Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kunnanjohtajan info Sopimus Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toiminnan järjestämisestä Esitys kevyen liikenteen hankkeiden toteutusjärjestyksen ja rahoituksen muutoksista vt 22 varrella Työryhmän perustaminen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyihin Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen vammaisneuvostoon Nuorisovaltuuston toimintasäännön muuttaminen Kunnan edustajan nimeäminen Oulun läänin alueteatterin neuvottelukuntaan Kunnan edustus vuoden 2005 kutsunnoissa Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiön edustajiston jäsenen nimeäminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajiston jäsenen nimeäminen OuKa-maankäyttöstrategian hankesuunnitelma / kunnan rahoitusosuus Muhoksen kunta 140 vuotta vuonna 2005 juhlatoimikunnan asettaminen Tiedoksiannettavat asiat Muut asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 6/2005 Sivu 186(25) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ja ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila, poistui klo Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja, :t , esittelijänä ;n 132 ajan, poistui klo PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Senja Nuolikivi ja Sirkka- Liisa Parviainen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 131 KÄSITTELY: Asiakohdan aluksi puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus myöntää hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: - Seinäjoki-Oulu (SOul) ratakäytävän kehittämisstrategian aiesopimuksen allekirjoitustilaisuutta kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien tietoliikenneyhteyden muuttumisen ADSL-yhteydeksi vaikutusta puhelinyhteyksiin PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus SOPIMUS OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMI- SESTÄ Khall 132 Yrityspalvelukeskuksen johtokunta aloitti yrityspalvelukeskuksen jatkosopimuksen valmistelutoimenpiteet , jolloin johtokunta valtuutti Oulun elinkeinojohtaja Mikko Karvon käymään keskustelut jäsenkuntien kanssa. Yrityspalvelukeskuksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan , jolloin sopimuksen uusimisesta esillä oli mm. erilaiset yrityspalvelukeskuksen organisoitumisvaihtoehdot ensisijaisena vaihtoehtona oli toiminnan organisointi Oulun kaupungin liikelaitokseksi (liite). Yrityspalvelukeskuksen johtokunta päätti seuraavaa: johtokunta hyväksyy yrityspalvelukeskuksen jatkosopimuksen liitteen mukaisesti ja lähettää sen sopijakuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. (sopimusluonnos liitteenä). Uudessa sopimusmallissa esitetään, että yrityspalvelukeskus toimii alkaen Oulun kaupungin liikelaitoksena. Sopimuksessa määritellään yrityspalvelukeskuksen toimintamalli (liikelaitos), Ypk:n toiminta-ajatus, sopijakuntien velvoitteet ja muut sopimuksen ehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen Sopimuskunnista Oulun kaupunki on hyväksynyt sopimuksen (Kaup.valt ) Muhoksen ja Tyrnävän kunnilla on solmittu sopimus elinkeinotoimenhoidon yhteistoiminnasta. Ko. sopimuksesta on todettu valtuuston :ssä seuraavaa: Muhoksen ja Tyrnävän kuntien elinkeinotoimenhoitoa koskevaa yhteistoimintasopimusta ei sovelleta ajankohtana, jona elinkeinoasiamies Esa Riippa on Tyrnävän kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti virkavapaalla eli Sopimusehdotuksessa seudullisen elinkeinotoiminnan järjestämisestä henkilöstöstä todetaan seuraavaa: Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen henkilökunta palkataan määräaikaisesti palkattua projektihenkilöstöä lukuun ottamatta toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin Kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ollessa yrityspalvelukeskuksen johtokunnan jäsenenä esteellinen valmistelemaan asiaa, on asian asialistalle valmistellut hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen vs. kunnanjohtajana. VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen yrityspalvelukeskuksen johtokunnan esittämässä muodossa.

6 Kunnanhallitus Edelleen kunnanhallitus esittää että valtuusto irtisanoo Muhoksen ja Tyrnävän kuntien välisen elinkeinotoimenhoitoa koskevan sopimuksen (hyväksytty ). KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta yrityspalvelukeskuksen johtokunnan jäsenenä ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian esittelijänä toimi hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen vs. kunnanjohtajana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kunnanjohtajan esityksen Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Vesa Tuunainen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo

7 Kunnanhallitus ESITYS KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEN JA RAHOI- TUKSEN MUUTOKSISTA VT 22 VARRELLA Khall 133 Valtatie 22 kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi on tiehallinnon Oulun tiepiirin toiminta ja taloussuunnitelmaan sisältynyt jo usean vuoden ajan kevyen liikenteen väylä rakentaminen Pikkaraisenkylän Laukan Korivaaran väliselle tieosalle. Tiehanke on todettu tärkeäksi erityisesti koululiikenteen turvallisuuden parantamistarpeista johtuen. Hankkeeseen on liittynyt osana Nokian yksityistien uudelleen järjestelyt, joka on sovittu Muhoksen kunnan toteutettavaksi. Tämän kunta on toteuttanut vuosien 2003 ja 2004 aikana. Hankkeen viimeisemmän rahoituksen siirtymisen syynä on Korivaara Laukka osuuden siirtyminen ns. teemahankkeiden rahoituksen varaan. Kyseisen teeman rahoitus koko Suomen hankkeiden osalla on avoin ainakin vuoden 2005 osalla ja on epävarmaa tuleeko näin olemaan myös vuoden 2006 osalla. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunnanhallitus toteaa, että valtatien 22 liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta on erityisen tärkeää Muhoksella saada Korivaara Laukka välinen kevyen liikenteen väylän osuus viivytyksettä työnalle. Tästä syystä Muhoksen kunnanhallitus esittää Oulun tiepiirille, että Pikkaraisenkylä Korivaaran kevyenliikenteen väylän rakentaminen rahoitustavasta riippumatta toteutetaan Korivaaralta Pikkaraisen kylän suuntaan ja ensivaiheessa toteutettaisiin vähintään Korivaara Laukka välinen osuus sekä kunnan toimesta kunnostetun Rantatien päällystäminen osana Oulu Muhos kevyen liikenteen verkoston kehittämistä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

8 Kunnanhallitus TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN JÄRJESTE- LYIHIN Khall 134 Kunnanhallitus keskusteli lähetekeskustelussa kokouksessaan sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä Muhoksen kunnassa. Järjestelyjen perusteet on esitetty vuoden 2005 talousarviossa sivuilla 3 ja 18-19: s. 3 (Hallintokunnissa lakkautettavat tai perustettavat virat ja toimet) Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut - lakkautetaan kulttuuri- ja markkinointisihteerin virka / selvitetään sivistys- ja vapaa-ajan palvelujen hoitoa koskevan mahdollisen uuden viranhaltijan tarve sekä viran muu tehtävänkuva huhtikuuhun 2005 mennessä s (Strateginen johto) Kulttuuri- ja markkinointisihteerin virka lakkautetaan. Huhtikuun 2005 loppuun mennessä tehdään selvitys kulttuuri- ja markkinointitehtävien tulevasta hoidosta. Selvityksessä tulee tarkastella laajasti sivistys-, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen organisointia ja tehtävänjakoa uudelleen. Selvityksessä tulee painottaa toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä yli kuntarajojen. KJ:N ESITYS. Kunnanhallitus päättää perustaa käymänsä lähetekeskustelun perusteella Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen työryhmän, joka käsittelee ja tekee esityksen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä. Kunnanhallitus valitsee edustajat työryhmään ja nimeää työryhmälle puheenjohtajan. Työryhmän toimeksianto kestää huhtikuun 2005 loppuun ja työryhmän tehtävänä on tehdä esitys sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen järjestelyistä kokonaisuutena ja erityisesti kirjastopalveluiden rooli kulttuuritoimen osalta. Työryhmän tulee tarkastella asiakokonaisuutta myös kuntarajat ylittävän yhteistyön kannalta. KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi kunnanhallitus kävi keskustelua työryhmän kokoonpanosta (virkamies-luottamushenkilö) ja työryhmän koosta. Käydyn keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja käydyn keskustelun perusteella esitti, että työryhmän kooksi määrätään kuusi jäsentä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi esityksiä työryhmän jäsenistä.

9 Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo Käsittelyn jatkuessa Senja Nuolikivi esitti jäseniksi - rehtori Tuomas Lohi, - rehtori Tuula Tervonen, - rehtori Pasi Kukkola, - rehtori Jaana Koivisto, - hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen ja - vs. kirjastotoimenjohtaja Pirkko Tiepuoli Kirsti Airaksinen esitti jäseniksi - Esko Jaukka (luottamushenkilöedustus), - rehtori Jaana Koivisto, - rehtori Pasi Kukkola, - vs. kirjastotoimenjohtaja Pirkko Tiepuoli ja - vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen Puheenjohtaja totesi, että koska kuusijäsenisen työryhmän jäseniksi on esitetty yhteensä kahdeksaa jäsentä, on valinta suoritettava vaalilla. Vaalitavaksi puheenjohtaja esitti enemmistövaalia, joka hyväksyttiin. Vaalijärjestelyjen osalta puheenjohtaja ilmoitti seuraavaa: - vaali suoritetaan suljettuna lippuvaalina, - kullakin kunnanhallituksen jäsenellä on käytettävänään kuusi ääntä ja - mikäli äänestyslipussa on enemmän kuin kuusi nimeä, lippu hylätään Lisäksi puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajat avustavat vaalitoimituksessa ja toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Vaalitoimituksen suorittamisen jälkeen kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi klo Kokous jatkui klo Puheenjohtaja totesi pöytäkirjantarkastajien ilmoittaman vaalin tuloksen: Vaalissa on jätetty 9 äänestyslippua, jotka kaikki on hyväksytty. Vaalissa ovat ääniä saaneet - Tuomas Lohi 7 ääntä - Tuula Tervonen 7 ääntä - Pasi Kukkola 9 ääntä - Jaana Koivisto 9 ääntä - Pirkko Tiepuoli 9 ääntä

10 Kunnanhallitus Vesa Tuunainen 7 ääntä - Esko Jaukka 2 ääntä ja - Juha Pesonen 2 ääntä. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen valinneen työryhmän jäseniksi Tuomas Lohen, Tuula Tervosen, Pasi Kukkolan, Jaana Koiviston, Pirkko Tiepuolen ja Vesa Tuunaisen. Puheenjohtajaksi kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Vesa Tuunaisen.

11 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN Khall 135 Asianajotoimisto Marjo Suoraniemi on tehnyt Minna Salmisen, Raija Näpän, Eeva Pirttikosken, Katariina Harjun ja Ritva Puskan toimeksiannosta oheismateriaalina olevan oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen :ssä 46 tekemään päätökseen. Oikaisuvaatimuksen tehneiden mielestä kunnanhallituksen ko. päätös on virheellinen ja väärä sekä lisäksi lainvastainen. Heidän mukaansa: Kunnanhallituksen päätöksessä on kokonaan sivuutettu ja jätetty huomiotta sivistyslautakunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti hankittu riippumattoman asiantuntijatyöryhmän laatima selvitys, jossa on selkeästi osoitettu olevan todella suuria epäkohtia Korivaara koulun opetuksessa ja opetukseen liittyvissä asioissa. Perusteluinaan he esittävät mm. seuraavaa: Kunnanhallitus on jättänyt päätöstään tehdessään huomioitta sen, että sivistyslautakunta on omaa päätöstään tehdessään sivuuttanut Korivaaran koulun tilanteesta hankkimansa asiantuntijaraportin. Raporttia ei sivistyslautakunnan päätöksessä ole millään tavalla otettu päätöksenteon perusteeksi, joten sivistyslautakunnan päätös on tällä perusteella syntynyt virheellisin ja väärin perustein. Tämä olisi kunnanhallituksen tullut huomioida oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstään tehdessään. Vaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät lisäksi seuraavaa: Kunnanhallituksen on oikaistava päätöstään ja ratkaistava asia uudelleen ja otettava asianmukaisesti päätöksensä perusteeksi työryhmän raportti ja raportista ilmenevät tosiasiat sekä tehtävä päätös ryhtymisestä asianmukaisiin toimenpiteisiin raportista ilmenevien selkeiden epäkohtien korjaamiseksi. Mikäli kunnanhallitus katsoo, ettei se voi oikaista päätöstään vaaditulla tavalla, sen tulee joka tapauksessa palauttaa asia sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää vastata oikaisuvaatimukseen seuraavaa: Kunnanhallitus on käsitellyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa asiaa otsikolla Kunnanjohtajan otto-oikeuden käytöllä siirtämä asia. Otto-oikeudella otettu asia koski sivistyslautakunnan tekemää päätöstä. Otto-oikeutta käytettiin, koska lautakunnan kokouksessa oli ko. pykälän käsittelyssä läsnä esteellinen henkilö, joka oli jäävännyt (yleisjäävi) itsensä sivistyslautakunnan kokouksessa saman asiakokonaisuuden yhteydessä. Kunnanhallitus päätti pitää voimassa sivistyslautakunnan päätöksen. Oikaisuvaatimuksessa esitetty väite, että päätöstä tehdessään kunnanhallitus ei olisi huomioinut ulkopuolisen asiantuntijaryhmän

12 Kunnanhallitus tekemää raporttia ei pidä paikkaansa, koska kunnanhallituksen jäsenillä on ollut käytettävissään ko. raportti jo vuoden 2004 loka-marraskuun vaihteesta saakka. Kunnanhallituksen päätöksessä ei ole erikseen mainittu ko. raporttia. Päätös ei ole näin ollen virheellinen ja väärä eikä se ole lainvastainen. Kunnanhallitus ei muuta/oikaise tekemää päätöstään eikä palauta sitä sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. KÄSITTELY: Käsittelyn alkaessa Esko Jaukka teki seuraavan esityksen: Esitän, että kunnanhallitus oikaisee päätöksen palauttamalla asian sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Kirsti Airaksinen kannatti Jaukan esitystä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Jaukan esitys sai kolme ääntä (Airaksinen, Jaukka ja Mattila) ja kunnanjohtajan esitys kuusi ääntä (Jurvakainen, Laakkonen, Leinonen, Nuolikivi, Parviainen ja Tihinen). PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsti Airaksinen ja Esko Jaukka jättivät päätökseen liitteenä olevan kirjallisen eriävän mielipiteen. (Liite :ään 135.)

13 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAMMAISNEUVOSTOON Khall 136 Vammaisneuvosto on / 8 pyytänyt kunnanhallitusta nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon vuosille KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää edustajansa vammaisneuvostoon toimikaudekseen ( ). PÄÄTÖS: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen vammaisneuvostoon Sirkka- Liisa Parviaisen.

14 Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Nuoriso- ja vapaa- Muhoksen nuorisovaltuuston toimintasäännön (liitteenä) mukaan se toimii aikaltk 8 sivistyslautakunnan alaisuudessa. Uuden hallintosäännön mukaan on luontevaa siirtää nuorisovaltuusto toimimaan nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Edelleen on luontevaa, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta nimeää edustajan nuorisovaltuuston kokouksiin. Vastapainona voitaisiin antaa nimetylle nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo-oikeus puheoikeudella nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin. Esitettäessä lautakuntien välisiin toimintamuutoksiin, päätökset asioissa tekee kunnanhallitus, joten lautakunnan tulee esittää muutokset kunnanhallitukselle. VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle tehtäväksi Muhoksen nuorisovaltuuston toimintasääntöön seuraavat muutokset: Kohdassa 2 Asema, muutetaan kohta nuorisovaltuusto on sivistyslautakunnan alainen ja toimii vapaa-aikatoimen alaisuudessa seuraavaksi: nuorisovaltuusto toimii nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Kohtaan 5 Kokoonpano ja toimihenkilöt lisätään seuraavaa: Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta voi nimetä edustajan nuorisovaltuuston kokouksiin sekä lauseen nuorisovaltuuston keskuudestaan nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa. Kohtaan 7 Kokoukset lisätään lause: Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. KÄSITTELY: Vapaa-aikatoimenjohtaja selosti asiaa lautakunnalle. Selostuksesta tuli ilmi nuorisovaltuuston kanta yllämainittuihin kohtiin. Nuorisovaltuuston oma kanta kokousten julkisuuteen on, että kokoukset eivät olisi ainakaan aluksi julkisia. Keskustelussa tuli esille, että kokoukset olisivat julkisia ja niistä tiedotettaisiin kunnan julkisella ilmoitustaululla sekä lisäksi nuorisovaltuuston itse päättämällä tavalla. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikatoimenjohtajan esityksen lisäten kohtaan 7 lauseen Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista tiedotetaan nuorisovaltuuston päättämällä tavalla. Khall 137 Nuorisovaltuuston toimintasäännön on hyväksynyt sivistyslautakunta kokouksessaan / 114. Hallintosääntöön ei sisälly määräystä po. toimintasäännön käsittelystä.

15 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

16 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERIN NEUVOTTE- LUKUNTAAN Khall 138 Oulun läänin alueteatterin/kajaanin teatterin teatterinjohtaja Ilkka Laasonen pyytää kirjeellään Oulun läänin kuntia nimeämään edustajansa alueteatterin neuvottelukuntaan. Oulun läänin kunnilla on Oulua ja Kajaania lukuunottamatta kullakin yksi edustaja neuvottelukunnassa. Edustajat valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on alueteatteritoimintaa tukeva keskusteleva ja suosituksia antava elin, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kunnat ovat harkintansa mukaan nimenneet edustajikseen sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. Valtuustokaudella kunnan edustajana toimi kulttuuri- ja markkinointisihteeri Jaana Koivisto. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajaksi Oulun läänin alueteatterin neuvottelukuntaan Oulujoki-Opiston rehtorin Jaana Koiviston valtuustokaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

17 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2005 KUTSUNNOISSA Khall 139 Oulun sotilasläänin esikunta pyytää kuntaa nimeämään vuodeksi 2005 edustajansa ja tämän varamiehen kutsuntalautakuntaan. Kutsuntalautakuntaa kohden määrätään yksi kunnan edustaja ja tarpeellinen määrä varamiehiä. Valituista tulee ilmoittaa mennessä seuraavat tiedot: - täydellinen nimi (puhuttelunimi alleviivattuna) - luottamus-/virkatehtävä - ammatti / arvo, sekä - osoite ja puhelinnumero. Kutsunnat toimitetaan Muhoksella kuluvana vuonna lokakuun 6.ja 7. päivänä alkaen klo Kutsuntapaikka on Koivu ja Tähti kulttuurikeskus. Samalla esikunta pyytää kuntaa määräämään kutsuntalääkärin kunnan kutsuntatoimituksiin. Kunnan hallintosäännön mukaan johtava lääkäri päättää kutsuntalääkäristä. Lisäksi sotilasläänin esikunta esittää, että vakiintuneen tavan mukaisesti kunta tai seurakunta tai molemmat yhdessä järjestäisivät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun kutsunnanalaisille. Kutsunnanalaisten kutsuntapäivä alkaa aamulla klo 8.45 ja kutsunnanalaisten määrästä riippuen kestää iltapäivään noin kello saakka. Tämän johdosta tulisi harkita mahdollisuutta tarjota avaustilaisuuden kahvin ja pullan lisäksi myös lounas (esim. keittoruoka) Muhoksella seurakunta ja kunta ovat yhteisesti vastanneet kutsunnan tarjoilusta (50-50 jako). Kutsuntajärjestelyistä vastaavaa pyydetään nimeämään yhteyshenkilö ja lähettämään hänen nimensä sekä yhteystietonsa sotilasläänin esikuntaan mennessä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee kutsuntalautakuntaan vuoden 2005 kutsuntoihin varsinaisen jäsenen ja tarpeellisen määrän varamiehiä. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että johtavan lääkärin tulee huolehtia kutsuntalääkärin nimeämisestä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kutsuntalautakuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Jouko Leinonen ja varajäseneksi Sauli Laakkosen.

18 Kunnanhallitus ROKUAN TERVEYS- JA KUNTOUTTAMISSÄÄTIÖN EDUSTAJISTON JÄSENEN NIMEÄMINEN Khall 140 Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö pyytää kuntaa nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön edustajistoon toimikaudeksi Säätiön sääntöjen mukaan edustajiston jäsenistä Muhoksen kunta nimeää yhden. Edustajistossa on yhteensä 28 jäsentä ja edustajiston toimikausi on kolme vuotta. Edelliskaudella kunnan nimeämänä jäsenenä on ollut Veikko Vitikka ja varajäsenenä Paula Juka. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon toimikaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Muhoksen kunnan edustajaksi Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon jäseneksi Pirkko Mattilan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Veikko Vitikan.

19 Kunnanhallitus OULUN SEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖN EDUSTAJISTON JÄSENEN NIMEÄMINEN Khall 141 Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö pyytää kuntaa nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön edustajistoon toimikaudeksi Säätiön sääntöjen mukaan edustajiston jäsenistä Muhoksen kunta nimeää yhden. Edustajistossa on yhteensä 28 jäsentä ja edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Edelliskaudella kunnan nimeämänä jäsenenä on ollut Olavi Harju. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää jäsenen Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Muhoksen kunnan edustajaksi Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon jäseneksi Olavi Harjun ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pentti Piiralan.

20 Kunnanhallitus OUKA-MAANKÄYTTÖSTRATEGIAN HANKESUUNNITELMA / KUNNAN RAHOITUSOSUUS Khall 142 Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen puolesta ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja OuKa projektipäällikkö Sampo Kangastalo lähettäneet kuntaan seuraavan, päivätyn, kirjeen: Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykehankkeen (OuKa) hankevalmistelu on edennyt esiselvitysvaiheeseen. Koordinaatiohankkeesta myönnettiin keväällä 2005 esiselvitysrahaa (yhteensä ) seuraaville hankkeille: mobiilivyöhyke (3 000 ), matkailuhanke (3 000 ), Oulujoen portaat ja reitit ( ) sekä ViaPix Oulu-Kajaani kulttuuri- ja maisematie (3 500 ). Esiselvitykset valmistuvat vuoden 2005 kuluessa. Maankäyttöstrategia on edennyt käynnistämisvaiheeseen. Hankkeeseen tullaan hakemaan rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja Kainuun maakunta kuntayhtymältä kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta siten, että kuntien omarahoitusosuus on 30% (ks. hankesuunnitelma). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ja hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina Hankkeen hakija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Esitämme, että kuntanne hyväksyy hankesuunnitelmassa esitetyn kustannusjaon, sitoutuu hankesuunnitelman mukaiseen kuntarahoitusosuuteen vuosina ja nimeää edustajansa hankkeen viralliseen ohjausryhmään. Hanke käynnistetään kevään 2005 aikana edellyttäen, että hankkeesta tehdään myönteinen rahoituspäätös. Toivomme kuntanne tekevän sitovan päätöksen hankkeeseen osallistumisesta mennessä ja toimittamaan osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto/sampo Kangastalo, Kauppurienkatu 8 A OULU. Erillishankkeisiin osallistumisessa kunnioitetaan kuntien allekirjoittamaa OuKa aiesopimusta ja yhdessä sovittuja periaatteita. Tämän saatteen ja maankäyttöstrategian hankesuunnitelman ohella lähetämme kuntaanne hankkeiden alustavat kustannusarviot ja tilannekatsauksen vuosille Kustannusarviot tarkentuvat esiselvitysvaiheessa sekä kulloinkin käytettävän rahoitusinstrumentin mukaan. Hankkeiden kustannukset jakaantuvat useammalle vuodelle. Lisätietoja: Sampo Kangastalo, OuKa projektipäällikkö puh. (08) , Muhoksen kunnan rahoitusosuus olisi yhteensä euroa.

21 Kunnanhallitus Kunnan tälle vuodelle varatut projektimäärärahat on kaikki sidottu jo käynnistyneisiin hankkeisiin. Tekninen johtaja Kalle Huusko on katsonut maankäyttöstrategian palvelevan kunnan kaavoitushankkeita ja että rahoitus voitaisiin tältä pohjalta osoittaa kaavoitukseen varatuista määrärahoista. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että Muhoksen kunta hyväksyy hankesuunnitelmassa esitetyn kustannusjaon, sitoutuu hankesuunnitelman mukaiseen kuntarahoitusosuuteen vuosina (arviot 660 euroa vuonna 2005 ja 990 euroa vuonna 2006) ja nimeää edustajansa hankkeen viralliseen ohjausryhmään. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vuoden 2005 rahoitusosuus katetaan strategisen johdon alla olevasta kaavoitukseen varatusta määrärahasta, josta siirretään 700 projektimäärärahoihin. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Kunnan edustajaksi ohjausryhmään nimettiin tekninen johtaja Kalle Huusko.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNTA 140 VUOTTA VUONNA 2005 JUHLATOIMIKUNNAN ASETTA- MINEN Khall 63 Kunnanhallitus on vuonna / 250 asettanut juhlatoimikunnan valmistelemaan Muhoksen kunnan 140-vuotisjuhlaa. Toimikunnan kokoonpanoksi kunnanhallitus on päättänyt viisi henkeä ja toimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: Jäsen Kirsti Airaksinen Pertti Haapasalo Jaana Koivisto Jukka Syvävirta Toivo Tihinen henkilökohtainen varajäsen Raija Sundqvist Aarre Pitkänen Pirkko Tiepuoli Rauno Piippo Jouko Heino. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. Kuntalain mukaan toimikauden toimikausi voi olla korkeintaan sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen ja nykyisen kunnanhallituksen on siten tehtävä uusi päätös toimikunnan asettamisesta. Kuntalain 20 :n mukaan valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus asettaa juhlatoimikunnan jatkamaan valmistelemaan Muhoksen kunnan 140-vuotisjuhlan valmisteluja. Toimikunnan kokoonpanoksi kunnanhallitus päättää viisi henkeä. Edelleen kunnanhallitus valitsee toimikunnalle puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. KÄSITTELY: Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että kunnanjohtajan esitys muutoin hyväksytään, mutta toimikunnan jäsenmääräksi päätetään kuusi henkeä ja toimikunnan kokouksiin myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston nimeämälle edustajalle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Toimikuntaan kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt: Jäsen Kirsti Airaksinen Pertti Haapasalo Jaana Koivisto Aarre Pitkänen Jukka Syvävirta Toivo Tihinen henkilökohtainen varajäsen Raija Sundqvist Aarre Pitkänen Pirkko Tiepuoli Helena Kohtalo-Törmänen Rauno Piippo Jouko Heino.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimikunnan puheenjohtajaksi kunnanhallitus valitsi kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ja varapuheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtajan Aarre Pitkäsen. Khall 143 Aarre Pitkänen on valittu sekä varsinaiseksi jäseneksi että varajäseneksi. Toimikunnan valintaa tulee täydentää Pertti Haapasalon varajäsenen osalta. Kunnanjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan sekä sosiaali- ja terveysjohtajan estyneenä ollessa asian asialistalle sijoittanut hallintosihteeri Rauno Piippo vs. kunnanjohtajana. VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus täydentää suorittamaansa toimikunnan valintaa Pertti Haapasalon varajäsenen osalta KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus täydentää suorittamaansa toimikunnan valintaa Pertti Haapasalon varajäsenen osalta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi Pertti Haapasalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sauli Laakkosen.

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kokousaika Tiistaina klo 18.00

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kokousaika Tiistaina klo 18.00 MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kokousaika Tiistaina 7.3.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Marttilan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osa-aikainen nuoriso-ohjaajan työsuhde 2 Muutoksenhaku Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 02.01.2012 klo 16:00-16:15 Paikka Nilsiän kaupungintalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot