Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kunnanjohtajan info Sopimus Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toiminnan järjestämisestä Esitys kevyen liikenteen hankkeiden toteutusjärjestyksen ja rahoituksen muutoksista vt 22 varrella Työryhmän perustaminen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyihin Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen vammaisneuvostoon Nuorisovaltuuston toimintasäännön muuttaminen Kunnan edustajan nimeäminen Oulun läänin alueteatterin neuvottelukuntaan Kunnan edustus vuoden 2005 kutsunnoissa Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiön edustajiston jäsenen nimeäminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajiston jäsenen nimeäminen OuKa-maankäyttöstrategian hankesuunnitelma / kunnan rahoitusosuus Muhoksen kunta 140 vuotta vuonna 2005 juhlatoimikunnan asettaminen Tiedoksiannettavat asiat Muut asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 6/2005 Sivu 186(25) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ja ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila, poistui klo Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja, :t , esittelijänä ;n 132 ajan, poistui klo PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Senja Nuolikivi ja Sirkka- Liisa Parviainen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 131 KÄSITTELY: Asiakohdan aluksi puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus myöntää hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: - Seinäjoki-Oulu (SOul) ratakäytävän kehittämisstrategian aiesopimuksen allekirjoitustilaisuutta kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien tietoliikenneyhteyden muuttumisen ADSL-yhteydeksi vaikutusta puhelinyhteyksiin PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus SOPIMUS OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMI- SESTÄ Khall 132 Yrityspalvelukeskuksen johtokunta aloitti yrityspalvelukeskuksen jatkosopimuksen valmistelutoimenpiteet , jolloin johtokunta valtuutti Oulun elinkeinojohtaja Mikko Karvon käymään keskustelut jäsenkuntien kanssa. Yrityspalvelukeskuksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan , jolloin sopimuksen uusimisesta esillä oli mm. erilaiset yrityspalvelukeskuksen organisoitumisvaihtoehdot ensisijaisena vaihtoehtona oli toiminnan organisointi Oulun kaupungin liikelaitokseksi (liite). Yrityspalvelukeskuksen johtokunta päätti seuraavaa: johtokunta hyväksyy yrityspalvelukeskuksen jatkosopimuksen liitteen mukaisesti ja lähettää sen sopijakuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. (sopimusluonnos liitteenä). Uudessa sopimusmallissa esitetään, että yrityspalvelukeskus toimii alkaen Oulun kaupungin liikelaitoksena. Sopimuksessa määritellään yrityspalvelukeskuksen toimintamalli (liikelaitos), Ypk:n toiminta-ajatus, sopijakuntien velvoitteet ja muut sopimuksen ehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen Sopimuskunnista Oulun kaupunki on hyväksynyt sopimuksen (Kaup.valt ) Muhoksen ja Tyrnävän kunnilla on solmittu sopimus elinkeinotoimenhoidon yhteistoiminnasta. Ko. sopimuksesta on todettu valtuuston :ssä seuraavaa: Muhoksen ja Tyrnävän kuntien elinkeinotoimenhoitoa koskevaa yhteistoimintasopimusta ei sovelleta ajankohtana, jona elinkeinoasiamies Esa Riippa on Tyrnävän kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti virkavapaalla eli Sopimusehdotuksessa seudullisen elinkeinotoiminnan järjestämisestä henkilöstöstä todetaan seuraavaa: Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen henkilökunta palkataan määräaikaisesti palkattua projektihenkilöstöä lukuun ottamatta toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin Kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ollessa yrityspalvelukeskuksen johtokunnan jäsenenä esteellinen valmistelemaan asiaa, on asian asialistalle valmistellut hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen vs. kunnanjohtajana. VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen yrityspalvelukeskuksen johtokunnan esittämässä muodossa.

6 Kunnanhallitus Edelleen kunnanhallitus esittää että valtuusto irtisanoo Muhoksen ja Tyrnävän kuntien välisen elinkeinotoimenhoitoa koskevan sopimuksen (hyväksytty ). KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta yrityspalvelukeskuksen johtokunnan jäsenenä ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian esittelijänä toimi hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen vs. kunnanjohtajana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kunnanjohtajan esityksen Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Vesa Tuunainen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo

7 Kunnanhallitus ESITYS KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEN JA RAHOI- TUKSEN MUUTOKSISTA VT 22 VARRELLA Khall 133 Valtatie 22 kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi on tiehallinnon Oulun tiepiirin toiminta ja taloussuunnitelmaan sisältynyt jo usean vuoden ajan kevyen liikenteen väylä rakentaminen Pikkaraisenkylän Laukan Korivaaran väliselle tieosalle. Tiehanke on todettu tärkeäksi erityisesti koululiikenteen turvallisuuden parantamistarpeista johtuen. Hankkeeseen on liittynyt osana Nokian yksityistien uudelleen järjestelyt, joka on sovittu Muhoksen kunnan toteutettavaksi. Tämän kunta on toteuttanut vuosien 2003 ja 2004 aikana. Hankkeen viimeisemmän rahoituksen siirtymisen syynä on Korivaara Laukka osuuden siirtyminen ns. teemahankkeiden rahoituksen varaan. Kyseisen teeman rahoitus koko Suomen hankkeiden osalla on avoin ainakin vuoden 2005 osalla ja on epävarmaa tuleeko näin olemaan myös vuoden 2006 osalla. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunnanhallitus toteaa, että valtatien 22 liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta on erityisen tärkeää Muhoksella saada Korivaara Laukka välinen kevyen liikenteen väylän osuus viivytyksettä työnalle. Tästä syystä Muhoksen kunnanhallitus esittää Oulun tiepiirille, että Pikkaraisenkylä Korivaaran kevyenliikenteen väylän rakentaminen rahoitustavasta riippumatta toteutetaan Korivaaralta Pikkaraisen kylän suuntaan ja ensivaiheessa toteutettaisiin vähintään Korivaara Laukka välinen osuus sekä kunnan toimesta kunnostetun Rantatien päällystäminen osana Oulu Muhos kevyen liikenteen verkoston kehittämistä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

8 Kunnanhallitus TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN JÄRJESTE- LYIHIN Khall 134 Kunnanhallitus keskusteli lähetekeskustelussa kokouksessaan sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä Muhoksen kunnassa. Järjestelyjen perusteet on esitetty vuoden 2005 talousarviossa sivuilla 3 ja 18-19: s. 3 (Hallintokunnissa lakkautettavat tai perustettavat virat ja toimet) Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut - lakkautetaan kulttuuri- ja markkinointisihteerin virka / selvitetään sivistys- ja vapaa-ajan palvelujen hoitoa koskevan mahdollisen uuden viranhaltijan tarve sekä viran muu tehtävänkuva huhtikuuhun 2005 mennessä s (Strateginen johto) Kulttuuri- ja markkinointisihteerin virka lakkautetaan. Huhtikuun 2005 loppuun mennessä tehdään selvitys kulttuuri- ja markkinointitehtävien tulevasta hoidosta. Selvityksessä tulee tarkastella laajasti sivistys-, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen organisointia ja tehtävänjakoa uudelleen. Selvityksessä tulee painottaa toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä yli kuntarajojen. KJ:N ESITYS. Kunnanhallitus päättää perustaa käymänsä lähetekeskustelun perusteella Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen työryhmän, joka käsittelee ja tekee esityksen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä. Kunnanhallitus valitsee edustajat työryhmään ja nimeää työryhmälle puheenjohtajan. Työryhmän toimeksianto kestää huhtikuun 2005 loppuun ja työryhmän tehtävänä on tehdä esitys sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä kokonaisuutena ja erityisesti kirjastopalveluiden rooli kulttuuritoimen osalta. Työryhmän tulee tarkastella asiakokonaisuutta myös kuntarajat ylittävän yhteistyön kannalta. KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi kunnanhallitus kävi keskustelua työryhmän kokoonpanosta (virkamies-luottamushenkilö) ja työryhmän koosta. Käydyn keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja käydyn keskustelun perusteella esitti, että työryhmän kooksi määrätään kuusi jäsentä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi esityksiä työryhmän jäsenistä.

9 Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Käsittelyn jatkuessa Senja Nuolikivi esitti jäseniksi - rehtori Tuomas Lohi, - rehtori Tuula Tervonen, - rehtori Pasi Kukkola, - rehtori Jaana Koivisto, - hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen ja - vs. kirjastotoimenjohtaja Pirkko Tiepuoli Kirsti Airaksinen esitti jäseniksi - Esko Jaukka (luottamushenkilöedustus), - rehtori Jaana Koivisto, - rehtori Pasi Kukkola, - vs. kirjastotoimenjohtaja Pirkko Tiepuoli ja - vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen Puheenjohtaja totesi, että koska kuusijäsenisen työryhmän jäseniksi on esitetty yhteensä kahdeksaa jäsentä, on valinta suoritettava vaalilla. Vaalitavaksi puheenjohtaja esitti enemmistövaalia, joka hyväksyttiin. Vaalijärjestelyjen osalta puheenjohtaja ilmoitti seuraavaa: - vaali suoritetaan suljettuna lippuvaalina, - kullakin kunnanhallituksen jäsenellä on käytettävänään kuusi ääntä ja - mikäli äänestyslipussa on enemmän kuin kuusi nimeä, lippu hylätään Lisäksi puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajat avustavat vaalitoimituksessa ja toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Vaalitoimituksen suorittamisen jälkeen kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi klo Kokous jatkui klo Puheenjohtaja totesi pöytäkirjantarkastajien ilmoittaman vaalin tuloksen: Vaalissa on jätetty 9 äänestyslippua, jotka kaikki on hyväksytty. Vaalissa ovat ääniä saaneet - Tuomas Lohi 7 ääntä - Tuula Tervonen 7 ääntä - Pasi Kukkola 9 ääntä - Jaana Koivisto 9 ääntä - Pirkko Tiepuoli 9 ääntä

10 Kunnanhallitus Vesa Tuunainen 7 ääntä - Esko Jaukka 2 ääntä ja - Juha Pesonen 2 ääntä. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen valinneen työryhmän jäseniksi Tuomas Lohen, Tuula Tervosen, Pasi Kukkolan, Jaana Koiviston, Pirkko Tiepuolen ja Vesa Tuunaisen. Puheenjohtajaksi kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Vesa Tuunaisen.

11 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN Khall 135 Asianajotoimisto Marjo Suoraniemi on tehnyt Minna Salmisen, Raija Näpän, Eeva Pirttikosken, Katariina Harjun ja Ritva Puskan toimeksiannosta oheismateriaalina olevan oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen :ssä 46 tekemään päätökseen. Oikaisuvaatimuksen tehneiden mielestä kunnanhallituksen ko. päätös on virheellinen ja väärä sekä lisäksi lainvastainen. Heidän mukaansa: Kunnanhallituksen päätöksessä on kokonaan sivuutettu ja jätetty huomiotta sivistyslautakunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti hankittu riippumattoman asiantuntijatyöryhmän laatima selvitys, jossa on selkeästi osoitettu olevan todella suuria epäkohtia Korivaara koulun opetuksessa ja opetukseen liittyvissä asioissa. Perusteluinaan he esittävät mm. seuraavaa: Kunnanhallitus on jättänyt päätöstään tehdessään huomioitta sen, että sivistyslautakunta on omaa päätöstään tehdessään sivuuttanut Korivaaran koulun tilanteesta hankkimansa asiantuntijaraportin. Raporttia ei sivistyslautakunnan päätöksessä ole millään tavalla otettu päätöksenteon perusteeksi, joten sivistyslautakunnan päätös on tällä perusteella syntynyt virheellisin ja väärin perustein. Tämä olisi kunnanhallituksen tullut huomioida oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstään tehdessään. Vaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät lisäksi seuraavaa: Kunnanhallituksen on oikaistava päätöstään ja ratkaistava asia uudelleen ja otettava asianmukaisesti päätöksensä perusteeksi työryhmän raportti ja raportista ilmenevät tosiasiat sekä tehtävä päätös ryhtymisestä asianmukaisiin toimenpiteisiin raportista ilmenevien selkeiden epäkohtien korjaamiseksi. Mikäli kunnanhallitus katsoo, ettei se voi oikaista päätöstään vaaditulla tavalla, sen tulee joka tapauksessa palauttaa asia sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää vastata oikaisuvaatimukseen seuraavaa: Kunnanhallitus on käsitellyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa asiaa otsikolla Kunnanjohtajan otto-oikeuden käytöllä siirtämä asia. Otto-oikeudella otettu asia koski sivistyslautakunnan tekemää päätöstä. Otto-oikeutta käytettiin, koska lautakunnan kokouksessa oli ko. pykälän käsittelyssä läsnä esteellinen henkilö, joka oli jäävännyt (yleisjäävi) itsensä sivistyslautakunnan kokouksessa saman asiakokonaisuuden yhteydessä. Kunnanhallitus päätti pitää voimassa sivistyslautakunnan päätöksen. Oikaisuvaatimuksessa esitetty väite, että päätöstä tehdessään kunnanhallitus ei olisi huomioinut ulkopuolisen asiantuntijaryhmän

12 Kunnanhallitus tekemää raporttia ei pidä paikkaansa, koska kunnanhallituksen jäsenillä on ollut käytettävissään ko. raportti jo vuoden 2004 loka-marraskuun vaihteesta saakka. Kunnanhallituksen päätöksessä ei ole erikseen mainittu ko. raporttia. Päätös ei ole näin ollen virheellinen ja väärä eikä se ole lainvastainen. Kunnanhallitus ei muuta/oikaise tekemää päätöstään eikä palauta sitä sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. KÄSITTELY: Käsittelyn alkaessa Esko Jaukka teki seuraavan esityksen: Esitän, että kunnanhallitus oikaisee päätöksen palauttamalla asian sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Kirsti Airaksinen kannatti Jaukan esitystä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Jaukan esitys sai kolme ääntä (Airaksinen, Jaukka ja Mattila) ja kunnanjohtajan esitys kuusi ääntä (Jurvakainen, Laakkonen, Leinonen, Nuolikivi, Parviainen ja Tihinen). PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsti Airaksinen ja Esko Jaukka jättivät päätökseen liitteenä olevan kirjallisen eriävän mielipiteen. (Liite :ään 135.)

13 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAMMAISNEUVOSTOON Khall 136 Vammaisneuvosto on / 8 pyytänyt kunnanhallitusta nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon vuosille KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää edustajansa vammaisneuvostoon toimikaudekseen ( ). PÄÄTÖS: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen vammaisneuvostoon Sirkka- Liisa Parviaisen.

14 Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Nuoriso- ja vapaa- Muhoksen nuorisovaltuuston toimintasäännön (liitteenä) mukaan se toimii aikaltk 8 sivistyslautakunnan alaisuudessa. Uuden hallintosäännön mukaan on luontevaa siirtää nuorisovaltuusto toimimaan nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Edelleen on luontevaa, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta nimeää edustajan nuorisovaltuuston kokouksiin. Vastapainona voitaisiin antaa nimetylle nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo-oikeus puheoikeudella nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin. Esitettäessä lautakuntien välisiin toimintamuutoksiin, päätökset asioissa tekee kunnanhallitus, joten lautakunnan tulee esittää muutokset kunnanhallitukselle. VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle tehtäväksi Muhoksen nuorisovaltuuston toimintasääntöön seuraavat muutokset: Kohdassa 2 Asema, muutetaan kohta nuorisovaltuusto on sivistyslautakunnan alainen ja toimii vapaa-aikatoimen alaisuudessa seuraavaksi: nuorisovaltuusto toimii nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Kohtaan 5 Kokoonpano ja toimihenkilöt lisätään seuraavaa: Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta voi nimetä edustajan nuorisovaltuuston kokouksiin sekä lauseen nuorisovaltuuston keskuudestaan nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa. Kohtaan 7 Kokoukset lisätään lause: Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. KÄSITTELY: Vapaa-aikatoimenjohtaja selosti asiaa lautakunnalle. Selostuksesta tuli ilmi nuorisovaltuuston kanta yllämainittuihin kohtiin. Nuorisovaltuuston oma kanta kokousten julkisuuteen on, että kokoukset eivät olisi ainakaan aluksi julkisia. Keskustelussa tuli esille, että kokoukset olisivat julkisia ja niistä tiedotettaisiin kunnan julkisella ilmoitustaululla sekä lisäksi nuorisovaltuuston itse päättämällä tavalla. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikatoimenjohtajan esityksen lisäten kohtaan 7 lauseen Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista tiedotetaan nuorisovaltuuston päättämällä tavalla. Khall 137 Nuorisovaltuuston toimintasäännön on hyväksynyt sivistyslautakunta kokouksessaan / 114. Hallintosääntöön ei sisälly määräystä po. toimintasäännön käsittelystä.

15 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

16 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERIN NEUVOTTE- LUKUNTAAN Khall 138 Oulun läänin alueteatterin/kajaanin teatterin teatterinjohtaja Ilkka Laasonen pyytää kirjeellään Oulun läänin kuntia nimeämään edustajansa alueteatterin neuvottelukuntaan. Oulun läänin kunnilla on Oulua ja Kajaania lukuunottamatta kullakin yksi edustaja neuvottelukunnassa. Edustajat valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on alueteatteritoimintaa tukeva keskusteleva ja suosituksia antava elin, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kunnat ovat harkintansa mukaan nimenneet edustajikseen sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. Valtuustokaudella kunnan edustajana toimi kulttuuri- ja markkinointisihteeri Jaana Koivisto. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajaksi Oulun läänin alueteatterin neuvottelukuntaan Oulujoki-Opiston rehtorin Jaana Koiviston valtuustokaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

17 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2005 KUTSUNNOISSA Khall 139 Oulun sotilasläänin esikunta pyytää kuntaa nimeämään vuodeksi 2005 edustajansa ja tämän varamiehen kutsuntalautakuntaan. Kutsuntalautakuntaa kohden määrätään yksi kunnan edustaja ja tarpeellinen määrä varamiehiä. Valituista tulee ilmoittaa mennessä seuraavat tiedot: - täydellinen nimi (puhuttelunimi alleviivattuna) - luottamus-/virkatehtävä - ammatti / arvo, sekä - osoite ja puhelinnumero. Kutsunnat toimitetaan Muhoksella kuluvana vuonna lokakuun 6.ja 7. päivänä alkaen klo Kutsuntapaikka on Koivu ja Tähti kulttuurikeskus. Samalla esikunta pyytää kuntaa määräämään kutsuntalääkärin kunnan kutsuntatoimituksiin. Kunnan hallintosäännön mukaan johtava lääkäri päättää kutsuntalääkäristä. Lisäksi sotilasläänin esikunta esittää, että vakiintuneen tavan mukaisesti kunta tai seurakunta tai molemmat yhdessä järjestäisivät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun kutsunnanalaisille. Kutsunnanalaisten kutsuntapäivä alkaa aamulla klo 8.45 ja kutsunnanalaisten määrästä riippuen kestää iltapäivään noin kello saakka. Tämän johdosta tulisi harkita mahdollisuutta tarjota avaustilaisuuden kahvin ja pullan lisäksi myös lounas (esim. keittoruoka) Muhoksella seurakunta ja kunta ovat yhteisesti vastanneet kutsunnan tarjoilusta (50-50 jako). Kutsuntajärjestelyistä vastaavaa pyydetään nimeämään yhteyshenkilö ja lähettämään hänen nimensä sekä yhteystietonsa sotilasläänin esikuntaan mennessä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee kutsuntalautakuntaan vuoden 2005 kutsuntoihin varsinaisen jäsenen ja tarpeellisen määrän varamiehiä. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että johtavan lääkärin tulee huolehtia kutsuntalääkärin nimeämisestä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kutsuntalautakuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Jouko Leinonen ja varajäseneksi Sauli Laakkosen.

18 Kunnanhallitus ROKUAN TERVEYS- JA KUNTOUTTAMISSÄÄTIÖN EDUSTAJISTON JÄSENEN NIMEÄMINEN Khall 140 Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö pyytää kuntaa nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön edustajistoon toimikaudeksi Säätiön sääntöjen mukaan edustajiston jäsenistä Muhoksen kunta nimeää yhden. Edustajistossa on yhteensä 28 jäsentä ja edustajiston toimikausi on kolme vuotta. Edelliskaudella kunnan nimeämänä jäsenenä on ollut Veikko Vitikka ja varajäsenenä Paula Juka. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon toimikaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Muhoksen kunnan edustajaksi Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon jäseneksi Pirkko Mattilan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Veikko Vitikan.

19 Kunnanhallitus OULUN SEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖN EDUSTAJISTON JÄSENEN NIMEÄMINEN Khall 141 Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö pyytää kuntaa nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön edustajistoon toimikaudeksi Säätiön sääntöjen mukaan edustajiston jäsenistä Muhoksen kunta nimeää yhden. Edustajistossa on yhteensä 28 jäsentä ja edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Edelliskaudella kunnan nimeämänä jäsenenä on ollut Olavi Harju. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää jäsenen Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Muhoksen kunnan edustajaksi Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon jäseneksi Olavi Harjun ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pentti Piiralan.

20 Kunnanhallitus OUKA-MAANKÄYTTÖSTRATEGIAN HANKESUUNNITELMA / KUNNAN RAHOITUSOSUUS Khall 142 Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen puolesta ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja OuKa projektipäällikkö Sampo Kangastalo lähettäneet kuntaan seuraavan, päivätyn, kirjeen: Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykehankkeen (OuKa) hankevalmistelu on edennyt esiselvitysvaiheeseen. Koordinaatiohankkeesta myönnettiin keväällä 2005 esiselvitysrahaa (yhteensä ) seuraaville hankkeille: mobiilivyöhyke (3 000 ), matkailuhanke (3 000 ), Oulujoen portaat ja reitit ( ) sekä ViaPix Oulu-Kajaani kulttuuri- ja maisematie (3 500 ). Esiselvitykset valmistuvat vuoden 2005 kuluessa. Maankäyttöstrategia on edennyt käynnistämisvaiheeseen. Hankkeeseen tullaan hakemaan rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja Kainuun maakunta kuntayhtymältä kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta siten, että kuntien omarahoitusosuus on 30% (ks. hankesuunnitelma). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ja hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina Hankkeen hakija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Esitämme, että kuntanne hyväksyy hankesuunnitelmassa esitetyn kustannusjaon, sitoutuu hankesuunnitelman mukaiseen kuntarahoitusosuuteen vuosina ja nimeää edustajansa hankkeen viralliseen ohjausryhmään. Hanke käynnistetään kevään 2005 aikana edellyttäen, että hankkeesta tehdään myönteinen rahoituspäätös. Toivomme kuntanne tekevän sitovan päätöksen hankkeeseen osallistumisesta mennessä ja toimittamaan osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto/sampo Kangastalo, Kauppurienkatu 8 A OULU. Erillishankkeisiin osallistumisessa kunnioitetaan kuntien allekirjoittamaa OuKa aiesopimusta ja yhdessä sovittuja periaatteita. Tämän saatteen ja maankäyttöstrategian hankesuunnitelman ohella lähetämme kuntaanne hankkeiden alustavat kustannusarviot ja tilannekatsauksen vuosille Kustannusarviot tarkentuvat esiselvitysvaiheessa sekä kulloinkin käytettävän rahoitusinstrumentin mukaan. Hankkeiden kustannukset jakaantuvat useammalle vuodelle. Lisätietoja: Sampo Kangastalo, OuKa projektipäällikkö puh. (08) , Muhoksen kunnan rahoitusosuus olisi yhteensä euroa.

21 Kunnanhallitus Kunnan tälle vuodelle varatut projektimäärärahat on kaikki sidottu jo käynnistyneisiin hankkeisiin. Tekninen johtaja Kalle Huusko on katsonut maankäyttöstrategian palvelevan kunnan kaavoitushankkeita ja että rahoitus voitaisiin tältä pohjalta osoittaa kaavoitukseen varatuista määrärahoista. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että Muhoksen kunta hyväksyy hankesuunnitelmassa esitetyn kustannusjaon, sitoutuu hankesuunnitelman mukaiseen kuntarahoitusosuuteen vuosina (arviot 660 euroa vuonna 2005 ja 990 euroa vuonna 2006) ja nimeää edustajansa hankkeen viralliseen ohjausryhmään. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vuoden 2005 rahoitusosuus katetaan strategisen johdon alla olevasta kaavoitukseen varatusta määrärahasta, josta siirretään 700 projektimäärärahoihin. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Kunnan edustajaksi ohjausryhmään nimettiin tekninen johtaja Kalle Huusko.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNTA 140 VUOTTA VUONNA 2005 JUHLATOIMIKUNNAN ASETTA- MINEN Khall 63 Kunnanhallitus on vuonna / 250 asettanut juhlatoimikunnan valmistelemaan Muhoksen kunnan 140-vuotisjuhlaa. Toimikunnan kokoonpanoksi kunnanhallitus on päättänyt viisi henkeä ja toimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: Jäsen Kirsti Airaksinen Pertti Haapasalo Jaana Koivisto Jukka Syvävirta Toivo Tihinen henkilökohtainen varajäsen Raija Sundqvist Aarre Pitkänen Pirkko Tiepuoli Rauno Piippo Jouko Heino. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. Kuntalain mukaan toimikauden toimikausi voi olla korkeintaan sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen ja nykyisen kunnanhallituksen on siten tehtävä uusi päätös toimikunnan asettamisesta. Kuntalain 20 :n mukaan valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus asettaa juhlatoimikunnan jatkamaan valmistelemaan Muhoksen kunnan 140-vuotisjuhlan valmisteluja. Toimikunnan kokoonpanoksi kunnanhallitus päättää viisi henkeä. Edelleen kunnanhallitus valitsee toimikunnalle puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. KÄSITTELY: Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että kunnanjohtajan esitys muutoin hyväksytään, mutta toimikunnan jäsenmääräksi päätetään kuusi henkeä ja toimikunnan kokouksiin myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston nimeämälle edustajalle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Toimikuntaan kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt: Jäsen Kirsti Airaksinen Pertti Haapasalo Jaana Koivisto Aarre Pitkänen Jukka Syvävirta Toivo Tihinen henkilökohtainen varajäsen Raija Sundqvist Aarre Pitkänen Pirkko Tiepuoli Helena Kohtalo-Törmänen Rauno Piippo Jouko Heino.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimikunnan puheenjohtajaksi kunnanhallitus valitsi kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ja varapuheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtajan Aarre Pitkäsen. Khall 143 Aarre Pitkänen on valittu sekä varsinaiseksi jäseneksi että varajäseneksi. Toimikunnan valintaa tulee täydentää Pertti Haapasalon varajäsenen osalta. Kunnanjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan sekä sosiaali- ja terveysjohtajan estyneenä ollessa asian asialistalle sijoittanut hallintosihteeri Rauno Piippo vs. kunnanjohtajana. VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus täydentää suorittamaansa toimikunnan valintaa Pertti Haapasalon varajäsenen osalta KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus täydentää suorittamaansa toimikunnan valintaa Pertti Haapasalon varajäsenen osalta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Pertti Haapasalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sauli Laakkosen.

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 37 38 39 40 41 42 43 44 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot