6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ"

Transkriptio

1 HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun sidosryhmälehti Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 4 6 Tutkimus- ja kehitystyö edistää ammattipedagogiikkaa

2 PÄÄKIRJOITUS Teksti Anneli Frantti Kuva Kari Hautala TÄSSÄ NUMEROSSA 2 Pääkirjoitus 3 Luokassa, verkossa ja työpaikalla 4 Keudassa toimii oikea autokorjaamo 5 Moniammatillisuus kasvaa opettajankoulutuksessa Sosiaalinen media nousee oppimisen välineeksi Skils by Some -seminaari Yhteisöä ja sisältöä rakentamssa 6 TKI - työtä opettajankoulutuksen ja ammattipedagogiikan kehittämiseksi 8 Tule meille koulutukseen! Julkaisuja Opiskelijan koulureppu on hänen mobiililaitteensa, tiedon valtatiet ovat Internetissä. HAAGA-HELIA Ratapihantie 13, Helsinki Puhelin (09) Tulevaisuuden oppimisympäristöt monipuolistuva opettajan työ Oppimisympäristöjen on yleisesti katsottu koostuvan fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista ympäristöistä. Fyysisiä ympäristöjä ajateltaessa ammatillista koulutusta on aina harjoitettu verraten monipuolisissa oppimisympäristöissä, kuten luokkahuoneissa, koulujen työsaleissa ja autenttisessa työympäristössä. Ammatillinen peruskoulutus on antanut perusvalmiudet työelämään ja varsinainen ammattitaito on opittu työelämässä. Tässä ajattelussa on nähtävissä muutosta. Työelämä odottaa yhä valmiimpia työntekijöitä suoraan koulutuksesta. Työharjoittelut ja työssäoppiminen ovat oppisopimuskoulutuksen ohella lisänneet työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Erilaisia malleja työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi kehitellään paikallisesti koko ajan. Verkko-opetusmenetelmien lisääntyminen on uudempi ilmiö koulutuksessa, ja erilaisia simulaatioita on ryhdytty käyttämään myös käytännön taitojen opetuksessa. Opiskelijan koulureppu on hänen mobiililaitteensa, tiedon valtatiet ovat Internetissä. Verkko oppimisympäristönä edistää myös oppilaitoksen kansainvälistä kanssakäymistä ja lisää opiskelijoiden fyysistä liikkumista ulkomaille opintojen aikana. Vieraassa kulttuuriympäristössä tapahtuvan oppimisprosessin voi kuvitella olevan hyvinkin kokonaisvaltaisen ulottuen ammattitaidon lisääntymisestä ja kielitaidon karttumisesta aina terveen itsetunnon kasvamiseen saakka. Käytetyt oppimisympäristöt ovat kytköksissä myös työelämän muutoksiin. Alkutekijöissä oleva kolmiulotteinen tulostus voi merkitä suuriakin muutoksia teolliseen tuotantoon. Robotiikka muuttaa teollisuuden lisäksi työntekoa myös palvelualoilla ja verkkokaupan lisääntyminen muuttaa osaamistarpeita kaupan alalla. Monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaisten oppijoiden oppimisen. Samalla monipuolistuu opettajan työ. Tulevaisuudessa myös opiskelija itse voi aiempaa enemmän olla vaikuttamassa siihen, minkälaisissa ympäristöissä oppiminen tapahtuu. Tutkintoon johtava oppiminen on tavoitteellista, suunniteltua, systemaattista ja arvioitua. Oppimisympäristöjen monipuolistuminen vaatii tuekseen myös tutkimustietoa siitä, mitä erilaisissa ympäristöissä opitaan ja mitä ei opita ja miten oppimisympäristöjen muutos vaikuttaa oppimiseen, opiskelijan motivaatioon ja opettajan työhön. Opettajat ovat keskeisessä asemassa oppimisympäristöjä kehitettäessä. He ovat oppi misprosessin johtajia, ohjaajia ja oppimisen arvioitsijoita. Voi olla, että tänään jotkut opettajat tuntevat epävarmuutta käyttäessään verkkomenetelmiä työskennellessään opiskelijoiden kanssa, jotka ovat syntyneet mobiililaite kainalossa. Mutta ei aikaakaan, kun meillä on opettajasukupolvi, joka tuntee bittimaailman kuin vettä vaan. Myös tulevaisuudessa korostuu koulutettujen opettajien ammattitaito työhön ja yrittäjyyteen valmentajina ja ihmisyyteen kasvattajina. Jari Laukia Julkaisija HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu Päätoimittaja Johtaja Jari Laukia Ulkoasu Otavamedia, Asiakasviestintä, Anne Kiiski Paino Nykypaino Oy Yhteydenotot Kannen kuva Tommi Tuomi, Anne Kiiski. Kuvassa opiskelijat Roope Rinne ja Joni Simonen. Luokassa, verkossa ja työpaikalla Oppimisympäristöissä on menossa muutoksen aika luokkaopetuksen rinnalla oppimateriaalia voidaan tarjota yhä enemmän verkon kautta ja jopa mobiililaitteisiin sovellettuna. Myös työssäoppimispaikat ovat viimeisen kymmenen vuoden kuluessa merkittävästi kehittyneet oppimisympäristöinä. Keudan ammattiopiston rehtori, pitkään Suomen Ammatilliset Rehtorit ry:ssä toiminut Pekka Aittoniemi kommentoi oppimisympäristökeskustelua. Mitä uutta verkko-opetus tuo oppimiseen? Verkossa ryhmässä oppimisen merkitys korostuu, kun tehtyjä töitä voi nopeasti jakaa ja kommentoida. Interaktiiviset oppimisympäristöt lisääntyvätkin tulevaisuudessa. Verkko myös mahdollistaa uusien metodien käyttämisen, kuten yritystoiminnan simuloinnit ja oppimispelit. 3D-tekniikka luo uusia mahdollisuuksia. Meilläkin on Keudassa käytössä 2nd Lifessä virtuaalipanimo-oppimisalusta. Elokuussa meillä aloittaa verkkopedagogi, joka tukee opettajia verkkomateriaalin tuottamisessa. Verkossa toimiminen alkaa olla jo kaikille tuttua, joten kommunikointi siellä sujuu helposti. Pelkotiloista on päästy kymmenessä vuodessa: nykyään opettajilla on taitoa tuottaa sähköistä oppimateriaalia ja opiskelijat ovat virtuaalisesti osaavia, kunhan vain muistavat itsekurin opiskelussa! Verkko on aina käytettävissä, se ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Mobiililaitteet edesauttavat tätä näkemystä entisestään. Mitä hyvää ja mitä haastetta on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa? Opiskelijalle työssäoppimispaikka on hyvä väylä työelämään, sieltä kertyy tietoja, taitoja ja kokemusta sekä ymmärrystä työelämän säännöistä. Työpaikoille työssäoppijat ovat tuoreen näkökulman ja uusien asioiden tuojia. Opiskelijat ovat valmiuksiltaan erilaisia, ja välillä on haasteellista löytää jokaiselle sopiva työpaikka ja vieläpä opiskelujen kannalta sopivaan aikaan. Pienemmissä yrityksissä tekee välillä tiukkaa löytää aikaa ohjata opiskelijaa. Haasteista huolimatta työssäoppimisen palaute on pääsääntöisesti hyvää. Perustutkinnossa on vyöryn lailla edennyt 2+1 -malli, jossa viimeinen vuosi opiskellaan oppisopimuksella. Malli on valtakunnallisesti hyväksytty, ja Keudan osalta olemme sitoutuneet sen toteutukseen kaikissa ensi syksyn jälkeen alkavissa koulutuksissa. Lisäksi olemme Keudassa panostaneet oppimisympäristöjen työelämälähtöisyyteen. Esimerkiksi autoalan tutkinnossamme on menossa Taitokorjaamohanke, jossa kouluun on rakennettu autokorjaamo. (Lue lisää s. 4). Miten kansainvälistyminen näkyy oppimisympäristöissä? Keudan kansainvälistyminen on opiskelijalähtöistä. Meillä on kymmeniä opiskelijoita ulkomailla työssäoppimisjaksoilla ja myös meille tulee vastavuoroisesti väkeä. Lisäksi huomioimme monikulttuurisuutta myös täällä kotimaassa. Kansainvälistyminen vaatii luotettavia yhteistyökumppaneita maailmalla, verkosto ei synny yhtäkkiä vaan vie vuosia. Lisäksi se edellyttää hankeosaamista ja ehdottomasti johdon sitoutumista toimintaan. Suomalaisten oppilaitosten hankeosaamista arvostetaan, joten lisääntyviin kansainvälisiin hankkeisiin pääsee jatkossa entistä paremmin mukaan. 3

3 Keudassa toimii oikea autokorjaamo Teksti Anneli Frantti Kuva Tommi Tuomi Moniammatillisuus kasvaa opettajankoulutuksessa Teksti Mika Saranpää Keravalla, Nurmijärvellä ja neljällä muulla paikkakunnalla toimiva Keuda Ammattiopisto kouluttaa vuosittain yli opiskelijaa sloganinsa mukaan Työelämän taitajiksi. Oppimisympäristöjen kehittämisessä oppilaitos kulkee kärkijoukoissa. Autoalan perustutkintoa opiskelevat pääsevät Keudassa käytännön töihin Taitokorjaamohankkeen myötä. Koulun työsali on suunniteltu normaalia autokorjaamoa vastaavaksi niin työn kulkua kuin asiakaspalveluakin ajatellen. Korjaamolla tehdään asiakastöitä tilauksesta alkaen ja luovutukseen päättyen työelämän mallin mukaisesti. Sekä opiskelijat että opettajat ovat olleet tyytyväisiä tähän oppimisympäristöön. Mobiilius tuo joustoa oppimiseen Jatkumo verkko-opetuksesta mobiilioppimiseen on käynnissä parhaillaan monissa oppilaitoksissa. Myös Keudassa työkalut vaihtuvat läppäriin ja edelleen älypuhelimeen. Mobiililaitteessa toimivat oppisisällöt tai vuorovaikutustapahtumat mahdollistavat joustavan yhteydenpidon opiskelijan, opettajan ja työelämän (harjoittelupaikan) välillä uudella oppimista palvelevalla tavalla. Tarvitaan kuitenkin tarkkaa suunnittelua, jotta eri osa-alueista muodostuu opiskelijalle selkeä kokonaisuus. Mobiiliympäristön myötä opiskelijan omia tarpeita oppimispolun suunnittelussa on mahdollista ottaa jatkossa entistä paremmin huomioon. Autoalan perustutkintoa opiskelevat pääsevät Keudassa käytännön töihin Taitokorjaamohankkeen myötä. Autoalan perustutkintoa opiskelevat Roope Rinne ja Joni Simonen korjaavat autoja Keudan työsalin autokorjaamossa. Uudenlainen opettajankoulutuksen malli kokoaa yhteen eri pätevyyksiä hankkivat opettajat, joita yhdistää yhteinen työpaikka tai kehittämistehtävä. HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun moniammatillinen malli starttasi toukokuussa. Koulutuksessa ammatillisiksi opettajiksi, erityisopettajiksi ja opinto-ohjaajiksi pätevöi- tyvät opiskelijat tekevät yhteistyötä kentällä toistensa kanssa, esimerkiksi harjoitteluissa ja kehittämistöissä. Eri koulutuksissa opiskelevat henkilöt saatetaan näin yhteisten kehittämiskohteiden äärelle ja tiiviisti yhteiseen prosessiin. Näkökulma eri toimijaryhmillä voi olla erilainen, mutta asia on yhteinen, aina opiskelijan paras. Sosiaalinen media nousee oppimisen välineeksi Sosiaalisessa mediassa toimiminen on luontainen osa nuorten maailmaa ja yhtä lailla yhä useamman aikuisenkin. Sosiaalisen median työkalujen käyttöönotto on alkamassa myös opettajakoulutuksessa. HAAGA-HELIAssa aiheeseen on tartuttu mm. Skills by SoMe -seminaarissa maaliskuussa sekä jo viime vuoden puolella toteutetussa Sociala medier som ett verktyg i vuxenutbildningen -koulutuksessa. Skills by SoMe -seminaari Teksti Katri Aaltonen Skills by SoMe Learning Practical Skills by Using Social Media -seminaari loi näkymiä sosiaalisen median pedagogiseen käyttöön. Maaliskuinen kaksipäiväinen kutsuseminaari oli HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä. Rich media, mobile learning, blogs, Facebook, videos in teaching, futuring methods siinä muutamia Skills by SoMe -seminaarin sisältöä kuvaavia avainsanoja. Mobiiliteknologia, Facebook ja muu sosiaalinen media ovat vähitellen astumassa opiskelun ja oppimisen välineiksi. Seminaarissa pohdittiin tulevaisuuden ammatillista koulutusta ja ammatin oppimista ravistelevia muutoksia ja sosiaalisen median pedagogisen käytön mahdollisuuksia. Seminaariin osallistui opettajakorkeakoulun kansainvälisiä partnereita, opettajaopiskeli - joita ja opettajankouluttajia. Partneriyliopistojen esitysten lisäksi seminaarin työpajoissa harjoiteltiin somen pedagogista käyttöönottoa tekemällä esimerkiksi lyhyitä videoita ja multimediaesityksiä. Yhteisöä ja sisältöä rakentamassa Teksti Irmeli Pietilä Ammatillisen opettajakorkeakoulun kuuden hengen ohjaajatiimi on suunnitellut toteutusta ja hankkinut näin myös itse kokemusta moni-ammatillisuudesta. Koulutuksen järjestäjät odot - tavatkin nyt uutta koulutuksen toteuttamisen tapaa positiivisin mielin. Innehåll Sociala medier Gemenskap Web 2.0 Osana Studio-hanketta HAAGA- HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Arcada toteuttivat ruotsinkielisen Sociala medier som ett verktyg i vuxenutbildningen -koulutuksen syksyllä Lena Johansson, Tore Ståhl ja Irmeli Pietilä ottivat suunnittelussaan lähtö kohdaksi sosiaalisen median kolmi kantaisen määritelmän, jossa kolmion nurkkina ovat yhteisö, sisältö ja vuorovaikutteisuuden mahdollistavat verkkotyökalut. Halusimme luoda koulutuksen, jossa ei keskityttäisi vain työkaluihin ja tekniikkaan, vaan kehitettäisiin samalla ruotsinkielistä sosiaalisen median opetuskäytön yhteisöä ja luotaisiin materiaaleja, jotka palvelevat aikuiskouluttajaa työssään, he sanovat. Konkreettisesti ajatus näkyi niin, ettei koulutuksen lähipäiviä järjestetty tietokoneluokassa palveluiden teknisiä yksityiskohtia harjoitellen, vaan isossa salissa, jossa kokemuksia jaettiin yhteistoiminnallisin menetelmin. Varsinainen some-työvälineiden käyttöönotto tapahtui etäjaksoilla pienryhmien omien valintojen perusteella. Etäohjausta antoivat niin Pietilä kuin oman pienryhmän jäsenetkin, ja kohtaamisia tapahtui Google+ Hangoutin videotapaamisissa sekä blogien kommentoinnin yhteydessä. Kooste koulutuksen tuotoksista on kurssi blogissa osoitteessa 4 5

4 Teksti Liisa Vanhanen-Nuutinen Kuva Jukka Pakarinen TKI työtä opettajankoulutuksen ja ammattipedagogiikan kehittämiseksi Tutkimus- ja kehittämistyö on osa opettajakorkeakoulun pitkäjänteistä strategista toimintaa ja henkilökunnan työtä. Tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen sekä T & K -koordinaattori Johanna Luostarinen korostavat tiimin keskinäistä luottamusta jaksamisen ja menestyksen voimavarana. TKI-työ antaa tärkeän ikkunan ja lisäulottuvuuden opettajan työn kokonaisuuteen. Ilman sitä on vaikea kehittää ammattipedagogiikkaa ja tehdä työstä työelämäläheistä. Saan muiden tutkijakehittäjien kanssa syventyä käytännön ammattitaitoja edistäviin teemoihin. Saan olla hankkeissa nostamassa esille johtamisen, työyhteisöjen kehittämisen, opettajan työn ja oppimisen kipukohtia. Parasta on, että tekemiseen ei kuulu vain tosiasioiden toteaminen vaan niiden kehittäminen, sanoo yliopettaja Kimmo Mäki. Onnistuvaa yhteistyötä tiimeissä ja verkostoissa HAAGA-HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa TKI-toiminnan hallinnolliset käytännöt ovat tutkimuspäällikön ja T&Kkoordinaattorin vastuulla. Tutkimuspäällikön tehtävänä on ohjata TKI-prosessia ennakoinnista hankkeistamiseen ja rahoitushakuun sekä hanketyöhön ja tulosten levittämiseen. T&Kkoordinaattori puolestaan osallistuu rahoitushakuihin ja koordinoi hanketyön käytännön toteutusta ja tiedottamista. Tiimin keskinäinen luottamus on merkittävä asia jaksamisen ja menestyksen kannalta, sanoo T&K-koordinaattori Johanna Luostarinen. Onnistumisia onkin tullut sen myötä, kun toimintamallit ovat hioutuneet kohdalleen ja yhteistyön tekeminen hankehakemuksissa toimii. Yhteistyötä tehdään joko koordinaattorin tai partnerin roolissa. Tutkimus- ja kehittämistyö on käytäntöja hyötylähtöistä kehittävää tutkimusta, jota tehdään yhteistyöverkostoissa. Läheisinä yhteistyökumppaneina on kansallisia ja kansainvälisiä oppilaitoksia, korkeakouluja sekä työelämän tekijöitä. Verkostojen luominen on merkittävä osa TKI-työtä, sanoo tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen. Työn haasteet liittyvät pitkälti rahoitushaun ruuhka-aikoihin, kun kaikki hankehaut ovat työn alla samaan aikaan. Välillä myös partneripyynnöt tulevat kovin myöhään. Lisäksi rahoituskanavien hakeminen voi silloin tällöin olla haastavaa, Luostarinen kertoo. Tulokset käyttöön arjessa Kehityshankkeiden tuloksena syntyy paitsi henkilökohtaista osaamista hankkeeseen osallistuneille myös käytännön ratkaisuja koulutuksiin, uudistuksia opetussuunnitelmiin sekä julkaisuja ja ammattilehtiartikkeleita. Hankkeista nousseita hyviä käytäntöjä py- ritään monin tavoin levittämään paitsi ammatilliseen koulutukseen, myös oman henkilöstön käyttöön, vietäväksi ohjaukseen tai täydennyskoulutukseen, sanoo Vanhanen-Nuutinen. Hankkeisiin liittyvät julkaisut puolestaan palvelevat kaikkia kiinnostuneita. Julkaisuista löytyy lisätietoa osoitteesta: TKI-prosessin eteneminen: TKI-työ on muutakin kuin hankkeiden pyörittämistä Levittäminen ja tuotteistaminen Tulokset Ennakointi ja verkostoituminen Yhteistyö kanssanne on rakentavaa, asiaa kehittävää. Yhteistyömme on tiivistynyt kumppanuuden tasolle. Sirpa Laitinen-Väänänen, yliopettaja, LAMK Opettajakorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö uusia malleja ja välineitä oppimiseen ja opetukseen ammatillisessa koulutuksessa kohteina mm. ohjauskäytännöt, oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö sekä osaamisen arvioinnin käytännöt näkökulmia ohjaussuhteeseen ja ohjauksen menetelmiin, työelämän ja koulutuksen yhteistyöhön ja integroimiseen vuosittain 6 10 hanketta, joissa ollaan joko koordinaattorina tai kumppanina ESR tällä hetkellä suurin ulkopuolisen rahoituksen lähde Esimerkkejä tutkimus- ja kehityshankkeista Osataan-hankkeen valtakunnallisessa verkostossa kehitetään osaamisen arviointia ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyössä Innostuksen ja riskinoton pedagogiikka -hankkeessa rakennetaan yrittäjyyspedagogiikan toimintamallia HAAGA-HELIAn opetukseen OKO opettajankouluttajan osaaminen -tutkimuksessa Suomen ammatilliset opettajakorkeakoulut yhdessä sidosryhmiensä kanssa visioivat opettajankouluttajan työtä ja osaamista vuonna 2020 LeWiCo, learning with companies, on hanke, jossa norjalaisten ja virolaisten opettajankoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään oppimista koulutuksen ja yritysten yhteistyössä Hankkeistaminen ja rahoitus Hankkeet 6 7

5 Tule meille koulutukseen! Nyt tarjolla: Osaamisperustainen ohjaus ja oppiminen ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op NTM-päivityskoulutukset mestareille Vertaismentorointi työssä oppimisen tukena Verme OPH-rahoituksella: Ohjausta työhön ja elämään Hyvä homma Kehittämisohjelmat myös oppilaitos- ja yrityskohtaisesti. > ammatillinen opettajakorkeakoulu Yhteishaku ammatillisiin opettajakoulutuksiin tammikuussa 2014! seuraa nettisivuja JULKAISUJA HAAGA-HELIA Ammatillisessa Opettajakorkeakoulussa on ilmestynyt uusia julkaisuja. Tilaukset ja lisätietoja: tai Kotila, Hannu ja Mäki, Kimmo (toim.) AMMATTIKORKEAKOULU- PEDAGOGIIKKA 2 -KIRJA. Edita Kirja on jatkoa aiemmalle keskustelulle ammattikorkeakoulupedagogiikan luonteesta. Siihen on koottu ajankohtaisia tutkimus- ja kehitystoimintaan pohjautuvia näkemyksiä oppimisesta, ohjauksesta, oppimisympäristöistä ja ammattikorkeakoulujen työelämäsuhteista. Heinilä, Henna; Nuutila, Leena; Rautiainen, Salme ja Mertala, Janne KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 3/2012. Julkaisussa kuvataan ammattikorkeakoulun ohjaustoimintaa ohjaustoimijoiden keskinäisen vertaistuen, opinto-ohjauksen ja vertaistutoroinnin näkökulmista. Heiskanen, Nina NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN MONET HATUT Näyttötutkintojärjestelmän eri toimijoiden puheenvuoroja kentältä. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 4/2012. Artikkelijulkaisussa yhdeksän näyttötutkintojärjestelmän ammattilaista kuvaa oman puheenvuoronsa kautta sitä toimintakenttää ja verkostojen moninaisuutta, missä näyttötutkintomestarit toimivat. Kotila, Hannu ja Mutanen Arto (toim.) KÄYTÄNTÖÄ TUTKIMASSA. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 2/2012. Käytäntöä tutkimassa -julkaisu pyrkii jäsentämään käytäntölähtöiseen tutkimukseen ja työelämän kehittämiseen liittyviä näkökulmia eri suunnista. https://www.facebook.com/hhaokk

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Valmennusohjelma alueellisille, ammatillista huippuosaamista kehittäville yhteistyöverkostoille Valmennusohjelman tavoitteet Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 1. Itsearvioinnin kohde

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen

BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen BENCHMARKINGISTAKO HYÖTYÄ OPINNÄYTETYÖHÖN JA OHJAUKSEEN? Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Päivikki Lahtinen Ontti hanke, jonka virallinen nimi oli : Työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Mai Salmenkangas, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu KANTU-päivät 13.2.2015 Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot