Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, 20.4.2010"

Transkriptio

1 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

2 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+ Osallistujaluettelo A2B6'&'+C"%3("+ 1""'7EE+C33"+ FG)G+%G+ 1"3(62"+H"*%3+ I"(&''*$233))6+ 1"6'7&%E+F"''&+ J'&%D3")&6223$**$+%G+ 1"K*+J23'"+ A("K"+ 162#L&%D+F"%'6+ MM+N"2#&''*$(&$(*$+OG+ P$$"("3'&'+!6##3+ O)"K"'+O73$)6+ F&B3#688+F**$6+ F6(&2"3'&'+T"#3+ H"77&&'%"''"'+)&('3223'&'+G23673$)6+ F*')*'&'+C3("&2+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ M"2236+C"3R"+ AD%6'6#3233))6+%G+ M")"R"2"+T3#67&(("+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ M3''*2"+1&23+ 1&2$3'D3'+("*7*'(3+U+V*6%3$6"$3"3'(&$(*$+ M**$&'#E(3+M")R"+ 1&2$3'(3+W*$3'&$$+X622&D&+OG+ ME%((E3'&'+T3%7"+ T*6#&'+C&)$EGBS3$)G$+ H&B)6'&'+C"%R"+ M3''*2"'+(*')"U$3K3$)G$)63#3+ C"''32"+C"%3+ CE')G%"')"+1"''&$+ T*6#&'+C&)$EGBS3$)G$+ V*%#&''3&#3+!33'"+ OR"+C"%(*$+ H*6''6')3&)&3S&'+A(")&&#3$)&'+H33))6+HAH+%G+ Y""'"'&'+F"''&+ ;AZ+[+;6*)B+AD"3'$)+Z%*D$+%G5+ Y"*((*+\22"+ 1&2$3'D3'+("*7*'D3'+'*6%3$6"$3"3'(&$(*$+ Y&2)6'&'+H"*B"+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ Y&2)6'3&#3+A''"+ Y3B2"R"#""+!**2"+!&('33("'+A(")&&#3$)&'+H33))6+!JM+ Y33$7"'&'+!33'"+ IA;+ Y6BR62"+T"%3+ XPCO+ YG2$G+T632&+ I"')"+C"%3"+ A("K"+ I"')"'&'+J3R"+ I"*B"2"+!"%R"+ C&3R&%3"2"'+A##"))32"3$&)+CNH+%G+ I33B&2E+M"%3+ 1*#"'3$)3'&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+ I6*B3"3'&'+A(3+ Y"2K&2*"26R&'+"##"))3233))6+YAC+%G5+ IE3$E'&'+F""((6+ C6K3"+^%6*7+OG+ T"2#3+F"))"+ T")"(*''"'+"##"))3(6%(&"(6*2*+!"2K3)3&+!&%6+ 1&2$3'D3'+("*7*'(3+U+V*6%3$6"$3"3'(&$(*$+!&'B*'&'+J23'"+ H*(362"3$)&'+M3%R"("*77"+!*%*'&'+1&3((3+ M*6736'+(6*2*)*$7"2K&2*(&$(*$+ \((62"+P'("+!FT+O73')6(&$(*$+ N3B&%("%3+F"$("+!&('33("'+"(")&&#3$)&'+233))6+%G+ N32&'3*$+N&$"+ 1ACM+ K6'+!%632+T"'S%"+ A%_"S"+ N*6%3+A$)"+ H*(362"3$)&'+M3%R"("*77"+ C&3R&%3"2"'+A##"))32"3$&)+CNH+%G+ ;2Q'&'+J$$3+ 1E#&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+ + +

3 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Nuorten Sitouttaminen ja Yhteisöt Suomen Kansallismuseo, auditorio OHJELMA 9:30 Rekisteröityminen ja aamupala 10:00 Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttaa nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Markus Keränen, toimitusjohtaja 15/30 Research 11:00 Miten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? Veli Liikanen, tutkija, Mikkelin ammattikorkeakoulu Juvenia 12:00 Lounas 12:45 Nuorten osallistaminen innovaatioyhteisöön: todelliset mahdollisuudet, todelliset tulokset Ville Kairamo, co-creation manager, Demola Hermia Oy 13:45 Iltapäiväkahvi 14:15 Keynote: Miksi sosiaalisen media yhteisöt toimivat tai eivät toimi? Jari Jaanto, tuottaja, Sulake Corporation Oy IRC Galleria 15:30 Seminaarin purku ja tilaisuuden päätös Lasse Leponiemi, toimitusjohtaja, Mediatalo Opiskelupaikka Oy!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

4 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Hanki syksyn nuorisoviestintäratkaisut Opiskelupaikasta MINUN TARINA Viestintäratkaisu Opiskelupaikka-medioihin. Minun Tarina -kokonaisuuden avulla tuodaan esiin käytännön tekemistä, ilmiötä tai tapahtumaa laajalla kokonaisuudella. Kaiken tuotetun materiaalin käyttöoikeus jää asiakkaalle käytettäväksi oman viestinnän ja markkinoinnin tukena. Palvelu koostuu: 3 artikkelin verkkoartikkelisarjasta (Opiskelupaikka.fi ja Plaza.fi) Videosta (1-3 minuuttia, uutisartikkelimainen) Aukeaman artikkelista Opiskelupaikka-lehdessä Minun tarina paketin hinta euroa + alv A$3#&%((3+B3'*'+!"%3'"+C"%)3((&23$)"<+ D))7<EE $(&2*7"3(("583E83'EF*)3$&)EA'&%G3" 32#"$$"! KOHDENNETUT BANNERIT Opiskelupaikka.fi mahdollistaa bannerien käytön kampanjoiden tukena sekä kohdennettuna ympärivuotisena näkyvyytenä. Bannerit alkaen 100 euroa + alv / vuosi OPISKELIJAYHTEISTYÖ / TAPAHTUMAT / OMA MATERIAALI Opiskelupaikka voi auttaa oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön rakentamisessa ja ylläpidossa. Voimme auttaa rakentamaan yhteistyömalleja oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa, tuottaa tapahtumia kohderyhmälle, auttaa kontaktoimaan alueesi opetushenkilökuntaa, tai luoda vaikka yrityksen nettisivut ja yhteisömarkkinoinnin toteutus. Ota yhteyttä niin katsotaan miten voimme auttaa!!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

5 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Esimerkkejä tuotetuista palveluista: CASE: Minun Tarina Asiakkaan tavoitteena oli tuottaa relevanttia sisältöä joka suunnattiin sekä ulkoiseen, että sisäiseen viestintään. Ulkoisessa viestinnässä tavoitteena oli tuoda esiin työvoimantarve ja löytää potentiaalisia työntekijöitä. Sisäisen viestinnän tavoitteena oli henkilöstön kannustaminen jatkokoulutukseen. Minun Tarina kokonaisuutta varten tuotettiin verkkoartikkelisarja, video, sekä printtimediaan suunnattua sisältöä. Alkaen euroa + alv CASE: Oma osio Opiskelupaikka-lehdessä Samalla paikkakunnalla toimivat toimijat halusivat varmistaa viestinnän yhteensopivuuden ja välttää päällekkäisyyksiä. Opiskelupaikka rakensi 3 aukeaman osion Opiskelupaikkalehteen, joka korosti toimijoiden erityispiirteitä ja omaa ilmettä luoden samalla yhteistä linjaa myös muuhun yhteistoimintaan. Alkaen euroa + alv / aukeama CASE: Viestintäkonseptin rakentaminen Asiakas oli huomannut,että perinteisten markkinointikanavien käyttö ei tuonut haluttuja tuloksia. Viestintäkonsepti rakennettiin vuoden mittaisena konsultaatioprojektina johon kuului mediakäytön murrokseen liittyviä luentoja koko henkilöstölle, ohjattuja ylimmän johdon strategia workshop, sekä viestintäkonseptin konkreettinen suunnittelu ja käynnistäminen toteuttavan henkilöstön kanssa. Tapauksen hinnoittelu noin euroa + alv CASE: Opiskelijarekrytointi Suomesta Asiakas etsi kumppania jonka kanssa aloittaa aktiivinen opiskelijarekrytointi Suomesta ulkomaille suuntaavaan koulutukseen. Tarkoitusta varten laadittiin pidempiaikainen suunnitelma, jota lähdettiin toteuttamaan Asiakkaalle tuotetaan markkinointimateriaalia sekä etsittiin sopivat markkinointikanavat Suomessa, järjestetään opiskelijoille ja opinto-ohjaajille suunnattuja tapahtumia, sekä kartoitetaan potentiaalisia opiskelijakandidaatteja. Palveluun kuuluu myös asiakkaan edustaminen Suomessa. Tapauksen hinnoittelu noin euroa + alv!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

6 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttaa nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Markus Keränen, toimitusjohtaja, 15/30 Research Markus Keränen (KTM) sai loistavat palautteet viime seminaarissa. Lisää tykitystä on luvassa. Markus avaa keväällä julkaistun 15/30 Research in kansallisen nuorisotutkimuksen sisältöä. Puheenvuorossa käsitellään nuorten elämäntyylisegmenttejä ja erilaisia arvomaailmoja mitkä asiat ovat tärkeitä sinun kohderyhmälle? Markus Keräsen tutkii ja ennakoi tulevaisuuden sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia trendejä. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

7 Nuoret, elämä ja työelämä Markus Keränen 15/30 Research Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

8 Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttavat nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

9 Kiireen kulttuuri Hyvinvointi elämä opiskelu työelämä päätökset käyttäytyminen Moderni yhteiskuntakritiikki Tunteet: tulevaisuus, työelämä Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

10 Kansallinen nuorisotutkimus 2010 Lähde 1 1. Arvot, asenteet ja elämäntyylit 2. Tunteet 3. Kuluttaminen, brändit, viestintä Lokakuu 2009 n=5263 Helmikuu 2010 n=1180 Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

11 Consumer Insight Space Lähde 1I Markus Keränen 15/30 Research

12 Kansallinen nuorisotutkimus 2010 Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

13 Kiireen kulttuuri Mistä nuorena pula, sitä aikuisuudessa arvostetaan Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

14 ELÄMÄÄ OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

15 Tiedostavuus 67 % Vastuullisuus 75 % 81 % Luovuus NUORTEN ARVO- MAAILMA Uskonnollisuus 27 % 91 % Hyvinvointi 41 % Menestys Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

16 Suvaitsevaisuuden monet kasvot vrt. työelämäasenteet Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

17 Tunteet Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

18 Tunteiden merkitys & tutkiminen Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

19 Maailman tulevaisuuteen liittyvät tunteet Useimmin mainitut tunteet isoimmalla fonttikoolla Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

20 Työelämään liittyvät tunteet Useimmin mainitut tunteet isoimmalla fonttikoolla Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

21 Työelämään liittyvä epävarmuus Paljonkin. Epävarmuus omasta opiskelusta, tulenko koskaan saamaan työpaikkaa. Jos tulen niin tulenko vihaamaan sitä ja olemaan onneton sen takia. Tulenko ikinä löytämään työtä jossa voisin olla onnellinen enkä palaisi loppuun. Meneekö Suomessa kaikki asiat kokoajan enemmän päin vittua ja sama maailmantalouden ja ympäristöasioiden kanssa. (Nainen, 22 vuotta) Oikeastaan kaikki tulevaisuuteeni liittyvät epävarmuuden kokemukset liittyvät työelämään. On ikävää elää epävarmuudessa työnsaannin suhteen ja olla jatkuvasti pätkätöissä. Se ei motivoi yrittämään parastaan tai viihtymään töissä. Erityisesti mietityttää lasten hankkiminen; onko mikään elämäntilanne lopulta järkevä lasten hankkimiselle. Jos on liian kauan äitiyslomalla, pääseekö enää töihin? Toisaalta olisi järkevää olla muutama vuosi lasten kanssa kotona. Onko ylipäätään mahdollista saada mielenkiintoista oman alan työpaikkaa? Eikä lastenkaan saamisesta ole vielä varmuutta, kun ei ole kertaakaan ollut raskaana. Nämä ovat niitä suurimpia epävarmuuden kokemuksia, joissa nuoren naisen ajatukset ennen nukkumaan menoa pyörivät. (Nainen, 26 vuotta) Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

22 Useimmin mainitut tunteet Maailman tulevaisuus Työelämä Oma arki 1. pelko 2. epävarmuus 3. toiveikkuus 4. viha 5. huolestuneisuus 6. ahdistus 7. huonous 8. synkkyys 9. välinpitämättömyys 10. suru 1. epävarmuus 2. pelko 3. tyytyväisyys 4. toiveikkuus 5. ahdistus 6. stressi 7. jännitys 8. väsymys 9. viha 10. odotus 1. tyytyväisyys 2. rakkaus 3. onnellisuus 4. tylsyys 5. kiireisyys 6. väsymys 7. stressi 8. ahdistus 9. pelko 10. ilo Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

23 Nyky-yhteiskunnan kritiikki Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

24 Mikä nuoria ärsyttää nyky-yhteiskunnassa? Rahan valta Kovat ja kylmät arvot Materialismi ja pinnallisuus Oman edun tavoittelu Välinpitämättömyys ympäristöä kohtaan Välinpitämättömyys muita ihmisiä Suvaitsemattomuus Hyvinvointivaltion rappio, eriarvoistuminen Epäselvyydet ja oman edun ajaminen politiikassa Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

25 Kiireen kulttuuri Hyvinvointi elämä opiskelu työelämä Moderni yhteiskuntakritiikki Johtopäätökset Tunteet: tulevaisuus, työelämä Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

26 Kiitos! Markus Keränen 15/30 Research Bulevardi 9 C Helsinki Esitysmateriaalit: Markus Keränen 15/30 Research

27 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Miten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? Veli Liikanen, tutkija, Mikkelin ammattikorkeakoulu - Juvenia Veli Liikanen (FM) työskentelee tutkijana Mikkelin ammattikorkeakoulu n kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa ja juvenia osaamiskeskittymässä. Nuorten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan on muuttunut; nuoret ovat halukkaita auttamaan, mutta sitoutuminen on lyhytaikaisempaa ja monet osallistumistavat erilaisia kuin ennen. Voiko toimintaa enää ohjata itse vai pitääkö nuoret vastuuttaa myös toiminnan suunnitteluun? Veli käsittelee tapoja, joilla nuoria voidaan kutsua ja sitouttaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

28 M iten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? N uorten sitouttaminen ja yhteisöt seminaari, Kansallismuseo Veli Liikanen, tutkija Mamk, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Juvenia nuorisoalan osaamiskeskittymä Veli Liikanen

29 N uoret ja kansalaistoiminta!! Esityksen rakenne:!! N uorten motivaatio ja passivismi!! Osallistumistapojen muuttumisesta!! Kansalaistoiminnan ja nuorten haasteet Veli Liikanen

30 N uoret: motivoituneita toimimaan?!! vuotiaat nuoret auttamishaluisimpia kansalaisia (Pessi 2008)!! N uorten profiili: muita ikäryhmiä halukkaampia auttamaan erityisesti ventovieraita ja syrjäytyneitä!! H aluttomampia sitoutumaan pitempiaikaisesti!! Motivaatioissa korostuvat auttamisen ilon lisäksi auttaminen oikeana tekona, velvollisuutena tai elämäntapana!! Vapaaehtoistoimintaan osallistumattomuuden perusteluina: (Yeung 2002)!! Ei ole aikaa!! Ei ole pyydetty mukaan!! Ei tietoa toiminnasta ja siitä, miten siihen pääsee mukaan!! Kaksi kolmasosaa toimintaan osallistumattomista nuorista olisivat halukkaita osallistumaan, mikäli heitä pyydettäisiin mukaan Veli Liikanen

31 N uoret: passiivisia?!! N uorten osallistuminen järjestötoimintaan on laskenut 2000-luvun aikana selvästi sekä järjestöihin kuulumisen että osallistumisaktiivisuuden suhteen (M yllyniemi 2009)!! Etenkin vuotiaat kokevat järjestötoiminnan vanhanaikaiseksi ja mielenkiinnottomaksi!! Mielekästä vapaamuotoinen, ystävien kanssa vietetty aika!! vuotiaiden suomalaisten suhtautuminen poliittiseen kansalaistoimintaan aivan kansainvälisen vertailun häntäpäässä 2001 (CIVICS)!! Ä änestäminen vähenee siksi, että uurnilta poistuu 80-prosenttisesti äänestäviä ihmisiä. Tilalle tulee 50-prosenttisesti äänestäviä ikäluokkia. (N iemelä, HS ) Veli Liikanen

32 N uorten siirtymä reppu- ja kevytaktivismiin!! U usien osallistumismuotojen teesejä Straniuksen mukaan:!! Yhteiskunnallisuudesta henkilökohtaisuuteen!! Pitkäjänteisyydestä projektimaisuuteen!! Paikallisuudesta ja kansainvälisyydestä verkkoon!! Asiantuntijuudesta performatiivisuuteen!! Rakenteista verkostoihin!! H allintokeskeisyydestä autonomisuuteen!! Kansalaisvaikuttamisesta kevytaktivismiin!! U udet osallistumismuodot eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, yhdistysten tai puolueiden kautta!! Vaikuttaminen yksilöityy ja muuttuu erilaisiksi hetkellisiksi elämäntapavalinnoiksi Leo Stranius: Tekijän nimi

33 Kansalaisvaikuttamisen kentät!! Mistä nuorten kansalaisvaikuttamista on etsitty: oppilaskunnat, ainejärjestöt, ammattiyhdistykset, nuorisovaltuustot, kansalaisjärjestöt!! Mistä sitä (ainakin) löytyy: arkisista, sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvista vaikuttamistavoista!! H uomion kiinnittäminen kansalaisvaikuttamisen uusiin kenttiin: (H okkanen & Liikanen, painossa)!! Tavoitteelliset elämäntapa- ja kulutusvalinnat arjessa!! Vaikuttaminen vertais- ja lähiyhteisöön esimerkeillä!! Julkiset kannanotot ja arvojen ilmaisu!! Soveltava tilan ja toimintaympäristöjen käyttö ja haltuunotto: hengaamisesta verkon salaseuroihin ja talonvaltaukseen Tekijän nimi

34 N uorten huolenaiheita!! Itä-Suomen ysiluokkalaisten huolenaiheet (H okkanen & Liikanen, painossa) Tekijän nimi

35 ... ja tapoja vaikuttaa!! Vrt. arkiset valinnat vs. julkinen vaikuttaminen Veli Liikanen

36 N uorten ajankäyttö!! (M yllyniemi 2009) Veli Liikanen

37 Veli Liikanen

38 Toiminnan haasteet järjestöille ja nuorille!! A rkinen ja yksityinen vaikuttaminen luontevaa, mutta riittämätöntä!! Järjestöjen vanhat hierarkiat hitaita, tylsiä ja kivikkoisia!! O pittava projektimuotoinen osallistuminen!! Vapaaehtoistoiminnan uudistuttava nuorten tarpeita vastaavaksi, nuorten motivaation kanavoiduttava toiminnaksi!! N uoret kaipaavat mahdollisuuksia, esimerkkejä, välineitä, tietoa, kannustusta ja ryhmän ympärilleen!! N uorten pystyttävä osallistumaan toimintatapojen suunnitteluun ja päivittämiseen!! Epäitsekkään auttamishalun lisäksi havaittava toiminnasta saatava hyöty ja palkitsevuus Tekijän nimi

39 A jantasaisia esimerkkejä (nuorten) kansalaistoiminnasta!! Järjestöjen joulupuoti Mikkelissä: vanhanaikainen rekrytointi toimii yhä!! Porkkanamafia: helppo, hauska ja toimiva kuluttajaliike!! Itseorganisoitunut toiminta: maahanmuuttokriittinen liike, harrasteaktivismi (jalkapallo, manga)!! Verkkoilmiöiden vahva näkyvyys julkisuudessa: kasvisruokapäiväkeskustelu, Facebook-ryhmät Veli Liikanen

40 Lähteitä!! Pessi, A nne Birgitta 2008: Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin. R A Y:n juhlavuoden kansalaiskyselyn tulokset. H elsinki: R A Y.!! Yeung, A nne Birgitta 2002: Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta? Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. H elsinki: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys.!! H okkanen, Laura & Liikanen, Veli: Vaikutusvaltaa! Kohti kansalaisvaikuttamisen uusia areenoja. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Painossa, julkaisu toukokuussa 2010.!! M yllyniemi, Sami 2009: A ika vapaalla. N uorten vapaa-aikatutkim us H elsinki: N uorisotutkim usverkosto / N uorisotutkimusseura.!! IE A-CIVICS 2001: N uori kansalainen: Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus. http: / / ktl.jyu.fi / arkisto / civics / civics.htm Veli Liikanen

41 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Nuorten osallistaminen innovaatioyhteisöön: todelliset mahdollisuudet, todelliset tulokset Ville Kairamo, Co-creation Manager, Demola - Hermia Oy Ville Kairamo vastaa yritysten ja opiskelijoiden polttopisteestä Demolasta, jossa opiskelijat tekevät erilaisia innovaatioprojekteja yhdessä yritysten kanssa. Hermia toimii teknologialähtöisten yritysten liiketoimintaympäristöjen, verkostoitumisen ja kilpailukyvyn kehittämiseksi Tampereen seudulla. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

42 Open innovation community for students and companies Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt seminaari, Helsinki, Ville Kairamo

43 Hot Spot Tampere World class know-how in the domains of media and ICT Strong international companies and science-driven R&D Large amount of students! Big potential: mix of technical, art, media & business persons working together Open innovation as a new operational mode

44 Why Demola? Global internet economy challenges the present models of innovation activity! From science-driven R&D to demo-driven social innovation!! Out of silos!! Agile collaboration! Students need more opportunities to exploit their competencies and fresh ideas! New culture, competences and processes that boost new types of innovations and companies

45 Kevät 2008: Voidaanko luoda uusi yhteisöllisempi toimintatapa?!! Learning by doing, Demo thinking Energia siilorakenteiden kanssa taistelemisen sijaan tekemisen kautta tapahtuvaan toimintaan!

46 What is Demola?

47 Initial concepts and guidance come from companies! Real market potential! Interesting project topics and valuable experience

48 New IPR belongs to the students! possibility to start own business based on IPR created in demo project

49 Benefits for partners and teams! Project partner can buy a license to project results or become a shareholder

50 Demola Process Enriching interaction, win-win model ;$%(9,&'(&$' "%()'<#-6$-&=' 5%8%6,4)%&"' B'C'D'),&"/*' '''''10,2%3"'' 4(0"&%0' +,))#&-".',"/%0'"%()*'!"#$%&"' "%()*! 7&-8%0*-9%*:' 4,6."%3/&-3*' 5%),6('

51 Business opportunities Licence fees IPR + Team + Community Start-up -programs New Projects + Demola Business Challege Results of the feedback survey! 72 % interested in business development based on project results! 39% interested in entrepreneurship now PLUS 33 % after graduation! 78 % interested in real business idea development using the Demola model

52 Demola for students! An opportunity to contribute real-life innovations with end-users and globally connected organisations! Access to interdisciplinary teams and experience! Guidance from top professionals! Demola open facilities and tools! Learn how to think out of the box and get familiar with state-ofart innovation methods and tools.! An opportunity to get rewarded with credit points and money I Feel that I m surrounded by brilliants here in Demola! - Antti Salomaa, Demola team member

53 Demola for universities and polytechnics Demola is a practical teaching and learning environment! Real and current topics for project courses! Integrated processes and fasilitation to support learning and evaluation! 56 % of students says that Demola project supports studies very well Agile collaboration between! Degree programmes,! Universities and polytechnics! Companies and education Proposals for future research areas

54 Demola for project partners Demola is a value facilitator by providing! Licenses to project results! Experience of innovative product and service concepts! Hands-on experience in open innovation! Value-creating support and interactive processes to the open innovation activity of the companies! Co-creation with the best talents and the community of the lead users!!the opportunity to experiment and test new ideas in an agile and effective open innovation environment The atmosphere instantly pulls me out of my daily hazzle so I can join the team and give 100% on the issues at hand. - Wesa Aapro, Creative Director at Kaisla Innovations

55 Project partners

56 Results students active in projects 30 % international students 72 % consider seriously to become an entrepreneur 65 projects 95 % of completed projects licenced by companies 22 project partners 20+ new jobs 3 new companies going to be established

57 Results of the feeback survey 89 % definitely recommends Demola projects to other students Demola is a great opportunity to students to prove themselves and show that they can get things done even if they don't necessarily have the experience that all the employers seem to require these days. It's a good place to get this experience and learn by doing and also from other project members To see others working in their project encourages me to work more hard, and there was always someone here to help when I wanted to learn some new thing!

58 To sum up Collaboration, Inspiration and Innovation buzz! Generates fresh ideas and new combinations of knowledge! Interfaces between sectors for new ideas and start-ups! Demola aims to contribute to a new culture where users and students become active members and not just passive receivers Activator of the Year Demola.fi World Telecommunication and Information Society Day 10 th March 2009 Continuously developing innovation platform! Enables value co-creation between student teams and partners! Place, interactive processes, tools and best practises to enable user-centric and agile innovation activity! Services and commonly accepted IPR framework What is special about Demola is the way of doing things: anyone and everyone can contribute ideas to a demo which is then built together. The Let s do it attitude without bureaucracy and formal processes makes the atmosphere fruitful. - Jukka Saarinen, Research Fellow at NRC

59 Thank you! Future of Demola is not created, it is co-created!

60 1. Innosummer 2009 Case Local Buddy virtual city guide for mobile devices!local Buddy concept was created as one of the Demola Innosummer projects!a functioning prototype of the mobile service and ecosystem 2. Demola Business Challenge!Study the business area and proposed market opportunity!refine the proposed business model and create a funding strategy for a start-up 3. Protomo 2010!Category winner of Turku 2011 Grand Prix!A company being founded to continue the development of the concept is currently being considered.

61 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Miksi sosiaalisen median yhteisöt toimivat tai eivät toimi? Jari Jaanto, tuottaja, Sulake Corporation Oy - IRC-Galleria Jari "Jaffa " Jaanto on työskennellyt IRC-Gallerian parissa aivan sen perustamisesta asti, viimeiset 9 vuotta. IRC-Galleriassa on 0,5 miljoonaa päivittäistä uutta kommenttia ja noin puoli miljoona käyttäjää. Tällä hetkellä hän toimii palvelun tuottajan roolissa ja on yksi Suomen sosiaalisen median kärkinimiä. Jari on pitkän uransa aikana ehtinyt nähdä ja testata eri konsepteja, jotka toimivat sosiaalisen median yhteisöissä nuoria aktivoivasti ja sitouttavasti. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

62 Miksi sosiaalisen median yhteisöt toimivat.. tai eivät toimi?

63 Esityksen kulku! Sosiaalinen media! Suomen Internet! IRC-Galleria! Yhteisöllisyys! Esimerkit

64 Sosiaalinen media! Ollut aina läsnä työkalut digitalisoituneet! Perustuu käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen! Ominaisuudet: avoimuus, osallistuminen, interaktio, yhteisöllisyys, yhdistävyys! Sisällön tuottaminen ja jakaminen: kuvat, videot, teksti, ääni...

65 Perinteinen vs. Sosiaalinen media

66 Sosiaalisten medioden palveluita on jo satoja ja määrä kasvaa päivittäin! Facebook! IRC-Galleria! Youtube! Twitter! MySpace! Google Buzz! Tumblr! Foursquare! Gowalla! Brightkite! Hot Potato! Hi5! Bebo! Skyrock! StudiVZ! Hyves! LinkedIn

67 Merkittävimmät muutosvoimat

68 Sosiaalinen media seuraa mukana (Retrevo paneelikysely n=1000, US) VMu Sulake Corporation Oy Strictly confidential legally protected and privileged

69 Sosiaalinen media seuraa mukana (Retrevo paneelikysely n=1000, US)

70 Suomen Internet / Helmikuu 2010 ajankäytön mukaan (Comscore)

71 15-24v. Internet-käyttäjät, helmikuu year old Finnish internet users / February 2010, Comscore

72

73 Yhteisöllisyys

74 Yhteisöllisyys

75 IRC-Gallerian suurimmat

76 IRC-Gallerian nopeiten kasvavat

77 Mikä on nuorille tärkeää? 90% uskoo muiden suositteluihin 10-40% mainoksiin 2006) (Kotler & Armstrong

78

79 Highscore Sosiaalinen asema

80 Tiedon jakaminen

81

82 Case: Freeway-Cola Lähtötilanne Lidlin tavoitteena oli lähestyä nuorisokohderyhmää Freeway-brändillä uudenlaisella ja kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Hans von Blumenstock- niminen koripalloilijahahmo valjastettiin Freewayn sanansaattajaksi Ratkaisu Freewaylle rakennettiin osallistuttava kampanja IRC- Galleriassa. Kampanjan keskeisenä elementtinä oli Hansin käyttäjäprofiili, joka avattiin kampanjan alkuvaiheessa ennen varsinaisen yhteisön lanseeraamista. Hans herätti keskustelua IRC-Galleriassa mielenkiintoisine valokuvineen ja saksalais-englantilaisine kommentteineen. Noin viikon kestäneen teaservaiheen jälkeen avattiin Freeway yhteisö. Kampanja-aika: heinäkuu-syyskuu 2009

83 Case: Freeway-Cola Brändätty yhteisö IRC- Galleriassa! Etusivukutsu! Hansin käyttäjäprofiili! Freeway koripallopeli! Sälät Viiksisälä oli mahdollista ansaita koripallopelistä Hikinauhasälä oli mahdollista saada Freeway-EAN koodilla

84 Saavutus: Kultaiset viikset

85

86

87 Case: Haribo

88 Case Haribo

89 Case Haribo

90 Kiitos! Jari Jaanto

Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006.

Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006. Yhden kuvan sarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Maria Frimanin kuvan Pidän kasvoistasi, jossa omat kasvonsa peittänyt musliminainen ehostaa suomalaisen naisen kasvoja. Viiden kuvan sarjan voiton vei

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi Naisia ICTalalle! Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Urheilun sähköinen media 2.0

Urheilun sähköinen media 2.0 Urheilun sähköinen media 2.0 Liikkuva kuva -selvitystyön ohjausryhmä Viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma, SLU Yritysstrategisti, viestinnän asiantuntija Satu Harkke Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry,

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

IDEAPÄIVILLÄ ON MUKANA 52 LOISTAVAA SUOMALAISTA IDEAA MITKÄ IDEAT TEKIVÄT SINUUN VAIKUTUKSEN?

IDEAPÄIVILLÄ ON MUKANA 52 LOISTAVAA SUOMALAISTA IDEAA MITKÄ IDEAT TEKIVÄT SINUUN VAIKUTUKSEN? 52 ideaa IDEAPÄIVILLÄ ON MUKANA 52 LOISTAVAA SUOMALAISTA IDEAA Ensimmäistä kertaa järjestettävä Ideanäyttely tuo esille tuoreita, omaperäisiä ja inspiroivia suomalaisia ideoita yhteiskunnan eri alueilta.

Lisätiedot

Pitkyn Piiri. Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry. Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen

Pitkyn Piiri. Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry. Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen PitkynPiiri 1/2007 2 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN

POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN www.jcespoo.fi 2/2007 ENKK TOGETHER WE ARE STRONG! POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN ENKK MUKANA MAASTRICHTISSA & TURKISSA ENKK:N TULOKAS ANU POKKAA PALKINNON PORISSA ENKK:LLA ALUEEN PARAS PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä OPINNÄYTETYÖ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli Mika Joensuu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK (90 op) 04 / 2014 www.humak.fi

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot