Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä"

Transkriptio

1 soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998

2 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN Viite: Sky-kansio 6/3

3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN LÄMPÖYHTIÖIDEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 1998

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTA PROJEKTIN TAVOITTEET RAPORTIN RAKENNE PALAUTE JA KEHITYSIDEAT LÄMPÖYHTIÖIDEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVAT TULOSLASKELMA Kululajikohtainen tuloslaskelmakaava (KPA 1:1 ) Kululajikohtainen tuloslaskelma, lyhyt (KPA 1:10, 3 mom) TASE Tase (KPA 1:6 ) Lyhennetty tasekaava (KPA 1:7 ) KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuus Hankintamenomenetelmä Osakkuusyritys ja yhteisyritys Rahoitusleasing AJATUKSIA TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMISESTA TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tilinpäätössiirrot Tuloverot TASE Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma...26

5 3.2.9 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Liittymismaksut Vieras pääoma LÄMPÖYHTIÖIDEN TILINPÄÄTÖSMALLI TOIMINTAKERTOMUS Kirjanpitolainsäädännön määräykset Osakeyhtiölain määräykset Muita suositeltavia asioita RAHOITUSLASKELMA Kassavirtalaskelma Nettokäyttöpääomavirtalaskelma TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT...33

6

7 1. Johdanto 1.1 Tausta Suomen Kaukolämpö ry:llä (Sky) on vuodelta 1993 oleva suositus lämpöyhtiöiden tilikartaksi ja kirjaussuunnitelmaksi. Uuden, voimaantulleen kirjanpitolain myötä on Sky halunnut tarjota jäsenilleen uudistetun ohjeistuksen tilinpäätösinformaatiosta sekä taustamateriaalia kunkin yhtiön oman taloudellisen raportoinnin järjestämiseen. 1.2 Projektin tavoitteet Tämä raportti on valmistettu KPMG Wideri Oy Ab:ssä. Projektin tavoitteena oli päivittää Sky:n suositus tilinpäätösinformaatioksi, tarjota jäsenistölleen lisä- ja taustatietoja kirjanpitolain muutokseen liittyvistä uudistuksista sekä luoda malli tilinpäätökseksi. Vuoden 1993 suosituksen kaltaista yksityiskohtaista tilikarttatasoista ohjausta ei enää katsottu tarpeelliseksi. Tämä johtui erityisesti siitä, että kirjanpitovelvollisten tilikarttaan ei kohdistu kirjanpitolainsäädännön muutoksesta sellaisia olennaisia muutospaineita, että koko järjestelmä tulisi tämän takia muuttaa. Raportin tekstin ovat kirjoittaneet Pekka Pajamo, KHT ja Riitta Ylipiha, KHT. 1.3 Raportin rakenne Tämä raportti on jaettu seuraaviin osiin: 1. Johdanto 2. Tuloslaskelma- ja tasekaavat 3. Ajatuksia soveltamisesta 4. Tilinpäätösmalli 1.4 Palaute ja kehitysideat Sky ottaa mielellään vastaan tähän raporttiin, tilikartan rakenteeseen sekä ylipäätään lämpöyhtiöiden kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöön liittyvää palautetta (Jari Kostama, puh (09) , fax , Palautteen voi myös toimittaa Pekka Pajamolle, KPMG Wideri Oy Ab (Linnankatu 26 C, TURKU, puh , fax , 5

8 2. Lämpöyhtiöiden tuloslaskelma- ja tasekaavat Tuloslaskelma- ja tasekaavat muuttuivat uuden kirjanpitolainsäädännön voimaantulon myötä. Lisäksi kirjanpitolautakunta (KiLa) on antanut yleisohjeen tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä ( / muutettu ). 2.1 Tuloslaskelma Kirjanpitoasetuksen 1 :ssä on esitetty kululajikohtaisen tuloslaskelman kaava ja 2 :ssä toimintokohtaisen tuloslaskelman kaava. Näistä jälkimmäinen on jätetty tässä selvityksessä huomioimatta. Seuraavassa esitetty teksti käsittelee nimenomaisesti kululajikohtaista tuloslaskelmakaavaa. Uuden kirjanpitoasetuksen tuloslaskelmakaavan mukaan ei enää esitetä erikseen myyntikatetta ja käyttökatetta. Kirjanpitovelvollinen voi esittää nämä sisäisessä laskennassa sekä liitetietoinformaationa, mutta virallisessa tuloslaskelmassa niitä ei asetuksen mukaan enää saa esittää. Kirjanpitoasetuksen 1. luvun 10 :n 3 momentin mukaan voidaan tuloslaskelma esittää kirjanpitovelvollisen niin halutessa yhdistelemällä eri tuloslaskelmaeriä, jos niiden erillisellä esittämisellä on ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tai jos yhdisteleminen johtaa selkeämpään esittämistapaan. Tällöin on tuloslaskelmassa kuitenkin esitettävä liikevaihto, liikevoitto (tappio), voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä tilikauden voitto (tappio). Ns. lyhyt tuloslaskelmakaava on esitetty kohdassa Jos tuloslaskelmassa ei yksittäisen nimikkeen kohdalle tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se saadaan jättää pois. Tuloslaskelma on laadittava kaavoja yksityiskohtaisempana, jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden selventämiseksi Kululajikohtainen tuloslaskelmakaava (KPA 1:1 ) Liikevaihto Tilikausi Edellinen tilikausi Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos xxxxxx xxxxxxx Valmistus omaan käyttöön xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut tuotot xxxxxx xxxxxxx Materiaalit ja palvelut xxxxxx xxxxxxx a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana xxxxxx xxxxxxx ab) Varastojen muutos xxxxxx xxxxxxx b) Ulkopuoliset palvelut xxxxxx xxxxxxx Henkilöstökulut a) Palkat ja palkkiot xxxxxx xxxxxxx b) Henkilösivukulut ba) Eläkekulut xxxxxx xxxxxxx 6

9 bb) Muut henkilösivukulut xxxxxx xxxxxxx Poistot ja arvonalentumiset xxxxxx xxxxxxx a) Suunnitelman mukaiset poistot xxxxxx xxxxxxx b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä xxxxxx xxxxxxx c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut kulut xxxxxx xxxxxxx Liikevoitto xxxxxx xxxxxxx Rahoitustuotot ja -kulut xxxxxx xxxxxxx a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä xxxxxx xxxxxxx c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista xxxxxx xxxxxxx d) Muut korko- ja rahoitustuotot xxxxxx xxxxxxx e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista xxxxxx xxxxxxx f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista xxxxxx xxxxxxx g) Korkokulut ja muut rahoituskulut xxxxxx xxxxxxx Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät xxxxxx xxxxxxx a) Satunnaiset tuotot xxxxxx xxxxxxx b) Satunnaiset kulut xxxxxx xxxxxxx Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot xxxxxx xxxxxxx a) Poistoeron muutos xxxxxx xxxxxxx b)vapaaehtoisten varausten muutos xxxxxx xxxxxxx Tuloverot xxxxxx xxxxxxx Muut välittömät verot xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Kululajikohtainen tuloslaskelma, lyhyt (KPA 1:10, 3 mom) Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 10 :n 3 momentissa tarkoitetussa tuloslaskelmassa on aina esitettävä vähintään seuraavat erät: TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi LIIKEVAIHTO xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan muut tuotot xxxxxx xxxxxxx Liiketoiminnan kulut xxxxxx xxxxxxx LIIKEVOITTO (-TAPPIO) xxxxxx xxxxxxx Rahoitustuotot ja -kulut xxxxxx xxxxxxx VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ xxxxxx xxxxxxx Satunnaiset erät xxxxxx xxxxxxx VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTOSSIIRTOJA JA VEROJA xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirrot xxxxxx xxxxxxx Välittömät verot xxxxxx xxxxxxx TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) xxxxxx xxxxxxx 7

10 Mikäli kirjanpitovelvollinen esittää tuloslaskelman edellä esitetyllä tavalla, on yhdistellyt erät esitettävä eriteltyinä tilinpäätöksen liitetiedoissa (KPA 2:3, 1 mom 6. kohta). 2.2 Tase Kirjanpitolainsäädäntö sisältää kaksi eri mahdollisuutta esittää tase. Seuraavassa tekstissä on kohdassa esitetty normaali tasekaava. Kirjanpitovelvollinen voi kuitenkin esittää taseen lyhyemmässä muodossa, mikäli ainoastaan yksi seuraavista rajoista on ylittynyt sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 20 miljoonaa markkaa; 2) taseen loppusumma 10 miljoonaa markkaa; 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Jos taseessa ei yksittäisen nimikkeen kohdalle tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se saadaan jättää pois. Tase on laadittava kaavoja yksityiskohtaisempana, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi Tase (KPA 1:6 ) Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastaavaa Pysyvät vastaavat xxxxxx xxxxxxx Aineettomat hyödykkeet 1. Perustamismenot xxxxxx xxxxxxx 2. Tutkimusmenot xxxxxx xxxxxxx 3. Kehittämismenot xxxxxx xxxxxxx 4. Aineettomat oikeudet xxxxxx xxxxxxx 5. Liikearvo xxxxxx xxxxxxx 6. Muut pitkävaikutteiset menot xxxxxx xxxxxxx 7. Ennakkomaksut xxxxxx xxxxxxx Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet xxxxxx xxxxxxx 2. Rakennukset ja rakennelmat xxxxxx xxxxxxx 3. Koneet ja kalusto xxxxxx xxxxxxx 4. Muut aineelliset hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx 5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat xxxxxx xxxxxxx Sijoitukset 1. Osuudet saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 8

11 3. Osuudet omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 5. Muut osakkeet ja osuudet xxxxxx xxxxxxx 6. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 7. Omat osakkeet tai osuudet xxxxxx xxxxxxx Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx 1. Aineet ja tarvikkeet xxxxxx xxxxxxx 2. Keskeneräiset tuotteet xxxxxx xxxxxxx 3. Valmiit tuotteet/tavarat xxxxxx xxxxxxx 4. Muu vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx 5. Ennakkomaksut xxxxxx xxxxxxx Saamiset xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikaiset xxxxxx xxxxxxx 1. Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Lainasaamiset xxxxxx xxxxxxx 5. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 6. Maksamattomat osakkeet/osuudet xxxxxx xxxxxxx 7. Siirtosaamiset xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikaiset xxxxxx xxxxxxx 1. Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx 2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä xxxxxx xxxxxxx 4. Lainasaamiset xxxxxx xxxxxxx 5. Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx 6. Maksamattomat osakkeet/osuudet xxxxxx xxxxxxx 7. Siirtosaamiset xxxxxx xxxxxxx Rahoitusarvopaperit xxxxxx xxxxxxx 1. Osuudet saman konsernin yrityksissä xxxxxx xxxxxxx 2. Omat osakkeet tai osuudet xxxxxx xxxxxxx 3. Muut osakkeet ja osuudet xxxxxx xxxxxxx 4. Muut arvopaperit xxxxxx xxxxxxx Rahat ja pankkisaamiset xxxxxx xxxxxxx Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastattavaa Oma pääoma xxxxxx xxxxxxx Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma xxxxxx xxxxxxx Ylikurssirahasto xxxxxx xxxxxxx Arvonkorotusrahasto xxxxxx xxxxxxx Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx 1. Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto xxxxxx xxxxxxx 9

12 2. Vararahasto xxxxxx xxxxxxx 3. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot xxxxxx xxxxxxx 4. Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx Edellisten tilikausien voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirtojen kertymä xxxxxx xxxxxxx 1. Poistoero xxxxxx xxxxxxx 2. Vapaaehtoiset varaukset xxxxxx xxxxxxx Pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx 1. Eläkevaraukset xxxxxx xxxxxxx 2. Verovaraukset xxxxxx xxxxxxx 3. Muut pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx Vieras pääoma xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikainen 1. Joukkovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 2. Vaihtovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 3. Lainat rahoituslaitoksilta xxxxxx xxxxxxx 4. Eläkelainat xxxxxx xxxxxxx 5. Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx 6. Ostovelat xxxxxx xxxxxxx 7. Rahoitusvekselit xxxxxx xxxxxxx 8. Velat saman konsernin yrityksille xxxxxx xxxxxxx 9. Velat omistusyhteysyrityksille xxxxxx xxxxxxx 10. Muut velat xxxxxx xxxxxxx 11. Siirtovelat xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikainen 1. Joukkovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 2. Vaihtovelkakirjalainat xxxxxx xxxxxxx 3. Lainat rahoituslaitoksilta xxxxxx xxxxxxx 4. Eläkelainat xxxxxx xxxxxxx 5. Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx 6. Ostovelat xxxxxx xxxxxxx 7. Rahoitusvekselit xxxxxx xxxxxxx 8. Velat saman konsernin yrityksille xxxxxx xxxxxxx 9. Velat omistusyhteysyrityksille xxxxxx xxxxxxx 10. Muut velat xxxxxx xxxxxxx 11. Siirtovelat xxxxxx xxxxxxx Lyhennetty tasekaava (KPA 1:7 ) Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastaavaa Pysyvät vastaavat xxxxxx xxxxxxx Aineettomat hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx 10

13 Aineelliset hyödykkeet xxxxxx xxxxxxx Sijoitukset xxxxxx xxxxxxx Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus xxxxxx xxxxxxx Saamiset xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikaiset Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikaiset Myyntisaamiset xxxxxx xxxxxxx Muut saamiset xxxxxx xxxxxxx Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Tase Tilikausi Edellinen tilikausi Vastattavaa Oma pääoma xxxxxx xxxxxxx Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma xxxxxx xxxxxxx Ylikurssirahasto xxxxxx xxxxxxx Arvonkorotusrahasto xxxxxx xxxxxxx Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx Edellisen tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilikauden voitto (tappio) xxxxxx xxxxxxx Tilinpäätössiirtojen kertymä xxxxxx xxxxxxx Pakolliset varaukset xxxxxx xxxxxxx Vieras pääoma xxxxxx xxxxxxx Pitkäaikainen Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx Ostovelat xxxxxx xxxxxxx Muut velat xxxxxx xxxxxxx Lyhytaikainen Saadut ennakot xxxxxx xxxxxxx Ostovelat xxxxxx xxxxxxx Muut velat xxxxxx xxxxxxx 2.3 Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöksen on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä emoyritys, jos se harjoittaa liiketoimintaa. Konsernitilinpäätös saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista, emoyrityksen ja sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna: 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 100 miljoonaa markkaa; 11

14 2) taseen loppusumma 50 miljoonaa markkaa; 3) palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyritysten tuloslaskelmien ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Lisäksi emoyrityksen toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös konsernista. Konsernitilinpäätös on laadittava selkeästi ja siten, että se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Konsernitilinpäätöksessä on esitettävä konsernin tulos sekä taloudellinen asema siten kuin konserniyritykset olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Konserniyritysten välisiin toimiin perustuvien konsernin sisäisten erien vaikutus eliminoidaan Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuus Konsernituloslaskelmaa laadittaessa on vähennettävä konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako. Muiden kuin konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten tuloksista merkitään konsernituloslaskelmaan omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernituloslaskelmassa). Lisäksi eliminoidaan konserniyritysten taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden muutokset tilikauden aikana. Konsernitasetta laadittaessa on vähennettävä konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat sekä konserniyritysten taseisiin aktivoidut konsernin sisäiset katteet. Muiden kuin konserniyritysten omistusta tytäryrityksissä vastaavat osuudet merkitään konsernitaseeseen omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernitaseessa). Konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako, konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin konsernin sisäiset katteet ja niiden muutokset saadaan jättää vähentämättä, jos vähentäminen ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus (poistoero) ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen Hankintamenomenetelmä Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentämällä niiden hankintameno sekä tytäryrityksen hankinta-ajankohdan mukaisesta omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin omistusosuutta. Tytäryrityksen omaan pääomaan luetaan myös laskennallisella verovelalla vähennettynä kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Jos yrityksen osakkeita tai osuuksia on hankittu konsernin omistukseen ennen kuin siitä tuli tytäryritys, niiden hankintameno eliminoidaan sen ajankohdan oman pääoman perusteella, jolloin yrityksestä tuli tytäryritys. Osakkeiden ja osuuksien hankintameno saadaan eliminoida myös sen oman pääoman perusteella, jota tytäryrityksen tase ensimmäisen kerran yhdisteltäessä osoittaa, jos tällä menettelyllä ei ole olennaista vaikutusta oi 12

15 kean ja riittävän kuvan antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos eliminoitaessa osakkeiden tai osuuksien hankintameno on suurempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan jäännöserä (konserniaktiiva) konsernin omistusosuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista konserniaktiivan katsotaan johtuvan. Jos eliminoitaessa osakkeiden tai osuuksien hankintameno on pienempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan jäännöserä (konsernipassiiva) konsernin omistusosuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista konsernipassiivan katsotaan johtuvan. Se osa konserniaktiivasta, jota ei voida kohdentaa omaisuuserille (konserniliikearvo), on poistettava suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa tai, jos sen vaikutusaika on tätä pidempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 vuoden kuluessa. Se osa konsernipassiivasta, jota ei voida kohdentaa velkaerille (konsernireservi), merkitään tuotoksi konsernituloslaskelmaan silloin, kun vastaava meno tai menetys on kirjattu kuluksi tytäryrityksen tuloslaskelmaan taikka kun sitä vastaa realisoitunut tuotto Osakkuusyritys ja yhteisyritys Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot yhdistellään ensimmäisen kerran jälkeen konsernitilinpäätökseen, merkitään konsernitaseeseen osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenon lisäksi konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyrityksen ensimmäisen sisällyttämisen jälkeisistä voitoista tai tappioista. Hankintamenosta vähennetään konserniyritysten osakkuusyritykseltä sanottuna aikana saamat osingot tai muut vastaavat voitto-osuudet. Konserniyritysten omistusosuuden mukainen määrä osakkuusyrityksen tilikauden voitosta merkitään konsernituloslaskelmaan tuotoksi ja vastaava määrä tappiosta kuluksi. Jos konserniyritys, jonka tilinpäätös yhdistellään konsernitilinpäätökseen, vastaa sellaisen muun omistajan kanssa, jonka tilinpäätöstä ei yhdistellä samaan konsernitilinpäätökseen, osakkuusyrityksen johtamisesta, saadaan tämän osakkuusyrityksen (yhteisyritys) tuloslaskelma- ja tase-erät sekä niiden liitetiedot yhdistellä konserniyrityksen omistusosuuden mukaisina Rahoitusleasing Milloin kirjanpitovelvollinen on tehnyt vuokrasopimuksen, jonka mukaan sen kohteena olevaan hyödykkeeseen perustuvat riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopimuskauden alkaessa (rahoitusleasingsopimus), vuokralleantaja saa merkitä hyödykkeen konsernitilinpäätökseensä siten kuin se merkittäisiin myytynä ja vuokralleottaja siten kuin se merkittäisiin ostettuna. Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätöksen (48/1998) rahoitusleasingsopimuksella vuokratun hyödykkeen merkitsemisestä konsernitilinpäätökseen. 13

16 Jos kirjanpitovelvollinen soveltaa 1 momentissa tarkoitettua menettelyä ja ottaa myymänsä käyttöomaisuushyödykkeen vuokralle rahoitusleasingsopimuksella, myyntivoitto tai -tappio tulee jaksottaa konsernitilinpäätöksessä sopimuksen kestoajalle. 14

17 3. Ajatuksia soveltamisesta Tilinumeroita ja yksittäisiä tilejä ei ole allaolevaan kaavaan erikseen merkitty, sillä yhtiöiden omista tarpeista riippuu, kuinka yksityiskohtainen tililuettelo on tarpeen. Kaavaan on merkitty vain pääryhmien nimet. 3.1 Tuloslaskelma Liikevaihto Liikevaihtoon kirjataan varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset (myös vuotuisten lämpölaskujen kertamaksualennus, mikäli tällaisia on) ja arvonlisävero sekä myynnin perusteella määräytyvät verot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistustoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen vaihto-omaisuudessa olevien valmiiden ja puolivalmiiden tuotteiden varastoarvon muutokset kirjataan tähän Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön voidaan esittää tuloslaskelmassa joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Bruttoperiaatteen mukaan valmistus omaan käyttöön esitetään omana eränään. Erään lasketaan mukaan mm. aktivoidut palkat sosiaalikuluineen, kuljetuskustannukset, investoinnissa käytetyt pientarvikkeet ja ulkopuoliset palvelut (mikäli niitä ei kirjata suoraan taseeseen). Nettoperiaatteen mukaan valmistusta omaan käyttöön ei esitetä erillisenä rivinä vaan se on kulujen oikaisuna. Tämä esittäminen voi tapahtua joko yhtenä rivinä kulujen oikaisuna (jolloin koko valmistuksen omaan käyttöön volyymi tulee esille) tai vähentämällä se eri tuloslaskelmariveistä. Jälkimmäisessä tapauksessa kokonaissumma on suositeltavaa esittää erikseen liitetiedoissa, mikäli se on olennainen. Oman valmistustoiminnan laajuuden mukaan tulee yhtiöiden valita esittämistapa tuloslaskelmassa. Erityisen suositeltavaa on eritellä valitusta esittämistavasta riippumatta oman valmistustoiminnan aktivoidut menot tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tällöin aktivoidut erät eritellään tuloslaskelmaerittäin. Mikäli valmistus omaan käyttöön on vähäistä, tulee harkita erän esittämistä ylipäätään, olennaisuuden periaate huomioiden. 15

18 3.1.4 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan ne liiketoiminnan tuotot, joita ei ole pidettävä ydinliiketoiminnan tuottoina. Tällaisia tuottoja ovat mm. tavanomaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot, vuokratuotot sekä liiketoimintaan saatavat avustukset, jotka kohdistuvat liikevaihtoon, esim. pienvoimalatuki. Kirjanpitolautakunnan päätöksen 540/82 mukaan liittymismaksut, joita ei palauteta, kirjataan tilinpäätöksessä tuotoiksi. Hyvän kirjanpitotavan mukaan erä esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Erään kirjataan myös vakuutuskorvaukset, jotka eivät ole korvausta omaisuuden vahingoittumisesta. Omaisuudesta saatavat vakuutuskorvaukset käsitellään ensisijaisesti menonvähennyksenä. Toimintaan saatavat kohdistetut avustukset, esimerkiksi työllistämistuki, esitetään asianomaisen kulun vähennyksenä. Liiketoiminnan muissa tuotoissa aikaisemmassa ohjeessa esitettäväksi ehdotetut ruokalan myyntituotot tulisi esittää ruokalakulujen oikaisuna (summaa netottavana). Samassa ryhmässä olleet perimistuotot tulisi esittää luonteensa mukaisesti rahoituserissä, olennaisuuden periaate huomioiden Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Uuden kirjanpitolain mukainen Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmä ei ole muuttunut sisällöltään edellisessä kirjanpitolaissa olleeseen nimikkeeseen verrattuna Ostot tilikauden aikana Eri muodossa tapahtuvat sähkön, lämmön ja polttoaineiden ostot kirjataan ostojen tilille/tileille. Käyttöomaisuuden aine- ja tarvikeostot tulisi ensisijaisesti kirjata suoraan keskeneräisinä hankintoina tasetilille. Vastaavasti konttorikiinteistön korjauskulut tulee kirjata liiketoiminnan muihin kuluihin. Asennustoimintaan liittyvät vaihto-omaisuuden aine- ja tarvikeostot kirjataan tähän tiliryhmään. Ostot tilikauden aikana -tiliryhmään kirjataan myös alennukset ja muut oikaisuerät, joita ei voi alun perin vähentää ostotilille kirjausta tehtäessä Varastojen muutos Tilille kirjataan polttoainevarastojen muutos sekä mahdollisen muiden vaihtoomaisuusvarastojen muutos. 16

19 Ulkopuoliset palvelut Ulkopuolisena palveluna käsitellään yleensä suoritetuotantoon liittyvät kustannukset, jotka teetetään yrityksen ulkopuolella. Kyseessä ovat nimenomaisesti muuttuvat kulut, eikä erään tulisi kirjata kiinteitä kuluja. Tyypillisiä eriä ovat esimerkiksi laitosten huoltotyöt, jotka teetetään ulkopuolisilla, samoin mahdollinen laitosten valvonta, jos sekin on ulkoistettu Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot -tiliryhmään kirjataan ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot sekä lähdeveron alaiset palkat. Palkkoihin liittyvät korvaukset kirjataan palkat ja palkkiot -tiliryhmään Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekuluihin kirjataan maksetut eläkkeet sekä lakisääteiset eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Muiden henkilösivukulujen esittämiskäytäntö on vaihteleva eikä kirjanpitolaki suoraan säätele erän sisältöä. Kirjanpitolain uudistamistyöryhmä 1995 päätyi esittämään, että henkilösivukuluissa esitettäisiin ainoastaan lakisääteiset, suoraan palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Erää on kirjanpitokäytännössä tulkittu myös niin, että siihen on kirjattu myös vapaaehtoiset henkilösivukulut, kuten henkilöstön koulutus-, virkistys- ja harrastustoiminnasta aiheutuvat kulut. Toisaalta on perustellusti sanottu, ettei kaikkia henkilöstöön liittyviä kuluja ole mahdollista merkitä kyseiseen erään; esimerkiksi yrityksen omistamista työsuhdeasunnoista tai -autoista tehtävät poistot esitetään muiden poistojen yhteydessä. Uutta kirjanpitolakia koskevassa kirjallisuudessa on tulkittu, että muihin henkilösivukuluihin tulisi sisällyttää sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset henkilöstökulut. Tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa tulee aina selvittää, sisältääkö muut henkilöstösivukulut sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia kuluja vai pelkästään lakisääteisiä henkilöstösivukuluja. Tällä parannetaan myös yhtiöiden tilinpäätösten vertailtavuutta tältä osin. 17

20 3.1.7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelmapoistoissa esitetään normaalit suunnitelmapoistot, mutta myös poistosuunnitelman muuttamisesta aiheutunut kertaluontoinen poisto. Suunnitelmapoistoista KiLa on antanut erillisen yleisohjeen Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Tiliryhmään kirjataan pysyvien vastaavien hyödykkeiden pysyvät arvonalennukset. Hyödykkeen tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi poistamatonta hankintamenoa pienempi. Arvonalentumisia kirjataan pääsääntöisesti vain sellaisista hyödykkeistä, joilla ei ole poistosuunnitelmaa Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Tiliryhmään kirjataan esim. vaihto-omaisuuden kertaluonteiset arvonalentumiset, jotka aiheutuvat tulipalosta tai onnettomuuksista. Normaaliin toimintaan liittyvät epäkuranttiudet kirjataan varaston muutoksen kautta Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut -ryhmään kirjataan aikaisemman kirjanpitoasetuksen mukaiset muut muuttuvat kulut ja muut kiinteät kulut. Esimerkkeinä voisi mainita konttorikiinteistöjen energian ostot (energian oma käyttö) sekä korjaukset ja huollot ja kiinteistöverot, matkat, vakuutukset, konttoritarvikkeet, posti-, puhelin- ja tietoliikennemenot, mainonta ja markkinointimenot, edustusmenot, käyttöomaisuuden myyntitappiot. Tähän sisällytetään myös vuokrakulut, sillä niitä ei esitetä uuden kirjanpitolain mukaan enää erikseen. Hallituksen esityksen kirjanpitolaiksi (HE 173/97) mukaan luottotappiot esitetään liiketoiminnan kuluina Rahoitustuotot ja -kulut Tähän ryhmään kirjataan rahoituksen antamisesta ja ottamisesta johtuvat tulot ja menot. Ne voivat perustua ajan kulumiseen, kuten korot, päätettyyn voitonjakoon, kuten osingot tai rahoittajan tai viranomaisen määräämiin kertamaksuihin, kuten toimenpidemaksut tai luottojen leimaverot. KiLa on antanut yleisohjeen ulkomaanmääräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta Suomen rahaksi. Yleisohjeessa on käsitelty kurssierojen kirjaaminen tilinpäätöksessä. 18

21 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tähän kirjataan konserniyhtiöiltä saadut osingot sekä muut tuotot osuuksista konserniyhtiöissä, esim. henkilöyhtiön yhtiömiesosuudet Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tähän kirjataan omistusyhteisyrityksiltä saadut osingot sekä muut tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä. Omistusyhteysyrityksiä on käsitelty erikseen kohdassa Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Tähän kirjataan tuotot mm. joukko-, vaihto- ja velkakirjalainoista Muut korko- ja rahoitustuotot Tähän kirjataan kaikki korko- ja rahoitustuotot, maksajasta riippumatta. Konserniyhtiöiden osalta nämä tulee eritellä liitetiedoissa Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Tähän kirjataan esim. pysyvissä vastaavissa olevien sijoitusten pysyvät arvonalennukset Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Tähän kirjataan rahoitusarvopapereiden arvonalennukset, jotka aiheutuvat esim. siitä, että rahoitusarvopapereiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöksessä on hankintamenoa alhaisempi. Arvonalennukset tulee palauttaa sinä tilikautena, jolloin arvonnousu on käynyt ilmeiseksi Korkokulut ja muut rahoituskulut Tässä ryhmässä esitetään kaikki korko- ja muut rahoituskulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ja kulut määritellään kirjanpitolaissa. Ne perustuvat kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. HE 173/97 mukaan ehdotetaan, että satunnaisuus tulkittaisiin mahdollisimman suppeasti, joten satunnaisiin eriin ei sisältyisi tavanomaisia liikeomaisuudesta johtuvia tuottoja tai kuluja. Ne olisivat satunnaisia vain siinä tapauksessa, että kirjanpitovelvollinen luopuu kokonaisesta toimialasta. Satunnaisiin eriin kirjataan myös konserniavustukset, niin annetut kuin vastaanotetutkin. 19

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot