Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com"

Transkriptio

1 Ramirentkonsernin eettiset ohjeet

2 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi ja turvallisuus työpaikalla 1.4. Sivutoimet 2. Asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanisuhteet Korruption ja lahjonnan vastainen toiminta 2.2. Laskujen muokkauksen kieltäminen 2.3. Rehellinen kilpailu ja kilpailuvapautta koskevan lainsäädännön noudattaminen 2.4. Luottamukselliset tiedot ja sisäpiiritiedot 2.5. IFRS-standardin mukaisten kirjanpito- ja raportointikäytäntöjen noudattaminen 2.6. IT-tietoturva 3. Ympäristönsuojelu ja turvallisuus Sponsorointi ja yhteisöllisyys Eettisten ohjeiden rikkominen Kontaktit 5.2. Miten raportoida ohjeiden rikkomisesta Eettinen raportointipalvelu kysymyksiä ja vastauksia Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria Ensimmäinen hyväksytty versio: Päivitetty:

3 3 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Konsernijohtajan alustus Arvoisa kollega, Ramirentistä on kehittynyt aidosti kansainvälinen yritys. Vahvan brändinsä avulla se palvelee laajaa asiakaskuntaansa monissa toimintamaissaan. Työtämme ja yhtiön toimintaa ohjaa korkeatasoiset periaatteet siitä, mikä on hyvää käytöstä ja toimintaa liike-elämässä. Ramirentin eettinen ohjeisto on sitova asiakirja, jossa määritellään eettiset periaatteet kaikille toiminnoillemme ja toiminta-alueillemme. Eettisten ohjeiden henkeä ilmennetään päivittäiseen työhömme vaikuttavissa yhtiön menettelyissä ja säännöksissä. Eettisissä ohjeissa kuvaillaan ja selitetään tavoitteenasettelua ja sääntelyä, jotka heijastavat sitoutumistamme vastuulliseen, eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan. Palvelumme ja taloudellinen suorituskykymme ovat herättäneet asiakkaissamme ja sidosryhmissämme luottamusta ja kunnioitusta. Hyvä maineemme perustuu määrätietoiseen sitoutumiseen toimia reilusti ja rehellisesti suhteessa asiakkaisiimme, omistajiimme, henkilöstöömme, tavarantoimittajiimme, liikekumppaneihimme ja muihin sidosryhmiin. Maineemme turvana meillä on toimintamme tinkimätön rehellisyys, vastuullisuus ja avoimuus. Teemme määrätietoista työtä petosten, lahjonnan ja asiattoman käytöksen ehkäisemiseksi. Osana tätä sitoutumista olemme ottaneet käyttöön eettisten ohjeiden kaltaisia uusia välineitä voidaksemme taata toimivamme eettisesti korkealla tasolla. Eettiset ohjeet on tarkoitettu kaikille konsernimme työntekijöille, johtajille sekä hallituksen, johtoryhmän ja muiden vastaavien toimielinten jäsenille. Odotan näitä ohjeita noudatettavan yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa. Sinun vastuullasi on ilmoittaa välittömästi alaisillesi eettisten ohjeiden sisällöstä ja kannustaa heitä noudattamaan niitä poikkeuksetta. Eettisissä ohjeissa asetetaan korkeatasoisia tavoitteita toimillemme ja käyttäytymisellemme. Tarkoituksena on suojella työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhtiön mainetta. Näen tämän ohjeistuksen alkusysäyksenä palkitsevalle kehitykselle, jossa yhteisenä päämääränämme on toiminnan jatkuva parantaminen. Eettiset ohjeemme perustuvat vakaaseen käsitykseen, että esimerkillinen käytös on paras tie rehellisyyteen. Yhteisenä velvollisuutenamme on omaksua eettisten ohjeiden ja muiden yhtiön antamien ohjeiden henki toimintamme ohjenuoraksi. Mikäli eettisten ohjeiden vastaista toimintaa havaitaan tai epäillään perustellusti tapahtuvan, kaikilla konsernin työntekijöillä on nyt mahdollisuus raportoida asiasta. Yrityksen johtoon kuuluvien vastuulla on lisäksi tuoda aktiivisesti esille arvojamme ja periaatteitamme. Edellytän johtohenkilöiden toimivan tässä asiassa roolimalleina. Jos havaitset yhtiön toiminnassa piirteitä, jotka ovat mielestäsi eettisten ohjeiden vastaisia, tai jos jokin yhtiön liiketoimintaan liittyvä seikka huolestuttaa sinua, haluan sinun ottavan asian esille. Me olemme kaikki osaltamme vastuussa yhtiön suojelemisesta. Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan havaitsemastaan tai epäilemästään virheellisestä toiminnasta. Yhtiöllä on käytössä normaali esimiehille ja johtohenkilöille tarkoitettu raportoinnin prosessi, jota työntekijöitä kehotetaan käyttämään tarvittaessa. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön eettisen raportointipalvelun. Tämä yhtiöstä riippumattoman yrityksen operoima palvelu on tarkoitettu kanavaksi, jonka kautta henkilöstö voi turvallisesti raportoida yhtiön toiminnassa esille tulevia, todellisia tai epäiltyjä eettisesti kestämättömiä toimia tai väärinkäytöksiä. Haluan kiittää sinua sitoutumisestasi yrityksen menestyksen rakentamiseen. Voimme olla ylpeitä saavutuksistamme. Noudattamalla eettisiä ohjeitamme varmistat osaltasi, että konsernimme voi jatkaa esimerkin näyttämistä palvelun tasossa ja toiminnan rehellisyydessä ja huolehtia hyvin sekä asiakkaistaan että työntekijöistään. Magnus Rosén konsernijohtaja, Ramirent Oyj

4 4 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet tukevat yhtiön kestävää kehitystä ja menestystä. Ne toimivat yleisesti ja yhteisesti hyväksyttynä ohjeistona Ramirentille ja sen sidosryhmille. Eettiset ohjeet luovat yhtenäisen perustan kaikille Ramirentin liiketoimille ja työtehtäville. Eettiset ohjeet käsittelevät Ramirentin yrityskulttuuria, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Eettiset ohjeet koskevat Ramirent-konsernin kaikkia työntekijöitä, alihankkijoita ja tavarantoimittajia. Eettiset ohjeet ja konsernin toimintakäytännöt ovat saatavilla Ramirentin intranetistä osoitteesta https://intra.ramirent.com. Ohjeet voi myös tilata sähköpostiosoitteesta

5 5 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet 1. Henkilöstö 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu Hyvän ilmapiirin luominen työpaikalle edellyttää kaikkien työntekijöiden yhdenmukaista kohtelua ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kaikille. Lisäksi toisten hyvinvoinnista on otettava yhteinen vastuu ja muiden mielipiteitä on kunnioitettava. Teemme jatkuvasti yhdessä töitä luodaksemme hyvän ja innostavan työympäristön, jonka tunnuspiirteitä ovat turvallisuus, tyytyväisyys ja osallistuminen. Emme hyväksy syrjintää tai ahdistelua missään muodossa emmekä minkäänlaisia rikkomuksia. Lähtökohtanamme on, että jokainen ihminen on samanarvoinen. Suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti ja luottavaisesti. Jokaisella on oikeus kehittyä niin Ramirentiä kuin sen työntekijöitäkin nyt ja vastaisuudessa koskevien osaamisedellytysten mukaisesti. Luovan ilmapiirin muodostumiseen myötävaikuttavat avoin mielipiteenvaihto sekä kokemusten, osaamisen ja arvojen jakaminen. Pyrimme luomaan avoimen ilmapiirin, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä vapaasti, osallistua ja vaikuttaa yhtiön kehitykseen ja tukea sitä päivittäisellä työpanoksellaan parhaansa mukaan Ihmisoikeudet Työnantajana Ramirent on sitoutunut kansainvälisen työjärjestön ILO:n ydinsopimuksen periaatteisiin, joita ovat järjestäytymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut; yhtäläinen korvaus miehille ja naisille samanarvoisesta työstä; pakkotyön lakkauttaminen; rotuun, sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, syntyperään tai yhteiskunnalliseen asemaan perustuvan syrjinnän poistaminen sekä lapsityövoiman käytön lakkauttaminen. Odotamme, että myös asiakkaamme, tavarantoimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme kohtelevat työntekijöitämme kunnioittavasti ja samanarvoisesti. Ostosopimuksissamme olevan lausekkeen nojalla voimme välittömästi lopettaa yhteistyön, jos käy ilmi, että joku tavarantoimittajistamme käyttää lapsityövoimaa Hyvinvointi ja turvallisuus työpaikalla Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen, terveellisen ja hyvin hallitun työympäristön. Ehkäisemme onnettomuuksia ja henkilövahinkoja toteuttamalla käytäntöjä ja toimenpiteitä, joilla minimoidaan työympäristölle luontaisten vaarojen aiheuttajat. Laadimme ja ylläpidämme järjestelmiä ja parhaita toimintatapoja, jotta voimme havaita ja välttää työstä henkilöstön hyvinvoinnille ja turvallisuudelle mahdollisesti aiheutuvat uhat, reagoida niihin ja toimia niiden eliminoimiseksi. Turvallinen työympäristö on myös raitis. Ramirentin henkilöstöön kuuluvat eivät saa työskennellä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisina. Rajallisia määriä alkoholia saatetaan kuitenkin tarjota, jos paikalliset tavat tai erityiset tilaisuudet sitä edellyttävät. Työntekijä ei voi kuitenkaan käyttää alkoholia, jos hänen on käytettävä konetta, ajettava ajoneuvoa tai hoidettava muita tehtäviä, joiden suorittamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena voi koitua merkittävää haittaa Sivutoimet Ramirentin työntekijät eivät saa sitoutua kilpailevaan yritykseen eivätkä osallistua toimiin, jotka voivat heikentää joko työntekijän tai Ramirentin yrityksenä nauttimaa luottamusta. Sivutoimi ei myöskään saa sitouttaa työntekijää niin, että se vaikuttaa hänen kykyynsä suoriutua työstään täysipainoisesti. Kaikkiin sivutoimiin vaaditaan esimiehen kirjallinen suostumus. Jos sivutoimi on liiketoimintaa, joka on samankaltaista kuin Ramirentin toiminta tai kilpailee Ramirentin liiketoimien kanssa, sivutoimeen vaaditaan lisäksi kyseisen segmentin johtajan tai konsernin toimitusjohtajan kirjallinen suostumus.

6 6 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet 2. Asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanisuhteet Terveellä pohjalla olevassa liiketoiminnassa hyvät asiakas-, toimittaja- ja kumppanuussuhteet ovat keskeisen tärkeitä. Siksi Ramirent panostaa hyvien suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Tilaisuuksia tapaamiseen ja näkemysten vaihtamiseen on paljon. Näitä ovat esimerkiksi tiedotustilaisuudet, asiakastapaamiset ja opintomatkat. Tällaisissa suhteiden luontiin ja kehittämiseen tarkoitetuissa tilanteissa saatetaan keskustella muistakin asioista kuin toimintaan suoranaisesti liittyvistä koneista tai teknisistä ratkaisuista. Sosiaaliset tilaisuudet ovat tärkeä osa liikesuhteita, mutta ne eivät saa johtaa tilanteisiin, joissa Ramirentin tai sen asiakkaiden tai tavarantoimittajien toiminnan katsotaan olevan ristiriidassa kilpailulakien kanssa tai se tulkitaan lahjonnaksi tai korruptioksi. Nämä ovat vakavia rikkomuksia tai rikoksia, jotka voivat johtaa henkilökohtaiseen vastuuseen ja aineellisiin kustannuksiin ja vahingoittaa Ramirentin mainetta Korruption ja lahjonnan vastainen toiminta Ramirent ei osallistu liiketoimintaan, joka saattaa johtaa eturistiriitoihin. Me emme maksa lahjuksia tai laittomia maksuja liiketoiminnan hankkimiseksi tai jatkamiseksi. Emme myöskään lahjo viranomaisia myönteisten päätösten tai palvelusten toivossa. Emme tue rahanpesua tai osallistu rahapesuun missään olosuhteissa. Emme ota liikekumppaneilta vastaan lahjoja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden. Asiakaslahjat ja asiakkuusohjelmat Emme anna tai vastaanota lahjoja tai ota käyttöön asiakkuusohjelmia, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden liikekumppaneiden välillä. Emme myöskään maksa päivällisiä tai järjestä yhtiön sisäisiä tai ulkopuolisia juhlia tai tapahtumia, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden liikekumppaneiden välillä. Perustamme toimintamme paikallisten veroviranomaisten ohjeistuksiin. Asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille annettavat lahjat valitaan lahjavalikoimastamme, johon kuuluu vain paikallisen veroviranomaisen ohjeistuksen mukaisia lahjoja. Lisäksi on huomioitava, että verolainsäädännön sallimat lahjat saattavat olla lahjontaa ja korruptiota koskevan lainsäädännön vastaisia. Jos lahjan tai palveluksen antaminen tai vastaanottaminen sisältää vähäisenkin eturistiriidan mahdollisuuden, tällaisen lahjan tai palveluksen antamiseen tai vastaanottamiseen on hankittava etukäteen esimiehen kirjallinen suostumus Laskujen muokkauksen kieltäminen Ramirent ei harjoita laskujen muokkausta. Se rinnastetaan oikeudellisesti väärän todistuksen antamiseen, joka on lainvastaista toimintaa. Henkilöstömme tulee kieltäytyä laskujen muokkaukseen liittyvistä pyynnöistä välittömästi. Tämä periaate estää asiakkaitamme ja henkilöstöämme altistumasta rikollisille toimille Rehellinen kilpailu ja kilpailuvapautta koskevan lainsäädännön noudattaminen Vakaa talous edellyttää toimivaa kilpailua kaikilla toimialoilla. Ramirent tukee ja edistää rehellistä kilpailua ja vapaita markkinoita. Ramirent vastustaa ehdottomasti kaikenlaista yhteistyötä, joka rajoittaa tai estää vapaata kilpailua. Ramirent ei hyväksy esimerkiksi kilpailijoiden kesken tehtyjä sopimuksia hinnoittelusta tai markkinoiden ja asiakkaiden jakamisesta. Rehellistä kilpailua ja kilpailuvapautta koskevat säännöt ja lisäohjeet on koottu Ramirentin oppaaseen Yhteenveto kilpailuoikeuteen liittyvistä ohjeista. Opas on saatavilla yhtiön intranetissä osoitteessa intra.ramirent.com/legal and Corporate Governance/Guidelines Luottamukselliset tiedot ja sisäpiiritiedot Ramirent kannustaa avoimeen viestintään oleellisena osana yrityskulttuuria. Avoin viestintä edistää yrityksen sisäistä kokemusten vaihtoa ja innostuksen ja motivaation leviämistä. Tästä huolimatta on tärkeää suojella yhtiön luottamuksellisia tietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Yhtiön luottamukselliset sisäpiiritiedot Julkisesti listattuna yrityksenä Ramirent noudattaa Helsingin pörssin (NASDAQ OMX) sääntöjä ja lainsäädäntöä, joissa on määritetty ohjeet osakkeen hintaan vaikuttavien yritystietojen julkistamista varten. Ramirent Oyj:ssä kaikki tiedot, joilla saattaa olla vaikutusta Ramirentin osakkeen hintaan ja joita pörssin säännöt näin ollen koskevat, on ensin ilmoitettava ainoastaan konserniviestinnän kautta (lisätietoja on Ramirentin sisäpiiriohjeessa osoitteessa https://intra.ramirent.com/ Legal and Corporate Governance/Insiders instructions and forms). Näin voidaan varmistaa, että tiedot jaetaan oikeassa muodossa ja samanaikaisesti kaikille osapuolille sekä Ramirentin työntekijöille. Kaikki pörssitiedotteet, taloustiedot ja yhtiön kehitystä koskevat tiedot voi julkistaa vain konserniviestinnän kautta. Jos konserniviestintä ei ole julkaissut taloustietoja, niitä ei saa levittää.

7 7 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Yhtiön muut luottamukselliset tiedot Suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin: hinta- ja volyymitiedot, yhteisiin tarjouksiin liittyvät tiedot ja vastaavat tiedot. Suhteessa toimittajiin: tuotekehitykseen, tuotetestaukseen, hintoihin, toimitusehtoihin ja muihin vastaaviin asioihin liittyvät tiedot. Sisäisesti: kilpailukykyyn ja kasvumahdollisuuksiin liittyvät tiedot ja henkilöstöön liittyvät tiedot. Oletamme yhteistyökumppaneidemme suojaavan tietojamme samalla tavalla kuin me suojaamme asiakkaidemme ja toimittajiemme tietoja. Tästä syystä olemme kaikki vastuussa siitä, että yhtiön sisäiset tiedot, joita ei ole julkaistu yleisesti, pidetään luottamuksellisina IFRS-standardin mukaisten kirjanpito- ja raportointikäytäntöjen noudattaminen Ramirent Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka rakenne ja toiminta on järjestetty Suomen lakien mukaisesti. Yhtiöllä on tytäryhtiöitä 13 maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Venäjällä, Ukrainassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö Ramirent Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX). Konsernitilinpäätökset on laadittu IFRS (International Financial Reporting Standards) standardien mukaisesti tilikaudesta 2005 lähtien IT-tietoturva IT-tietoturvan tavoitteena on suojata liiketoiminnat keskeytyksiltä ja tietoturvan vaarantavilta tilanteilta estämällä haitallisia tapahtumia ja pitämällä niiden määrä mahdollisimman alhaisena. Ramirentin IT-tietoturvakäytäntöjen tarkoituksena on suojata yhtiön tiedot ja omaisuus uhkilta, jotka voivat olla sisäisiä tai ulkoisia ja tahallisia tai tahattomia. Edellisessä kohdassa mainittuja tietoja säilytetään yhä enemmän erilaisissa tietoteknisissä tallennusvälineissä. Tietokoneisiin tallennettujen tietojen suojaaminen on luonnollisesti yhtä tärkeää kuin muiden tietojen suojaaminen. Ramirentin ITtietoturvakäytännöistä saa lisätietoja osoitteesta intra.ramirent.com/group IT.

8 8 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet 3. Ympäristönsuojelu ja turvallisuus Ramirent pyrkii kestävään kehitykseen. Yrityksen toiminta-ajatus on jo pohjimmiltaan ympäristöystävällinen. Kun yritykset ja yksityishenkilöt vuokraavat tarvitsemiaan koneita ja laitteita niiden ostamisen sijaan, vaikutus ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön on monessa mielessä positiivinen. Tarvittavien koneiden kokonaismäärä vähenee, ja uudet koneet ovat aiempaa ympäristöystävällisempiä. Ympäristö-, työympäristö- ja työturvallisuusasiat on sisällytetty toiminnallisiin tavoitteisiin. Toimimme järjestelmällisesti ympäristön suojaamiseksi, hyvän työympäristön luomiseksi, onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. Seuraamme jatkuvasti sääntöjen ja säädösten kehittymistä, muokkaamme toimintatapojamme ja -menetelmiämme olosuhteiden muuttuessa ja tiedotamme asiakkaillemme jatkuvasti esimerkiksi yhteisiä projektejamme koskevista asioista. Asetamme toimittajillemme selkeät ympäristönsuojeluvaatimukset. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että koneita ja laitteita vuokratessaan he saavat ympäristöystävällisen ja turvallisen vaihtoehdon. Ympäristönsuojelu ja työturvallisuus taataan perinpohjaisella prosessilla, jolla pyritään estämään kaikki mahdolliset onnettomuudet. Prosessi kattaa kaikki osa-alueet valmistelevista työvaiheista käyttöönottoon ja projektin viimeistelemiseen. Prosessi sisältää riskiarvioinnit, vastuuvelvollisuuteen liittyvät kysymykset sekä omien työntekijöiden, kollegoiden ja asiakkaan henkilöstön kouluttamisen kemikaalien ja tuotteiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön.

9 9 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet 4. Sponsorointi ja yhteisöllisyys Sponsorointikäytäntömme mukaisesti tuemme ensisijaisesti urheiluun, kulttuuriin ja ympäristönsuojeluun liittyviä ohjelmia. Ramirent ei sponsoroi poliittista toimintaa eikä väkivaltaan, uskonnollisiin järjestöihin, alkoholiin tai huumausaineisiin liittyvää toimintaa. Meille sponsorointi tarkoittaa markkinointia vähintään kahden osapuolen välistä, liiketoimintaan verrattavissa olevaa vaihtoa, jossa sponsorointiprojektiin sitoutumisen tarkoituksena on tuoda yritykselle taloudellista hyötyä. Yksi perusperiaatteistamme on, että edellytämme myös saavamme jotain vastineeksi. Näin sponsorointiprojekti voidaan käsittää yhteiseksi hankkeeksi, eikä sijoitusta pidetä verotuksellisista syistä lahjoituksena. Sponsorointiprojekteista laaditaan aina kirjalliset sopimukset. Pyrimme tasapainottamaan eri sponsorointiprojekteja siten, että tukea voidaan osoittaa mahdollisimman monelle taholle. Ramirent kannustaa yksiköitään ja henkilöstöään osallistumaan yhteistä hyvää edistäviin ohjelmiin sillä ehdolla, että tällaisilla ohjelmilla ei ole yhteyksiä poliittisiin puolueisiin, henkilövaalikampanjoihin tai poliittisesti suuntautuneisiin järjestöihin. Ramirent ei yhtiönä koskaan ota kantaa poliittisiin asioihin, tue poliittisia puolueita tai anna taloudellista tukea poliittiselle toiminnalle. Urheilussa sponsoroimme ensisijaisesti yksittäisiä tapahtumia ja jatkuvaa kilpailutoimintaa harjoittavia organisaatioita. Yksittäisiä urheilijoita sponsoroidaan vain harvoin. Kulttuurin alalla yhtiö voi hyötyä sponsoroinnista esimerkiksi pyytämällä kulttuurin ammattilaisia ja asiantuntijoita kertomaan henkilöstöllemme viestinnän, kehonkielen ja vastaavien asioiden merkityksestä. Ramirent kannustaa yksiköitään tukemaan Ramirentin yritystoimintoihin liittyvää opiskelua. Opinnot voivat liittyä ympäristönsuojeluun, Itä-Eurooppaan, turvallisuuskoulutukseen, laitteisiin ja koneisiin sekä rakentamiseen ja rakennusmenetelmiin liittyviin aloihin (ks. Ramirent-konsernin sponsorointia koskevat ohjeet).

10 10 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet 5. Eettisten ohjeiden rikkominen Ramirentin eettisten ohjeiden rikkomuksista raportoidaan Ramirent-konsernin johtoryhmälle. Rikkeet saattavat johtaa työntekijän irtisanomiseen tai yhteistyön päättymiseen alihankkijan tai toimittajan kanssa Kontaktit Kun tarvitset apua yrityksen käytäntöjen tulkinnassa, vaikeiden päätösten teossa tai eettisten periaatteiden soveltamisessa, toimi seuraavasti: keskustele esimiehesi kanssa keskustele henkilöstöpäällikön kanssa ota yhteyttä lakiasiainjohtajaan konsernihallinnossa 5.2. Miten raportoida ohjeiden rikkomisesta Jos työntekijä uskoo, että joku yrityksen työntekijä tai muu henkilö tai yksikkö on yrityksen nimissä tai sen kanssa yhteistyössä toimiessaan rikkonut lakia tai taloudelliseen raportointiin, korruptioon tai muuhun käytökseen liittyviä sisäisiä käytäntöjä, suosittelemme yhteyden ottamista yllä mainittuihin tahoihin. Voit myös käyttää eettistä raportointipalveluamme ja Internet-pohjaisia palvelujamme. Yritys ei suosittele nimettömien ilmoitusten tekemistä. Yrityksen raportointijärjestelmä sallii kuitenkin luottamuksellisten ja nimettömien ilmoitusten tekemisen eettisen raportointipalvelun kautta joko Internetin välityksellä tai puhelimitse. Eettistä raportointipalvelua käytetään vain kirjanpidollisten ja taloudellisten väärinkäytösten raportointiin, kuten: kirjanpito ja raportointistandardit rahanpesu yrityksen omaisuus sisäpiiritieto lahjonta tai korruptio keksityn ihmisen palkkaaminen Lisätietoja saa dokumentista Ramirent Ethics Helpline Reporting Procedure.

11 11 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Eettinen raportointipalvelu kysymyksiä ja vastauksia K: Mikä on eettinen raportointipalvelu? Eettinen raportointipalvelu on kattava ja luottamuksellinen raportointityökalu, jonka avulla Ramirentin johto ja muu henkilöstö voivat tehdä yhteistyötä yhtiön toimintaan liittyvien petosten ja muun vilpillisen toiminnan, väärinkäytösten ja asiattoman käytöksen ehkäisemiseksi tai lopettamiseksi. Palvelun avulla työympäristöä voidaan muokata yhä positiivisempaan suuntaan. K: Miksi eettinen raportointipalvelu on otettu käyttöön? Ramirent on sitoutunut toteuttamaan avoimuuden periaatetta työympäristössään. Tiedostamme kuitenkin, että työntekijät eivät voi kaikissa tilanteissa tuoda ongelmallisia asioita esiin linjavastuussa oleville esimiehilleen joutumatta arkaluontoiseen tai kiusalliseen asemaan. Siksi olemme ottaneet käyttöön eettisen raportointipalvelun. Palvelun kautta kaikki henkilöstöön kuuluvat voivat tuoda luottamuksellisesti esiin yhtiön toiminnan eettisiin näkökantoihin liittyviä seikkoja ja asioita, jotka saattaisivat vahingoittaa yhtiön mainetta tai taloudellista asemaa, mikäli niihin ei kiinnitettäisi yhtiössä huomiota. K: Kuka vastaa eettisen raportointipalvelun toiminnasta? Eettisen raportointipalvelun toiminnasta vastaa itsenäinen asiantuntijayritys InTouch. Yritys vastaa monen tunnetun yhteisön eettisiin ohjeistoihin liittyvistä raportointipalveluista. Palvelu on käytettävissä maksuttoman puhelinnumeron tai Internetin kautta kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. InTouch ei osallistu raportointia seuraaviin tutkimuksiin tai selvityksiin. Se on riippumaton yhteistyökumppani, mikä madaltaa kynnystä raportoida ongelmista ja tarjoaa suoran, nopean ja turvallisen yhteyden Ramirentin sisäiseen valvontaan. K: Miten eettinen raportointipalvelu toimii? Palvelua voi käyttää puhelimitse tai Internetin kautta. Puhelimitse: Soita ilmaisnumeroon ja näppäile Ramirentin käyttökoodi (R-A-M-I-R puhelimen numeronäppäimistössä). Saat ohjeet, joiden avulla voit helposti tallentaa suojatun viestin. Sinulle annetaan myös tapausnumero, jota käyttämällä voit soittaa palveluun uudestaan noutaaksesi vastauksen viestiisi tai vastaanottaaksesi lisätietopyyntöjä, jos olet jättänyt raporttisi nimettömänä. Internetin kautta: Internetissä voit raportoida eettisistä ongelmista kunkin Ramirentin toimintamaan kielellä InTouchin verkkosivuston kautta syöttämällä Ramirentin käyttökoodin osoitteessa www. intouchfeedback.co.uk/ramirent. Myös verkkopalvelun käyttäjille annetaan henkilökohtainen tapausnumero. InTouch-verkkosivustoa voi käyttää Ramirent-konsernin verkkosivuston ja intranetin kautta osoitteessa com/portal/en/contact_us sekä ja maakohtaisten sivustojen ja intranet-palvelujen kautta Yhteystiedot/Raportoi väärinkäytöksestä -osiossa. K: Miten palvelun luottamuksellisuus taataan? Eettinen raportointipalvelu on suunniteltu siten, ettei sen avulla voida tehdä äänitunnistusta, selvittää soittajan numeroa tai määrittää sähköpostiviestin lähettäjää. InTouch siirtää ääniviestit kirjoitusasuun sanatarkasti ja poistaa sen jälkeen äänitaltion asianmukaisesti ja varmasti. Kukaan Ramirentin henkilöstöstä ei kuule soittajan ääntä, eikä InTouch yritä jäljittää soittajan tunnusta. Sähköpostiviestin lähetysosoitteita ei tallenneta. InTouch leikkaa ja liittää InTouchin verkkosivuston kautta lähetyt viestit erilliseen sähköpostiviestiin, joka lähetetään salattuna Ramirentin sisäiseen valvontaan. Ellei raportoija itse ilmoita henkilöllisyyttään, InTouch tai Ramirent-konserni eivät voi saada raportoijan henkilöllisyyttä selville. K: Jos eettistä raportointipalvelua käyttävät henkilöt toimivat anonyymisti, miten he saavat vastauksen viestiinsä? Yksi eettisen raportointipalvelun keskeisistä ominaisuuksista on, että käyttäjät voivat milloin tahansa noutaa palvelusta vastauksen nimettömänä jättämäänsä viestiin. He voivat halutessaan myös jättää palveluun lisätietoja. Tämän tekee mahdolliseksi tapausnumero, jonka kaikki eettisen raportointipalvelun käyttäjät saavat. Yksilöllisen tapausnumeron avulla käyttäjät voivat noutaa palvelusta vastauksen viestiinsä tai lisätietopyynnön raportoimiensa asioiden tutkimisen edistämiseksi. Nämä tietojenvaihdot toteutuvat puhelimitse tai tietoverkon välityksellä sen mukaan, mitä väylää käyttäen alkuperäinen viesti on jätetty. Ramirentin ylempään johtoon kuuluvat eivät missään vaiheessa näiden tietojenvaihtojen aikana kuule raportin tehneen työntekijän ääntä tai näe tämän sähköpostiosoitetta. K: Millaisista asioista eettisen raportointipalvelun kautta voi ilmoittaa? Eettistä raportointipalvelua voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa eettisiä näkökantoja ei voida käsitellä suoraan linjavastuussa olevan esimiehen kanssa tai joissa työntekijä ei tiedä kenen puoleen kääntyä asiassa, jonka hän arvioi voivan vaikuttaa merkittävästi koko Ramirentkonserniin. Raporttien aiheina voivat olla esimerkiksi: varkaus tai petos virheellinen kirjanpito lahjonta ammatillinen väärinkäytös terveys- ja turvallisuusriskit ympäristövahinko Ramirentin maineen vahingoittuminen Eettistä raportointipalvelua ei ole tarkoitettu sellaisten epäkohtien ilmituontiin, joita varten on jo olemassa vakiintuneet käytännöt (esim. työpaikkakiusaaminen). K: Tarvitaanko raportointia varten todisteita epäeettisestä toiminnasta? Emme edellytä raportoijilta täysin pitäviä todisteita väärinkäytöksistä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Toivomme kuitenkin raportoijien voivan kertoa perusteita raportointiin johtaneelle huolenaiheelleen. Koska kaikki raportoidut asiat tutkitaan, on tärkeää, ettei palvelua käytetä väärin. Palvelun tahallinen väärinkäyttäminen saattaa johtaa kurinpidollisiin toimiin. K: Joudunko raportoituani silmätikuksi tai koston kohteeksi? Noudattamamme periaate on, ettei kukaan henkilö, joka hyvin tarkoitusperin raportoi epäilemistään epäeettisistä toimista, joudu millään tavoin kärsimään tästä. Tietyissä olosuhteissa myös laki suojelee työntekijän oikeutta paljastaa työpaikalla tapahtuvia väärinkäytöksiä ilman, että hänelle koituu siitä haittaa. K: Mitä tapahtuu eettisen raportointipalvelun kautta lähetetyille viesteille? Viestit käännetään ja lähetetään Ramirentin sisäiseen valvontaan (Internal Audit), joka ryhtyy viipymättä niiden vaatimiin toimenpiteisiin vaarantamatta kenenkään yksityisyyttä. Jos tarkempia tutkimuksia vaaditaan, epäiltyjä epäeettisiä toimia käsitellään asian luonteen mukaisesti seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: Ramirentin sisäinen valvonta tutkii asian asia siirretään asianmukaisen riippumattoman tahon (kuten yhtiöstä riippumattomien tilintarkastajien tai poliisin) tutkittavaksi. Pyrimme pitämään raportoijan tilanteen tasalla tutkimusprosessin aikana. ilmoitamme raportoijalle tutkimuksen tuloksesta ja mahdollisista toimenpiteistä. HOTline Suomi

12

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset liiketoimintaperiaatteet

Ramirent-konsernin eettiset liiketoimintaperiaatteet Ramirent-konsernin eettiset liiketoimintaperiaatteet Dokumentin nimi: Ramirent-konsernin eettiset liiketoimintaperiaatteet Dokumentin hyväksyjä: Ramirent Oyj:n hallitus Dokumentin omistaja: Ramirent Risk

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN EETTISET LIIKETOIMINTA- PERIAATTEET

RAMIRENT-KONSERNIN EETTISET LIIKETOIMINTA- PERIAATTEET RAMIRENT-KONSERNIN EETTISET LIIKETOIMINTA- PERIAATTEET SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan saatekirje... 3 Arvomme... 4 Ramirentin eettiset toimintaperiaatteet... 4 1. Suhteemme henkilöstöön... 6 1.1. Yhtäläiset

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail:

SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: SWECO AB (publ) Corp. ID no. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: info@sweco.se www.swecogroup.com Eettinen toimintaohje Eettinen

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Rauten toimintaohje. Tapani Kiiski toimitusjohtaja

Rauten toimintaohje. Tapani Kiiski toimitusjohtaja Rauten toimintaohje Kohtaamme päivittäisessä työssämme haasteita, jolloin on tärkeää muistaa, että paikallisten ja kansainvälisten lakien ja säädösten noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toiminta

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Eettiset liiketoimintaperiaatteet Eettiset liiketoimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Caverionin historia itsenäisenä yhtiönä on melko lyhyt. Yhtiön juuret ovat lukuisissa yksittäisissä yhtiöissä, jotka muodostivat yhden Caverionin vuonna

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001 Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Projektinumero Tietoturvaluokka: Julkinen contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 tele Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Julkinen Sisältö 1 Viestinnän periaatteet ja

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy

Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun Paikka 12.5.2015 Ethics at Skanska Lars Björklund, Vice President, Ethics, Skanska AB Kirsi Mettälä, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy 1 Our values the five zeros vision 0 0 0 0 0 Zero accidents

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 27.4.2017 Versio: 2.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

Whistleblower-ohjeistus

Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus... 1 1. Johdanto... 1 2. Soveltamisala henkilöstö... 1 3. Yleistä kehotus ilmoittaa kyseenalaisista kirjanpitokäytännöistä ja muista lakien tai yhtiön toimintaperiaatteiden

Lisätiedot

VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015

VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015 EETTISET OHJEET VTS-kotien EETTISET OHJEET 9.2.2015 Sisällysluettelo Toimintaperiaatteet Yleiset vaatimukset Eturistiriidat Salassapitovelvollisuus Lahjonta Lahjoitukset poliittiseen toimintaan Lahjoitukset

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot