Some-markkinoinnin. trendit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Some-markkinoinnin. trendit"

Transkriptio

1 Some-markkinoinnin trendit 24 johtavan kotimaisen asiantuntijan näkemys 2014 Helene Auramo / Jussi-Pekka Erkkola / Ida Hakola / Jani Halme / Karoliina Harjanne / Antti Isokangas / Juho Jokinen / Kati Keronen / Antti Leino / Petteri Lillberg / Henri Molin / Toni Nummela / Aki Ovaska / Harto Pönkä / Mari Rasimus / Janne Saarikko / Satu Stolt-Väyrynen / Kati Sulin / Tommi Taponen / Ville Tolvanen / Matias Vaara / Aku Varamäki / Riku Vassinen / Pär Österlund #sometrendit2014 Tutkimus julkaistu Lisätietoja:

2 Sisällys Johdanto 2 Tiivistelmä 3 Tärkeimmät kehityssuunnat 2014 mihin ollaan menossa? 4 Kanavasuunnitelma 2014 missä keskustelut käydään? 9 Termien hautausmaa mistä ei pitäisi puhua? 11 Liite: Vastaukset 12 1

3 1. Johdanto Vuosi on ikuisuus sosiaalisen median maailmassa. Kvartaalissakin ehtii jo nousta muutama mielenkiintoinen uusi palvelu pinnalle, laitekannat kehittyä vähintäänkin versiosta toiseen ja ihmisten mielenkiinto pyrähdellä ympäriinsä bittivirrassa. Edellisen ja malliaan ensimmäisen some-markkinoinnin trendikatsauksemme aikaan moni asia näytti erilaiselta. Vuodessa on siirrytty visuaalisuudessa kuvista videoihin, sisäisessä organisoinnissa siilojen purkamisesta yhteistyön prosessien linjaamiseen ja kanavasuunnittelussa kaikenkattavasta täsmätargetoituun. Sisältömarkkinointi on vakiinnuttanut asemansa puheessa. Moni muu on puolestaan hiljalleen hävinnyt keskusteluista. Yleisesti on siirrytty isoista asioista pienempiin, harvoista lukemattomiin, viilatuista aidomman makuisiin: kohti kokonaisvaltaista sosiaalista yritystä, jossa arvot ohjaavat tekemistä ja teot puhututtavat. Maailman muuttuessa ympärillämme tämä tutkimus ankkuroi itsensä kiinni johonkin pysyvään: kotimaisten markkinoijien tarpeeseen ymmärtää toimintaympäristöään. Tulevaisuuden tähystäjiksi olemme saaneet jälleen kerran mahtavan joukon alalla kouliintuneita näkijöitä ja tekijöitä. Suomen kovimpia sellaisia. Kiitos heistä jokaiselle. Sosiaalisemman markkinoinnin puolesta, Jari Lähdevuori Co-Founder, CEO Kurio Elli Tuominen Co-Founder, Strategist Kurio 2

4 2. Tiivistelmä Some-markkinoinnin trendit Sosiaalisuus sulautuu markkinointistrategiaan // Sosiaalista mediaa ei tule enää tarkastella irrallaan yrityksen muusta tekemisestä. Se tulee integroida kaikkeen olemassa olevaan aina yrityksen strategioista lähtien. 2 Aitouden kaipuu // Sosiaalisessa mediassa totuus nousee jatkuvasti pintaan, minkä johdosta ihmiset ovat alkaneet kaivata aitoja asioita ja oikeita ihmisiä kiiltokuvien sijaan. 3 Yrityskulttuurin muutokselle tilausta // Mitä enemmän yritykset ovat sosiaalisessa mediassa sitä selvemmäksi on käynyt tarve koko yritysten kulttuuriselle muutokselle. Sosiaalisuuden aika asettaa visiolle, missiolle ja arvoille uudet vaatimukset. 4 Toiminnan luonnetta muutettava jatkuvammaksi ja ketterämmäksi // Menestyäkseen reaaliaikaisesti toimivassa some-kentässä yrityksen tulee pysyä jatkuvasti ajantasalla omaan toimintaansa liittyvistä asioista ja pystyttävä reagoimaan näihin hetkessä. 5 Sisäisen yhteistyön prosessien hiominen // Ei riitä, että siilot on purettu tiimien, yksiköiden ja kumppanuusyritysten väliltä nyt pitää rakentaa siltoja, jotta yhteistyö on saumatonta. 6 Sosiaalisen median pirstaloituminen // Siinä missä aiemmin some oli yhtä kuin Facebook, tarkoittaa se tänä päivänä aidosti kirjavaa sosiaalisten medioiden kokoelmaa. 7 Koko kansan some // Suuret ikäluokat ovat ottaneet sosiaalisen median omakseen tehden siitä arkipäivää koko Suomelle. 8 Video lyö läpi // Ensin tulivat kuvat, seuraavaksi videot. Tarkoitukseen sopivien palveluiden ja laitteiden levittyä laajalle videosisältöjen määrä kasvaa entisestään ja niiden käytöstä tulee luonteva osa kommunikaatiota. 9 Käyttäjät menevät mobiili edellä // Sosiaalista mediaa käytetään useimmiten laitteella, joka on mukana kulkeva. 10 Yhteisöt sulkeutuvat mikrokosmoksiinsa // Rajatulle ryhmälle tarkoitetut kommunikaatioalustat Facebook-ryhmistä Snapchatin kaltaisiin pikaviestipalveluihin kasvattavat suosiotaan avoimempien yhteisöjen rinnalla. 11 Sisältömarkkinointia nostettava seuraavalle tasolle // Sisältömarkkinointi löi ajatteluntasolla läpi vuonna Nyt on tarvetta keskittyä toiminnan tehostamiseen niin ulkoisen kiinnostavuuden kuin sisäisen järjestäytymisen näkökulmasta. 12 UGC palaa entistä ehompana // Kuluttajien tuottama sisältö tulee takaisin markkinoijien agendalle muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen virheistä oppineena. 13 Hyötyjen todentamisen ikuinen haaste // Saatavilla olevan datan määrästä huolimatta mitattavien tulosten esittäminen tuottaa edelleen vaikeuksia. 3

5 3. Tärkeimmät kehityssuunnat 2014 mihin ollaan menossa? Kysyimme 24 kotimaiselta visionääriltä, miltä some-markkinointi näyttää Suomessa vuonna Vastaajat edustavat laajaa joukkoa erilaisia näkökulmia: mukaan mahtuu niin mainos-, media-, some- kuin digitoimistojen asiantuntijoita, Suomen suurimpien B2C- ja B2B-yritysten edustajia, nuoria lupauksia ja vanhoja konkareita. Heidän vastauksistaan nousi esille kolmetoista keskeistä trendiä. 1 Sosiaalisuus sulautuu markkinointistrategiaan Markkinoinnin muuttuessa entistä sisältölähtöisemmäksi entistäkin harvempi ajattelee sosiaalista mediaa erillisenä kanavana. Ei laadita enää sosiaalisen median markkinointistrategioita, vaan sosiaalisuus nähdään olennaisena osana koko markkinoinnin strategiaa. Erilaisilla sosiaalisen median palveluilla on omat tehtävänsä markkinointiviestinnän kokonaisuudessa, mutta tärkeintä ei ole se, mitä ne tekevät yksin, vaan se, miten ne pelaavat yhteen ja minkälainen kokonaisuus niistä syntyy. (Antti Isokangas) Organisaatioiden sosiaalisen median strategiat ovat edelleen harvoin integroituneet yrityksen olemassa olevaan strategiaan. Tavoitteet ja oikeat mittarit sosiaalisen median toiminnassa tuntuvat puuttuvan yhdeltä jos toiseltakin. (Helene Auramo) 2014 on vuosi, jolloin yritykset muokkaavat markkinointistrategiansa uusiksi. Sosiaalinen media on opettanut, että strategiaa on voitava muuttaa tarvittaessa tai siihen voidaan lisätä uusia palasia. (Henri Molin) Sosiaalinen media erillisenä asiana katoaa. Sosiaalinen media oli ennen nätisti laatikkoon laitettava asia, jota voitiin käsitellä omana kokonaisuutena. Vuonna 2014 mahdollisuus jakaa ja kommentoida on leivottu sisään lähes kaikkiin internetpalveluihin. Sosiaalinen media siis yksinkertaisesti kuvaa verkon vallitsevaa toimintalogiikkaa. Tässä valossa kysymys kannattaako meidän olla mukana sosiaalisessa mediassa? tuntuu jo turhalta. (Matias Vaara) 2 Aitouden kaipuu Some-markkinoinnin luokkajako! Roska lisääntyy ja aitoutta vaalivat kurovat etumatkaa massoihin. Yritysten johto on tulossa ulos some-kaapeistaan, mikä on hyvä asia. Mutta kuinka moni johtaja uskaltaa antaa luvan tehdä some-markkinointia uuden markkinoinnin periaatteilla aidolla kuluttajaa kiinnostavalla sisällöllä ja palveluilla perinteisen yrityslähtöisen massaviestinnän sijaan? (Janne Saarikko) Uskon että yrityksille trendinä on yhä aidommat asiat. Kampanjoista ja kikoista siirrytään enemmän jatkuvaan dialogiin, tuotekehitykseen, asiakassuhteeseen ja palveluun verkossa. (Juho Jokinen) Onnistuminen somessa on yleensä hyvin lähellä yrityksen ydinosaamista ja toimintaa, pieniä arjen tekoja suurten visioiden sijaan. (Kati Keronen) 3 Yrityskulttuurin muutokselle tilausta [Tärkein kehityssuunta on] markkinointistrategian ja yrityskulttuurin muuttaminen. Strategian tulee yhdistää eri kanavat: miltä näytämme, miten 4

6 kerromme ja vuorovaikutamme. Sisällöntuotanto muuttuu monikanavaiseksi. Samaa sisältöä on hyödynnettävä eri kanavissa riippumatta mitä kanavaa tai laitetta kuluttaja käyttää. Monikanavaisuus tarkoittaa myös siilojen rikkomista. Jotta yritys onnistuu uudessa strategiassaan, on sen sitoutetteva työntekijät jakamaan samat arvot ja visio. Yrityskulttuuri, joka kannustaa työntekijöitä oppimaan ja jakamaan tietoa, voittaa. (Henri Molin) Sosiaalinen media integroituu entistä saumattomammin osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa eikä ole enää erillinen toiminto. Siellä käytävä dialogi ohjaa yritystä oikeaan suuntaan ja toisaalta brändinrakennuksen perustaksi nousee entistä voimakkaammin kohtaamiset: miten asiakkaat tai sidosryhmät kohdataan sosiaalisessa mediassa ja miten he puhuvat yrityksestä eteenpäin. Läpinäkyvät, kuluttajalähtöiset yritykset, joilla on aito ja inspiroiva missio ja jotka käyttävät käytyä dialogia ja kuuntelua toimintansa ohjaamiseen, pärjäävät. (Mari Rasimus) Jos yritys haluaa olla uskottava sosiaalisessa mediassa, sen tulee toimia muutenkin kuin markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa ja somen toimintatavoilla. On vaikea olla kovin sosiaalinen ulospäin, jos sisäisesti toimitaan vanhan maailman opeilla. Toisaalta, jotta näin voisi tapahtua, yrityksen johdon pitäisi ensin ymmärtää, mistä sosiaalisessa mediassa on kyse. Asennemuutosta harvoin tapahtuu ennen kuin käyttää itse sosiaalista mediaa aktiivisesti ja huomaa sen edut kokemuksen karttuessa. Kyseessä on siis eräänlainen muna-kana-ongelma, minkä takia tämä on suurin haaste [vuodelle 2014]. (Harto Pönkä) 4 Toiminnan luonnetta muutettava jatkuvammaksi ja ketterämmäksi Useimmat toimistot etuliitteestä riippumatta kuten asiakkaatkin ovat edelleen klassisia projekti- ja brief-organisaatioita. Toisin sanoen hitaita. Valmistellaan brief, briiffataan projekti, sitten toimisto miettii, palaa ja presentoi jne. Somessa on monesti kysymys eräänlaisesta Twitter-luovudesta otetaan asiasta kiinni, reagoidaan, kommentoidaan ja nostetaan aiheeksi. Kenen organisaatio, rohkeus, työajat, talentti ja hyväksyttämisprosessit taipuvat tähän? (Petteri Lillberg) Pelokkaat asiakkaat, jäykät toimistot ja hitaat some-gurut tekevät käytännössä reaaliaikaisen markkinoinnin jollei täysin mahdottomaksi niin hyvin vaikeaksi. Asiasta kohkataan paljon, mutta hyvät case-esimerkit ovat lähestulkoon aina samojen parin brändin harteilla. Oikeasti hyvän proaktiivisen tai edes jossain määrin reaktiivisen reaaliaikaisen some-markkinoinnin tekeminen edyllyttäisi vallankumousta niin ostajien kuin tarjoajien keskuudessa. (Riku Vassinen) Yritysten koko markkinointikulttuurin on muututtava. Kampanjoinnista jatkuvaan positiiviseen dialogiin siirtyminen syntyy vain rakenteita radikaalisti muuttamalla. Organisaatioita pitää muuttaa, ihmisiä pitää vaihtaa, toimintatapoja pitää vaihtaa. Markkinointiorganisaation mindsetin muutos on vaikeaa ja hidasta. (Juho Jokinen) 5 Sisäisen yhteistyön prosessien hiominen Markkinointi sosiaalisessa mediassa sitoo edelleen resursseja ja asiakkaiden odotukset ovat kasvussa: asiakkaat odottavat jo saavansa palvelua somessa. Siksi koko organisaation täytyy tehdä saumatonta yhteistyötä ja resurssien lisäksi työkalujen ja prosessien täytyy olla kunnossa. Ne yritykset ovat etulyöntiasemassa, jotka ovat tätä jo harjoitelleet. (Aku Varamäki) - - bränditalon sisäinen haaste on somen käytön integroiminen muihin kuin perinteisen markkinoinnin prosessiin, esimerkiksi kuluttajapalveluun tai tuotekehitykseen. (Kati Sulin) Ihmiset, tarkoittaen että sisäisesti markkinoinnissa, viestinnässä, muissa tukifuntioissa sekä bisnek- 5

7 sessä yhteistyötä tulisi lisätä tuomaan lisäarvoa kuluttajille/asiakkaille. Fokus tulisi olla kollaboraatiossa eikä siiloissa toimimisessa: selkeä tavoite ja suunta, yhteinen päämäärä ja tekeminen, mittarit sekä strukturoidut/integroidut toimintatavat. Tämä tarkoittaa myös yhteistyötä yhteistökumppaneiden kanssa. (Satu Stolt-Väyrynen) 6 Sosiaalisen median pirstaloituminen Merkittävin trendi on sosiaalisen median kentän sirpaloituminen. Juuri Facebookin houkuteltua luokseen vanhemmankin polven, nuoriso jätti palvelun taakseen ja siirtyi WhatsAppin ja Snapchatin kaltaisten pikaviestinten käyttäjiksi. Jokaista käyttäjäkuntaa ja käyttötarkoitusta varten löytyy omat sosiaaliset mediansa ja nämä palvelut näyttävät kasvavan ulos kuriositeetin roolista. (Pär Österlund) Markkinointi alkaa pirstaloitua eri palveluihin, koska käyttäjät ottavat käyttöön muita some-palveluita Facebookin oheen tai jopa tilalle. Useiden palveluiden käyttö alkaa vähentää väistämättä myös Facebookissa käytettyä aikaa ja FB-markkinoinnin tavoittavuutta. Tästä on puhuttu jo monta vuotta, mutta nyt vasta käyrätkin alkavat näyttää sitä. Aika näyttää onko Instagramista tarpeeksi merkittäväksi vastalääkkeeksi. (Toni Nummela) Digitaalisen maailman sirpaleisuus pakottaa brändit tekemään valintoja sosiaalisen median kanavien saralla. Miten nopeasti Snapchat kasvaa, onnistuuko Instagram tekemään alustastaan ystävällisen myös mainostajille, onko Vinellä oikeaa roolia? (Helene Auramo) 7 Koko kansan some Vihdoin vuonna 2014 selkeä enemmistö 4060-vuotiaista suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa. Kyse on isoista ikäluokista ja se merkitsee yhteisöpalveluiden käyttäjävolyymissa massiivista lisäystä parin viime vuoden aikana. Vähitellen keskiikäiset jakavat, kommentoivat, tykkäävät ja tuottavat sisältöjä somessa kuin nuoret ikään. (Harto Pönkä) Kuluttajan puolelta [katsottuna]: jakamisesta tulee entistä luonnollisempi asia. 45+ ovat vallanneet somen ja oppivat jakamaan asioita verkostolleen. Microvideot on kohta kova juttu. Uskon myös että somesta haetaan enemmän ja enemmän samoja sisältöä kuin nyt yritysten verkkosivuilta. (Antti Leino) [Yksi tärkeimpiä kehityssuuntia on] eläkeläissomettajat. Etenkin FB maturoituu vauhdilla. (Jani Halme) 8 Video lyö läpi Varsinkin lyhyet muutaman sekunnin pätkät. Myös taustoittavat tarinat tulevat osaksi brändien markkinointiviestintää. (Jussi-Pekka Erkkola) Sekä vanha kunnon video että uudet microvideot (Vine yms.) näyttävät olevan vielä kasvussa ensi vuoden puolellakin. (Aki Ovaska) Video- ja kuvakerronnan arvostus nousee. Tämä on mahdollista, koska monet yritykset ovat jo jonkin aikaa tuottaneet laadukasta tekstisisältöä ja sitä kautta oppineet löytämään tehokkaita sisältökärkiä ja tapoja puhutella tavoiteasiakkaitaan. Tekstisisällön tiivistäminen visualisoinneiksi ja käsikirjoittaminen videoiksi on seuraava looginen askel varsinkin kun tiedetään, miten hyvät vaikutusmahdollisuudet visuaalisuudella oikein hyödynnettynä on. (Kati Keronen) 9 Käyttäjät menevät mobiili edellä Merkittävin kehityssuunta vuonna 2014 on kuluttajien laiskuus yhdistettynä mobiilikäytön lisääntymiseen. Tableteilla ja älypuhelimilla kirjoittaminen on hankalaa verrattuna perinteisiin tietokoneisiin, 6

8 mutta kuvien ja videoiden jakaminen sekä katselu on kuin tehty näille laitteille. Instragramin kaltaisten palveluiden suosio tulee siis epäilemättä kasvamaan. (Karoliina Harjanne) - - jo muutaman vuoden esillä ollut mobiilin esiinmarssi kiihtyy entisestään. Kuluttajat ovat jo pitkälti siirtyneet mobiiliin ainakin yhteisöpalvelun käyttäjinä, mutta mainostajat ovat jääneet istumaan läppärin ääreen ja ihmettelemään lukujen huonontumista. Kovimmat kamppikset tulevat niiltä mainostajilta, jotka osaavat toimia selainpohjaisen netin ulkopuolella ainakin somessa. Yleisesti mobiiliin siirtymisessä kannattaa kuitenkin pitää järki mukana firman ei heti tarvitse tuottaa paikkatietoihin perustuvia sovelluksia, vaan keskittyä sutjakkaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen alustasta riippumatta. (Tommi Taponen) Siirtymä mobiiliin ei ole trendi vaan pysyvä ilmiö. Eri ruutujen ja palveluiden yhä villimpi sekakäyttö asettaa yhä enemmän vaatimuksia asiakkaiden liikkeiden ja aivoitusten ymmärtämiselle. Asiakaspolkujen mallintaminen, käytännössä testaaminen ja optimointi on yhä tärkeämpää. Pelkkä yksittäisten palasten räplääminen ei ratkaise koko digitaalisen markkinoinnin palapeliä. (Riku Vassinen) 10 Yhteisöt sulkeutuvat mikrokosmoksiinsa Luulen, että Facebookin newsfeed alkaa menettää kiinnostavuuttaan ja orgaanisen näkyvyyden saaminen Facebookissa on brändeille entistä vaikeampaa. Käyttäjät eivät enää halua jakaa omia sisältöjään samaan tapaan kuin ennen, vaan niitä halutaan rajata vain aidolle lähipiirille tai viestitään suoraan kavereiden kanssa IM:ssa, kuten Facebookin chatissa, WhatsAppissa tai Snapchatissa. Markkinoijan näkökulmasta ainoa keino päästä sisään näihin suljettuihin verkostoihin on tuottaa sisältöjä, jotka ovat niin kiinnostavia, että niistä puhutaan. (Aku Varamäki) Markkinoijalle kiinnostavimpia nuorten somepalveluita lieneisivät nopeasti suosiotaan kasvattavat chat-/pikaviestipalvelut kuten WhatsApp, SnapChat ja Kik. Näihin ei kuitenkaan mainoksia oteta, ja esimerkiksi WhatsAppilla on selkeä mainonnan vastainen missio. Tämän trendin yleistyessä ja yhä useamman käyttäjän valitessa täysin mainoksettomia some-palveluita markkinoijien on korkea aika ryhtyä pohtimaan, miten tehdä oikeasti kiinnostavaa sisältöä, jota käyttäjät haluavat jakaa eteenpäin. (Harto Pönkä) [Merkittävimpiä kehityssuuntia ovat] yhteisöjen kokojen polarisaatio ja mobiilisaatio. Verkon yli tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen saa yhä enemmän muotoja, jotka noudattelevat sosiaalisia rakenteita, jotka ovat olemassa myös sosiaalisen median ulkopuolella. Näitä ovat Facebookin suljetut ryhmät, WhatsApp, WeChat ja Snapchat. Myös Twitter on ahkerasti kannustanut ihmisiä kutsumaan omia ystäviä mukaan toimintaan. (Jani Halme) 11 Sisältömarkkinointia nostettava seuraavalle tasolle Laadukkaan sisällön merkitys sosiaalisessa mediassa kasvaa entisestään. Enää ei riitä pelkät hauskat kuvat tai videot vaan sisällöllä on oltava konteksti. Kaikki mitä brändi tekee sosiaalisessa mediassa vaikuttaa myös hakukonetuloksiin ja löydettävyyteen. Esimerkiksi Google rankkaa korkeammalla hakutulokset, jotka tulevat sosiaalisesta mediasta. Lisäksi Google pyrkii haun perusteella arvioimaan kontekstin, miksi kuluttaja haki tietoa: onko hän lähdössä matkalle, ostamassa jotain vai haluaako hän löytää apua ongelmaansa ja mikä brändi tarjoaa tähän ratkaisun. (Henri Molin) Yhtäältä, some tai paremminkin kysymys onko 7

9 tämä niin kiinnostavaa tai viihdyttävää, että joku sitä vapaaehtoisesti suosittelisi tai jakaisi on noussut luovan suunnittelun keskiöön ja hyvän idean yhdeksi kriteeriksi. Toisaalta, epärealistiset odotukset sekä toimiston että asiakkaan puolelta siitä, mikä goes viral ovat lisääntyneet samassa kulmassa. Harva kaupaliinen filminpätkä edelleenkän nimittäin lyö kissavideon laudalta kiinnostavuudessa. (Petteri Lillberg) Vuosi 2013 on ollut sisältömarkkinoinnin vuosi. Sisältömarkkinoinnin juhlat jatkuvat visuaalisuuden vuonna 2014 lifestyle-toimialoilla, mutta miten kuivakkaan asialliset ja epäseksikkäiden toimialojen brändit saavat jatkossa viestinsä läpi, jos kukaan ei jaksa enää lukea eikä kirjoittaa? (Karoliina Harjanne) 12 UGC palaa entistä ehompana UGC user generated content eli käyttäjien luoman sisällön systemaattinen hyödyntäminen yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä on tulevan vuoden supertrendi. UGC-näkökulmassa yrityksiä kiehtoo kahden kärpäsen nappaaminen yhdellä iskulla: osallistumisen kautta tuleva sitoutuminen brändiin ja näkökulman kustannustehokkuus. Ei kannata kuitenkaan sokeutua UGC:n etujen edessä. Asiakkaiden tulee saada osallistumisesta jotain myös itselleen ja tämän suunnittelu vaatii herkkyyttä. (Ida Hakola) [Yksi merkittävimmistä kehityssuunnista on] yhteisöllinen sisällöntuotanto. Näin yhdessä tekemisen ja oppimisen merkeissä sitoutetaan asiakkaita ja kuluttajia yrityksen brändiin ja businekseen. Tätä tarvitaan myös yrityksen sisällä, yhteispeliä, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Satu Stolt-Väyrynen) - - Ja jos haetaan käyttäjien luomaa sisältöä, arvioisin että jonkinlaista talent managementtia eli poimitaan omaan talliin innoikkammat ja taitavimmat yksilöt asiakkaiden joukosta palkitsemalla. (Antti Leino) 13 Hyötyjen todentamisen ikuinen haaste Suurin haaste 2014 on ymmärtää miten some vaikuttaa lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Mitä hyötyä siitä on. (Ville Tolvanen) Yhä edelleen: ROI:n mittaaminen ja hyötyjen tarkka osoittaminen. Mittaamisessa ja mallintamisessa on edistytty, mutta mitä suuremmista sisältökokonaisuuksista on kyse, sitä vaikeampaa on todistaa sosiaalisen median palvelujen konkreettinen hyöty ja rooli kokonaisuudessa. Ja niin kauan kuin sosiaalisen median välineiden käytön hyötyjä ei pystytä osoittamaan ROI:lla, yritysten ylin johto ei suhtaudu aiheeseen vakavissaan. (Antti Isokangas) [Tärkeimpiä kehityssuuntia on] markkinointipanosten tuotosten seuranta. Mitä saadaan aikaiseksi xxxxxx eurolla jotka sijoitetaan some sisältöihin, asiakaspalveluun ja mainontaan. - - Maailmalla tullaan todennäköisesti kohkaamaan SMAC:sta (social, mobile, analytics and cloud). (Antti Leino) 8

10 4. KANAVASUUNNITELMA 2014 MISSÄ KESKUSTELUT KÄYDÄÄN? Kiinnostavimmat sukella sisään Instagram Kuvaviestinnän ja ketterän videon aikakausi on vasta alussa ja Instagram tuttavallisemmin Insta on visuaalisista some-palveluntarjoajista pisimmällä. Uskon että Instagramin voimaantumisen myötä käyttöaktiivisuus muissa kanavissa, erityisesti Facebookissa laskee. Tämä kehityssuunta on ollut nähtävissä erityisesti nuorempien some- ja diginatiivien keskuudessa. Vaikka käyttöliittymä on edelleen yritysten näkökulmasta hieman kankea, palvelu kehittyy jatkuvasti. (Ida Hakola) Instagram on etenkin Suomessa markkinointimielessä täysin alihyödynnetty, siellä tullaan varmaan näkemään mielenkiintoisia tekoja. (Aku Varamäki) Jos taas markkinoija haluaa tavoittaa nuorta kohderyhmää, Instagram on oikea palvelu pitää silmällä. Nuoret hylkäävät Facebookin ja muut suuret some-palvelut, koska eivät halua olla siellä, missä vanhempansa. (Mari Rasimus) Instagramin mainostoiminnallisuus (jonka ennustan tulevan Suomeen 2014) tekee siitä äärettömän mielenkiintoisen. (Juho Jokinen) Twitter Twitter on noussut myös Suomessa siihen mittaluokkaan, että markkinoijien kannattaa olla mukana vilkkaimmissa keskusteluissa jotka iltaisin koskevat usein tv-ohjelmia. On esimerkiksi todistettu, että tv-mainonta ja ohjelmayhteistyökumppanuudet vaikuttavat sitoutuneisiin, somessa keskusteleviin katsojiin positiivisemmin kuin ei-keskusteleviin katsojiin. Nopea Twitter vaatii erittäin reaktiivista ja luovaa otetta markkinoijalta. (Mari Rasimus) Vuonna 2014 on vihdoin aika lisätä jokaisen yrityksen kanavastrategiaan Facebookin lisäksi Twitter, joka lyö viimein läpi Suomessa. Twitter kannattaa valjastaa vähintään asiakaspalveluun. (Karoliina Harjanne) [Esimerkiksi] urheilujoukkueiden piirissä ja ruohonjuuritasolla Twitter kasvaa, mutta käyttöönotto-% on edelleen alhainen. Miettisin ainakin osaksi (kriisi)viestintää. Ensi syksyn eduskuntavaalit viimeistään näyttävät kasvaako Twitter isoksi, ehkä jo Sotsin talvikisat Ylen avustuksella. (Antti Leino) YouTube Kaista levenee ja liikkuvan kuvan merkitys kasvaa myös ensi vuonna. Samalla vanha kunnon YouTube on vuodessa kehittynyt mainostajan kannalta huomattavasti houkuttelevampaan suuntaan ja kaupallisten YT-videoiden määrä tulee kasvamaan rajusti. Facebookista poiketen mainosryönän lisääntyminen ei itsessään ole ongelma, sillä YT:ssä ei ole feediä pilattavaksi. Mainostajan haasteena on järjestää kustannustehokas, mutta brändin kannalta riittävän laadukas tapa tuottaa runsaasti videoita ja saada jengi viettämään aikaansa brändin parissa. (Tommi Taponen) YouTube ja Google+ yhdessä. Googlella on nyt hallussaan viekas audiovisuaalinen, sosiaalinen ja mobiili mediakokonaisuus. Suomi alkaa olla vihdoin valmis näille kaikille adjektiiveille. Seuraa myös mitä live-rintamalla tapahtuu. (Toni Nummela) LinkedIn Linkedin uusiutuvista yrityssivuista voi tulla kova juttu, jos saavat FB:n kaltaista sisällöntuotantotilaa (nythän sivuille on aka hankala tuottaa mitään kovin kiinnostavaa). (Antti Leino) Tumblr GIF-buumin tyyssija, jossa on yli 100 miljoonaa eri blogia. Täällä kannattaa käydä jos haluaa nähdä lähitulevaisuuteen. (Jani Halme) 9

11 Kysymysmerkit seuraa ja harkitse Google+ Edelleen alikäytetty ja alihyödynnetty, tosin Googlekin alkaa puskea sitä vähän joka paikkaan. Jossain vaiheessa tietysti usko kyllä se sieltä tulee loppuu, mutta vielä seuraisin tarkkaan, ennen kaikkea yhden merkittävän toimittajan yrityksenä integroida kaikki digitaaliset palvelunsa yhteen. Onnistuuko, who knows. (Petteri Lillberg) Siinä on niin paljon potentiaalia kaikissa muodoissa, asiakaspalveluun, SEM:iin ja SEO:on. (Satu Stolt-Väyrynen) Google+ on jäänyt jo nyt unholaan, ainoa syy brändille käyttää palvelua on SEO eli löydettävyys Googlessa. (Kati Sulin) Google+ on ainakin yhteisöpalveluna perin sekava. Palvelua tuskin lopetetaan, mutta radikaali muutos olisi ainakin omalla toivomuslistalla. Menestyskeissejä kun ei tahdo löytyä googlettamallakaan. (Tommi Taponen) IM-palvelut [Markkinoijaa kiinnostavat vuonna 2014] mobiilit pikaviestinpalvelut, mm. Snapchat, Kik ja Whatsapp. Nämä suositut viestintäalustat tarjoavat brändeille täysin uusia tapoja markkinointiin ja yhteydenpitoon kuluttajien kanssa. (Jussi-Pekka Erkkola) Villinä korttina kannattaa seurata miten Snapchatin tarina etenee maailmalla. (Karoliina Harjanne) [Markkinoijalle kiinnostavin some-palvelu 2014 on] Kiinan suurin sosiaalisen median sovellus WeiXin, joka tunnetaan meillä nimellä WeChat. Erinomainen ääniviestien lähettämiseen suunniteltu mobiilisovellus, jolla on Kiinassa 600 miljoonaa käyttäjää. Kiinassa mm. lentoyhtiöt palvelevat asiakkaitaan WeChatin ääniviestien avulla. Markkinoijan kannalta tällaiset suljetut IM-palvelut ovat haasteellisia, mutta WeChatissa kiinnostavaa ovat ainakin niihin sisäänrakennetut kanta-asiakaskortit ja -edut sekä asiakaspalvelumahdollisuudet. Markkinoijan ei tarvitse kehittää omaa loyalty-sovellustaan, kun kanta-asiakasedut saa osaksi jo olemassaolevaa sovellusta. (Aku Varamäki) Media kohissee Whatsupista, ehkä jopa Kikistä, mutta jäänevät some-konsulttien kalvoille alleviivaamaan kuluttajakäyttäymisen muutosta. (Antti Leino) Facebook Facebook on merkittävin isot massat saavuttava some-palvelu. (Harto Pönkä) Facebook on edelleen vahva ja toistaiseksi ainoa, joka tarjojaa tunnistetun käyttäjäprofiilin. Hyödynnä tätä mahdollisuutta. (Antti Leino) Veikkaan, että Facebookin käyttöinnostus hiipuu. Syynä ovat uutisvirtaan tunkevat kaupalliset sisällöt, joita alkaa olemaan liian paljon. Etenkin nuoriso hakeutuu toisaalle, kuten Instaan, Tumblriin ja muihin palveluihin. (Aku Varamäki) Facebook laskee. Uusia nimiä tutkalle (Ville Tolvanen) Häviäjät loggaa ulos Foursquare Sen suosio on laskenut radikaalisti jo vuoden 2013 aikana ja trendin voi helposti nähdä jatkuvan kilpailijoiden tarjotessa vastaavia paikantamispalveluita. Pelkkä Foursquaren pistejärjestelmä tuskin jaksaa motivoida kirjautumaan yhteen ylimääräiseen palveluun. (Karoliina Harjanne) Valitettavasti Foursquare lienee häviäjien joukossa joten mobiilikohdennuksen työkaluille alkaa olla huutava pula (Antti Leino) Foursquare oli jatkoajalla vuoden 2013, en usko että sitä käytetään lainkaan uudenvuoden juhlissa (Jani Halme) 10

12 5. TERMIEN HAUTAUSMAA MISTÄ EI PITÄISI PUHUA? Ylipäätään keskustelu sosiaalisesta mediasta jotenkin erillisenä palikkana muusta markkinoinnista saisi jo vihdoin väistyä. Asiakkaat hyppivät suvereenisti laitteesta ja palvelusta toiseen kuten myös sulavasti virtuaali- ja reaalimaailman välillä (mikä on oikeasti edes se ero nykypäivänä?). Miten yrityksesi vastaa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymiseen ja tarpeisiin laitteesta tai palvelusta riippumatta? Somen laittaminen omaan karsinaansa on laiskuutta ja todellisuuden kieltämistä. Joku voisi sanoa, että digikenttä on yhä pirstaloituneempi nykyään. Sitä tärkeämpää onkin, että niistä pirstaleista saa koottua järkevän kokonaisuuden. (Riku Vassinen) Sosiaalinen media, se liitetään liikaa vahvasti vain viestinnän ja markkinoinnin tekemiseen. Pitäisi puhua sosial businessista. (Satu Stolt-Väyrynen) Social media manager jää pikkuhiljaa unholaan. Digitaalinen markkinointi vaatii kyllä julkisen asiakasdialogin asiantuntijoita, mutta nimikkeeseen tarvitaan asiakas takaisin ja kanava ulos. (Juho Jokinen) Sana videomainonta. Kauhea termi. Mistä lähtien liikkuvaa kuvaa, filmejä tai yleensä audiovisuaalisia elämyksiä on ruvettu taas kutsumaan videoiksi? Miksei suoraan sitten VHS-mainonnaksi? Sanan typeryys on suoraan verrannollinen yhden asian konsultteihin, jotka myyvät videomainontaa uutena ihmelääkkeenä vähän kaikkeen. (Petteri Lillberg) Tiukalla kakkossijalla tietysti sisältömarkkinointi, jonka liikeidea näyttäisi olevan näennäisesti faktapohjaisen, ettei vaan herätettäisi mitään tunteita -markkinoinnin ilosanoman levittäminen vasenta aivopuoliskoa yliarvostaviin organisaatioihin. (Petteri Lillberg) SoLoMo (Social Local Mobile). Sijaintia tärkeämpää on ymmärtää kontektsti, miksi kuluttaja on missä on. Sosiaalinen elementti ei katoa, mutta kuluttajaa on palveltava yksilönä myös jatkossa. Mobiilin merkitys kasvaa edelleen, mutta palvelujen ja ratkaisujen on toimittava laitteesta riippumatta, mikä tarkoittaa parempaa asiakaskokemusta ja pienempiä ylläpitokustannuksia yritykselle. (Henri Molin) Sosiaalinen TV. Se jää buzz wordina unholaan, mutta tulee toki jäämään ihmisten elämään esimerkiksi Twitterissä. (Aki Ovaska) 11

13 Helene Auramo 1. Merkittävin sosiaalisen median markkinoinnin kehityssuunta/trendi Julistan ensi vuoden yhteistyön aikakaudeksi. Organisaatiot etsivät yhteistyötä sosiaalisessa mediassa ja näkyvyyttä muualla kuin omilla alustoillaan. Tämä nähdään mm. Yhdysvalloissa trendinä, jossa asiantuntijat tavoittelevat näkyvyyttä mm. Forbesin tai LinkedInin blogialustoilla. Kuluttajapuolella tämä näkyy edelleen kasvavina yhteistyökampanjoina mm. blogeissa. Ihmisiä tullaan nostamaan entistä enemmän esille. Ihmiset ovat aina kiinnostaneet mediaa ja muita ihmisiä enemmän kuin yritykset. Kysymys onkin, miten organisaatiot lähtevät mukaan ja uskaltavat antaa omien asiantuntijoidensa nousta esiin? Digitaalisen maailman sirpaleisuus pakottaa brändit tekemään valintoja sosiaalisen median kanavien saralla. Miten nopeasti Snapchat kasvaa, onnistuuko Instagram tekemään alustastaan ystävällisen myös mainostajille, onko Vinellä oikeaa roolia? 2. Sosiaalisen median palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää silmällä B2C-puolella moni brändi suunnittelee nyt toimenpiteitä Instagramiin. Kanava on avautumassa entistä paremmaksi markkinoijan näkökulmasta, kun Instagram on tekemässä siihen uudistuksia. Instagramin uudet mainosmallit brändeille totuttaa tällä hetkellä palvelun käyttäjiä jo mainontaan ja kaupallistuminen kansainvälisille markkinoille on vain ajan kysymys. Twitterin käyttäjämäärät ja sen myötä merkitys on kasvanut erityisesti kansainvälisesti. Suomessakin on havaittavissa ilmiö, jossa Twitteriä on kyetty hyödyntämään onnistuneesti, mm. asiakaspalvelussa ja tv-ohjelmien vuorovaikutuksen kasvattamisessa. Twitterin pörssiin listautuminen tuskin tulee pienentämään kasvun kehitystä. Toisaalta tämä tulee asettamaan uusia paineita palvelun kaupallistamiseen. Miten palvelun käyttäjät tulevat suhtautumaan mm. uusiin mainosmalleihin? Google+:n vaikutusarvo sivustojen hakukonenäkyvyyteen on edelleen merkittävä se miten palvelu kehittyy on toinen kysymys, mutta suoraa vaikutusta Googlen hakukoneeseen ei voi olla noteeraamatta. Toimitusjohtaja Okimo Clinic 3. Suurin haaste sosiaalisen median hyödyntämisessä markkinoinnissa Organisaatioiden sosiaalisen median strategiat ovat edelleen harvoin integroituneet yrityksen olemassa olevaan strategiaan. Tavoitteet ja oikeat mittarit sosiaalisen median toiminnassa tuntuvat puuttuvan yhdeltä jos toiseltakin. Visuaalisen sisällön kasvu on haasteellista monille organisaatioille, erityisesti B2B-yrityksille. Mistä saadaan hyviä kuva- ja videosisältöjä omiin kanaviin? Mittaustulosten analysointi ja integrointi liiketoiminnan tavoitteisiin. joka jää unholaan Lokaatiopalvelu Foursquare on sinnitellyt pitkään mukana check-in-palveluna, mutta ei ole onnistunut kehittämään toimintaansa riittävästi suuren suosion saavuttamiseksi. Se, pystyykö Foursquare uudistumaan tai onko jollain suuremmalla toimijalla ylimääräistä pelastusrengasta antamaan sille uutta potkua, jää nähtäväksi. Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja sosiaalisen median markkinointiin Sosiaalisen median monitorointi- ja mittauspalvelut kehittyvät nyt nopeaa tahtia. Haasteena on kuitenkin toistaiseksi ollut tulosten analysointi niin, että ne tukevat liiketoimintaa. Pelkkä sosiaalisen median keskustelujen seuraaminen ei enää riitä, vaan painotus siirtyy keskusteluista tehtyihin johtopäätöksiin sekä niiden linkittymiseen itse bisnekseen. Tiedätkö sinä, mitä brändistäsi puhutaan, ketkä puhuvat ja missä kanavissa? Ja miten tämä kaikki linkittyy sosiaalisen median strategiaan ja omiin toimenpiteisiisi? 12

14 Jussi-Pekka Erkkola Digital Marketing Manager Valio Video. Varsinkin lyhyet muutaman sekunnin pätkät. Myös taustoittavat tarinat tulevat osaksi brändien markkinointiviestintää. Mobiilit pikaviestinpalvelut, mm. Snapchat, Kik ja Whatsapp. Nämä suositut viestintäalustat tarjoavat brändeille täysin uusia tapoja markkinointiin ja yhteydenpitoon kuluttajien kanssa. Edelleenkin mittaaminen. Vieläkään ei osata analysoida ja jalostaa dataa, sekä hyödyntää sitä markkinointiviestinnän suunnittelussa. Eiköhän aleta verrata perinteisen median ja sosiaalisen median lukuja keskenään. joka jää unholaan #mediankriisi. Nyt pitäisi viimeinkin tunnustaa median käytön muutokseen liittyvät tosiasiat, nostaa housut kintuista ja keskittyä ratkaisuihin syyttelyn sijaan. Laite- ja kanavariippumattoman sisällönsuunnittelun ja -tuotannon esiinmarssi Suomessa. Kokonaisuus edellä, eikä media kerrallaan. 13

15 Ida Hakola UGC user generated content eli käyttäjien luoman sisällön systemaattinen hyödyntäminen yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä on tulevan vuoden supertrendi. UGC-näkökulmassa yrityksiä kiehtoo kahden kärpäsen nappaaminen yhdellä iskulla: osallistumisen kautta tuleva sitoutuminen brändiin ja näkökulman kustannustehokkuus. Ei kannata kuitenkaan sokeutua UGC:n etujen edessä. Asiakkaiden tulee saada osallistumisesta jotain myös itselleen ja tämän suunnittelu vaatii herkkyyttä. Instagram. Kuvaviestinnän ja ketterän videon aikakausi on vasta alussa, ja Instagram tuttavallisemmin insta on visuaalisista some-palveluntarjoajista pisimmällä. Uskon että Instagramin voimaantumisen myötä käyttöaktiivisuus muissa kanavissa, erityisesti Facebookissa laskee. Tämä kehityssuunta on ollut nähtävissä erityisesti nuorempien some- ja diginatiivien keskuudessa. Vaikka käyttöliittymä on edelleen yritysten näkökulmasta hieman kankea, palvelu kehittyy jatkuvasti. Sopiva ostetun ja ansaitun median tasapainon löytäminen. Jatkuvasti syntyy uusia tapoja hyödyntää ostettua mediatilaa sosiaalisen median kanavissa ja markkinointiosastojen energia tuntuu keskittyvän näiden tapojen tunnistamiseen. Usealla organisaatiolla on kuitenkin vielä kotiläksyt tekemättä ansaitun median suhteen. Panostuksia tulisi laittaa myös sen miettimiseen, miten yrityksestä tulee uskottava ja kiinnostava julkaisija, jonka sisällöt liikkuvat asiakkaalta toiselle orgaanisesti. Kilpailuilla ja tarpeeksi suurilla palkinnoilla kanavat voidaan saada pullolleen, mutta seuraajien arvo ei pääse oikeuksiinsa, jos aito vuorovaikutus jää vähäiseksi. Ostetun ja ansaitun median tulisi tukea toisiaan. Toimitusjohtaja Vapa Media joka jää unholaan Vaikka teinahtava käyttäjäkunta vannoo kuuden sekunnin ihmeiden perään, en usko että 2014 lopussa kukaan enää jaksaa muistaa saati käyttää palvelua nimeltä Vine. Muun muassa Instagram tarjoaa vähintäänkin yhtä hyvän alustan videoiden julkaisuun ja jos kansa todella kaipaa palveluun videoeditoria, sen se varmasti myös saa. Vaikka yritykset elävät kvartaalitaloudessa, tulisi onnistumisia sosiaalisessa mediassa ja sisällöissä mitata myös pidemmällä aikavälillä. Viikko voi tuntua joskus ikuisuudelta sosiaalisen median sykkeessä, mutta konseptien ja yleisöprofiilien kehittämiselle tarvitaan myös kauemmas asetettuja mittauspisteitä. Kukaan ei kasva huippujulkaisijaksi hetkessä, ja ajankohtaisen kohderyhmäymmärryksen luominen onkin jatkuva kehitysprosessi. Ehkä tässäkin on lopulta kyse asennemuutoksesta ja tosiasioiden hyväksymisestä: Maailma ei ole koskaan valmis eikä ole some-strategiasikaan. 14

16 Jani Halme Luova johtaja ToinenPHD Tumblr. GIF-buumin tyyssija, jossa on yli 100 miljoonaa eri blogia. Täällä kannattaa käydä jos haluaa nähdä lähitulevaisuuteen. Yhteisöjen kokojen polarisaatio ja mobiilisaatio. Verkon yli tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen saa yhä enemmän muotoja, jotka noudattelevat sosiaalisia rakenteita, jotka ovat olemassa myös sosiaalisen median ulkopuolella. Näitä ovat Facebookin suljetut ryhmät, WhatsApp, WeChat ja Snapchat. Myös Twitter on ahkerasti kannustanut ihmisiä kutsumaan omia ystäviää mukaan toimintaan ( Twitter on hauskempi ystävien kanssa -mainoslauseita). Näiden ohella Suomessa nousevat täysin avoimet sosiaaliset mediat kuten Twitter ja Instagram. Luulen tämän kehityssuunnan nostavan mainonnan roolia somemarkkinoinnin keinovalikossa. Näissä yhteisöissä on mielestäni mm. Facebookia isompi jakamisen kynnys. Eläkeläissomettajat. Etenkin Facebook maturoituu vauhdilla. Instagram. Yli suomalaista löysi sen vuonna 2013 ja nyt siellä voi myös mainostaa. Uuden sukupolven blogiyhteisöt. Aikkaritalot ovat löytäneet hyvän tasapainon kuluttajasisällön yhdistämisessä toimitusten työhön ja mm. Suomen Blogimedia tekee fiksua jälkeä niin suhteessa blogaajiin kuin mainostajiinkin. Onnistumisen pelko mitä jos yleisö huomaa meidät, mutta joku pomoista ei pidäkään siitä. Parhaiten sosiaalista mediaa hyödyntävät toimijat eivät pelkää ihmisten reaktioita, vaan toimivat saadakseen ihmiset reagoimaan. Edelleen liian moni yritys avaa Twittertilin postatakseen sinne tiedotteita tai perustaa blogin, joka haudataan syvälle konsernisivun sisään. Omaan toimintaan sopivia, digitaaliselle verkkomedialle ominaisia kerronnankeinoja ei etsitä riittävän ahkerasti, vaan toivotaan että täysin toiseen mediaympäristöön luotu sisältö jostain käsittämättömästä syystä lähtisi lentoon myös somessa. joka jää unholaan Foursquare oli jatkoajalla vuoden 2013, en usko että sitä käytetään lainkaan uudenvuoden juhlissa Blogaajiin vaikuttaminen kertaluontoisella tuotelähetyskulmalla. Pidempien yhteistyömallien ja rehellisten ja avointen avustajapalkkioiden maksaminen lisääntyy. Toivon lisää rosoa, rohkeutta ja riskinottoa. Kanavaryhmää, jossa on laajimmat kerronnankeinot, hyödynnetään nyt kaikkein varovaisimmin. 15

17 Karoliina Harjanne Konsultti Sulava Merkittävin kehityssuunta vuonna 2014 on kuluttajien laiskuus yhdistettynä mobiilikäytön lisääntymiseen. Tableteilla ja älypuhelimilla kirjoittaminen on hankalaa verrattuna perinteisiin tietokoneisiin, mutta kuvien ja videoiden jakaminen sekä katselu on kuin tehty näille laitteille. Instragrammin kaltaisten palveluiden suosio tulee siis epäilemättä kasvamaan. Vuonna 2014 on vihdoin aika lisätä jokaisen yrityksen kanavastrategiaan Facebookin lisäksi Twitter, joka lyö viimein läpi Suomessa. Twitter kannattaa valjastaa vähintään asiakaspalveluun. Myös Instagrammin suosio kasvanee, kun sille saadaan vihdoin natiivisovellus Nokialandian suosituimpaan luuriin, Lumiaan. Villinä korttina kannattaa seurata miten Snapchatin tarina etenee maailmalla. Vuosi 2013 on ollut sisältömarkkinoinnin vuosi. Sisältömarkkinoinnin juhlat jatkuvat visuaalisuuden vuonna 2014 lifestyle-toimialoilla, mutta miten kuivakkaan asialliset ja epäseksikkäiden toimialojen brändit saavat jatkossa viestinsä läpi, jos kukaan ei jaksa enää lukea eikä kirjoittaa? joka jää unholaan Foursquaren suosio on laskenut radikaalisti jo vuoden 2013 aikana, ja trendin voi helposti nähdä jatkuvan kilpailijoiden tarjotessa vastaavia paikantamispalveluita. Pelkkä Foursquaren pistejärjestelmä tuskin jaksaa motivoida kirjautumaan yhteen ylimääräiseen palveluun. Toivon että ihmiskunta ei taannu vuonna 2014, vaikka tiukan asiasisällön sijaan onkin nyt helppo jumittua tuntikausiksi selailemaan muoti-, ruoka- ja sisustuskuvia. 16

18 Antti Isokangas Toimitusjohtaja Ali Consulting Markkinoinnin muuttuessa entistä sisältölähtöisemmäksi entistäkin harvempi ajattelee sosiaalista mediaa erillisenä kanavana. Ei laadita enää sosiaalisen median markkinointistrategioita, vaan sosiaalisuus nähdään olennaisena osana koko markkinoinnin strategiaa. Erilaisilla sosiaalisen median palveluilla on omat tehtävänsä markkinointiviestinnän kokonaisuudessa, mutta tärkeintä ei ole se, mitä ne tekevät yksin, vaan se, miten ne pelaavat yhteen ja minkälainen kokonaisuus niistä syntyy. Televisio. Vaikka ihmiset käyttäisivät kuinka paljon aikaa kuumissa uusissa yhteisöpalveluissa, liikkuvaa kuvaa katsotaan valtavasti enemmän, eikä videosisältöjen parissa käytettävä aika näyttäisi vieläkään olevan kääntymässä laskuun. Ennen kaikkea liikkuva kuva synnyttää katsojissa voimakkaampia tunteita ja syvempää sitoutumista kuin pelkkä teksti tai kuva, oli kyse sitten kissavideoista tai Downton Abbeystä. Sana televisio voi tietysti olla vanhentunut, koska videosisältöjä katsotaan monenlaisista laitteista ja monenlaisten palvelujen kautta. Markkinointiviestinnän iso kysymys on kuitenkin se, miten perinteinen televisio ja uudet palvelut integroidaan yhdeksi sisältökokonaisuudeksi ja miten niitä hyödynnetään kuluttajamarkkinoinnin lisäksi entistä tehokkaammin myös esimerkiksi b2b-puolella ja sisäisessä viestinnässä. Yhä edelleen: ROI:n mittaaminen ja hyötyjen tarkka osoittaminen. Mittaamisessa ja mallintamisessa on edistytty, mutta mitä suuremmista sisältökokonaisuuksista on kyse, sitä vaikeampaa on todistaa sosiaalisen median palvelujen konkreettinen hyöty ja rooli kokonaisuudessa. Ja niin kauan kuin sosiaalisen median välineiden käytön hyötyjä ei pystytä osoittamaan ROI:lla, yritysten ylin johto ei suhtaudu aiheeseen vakavissaan. joka jää unholaan Native advertising tarkoittaa parhaimmillaankin kuluttajan kiusaamista tunkemalla mainosviestejä sinne, missä niitä ei haluta ottaa vastaan. Huonoimmillaan se on sitä, että mahdollisesti laadukkailtakin sisällöiltä syödään kaikki arvo ja uskottavuus tökeröllä tyrkyttämisellä. Kaikki häviävät: kuluttaja, media ja mainostaja. Joko kohta olisi aika lakata puhumasta sosiaalisesta mediasta ja tajuta, että kaikki media on sosiaalista? 17

19 Juho Jokinen Toimitusjohtaja Dingle Uskon että yrityksille trendinä on yhä aidommat asiat. Kampanjoista ja kikoista siirrytään enemmän jatkuvaan dialogiin, tuotekehitykseen, asiakassuhteeseen ja palveluun verkossa. vuonna 2013? Miksi? Instagramin mainostoiminnallisuus (jonka ennustan tulevan Suomeen 2014) tekee siitä äärettömän mielenkiintoisen. WhatsApp:n kaltaiset suora-chattiohjelmistot avaavat uusia vaikutusmahdollisuuksia. Mobiilialustoissa ios:n ylivalta on ohi. Yritysten koko markkinointikulttuurin on muututtava. Kampanjoinnista jatkuvaan positiiviseen dialogiin siirtyminen syntyy vain rakenteita radikaalisti muuttamalla. Organisaatioita pitää muuttaa, ihmisiä pitää vaihtaa, toimintatapoja pitää vaihtaa. Markkinointiorganisaation mindsetin muutos on vaikeaa ja hidasta. joka jää unholaan Social media manager jää pikkuhiljaa unholaan. Digitaalinen markkinointi vaatii kyllä julkisen asiakasdialogin asiantuntijoita, mutta nimikkeeseen tarvitaan asiakas takaisin ja kanava ulos. Suurin toiveeni on, että toimitusjohtajat alkaisivat aktiivisesti käydä julkista keskustelua verkossa. Oppiminen kiihtyisi, tuotteet paranisivat, työyhteisöt voisivat paremmin. Tämä on parasta, jota some voisi Suomen kansantaloudelle tarjota. 18

20 Kati Keronen Sisältöstrategi Differo Video- ja kuvakerronnan arvostus nousee. Tämä on mahdollista, koska monet yritykset ovat jo jonkin aikaa tuottaneet laadukasta tekstisisältöä ja sitä kautta oppineet löytämään tehokkaita sisältökärkiä ja tapoja puhutella tavoiteasiakkaitaan. Tekstisisällön tiivistäminen visualisoinneiksi ja käsikirjoittaminen videoiksi on seuraava looginen askel varsinkin kun tiedetään, miten hyvät vaikutusmahdollisuudet visuaalisuudella oikein hyödynnettynä on. Vastaus riippuu paljon kohderyhmästä, jonka kanssa operoi. Yleisesti uskon kuitenkin, että kannattaa keskittyä tällä hetkellä käytössä olevien kanavien tehojen parantamiseen uusien kanavien avaamisen sijaan. Kootusta seuraajajoukosta kannattaa alkaa rakentaa asiakasyhteisöä. En usko uusien kanavien avaamisen sinänsä tai juuri jonkin tietyn kanavan itsensä olevan ratkaisevassa roolissa myöskään vuoden 2014 onnistumisten osalta. Tärkeintä onnistumisessa on asiakkaiden kohtaaminen, puhuttelu ja osallistaminen sekä strategian ja taktiikan nitominen toisiinsa hyvällä sisällöllä läpi käytettävien (some) kanavien. Näitä on kaksi: 1) Kultajyvää etsitään todennäköisesti edelleen liian kaukaa ja 2) pikavoittojen tavoittelu jatkuu. Ensimmäiseen haasteeseen liittyen jostain syystä meidän on yleensä vaikea nähdä lähelle. Onnistuminen somessa on yleensä hyvin lähellä yrityksen ydinosaamista ja toimintaa, pieniä arjen tekoja suurten visioiden sijaan. Toiseen liittyen kaikkea verkkomarkkinointia tuntuu leimaavan nopea pyrkimys leadien synnyttämiseen, vaikka onnistuminen somessa on ennen kaikkea tulosta pitkäntähtäimen tavoitteellisesta työstä ja toiminnan jatkuvasta suuntaamisesta asiakkaiden todellisen käyttäytymisen perusteella (ei siis vain some-käyttäytymisen perusteella, joka voi olla melkoisessa ristiriidassakin toteutuvan käytöksen kanssa). joka jää unholaan vuonna 2014? Miksi Puhe siitä, että yrityksen, järjestön tai kunnan pitäisi olla verkossa media, jää taakse kun huomataan, että tämä voi olla aito mahdollisuus vain muutamalle toimijalle, jonka ansaintalogiikkaan ja perustehtävään ko. toiminta soveltuu. Tilalle nousevat asiakaspalvelu, asiakasyhteisöjen kehittäminen ja ylipäätään asiakaskohtaamisten synnyttäminen ja asiakasyhteyksien ylläpito. Tykkääjien keruu vain tykkääjien keräämisen ilosta saisi loppua. Tämä antaisi mahdollisuuden aitoon asiakaslähtöisyyteen ja proaktiiviseen asiakkaiden johtamiseen sisällöillä sen sijaan, että juostaan asiakkaiden perässä kanavasta toiseen tai sisällöstä toiseen. Vetoomuksemme on, että teemoitetaan some-kanavat mielekkäällä tavalla, uskalletaan antaa joidenkin seuraajien lähteä pois ja uskotaan omaan tekemiseen niin paljon, että oikeiden henkilöiden kautta tavoitetaan lisää oikeanlaisia henkilöitä suhteessa omiin tavoitteisiin. Ei olla sokeita muutostarpeille, mutta tehdään muutokset ja suuntaukset ennen kaikkea liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta. 19

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2 PLAY TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa 10.03.2016 v1.2 Jarmo Kivelä, projektikoordinaattori Käyttömahdollisuudet Linkkien jakaminen, muiden lähettämien

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa!

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Pitkä matka on tultu, muttei ikinä pidä unohtaa mistä on lähdetty. Ilman tavoitteita et voi niitä saavuttaa. Mitä haluat somelta? Mieti

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista.

Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista. Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista. Sosiaalinen media 2015 & Flockler 18.3.2015 Markkinoinnin automaatio 15.4.2015 Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Jukka Sundquist, Klikkicom Oy Christopher Fernandez, Real Helsinki

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO Mobiilimainonta 2016 Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? 1 InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO 1 Mobiilin käyttö ja tavoitettavuus 2 Älypuhelimen penetraatio hipoo deskaria DESKTOP 88% 89% 89%

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Nuoret ja Sosiaalinen Media

Nuoret ja Sosiaalinen Media Nuoret ja Sosiaalinen Media Dave Katz, Aki Ahonen Tämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksin, copyright Emme vastaa siitä, että tässä materiaalissa annetut tiedot ovat aina oikein, tuotteet ja tiedot

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

matkailunneuvontapalvelut pilottityöpaja1

matkailunneuvontapalvelut pilottityöpaja1 Riikka Pasanen Tuomas Nylund Uudenmaanliitto matkailunneuvontapalvelut pilottityöpaja1 Agenda 13.00-15.00 12.30 Missä mennään. Katsaus projektin nykytilaan 13.00 Työpajan ryhmätyö: chat palvelu ja sen

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

Sisältöjen voima muuttuvassa markkinointiviestinnässä. Antti Tuominen - Intohimotoimisto Cassius - @AnttiArtoAleksi

Sisältöjen voima muuttuvassa markkinointiviestinnässä. Antti Tuominen - Intohimotoimisto Cassius - @AnttiArtoAleksi Sisältöjen voima muuttuvassa markkinointiviestinnässä. Antti Tuominen - Intohimotoimisto Cassius - @AnttiArtoAleksi SISÄLTÖ KESKIÖSSÄ HUONO SISÄLTÖ KUMOAA HYVÄN STRATEGIAN SISÄLTÖ KESKIÖSSÄ HUONO

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa

Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Tietotalo Digiforum 11.2.2016 #SOME2016 #DigiForum Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Esittely: Toni Hopponen 00358 (0) 40 1989 003 Toni@flockler.com @tonihopponen

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja konversio

Verkkopalvelut ja konversio Verkkopalvelut ja konversio Tommi Perälä CEO & Partner Yellou Oy Twitter: atommic LinkedIn: fi.linkedin.com/in/tommiperala Lähes 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Aiemmin mm.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Dialoginen oppiminen ja ohjaus

Dialoginen oppiminen ja ohjaus Dialoginen oppiminen ja ohjaus Helena Aarnio Hämeen ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu helena.aarnio@hamk.fi Tavoitteet osata erottaa dialogi muista keskustelumuodoista syventää ymmärrystä

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti. Veera Bianca Papinoja

Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti. Veera Bianca Papinoja Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti Veera Bianca Papinoja www.veerabianca.com @veerabianca Veera Bianca Some- ja PR -konsultti Matkabloggaaja / Instagrammaaja (www.veerabianca.com

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin. Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen

Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin. Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen ISBN: 978-952-14-1731-3 ISBN: 978-952-14-1732-0 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot