Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, 20.4.2010"

Transkriptio

1 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

2 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+ Osallistujaluettelo A2B6'&'+C"%3("+ 1""'7EE+C33"+ FG)G+%G+ 1"3(62"+H"*%3+ I"(&''*$233))6+ 1"6'7&%E+F"''&+ J'&%D3")&6223$**$+%G+ 1"K*+J23'"+ A("K"+ 162#L&%D+F"%'6+ MM+N"2#&''*$(&$(*$+OG+ P$$"("3'&'+!6##3+ O)"K"'+O73$)6+ F&B3#688+F**$6+ F6(&2"3'&'+T"#3+ H"77&&'%"''"'+)&('3223'&'+G23673$)6+ F*')*'&'+C3("&2+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ M"2236+C"3R"+ AD%6'6#3233))6+%G+ M")"R"2"+T3#67&(("+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ M3''*2"+1&23+ 1&2$3'D3'+("*7*'(3+U+V*6%3$6"$3"3'(&$(*$+ M**$&'#E(3+M")R"+ 1&2$3'(3+W*$3'&$$+X622&D&+OG+ ME%((E3'&'+T3%7"+ T*6#&'+C&)$EGBS3$)G$+ H&B)6'&'+C"%R"+ M3''*2"'+(*')"U$3K3$)G$)63#3+ C"''32"+C"%3+ CE')G%"')"+1"''&$+ T*6#&'+C&)$EGBS3$)G$+ V*%#&''3&#3+!33'"+ OR"+C"%(*$+ H*6''6')3&)&3S&'+A(")&&#3$)&'+H33))6+HAH+%G+ Y""'"'&'+F"''&+ ;AZ+[+;6*)B+AD"3'$)+Z%*D$+%G5+ Y"*((*+\22"+ 1&2$3'D3'+("*7*'D3'+'*6%3$6"$3"3'(&$(*$+ Y&2)6'&'+H"*B"+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ Y&2)6'3&#3+A''"+ Y3B2"R"#""+!**2"+!&('33("'+A(")&&#3$)&'+H33))6+!JM+ Y33$7"'&'+!33'"+ IA;+ Y6BR62"+T"%3+ XPCO+ YG2$G+T632&+ I"')"+C"%3"+ A("K"+ I"')"'&'+J3R"+ I"*B"2"+!"%R"+ C&3R&%3"2"'+A##"))32"3$&)+CNH+%G+ I33B&2E+M"%3+ 1*#"'3$)3'&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+ I6*B3"3'&'+A(3+ Y"2K&2*"26R&'+"##"))3233))6+YAC+%G5+ IE3$E'&'+F""((6+ C6K3"+^%6*7+OG+ T"2#3+F"))"+ T")"(*''"'+"##"))3(6%(&"(6*2*+!"2K3)3&+!&%6+ 1&2$3'D3'+("*7*'(3+U+V*6%3$6"$3"3'(&$(*$+!&'B*'&'+J23'"+ H*(362"3$)&'+M3%R"("*77"+!*%*'&'+1&3((3+ M*6736'+(6*2*)*$7"2K&2*(&$(*$+ \((62"+P'("+!FT+O73')6(&$(*$+ N3B&%("%3+F"$("+!&('33("'+"(")&&#3$)&'+233))6+%G+ N32&'3*$+N&$"+ 1ACM+ K6'+!%632+T"'S%"+ A%_"S"+ N*6%3+A$)"+ H*(362"3$)&'+M3%R"("*77"+ C&3R&%3"2"'+A##"))32"3$&)+CNH+%G+ ;2Q'&'+J$$3+ 1E#&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+ + +

3 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Nuorten Sitouttaminen ja Yhteisöt Suomen Kansallismuseo, auditorio OHJELMA 9:30 Rekisteröityminen ja aamupala 10:00 Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttaa nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Markus Keränen, toimitusjohtaja 15/30 Research 11:00 Miten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? Veli Liikanen, tutkija, Mikkelin ammattikorkeakoulu Juvenia 12:00 Lounas 12:45 Nuorten osallistaminen innovaatioyhteisöön: todelliset mahdollisuudet, todelliset tulokset Ville Kairamo, co-creation manager, Demola Hermia Oy 13:45 Iltapäiväkahvi 14:15 Keynote: Miksi sosiaalisen media yhteisöt toimivat tai eivät toimi? Jari Jaanto, tuottaja, Sulake Corporation Oy IRC Galleria 15:30 Seminaarin purku ja tilaisuuden päätös Lasse Leponiemi, toimitusjohtaja, Mediatalo Opiskelupaikka Oy!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

4 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Hanki syksyn nuorisoviestintäratkaisut Opiskelupaikasta MINUN TARINA Viestintäratkaisu Opiskelupaikka-medioihin. Minun Tarina -kokonaisuuden avulla tuodaan esiin käytännön tekemistä, ilmiötä tai tapahtumaa laajalla kokonaisuudella. Kaiken tuotetun materiaalin käyttöoikeus jää asiakkaalle käytettäväksi oman viestinnän ja markkinoinnin tukena. Palvelu koostuu: 3 artikkelin verkkoartikkelisarjasta (Opiskelupaikka.fi ja Plaza.fi) Videosta (1-3 minuuttia, uutisartikkelimainen) Aukeaman artikkelista Opiskelupaikka-lehdessä Minun tarina paketin hinta euroa + alv A$3#&%((3+B3'*'+!"%3'"+C"%)3((&23$)"<+ D))7<EE $(&2*7"3(("583E83'EF*)3$&)EA'&%G3" 32#"$$"! KOHDENNETUT BANNERIT Opiskelupaikka.fi mahdollistaa bannerien käytön kampanjoiden tukena sekä kohdennettuna ympärivuotisena näkyvyytenä. Bannerit alkaen 100 euroa + alv / vuosi OPISKELIJAYHTEISTYÖ / TAPAHTUMAT / OMA MATERIAALI Opiskelupaikka voi auttaa oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön rakentamisessa ja ylläpidossa. Voimme auttaa rakentamaan yhteistyömalleja oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa, tuottaa tapahtumia kohderyhmälle, auttaa kontaktoimaan alueesi opetushenkilökuntaa, tai luoda vaikka yrityksen nettisivut ja yhteisömarkkinoinnin toteutus. Ota yhteyttä niin katsotaan miten voimme auttaa!!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

5 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Esimerkkejä tuotetuista palveluista: CASE: Minun Tarina Asiakkaan tavoitteena oli tuottaa relevanttia sisältöä joka suunnattiin sekä ulkoiseen, että sisäiseen viestintään. Ulkoisessa viestinnässä tavoitteena oli tuoda esiin työvoimantarve ja löytää potentiaalisia työntekijöitä. Sisäisen viestinnän tavoitteena oli henkilöstön kannustaminen jatkokoulutukseen. Minun Tarina kokonaisuutta varten tuotettiin verkkoartikkelisarja, video, sekä printtimediaan suunnattua sisältöä. Alkaen euroa + alv CASE: Oma osio Opiskelupaikka-lehdessä Samalla paikkakunnalla toimivat toimijat halusivat varmistaa viestinnän yhteensopivuuden ja välttää päällekkäisyyksiä. Opiskelupaikka rakensi 3 aukeaman osion Opiskelupaikkalehteen, joka korosti toimijoiden erityispiirteitä ja omaa ilmettä luoden samalla yhteistä linjaa myös muuhun yhteistoimintaan. Alkaen euroa + alv / aukeama CASE: Viestintäkonseptin rakentaminen Asiakas oli huomannut,että perinteisten markkinointikanavien käyttö ei tuonut haluttuja tuloksia. Viestintäkonsepti rakennettiin vuoden mittaisena konsultaatioprojektina johon kuului mediakäytön murrokseen liittyviä luentoja koko henkilöstölle, ohjattuja ylimmän johdon strategia workshop, sekä viestintäkonseptin konkreettinen suunnittelu ja käynnistäminen toteuttavan henkilöstön kanssa. Tapauksen hinnoittelu noin euroa + alv CASE: Opiskelijarekrytointi Suomesta Asiakas etsi kumppania jonka kanssa aloittaa aktiivinen opiskelijarekrytointi Suomesta ulkomaille suuntaavaan koulutukseen. Tarkoitusta varten laadittiin pidempiaikainen suunnitelma, jota lähdettiin toteuttamaan Asiakkaalle tuotetaan markkinointimateriaalia sekä etsittiin sopivat markkinointikanavat Suomessa, järjestetään opiskelijoille ja opinto-ohjaajille suunnattuja tapahtumia, sekä kartoitetaan potentiaalisia opiskelijakandidaatteja. Palveluun kuuluu myös asiakkaan edustaminen Suomessa. Tapauksen hinnoittelu noin euroa + alv!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

6 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttaa nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Markus Keränen, toimitusjohtaja, 15/30 Research Markus Keränen (KTM) sai loistavat palautteet viime seminaarissa. Lisää tykitystä on luvassa. Markus avaa keväällä julkaistun 15/30 Research in kansallisen nuorisotutkimuksen sisältöä. Puheenvuorossa käsitellään nuorten elämäntyylisegmenttejä ja erilaisia arvomaailmoja mitkä asiat ovat tärkeitä sinun kohderyhmälle? Markus Keräsen tutkii ja ennakoi tulevaisuuden sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia trendejä. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

7 Nuoret, elämä ja työelämä Markus Keränen 15/30 Research Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

8 Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttavat nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

9 Kiireen kulttuuri Hyvinvointi elämä opiskelu työelämä päätökset käyttäytyminen Moderni yhteiskuntakritiikki Tunteet: tulevaisuus, työelämä Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

10 Kansallinen nuorisotutkimus 2010 Lähde 1 1. Arvot, asenteet ja elämäntyylit 2. Tunteet 3. Kuluttaminen, brändit, viestintä Lokakuu 2009 n=5263 Helmikuu 2010 n=1180 Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

11 Consumer Insight Space Lähde 1I Markus Keränen 15/30 Research

12 Kansallinen nuorisotutkimus 2010 Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

13 Kiireen kulttuuri Mistä nuorena pula, sitä aikuisuudessa arvostetaan Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

14 ELÄMÄÄ OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

15 Tiedostavuus 67 % Vastuullisuus 75 % 81 % Luovuus NUORTEN ARVO- MAAILMA Uskonnollisuus 27 % 91 % Hyvinvointi 41 % Menestys Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

16 Suvaitsevaisuuden monet kasvot vrt. työelämäasenteet Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

17 Tunteet Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

18 Tunteiden merkitys & tutkiminen Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

19 Maailman tulevaisuuteen liittyvät tunteet Useimmin mainitut tunteet isoimmalla fonttikoolla Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

20 Työelämään liittyvät tunteet Useimmin mainitut tunteet isoimmalla fonttikoolla Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

21 Työelämään liittyvä epävarmuus Paljonkin. Epävarmuus omasta opiskelusta, tulenko koskaan saamaan työpaikkaa. Jos tulen niin tulenko vihaamaan sitä ja olemaan onneton sen takia. Tulenko ikinä löytämään työtä jossa voisin olla onnellinen enkä palaisi loppuun. Meneekö Suomessa kaikki asiat kokoajan enemmän päin vittua ja sama maailmantalouden ja ympäristöasioiden kanssa. (Nainen, 22 vuotta) Oikeastaan kaikki tulevaisuuteeni liittyvät epävarmuuden kokemukset liittyvät työelämään. On ikävää elää epävarmuudessa työnsaannin suhteen ja olla jatkuvasti pätkätöissä. Se ei motivoi yrittämään parastaan tai viihtymään töissä. Erityisesti mietityttää lasten hankkiminen; onko mikään elämäntilanne lopulta järkevä lasten hankkimiselle. Jos on liian kauan äitiyslomalla, pääseekö enää töihin? Toisaalta olisi järkevää olla muutama vuosi lasten kanssa kotona. Onko ylipäätään mahdollista saada mielenkiintoista oman alan työpaikkaa? Eikä lastenkaan saamisesta ole vielä varmuutta, kun ei ole kertaakaan ollut raskaana. Nämä ovat niitä suurimpia epävarmuuden kokemuksia, joissa nuoren naisen ajatukset ennen nukkumaan menoa pyörivät. (Nainen, 26 vuotta) Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

22 Useimmin mainitut tunteet Maailman tulevaisuus Työelämä Oma arki 1. pelko 2. epävarmuus 3. toiveikkuus 4. viha 5. huolestuneisuus 6. ahdistus 7. huonous 8. synkkyys 9. välinpitämättömyys 10. suru 1. epävarmuus 2. pelko 3. tyytyväisyys 4. toiveikkuus 5. ahdistus 6. stressi 7. jännitys 8. väsymys 9. viha 10. odotus 1. tyytyväisyys 2. rakkaus 3. onnellisuus 4. tylsyys 5. kiireisyys 6. väsymys 7. stressi 8. ahdistus 9. pelko 10. ilo Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

23 Nyky-yhteiskunnan kritiikki Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

24 Mikä nuoria ärsyttää nyky-yhteiskunnassa? Rahan valta Kovat ja kylmät arvot Materialismi ja pinnallisuus Oman edun tavoittelu Välinpitämättömyys ympäristöä kohtaan Välinpitämättömyys muita ihmisiä Suvaitsemattomuus Hyvinvointivaltion rappio, eriarvoistuminen Epäselvyydet ja oman edun ajaminen politiikassa Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

25 Kiireen kulttuuri Hyvinvointi elämä opiskelu työelämä Moderni yhteiskuntakritiikki Johtopäätökset Tunteet: tulevaisuus, työelämä Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

26 Kiitos! Markus Keränen 15/30 Research Bulevardi 9 C Helsinki Esitysmateriaalit: Markus Keränen 15/30 Research

27 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Miten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? Veli Liikanen, tutkija, Mikkelin ammattikorkeakoulu - Juvenia Veli Liikanen (FM) työskentelee tutkijana Mikkelin ammattikorkeakoulu n kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa ja juvenia osaamiskeskittymässä. Nuorten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan on muuttunut; nuoret ovat halukkaita auttamaan, mutta sitoutuminen on lyhytaikaisempaa ja monet osallistumistavat erilaisia kuin ennen. Voiko toimintaa enää ohjata itse vai pitääkö nuoret vastuuttaa myös toiminnan suunnitteluun? Veli käsittelee tapoja, joilla nuoria voidaan kutsua ja sitouttaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

28 M iten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? N uorten sitouttaminen ja yhteisöt seminaari, Kansallismuseo Veli Liikanen, tutkija Mamk, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Juvenia nuorisoalan osaamiskeskittymä Veli Liikanen

29 N uoret ja kansalaistoiminta!! Esityksen rakenne:!! N uorten motivaatio ja passivismi!! Osallistumistapojen muuttumisesta!! Kansalaistoiminnan ja nuorten haasteet Veli Liikanen

30 N uoret: motivoituneita toimimaan?!! vuotiaat nuoret auttamishaluisimpia kansalaisia (Pessi 2008)!! N uorten profiili: muita ikäryhmiä halukkaampia auttamaan erityisesti ventovieraita ja syrjäytyneitä!! H aluttomampia sitoutumaan pitempiaikaisesti!! Motivaatioissa korostuvat auttamisen ilon lisäksi auttaminen oikeana tekona, velvollisuutena tai elämäntapana!! Vapaaehtoistoimintaan osallistumattomuuden perusteluina: (Yeung 2002)!! Ei ole aikaa!! Ei ole pyydetty mukaan!! Ei tietoa toiminnasta ja siitä, miten siihen pääsee mukaan!! Kaksi kolmasosaa toimintaan osallistumattomista nuorista olisivat halukkaita osallistumaan, mikäli heitä pyydettäisiin mukaan Veli Liikanen

31 N uoret: passiivisia?!! N uorten osallistuminen järjestötoimintaan on laskenut 2000-luvun aikana selvästi sekä järjestöihin kuulumisen että osallistumisaktiivisuuden suhteen (M yllyniemi 2009)!! Etenkin vuotiaat kokevat järjestötoiminnan vanhanaikaiseksi ja mielenkiinnottomaksi!! Mielekästä vapaamuotoinen, ystävien kanssa vietetty aika!! vuotiaiden suomalaisten suhtautuminen poliittiseen kansalaistoimintaan aivan kansainvälisen vertailun häntäpäässä 2001 (CIVICS)!! Ä änestäminen vähenee siksi, että uurnilta poistuu 80-prosenttisesti äänestäviä ihmisiä. Tilalle tulee 50-prosenttisesti äänestäviä ikäluokkia. (N iemelä, HS ) Veli Liikanen

32 N uorten siirtymä reppu- ja kevytaktivismiin!! U usien osallistumismuotojen teesejä Straniuksen mukaan:!! Yhteiskunnallisuudesta henkilökohtaisuuteen!! Pitkäjänteisyydestä projektimaisuuteen!! Paikallisuudesta ja kansainvälisyydestä verkkoon!! Asiantuntijuudesta performatiivisuuteen!! Rakenteista verkostoihin!! H allintokeskeisyydestä autonomisuuteen!! Kansalaisvaikuttamisesta kevytaktivismiin!! U udet osallistumismuodot eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, yhdistysten tai puolueiden kautta!! Vaikuttaminen yksilöityy ja muuttuu erilaisiksi hetkellisiksi elämäntapavalinnoiksi Leo Stranius: Tekijän nimi

33 Kansalaisvaikuttamisen kentät!! Mistä nuorten kansalaisvaikuttamista on etsitty: oppilaskunnat, ainejärjestöt, ammattiyhdistykset, nuorisovaltuustot, kansalaisjärjestöt!! Mistä sitä (ainakin) löytyy: arkisista, sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvista vaikuttamistavoista!! H uomion kiinnittäminen kansalaisvaikuttamisen uusiin kenttiin: (H okkanen & Liikanen, painossa)!! Tavoitteelliset elämäntapa- ja kulutusvalinnat arjessa!! Vaikuttaminen vertais- ja lähiyhteisöön esimerkeillä!! Julkiset kannanotot ja arvojen ilmaisu!! Soveltava tilan ja toimintaympäristöjen käyttö ja haltuunotto: hengaamisesta verkon salaseuroihin ja talonvaltaukseen Tekijän nimi

34 N uorten huolenaiheita!! Itä-Suomen ysiluokkalaisten huolenaiheet (H okkanen & Liikanen, painossa) Tekijän nimi

35 ... ja tapoja vaikuttaa!! Vrt. arkiset valinnat vs. julkinen vaikuttaminen Veli Liikanen

36 N uorten ajankäyttö!! (M yllyniemi 2009) Veli Liikanen

37 Veli Liikanen

38 Toiminnan haasteet järjestöille ja nuorille!! A rkinen ja yksityinen vaikuttaminen luontevaa, mutta riittämätöntä!! Järjestöjen vanhat hierarkiat hitaita, tylsiä ja kivikkoisia!! O pittava projektimuotoinen osallistuminen!! Vapaaehtoistoiminnan uudistuttava nuorten tarpeita vastaavaksi, nuorten motivaation kanavoiduttava toiminnaksi!! N uoret kaipaavat mahdollisuuksia, esimerkkejä, välineitä, tietoa, kannustusta ja ryhmän ympärilleen!! N uorten pystyttävä osallistumaan toimintatapojen suunnitteluun ja päivittämiseen!! Epäitsekkään auttamishalun lisäksi havaittava toiminnasta saatava hyöty ja palkitsevuus Tekijän nimi

39 A jantasaisia esimerkkejä (nuorten) kansalaistoiminnasta!! Järjestöjen joulupuoti Mikkelissä: vanhanaikainen rekrytointi toimii yhä!! Porkkanamafia: helppo, hauska ja toimiva kuluttajaliike!! Itseorganisoitunut toiminta: maahanmuuttokriittinen liike, harrasteaktivismi (jalkapallo, manga)!! Verkkoilmiöiden vahva näkyvyys julkisuudessa: kasvisruokapäiväkeskustelu, Facebook-ryhmät Veli Liikanen

40 Lähteitä!! Pessi, A nne Birgitta 2008: Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin. R A Y:n juhlavuoden kansalaiskyselyn tulokset. H elsinki: R A Y.!! Yeung, A nne Birgitta 2002: Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta? Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. H elsinki: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys.!! H okkanen, Laura & Liikanen, Veli: Vaikutusvaltaa! Kohti kansalaisvaikuttamisen uusia areenoja. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Painossa, julkaisu toukokuussa 2010.!! M yllyniemi, Sami 2009: A ika vapaalla. N uorten vapaa-aikatutkim us H elsinki: N uorisotutkim usverkosto / N uorisotutkimusseura.!! IE A-CIVICS 2001: N uori kansalainen: Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus. http: / / ktl.jyu.fi / arkisto / civics / civics.htm Veli Liikanen

41 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Nuorten osallistaminen innovaatioyhteisöön: todelliset mahdollisuudet, todelliset tulokset Ville Kairamo, Co-creation Manager, Demola - Hermia Oy Ville Kairamo vastaa yritysten ja opiskelijoiden polttopisteestä Demolasta, jossa opiskelijat tekevät erilaisia innovaatioprojekteja yhdessä yritysten kanssa. Hermia toimii teknologialähtöisten yritysten liiketoimintaympäristöjen, verkostoitumisen ja kilpailukyvyn kehittämiseksi Tampereen seudulla. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

42 Open innovation community for students and companies Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt seminaari, Helsinki, Ville Kairamo

43 Hot Spot Tampere World class know-how in the domains of media and ICT Strong international companies and science-driven R&D Large amount of students! Big potential: mix of technical, art, media & business persons working together Open innovation as a new operational mode

44 Why Demola? Global internet economy challenges the present models of innovation activity! From science-driven R&D to demo-driven social innovation!! Out of silos!! Agile collaboration! Students need more opportunities to exploit their competencies and fresh ideas! New culture, competences and processes that boost new types of innovations and companies

45 Kevät 2008: Voidaanko luoda uusi yhteisöllisempi toimintatapa?!! Learning by doing, Demo thinking Energia siilorakenteiden kanssa taistelemisen sijaan tekemisen kautta tapahtuvaan toimintaan!

46 What is Demola?

47 Initial concepts and guidance come from companies! Real market potential! Interesting project topics and valuable experience

48 New IPR belongs to the students! possibility to start own business based on IPR created in demo project

49 Benefits for partners and teams! Project partner can buy a license to project results or become a shareholder

50 Demola Process Enriching interaction, win-win model ;$%(9,&'(&$' "%()'<#-6$-&=' 5%8%6,4)%&"' B'C'D'),&"/*' '''''10,2%3"'' 4(0"&%0' +,))#&-".',"/%0'"%()*'!"#$%&"' "%()*! 7&-8%0*-9%*:' 4,6."%3/&-3*' 5%),6('

51 Business opportunities Licence fees IPR + Team + Community Start-up -programs New Projects + Demola Business Challege Results of the feedback survey! 72 % interested in business development based on project results! 39% interested in entrepreneurship now PLUS 33 % after graduation! 78 % interested in real business idea development using the Demola model

52 Demola for students! An opportunity to contribute real-life innovations with end-users and globally connected organisations! Access to interdisciplinary teams and experience! Guidance from top professionals! Demola open facilities and tools! Learn how to think out of the box and get familiar with state-ofart innovation methods and tools.! An opportunity to get rewarded with credit points and money I Feel that I m surrounded by brilliants here in Demola! - Antti Salomaa, Demola team member

53 Demola for universities and polytechnics Demola is a practical teaching and learning environment! Real and current topics for project courses! Integrated processes and fasilitation to support learning and evaluation! 56 % of students says that Demola project supports studies very well Agile collaboration between! Degree programmes,! Universities and polytechnics! Companies and education Proposals for future research areas

54 Demola for project partners Demola is a value facilitator by providing! Licenses to project results! Experience of innovative product and service concepts! Hands-on experience in open innovation! Value-creating support and interactive processes to the open innovation activity of the companies! Co-creation with the best talents and the community of the lead users!!the opportunity to experiment and test new ideas in an agile and effective open innovation environment The atmosphere instantly pulls me out of my daily hazzle so I can join the team and give 100% on the issues at hand. - Wesa Aapro, Creative Director at Kaisla Innovations

55 Project partners

56 Results students active in projects 30 % international students 72 % consider seriously to become an entrepreneur 65 projects 95 % of completed projects licenced by companies 22 project partners 20+ new jobs 3 new companies going to be established

57 Results of the feeback survey 89 % definitely recommends Demola projects to other students Demola is a great opportunity to students to prove themselves and show that they can get things done even if they don't necessarily have the experience that all the employers seem to require these days. It's a good place to get this experience and learn by doing and also from other project members To see others working in their project encourages me to work more hard, and there was always someone here to help when I wanted to learn some new thing!

58 To sum up Collaboration, Inspiration and Innovation buzz! Generates fresh ideas and new combinations of knowledge! Interfaces between sectors for new ideas and start-ups! Demola aims to contribute to a new culture where users and students become active members and not just passive receivers Activator of the Year Demola.fi World Telecommunication and Information Society Day 10 th March 2009 Continuously developing innovation platform! Enables value co-creation between student teams and partners! Place, interactive processes, tools and best practises to enable user-centric and agile innovation activity! Services and commonly accepted IPR framework What is special about Demola is the way of doing things: anyone and everyone can contribute ideas to a demo which is then built together. The Let s do it attitude without bureaucracy and formal processes makes the atmosphere fruitful. - Jukka Saarinen, Research Fellow at NRC

59 Thank you! Future of Demola is not created, it is co-created!

60 1. Innosummer 2009 Case Local Buddy virtual city guide for mobile devices!local Buddy concept was created as one of the Demola Innosummer projects!a functioning prototype of the mobile service and ecosystem 2. Demola Business Challenge!Study the business area and proposed market opportunity!refine the proposed business model and create a funding strategy for a start-up 3. Protomo 2010!Category winner of Turku 2011 Grand Prix!A company being founded to continue the development of the concept is currently being considered.

61 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Miksi sosiaalisen median yhteisöt toimivat tai eivät toimi? Jari Jaanto, tuottaja, Sulake Corporation Oy - IRC-Galleria Jari "Jaffa " Jaanto on työskennellyt IRC-Gallerian parissa aivan sen perustamisesta asti, viimeiset 9 vuotta. IRC-Galleriassa on 0,5 miljoonaa päivittäistä uutta kommenttia ja noin puoli miljoona käyttäjää. Tällä hetkellä hän toimii palvelun tuottajan roolissa ja on yksi Suomen sosiaalisen median kärkinimiä. Jari on pitkän uransa aikana ehtinyt nähdä ja testata eri konsepteja, jotka toimivat sosiaalisen median yhteisöissä nuoria aktivoivasti ja sitouttavasti. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

62 Miksi sosiaalisen median yhteisöt toimivat.. tai eivät toimi?

63 Esityksen kulku! Sosiaalinen media! Suomen Internet! IRC-Galleria! Yhteisöllisyys! Esimerkit

64 Sosiaalinen media! Ollut aina läsnä työkalut digitalisoituneet! Perustuu käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen! Ominaisuudet: avoimuus, osallistuminen, interaktio, yhteisöllisyys, yhdistävyys! Sisällön tuottaminen ja jakaminen: kuvat, videot, teksti, ääni...

65 Perinteinen vs. Sosiaalinen media

66 Sosiaalisten medioden palveluita on jo satoja ja määrä kasvaa päivittäin! Facebook! IRC-Galleria! Youtube! Twitter! MySpace! Google Buzz! Tumblr! Foursquare! Gowalla! Brightkite! Hot Potato! Hi5! Bebo! Skyrock! StudiVZ! Hyves! LinkedIn

67 Merkittävimmät muutosvoimat

68 Sosiaalinen media seuraa mukana (Retrevo paneelikysely n=1000, US) VMu Sulake Corporation Oy Strictly confidential legally protected and privileged

69 Sosiaalinen media seuraa mukana (Retrevo paneelikysely n=1000, US)

70 Suomen Internet / Helmikuu 2010 ajankäytön mukaan (Comscore)

71 15-24v. Internet-käyttäjät, helmikuu year old Finnish internet users / February 2010, Comscore

72

73 Yhteisöllisyys

74 Yhteisöllisyys

75 IRC-Gallerian suurimmat

76 IRC-Gallerian nopeiten kasvavat

77 Mikä on nuorille tärkeää? 90% uskoo muiden suositteluihin 10-40% mainoksiin 2006) (Kotler & Armstrong

78

79 Highscore Sosiaalinen asema

80 Tiedon jakaminen

81

82 Case: Freeway-Cola Lähtötilanne Lidlin tavoitteena oli lähestyä nuorisokohderyhmää Freeway-brändillä uudenlaisella ja kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Hans von Blumenstock- niminen koripalloilijahahmo valjastettiin Freewayn sanansaattajaksi Ratkaisu Freewaylle rakennettiin osallistuttava kampanja IRC- Galleriassa. Kampanjan keskeisenä elementtinä oli Hansin käyttäjäprofiili, joka avattiin kampanjan alkuvaiheessa ennen varsinaisen yhteisön lanseeraamista. Hans herätti keskustelua IRC-Galleriassa mielenkiintoisine valokuvineen ja saksalais-englantilaisine kommentteineen. Noin viikon kestäneen teaservaiheen jälkeen avattiin Freeway yhteisö. Kampanja-aika: heinäkuu-syyskuu 2009

83 Case: Freeway-Cola Brändätty yhteisö IRC- Galleriassa! Etusivukutsu! Hansin käyttäjäprofiili! Freeway koripallopeli! Sälät Viiksisälä oli mahdollista ansaita koripallopelistä Hikinauhasälä oli mahdollista saada Freeway-EAN koodilla

84 Saavutus: Kultaiset viikset

85

86

87 Case: Haribo

88 Case Haribo

89 Case Haribo

90 Kiitos! Jari Jaanto

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Palautetta verkkotentistä

Palautetta verkkotentistä Palautetta verkkotentistä Juhani Ihanus 25.4.2012 Tentin yleistaso Verkkotenttipalautteen aineksia /Juhani Ihanus 1 5 arvosanojen jakautuminen Tenttikysymysten luonnehdintaa yhteispalautteessa mitä ne

Lisätiedot

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Mallista Plussaa: Tarttuvat nimet skenaarioille Tulevaisuuden ennakointia yhteistyössä eri koulutusasteiden

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/ Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? @SDN_Finland https://www.service-design-network.org/ It is not the tram that makes transportation a successful experience. It is the schedule. Lucius Burckhardt. Design

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Universumin visio ja missio on auttaa työnantajia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä opiskelijoita paremman työelämän

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

What does the Open Finland Challenge 2015 tell us about the state of open data in Finland? Open Finland Challenge

What does the Open Finland Challenge 2015 tell us about the state of open data in Finland? Open Finland Challenge What does the Open Finland Challenge 2015 tell us about the state of open data in Finland? Open Finland Challenge Lyhyt URL: http://okf.fi/okffi-vm Datajalostamo Hallinnon avoin data 3000+ ihmisen verkosto

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

THINK BIG. Be bold. Trust yourself and your capabilities. Take risks, but don't do it haphazardly - do it with deep entrepreneurial responsibility,

THINK BIG. Be bold. Trust yourself and your capabilities. Take risks, but don't do it haphazardly - do it with deep entrepreneurial responsibility, THINK BIG. Be bold. Trust yourself and your capabilities. Take risks, but don't do it haphazardly - do it with deep entrepreneurial responsibility, ownership and humility. GET SHIT DONE. Take a can-do-attitude.

Lisätiedot

Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta

Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta Avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen suunnittelussa See more at: http://avointiede.fi/osaajakoulutuksenohjelma#sthash.671tqbiq.dpuf

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

#TietoHack. Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit. Janne Mönkkönen

#TietoHack. Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit. Janne Mönkkönen #TietoHack Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit Janne Mönkkönen Lead Software Architect Tieto, Healthcare & Welfare janne.monkkonen@tieto.com Tiedon ja OuluHealthin 22. - 23.4. järjestämässä

Lisätiedot