LUOVIA RATKAISUJA YRITYSVIESTINTÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVIA RATKAISUJA YRITYSVIESTINTÄÄN"

Transkriptio

1 LUOVIA RATKAISUJA YRITYSVIESTINTÄÄN

2

3 Voimaa viestintään, potkua bisnekseen Jokainen meistä käyttää jatkuvasti kieltä ja viestii niin työkavereiden kuin asiakkaidenkin kanssa. Harva tiedostaa viestinnän voiman ja kielessä piilevät mahdollisuudet. Kieli on osaavissa käsissä tehokas työkalu. Oivaltavalla viestinnällä voi myös erottua muista. Johdonmukainen viestintä vahvistaa yrityksen imagoa. Yrityksen graafiseen ilmeeseen panostetaan usein paljon, mutta se ei yksin riitä. Myös kielenkäytön on oltava yhdenmukaista ja tuettava brändiä. Silloin viestintä antaa yrityksestä asiantuntevan kuvan ja lisää uskottavuutta. Huolellisesti toteutettu viestintä vähentää asiakkaiden riskin tunnetta, jolloin he ottavat helpommin yhteyttä ja ovat valmiimpia tekemään myönteisen ostopäätöksen. Markkinointi ei ole vain markkinointipäällikön asia. Kaikki viestintä on markkinointia. Työntekijät viestivät niin työssä kuin vapaa-aikana. Jokainen viesti Twitter-päivityksestä lehtiartikkeliin vaikuttaa yrityskuvaan ja asiakaskokemukseen. Taito kertoa asioista oikealla tavalla on eduksi bisnekselle. Meidän tehtävämme on auttaa löytämään se oikea tapa.

4

5 Teemme monimutkaisesta yksinkertaista Viestintäkanavia on nyt enemmän kuin koskaan ennen. Perinteisen printin ohi kirivät erilaiset verkkomediat ja etenkin sosiaalinen media. Viestintä sirpaloituu ja sen hallinta monimutkaistuu, kun kaikki viestivät eri medioissa kaiken aikaa. Kun jokainen työntekijä viestii ja on osaltaan vastuussa markkinoinnista, yrityskuvasta ja asiakaskokemuksesta, on tärkeää varmistaa, että viestintä on yhtenäistä kaikilla kanavilla. Samat ihmiset seuraavat yrityksen viestintää eri medioissa. Uusi viestintäympäristö vaatii uudenlaista lähestymistapaa, jota kutsumme kielilogistiikaksi. Sen kantavana ajatuksena on kehittää kielipalveluja yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin ne vastaavat aidosti yrityksen tarpeita ja auttavat saavuttamaan tavoitteet. Asiakaslähtöiset täsmäkielipalvelut ovat hyvä ja edullinen sijoitus yrityksen tulevaisuuteen. Lähdemme ajatuksesta, että kaikki yritysviestintä on markkinointia. Selkeät ja ytimekkäät viestit ovat paras tapa tavoittaa kiireiset asiakkaat. Viestinnän ohjaaminen oikealle tielle on loppujen lopuksi kiinni muutamista yksinkertaisista perusasioista. Kerromme niistä mielellämme.

6

7 Autamme onnistumaan viestinnässä Päämäärämme on auttaa asiakkaitamme onnistumaan viestinnässä sekä suomeksi että muilla kielillä. Olemme kehittäneet sitä varten työkaluja ja palveluja, jotka sovitamme kunkin yrityksen tarpeisiin. Yritysviestinnän tuki ja työkalut Kirjoittajan käsikirja Kielentarkistus- ja tekstinmuokkauspalvelut Kotoistus- ja käännöspalvelut Kansainvälistymispalvelut Tietoiskut Työpajat Kielivalmennukset Kulttuurivalmennukset Käännökset ja lokalisointi Voit tutustua näihin työkaluihin ja palveluihin tarkemmin seuraavilla sivuilla sekä verkkosivustossamme extremetranslation.fi.

8 Kirjoittajan käsikirja Kirjoittajan käsikirja on suunniteltu kasvuyrityksille ja bränditietoisille pk-yrityksille. Kirjoittajan käsikirja on koko henkilöstön käyttöön tarkoitettu käytännönläheinen noin 20-sivuinen opas, jonka tarkoituksena on helpottaa ja yhtenäistää yrityksen kirjoitusviestintää. Se on myös oiva työkalu uuden työntekijän perehdyttämiseen. Käsikirjaan kiteytetään yrityksen ydinasiat ja viestinnän periaatteet yhdessä yrityksen markkinoinnin ja johdon kanssa. Käännökset Käännämme vieraskieliset tekstit luontevalle suomen kielelle ja suomenkieliset tekstit vieraalle kielelle. Otamme huomioon yrityksen arvot, tavoitteet ja brändin, jotta käännös tukee liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Luova käännöstyylimme on kerännyt paljon kiitosta. Erityisen helppoa ja joustavaa käännöspalvelua etsiville on tarjolla TOSIHELPPO-ratkaisu, jossa hoidamme koko käännösprosessin asiakkaan puolesta.

9 Kotoistus Tekstityöpajat Kotoistus on vieraskielisten tekstien kääntämistä suomeksi ja niiden sovittamista suomalaiselle yleisölle. Kotoistusta kaipaavat mm. markkinointimateriaalit, sivustot, verkkopalvelut ja sovellukset. Tarjoamme kotoistusta palveluna. Lisäksi järjestämme kotoistustyöpajoja yrityksille, joissa tekstit käännetään suomeksi itse. Tekstejä kääntävät työntekijät tutustuvat työpajassa ammattikotoistajan parhaisiin nikseihin ja kokeilevat niitä käytännössä. Sisällöntuotanto Tuotamme sisältöä taustamateriaalin tai haastattelujen pohjalta, esimerkiksi tiedotteita, tiivistelmiä, artikkeleita, blogikirjoituksia ja esitetekstejä. Positiivisen viestinnän työpajassa perehdymme yhdessä myönteisten tekstien kirjoittamiseen ja positiivisuuden merkitykseen yrityksen arjessa. Selvää suomea -työpaja on suunniteltu yrityksille, joissa asiakaskirjeet, verkkosivujen sisältö, markkinointimateriaalit ja muut tekstit kirjoitetaan itse. Työpajan tavoitteena on parantaa tekstien laatua. Ennen kaikkea kiinnitämme huomiota viestinnän selkeyteen, jotta asiakkaiden on helpompi ymmärtää yrityksen ydinviesti. Oikoluku ja kielentarkistus Oikoluvulla tai kielentarkistuksella varmistat, että julkaistavat tekstit ovat kielellisesti virheettömiä ja ajatuksellisesti yhtenäisiä. YRITYSVIESTINNÄN TYÖKALUT JA TUKIPALVELUT

10 Tekstinmuokkaus Tekstinmuokkauksella yhtenäistämme tekstin tyylin, sävyn ja sisällön niin, että ne vastaavat yrityksen tavoitteita ja tukevat brändiä. Lisäksi varmistamme, että lukija ymmärtää tekstin. Korvaamme turhan ammattislangin helpommin ymmärrettävillä ilmauksilla kohdeyleisön mukaan. Tekstinmuokkauksella viestintään saa uutta särmää, jolla yrityksesi erottuu muista saman alan yrityksistä.

11 Matkalla maailmalle? Kunnon eväät heti matkan alussa helpottavat kummasti. Viisaasti suunniteltuna kansainvälistyminen ei maksa maltaita. Hyvään alkuun pääsee selkoenglanniksi kirjoitetuilla verkkosivuilla ja markkinointimateriaalilla. Selkoenglanti tunnetaan myös maailmanenglantina (globish). Selkoenglanti on kieltä, josta on poistettu kulttuurisidonnainen aines, koukeroiset lauserakenteet ja erikoiset sanat, joille löytyy yleisempikin vastine. Se on siis selkeää ja helppolukuista englantia, jota ymmärtää puutteellisellakin kielitaidolla. Sen käyttö on perusteltua, koska suurin osa maailman englanninpuhujista on opiskellut englantia vieraana kielenä. KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT Kansainvälistymispalvelumme sopivat niin kansainvälistymistä suunnitteleville kuin jo ulkomailla toimiville yrityksillekin koosta riippumatta. Lisätietoja on osoitteessa extremetranslation.fi.

12 Tietoiskut ja neuvonta Tietoiskut ovat tiiviitä tietopaketteja jostakin yritykselle ajankohtaisesta aiheesta. Järjestämme tietoiskuja yleisötilaisuuksina. Niitä voi tilata myös oman yrityksen henkilökunnalle. Alla on muutamia esimerkkejä tietoiskujen aiheista. Selkokäännöksellä maailmalle Kieli- ja käännöspalvelujen kilpailutus Kääntäisimmekö itse? Työpajat Työpajat ovat puolen päivän mittaisia kokonaisuuksia. Työstämme teemaa yhdessä ja etsimme käytännön ratkaisuja. Maailmalle Työpaja kansainvälistymistä suunnittelevalle yritykselle. Pohdimme, mitä haasteita kansainvälistyminen tuo viestintään ja markkinointiin, sekä suunnittelemme, kuinka haasteisiin voi parhaiten vastata. Hanki harkiten Työpaja on tarkoitettu yrityksille, jotka suunnittelevat käännöspalvelujen ja muiden kielipalvelujen ostoa. Työpajassa käydään läpi käännösten ja kielipalvelujen ostoon liittyviä asioita yrityksen näkökulmasta. Sivustopaja Sivustopaja on tarkoitettu yrityksille, joissa suunnitellaan verkkosivuston kääntämistä vieraalle kielelle. Tutustumme työpajassa sivuston kääntämiseen liittyviin tärkeisiin asioihin ja pohdimme, kuinka kääntäminen olisi paras toteuttaa. Softapaja Softapaja on tarkoitettu ohjelmistotaloille, jotka tekevät ohjelmistosta eri kieliversioita. Työpajan tavoitteena on helpottaa monikielisten ohjelmistojen suunnittelua ja tutustuttaa osallistujat tekniikoihin, joilla käännösvaihetta voi nopeuttaa.

13 Käännökset ja lokalisointi Oikoluku, kielentarkistus, editointi Kääntämisessä olemme erikoistuneet teknisiin teksteihin, markkinointimateriaaleihin ja verkkosivuteksteihin. Erikoisalamme ovat IT ja tietoliikenne. Käännämme ja lokalisoimme myös ohjelmistoja, mobiilisovelluksia ja verkkopalveluja. Sisällöntuotanto Tuotamme englanninkielistä sisältöä suomenkielisen materiaalin tai haastattelujen pohjalta, esimerkiksi esitteisiin ja verkkosivuille tulevia tekstejä. Oikoluku on kevyt tarkistus, joka sopii omalla äidinkielellä kirjoitetun tekstin tarkistamiseen. Vieraalla kielellä kirjoitetut tekstit kannattaa tarkistuttaa syntyperäisellä kielentarkistajalla, jotta tekstin sanavalinnat ja sävy luovat lukijalle varmasti suotuisan kuvan yrityksestä. Editoinnilla teksti muokataan julkaisukuntoon pohjia myöten. Se sopii erityisen hyvin mm. markkinointimateriaaleille ja verkkosivuille. KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT

14 Kieli- ja kulttuurivalmennukset Kansainväliset asiakaskohtaamiset Kansainvälisissä kohtaamisissa tärkeintä on luomasi ilmapiiri ja se, osaatko reagoida oikein vieraasi tarpeisiin. Valmennuksessa opit mm. kiinnittämään huomiota ilmeisiin, eleisiin ja puheen rytmitykseen sekä ymmärtämään, minkälaisia odotuksia puhekumppanillasi on sinua kohtaan. Small talk ja kokousviestintä Liikesuhteiden muodostuminen perustuu luottamukseen. Yksi small talkin tehtävistä on luoda luottamuksellinen ilmapiiri osapuolten välille. Viestintä on kulttuurisidonnaista, minkä vuoksi on tärkeä tietää, mistä voi ja mistä ei voi puhua. Tiedätkö, millä sanoilla ja eleillä reagoit toisen puheeseen ja miten ilmaiset olevasi samaa tai eri mieltä puhekumppanisi kanssa? Samat keskustelukulttuurin periaatteet pätevät myös kokousviestinnässä.

15 Yrityksen tai tuotteen esittely Sosiaalinen media ja blogikirjoittaminen Esitys voi olla suunnattu esim. messu- tai asiantuntijayleisölle tai vaikkapa rahoittajalle. Valmentajamme auttaa sinua suunnittelemaan omaa esitystäsi, hiomaan sen ilmaisua ja kieltä sekä ottamaan huomioon kohderyhmän. Työ etenee prosessina, jonka lopputuloksena on viimeistelty esitelmä. Siitä voit muokata erimittaisia ja erilaisille yleisöille suunnattuja versioita. Yrityksen asiakirjat kuntoon! Valmennuksessa suunnitellaan ja toteutetaan omassa yrityksessäsi tarvittavia muunneltavia vieraskielisiä asiakirjapohjia. Valmennuksessa autamme yrityksesi työntekijöitä kokoamaan ja muotoilemaan eniten käytetyt asiakirjat, joita voi muokata vähällä vaivalla tilanteen mukaan. Lisäksi harjoittelemme epävirallisten saatteiden kirjoittamista kohdekielellä. Sähköinen viestintä on nykyään olennainen osa yrityksen toimintaa. Facebook, Twitter ja You- Tube ovat mainioita markkinoinnin välineitä, ja myös blogitekstien kirjoittaminen on osa tämän päivän yritysviestintää. Kaikissa on kuitenkin omat erikoispiirteensä, jotka täytyy hallita sisältöjä suunniteltaessa. Valmentajamme auttaa viestimään sosiaalisessa mediassa yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi myös vierailla kielillä. Kulttuurivalmennus Kulttuurivalmennus sovitetaan aina valmennettavien tarpeisiin. Kulttuurivalmennuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun suunnittelette aloittavanne toiminnan ulkomailla, olette saaneet asiakkaan uudelta kieli- ja kulttuurialueelta, yrityksessä työskentelee eri kulttuureista kotoisin olevia ihmisiä tai työntekijä on lähdössä työskentelemään toiseen maahan. KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT

16 Olet oman alasi asiantuntija. Me tunnemme kielen mahdollisuudet. Yhdessä pääsemme pitkälle. EXTREME TRANSLATION OY teksti ja taitto: Extreme Translation Postiosoite: Remulanraitti 4, Kangashäkki Käyntiosoite: Technopolis Innova 2, Lutakonaukio 7, Jyväskylä Valmennukset: p /Anna Muut palvelut: p tai Verkossa: extremetranslation.fi

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

MISTÄ ON HYVÄT VERKKOSIVUT TEHTY?

MISTÄ ON HYVÄT VERKKOSIVUT TEHTY? MISTÄ ON HYVÄT VERKKOSIVUT TEHTY? verkkosivujen ostajan opas Hannu Heljala & Marja Hautala 03 / 2014 Yleinen pulma verkkosivujen ostajalla on, että useampaa tarjousta on vaikea verrata toisiinsa. Kuinka

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa

Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa yritys verkossa Netistä lisää asiakkaita ja kauppaa Nettinäkyvyys on yrityksesi näyteikkuna verkossa. Sen tulee elää liiketoimintasi mukana aivan kuten myymälän näyteikkunakin elää sesonkien mukaan. Kaiken

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Käännösten ostajan opas

Käännösten ostajan opas Käännösten ostajan opas Sisällysluettelo Käännöspalveluiden ostaminen 3 Kielen ja kääntämisen merkitys 4 Millainen on hyvä käännös? 6 Kielipalvelujen tarjoajan valitseminen 7 Pidä kääntäminen mielessä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Käännösten ostajan opas

Käännösten ostajan opas Käännösten ostajan opas Sisällysluettelo Käännöspalveluiden ostaminen 3 Kielen ja kääntämisen merkitys 4 Millainen on hyvä käännös? 6 Kielipalvelujen tarjoajan valitseminen 7 Pidä kääntäminen mielessä

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Paremmat verkkosivut PIKAOPAS YRITTÄJÄLLE. Teemu Suoranta

Paremmat verkkosivut PIKAOPAS YRITTÄJÄLLE. Teemu Suoranta Paremmat verkkosivut PIKAOPAS YRITTÄJÄLLE Teemu Suoranta Paremmat verkkosivut Pikaopas yrittäjälle Kustantaja: Teemu Suoranta Teksti ja taitto: Teemu Suoranta Kansikuvat ja sisällysluettelon kuva: Jay

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Kääntäminen ja tulkkaaminen EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Mitä toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea tekee? Toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea on Euroopan unionin toimielinten

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisellä menestykseen

Osaamisen kehittämisellä menestykseen 2 2001 I N D E X 3 MULTILIZER tehostaa lokalisointia 4 elearning mullistaa opiskelun 8 Käännöstyötä ympäri maailmaa 10 Turussa laadukasta kielipalvelua Osaamisen kehittämisellä menestykseen N E W S ekielipääoma

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot