Tilakeskus:Mikko Lehtinen Johanna Aarnio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilakeskus:Mikko Lehtinen Johanna Aarnio"

Transkriptio

1 Tilakeskus Tilakeskus:Mikko Lehtinen Johanna Aarnio SoTen virastotasoinen hallintopalvelujen toimitilat sijaitsevat tällä hetkellä Kristiinankatu 1. Hallinnon käytössä on m2. Tilaliikelaitos on myynyt kiinteistön 3/2010, joten uusien toimitilojen hankinta on välttämätöntä. Myynnistä huolimatta sosiaali- ja terveystoimen vuokrasopimus on voimassa asti. Virastotasoiset hallintopalvelujen toimitilat tarveselvityksen mukaan tarvittaisiin noin 80 henkilölle. Tiloissa tulevat toimimaan henkilöstö-, yleis- ja taloushallinnon, resurssien hallinnan, palvelujohdon sekä tutkimuksen ja kehityksen toiminnalliset kokonaisuudet. Hallintopalvelujen toimitiloissa tehdään toimistotyötä, jolle on tunnusomaista informaation käsittely ja muokkaus sekä uuden tiedon tuottaminen. Samoin eriasteinen ja muotoinen yhteistyö, kokoukset, neuvottelut, keskustelut ym. kanssakäyminen ja kommunikointi joko elektronisesti tai face to face ovat tyypillisiä toimintoja toimistotiloissa. Tiloissa käy myös hallintokunnan sisäisiä ja ulkopuolisten sidosryhmien edustajia. Seuraavassa on esitelty Sosiaali- ja terveystoimen hallinnolle mahdollisia sijoitusvaihtoehtoja. 1. Kristiinankatu 1 a. Soten hallinnon tämän hetkinen toimipiste. b. Kohde on vuokrakohde. c. Vuokrasopimus päättyy d. Kohteen sijainti on hyvä, koska Soten Eskelin toimipiste on aivan vieressä. Lisäksi kohde on kävelymatkan päässä keskushallinnon toimitiloista. 2. Linnankatu 39 (Mars kortteli): a. Kiinteistö on kaupungin omistuksessa oleva toimistorakennus. b. Kohteen sijainti on hyväksyttävä (ruutukaava-alue). c. Tällä hetkellä Varsinais-Suomen työsuojelupiiri on vuokralla tiloissa. Työsuojelupiiri on muuttanut pois tiloista. Syy muuttoon on mahdollinen sisäilmaongelma. d. Tilat ovat valmiiksi toimistotiloja, joten merkittäviä muutostöitä ei tarvita. Mahdollinen sisäilmaongelma on ratkaistava ennen muuttoa. Korjaustoimenpiteinä tehdään vesikatteen korjaus, vesikattorakenteen uusiminen pieneltä osalta, ilmanvaihdon suunnittelu ja korjaus, ulkoseinien kosteusteknisen toiminnan parantaminen, neuvotteluhuoneen kattoikkunan lämpöteknisen toiminnan parantaminen, pintojen uusiminen. Liitteenä 1 on sisäilmatutkimukset ja tehdyt korjaustyöt.

2 e. Mahdollinen sisäilmaongelma ratkaistaan vuoden 2011 loppuun mennessä, joten aikataulu ei tuota ongelmia. f. Tilakeskuksen näkemyksen mukaan kohde on toiminnallisesti tyydyttävä. g. Pihassa on jonkin verran parkkipaikkoja. h. Tämä kohde ei todennäköisesti ole lopullinen sijoituspaikka, sillä kohde siirtynee jossain vaiheessa kolmannelle osapuolelle kiinteistökehityksen seurauksena. i. Kaupungin oma tyhjä / tyhjentyvä tila, joten tilatehokkuuden nimissä huomioitava vaihtoehto. 3. Sairaala-alue: a. Alue nostettiin yhdeksi Soten hallinnon sijoituspaikaksi, mutta sen tutkiminen on vielä alussa. 4. Yliopistonkatu 30: a. Tila on tällä hetkellä YH-Lännen omistuksessa oleva kiinteistö. b. Kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja (ravintola ja myymälätila). Toimistotiloja on kerroksissa 2-5 ja 6. kerroksessa on edustus- ja saunatilat. Kellaritilassa on arkisto sekä sosiaalitilat. Kiinteistöstä löytyy autoparkkipaikkoja sisäpihalta, osa paikoista on tallipaikkoja. c. Toimistotilat ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti avotoimistotiloja. Yksittäisiä yhden hengen huoneita on valmiina. Jos huoneita ei tarvitse jakaa pienemmiksi, niin merkittäviä muutostöitä ei kohteessa tarvitse tehdä. d. Tilakeskuksen näkemyksen mukaan kohde on toiminnallisesti hyvä, eikä vaadi näin ollen toiminnallisuuteen liittyviä merkittäviä investointeja. e. Kohde on sijainniltaan hyvä, koska sekä Soten Eskelin toimipiste että keskushallinto ovat kävelymatkan päässä. f. Kiinteistö on mahdollista vuokrata tai ostaa. Jos kohde ostetaan ja se ei ole Soten hallinnon loppusijoituspaikka, voidaan kiinteistöä vuokrata / myydä toimistotiloina tai muuttaa kiinteistö asuntotuotantoon. Kohde on sijainniltaan erinomainen kiinteistökehityskohde. Tilakeskuksen näkemys Yhteenvetona voidaan todeta, että ed. mainituista kohteista Yliopistonkatu 30, Kristiinankatu 1 sekä Linnankatu 39 ovat kaikki olleet toimistokäytössä ja soveltuvat Soten hallinnon tarpeisiin. Kohteissa on kuitenkin toiminnallisia eroavaisuuksia. Lähtökohtaisesti ainoastaan Yliopistonkatu 30 voidaan pitää lopullisena sijoituspaikkana.

3 Tilakeskuksen näkemys poikkeaa merkittävästi Tilaliikelaitoksen näkemyksestä. Tilaliikelaitoksen näkemys on liitteenä 2. Linnankatu 39 (Mars kortteli) sekä Kristiinankatu 1 (vuokrakohde) heikkoutena voidaan pitää sitä, että molemmat kohteet ovat kaupungin kannalta merkittäviä kiinteistökehityskohteita. Kristiinankatu 1:sen osalta kyseinen kehitys on jo uusien omistajien toimesta käynnissä. Tästä johtuen Kristiinankatu 1 on lyhytaikainen ratkaisu. Linnankatu 39 heikkoutena on selkeästi huonompi toiminnallinen soveltuvuus suhteessa Yliopistonkatu 30 sekä myös Kristiinankatu 1. Mahdollinen sisäilmaongelma Linnankatu 39:ssä ei ole ollut esteenä tarkastelussa, sillä mahdolliset ongelmat on ratkaistu korjaustoimenpiteillä. Näin ollen tilat ovat turvalliset ja terveelliset käyttää. Toiminnallisesti sekä pitkän tähtäimen tavoitteiden turvaamisen kannalta järkevin ratkaisu on Yliopistonkatu 30 ostaminen siten, että Soten hallinnon sijoittaminen kyseiseen tilaan. Kaupungin kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tilatehokkuuden lisäksi on arvioitava kiinteistökehityksen vaikutus. Linnankatu 39 on riippumatta Soten hallinnon tilaratkaisusta merkittävä kiinteistökehityskohde. Tästä syystä kiinteistökehitys pitää olla ensisijainen tapa tarkastella kohdetta. Kiinteistö pitää uudelleen kaavoittaa mahdollisimman nopeasti joko toimitilakäyttöön soveltuvaksi tai vaihtoehtoisesti asuntotuotantoon. Hyvänä esimerkkinä alueelle soveltuvasta täydentämisrakentamisesta on vastakkaisen tontin käynnissä oleva rakennushanke. Jos kuitenkin on nähtävissä, että tämän osalta ei päästä eteenpäin poistuu kiinteistökehitysnäkemys kohteen osalta ja kaupunki joutuu ratkaisemaan kohteen käytön sisäisillä siirroilla. YH-Lännen kanssa on sovittu, että kaupunki vuokraa väliseksi ajaksi Yliopistonkatu 30:stä m2. Sen kuukausivuokra on /kk (+alv.). Vuokrasopimukseen kirjataan koko kiinteistön (keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakekanta) ostovelvoite on Kokonaiskauppahinta on Tästä järjestelystä on se hyöty, että kohteesta saadaan kokemusperäinen tieto kiinteistön toimivuudesta Soten hallinnon käyttöön. Jos kiinteistössä esiintyy puutteita tai ongelmia vuoden 2012 aikana, niin vuokranantaja/myyjä on velvollinen korjaamaan ne ennen kiinteistön siirtymistä kaupungin omistukseen. Lisäksi kauppakirjassa määritellään kohteen tekniseen kuntoon liittyvät kaupan purkuehdot. Kiinteistössä on myyjän mukaan suoritettu kahdesti sisäilmatutkimukset ja niissä ei ole havaittu ongelmia. Yliopistonkatu 30:ssa on tällä hetkellä vuokralaisia, joiden on tarkoitus muuttaa viikolla 49 pois. Näin ollen Soten hallinto pääsee muuttamaan tiloihin ennen vuoden vaihdetta Jos kuitenkin jostain syystä nykyisen vuokralaisen muutto siirtyy tai tulee jotain muuta odottamatonta estettä, hallinto muuttaa niin nopeasti kuin pystyy. Kristiinankatu 1 vuokrasopimus jatkuu asti. Kohteeseen ei tehdä muutostöitä, ainoastaan asennetaan kaupungin oma dataverkko- sekä kulunvalvontajärjestelmä. Aulatilaan tarvitaan kirjaamolle tilat. Se voidaan rakentaa sen jälkeen, kun kiinteistöön on jo muutettu. Liitteenä 3 on pohjakuvat.

4 Yliopistonkatu 30 - ostaminen vai vuokraus Tilakeskus kävi YH-Lännen kanssa neuvotteluita tilojen ostamisesta. YH-Länsi ei halua myydä erillisiä huoneistoja, vaan koko keskinäisen kiinteistöyhtiön osakekannan. Koko osakekannan ostaminen on myös kaupungin kannalta tarkoituksen mukaisempaa, koska tällöin omistus, ja siten päätösvalta yhtiössä, on kokonaan kaupungilla. Ostettavassa rakennuksessa on vuokrattavien toimistoja sauna- sekä edustustilojen lisäksi liike- ja varastotiloja sekä 6 autotallipaikkaa ja viereisessä yhtiössä rasitteena olevat 16 parkkipaikkaa. Neuvotteluissa päädyttiin, että YH-Länsi olisi valmis myymään osakekannan 5,2 m :n hintaan. Hinta on ns. markkinahinta ja vastaa 8 %:n tuottovaatimustasoa. Hinta voidaan jakaa seuraavasti (alla oleva taulukko): Toimisto- ja edustustilat 2615 m Autopaikat 22 kpl Liike- ja muut tilat 490 m Yhteensä Kohteesta ei ole suoritettu juridista, taloudellista eikä teknistä DD-prosessia. Kyseiset suoritetaan ennen lopullista kauppaa Tarkoituksena on, että ensimmäisen vuoden vuokra-aikana voimme kokemusperäisesti havaita tekniset puutteet ja kauppakirjassa on määritelty kaupan purkuehdot. YH-Länsi antoi toimisto- ja edustustiloista myös pidempiaikaiseen vuokratarjoukseen (15 vuotta, /kk), jota voidaan pitää edullisena. Verrattaessa tätä tarjousta omistamiseen pitkällä aikavälillä, voidaan omistamisen todeta olevan kaupungin kannalta edullisempi vaihtoehto (alla oleva taulukko). Omistusvaihtoehto Vuokraus Aika Ostohinta Päätearvon nykyarvo Omistuksen hinta Vuokrien nykyarvo Erotus 5 vuotta vuotta vuotta Tilakeskus pitää koko keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan ostoa 5,2 m :n hinnalla järkevänä. Kaupungilla on lisäksi mahdollisuus jatkossa kehittää kiinteistöä (tulevaisuudessa mahdollinen kaavamuutos asuinkäyttöön) ja siten saada siitä arvonnousua. Mahdollisesta asuinkäyttöön muuttamisesta on keskusteltu TVT Asunnot Oy:n kanssa. Heidän käsityksensä mukaan ko. toimistotalo on muutettavissa asuinkäyttöön ja sen sijainti on erittäin hyvä asumiselle. Tilakeskuksen esitys Tilakeskus esittää, että Yliopistonkatu 30 vuokrataan Soten hallinnon käyttöön väliseksi ajaksi ostetaan kiinteistöosakeyhtiön osakkeet kauppahintaan Kohteeseen ei tehdä muutostöitä, ainoastaan asennetaan kaupungin oma dataverkko- ja kulunvalvontajärjestelmä ja kirjaamolle tilat aulaan. Soten hallinto voi muuttaa Yliopistonkatu 30 ennen vuoden vaihdetta 2012.

5 Numero 1 (2) Diaaritunnus Sosiaali- ja terveystoimi LINNANKATU 39 TILOJEN SISÄILMATUTKIMUKSET JA TEHDYT KORJAUSTYÖT Sosiaali- ja terveystoimella on tiloja vuokrattuna Linnankatu 39 tiloissa, eli sovittelutoiminta, joka on sijoittuneena toisen kerroksen tiloihin. Sovittelutoiminta esittää vuokrattavaksi tiloja osoitteesta Yliopistonkatu 29, nämä eivät ole kaupungin omistamia tiloja. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on teettänyt ISS Proko Oy:llä ko kiinteistön tiloissa keväällä 2010 tutkimuksia liittyen mahdollisiin sisäilmaongelmaepäilyihin. Turun Tilaliikelaitos on todennut, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston teettämien tutkimusten pohjalta ei ole voitu vielä päätyä siihen lopputulokseen, että vuokrattujen tilojen käytöstä olisi aiheutunut ilmeistä vaaraa työntekijöiden terveydelle. ISS Proko Oy on todennut raportissaan, että rakennuksen kosteusvaurioiden syyt ja laajuus on suositeltavaa kartoittaa tarkemmin rakenteiden avaamista edellyttävillä kuntotutkimuksilla ja lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus, ilmavirrat ja ilmavirtojen jakautuminen on suositeltavaa tarkastaa ja säätää. Turun Tilaliikelaitos on välittömästi huhtikuussa ISS Proko Oy:n raportin saatuaan, laatinut raportin pohjalta korjaus/tutkimussuunnitelman, joka oli ollut tarkoitus esittää Lounais-Suomen aluehallintovirastolle järjestetyssä kokouksessa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei kuitenkaan antanut Turun Tilaliikelaitokselle mahdollisuutta osallistua kyseiseen kokoukseen eikä edes esittää kyseistä tutkimus/korjaussuunnitelmaa aikatauluineen. Tästä syystä Turun Tilaliikelaitos on voinut ryhtyä suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin vasta kesäkuussa työntekijöiden jo poistuttua kyseessä olevista vuokratiloista. Sisäilmainsinöörit Oy on kesäkuussa tehnyt Turun Tilaliikelaitoksen toimeksiannosta tarkemmat sisäilmatutkimukset Linnankatu 39:n toimitiloissa. Lisätutkimukset on tehty ISS Proko Oy:n tutkimustulosten ja havaintojen pohjalta. Lisätutkimusten perusteella löydettiin ISS Proko Oy:n raportissa mai- Keskushallinto Käyntiosoite Kirjaamo ja asiakaspalvelu Postiosoite Puh Yliopistonkatu 27a Puolalankatu 5 PL 355 Faksi TURKU TURKU TURKU

6 Numero 2 (2) Diaaritunnus nittu mikrobilähde ensimmäisen kerroksen huoneiden 158 ja 159 välisestä seinästä. Kyseinen seinä purettiin välittömästi, jonka jälkeen puretut materiaalit poistettiin rakennuksesta. Huoneiden 158 ja 159 käytävästä tulevat väliovet eivät ole täysin ilmatiiviitä, joten on ollut todennäköistä, että mikrobihaju on levinnyt tätä kautta ISS Proko Oy:n raportissa mainittuihin muihin työhuoneisiin. ISS Proko Oy:n raportissa mainitut huoneiden 158 ja 131 kosteusvauriojäljet ovat syntyneet jo aiemmin, jolloin vaurion aiheuttaneet kattovuodot on korjattu. Turun Tilaliikelaitos on lisäksi tutkinut Linnankatu 39:n ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden. Alapohjan tuuletusjärjestelmä on tarkastettu ja säädetty. Samoin ilmastointilaitteet on tarkastettu ja säädetty, ja niiden toimintaa seurataan valvomosta. Turun Tilaliikelaitos on näin ollen välittömästi saatuaan siihen mahdollisuuden teettänyt kaikki ISS Proko Oy:n suosittelemat lisätutkimukset ja korjannut tutkimusten perusteella löydetyt Linnankatu 39:n toimitilojen sisäilman laatuun vaikuttaneet ongelmakohdat. Tarkemmat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että kosteudesta aiheutuneita ongelmia on esiintynyt hyvin pienellä alueella vuokratiloja ja nekin on pystytty poistamaan nopein toimenpitein. Myös sisäilman laatua on pystytty parantamaan pienillä ja nopeilla korjauksilla/säädöillä. Sovittelutoiminnan tiloista otettiin myös pölynäyte. Tuloksena oli siivouksen tehostaminen. Kosteusongelmia haetaan ensin aistinvaraisesti, jos aistinvaraisesti on epäiltävissä kosteusongelmia, niin sen jälkeen tehdään kosteusmittaussuunnitelma. Sovittelutoimistossa ei havaittu kosteusongelmaa, joten kosteuden osalta jatkotoimenpiteisiin ei ryhdytty. Asiakirjoista ei selviä missä tiloissa työterveyslääkäri on esittänyt epäilyn kosteusvaurioista, mutta ongelmaa ei ole havaittu sovittelutoiminnan tiloissa. Sisäilmainsinöörit Oy:n ja pölynäytteen tutkimustulokset toimitamme jos niitä tarvittaan. TILALIIKELAITOS Tiina Aaltonen Vuokrauspäällikkö Keskushallinto Käyntiosoite Kirjaamo ja asiakaspalvelu Postiosoite Puh Yliopistonkatu 27a Puolalankatu 5 PL 355 Faksi TURKU TURKU TURKU

7

8

9

10

11

12

13

14

15

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA 1/6 ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA Tiivistelmä Kuopion Vedellä on ollut jo useiden vuosien ajan tarve keskittää toimintojaan. Keskittäminen parantaa liikelaitoksen toiminnallisuutta merkittävästi ja

Lisätiedot

PARMACO. Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3. Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6

PARMACO. Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3. Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6 PARMACO Tilat PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3 Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6 Vuokraaminen kuntatalouden kannalta usein

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Espoon käräjäoikeudelle

Espoon käräjäoikeudelle 1 Espoon käräjäoikeudelle ASIA Valituskirjelmä vähemmistöosakkaan lunastamista koskevassa asiassa (OYL 18 luku 10 ) VALITTAJA / LUNASTETTAVA Espoon Park Expo Oy, Espoo (Y-tunnus: 0674012-2), jäljempänä

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Fiskarsin Ruukkiasunnot

Fiskarsin Ruukkiasunnot Fiskarsin Ruukkiasunnot Koy Ruukkiasuntojen ostoa koskeva hankesuunnitelma niiden kiinteistöjen osalta, jotka siirtyvät esiostosopimuksilla Fiskarsin asukkaiden omistukseen 09.04.2012 Fiskars Tekijä: Fiskarin

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen

Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen AKA-KOKEEN KYSYMYKSET OSIO I Kysymys 1 (maksimi 3 p) Kaikille yhteinen Mitä Hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevissa määräyksissä (KA ry) todetaan kiinteistönarvioijan suhteesta toimeksiantajaan? Mallivastaus:

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8

PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8 PARMACO TILAT PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2013 Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4 Sahanperän vuokrapäiväkodissa on hyvä olla sivu 6 Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto

Lisätiedot