Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma Työpaja Ennakkoaineistona aluetyöpajojen tulosyhteenveto (Oulu 31.1, Kuusamo 13.2, Ylivieska 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma Työpaja Ennakkoaineistona aluetyöpajojen tulosyhteenveto (Oulu 31.1, Kuusamo 13.2, Ylivieska 14."

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma Työpaja Ennakkoaineistona aluetyöpajojen tulosyhteenveto (Oulu 31.1, Kuusamo 13.2, Ylivieska 14.2)

2 Sisältö Valitut ilmiöt 3 Visioluonnokset 6 Arvot 8

3 Valitut ilmiöt 1/3 Ilmiöt 1. Kaupungistuminen ja kasvun keskittyminen, vastapainona taantuvat alueet ja palveluverkon supistuminen 2. Digitaalisuus 1. Digitalisaatio 2. Globaali rakenteiden ja valtasuhteiden muutos 1. Nuorison asema laajasti (Nuoriso)työttömyys, yritysilmapiiri 2. Alue vetovoimaiseksi yhteistyössä, 1. Keskittymiskehitys sekä maakunnassa että Suomessa 2. Ainutlaatuinen vetovoima. Pohjoisuus ja arktisuus. 1. Nuoret 2. Luonto, arktisuus, pohjoisuuden merkityksen kasvu 1. Nuoret 2. Rajattomuus ja kansainvälisyys 1. Eriarvoistuminen, Yksinäisyys, Työttömyys, syrjäytyminen 2. Väestön kasvaa maakunnassa toisin kuin muualla maassa - Syntyvyys suuri, mutta poismuutto uhka 3. Työn muutos 4. Kansainvälisyys 3. Ilmastonmuutos 4. Cyberlääketiede 3. Väestön sijoittuminen 4. Lapset ja perheet 3. Erikoistuminen elinkeinoissa 4. Nuoret on vahvuus. 3. Arvoistuminen 4. Ennakoimattomuus 3. Biotalouden nousu 4. Yhteistyön puute 3. Digitalisaatio, robotisaatio 4. Väestö keskittyy, Nuoret muuttavat pois, alueelta, Kuntakenttä muuttuu

4 Valitut ilmiöt 2/ vuotiaiden poismuutto 2. Yrittäjien eläköityminen/yritysten määrän väheneminen Ilmiöt 3. Korkeakoulupaikkojen siirtyminen Oulun Eteläisestä 4. Heikko edunvalvonta 1. Koulutettujen nuorten poismuutto 2. Hyvinvointiyhteis-kunnan uudelleenorganisoituminen 1. Väestörakenteen muutos 2. Yhteistyö rajojen poistuminen 1. Nuoret! Keskittymisilmiö sekä maakunnassa että kansallisesti nuoret lähtevät pois. Väestön väheneminen on keskinen ilmiö. 2. Oulun eteläisen alueen yhteistyö on sirpaloitunut. 1. Nuoret (koulutus, työllisyys), osaaminen 2. Väestön keskittyminen kuntakeskuksiin 1. Kansainvälisyys on arkea 2. Työelämän ja koulutuksen murros ja muutos 3. Digitalisaatio muuttaa rakenteita 4. Työelämän kansainvälistyminen 3. Alueen vetovoima 4. Keskittyminen 3. Työtä lisää, kaiken keskeisin asia. Kohtaantoongelma työllisyyden hoitamisessa. Alueen mikroyrittäjyys on ilmiö. 4. Digitalisaatio mahdollisuutena. 1. Luonnonvarojen hyödyntäminen kestävästi, ilmaston lämpeneminen 3. Digitalisaatio 1. Paikallinen elinvoima ilmiönä 3. Hyvän tekemisen osallistava talkootoiminta vahvistuu

5 Valitut ilmiöt 3/3 1. Maaltamuutto, maaseudun tyhjeneminen 2. Ympäristön huomioon ottaminen 1. Vanheneva väestö 2. Kansainvälistyminen 1. Ikärakenne: vanheneva väestö ja keskittyvä asutus. Nuoret ovat tärkeässä roolissa, nuorille tekemistä! 2. Työpaikat, työllisyys keskeisessä roolissa! Työtä on saatava. Ilmiöt 3. Palvelut ja vapaa-aika lisääntyvät 4. Klusteriajattelu 3. Luonto ja luonnonvarat elinvoiman lähteenä 4. Monipuolisten yksityisten ja julkisten palvelujen turvaaminen 3. Siiloutumisesta eroon! Yhteistyötä tehtävä yli sektori- ja aluerajojen. 4. Vanhoillisuus ja ahdasmielisyys nyt osa kulttuuriilmapiiriä Vapaamielisyyttä! Itsetuntoa! 1. Erilaistuminen 2. Globalisaatio 3. Yritysten toimintaedellytykset 4. Digitalisaatio 1. ikärakenteen muutos 2. Rajat ylittävä yhteistyö (monilla eri tasoilla) ja kansainvälistyminen 3. Puhdas luonto ja luonnonvarat, kestävä kehitys 4. Työn ja vapaa-ajan yhdistyminen/sekoittuminen ja etätyön lisääntyminen

6 Visioluonnokset 1/2 Visio 2050 Kv. osaamiskeskittymä ainutlaatuisen luontoympäristön ympäröimänä. Postmoderni erämaa Voiman ja vilppauden maakunta. Edelläkävijä ja menestyjä muuttuvassa ja kansainvälisessä ympäristössä Laajakaistayhteys, Yhdessä tekeminen, Turhat rajat pois, Ideaaliyhtesö: puhdas PP, uuden teknologian avustamana onnelliset ihmiset, Eri ikäisten kohtaaminen, Hyvinvointi kaikilla Teknologialla koulutus pysymään, etäasiat, Hajautetut rakenteet nousemaan hyvin, hajautetut ratkaisut, energiaomavaraisuus, ÄES, kehittynyt liikenne YHDESSÄ AVOIMESTI, RAJOJA RIKKOEN Vetovoimaisten keskuksien ja verkostojen maakunta. Innovoiva, luova, vireä ja elinvoimainen edelläkävijä. Älykäs. Uutta kokeileva. Avoin. Nuorilla on valoisa tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla, alueella on monipuolisesti edelläkävijäyrityksiä, on vaikuttavasti verkottunut lähialueille ja globaalisti, olemme merkittävä osa pohjoisen markkina-aluetta, kansainvälistä huippuosaamista valikoiduilla aloilla, on kestävästi energiaomavarainen, Hyvin toimivat viranomaisjärjestelmät (systeemit), jotka toimivat ja ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. Perämerenkaaren yhtenäinen työssäkäyntialue ja integroitunut toiminta-alue. Elää pohjoisen kautta. Omilla raaka-aineilla ja omalla osaamisella! Työllisyys paranee toimialojen saumattomalla yhteistyöllä Luovuutta ja rohkeutta! Nuori, elinvoimainen ja monipuolinen maakunta kasvaa yrittäjyyteen ottamalla huomioon digitalisaation hyödyt ja tarjoamalla maakunnan asukkaille tasa-arvoiset mahdollisuudet elämään.

7 Visioluonnokset 2/2 Visio 2050 Elinvoimainen Oulun Eteläinen - Nuoria, koulutusta, menestyvää ja kansainvälistä yrittäjyyttä! Pohjois-Pohjanmaa on indentiteetiltään vahva maakunta. Koko maakunnan alueella on kansainvälistä työvoimaa. Toimialakohtaiset keskittymät tuovat vahvuutta alue on verkostona vahvempi ulospäin! Huippuosaamiseen perustuen! Rohkea ja elinvoimainen monipuolisen yrittäjyyden maakunta Tekemisen meininki! Alueella on osaavaa nuorisoa, josta iso osuus elää hyvää elämää myös keskuskuntien ulkopuolellekin. On saavutettu tasapaino keskuskuntien ja maaseudun kesken. Digitalisaatio on on edennyt niin, että palvelut ovat parantuneet merkittävästi Turvallinen ja ketterä kotipesä, jossa kansainvälisyys on arkea. Luova, kansainvälinen ja elinvoimainen maakunta kehittyy koulutukseen panostaen ja ympäristöä kestävästi hyödyntäen. On luotu kestävän kehityksen kansainvälinen maakunta, joka huomioi alueiden luontaiset vahvuudet ja erityispiirteet ja hyödyntää ennakkoluulottomasti uutta tekniikkaa. Täystyöllisyyden maakunta! VIENTI! sekä palvelujen että tavaroitten vienti, YHTEISTYÖN näkökulma. Visiossa ratkaisu erilaistumiseen. Globalisaatio vaikuttaa. Haasteena aluerakenne. Pitää tehdä sitä millä on tulevaisuus. Iso asia on, että kysyntä kasvaa

8 Kumppanuus Tee näin Ota Koppi vastuunottohalua Menestys yhdessä! Heittäytyminen yhdessä tekemiseen Haastaminen tukee menestystä sparraus on tukitehtävä Avoin kumppanuus kunniaan syvennä kumppanuksia Viestintä rakentaa kumppanuutta Hyväksy erilaisuus ja arvosta useita näkökulmia Näytä tasavertaisuus Kuuntele Ole vieraanvarainen Haetaan ratkaisuja yhdessä Verkottuminen nykypäivää Etsi hyöty Kuuntele Ole rehellinen Ylitä rajat Huomioi erilaisuus Win-win Ole avoin sitoudu Yhdistä vahvuudet Win-win Hyväksy verkosto Luota ja ole luotettava Kokonaisuus ratkaisee Uskalla luopua Yhteinen tavoite selkeä työnjako Hae kumppanuutta, Ole pitkäjänteinen kumppanuus lisää resursseja Ole luotettava ja luota Panosta kumppanuuteen (osoita Ole avoin ole tietoien kemioista resursseja) Tee kompromisseja Konkretisoi yhteinen tekeminen Ole aktiivinen kumppanien Hae höytyä ja hyväksy toisten haussa hyötyminen Ole vastavuoroinen Ole tasapuolinen ja jaa kiitos Avaa verkostot Sovi pelisäännöt ja pidä niistä kiinni Arvosta kumppaneita Yhteistä tavoitetta kohti, hyvässä hengessä Kuutele toista! Ole joustava

9 Kumppanuus Älä tee näin Älä kadehdi kumppanin menestystä Omat tehtävä itse, ei muiden tehtäväksi Älä sanele Älä pelkää yhdessä tekemistä, itsekkyys ei aina hyve Ei muureja, poteroita tai eristäytymistä Ei laskelmointia vaan läsnäoloa Älä rönsyile Älä hätiköi Älä kontrolloi Älä ole aina oikeassa Älä kategorisoi Älä vähättele Älä aliarvioi Älä petä luottamusta Älä jätä kesken Älä puhu päälle Älä rakenna raja-aitoja Älä jätä kesken Älä puhu päälle Älä rakenna raja-aitoja Pelkkä sopimus ei riitä Älä kadehdi toisen menestystä

10 Luottamus Tee näin Ole avoin Osallista Jaa tietoa tutki ja selvitä Nosta ongelmat esiin Luo selkeät pelisäännöt Arvosta ole hyväksyvä ja kannusta Tunnista ja tunnusta Luota kanssaihmisiin Pohjoisen ihmiset ovat luotettavia Ole rehellinen Ole oikeudenmukainen Kuuntele. Keskustele. Pyri ymmärtämään. Rakenna luottamusta Ansaitse luottamus Pidä sopimukset Ole avoin Usko hyvään Tee yhteistyötä Suhtaudu myönteisesti muiden ajatuksiin Jaa vastuuta Läpinäkyvyys ydinasioista Anna palautetta rohkeasti Hyväksy virheet Arvosta kumppania Pysy yhdessä sovituissa asioissa Täytyy ansaita Sanojen mittaisuus Osallistuminen yhteinen kanta Osoita luottamusta Ole avoin Syntyy yhdessä tekemällä Ristiriitatilanteiden nopea ratkaisu Sitoudu Vahvista heikompia Luota ole luottamuksen arvoinen

11 Luottamus Älä tee näin Älä vähättele Älä ole populisti Älä pilaa kiireellä Älä oleta Älä kontrolloi luota Älä panttaa tietoa Älä käytä toisia hyväksi Älä tallaa toisia Älä vedä kotiinpäin Pidä sopimukset Ole avoin Usko hyvään Tee yhteistyötä Suhtaudu myönteisesti muiden ajatuksiin Jaa vastuuta Läpinäkyvyys ydinasioista Anna palautetta rohkeasti Hyväksy virheet Arvosta kumppania Älä käytä vaihtoehtoista totuutta Älä petä Älä aliarvioi Petä vain kerran Älä kiertele Älä ole epärehellinen

12 Luottamus Älä tee näin Älä vähättele Älä ole populisti Älä pilaa kiireellä Älä oleta Älä kontrolloi luota Älä panttaa tietoa Älä käytä toisia hyväksi Älä tallaa toisia Älä vedä kotiinpäin Pidä sopimukset Ole avoin Usko hyvään Tee yhteistyötä Suhtaudu myönteisesti muiden ajatuksiin Jaa vastuuta Läpinäkyvyys ydinasioista Anna palautetta rohkeasti Hyväksy virheet Arvosta kumppania Älä käytä vaihtoehtoista totuutta Älä petä Älä aliarvioi Petä vain kerran Älä kiertele Älä ole epärehellinen

13 Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, reiluus Tee näin Ymmärrä erilaisuus Näe kaikki voimavarat Katso asioita monelta eri kantilta Selvitä asioiden taustat Aina maakunta / alue ensin Muiden mielipiteet huomioon Ole avoin Tee valintoja tasapuolisuuden / tasa-arvon ero Negatiivinen ratkaisu voi olla hyvä ratkaisu Perustele vaikeat ratkaisut Kuuntele myös hiljaisia Ole joustava, johdonmukainen Hyväksy erilaisuus Kaikki mukaan Viesti! Töiden jakaminen Pienin ei ole aina hekoin Salli / hyväksy / mahdollista toisten menestys Ole laajakatseinen Sano suoraan älä kiertele Ole ennakkoluuloton Palkkaa /ota ryhmään Otetaan kaikki mukaan pelaamaan maahanmuuttaja Ota pienet huomioon Huomioi muut ja muiden mielipiteet Reiluus yhteistyön välttämätön edellytys samat ei voi aina voittaa Palkitse hyvistä tuloksista suhteellisuus mukana Samat mahdollisuudet Olosuhteet ja puitteet huomioon Rakentava kritiikki Rehellisyys Kaikkien puolen pelaaminen Arvostaminen Näyttävä resurssien jaossa käytännössä näkyminen Kaikki muakana pärjäävät, ei jätetä yhteistyökumppaneita jälkeen tai pulaan Ole ihminen ihmiselle sympatia Kysy itseltäsi ja muilta mitä minä voisi antaa pyyteettömyys ja kumppanuus Myönnä avoimesti erehtyminen (Arvona lähellä oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta) Harkintaa (mittarit!) Kaikki tietää = tavat toimia Z selkeys/ennustettavuus Annetaan kaikille mahdollisuus onnistua/pärjätä Osallistava (digitalisaatio mahdollistavaa) Aluepoliittinen ulottuvuus Toisten arvostaminen (paljon toimijoita) Keskinäinen luottamus Erilaisuuden arvostus / ihmiskäsitys Enemmän nuoret huomioon Palkita hyvistä tuloksista!

14 Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, reiluus Älä tee näin Älä tasapäistä Älä yleistä Älä arvota Älä menetä luottamusta, toimimalla itsekkäästi Älä tavoittele ainoastaan omaa etuasi Älä ole itsekäs Älä aina etsi kompromisseja Älä ole organisaatiolähtöinen Älä vedä kotiinpäin Älä keskitä resursseja yhteen paikkaan Ei hyväveli- systeemillä Älä omi itselle kaikkea Omaan napaan tuijottaminen Älä mielistele Älä syö kuormasta Älä jaa tasan Kun me saimme aikaan, älä sano minä sen tein Samat tahot e voi aina voittaa kompromisseissa Stereotypiat nuo eivättiedä Ei korruptiota Älä kävele toisten yli (esim.alueiden välillä) Asioiden pitää näkyä teoissa, ei vain juhlapuheisa Älä vääristä kilpailua, edes epäsuorasti Älä säädä ja laskelmoi (omaa etua) Älä pidä turhia rooleja ja kaksoisstandardeja Ei kiinnitytä näennäiseen menestykseen Älä hyljeksi hulluja pärstäkerroin Ei kuunnella tästä syntyy kokemus Riisto Älä kampita

15 Rohkeus, luova hulluus Tee näin Ajattele out-of-the-box Kyseenalaista, uskalla kokeilla Tee eri tavalla, ota riskejä Tee virheitä, mene myös epämukavuusalueelle Uskalla tutustua ihmisiin, uskalla luoda uusia verkostoja Uskalla olla joutilas ja ajatella rahassa Rohkaise ja kannusta! Uskalla hullutella Uskalla yrittää, älä lannistu Kokeile uusia asioita ole utelias Uskalla epäonnistua / innostua Hyväksy erilaisuus kuuntele Tarkastele asioita riittävä korkealta eri kulumista Ole edelläkävijä Uskalla muuttaa oma kantasi Opi kuuntelemaan uudistu / tarjoa tuote tai idea Kysy Huomoi sukupolvet Ajattele isosti Sekoita isosti, yllättäviä asioita keskenään Uskalla yrittää Tunnusta virheesi Uusia toimintamalleja Älä pelkää virheitä Arvosta osaamistasi ja kerro siitä Ota riskejä Jaa muille Ole avarakatseinen Uskalla unelmoida Anna tunnustusta muille Hae erilaisuutta Hae vaihtoehtoja Tartu toimeen Ole pitkäjänteinen Mene oman mukavuusalueen ulkopuolelle Uskalla priorisoida Uskalla epäonnistua Riko rajoja, uskalla ylittää rajoja Tee päätöksiä Luota itseesi Luo kannustava ilmapiiri Älä pelkää toisten mielipiteitä Omituisuus ei ole pahe Asiat pitää viedä loppuun asti tai vielä pidemmälle Uskalla kokeilla kehitä riskinsietokykyä Kehittäminen kuuluu kaikille Visioi Jos jokin kiinnostaa sinua, niin se kiinnostaa jotakin muutakin Tee virheitä Kuuntele hankalia persoonia Juhli epäonnistumisia Laiskottele, anna aikaa asioille Palkitse luovuudesta Hyppää ulos boxista rohkeus, tutustu uusiin ihmisiin Ole utelias, tutki maailman ilmiöitä Kyseenalaista Vetoa tunteisiin Taide, tiede ja yrittäjyys/liike-elämä yhteen

16 Rohkeus, luova hulluus Älä tee näin Älä tyrmää Älä pys vain tavallisuudessa Älä pelkää muutosta Älä luovuta Älä pelkää epäonnistumista / häviötä Älä istu vain palavereissa (seiso) Älä ole aina oikeassa Älä suunnittele valmiiksi Älä heti ammu toisen mielipidettä / tekemistä Älä oleta Älä aliarvio toisen tai omaa osaamistasi Sano ei Ota harkitsemattomampia riskejä älä tukahduta Älä kopioi Älä masennu takaiskuista Älä pitäydy vanhassa Älä hae pelkästään nopeita voittoja Älä tee kaikkea itse Älä mitätöi Älä jahkaile Älä ole kateellinen toisten onnistumisesta Älä unohda järkeä Älä pelkää tyhjää Älä suunnittele liikaa Älä kuuntele varoituksia Älä hyljeksi hulluja Älä tyrmää suoralta kädeltä

17 Kestävyys Tee näin Kylve kulttuuriperinnössä vähintään kerran viikossa Pysy tavoitteissa Palautuminen & hankinen hyvinvointi Huomio kiitä Yhteistyön tiivistäminen kaikilla tasoilla Siedä vastoinkäymisiä sitkeys Kestävyys mahdollisuutena Hyödynnä uudestaan Katso kauemmas ennakointi Periaate pitää huomioida päätöksenteossa Muuta toimenpiteiksi Usko omaan tekemiseen Katso kauemmas näe iso kuva pitkäjänteisyys Kestävyys on kehittymistä Yhteistyö-luotettavuus Luo konkretiaa älä lannistu epäonnistumisesta Salli virheet Tunnista verkostot Kierrätä Huolehdi taloudellisesta kantokyvystä Varmista tiedon siirto Arvosta muita Tarkastele eri tulokulmia Ennakoi, katso kauas tulevaisuuteen Määrittele kestävyys Vastoinkäymisten voittaminen Epävarmuuden sieto Ole pitkäjänteinen Sisu, sinnikkyys Mentorointi ja tukeminen, vertaistuki Kauaskantoiset ja elinvoimaiset ratkaisut Jaa tulokset

18 Kestävyys Älä tee näin Älä tuhlaa menneisyyden sukupolvien työtä Älä käytä kaikkia voimia kerralla Älä käytä kaikkia luonnonvaroja kerralla Älä muuta luontoa peruuttamattomasti Älä kuluta ihmisiä loppuun Hyväksy luova tuho Oma etu ensin Älä hae pikavoittoja Älä elä yli varojen Ei eletä luonnonvaroja tuhlaten Älä elä yli varojen Älä polta kynttilää molemmista päistä Lainatavaraa älköön laskettako pahenemaha Älä lannistu vastoinkäymisistä

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki,

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki, Missiona Pohjoisen menestys Timo Rautajoki, 27.4.2017 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 2 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 3 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 4 Kansainvälisyys Lappi on jo nyt

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Lappi-sopimus Lapin maakuntaohjelma Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto

Lappi-sopimus Lapin maakuntaohjelma Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Lappi-sopimus Lapin maakuntaohjelma 2018-2021 Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Aluekehittämisen kuva kirkkaana uuteen maakuntaan Teemme maakuntaohjelman tilanteessa, jossa Lapilla menee taloudellisesti

Lisätiedot

Megatrendit ja kulttuurialan muutos Työpajan purku

Megatrendit ja kulttuurialan muutos Työpajan purku Megatrendit ja kulttuurialan muutos 3.6.2016 Työpajan purku Osallistujattila 2025 Ilmoittautuneita 175 kpl Ilmoittautuneet aloittain: Museoala Orkesterit Teatterit Muut Ryhmätöiden lm. 20+1 kpl ks. dokumentointi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän.

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän. Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla Yhdessä enemmän. Tukea. Toivoa. Mukana. Sinä voit vaikuttaa. Työhyvinvointi on meidän jokaisen asia FinFami on järjestö mielenterveysomaisten asialla.

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina Työpaja 17.5.2017 AMK-päivät, Kajaani Mitä opittiin Kokeileva Suomi kiertueesta? Mitä hyvää kiertue toi mukanaan? 1/2 Toi kokeilukulttuuria näkyväksi alueilla Positiivista

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Lapin tulevaisuuskuva 2040 (luonnos)

Lapin tulevaisuuskuva 2040 (luonnos) Lapin tulevaisuuskuva 2040 (luonnos) Päivi Holopainen Esityksen kuvat otettu Lapin materiaalipankista Pohjoisen näkymät 2040 kolme skenaariota Ponnistetaan pohjoisesta Alueen omat voimavarat hyödynnetään

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 2014, Kuusamon kaupunki Hyvinvoiva Elinvoimainen Uusiutuva ja innovatiivinen Kehittyvä Kansainvälinen ja verkostoitunut Kaikkien aikojen Kuusamo Suvaitsevainen ja hyväksyvä Kaupunkistrategia Aktiivinen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen

Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään Toimitusjohtaja Lauri Sipponen Lidlin synty Lidlin historia 70-luku Ensimmäinen Lidl-myymälä avataan 1973 Ludwigshafen-Mundenheimissa 80-luku Laajentuminen

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Kaupunkistrategia Oulu Kaupunginvaltuuston työpaja Kaupunginjohtaja Päivi Laajala

Kaupunkistrategia Oulu Kaupunginvaltuuston työpaja Kaupunginjohtaja Päivi Laajala Kaupunkistrategia Oulu 2026 Kaupunginvaltuuston työpaja 19.10.2017 Kaupunginjohtaja Päivi Laajala Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Maalis- Huhti Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Henkilöstö

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Oulu kyselyn tulokset

Oulu kyselyn tulokset Oulu 2026 -kyselyn tulokset Oulu 2026 -kysely 18.9. 1.10.2017 Kyselyyn vastasi hiukan yli 2000 oululaista. Kyselyyn vastattiin kampanjasivulla osoitteessa oujees.oulu.com. Kiitos kaikille vastaajille!

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto Kuopio 1.11.2017 TODENNÄKÖISYYS 1. Vetovoimaisuus -teesi: Vuonna 2025 useampi kuopiolainen käy töissä seutukunnissa, kuin sieltä käydään töissä Kuopiossa.

Lisätiedot

Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein

Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Uudenlainen osaaminen & kekseliäisyys Yhteisö resurssina Siperia opettaa Uudet koulutus tarpeet (kielitaito, matkailu osaaminen) Monikulttuurisuus

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen

Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen Työterveyspsykologi Hanna Wikman- Heinonen KKT-keskus Arvo Esityksen tavoite Antaa perustietoa puheeksiottamisesta ja siinä huomioitavista tekijöistä Antaa käytännön

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Hyvällä fiiliksellä homma toimii paljon paremmin! Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Elina Ravantti, Venla Räisänen ja Eeva-Marja Lee Työterveyslaitos 2014 1 Tietopaketti työhyvinvoinnista Apaja-projektissa

Lisätiedot

Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä. Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, Asko Peltola

Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä. Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, Asko Peltola Maakunnan liitto maaseudun kilpailukyvyn kehittäjänä Maaseudun kilpailukyky -seminaari Mustiala, 17.9.2009 Asko Peltola Mikä on maakunnan liitto? Suomessa on 19 maakunnan liittoa (+ Ahvenanmaa) Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen puheenjohtajana yksikön, päällikkö Mika Saarinen, CIMO alustajana ja havainnoijana, opetusneuvos Hanna Autere, OPH Hyvät käytännöt ja toimintamallit (1) Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää?

Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää? Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää? Reaktiomme seuraavaan kolmeen trendiin määrittelee pohjoismaisen mallin suunnan. TYÖN JA TOIMEENTULON ARVOITUS

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Uusi työ Miten suuryritykset vastaavat muuttuvan työn luomaan paineeseen? REWORK 15 13.10.2015 Satu Huber

Uusi työ Miten suuryritykset vastaavat muuttuvan työn luomaan paineeseen? REWORK 15 13.10.2015 Satu Huber Uusi työ Miten suuryritykset vastaavat muuttuvan työn luomaan paineeseen? REWORK 15 13.10.2015 Satu Huber 11.9.2015 Elo Satu Huber 2 Kolmas suuri eläkeyhtiö Kokonaismarkkinaosuus 2014 Varma 34,1 % Ilmarinen

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Rovaniemi 14.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

JOHTAVAT AJATUKSET 2008

JOHTAVAT AJATUKSET 2008 JOHTAVAT AJATUKSET 2008 Miksi johtavat ajatukset? Innostuksemme lähteenä toimivat jatkuvasti johtavat ajatuksemme, joiden perustana ovat keskinäinen luottamus, itsekuri ja ylpeys aikaansaannoksistamme.

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Miten kasvatan luovia yrittäjiä? KARI UUSIKYLÄ professori emeritus

Miten kasvatan luovia yrittäjiä? KARI UUSIKYLÄ professori emeritus Miten kasvatan luovia yrittäjiä? KARI UUSIKYLÄ professori emeritus 22.01.2010 Luovuus: syntyy jotain uutta Huomaa ero: luovuus Luovuus KOLME Peetä: Persoona luo Prosessin aikana Produktin Ympäristö tukee

Lisätiedot

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta!

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta! Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta! Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035, maakuntasuunnitelma, tehtiin satakuntalaisten yhteistyönä syksystä 2011 kevääseen 2012.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

ESPOO. Euroopan kestävin kaupunki

ESPOO. Euroopan kestävin kaupunki ESPOO Euroopan kestävin kaupunki Espoo kasvaa yhdessä ja kestävästi Kaupunginosayhdistysten tapaaminen Kaupunginjohtaja 19.4.2017 Espoon kasvutarina Asukasta 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50

Lisätiedot

Taideyliopiston strategia

Taideyliopiston strategia 2017 Taideyliopiston strategia 2020 Taideyliopiston strategia 20172020 TAIDEYLIOPISTON TEHTÄVÄ Taideyliopiston strategia 20172020 / Taideyliopiston tehtävä Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Työn arvojen monimuotoistuminen. 18.06.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy

Työn arvojen monimuotoistuminen. 18.06.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Työn arvojen monimuotoistuminen 18.06.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Taustaa Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta ymmärrystä Suomalaisen Työn Liitolle kuluttajakansalaisten

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot