluejohtajien katsaukset tiedoksi. Maakuntajohtaja Mika Riipi: - Heinäkuun matka ystävyysmaakunta Heilongjaniin ja Shanghaihin - Venäjän tilanne ja kahdenväliset suhteet - Liiton organisaation uudistaminen ja koordinaatiohankkeiden valmistelutilanne Aluekehitys/Kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl: - Älykäs erikoistuminen NSPA-alueilla seminaari järjestettiin Rovaniemellä Osallistujia eri maista oli noin 50. Lappi on yksi Älykkään erikoistumisen strategian laatimisen ja toimeenpanon edelläkävijöistä, strategian jalkauttamiseksi on käynnistetty suunnittelu johon on sitoutunut sekä viranomaisia että aktiivisia sidosryhmiä. - Kolarctic ENI CBC ohjelman valmistelutyöryhmän kokous pidettiin kesäkuun lopussa. Kokouksessa päätettiin ohjelman sisällön painopisteet ja edelleen keskusteltiin ohjelmaan sisällytettävistä suurista investointihankkeista. Ohjelman valmistelu etenee syksyllä kuulemiskierrokseen, lopullinen ohjelma-asiakirja tulee olla valmiina marraskuussa. Komissiolta ei ole vielä saatu lopullisia asetuksia, jotka ovat edellytyksenä ohjelma-asiakirjan sisällölle. - Suomen ENI-ohjelmien toteuttamisen kansalliseksi sääntelyksi Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kansallista lakia ulkosuhdeohjelman hallintoon. Lapin liitto osallistuu lain valmistelutyöryhmään. - Rakennerahasto-ohjelman koordinaatioon Pohjois-Suomessa liittyvää sopimusta on valmisteltu yhdessä Pohjois-Suomen maakunnan liittojen kanssa. Sopimus on hyväksyttävänä kaikkien Pohjois-Suomen maakunnan liittojen hallituksissa elokuun loppuun mennessä ja se on tarkoitus allekirjoittaa Kajaanin huippukokouksessa. Kunta- ja sidosryhmäsuhteet/yhteysjohtaja Maiju Hyry: - LNoF imagohankkeessa toteutettiin kesäkuussa mediamatka Pohjois-Lapin alueelle. Mukana oli yhteensä seitsemän mediaa Hollannista ja Saksasta. PR-arvo tulee olemaan euroa. Syyskuussa käynnistyvät talvikampanjat Iso-Britanniassa, Hollan nissa, Venäjällä ja Japanissa. - LAPLAND-ABOVE ORDINARY-hankkeessa valmistellaan osallistumista Museumsuferfest-tapahtumaan Frankfurtissa , joka on yksi suurimmista taide- ja kulttuuritapahtumista Euroopassa. Kävijöitä perinteisesti yli 2,5 miljoonaa kolmen päivän aikana. Hankkeessa on tuotettu myös saksankielinen kisasivuston Zeit für Szenenwechsel? Gewinne eine Probefahrt nach Lappland!. Kisaan voi osallistua tapahtuma-alueelta älypuhelimilla, ipad-kioskeissa Lappi-osastolla ja/tai omien pc:n kautta. Lapland hotels tarjoaa palkinnoksi neljä yöpymistä jossakin heidän kohteessaan. Tiedote Lapin materiaalipankista on toimitettu Ulkoministeriön kautta Suomen suurlähe tys töille ja konsulaateille sekä Team Finland-toimipisteille globaalisti. Moni edustusto on kirjautunut materiaalipankin käyttäjäksi. - Lappilaiset elinkeinot hankkeessa on poronhoitoalueen haaskakuvaus-selvitys työn alla. Simojoen Lohirannan (V) Lohiseminaari järjestettiin Ilta- seminaariin osallistui yli 30 aiheesta kiinnostunutta. Suomen Brysselin pysyvän edustuston kala-, riista- ja luonnonvara-asioista vastaava asiantuntija Jyri Ollila tulee Lappiin

8 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ tutustumaan porotalouteen ja lohenkalastukseen. LVM:n ja Trafin edustajat vierailevat Rovaniemen 8.9. aiheena Alusturvallisuuslain muuttaminen. KV-Lohiseminaarin on marraskuussa Tapahtumaa järjestetään yhdessä ruotsalaisten ja Rajajoki-komission kanssa. - Kymmenen virran maa hanke järjesti osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneille maaseutu toimijoille Osuuskunnilla työtä ja palveluja Lapin ja Koillismaan kylille Opintomatkan Kainuuseen yhteistyössä Lappilaiset Kylät ry:n, Leader-ryhmien Peräpoh jolan kehitys ry:n ja Koillismaan Leader ry:n sekä Rovaniemen kaupungin kanssa. Mat kaan osallistui yhteensä 40 lappilaista ja koillismaalaista maaseututoimijaa. Syyskuun alussa toteutetaan valtakunnallisen radiospottikampanjan Yrittäjäksi Lapin maaseudulle yhteistyössä ProAgria Lapin ja MTT:n kanssa. Lisäksi valmistellaan Rovaniemellä järjestettävää Omavarainen Lappi maaseutuseminaaria yhteistyössä Ammatti opisto Lappian, Lapin AVI:n, LAMK:n, LAO:n, Lapin ELY:n, MTT:n ja ProAgria Lapin kanssa. - Muutoin vastuualueen työ on painottunut sote-uudistuksen valmisteluun Lapissa ja koko Pohjois-Suomen tasolla järjestettiin Oulussa koko pohjoisen Suomen kattava kunta kokous. Sote-uudistus on aiheena myös 9.9. Ylläksellä olevassa Lapin kuntapäivässä. - Toinen keskeinen tehtävä on ollut pohjoissuomalaisten ja lappilaisten hallitusohjelmatavoitteiden ja budjettiesitysten valmistelu. - Lapin kansanedustajien syysmatka suuntautui Tornionlaaksoon ja Meri-Lappiin teemalla kansainvälistyvä yritystoiminta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta vierailee Lapissa Alueidenkäyttö ja ympäristö/suunnittelujohtaja Riitta Lönnström: Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan osalta täydennettiin valmisteluaineistoa vaikutustenarviointi- ja Natura taulukoiden sekä kulttuuriympäristöselvityksen osalta. Erillisselvitysten viimeistelystä pidettiin neuvottelut konsulttien kanssa: Maisema- ja luonnonympäristöselvitys 13.8., Geologiset taustaselvitykset 13.8., Liikennejärjestelmäja ratayhteysselvitys 20.8., Kaupan palveluverkkoselvitys Sidosryhmäneuvotteluja käytiin Puolustusvoimien kanssa 14.8., Pro Rovajärven kanssa 14.8., Sodankylän kunnan kanssa kuten myös Pyhä-Kallion paliskunnan kanssa. Poronhoitolain 53 :n mukainen neuvottelu järjestettiin Valtuuston hyväksymä Suhangon kaivoksen vaihemaakuntakaava saatettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Valtuuston hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu ympäristö ministeriöön. Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan kumoamisen kaavaehdotus kuulutettiin nähtäville ja lähetettiin lausunnoille väliseksi ajaksi. Yleisötilaisuus pidettiin Simossa Osallistuttiin Ylitornion Reväsvaaran YVA-ohjausryhmän kokoukseen 18.6., Suomun yleiskaavan viranomaisneuvotteluun ja Enontekiön tuulivoimayleiskaavaneuvotteluun Liittojen aluekehitysjohtajien ja suunnittelujohtajien kesätapaaminen oli Jyväskylässä Tavattiin Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeen kumppanit kaikissa maakunnissa. Valmisteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeen kilpailutusasiakirjat. Tuotiin esille Lappi-brändiä kansainvälisessä älyliikenteen seminaarissa Helsingissä. POSKI hankkeen osalta luonto- ja maisemakartoitukset on aloitettu pohjavesi- ja kallioalueilla. Pohjavesialueilla työn tekee ELY:n asiantuntija. Kallioalueilla työn tekijäksi valittiin tarjouksen perusteella Ramboll Oy. Yhteensovittaminen viedään loppuun kartoitusten jälkeen.

9 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Maakunta- ja EU-rahahakemukset Hallitukselle tuodaan tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen jätetyt maakuntaraha- ja EU-ra hahakemukset. Hallitus merkitsee tiedoksi luettelon rakennerahasto-ohjelmiin (Pohjois-Suomen EAKR- ja Manner-Suomen ESR-ohjelmiin) (liite 1) saapuneista maakunta- ja EU-rahahakemuksista. Liitteet 1 Maakunta- ja EU-rahahakemukset

10 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset Hallintojohtaja: Hallitus päätti (asia 69), että hallitus käsitte lee ja tekee hankkeiden rahoituspäätökset, kun maakunnan kehittämisraha ylittää euroa (kansal li set hankkeet), kun liiton hallinnoima valtion rahoitusosuus ylit tää eu roa (kan sallinen vastinrahoi tus, rakennerahas to -ohjelmien (Poh jois-suomen EAKR- ja Manner-Suo men ESR -ohjel mat) ja In terreg IV A Pohjoi nen -ohjelman mukaiset hank keet) ja kun Lapin liiton rahoitettavaksi esitetty han ke edellyttää EU-ra hoi tus osuuden suuruuden takia MYR:n kä sittelyä. Muiden hankkeiden osalta hallitus delegoi rahoi tuspäätökset maa kun ta johtajalle. Maakunta johtajan tekemät sekä myönteiset että kiel tei set rahoi tus päätökset tuo daan tie doksi hallitukselle kussakin ko kouk sessa. Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätökset: Hyväksytyt projektit: - Hanke: TOIMEKS! Oppimisen innovatiivisuutta ja laatua toiminnallisilla oppimisympäris töillä, hakija: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto, kok.kust euroa, josta EAKR+VALTIO 80,0 % => euroa. - Hanke: Enontekiön tuuli-pumppuvoimalaitoksen liiketoimintamallin suunnittelu, hakija: Enontekiön kunta, kok.kust euroa, josta Maakunnan kehittämisraha 70,0 % => euroa. - Hanke: Polttotekniikan kehittäminen pientulisijoissa, hakija: Lapin ammattikorkeakoulu, kok.kust euroa, josta EAKR+VALTIO 80,0 % => euroa Kielteisiä päätöksiä ei ole tehty.

11 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Lapin liiton hallitus kunnille Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon jatkovalmistelusta 154/ / Hallituspuolueet sopivat yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja terveys pal ve lu jen uudistuksesta. Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alu eel li sen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden poh jalta, pohjoinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu kaikkiaan 68:sta Lapin, Poh jois-poh janmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kunnasta. Uudistusta valmistellaan pääosin virkatyönä ja sitä ohjaa peruspalveluministeri Susanna Huo vi sen johdolla toimiva parlamentaarinen ohjausryhmä. Tavoitteena on saada esitys ja lä het tää se lausuntokierrokselle kesäkuussa. Eduskuntakäsittelyyn lakiesitys tulee syk syllä. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa aiemman suun ni tel man mukaisesti Samaan aikaan Lapin liitto on toteuttanut viime talven aikana Lapin sosiaali- ja ter vey denhuol lon palvelurakenneselvityksen ja valtakunnallisten linjausten selvittyä työtä on jatkettu edun val von ta hank keen kautta. Jatkohankkeen tavoitteena on ollut paitsi vaikuttaa val takun nal li seen järjestämislain valmistelutyöhön niin myös koordinoida uudesta tilanteesta joh tu vaa maakunnallista keskustelua. Koordinaatioteeman johdosta Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirin johtajat kokoontuivat Rova nie mel lä keskustelemaan mahdollisista toimenpiteistä sosiaali- ja ter vey denhuol lon tuotannon osalta. Länsi-Pohjan alueella kuntayhtymäpohjaisen sosiaali- ja ter veyden huol lon tuotantoyksikön valmistelu on jo hyvin pitkällä, Lapissa tätä keskustelua ei ole vie lä aloitettu. Kokouksessa sovittiin, että nyt olisi perusteltua käynnistää suunnittelu myös Lapin kun tien osal ta ja samalla integroida suunnittelu toiminnallisella tasolla Länsi-Pohjassa jo teh tyyn ja edelleen tehtävään työhön. Kokouksessa todettiin, että Lapin liitto kaikkia kuntia ta sapuo li ses ti edustavana tahona olisi luonteva koordinoiva taho. Edellä todetun johdosta kokouksessa esitettiin, että Lapin liitto tekisi kunnille ehdotuksen La pin kuntien ja kuntayhtymien sote-palvelutuotannon yhdistämiseksi kahdeksi tuo tan toalu eek si, joissa sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pal ve lut voi tai siin integroida erikois-, alue- ja lähipalveluiden tasoilla ja välillä. Kunnille va rat tai siin ai kaa ottaa kantaa esitykseen 30.8 saakka ja sen jälkeen päätettäisiin ete ne mi ses tä ja asian mahdollisesta hankkeistamisesta. SOTE-LAPPI -hankkeen selvitysmies Tommi Lepojärvi esittelee kokouksessa tarkemmin kun nil le lä he tet tä vän kannanottopyynnön sisältöä, kokoukseen osallistuvat tämän pykälän kä sit te lyn ajak si myös molempien sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköiden joh ta jat. Hallitus esittää kunnille seuraavaa:

12 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Lapin liiton hallitus Käynnistetään Lapin liiton hallinnoima maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotan toa koordinoiva hanke. Hanke olisi EAKR-kattohanke aikavälille jo ta voidaan tukea esimerkiksi KASTE-hankeen kautta saatavilla resursseilla. Hanke koos tui si neljästä tehtäväkokonaisuudesta: 1. Lapin tuotantoalueen perustamisselvitys (nykyisen LSHP:n alueen kunnat ja kun ta yh ty mät) - Tavoitteena Lapin sote-palveluiden tuotantoalueen perustaminen kun ta yh ty mä poh jaises ti, palveluiden integraatio ja kustannustehokkuus 2. Kolpeneen integroiminen osaksi perustettavaa Lapin tuotantoaluetta - Palveluiden tuottaminen myös Länsi-Pohjan tuotantoalueelle. 3. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden toiminnan käynnistäminen - Tuotantoalueiden toiminnan aloittamisen edellyttämät valmistelut tehtyjen suunnitelmien mu kaan 4. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden yhteistyö ja koordinaatio - Kahden tuotantoalueen toimintaprosessien yhteensovittaminen, yhteistyö- ja työn ja ko kysy myk set yhteistyössä tulevan järjestäjän eli Pohjois-Suomen sote-alueen kanssa. Kuntia pyydetään ottamaan 30.8 mennessä kirjallisesti kantaa tähän esitykseen ja sen sisäl töön. Varsinainen hankesuunnitelma kokonaisbudjetteineen ja kun ta ra hoi tus osuuk sineen valmistellaan kuntien vastausten pohjalta erikseen hyväksyttäväksi. Maakuntajohtaja Mika Riipi ja perusterveydenhuollon yksikön johtaja Tapio Kekki Lapin sairaanhoitopiiristä käyttivät asiassa esittelypuheenvuorot. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Kuntien elokuisten kokousaikataulujen vuoksi Lapin liiton hallituksen kokouksen esi tys listan postitukseen mennessä ei vielä ollut saapunut kuin kahden kunnan, Ylitornion ja Kemin maan, kirjalliset lausunnot.eakr-rahoitushaku päättyy ja tämän vuoksi han ke ha ke mus on jätettävä ennen, kuin kaikkien kuntien lausunnot ovat saapuneet. Kuiten kin ennen liiton hallituksen kokousta tulevat lausunnot ehditään ottaa huomioon ja niihin pohjautuva versio Lapin sote-palveluiden tuotannon jatkovalmistelusta esitellään hal lituk sen kokouksessa Myös sen jälkeen tulleet lausunnot pystytään ottamaan han ke suun nit te lus sa huomioon. Lapin kuntapäivän seminaarissa Ylläksellä on ai hee na sote-palvelut. Tällöin lausuntoja kokonaisuutena ja niiden perusteella laadittua han ke suun ni tel maa käsitellään sekä seminaarissa että sen yhteydessä järjestettävässä kun ta joh ta ja ko kouk ses sa. Hankehakemusta tullaan täydentämään saadun palautteen perus teel la. Hallitus hyväksyy kokouksessa jaettavan hankehakemuksen "Lapin sote-palveluiden tuotan non jatkovalmistelu" jättämisen EAKR-hakuun (liite 2). Liitteet 2 Hankehakemus

13 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille / /2014 Vt. hallintojohtaja: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/ määrittelee perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta seuraavaa: Opetusministeriö laatii vuosittain seuraavaa neljää vuotta varten opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden valtakunnalli sen rahoitussuunnitelman. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii koulutuksen ja muiden 1 ja 2 :ssä mainittujen lakien mukaisen toiminnan järjestäjiltä saatujen ehdotusten perusteella ja oppilaitoshankkeiden osalta maakunnan liiton laatiman kiireellisyysjärjestyksen pohjalta luettelon toiminta-alueellaan toteutettaviksi aiotuista perustamishankkeista. Hankkeet merkitään luetteloon niiden arvioidussa kiireellisyysjärjestyksessä. Lapin liiton ja Lapin aluehallintoviraston välisen sopimuksen ( ) mukaan Lapin liitto ja Lapin aluehallintovirasto valmistelevat oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitus suunnitelman vuosittain seuraavasti: - Lapin aluehallintovirasto valmistelee Lapin liitolle toiminnan järjestäjiltä saatujen ehdotus ten perusteella oppilaitosten perustamishankkeista perustellun rahoitus suunnitelman kiireellisyysjärjestysesityksen vuosittain elokuun 1. päivään mennessä. - Lapin liitto laatii ja käsittelee oppilaitoshankkeiden kiireellisyysjärjestyksen, sekä toimittaa sen Lapin aluehallintovirastolle jatkokäsittelyä varten vuosittain elokuun loppuun mennessä. Oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma on liitteenä 3. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, p Hallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille Liitteet 3 Yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille

14 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Pohjois-Suomen strategia Pohjois-Suomen neuvottelukunta asetti syksyllä 2013 Pohjois-Suomi strategia -työryhmän laatimaan neljän maakunnan (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) yhteistä Pohjois-Suomi strategiaa. Asiakirja koostuu yhteistä edunvalvontaa ja aluekehittämistä palvelevasta strategiasta ja konkreettisesta ohjelmasta (esityksistä hallitusohjelmaan). Tavoitteet on koostettu alueen toimijoiden lähtökohdista ja tarpeista siten, että tuetaan ja konkretisoidaan valtakunnallisten ohjelmien ja suunnitelmien Pohjois-Suomea koskevia tavoitteita sekä maakuntaohjelmien linjauksia ja toimenpiteitä erityisesti edunvalvonnan ja yhteistoiminnan näkökulmasta hallituskauden aikana. Pohjois-Suomi strategiassa tunnistetaan kuusi strategista kärkeä. Niitä yhdistävä tekijä on elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen, osaamisen ja koulutuksen aluevaikuttavuuden tehostaminen sekä palveluiden toimintaedellytysten kehittäminen. Keskeisessä asemas sa ovat pohjoisen suurhankkeet ja alueen saavutettavuuden edistäminen. Tavoite on synnyttää uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa tukeutuen vientivetoiseen kasvuun sekä lisäarvon tuottaminen kansantalouteen alueen vahvuuksia hyödyntämällä ja jalostamalla. Eräs keskeinen esitys on myös kansanvaltainen aluehallinto. Pohjois-Suomi strategian puheenjohtajuudesta ja koordinaatiosta on vastannut Pohjois- Pohjanmaan liitto. Työryhmässä ovat olleet edustettuina maakunnan liittojen viranhaltijat, jotka ovat myös vastanneet asiakirjan toteutuksesta ja kirjoittamisesta. Asiakirjan sisällöstä on keskusteltu Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa valmistelun aikana ja luonnoksesta on pyydetty kommentit Pohjois-Suomen keskeisiltä toimijoilta kesällä Palaute on otettu huomioon strategian toteutuksessa. Pohjois-Suomi strategia on tarkoitus hyväksyä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokouk sessa Kajaanissa Strategian viestinnän ja esittelyn tueksi koostetaan tiivistelmä keskeisistä asioista neuvottelukunnan kokoukseen. Lisätietoja: yhteysjohtaja Maiju Hyry puh Maakuntahallitus päättää: 1) hyväksyä Pohjois-Suomi strategian (liite 4) ja 2) saattaa asiakirjan Pohjois-Suomen neuvottelukunnan hyväksyttäväksi. Liitteet 4 Pohjois-Suomen strategia

15 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Pohjois-Suomen maakunnan liittojen välinen sopimus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinaatiosta. Kehittämisjohtaja: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014, 11) määrittelee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmassa välittävinä viranomaisina toimivat viranomaiset ja niiden tehtävät. Lain mukaan kaikki Itäja Pohjois-Suomen maakuntaliitot toimivat ohjelmassa välittävänä viranomaisena. Valtioneuvoston asetuksessa 356/ todetaan työ- ja elinkeinoministeriön siirtävän eräiden rakennerahastotehtävien hoitamisen sekä teknisen tuen myöntämis- ja maksamis päätökset Itä- ja Pohjois-Suomessa koordinoiviin maakunnan liittoihin, joka Itä-Suomessa on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Suomessa Lapin liitto. Pohjois-Suomen maakunnan liitot (Kainuun maakuntaliitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto) ovat yhdessä valmistelleet sopimuksen, jossa on määritelty sekä kaikkien välittävien viranomaisten tehtävät että koordinoivan liiton tehtävät rakennerahastotehtävien hoitamisessa ja koordinaatiossa. Sopimuksessa sovitaan myös teknisen tuen jakamisesta ja siihen sovellettavista jakolinjauksista ohjelmakaudella Ohjelman toteutuksen koordinaation tueksi ja maakuntien yhteistoiminnan järjestämiseksi sopimuksessa sovitaan myös sekä Pohjois-Suomen oman koordinaatiotyöryhmän että Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen koordinaatioryhmän perustamisesta sekä niiden tehtävistä ja toiminnasta. Sopimusasiakirjat liitteenä 5-7. Lapin liiton hallitus hyväksyy osaltaan Pohjois-Suomen maakunnan liittojen yhteisen sopimuksen Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman tehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinaatiosta. Sopimus allekirjoitetaan kaikkien Pohjois-Suomen maakunnan liittojen hallitusten hyväksymisen jälkeen Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa Kajaanissa Liitteet 5 Pohjois-Suomen maakunnan liittojen välinen sopimus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinaatiosta. 6 Maakunnan liittojen hoitamat välittävän viranomaisen tehtävät 7 Teknisen tuen suuntaa-antava jakolaskelma

16 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoituspäätösten delegointi Lapin liitossa Lapin liitto toimii Euroopan unionin ohjelmakaudella toteutettavassa Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelmassa välittävänä viranomaisena vastaten osaltaan ohjelmaan saapuvien rahoitushakemusten valmistelusta ja päätöksenteosta sekä hankkeiden toteutuksen seurannasta ja maksatusten toimeenpanosta. Lapin liitossa maakuntajohtaja on tehnyt päätökset Euroopan unionin rakennerahastosta (Euroopan aluekehitysrahasto) haettuun rahoitukseen kehittämisjohtajan esittelystä. Ohjelmakaudella Suomessa rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaisena toimivan Työ- ja Elinkeinoministeriön toimeksiannosta ohjelman hallinto- ja seurantajärjestelmää EURAa on edelleen kehitetty vastaamaan ohjelman hallinnoinnin tarpeisiin. Uudessa EURA 2014 järjestelmässä koko rakennerahastohallinto rahoitushakemusten vastaanottamisesta rahoituspäätökseen ja hankkeiden toteutuksen seurantaan loppuraport tia myöten tapahtuu sähköisesti. Välittävien viranomaisten on määriteltävä järjestelmään rahoitushakemusten käsittelyyn osallistuvien henkilöiden roolit niin, että tehtävien eriyttämisen edellytykset täyttyvät. EURA 2014 järjestelmään määriteltävät rahoituspäätöksen esittelyyn ja hyväksymiseen liittyvät viranomaisroolit ovat "rahoittaja" ja "hyväksyjä". "Rahoittaja" -rooli tarkoittaa rahoitus hakemuksen käsittelyyn ottavaa henkilöä, joka valmistelee ja esittelee rahoituspäätöksen järjestelmässä. "Hyväksyjä" -rooli tarkoittaa henkilöä, joka "rahoittajan" esittelystä hyväksyy päätöksen. Jokainen valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvä vaihe tulee vahvis taa järjestelmään roolien mukaisesti. Rakennerahastohankkeiden käsittelyn ja päätöksenteon sujuvuuden parantamiseksi maakuntajohtajan päätösvalta päätösten hyväksymisessä delegoidaan kehittämisjohtajalle. Päätöksentekoprosessi rakennerahastossa on moniportainen, sisältäen Lapin liiton viraston oman käsittelyprosessin, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön sekä maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyn. Lisäksi käsittelyssä olevat hankkeet tuodaan Lapin liiton hallituksen käsittelyyn, jos niiden rahoitusosuus (EU+valtio) ylittää euroa. Kaikki rakennerahastohankkeista Lapin liitossa tehdyt päätökset tuodaan tiedoksi Lapin liiton hallitukselle. Päätösten hyväksymisen delegointi kehittämisjohtajalle vapauttaa maakuntajohtajan EURA-järjestelmässä tehtävästä teknisestä päätöksen hyväksymismenettelystä vähentämättä strategisen suunnittelun mahdollisuutta. Strategioiden mukainen hankkeiden valmistelu varmistetaan avoimella ja aktiivisella asioiden esittelyllä.

17 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Rahoitusperiaatteet Lapin liiton rahoittamille hankkeille Kehittämispäällikkö: Rahoituksen myöntämiseen on tarpeen luoda periaatteet erilaisten tukiprosenttien käyttämiseen erilaisissa hankkeissa. Yhtenäisten periaatteiden luomisella turvataan hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja helpotetaan hankevalmistelutyötä. Valtioneuvoston asetuksen alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014 mukaan kehittämishankkeissa enimmäistuki voi olla 80 % ja investointihankkeissa 70 %. Näistä tukiprosenteista voidaan poiketa perustellusta syystä. Rahoituslain muistiossa on kannustet tu käyttämään rahoituksessa erilaisia tukiprosentteja. Suuremmilla tukiprosenteilla kannustetaan toimijoita Lappi sopimuksen kärkitavoitteiden mukaiseen toimintaan ja pyritään huomioimaan mm. monitoimijaisten ja kv-hankkeiden korkeammat hallinnolliset kustannukset. Tukea voidaan myöntää myös pienialaisempiin hankkeisiin, joilla on suurta paikallista merkitystä. Näissä tuki on kuitenkin hieman pienem pi. Koko maakuntaa koskevissa hankkeissa, joissa usein on myös vaikea osoittaa suoraa hyödyn saajaa voidaan käyttää kaikkein korkeimpia tukiprosentteja. Maksimitukien käyttäminen kaikissa hankkeissa ei ole mahdollista EU-ohjelmiin edellytetyn kunta- tai muun julkisen rahoitusosuuden keräämisvaateen vuoksi. Liitteessä 8 on esitys tukiprosenteiksi erilaisissa hankkeissa ja eri rahoitusvälineissä. Hallitus hyväksyy liittessä 8 esitetyt rahoitusperiaatteet sovellettavaksi Lapin liiton rahoittamille hankkeille. Liitteet 8 Rahoitusperiaatteet Lapin liiton rahoittamille hankkeille

18 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ LAPLAND - ABOVE ORDINARY Bränditeot hanke-esitys Arktinen alue on tulevaisuuden menestyjien joukossa. Lappi on paras arktinen alue, ja Lapin on lunastettava paikkansa siinä. Kyseessä ovat työpaikat ja alueen tulevaisuus. Lappi tunnetaan edelleen ensisijaisesti matkailukohteena. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, miten Lappi-kuvaa voidaan laajentaa ja syventää pääkaupunkiseudulla ja muualla eteläisemmässä Suomessa erityisesti kansallisen tason päättäjien ja vaikuttajien sekä nuorten keskuudessa. Brändin, ts. maineenhallinnan käyttö, on yleistynyt yhtenä ulottuvuutena maiden ja alueiden suunnittelussa sekä kehittämisessä osana makrotason toimintaa ja alueen vetovoimaisuuden sekä kilpailukyvyn edistäjänä. Brändi lisää vetovoimaa yrityksiin ja investointeihin, houkuttelee osaavaa työvoimaa, tukee vientiteollisuutta sekä vahvistaa identiteettiä ja nostaa itsetuntoa. Lappi-brändin kehittämishankkeessa on luotu koko Lappia kuvaavat brändimäärittelyt vetovoimatekijöineen. LAPLAND-ABOVE ORDINARY- hankkeessa on edistetty brändin käyttöönottoa erityisesti maakunnan sisäisesti. Jatkohankkeessa keskitytään Lappi-parlamentin päätöksen mukaisesti brändiviestintään erityisesti maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla. Tavoitteena on, että Lappi tunnetaan matkailun ja luonnon lisäksi myös loistavasta logistisesta sijainnistaan euro-arktisen Barents-alueen keskellä sekä arktisesta olosuhdeosaamisestaan, arktisesta palvelumuotoilusta että hyvinvoinnista. Hankesuunnitelma (liite 9) on ajalle ja hankkeen kustannusarvio on Hallitus päättää hakea rahoitusta LAPLAND - ABOVE ORDINARY Bränditeot -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta. Liitteet 9 Projektikäsikirja LAPLAND - ABOVE ORDINARY Bränditeot -hanke

19 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Hanke-esitys Arktisen erikoistumisen ohjelman ja aluelähtöisen kv-hanketoiminnan kehittämiseksi Lappi oli yksi ensimmäisistä alueista Suomessa, joka lähti tuottamaan Alueen älykkään erikoistumisen strategiaa yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Työn tuloksena julkaistiin joulukuussa 2013 Lapin Arktisen Erikoistumisen -ohjelma esitellen Lapin kehitykselle kriittiset painopisteet ja tarvittavat kehittämistoimet. Erityistä huomiota kiinnitettiin TKI toiminnan voimavarojen kehittämiseen ja ohjaamiseen alueen yritystoiminnan hyödyksi sekä tukemaan monialaista yhteistyötä alueen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Lapissa Arktisen Erikoistumisen -ohjelman toteuttaminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Ohjelma on toiminut tarvittavilta osin ohjenuorana niin Lappi sopimuksen tekemisessä, käytännön kehittämistoimien suunnittelussa kuin Lapin korkeakoulukonsernin Innovaatio-ohjelman tuottamisessa. Rahoitusviranomaisten ja alueellisten toimijoiden välillä on alkanut uudenlainen tapa kommunikoida ja yhdessä pohtia miten Lappia kehitetään yhdessä. Osana Älykkään erikoistumisen toimia on edistää Brysselistä haettavan erillisrahoituksen hankintaa tukemaan aluekehityksen toimia. Vuoden 2014 aikana pidetyissä tapaamissa Lapissa on tullut esille yhteinen tahtotila siitä, että alueella on yhdessä panostettava osaamisen kehittämiseen erillisrahoituksen hankinnassa ja hyödyntämään koko Lappia. Yhteisissä tapaamissa on tullut toive Lapin liitolle jatkaa Lapin Arkisen Erikoistumisen ohjelman jalkauttamista, edelleen vahvistaa hyvin alkanutta alueellista yhteistyötä ja tukea toimia erillisrahoituksen hankintaan Lapissa. Lapin liitto käynnistää suunnitteluhankkeen, jonka tarkoituksena on vahvistaa Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman toteutusta elinkeinoelämän kehittämistarpeista lähtevien 5-6 pilottien avulla. Suunnitteluhankkeen aikana piloteille tuotetaan uuden tyyppisen klusteritoiminnan mukainen kuvaus, joka tuo esille jo käynnissä olevat kehit tämis/innovaatiotoimet (hankkeet ym.) ja osoittaa tarpeen tuleville kehittämistoimille. Tältä pohjalta tuotetaan jokaista pilottia varten esitys erillisrahoitusohjelmien hyödyntämisestä tukemaan kehittämistyötä. Lisäksi tuotetaan ehdotus yhteisestä aluekehitystä tukevasta innovaatioympäristöstä, jonka tehtävänä on auttaa alueen toimijoita saamaan parhaan mahdollisen hyödyn EUn tarjoamista kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksista. Osana toimia ylläpidetään aktiivista yhteistyötä Euroopan komission Älykkään erikoistumisen verkostossa. Suunnitteluhankkeen toteutusaika on 7 kk ja kustannusarvio noin Hankkeelle haetaan rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta elokuun lopussa päättyvällä hakukierroksella.

20 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Lapin liiton IT-sopimus Vt. hallintojohtaja: Lapin liiton valtuusto päätti kokouksessaan osana vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa käynnistää hallituksen esittämät toiminnalliset muutokset. Päätöksen mukaan vuonna 2014 IT-palvelut ulkoistetaan pelastuslaitoksen toimintamallin mukaisesti Uudistusten johdosta liitossa käytiin yhteistoimintalain mukaiset YT -menettelyt syksyllä 2014 ennen ko. päätöksiä. YT-neuvotteluissa sovittiin rakenteellisten uudistusten toteuttamisen periaatteista IT palveluiden, sekä talous-, palkka- ja yleishallinnon tukipalveluiden uudelleenorganisoimisen osalta seuraavasti: 1. IT -palvelut - henkilöstöä ei siirry ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelukseen yhteistyöhön siirryttäessä - tietohallintasuunnittelijan tehtävänkuva tarkistetaan siirryttäessä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa tehtävään yhteistyöhön - muuttunut tehtävänkuva ja nimike päivitetään vuoden 2014 aikana. 2. Talous-, palkka- ja yleishallinnon tukipalvelut - Lapin liiton ja Lapin pelastuslaitoksen talous-, palkka- ja yleishallintoa yhdistetään osittain seuraavasti: - liiton hallintojohtajan alaisuuteen tulee 5 htv - pelastusjohtajan alaisuuteen tulee 3 htv - muuttuneet tehtävänkuvat ja nimikkeet päivitetään vuoden 2014 aikana. Hallitus nimesi kokouksessaan ( ) talous- ja palkkahallinnon uudistamista valmistelevan työryhmän. Talous- ja palkkahallinnon yhdistämistä sekä IT-palvelujen ulkoistamista on valmistellut YT-neuvottelujen ja hallituksen päätöksen mukaisesti vt. hallintojohtajan vetämä työryhmä. IT:n osalta taustana on linjaus, että liitossa siirrytään samoihin sähköisiin järjestelmiin pelastuslaitoksen kanssa. Linjauksen johdosta on tehty yhdessä Lapin Informaatioteknolo gia LapIT Oy:n kanssa kartoitus, jonka pohjalta LapIT teki alustavan tarjouksen siirtymis kustannuksista. Tarjouksesta on käyty jatkoneuvotteluja, joissa pelastuslaitoksen kanssa yhteisen järjestelmän käyttöönoton kustannukset ovat enintään euroa (alv 0 %) riippuen tarvittavista palvelujen toimittajien työpäivämääristä. Lapin liiton vuoden 2014 budjettiin on varattu siirtymiskustannuksia euroa. Lapin liiton hallituksen työvaliokunta hyväksyi kokouksessaan ( ) työryhmän esitykset liiton ja pelastuslaitoksen talous- ja palkkahallinnon järjestämiseksi, sekä käsitteli LapIT Oy:n tarjouksen tietotekniikan kokonaispalveluista. Lapin liiton hallitus vahvisti osaltaan kokouksessaan ( ) työvaliokunnan hyväksymät seuraavat linjaukset: 1. Lapin liiton alle muodostetaan viiden henkilön talous- ja palkkahallintoyksikkö (talouspäällikkö, hallintosihteeri sekä kaksi toimistosihteeriä ja palkkasihteeri pelastuslaitoksel ta), jossa hoidetaan liiton taloushallinnon sekä liiton ja pelastuslaitoksen palkkahallintoa. (vaikutus -0,7 htv) Tehtäväkuvat tarkistetaan syksyn 2014 aikana.

21 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Pelastuslaitoksessa laitetaan taloussihteerin toimi haettavaksi toukokuussa, valinta kesäkuussa ja töihin viimeistään elokuussa. Taloussihteeri jakaa työkuormaa talouspäällikön kanssa ja tehtäväkuvaan liitetään myös hallintosihteerin nykyisiä tehtäviä. Hallintosihteerin (pelastuslaitoksen) jäädessä eläkkeelle vuoden lopulla toimi jätetään täyttämättä. (vaikutus +/- 0 htv) 3. Päätetään IT -palveluiden uudistamisesta LapIT:n tarjouksen pohjalta niin, että liitossa siirrytään samoihin sähköisiin järjestelmiin pelastuslaitoksen kanssa. Lapin liiton ja Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n sopimus IT -palveluista on liitteenä 10. Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n puitesopimus IT-palveluista on liitteenä 11. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, p Hallitus hyväksyy liitteen 10 mukaisen IT -palvelusopimuksen. Liitteet 10 Lapin liiton IT-sopimus 11 Lapin pelastuslaitos puitesopimus

22 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Vt. hallintojohtaja: Kuntalain 65 :n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukaudeksi). Talousarviokausi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään. Lapin liiton perussopimuksen 26 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen Lapin liiton toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkun nille mennessä sekä hyväksytty talousarvio ja -suunni telma vuoden loppuun mennessä. Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. Liiton hallintosäännön 29 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa hallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Lapin liiton vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeessa on määritelty talousarvion ja suunnitelman rakenne, laatimisaikataulu, ohjeet määrärahojen ja tuloerien laskennasta, sisäiset ja laskennalliset erät, sekä menojen ja tulojen laskenta. Pelastuslautakunta on hyväksynyt pelastuslaitoksen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lisätiedot vt. hallintojohtaja Raimo Holster, p Hallitus päättää hyväksyä Lapin liiton vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet (liite 12), sekä merkitsee tiedoksi Lapin pelastuslaitoksen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Liitteet 12 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet

23 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Lohityöryhmän jäsenen vaihtuminen Luonnonvara-asiantuntija: Lapin liiton hallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa toimikaudekseen lohityöryhmän, jonka tehtävänä on toimia Lappilaiset elinkeinot-projektin lohityöryhmänä ja hankkeen päätyttyä Lapin liiton lohen ja kalastuksen asiantuntijatyöryhmänä. Projektin aikana työryhmän kulut korvataan hankkeen rahoituksella. Hallituksen päätöksen mukaisesti lohityöryhmän jäseneksi pyydettiin eri sidosryhmien tahoja nimeämään edustajansa. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry. nimesi edustajakseen Jyrki Oikarisen. Oikarisen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry. esittää Lapin liitolle toimittamassaan kirjeessä Oikarisen tilalle Lapin liiton lohityöryhmään Timo Matinlassia (liite 13). Lisätietoja: Lassi Kontiosalo, luonnonvara-asiantuntija Hallitus päättää nimetä toimikautensa loppuun asti Timo Matinlassin Lapin liiton lohityöryhmän jäseneksi. Liitteet 13 Muutos nimeämispäätökseen: Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto / Lapin liiton lohityöryhmä

24 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Lausunto ja vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamispäätöksestä tehtyjä valituksia ja ympäristöministeriön lausuntoa niistä Suunnittelujohtaja: Ympäristöministeriön Länsi-Lapin maakuntakaavaa koskevasta vahvistamispäätöksestä ovat valittaneet Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Lapin liiton lisäksi Ylitornion kun nan hal li tus sekä Lapin luonnonsuojelupiiri ry. Ympäristö minis teriö on antanut Kor keimmal le hallinto-oikeudelle lausunnon valituksista (liitteet 15-18). Korkein hallinto-oikeus pyytää Lapin liitolta lausuntoa ja vastaselitystä tehtyjen valitusten ja ympäristöministeriön lausunnon johdosta. Lisätiedot: suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi, p Hallitus päättää hyväksyä liitteen 14 mukaisen lausunnon ja vastaselityksen. Liitteet 14 Lausunto ja vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamispäätöksestä tehtyjä valituksia ja ympäristöministeriön lausuntoa niistä 15 Ylitornion kunnanhallituksen valitus Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n valitus Ympäristöministeriön lausunto Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Ympäristöministeriön pääätöksestä YM1/5222/2013 / Länsi-Lapin maakuntakaava

25 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Oikaisuvaatimus Interreg IVA -rahoitteisen Harsh Weather Testing Network -projektin maksatuspäätökseen Maksatustarkastaja: Työterveyslaitos on tehnyt oikaisuvaatimuksen Lapin liiton tekemään mak satus päätökseen koskien INTERREG IVA ohjelmasta rahoitettua projektia Harsh Weather Testing Network (liite 19). Oikaisuvaatimuksen kohteena on Lapin liiton maksatuspäätös ajalle Lapin liitto on hylännyt maksatushakemuksen, koska hankkeen viimeinen maksatushakemus ja hankkeen loppuraportti on toimitettu myöhässä Lapin liittoon. Maksatushakemuksessa maksuun haetut kustannukset olivat euroa. Maksatushakemuksessa maksuun haettu tukisumma oli euroa. Oikaisuvaatimuksen vaatimus euroa (maksettava tuki) on virheellinen. Hankkeen tukiprosentin ollessa 10 % vaatimus kohdistuu tosiasiassa summaan 9 199,60 euroa maksettavaa tukea. Työterveyslaitos vaatii Lapin liittoa hyväksymään maksatushakemuksen koska Työterveyslaitos on noudattanut hallintoviranomaisen (Norrbottenin lääninhallituksen) tukipäätöksen tukiehtoja. Tuensaaja on pitänyt hallintoviranomaisen ajan tasalla hankkeen täytäntöönpanoon liittyneistä muutoksista ja niistä seikoista joilla on ollut vaikutusta hallintoviranomaisen suorittaman tuen maksuun. Muutoksille (Norrbottenin lääninhallitukselle toimitettavan maksatushakemuksen ajankohta) on saatu hallintoviranomaisen hyväksyntä. Tuensaaja vetoaa Lapin liiton päivätyn tukipäätöksen kohtaan, jossa todetaan, että tuensaajan on noudatettava sekä Lapin liiton tukipäätöksen ehtoja, että INTERREG IVA ohjelman hallintoviranomaisen Norrbottenin lääninhallituksen tukikehtoja. Lapin liiton tukipäätöksen ehdoissa todetaan, että maksatushakemukset on jätettävä pääsääntöisesti hallintoviranomaisen maksatusaikataulujen mukaisesti. (Tuensaaja ei ole maininnut vaatimuksessaan Lapin liiton tukipäätöksen sitä kohtaa, jossa todetaan loppuraportin toimittamisen neljän kuukauden aikana hankkeen päättymisestä olevan edellytys viimeisen maksa tuserän maksamiselle). Tuensaaja tuo oikaisuvaatimuksessaan ilmi, että hankkeen tilintarkastaja on suorittanut Työterveyslaitoksen menojen tarkastuksen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Maksatushakemuksen viivästyminen on johtunut Ruotsin puolen hanketoteuttajan raportoinnin viivästymisestä. Koska hallintoviranomainen on todistettavasti ohjeistanut Työterveyslaitosta toimittamaan maksatushakemus (Norrbottenin lääninhallitukselle) myöhemmin eli mennessä ja Työterveyslaitos on toiminut Norrbottenin lääninhallituksen ohjeiden mukaisesti ja noudattanut Lapin liiton tukipäätöksen kohtaa toimittaa maksatukset pääsääntöisesti hallintoviranomaisen aikataulujen mukaisesti. Työterveyslaitos katsoo noudattaneensa sekä Norrbottenin lääninhallituksen tukikehtoja, että Lapin liiton rahoituspäätöksen tukiehtoja hakiessaan ja saadessaan hyväksynnän hallintoviranomaiselta projektissa tapahtuneille muutoksille. Työterveyslaitos toimitti hankkeen viimeisen maksatushakemuksen ja loppuraportin hallintoviranomaiselle ennen hallintoviranomaisen asettamaa takarajaa. Maksatustarkastajan kanta asiaan

26 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Maksatusta on haettava asetuksen mukaan 4 kk:n sisällä hankkeen päättymisestä (Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1695/ Tuen maksaminen, loppuerän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.) Hankkeen rahoituspäätöksessä sanotaan, että maksatusta on haettava pääsääntöisesti hallintoviranomaisen maksatusaikataulujen mukaisesti neljän kuukauden kuluessa tilitettävän maksatusjakson päättymisestä. Hanketta koskeva loppuraportti tulee jättää tuenmyöntäjälle viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Loppuraportin toimittaminen määräajassa on ehtona viimeisen maksatuserän maksamiselle. Maksatushakemus ja loppuraportti on toimitettu Lapin liittoon myöhäs tyneenä ( ) kun hanke on päättynyt Tuensaaja on pyytänyt ja saanut lisäaikaa loppumaksatuksen ja loppuraportin toimittamiselle muilta hankkeen rahoittajilta Norrbottenin lääninhallituksesta ja Pohjoiskalotin neuvos tolta, mutta myöhästymisestä ei ole oltu yhteydessä Lapin liiton rahoitusosuuden rahoituspäätöksestä toimivaltaiseen henkilöön. (Mikäli tuensaaja olisi ollut yhteydessä Lapin liittoon asiasta, niin tuensaajaa olisi pyydetty toimittamaan maksatushakemus Lapin liittoon ennen kuin neljä kuukautta on kulunut hankkeen päättymisestä). Jatkoaikaa maksa tushakemuksen toimittamiselle ei olisi voitu missään tapauksessa myöntää, koska asetuksen mukaista jättämisaikaa ei voida ylittää. Tuensaaja on käynyt Norrbottenin lääninhallituksen kanssa kirjeenvaihtoa jatkoajan saami seksi viimeisen maksatushakemuksen toimittamiselle. Norrbottenin lääninhallitus on myöntänyt hankkeelle lisäaikaa toimittaa maksatushakemus Norrbottenin lääninhallitukseen asti. Norrbottenin lääninhallitus ei ole ottanut kantaa Lapin liitolle toimitettavan maksatushakemuksen määräaikaan, eikä Norrbottenin lääninhallituksella olisi ollut toimivaltaa luvata Lapin liiton maksatushakemuksen toimittamiselle pidempää toimittamisaikaa kuin Suomen asetus sallii. Ruotsin lainsäädännössä ei ole viimeiselle maksatushake mukselle asetettu ehdotonta määräaikaa, kuten Suomessa on asetuksella tehty. Tuensaajalle on syntynyt virheellinen käsitys, että hallintoviranomaisen antama lupa toimittaa maksatushakemus ja loppuraportti myöhemmin kuin neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä koskee myös Lapin liiton maksatushakemusta. Maksatustarkastajalla ei ole harkintavaltaa harkita asiaa Lapin liiton tukipäätöksen ja asetuksen vastaisesti, joten maksatushakemus oli hylättävä myöhästyneenä. Hallitus päättää hylätä Työterveyslaitoksen oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Liitteet 19 Oikaisuvaatimus Interreg IV A -rahoitteiseen Harsh Weather Testing Network maksatuspäätökseen

27 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 7/ Tiedoksi merkittävät asiat Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiat: 1. Viraston antamat lausunnot (liite 20) 2. Korvausvaatimus / Palovahinko Veljekset Rönkä Oy:n kiinteistölle (liite 21) 3. Pelastuslautakunnan pöytäkirja (liite 22) Liitteet 20 Viraston antamat lausunnot 21 Korvausvaatimus: Palovahinko Veljekset Rönkä Oy:n kiinteistölle

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 KOKOUSKUTSU 13.9.2017 Työvaliokunnan jäsenille Lapin liiton työvaliokunnan kokous Lapin liiton työvaliokunnan kokous 1/2017 pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 08:00 Lapin

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin liiton työvaliokunta 18.09.2017 AIKA 18.09.2017 klo 08:00-09:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2013 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2013 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2013 1 KOKOUSKUTSU 12.7.2013 ille ja varajäsenille Valtuuston puheenjohtajille Lapin liiton hallituksen kokous Lapin liiton hallituksen kokous 5/2013 pidetään keskiviikkona 07.08.2013

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Lapin liiton hallitus 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 17:10-18:45 PAIKKA Kongressikeskus Kaukametsä, Koskikatu 2-4, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse välisenä aikana

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse välisenä aikana LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Lapin liiton hallitus 21.09.2017 AIKA 21.-23.09.2017 PAIKKA Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse 21.-23.9.2017 välisenä aikana KÄSITELLYT ASIAT Liitteet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2014 1 KOKOUSKUTSU 7.1.2014 ille ja varajäsenille Valtuuston puheenjohtajille Lapin liiton hallituksen kokous HUOM! Paikka Lapin liiton hallituksen kokous 1/2014 pidetään maanantaina

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2014 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2014 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2014 1 KOKOUSKUTSU 13.5.2014 ille ja varajäsenille Valtuuston puheenjohtajille Lapin liiton hallituksen kokous Lapin liiton hallituksen kokous 5/2014 pidetään maanantaina 19.05.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika 31.08.2016 klo 08:00-08:55 Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Lapin liiton hallitus 13.01.2014 AIKA 13.01.2014 klo 11:20-12:25 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MRL-PÄIVÄT , OLOS

MRL-PÄIVÄT , OLOS MRL-PÄIVÄT 7.9.2016, OLOS MAAKUNTAUUDISTUS LAPPI SOPIMUS MERIALUESUUNNITTELU POHJOIS-SUOMEN LIIKENNE- JA LOGISTIIKKASTRATEGIA MAAKUNTAKAAVOITUSTILANNE Riitta Lönnström suunnittelujohtaja LAPIN LIITTO Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2015 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2015 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 5/2015 1 KOKOUSKUTSU 19.5.2015 ille ja varajäsenille Valtuuston puheenjohtajille Lapin liiton hallituksen kokous Lapin liiton hallituksen kokous 5/2015 pidetään maanantaina 25.05.2015

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Pohjois-Suomen neuvottelukunta 14.06.2011 AIKA 14.06.2011 Klo 16:08-18:22 PAIKKA Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (10) Puolimatka Pekka Keski-Pohjanmaa. Kettunen Pentti. Piirainen Raimo Kapraali Ilkka

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (10) Puolimatka Pekka Keski-Pohjanmaa. Kettunen Pentti. Piirainen Raimo Kapraali Ilkka POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (10) Aika 25.04.2016 klo 09:30-12:15 Paikka ODL, Wegelius-sali Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki Keski-Pohjanmaa Ojala Kauko Keski-Pohjanmaa,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 5 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JAOSTO 1 / 2015 PÖYTÄKIRJA KL/161/000208/2015 Aika: 9.3.2015 14:00-15:00 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Paikka: Ravintola Oppipoika, Kokoustila Oltermanni 4 krs., Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Paikka: Ravintola Oppipoika, Kokoustila Oltermanni 4 krs., Korkalonkatu 33, Rovaniemi 13.12.2016 Koko Lapin Sote Lapin sote-valmistelun johtoryhmän 3. kokous Muistio Aika: 13.12.2016 klo 10-13 Paikka: Ravintola Oppipoika, Kokoustila Oltermanni 4 krs., Korkalonkatu 33, Rovaniemi Osallistujat:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2015 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2015 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2015 1 KOKOUSKUTSU 20.1.2015 ille ja varajäsenille Valtuuston puheenjohtajille Lapin liiton hallituksen kokous Lapin liiton hallituksen kokous 1/2015 pidetään maanantaina 26.01.2015

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto Kaupunginhallitus 360 05.10.2015 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto 381/00.01.00/2015 Kaupunginhallitus 05.10.2015 360 Valmistelu: Seutuhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vanhusneuvosto 27.10.2008 AIKA 27.10.2008 klo 10:00-11:30 PAIKKA Tuulensuun palvelukeskus, Huvilakatu 32 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN AVAUS 3 31 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot