6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ"

Transkriptio

1 HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun sidosryhmälehti Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 4 6 Tutkimus- ja kehitystyö edistää ammattipedagogiikkaa

2 PÄÄKIRJOITUS Teksti Anneli Frantti Kuva Kari Hautala TÄSSÄ NUMEROSSA 2 Pääkirjoitus 3 Luokassa, verkossa ja työpaikalla 4 Keudassa toimii oikea autokorjaamo 5 Moniammatillisuus kasvaa opettajankoulutuksessa Sosiaalinen media nousee oppimisen välineeksi Skils by Some -seminaari Yhteisöä ja sisältöä rakentamssa 6 TKI - työtä opettajankoulutuksen ja ammattipedagogiikan kehittämiseksi 8 Tule meille koulutukseen! Julkaisuja Opiskelijan koulureppu on hänen mobiililaitteensa, tiedon valtatiet ovat Internetissä. HAAGA-HELIA Ratapihantie 13, Helsinki Puhelin (09) Tulevaisuuden oppimisympäristöt monipuolistuva opettajan työ Oppimisympäristöjen on yleisesti katsottu koostuvan fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista ympäristöistä. Fyysisiä ympäristöjä ajateltaessa ammatillista koulutusta on aina harjoitettu verraten monipuolisissa oppimisympäristöissä, kuten luokkahuoneissa, koulujen työsaleissa ja autenttisessa työympäristössä. Ammatillinen peruskoulutus on antanut perusvalmiudet työelämään ja varsinainen ammattitaito on opittu työelämässä. Tässä ajattelussa on nähtävissä muutosta. Työelämä odottaa yhä valmiimpia työntekijöitä suoraan koulutuksesta. Työharjoittelut ja työssäoppiminen ovat oppisopimuskoulutuksen ohella lisänneet työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Erilaisia malleja työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi kehitellään paikallisesti koko ajan. Verkko-opetusmenetelmien lisääntyminen on uudempi ilmiö koulutuksessa, ja erilaisia simulaatioita on ryhdytty käyttämään myös käytännön taitojen opetuksessa. Opiskelijan koulureppu on hänen mobiililaitteensa, tiedon valtatiet ovat Internetissä. Verkko oppimisympäristönä edistää myös oppilaitoksen kansainvälistä kanssakäymistä ja lisää opiskelijoiden fyysistä liikkumista ulkomaille opintojen aikana. Vieraassa kulttuuriympäristössä tapahtuvan oppimisprosessin voi kuvitella olevan hyvinkin kokonaisvaltaisen ulottuen ammattitaidon lisääntymisestä ja kielitaidon karttumisesta aina terveen itsetunnon kasvamiseen saakka. Käytetyt oppimisympäristöt ovat kytköksissä myös työelämän muutoksiin. Alkutekijöissä oleva kolmiulotteinen tulostus voi merkitä suuriakin muutoksia teolliseen tuotantoon. Robotiikka muuttaa teollisuuden lisäksi työntekoa myös palvelualoilla ja verkkokaupan lisääntyminen muuttaa osaamistarpeita kaupan alalla. Monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaisten oppijoiden oppimisen. Samalla monipuolistuu opettajan työ. Tulevaisuudessa myös opiskelija itse voi aiempaa enemmän olla vaikuttamassa siihen, minkälaisissa ympäristöissä oppiminen tapahtuu. Tutkintoon johtava oppiminen on tavoitteellista, suunniteltua, systemaattista ja arvioitua. Oppimisympäristöjen monipuolistuminen vaatii tuekseen myös tutkimustietoa siitä, mitä erilaisissa ympäristöissä opitaan ja mitä ei opita ja miten oppimisympäristöjen muutos vaikuttaa oppimiseen, opiskelijan motivaatioon ja opettajan työhön. Opettajat ovat keskeisessä asemassa oppimisympäristöjä kehitettäessä. He ovat oppi misprosessin johtajia, ohjaajia ja oppimisen arvioitsijoita. Voi olla, että tänään jotkut opettajat tuntevat epävarmuutta käyttäessään verkkomenetelmiä työskennellessään opiskelijoiden kanssa, jotka ovat syntyneet mobiililaite kainalossa. Mutta ei aikaakaan, kun meillä on opettajasukupolvi, joka tuntee bittimaailman kuin vettä vaan. Myös tulevaisuudessa korostuu koulutettujen opettajien ammattitaito työhön ja yrittäjyyteen valmentajina ja ihmisyyteen kasvattajina. Jari Laukia Julkaisija HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu Päätoimittaja Johtaja Jari Laukia Ulkoasu Otavamedia, Asiakasviestintä, Anne Kiiski Paino Nykypaino Oy Yhteydenotot Kannen kuva Tommi Tuomi, Anne Kiiski. Kuvassa opiskelijat Roope Rinne ja Joni Simonen. Luokassa, verkossa ja työpaikalla Oppimisympäristöissä on menossa muutoksen aika luokkaopetuksen rinnalla oppimateriaalia voidaan tarjota yhä enemmän verkon kautta ja jopa mobiililaitteisiin sovellettuna. Myös työssäoppimispaikat ovat viimeisen kymmenen vuoden kuluessa merkittävästi kehittyneet oppimisympäristöinä. Keudan ammattiopiston rehtori, pitkään Suomen Ammatilliset Rehtorit ry:ssä toiminut Pekka Aittoniemi kommentoi oppimisympäristökeskustelua. Mitä uutta verkko-opetus tuo oppimiseen? Verkossa ryhmässä oppimisen merkitys korostuu, kun tehtyjä töitä voi nopeasti jakaa ja kommentoida. Interaktiiviset oppimisympäristöt lisääntyvätkin tulevaisuudessa. Verkko myös mahdollistaa uusien metodien käyttämisen, kuten yritystoiminnan simuloinnit ja oppimispelit. 3D-tekniikka luo uusia mahdollisuuksia. Meilläkin on Keudassa käytössä 2nd Lifessä virtuaalipanimo-oppimisalusta. Elokuussa meillä aloittaa verkkopedagogi, joka tukee opettajia verkkomateriaalin tuottamisessa. Verkossa toimiminen alkaa olla jo kaikille tuttua, joten kommunikointi siellä sujuu helposti. Pelkotiloista on päästy kymmenessä vuodessa: nykyään opettajilla on taitoa tuottaa sähköistä oppimateriaalia ja opiskelijat ovat virtuaalisesti osaavia, kunhan vain muistavat itsekurin opiskelussa! Verkko on aina käytettävissä, se ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Mobiililaitteet edesauttavat tätä näkemystä entisestään. Mitä hyvää ja mitä haastetta on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa? Opiskelijalle työssäoppimispaikka on hyvä väylä työelämään, sieltä kertyy tietoja, taitoja ja kokemusta sekä ymmärrystä työelämän säännöistä. Työpaikoille työssäoppijat ovat tuoreen näkökulman ja uusien asioiden tuojia. Opiskelijat ovat valmiuksiltaan erilaisia, ja välillä on haasteellista löytää jokaiselle sopiva työpaikka ja vieläpä opiskelujen kannalta sopivaan aikaan. Pienemmissä yrityksissä tekee välillä tiukkaa löytää aikaa ohjata opiskelijaa. Haasteista huolimatta työssäoppimisen palaute on pääsääntöisesti hyvää. Perustutkinnossa on vyöryn lailla edennyt 2+1 -malli, jossa viimeinen vuosi opiskellaan oppisopimuksella. Malli on valtakunnallisesti hyväksytty, ja Keudan osalta olemme sitoutuneet sen toteutukseen kaikissa ensi syksyn jälkeen alkavissa koulutuksissa. Lisäksi olemme Keudassa panostaneet oppimisympäristöjen työelämälähtöisyyteen. Esimerkiksi autoalan tutkinnossamme on menossa Taitokorjaamohanke, jossa kouluun on rakennettu autokorjaamo. (Lue lisää s. 4). Miten kansainvälistyminen näkyy oppimisympäristöissä? Keudan kansainvälistyminen on opiskelijalähtöistä. Meillä on kymmeniä opiskelijoita ulkomailla työssäoppimisjaksoilla ja myös meille tulee vastavuoroisesti väkeä. Lisäksi huomioimme monikulttuurisuutta myös täällä kotimaassa. Kansainvälistyminen vaatii luotettavia yhteistyökumppaneita maailmalla, verkosto ei synny yhtäkkiä vaan vie vuosia. Lisäksi se edellyttää hankeosaamista ja ehdottomasti johdon sitoutumista toimintaan. Suomalaisten oppilaitosten hankeosaamista arvostetaan, joten lisääntyviin kansainvälisiin hankkeisiin pääsee jatkossa entistä paremmin mukaan. 3

3 Keudassa toimii oikea autokorjaamo Teksti Anneli Frantti Kuva Tommi Tuomi Moniammatillisuus kasvaa opettajankoulutuksessa Teksti Mika Saranpää Keravalla, Nurmijärvellä ja neljällä muulla paikkakunnalla toimiva Keuda Ammattiopisto kouluttaa vuosittain yli opiskelijaa sloganinsa mukaan Työelämän taitajiksi. Oppimisympäristöjen kehittämisessä oppilaitos kulkee kärkijoukoissa. Autoalan perustutkintoa opiskelevat pääsevät Keudassa käytännön töihin Taitokorjaamohankkeen myötä. Koulun työsali on suunniteltu normaalia autokorjaamoa vastaavaksi niin työn kulkua kuin asiakaspalveluakin ajatellen. Korjaamolla tehdään asiakastöitä tilauksesta alkaen ja luovutukseen päättyen työelämän mallin mukaisesti. Sekä opiskelijat että opettajat ovat olleet tyytyväisiä tähän oppimisympäristöön. Mobiilius tuo joustoa oppimiseen Jatkumo verkko-opetuksesta mobiilioppimiseen on käynnissä parhaillaan monissa oppilaitoksissa. Myös Keudassa työkalut vaihtuvat läppäriin ja edelleen älypuhelimeen. Mobiililaitteessa toimivat oppisisällöt tai vuorovaikutustapahtumat mahdollistavat joustavan yhteydenpidon opiskelijan, opettajan ja työelämän (harjoittelupaikan) välillä uudella oppimista palvelevalla tavalla. Tarvitaan kuitenkin tarkkaa suunnittelua, jotta eri osa-alueista muodostuu opiskelijalle selkeä kokonaisuus. Mobiiliympäristön myötä opiskelijan omia tarpeita oppimispolun suunnittelussa on mahdollista ottaa jatkossa entistä paremmin huomioon. Autoalan perustutkintoa opiskelevat pääsevät Keudassa käytännön töihin Taitokorjaamohankkeen myötä. Autoalan perustutkintoa opiskelevat Roope Rinne ja Joni Simonen korjaavat autoja Keudan työsalin autokorjaamossa. Uudenlainen opettajankoulutuksen malli kokoaa yhteen eri pätevyyksiä hankkivat opettajat, joita yhdistää yhteinen työpaikka tai kehittämistehtävä. HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun moniammatillinen malli starttasi toukokuussa. Koulutuksessa ammatillisiksi opettajiksi, erityisopettajiksi ja opinto-ohjaajiksi pätevöi- tyvät opiskelijat tekevät yhteistyötä kentällä toistensa kanssa, esimerkiksi harjoitteluissa ja kehittämistöissä. Eri koulutuksissa opiskelevat henkilöt saatetaan näin yhteisten kehittämiskohteiden äärelle ja tiiviisti yhteiseen prosessiin. Näkökulma eri toimijaryhmillä voi olla erilainen, mutta asia on yhteinen, aina opiskelijan paras. Sosiaalinen media nousee oppimisen välineeksi Sosiaalisessa mediassa toimiminen on luontainen osa nuorten maailmaa ja yhtä lailla yhä useamman aikuisenkin. Sosiaalisen median työkalujen käyttöönotto on alkamassa myös opettajakoulutuksessa. HAAGA-HELIAssa aiheeseen on tartuttu mm. Skills by SoMe -seminaarissa maaliskuussa sekä jo viime vuoden puolella toteutetussa Sociala medier som ett verktyg i vuxenutbildningen -koulutuksessa. Skills by SoMe -seminaari Teksti Katri Aaltonen Skills by SoMe Learning Practical Skills by Using Social Media -seminaari loi näkymiä sosiaalisen median pedagogiseen käyttöön. Maaliskuinen kaksipäiväinen kutsuseminaari oli HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä. Rich media, mobile learning, blogs, Facebook, videos in teaching, futuring methods siinä muutamia Skills by SoMe -seminaarin sisältöä kuvaavia avainsanoja. Mobiiliteknologia, Facebook ja muu sosiaalinen media ovat vähitellen astumassa opiskelun ja oppimisen välineiksi. Seminaarissa pohdittiin tulevaisuuden ammatillista koulutusta ja ammatin oppimista ravistelevia muutoksia ja sosiaalisen median pedagogisen käytön mahdollisuuksia. Seminaariin osallistui opettajakorkeakoulun kansainvälisiä partnereita, opettajaopiskeli - joita ja opettajankouluttajia. Partneriyliopistojen esitysten lisäksi seminaarin työpajoissa harjoiteltiin somen pedagogista käyttöönottoa tekemällä esimerkiksi lyhyitä videoita ja multimediaesityksiä. Yhteisöä ja sisältöä rakentamassa Teksti Irmeli Pietilä Ammatillisen opettajakorkeakoulun kuuden hengen ohjaajatiimi on suunnitellut toteutusta ja hankkinut näin myös itse kokemusta moni-ammatillisuudesta. Koulutuksen järjestäjät odot - tavatkin nyt uutta koulutuksen toteuttamisen tapaa positiivisin mielin. Innehåll Sociala medier Gemenskap Web 2.0 Osana Studio-hanketta HAAGA- HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Arcada toteuttivat ruotsinkielisen Sociala medier som ett verktyg i vuxenutbildningen -koulutuksen syksyllä Lena Johansson, Tore Ståhl ja Irmeli Pietilä ottivat suunnittelussaan lähtö kohdaksi sosiaalisen median kolmi kantaisen määritelmän, jossa kolmion nurkkina ovat yhteisö, sisältö ja vuorovaikutteisuuden mahdollistavat verkkotyökalut. Halusimme luoda koulutuksen, jossa ei keskityttäisi vain työkaluihin ja tekniikkaan, vaan kehitettäisiin samalla ruotsinkielistä sosiaalisen median opetuskäytön yhteisöä ja luotaisiin materiaaleja, jotka palvelevat aikuiskouluttajaa työssään, he sanovat. Konkreettisesti ajatus näkyi niin, ettei koulutuksen lähipäiviä järjestetty tietokoneluokassa palveluiden teknisiä yksityiskohtia harjoitellen, vaan isossa salissa, jossa kokemuksia jaettiin yhteistoiminnallisin menetelmin. Varsinainen some-työvälineiden käyttöönotto tapahtui etäjaksoilla pienryhmien omien valintojen perusteella. Etäohjausta antoivat niin Pietilä kuin oman pienryhmän jäsenetkin, ja kohtaamisia tapahtui Google+ Hangoutin videotapaamisissa sekä blogien kommentoinnin yhteydessä. Kooste koulutuksen tuotoksista on kurssi blogissa osoitteessa 4 5

4 Teksti Liisa Vanhanen-Nuutinen Kuva Jukka Pakarinen TKI työtä opettajankoulutuksen ja ammattipedagogiikan kehittämiseksi Tutkimus- ja kehittämistyö on osa opettajakorkeakoulun pitkäjänteistä strategista toimintaa ja henkilökunnan työtä. Tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen sekä T & K -koordinaattori Johanna Luostarinen korostavat tiimin keskinäistä luottamusta jaksamisen ja menestyksen voimavarana. TKI-työ antaa tärkeän ikkunan ja lisäulottuvuuden opettajan työn kokonaisuuteen. Ilman sitä on vaikea kehittää ammattipedagogiikkaa ja tehdä työstä työelämäläheistä. Saan muiden tutkijakehittäjien kanssa syventyä käytännön ammattitaitoja edistäviin teemoihin. Saan olla hankkeissa nostamassa esille johtamisen, työyhteisöjen kehittämisen, opettajan työn ja oppimisen kipukohtia. Parasta on, että tekemiseen ei kuulu vain tosiasioiden toteaminen vaan niiden kehittäminen, sanoo yliopettaja Kimmo Mäki. Onnistuvaa yhteistyötä tiimeissä ja verkostoissa HAAGA-HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa TKI-toiminnan hallinnolliset käytännöt ovat tutkimuspäällikön ja T&Kkoordinaattorin vastuulla. Tutkimuspäällikön tehtävänä on ohjata TKI-prosessia ennakoinnista hankkeistamiseen ja rahoitushakuun sekä hanketyöhön ja tulosten levittämiseen. T&Kkoordinaattori puolestaan osallistuu rahoitushakuihin ja koordinoi hanketyön käytännön toteutusta ja tiedottamista. Tiimin keskinäinen luottamus on merkittävä asia jaksamisen ja menestyksen kannalta, sanoo T&K-koordinaattori Johanna Luostarinen. Onnistumisia onkin tullut sen myötä, kun toimintamallit ovat hioutuneet kohdalleen ja yhteistyön tekeminen hankehakemuksissa toimii. Yhteistyötä tehdään joko koordinaattorin tai partnerin roolissa. Tutkimus- ja kehittämistyö on käytäntöja hyötylähtöistä kehittävää tutkimusta, jota tehdään yhteistyöverkostoissa. Läheisinä yhteistyökumppaneina on kansallisia ja kansainvälisiä oppilaitoksia, korkeakouluja sekä työelämän tekijöitä. Verkostojen luominen on merkittävä osa TKI-työtä, sanoo tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen. Työn haasteet liittyvät pitkälti rahoitushaun ruuhka-aikoihin, kun kaikki hankehaut ovat työn alla samaan aikaan. Välillä myös partneripyynnöt tulevat kovin myöhään. Lisäksi rahoituskanavien hakeminen voi silloin tällöin olla haastavaa, Luostarinen kertoo. Tulokset käyttöön arjessa Kehityshankkeiden tuloksena syntyy paitsi henkilökohtaista osaamista hankkeeseen osallistuneille myös käytännön ratkaisuja koulutuksiin, uudistuksia opetussuunnitelmiin sekä julkaisuja ja ammattilehtiartikkeleita. Hankkeista nousseita hyviä käytäntöjä py- ritään monin tavoin levittämään paitsi ammatilliseen koulutukseen, myös oman henkilöstön käyttöön, vietäväksi ohjaukseen tai täydennyskoulutukseen, sanoo Vanhanen-Nuutinen. Hankkeisiin liittyvät julkaisut puolestaan palvelevat kaikkia kiinnostuneita. Julkaisuista löytyy lisätietoa osoitteesta: TKI-prosessin eteneminen: TKI-työ on muutakin kuin hankkeiden pyörittämistä Levittäminen ja tuotteistaminen Tulokset Ennakointi ja verkostoituminen Yhteistyö kanssanne on rakentavaa, asiaa kehittävää. Yhteistyömme on tiivistynyt kumppanuuden tasolle. Sirpa Laitinen-Väänänen, yliopettaja, LAMK Opettajakorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö uusia malleja ja välineitä oppimiseen ja opetukseen ammatillisessa koulutuksessa kohteina mm. ohjauskäytännöt, oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö sekä osaamisen arvioinnin käytännöt näkökulmia ohjaussuhteeseen ja ohjauksen menetelmiin, työelämän ja koulutuksen yhteistyöhön ja integroimiseen vuosittain 6 10 hanketta, joissa ollaan joko koordinaattorina tai kumppanina ESR tällä hetkellä suurin ulkopuolisen rahoituksen lähde Esimerkkejä tutkimus- ja kehityshankkeista Osataan-hankkeen valtakunnallisessa verkostossa kehitetään osaamisen arviointia ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyössä Innostuksen ja riskinoton pedagogiikka -hankkeessa rakennetaan yrittäjyyspedagogiikan toimintamallia HAAGA-HELIAn opetukseen OKO opettajankouluttajan osaaminen -tutkimuksessa Suomen ammatilliset opettajakorkeakoulut yhdessä sidosryhmiensä kanssa visioivat opettajankouluttajan työtä ja osaamista vuonna 2020 LeWiCo, learning with companies, on hanke, jossa norjalaisten ja virolaisten opettajankoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään oppimista koulutuksen ja yritysten yhteistyössä Hankkeistaminen ja rahoitus Hankkeet 6 7

5 Tule meille koulutukseen! Nyt tarjolla: Osaamisperustainen ohjaus ja oppiminen ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op NTM-päivityskoulutukset mestareille Vertaismentorointi työssä oppimisen tukena Verme OPH-rahoituksella: Ohjausta työhön ja elämään Hyvä homma Kehittämisohjelmat myös oppilaitos- ja yrityskohtaisesti. > ammatillinen opettajakorkeakoulu Yhteishaku ammatillisiin opettajakoulutuksiin tammikuussa 2014! seuraa nettisivuja JULKAISUJA HAAGA-HELIA Ammatillisessa Opettajakorkeakoulussa on ilmestynyt uusia julkaisuja. Tilaukset ja lisätietoja: tai Kotila, Hannu ja Mäki, Kimmo (toim.) AMMATTIKORKEAKOULU- PEDAGOGIIKKA 2 -KIRJA. Edita Kirja on jatkoa aiemmalle keskustelulle ammattikorkeakoulupedagogiikan luonteesta. Siihen on koottu ajankohtaisia tutkimus- ja kehitystoimintaan pohjautuvia näkemyksiä oppimisesta, ohjauksesta, oppimisympäristöistä ja ammattikorkeakoulujen työelämäsuhteista. Heinilä, Henna; Nuutila, Leena; Rautiainen, Salme ja Mertala, Janne KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 3/2012. Julkaisussa kuvataan ammattikorkeakoulun ohjaustoimintaa ohjaustoimijoiden keskinäisen vertaistuen, opinto-ohjauksen ja vertaistutoroinnin näkökulmista. Heiskanen, Nina NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN MONET HATUT Näyttötutkintojärjestelmän eri toimijoiden puheenvuoroja kentältä. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 4/2012. Artikkelijulkaisussa yhdeksän näyttötutkintojärjestelmän ammattilaista kuvaa oman puheenvuoronsa kautta sitä toimintakenttää ja verkostojen moninaisuutta, missä näyttötutkintomestarit toimivat. Kotila, Hannu ja Mutanen Arto (toim.) KÄYTÄNTÖÄ TUTKIMASSA. HAAGA-HELIA Puheenvuoroja 2/2012. Käytäntöä tutkimassa -julkaisu pyrkii jäsentämään käytäntölähtöiseen tutkimukseen ja työelämän kehittämiseen liittyviä näkökulmia eri suunnista. https://www.facebook.com/hhaokk

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Liisa Torvinen Hannu Valkama. YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa

Liisa Torvinen Hannu Valkama. YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa Liisa Torvinen Hannu Valkama YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää arviointia opettajankoulutuksen arjessa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 5/2008 Liisa Torvinen Hannu Valkama YKSIVUOTINEN PUNTARISSA Kehittävää

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot