Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä"

Transkriptio

1 soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998

2 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN Viite: Sky-kansio 6/3

3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN LÄMPÖYHTIÖIDEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 1998

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTA PROJEKTIN TAVOITTEET RAPORTIN RAKENNE PALAUTE JA KEHITYSIDEAT LÄMPÖYHTIÖIDEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVAT TULOSLASKELMA Kululajikohtainen tuloslaskelmakaava (KPA 1:1 ) Kululajikohtainen tuloslaskelma, lyhyt (KPA 1:10, 3 mom) TASE Tase (KPA 1:6 ) Lyhennetty tasekaava (KPA 1:7 ) KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuus Hankintamenomenetelmä Osakkuusyritys ja yhteisyritys Rahoitusleasing AJATUKSIA TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMISESTA TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tilinpäätössiirrot Tuloverot TASE Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma...26

5 3.2.9 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Liittymismaksut Vieras pääoma LÄMPÖYHTIÖIDEN TILINPÄÄTÖSMALLI TOIMINTAKERTOMUS Kirjanpitolainsäädännön määräykset Osakeyhtiölain määräykset Muita suositeltavia asioita RAHOITUSLASKELMA Kassavirtalaskelma Nettokäyttöpääomavirtalaskelma TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT...33

6

7 1. Johdanto 1.1 Tausta Suomen Kaukolämpö ry:llä (Sky) on vuodelta 1993 oleva suositus lämpöyhtiöiden tilikartaksi ja kirjaussuunnitelmaksi. Uuden, voimaantulleen kirjanpitolain myötä on Sky halunnut tarjota jäsenilleen uudistetun ohjeistuksen tilinpäätösinformaatiosta sekä taustamateriaalia kunkin yhtiön oman taloudellisen raportoinnin järjestämiseen. 1.2 Projektin tavoitteet Tämä raportti on valmistettu KPMG Wideri Oy Ab:ssä. Projektin tavoitteena oli päivittää Sky:n suositus tilinpäätösinformaatioksi, tarjota jäsenistölleen lisä- ja taustatietoja kirjanpitolain muutokseen liittyvistä uudistuksista sekä luoda malli tilinpäätökseksi. Vuoden 1993 suosituksen kaltaista yksityiskohtaista tilikarttatasoista ohjausta ei enää katsottu tarpeelliseksi. Tämä johtui erityisesti siitä, että kirjanpitovelvollisten tilikarttaan ei kohdistu kirjanpitolainsäädännön muutoksesta sellaisia olennaisia muutospaineita, että koko järjestelmä tulisi tämän takia muuttaa. Raportin tekstin ovat kirjoittaneet Pekka Pajamo, KHT ja Riitta Ylipiha, KHT. 1.3 Raportin rakenne Tämä raportti on jaettu seuraaviin osiin: 1. Johdanto 2. Tuloslaskelma- ja tasekaavat 3. Ajatuksia soveltamisesta 4. Tilinpäätösmalli 1.4 Palaute ja kehitysideat Sky ottaa mielellään vastaan tähän raporttiin, tilikartan rakenteeseen sekä ylipäätään lämpöyhtiöiden kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöön liittyvää palautetta (Jari Kostama, puh (09) , fax , Palautteen voi myös toimittaa Pekka Pajamolle, KPMG Wideri Oy Ab (Linnankatu 26 C, TURKU, puh , fax , 5

8 2. Lämpöyhtiöiden tuloslaskelma- ja tasekaavat Tuloslaskelma- ja tasekaavat muuttuivat uuden kirjanpitolainsäädännön voimaantulon myötä. Lisäksi kirjanpitolautakunta (KiLa) on antanut yleisohjeen tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä ( / muutettu ). 2.1 Tuloslaskelma Kirjanpitoasetuksen 1 :ssä on esitetty kululajikohtaisen tuloslaskelman kaava ja 2 :ssä toimintokohtaisen tuloslaskelman kaava. Näistä jälkimmäinen on jätetty tässä selvityksessä huomioimatta. Seuraavassa esitetty teksti käsittelee nimenomaisesti kululajikohtaista tuloslaskelmakaavaa. Uuden kirjanpitoasetuksen tuloslaskelmakaavan mukaan ei enää esitetä erikseen myyntikatetta ja käyttökatetta. Kirjanpitovelvollinen voi esittää nämä sisäisessä laskennassa sekä liitetietoinformaationa, mutta virallisessa tuloslaskelmassa niitä ei asetuksen mukaan enää saa esittää. Kirjanpitoasetuksen 1. luvun 10 :n 3 momentin mukaan voidaan tuloslaskelma esittää kirjanpitovelvollisen niin halutessa yhdistelemällä eri tuloslaskelmaeriä, jos niiden erillisellä esittämisellä on ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tai jos yhdisteleminen johtaa selkeämpään esittämistapaan. Tällöin on tuloslaskelmassa kuitenkin esitettävä liikevaihto, liikevoitto (tappio), voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä tilikauden voitto (tappio). Ns. lyhyt tuloslaskelmakaava on esitetty kohdassa Jos tuloslaskelmassa ei yksittäisen nimikkeen kohdalle tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se saadaan jättää pois. Tuloslaskelma on laadittava kaavoja yksityiskohtaisempana, jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden selventämiseksi Kululajikohtainen tuloslaskelmakaava (KPA 1:1 ) Liikevaihto Tilikausi Edellinen tilikausi Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos xxxxxx xxxxxxx Valmistus omaan käyttöön xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut tuotot xxxxxx xxxxxxx Materiaalit ja palvelut xxxxxx xxxxxxx a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana xxxxxx xxxxxxx ab) Varastojen muutos xxxxxx xxxxxxx b) Ulkopuoliset palvelut xxxxxx xxxxxxx Henkilöstökulut a) Palkat ja palkkiot xxxxxx xxxxxxx b) Henkilösivukulut ba) Eläkekulut xxxxxx xxxxxxx 6

9 bb) Muut henkilösivukulut xxxxxx xxxxxxx Poistot ja arvonalentumiset xxxxxx xxxxxxx a) Suunnitelman mukaiset poistot xxxxxx xxxxxxx b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä xxxxxx xxxxxxx c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut kulut xxxxxx xxxxxxx Liikevoitto xxxxxx xxxxxxx Rahoitustuotot ja -kulut xxxxxx xxxxxxx a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä xxxxxx xxxxxxx c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista xxxxxx xxxxxxx d) Muut korko- ja rahoitustuotot xxxxxx xxxxxxx e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista xxxxxx xxxxxxx f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista xxxxxx xxxxxxx g) Korkokulut ja muut rahoituskulut xxxxxx xxxxxxx Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät xxxxxx xxxxxxx a) Satunnaiset tuotot xxxxxx xxxxxxx b) Satunnaiset kulut xxxxxx xxxxxxx Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot xxxxxx xxxxxxx a) Poistoeron muutos xxxxxx xxxxxxx b)vapaaehtoisten varausten muutos xxxxxx xxxxxxx Tuloverot xxxxxx xxxxxxx Muut välittömät verot xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Kululajikohtainen tuloslaskelma, lyhyt (KPA 1:10, 3 mom) Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 10 :n 3 momentissa tarkoitetussa tuloslaskelmassa on aina esitettävä vähintään seuraavat erät: TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi LIIKEVAIHTO xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut tuotot xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan kulut xxxxxx xxxxxxx LIIKEVOITTO (-TAPPIO) xxxxxx xxxxxxx Rahoitustuotot ja -kulut xxxxxx xxxxxxx VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ xxxxxx xxxxxxx Satunnaiset erät xxxxxx xxxxxxx VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTOSSIIRTOJA JA VEROJA xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirrot xxxxxx xxxxxxx Välittömät verot xxxxxx xxxxxxx TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) xxxxxx xxxxxxx 7

10 Mikäli kirjanpitovelvollinen esittää tuloslaskelman edellä esitetyllä tavalla, on yhdistellyt erät esitettävä eriteltyinä tilinpäätöksen liitetiedoissa (KPA 2:3, 1 mom 6. kohta). 2.2 Tase Kirjanpitolainsäädäntö sisältää kaksi eri mahdollisuutta esittää tase. Seuraavassa tekstissä on kohdassa esitetty normaali tasekaava. Kirjanpitovelvollinen voi kuitenkin esittää taseen lyhyemmässä muodossa, mikäli ainoastaan yksi seuraavista rajoista on ylittynyt sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 20 miljoonaa markkaa; 2) taseen loppusumma 10 miljoonaa markkaa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Jos taseessa ei yksittäisen nimikkeen kohdalle tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se saadaan jättää pois. Tase on laadittava kaavoja yksityiskohtaisempana, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi Tase (KPA 1:6 ) Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastaavaa Pysyvät vastaavat xxxxxx xxxxxxx Aineettomat hyödykkeet 1. Perustamismenot xxxxxx xxxxxxx 2. Tutkimusmenot xxxxxx xxxxxxx 3. Kehittämismenot xxxxxx xxxxxxx 4. Aineettomat oikeudet xxxxxx xxxxxxx 5. Liikearvo xxxxxx xxxxxxx 6. Muut pitkävaikutteiset menot xxxxxx xxxxxxx 7. Ennakkomaksut xxxxxx xxxxxxx Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet xxxxxx xxxxxxx 2. Rakennukset ja rakennelmat xxxxxx xxxxxxx 3. Koneet ja kalusto xxxxxx xxxxxxx 4. Muut aineelliset hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx 5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat xxxxxx xxxxxxx Sijoitukset 1. Osuudet saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 8

11 3. Osuudet omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 5. Muut osakkeet ja osuudet xxxxxx xxxxxxx 6. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 7. Omat osakkeet tai osuudet xxxxxx xxxxxxx Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx 1. Aineet ja tarvikkeet xxxxxx xxxxxxx 2. Keskeneräiset tuotteet xxxxxx xxxxxxx 3. Valmiit tuotteet/tavarat xxxxxx xxxxxxx 4. Muu vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx 5. Ennakkomaksut xxxxxx xxxxxxx Saamiset xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikaiset xxxxxx xxxxxxx 1. Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Lainasaamiset xxxxxx xxxxxxx 5. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 6. Maksamattomat osakkeet/osuudet xxxxxx xxxxxxx 7. Siirtosaamiset xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikaiset xxxxxx xxxxxxx 1. Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Lainasaamiset xxxxxx xxxxxxx 5. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 6. Maksamattomat osakkeet/osuudet xxxxxx xxxxxxx 7. Siirtosaamiset xxxxxx xxxxxxx Rahoitusarvopaperit xxxxxx xxxxxxx 1. Osuudet saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx 2. Omat osakkeet tai osuudet xxxxxx xxxxxxx 3. Muut osakkeet ja osuudet xxxxxx xxxxxxx 4. Muut arvopaperit xxxxxx xxxxxxx Rahat ja pankkisaamiset xxxxxx xxxxxxx Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastattavaa Oma pääoma xxxxxx xxxxxxx Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma xxxxxx xxxxxxx Ylikurssirahasto xxxxxx xxxxxxx Arvonkorotusrahasto xxxxxx xxxxxxx Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx 1. Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto xxxxxx xxxxxxx 9

12 2. Vararahasto xxxxxx xxxxxxx 3. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot xxxxxx xxxxxxx 4. Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx Edellisten tilikausien voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirtojen kertymä xxxxxx xxxxxxx 1. Poistoero xxxxxx xxxxxxx 2. Vapaaehtoiset varaukset xxxxxx xxxxxxx Pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx 1. Eläkevaraukset xxxxxx xxxxxxx 2. Verovaraukset xxxxxx xxxxxxx 3. Muut pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx Vieras pääoma xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikainen 1. Joukkovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 2. Vaihtovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 3. Lainat rahoituslaitoksilta xxxxxx xxxxxxx 4. Eläkelainat xxxxxx xxxxxxx 5. Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx 6. Ostovelat xxxxxx xxxxxxx 7. Rahoitusvekselit xxxxxx xxxxxxx 8. Velat saman konsernin yrityksille xxxxxx xxxxxxx 9. Velat omistusyhteysyrityksille xxxxxx xxxxxxx 10. Muut velat xxxxxx xxxxxxx 11. Siirtovelat xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikainen 1. Joukkovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 2. Vaihtovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 3. Lainat rahoituslaitoksilta xxxxxx xxxxxxx 4. Eläkelainat xxxxxx xxxxxxx 5. Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx 6. Ostovelat xxxxxx xxxxxxx 7. Rahoitusvekselit xxxxxx xxxxxxx 8. Velat saman konsernin yrityksille xxxxxx xxxxxxx 9. Velat omistusyhteysyrityksille xxxxxx xxxxxxx 10. Muut velat xxxxxx xxxxxxx 11. Siirtovelat xxxxxx xxxxxxx Lyhennetty tasekaava (KPA 1:7 ) Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastaavaa Pysyvät vastaavat xxxxxx xxxxxxx Aineettomat hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx 10

13 Aineelliset hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx Sijoitukset xxxxxx xxxxxxx Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx Saamiset xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikaiset Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikaiset Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastattavaa Oma pääoma xxxxxx xxxxxxx Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma xxxxxx xxxxxxx Ylikurssirahasto xxxxxx xxxxxxx Arvonkorotusrahasto xxxxxx xxxxxxx Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx Edellisen tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirtojen kertymä xxxxxx xxxxxxx Pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx Vieras pääoma xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikainen Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx Ostovelat xxxxxx xxxxxxx Muut velat xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikainen Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx Ostovelat xxxxxx xxxxxxx Muut velat xxxxxx xxxxxxx 2.3 Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöksen on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä emoyritys, jos se harjoittaa liiketoimintaa. Konsernitilinpäätös saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista, emoyrityksen ja sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 100 miljoonaa markkaa; 11

14 2) taseen loppusumma 50 miljoonaa markkaa; 3) palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Lisäksi emoyrityksen toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös konsernista. Konsernitilinpäätös on laadittava selkeästi ja siten, että se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Konsernitilinpäätöksessä on esitettävä konsernin tulos sekä taloudellinen asema siten kuin konserniyritykset olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Konserniyritysten välisiin toimiin perustuvien konsernin sisäisten erien vaikutus eliminoidaan Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuus Konsernituloslaskelmaa laadittaessa on vähennettävä konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako. Muiden kuin konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista merkitään konsernituloslaskelmaan omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernituloslaskelmassa). Lisäksi eliminoidaan konserniyritysten taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden muutokset tilikauden aikana. Konsernitasetta laadittaessa on vähennettävä konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat sekä konserniyritysten taseisiin aktivoidut konsernin sisäiset katteet. Muiden kuin konserniyritysten omistusta tytäryrityksissä vastaavat osuudet merkitään konsernitaseeseen omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernitaseessa). Konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako, konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin konsernin sisäiset katteet ja niiden muutokset saadaan jättää vähentämättä, jos vähentäminen ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus (poistoero) ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen Hankintamenomenetelmä Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentämällä niiden hankintameno sekä tytäryrityksen hankinta-ajankohdan mukaisesta omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin omistusosuutta. Tytäryrityksen omaan pääomaan luetaan myös laskennallisella verovelalla vähennettynä kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Jos yrityksen osakkeita tai osuuksia on hankittu konsernin omistukseen ennen kuin siitä tuli tytäryritys, niiden hankintameno eliminoidaan sen ajankohdan oman pääoman perusteella, jolloin yrityksestä tuli tytäryritys. Osakkeiden ja osuuksien hankintameno saadaan eliminoida myös sen oman pääoman perusteella, jota tytäryrityksen tase ensimmäisen kerran yhdisteltäessä osoittaa, jos tällä menettelyllä ei ole olennaista vaikutusta oi 12

15 kean ja riittävän kuvan antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos eliminoitaessa osakkeiden tai osuuksien hankintameno on suurempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan jäännöserä (konserniaktiiva) konsernin omistusosuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista konserniaktiivan katsotaan johtuvan. Jos eliminoitaessa osakkeiden tai osuuksien hankintameno on pienempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan jäännöserä (konsernipassiiva) konsernin omistusosuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista konsernipassiivan katsotaan johtuvan. Se osa konserniaktiivasta, jota ei voida kohdentaa omaisuuserille (konserniliikearvo), on poistettava suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa tai, jos sen vaikutusaika on tätä pidempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 vuoden kuluessa. Se osa konsernipassiivasta, jota ei voida kohdentaa velkaerille (konsernireservi), merkitään tuotoksi konsernituloslaskelmaan silloin, kun vastaava meno tai menetys on kirjattu kuluksi tytäryrityksen tuloslaskelmaan taikka kun sitä vastaa realisoitunut tuotto Osakkuusyritys ja yhteisyritys Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot yhdistellään ensimmäisen kerran jälkeen konsernitilinpäätökseen, merkitään konsernitaseeseen osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenon lisäksi konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyrityksen ensimmäisen sisällyttämisen jälkeisistä voitoista tai tappioista. Hankintamenosta vähennetään konserniyritysten osakkuusyritykseltä sanottuna aikana saamat osingot tai muut vastaavat voitto-osuudet. Konserniyritysten omistusosuuden mukainen määrä osakkuusyrityksen tilikauden voitosta merkitään konsernituloslaskelmaan tuotoksi ja vastaava määrä tappiosta kuluksi. Jos konserniyritys, jonka tilinpäätös yhdistellään konsernitilinpäätökseen, vastaa sellaisen muun omistajan kanssa, jonka tilinpäätöstä ei yhdistellä samaan konsernitilinpäätökseen, osakkuusyrityksen johtamisesta, saadaan tämän osakkuusyrityksen (yhteisyritys) tuloslaskelma- ja tase-erät sekä niiden liitetiedot yhdistellä konserniyrityksen omistusosuuden mukaisina Rahoitusleasing Milloin kirjanpitovelvollinen on tehnyt vuokrasopimuksen, jonka mukaan sen kohteena olevaan hyödykkeeseen perustuvat riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopimuskauden alkaessa (rahoitusleasingsopimus), vuokralleantaja saa merkitä hyödykkeen konsernitilinpäätökseensä siten kuin se merkittäisiin myytynä ja vuokralleottaja siten kuin se merkittäisiin ostettuna. Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätöksen (48/1998) rahoitusleasingsopimuksella vuokratun hyödykkeen merkitsemisestä konsernitilinpäätökseen. 13

16 Jos kirjanpitovelvollinen soveltaa 1 momentissa tarkoitettua menettelyä ja ottaa myymänsä käyttöomaisuushyödykkeen vuokralle rahoitusleasingsopimuksella, myyntivoitto tai -tappio tulee jaksottaa konsernitilinpäätöksessä sopimuksen kestoajalle. 14

17 3. Ajatuksia soveltamisesta Tilinumeroita ja yksittäisiä tilejä ei ole allaolevaan kaavaan erikseen merkitty, sillä yhtiöiden omista tarpeista riippuu, kuinka yksityiskohtainen tililuettelo on tarpeen. Kaavaan on merkitty vain pääryhmien nimet. 3.1 Tuloslaskelma Liikevaihto Liikevaihtoon kirjataan varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset (myös vuotuisten lämpölaskujen kertamaksualennus, mikäli tällaisia on) ja arvonlisävero sekä myynnin perusteella määräytyvät verot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistustoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen vaihto-omaisuudessa olevien valmiiden ja puolivalmiiden tuotteiden varastoarvon muutokset kirjataan tähän Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön voidaan esittää tuloslaskelmassa joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Bruttoperiaatteen mukaan valmistus omaan käyttöön esitetään omana eränään. Erään lasketaan mukaan mm. aktivoidut palkat sosiaalikuluineen, kuljetuskustannukset, investoinnissa käytetyt pientarvikkeet ja ulkopuoliset palvelut (mikäli niitä ei kirjata suoraan taseeseen). Nettoperiaatteen mukaan valmistusta omaan käyttöön ei esitetä erillisenä rivinä vaan se on kulujen oikaisuna. Tämä esittäminen voi tapahtua joko yhtenä rivinä kulujen oikaisuna (jolloin koko valmistuksen omaan käyttöön volyymi tulee esille) tai vähentämällä se eri tuloslaskelmariveistä. Jälkimmäisessä tapauksessa kokonaissumma on suositeltavaa esittää erikseen liitetiedoissa, mikäli se on olennainen. Oman valmistustoiminnan laajuuden mukaan tulee yhtiöiden valita esittämistapa tuloslaskelmassa. Erityisen suositeltavaa on eritellä valitusta esittämistavasta riippumatta oman valmistustoiminnan aktivoidut menot tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tällöin aktivoidut erät eritellään tuloslaskelmaerittäin. Mikäli valmistus omaan käyttöön on vähäistä, tulee harkita erän esittämistä ylipäätään, olennaisuuden periaate huomioiden. 15

18 3.1.4 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan ne liiketoiminnan tuotot, joita ei ole pidettävä ydinliiketoiminnan tuottoina. Tällaisia tuottoja ovat mm. tavanomaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot, vuokratuotot sekä liiketoimintaan saatavat avustukset, jotka kohdistuvat liikevaihtoon, esim. pienvoimalatuki. Kirjanpitolautakunnan päätöksen 540/82 mukaan liittymismaksut, joita ei palauteta, kirjataan tilinpäätöksessä tuotoiksi. Hyvän kirjanpitotavan mukaan erä esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Erään kirjataan myös vakuutuskorvaukset, jotka eivät ole korvausta omaisuuden vahingoittumisesta. Omaisuudesta saatavat vakuutuskorvaukset käsitellään ensisijaisesti menonvähennyksenä. Toimintaan saatavat kohdistetut avustukset, esimerkiksi työllistämistuki, esitetään asianomaisen kulun vähennyksenä. Liiketoiminnan muissa tuotoissa aikaisemmassa ohjeessa esitettäväksi ehdotetut ruokalan myyntituotot tulisi esittää ruokalakulujen oikaisuna (summaa netottavana). Samassa ryhmässä olleet perimistuotot tulisi esittää luonteensa mukaisesti rahoituserissä, olennaisuuden periaate huomioiden Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Uuden kirjanpitolain mukainen Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmä ei ole muuttunut sisällöltään edellisessä kirjanpitolaissa olleeseen nimikkeeseen verrattuna Ostot tilikauden aikana Eri muodossa tapahtuvat sähkön, lämmön ja polttoaineiden ostot kirjataan ostojen tilille/tileille. Käyttöomaisuuden aine- ja tarvikeostot tulisi ensisijaisesti kirjata suoraan keskeneräisinä hankintoina tasetilille. Vastaavasti konttorikiinteistön korjauskulut tulee kirjata liiketoiminnan muihin kuluihin. Asennustoimintaan liittyvät vaihto-omaisuuden aine- ja tarvikeostot kirjataan tähän tiliryhmään. Ostot tilikauden aikana -tiliryhmään kirjataan myös alennukset ja muut oikaisuerät, joita ei voi alun perin vähentää ostotilille kirjausta tehtäessä Varastojen muutos Tilille kirjataan polttoainevarastojen muutos sekä mahdollisen muiden vaihtoomaisuusvarastojen muutos. 16

19 Ulkopuoliset palvelut Ulkopuolisena palveluna käsitellään yleensä suoritetuotantoon liittyvät kustannukset, jotka teetetään yrityksen ulkopuolella. Kyseessä ovat nimenomaisesti muuttuvat kulut, eikä erään tulisi kirjata kiinteitä kuluja. Tyypillisiä eriä ovat esimerkiksi laitosten huoltotyöt, jotka teetetään ulkopuolisilla, samoin mahdollinen laitosten valvonta, jos sekin on ulkoistettu Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot -tiliryhmään kirjataan ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot sekä lähdeveron alaiset palkat. Palkkoihin liittyvät korvaukset kirjataan palkat ja palkkiot -tiliryhmään Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekuluihin kirjataan maksetut eläkkeet sekä lakisääteiset eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Muiden henkilösivukulujen esittämiskäytäntö on vaihteleva eikä kirjanpitolaki suoraan säätele erän sisältöä. Kirjanpitolain uudistamistyöryhmä 1995 päätyi esittämään, että henkilösivukuluissa esitettäisiin ainoastaan lakisääteiset, suoraan palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Erää on kirjanpitokäytännössä tulkittu myös niin, että siihen on kirjattu myös vapaaehtoiset henkilösivukulut, kuten henkilöstön koulutus-, virkistys- ja harrastustoiminnasta aiheutuvat kulut. Toisaalta on perustellusti sanottu, ettei kaikkia henkilöstöön liittyviä kuluja ole mahdollista merkitä kyseiseen erään; esimerkiksi yrityksen omistamista työsuhdeasunnoista tai -autoista tehtävät poistot esitetään muiden poistojen yhteydessä. Uutta kirjanpitolakia koskevassa kirjallisuudessa on tulkittu, että muihin henkilösivukuluihin tulisi sisällyttää sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset henkilöstökulut. Tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa tulee aina selvittää, sisältääkö muut henkilöstösivukulut sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia kuluja vai pelkästään lakisääteisiä henkilöstösivukuluja. Tällä parannetaan myös yhtiöiden tilinpäätösten vertailtavuutta tältä osin. 17

20 3.1.7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelmapoistoissa esitetään normaalit suunnitelmapoistot, mutta myös poistosuunnitelman muuttamisesta aiheutunut kertaluontoinen poisto. Suunnitelmapoistoista KiLa on antanut erillisen yleisohjeen Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Tiliryhmään kirjataan pysyvien vastaavien hyödykkeiden pysyvät arvonalennukset. Hyödykkeen tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi poistamatonta hankintamenoa pienempi. Arvonalentumisia kirjataan pääsääntöisesti vain sellaisista hyödykkeistä, joilla ei ole poistosuunnitelmaa Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Tiliryhmään kirjataan esim. vaihto-omaisuuden kertaluonteiset arvonalentumiset, jotka aiheutuvat tulipalosta tai onnettomuuksista. Normaaliin toimintaan liittyvät epäkuranttiudet kirjataan varaston muutoksen kautta Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut -ryhmään kirjataan aikaisemman kirjanpitoasetuksen mukaiset muut muuttuvat kulut ja muut kiinteät kulut. Esimerkkeinä voisi mainita konttorikiinteistöjen energian ostot (energian oma käyttö) sekä korjaukset ja huollot ja kiinteistöverot, matkat, vakuutukset, konttoritarvikkeet, posti-, puhelin- ja tietoliikennemenot, mainonta ja markkinointimenot, edustusmenot, käyttöomaisuuden myyntitappiot. Tähän sisällytetään myös vuokrakulut, sillä niitä ei esitetä uuden kirjanpitolain mukaan enää erikseen. Hallituksen esityksen kirjanpitolaiksi (HE 173/97) mukaan luottotappiot esitetään liiketoiminnan kuluina Rahoitustuotot ja -kulut Tähän ryhmään kirjataan rahoituksen antamisesta ja ottamisesta johtuvat tulot ja menot. Ne voivat perustua ajan kulumiseen, kuten korot, päätettyyn voitonjakoon, kuten osingot tai rahoittajan tai viranomaisen määräämiin kertamaksuihin, kuten toimenpidemaksut tai luottojen leimaverot. KiLa on antanut yleisohjeen ulkomaanmääräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta Suomen rahaksi. Yleisohjeessa on käsitelty kurssierojen kirjaaminen tilinpäätöksessä. 18

21 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tähän kirjataan konserniyhtiöiltä saadut osingot sekä muut tuotot osuuksista konserniyhtiöissä, esim. henkilöyhtiön yhtiömiesosuudet Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tähän kirjataan omistusyhteisyrityksiltä saadut osingot sekä muut tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä. Omistusyhteysyrityksiä on käsitelty erikseen kohdassa Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Tähän kirjataan tuotot mm. joukko-, vaihto- ja velkakirjalainoista Muut korko- ja rahoitustuotot Tähän kirjataan kaikki korko- ja rahoitustuotot, maksajasta riippumatta. Konserniyhtiöiden osalta nämä tulee eritellä liitetiedoissa Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Tähän kirjataan esim. pysyvissä vastaavissa olevien sijoitusten pysyvät arvonalennukset Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Tähän kirjataan rahoitusarvopapereiden arvonalennukset, jotka aiheutuvat esim. siitä, että rahoitusarvopapereiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöksessä on hankintamenoa alhaisempi. Arvonalennukset tulee palauttaa sinä tilikautena, jolloin arvonnousu on käynyt ilmeiseksi Korkokulut ja muut rahoituskulut Tässä ryhmässä esitetään kaikki korko- ja muut rahoituskulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ja kulut määritellään kirjanpitolaissa. Ne perustuvat kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. HE 173/97 mukaan ehdotetaan, että satunnaisuus tulkittaisiin mahdollisimman suppeasti, joten satunnaisiin eriin ei sisältyisi tavanomaisia liikeomaisuudesta johtuvia tuottoja tai kuluja. Ne olisivat satunnaisia vain siinä tapauksessa, että kirjanpitovelvollinen luopuu kokonaisesta toimialasta. Satunnaisiin eriin kirjataan myös konserniavustukset, niin annetut kuin vastaanotetutkin. 19

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n 3 ja 4 momentti, 5, 6 :n 4 momentti,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001)

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001) ( standardointihanke 2000-2001) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot