T OP 39 h OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1"

Transkriptio

1 T OP 39 h OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

2 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen perusteella Opiskelija osaa tulkita rakennusyrityksen tuloslaskelman ja taseen OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 2

3 Yritystoiminta, yritysmuodot, yrityksen perustaminen Laskentatoimen peruskäsitteet Rakennusliikkeen budjettitoimi Kannattavuutta mittaavat tunnusluvut Tuloslaskelman ja taseen analysointi Investoinnit Markkinointi Toiminnan johtaminen ja toiminnan ohjaus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 3

4 Ryhmäharjoitustyö ( 1/3) Tentit 2 kpl ( 2/3) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 4

5 TEOLLISUUSTALOUS: Haverila M, Uusi-Rauva E, Kouri I, Miettinen A, Infacs oy 2005 Strateginen johtaminen s Johtaminen s ,98-110, Yrityksen talous s , Markkinointi s Toiminnan johtaminen s , , , Materiaalihallinta s , ,, RAKENNUSYRITYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS: Lahti P, Viljaranta, RTK-Fakta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 5

6 YRITYS ON TALOUSYKSIKKÖ JOKA OSTAA TUOTANNONTEKIJÖITÄ, YHDISTÄÄ NE TUOTANTOPROSESSISSAAN JA MYY NÄIN SAADUT SUORITTEET MARKKINOILLA TULON SAAMISEKSI YIRTYS ON INHIMILLISTEN JA AINEELLISTEN VOIMAVAROJEN JÄRJESTELMÄ, JOKA TYÖSKENTELEE YHTENÄISEN JOHDON ALAISENA SUORITTEIDEN AIKAANSAAMISEKSI OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 6

7 REAALIPROSESSI: yritys valmistaa markkinoilta ostettujen tuotannontekijöiden avulla suoritteita ( tuotteet, palvelut) markkinoille RAHAPROSESSI: yritys saa markkinoilta tuloja suoritteiden myynnistä sekä pääoman sijoituksina yrityksen kassaan ja jakaa saadut tulot maksuina tuotannontekijöistä sekä voitonjakona ja pääoman palautuksena. Rahaprosessin tapahtumia seurataan erityisesti liikekirjanpidon avulla OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 7

8 KANNATTAVUUS LIKVIDITEETTI VAKAVARAISUUS OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 8

9 KANNATTAVUUS Lyhyt aikaväli Yritys pystyy tuloillaan kattamaan juoksevan toiminnan menot Pitkä aikaväli Yritys voi toiminnastaan syntyvällä tulorahoituksella kattaa kaikki menonsa ja voitonjaosta aiheutuvat kustannukset Myös investoinnit, korot, verot, osingot LIKVIDITEETTI VAKAVARAISUUS OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 9

10 LIKVIDITEETTI Maksukykyisyys: taloudellisista velvoitteista selviydyttävä niiden erääntyessä. Kassatulorahoituksella katettava lyhytvaikutteiset tuotannontekijämaksut, sidotut voitonjakoerät sekä pääomapalautukset => kassassa oltava rahaa laskujen maksuun! VAKAVARAISUUS OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 10

11 VAKAVARAISUUS Pääoman rakenne Oma pääoma/ vieras pääoma Yritys tarvitsee vierasta pääomaa lähinnä investointien rahoittamiseen => korot ja lainan lyhennykset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 11

12 Kannattavuuden komponentit Tuottavuus Kasvun edellytys Kilpailukyvyn edellytys Laatu Tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen asiakkaan näkökulmasta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 12

13 TUOTTAVUUDEN KASVU MERKITSEE: Kustannuskehityksen hidastumista Hintakilpailukyvyn paranemista Työpaikkojen turvaamista Palkanmaksukyvyn paranemista Työn muuttumista Toiminnan rakenteellisia muutoksia OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 13

14 Vuorovaikutus: panos- vastike Omistajat Henkilöstö Rahoittajat Toimittajat Yritysjohto Kilpailijat Yhteiskunta asiakkaat OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 14

15 AMMATTITTAITO NÄKEMYKSELLISYYS SUUNNITELMALLISUUS TOTEUTTAMISKYKY OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 15

16 LIIKEIDEA RESURSSIT YRITTÄJÄ Itseluottamus Epävarmuuden sietokyky Suoritustarve Määrätietoisuus, pitkäjännitteisyys Suunnitelmallisuus, luovuus Oma-aloitteisuus, yhteistyökyky Myönteisyys, kyky tarttua tilaisuuteen Itsenäisyyden tarve OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 16

17 LIIKEIDEA Kenelle? Mitkä ovat markkinat? Kuka on asiakas? YHTEEN-- SOPIVUUS MITÄ? Mikä on hyöty asiakkaale? Miten? Resurssit, organisaatio, toimintaperiaatt eet Mielikuvat Miksi asiakas ostaa meiltä? IMAGO OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 17

18 Yrityksen perustaminen Yrityksen varsinainen toiminta Toiminnan lopetus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 18

19 HENKINEN PERUSTAMINEN JURIDINEN PERUSTAMINEN REAALINEN PERUSTAMINEN OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 19

20 YKSILÖN HENKILÖKOHTAINEN PROSESSI Työntö- ja imutekijät, esteet ja ympäristön muut vaikutukset =>yrittäjäaikomus Liikeidean tunnistaminen Toiminta-ajatuksen määrittäminen Päämäärien asettaminen Yritysstrategian määrittäminen => toimintasuunnitelma OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 20

21 Juridinen perustaminen tekee toiminnan lailliseksi ja muodostaa taloudellisen yksikön Yritysmuodon valinta Lain edellyttämä perustamismenettely Yritysmuodon edellyttämät ilmoitukset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 21

22 Pääoman kokoaminen Tuotantovälineiden ja resurssien hankinta Toiminnan organisointi OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 22

23 PERUSTUU VAPAAEHTOISUUTEEN TAI PAKKOON Tuotantovälineiden realisointi Velkojen maksaminen Pääoman palautus omistajille Juridinen lopetus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 23

24 Onko toiminta yhden vai useamman henkilön varassa? Paljonko toiminta edellyttää pääomaa? Miten tarvittava pääoma voidaan hankkia? Millaiseen toiminnan laajuuteen pyritään? Missä määrin halutaan ottaa henkilökohtaista riskiä? Miten valta ja vastuu jaetaan? Joustavuus / byrokratia? OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 24

25 Omissa nimissä tai perustetun, yrittäjästä erillisen, toiminimen nimissä toiminimi erottaa liiketoiminnan harjoittajan liiketoiminnan hänen muusta toiminnastaan (kirjanpito ja tuloksen laskeminen) Yksityisliikkeen perustamiseen vaaditaan elinkeinoilmoitus maistraatille Yksityisliike voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin KAIKKI RISKIT YKSIN YRITTÄJÄLLÄ OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 25

26 Henkilöyhtiö Kaksi tai useampia tasavertaisia yhtiömiehiä Yhtiömiehet joko luonnollisia tai juridisia henkilöitä Jokainen yhtiömies vastaa ulospäin kaikesta yhtiön veloista ja muista velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan Jokainen yhtiömies voi edustaa yhtiötä Omistusoikeus, vastuut ja päätösvalta voidaan sopia yhtiön sisällä Ei edellytä taloudellista panostusta Syntyy yhtiösopimuksella OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 26

27 Henkilöyhtiö Kahdenlaisia yhtiömiehiä Vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista ja velvoitteista koko omaisuudellaan Vastuunalaisten yhtiömiesten keskinäiset vastuut yhtiössä voidaan sopia Äänetön yhtiömies sijoittaa pääomaa yhtiöön, ja vastaa yhtiön veloista vain sijoitetulla panoksella Äänettömällä yhtiömiehellä on oikeus yhtiön tuottamaan voittoon sovitulla tavalla, mutta ei ole oikeutta osallistua yhtiön toimintaan Syntyy yhtiösopimuksella Perusilmoitus kaupparekisteriin OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 27

28 Pääomayhtiö, joka syntyy oikeudellisesti vasta merkinnällä kaupparekisteriin Yksityinen (oy) tai julkinen (oyj) Osakepääoma min: Oy: Oyj: Osakkeiden lukumäärä ennalta määrätty Omistus ei anna toimivaltaa yhtiössä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 28

29 Toimivaltaa yhtiössä käyttää hallitus ja toimitusjohtaja Perustaminen: Perustamiskirjan laatiminen ( sis. Yhtiöjärjestys) Osakkeiden merkintä Perustamiskokous Yhtiön rekisteröiminen Voitonjako vain osingonjakona voittovaroista OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 29

30 Osakeyhtiölaki Perustaminen hallinto Voitonjako Selvitystila Kiinteistöosakeyhtiö Asunto-osakeyhtiö OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 30

31 Yhteisö, jonka jäsenmäärä ja osuuspääoma eivät ole ennalta määrättyjä Tarkoitus jäsenkunnan taloudellinen tukeminen siten että jäsenet käyttävät osuuskunnan palveluja Min. viisi henkilöä ( kolme yhteisöä) Kirjallinen sopimus, joka sisältää osuuskunnan säännöt Ilmoitettava kaupparekisteriin OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 31

32 Jäsen ei ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan veloista, ellei säännöissä ole lisämaksuvelvoitetta Osuuskuntalaki Jäsenet hyväksyy hallitus Samansuuruiset osuusmaksut Jäsenyyden päättyessä jäsenmaksu palautetaan osuuskunnan varojen sen salliessa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 32

33 YRITYKSEN PÄÄTOIMINNOT Yrityshallinto Henkilöstöhallinto Materiaali ja aliurakkahallinto Käyttöomaisuushallinto Tietohallinto Rahoitushallinto TUOTANTO MARKKINOINTO OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 33

34 Yrityssuunnittelu Yritystoimintojen ohjaus ja päätöksenteko Laskentatoimi Vastuu viranomaisille OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 34

35 Tuotannon suunnittelu Tuotannon organisointi ja ohjaus Tuotannon valvonta ja ohjaus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 35

36 Markkinatilanteen seuranta Markkinointi ja myynti Asiakassuhteiden hoito Asiakaspalaute OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 36

37 Liiketoiminnan tavoitteellinen johtaminen on prosessi, jossa suunnitellaan, organisoidaan, johdetaan ja valvotaan organisaation jäsenten työsuorituksia ja muiden organisaation resurssien käyttöä siten, että organisaation asettamat tavoitteet saavutetaan OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 37

38 Strateginen johtaminen on jatkuva, iteratiivinen prosessi, jonka tarkoituksena on pitää organisaatio yhteensopivana ympäristön kanssa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 38

39 Suunnittelu: mitä pitää tehdä Organisointi: miten pitäisi tehdä Toimeen pano: miten pitäisi tehdä Valvonta: miten on tehty OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 39

40 SUUNNITTELU Asetetaan päämäärät ja tavoitteet Selvitetään keinot päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi Hankitaan aineelliset, henkiset ja informaatioresurssit Suunnataan resurssit Varmistetaan että valittavissa olevat toimenpiteet tulevat toteutetuksi suunnitellulla tavalla OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 40

41 Strateginen johtaminen on prosessi, jonka kestäessä yritys arvioi ympäristöään, tunnistaa vahvat ja heikot puolensa, analysoi ympäristön mahdollisuuksia ja allokoi voimavaransa tällä perusteella järkevästi OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 41

42 STRATEGINEN JOHTAMINEN Toimivien liikeideoiden määrittäminen Kehitys ja hengissä pysyminen pitkällä aikavälillä Tulevaisuuden voitot Tulevat mahdollisuudet Yrittäjyys/ joustava Ennakoiva, hakee uusia lähestymistapoja OPERATIIVINEN JOHTAMINEN Valittujen liikeideoiden tuloksellinen toteuttaminen Operatiiviset ongelmat Nykyiset voitot Nykyliiketoiminta Byrokraattinen/ vakaa Reagoiva, luottaa menneeseen kokemukseen OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 42

43 STRATEGINEN JOHTAMINEN Visiot Toiminta-ajatus Liikeideat Päämäärät Toimintastrategiat toimintaperiaattet OPERATIIVINEN JOHTAMINEN Painopisteet Tulostavoitteet Toimintakeinot Budjetit Kampanjat Työnjohto OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 43

44 YRITYKSEN TOIMINTA-AJATUS KILPAILUETUANALYYSI MAHDOLLISUUKSIEN JA UHKIEN ANALYYSI SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KRIITTISTEN MENESTYSTEKIJÖIDEN TUNNISTAMINEN MARKKINA-ASEMAN VERTASILU JA ANALYYSI PORTFOLIO-ANALYYSIT OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 44

45 MISSÄ LIIKETOIMINNASSA OLEMME? KETKÄ OVAT MEIDÄN ASIAKKAAMME? MIKSI TÄMÄ ORGANISAATIO ON OLEMASSA? Perussuunnan määritys, joka ottaa huomioon sekä nykyiset että ennustettavissa olevat olosuhteet OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 45

46 YRITYKSEN TOIMINTA-AJATUKSEN TARKISTAMINEN JA LIIKEIDEOIDEN UUDELLEEN MÄÄRITTELY YRITYKSEN PÄÄMÄÄRIEN JA TAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT: MARKKINASEGMENTTIEN JA KILPAILUKEINOJEN VALINTA STRATEGIAN TOIMEENPANO JA RESURSSIEN UUDELLEEN SUUNTAAMINEN RESURSSIEN UUDELLEEN ALLOKOINTI AIKAANSAANNOSTE N SEURANTA MUUTOSTRENDIE N SEURANTA OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 46

47 TOIMINTA-AJATUS VISIO ARVOT TOIMINNAN TAVOITTEET STRATEGIA OSA- STRATEGIAT OSA- STRATEGIAT OSA- STRATEGIAT KEINOT OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 47

48 Kenelle? Mitä? YHTEENSOPIVUUS MITEN? MIELIKUVA OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 48

49 Yhtenäinen toimintakulttuuri YIT:n toiminta perustuu yhtiön missioon, toimintaajatukseen, strategiaan ja arvoihin. Toimintaamme ohjaavat lisäksi sidosryhmiemme ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Missiomme Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme hyvää elinympäristöä ihmiselle OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 49

50 Toiminta-ajatuksemme Autamme asiakastamme hyödyntämään teknistä elinympäristöä, investoimaan tuottavasti sekä ylläpitämään investointien arvon OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 50

51 Arvot ohjaavat johtamiskäytäntöä, päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Arvot ovat pohjana jokaisen YIT:läisen vuosittain sovittaville avaintuloksille. Paras palvelu Laatuumme voi luottaa Etsimme asiakkaalle oikeat ratkaisut Pyrimme kestäviin asiakassuhteisiin Jatkuva oppiminen Ammattitaidot ja projektinhallinta huippuluokkaa Kilpailukykyä yli rajojen Rakennamme hyvää elinympäristöä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 51

52 Toimiva yhteistyö Joukkuepelimme sujuu kumppaneita arvostaen Avoimuus ja rehellisyys ovat luottamuksen perusta Jokainen YIT:läinen on tärkeä Hyvä tulos Yrittäjyys on voimamme Terve kannattavuus tuo osakkeelle tuoton Kannamme yhteiskuntavastuumme OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 52

53 Strategia : Päätavoitteena kannattava kasvu YIT Oyj:n hallitus vahvisti konsernin strategian kaudelle Kasvutavoitetta nostettiin - muut taloudelliset tavoitteet ennallaan Strategian päätavoitteena on kannattava kasvu. Konsernin liikevaihdon kasvutavoite on nostettu keskimäärin 5-10 prosenttiin vuodessa. Aikaisemmin tavoitteena oli liikevaihdon positiivinen kasvu. Konsernin muut strategiset tavoitetasot pidettiin ennallaan ja ne ovat: sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, omavaraisuusaste 35 prosenttia ja osingonjako prosenttia tilikauden tuloksesta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 53

54 Huolto ja kunnossapitotoiminta Kiinteistö- ja teollisuuspalveluiden kasvun painopiste Kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa tavoitteena on, että YIT on Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa johtava teknisten järjestelmien huoltaja ja edelläkävijä energiansäästöpalveluissa. Tavoitteena on kasvattaa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa muuta toimintaa nopeammin sekä orgaanisesti että yrityskaupoin. Suomen rakentamispalveluissa kasvun painopisteinä asunnot ja infra Suomen rakentamispalveluissa YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa kaikilla kolmella keskeisellä rakentamisen alueellaan - asunto-, toimitila- ja inframarkkinoilla. Asuntorakentamisessa kasvatetaan omaperustaista tuotantoa siten, että pääoman kierto nopeutuu. Toimitiloissa painopiste on strategiakauden alussa olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisessä ja korjaamisessa. Infrapalveluissa markkina-asemaa vahvistetaan ja kunnossapitoa kasvatetaan OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 54

55 Sijoitetun pääoman käyttöä tehostetaan Venäjällä Venäjällä YIT tavoittelee ensisijaisesti kannattavuutta ja hallittua kasvua. YIT on sitonut pääomaa pääosin omaperustaiseen asuntorakentamiseen sekä siihen liittyviin tontteihin. Pääoman käyttöä tehostetaan käynnistetyllä laajalla toimenpideohjelmalla. Asuntojen suuri tarve ei ole vähentynyt ja YIT:n asiakaskunnalle suunnattujen asuntojen kysyntänäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia. Baltian maissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa YIT pyrkii hyödyntämään markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 55

56 SWOT- vahvuudet heikkoudet - mahdollisuudet uhat KILPAILUETUANALYYSI- vahvuudet heikkoudet PORTFOLIOANALYYSI Boston Consulting Group- malli Tähdet lypsylehmät kysymysmerkit koirat Markkinoiden kasvunopeus suhteellinen markkinaosuus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 56

57 VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHAT OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 57

58 MARKKINOIDEN KASVUNOPEUS SUURI? PIENI SUURI PIENI SUHTEELLINEN MARKKINAOSUUS OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 58

59 McKinley-GE-portfolio 9 portainen Toimialan houkuttelevuus yksikön vahvuus Korkea keskimääräinen alhainen Ydinosaaminen- core competence Ydinosaaminen => ydintuote => SBA => tuote OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 59

60 HYVÄKSYTTÄVÄ JOUSTAVA MOTIVOIVA JOHDONMUKAINEN YMMÄRRETTÄVÄ SAAVUTETTAVISSA OLEVA OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 60

61 KILPAILU KENTTÄ KILPAILUETU ALHAISET KUSTANNUKSET ASIAKKAAN HAVAITSEMA AINUTLAATUISUUS LAAJA KOHDEALUE KUSTANNUSJOHTAJUU S DIFFEROINTI KAPEA KOHDEALUE KUSTANNUSPAINOTTEI -NEN KESKITTYMISSTRATEGI A DIFFEROINTI PAINOTTEINEN KESKITTYMISSTRATEGIA OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 61

62 JOHTAJUUS ( LEADERSHIP) Interaktiivinen prosessi Pyrkimys tiettyihin yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin tehokkuus, laatu, palvelu, innovatiivisuus Suunnan luominen, ihmisten ohjaaminen, motivointi ja inspirointi, muutoksen aikaansaaminen OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 62

63 LIIKETOIMINNAN HALLINTA (MANAGEMENT) Tehtävien hoitamista yhtenäisen suunnan pohjalta Tehtävien analysointi ja resurssien allokointi Suunnittelu ja budjetointi, organisointi ja resursointi, valvonta ja ongelmanratkaisu, tulosten aikaansaanti OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 63

64 ORGANISAATIO ON TAVOITESUUNTAUTUNUT, RAJOJA YLLÄPITÄVÄ JA SOSIAALISESTI RAKENTUNUT INHIMILLISEN TOIMINNAN JÄRJESTELMÄ SOSIAALINEN RAKENNE Virallinen Epävirallinen JÄSENET TAVOITTEET TEKNOLOGOA YMPÄRISTÖ OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 64

65 ORGANISAATION RAKENNE SEURAA STRATEGIAA! ORGANISAATION SUUNNITTELUSSA YHTEENSOVITETAAN TEHTÄT, IHMISET JA ORGANISAATIOMUOTO OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 65

66 Rakennushanke on tilapäinen organisaatio, jonka puitteissa on tarkoitus saavuttaa hankkeen tavoitteeksi asetettu tulos Rakennusliike on tuotanto-organisaatio, jonka tarkoituksena on tuottaa toimintaajatuksen mukaisia hyödykkeitä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 66

67 TOIMINTA- ELI TYÖNJAKOKESKEINEN ORGANISOINTI TUOTE- TAI TUOTERYHMÄKOHTAINEN ORGANISOINTI ASIAKESKEINEN ELI TARVEPOHJAINEN ORGANISOINTI MAANTIETEELLINEN ORGANISOINTI OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 67

68 TYÖNJAKOKESKEISESTÄ ORGANISOINNISTA OLLAAN SIIRTYMÄSSÄ ASIAKASKESKEISEEN ORGANISAATIOON, JOSSA TUOTANTO JA MARKKINOINTI TOIMIVAT YHDESSÄ TULOSVASTUULLISET YKSIKÖT HANKINTATOIMEN KESKITTÄMINEN PYRKIMYS KOKONAISPALVELUIDEN TARJOAMISEEN OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 68

69 YRITYKSEN LASKENTATOIMI RAKENNUSYRITYKSEN ERITYISPIIRTEET TULOSLASKELMA JA TASE TILINPÄÄTÄÖS JA -ANALYYSI OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 69

70 Kirjanpitolaki ja asetus Hyvä kirjanpitotapa Kirjanpitolaki 1 luku, 2-3 pykälä: kirjanpidon tulee olla hyvän kirjanpitotavan mukaista ja se on pidettävä kahdenkertaisena Tilikausi on 12 kk OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 70

71 Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa, että jokainen liiketapahtuma merkitään kahdelle tilille, eri puolille ( debet, kredit) Rahat ovat kassatilin vasemmalla puolella ( debet) ( kassaan) Maksut kassasta kassatilin oikealla puolella ( kredit) ( kassasta) Varat vasemmalla, velat oikealla! OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 71

72 KIRJAUSPERUSTE Tilikauden kirjanpito voi olla joko maksu- tai suoriteperusteista. Maksuperusteella maksu kirjataan vasta kun maksu lähetetystä laskusta o n saatu tai maksu tuotannontekijästä on suoritettu Suoriteperusteella maksu/ lasku kirjataan kun suorite on luovutettu asiakkaalle Rakennustoiminnassa kirjaukset suoriteperusteisena OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 72

73 KIRJAUSJÄRJESTYS Aikajärjestyksessä peruskirjanpitoon Asiajärjestyksessä pääkirjanpitoon Käteismaksut kirjattava päiväkohtaisesti Muut liiketapahtumat neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden päättymisestä Liiketapahtumat on kirjattava siten, että kirjausten yhteys tositteesta peruskirjanpitoon sekä edelleen tuloslaskelmaan ja taseeseen on vaikeuksitta todettavissa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 73

74 TOSITTEET Kirjausten on perustuttava päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin, jotka todentavat liiketapahtumat Maksaja/ maksun saaja Suorituksen aihe Suorituksen määrä päiväys Tositteen oltava maksun saajan tai maksun välittäjän antama ( pankin tiliote käy) Ellei ulkopuolista tositetta, itse laadittu ja varmennettu tosite OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 74

75 TILIT Tili on kaksipuolinen laskelma, jolla seurataan menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien muutoksia Tilin nimi debet veloitus per rahan käyttö kredit hyvitys an rahan lähde OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 75

76 TILIT Rahoitustilit a) raha- ja saatavatilit Kassatili Myyntisaamiset b) pääomatilit ( oma ja vieras pääoma) Lainat Ostovelat Oma pääoma OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 76

77 TILIT Menotilit Syntyvät tuotantotekijän hankkimisesta ostot Maa-alueet Koneet, kalusto Materiaalit Palkat.. Muut liikemenot OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 77

78 TILIT Tulotilit Tulo suoritteen luovutuksesta asiakkaalle myyntitulot Vuokratulot Korkotulot Muut tulot OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 78

79 TILIT Tilinpäätöstilit a) tulostili Kulut= tilikaudelle kuuluvat menot, joista ei enää odoteta tuottoa Tuotot= tilikaudelle kuuluvat tulot Voitto/ tappio = tuottojen ja kulujen erotus b) tasetili Raha- ja saatavatilien saldot menotilien menojäännökset ( pitkävaikutteiset menot poistot huomioituna) Tilikauden voitto/ tappio Pääomatilien saldot OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 79

80 TILIT Tilien sisältö jatkuvasti sisällöltään sama Tililuettelon laajuus ja yksityiskohtaisuus toiminnan luonteen ja kirjanpidon tarpeiden mukainen Kaikille erikseen selvitettäville asioille omat tilit (tuloverot, alv, ) kirjausohjeet OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 80

81 Hyvitys= rahan lähde KASSA Veloitus= rahan käyttö Oma pääoma Pääoman sijoitus + - käteisnosto ostovelat Menot Vieras pääoma Pääoman sijoitus maksu korot verot osingot Velaksi osto Voitonjako Myyntitulot Velaksi myynti käteismyynti Myyntisaamiset maksu Pääoman palautus Vieras pääoma Oma pääoma Pääoman palautus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 81

82 Työmaakohtaisen seurannan oikeellisuuden kannalta on olennaista, että ostolaskut kirjataan heti niiden saavuttua Kirjanpito järjestetään niin, että työmaakohtainen seuranta tapahtuu myyntikatetasolla (työmaan tulot - työmaan menot), mikä mahdollistaa projektien kannattavuuden seurannan ja projektikohtaisen kannustepalkkauksen Vastaavalla työnjohtajalla usein kustannusvastuu työmaastaan Perustajaurakointikohteessa kustannusseurannan lisäksi kohdekohtaista likviditeettiseurantaa ( kumulatiivinen kassavirta, myyntitulot-rakentamiskustannukset) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 82

83 TILINPÄÄTÖS ON TILIKAUDEN TULOKSEN LASKEMISTA REKISTERÖITYJEN TILITAPAHTUMIEN POHJALTA ANTAA KUVAN YRITYKSEN TULOKSESTA JA TALOUDELLISESTA ASEMASTA OLETUS YRITYKSEN TOIMINNAN JATKUVUUDESTA PERUSTUU EDELLISEN TILIKAUDEN TASEESEEN TILIKAUDEN TULOKSESTA RIIPPUMATON VAROVAISUUS OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 83

84 Kpa 3 : tilikaudelta on laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus, joka sisältää: Tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen Tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman Rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä annettavat tiedot Kustakin erästä on annettava vertailutieto edelliseltä tilikaudelta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 84

85 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on annettava oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa Maksuperusteiset kirjaukset korjattava suoriteperusteiseksi Pitkävaikutteiset menot jaksotettava ( poistot aktiivat) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 85

86 Menot Tulostili Tulot xx kulut xx voitto Rahat + saatavat Tasetili Pääomat aktiivat xx Rahat ja saatavat Pääomat xx OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 86

87 KUKIN HYÖDYKE TAI MUU TASEESEEN MERKITTÄVÄ ERÄ ARVOSTETAAN ERIKSEEN VAIHTO-OMAISUUS ON ARVOSTETTAVA ALIMMAN ARVON PERIAATTEEN MUKAISESTI HYÖDYKEKOHTAISESTI KONEEN TASEARVON YLÄRAJAN MUODOSTAA SIIHEN LIITYVÄ TUOTTO-ODOTUS, EI MYYNTIARVO VARASTOSSA OLEVAN HYÖDYKKEEN NARVOV NOUSUA EI HOUMOIDA TASEESEEN, ARVON LASKU HUOMIOIDAAN JOKAINEN TONTTI JA MYYMÄTÖN HUONEISTO ARVIOIDAAN ERIKSEEN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT ON TEHTÄVÄ JOKA VUOSI SUUNNITELMAN MUKAAN, VAIKKA TILIKAUDEN TULOS OLISI TAPPIOLLINEN OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 87

88 JOKAISEN PROJEKTIN TAPPIORISKI ARVIOIDAAN ERIKSEEN TAKUUKORJAUSMENOJA VARTEN PAKOLLINEN VARAUS ENNAKKOMAKSUT NÄKYVÄT RAKENNUSYRITYKSEN TASEESSA VELKANA, JOTKA MUUTTUVAT LIIKEVAIHDOKSI, KUN TUOTE LUOVUTETAAN ASIAKKAALLE OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 88

89 KULULAJIPOHJAINEN TULOSLASKELMA TOMINTOPOHJAINEN TULOSLASKELMA ASUNTO- JA KIINTEIOSTÖYHTIÖN TULOSLASKELMA PIENISSÄ YRITYKSISSÄ YKSINKERTAISTETTU TULOSLASKELMA OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 89

90 KULULAJIPOHJAINEN TULOSLASKELMA (1) LIIKEVAIHTO + /- VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS + VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN + LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT - MATERIAALIT JA PALVELUT - AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT +/- AINEVARASTOJEN MUUTOS - ULKOPUOLISET PALVELUT - HENKILÖSTÖKULUT - PALKAT, ÖPALKIOT - HENKILÖSTÖSIVUKULUT - POISTOT JA ARVON ALENTUMISET - LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT ( sis. Pakolliset varaukset) = LIIKEVOITTO TAI LIIKETAPPIO OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 90

91 KULULAJIPOHJAINEN TULOSLASKELMA (2) LIIKEVOITTO TAI LIIKETAPPIO + /- RAHOITUSTUOTOT JA KULUT = VOITTO TAI TAPPIO ENNEN SATUNAISA ERIÄ +/- SATUNAISET TUOTOT JA KULUT = VOITTO TAI TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA +/- TILINPÄÄTÖSSIIRROT - TULOVEROT JA MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT = TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 91

92 LIIKEVAIHTO SAADAAN, KUN YRITYKSEN VARSINAISEN, VOITOLLISEKSI TARKOITETUN TOIMINNAN MYYNTITULOISTA VÄHENNETÄÄN MYYNNIN OIKAISUERÄT OIKAISUERIÄ OVAT MYÖNNETYTY ALENNUKSET, ARVONLISÄVEROT JA MUUT VÄLITTÄMÄSTI MYYNNIN MÄÄRÄÄN PERUSTUVAT VEROT JA SOPIMUSSAKOT TILAAJALTA/TILAAJALLE RAKENNUSYRITYKSEN LIIKEVAIHTOON EIVÄT MORMAALISTI SISÄLLY RAHOITUSTUOTOT OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 92

93 LIIKEVAIHTO TULEE ERITELLÄ SEURAAVASTI LIITETIEDOISSA: RAKENTAMISEN LIIKEVAIHTO OSAKEKAUPAN LIIKEVAIHTO VUOKRATUOTOT MUU LIIKEVAIHTO OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 93

94 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastolla tarkoitetaan niiden yrityksen itsensä valmistamien tuotteiden hankintamenoja, jotka tuotteet ovat tilikauden päättyessä myymättä Keskenräiset rakennustyöt esitetään taseessa vaihto-omaisuutena, jos rakennustyöt tuloutetaan niiden valmistuttua OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 94

95 IFRS-tuloutus perustajaurakoinnissa Tuloksi kirjataan myytyjen asuntojen velaton myyntihinta rakennustyön edistymisen mukaan (IFRS2005) IFRS 2011 vapaampi valmiusasteen mukainen tuloutus ( 2. Luonnos, voimaan 2015?) Esim. myyty 20 %, valmiusaste 50 %, tuloutetaan 20% x 50%= 10% velattomasta myyntihinnasta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 95

96 Vaihto-omaisuuteen kuuluvien tonttien ja vaihto-omaisuusosakkeiden määrän muutos merkitään ostojen oikaisueräksi, ei varastojen muutokseksi OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 96

97 Oma toimitilarakentaminen muihin liiketoiminnan kuluihin Koska kysymyksessä on käyttöomaisuushankinta, joka poistetaan vaikutusaikanaan, niin ko. kulut pitää lisätä takaisin tulokseen ( valmistus omaan käyttöön) Poisto rakennuksen hankintamenosta eritellään tilinpäätöksen lliitetiedoissa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 97

98 YRITYKSEN ON TEHTÄÄVÄ KÄYTTÖOMAISUUSERITTÄIN POISTOSUUNNITELMA, JONKA MUKAAN PITKÄAIKAISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUISTA HYÖDYKKEISTÄ TEHDÄÄN KULUKIRJAUKSET POISTOAIKA MAX TALOUDELLINEN PITOAIKA TASEARVO MAX TULON ODOTUKSET OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 98

99 + Liikevaihto - hankinnan ja valmistuksen kulut = Bruttokate - myynnin ja markkinoinnin kulut - hallintokulut - tutkimus- ja kehityskulut + liiketoiminnan muut tuotot Liikevoitto/ liiketappio Jatkuu kuten toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 99

100 Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä Vastaavat ( varat, vasen puoli) Vastattavaa ( pääomat, rahan lähteet, oikea puoli) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 100

101 Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä Vastaavat Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet» Perustamismenot» Tutkimusmenot» Kehittämismenot» Aineettomat oikeudet» Liikearvo» Muut pitkävaikutteiset menot» ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet» Maa- ja vesialueet» Rakennukset ja rakennelmat» Koneet ja kalusto» Muut aineelliset hyödykkeet» Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 101

102 Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä Vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus» Aineet ja tarvikkeet» Keskeneräiset tuotteet» Muu vaihto-omaisuus» ennakkomaksut Pitkäaikaiset saamiset ( yli yksi vuosi) Lyhytaikaiset saamiset ( maksuaika =< vuosi Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 102

103 Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä Vastattavaa Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 103

104 Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto ( rakennusrahasto) Arvonkorotusrahasto Omien osakkeiden rahasto Vararahasto Muut yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot Edellisten tilikausien voitto/ tappio Tilikauden voitto/ tappio pääomalainat OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 104

105 Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä Vastattavaa Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero» Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen erotus» Netotettu poistoero >0 Vapaaehtoiset varaukset» asuintalovaraus Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Takuutyövaraus Rakennustyövastuuvaraus ( 10v) Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 105

106 Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättymishetkellä Vastattavaa Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat» Jälkityöt» lomapalkkavelat OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 106

107 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTEET TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT VASTUUSITOUMUKSET OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 107

108 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTEET ARVOSTUSPERIAATTEET TULOUTUSTAPA KONSERNITIEDOT VAIHTO-OMAISUUSYHTIÖT LAATIMISPERUSTEIDEN MUUTOKSET OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 108

109 LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN LASKUTUS (ellei käytetä osatuloutusta) SATUNNAISET ERÄT LIKETOIMINNA MUUT TUOTOT SUUNNITELMAPOISTOT PAKOLLISET VARAUKSET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHDISTELLYT ERÄT OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 109

110 LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET POISTAMATON HANKINTAMENO TILIKAUDEN NALUSSA LISÄYKSET TAI VÄHENNYKSET KAUDEN AIKANA JA NIIHIN KOHDISTUVAT POISTOT JA ARVONALENNUKSET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ARVONALENTUMISET JA NIIDEN PALAUTUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ARVONKOROTUKSET KONEET JA LAITTEET RAKENNUSYRITYKSEN VAIHTO-OMAISUUS KESKENERÄISET TYÖT AINEET JA TARVIKKEET MUU VAIHTO-OMAISUUS ( MAA-ALUEET JA TONTIT, OSAKKEET) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 110

111 LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT / VASTATTAVAA OMAN PÄÄOMAN MUUTOS MUUTOKSET OMAN PÄÄOMAN RAKENTEESSA OSINGONJAKO VOITONJAKOKELPOISET VARAT OSAKEPÄÄOMA, OSAKELAJIT, OPTIOT LAINAT: YLI 5 V, PÄÄOMALAINAT, SIIRTOVELAT PAKOLLISET VARAUKSET OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 111

112 LIITETIEDOT VASTUUSITOUMUKSET ANNETUT VAKUUDET PERUSTAJAURAKOITSIJAN VASTUUT RS 10-VUOTISVASTUUT ( ellei ao. vakuutusta) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 112

113 OSANA TILINPÄÄTÖSTÄ KIRJANPITOLAINSÄÄDÄNNNÖN JA OSAKEYHTIÖLAIN MUKAAN KPL, KPA: TIEDOT OLENAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ S ELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA OYL: YHTIÖRAKENTEEN MUUTOKSET OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET EMOYHTIÖ/ TYTÄRYHTIÖ OSAKEOMISTUKSET OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 113

114 RAKENNE: YHTEENVETO MARKKINATILANNE TOIMINTA TULOS JA RAHOITUSASEMA INVESTOINNIT KEHITYSTOIMINTA KONSERNITIEDOT OSAKKEET HALLINTO TUOREET TAPAHTUMAT TULEVAISUUS VOITONJAKOESITYS OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 114

115 PAKOLLINEN JULKISISSA OSAKEYHTIÖISSÄ JA MUISSA YHTIÖISSÄ, JOS KAKSI SEURAAVISTA EHDOISTA TÄYTTYY: Liikevaihto yli 7,3 Meur Taseen loppusumma yli 3,65 Meur Palveluksessa keskim. Yli 50 henkilöä Rahoituslaskelman lopputulos on rahavarat kauden lopussa Likvidien varojen määrää ei tarvitse välttämättä ilmoittaa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 115

116 OSA YRITYSTUTKIMUSTA JA YRITYKSEN NYKYTILAN ANALYYSIÄ TARKASTELLAAN TALOUDELLISIA TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ KANNATTAVUUS LIKVIDITEETTI L. MAKSUVALMIUS VAKAVARAISUUS KASVU OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 116

117 Liikevaihto ja sen muutos Tuloslaskelman mukainen liikevaihto Investoinnit: Tilikauden bruttoinvestoinnit Käyttökate ( ebitda): Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja Liiketulos ( ebit): Liikevoitto/ -tappio, varsinaisen toiminnan tulos ennen rahoituseriä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 117

118 Tulos ennen veroja: Varsinaisen toiminnan tulos ennen veroja Nettotulos: Tulos ilman kertaluontoisia eriä Kokonaistulos Nettotulos lisättynä kertaluontoisilla tuloilla ja vähennettynä kertaluonteisilla kuluilla OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 118

119 Sijoitetun pääoman tuotto, % 100x (nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot)/ keskimääräinen sijoitettu pääoma ( oma pääoma + korolliset velat) tilikaudella Yli 15% - hyvä 10-15% - tyydyttävä 5-10% - välttävä Nettorahoituskulut Korko ja rahoituskulut ( netto) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 119

120 Maksuvalmius Maksuvalmiuden arviointi tilinpäätöstietojen pohjalta vaikeaa Tietoa täydennetään tiedoilla liiketoiminnan kassavirran määrästä ja likvidien rahavarojen määrällä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 120

121 Maksuvalmius Quick ratio (Lyhytaikaiset saamiset+ rahoitusarvopaperit+ rahat ja pankkisaamiset)/ (lyhytaikaiset velat - saadut ennakkomaksut) Luvuista poistetaan saamiset ja velat perustetuille yhtiöille > 1: hyvä : tyydyttävä : hyvä < 0.5: heikko OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 121

122 Maksuvalmius Current ratio (Vaihto-omaisuus +lyhytaikaiset saamiset+ rahoitusarvopaperit+ rahat ja pankkisaamiset)/ (lyhytaikaiset velat) Luvuista poistetaan saamiset ja velat perustetuille yhtiöille > 2: hyvä : tyydyttävä : välttävä < 1.0: heikko OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 122

123 Omavaraisuusaste % Oman pääoman osuus koko pääomasta Omaan pääomaan lasketaan taseen oman pääoman lisäksi varaukset, vähemmistöosuudet, käyttöomaisuuden kertynyt poistoero. Varauksista ja poistoerosta vähennetään laskennallisen veron määrä. Omia osakkeita ei lasketa omaan pääomaan Pääomalainat ovat velkoja! Koko pääoma = taseen loppusumma vähennettynä ennakkomaksuilla ja toimitusluottoveloilla OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 123

124 Velkaantumisaste ( Gearing), % = 100 x nettovelat/ oma pääoma Nettovelat = korolliset velat rahoitusomaisuuden likvidit varat < 50 %: hyvä %: tyydyttävä %: välttävä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 124

125 Velkaantumisaste ( Gearing), % = 100 x nettovelat/ oma pääoma Nettovelat = korolliset velat rahoitusomaisuuden likvidit varat < 50 %: hyvä %: tyydyttävä %: välttävä Nettorahoituskulut/ laskutus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 125

126 Sijoittajan tunnusluvut: Nettotulos/ osake P / E -luku = osakkeen viimeinen kaupantekokurssi / (nettotulos/ osake) Osinkosuhde = (osinko/osake)/(nettotulos/osake) P / B luku = osakkeen kurssi/ osakekohtainen oma pääoma Omistajan tuotto % Osinko+ arvonnousu/ osakekurssi tilikauden alussa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 126

127 Rakennushankkeet voidaan tulouttaa joko niiden valmistuttua kokonaisuudessaan tai rakennustyön valmistumisen mukaan = osatuloutus Tehtyä työtä vastaava osuus urakkasummasta merkitään liikevaihdoksi ja vastaavat kertyneet kustannukset kuluiksi OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 127

128 Osatuloutusta voidaan käyttää vain, jos projektin erilliskate voidaan määrittää luotettavasti Varovaisuusperiaatteen mukaisesti valmistusasteena käytetään projektin menojen määrää, ei tulojen määrää. Projektin kustannusseuranta Projektin kokonaistulot ja menot Tilinpäätöspäivänä toteutuneet suoriteperusteiset menot Projektin valmistusaste tilinpäätöspäivänä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 128

129 Osatuloutus perustajaurakoinnissa Kohteen rakentamisen valmistusaste sekä myytyjen osakkeiden määrä vaikuttaa valmistusasteen mukaiseen tulouttamiseen Ulkopuolisille myytyjen osakkeiden velattomista myyntihinnoista kirjataan tuotoksi vain valmistusasteen mukainen osuus Tuloutettava valmistusaste= rakennuskohteen valmistusaste x myyntiaste Osatuloutuksen liitetiedot Tilikaudella osatuloutetun laskutuksen osuus koko tilikauden liikevaihdosta Osatuloutetuista projekteista kirjattujen kokonaistuottojen määrä ( kumul.) Osatuloutettujen projektien sopimuksen mukaisen laskutuksen tulouttamaton määrä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 129

130 Tappion kirjaaminen Tuloutustavasta riippumatta on projektin tappio vähennettävä heti, kun se todetaan. Se osuus tappiosta, mikä tuloutuskäytännön mukaan ei kohdistu ko. tilikaudelle, esitetään taseen pakollisissa varauksissa. Tappio määritetään projektin kokonaismenojen mukaan (ml. projektille kohdistettavat kiinteät kulut) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 130

131 Arvonlisäveroa suoritetaan: Liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä Maahantuonnista Ei, jos saatu vastike on palkkaa Myyjä maksuvelvollinen ( poikkeus!) Jos liikevaihto yli 8500 Jos ilmoittautunut verovelvolliseksi Veron peruste vastine ilman veron osuutta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 131

132 Kirjaamisessa voi käyttää Bruttokirjausmenettelyä Tulot ja menot merkitään kirjanpitoon verollisina ja arvonlisäveron määrät siirretään omille tileilleen kuukausittain Nettokirjausmenettelyä Myynnit kirjataan tulotileille ja ostot menotileille ilman arvonlisäveroa Arvonlisävero merkitään rahoitustapahtumana myynnin tapauksessa ALV-velaksi ja oston yhteydessä ALVsaamiseksi OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 132

133 Vähennyskelvottomat: Arvonlisävero, jota ei saa vähentää arvonlisäverotuksessa (esim. edustusmenot) kirjataan sille menotilille, jolle muukin ko. meno kirjataan. Poistettava käyttöomaisuus, kirjataan kuten muut menot OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 133

134 Kirjausajankohta Suoriteperusteinen Maksettava kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. pv. Ilmoitusvelvollisuus Kausi-ilmoitus kuukausittain seuraavan kuukauden 12. pv mennessä Vuosi-ilmoitusmenettelyssä mennessä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 134

135 Verokanta Yleinen verokanta 24 % Ruokatavarat, rehut 14 % Henkilökuljetukset, majoitus, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, lääkevalmisteet, kirjat, taideesineet, tekijänoikeudet, 10% parturi, kampaamo, pienet korjauspalvelut 24% OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 135

136 Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus alkaen Rakennuttaja maksaa maksuerät pääurakoitsijalle arvonlisäverollisena (lasku+alv) Pääurakoitsija maksaa aliurakoitsijoiden maksuerät arvonlisäverottomasti ( lasku+ 0% alv) Pääurakoitsija tilittää arvonlisäverot aliurakoitsijoiden puolesta verottajalle OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 136

137 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 137

138 Yritysverotusta säätelee Tuloverolaki (1992, =>9/2009 Laki elinkeinotoiminnan verotuksesta Laki verotusmenettelystä ( 1995, => 9/2009) Arvonlisäverolaki Ennakkoperintälaki ( 1996, =>9/2009) Lakeja täydentävät asetukset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 138

139 Yritysverotusta säätelee Tuloverolaki (1992, =>9/2009 Verovelvollisia ovat : Yleinen verovelvollisuus: Verovuonna suomessa asuvat henkilöt, kotimaiset yhteisöt, yhteisetuudet, kuolinpesät rajoitettu verovelvollisuus: henkilö, joka verovuonna ei ole asunut Suomessa sekä ulkomainen yhteisö Suomessa saamastaan tulosta Verotusyhtymä tai elinkeinoyhtymä eivät ole erillisiä verovelvollisia yhtymän tulos/ tappio jaetaan osakkaille OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 139

140 Yrityksen verot Liikeyrityksen verot Omistajan verot Välilliset verot (ALV, valmisteverot)) palkkaverot OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 140

141 Liikeyrityksen verot Vero maksetaan tuloksen perusteella Kirjanpitolaki <= tuloverolaki Veron määrä tuloksesta Yhteisön tuloveroprosentti 26% laki elinkeinotulon verottamisesta Verotettavan tuloksen laskeminen verotettavat tulot Menot ja vähennykset, poistot, varaukset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 141

142 Liikeyrityksen verot Omistajan verotus Julkisti noteeratuista osakeyhtiöstä maksetuista osingoista 70% pääomatuloa ja 30% verovapaata Muista kuin julkisesti noteeratuista osakeyhtiöistä saadut osingot verovapaata osakkeen matemaattiselle arvolle (nettovarallisuus) laskettu 9% tuotto, max , ylimenevä osuus 70% pääomatuloa ja 30% verovapaata Yritystulosta nettovarallisuuden 20% tuottoa vastaava osuus pääomatuloa ( vaatimuksesta 10%), muu osa palkkatuloa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 142

143 Liikeyrityksen verot Pääomatulon verotus Verotettava pääomatulo alle euroa: 30% Verotettava pääomatulo euroa ylittävältä osalta 32 % OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 143

144 Liikeyrityksen verot Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiön verokanta 24,5 % OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 144

145 Palkkaverotus ( Ennakonperintälaki) Suorituksen maksaja on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen Suorituksen maksajan on maksettava pidätetyt määrät lääninverovirastolle viimeistään pidätyksen toimitusta seuraavan kalenterikuukauden aikana Työnantaja, jolla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työtä tehdään, on vastuussa ennakkopidätyksen toimittamisesta ja työnantajan sosiaaliturvan maksamisesta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 145

146 Ennakon kanto ( Ennakonperintälaki) Elinkeinotoiminnan tuottaman tulon perusteella maksuun pantavan veron suoritukseksi toimitetaan ennakonkanto eräpäivinä Verovirasto määrää maksettavan veron määrän (verovelvollista kuulematta) perusteltuna OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 146

147 Ennakonperintärekisteri Lääninverovirasto merkitsee ennakonperintärekisteriin sen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, josta saatavaa palkkiota ei ole pidettävä palkkana. Hakemuksesta myös rekisteriin, vaikka palkkio olisi työpalkkaa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 147

148 Ilmoitusvelvollisuus Kausi-ilmoitus Maksetut palkat ja muut suoritukset kalenterikuukausittain verovirastolle Vuosi-ilmoitus maksetuista palkoista ja muista suorituksista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä vuosittain lääninverovirastolle OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 148

149 Ilmoitusvelvollisuus TyEL ilmoitukset maksetuista palkoista ym kuukausittain seuraavan kuukauden 20. pv mennessä, vuosi-ilmoitus seuraavan tammikuun loppuun mennessä Ty EL maksut kuukausittain tai sovittuina eräkuukausina TyEL lopullinen maksu lasketaan seuraavana keväänä tehtyjen ilmoitusten perusteella OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 149

150 Palkkakirjanpito ja muistiinpanovelvollisuus Kirjanpitovelvollisen pidettävä erillistä palkkakirjanpitoa, muut muistiinpanoja Palkkakirjanpito säilytettävä 10 vuotta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 150

151 Management Accounting= johdon laskentatoimi Yrityksen johto käyttää sisäisen laskentatoimen tuottamia määrä- ja tunnuslukuja hyväkseen päätöksenteossa ja toiminnan ohjauksessa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 151

152 Sisäinen laskenta toimi, yritysjohdon laskentatoimi Ulkoinen laskentatoimi, rahoituksen laskentatoimi Suunnittelua avustavat laskelmat Valvontaa avustavat laskelmat Tiedottamista avustavat laskelmat, Tuloksen jakamista avustavat laskelmat Vaihtoehtolaskelmat Tarkkailulaskelmat Tuloksen jakaminn Informointilaskelmat Tuloksenjakolaskelmat valinta Toiminnan ohjaaminen Ympäristöön vaikuttaminen Tilastointi Tuloksen jakaminen OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 152

153 Käsitteitä Kustannus= tuotannontekijän rahassa mitattu käyttö tai kulutus Kapasiteetti = enimmäistuotantokyky aikayksikössä Toiminta-aste = kapasiteetin todellinen käyttö Toimintasuhde= toiminta-aste/ kapasiteetti OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 153

154 TUOTANNON TEKIJÄT TUOTANNON TEKIJÄN VAIKUTUSALUE SOPEUTTAMISEN ASTE KUSTANNUKSET POTENTIAALITE KIJÄT KAPASITEETTI KOKONAIS SOPEUTUS KIINTEÄT KUSTANNUK SET KÄYTTÖTEKIJÄ T TOIMINTASUHDE OSITTAIS SOPEUTUS MUUTTUVAT KUSTANNUK SET OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 154

155 Kirjanpidossa kulu on meno, josta ei enää odoteta tuloa Kustannuslaskennassa käsitellään myös tulevaisuutta koskevia tuottoja ja kustannuksia, joihin voidaan vaikuttaa Kustannusten määrittäminen perustuu operatiiviseen tarkoituksenmukaisuuteen OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 155

156 Jaksotusero: liikekirjanpidossa poistot verotuksen mukaan, kustannuslaskennassa ennakoidun taloudellisen pitoajan ja tuotannontekijän käytön perusteella Arvostusero: liikekirjanpidossa hankintahinnan mukaan, kustannuslaskennsa arvostuksessa voidaan soveltaa myös jälleenhankintahintaa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 156

157 Kustannusten kohdistaminen Ajanjaksolle Toiminnoille, osastoille Suoritteille Hankkeille Asiakkaille jne OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 157

158 Kustannusten syntyminen perustuu suoritteen kustannusrakenteeseen ( tuoterakenne) Kustannus = f( suoritemäärä X tuotannontekijän määrä X yksikkökustannus) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 158

159 Muuttuvat kustannukset Kustannukset muuttuvat toiminta-asteen muuttuessa Raaka-aineet, tarvikkeet Valmistuksen vaatima työ Valmistuksen vaatima energia Jne Oletus: kustannukset suoraan verrannollisia tuotannon määrään OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 159

160 Kiinteät kustannukset Kustannukset eivät riipu suoraan toimintaasteesta (riippuvuus hyppäyksittäinen!) Kustannukset riippuvat kapasiteetista l. potentiaalitekijöistä Koneiden ja kaluston sitoman pääoman korot ja poistot Tilavuokrat Kiinteistön kulut Yritysjohdon ja toimihenkilöiden palkkakulut Hallinnon, markkinoinnin jne kulut OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 160

161 Kiinteät kustannukset Kiinteät seisontakustannukset ( ei toimintaa) Valmiuskustannukset: valmiuden nosto aiheuttaa määrän sopeutuksesta aiheutuvia hyppäyksittäin muuttuvia (kiinteitä) kustannuksia OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 161

162 Kokonaiskustannukset Muuttuvat kustannukset + kiinteät kustannukset Välittömät kustannukset: Useimmin muuttuvia Voidaan kohdistaa tuotteelle Välilliset kustannukset Usein kiinteitä Ei voida kohdistaa suoraan tuotteille Tarvittaessa voidaan kohdistaa tuotteille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (ABC-laskenta) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 162

163 Kustannukset Kustannukset Kustannukset TA TA TA Muuttuvat kustannukset Kiinteät kustannukset Kokonaiskustannukset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 163

164 Rajakustannus= lisäkustannus, kun toimintaastetta nostetaan yhdellä yksiköllä Lisäkustannus= toiminta-astetta muutetaan mielivaltaisella määrällä Kustannusoptimi= tilanne, jossa kokonaisyksikkökustannukset ovat minimissä Kannattavuusoptimi= voitto on maksimissa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 164

165 MUUTTUVAT KUSTANNUK- SET MYYNTI KATETUOTTO KIINTEÄT KUSTANNUKSET VOITTO OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 165

166 tuotot Kriittinen piste Kokonaiskustannukset Kiinteät kustannukset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 166

167 tuotot + voitto 0 - tappio Kriittinen piste Toiminta-aste OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 167

168 Katetuotto= myyntituotot muuttuvat kustannukset Katetuottoprosentti= 100 * katetuotto/ myynti Kriittinen piste = kiinteät kustannukset / katetuotto% * 100 => yrityksen kannattavuutta voidaan parantaa: nostamalla toiminta-astetta alentamalla kustannuksia nostamalla hintaa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 168

169 Olet perustamassa yhden henkilön palveluyritystä (henkilöyritys), tarkoitus laajentaa toimintaa myöhemmin Ansiosi vieraan palkkatyössä olisi 3x00e/kk Yrityksen kiinteät kulut: Tilavuokrat ja kulut: 800 /kk Investoinnit laitteisiin ja työkaluihin , josta auto Yrityksen muuttuvat kulut: Yrittäjien palkkakulut Tarvikkeet pienehkö kustannus/ laskutettava tunti Materiaalit laskutetaan erikseen OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 169

170 Olet perustamassa yhden henkilön palveluyritystä Laskutusperuste: tuntiveloitus tai siihen perustuva kokonaispalkkio Materiaalilaskutuksessa materiaalikustannuksen lisäksi kaikki kuljetus- ja käsittelykulut + mahd. kate Materiaalikulut arviolta 1/3 kokonaiskustannuksista OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 170

171 Kysymys 1: Mikä on tuntiveloitushintanne? Miten hinnoittelette materiaalit? Mikä on kriittinen piste ( Kuukaudessa) Kysymys 2: Tee edellä olevan pohjalta 1. toimintavuoden tuloslaskelma ( Huom. Tuloslaskelmassa yrittäjien palkat eivät ole vähennyskelpoisia kuluja!) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 171

172 Kysymys 3: Tee vertailulaskelma käteen jäävästä tulosta palkkatyö/ yrittäjä verotus huomioiden. Kysymys 4: Missä vaiheessa (toiminta-aste), ja millä muilla edellytyksillä teidän kannattaa palkata yritykseen työntekijä työsuhteeseen? Kysymys 5: Miten käsittelet arvonlisäverot yrityksessäsi, ja tee karkea arvonlisäverolaskelma OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 172

173 V1.1 Tuntihinta: Palkka: 3200 x 1.3 = 4300/kk Kiku vuokra 800+ muut (vak+puh+yms)700/kk+auto 15000/5v/12kk=250/kk + muu kalusto 13000/3v/12 kk = 400/kk YHT 2150/kk Kulut yht/kk = 6310/kk Käyttöaste 75% = 130h/kk Tuntihinta 48,55 eur/h OKA Laskutushinta => +15% => 55 euroa/tunti OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 173

174 V1.2 MATERIAALILASKUTUS Materiaalit 30% laskutuksesta 1 erä: 3000 eur Kulj +100 eur+ laskutus +20 eur+ hankinta eur = 220 eur/ erä Kate 12 % = 400 eur/ erä Kerroin 3700/3000 = 25% OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 174

175 V1.3 Kriittinen piste Tulot 80 eur/ tunti ( työ + materiaali) Menot 6310 eur/kk + mater 25 eur/h Kriittinen piste 115 h. Menot x25 = 9185eur Tulot 115x 80 = 9200 eur OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 175

176 V2 TULOSLASKELMA 70% Tulot 80 eur/ tunti ( työ + materiaali) x 70% x 160h x 12 kk = euroa = liikevaihto Kulut: Muuttuvat kulut 25 x 70 % x 160 x 12 = euroa kiinteät kulut 12 x 1750 = euroa Liikevoitto = euroa Poistot 12 x 400 = 4800 Tilikauden tulos = euroa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 176

177 V2 TULOSLASKELMA 90% Tulot 80 eur/ tunti ( työ + materiaali) x 90% x 160h x 12 kk = euroa = liikevaihto Kulut: Muuttuvat kulut 25 x 90 % x 160 x 12 = euroa kiinteät kulut 12 x 1750 = euroa Liikevoitto = euroa Poistot 12 x 400 = 4800 Tilikauden tulos = euroa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 177

178 V3 PALKKATULO/YRITTÄJÄ PALKKATYÖ YRITTÄJÄ 70% YRITTÄJÄ 90% Palkka/yrittäjätulo Sotu+ eläk.maksut Tulovero 31 %/ 3200/kk %/ 2730/kk %/ 3925/kk Nettopalkka/v Nettopalkka/kk OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 178

179 V4 Toinen työntekijä MYYNTI 200H/kk MYYNTI 250 h/kk MYYNTI 300 H/kk Palkat/ kk+ sotut Materiaalikulut 25 eur/h Kiinteät kulut Kulut yhteensä Laskutus h OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 179

180 V5 Arvolisäverokäsittely Arvonlisävero käsitellään erillisenä kirjanpidossa Laskutus alv 23% euroa (saatu) Maksettu alv: materiaaliostot 1/3 x = sis alv euroa Tilitettävä alv-määrä euroa 215h OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 180

181 Budjetti on yrityksen tai sen osaston toimintaa varten laadittu mahdollisimman edullisen taloudellisen tuloksen sisältävä ja tiettynä ajanjaksona toteutettavaksi tarkoitettu rahamääräinen, joskus määrällisesti ilmoitettu toimintasuunnitelma Johtamisen apuväline; suunnittelu, tarkkailu, koordinointi Taloussuunnitelma Vastuuhenkilöiden välinen taloussopimus Tulojen ja menojen ajallinen yhteensovittaminen OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 181

182 Budjetti koostuu: Myyntibudjetti Valmistusbudjetti Ostobudjetti Investointibudjetti Kiinteiden kulujen budjetti Kassabudjetti Tase- ja tulosennuste Lisäksi henkilöstösuunnitelma/budjetti OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 182

183 Budjetin laatiminen: Myynti- ja katetuottoennuste Tulostavoite ( käyttökate) ( kannattavuus) Alustava kiinteiden kulujen budjetti Toimintasuunnitelmien sopeuttaminen Tulosbudjetti sekä osabudjettien vahvistus ja ajoitus Rahoitusbudjetti ( likviditeetti) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 183

184 Rakennusyrityksen budjetin laatiminen: Hankkeiden ajoitus, valmiusaste ja myyntiaste => liikevaihto Liikevaihto => myyntikate ( hankekate) henkilöstöbudjetti Alustava kiinteiden kulujen budjetti Toimintasuunnitelmien sopeuttaminen investointibudjetti Tulosbudjetti sekä osabudjettien vahvistus ja ajoitus Rahoitusbudjetti ( likviditeetti) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 184

185 Budjetointi: Budjettivastuun ja budjetointitehtävien organisointi Tietojen keräämis- ja käsittelyohjeet Lomakkeet, raportit Aikataulu Budjettikausi: Kvarttaali Puoli vuotta Tilikausi Kehysbudjetti 2-3 v- PTS 3-5 v OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 185

186 Investointi: Rahamäärältään suuri Tulon odotusaika pitkä Reaali- tai rahoitusinvestointi Uusinvestointi tai korvausinvestointi Investointien luokittelua: Pakollinen investointi Välttämättömyysinvestointi Strateginen investointi Tuottavuusinvestointi laajennusinvestointi OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 186

187 Investointien suunnittelu: Investointitarpeen toteaminen Tavoitteiden täsmentäminen Investointivaihtoehtojen etsintä Investointivaihtoehtojen edullisuustekijöiden ja riskien kartoittaminen Vaihtoehtolaskelmien laatiminen vertailu Investoinnin pääomatarpeen ja rahoituksen suunnittelu Päätöksenteko Toimeenpano ja valvonta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 187

188 Investointilaskelmat: Ongelmat. Investointien kertaluonteisuus Nopeat ympäristömuutokset Tulevaisuuden epävarmuus Suunnittelutilanteen monimutkaisuus Laskettavissa olevien ja harkintaperusteisten tekijöiden mittaamisongelmat Liikkeenjohdon kyvykkyyden heijastuminen kassavirtaan Eri ajanjaksojen tuottojen ja kustannusten tekeminen vertailukelpoisiksi OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 188

189 Investointilaskelmat: Nykyarvomenetelmä Annuiteettimenetelmä Sisäisen korkokannan menetelmä Yksinkertaistettu sisäisen korkokannan menetelmä Takaisinmaksuajan menetelmä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 189

190 Investointilaskelmat: Investoinnin edullisuuteen vaikuttavat mitattavissa olevat tekijät Perushankintakustannus Laskentakorkokanta Juoksevasti syntyvät tuotot Juoksevasti syntyvät kustannukset Investointijakso tai pitoaika Investointikohteen jäännösarvo OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 190

191 Investointilaskelmat: Investoinnin edullisuuteen vaikuttavat mitattavissa olevat tekijät Perushankintakustannus Vähiten epävarmuutta Miten käyttöpääoman muutos huomioidaan Lisäys perusinvestointiin Korko vähennetään tuotosta Laskentakorkokanta Eri aikoina tapahtuvat suoritukset saatetaan keskenään vertailukelpoisiksi Korkolaskenta tästä päivästä tulevaisuuteen (1+i) n Diskonttaus tulevaisuudesta tähän päivään 1/ (1+i) n OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 191

192 Investointilaskelmat: Investoinnin edullisuuteen vaikuttavat mitattavissa olevat tekijät Juoksevasti syntyvät tuotot Juoksevasti syntyvät kustannukset Nettotuotto kustannussäästö Investointijakso tai pitoaika Fyysinen ikä Taloudellinen pitoaika Kuluminen ( ylläpito) Tekninen vanhentuminen OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 192

193 Investointilaskelmat: Investoinnin edullisuuteen vaikuttavat mitattavissa olevat tekijät Investointikohteen jäännösarvo Myyntitulo, joka perusinvestoinnista voidaan saada pitoajan päättyessä Positiivinen/ negatiivinen Käytettyjen hyödykkeiden markkinat OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 193

194 Nykyarvomenetelmä Kaikki tuotot ja kustannukset diskontataan nykyhetkeen laskentakorkokanaa käyttäen (taulukko 1) Investointi on kannattava jos nykyarvo on positiivinen Mikäli kaikki tuotot tai kulut ovat kaikkina pitoajan vuosina yhtä suuret, käytetään jaksollisten maksujen nykyarvotekijää (taulukko 2) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 194

195 Nykyarvomenetelmä Esim: perusinvestointi 3000e, tulot 4.vuotena 2000 e ja 5. vuotena 3000 e. Korko 15% V= 0,5717x ,4971x3000 = 2137 e V-H = =-863 e Investointi ei ole kannattava 15 % tuottovaatimuksella OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 195

196 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 196

197 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 197

198 Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintameno jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi Annuiteetti koostuu poistoista ja laskentakorkokannan mukaisista korkokustannuksista. Investointi on kannattava mikäli vuotuiset nettotulot ovat suuremmat kuin vuotuiset påääomakustannukset OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 198

199 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 199

200 Takaisinmaksuajan menetelmä Takaisinmaksuaika on perushankintameno jaettuna vuotuisella nettotuotolla. Menetelmä kuvaa investoinnin rahoitusvaikutusta, ei niinkään investoinnin kannattavuutta Ei huomioi korkokantaa Käytetään lähinnä vaihtoehtojen vertailussa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 200

201 Tehtävä: Tee investointivertailu seuraavista vaihtoehdoista: 1. Asunto lähellä Oulun keskustaa, kaksio, hankintahinta , hoitovastike 120 /kk 2. Asuntoauto, hankintahinta , Liikeidea: vuokraus Laskentaperusteet, laskelmat, perusteltu valinta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 201

202 Markkinointi on inhimillinen aktiviteetti, jonka tarkoituksena on tyydyttää tarpeita ja haluja vaihdantaprosessien avulla (Kotler) Kysynnän selvittäminen markkinatutkimus Kysyntään vaikuttaminen 4P, product, price, place, promotion Kysynnän tyydyttäminen Tuotekehitys, jakelu, palvelu OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 202

203 Markkinoinnin kehitysvaiheet Tuotantosuuntainen vaihe Myyntisuuntainen vaihe Kysyntäsuuntainen vaihe Asiakassuuntainen vaihe OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 203

204 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 204 Vaihe Tuotantosuuntainen Myyntisuuntainen Kysyntäsuuntainen Asiakassuuntainen Tilanne markkinoilla Tuotanto kapasiteetti riittämätön Kysyntä riittämätön Kysyntä riittämätön Kysyntäongelmien lisäksi kannattavuusongelmia Toiminnan lähtökohta Nykyiset tuotteet Nykyiset tuotteet Asiakkaiden tarpeet Kohdesegmenttien tarpeet Markkinoinnin merkitys Vähäinen Myynnin merkitys kasvaa Markkinointi yhdeksi päätoiminnoista Markkinointi päätoiminnoksi Yrityksen pääongelma Tuotannon määrä Kysynnän puute Kysynnän puute Kysynnän puute Päähuomion kohdistuminen Tuotannon määrä Myynnin määrä Tuotteen sopeutus Asiakkaan tarpeet

205 Markkinoinnin nykyvaihe Kanta-asiakassuhteet Asiakaslähtöisyys voidaan määritellä asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin liittyvän markkinatiedon keräämiseksi läpi koko organisaation, asiakastiedon levittämiseksi kaikille yrityksen osastoille ja koko organisaation reagoinniksi siihen Yritys luo lisäarvoa asiakkailleen vain kahdella tavalla: lisäämällä hyötyjä suhteessa kustannuksiin tai alentamalla ostajan kustannuksia suhteessa hyötyihin OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 205

206 Tuotantohyödyke/ kulutushyödyke tuotantohyödykkeet Yrityksen eri funktioiden korkea riippuvuus toisistaan Kompleksiset tuotteet Vähän asiakkaita Korkea ostajan ja myyjän välinen riippuvuus kulutushyödykkeet Yrityksen eri funktioiden alhainen riippuvuus toisistaan Yksinkertaiset tuotteet Paljon asiakkaita Alhainen ostajan ja myyjän välinen riippuvuus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 206

207 Tuotantohyödyke/ kulutushyödyke tuotantohyödyke Epäsuora kysyntä Kallis ostohinta Ostoprosessin monimutkaisuus Suuri huoltotarve Ostetaan organisaation tarpeisiin Päätöksentekijöiden suuri määrä kulutushyödykkeet Suora kysyntä Alhainen ostohinta Ostoprosessin yksinkertaisuus Alhainen huoltotarve Ostetaan yksityiseen tarpeeseen Päätöksentekijöiden pieni määrä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 207

208 Tuotantohyödyke/ kulutushyödyke tuotantohyödyke Lyhyet tuotantosarjat Henkilökohtaisen myynnin suuri merkitys Rationaaliset ostomotiivit Suora yhteys asiakkaaseen Kapea ja syvä informaation tarve kulutushyödykkeet Suuret tuotantosarjat Henkilökohtaisen myynnin pieni merkitys Rationaaliset ja abstraktit ostomotiivit Epäsuora yhteys asiakkaaseen Leveä ja pinnallinen informaation tarve OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 208

209 Tuotantohyödyke Tuotantohyödykkeen ostajan ja myyjän välille muodostuu usein riippuvuussuhde Ologopolistinen ostaminen Kansainvälinen ostotoiminta Ostajat ammattilaisia Pitkäaikaiset asiakassuhteet Suora jakelu Hinta: laatu, toimitusvarmuus, palvelu, tekninen tuki OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 209

210 Ostokäyttäytyminen Ostoprosessi lähtee liikkeelle tarpeen tai mahdollisuuden tunnistamisesta Etsitään vaihtoehdot, analysoidaan hyvät ja huonot puolet Potentiaaliset toimittajat Hyväksytyt toimittajat Tarjoukset Valinta ja päätös OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 210

211 Ostokäyttäytyminen Uusi osto: ongelma poikkeaa aikaisemmasta, usein kokemus puuttuu, ongelma hyödykkeen ominaisuuksien ja määrien kuvaus Modifioitu uudelleen osto: vaihtoehtojen uudelleen arviointi, tavallisesti tyytymättömyys aikaisempaan toimittajaan Suora uudelleen osto: ei tarvetta toimittajan vaihtoon tai lisäinformaatioon, rutiiniosto OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 211

212 Ostoroolit Päätöksentekijä Muodollinen tai epämuodollinen valta tehdä ostopäätös Todellinen päätöksentekijä ei aina selvä! Vaikuttaja Hankkivat ostovaihtoehtojen arviointiin liittyvää informaatiota, tai laativat tuotespesifikaatiot OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 212

213 Toissijaiset ostoroolit Käyttäjä Vähäinen tai suuri vaikutus Ostaja Osallistuvat toimittajan valintaan ja oston toimeenpanoon Ostoneuvottelut annettujen rajoitusten puitteissa OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 213

214 Toissijaiset ostoroolit Portinvartija Kontrolloivat yrityksen ostopäätökseen osallistuville tulevaa informaatiovirtaa Suodattaa informaatiota => osallistuu päätöksen tekoon OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 214

215 Ostoprosess i Tarpeen määritys Vaihtoehtojen analyysi Käyttäjä Vaikuttaja Portinvartij a X (X) (X) (X) (X) (X) Valinta (X) (X) X Ostaja päättäjä Lopullinen valinta/ osto (X) (X) (X) X kokemukset (X) (X) (X) (X) (X) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 215

216 Ostokäyttäytyminen Organisaatio-ostamisen tavoitteet Välittömät: hinta, laatu, palvelu, sijoitetun pääoman tuotto Välilliset: työpaikan säilyttäminen, arvostus, palkka, ylennys, Kun eri toimittajien tarjoukset ovat saman arvoiset tuotteen, hinnan, laadun ja muiden vastaavien tekijöiden suhteen, niin päätöksenteko perustuu välillisiin tavoitteisiin (hyötyihin) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 216

217 Markkinointistrategia Markkinointistrategian onnistuminen perustuu yrityksen kykyyn tunnistaa, analysoida ja arvioida markkinasegmenttejä Markkinoiden segmentointi on markkinoiden jakamista keskenään erilaisiin osiin eli segmentteihin erilaisilla kriteereillä siten, että kutakin segmenttiä voidaan lähestyä omintakeisella markkinoinnin kilpailukeinojen yhdistelmällä OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 217

218 Markkinoinnin segmentointi Segmentointikriteerien tulee olla mitattavia, relevantteja ja toiminnallisia Tieto oltava olemassa Luokittelee asiakasryhmän sen mukaan, miten ne reagoivat eri markkinointiohjelmiin Valitut kriteeri kuvaavat asiakasryhmien välisiä ostokäyttäytymiseroja Sementtien tulee olla riittävän suuria OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 218

219 Markkinoinnin segmentointi ja tuoteasemointi Markkinoiden segmentointi 1. Muuttujien tunnistaminen markkinoiden segmentoimiseksi 2. Segmenttien makroprofiilien määrittäminen 3. Mikrosegmenttien profiilien määrittäminen Kohdemarkkinointi 1. Segmenttien kannattavuusanalyysi 2. Päätös markkinakattavuudesta 3. Kohdesegmenttien valinta Tuotteen asemointi 1. tuote/ markkina asemointi kullekin valitulle segmentille 2. Päätös markkinoinnin kilpailukeinoista kullekin valitulle segmentille (4P: tuote, hinta,saatavuus,viestintä) OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 219

220 laaja Differoituminen Kustannusstrategia Keskittyminen suppea Porter OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 220

221 Tuotepäätökset 3-kerroksisuus Liitännäispalvelut: asennus, kuljetukset, koulutus. Avustavat osat: tarvikkeet, oheistuotteet, YDINTUOTE/ PALVELU OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 221

222 Tuotepäätökset: lukumääräpäätökset Lajitelma: koostuu eri tuotteista ( esim. automerkit) Valikoima: tuoteperheen eri jäsenet (mallit) Tuoteohjelma Yrityksen markkinoimien tuotteiden muodostama kokonaisuus Tuoteohjelmaa kehitettävä koko ajan, jotta yritys varmistaa toiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden Vanhentuvat/ uudet tuotteet OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 222

223 Tuotteen elinkaari Esittelyvaihe Kasvuvaihe Kypsyysvaihe Laskuvaihe OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 223

224 Tuotteen elinkaari myynti voitto esittely kasvu kypsys lasku OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 224

225 Tuotekehitys Tuotekehityksen tavoitteena on kehittää uusia tuotteita, joita tuottamalla yritys voi varmistaa kannattava toiminnan ja siten varmistaa toimintansa jatkuvuuden, parantaa markkinaasemaa ja saada lisää asiakkaita OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 225

226 korkea Uudet tuotelinjat Uudet tuotteet Uutuus yritykselle Tuotemuutok set / parannukset nykyisiin Iisäykset nykyiseen tuotelinjaan matala Kustannusten alentaminen Uudelleen asemointi alhainen Uutuus markkinoille korkea OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 226

227 Tuotekehitysprosessi 1. Ideointi 2. Alustava tutkimus 3. Yksityiskohtainen tutkimus 4. Tuotteen kehittäminen 5. Testaus 6. Lanseeraus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 227

228 Tuotekehityksen vaiheet 1. Ideointi 2. Ideoiden karsinta 3. Ideoiden arviointi 4. Liiketaloudellinen analyysi 5. Tuotteen kehittäminen ja testaus 6. liiketoimintasuunnitelma 7. Lanseeraus OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 228

229 Jakelu Jakelutiepäätös vaikuttaa yrityksen kaikkiin muihin markkinoinnin päätöksiin Päätös johtaa pitkäkestoisiin suhteisiin Jakelutien valinta: Selektiivisyys Jakeluportaat Rinnakkaiset jakelutievaihtoehdot Yksittäisen jälleenmyyjäyrityksen valinta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 229

230 Jakelu Selektiivisyys Intensiivinen jakelu Selektiivinen jakelu Yksinmyynti Oma myyntiverkosto / jakeluportaat OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 230

231 Markkinointiviestintä Henkilökohtainen myyntityö Mainonta Menekinedistäminen Suhde- ja tiedotustoiminta OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 231

232 Markkinointiviestintä Tuotantohyödykkeiden markkinoinnissa henkilökohtaisen myyntityön merkitys on korostuneempi kuin kulutushyödykkeiden markkinoinnissa Ostoprosessin eri vaiheissa käytetään erilaisia viestinnän muotoja OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 232

233 Markkinointiviestinnän AIDA-malli osto ostohalu action kiinnostus desire huomio interest attention OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 233

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35 Sisällys Johdanto................................... 25 1 2 Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista........ 29 Tulot...................................... 35 2.1 Liikevaihto...................................

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Timo Lehtinen Talousjohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille 23.3.2010 1 Sisältö Laskentakäytännön muutos Tuloutustapa YIT:n

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot