6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ"

Transkriptio

1 HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun sidosryhmälehti Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 4 6 Tutkimus- ja kehitystyö edistää ammattipedagogiikkaa

2 PÄÄKIRJOITUS Teksti Anneli Frantti Kuva Kari Hautala TÄSSÄ NUMEROSSA 2 Pääkirjoitus 3 Luokassa, verkossa ja työpaikalla 4 Keudassa toimii oikea autokorjaamo 5 Moniammatillisuus kasvaa opettajankoulutuksessa Sosiaalinen media nousee oppimisen välineeksi Skils by Some -seminaari Yhteisöä ja sisältöä rakentamssa 6 TKI - työtä opettajankoulutuksen ja ammattipedagogiikan kehittämiseksi 8 Tule meille koulutukseen! Julkaisuja Opiskelijan koulureppu on hänen mobiililaitteensa, tiedon valtatiet ovat Internetissä. HAAGA-HELIA Ratapihantie 13, Helsinki Puhelin (09) Tulevaisuuden oppimisympäristöt monipuolistuva opettajan työ Oppimisympäristöjen on yleisesti katsottu koostuvan fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista ympäristöistä. Fyysisiä ympäristöjä ajateltaessa ammatillista koulutusta on aina harjoitettu verraten monipuolisissa oppimisympäristöissä, kuten luokkahuoneissa, koulujen työsaleissa ja autenttisessa työympäristössä. Ammatillinen peruskoulutus on antanut perusvalmiudet työelämään ja varsinainen ammattitaito on opittu työelämässä. Tässä ajattelussa on nähtävissä muutosta. Työelämä odottaa yhä valmiimpia työntekijöitä suoraan koulutuksesta. Työharjoittelut ja työssäoppiminen ovat oppisopimuskoulutuksen ohella lisänneet työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Erilaisia malleja työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi kehitellään paikallisesti koko ajan. Verkko-opetusmenetelmien lisääntyminen on uudempi ilmiö koulutuksessa, ja erilaisia simulaatioita on ryhdytty käyttämään myös käytännön taitojen opetuksessa. Opiskelijan koulureppu on hänen mobiililaitteensa, tiedon valtatiet ovat Internetissä. Verkko oppimisympäristönä edistää myös oppilaitoksen kansainvälistä kanssakäymistä ja lisää opiskelijoiden fyysistä liikkumista ulkomaille opintojen aikana. Vieraassa kulttuuriympäristössä tapahtuvan oppimisprosessin voi kuvitella olevan hyvinkin kokonaisvaltaisen ulottuen ammattitaidon lisääntymisestä ja kielitaidon karttumisesta aina terveen itsetunnon kasvamiseen saakka. Käytetyt oppimisympäristöt ovat kytköksissä myös työelämän muutoksiin. Alkutekijöissä oleva kolmiulotteinen tulostus voi merkitä suuriakin muutoksia teolliseen tuotantoon. Robotiikka muuttaa teollisuuden lisäksi työntekoa myös palvelualoilla ja verkkokaupan lisääntyminen muuttaa osaamistarpeita kaupan alalla. Monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaisten oppijoiden oppimisen. Samalla monipuolistuu opettajan työ. Tulevaisuudessa myös opiskelija itse voi aiempaa enemmän olla vaikuttamassa siihen, minkälaisissa ympäristöissä oppiminen tapahtuu. Tutkintoon johtava oppiminen on tavoitteellista, suunniteltua, systemaattista ja arvioitua. Oppimisympäristöjen monipuolistuminen vaatii tuekseen myös tutkimustietoa siitä, mitä erilaisissa ympäristöissä opitaan ja mitä ei opita ja miten oppimisympäristöjen muutos vaikuttaa oppimiseen, opiskelijan motivaatioon ja opettajan työhön. Opettajat ovat keskeisessä asemassa oppimisympäristöjä kehitettäessä. He ovat oppi misprosessin johtajia, ohjaajia ja oppimisen arvioitsijoita. Voi olla, että tänään jotkut opettajat tuntevat epävarmuutta käyttäessään verkkomenetelmiä työskennellessään opiskelijoiden kanssa, jotka ovat syntyneet mobiililaite kainalossa. Mutta ei aikaakaan, kun meillä on opettajasukupolvi, joka tuntee bittimaailman kuin vettä vaan. Myös tulevaisuudessa korostuu koulutettujen opettajien ammattitaito työhön ja yrittäjyyteen valmentajina ja ihmisyyteen kasvattajina. Jari Laukia Julkaisija HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu Päätoimittaja Johtaja Jari Laukia Ulkoasu Otavamedia, Asiakasviestintä, Anne Kiiski Paino Nykypaino Oy Yhteydenotot Kannen kuva Tommi Tuomi, Anne Kiiski. Kuvassa opiskelijat Roope Rinne ja Joni Simonen. Luokassa, verkossa ja työpaikalla Oppimisympäristöissä on menossa muutoksen aika luokkaopetuksen rinnalla oppimateriaalia voidaan tarjota yhä enemmän verkon kautta ja jopa mobiililaitteisiin sovellettuna. Myös työssäoppimispaikat ovat viimeisen kymmenen vuoden kuluessa merkittävästi kehittyneet oppimisympäristöinä. Keudan ammattiopiston rehtori, pitkään Suomen Ammatilliset Rehtorit ry:ssä toiminut Pekka Aittoniemi kommentoi oppimisympäristökeskustelua. Mitä uutta verkko-opetus tuo oppimiseen? Verkossa ryhmässä oppimisen merkitys korostuu, kun tehtyjä töitä voi nopeasti jakaa ja kommentoida. Interaktiiviset oppimisympäristöt lisääntyvätkin tulevaisuudessa. Verkko myös mahdollistaa uusien metodien käyttämisen, kuten yritystoiminnan simuloinnit ja oppimispelit. 3D-tekniikka luo uusia mahdollisuuksia. Meilläkin on Keudassa käytössä 2nd Lifessä virtuaalipanimo-oppimisalusta. Elokuussa meillä aloittaa verkkopedagogi, joka tukee opettajia verkkomateriaalin tuottamisessa. Verkossa toimiminen alkaa olla jo kaikille tuttua, joten kommunikointi siellä sujuu helposti. Pelkotiloista on päästy kymmenessä vuodessa: nykyään opettajilla on taitoa tuottaa sähköistä oppimateriaalia ja opiskelijat ovat virtuaalisesti osaavia, kunhan vain muistavat itsekurin opiskelussa! Verkko on aina käytettävissä, se ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Mobiililaitteet edesauttavat tätä näkemystä entisestään. Mitä hyvää ja mitä haastetta on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa? Opiskelijalle työssäoppimispaikka on hyvä väylä työelämään, sieltä kertyy tietoja, taitoja ja kokemusta sekä ymmärrystä työelämän säännöistä. Työpaikoille työssäoppijat ovat tuoreen näkökulman ja uusien asioiden tuojia. Opiskelijat ovat valmiuksiltaan erilaisia, ja välillä on haasteellista löytää jokaiselle sopiva työpaikka ja vieläpä opiskelujen kannalta sopivaan aikaan. Pienemmissä yrityksissä tekee välillä tiukkaa löytää aikaa ohjata opiskelijaa. Haasteista huolimatta työssäoppimisen palaute on pääsääntöisesti hyvää. Perustutkinnossa on vyöryn lailla edennyt 2+1 -malli, jossa viimeinen vuosi opiskellaan oppisopimuksella. Malli on valtakunnallisesti hyväksytty, ja Keudan osalta olemme sitoutuneet sen toteutukseen kaikissa ensi syksyn jälkeen alkavissa koulutuksissa. Lisäksi olemme Keudassa panostaneet oppimisympäristöjen työelämälähtöisyyteen. Esimerkiksi autoalan tutkinnossamme on menossa Taitokorjaamohanke, jossa kouluun on rakennettu autokorjaamo. (Lue lisää s. 4). Miten kansainvälistyminen näkyy oppimisympäristöissä? Keudan kansainvälistyminen on opiskelijalähtöistä. Meillä on kymmeniä opiskelijoita ulkomailla työssäoppimisjaksoilla ja myös meille tulee vastavuoroisesti väkeä. Lisäksi huomioimme monikulttuurisuutta myös täällä kotimaassa. Kansainvälistyminen vaatii luotettavia yhteistyökumppaneita maailmalla, verkosto ei synny yhtäkkiä vaan vie vuosia. Lisäksi se edellyttää hankeosaamista ja ehdottomasti johdon sitoutumista toimintaan. Suomalaisten oppilaitosten hankeosaamista arvostetaan, joten lisääntyviin kansainvälisiin hankkeisiin pääsee jatkossa entistä paremmin mukaan. 3

3 Keudassa toimii oikea autokorjaamo Teksti Anneli Frantti Kuva Tommi Tuomi Moniammatillisuus kasvaa opettajankoulutuksessa Teksti Mika Saranpää Keravalla, Nurmijärvellä ja neljällä muulla paikkakunnalla toimiva Keuda Ammattiopisto kouluttaa vuosittain yli opiskelijaa sloganinsa mukaan Työelämän taitajiksi. Oppimisympäristöjen kehittämisessä oppilaitos kulkee kärkijoukoissa. Autoalan perustutkintoa opiskelevat pääsevät Keudassa käytännön töihin Taitokorjaamohankkeen myötä. Koulun työsali on suunniteltu normaalia autokorjaamoa vastaavaksi niin työn kulkua kuin asiakaspalveluakin ajatellen. Korjaamolla tehdään asiakastöitä tilauksesta alkaen ja luovutukseen päättyen työelämän mallin mukaisesti. Sekä opiskelijat että opettajat ovat olleet tyytyväisiä tähän oppimisympäristöön. Mobiilius tuo joustoa oppimiseen Jatkumo verkko-opetuksesta mobiilioppimiseen on käynnissä parhaillaan monissa oppilaitoksissa. Myös Keudassa työkalut vaihtuvat läppäriin ja edelleen älypuhelimeen. Mobiililaitteessa toimivat oppisisällöt tai vuorovaikutustapahtumat mahdollistavat joustavan yhteydenpidon opiskelijan, opettajan ja työelämän (harjoittelupaikan) välillä uudella oppimista palvelevalla tavalla. Tarvitaan kuitenkin tarkkaa suunnittelua, jotta eri osa-alueista muodostuu opiskelijalle selkeä kokonaisuus. Mobiiliympäristön myötä opiskelijan omia tarpeita oppimispolun suunnittelussa on mahdollista ottaa jatkossa entistä paremmin huomioon. Autoalan perustutkintoa opiskelevat pääsevät Keudassa käytännön töihin Taitokorjaamohankkeen myötä. Autoalan perustutkintoa opiskelevat Roope Rinne ja Joni Simonen korjaavat autoja Keudan työsalin autokorjaamossa. Uudenlainen opettajankoulutuksen malli kokoaa yhteen eri pätevyyksiä hankkivat opettajat, joita yhdistää yhteinen työpaikka tai kehittämistehtävä. HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun moniammatillinen malli starttasi toukokuussa. Koulutuksessa ammatillisiksi opettajiksi, erityisopettajiksi ja opinto-ohjaajiksi pätevöi- tyvät opiskelijat tekevät yhteistyötä kentällä toistensa kanssa, esimerkiksi harjoitteluissa ja kehittämistöissä. Eri koulutuksissa opiskelevat henkilöt saatetaan näin yhteisten kehittämiskohteiden äärelle ja tiiviisti yhteiseen prosessiin. Näkökulma eri toimijaryhmillä voi olla erilainen, mutta asia on yhteinen, aina opiskelijan paras. Sosiaalinen media nousee oppimisen välineeksi Sosiaalisessa mediassa toimiminen on luontainen osa nuorten maailmaa ja yhtä lailla yhä useamman aikuisenkin. Sosiaalisen median työkalujen käyttöönotto on alkamassa myös opettajakoulutuksessa. HAAGA-HELIAssa aiheeseen on tartuttu mm. Skills by SoMe -seminaarissa maaliskuussa sekä jo viime vuoden puolella toteutetussa Sociala medier som ett verktyg i vuxenutbildningen -koulutuksessa. Skills by SoMe -seminaari Teksti Katri Aaltonen Skills by SoMe Learning Practical Skills by Using Social Media -seminaari loi näkymiä sosiaalisen median pedagogiseen käyttöön. Maaliskuinen kaksipäiväinen kutsuseminaari oli HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä. Rich media, mobile learning, blogs, Facebook, videos in teaching, futuring methods siinä muutamia Skills by SoMe -seminaarin sisältöä kuvaavia avainsanoja. Mobiiliteknologia, Facebook ja muu sosiaalinen media ovat vähitellen astumassa opiskelun ja oppimisen välineiksi. Seminaarissa pohdittiin tulevaisuuden ammatillista koulutusta ja ammatin oppimista ravistelevia muutoksia ja sosiaalisen median pedagogisen käytön mahdollisuuksia. Seminaariin osallistui opettajakorkeakoulun kansainvälisiä partnereita, opettajaopiskeli - joita ja opettajankouluttajia. Partneriyliopistojen esitysten lisäksi seminaarin työpajoissa harjoiteltiin somen pedagogista käyttöönottoa tekemällä esimerkiksi lyhyitä videoita ja multimediaesityksiä. Yhteisöä ja sisältöä rakentamassa Teksti Irmeli Pietilä Ammatillisen opettajakorkeakoulun kuuden hengen ohjaajatiimi on suunnitellut toteutusta ja hankkinut näin myös itse kokemusta moni-ammatillisuudesta. Koulutuksen järjestäjät odot - tavatkin nyt uutta koulutuksen toteuttamisen tapaa positiivisin mielin. Innehåll Sociala medier Gemenskap Web 2.0 Osana Studio-hanketta HAAGA- HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Arcada toteuttivat ruotsinkielisen Sociala medier som ett verktyg i vuxenutbildningen -koulutuksen syksyllä Lena Johansson, Tore Ståhl ja Irmeli Pietilä ottivat suunnittelussaan lähtö kohdaksi sosiaalisen median kolmi kantaisen määritelmän, jossa kolmion nurkkina ovat yhteisö, sisältö ja vuorovaikutteisuuden mahdollistavat verkkotyökalut. Halusimme luoda koulutuksen, jossa ei keskityttäisi vain työkaluihin ja tekniikkaan, vaan kehitettäisiin samalla ruotsinkielistä sosiaalisen median opetuskäytön yhteisöä ja luotaisiin materiaaleja, jotka palvelevat aikuiskouluttajaa työssään, he sanovat. Konkreettisesti ajatus näkyi niin, ettei koulutuksen lähipäiviä järjestetty tietokoneluokassa palveluiden teknisiä yksityiskohtia harjoitellen, vaan isossa salissa, jossa kokemuksia jaettiin yhteistoiminnallisin menetelmin. Varsinainen some-työvälineiden käyttöönotto tapahtui etäjaksoilla pienryhmien omien valintojen perusteella. Etäohjausta antoivat niin Pietilä kuin oman pienryhmän jäsenetkin, ja kohtaamisia tapahtui Google+ Hangoutin videotapaamisissa sekä blogien kommentoinnin yhteydessä. Kooste koulutuksen tuotoksista on kurssi blogissa osoitteessa 4 5

4 Teksti Liisa Vanhanen-Nuutinen Kuva Jukka Pakarinen TKI työtä opettajankoulutuksen ja ammattipedagogiikan kehittämiseksi Tutkimus- ja kehittämistyö on osa opettajakorkeakoulun pitkäjänteistä strategista toimintaa ja henkilökunnan työtä. Tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen sekä T & K -koordinaattori Johanna Luostarinen korostavat tiimin keskinäistä luottamusta jaksamisen ja menestyksen voimavarana. TKI-työ antaa tärkeän ikkunan ja lisäulottuvuuden opettajan työn kokonaisuuteen. Ilman sitä on vaikea kehittää ammattipedagogiikkaa ja tehdä työstä työelämäläheistä. Saan muiden tutkijakehittäjien kanssa syventyä käytännön ammattitaitoja edistäviin teemoihin. Saan olla hankkeissa nostamassa esille johtamisen, työyhteisöjen kehittämisen, opettajan työn ja oppimisen kipukohtia. Parasta on, että tekemiseen ei kuulu vain tosiasioiden toteaminen vaan niiden kehittäminen, sanoo yliopettaja Kimmo Mäki. Onnistuvaa yhteistyötä tiimeissä ja verkostoissa HAAGA-HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa TKI-toiminnan hallinnolliset käytännöt ovat tutkimuspäällikön ja T&Kkoordinaattorin vastuulla. Tutkimuspäällikön tehtävänä on ohjata TKI-prosessia ennakoinnista hankkeistamiseen ja rahoitushakuun sekä hanketyöhön ja tulosten levittämiseen. T&Kkoordinaattori puolestaan osallistuu rahoitushakuihin ja koordinoi hanketyön käytännön toteutusta ja tiedottamista. Tiimin keskinäinen luottamus on merkittävä asia jaksamisen ja menestyksen kannalta, sanoo T&K-koordinaattori Johanna Luostarinen. Onnistumisia onkin tullut sen myötä, kun toimintamallit ovat hioutuneet kohdalleen ja yhteistyön tekeminen hankehakemuksissa toimii. Yhteistyötä tehdään joko koordinaattorin tai partnerin roolissa. Tutkimus- ja kehittämistyö on käytäntöja hyötylähtöistä kehittävää tutkimusta, jota tehdään yhteistyöverkostoissa. Läheisinä yhteistyökumppaneina on kansallisia ja kansainvälisiä oppilaitoksia, korkeakouluja sekä työelämän tekijöitä. Verkostojen luominen on merkittävä osa TKI-työtä, sanoo tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen. Työn haasteet liittyvät pitkälti rahoitushaun ruuhka-aikoihin, kun kaikki hankehaut ovat työn alla samaan aikaan. Välillä myös partneripyynnöt tulevat kovin myöhään. Lisäksi rahoituskanavien hakeminen voi silloin tällöin olla haastavaa, Luostarinen kertoo. Tulokset käyttöön arjessa Kehityshankkeiden tuloksena syntyy paitsi henkilökohtaista osaamista hankkeeseen osallistuneille myös käytännön ratkaisuja koulutuksiin, uudistuksia opetussuunnitelmiin sekä julkaisuja ja ammattilehtiartikkeleita. Hankkeista nousseita hyviä käytäntöjä py- ritään monin tavoin levittämään paitsi ammatilliseen koulutukseen, myös oman henkilöstön käyttöön, vietäväksi ohjaukseen tai täydennyskoulutukseen, sanoo Vanhanen-Nuutinen. Hankkeisiin liittyvät julkaisut puolestaan palvelevat kaikkia kiinnostuneita. Julkaisuista löytyy lisätietoa osoitteesta: TKI-prosessin eteneminen: TKI-työ on muutakin kuin hankkeiden pyörittämistä Levittäminen ja tuotteistaminen Tulokset Ennakointi ja verkostoituminen Yhteistyö kanssanne on rakentavaa, asiaa kehittävää. Yhteistyömme on tiivistynyt kumppanuuden tasolle. Sirpa Laitinen-Väänänen, yliopettaja, LAMK Opettajakorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö uusia malleja ja välineitä oppimiseen ja opetukseen ammatillisessa koulutuksessa kohteina mm. ohjauskäytännöt, oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö sekä osaamisen arvioinnin käytännöt näkökulmia ohjaussuhteeseen ja ohjauksen menetelmiin, työelämän ja koulutuksen yhteistyöhön ja integroimiseen vuosittain 6 10 hanketta, joissa ollaan joko koordinaattorina tai kumppanina ESR tällä hetkellä suurin ulkopuolisen rahoituksen lähde Esimerkkejä tutkimus- ja kehityshankkeista Osataan-hankkeen valtakunnallisessa verkostossa kehitetään osaamisen arviointia ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyössä Innostuksen ja riskinoton pedagogiikka -hankkeessa rakennetaan yrittäjyyspedagogiikan toimintamallia HAAGA-HELIAn opetukseen OKO opettajankouluttajan osaaminen -tutkimuksessa Suomen ammatilliset opettajakorkeakoulut yhdessä sidosryhmiensä kanssa visioivat opettajankouluttajan työtä ja osaamista vuonna 2020 LeWiCo, learning with companies, on hanke, jossa norjalaisten ja virolaisten opettajankoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään oppimista koulutuksen ja yritysten yhteistyössä Hankkeistaminen ja rahoitus Hankkeet 6 7

5 Tule meille koulutukseen! Nyt tarjolla: Osaamisperustainen ohjaus ja oppiminen ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op NTM-päivityskoulutukset mestareille Vertaismentorointi työssä oppimisen tukena Verme OPH-rahoituksella: Ohjausta työhön ja elämään Hyvä homma Kehittämisohjelmat myös oppilaitos- ja yrityskohtaisesti. > ammatillinen opettajakorkeakoulu Yhteishaku ammatillisiin opettajakoulutuksiin tammikuussa 2014! seuraa nettisivuja JULKAISUJA HAAGA-HELIA Ammatillisessa Opettajakorkeakoulussa on ilmestynyt uusia julkaisuja. Tilaukset ja lisätietoja: tai Kotila, Hannu ja Mäki, Kimmo (toim.) AMMATTIKORKEAKOULU- PEDAGOGIIKKA 2 -KIRJA. Edita Kirja on jatkoa aiemmalle keskustelulle ammattikorkeakoulupedagogiikan luonteesta. Siihen on koottu ajankohtaisia tutkimus- ja kehitystoimintaan pohjautuvia näkemyksiä oppimisesta, ohjauksesta, oppimisympäristöistä ja ammattikorkeakoulujen työelämäsuhteista. Heinilä, Henna; Nuutila, Leena; Rautiainen, Salme ja Mertala, Janne KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 3/2012. Julkaisussa kuvataan ammattikorkeakoulun ohjaustoimintaa ohjaustoimijoiden keskinäisen vertaistuen, opinto-ohjauksen ja vertaistutoroinnin näkökulmista. Heiskanen, Nina NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN MONET HATUT Näyttötutkintojärjestelmän eri toimijoiden puheenvuoroja kentältä. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 4/2012. Artikkelijulkaisussa yhdeksän näyttötutkintojärjestelmän ammattilaista kuvaa oman puheenvuoronsa kautta sitä toimintakenttää ja verkostojen moninaisuutta, missä näyttötutkintomestarit toimivat. Kotila, Hannu ja Mutanen Arto (toim.) KÄYTÄNTÖÄ TUTKIMASSA. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 2/2012. Käytäntöä tutkimassa -julkaisu pyrkii jäsentämään käytäntölähtöiseen tutkimukseen ja työelämän kehittämiseen liittyviä näkökulmia eri suunnista. https://www.facebook.com/hhaokk

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 OSATAAN Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 Miten tähän tultiin? Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HH AOKK 27.9.2012 AHOT korkeakouluissa

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Sosiaalisen median (some) käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä hanke. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Arvioinnin

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Ammatillinen koulutus on ehkä lähihistoriansa suurimman muutoksen edessä. Ammatillisen koulutuksen reformi, rahoituksen pysyvä vähentyminen, digitalisaatio ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-toimintamalli, lyhyesti: Blogi = vihko, laite = kynä, avoin materiaali pilvipalvelussa = kirja Tiimityöskentelyä, motivointia,

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

#DigCompOrg ja #HAMK Työkalu oppilaitoksen digikyvyn kehittämiseen ja arviointiin

#DigCompOrg ja #HAMK Työkalu oppilaitoksen digikyvyn kehittämiseen ja arviointiin #foorumi140 #DigCompOrg ja #HAMK Työkalu oppilaitoksen digikyvyn kehittämiseen ja arviointiin EU:n DigCompOrg-viitekehyksen soveltaminen Hämeen ammattikorkeakoulussa ITK 7.4.2017 Jaana Kullaslahti @jkullaslahti

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Miten koukutamme oppimaan? Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voitaisiin vahvistaa työelämäläheistä

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet?

Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Ammatillinen opettajankoulutus uudistuu Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan erityistarpeet? Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutusfoorumin tehtävät 1. Laaditaan

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet. Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR)

Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet. Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR) Vantaan ammattiopisto Varia maahanmuuttaja hankkeet Hanna Kontio Projektivastaava Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM) Väylä työhön (ESR) Tilanne ennen hankkeita Maahanmuuttajille tarjottavia erillisiä

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Sisältö: Puhetta ja tekoja Tutkittuja ja yksittäisiä näkökulmia Opettajan työn kauhuskenaarioita Opettajan työn kohteen todellisia muutoksia

Sisältö: Puhetta ja tekoja Tutkittuja ja yksittäisiä näkökulmia Opettajan työn kauhuskenaarioita Opettajan työn kohteen todellisia muutoksia OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 Opettajan muuttuva työ TAMK 25.3. 2013 Sisältö: Puhetta ja tekoja Tutkittuja ja yksittäisiä

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma

Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma Minna Kuivalainen Haaga-Helia, ammatillinen opettajakorkeakoulu Opetusharjoittelu: Suomen Diakoniaopisto, SDO Sote-koulutus 16.1-20.1.2017 Opetusharjoittelupaikka ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen

CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen 9.2.2012 CASE PRAKSIS opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kohtaaminen Kehrä tutkijasosiaalityöntekijä Tiina Muukkonen www.socca.fi/lastensuojelu

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille.

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto Stadin ammattiopisto Lukuvuoden 2014-2015 aloitustilaisuus Leena Mäkelä 4/5/13 Tervetuloa töihin! Stadin ammattiopiston toinen lukuvuosi alkaa Opiskelijarekrytointi jatkuu edelleen Oppimisympäristöjä parannetaan

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot