Sosiaalinen media teollisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen media teollisuudessa"

Transkriptio

1 Esiselvitysraportti Harri Lakkala

2 Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn tulokset Osallistujien taustatiedot 6 Digitaalisten ja yhteisöllisten työkalujen käyttö asiakasrajapinnassa, sisäisesti ja partnerien kanssa 9 Sosiaalisen median hyödyntämislaajuus, nähty potentiaali ja keskinäinen vertailu asiakasrajapinnassa, sisäisesti ja partnerien kanssa 16 Yritysten kypsyystaso sosiaalisen median suhteen 4 Suhtautuminen ja ymmärrys sosiaalisesta mediasta 8 Liiketoimintatavoitteiden tukeminen sosiaalisen median hyödyntämisellä 30 Kipupisteiden merkitys yrityksille 31 Rajoitteet ja aputarpeet 33 Haastattelut 37 Isot yritykset 37 Pienet ja keskisuuret yritykset 37 Case-kuvauksia - Kuinka sosiaalista mediaa voi hyödyntää 38 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja käyttöönotto 4 Hyödyntämiskohteet 43 Käyttöönotto 47

3 Selvityksen tulokset 50 Ideoita jatkoprojekteiksi 5 -verkkoyhteisö 5 Tapahtumat kasvotusten ja verkossa 53 Paikallisten kehittämiskeskusten yrityskehittäjien kouluttaminen 54 Kehittämisprojektit alan tutkimusorganisaatioiden kautta 54 Pk-yritysten kehitysprojektit 55 Pk-yritysten yhteisöllinen työkalupakki 55 Sosiaalisen median tutkimushankkeet 55 Loppuyhteenveto 57

4 1 Raportin tiivistelmä Älykkäät koneet ja Digitaaliset sisällöt -klusteriohjelmien, Teknologiateollisuus ry:n sekä Innopark Programmes Oy:n ja Hermia Oy:n teettämässä esiselvitysprojektissa tutkittiin keväällä 011 sosiaalisen median hyödyntämisen tilannetta ja potentiaalia suomalaisissa perinteisen teollisuuden yrityksissä. Selvityksen toteutti yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayrityksen Intosomen konsultti DI Harri Lakkala. Selvityksen tavoitteena oli selvittää sosiaalisen median hyödyntämisen nykytilanne ja potentiaali perinteisessä suomalaisessa teollisuudessa, kerätä tietoa yritysten kehitystarpeista sekä kartoittaa minkälaisia kehitystoimenpiteitä yrityskentässä tarvitaan. Selvityksessä tutkittiin sosiaalisen median työkalujen ja toimintatapojen hyödyntämistä asiakasrajapinnassa, sisäisesti sekä partnerien kanssa. Yhteisöllisillä työkaluilla tarkoitettiin muun muassa wikejä, blogeja, keskustelupalstoja ja mikroblogeja. Lisäksi kartoitettiin osaltaan myös digitaalisten työkalujen, kuten verkkokokousratkaisujen, dokumentinhallintajärjestelmien ja pikaviestimien, käyttöä. Verkkokyselyn ja yrityshaastattelujen tulokset on koottu tähän raporttiin. Verkkokyselyyn vastasi 143 eri yritystä ja haastattelu toteutettiin 1 yrityksessä. Verkkokyselyn vastaajakunta oli vahvasti perinteistä teollisuutta, 87 % toimi pelkästään BB-markkinoilla ja 81 % valmistavassa teollisuudessa. Tärkeimmät löydökset Sosiaalisen median ymmärrys teollisuusyrityksissä on heikkoa: 9 % vastaajista piti oman yrityksensä ymmärrystä aiheesta hyvänä tai erittäin hyvänä, 57 % olemattomana tai huonona. Hyödyntämisestä vastaa vielä pieni joukko edelläkävijöitä ja hyötyjen mittaaminen on lapsenkengissään: 1 % oli saavuttanut jonkin asteisia ja ainoastaan 1 % selkeitä mitattavia bisneshyötyjä. Selkeästi suosituin työkalu yritysten sisäisessä käytössä ovat jaetut verkkolevyt, joita hyödyntää 70 % yrityksistä, lisäksi käytetään dokumentinhallintajärjestelmiä (55 %) ja intranet-sivustoja (5 %). Yhteisöllisten työkalujen käyttö on vielä vähäistä sekä asiakasrajapinnassa, sisäisesti että partnerien kanssa, eniten käytetään sosiaalisia verkostoitumispalveluja (esimerkiksi LinkedIn tai Facebook) sekä sisäisesti wikejä. Verkostoitumispalveluja ja wikejä käyttää noin kolmannes kyselyyn osallistuneista yrityksistä. Yli 40 % yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa ainakin jonkin verran asiakasrajapinnassa markkinoinnissa ja viestinnässa. Lisäksi sosiaalista mediaa käytettiin työnantajakuvan rakentamiseen ja rekrytointiin (39 %), jossa nähtiin myös eniten hyödyntämispotentiaalia. Harvinaisin hyödyntämistapa oli asiakkaiden osallistaminen tuotekehitykseen (11 %). Asiakasrajapinnan sosiaalisen median strategiaa on miettinyt vain 15 % yrityksistä ja yksikään ei ole ole strategian luomisessa kovin pitkällä, sisäistä strategiaa on miettinyt 0 % yrityksistä.

5 Puolet yrityksistä seuraa keskusteluja itsestään tai tuotealueestaan sosiaalisessa mediassa, 6% tekee seurantaa säännöllisesti. Lähes puolet vastaajista piti sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen merkittävinä. Noin viidennes (18 %) yrityksistä on kieltänyt sosiaalisen median käytön kokonaan. Lisäksi muutama verkkokyselyyn vastanneista yritysedustajista koki aiheen täytenä ajanhukkana. Todennäköisesti näissä yrityksissä sosiaalinen media ymmärrettin tarkoittamaan vain Facebook-palvelun käyttöä, eikä laajempia mahdollisuuksia tunnettu. Suurimpina yhteistyön ja tiedonhallinnan kipupisteinä yrityksissä pidettiin hiljaisen tiedon siirtämistä (46 % mielestä tärkeä tai erittäin tärkeä), riskienhallintaa avainhenkilöiden työkykyyn liittyen (44 %) ja sähköpostiähkyä (4 %). Sosiaalisen median käyttöönottoa rajoittavat muut tärkeämmäksi arvioidut kehitysprojektit (59 %:n mielestä tärkeä rajoite) ja liiketoimintahyötyjen arvioiminen tai osoittaminen (56 %). Lisäksi valitettiin puutteellista ymmärrystä mahdollisuuksista (46 %) ja hyvien case-kuvausten puutetta (45 %). Kehittämisavun muodoista kiinnostivat eniten case-kuvaukset omalta alalta (58 %:n mielestä hyödyllisiä tai erittäin hyödyllisiä) ja benchmarking-tilaisuudet (41 %). Sosiaalista mediaa hyödyntää laajasti vasta pieni joukko teollisuusyrityksiä. Käyttö on nyt laajentumassa edelläkävijäjoukon ulkopuolelle ja sosiaalisen median hyödyntämisessä nähdään selkeää potentiaalia. Raportissa on esitelty muutamia haastattelujen kautta löytyneitä esimerkkejä edelläkävijäyrityksistä. Suurissa yrityksissä on kattavasti digitaalisia ja yhteisöllisiä työkaluja, mutta vaadittu toimintatapojen muutos on osoittautunut haasteelliseksi. Myös sosiaalisen median kehityshankkeiden kytkeminen liiketoimintatavoitteisiin ja projektien vaikuttavuuden mittaaminen ovat vielä lapsenkengissä. Yrityksissä tarvitaankin apua bisneshyötyjen mittaamiseen investointien perustelemiseksi johdolle, sekä sosiaalisen median käyttöönottoa tukevia malleja ja prosesseja. Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen kiinnosti merkittävää osaa teollisuusyrityksistä. Kuitenkin ymmärrys sen tarjoamista mahdollisuuksista ja siitä mitä käytännössä tulisi tehdä oli heikkoa, joten tiedonjakaminen aiheesta ja yritysten auttaminen kehitystoimissa on tärkeää. Eri toimijat voivat parhaiten tukea sosiaalisen median käyttöönottoa tekemällä laaja-alaista yhteistyötä. Osaamiskeskusohjelmat ja Teknologiateollisuus voivat auttaa tiedonjakamisessa, yrityskentän aktivoinnissa, yhteisistä aiheista kiinnostuneiden yritysten kokoamisessa yhteen sekä hyödyntämistarinoiden keräämisessä ja jakamisessa. Asiantuntijayritykset voivat tarjota yrityksille käytännönläheistä apua ja tutkimustahot analysoida tietoa ja kokemuksia, sekä jalostaa sitä alan tarpeisiin pitkäjänteisesti. Rahoittajilla taasen on tärkeä rooli yritysten kehityshankkeiden tukemisessa. Ehdotuksia konkreettisiksi jatkohankkeiksi on esitelty raportin lopussa.

6 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet -esiselvityksessä tutkittiin sosiaalisen median hyödyntämisen tilannetta ja potentiaalia suomalaisissa perinteisen teollisuuden yrityksissä. Selvityksen tilaajina olivat kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan (OSKE) kuuluvat Älykkäät koneet (www.intelligentmachines.fi) ja Digitaaliset sisällöt (www.digibusiness.fi/portal/) -klusterit, Teknologiateollisuus ry (www.teknologiateollisuus.fi) sekä Innopark Programmes Oy (www.innopark.fi) ja Hermia Oy (www.hermia.fi). Selvityksen toteutti keväällä 011 yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys Intosome (www.intosome.fi), vastuullisena asiantuntijana DI Harri Lakkala. Verkkokyselyn suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa auttoi SOITA-hankkeen (www.tut.fi/soita) henkilöstö (professori Hannu Kärkkäinen sekä tutkijat Jari Jussila, Johanna Janhonen ja Jani Lyytikkä) Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Haide Österlund Teknologiateollisuus ry:stä. Haastattelujen organisoinnissa avustivat Antti Siren FIMA:sta, Niko Halonen Miktechistä sekä Harri Jokinen Teknologiateollisuus ry:stä. Lisäksi raporttia kommentoivat Marja Hamilo Teknologiateollisuus ry:stä, Hannu Kärkkäinen ja Jari Jussila SOITAhankkeesta, Hanna Nordlund Innopark Programmes Oy:sta, Timo Rainio Hermia Oy:sta, Kaija Pöysti Intosome Oy:sta sekä muut asiantuntijat. Esiselvitys koostui kahdesta kokonaisuudesta; verkkokyselystä ja yrityshaastatteluista. Verkkokyselyllä selvitettiin laajemmin tilannetta teollisuusyrityksissä. Tarkempia näkemyksiä ja esimerkkejä puolestaan kerättiin yrityskohtaisilla haastatteluilla. Tarve selvitykselle Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja teollisuuden rakennemuutos aiheuttaa muutospaineita suomalaiselle teollisuudelle. Viime vuosien taantuma on nopeuttanut tuotannon ja hankintojen siirtymistä Suomen rajojen ulkopuolelle ja vaikuttanut varsinkin alihankkijayrityksiin. Suomi tulee aina olemaan korkean kustannustason maa kansainvälisesti vertailtuna, joten kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi yritysten tuottavuuden täytyy olla huippuluokkaa ja sitä pitää kehittää jatkuvasti. Sosiaalinen media on ollut viime vuodet paljon esillä mediassa ja on herättänyt paljon keskustelua ja kiinnostusta myös teollisuusyrityksissä. Suurin osa aiheista ja esimerkeistä käsittelee kuitenkin kuluttajamarkkinointia (BC) ja sosiaalisen median palvelujen, kuten Facebookin (www.facebook.com) ja Twitterin (www.twitter.com), hyödyntämistä henkilökohtaisessa käytössä. Yritysten välisen kaupan (BB) mahdollisuuksia ja etenkin valmistavan teollisuuden näkökulmaa on käsitelty varsin vähän. Kuitenkin varsinkin kansainvälisessä kaupassa digitaalisten kanavien hyödyntämisen merkitys korostuu ja yrityksillä olisi mahdollisuus tehostaa omaa toimintaansa tuntuvasti. Markkinoinnin ja viestinnän lisäksi sosiaalista mediaa voi hyödyntää asiakasrajapinnassa myös laajemmin, kuten asiakaspalvelussa, rekrytoinnissa ja asiakkaiden osallistamisessa tuotekehitykseen. Sosiaalisen median

7 4 yhteisölliset työkalut ja toimintatavat tarjoavat lisäksi merkittäviä mahdollisuuksia yritysten sisäisen ja partneriverkostojen toiminnan tehostamiseen. Digitaaliset ja yhteisölliset työkalut ja toimintatavat ovat tällä hetkellä jo laajasti käytössä ICT-alan yrityksissä. Niissä testatut ja hyväksi todetut toimintamallit voidaan tuoda käyttöön myös perinteisemmillä aloilla. Tämä vaatii kuitenkin toimialarajoja ylittävää yhteistyötä ja toimintamallien siirtoa alalta toiselle. Esimerkiksi verkkokokousten hyödyntäminen on tehostanut yritysten toimintaa ja tarjonnut selkeitä kustannussäästöjä. Esimerkiksi Kone Oyj on parhaimillaan onnistunut vähentämään matkustamista 60 % ja puolittamaan projektin läpimenoajan (http://www.tekes.fi/fi/community/uutiset/404/uutinen/135? name=tapaamiset+tietoverkossa+tyomatkojen+tilalle). Yhteisöllisillä työkaluilla toiminnan tehostamista voidaan viedä pidemmälle ja parantaa tuntuvasti kommunikointia, yhteistyön tekemistä sekä tiedon tallentumista ja jäämistä yrityksen haltuun. Sosiaalisen median hyödyntämistä kokeilevien ja siitä kiinnostuneiden yritysten tarve saada lisätietoa sosiaalisesta mediasta ja sen hyödyntämisestä on myös heijastunut kehitystoimintaa tekeviin organisaatioihin. Heiltä on kysytty apua ja toivottu toimenpiteitä aiheen tiimoilta. Lisäksi kehitysorganisaatioilla tulisi olla edelläkävijärooli, johon kuuluu uusien lupaavien teemojen vienti eteenpäin vaikka yrityskentässä ei oltaisikaan vielä täysin herätty niiden merkitykseen. Edelläkävijäyritysten lisäksi sosiaaliseen mediaan on teollisuusyritysten parissa kiinnostusta laajemminkin, kuten tämän selvityksen tulokset osoittavat. Tämän vuoksi tiedon keräämiselle ja jakamiselle sosiaalisen median hyödyntämisestä teollisuuskontekstissa on selkeä tarve. Tiedon tarjoamisen lisäksi yritykset myös kaipaavat apua siihen kuinka sosiaalisen median hyödyntämisessä kannattaa lähteä liikkeelle ja haluavat kuulla muiden yritysten kokemuksia aiheesta. Suomalaisen teollisuuden täytyy hyödyntää kaikki mahdolliset keinot oman kilpailukykynsä varmistamiseen ja parantamiseen. Sosiaalinen media tarjoaa tähän uudenlaisia ja todellisia mahdollisuuksia, kuten kotimaiset ja kansainväliset esimerkit ja tutkimukset osoittavat. Toivottavasti tämä raportti auttaa jatkohankkeiden käynnistämisessä sosiaalisen median laajemman ymmärtämisen ja hyödyntämisen edistämiseksi. Tulosten perusteella yrityskentässä on tällä hetkellä aitoa tarvetta tiedolle sosiaalisen median mahdollisuuksista teollisuusyritysten näkökulmasta sekä käytännönläheisille toimille, joilla käyttöönottoa voidaan tukea. Raportissa on esitetty joitakin konkreettisia ideoita jatkohankkeiksi, joiden toteuttamista suosittelen harkittavaksi. Selvityksen toteuttaminen Selvitys toteutettiin keväällä ja alkukesästä 011, huhtikuun alusta kesäkuuhun loppuun. Osana selvitystä toteutettiin laaja verkkokysely Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille. Jäsenistöstä jätettiin kuitenkin pois tietotekniikka-alan yritykset, koska haluttiin keskittyä perinteiseen teollisuuteen. Mukana olivat

8 5 täten kone- ja metalliteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus. Kysely lähettiin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimitusjohtajille sekä isoissa liiketoiminnan kehityksestä tai tuotekehityksestä vastaaville sekä viestintäjohtajille. Kaikkiaan kyselyn vastaanotti 488 henkilöä ja vastauksia saatiin 151 kappaletta 143 eri yrityksestä. Yrityksistä joista oltiin saatu useampi vastaus huomioitiin ainoastaan vastauksista kattavin. Kyselykutsut ja -muistutus lähettiin sähköpostilla. Kysely toteutettiin toukokuussa 011. Verkkokyselyn rinnalla toteutettiin 1 kappaletta yrityskohtaisia haastatteluja sekä kasvotusten että puhelimessa. Yksittäisen haastattelun kesto oli noin minuuttia. Haastatteluissa käytiin läpi yrityksen tilannetta sosiaalisen median ymmärryksen ja hyödyntämisen suhteen, hyödyntämispotentiaalia, rajoitteita ja toiveita tukimuotojen suhteen. Haastatteluihin osallistui sekä isoja että pieniä yrityksiä eri maantieteellisiltä alueilta ja toimialoilta. Haastattelujen kulku ja sisältö vaihteli paljon yrityksen koon ja sosiaalisen median hyödyntämistason mukaan. Osa oli vasta kuullut aiheesta, kun taas toiset olivat hyödyntäneet sitä jo useita vuosia toiminnassaan suunnitelmallisesti. Yrityksiltä on kysytty hyväksyntä itseään koskeville case-kuvauksille ja niiden nimen maininnalle ennen tämän raportin julkaisua.

9 6 Verkkokyselyn tulokset Osallistujien taustatiedot Verkkokysely lähetettiin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille (poislukien ICT-ala), mikä vaikuttaa vastaajien profiiliin merkittävästi. Vastaajakunta painottuu vahvasti perinteiseen teollisuuteen. Kaavio 1 - Vastaajan tehtävä yrityksessä Johto 66% IT 18% Tuotekehitys 7% Markkinointi 7% Myynti 1% HR 1% Liiketoiminnan kehittäminen 1% 0% 5% 50% 75% Suurin osa vastaajista (66 %) toimii johtotehtävissä. Lukumääräisesti suurin osa Teknologiateollisuuden jäsenistä on keskikokoisia yrityksiä, joissa johto vastaa pitkälle toiminnan kehittämisestä ja joiden toimitusjohtajille kyselykutsu lähettiin kyseisissä yrityksissä. Johdon jälkeen toiseksi suurin vastaajaryhmä oli IT-asioista vastaavat, joita oli 18 %. Lisäksi vastaajia oli tuotekehitys- ja markkinointiosastoilta, kummastakin 7 %.

10 Kaavio - Yrityksen toimiala 10 % 7 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu- ja konsultointiala Jokin muu 18 % 9 % 8 % 54 % Toimialoittain tarkasteltuna (kaavio ) vastaajista vähän yli puolet on kone- ja metallituoteteollisuudesta. Jokin muu ryhmä (10 %) jakautui satunnaisesti eri aloihin, kuten IT-alaan, palveluyrityksiin ja valmistavaan teollisuuteen, joten sitä ei ole tarkemmin avattu kaaviossa. Loput vastaajista jakautuivat Teknologiateollisuus ry:n muille jäsenaloille. Kaavio 3 - Yrityksen liikevaihto alle MEUR 17% -10 MEUR 34% MEUR 33% yli 50 MEUR 16% 0% 10% 0% 30% 40%

11 8 Kaavio 4 - Yrityksen henkilöstömäärä 1-10 hlöä 10% hlöä 41% hlöä 35% yli 50 hlöä 14% 0% 10% 0% 30% 40% 50% Suurin osa vastaajayrityksistä on liikevaihdon (kaavio 3) ja työntekijämäärän (kaavio 4) perusteella keskisuuria. Alle 10 hengen pienyritykset yritykset eivät tyypillisesti ole Teknologiateollisuuden jäseniä, joten niitä oli vastaajista vain kymmenesosa. Suuria, yli 50 hengen, yrityksiä on Suomessa lukumääräisesti vähän, joten niiden painoarvo (14 % vastaajista) on tuloksissa on selvästi pienempi keskisuuriin verrattuna (yhteensä 76% vastaajista). Kaavio 5 - Yrityksen liiketoiminnasta BB-liiketoimintaa 100 % 87% 75 % 8% 50 % 1% 5 % % 0 % 1% 0% 30% 60% 90% Ylivoimaisesti suurin osa (95 %) vastaajayrityksistä toimii täysin tai suurimmaksi osaksi yritysten välisessä liiketoiminnassa eli BB-kaupassa (kaavio 5). Yleisesti sosiaalisen median hyödyntämistä käsitellään

12 9 kuluttajaliiketoiminnan näkökulmasta tai BB- ja BC-yritykset sekoittaen, joten kyselyaineisto on normaalista poikkeava ja siten erityisen kiinnostava. Vastaajayritysten profiilien perusteella voidaan päätellä, että kyselyaineisto kuvastaa hyvin suomalaisen perinteisen teollisuuden näkemyksiä sosiaalisesta mediasta. Täytyy kuitenkin muistaa että otos ei ole satunnainen ja verkkokyselyihin tyypillisesti vastaajat aiheesta jo kiinnostuneet henkilöt. Silti otos (N=143) on tarpeeksi kattava, jotta sen pohjalta voidaan analysoida tilannetta sosiaalisen median suhteen kohderyhmässä. Digitaalisten ja yhteisöllisten työkalujen käyttö asiakasrajapinnassa, sisäisesti ja partnerien kanssa Kyselyssä kartoitettiin sekä digitaalisten että yhteisöllisten työkalujen käyttöä teollisuusyrityksissä. Rajanveto sen välillä, mikä työkalu kuuluu mihinkin kategoriaan ei ole selkää, mutta käytetty jako selviää kaavioista. Eri kategorioiden työkalut eivät ole toisiaan poissulkevia vaan niitä hyödynnetään rinnakkain eri käyttötarpeisiin. Työkalujen käyttöä selvitettiin sekä asiakasrajapinnassa, yrityksen sisällä että partneriverkostoissa (päämiehet, alihankkija- ja jälleenmyyjäverkostot) niin että käyttöä voidaan verrata eri toimintojen kesken. Kaavio 6 - Digitaalisten työkalujen käyttö asiakasrajapinnassa 100% 75% % Emme ollenkaan Vähän tai kohtalaisesti Verkkopohjaiset projektitilat 10 Ekstranet-sivusto (tiedostojen ja tiedotteiden jakamiseen) 5 Intranet-sivusto (esim. SharePoint) 5 0 Verkkopalvelut sopivien kokousaikojen löytämiseen (esim. Doodle) 6 Pikaviestimet Dokumentinhallintajärjestelmät tai materiaalipankit Jaetut verkkolevyt 0% Verkkokokoustyökalut 5 Webcastit (esitykset verkossa) 5% 0 Aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti Digitaalisten työkalujen käyttö asiakasrajapinnassa on suhteellisen vaatimatonta (kaavio 6). Eniten hyödynnettiin ekstranet-sivustoja (yhteensä 41 % yrityksistä ), pikaviestimiä (yhteensä 3 %) ja dokumentinhallintajärjestelmiä

13 10 (yhteensä 30 %). Ekstranet-sivustot ja dokumentinhallintajärjestelmät mahdollistavat dokumenttien helpon jakamisen asiakkaiden kanssa ja niitä on voinut ostaa kotisivuja toimittavilta yrityksiltä mikä todennäköisesti selittää niiden suosion. Pikaviestimiä puolestaan käytetään varmaankin täydentävänä työkaluna yhteydenpitoon nykyisten asiakkaiden kanssa. Hyödyntämismahdollisuuksia digitaalisille työkaluille olisi runsaasti enemmän kuin yritykset niitä hyödyntävät. Esimerkiksi asiakasprojektien hoitamista voisi tehostaa verkkopohjaisia projektitiloja hyödyntämällä. Projektiin liittyvän viestinnän ja dokumenttien jakamisen voi hoitaa projektityötilan kautta, mikä helpottaa esimerkiksi uusien ihmisten ottamista mukaan projektiin ja varmistaa tiedon säilymisen yrityksen hallussa. Myös projektiin liittyvien tehtävien, sekä niiden vastuuhenkilöiden ja toimituspäivien, hallinnan voi hoitaa tehokkaammin verkkopohjaisessa työtilassa. Tällöin on selkeämpää mitä asiakkaan kanssa on sovittu tehdä ja mihin mennessä, eivätkä tehtävät unohdu. Kaavio 7 - Digitaalisten työkalujen käyttö sisäisesti 100% Emme ollenkaan 3 Jonkin verran tai kohtalaisesti Verkkopalvelut sopivien kokousaikojen löytämiseen (esim. Doodle) Verkkopohjaiset projektitilat Dokumentinhallintajärjestelmät tai materiaalipankit 6 Jaetut verkkolevyt 11 Webcastit (esitykset verkossa) Verkkokokoustyökalut 0% Intranet-sivusto (esim. SharePoint) 30 Ekstranet-sivusto (tiedostojen ja tiedotteiden jakamiseen) 45 50% 5% Pikaviestimet 75% Aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti Sisäisessä toiminnassa digitaalisia työkaluja hyödynnetään laajemmin (kaavio 7). Selvästi suosituin työkalu on jaettu verkkolevy, jota jopa 59 % yrityksistä hyödyntää aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti. Lisäksi yrityksissä

14 11 käytetään aktiivisesti dokumentinhallintajärjestelmiä (yhteensä 55 %) ja intranet-sivustoja (yhteensä 5 %). Lisäksi käytetään pikaviestimiä, verkkokokoustyökaluja ja ekstranet-sivustoja. Verkkokokoustyökalut ovat myös haastattelujen perusteella tärkeitä yrityksille. Taantuman aikana matkakuluja haluttiin leikata ja monet kokoukset siirtyivät puhelinpalavereiksi, verkkokokouksiksi tai videoneuvotteluiksi. Isot yritykset ovat laskeneet saavuttaneensa hyvin tuntuvia kustannussäästöjä vähentämällä matkustamista satoja tuhansia tai miljoonia euroja vuositasolla. Suomalaisilla pk-yrityksillä ei kuitenkaan yleensä ole verkkokokoustyökaluja laajasti käytössä, mikä näkyy myös kyselyn tuloksissa. Esimerkiksi sisäisiä tai asiakkaiden kanssa pidettäviä toimitus- tai kehitysprojekteihin liittyviä tapaamisia voisi osaltaan pitää verkossa. Eräässä yrityksessä asiakkaan tuotekehitysprojektiin osallistuvan johtajan täytyy kerran viikossa osallistua kasvotusten kahden tunnin tilannekatsauspalaveriin toisella paikkakunnalla, jonne matkustamiseen kuluu kokonaisuudessaan 10 tuntia. Korvaamalla esimerkiksi joka toinen matka etäosallistumisella säästettäisiin paljon aikaa ilman että kanssakäyminen kärsisi merkittävästi. Kaavio 8 - Digitaalisten työkalujen käyttö partnerien kanssa 100% 75% % Emme ollenkaan Ekstranet-sivusto (tiedostojen ja tiedotteiden jakamiseen) Intranet-sivusto (esim. SharePoint) Pikaviestimet Jonkin verran tai kohtalaisesti 10 Verkkopalvelut sopivien kokousaikojen löytämiseen (esim. Doodle) 7 6 Verkkopohjaiset projektitilat Dokumentinhallintajärjestelmät tai materiaalipankit 11 Webcastit (esitykset verkossa) Verkkokokoustyökalut 7 0% Jaetut verkkolevyt 5% Aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti Partnerien kanssa digitaalisia työkaluja käytetään jonkin verran vähemmän kuin asiakasrajapinnassa ja selkeästi sisäistä käyttöä vähemmän (kaavio 8). Tämä onkin odotettavaa sillä järjestelmien avaaminen käyttöön partnerien

15 1 kanssa voi olla vaivalloista. Suurin osa perinteisistä tietoteknisistä järjestelmistä on tehty yrityksen sisäiseen käyttöön ja yritysten palomuurit oletuksena estävät pääsyn järjestelmiin yrityksen ulkopuolelta. Partnerikäyttöä varten voidaan tarvita erillinen asennus järjestelmästä ja tarvittavien palomuurimuutosten voi olla työlästä. Haastatteluissa eräs ison yrityksen edustaja sanoi yhteisen työtilan luomisen alihankkijan kanssa vaativan niin paljon vaivaa, että sitä ei viitsi tehdä alle vuoden mittaiseen projektiin. Jos alihankkijoiden ja muiden partnerien kanssa jaettujen työtilojen luominen olisi helpompaa, se lisäisi varmasti niiden käyttöä. Uusi mahdollisuus mikä helpottaa uusien työkalujen hankkimista ja usein mahdollistaa joustavan partnerikäytön on pilvipalveluiden tulo. Pilvipalvelu tarkoittaa verkosta selaimen tai työpöytäohjelman avulla käytettävää palvelua, josta maksetaan kuukausimaksua käytön mukaan. Useissa pilvipalveluissa voi luoda jaettuja työtiloja, joihin voi kutsua haluamansa ihmiset mukaan myös toisista yrityksistä. Eniten partnerien kanssa käytetään ekstranet-sivustoja (yhteensä 40 % yrityksistä), pikaviestimiä (yhteensä 34 %), dokumentinhallintajärjestelmiä (yhteensä 34 %) ja jaettuja verkkolevyjä (yhteensä 31 %). Lukemat vastaavat sisäistä käyttöä eli tuttuja työkaluja hyödynnetään myös partnerien kanssa. Kaavio 9 - Yhteisöllisten työkalujen käyttö asiakasrajapinnassa 100% % 64 50% 3 16 Jonkin verran tai kohtalaisesti Aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti 5 Yhteisöllinen ekstranet-sivusto (tukee myös keskusteluja ja palautteen antamista) Esitystenjakopalvelut (esim. SlideShare) 4 1 Kuvajakopalvelut Videojakopalvelut 4 1 Sosiaaliset kirjanmerkki -palvelut 0 Sosiaaliset verkostoitumispalvelut 4 Avoimet tai suljetut yhteisöt 0 Emme ollenkaan 15 Sosiaaliset toimisto-ohjelmat (esim. Google Docs) 1 Keskustelupalstat Mikroblogit 0% Blogit 7 Wikit 5%

16 13 Yhteisöllisten työkalujen käyttö asiakkaiden kanssa on vaatimatonta (kaavio 9). Poikkeuksen muodostavat sosiaaliset verkostoitumispalvelut, joita hyödyntää yhteensä 40 % vastaajista. Hyödynnettävät palvelut ovat todennäköisesti ammattillinen verkostoitumisfoorumi LinkedIn (www.linkedin.com) ja enemmän vapaa-aikaan painottuva Facebook (www.facebook.com). Verkostoitumispalvelujen lisäksi hyödynnettiin videojakopalveluja (yhteensä 0 %), joista suosituin on varmastikin YouTube (www.youtube.com), ja keskustelupalstoja (yhteensä 18 %). Esimerkiksi LinkedIn-palveluun on syntynyt paljon ammattillisiin aiheisiin keskittyviä keskustelualueita, muun muassa tuulienergiasta ja muista uusiutuvan energian muodoista. Näillä foorumeilla yritysten asiakkaat ja aihealueen asiantuntijat keskustelevat ja jakavat kokemuksiaan keskenään, minkä pitäisi kiinnostaa myös myyjäyrityksiä. Esimerkiksi tuulivoimaa käsittelevässä Wind Energy Professionals -ryhmässä (www.linkedin.com/groups? gid=7134) on jäsentä, samaten kuin aurinkoenergia-alan Solar Energy Professionals -ryhmässä (www.linkedin.com/groups?gid=13664). Aloilla toimivat yritykset voivat kerätä ryhmien kautta paljon tietoa siitä mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita sekä löytää aihealueen tärkeimmät asiantuntijat. Hyödyntämällä ryhmää järkevästi voivat yrityksen asiantuntijat ja myyjät rakentaa verkostoja, mikä tukee myyntiä ja parantaa yrityksen tunnettuutta. On valitettavaa huomata että esimerkiksi esitystenjakopalveluja ei vielä käytetä. Esimerkiksi SlideSharen (www.slideshare.net) käytöstä voisi olla monelle yritykselle paljon hyötyä. SlideSharea on luonnehdittu powerpointtien YouTubeksi, jossa on helppo jakaa esitysmuodossa olevaa materiaalia niin että kävijä näkee sisällön suoraan selaimessaan. ABB:n Suomen yksiköllä on oma SlideShare-kanava (www.slideshare.net/ ABBSuomi), jossa yritys jakaa kuvauksia palveluistaan ja asiakasprojekteista. SlideSharessa olevia esityksiä tai dokumentteja on helppo upottaa näkyviin verkkosivuille tai uutiskirjoituksiin. Myös yrityksen asiantuntijat voivat rakentaa itselleen ja yritykselleen mainetta verkossa kiinnostavia ja hyödyllisiä esityksiä jakamalla. Myös blogien ja mikroblogien hyödyntäminen on alhaisella tasolla, vaikka niistä olisi paljon hyötyä esimerkiksi uusille markkinoille laajentumisen tukena. Mikrobologipalvelu Twitteriä hyödyntävät monet ICT-alan yritykset. Visma Severa on onnistunut keräämään yritystunnukselleen (twitter.com/severa_psa) seuraajaa. Severa jakaa Twitterissä tietoa uusista ominaisuuksista palvelussaan ja tarjouksista uusille käyttäjille. Lisäksi mikroblogien kautta voi hoitaa asiakaspalvelua. Suomalaisista teollisuusyrityksistä Twitteriä hyödyntävät muun muassa metsäyhtiö UPM:n RFID-yksikkö (twitter.com/upmrfid), ABB:n robotiikkayksikkö (twitter.com/ ABBRobotics), Wärtsilä (twitter.com/wartsilacorp) ja Outokumpu (twitter.com/outokumpu). Yllättäen wikejä käytetään jonkin verran (1 % hyödyntää jonkin verran tai kohtalaisesti) asiakasrajapinnassa. Tämä todennäköisesti koskee kuitenkin Wikipedian (fi.wikipedia.org / en.wikipedia.org) hyödyntämistä eli oman yrityksen tietojen lisäämistä palveluun tai tietojen muokkaamista.

17 14 Kaavio 10 - Yhteisöllisten työkalujen käyttö sisäisesti 100% % % 8 Emme ollenkaan Jonkin verran tai kohtalaisesti Esitystenjakopalvelut (esim. SlideShare) 0 0 Kuvajakopalvelut 1 0 Sosiaaliset kirjanmerkki -palvelut 4 Sosiaaliset verkostoitumispalvelut 5 Avoimet tai suljetut yhteisöt Keskustelupalstat Wikit 4 Sosiaaliset toimisto-ohjelmat (esim. Google Docs) 5 Mikroblogit Blogit 0% Videojakopalvelut 5% 10 1 Yhteisöllinen ekstranet-sivusto (tukee myös keskusteluja ja palautteen antamista) 7 Aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti Sisäisessä käytössä tilanne on hyvin samanlainen kuin asiakasrajapinnassa (kaavio 10). Eniten hyödynnetään sosiaalisia verkostoitumispalveluja (yhteensä 3 %) ja hieman yllättäen wikejä (yhteensä 31 %). Kyselyssä ei selvitetty sisäisten verkostoitumispalvelujen toimintoja tai niiden käytön laajuutta, joka varmasti vaihtelee paljon. Tuloksista ei myöskään selviä mihin wikejä käytetään. Yleisest käyttätavat ovat projektikäyttöön suunnatut työryhmäwikit ja koko yritykselle tarkoitettu Wikipedia-tyylinen laaja yhteinen wiki eli niin kutsuttu yrityspedia. Blogien ja mikroblogien käyttö on alhaisella tasolla siihen nähden mitä hyötyä ne voisivat yrityksille tarjota. Blogit tarjoaisivat yrityksille interaktiivisen sisäisen viestinnän kanavan, jota johto voisi hyödyntää muutosviestintään ja jonka kautta olisi mahdollista saada suoraa palautetta työntekijöiltä. Lisäksi projektien edistymisestä kannattaisi viestiä blogien avulla, jolloin tieto tallentuisi yrityksen omaisuudeksi. Mikroblogeilla voisi korvata sähköpostin sisäisessä kommunikoinnissa. Sähköpostissa tieto hukkuu nopeasti eikä toisten työntekijöiden sähköpostilaatikoihin pääse käsiksi. Mikroblogeissa keskustelut tallentuvat myös uusien työntekijöiden myöhemmin luettavaksi ja sisältöjä voi organisoida avainsanojen avulla. Sähköpostin korvaamista mikroblogiviesteillä on helppo kokeilla Yammer-palvelun (www.yammer.com) avulla. Palvelua hyödyntävät myös monet suuryritykset, kuten mikroprosessivalmistaja AMD ja viestintätoimisto Hill & Knowlton, joten sen kokeileminen on turvallista.

18 15 Haastatteluissa tuli myös esille että blogit nähdään jostain syystä lähinnä johdon työkaluna, eikä asiantuntijoiden käytössä. Lisäksi johdolta kaivattiin ihmisläheisempää kirjoitustyyliä ja autenttisuutta. Blogialustoissa vaikutti myös olevan parantamisen varaa eikä millään yrityksellä ollut kunnollista blogiportaalia, joka kokoaisi sisällön yhteen paikkaan ja jonka löytäisi helposti intranetin etusivulta. Kaavio 11 - Yhteisöllisten työkalujen käyttö partnerien kanssa 100% % 50% 7 Emme ollenkaan Jonkin verran tai kohtalaisesti Yhteisöllinen ekstranet-sivusto (tukee myös keskusteluja ja palautteen antamista) 3 Esitystenjakopalvelut (esim. SlideShare) Kuvajakopalvelut 1 0 Videojakopalvelut 3 1 Sosiaaliset kirjanmerkki -palvelut Sosiaaliset verkostoitumispalvelut 0 Avoimet tai suljetut yhteisöt 11 9 Sosiaaliset toimisto-ohjelmat (esim. Google Docs) 4 Keskustelupalstat 0 Mikroblogit 0% Blogit 5 Wikit 5% Aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti Partnerien kanssa yhteisöllisten työkalujen käyttö on vielä vähäisempää kuin asiakasrajapinnassa tai sisäisessä toiminnassa (kaavio 11). Sinällään tämä on luonnollista, mutta työkalujen käyttö voisi auttaa kehittämään tiedonkulkua etenkin konepajateollisuudessa, jossa valmistus on hyvin verkostoitunutta ja yhteistyösuhteet yritysten välillä tyypillisesti pitkiä. Eniten hyödynnetään jälleen sosiaalisia verkostoitumispalveluja (yhteensä 9 %). Tämä lukema viittaa todennäköisesti julkisiin palveluihin, kuten LinkedIniin. Jonkin verran käytetään myös keskustelupalstoja (13 %), videojakopalveluja (1 %), wikejä (9 %) ja yhteisöllisiä ekstranet-sivustoja (8 %). Muutamassa yrityksessä yhteisöllinen ekstranet-sivusto on jopa aktiivisessa tai hyvin aktiivisessa käytössä.

19 16 Sosiaalisen median hyödyntämislaajuus, nähty potentiaali ja keskinäinen vertailu asiakasrajapinnassa, sisäisesti ja partnerien kanssa Seuraavalla kysymyspatteristolla kartoitettiin sosiaalisen median tämänhetkistä hyödyntämislaajuutta ja koettua hyödyntämispotentiaalia hyödyntämiskohteittain. Lisäksi on verrattu nykytilannetta nähtyyn potentiaaliin. Tilannetta kartoitettiin asiakasrajapinnan, sisäiseen toiminnan ja partneritoiminnan kannalta samoin kuin tehtiin työkalujenkin osalta. Kaavio 1 - Sosiaalisen median hyödyntämisen laajuus asiakasrajapinnassa 100% Emme ollenkaan Jonkin verran tai kohtalaisesti Työnantajakuvan rakentaminen ja rekrytointi Tuote-esittelyt (videot, kuvat, blogikirjoitukset) Viestintä Markkinointi 0% 16 Asiakkaiden osallistaminen tuotekehitykseen 4 5 Asiakastarpeiden selvittäminen 1 5% Asiakaspalvelun tehostaminen Myynnin tukeminen Asiakasliidien kerääminen 50% Mielipidejohtajan aseman rakentaminen 75% Laajasti tai hyvin laajasti Kaaviosta 13 nähdään, että asiakasrajapinnassa sosiaalista mediaa hyödynnetään eniten markkinointiin (yhteensä 4 % yrityksistä), viestintään (yhteensä 41 %) sekä työnantajakuvan rakentamiseen ja rekrytointiin (yhteensä 39 %). Vaikuttaakin että kilpailu osaavasta työvoimasta on jälleen kiristymässä, ja verkkoa hyödynnetään laajasti työnantajaimagon rakentamisessa sekä rekrytointi-ilmoitusten jakamisessa. Kullakin osaalueella sosiaalista mediaa laajasti hyödyntäviä yrityksiä oli kuitenkin hyvin vähän, joten kyseessä on ennemminkin kokeiluvaihe kuin laajamittainen ja suunnitelmallinen hyödyntäminen. Lisäksi myyntiä tuetaan sosiaalisessa mediassa (yhteensä 36 %) ja tuote-esittelyjä on viety verkkoon (yhteensä 34 %). Nämä hyödyntämistavat voidaan lukea osaksi yritysten markkinointiviestintää, joten on luontevaa että ne ovat suunnilleen samalla tasolla kuin markkinointikäyttö. Sinällään on kiinnostavaa huomata että lukemat ovat korkeampia kuin työkalujen käyttöä kysyttäessä; yrityksissä yritetään siis selkeästi minimoida käytettävien työkalujen määrä. Tämä johtuu varmasti osaltaan niukoista

20 17 resursseista, joita haastatteluissa valiteltiin. Mahdollisten tulevien kyselyjen osalta olisikin mielenkiintoista tarkemmin selvittää mitä työkaluja tai palveluja yritykset hyödyntävät ja mihin tarkoituksiin. Kaavio 13 - Sosiaalisen median potentiaali asiakasrajapinnassa 5 1 Tuote-esittelyt (videot, kuvat, blogikirjoitukset) Ei ollenkaan potentiaalia Paljon tai eri erittäin paljon potentiaalia Viestintä Markkinointi % 0% Asiakkaiden osallistaminen tuotekehitykseen Asiakastarpeiden selvittäminen 40% 4 Asiakaspalvelun tehostaminen 39 Myynnin tukeminen Työnantajakuvan rakentaminen ja rekrytointi 53 Asiakasliidien kerääminen 53 Mielipidejohtajan aseman rakentaminen 60% Jonkin verran tai kohtalaisesti potentiaalia Eniten potentiaalia sosiaalisen median hyödyntämisessä on nähty samoissa kohteissa kuin mihin sitä on jo hyödynnetty eli markkinoinnissa (yhteensä 78 %), viestinnässä (yhteensä 78 %) ja työnantajakuvan rakentamisessa ja rekrytoinnissa (yhteensä 8 %). Työnantajankuvan rakentamisessa ja rekrytoinnissa paljon tai erittäin paljon potentiaalia näki jopa 30 % vastaajista. Vähiten potentiaalia nähtiin mielipidejohtajan aseman rakentamisessa (yhteensä 61 %) ja asiakasliidien keräämisessä (yhteensä 60 %). BB-myyntiä ajatellen nämä olisivat kuitenkin hyvin tärkeitä alueita, joten vaikuttaa siltä että yrityksissä ei vielä täysin ymmärretä, kuinka sosiaalinen media voisi tukea näitä tavoitteita. Esimerkiksi blogit olisivat erittäin tehokas työkalu mielipidejohtajan aseman saavuttamiseen ja verkkonäkyvyyden nostamiseen. Sinällään ero alueisiin, joissa nähtiin eniten potentiaalia, ei kuitenkaan ole kovin suuri.

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA YRITYS OY AJATUS JARI JUSSILA HANNU KÄRKKÄINEN JANI MULTASUO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO ELMO ALLÉN SONJA ANTTILA ANTTI ISOKANGAS ALI CONSULTING OY SISÄLLYS

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa

Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa Selvityshankkeen loppuraportti Hämeenlinna 3.5.2012 Sisällysluettelo Selvityshankkeen tavoitteet...3 Uudet digitaaliset palvelut

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot