AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää"

Transkriptio

1 AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014

2 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma... 7 Miksi some-kanavia pitäisi hyödyntää? Organisaation näkökulma... 9 Missä kanavissa kannattaa olla? Sosiaalisuutta myös verkkosivuille Asiantuntijoiden hyödyntäminen Muista kriisiviestinnän näkökulma Mistä lähteä liikkeelle?... 26

3 Demokratian perusta on julkishallinnon - niin valtion kuin kuntienkin - ja kansalaisten suhde. Kansanvaltaisessa järjestelmässä kansalaiset ovat hallinnon työnantajia, osoittavat hallinnolle tehtävät ja voimavarat sekä maksavat hallinnon työntekijöiden palkan. Tiedon mahdollisimman avoin ja sujuva kulku kansalaisilta hallintoon ja hallinnolta kansalaisille onkin toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Yhä suurempi osa kansalaiskeskustelusta on siirtynyt sähköisille foorumeille, erityisesti sosiaaliseen mediaan. Tämä vaatii julkishallinnolta kokonaan uutta asennoitumista viestintään ja vuorovaikutukseen. Pekka Sauri, Helsingin Sanomat

4 Johdanto Alkusysäyksenä tälle oppaalle oli monet keskustelut, joita olemme käyneet julkisten organisaatioiden edustajien kanssa sosiaalisen median, somen, käyttämisestä. Lähes kaikki ovat pohtineet samantyyppisiä kysymyksiä. Mitä kanavia ottaa käyttöön ja miksi, kuka ehtii hoitaa päivitykset ja kuinka paljon aikaa se vie, mitä meiltä odotetaan ja mitä uskaltaa tehdä, kun kaikki sanottu on yhtä kuin virallinen lausunto? Jotkut ovat jo avanneet some-tilejä, mutta niiden käyttö saatetaan kokea tehottomaksi. On luonnollista, että julkisilla organisaatioilla on omanlaisensa haasteet somen käytössä, mikä saattaa jarrutella kanavissa aktivoitumista. Julkisten organisaatioiden toiminta kuitenkin koskettaa kansalaisia eri tasolla kuin yrityspuolella. Siksi ei ole yhdentekevää kuinka hyvin julkisen puolen viestintä toimii. Tänä päivänä ja yhä voimakkaammin tulevaisuudessa nimenomaan some-kanavat ovat merkittävä väylä toimivaan ja vuorovaikutteiseen viestintään. Julkisella sektorilla on tiedotusvelvollisuutensa. Tietoa ja keskustelua voidaan tarjota kuitenkin moniulotteisemmin ja keskustelevammalla otteella somessa. Tällöin ihmisten on helpompi sisäistää tärkeitä, itseä koskettavia asioita ja osallistua niihin liittyviin keskusteluihin. Näin yhteisistä asioista tulee aidommin yhteisiä. Some kannattaa nähdä osana viestinnän kokonaisuutta, ei erillisenä siilona. Se ei korvaa perinteistä viestintää, mutta täydentää sitä. Kynnystä ei tarvitse tehdä liian korkeaksi. 4

5 Tässä oppaassa on koottuna vinkkejä julkisille organisaatioille sosiaalisten kanavien hyödyntämiseen. Miksi kanavia kannattaa hyödyntää, miten kansalaisia voi konkreettisesti palvella ja mistä lähteä liikkeelle? Keskitymme tässä oppaassa erityisesti organisaation omiin kanaviin ja tileihin. Organisaatiot ovat hyvin erityyppisiä, joten poimi ne palat, jotka kolahtavat!? Kyselystä aktiivisten some-käyttäjien näkökulma Miksi tämä opas kannattaa lukea? Kenelle opas on kirjoitettu? Kaikille, jotka vaikuttavat julkisissa organisaatioissa viestinnän tekemiseen ja suunnittelemiseen tai ovat aiheesta muuten kiinnostuneita. esille Teimme ennakkoon kyselyn*, jossa 67 some-käyttäjää kertoi toiveistaan julkisten organisaatioiden some-läsnäolosta. Kiitos kaikille vastaajille! Vastaajat olivat poikkeuksellisen aktiivisia someilijoita koko kansaan suhteutettuna: valtaosa käytti ainakin yhtä kanavaa useita kertoja päivässä. Tämän joukon vastauksista voidaan jossain määrin ennakoida, mitä suurempikin yleisö tulee todennäköisesti odottamaan julkisten organisaatioiden viestinnältä lähivuosina. Oppaassa kerrotaan parhaita paloja kartoituksen tuloksista. *Sähköiseen Webropol-kyselyyn vastasi 67 henkilöä joulukuussa Kyselyyn pyydettiin osallistumaan ihmisiä, jotka halusivat esittää toiveita julkisten organisaatioiden some-läsnäoloon. Jaoimme kyselylinkkiä AC-Sanaforin some-kanavien kautta. 5

6 Tämän oppaankirjoittajat Leena-Mari Tanskanen vanhempi viestintäkonsultti Leena-Mari on AC-Sanaforin Julkishallinto ja järjestöt -tiimin vanhempi viestintäkonsultti, joka haluaa edistää kansalaisten entistä parempaa palvelemista hyvällä viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Hänen erityisosaamistaan on mm. kriisiviestintä ja sosiaalisten median kanavien hyödyntäminen osana viestintää. Riku Luukkonen vanhempi viestintäkonsultti, digitaalinen viestintä Riku toimii AC-Sanaforissa kuluttajatiimin vetäjänä ja digitaalisen viestinnän asiantuntijana. Hänellä on vahva kokemus sosiaalisesta mediasta ja sen hyödyntämisestä yritysviestinnässä. Hän on IAB Finlandin SoMe-työryhmän aktiivinen jäsen. Riku vastaa AC-Sanaforilla mm. kriisiviestinnän simulaatioharjoitusten suljetun verkkoympäristön kehittämisestä. Otamme mielellämme vastaan rakentavaa palautetta tästä oppaasta. Voit lähestyä meitä esim. sähköpostitse, Twitterissä tai Facebookissa tervetulleita ovat sekä risut että ruusut! Antoisia lukuhetkiä toivottaen, Leena-Mari, Riku ja muu AC-Sanaforin väki P.S. Jos opas on mielestäsi hyödyllistä luettavaa, olisimme hyvin kiitollisia, jos voisit levittää tietoa oppaan olemassaolosta omille kontakteillesi. Oppaan voit helposti jakaa suoraan sen lataussivulta: 6

7 Kansalaisen näkökulma Julkiselle puolelle ei pidä tuoda kaikkia markkinapuolen ominaisuuksia, mutta tietynlainen joustavuus ja asiakaspalvelu pitäisi olla. Ote kyselyn vastauksista Miksi some-kanavia pitäisi hyödyntää? Julkisista organisaatioista puhuttaessa vastaus on yksinkertainen: niiden avulla palvellaan kansalaisia. Kyselystä nousi esille se, että vastaajat kokivat vain harvojen julkisten organisaatioiden olevan millään tavalla läsnä somessa. Taustatyö kuitenkin osoitti, että tilejä on avattu suhteellisen paljon ja osa niistä rullaa ihan mukavasti. Ongelma lienee se, että tilejä ei löydetä tai niitä käytetään tehottomasti. Ihmisen täytyy olla jo melko kiinnostunut ja aktiivinen, jotta lähtee varta vasten etsimään organisaation tilejä. Tavallisimmin niihin törmätään toista kautta, esimerkiksi kun kaveri jakaa organisaation päivityksen. Kuvaavaa on myös se, että kyselyyn vastanneet kokivat monet jo avatut julkisten organisaatioiden some-tilit yksisuuntaisena tuuttaamisena. Vuorovaikutteisuuteen tottuneet ihmiset vierastavat tätä. Onneksi julkisista organisaatioista löytyy myös erinomaisia esimerkkejä, joista nostamme oppaassa muutamia esille. 7

8 Mitä ihmiset sitten arvostaisivat julkisten organisaatioiden some-läsnäolossa? On helpompi kysyä asioista Palvelu on nopeampaa Saa tietoa itseä koskevista, tärkeistä asioista Saa konkreettisia neuvoja asioiden hoitamiseen * Vaikeat julkishallinnon asiat aukeavat paremmin vapaamuotoisessa ympäristössä Oman äänen esiintuominen on helpompaa, mahdollisuus vaikuttaa * Vastanneiden määrä. Kyselyyn vastasi yhteensä 67 henkilöä. 8

9 Miksi some-kanavia pitäisi hyödyntää? Organisaation näkökulma Olennaista some-kanavien käytössä on arvioida niiden hyöty organisaation perustehtävän kannalta: mikä palvelee asiakkaita missäkin tilanteessa parhaiten ja miten kanavien käytön avulla voidaan säästää resursseja mahdollisesti muualta ja tehostaa palveluja sekä organisaation että asiakkaan näkökulmasta. Ote kyselyn vastauksista Some-tilien avaaminen ja aktiivinen käyttö tuo mukanaan monia etuja myös organisaatiolle itselleen, joita avataan seuraavaksi. Aktiivisen some-yhteisön muodostaminen on pitkäaikainen, mutta palkitseva prosessi. Resurssit uudelleen jakoon Some-maailmassa on yksi merkittävä erottava tekijä muuhun viestintään vuorovaikutteisuus. Siksi tilejä ei voi pitää pelkästään tiedotuskanavana, vaan ne vaativat myös läsnäoloa: viesteihin reagoimista, keskustelemista ja 9

10 jakamista. Viestinnän tekijät ovat some-kanavien myötä yhä enemmän asiakaspalvelijoita, totesi eräs tiedottaja osuvasti. On selvää, että vuorovaikutteisuus vaatii resursseja. Hyvä tapa on jakaa some-vastuupäivät tai -vastuuviikot ylläpitäjien kesken, jolloin työ ei kuormita yksittäistä henkilöä liikaa. Vaihtoehtoisesti nimetty henkilö voi ottaa vastuulleen tilien ylläpidon. Tärkeintä on, että se tehdään keskitetysti. Vuorovaikutteisuus ei kuitenkaan tarkoita yksinomaan resurssien lisäämistä, vaan se myös vapauttaa niitä toisaalta, esimerkiksi ruuhkaisesta puhelinpalvelusta. Kun sosiaalisessa mediassa vastaa yhdelle, vastaa samalla jopa tuhansille, kun muutkin näkevät keskustelun. Usein yhteisöistä nousee myös esiin aktiivisia jäseniä, jotka jakavat muille seuraajille hyödyllistä tietoa, kuten omia hyviä neuvojaan ja kokemuksiaan, jolloin organisaation ei tarvitse vastata kaikkiin viesteihin itse. Tehokkaampaa viestintää Hyvät sisällöt leviävät helposti, sillä käyttäjien on helppo jakaa niitä vaikka moniin eri kanaviin (viraalisuus). Pelkäs- tään organisaation omien kanavien kautta ei olisi mahdollista tavoittaa niin laajaa ihmisjoukkoa kuin mitä käyttäjien itsensä levittämät viestit saavat parhaimmillaan aikaiseksi. Suosittuja sisältöjä ovat esimerkiksi hyvin tehdyt blogikirjoitukset, infograafit, lyhyet videot, tärkeät tiedotteet tai hauskat kuvat. Lisäetuna kiinnostavat sisällöt poikivat usein myös lisää seuraajia, joten sisältöön kannattaa panostaa: tällöin viestintä on tehokkaampaa. Some-sisällöt tavoittavat parhaimmillaan ihmisiä myös perinteisten kanavien kautta, kun toimittajat poimivat juttuihinsa paloja verkkomaailmasta. Nettimaailmassa usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan yhteisön jäsenistä 1% tuottaa aktiivisesti sisältöä, 9% muokkaa tai kommentoi sitä ja valtaosa, 90% seuraavat sisältöjä itse sen suuremmin osallistumatta. Luvut vaihtelevat luonnollisestikin suuresti eri yhteisöiden välillä, mutta osoittaa hyvin suuntaa miten yhteisöt käyttäytyvät. Riku Luukkonen, AC-Sanafor 10

11 Ihmisten osallistaminen ja kuunteleminen on helpompaa Some-kanavat ovat hyvä väylä kuuntelemiseen: palautteen keräämiseen sekä trendien ja ilmapiirin tunnustelemiseen. Kehittämisehdotukset ja muu palaute ovat tärkeitä osallistamisen muotoja, joista hyötyy ennen kaikkea organisaatio itse. Kanavat myös madaltavat ihmisten kynnystä ottaa yhteyttä, mikä on joillekin julkisille toimijoille erityisen tärkeää. Esimerkiksi Poliisi on oivaltanut tämän erinomaisesti: Näkyvällä poliisityöllä netissä pyritään ennalta ehkäisemään rikoksia, madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin ja puuttumaan akuutisti etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuviin rikoksiin, kerrotaan Poliisin verkkosivuilla (www.poliisi.fi/nettipoliisi). Imagon kohentaminen Julkishallinnosta on helposti jäykkä mielikuva ja nykypäivänä tämän mielikuvan murtaminen on uudella tavalla mahdollista. Somessa on mahdollisuus keskustella vapaamuotoisemmin ja rennommin. Tämä ei tarkoita sitä, ettei puhuttaisi asiaa se voidaan toisinaan vain paketoida viihdyttävämpään muotoon. Somen eri kanavat tarjoavat keinon kohentaa imagoa, tuoda sitä vastaamaan tämän päivän odotuksia sekä osoittaa, että organisaatio haluaa pysyä muuttuvan maailman mukana ja palvella kansalaisia heidän valitsemissaan kanavissa. Some-kanavien avulla rakennetaan myös parempaa työnantajamielikuvaa. Vapaammassa muodossa on helppo tuoda asioita esille kulissien takaa ja esitellä organisaatiota myös työyhteisönä. Monet kyselyyn vastanneet nostivat Helsingin rakennusviraston erinomaiseksi esimerkiksi somen hyödyntämisestä. Ihmiset jaksavat lukea viihdyttävällä tavalla kerrotuista asioista ja ovat tyytyväisiä siihen, että voi matalalla kynnyksellä heittää virastoa koskevan kysymyksen ja saada vastauksen nopeasti. Uskallamme väittää, että rakennusviraston imago on parempi kuin ennen aktiivista twitteröintiä. 11

12 Valmiiksi toimivat kanavat kriisitilanteisiin Kriisiviestintää ei tänä päivänä ole ilman sosiaalisen median ulottuvuutta hyvässä ja pahassa. Tälle tärkeälle asialle on varattu oma lukunsa sivulla 24. Elämme avoimen päätöksentekokulttuurin kehittymisen ja kansalaisten osallistamisen etsikkoaikaa, jolloin tavat osallistua hakevat omia uomiaan. Sähköiset viestimet ovat oiva tapa antaa palautetta, keskustella ja kehittää. Kertokaa rohkeasti ideoista, ajatuksista ja toiveista. Liikenneministeri Merja Kyllönen Liikenneviraston tuoreilla FB-sivulla. 12

13 Jalustalle nostettuja esimerkkejä Näihin muutamiin esimerkkeihin, joita kyselyyn vastanneetkin nostivat esille, kannattaa tutustua pohtiessa omaa someläsnäoloa. Jokainen on tehnyt ainakin jotain todella hyvin somessa! Huomattavaa oli se, että juuri nämä esimerkit nousivat useista vastauksista eli aika kapeasta toimijoiden kentästä puhutaan vielä. KELA-KERTTU matalan kynnyksen asiakaspalvelua Suomi24-keskustelupalstalla ja Facebook-sivulla RAKENNUSVIRASTO viihdyttävää sisältöä asiakaspalvelua KIRKKO avoin keskustelija läsnä eri kanavissa onnistunut luomaan aktiivisen yhteisön ja korkean sitoutumisasteen esim. Facebookissa. SITRA vuorovaikutteinen kiinnostavia aiheita puhuu kansantajuisesti POLIISI aitoa läsnäoloa ja keskustelua, ei pelkkää tiedotusta uskaltanut käyttää humoristista sävyä viestien levittämiseen, asiapitoisten viestien ei tarvitse olla tylsiä käyttää monia väyliä THL kiinnostavia aiheita blogissa jakaa myös muiden hyviä sisältöjä ULKOMINISTERIÖ jakaa hyödyllistä tietoa keskustelee 13

14 Missäkanavissa kannattaa olla? Tässä luvussa avataan eri kanavien ominaisuuksia organisaation omien tilien näkökulmasta. Niiden lisäksi läsnä voi olla muiden kanavissa, esimerkiksi kuulua toimialaan liittyviin ryhmiin LinkedInissä tai osallistua keskusteluun organisaation aihepiirejä sivuavissa FB-ryhmissä. Tämä edistää myös omien tilien löydettävyyttä. Mihin kanaviin omia tilejä kannattaa avata? Tähän kysymykseen ei ole yhtä ja oikeaa vastausta. Kanavavalinnat riippuvat pitkälti siitä, mitä tilillä halutaan tavoitella. Isot julkiset organisaatiot voivat perustaa useita eri tilejä eri tarkoituksiin tai aihealueisiin, kunhan kerrotaan eri tilien tarkoitus. Esimerkiksi Liikenneviraston väylähankkeilla on omia tilejä ja organisaatiolla itsellään on omat tilinsä. Kohderyhmät voivat olla hyvin erilaisia. Vielä muutama vuosi sitten some tarkoitti organisaatioiden ja yritysten kannalta lähinnä Facebookia, mutta some-kenttä on nykyään pirstaloitunut lukuisiin suosittuihin palveluihin. Kyselyyn vastanneista lähes kaikki nimesivät Twitterin yhdeksi tärkeimmistä kanavista seuraavan kahden vuoden aikana. Kärkeen pääsivät lisäksi myös YouTube ja LinkedIn heti Facebookin jälkeen. 14

15 FACEBOOK paljon käyttäjiä, joiden huomiosta taistellaan Facebook on Suomessa edelleen käytetyin some-kanavista, joskin nuorten keskuudessa sen suosio laskee. FB:n haasteena on se, että seuraajien uutisvirrassa näkyminen on yhä vaikeampaan etenkin jos näkyvyyden saamiseksi ei käytä rahaa tai houkuttelevia arvontoja. Ilman rahaakin näkyvyyttä voidaan optimoida pienin asioin. Näkyvyyttä parantaa ennen kaikkea päivitykset, jotka saavat ihmiset reagoimaan (tykkäämään, kommentoimaan ja jakamaan). Lisäksi mukaan kannattaa laittaa aina muutakin kuin pelkkää tekstiä (kuvia, videoita, linkkejä). Näkyvyyttä voidaan optimoida myös tekemällä päivityksiä siihen aikaan kun yhteisön jäsenet ovat parhaiten tavoitettavissa FB tarjoaa toimivat analytiikkatyökalut tämän arvioimiseen. Lisäksi profiililla voidaan osallistua muualla käytyihin aktiivisiin keskusteluihin, jolloin oma tili löydetään paremmin. Facebookin edut ovat suuren käyttäjämäärän lisäksi kanavan rytmi ja sitä kautta kohtuullinen resurssitarve. Kyselyyn vastanneista valtaosa koki, että Facebookissa viesteihin vastaamiseen riittää saman päivän aikana reagointi. Tili voidaan tarkistaa esimerkiksi aamulla ja iltapäivällä arkipäivinä. TWITTER nopealla rytmillä kasvava #kanava Twitterin suosio kasvaa tasaisesti koko ajan. Haasteena on tiivistää asia 140 merkkiin. Twitterissä päivitysten tiheys ei ole rajoitettua eikä sitä koeta samalla tavalla spämmiksi kuin esimerkiksi Facebookissa. Näin ollen se on erinomainen kanava vaikkapa häiriötiedotteille, joita saattaa tulla useita tunneissa. Kanavan perusluonne on keskusteleva, mutta sitä voidaan käyttää myös tällaisiin tarkoituksiin, kunhan kerrotaan mikä tilin tehtävä on. 15

16 Twitterissä seuraajien uutisvirtaa ei ole rajoitettu kuten Facebookissa. Seuraajilla voi kuitenkin voi olla itsellään tuhansia seurattavia, jolloin viestit tulevat huomatuksi vain, jos päivityksen tekee samaan aikaan, kun seuraaja on läsnä. Päivityksiä voidaan kuitenkin toistaa välillä. Lisäksi uudelleentwiittaukset ja keskustelut nostavat twiittejä ihmisten näkyville. Eri aiheille voidaan myös luoda sopiva aihetunnus, eli #, joka helpottaa twiittien löytymistä. Rytmi on Twitterissä nopea. Kyselyssä yli puolet vastasi, että Twitter-viesteihin pitäisi reagoida tunnin sisällä. Keskustelu tapahtuu juuri nyt ja seuraavana päivänä se on jo laantunut. Suunnittele siis riittävät resurssit virkaaikoina. PS. Twitter on loistava kanava myös ns. livetwiittaamiseen eri tapahtumista. Ihmiset voivat osallistua tilaisuuksiin tämän myötä täysin eri tasolla kuin aikaisemmin: saada parhaat palat puheenvuoroista ja kysyä. YOUTUBE videoiden voimaa Videot ovat megatrendi ja hyvä viestinnän väline. Jos ihmiset jaksavat lukea yhä vähemmän, sopivan lyhyitä videoita jaksetaan kyllä katsoa. Videoilla voidaan kertoa melkein mitä vain: se voi olla vapaamuotoisempi videoblogi asiantuntijalta, informatiivinen opastusvideo veroehdotuksen tekemisestä, viraston uuden johtajan tervehdys tai vaikkapa nyt niin trendikäs tarina ruohonjuuritasolta. Videoiden tuottamiseen ei tarvita enää läheskään aina mainostoimistoa tai tuotantoyhtiötä ja mittavaa budjettia. Kevyempiä, mutta silti laadultaan riittäviä videoita voidaan tehdä kevyesti ja pienellä budjetilla. Videoita ei kannata jättää vain omille verkkosivuille vaan hyödyntää niitä eri kanavissa, jolloin ne löydetään paremmin. 16

17 Yhteensä suomalaiset ovat tehneet YouTubessa videoita 2,56 miljoonaa ja niitä on katsottu huikeat 13,2 miljardia kertaa (lähde: SuomiTube). Julkisten organisaatioiden ei kannata jäädä tästä junasta pois. Esimerkiksi Puolustusvoimat on hyödyntänyt kanavaa tehokkaasti. Kysyimme SuomiTube-laskurin tehtailleelta Toni Nummelta näkemystä YouTuben tulevaisuudesta. Hänen mukaansa sitä pidetään edelleen usein hassujen viraalivideoiden jakelupaikkana. Viimeisten vuosien aikana yhteisöllisempi YouTube on nostanut päätään myös Suomessa ja palvelu kasvaa yhä edelleen. Nummelan neuvo julkisten organisaatioiden YouTuben käyttöön on yksinkertainen: LINKEDIN ajatusjohtajuutta ja työnantajamielikuvan nostamista Yhä useamman ammattikunnan edustajat ovat alkaneet hyödyntää LinkedIniä. Se on tehokas rekrytointikanava ja hyvä väylä rakentaa työnantajakuvaa. Julkiset organisaatiot voisivat hyödyntää tätä paljon voimakkaammin. Selkeästi havaittava piirre LinkedInin käytössä on yhä aktiivisemmat keskustelut eri aihealueiden ryhmissä. Niiden kautta voidaan luontevasti tuoda esille omaa huippuosaamista niin organisaation kuin yksittäisten asiantuntijoidenkin tasolla. Ryhmän voi siis perustaa sisältölähtöisesti tietystä aihepiiristä. Tämä on mainio tapa rakentaa ajatusjohtajuutta! Seuraa, hyppää mukaan ja osallistu! Kanavan rytmi on hitaampi kuin Facebookin, Twitteristä puhumattakaan, joten omat päivitykset pysyvät seuraajien uutisvirrassa pitkään. Näkyvyyttä tehostavat täälläkin seuraajien kommentit, tykkäykset ja jaot. 17

18 GOOGLE+ hakukoneen paras kaveri Google+ ei ole lyönyt läpi vielä Suomessa, vaikka sitä on ennusteltu. Kanavan ehdoton etu on tällä hetkellä hakukoneoptimointiin vaikuttaminen: luonnollisesti Google arvostaa omaa kanavaansa algoritmissään. Koska aktiivikäyttäjiä on vain vähän, kanavan ylläpito ei sido paljon resursseja. Sivu kannattaakin perustaa, mikäli hakukonenäkyvyyteen halutaan vaikuttaa. Usein päivitykset Google+:ssa voivat olla pitkälti samanmuotoisia kuin Facebookissa. INTAGRAM JA PINTEREST visuaalisuuden kehdot Kuvat ja visuaalisuus ovat tätä päivää ja niiden merkitys tulee edelleen kasvamaan. Esimerkiksi kuvia voi hyödyntää kaikissa kanavissa. Puhtaasti visuaalisuuden ympärille rakentuneet Instagram ja Pinterest kasvattavat koko ajan suosiotaan ja etenkin nuoret ovat ottaneet ne omikseen. Kyselyyn vastanneet eivät nähneet näitä kanavia kuitenkaan kovin merkittävinä julkisille organisaatioille. Palveluiden luonteen kehittymistä kannattaa seurata ja miettiä millä tavoin niiden suosiota voisi tulevaisuudessa hyödyntää. Pinterestin hyödyntämisestä yksi hyvä esimerkki on Yle rekryn tili. VINKKI Mietitkö miten hallinta kaikkia kanavia? Tähän on onneksi tarjolla hyviä työkaluja, jotka helpottavat ylläpitoa ja pienentävät resurssivaatimuksia, esim. Hootsuite. Se mahdollistaa eri tilien hallinnan, eli päivitysten tekemisen ja ajastamisen sekä seurannan, keskitetysti yhdestä hallintapaneelista kaikkiin kanaviin. Kaikkiin kanaviin ei kannata tuutata samaa sisältöä vaan tuunata aiheita eri kulmilla. 18

19 Sosiaalisuutta myös verkkosivuille Sosiaalista mediaa tärkeämpää on, että julkisen alan verkkosivut olisivat itsessään sosiaalisia. Ote kyselyn vastauksista Some-kanavissa ollaan ikään kuin vuokralla, jolloin on toimittava niiden ehdoilla. Siksi sosiaalisuutta ei kannata jättää vain niiden varaan: myös verkkosivut voivat olla sosiaalinen kanava paikka, josta paitsi etsitään tietoa, mutta jossa on myös mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen. Olennaista on käyttäjälähtöisyys: miten tieto löytyy, kuinka helposti voi kysyä apua tai osallistua keskusteluun. Miten omia verkkosivuja saisi tehtyä sosiaalisemmiksi? Seuraavassa on listattuna muutamia vinkkejä sosiaalisuuden edistämiseen verkkosivuilla. Mahdollisuus jakaa sisältöjä some-kanaviin suoraan Verkkosivuilla kävijöiden on helppo ja nopea jakaa haluamansa sisältö jakonappien kautta omille verkostoilleen. Tämä yksinkertainen verkkosivuominaisuus oli toivotuin asia kyselyyn vastanneiden joukossa. Kuvaavaa nykypäivän verkkokävijästä on, että heidän keskittymiskykynsä on kuin kultakalalla, ja jo sivun osoitteen kopioiminen ja liittäminen päivitykseen voi jäädä jakonapin puutteen takia tekemättä. 19

20 Chat-asiakaspalvelua Useilla kaupallisilla toimijoilla on jo käytössä chat-asiakaspalvelu, eli pieni näytölle ilmestyvä reaaliaikainen keskusteluruutu. Se voi olla tehokas kommunikaatiokanava myös julkisella puolella. Yksi asiakaspalvelija pystyy palvelemaan useampaa asiakasta samanaikaisesti ja opastamaan heille tarvittavat tiedot. Chat-asiakaspalvelu tarvitsee omat resurssinsa, mutta se myös vähentää yhteydenottoja muiden kanavien kautta. Kyselyymme perusteella chat-asiakapalvelu on toiseksi toivotuin lisäpalvelu yritysten omilla verkkosivuilla, ja tulevaisuudessa sen merkitys korostunee entisestään. Kommentointimahdollisuus Tehokas tapa lisätä vuorovaikutteisuutta on lisätä kommentointimahdollisuus esimerkiksi uutisten ja blogitekstien perään. Usein käyttäjät keskustelevat keskenään aiheesta, eikä organisaation ole aina välttämätöntä vastata viesteihin. Edellytykset vuorovaikutukselle kannattaa kuitenkin luoda. Mahdollisuus tilata RSS-syöte Tarjoa mahdollisuus tilata RSS-syöte ajankohtaisista asioista. Tämä tarkoittaa, että syötteen tilaaja saa sähköpostiinsa tuoreet päivitykset. Esimerkiksi lausuntopyyntöihin ja päätöksiin kannattaa lisätä mahdollisuus tilata RSS-syöte. Vapaamuotoinen blogi Blogit ovat erinomainen keino kertoa asioista vapaamuotoisemmin ja tuoda esille erilaisia näkökulmia aiheisiin. Some-kanavissa merkkimäärät ovat rajattuja, mutta blogissa tilaa on enemmän. Tekstejä kannattaa jakaa muissa kanavissa, jotta ne löydetään. Niiden avulla houkutellaan myös lisää kävijöitä verkkosivuille. Blogin ideana on jatkaa elämäänsä myös sen julkaisemisen jälkeen, minkä takia kommentointimahdollisuus on 20

21 plussaa. Lisäksi keskustelua aiheesta voidaan käydä muissakin kanavissa. On hienoa, jos blogin kirjoittaja osallistuu keskusteluun vähintään vastaamalla yleisellä tasolla aiheen herättämään ajatustenvaihtoon. Tutustu esimerkiksi THL:n blogikirjoituksiin, jossa on onnistuttu erinomaisella tavalla tuomaan erilaisia aiheita kiinnostavasti esille, asiantuntijoiden kynästä. VINKKI Hyödynnä organisaation verkkosivuja myös muissa kanavissa: linkitä hyödyllistä tietoa ja ohjaa ihmisiä verkkosivuillenne. Hyvä sisältö ja käyttäjäkokemus kutsuvat käymään verkkosivulla yhä uudelleen. Riku Luukkonen, AC-Sanafor 21

22 Asiantuntijoiden hyödyntäminen Some-kanavissa tarvitaan asiantuntijoita viestintäosaajien rinnalla. Heitä suorastaan kaivataan osallistumaan keskusteluun, valaisemaan taustoja ja kertomaan mihin suuntaan ollaan menossa. Julkiset organisaatiot ovat täynnä alansa huippuosaajia. Eri asiantuntijoiden äänen kuuluminen ja osaamisen näkyminen verkossa on äärimmäisen tärkeää. Tämä myös rakentaa ja vahvistaa osaltaan organisaation ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Lisäksi some-tiimillä ei ole aina tarvittavaa tietoa vastata haastaviin asiakysymyksiin, jolloin asiat täytyy tarkistaa asiantuntijoilta. Onkin varsin arvokasta, jos some-tiimiin saadaan sitoutettua mukaan muutamia asiantuntijoita. Sitran trendit -artikkelisarja on äärimmäisen kiinnostava esimerkki asiantuntijuuden hyödyntämisestä kansanta- juisesti. Artikkeleissa luodataan tulevaisuutta ja autetaan jäsentämään ajan ilmiöitä tiukalla asiantuntemuksella. Huomattavaa on artikkelien helppolukuisuus! Asiantuntijat voivat rakentaa myös henkilökohtaisten tiliensä kautta koko organisaation imagoa: esimerkiksi Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on ansioitunut aktiivisena some-persoonana omalla Twitter-tilillään. Hän nostaa esille tärkeitä, kansalaisia koskettavia aiheita kiinnostavalla otteella. Asiantuntijoiden oma ääni saa kuulua, persoonallisestikin, etenkin jos näkyy kuka päivityksen takana on. Tämä tuo vain elävyyttä julkisen organisaation some-läsnäoloon. Tarvittaessa viestintä voi auttaa suomentamaan viranomaiskieltä. 22

23 Viestintä luo edellytyksiä osallistua Jos asiantuntija ei halua käyttää some-kanavia, muut voivat toimia viestinvälittäjänä. Asiantuntijoita ja johtoporrasta kannattaa kuitenkin aktiivisesti kannustaa ja motivoida osallistumaan some-kanaviin sekä omiin että muihin. Some-läsnäolo on monien tekijöiden summa ja asiantuntemuksen näkyminen tässä kokonaisuudessa on äärimmäisen arvokasta. VINKKI Lue lisää ajatusjohtajuudesta aiheeseen keskittyvästä oppaastamme, joka on ladattavissa ilmaiseksi AC-Sanaforin sivuilta. Asiantuntijoille voidaan pedata valmiita foorumeita läsnäoloon esimerkiksi blogien avulla tai kyselytuntien avulla. Esimerkiksi ulkoasiainministeriö piti hiljattain Twitterissä kiinnostavan kyselytunnin, jolloin paikalla oli asiantuntija vastaamassa hyvinkin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Keskustelut löytyvät aihetunnuksella #kysyum. 23

24 Muista kriisiviestinnän näkökulma Tänä päivänä ei ole kriisiä, joka ei näkyisi somessa. Siksi kriisiviestintäohjeissa pitää olla huomioituna some-kanavat ja some-suunnitelmassa kirjattuna kriisitilanteen käytännöt. Kriisi voi joko lähteä sosiaalisesta mediasta tai vähintään se heijastuu sinne. Leena-Mari Tanskanen, AC-Sanafor Toimivat kanavat kriisitilanteessa Etenkin suurta joukkoa koskevassa kriisitilanteessa valmiiksi toimivat some-kanavat ovat merkittävä etu. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, veden saastuminen tai isot onnettomuudet. Ehdoton enemmistö kyselyyn vastanneista näkikin kriisitilanteet some-käytön merkittävimpänä hyötynä. Mikäli kanavia ei ole, joku muu täyttää tyhjiön ja viestinnän vetovastuu siirtyy helposti muualle kuin organisaation käsiin. Sen sijaan toimivien kanavien kautta päästään tiedottamaan ja kertomaan missä mennään, nopealla rytmillä omalla äänellä ja tarinalla. Verkkosivut voivat kaatua, kun kävijämäärät ovat valtavia, mutta some-kanavat eivät hevillä kaadu. 24

25 Mitä nopeammin organisaatio reagoi kriisiin, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on ottaa tilanne haltuun. Näissä tilanteissa tiedotusta odotetaan myös some-kanavissa. Kyselyyn vastanneet kokivat, että julkisten organisaatioiden ei tarvitse vastata some-viesteihin virka-ajan ulkopuolella mutta selkeän poikkeuksen tekee juuri kriisitilanne. Silloin ei ole väliä, onko kyseessä perjantai-ilta vai sunnuntaiaamu. Jo 90 prosenttia edustustoistamme käyttää työssään sosiaalista mediaa. Näin viestintään on saatu aitoa kaksisuuntaisuutta etenkin kriisitilanteissa. Jouni Mölsä, viestintäjohtaja, Ulkoministeriö HS Jos kuitenkin joku tilin takana oleva henkilö vahingossa mokaa, viestiä ei kannata lähteä poistamaan. Joku seuraaja on jo ottanut siitä kuvakaappauksen. Nöyrät pahoittelut ja uusi yritys usein riittävät. Kriisien syntyminen ei riipu organisation some-läsnäolosta. Läsnäololla mahdollistetaan kuitenkin tiedon tehokas jakaminen ja epätietoisuuteen vastaaminen. Kanavien käyttöä ei kannata opetella kriisitilanteen yhteydessä, vaan jo ennen sitä. Riku Luukkonen, AC-Sanafor Älä aiheuta kriisiä itse Yksi huonosti muotoiltu, ylimielinen vastaus voi jo itsessään poikia some-kriisin. Tätä ei kuitenkaan kannata liiaksi pelätä: maalaisjärki, kohteliaisuus ja normaalit käyttäytymissäännöt riittävät. VINKKI Lisää kriisiviestinnästä sosiaalisessa mediassa voi lukea aiheeseen keskittyvästä oppaastamme, joka on ladattavissa AC-Sanaforin verkkosivuilta ilmaiseksi. 25

26 Mistä lähteä liikkeelle? Uusien toimintatapojen omaksumista hidastaa julkisissa organisaatioissa usein paitsi resurssipula, myös byrokratia, päätöksenteon jähmeys ja uudistumisen vastaiset asenteet. Ote tutkimuksen vastauksista Some-strategiasta ei kannata tehdä liian raskasta nivo se heti osaksi muuta viestintää. Liikkeelle voidaan lähteä pienin askelin. Tärkeintä on, että some-strategia on linjassa organisaatiossa tehtyjen viestinnän linjausten kanssa ja tukee niitä. Käytännössä some-strategia kannattaakin sisällyttää osaksi viestintästrategiaa. Kaikkia tilejä ei tarvitse avata kerralla ja organisaation omaa tyyliä voidaan hahmotella matkan varrella. Ennen ensimmäistäkään askelta on kuitenkin vastattava seuraaviin kysymyksiin ja osoitettava kanavien käytön hyödyt! Tätä kautta tilien avaaminen on myös helpompi myydä talon sisällä. Mikä on tavoitteemme? Keitä haluamme tavoittaa? Missä kanavissa tämä onnistuu parhaiten? Mitkä ovat keskeiset toimintaperiaatteemme? Mitkä ovat vastuut ja roolit eri henkilöiden välillä? Kuka hoitaa tilien ylläpidon ja keitä tarvitsemme some-tiimiin? Miten toimimme kriisitilanteissa? Miten tilimme löydetään? Miten hoidamme some-seurannan? 26

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton koulutus yhdistysaktiiveille ti 31.5. klo 17.30-18.15 Mira Airola ja Anu Sauliala TÄNÄÄN OPITAAN! Työkaluja yhdistyksesi Facebook-sivujen

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä 17.3.2016 Maailman olennaiset muutokset 1: Tieto kaikkien saatavilla Jokaisella kansalaisella on taskussaan kaikki maailmassa

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Kaikki kanavat rohkeasti käyttöön! Olga Tarsalainen, Kela

Kaikki kanavat rohkeasti käyttöön! Olga Tarsalainen, Kela Kaikki kanavat rohkeasti käyttöön! 14.9.2016 Olga Tarsalainen, Kela 1 Kela ja sosiaalinen media miksi? Verkkopalveluiden markkinointi ja verkkoasioinnin kasvattaminen Asiakasviestintä ja neuvonta Lakisääteinen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus Ole siellä missä yleisösi muista kohdistaa markkinointi Facebook aikuiset Instagram,

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Adprofit junior. Alko

Adprofit junior. Alko 16 20 Adprofit junior Alko Lähtötilanne Alkon vastuullisuustyö puheenaiheeksi tunnettuuden nostaminen ja kuluttajien osallistaminen Haaste Tapa, jolla vastuullisuustyöstä perinteisesti pyritään kertomaan,

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot