Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä"

Transkriptio

1 soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998

2 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN Viite: Sky-kansio 6/3

3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN LÄMPÖYHTIÖIDEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 1998

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTA PROJEKTIN TAVOITTEET RAPORTIN RAKENNE PALAUTE JA KEHITYSIDEAT LÄMPÖYHTIÖIDEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVAT TULOSLASKELMA Kululajikohtainen tuloslaskelmakaava (KPA 1:1 ) Kululajikohtainen tuloslaskelma, lyhyt (KPA 1:10, 3 mom) TASE Tase (KPA 1:6 ) Lyhennetty tasekaava (KPA 1:7 ) KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuus Hankintamenomenetelmä Osakkuusyritys ja yhteisyritys Rahoitusleasing AJATUKSIA TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMISESTA TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tilinpäätössiirrot Tuloverot TASE Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma...26

5 3.2.9 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Liittymismaksut Vieras pääoma LÄMPÖYHTIÖIDEN TILINPÄÄTÖSMALLI TOIMINTAKERTOMUS Kirjanpitolainsäädännön määräykset Osakeyhtiölain määräykset Muita suositeltavia asioita RAHOITUSLASKELMA Kassavirtalaskelma Nettokäyttöpääomavirtalaskelma TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT...33

6

7 1. Johdanto 1.1 Tausta Suomen Kaukolämpö ry:llä (Sky) on vuodelta 1993 oleva suositus lämpöyhtiöiden tilikartaksi ja kirjaussuunnitelmaksi. Uuden, voimaantulleen kirjanpitolain myötä on Sky halunnut tarjota jäsenilleen uudistetun ohjeistuksen tilinpäätösinformaatiosta sekä taustamateriaalia kunkin yhtiön oman taloudellisen raportoinnin järjestämiseen. 1.2 Projektin tavoitteet Tämä raportti on valmistettu KPMG Wideri Oy Ab:ssä. Projektin tavoitteena oli päivittää Sky:n suositus tilinpäätösinformaatioksi, tarjota jäsenistölleen lisä- ja taustatietoja kirjanpitolain muutokseen liittyvistä uudistuksista sekä luoda malli tilinpäätökseksi. Vuoden 1993 suosituksen kaltaista yksityiskohtaista tilikarttatasoista ohjausta ei enää katsottu tarpeelliseksi. Tämä johtui erityisesti siitä, että kirjanpitovelvollisten tilikarttaan ei kohdistu kirjanpitolainsäädännön muutoksesta sellaisia olennaisia muutospaineita, että koko järjestelmä tulisi tämän takia muuttaa. Raportin tekstin ovat kirjoittaneet Pekka Pajamo, KHT ja Riitta Ylipiha, KHT. 1.3 Raportin rakenne Tämä raportti on jaettu seuraaviin osiin: 1. Johdanto 2. Tuloslaskelma- ja tasekaavat 3. Ajatuksia soveltamisesta 4. Tilinpäätösmalli 1.4 Palaute ja kehitysideat Sky ottaa mielellään vastaan tähän raporttiin, tilikartan rakenteeseen sekä ylipäätään lämpöyhtiöiden kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöön liittyvää palautetta (Jari Kostama, puh (09) , fax , Palautteen voi myös toimittaa Pekka Pajamolle, KPMG Wideri Oy Ab (Linnankatu 26 C, TURKU, puh , fax , 5

8 2. Lämpöyhtiöiden tuloslaskelma- ja tasekaavat Tuloslaskelma- ja tasekaavat muuttuivat uuden kirjanpitolainsäädännön voimaantulon myötä. Lisäksi kirjanpitolautakunta (KiLa) on antanut yleisohjeen tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä ( / muutettu ). 2.1 Tuloslaskelma Kirjanpitoasetuksen 1 :ssä on esitetty kululajikohtaisen tuloslaskelman kaava ja 2 :ssä toimintokohtaisen tuloslaskelman kaava. Näistä jälkimmäinen on jätetty tässä selvityksessä huomioimatta. Seuraavassa esitetty teksti käsittelee nimenomaisesti kululajikohtaista tuloslaskelmakaavaa. Uuden kirjanpitoasetuksen tuloslaskelmakaavan mukaan ei enää esitetä erikseen myyntikatetta ja käyttökatetta. Kirjanpitovelvollinen voi esittää nämä sisäisessä laskennassa sekä liitetietoinformaationa, mutta virallisessa tuloslaskelmassa niitä ei asetuksen mukaan enää saa esittää. Kirjanpitoasetuksen 1. luvun 10 :n 3 momentin mukaan voidaan tuloslaskelma esittää kirjanpitovelvollisen niin halutessa yhdistelemällä eri tuloslaskelmaeriä, jos niiden erillisellä esittämisellä on ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tai jos yhdisteleminen johtaa selkeämpään esittämistapaan. Tällöin on tuloslaskelmassa kuitenkin esitettävä liikevaihto, liikevoitto (tappio), voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä tilikauden voitto (tappio). Ns. lyhyt tuloslaskelmakaava on esitetty kohdassa Jos tuloslaskelmassa ei yksittäisen nimikkeen kohdalle tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se saadaan jättää pois. Tuloslaskelma on laadittava kaavoja yksityiskohtaisempana, jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden selventämiseksi Kululajikohtainen tuloslaskelmakaava (KPA 1:1 ) Liikevaihto Tilikausi Edellinen tilikausi Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos xxxxxx xxxxxxx Valmistus omaan käyttöön xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut tuotot xxxxxx xxxxxxx Materiaalit ja palvelut xxxxxx xxxxxxx a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana xxxxxx xxxxxxx ab) Varastojen muutos xxxxxx xxxxxxx b) Ulkopuoliset palvelut xxxxxx xxxxxxx Henkilöstökulut a) Palkat ja palkkiot xxxxxx xxxxxxx b) Henkilösivukulut ba) Eläkekulut xxxxxx xxxxxxx 6

9 bb) Muut henkilösivukulut xxxxxx xxxxxxx Poistot ja arvonalentumiset xxxxxx xxxxxxx a) Suunnitelman mukaiset poistot xxxxxx xxxxxxx b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä xxxxxx xxxxxxx c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut kulut xxxxxx xxxxxxx Liikevoitto xxxxxx xxxxxxx Rahoitustuotot ja -kulut xxxxxx xxxxxxx a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä xxxxxx xxxxxxx c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista xxxxxx xxxxxxx d) Muut korko- ja rahoitustuotot xxxxxx xxxxxxx e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista xxxxxx xxxxxxx f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista xxxxxx xxxxxxx g) Korkokulut ja muut rahoituskulut xxxxxx xxxxxxx Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät xxxxxx xxxxxxx a) Satunnaiset tuotot xxxxxx xxxxxxx b) Satunnaiset kulut xxxxxx xxxxxxx Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot xxxxxx xxxxxxx a) Poistoeron muutos xxxxxx xxxxxxx b)vapaaehtoisten varausten muutos xxxxxx xxxxxxx Tuloverot xxxxxx xxxxxxx Muut välittömät verot xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Kululajikohtainen tuloslaskelma, lyhyt (KPA 1:10, 3 mom) Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 10 :n 3 momentissa tarkoitetussa tuloslaskelmassa on aina esitettävä vähintään seuraavat erät: TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi LIIKEVAIHTO xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut tuotot xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan kulut xxxxxx xxxxxxx LIIKEVOITTO (-TAPPIO) xxxxxx xxxxxxx Rahoitustuotot ja -kulut xxxxxx xxxxxxx VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ xxxxxx xxxxxxx Satunnaiset erät xxxxxx xxxxxxx VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTOSSIIRTOJA JA VEROJA xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirrot xxxxxx xxxxxxx Välittömät verot xxxxxx xxxxxxx TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) xxxxxx xxxxxxx 7

10 Mikäli kirjanpitovelvollinen esittää tuloslaskelman edellä esitetyllä tavalla, on yhdistellyt erät esitettävä eriteltyinä tilinpäätöksen liitetiedoissa (KPA 2:3, 1 mom 6. kohta). 2.2 Tase Kirjanpitolainsäädäntö sisältää kaksi eri mahdollisuutta esittää tase. Seuraavassa tekstissä on kohdassa esitetty normaali tasekaava. Kirjanpitovelvollinen voi kuitenkin esittää taseen lyhyemmässä muodossa, mikäli ainoastaan yksi seuraavista rajoista on ylittynyt sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 20 miljoonaa markkaa; 2) taseen loppusumma 10 miljoonaa markkaa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Jos taseessa ei yksittäisen nimikkeen kohdalle tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se saadaan jättää pois. Tase on laadittava kaavoja yksityiskohtaisempana, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi Tase (KPA 1:6 ) Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastaavaa Pysyvät vastaavat xxxxxx xxxxxxx Aineettomat hyödykkeet 1. Perustamismenot xxxxxx xxxxxxx 2. Tutkimusmenot xxxxxx xxxxxxx 3. Kehittämismenot xxxxxx xxxxxxx 4. Aineettomat oikeudet xxxxxx xxxxxxx 5. Liikearvo xxxxxx xxxxxxx 6. Muut pitkävaikutteiset menot xxxxxx xxxxxxx 7. Ennakkomaksut xxxxxx xxxxxxx Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet xxxxxx xxxxxxx 2. Rakennukset ja rakennelmat xxxxxx xxxxxxx 3. Koneet ja kalusto xxxxxx xxxxxxx 4. Muut aineelliset hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx 5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat xxxxxx xxxxxxx Sijoitukset 1. Osuudet saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 8

11 3. Osuudet omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 5. Muut osakkeet ja osuudet xxxxxx xxxxxxx 6. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 7. Omat osakkeet tai osuudet xxxxxx xxxxxxx Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx 1. Aineet ja tarvikkeet xxxxxx xxxxxxx 2. Keskeneräiset tuotteet xxxxxx xxxxxxx 3. Valmiit tuotteet/tavarat xxxxxx xxxxxxx 4. Muu vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx 5. Ennakkomaksut xxxxxx xxxxxxx Saamiset xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikaiset xxxxxx xxxxxxx 1. Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Lainasaamiset xxxxxx xxxxxxx 5. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 6. Maksamattomat osakkeet/osuudet xxxxxx xxxxxxx 7. Siirtosaamiset xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikaiset xxxxxx xxxxxxx 1. Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Lainasaamiset xxxxxx xxxxxxx 5. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 6. Maksamattomat osakkeet/osuudet xxxxxx xxxxxxx 7. Siirtosaamiset xxxxxx xxxxxxx Rahoitusarvopaperit xxxxxx xxxxxxx 1. Osuudet saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx 2. Omat osakkeet tai osuudet xxxxxx xxxxxxx 3. Muut osakkeet ja osuudet xxxxxx xxxxxxx 4. Muut arvopaperit xxxxxx xxxxxxx Rahat ja pankkisaamiset xxxxxx xxxxxxx Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastattavaa Oma pääoma xxxxxx xxxxxxx Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma xxxxxx xxxxxxx Ylikurssirahasto xxxxxx xxxxxxx Arvonkorotusrahasto xxxxxx xxxxxxx Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx 1. Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto xxxxxx xxxxxxx 9

12 2. Vararahasto xxxxxx xxxxxxx 3. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot xxxxxx xxxxxxx 4. Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx Edellisten tilikausien voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirtojen kertymä xxxxxx xxxxxxx 1. Poistoero xxxxxx xxxxxxx 2. Vapaaehtoiset varaukset xxxxxx xxxxxxx Pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx 1. Eläkevaraukset xxxxxx xxxxxxx 2. Verovaraukset xxxxxx xxxxxxx 3. Muut pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx Vieras pääoma xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikainen 1. Joukkovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 2. Vaihtovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 3. Lainat rahoituslaitoksilta xxxxxx xxxxxxx 4. Eläkelainat xxxxxx xxxxxxx 5. Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx 6. Ostovelat xxxxxx xxxxxxx 7. Rahoitusvekselit xxxxxx xxxxxxx 8. Velat saman konsernin yrityksille xxxxxx xxxxxxx 9. Velat omistusyhteysyrityksille xxxxxx xxxxxxx 10. Muut velat xxxxxx xxxxxxx 11. Siirtovelat xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikainen 1. Joukkovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 2. Vaihtovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 3. Lainat rahoituslaitoksilta xxxxxx xxxxxxx 4. Eläkelainat xxxxxx xxxxxxx 5. Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx 6. Ostovelat xxxxxx xxxxxxx 7. Rahoitusvekselit xxxxxx xxxxxxx 8. Velat saman konsernin yrityksille xxxxxx xxxxxxx 9. Velat omistusyhteysyrityksille xxxxxx xxxxxxx 10. Muut velat xxxxxx xxxxxxx 11. Siirtovelat xxxxxx xxxxxxx Lyhennetty tasekaava (KPA 1:7 ) Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastaavaa Pysyvät vastaavat xxxxxx xxxxxxx Aineettomat hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx 10

13 Aineelliset hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx Sijoitukset xxxxxx xxxxxxx Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx Saamiset xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikaiset Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikaiset Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastattavaa Oma pääoma xxxxxx xxxxxxx Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma xxxxxx xxxxxxx Ylikurssirahasto xxxxxx xxxxxxx Arvonkorotusrahasto xxxxxx xxxxxxx Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx Edellisen tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirtojen kertymä xxxxxx xxxxxxx Pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx Vieras pääoma xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikainen Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx Ostovelat xxxxxx xxxxxxx Muut velat xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikainen Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx Ostovelat xxxxxx xxxxxxx Muut velat xxxxxx xxxxxxx 2.3 Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöksen on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä emoyritys, jos se harjoittaa liiketoimintaa. Konsernitilinpäätös saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista, emoyrityksen ja sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 100 miljoonaa markkaa; 11

14 2) taseen loppusumma 50 miljoonaa markkaa; 3) palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Lisäksi emoyrityksen toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös konsernista. Konsernitilinpäätös on laadittava selkeästi ja siten, että se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Konsernitilinpäätöksessä on esitettävä konsernin tulos sekä taloudellinen asema siten kuin konserniyritykset olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Konserniyritysten välisiin toimiin perustuvien konsernin sisäisten erien vaikutus eliminoidaan Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuus Konsernituloslaskelmaa laadittaessa on vähennettävä konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako. Muiden kuin konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista merkitään konsernituloslaskelmaan omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernituloslaskelmassa). Lisäksi eliminoidaan konserniyritysten taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden muutokset tilikauden aikana. Konsernitasetta laadittaessa on vähennettävä konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat sekä konserniyritysten taseisiin aktivoidut konsernin sisäiset katteet. Muiden kuin konserniyritysten omistusta tytäryrityksissä vastaavat osuudet merkitään konsernitaseeseen omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernitaseessa). Konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako, konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin konsernin sisäiset katteet ja niiden muutokset saadaan jättää vähentämättä, jos vähentäminen ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus (poistoero) ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen Hankintamenomenetelmä Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentämällä niiden hankintameno sekä tytäryrityksen hankinta-ajankohdan mukaisesta omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin omistusosuutta. Tytäryrityksen omaan pääomaan luetaan myös laskennallisella verovelalla vähennettynä kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Jos yrityksen osakkeita tai osuuksia on hankittu konsernin omistukseen ennen kuin siitä tuli tytäryritys, niiden hankintameno eliminoidaan sen ajankohdan oman pääoman perusteella, jolloin yrityksestä tuli tytäryritys. Osakkeiden ja osuuksien hankintameno saadaan eliminoida myös sen oman pääoman perusteella, jota tytäryrityksen tase ensimmäisen kerran yhdisteltäessä osoittaa, jos tällä menettelyllä ei ole olennaista vaikutusta oi 12

15 kean ja riittävän kuvan antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos eliminoitaessa osakkeiden tai osuuksien hankintameno on suurempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan jäännöserä (konserniaktiiva) konsernin omistusosuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista konserniaktiivan katsotaan johtuvan. Jos eliminoitaessa osakkeiden tai osuuksien hankintameno on pienempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan jäännöserä (konsernipassiiva) konsernin omistusosuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista konsernipassiivan katsotaan johtuvan. Se osa konserniaktiivasta, jota ei voida kohdentaa omaisuuserille (konserniliikearvo), on poistettava suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa tai, jos sen vaikutusaika on tätä pidempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 vuoden kuluessa. Se osa konsernipassiivasta, jota ei voida kohdentaa velkaerille (konsernireservi), merkitään tuotoksi konsernituloslaskelmaan silloin, kun vastaava meno tai menetys on kirjattu kuluksi tytäryrityksen tuloslaskelmaan taikka kun sitä vastaa realisoitunut tuotto Osakkuusyritys ja yhteisyritys Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot yhdistellään ensimmäisen kerran jälkeen konsernitilinpäätökseen, merkitään konsernitaseeseen osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenon lisäksi konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyrityksen ensimmäisen sisällyttämisen jälkeisistä voitoista tai tappioista. Hankintamenosta vähennetään konserniyritysten osakkuusyritykseltä sanottuna aikana saamat osingot tai muut vastaavat voitto-osuudet. Konserniyritysten omistusosuuden mukainen määrä osakkuusyrityksen tilikauden voitosta merkitään konsernituloslaskelmaan tuotoksi ja vastaava määrä tappiosta kuluksi. Jos konserniyritys, jonka tilinpäätös yhdistellään konsernitilinpäätökseen, vastaa sellaisen muun omistajan kanssa, jonka tilinpäätöstä ei yhdistellä samaan konsernitilinpäätökseen, osakkuusyrityksen johtamisesta, saadaan tämän osakkuusyrityksen (yhteisyritys) tuloslaskelma- ja tase-erät sekä niiden liitetiedot yhdistellä konserniyrityksen omistusosuuden mukaisina Rahoitusleasing Milloin kirjanpitovelvollinen on tehnyt vuokrasopimuksen, jonka mukaan sen kohteena olevaan hyödykkeeseen perustuvat riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopimuskauden alkaessa (rahoitusleasingsopimus), vuokralleantaja saa merkitä hyödykkeen konsernitilinpäätökseensä siten kuin se merkittäisiin myytynä ja vuokralleottaja siten kuin se merkittäisiin ostettuna. Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätöksen (48/1998) rahoitusleasingsopimuksella vuokratun hyödykkeen merkitsemisestä konsernitilinpäätökseen. 13

16 Jos kirjanpitovelvollinen soveltaa 1 momentissa tarkoitettua menettelyä ja ottaa myymänsä käyttöomaisuushyödykkeen vuokralle rahoitusleasingsopimuksella, myyntivoitto tai -tappio tulee jaksottaa konsernitilinpäätöksessä sopimuksen kestoajalle. 14

17 3. Ajatuksia soveltamisesta Tilinumeroita ja yksittäisiä tilejä ei ole allaolevaan kaavaan erikseen merkitty, sillä yhtiöiden omista tarpeista riippuu, kuinka yksityiskohtainen tililuettelo on tarpeen. Kaavaan on merkitty vain pääryhmien nimet. 3.1 Tuloslaskelma Liikevaihto Liikevaihtoon kirjataan varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset (myös vuotuisten lämpölaskujen kertamaksualennus, mikäli tällaisia on) ja arvonlisävero sekä myynnin perusteella määräytyvät verot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistustoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen vaihto-omaisuudessa olevien valmiiden ja puolivalmiiden tuotteiden varastoarvon muutokset kirjataan tähän Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön voidaan esittää tuloslaskelmassa joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Bruttoperiaatteen mukaan valmistus omaan käyttöön esitetään omana eränään. Erään lasketaan mukaan mm. aktivoidut palkat sosiaalikuluineen, kuljetuskustannukset, investoinnissa käytetyt pientarvikkeet ja ulkopuoliset palvelut (mikäli niitä ei kirjata suoraan taseeseen). Nettoperiaatteen mukaan valmistusta omaan käyttöön ei esitetä erillisenä rivinä vaan se on kulujen oikaisuna. Tämä esittäminen voi tapahtua joko yhtenä rivinä kulujen oikaisuna (jolloin koko valmistuksen omaan käyttöön volyymi tulee esille) tai vähentämällä se eri tuloslaskelmariveistä. Jälkimmäisessä tapauksessa kokonaissumma on suositeltavaa esittää erikseen liitetiedoissa, mikäli se on olennainen. Oman valmistustoiminnan laajuuden mukaan tulee yhtiöiden valita esittämistapa tuloslaskelmassa. Erityisen suositeltavaa on eritellä valitusta esittämistavasta riippumatta oman valmistustoiminnan aktivoidut menot tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tällöin aktivoidut erät eritellään tuloslaskelmaerittäin. Mikäli valmistus omaan käyttöön on vähäistä, tulee harkita erän esittämistä ylipäätään, olennaisuuden periaate huomioiden. 15

18 3.1.4 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan ne liiketoiminnan tuotot, joita ei ole pidettävä ydinliiketoiminnan tuottoina. Tällaisia tuottoja ovat mm. tavanomaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot, vuokratuotot sekä liiketoimintaan saatavat avustukset, jotka kohdistuvat liikevaihtoon, esim. pienvoimalatuki. Kirjanpitolautakunnan päätöksen 540/82 mukaan liittymismaksut, joita ei palauteta, kirjataan tilinpäätöksessä tuotoiksi. Hyvän kirjanpitotavan mukaan erä esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Erään kirjataan myös vakuutuskorvaukset, jotka eivät ole korvausta omaisuuden vahingoittumisesta. Omaisuudesta saatavat vakuutuskorvaukset käsitellään ensisijaisesti menonvähennyksenä. Toimintaan saatavat kohdistetut avustukset, esimerkiksi työllistämistuki, esitetään asianomaisen kulun vähennyksenä. Liiketoiminnan muissa tuotoissa aikaisemmassa ohjeessa esitettäväksi ehdotetut ruokalan myyntituotot tulisi esittää ruokalakulujen oikaisuna (summaa netottavana). Samassa ryhmässä olleet perimistuotot tulisi esittää luonteensa mukaisesti rahoituserissä, olennaisuuden periaate huomioiden Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Uuden kirjanpitolain mukainen Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmä ei ole muuttunut sisällöltään edellisessä kirjanpitolaissa olleeseen nimikkeeseen verrattuna Ostot tilikauden aikana Eri muodossa tapahtuvat sähkön, lämmön ja polttoaineiden ostot kirjataan ostojen tilille/tileille. Käyttöomaisuuden aine- ja tarvikeostot tulisi ensisijaisesti kirjata suoraan keskeneräisinä hankintoina tasetilille. Vastaavasti konttorikiinteistön korjauskulut tulee kirjata liiketoiminnan muihin kuluihin. Asennustoimintaan liittyvät vaihto-omaisuuden aine- ja tarvikeostot kirjataan tähän tiliryhmään. Ostot tilikauden aikana -tiliryhmään kirjataan myös alennukset ja muut oikaisuerät, joita ei voi alun perin vähentää ostotilille kirjausta tehtäessä Varastojen muutos Tilille kirjataan polttoainevarastojen muutos sekä mahdollisen muiden vaihtoomaisuusvarastojen muutos. 16

19 Ulkopuoliset palvelut Ulkopuolisena palveluna käsitellään yleensä suoritetuotantoon liittyvät kustannukset, jotka teetetään yrityksen ulkopuolella. Kyseessä ovat nimenomaisesti muuttuvat kulut, eikä erään tulisi kirjata kiinteitä kuluja. Tyypillisiä eriä ovat esimerkiksi laitosten huoltotyöt, jotka teetetään ulkopuolisilla, samoin mahdollinen laitosten valvonta, jos sekin on ulkoistettu Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot -tiliryhmään kirjataan ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot sekä lähdeveron alaiset palkat. Palkkoihin liittyvät korvaukset kirjataan palkat ja palkkiot -tiliryhmään Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekuluihin kirjataan maksetut eläkkeet sekä lakisääteiset eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Muiden henkilösivukulujen esittämiskäytäntö on vaihteleva eikä kirjanpitolaki suoraan säätele erän sisältöä. Kirjanpitolain uudistamistyöryhmä 1995 päätyi esittämään, että henkilösivukuluissa esitettäisiin ainoastaan lakisääteiset, suoraan palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Erää on kirjanpitokäytännössä tulkittu myös niin, että siihen on kirjattu myös vapaaehtoiset henkilösivukulut, kuten henkilöstön koulutus-, virkistys- ja harrastustoiminnasta aiheutuvat kulut. Toisaalta on perustellusti sanottu, ettei kaikkia henkilöstöön liittyviä kuluja ole mahdollista merkitä kyseiseen erään; esimerkiksi yrityksen omistamista työsuhdeasunnoista tai -autoista tehtävät poistot esitetään muiden poistojen yhteydessä. Uutta kirjanpitolakia koskevassa kirjallisuudessa on tulkittu, että muihin henkilösivukuluihin tulisi sisällyttää sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset henkilöstökulut. Tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa tulee aina selvittää, sisältääkö muut henkilöstösivukulut sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia kuluja vai pelkästään lakisääteisiä henkilöstösivukuluja. Tällä parannetaan myös yhtiöiden tilinpäätösten vertailtavuutta tältä osin. 17

20 3.1.7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelmapoistoissa esitetään normaalit suunnitelmapoistot, mutta myös poistosuunnitelman muuttamisesta aiheutunut kertaluontoinen poisto. Suunnitelmapoistoista KiLa on antanut erillisen yleisohjeen Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Tiliryhmään kirjataan pysyvien vastaavien hyödykkeiden pysyvät arvonalennukset. Hyödykkeen tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi poistamatonta hankintamenoa pienempi. Arvonalentumisia kirjataan pääsääntöisesti vain sellaisista hyödykkeistä, joilla ei ole poistosuunnitelmaa Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Tiliryhmään kirjataan esim. vaihto-omaisuuden kertaluonteiset arvonalentumiset, jotka aiheutuvat tulipalosta tai onnettomuuksista. Normaaliin toimintaan liittyvät epäkuranttiudet kirjataan varaston muutoksen kautta Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut -ryhmään kirjataan aikaisemman kirjanpitoasetuksen mukaiset muut muuttuvat kulut ja muut kiinteät kulut. Esimerkkeinä voisi mainita konttorikiinteistöjen energian ostot (energian oma käyttö) sekä korjaukset ja huollot ja kiinteistöverot, matkat, vakuutukset, konttoritarvikkeet, posti-, puhelin- ja tietoliikennemenot, mainonta ja markkinointimenot, edustusmenot, käyttöomaisuuden myyntitappiot. Tähän sisällytetään myös vuokrakulut, sillä niitä ei esitetä uuden kirjanpitolain mukaan enää erikseen. Hallituksen esityksen kirjanpitolaiksi (HE 173/97) mukaan luottotappiot esitetään liiketoiminnan kuluina Rahoitustuotot ja -kulut Tähän ryhmään kirjataan rahoituksen antamisesta ja ottamisesta johtuvat tulot ja menot. Ne voivat perustua ajan kulumiseen, kuten korot, päätettyyn voitonjakoon, kuten osingot tai rahoittajan tai viranomaisen määräämiin kertamaksuihin, kuten toimenpidemaksut tai luottojen leimaverot. KiLa on antanut yleisohjeen ulkomaanmääräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta Suomen rahaksi. Yleisohjeessa on käsitelty kurssierojen kirjaaminen tilinpäätöksessä. 18

21 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tähän kirjataan konserniyhtiöiltä saadut osingot sekä muut tuotot osuuksista konserniyhtiöissä, esim. henkilöyhtiön yhtiömiesosuudet Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tähän kirjataan omistusyhteisyrityksiltä saadut osingot sekä muut tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä. Omistusyhteysyrityksiä on käsitelty erikseen kohdassa Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Tähän kirjataan tuotot mm. joukko-, vaihto- ja velkakirjalainoista Muut korko- ja rahoitustuotot Tähän kirjataan kaikki korko- ja rahoitustuotot, maksajasta riippumatta. Konserniyhtiöiden osalta nämä tulee eritellä liitetiedoissa Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Tähän kirjataan esim. pysyvissä vastaavissa olevien sijoitusten pysyvät arvonalennukset Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Tähän kirjataan rahoitusarvopapereiden arvonalennukset, jotka aiheutuvat esim. siitä, että rahoitusarvopapereiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöksessä on hankintamenoa alhaisempi. Arvonalennukset tulee palauttaa sinä tilikautena, jolloin arvonnousu on käynyt ilmeiseksi Korkokulut ja muut rahoituskulut Tässä ryhmässä esitetään kaikki korko- ja muut rahoituskulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ja kulut määritellään kirjanpitolaissa. Ne perustuvat kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. HE 173/97 mukaan ehdotetaan, että satunnaisuus tulkittaisiin mahdollisimman suppeasti, joten satunnaisiin eriin ei sisältyisi tavanomaisia liikeomaisuudesta johtuvia tuottoja tai kuluja. Ne olisivat satunnaisia vain siinä tapauksessa, että kirjanpitovelvollinen luopuu kokonaisesta toimialasta. Satunnaisiin eriin kirjataan myös konserniavustukset, niin annetut kuin vastaanotetutkin. 19

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n 3 ja 4 momentti, 5, 6 :n 4 momentti,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA 2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2000 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35 Sisällys Johdanto................................... 25 1 2 Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista........ 29 Tulot...................................... 35 2.1 Liikevaihto...................................

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot