Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kunnanjohtajan info Sopimus Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toiminnan järjestämisestä Esitys kevyen liikenteen hankkeiden toteutusjärjestyksen ja rahoituksen muutoksista vt 22 varrella Työryhmän perustaminen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyihin Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen vammaisneuvostoon Nuorisovaltuuston toimintasäännön muuttaminen Kunnan edustajan nimeäminen Oulun läänin alueteatterin neuvottelukuntaan Kunnan edustus vuoden 2005 kutsunnoissa Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiön edustajiston jäsenen nimeäminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajiston jäsenen nimeäminen OuKa-maankäyttöstrategian hankesuunnitelma / kunnan rahoitusosuus Muhoksen kunta 140 vuotta vuonna 2005 juhlatoimikunnan asettaminen Tiedoksiannettavat asiat Muut asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 6/2005 Sivu 186(25) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ja ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila, poistui klo Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja, :t , esittelijänä ;n 132 ajan, poistui klo PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Senja Nuolikivi ja Sirkka- Liisa Parviainen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 131 KÄSITTELY: Asiakohdan aluksi puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus myöntää hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: - Seinäjoki-Oulu (SOul) ratakäytävän kehittämisstrategian aiesopimuksen allekirjoitustilaisuutta kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien tietoliikenneyhteyden muuttumisen ADSL-yhteydeksi vaikutusta puhelinyhteyksiin PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus SOPIMUS OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMI- SESTÄ Khall 132 Yrityspalvelukeskuksen johtokunta aloitti yrityspalvelukeskuksen jatkosopimuksen valmistelutoimenpiteet , jolloin johtokunta valtuutti Oulun elinkeinojohtaja Mikko Karvon käymään keskustelut jäsenkuntien kanssa. Yrityspalvelukeskuksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan , jolloin sopimuksen uusimisesta esillä oli mm. erilaiset yrityspalvelukeskuksen organisoitumisvaihtoehdot ensisijaisena vaihtoehtona oli toiminnan organisointi Oulun kaupungin liikelaitokseksi (liite). Yrityspalvelukeskuksen johtokunta päätti seuraavaa: johtokunta hyväksyy yrityspalvelukeskuksen jatkosopimuksen liitteen mukaisesti ja lähettää sen sopijakuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. (sopimusluonnos liitteenä). Uudessa sopimusmallissa esitetään, että yrityspalvelukeskus toimii alkaen Oulun kaupungin liikelaitoksena. Sopimuksessa määritellään yrityspalvelukeskuksen toimintamalli (liikelaitos), Ypk:n toiminta-ajatus, sopijakuntien velvoitteet ja muut sopimuksen ehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen Sopimuskunnista Oulun kaupunki on hyväksynyt sopimuksen (Kaup.valt ) Muhoksen ja Tyrnävän kunnilla on solmittu sopimus elinkeinotoimenhoidon yhteistoiminnasta. Ko. sopimuksesta on todettu valtuuston :ssä seuraavaa: Muhoksen ja Tyrnävän kuntien elinkeinotoimenhoitoa koskevaa yhteistoimintasopimusta ei sovelleta ajankohtana, jona elinkeinoasiamies Esa Riippa on Tyrnävän kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti virkavapaalla eli Sopimusehdotuksessa seudullisen elinkeinotoiminnan järjestämisestä henkilöstöstä todetaan seuraavaa: Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen henkilökunta palkataan määräaikaisesti palkattua projektihenkilöstöä lukuun ottamatta toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin Kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ollessa yrityspalvelukeskuksen johtokunnan jäsenenä esteellinen valmistelemaan asiaa, on asian asialistalle valmistellut hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen vs. kunnanjohtajana. VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen yrityspalvelukeskuksen johtokunnan esittämässä muodossa.

6 Kunnanhallitus Edelleen kunnanhallitus esittää että valtuusto irtisanoo Muhoksen ja Tyrnävän kuntien välisen elinkeinotoimenhoitoa koskevan sopimuksen (hyväksytty ). KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta yrityspalvelukeskuksen johtokunnan jäsenenä ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian esittelijänä toimi hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen vs. kunnanjohtajana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kunnanjohtajan esityksen Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Vesa Tuunainen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo

7 Kunnanhallitus ESITYS KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEN JA RAHOI- TUKSEN MUUTOKSISTA VT 22 VARRELLA Khall 133 Valtatie 22 kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi on tiehallinnon Oulun tiepiirin toiminta ja taloussuunnitelmaan sisältynyt jo usean vuoden ajan kevyen liikenteen väylä rakentaminen Pikkaraisenkylän Laukan Korivaaran väliselle tieosalle. Tiehanke on todettu tärkeäksi erityisesti koululiikenteen turvallisuuden parantamistarpeista johtuen. Hankkeeseen on liittynyt osana Nokian yksityistien uudelleen järjestelyt, joka on sovittu Muhoksen kunnan toteutettavaksi. Tämän kunta on toteuttanut vuosien 2003 ja 2004 aikana. Hankkeen viimeisemmän rahoituksen siirtymisen syynä on Korivaara Laukka osuuden siirtyminen ns. teemahankkeiden rahoituksen varaan. Kyseisen teeman rahoitus koko Suomen hankkeiden osalla on avoin ainakin vuoden 2005 osalla ja on epävarmaa tuleeko näin olemaan myös vuoden 2006 osalla. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunnanhallitus toteaa, että valtatien 22 liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta on erityisen tärkeää Muhoksella saada Korivaara Laukka välinen kevyen liikenteen väylän osuus viivytyksettä työnalle. Tästä syystä Muhoksen kunnanhallitus esittää Oulun tiepiirille, että Pikkaraisenkylä Korivaaran kevyenliikenteen väylän rakentaminen rahoitustavasta riippumatta toteutetaan Korivaaralta Pikkaraisen kylän suuntaan ja ensivaiheessa toteutettaisiin vähintään Korivaara Laukka välinen osuus sekä kunnan toimesta kunnostetun Rantatien päällystäminen osana Oulu Muhos kevyen liikenteen verkoston kehittämistä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

8 Kunnanhallitus TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN JÄRJESTE- LYIHIN Khall 134 Kunnanhallitus keskusteli lähetekeskustelussa kokouksessaan sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä Muhoksen kunnassa. Järjestelyjen perusteet on esitetty vuoden 2005 talousarviossa sivuilla 3 ja 18-19: s. 3 (Hallintokunnissa lakkautettavat tai perustettavat virat ja toimet) Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut - lakkautetaan kulttuuri- ja markkinointisihteerin virka / selvitetään sivistys- ja vapaa-ajan palvelujen hoitoa koskevan mahdollisen uuden viranhaltijan tarve sekä viran muu tehtävänkuva huhtikuuhun 2005 mennessä s (Strateginen johto) Kulttuuri- ja markkinointisihteerin virka lakkautetaan. Huhtikuun 2005 loppuun mennessä tehdään selvitys kulttuuri- ja markkinointitehtävien tulevasta hoidosta. Selvityksessä tulee tarkastella laajasti sivistys-, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen organisointia ja tehtävänjakoa uudelleen. Selvityksessä tulee painottaa toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä yli kuntarajojen. KJ:N ESITYS. Kunnanhallitus päättää perustaa käymänsä lähetekeskustelun perusteella Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen työryhmän, joka käsittelee ja tekee esityksen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä. Kunnanhallitus valitsee edustajat työryhmään ja nimeää työryhmälle puheenjohtajan. Työryhmän toimeksianto kestää huhtikuun 2005 loppuun ja työryhmän tehtävänä on tehdä esitys sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä kokonaisuutena ja erityisesti kirjastopalveluiden rooli kulttuuritoimen osalta. Työryhmän tulee tarkastella asiakokonaisuutta myös kuntarajat ylittävän yhteistyön kannalta. KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi kunnanhallitus kävi keskustelua työryhmän kokoonpanosta (virkamies-luottamushenkilö) ja työryhmän koosta. Käydyn keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja käydyn keskustelun perusteella esitti, että työryhmän kooksi määrätään kuusi jäsentä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi esityksiä työryhmän jäsenistä.

9 Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Käsittelyn jatkuessa Senja Nuolikivi esitti jäseniksi - rehtori Tuomas Lohi, - rehtori Tuula Tervonen, - rehtori Pasi Kukkola, - rehtori Jaana Koivisto, - hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen ja - vs. kirjastotoimenjohtaja Pirkko Tiepuoli Kirsti Airaksinen esitti jäseniksi - Esko Jaukka (luottamushenkilöedustus), - rehtori Jaana Koivisto, - rehtori Pasi Kukkola, - vs. kirjastotoimenjohtaja Pirkko Tiepuoli ja - vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen Puheenjohtaja totesi, että koska kuusijäsenisen työryhmän jäseniksi on esitetty yhteensä kahdeksaa jäsentä, on valinta suoritettava vaalilla. Vaalitavaksi puheenjohtaja esitti enemmistövaalia, joka hyväksyttiin. Vaalijärjestelyjen osalta puheenjohtaja ilmoitti seuraavaa: - vaali suoritetaan suljettuna lippuvaalina, - kullakin kunnanhallituksen jäsenellä on käytettävänään kuusi ääntä ja - mikäli äänestyslipussa on enemmän kuin kuusi nimeä, lippu hylätään Lisäksi puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajat avustavat vaalitoimituksessa ja toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Vaalitoimituksen suorittamisen jälkeen kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi klo Kokous jatkui klo Puheenjohtaja totesi pöytäkirjantarkastajien ilmoittaman vaalin tuloksen: Vaalissa on jätetty 9 äänestyslippua, jotka kaikki on hyväksytty. Vaalissa ovat ääniä saaneet - Tuomas Lohi 7 ääntä - Tuula Tervonen 7 ääntä - Pasi Kukkola 9 ääntä - Jaana Koivisto 9 ääntä - Pirkko Tiepuoli 9 ääntä

10 Kunnanhallitus Vesa Tuunainen 7 ääntä - Esko Jaukka 2 ääntä ja - Juha Pesonen 2 ääntä. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen valinneen työryhmän jäseniksi Tuomas Lohen, Tuula Tervosen, Pasi Kukkolan, Jaana Koiviston, Pirkko Tiepuolen ja Vesa Tuunaisen. Puheenjohtajaksi kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Vesa Tuunaisen.

11 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN Khall 135 Asianajotoimisto Marjo Suoraniemi on tehnyt Minna Salmisen, Raija Näpän, Eeva Pirttikosken, Katariina Harjun ja Ritva Puskan toimeksiannosta oheismateriaalina olevan oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen :ssä 46 tekemään päätökseen. Oikaisuvaatimuksen tehneiden mielestä kunnanhallituksen ko. päätös on virheellinen ja väärä sekä lisäksi lainvastainen. Heidän mukaansa: Kunnanhallituksen päätöksessä on kokonaan sivuutettu ja jätetty huomiotta sivistyslautakunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti hankittu riippumattoman asiantuntijatyöryhmän laatima selvitys, jossa on selkeästi osoitettu olevan todella suuria epäkohtia Korivaara koulun opetuksessa ja opetukseen liittyvissä asioissa. Perusteluinaan he esittävät mm. seuraavaa: Kunnanhallitus on jättänyt päätöstään tehdessään huomioitta sen, että sivistyslautakunta on omaa päätöstään tehdessään sivuuttanut Korivaaran koulun tilanteesta hankkimansa asiantuntijaraportin. Raporttia ei sivistyslautakunnan päätöksessä ole millään tavalla otettu päätöksenteon perusteeksi, joten sivistyslautakunnan päätös on tällä perusteella syntynyt virheellisin ja väärin perustein. Tämä olisi kunnanhallituksen tullut huomioida oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstään tehdessään. Vaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät lisäksi seuraavaa: Kunnanhallituksen on oikaistava päätöstään ja ratkaistava asia uudelleen ja otettava asianmukaisesti päätöksensä perusteeksi työryhmän raportti ja raportista ilmenevät tosiasiat sekä tehtävä päätös ryhtymisestä asianmukaisiin toimenpiteisiin raportista ilmenevien selkeiden epäkohtien korjaamiseksi. Mikäli kunnanhallitus katsoo, ettei se voi oikaista päätöstään vaaditulla tavalla, sen tulee joka tapauksessa palauttaa asia sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää vastata oikaisuvaatimukseen seuraavaa: Kunnanhallitus on käsitellyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa asiaa otsikolla Kunnanjohtajan otto-oikeuden käytöllä siirtämä asia. Otto-oikeudella otettu asia koski sivistyslautakunnan tekemää päätöstä. Otto-oikeutta käytettiin, koska lautakunnan kokouksessa oli ko. pykälän käsittelyssä läsnä esteellinen henkilö, joka oli jäävännyt (yleisjäävi) itsensä sivistyslautakunnan kokouksessa saman asiakokonaisuuden yhteydessä. Kunnanhallitus päätti pitää voimassa sivistyslautakunnan päätöksen. Oikaisuvaatimuksessa esitetty väite, että päätöstä tehdessään kunnanhallitus ei olisi huomioinut ulkopuolisen asiantuntijaryhmän

12 Kunnanhallitus tekemää raporttia ei pidä paikkaansa, koska kunnanhallituksen jäsenillä on ollut käytettävissään ko. raportti jo vuoden 2004 loka-marraskuun vaihteesta saakka. Kunnanhallituksen päätöksessä ei ole erikseen mainittu ko. raporttia. Päätös ei ole näin ollen virheellinen ja väärä eikä se ole lainvastainen. Kunnanhallitus ei muuta/oikaise tekemää päätöstään eikä palauta sitä sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. KÄSITTELY: Käsittelyn alkaessa Esko Jaukka teki seuraavan esityksen: Esitän, että kunnanhallitus oikaisee päätöksen palauttamalla asian sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Kirsti Airaksinen kannatti Jaukan esitystä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Jaukan esitys sai kolme ääntä (Airaksinen, Jaukka ja Mattila) ja kunnanjohtajan esitys kuusi ääntä (Jurvakainen, Laakkonen, Leinonen, Nuolikivi, Parviainen ja Tihinen). PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsti Airaksinen ja Esko Jaukka jättivät päätökseen liitteenä olevan kirjallisen eriävän mielipiteen. (Liite :ään 135.)

13 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAMMAISNEUVOSTOON Khall 136 Vammaisneuvosto on / 8 pyytänyt kunnanhallitusta nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon vuosille KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää edustajansa vammaisneuvostoon toimikaudekseen ( ). PÄÄTÖS: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen vammaisneuvostoon Sirkka- Liisa Parviaisen.

14 Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Nuoriso- ja vapaa- Muhoksen nuorisovaltuuston toimintasäännön (liitteenä) mukaan se toimii aikaltk 8 sivistyslautakunnan alaisuudessa. Uuden hallintosäännön mukaan on luontevaa siirtää nuorisovaltuusto toimimaan nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Edelleen on luontevaa, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta nimeää edustajan nuorisovaltuuston kokouksiin. Vastapainona voitaisiin antaa nimetylle nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo-oikeus puheoikeudella nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin. Esitettäessä lautakuntien välisiin toimintamuutoksiin, päätökset asioissa tekee kunnanhallitus, joten lautakunnan tulee esittää muutokset kunnanhallitukselle. VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle tehtäväksi Muhoksen nuorisovaltuuston toimintasääntöön seuraavat muutokset: Kohdassa 2 Asema, muutetaan kohta nuorisovaltuusto on sivistyslautakunnan alainen ja toimii vapaa-aikatoimen alaisuudessa seuraavaksi: nuorisovaltuusto toimii nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Kohtaan 5 Kokoonpano ja toimihenkilöt lisätään seuraavaa: Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta voi nimetä edustajan nuorisovaltuuston kokouksiin sekä lauseen nuorisovaltuuston keskuudestaan nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa. Kohtaan 7 Kokoukset lisätään lause: Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. KÄSITTELY: Vapaa-aikatoimenjohtaja selosti asiaa lautakunnalle. Selostuksesta tuli ilmi nuorisovaltuuston kanta yllämainittuihin kohtiin. Nuorisovaltuuston oma kanta kokousten julkisuuteen on, että kokoukset eivät olisi ainakaan aluksi julkisia. Keskustelussa tuli esille, että kokoukset olisivat julkisia ja niistä tiedotettaisiin kunnan julkisella ilmoitustaululla sekä lisäksi nuorisovaltuuston itse päättämällä tavalla. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikatoimenjohtajan esityksen lisäten kohtaan 7 lauseen Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista tiedotetaan nuorisovaltuuston päättämällä tavalla. Khall 137 Nuorisovaltuuston toimintasäännön on hyväksynyt sivistyslautakunta kokouksessaan / 114. Hallintosääntöön ei sisälly määräystä po. toimintasäännön käsittelystä.

15 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

16 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERIN NEUVOTTE- LUKUNTAAN Khall 138 Oulun läänin alueteatterin/kajaanin teatterin teatterinjohtaja Ilkka Laasonen pyytää kirjeellään Oulun läänin kuntia nimeämään edustajansa alueteatterin neuvottelukuntaan. Oulun läänin kunnilla on Oulua ja Kajaania lukuunottamatta kullakin yksi edustaja neuvottelukunnassa. Edustajat valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on alueteatteritoimintaa tukeva keskusteleva ja suosituksia antava elin, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kunnat ovat harkintansa mukaan nimenneet edustajikseen sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. Valtuustokaudella kunnan edustajana toimi kulttuuri- ja markkinointisihteeri Jaana Koivisto. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajaksi Oulun läänin alueteatterin neuvottelukuntaan Oulujoki-Opiston rehtorin Jaana Koiviston valtuustokaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

17 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2005 KUTSUNNOISSA Khall 139 Oulun sotilasläänin esikunta pyytää kuntaa nimeämään vuodeksi 2005 edustajansa ja tämän varamiehen kutsuntalautakuntaan. Kutsuntalautakuntaa kohden määrätään yksi kunnan edustaja ja tarpeellinen määrä varamiehiä. Valituista tulee ilmoittaa mennessä seuraavat tiedot: - täydellinen nimi (puhuttelunimi alleviivattuna) - luottamus-/virkatehtävä - ammatti / arvo, sekä - osoite ja puhelinnumero. Kutsunnat toimitetaan Muhoksella kuluvana vuonna lokakuun 6.ja 7. päivänä alkaen klo Kutsuntapaikka on Koivu ja Tähti kulttuurikeskus. Samalla esikunta pyytää kuntaa määräämään kutsuntalääkärin kunnan kutsuntatoimituksiin. Kunnan hallintosäännön mukaan johtava lääkäri päättää kutsuntalääkäristä. Lisäksi sotilasläänin esikunta esittää, että vakiintuneen tavan mukaisesti kunta tai seurakunta tai molemmat yhdessä järjestäisivät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun kutsunnanalaisille. Kutsunnanalaisten kutsuntapäivä alkaa aamulla klo 8.45 ja kutsunnanalaisten määrästä riippuen kestää iltapäivään noin kello saakka. Tämän johdosta tulisi harkita mahdollisuutta tarjota avaustilaisuuden kahvin ja pullan lisäksi myös lounas (esim. keittoruoka) Muhoksella seurakunta ja kunta ovat yhteisesti vastanneet kutsunnan tarjoilusta (50-50 jako). Kutsuntajärjestelyistä vastaavaa pyydetään nimeämään yhteyshenkilö ja lähettämään hänen nimensä sekä yhteystietonsa sotilasläänin esikuntaan mennessä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee kutsuntalautakuntaan vuoden 2005 kutsuntoihin varsinaisen jäsenen ja tarpeellisen määrän varamiehiä. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että johtavan lääkärin tulee huolehtia kutsuntalääkärin nimeämisestä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kutsuntalautakuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Jouko Leinonen ja varajäseneksi Sauli Laakkosen.

18 Kunnanhallitus ROKUAN TERVEYS- JA KUNTOUTTAMISSÄÄTIÖN EDUSTAJISTON JÄSENEN NIMEÄMINEN Khall 140 Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö pyytää kuntaa nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön edustajistoon toimikaudeksi Säätiön sääntöjen mukaan edustajiston jäsenistä Muhoksen kunta nimeää yhden. Edustajistossa on yhteensä 28 jäsentä ja edustajiston toimikausi on kolme vuotta. Edelliskaudella kunnan nimeämänä jäsenenä on ollut Veikko Vitikka ja varajäsenenä Paula Juka. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon toimikaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Muhoksen kunnan edustajaksi Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon jäseneksi Pirkko Mattilan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Veikko Vitikan.

19 Kunnanhallitus OULUN SEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖN EDUSTAJISTON JÄSENEN NIMEÄMINEN Khall 141 Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö pyytää kuntaa nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön edustajistoon toimikaudeksi Säätiön sääntöjen mukaan edustajiston jäsenistä Muhoksen kunta nimeää yhden. Edustajistossa on yhteensä 28 jäsentä ja edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Edelliskaudella kunnan nimeämänä jäsenenä on ollut Olavi Harju. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää jäsenen Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Muhoksen kunnan edustajaksi Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon jäseneksi Olavi Harjun ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pentti Piiralan.

20 Kunnanhallitus OUKA-MAANKÄYTTÖSTRATEGIAN HANKESUUNNITELMA / KUNNAN RAHOITUSOSUUS Khall 142 Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen puolesta ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja OuKa projektipäällikkö Sampo Kangastalo lähettäneet kuntaan seuraavan, päivätyn, kirjeen: Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykehankkeen (OuKa) hankevalmistelu on edennyt esiselvitysvaiheeseen. Koordinaatiohankkeesta myönnettiin keväällä 2005 esiselvitysrahaa (yhteensä ) seuraaville hankkeille: mobiilivyöhyke (3 000 ), matkailuhanke (3 000 ), Oulujoen portaat ja reitit ( ) sekä ViaPix Oulu-Kajaani kulttuuri- ja maisematie (3 500 ). Esiselvitykset valmistuvat vuoden 2005 kuluessa. Maankäyttöstrategia on edennyt käynnistämisvaiheeseen. Hankkeeseen tullaan hakemaan rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja Kainuun maakunta kuntayhtymältä kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta siten, että kuntien omarahoitusosuus on 30% (ks. hankesuunnitelma). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ja hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina Hankkeen hakija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Esitämme, että kuntanne hyväksyy hankesuunnitelmassa esitetyn kustannusjaon, sitoutuu hankesuunnitelman mukaiseen kuntarahoitusosuuteen vuosina ja nimeää edustajansa hankkeen viralliseen ohjausryhmään. Hanke käynnistetään kevään 2005 aikana edellyttäen, että hankkeesta tehdään myönteinen rahoituspäätös. Toivomme kuntanne tekevän sitovan päätöksen hankkeeseen osallistumisesta mennessä ja toimittamaan osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto/sampo Kangastalo, Kauppurienkatu 8 A OULU. Erillishankkeisiin osallistumisessa kunnioitetaan kuntien allekirjoittamaa OuKa aiesopimusta ja yhdessä sovittuja periaatteita. Tämän saatteen ja maankäyttöstrategian hankesuunnitelman ohella lähetämme kuntaanne hankkeiden alustavat kustannusarviot ja tilannekatsauksen vuosille Kustannusarviot tarkentuvat esiselvitysvaiheessa sekä kulloinkin käytettävän rahoitusinstrumentin mukaan. Hankkeiden kustannukset jakaantuvat useammalle vuodelle. Lisätietoja: Sampo Kangastalo, OuKa projektipäällikkö puh. (08) , Muhoksen kunnan rahoitusosuus olisi yhteensä euroa.

21 Kunnanhallitus Kunnan tälle vuodelle varatut projektimäärärahat on kaikki sidottu jo käynnistyneisiin hankkeisiin. Tekninen johtaja Kalle Huusko on katsonut maankäyttöstrategian palvelevan kunnan kaavoitushankkeita ja että rahoitus voitaisiin tältä pohjalta osoittaa kaavoitukseen varatuista määrärahoista. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että Muhoksen kunta hyväksyy hankesuunnitelmassa esitetyn kustannusjaon, sitoutuu hankesuunnitelman mukaiseen kuntarahoitusosuuteen vuosina (arviot 660 euroa vuonna 2005 ja 990 euroa vuonna 2006) ja nimeää edustajansa hankkeen viralliseen ohjausryhmään. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vuoden 2005 rahoitusosuus katetaan strategisen johdon alla olevasta kaavoitukseen varatusta määrärahasta, josta siirretään 700 projektimäärärahoihin. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Kunnan edustajaksi ohjausryhmään nimettiin tekninen johtaja Kalle Huusko.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNTA 140 VUOTTA VUONNA 2005 JUHLATOIMIKUNNAN ASETTA- MINEN Khall 63 Kunnanhallitus on vuonna / 250 asettanut juhlatoimikunnan valmistelemaan Muhoksen kunnan 140-vuotisjuhlaa. Toimikunnan kokoonpanoksi kunnanhallitus on päättänyt viisi henkeä ja toimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: Jäsen Kirsti Airaksinen Pertti Haapasalo Jaana Koivisto Jukka Syvävirta Toivo Tihinen henkilökohtainen varajäsen Raija Sundqvist Aarre Pitkänen Pirkko Tiepuoli Rauno Piippo Jouko Heino. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. Kuntalain mukaan toimikauden toimikausi voi olla korkeintaan sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen ja nykyisen kunnanhallituksen on siten tehtävä uusi päätös toimikunnan asettamisesta. Kuntalain 20 :n mukaan valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus asettaa juhlatoimikunnan jatkamaan valmistelemaan Muhoksen kunnan 140-vuotisjuhlan valmisteluja. Toimikunnan kokoonpanoksi kunnanhallitus päättää viisi henkeä. Edelleen kunnanhallitus valitsee toimikunnalle puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. KÄSITTELY: Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että kunnanjohtajan esitys muutoin hyväksytään, mutta toimikunnan jäsenmääräksi päätetään kuusi henkeä ja toimikunnan kokouksiin myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston nimeämälle edustajalle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Toimikuntaan kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt: Jäsen Kirsti Airaksinen Pertti Haapasalo Jaana Koivisto Aarre Pitkänen Jukka Syvävirta Toivo Tihinen henkilökohtainen varajäsen Raija Sundqvist Aarre Pitkänen Pirkko Tiepuoli Helena Kohtalo-Törmänen Rauno Piippo Jouko Heino.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimikunnan puheenjohtajaksi kunnanhallitus valitsi kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ja varapuheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtajan Aarre Pitkäsen. Khall 143 Aarre Pitkänen on valittu sekä varsinaiseksi jäseneksi että varajäseneksi. Toimikunnan valintaa tulee täydentää Pertti Haapasalon varajäsenen osalta. Kunnanjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan sekä sosiaali- ja terveysjohtajan estyneenä ollessa asian asialistalle sijoittanut hallintosihteeri Rauno Piippo vs. kunnanjohtajana. VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus täydentää suorittamaansa toimikunnan valintaa Pertti Haapasalon varajäsenen osalta KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus täydentää suorittamaansa toimikunnan valintaa Pertti Haapasalon varajäsenen osalta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Pertti Haapasalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sauli Laakkosen.

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot