Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, 20.4.2010"

Transkriptio

1 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

2 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+ Osallistujaluettelo A2B6'&'+C"%3("+ 1""'7EE+C33"+ FG)G+%G+ 1"3(62"+H"*%3+ I"(&''*$233))6+ 1"6'7&%E+F"''&+ J'&%D3")&6223$**$+%G+ 1"K*+J23'"+ A("K"+ 162#L&%D+F"%'6+ MM+N"2#&''*$(&$(*$+OG+ P$$"("3'&'+!6##3+ O)"K"'+O73$)6+ F&B3#688+F**$6+ F6(&2"3'&'+T"#3+ H"77&&'%"''"'+)&('3223'&'+G23673$)6+ F*')*'&'+C3("&2+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ M"2236+C"3R"+ AD%6'6#3233))6+%G+ M")"R"2"+T3#67&(("+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ M3''*2"+1&23+ 1&2$3'D3'+("*7*'(3+U+V*6%3$6"$3"3'(&$(*$+ M**$&'#E(3+M")R"+ 1&2$3'(3+W*$3'&$$+X622&D&+OG+ ME%((E3'&'+T3%7"+ T*6#&'+C&)$EGBS3$)G$+ H&B)6'&'+C"%R"+ M3''*2"'+(*')"U$3K3$)G$)63#3+ C"''32"+C"%3+ CE')G%"')"+1"''&$+ T*6#&'+C&)$EGBS3$)G$+ V*%#&''3&#3+!33'"+ OR"+C"%(*$+ H*6''6')3&)&3S&'+A(")&&#3$)&'+H33))6+HAH+%G+ Y""'"'&'+F"''&+ ;AZ+[+;6*)B+AD"3'$)+Z%*D$+%G5+ Y"*((*+\22"+ 1&2$3'D3'+("*7*'D3'+'*6%3$6"$3"3'(&$(*$+ Y&2)6'&'+H"*B"+!"#7&%&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+U+N63#"2"+ Y&2)6'3&#3+A''"+ Y3B2"R"#""+!**2"+!&('33("'+A(")&&#3$)&'+H33))6+!JM+ Y33$7"'&'+!33'"+ IA;+ Y6BR62"+T"%3+ XPCO+ YG2$G+T632&+ I"')"+C"%3"+ A("K"+ I"')"'&'+J3R"+ I"*B"2"+!"%R"+ C&3R&%3"2"'+A##"))32"3$&)+CNH+%G+ I33B&2E+M"%3+ 1*#"'3$)3'&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+ I6*B3"3'&'+A(3+ Y"2K&2*"26R&'+"##"))3233))6+YAC+%G5+ IE3$E'&'+F""((6+ C6K3"+^%6*7+OG+ T"2#3+F"))"+ T")"(*''"'+"##"))3(6%(&"(6*2*+!"2K3)3&+!&%6+ 1&2$3'D3'+("*7*'(3+U+V*6%3$6"$3"3'(&$(*$+!&'B*'&'+J23'"+ H*(362"3$)&'+M3%R"("*77"+!*%*'&'+1&3((3+ M*6736'+(6*2*)*$7"2K&2*(&$(*$+ \((62"+P'("+!FT+O73')6(&$(*$+ N3B&%("%3+F"$("+!&('33("'+"(")&&#3$)&'+233))6+%G+ N32&'3*$+N&$"+ 1ACM+ K6'+!%632+T"'S%"+ A%_"S"+ N*6%3+A$)"+ H*(362"3$)&'+M3%R"("*77"+ C&3R&%3"2"'+A##"))32"3$&)+CNH+%G+ ;2Q'&'+J$$3+ 1E#&&'+"##"))3(6%(&"(6*2*+ + +

3 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Nuorten Sitouttaminen ja Yhteisöt Suomen Kansallismuseo, auditorio OHJELMA 9:30 Rekisteröityminen ja aamupala 10:00 Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttaa nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Markus Keränen, toimitusjohtaja 15/30 Research 11:00 Miten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? Veli Liikanen, tutkija, Mikkelin ammattikorkeakoulu Juvenia 12:00 Lounas 12:45 Nuorten osallistaminen innovaatioyhteisöön: todelliset mahdollisuudet, todelliset tulokset Ville Kairamo, co-creation manager, Demola Hermia Oy 13:45 Iltapäiväkahvi 14:15 Keynote: Miksi sosiaalisen media yhteisöt toimivat tai eivät toimi? Jari Jaanto, tuottaja, Sulake Corporation Oy IRC Galleria 15:30 Seminaarin purku ja tilaisuuden päätös Lasse Leponiemi, toimitusjohtaja, Mediatalo Opiskelupaikka Oy!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

4 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Hanki syksyn nuorisoviestintäratkaisut Opiskelupaikasta MINUN TARINA Viestintäratkaisu Opiskelupaikka-medioihin. Minun Tarina -kokonaisuuden avulla tuodaan esiin käytännön tekemistä, ilmiötä tai tapahtumaa laajalla kokonaisuudella. Kaiken tuotetun materiaalin käyttöoikeus jää asiakkaalle käytettäväksi oman viestinnän ja markkinoinnin tukena. Palvelu koostuu: 3 artikkelin verkkoartikkelisarjasta (Opiskelupaikka.fi ja Plaza.fi) Videosta (1-3 minuuttia, uutisartikkelimainen) Aukeaman artikkelista Opiskelupaikka-lehdessä Minun tarina paketin hinta euroa + alv A$3#&%((3+B3'*'+!"%3'"+C"%)3((&23$)"<+ D))7<EE $(&2*7"3(("583E83'EF*)3$&)EA'&%G3" 32#"$$"! KOHDENNETUT BANNERIT Opiskelupaikka.fi mahdollistaa bannerien käytön kampanjoiden tukena sekä kohdennettuna ympärivuotisena näkyvyytenä. Bannerit alkaen 100 euroa + alv / vuosi OPISKELIJAYHTEISTYÖ / TAPAHTUMAT / OMA MATERIAALI Opiskelupaikka voi auttaa oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön rakentamisessa ja ylläpidossa. Voimme auttaa rakentamaan yhteistyömalleja oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa, tuottaa tapahtumia kohderyhmälle, auttaa kontaktoimaan alueesi opetushenkilökuntaa, tai luoda vaikka yrityksen nettisivut ja yhteisömarkkinoinnin toteutus. Ota yhteyttä niin katsotaan miten voimme auttaa!!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

5 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! Esimerkkejä tuotetuista palveluista: CASE: Minun Tarina Asiakkaan tavoitteena oli tuottaa relevanttia sisältöä joka suunnattiin sekä ulkoiseen, että sisäiseen viestintään. Ulkoisessa viestinnässä tavoitteena oli tuoda esiin työvoimantarve ja löytää potentiaalisia työntekijöitä. Sisäisen viestinnän tavoitteena oli henkilöstön kannustaminen jatkokoulutukseen. Minun Tarina kokonaisuutta varten tuotettiin verkkoartikkelisarja, video, sekä printtimediaan suunnattua sisältöä. Alkaen euroa + alv CASE: Oma osio Opiskelupaikka-lehdessä Samalla paikkakunnalla toimivat toimijat halusivat varmistaa viestinnän yhteensopivuuden ja välttää päällekkäisyyksiä. Opiskelupaikka rakensi 3 aukeaman osion Opiskelupaikkalehteen, joka korosti toimijoiden erityispiirteitä ja omaa ilmettä luoden samalla yhteistä linjaa myös muuhun yhteistoimintaan. Alkaen euroa + alv / aukeama CASE: Viestintäkonseptin rakentaminen Asiakas oli huomannut,että perinteisten markkinointikanavien käyttö ei tuonut haluttuja tuloksia. Viestintäkonsepti rakennettiin vuoden mittaisena konsultaatioprojektina johon kuului mediakäytön murrokseen liittyviä luentoja koko henkilöstölle, ohjattuja ylimmän johdon strategia workshop, sekä viestintäkonseptin konkreettinen suunnittelu ja käynnistäminen toteuttavan henkilöstön kanssa. Tapauksen hinnoittelu noin euroa + alv CASE: Opiskelijarekrytointi Suomesta Asiakas etsi kumppania jonka kanssa aloittaa aktiivinen opiskelijarekrytointi Suomesta ulkomaille suuntaavaan koulutukseen. Tarkoitusta varten laadittiin pidempiaikainen suunnitelma, jota lähdettiin toteuttamaan Asiakkaalle tuotetaan markkinointimateriaalia sekä etsittiin sopivat markkinointikanavat Suomessa, järjestetään opiskelijoille ja opinto-ohjaajille suunnattuja tapahtumia, sekä kartoitetaan potentiaalisia opiskelijakandidaatteja. Palveluun kuuluu myös asiakkaan edustaminen Suomessa. Tapauksen hinnoittelu noin euroa + alv!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

6 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttaa nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Markus Keränen, toimitusjohtaja, 15/30 Research Markus Keränen (KTM) sai loistavat palautteet viime seminaarissa. Lisää tykitystä on luvassa. Markus avaa keväällä julkaistun 15/30 Research in kansallisen nuorisotutkimuksen sisältöä. Puheenvuorossa käsitellään nuorten elämäntyylisegmenttejä ja erilaisia arvomaailmoja mitkä asiat ovat tärkeitä sinun kohderyhmälle? Markus Keräsen tutkii ja ennakoi tulevaisuuden sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia trendejä. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

7 Nuoret, elämä ja työelämä Markus Keränen 15/30 Research Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

8 Kuinka lama ja epävarmuus vaikuttavat nuoriin? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä, opiskelussa ja työnteossa? Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

9 Kiireen kulttuuri Hyvinvointi elämä opiskelu työelämä päätökset käyttäytyminen Moderni yhteiskuntakritiikki Tunteet: tulevaisuus, työelämä Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

10 Kansallinen nuorisotutkimus 2010 Lähde 1 1. Arvot, asenteet ja elämäntyylit 2. Tunteet 3. Kuluttaminen, brändit, viestintä Lokakuu 2009 n=5263 Helmikuu 2010 n=1180 Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

11 Consumer Insight Space Lähde 1I Markus Keränen 15/30 Research

12 Kansallinen nuorisotutkimus 2010 Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

13 Kiireen kulttuuri Mistä nuorena pula, sitä aikuisuudessa arvostetaan Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

14 ELÄMÄÄ OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

15 Tiedostavuus 67 % Vastuullisuus 75 % 81 % Luovuus NUORTEN ARVO- MAAILMA Uskonnollisuus 27 % 91 % Hyvinvointi 41 % Menestys Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

16 Suvaitsevaisuuden monet kasvot vrt. työelämäasenteet Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

17 Tunteet Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

18 Tunteiden merkitys & tutkiminen Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

19 Maailman tulevaisuuteen liittyvät tunteet Useimmin mainitut tunteet isoimmalla fonttikoolla Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

20 Työelämään liittyvät tunteet Useimmin mainitut tunteet isoimmalla fonttikoolla Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

21 Työelämään liittyvä epävarmuus Paljonkin. Epävarmuus omasta opiskelusta, tulenko koskaan saamaan työpaikkaa. Jos tulen niin tulenko vihaamaan sitä ja olemaan onneton sen takia. Tulenko ikinä löytämään työtä jossa voisin olla onnellinen enkä palaisi loppuun. Meneekö Suomessa kaikki asiat kokoajan enemmän päin vittua ja sama maailmantalouden ja ympäristöasioiden kanssa. (Nainen, 22 vuotta) Oikeastaan kaikki tulevaisuuteeni liittyvät epävarmuuden kokemukset liittyvät työelämään. On ikävää elää epävarmuudessa työnsaannin suhteen ja olla jatkuvasti pätkätöissä. Se ei motivoi yrittämään parastaan tai viihtymään töissä. Erityisesti mietityttää lasten hankkiminen; onko mikään elämäntilanne lopulta järkevä lasten hankkimiselle. Jos on liian kauan äitiyslomalla, pääseekö enää töihin? Toisaalta olisi järkevää olla muutama vuosi lasten kanssa kotona. Onko ylipäätään mahdollista saada mielenkiintoista oman alan työpaikkaa? Eikä lastenkaan saamisesta ole vielä varmuutta, kun ei ole kertaakaan ollut raskaana. Nämä ovat niitä suurimpia epävarmuuden kokemuksia, joissa nuoren naisen ajatukset ennen nukkumaan menoa pyörivät. (Nainen, 26 vuotta) Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

22 Useimmin mainitut tunteet Maailman tulevaisuus Työelämä Oma arki 1. pelko 2. epävarmuus 3. toiveikkuus 4. viha 5. huolestuneisuus 6. ahdistus 7. huonous 8. synkkyys 9. välinpitämättömyys 10. suru 1. epävarmuus 2. pelko 3. tyytyväisyys 4. toiveikkuus 5. ahdistus 6. stressi 7. jännitys 8. väsymys 9. viha 10. odotus 1. tyytyväisyys 2. rakkaus 3. onnellisuus 4. tylsyys 5. kiireisyys 6. väsymys 7. stressi 8. ahdistus 9. pelko 10. ilo Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

23 Nyky-yhteiskunnan kritiikki Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

24 Mikä nuoria ärsyttää nyky-yhteiskunnassa? Rahan valta Kovat ja kylmät arvot Materialismi ja pinnallisuus Oman edun tavoittelu Välinpitämättömyys ympäristöä kohtaan Välinpitämättömyys muita ihmisiä Suvaitsemattomuus Hyvinvointivaltion rappio, eriarvoistuminen Epäselvyydet ja oman edun ajaminen politiikassa Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

25 Kiireen kulttuuri Hyvinvointi elämä opiskelu työelämä Moderni yhteiskuntakritiikki Johtopäätökset Tunteet: tulevaisuus, työelämä Kansallinen nuorisotutkimus /30 Research

26 Kiitos! Markus Keränen 15/30 Research Bulevardi 9 C Helsinki Esitysmateriaalit: Markus Keränen 15/30 Research

27 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Miten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? Veli Liikanen, tutkija, Mikkelin ammattikorkeakoulu - Juvenia Veli Liikanen (FM) työskentelee tutkijana Mikkelin ammattikorkeakoulu n kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa ja juvenia osaamiskeskittymässä. Nuorten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan on muuttunut; nuoret ovat halukkaita auttamaan, mutta sitoutuminen on lyhytaikaisempaa ja monet osallistumistavat erilaisia kuin ennen. Voiko toimintaa enää ohjata itse vai pitääkö nuoret vastuuttaa myös toiminnan suunnitteluun? Veli käsittelee tapoja, joilla nuoria voidaan kutsua ja sitouttaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

28 M iten nuoret toimivat itselleen tärkeiden asioiden puolesta? N uorten sitouttaminen ja yhteisöt seminaari, Kansallismuseo Veli Liikanen, tutkija Mamk, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Juvenia nuorisoalan osaamiskeskittymä Veli Liikanen

29 N uoret ja kansalaistoiminta!! Esityksen rakenne:!! N uorten motivaatio ja passivismi!! Osallistumistapojen muuttumisesta!! Kansalaistoiminnan ja nuorten haasteet Veli Liikanen

30 N uoret: motivoituneita toimimaan?!! vuotiaat nuoret auttamishaluisimpia kansalaisia (Pessi 2008)!! N uorten profiili: muita ikäryhmiä halukkaampia auttamaan erityisesti ventovieraita ja syrjäytyneitä!! H aluttomampia sitoutumaan pitempiaikaisesti!! Motivaatioissa korostuvat auttamisen ilon lisäksi auttaminen oikeana tekona, velvollisuutena tai elämäntapana!! Vapaaehtoistoimintaan osallistumattomuuden perusteluina: (Yeung 2002)!! Ei ole aikaa!! Ei ole pyydetty mukaan!! Ei tietoa toiminnasta ja siitä, miten siihen pääsee mukaan!! Kaksi kolmasosaa toimintaan osallistumattomista nuorista olisivat halukkaita osallistumaan, mikäli heitä pyydettäisiin mukaan Veli Liikanen

31 N uoret: passiivisia?!! N uorten osallistuminen järjestötoimintaan on laskenut 2000-luvun aikana selvästi sekä järjestöihin kuulumisen että osallistumisaktiivisuuden suhteen (M yllyniemi 2009)!! Etenkin vuotiaat kokevat järjestötoiminnan vanhanaikaiseksi ja mielenkiinnottomaksi!! Mielekästä vapaamuotoinen, ystävien kanssa vietetty aika!! vuotiaiden suomalaisten suhtautuminen poliittiseen kansalaistoimintaan aivan kansainvälisen vertailun häntäpäässä 2001 (CIVICS)!! Ä änestäminen vähenee siksi, että uurnilta poistuu 80-prosenttisesti äänestäviä ihmisiä. Tilalle tulee 50-prosenttisesti äänestäviä ikäluokkia. (N iemelä, HS ) Veli Liikanen

32 N uorten siirtymä reppu- ja kevytaktivismiin!! U usien osallistumismuotojen teesejä Straniuksen mukaan:!! Yhteiskunnallisuudesta henkilökohtaisuuteen!! Pitkäjänteisyydestä projektimaisuuteen!! Paikallisuudesta ja kansainvälisyydestä verkkoon!! Asiantuntijuudesta performatiivisuuteen!! Rakenteista verkostoihin!! H allintokeskeisyydestä autonomisuuteen!! Kansalaisvaikuttamisesta kevytaktivismiin!! U udet osallistumismuodot eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, yhdistysten tai puolueiden kautta!! Vaikuttaminen yksilöityy ja muuttuu erilaisiksi hetkellisiksi elämäntapavalinnoiksi Leo Stranius: Tekijän nimi

33 Kansalaisvaikuttamisen kentät!! Mistä nuorten kansalaisvaikuttamista on etsitty: oppilaskunnat, ainejärjestöt, ammattiyhdistykset, nuorisovaltuustot, kansalaisjärjestöt!! Mistä sitä (ainakin) löytyy: arkisista, sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvista vaikuttamistavoista!! H uomion kiinnittäminen kansalaisvaikuttamisen uusiin kenttiin: (H okkanen & Liikanen, painossa)!! Tavoitteelliset elämäntapa- ja kulutusvalinnat arjessa!! Vaikuttaminen vertais- ja lähiyhteisöön esimerkeillä!! Julkiset kannanotot ja arvojen ilmaisu!! Soveltava tilan ja toimintaympäristöjen käyttö ja haltuunotto: hengaamisesta verkon salaseuroihin ja talonvaltaukseen Tekijän nimi

34 N uorten huolenaiheita!! Itä-Suomen ysiluokkalaisten huolenaiheet (H okkanen & Liikanen, painossa) Tekijän nimi

35 ... ja tapoja vaikuttaa!! Vrt. arkiset valinnat vs. julkinen vaikuttaminen Veli Liikanen

36 N uorten ajankäyttö!! (M yllyniemi 2009) Veli Liikanen

37 Veli Liikanen

38 Toiminnan haasteet järjestöille ja nuorille!! A rkinen ja yksityinen vaikuttaminen luontevaa, mutta riittämätöntä!! Järjestöjen vanhat hierarkiat hitaita, tylsiä ja kivikkoisia!! O pittava projektimuotoinen osallistuminen!! Vapaaehtoistoiminnan uudistuttava nuorten tarpeita vastaavaksi, nuorten motivaation kanavoiduttava toiminnaksi!! N uoret kaipaavat mahdollisuuksia, esimerkkejä, välineitä, tietoa, kannustusta ja ryhmän ympärilleen!! N uorten pystyttävä osallistumaan toimintatapojen suunnitteluun ja päivittämiseen!! Epäitsekkään auttamishalun lisäksi havaittava toiminnasta saatava hyöty ja palkitsevuus Tekijän nimi

39 A jantasaisia esimerkkejä (nuorten) kansalaistoiminnasta!! Järjestöjen joulupuoti Mikkelissä: vanhanaikainen rekrytointi toimii yhä!! Porkkanamafia: helppo, hauska ja toimiva kuluttajaliike!! Itseorganisoitunut toiminta: maahanmuuttokriittinen liike, harrasteaktivismi (jalkapallo, manga)!! Verkkoilmiöiden vahva näkyvyys julkisuudessa: kasvisruokapäiväkeskustelu, Facebook-ryhmät Veli Liikanen

40 Lähteitä!! Pessi, A nne Birgitta 2008: Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin. R A Y:n juhlavuoden kansalaiskyselyn tulokset. H elsinki: R A Y.!! Yeung, A nne Birgitta 2002: Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta? Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. H elsinki: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys.!! H okkanen, Laura & Liikanen, Veli: Vaikutusvaltaa! Kohti kansalaisvaikuttamisen uusia areenoja. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Painossa, julkaisu toukokuussa 2010.!! M yllyniemi, Sami 2009: A ika vapaalla. N uorten vapaa-aikatutkim us H elsinki: N uorisotutkim usverkosto / N uorisotutkimusseura.!! IE A-CIVICS 2001: N uori kansalainen: Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus. http: / / ktl.jyu.fi / arkisto / civics / civics.htm Veli Liikanen

41 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Nuorten osallistaminen innovaatioyhteisöön: todelliset mahdollisuudet, todelliset tulokset Ville Kairamo, Co-creation Manager, Demola - Hermia Oy Ville Kairamo vastaa yritysten ja opiskelijoiden polttopisteestä Demolasta, jossa opiskelijat tekevät erilaisia innovaatioprojekteja yhdessä yritysten kanssa. Hermia toimii teknologialähtöisten yritysten liiketoimintaympäristöjen, verkostoitumisen ja kilpailukyvyn kehittämiseksi Tampereen seudulla. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

42 Open innovation community for students and companies Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt seminaari, Helsinki, Ville Kairamo

43 Hot Spot Tampere World class know-how in the domains of media and ICT Strong international companies and science-driven R&D Large amount of students! Big potential: mix of technical, art, media & business persons working together Open innovation as a new operational mode

44 Why Demola? Global internet economy challenges the present models of innovation activity! From science-driven R&D to demo-driven social innovation!! Out of silos!! Agile collaboration! Students need more opportunities to exploit their competencies and fresh ideas! New culture, competences and processes that boost new types of innovations and companies

45 Kevät 2008: Voidaanko luoda uusi yhteisöllisempi toimintatapa?!! Learning by doing, Demo thinking Energia siilorakenteiden kanssa taistelemisen sijaan tekemisen kautta tapahtuvaan toimintaan!

46 What is Demola?

47 Initial concepts and guidance come from companies! Real market potential! Interesting project topics and valuable experience

48 New IPR belongs to the students! possibility to start own business based on IPR created in demo project

49 Benefits for partners and teams! Project partner can buy a license to project results or become a shareholder

50 Demola Process Enriching interaction, win-win model ;$%(9,&'(&$' "%()'<#-6$-&=' 5%8%6,4)%&"' B'C'D'),&"/*' '''''10,2%3"'' 4(0"&%0' +,))#&-".',"/%0'"%()*'!"#$%&"' "%()*! 7&-8%0*-9%*:' 4,6."%3/&-3*' 5%),6('

51 Business opportunities Licence fees IPR + Team + Community Start-up -programs New Projects + Demola Business Challege Results of the feedback survey! 72 % interested in business development based on project results! 39% interested in entrepreneurship now PLUS 33 % after graduation! 78 % interested in real business idea development using the Demola model

52 Demola for students! An opportunity to contribute real-life innovations with end-users and globally connected organisations! Access to interdisciplinary teams and experience! Guidance from top professionals! Demola open facilities and tools! Learn how to think out of the box and get familiar with state-ofart innovation methods and tools.! An opportunity to get rewarded with credit points and money I Feel that I m surrounded by brilliants here in Demola! - Antti Salomaa, Demola team member

53 Demola for universities and polytechnics Demola is a practical teaching and learning environment! Real and current topics for project courses! Integrated processes and fasilitation to support learning and evaluation! 56 % of students says that Demola project supports studies very well Agile collaboration between! Degree programmes,! Universities and polytechnics! Companies and education Proposals for future research areas

54 Demola for project partners Demola is a value facilitator by providing! Licenses to project results! Experience of innovative product and service concepts! Hands-on experience in open innovation! Value-creating support and interactive processes to the open innovation activity of the companies! Co-creation with the best talents and the community of the lead users!!the opportunity to experiment and test new ideas in an agile and effective open innovation environment The atmosphere instantly pulls me out of my daily hazzle so I can join the team and give 100% on the issues at hand. - Wesa Aapro, Creative Director at Kaisla Innovations

55 Project partners

56 Results students active in projects 30 % international students 72 % consider seriously to become an entrepreneur 65 projects 95 % of completed projects licenced by companies 22 project partners 20+ new jobs 3 new companies going to be established

57 Results of the feeback survey 89 % definitely recommends Demola projects to other students Demola is a great opportunity to students to prove themselves and show that they can get things done even if they don't necessarily have the experience that all the employers seem to require these days. It's a good place to get this experience and learn by doing and also from other project members To see others working in their project encourages me to work more hard, and there was always someone here to help when I wanted to learn some new thing!

58 To sum up Collaboration, Inspiration and Innovation buzz! Generates fresh ideas and new combinations of knowledge! Interfaces between sectors for new ideas and start-ups! Demola aims to contribute to a new culture where users and students become active members and not just passive receivers Activator of the Year Demola.fi World Telecommunication and Information Society Day 10 th March 2009 Continuously developing innovation platform! Enables value co-creation between student teams and partners! Place, interactive processes, tools and best practises to enable user-centric and agile innovation activity! Services and commonly accepted IPR framework What is special about Demola is the way of doing things: anyone and everyone can contribute ideas to a demo which is then built together. The Let s do it attitude without bureaucracy and formal processes makes the atmosphere fruitful. - Jukka Saarinen, Research Fellow at NRC

59 Thank you! Future of Demola is not created, it is co-created!

60 1. Innosummer 2009 Case Local Buddy virtual city guide for mobile devices!local Buddy concept was created as one of the Demola Innosummer projects!a functioning prototype of the mobile service and ecosystem 2. Demola Business Challenge!Study the business area and proposed market opportunity!refine the proposed business model and create a funding strategy for a start-up 3. Protomo 2010!Category winner of Turku 2011 Grand Prix!A company being founded to continue the development of the concept is currently being considered.

61 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)! klo Miksi sosiaalisen median yhteisöt toimivat tai eivät toimi? Jari Jaanto, tuottaja, Sulake Corporation Oy - IRC-Galleria Jari "Jaffa " Jaanto on työskennellyt IRC-Gallerian parissa aivan sen perustamisesta asti, viimeiset 9 vuotta. IRC-Galleriassa on 0,5 miljoonaa päivittäistä uutta kommenttia ja noin puoli miljoona käyttäjää. Tällä hetkellä hän toimii palvelun tuottajan roolissa ja on yksi Suomen sosiaalisen median kärkinimiä. Jari on pitkän uransa aikana ehtinyt nähdä ja testata eri konsepteja, jotka toimivat sosiaalisen median yhteisöissä nuoria aktivoivasti ja sitouttavasti. Muistiinpanot:!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+

62 Miksi sosiaalisen median yhteisöt toimivat.. tai eivät toimi?

63 Esityksen kulku! Sosiaalinen media! Suomen Internet! IRC-Galleria! Yhteisöllisyys! Esimerkit

64 Sosiaalinen media! Ollut aina läsnä työkalut digitalisoituneet! Perustuu käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen! Ominaisuudet: avoimuus, osallistuminen, interaktio, yhteisöllisyys, yhdistävyys! Sisällön tuottaminen ja jakaminen: kuvat, videot, teksti, ääni...

65 Perinteinen vs. Sosiaalinen media

66 Sosiaalisten medioden palveluita on jo satoja ja määrä kasvaa päivittäin! Facebook! IRC-Galleria! Youtube! Twitter! MySpace! Google Buzz! Tumblr! Foursquare! Gowalla! Brightkite! Hot Potato! Hi5! Bebo! Skyrock! StudiVZ! Hyves! LinkedIn

67 Merkittävimmät muutosvoimat

68 Sosiaalinen media seuraa mukana (Retrevo paneelikysely n=1000, US) VMu Sulake Corporation Oy Strictly confidential legally protected and privileged

69 Sosiaalinen media seuraa mukana (Retrevo paneelikysely n=1000, US)

70 Suomen Internet / Helmikuu 2010 ajankäytön mukaan (Comscore)

71 15-24v. Internet-käyttäjät, helmikuu year old Finnish internet users / February 2010, Comscore

72

73 Yhteisöllisyys

74 Yhteisöllisyys

75 IRC-Gallerian suurimmat

76 IRC-Gallerian nopeiten kasvavat

77 Mikä on nuorille tärkeää? 90% uskoo muiden suositteluihin 10-40% mainoksiin 2006) (Kotler & Armstrong

78

79 Highscore Sosiaalinen asema

80 Tiedon jakaminen

81

82 Case: Freeway-Cola Lähtötilanne Lidlin tavoitteena oli lähestyä nuorisokohderyhmää Freeway-brändillä uudenlaisella ja kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Hans von Blumenstock- niminen koripalloilijahahmo valjastettiin Freewayn sanansaattajaksi Ratkaisu Freewaylle rakennettiin osallistuttava kampanja IRC- Galleriassa. Kampanjan keskeisenä elementtinä oli Hansin käyttäjäprofiili, joka avattiin kampanjan alkuvaiheessa ennen varsinaisen yhteisön lanseeraamista. Hans herätti keskustelua IRC-Galleriassa mielenkiintoisine valokuvineen ja saksalais-englantilaisine kommentteineen. Noin viikon kestäneen teaservaiheen jälkeen avattiin Freeway yhteisö. Kampanja-aika: heinäkuu-syyskuu 2009

83 Case: Freeway-Cola Brändätty yhteisö IRC- Galleriassa! Etusivukutsu! Hansin käyttäjäprofiili! Freeway koripallopeli! Sälät Viiksisälä oli mahdollista ansaita koripallopelistä Hikinauhasälä oli mahdollista saada Freeway-EAN koodilla

84 Saavutus: Kultaiset viikset

85

86

87 Case: Haribo

88 Case Haribo

89 Case Haribo

90 Kiitos! Jari Jaanto

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Nuoret ja eduskuntavaalit 2011 - miten nuoret haluavat vaikuttaa?

Nuoret ja eduskuntavaalit 2011 - miten nuoret haluavat vaikuttaa? Nuoret ja eduskuntavaalit 2011 - miten nuoret haluavat vaikuttaa? Työeläkepäivät 15.11.2011 Helsingin messukeskus Jussi Ronkainen, YTT, tutkimusjohtaja Mikkelin ammattikorkeakoulu Juvenia nuorisoalan osaamiskeskittymä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Mitä Master Class:ssa opittiin?

Mitä Master Class:ssa opittiin? Mitä Master Class:ssa opittiin? Tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopisto Tutkija Katriina Soini, Helsingin yliopisto Yliopistopedagogi Henna Asikainen, Helsingin yliopisto Tausta

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

@juhojokinen. fi.linkedin.com/in/juhojokinen juho.jokinen@dingle.fi

@juhojokinen. fi.linkedin.com/in/juhojokinen juho.jokinen@dingle.fi @juhojokinen fi.linkedin.com/in/juhojokinen juho.jokinen@dingle.fi Agenda Maailma muuttuu Uusi tapa johtaa Viestintä Työkalut Kanavat Seurattavat Oma sisältö Päivittäinen prosessi https://www.youtube.com/watch?v=slhqzxv_tzu

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Augmented Reality (AR) in media applications

Augmented Reality (AR) in media applications Augmented Reality (AR) in media applications Maiju Aikala, Tatu Harviainen, Pekka Siltanen & Caj Södergård VTT Technical Research Centre of Finland Research questions Is it possible to create more addictive

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät 13.9.2017 Maarit Rossi Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com Osa 1: Voiko tulevaisuuteen mennä vanhoilla

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ. Mikko Ampuja 15/30 Research

VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ. Mikko Ampuja 15/30 Research VIRTUAALISEN JA FYYSISEN MAAILMAN LEIKKAUSPISTEESSÄ Mikko Ampuja 15/30 Research OSA 1: NUORISO JA TULEVAISUUS OSA 2: MEDIAMYYTIT JA NUORTEN NETTIRUTIINIT OSA 3: VERKKOYHTEISÖIHIN KUULUMISEN MOTIIVIT Tulevaisuuden

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Future Learning Finland infotilaisuus. Scandic Simonkenttä FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo

Future Learning Finland infotilaisuus. Scandic Simonkenttä FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo Future Learning Finland infotilaisuus Scandic Simonkenttä 7.12.10 FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo Toteutamme kansallista koulutusvientistrategiaa Tavoite: Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Liike-seminaarin workshop 11.11.2015 Ryhmät: Mamk, Kyamk, TAMK Saimia, Mamk, Karelia, Oamk,

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille Atostek KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille 10.3.2017 Atostek CONFIDENTIAL Atostek - Company Facts Atostek Ltd. founded in 1999 56 employees mainly at Master level AAA credit rating since

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals FINLAND FESTIVALS Finland Festivals 24.4.2017 Päivän aiheina: 1. Viestintä rytmihäiriön maailmassa 2. Kriisiviestinnän perusperiaatteet 1. VIESTINTÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA VIIME AIKOJEN TAPAHTUMAT PÄHKINÄNKUORESSA:

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Hiedanranta TAMPERE, FINLAND. Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future

Hiedanranta TAMPERE, FINLAND. Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future TAMPERE, FINLAND Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future Kulttuuritila Kuivaamo 00 1000 Kenneli DIY -skeittihalli 400 Hiedanrannan Paja Kansainvälinen

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Kuntalaisena ja kansalaisena

Kuntalaisena ja kansalaisena Kuntalaisena ja kansalaisena Itä-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät 27.9.2012 Pääsihteeri Leo Stranius Leo Stranius, HM Luonto-Liiton pääsihteeri Ympäristöasiantuntija Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun

Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun Päivi Pihlaja, Korkeakouluyhteistyö Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Erasmus Mundus tiedotuspäivä 13.12.2010 Dec- 10 Erasmus Mundus

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager? Väite

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot