2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot"

Transkriptio

1 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI

2 sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa, Jaakko Ylinampa selvittää. Kannen kuva: Kirsti Laurinolli 26 Jäsenasiaa... Pääkirjoitus... 5 Mukaan kunnalliseen päätöksentekoon! Uutisia... 6 Kolumni... 8 Työpaikan yhteinen kehittäminen on arkipäivää Puheenjohtajan palsta... 9 Osaaminen ja pätevyys syntyvät kokemuksen tuloksena Yt-laki edellyttää koulutussuunnittelua Jatkuva koulutus pitää yllä ammattitaitoa Henkilöstö ja työnantaja keskustelevat Porvoossa Luottamusmiehillä hyvät perusvalmiudet hoitaa yt-neuvotteluja Tunnista omat vahvuudet Työstä kiitosta, palkasta moitteita Insinöörikoulutukseen esitetään muutoksia Totta ja tutkittua Mitkä tekijät selittävät palkkatasoa? Palkkanosturissa runsaasti kävijöitä Maailmalta Tuulesta temmattua? EY-tuomioistuin vahvisti työtaisteluoikeutta Osaaminen Hybridilinja-autot vähentävät päästöjä Uutta Oulun joukkoliikenteessä Biobutanolia auton tankkiin Edunvalvontaa Järjestöjohtajat neuvottelupäivillä Oulussa Ennakoivaa elinkeinopolitiikkaa YTN edellyttää Nokialta yhteiskuntavastuuta Villa Kaljaasi tarjoaa toiminnalle puitteet LOUSI on täynnä intoa Tekniikkaa Asuinalueelle lämpö merestä Oikeutta Yrityksen koulutustavoitteet ja yt-menettely Omaisuudelle turvaa avoliitossa Opiskelija-asiaa Kuntauutisia Mennen tullen Järjestöyhteydet

3 21.2. numero 2/2008 Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan ammattilaisten järjestölehti. Aikakauslehtien liiton jäsen. Julkaisija Uusi Insinööriliitto UIL ry Nya Ingenjörsförbundet IF rf Osoite Ratavartijankatu 2, 8. krs Helsinki Puhelin, vaihde Faksi Päätoimittaja Suvi Veramo Toimitussihteeri Ilona Mäenpää Opiskelija-aktiivit olivat mukana hiomassa strategioita neuvottelupäivillä Oulussa. Toimittaja Päivi-Maria Isokääntä Taitto Kaaripiste Oy Ilmestymispäivät , 24.4., 12.6., 21.8., 18.9., , ja Tarkastettu levikki kpl ( ) Painos Osoitteenmuutokset puh opiskelijat Painopaikka Acta Print Oy Verkkolehti: 36 Villa Kaljaasi tarjoaa Oulun Insinöörien toiminnalle hulppeat puitteet. Ilmoitushinnat Aukeama mv / 4-väri Sivu mv / 4-väri /2 sivu mv / 4-väri /4 sivu mv / 4-väri Tilaushinta 50 /vuosikerta Ilmoitukset ja tilaukset Sinikka Aho-Salomaa ISSN UUSI Insinööri 3

4 OKO on nyt Pohjola. Katso kanssamme maailmaa uusin silmin. OKO Pankki Oyj on 1.3. alkaen nimeltään Pohjola Pankki Oyj. Pohjola on markkinointinimi sekä Pohjola Pankki Oyj:lle että Pohjola Vakuutus Oy:lle. Suomen johtavana toimijana tarjoamme monipuolisia pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutusratkaisuja yritysten tarpeisiin. Yksityishenkilöille tarjoamme laadukasta vahinkovakuutus- ja varainhoitopalvelua. Kun haluat luoda turvalliset ja vakaat puitteet taloudelliselle kehitykselle, ota yhteyttä Pohjolaan. Maailma on täynnä mahdollisuuksia, kun sitä katsoo uusin silmin. Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola-ryhmään kuuluva pörssiyhtiö.

5 helmikuu 2008 pääkirjoitus Suvi Veramo Mukaan kunnalliseen päätöksentekoon! Kuluva vuosi on jälleen vaalivuosi. Kuntalaiset saavat äänestää 26. lokakuuta järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Puoluepoliittisesti sitoutumaton Uusi Insinööriliitto pitää tärkeänä, että sen jäsenkunta on mukana kaikilla tasoilla, kun tehdään päätöksiä tämän yhteiskunnan kehityksen suunnasta. Insinöörien ja muiden tekniikan taitajien osaamista tarvitaan ja sitä on oltava tarjolla myös kunnallisessa päätöksenteossa. Lokakuun kunnallisvaaleissa valitaan Suomen 399 kuntaan valtuustot. Vaalien jälkeen täytetään lukuisat lautakuntapaikat ja muut luottamustoimet kunta-, kuntayhtymä- ja maakuntatasolla. Ammattikunnan on huolehdittava mm. siitä, että ammattikorkeakoulujen hallituksissa ja neuvottelukunnissa on riittävästi asiantuntemusta. Noihin luottamustoimiin valitaan pääasiassa kunnallisvaaleissa ehdokkaina olleita. Jos kipinä syttyi ja haluat mukaan kunnalliseen päätöksentekoon, alkavat nyt olla käsillä viimeiset hetket ilmoittautua ehdokkaaksi. Sen tehtyäsi ota yhteys omaan jäsenjärjestöösi, kerro ehdokkuudestasi ja käynnistä yhteistyö. UIL:n jäsenjärjestöt tekevät kunnallisvaaliehdokkaina olevia jäseniään tunnetuksi kukin resurssiensa mukaan yhdistyksen nettisivuilla, lehdissä ja tiedotteissa sekä vaalipaneeleissa. Lähde rakentamaan helpompaa huomista! Insinööriopiskelijoille kesätöitä! Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja insinööriopiskelijat etsivät itselleen kuumeisesti kesätyöpaikkoja. Insinöörin hommia ei opita pelkästään opinahjossa, vaan siihen tarvitaan myös työharjoittelua. Valmiiden insinöörien velvollisuus on pitää huolta siitä, että opiskelijat saavat osoittaa osaamisensa ja kartuttaa työkokemustaan. Osoitetaan opiskelijoille kesätöitä! UUSI Insinööri 5

6 uutisia Tarkista työeläkeotteesi! Eläke karttuu työstä n Työeläkejärjestelmämme läpinäkyvyys lisääntyy entisestään, kun huhti-marraskuun välisenä aikana postitetaan yli kolme miljoonaa työeläkeotetta jokaiselle yksityisen sektorin työntekijälle ja yrittäjälle. Otteen saavat tästä vuodesta lähtien kaikki, jotka ovat saaneet vähänkin yksityisen sektorin eläkkeeseen oikeuttavaa tuloa. Tavoitteena on, että vuonna 2011 päästäisiin otteeseen, joka kertoisi koko työeläketurvan, myös julkisen sektorin palvelussuhteista. Työntekijälle ja yrittäjälle vuosittain lähetettävässä työeläkeotteessa kerrotaan eläkkeeseen oikeuttavat ansiot ja etuuksien perusteena olevat tulot sekä karttuneen eläkkeen määrä. Eläkeotetta ei toimiteta ulkomailla asuville, jo eläkkeellä oleville eikä yksinomaan julkisilla aloilla työskennelleille. Työeläkeote ei ole kaikille lähetettävä eläkelaskelma eikä siitä ilmene kokonaiseläketurva, muun muassa kansaneläketiedot puuttuvat. Tiedot, jotka eivät näy otteella, voi tarkastaa seuraavista lähteistä: Kuntien työsuhteet, Valtion työsuhteet, Kirkon työsuhteet Kirkon keskusrahastosta Suomen pankin työsuhteet Suomen pankista Eläketurvakeskuksesta, Mahdollinen kansaneläke, Kansaneläkelaitoksesta, Lisätietoja: Työeläke.fi -palvelusta, Oman työeläkevakuuttajan internetsivuilta Työeläkevakuuttajat TELAn internetsivuilta, Kari Tirronen Palkkatilastot kolmella kielellä n Joulukuun Uusi Insinööri -lehden välissä julkaistu Palkkatilastot liitteen aineisto löytyy suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi liiton jäsensivuilta osoitteesta kohdasta Urahallinta -> Palkkataulukot. Kestävä yhdyskunta n Tekesin viime syksynä käynnistämä Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelma panostaa 100 miljoonaa euroa kestävien ja energiatehokkaiden alueiden ja rakennusten kehittämiseen. Teknologiapäällikkö Jarmo J Heinosen mukaan ohjelmalla on tarkoitus synnyttää energia- ja ympäristöratkaisuiltaan tehokkaita, toimivia ja viihtyisiä yhdyskuntia. Alueiden ohella rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja korjauksessa tarvitaan uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa. Teknologiasta on saatava aikaan laajamittaista liiketoimintaa. Verkottamalla eri osa-alueiden toimijoita saadaan aikaan uusia liiketoimintamalleja, palvelukonsepteja, yhteistoimintamalleja, järjestelmäratkaisuja sekä innovaatioita. Heinosen mukaan yrityksiltä odotetaan uusia avauksia ja ideoita. Ne voivat hakea tutkimus- ja kehitysprojekteillaan ohjelmaan jatkuvasti Julkisen ja yksityisen sektorin vuorovaikutusta on myös lisättävä. Rakennus- ja kiinteistöklusterilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden edistämisessä. Rakennusten osuus energiankäytöstä on Suomessa jopa 40 prosenttia. Akava: Yritysten kasvuhaluja ei saa tyrehdyttää n Akava kummeksuu Suomen Yrittäjien tapaa kannustaa jäseniään kiertämään yhteistoimintalakia. Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, joiden palveluksessa on vähintään 20 työntekijää. Yhteistoiminnan taustalla on ajatus työnantajan ja työntekijöiden välisen vastakkainasettelun aikakauden päättymisestä. Päämäärä, jonka eteen yrityksissä ponnistellaan, on yhteinen. Suomen Yrittäjille henkilöstön ja työnantajan välisen aidon vuorovaikutuksen kehittäminen ei ole kelvannut. Järjestö on vastustanut yhteistoimintalain valmisteluvaiheista saakka sen ulot- tamista vähintään 20 työntekijää työllistäviin yrityksiin eli vain 3,3 prosenttiin järjestön jäsenyrityksistä. Suomen Yrittäjät on ohjeistanut, miten lakia voidaan kiertää pitämällä henkilöstö alle 20 työntekijässä, pilkkomalla yrityksiä ja siirtämällä yritystoimintaa alihankintaan. Akava pitää tällaista toimintaa erittäin paheksuttavana. Akavan mukaan pienyrittäjyyden on voitava jatkossakin pohjautua yritystoiminnan kehittämiseen, moraalisen vastuun tuntemiseen eikä yhteiskunnallisten velvoitteiden kiertämiseen tähtäävään kekseliäisyyteen. Kolme akavalaista liittoa neuvottelee yhdistymisestä n Agronomiliitto, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto ja Metsänhoitajaliitto ovat aloittaneet neuvottelut yhdistymisestä. Tavoitteena on uusi liitto, joka tarjoaa kaikille jäsenilleen ammatillista yhteenkuuluvuutta vahvistavan yhteisön. Uuden liiton jäsenmäärä olisi noin , joista kaksi kolmannesta on palkansaajia. Heistä noin puolet työskentelee julkisella ja puolet yksityisellä sektorilla. Noin kolmannes jäsenistä on yrittäjiä, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Liittojen johdot ovat viime vuoden kuluessa hahmotelleet vaihtoehtoisia malleja yhteistyön syventämiseksi ja niiden valtuustot tekivät viime syksynä päätökset ryhtyä neuvottelemaan yhdistymisestä. Kaikki liitot ovat keskusjärjestö Akavan jäseniä. Ne kuuluvat Akavan neuvottelujärjestöihin (JUKO ja YTN) Vakava ry:n kautta. Teittinen Hämeen ja Keski-Suomen piirin puheenjohtajaksi n Uuden Insinööriliiton Hämeen ja Keski-Suomen piiri valitsi kokouksessaan 16. tammikuuta Tampereella piirin puheenjohtajaksi Antero Teittisen. Teittinen toimii Lahden Seudun Insinöörien puheenjohtajana ja oli piirin puheenjohtajana myös vuoden

7 TeliaSonera vähentää henkilöstöä irtisanomisia ei vielä tiedossa n TeliaSoneran ilmoittamat säästötoimenpiteet olivat odotettavissa, sanoo TeliaSoneran Finlandin vasta valittu ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Pekka Riiali. TeliaSonera ilmoitti 8. helmikuuta vähentävänsä työpaikkaa, joista noin tuhat Suomesta. Riiali muistuttaa, että yhtiön säästöohjelma on kaksivuotinen, eikä siinä ole vielä määritelty konkreettisia toimenpiteitä. Riialin mukaan TeliaSonerassa ei ketään irtisanota, vaan osaamiskeskuksen kautta pyritään löytämään hakijoille töitä yhtiössä avoinna olevista tehtävistä. TeliaSonerassa tehtävät henkilöstövähennykset pyritään hoitamaan ns. luonnollisin poistumin, eli kun henkilöitä jää eläkkeelle tai määräaikaiset työsuhteet loppuvat, uusia ei palkata tilalle. Riiali arvioi, että monet nykyiset teliasoneralaiset hakeutuvat muualla töihin, koska epävarmuus ajaa ihmiset hakemaan uutta työpaikkaa. Riialin mukaan vielä on mahdotonta arvioida, missä laajuudessa vähennykset koskevat ylempiä toimihenkilöitä. Yhtiön organisaatiorakennetta kevennetään, mikä toki tarkoittaa sitä, että esimiesten määrä vähenee. Alemmissa esimiestehtävissä olevat voivat hakea yhtiössä avoinna olevia asiantuntijatehtäviä, Riiali toteaa. TeliaSonera Finlandiin ei ole vielä muodostettu ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmää, mutta Riiali edustaa TeliaSoneralla kaikkia Ylemmät Toimihenkilöt YTN-liittojen jäseniä, kunnes henkilöstöryhmäjako on suoritettu. mäisen numeron teema on Open Access ja työelämäläheinen kirjoittaminen. Osaaja.net -verkkojulkaisun tarkoitus on julkaista ammattikorkeakoulujen työelämäläheistä tutkimus- ja kehitystoimintaa Open Access -ajattelun hengessä; yhteisesti, monialaisesti ja valtakunnallisesti, sanoo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston puheenjohtaja Pentti Rauhala. Verkkojulkaisun toimitusneuvosto koostuu ammattikorkeakoulujen ja työelämän edustajista yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Väkivallan uhkaa selvitellään n Sosiaali- ja terveysministeriön alainen työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta on asettanut väkivallan uhkaa selvittävän jaoston. Akavaa siinä edustavat Akavan lakimies Paula Ilveskari ja UIL:n koulutus- ja teollisuuspoliittisen yksikön johtaja Hannu Saarikangas. Jaoston tehtävänä on määritellä ne toimialat tai työtehtävät, joilla väkivallan uhka on työturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla ilmeinen. Lisäksi jaos arvioi voimassa olevien säädösten täytäntöönpanoa kyseisillä toimialoilla tai kyseisissä työtehtävissä sekä mahdollisuuksia vähentää väkivallan uhkaa säännösmuutoksilla. Jos jaos pitää säännösmuutoksia tarpeellisina, se laatii niistä arviointimuistion. Jaosto raportoi työstään huhtikuun loppuun mennessä neuvottelukunnalle. YTN kyseenalaistaa TietoEnatorin toimintatavat yt-neuvottelujen alkaessa n Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on syvästi huolestunut tietotekniikan palveluyritys TietoEnatorin ilmoituksesta irtisanoa Suomessa jopa 400 työntekijää. Nyt peräämme TietoEnatorilta ennen muuta sosiaalista vastuuta. Heidän on huolehdittava siitä, että mahdollinen irtisanottavien määrä jää minimiin. Niille joille töitä ei enää yrityksessä löydy, on taattava asiallinen tuki uuden työn löy- Ammattikorkeakouluille yhteinen verkkojulkaisu osaaja.net n Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkojulkaisu osaaja.net on perustettu ja luettavissa osoitteessa Julkaisun tavoite on lisätä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä. Osaaja.net julkistettiin ammattikorkeakoulujen tutkimuspäivillä Haaga- Helia -ammattikorkeakoulussa. Ensimtämiseksi tai ammattitaidon päivittämiseksi, toteaa YTN:n tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Matti Koskinen. Koskinen muistuttaa että Tieto- Enatorin vuoden 2007 viimeisessä osavuotiskatsauksessa liikevoittoprosentti Suomessa oli 12 ja Ruotsissa vain 1. Kuitenkin toimenpiteet kohdistuvat vahvasti kannattaviin toimintoihin Suomessa. Tämä ei ole meidän mielestä hyväksyttävää. TietoEnator on ilmoittanut siirtävänsä työtehtäviä kustannussyistä Itä- Eurooppaan ja Aasiaan. YTN kyseenalaistaa voimakkaasti ulkoistamistoimenpiteet ja pitää toimintaa hyvin lyhytnäköisenä. Kustannustaso on esim. Itä-Euroopassa nousemassa vauhdilla ja tuottavuus heikompaa kuin Suomessa eli todellisia säästöjä työn siirtämisestä ei saada, huomauttaa Koskinen. Yt-neuvottelut alkoivat 30. tammikuuta. Neuvottelujen piiriin kuuluu myös yhteensä noin YTN-liittoihin kuuluvaa työntekijää. YTN:n jäseniä edustaa yritystasolla YTN:n yritysyhdistys TietoEnatorin Asiantuntijat ry TAS. Valitettavaa on, ettei TAS ole saanut edustajaa itse yt-neuvotteluihin, mutta yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen kanssa tehdään, Koskinen toteaa. Itä- ja Kaakkois-Suomen vaalipiirin valinnat n Itä- ja Kaakkois-Suomen vaalipiirin puheenjohtajaksi on valittu Reijo Mustonen Lappeenrannan Insinööreistä ja varapuheenjohtajaksi Timo Auvinen Kuopion Insinööreistä. Itä-Suomen toiminnallisen piirin puheenjohtajaksi on valittu Timo Auvinen ja varapuheenjohtajaksi Arto Puumalainen Mikkelin Insinööreistä. Kaakkois-Suomen toiminnallisen piirin puheenjohtajaksi on valittu Reijo Mustonen ja varapuheenjohtajaksi Mirja Virtanen Ala-Kymen Insinööreistä. Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien toimintarenkaiden puheenjohtajaksi on valittu Heini Löytty-Laahanen ja varapuheenjohtajaksi Matti Jaatinen. UUSI Insinööri 7

8 kolumni Nuppu Rouhiainen projektikoordinaattori Työpaikan yhteinen kehittäminen on arkipäivää Olen kahdentoista vuoden ajan voinut seurata suomalaisen työelämän kehityssuuntaa työssäni Työelämän kehittämisohjelmassa (Tyke , Tykes ). Olen saanut seurata tuloksia hyvin erilaisesta kehittämistyöstä monenkokoisissa ja -näköisissä yrityksissä sekä lisäksi myös julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Ohjelman perusresepti työpaikkojen kehittämistoiminnalle on luopua korkealentoisista, abstrakteista ja ympäripyöreistä tavoitteista ja pohtia työn tekemisen kysymyksiä arkipäivässä. Ongelmien ratkaisu ja kehittyminen edellyttävät pysähtymistä. On pohdittava, mikä saa aikaan sen, että tehdään ns. turhaa työtä, hommat eivät etene suunnitellulla tavalla, tulosta ei synny ja päälle päätteeksi työyhteisö vielä voi huonosti. Ensin on löydettävä toiminnan pullonkaulat, selkeytettävä työyhteisön roolijako ja vastuut sekä lähdettävä kokeilemaan uutta toimintamallia käytännössä. Sen jälkeen tulokset näkyvät toiminnan sujuvuutena ja tuottavuuden paranemisena. Samalla myös työmielekkyys lisääntyy. Kyse ei siis ole tempuista vaan mahdollisuudesta pysähtyä yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa miettimään, mikä työprosesseissa mättää. Työpaikkojen kehittämisessä on lähdettävä liikkeelle konkreettisista asioista lähellä työntekijöitä. Kehitys laukaistaan liikkeelle ulkopuolisella tuella ja sitä saatetaan jonkin matkaa, mutta vastuu muutoksen eteenpäinviemisestä on aina työpaikalla itsellään. Tykes-ohjelman kaltaisen julkisen rahoittajan tärkeimpänä tehtävänä on tukea kehittämishankkeita, saada erilaisia kehittämisprosesseja alkuun sekä saattaa eri organisaatioita keskenään vuorovaikutukseen ja levittää käytännöstä hankittua tietoa mahdollisimman laajalle. Tykes-ohjelman tavoitteena on tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen parantuminen johdon ja henkilöstön yhteistyöllä. Tuloksellisuuden edistämistä on työn tuottavuuden, tuotteiden ja palvelujen laadun, työprosessien laadun ja sujuvuuden sekä asiakaspalvelun parantaminen. Työelämän laadun edistäminen on työntekijöiden kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien, työhyvinvoinnin, työyhteisöjen sisäisen yhteistoiminnan ja luottamuksen parantamista. Laadun paranemisella tuetaan myös työntekijöiden pysymistä työelämässä. Yhteistyön merkitys kehittämisprosessissa näkyy monella tavalla. Alusta pitäen tulee kuunnella myös työntekijöiden mielipiteitä, muuten ei synny tunnetta olemisesta samassa veneessä kehittämässä organisaation toimintaa. Jos tämä unohtuu niin kehittämistyö ei etene, Tykes-ohjelman tavoitteena on tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen parantuminen johdon ja henkilöstön yhteistyöllä. tai ainakin turhaan hidastuu. Usein johdon aloitteesta lähtevissä kehittämishankkeissa henkilöstön edustajat ovat parhaita avainhenkilöitä viemään hanketta eteenpäin, kun yhdessä löydetään sopiva malli kehittämiselle. Työelämässä tarvitaan tänä päivänä laaja-alaista innovaatiotoimintaa Ei riitä, että teknologia on kunnossa, lisäksi tarvitaan liiketoiminnan kehittymistä ja työtoimintojen uudelleen organisointia. Näin tuottavuuskasvu saadaan yhdistymään työntekijöiden kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä työhyvinvoinnin, työyhteisön sisäisen yhteistoiminnan ja luottamuksen paranemiseen. Tätä haastetta pääsemme tulevaisuudessa toteuttamaan vieläkin laajemmalla rintamalla, kun kevään 2008 aikana Tykes yhdistetään Tekesiin. Tällöin pääsemme käytännössä toteuttamaan laaja-alaista innovaatiopolitiikkaa, jossa yhdistyvät teknologian, liiketoiminnan ja työelämän kehittäminen. 8

9 helmikuu 2008 puheenjohtajan palsta Pertti Porokari Osaaminen ja pätevyys syntyvät kokemuksen tuloksena Rakennustekniikan insinöörien elinkeino- ja ammatinharjoittaminen on vaarassa Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2-osan tulkintaepäselvyyksien takia. Rakentamismääräyskokoelmassa määritellään suunnittelijoiden kelpoisuuksia ja pätevyyksiä suhteessa suunnittelukohteiden vaativuusluokkiin. Nykyinen kokoelma kirjoitettiin vuonna 2002, jolloin rakennussuunnittelijoiden ohjeellisesta luokitustaulukosta jäi puuttumaan sana insinööri. Tämä puute on aiheuttanut joidenkin kuntien ja kaupunkien lupamenettelyissä eriarvoisuutta. Viranomaisten tulkinta on tiukentunut vuosien mittaan ja erityisesti viime aikoina on noussut esiin uusia tapauksia. Vuosikymmeniä rakennussuunnittelua harjoittaneet insinöörit ovat tyrmistyneenä törmänneet tilanteisiin, joissa oma pätevyys ei enää olekaan rakennus- ja pääsuunnittelun osalta riittävää. Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää suunnittelijalta suunnittelutehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa taikka aikaisempaa rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaavaa tutkintoa sekä riittävää kokemusta kyseisen suunnittelualan tehtävistä. Laki ja asetus ovat itsessään yksiselitteisiä, eivätkä estä rakennusalan insinöörejä jatkamasta sitä monipuolista suunnittelua, johon heidät on koulutettu. Osaaminen ja ammattitaito eivät katoa yhdessä yössä. Säädöskokoelmasta vastaavalla ympäristöministeriöllä on mahdollisuus korjata tämä tulkintaepäkohta. Jos virhettä ei korjata pikaisesti, aiheutuu tästä suoranaista taloudellista haittaa niin rakennussuunnittelua harjoittaville insinööreille kuin töiden tilaajillekin. Säädöskokoelma on kokonaistarkastelussa ympäristöministeriön nimeämässä työryhmässä ja työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. UIL on rakentamisen korkean laadun puolestapuhuja ja edellyttää työryhmältä merkittäviä parannuksia rakennusinsinöörin asemaan myös rakennussuunnittelutehtävien pätevyyksien osalta. Hyvää kevättalvea! Insinööri UUSI 9

10 Teksti: Ilona Mäenpää n Kuvat: Niina Kostiander, Outokumpu Koulutussuunnitelmilla ylläpidetään ja edistetään työntekijöiden ammatillista osaamista. Outokumpukonsernin Tornion tehtaalla ne tehdään säännöllisesti vuosittain, kertoo varaluottamusmies Hannele Aikio terästehtaalta. Jatkuva koulutus pitää yllä ammattitaitoa Kuumavalssaamon kehitysinsinööri Hannele Aikio on myös Outokumpu Stainless Steelin ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistyksen puheenjohtaja ja YTN:n teknologiateollisuuden taustaryhmän jäsen. Koulutussuunnitelma ja koulutusbudjetti tehdään meillä jokaiselle osastolle vuosittain. Työntekijät ja toimihenkilöt tekevät ensin ehdotukset omalta osaltaan, samoin tietysti esimies. Ne käydään sitten läpi jokaisen kohdalla erikseen osastokohtaisissa palavereissa, Aikio kertoo. Tarkoitus on, että jokainen osallistuu ainakin yhteen koulutukseen vuoden aikana, vaikkapa osaston omaan kehityspäivään. Suurelle osalle budjetoidaan myös talon ulkopuolista koulutusta. Hannele Aikion mielestä henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistyö on tässä suhteessa toteutunut hyvin ainakin hänen osastollaan. Koulutussuunnittelija Juhani Salmen mukaan jokaiselle yritykseen rekrytoitavalle laaditaan perehdyttämisohjelma eli UTKO (uusien toimihenkilöiden koulutusohjelma). Sen pääasialliset kouluttajat tulevat henkilöstön joukosta. Näin perehdytämme uuden henkilön yrityksemme turvallisuus-, terveys-, laatu- ja ympäristöasioihin. Ohjelma sisältää myös esimiestehtäviin valmentavaa koulutusta. Salmen mukaan kehityskeskustelut ovat tärkein foorumi määritellä yhdessä kunkin kehitysalueet. Koulutus tarkentuu kehityskeskusteluissa, jolloin todetaan jokaisen henkilökohtaiset kehitystarpeet työtehtävän vaatimusten suhteen. Kuluva vuosi on Outokumpu-konsernissa nimetty yritysvastuun teemavuodeksi. Työhyvinvointia parannetaan vähentämällä työn kuormittavuutta, stressiä, vastuualueiden epäselvyyttä sekä syrjintää. Ammattitaitoa pidettävä yllä Ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen on Aikion mielestä ehdottomasti kiinnitettävä riittävästi huomiota. Työtehtävien muuttuessa tai vaihtues sa henkilöitä koulutetaan ja kannustetaan meillä uuden oppimiseen uuden tehtävän vaatimusten mukaisesti. Kehityskeskusteluissa voi näitä asioita enemmänkin pohtia esimiehen kanssa ja toki muulloinkin. 10

11 Salmen mukaan yritys pyrkii motivoimaan henkilöstöä kehittämään itseään ja tukee näin myös omaehtoista koulutusta. Kannustamme henkilöstöä kehittämään itseään ja pitämään ammattitaitoaan yllä sekä lisäämään valmiuksia vaativimpiin tehtäviin, Salmi sanoo. Ehdotuksia luottamusmieheltä Mikä rooli luottamusmiehellä on koulutussuunnitelmien teossa? Voiko hän vaikuttaa niihin? Koulutussuunnitelmat ovat meillä niin joustavat, etten luottamusmiehenä ole nähnyt tarvetta puuttua niiden tekoon. Ja aika sutjakkaasti asiat Outokummussa hoituvatkin, Salmi toteaa. Esimies pyytää ehdotuksia siitä, mitä koulutusta kukin itse näkee tarvitsevansa. Tiettyyn päivämäärään mennessä ehdotukset sitten kiikutetaan esimiehelle. Niistä keskustellaan esimiehen kanssa ja perustellaan tarpeita. Jos vuoden mittaan esiin tulee uusia tarpeita tai löytyy uutta mieleistä ja soveltuvaa koulutusta, niin sitä voi myös myöhemmin ehdottaa. Jos budjetissa on varaa, voidaan tehdä lisäys suunnitelmaan. Salmen mukaan henkilöstö esittää koulutussuunnitelmaan tarpeensa kehityskeskustelujen pohjalta. Yhdessä työnantajan edustajan kanssa päätetään tarvittavat koulutukset. Luottamushenki- Varaluottamusmies Hannele Aikio on tyytyväinen yhteistyöhön työnantajan kanssa koulutussuunnittelussa. löillä on tietenkin samat mahdollisuudet vaikuttaa. Lopuksi koulutustarpeet esitetään hyväksyttäviksi yrityksen johtoryhmälle. Huomiota tuottavuuteen Aikion mukaan yrityksen tuottavuus ja tuotteiden laatu ovat tietysti tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat kursseja valittaes sa. Tietotekniikan kehityksen myötä tätä osa-aluetta pitää päivittää jatkuvasti. Moni käy myös liikkeenjohdollisia ja johtamiseen liittyviä koulutuksia. Joskus harvoin löytyy myös johonkin erikoisalaan liittyvää koulutusta, Aikio selventää. Juhani Salmen mukaan Outokummun Tornio Works n yksikössä koulutussuunnittelut tehdään joka vuosi. Suuret muutokset lisäävät Aikion mukaan koulutustarvetta. Kunnossapidon organisaatiomuutos ja uusi tuottavuusohjelma (OK1) lisäsivät koulutuspäivien määrää huomattavasti viime vuonna. Mikäli haluamme olla paras terästeollisuudessa, yksi tapa saavuttaa se, on pitää henkilöstömme kehityksessä mukana koulutusten avulla, Salmi toteaa. Suunnitelmia myös seurataan Kun koulutussuunnitelma on valmis, henkilö voi tarkastaa oman tilanteensa notes-ikonin kautta, Aikio selvittää. Näin koko osaston tilannetta voi seurata tarpeen mukaan. Kun koulutusosasto huolehtii ilmoittautumiset, asiat eivät jää laavin rakoon. Salmen mukaan koulutussuunnitelmat ovat tärkeimpiä henkilöstöön kohdistuvia kehityssuunnitelmia. Saamme palautteet kurssien jälkeen sekä osallistujilta että järjestäjiltä, minkä perusteella voimme seurata koulutuksen kohdentumista. Koulutuksista tehdään yhteenveto neljännesvuosittain. Näin toteutuneiden koulutusten jakaantumisesta saadaan selvitys, paljonko on johtamiskoulutusta, ammattialakoulutus, turvallisuuskoulutusta jne. Salmen mielestä myös yhteistyö eri osastojen välillä sujuu hyvin. Koulutussuunnitelmat tälle vuodelle on siis tehty jo hyvissä ajoin. n UUSI Insinööri 11

12 Teksti: Sinikka Aho-Salomaa n Kuvat: Harri Vaskimo Henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminta toimii Porvoossa Keskinäinen luottamus on vahva pohja yhteistyölle Porvoolaista yhteistoimintaidylliä: KTN:n pääluottamusmies Liisa Laakso ja Porvoon henkilöstöjohtaja Tom Jokinen uskovat avoimuuteen ja luottamukseen työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Luottamus ja yhdessä tekeminen ohjaavat henkilöstön ja työnantajan yhteistoimintaa Porvoon kaupungissa. Avoin keskustelu luo vahvan pohjan henkilöstöä koskeville päätöksille. KTN:n pääluottamusmies Liisa Laakson mielestä yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Henkilöstöjohtaja ja pääluottamusmiehet tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat ajankohtaisista asioista. Myös poliittisiin päättäjiin henkilöstöryhmien välit ovat kunnossa. Valtuuston puheenjohtaja ja valtuustoryhmien puheenjohtajat tapaavat kaksi kertaa vuodessa, samoin kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto tapaa pääluottamusmiehiä säännöllisesti. Päätoimiset pääluottamusmiehet ovat henkilöstön edustajina mukana toimialojen johtoryhmien työskentelyssä. Sekin lisää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia, sanoo Liisa Laakso, joka itse on pääluottamusmiehistä ainoa sivutoiminen. Yhteistoiminnallisesti käsiteltävien asioiden lista on laaja ja monipuolinen. Kaikki koko kaupungin henkilöstön asemaan vaikuttavat päätökset ja hankkeet kaupunkistrategiasta aloitetoimintaan 12

13 käsitellään kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimikunnan vetovastuu on vuorovuosin työnantajalla ja henkilökunnalla. Kehittäjiä ja ongelmanratkaisijoita Työnantajan näkökulmasta yhteistoiminta takaa työrauhan, mutta Porvoossa yhteistoiminta nähdään myös voimavarana. Porvoon kaupungin henkilöstöjohtaja Tom Jokinen arvostaa kaupungin kokeneita, asiansa osaavia pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. He ratkaisevat ongelmia, mutta ovat myös työpaikan kehittäjiä ja innostajia. Henkilöstöstrategiatyön Tom Jokinen nostaa esiin konkreettisena esimerkkinä onnistuneesta yhteistoiminnasta. Henkilöstön edustajien työpanos strategian laadinnassa on ollut arvokas tuki henkilöstöjohtajalle. Jokinen ei löydä yhteistoiminnan toimivuudesta yhtään todellista kipupistettä. Ongelmia voisi kai periaatteellisella tasolla olla, mutta konfliktitilanteissakin työnantaja ja henkilöstön edustajat ovat useimmiten yhtä mieltä ratkaisumalleista. Toki Porvoon yhteistoiminnasta kehittämistä löytyy. Kaupungin eri toimialojen yhteistyöryhmien toiminnassa ja tehokkuudessa on vaihtelua, samoin työpaikkakokouksien ja kehityskeskustelujen sisällössä ja säännöllisyydessä. Porvoon yhteistoimintasopimuksessa on määritelty työpaikkakokousten vähimmäismääräksi neljä kertaa vuodessa, mutta se ei Tom Jokisen mielestä ole tarpeeksi. Henkilöstötoimisto näyttääkin mallia muille. Kerran viikossa pidetään työpaikkakokous, jossa henkilöstö suunnittelee yhdessä toimintaa ja vaihtaa tietoa keskenään. Ohjeet osaksi arkipäivää KTN:n pääluottamusmies Liisa Laakso edustaa suunnitteluavustajan työnsä ohella yli sadan jäsenen joukkoa. Hän vaikuttaa myös Porvoon kaupungin yhteistyötoimikunnassa kaupungin koko henkilöstöä koskeviin hankkeisiin ja päätöksiin. Porvoon kaupungilla ei ole pulaa henkilöstöhallinnon ohjeista, mitä tulee vaikkapa kehityskeskusteluja tai työpaikkakokouksia koskevien toimintatapojen yhtenäistämiseen. Suuri haaste Jokisen mukaan on saada ohjeet elämään työpaikkojen arjessa, sitouttaa esimiehet ja henkilöstö yhtenäiseen yhteistoimintakulttuuriin. Kehityskeskustelujen mallia aiotaan yhtenäistää ja varmistaa niin, että niitä käydään jokaisen työntekijän kanssa. Työ käynnistyy, kunhan parhaillaan tekeillä oleva palvelustrategia valmistuu kaupunkistrategian ja henkilöstö strategian rinnalle ohjaamaan henkilöstön toiminnan suuntaa, sanoo Tom Jokinen. Porvoo on inhimillinen työnantaja Inhimillinen henkilöstöpolitiikka on Tom Jokisen mukaan osa Porvoon kaupungin hyvää mainetta vakaana ja turvallisena työnantajana. Kunta ei voi olla palkkajohtaja, mutta kilpailuetuina voi mainita turvallisuuden, pysyvyyden ja hyvän henkilöstöpolitiikan. Hyvinvointipalveluja tarvitaan, tuottipa ne sitten kunta tai yksityinen. Porvoon työnantajaimagosta kertoo sekin, että työntekijöitten vaihtuvuus on varsin pientä. Kuntaliiton ansiomerkkejä 20, 30 tai 40 vuoden työstä kaupungin palveluksessa jaetaan Porvoossa vuosittain toistasataa, Jokinen kertoo. Porvoon kaupungin henkilöstöjohtaja Tom Jokisen mielestä toimiva yhteistoiminta on tärkeä osa vastuullista ja tuloksellista henkilöstöpolitiikkaa. Työhyvinvointia yhteistyössä Porvoossa tehdään jatkuvaa työtä kaupungin palveluksessa olevien työhyvinvoinnin eteen. Jokaiselle toimialalle on laadittu tai ollaan laatimassa kaupungin henkilöstöstrategiaan pohjautuva työhyvinvointiohjelma. Ohjelmilla edistetään oikeudenmukaista johtamista, tasa-arvoista ilmapiiriä sekä työntekijöitten ammatillista osaamista ja henkilökohtaista terveyttä. Ikääntyvien työntekijöitten työn hallintaa parannetaan ja heidän voimavarojaan käytetään monipuolisesti. Porvoon kaupungin työntekijöitä on paraikaa mukana Työterveyslaitoksen Menestyvä seniori -tutkimus- ja kehittämishankkeessa, johon osallistuu kaikkiaan työntekijää kunnista, valtiolta ja yrityksistä. Yhteistoiminnan ja henkilöstötyön onnistumista mitataan Porvoon kaupungissa säännöllisesti. Henkilöstötilinpäätös on vuotuinen työväline. Sen lisäksi kolmen vuoden välein tehdään työilmapiirikysely koko henkilöstölle. Seuraavan kerran ilmapiirin plussat ja miinukset selvitetään helmi-maaliskuussa. Edellisellä kyselykerralla Porvoon väki oli innolla mukana, sillä yli 70 prosenttia kaupungin yli työntekijästä vastasi kyselyyn. n UUSI Insinööri 13

14 Teksti ja kuva: Päivi-Maria Isokääntä YTN kouluttaa ja tukee luottamusmiehiä Luottamusmiehillä on hyvät perus valmiu det hoitaa yrityksissä käytäviä yt-neuvotteluja. Aila Tähtitanner ja Matti Koskinen kannustavat luottamusmiehiä keskinäiseen tiedon ja kokemusten vaihtoon. Uuden Insinööriliiton asiamies Matti Koskinen muistuttaa, että jokaisella ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehellä on hyvät edellytykset hankkia perusvalmiudet ytneuvottelujen läpiviemiseen YTN:n koulutuksen avulla. Lisäksi yt-neuvottelujen aikana alojen vastuulliset asiamiehet ja lakimiehet neuvovat luottamusmiehiä. Luottamusmiesten keskinäinen verkosto toimii myös hyvänä tukena. YTN:n piirissä on 20 eri toimialaa, joiden taustaryhmissä luottamusmiehillä on mahdollisuus tutustua samalla alalla toimiviin luottamusmiehiin. Koska ongelmat ovat usein alalla yhteiset, luottamusmiesverkoston kautta on mahdollisuus kuulla hyvistä ja huonoista yt-neuvottelukokemuksista. Myös toimialan taloudellisen katsauksen läpikäyminen taustaryhmien kokouksessa antaa luottamusmiehille tietoa siitä, mitkä alan tulevaisuuden näkymät ovat. Koskinen muistuttaa, että yt-neuvotteluja käyvät karkeasti määritellen kolmenlaiset yritykset. Niitä ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset, rakenteellista uudistusta käyvät yritykset sekä yritykset, joita prepataan parempaan tuloskuntoon. Viimeksi mainittujen yritysten irtisanomisia on usein vaikea niellä, ja niihin YTN ottaa kantaa voimakkaasti julkisuudessa. Näin saadaan usein aikaan yhteiskunnallista keskustelua. Kokemusten vaihtaminen tärkeää Kokemusten vaihtaminen on tärkeä osa luottamusmiestoimintaa. Ei ole helppoa toimia neuvotteluissa, joiden jälkeen työnantaja useimmiten jakaa potkuja kollegoille sanoo Uuden Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Aila Tähtitanner. Varsinkin uusien luottamusmiesten on hyvä kuulla useiden yt-neuvottelujen läpikäyneiltä luottamusmiehiltä, miten neuvottelut on käyty eri yrityksissä. Koskinen muistuttaa, että luottamusmies tarvitsee tukea myös henkilöstöltä. Yritysyhdistyksen voivat toimia tärkeänä tukena ytneuvottelujen aikana avustamalla mm. henkilöstötilaisuuksien järjestämisessä ja yleisen mielipiteen keräämisessä. Tähtitanner toteaa, että liitot voivat tukea luottamusmiestä hänen tehtävässään, mutta liitot eivät voi tehdä työtä hänen puolestaan. Luottamusmiehen on myös hyvä miettiä, millaista tukea hän tarvitsee liitosta. Koskinen lisää, että osa luottamusmiehistä hoitaa itsenäisesti ytneuvottelut, kun taas toiset ovat usein yhteydessä liitoon. Riippuu kokemuksesta ja yt-neuvottelujen sujumisesta, kuinka paljon tukea tarvitaan. Jos luottamusmies haluaa, liiton asiamies tai lakimies tulee yrityksen henkilöstölle järjestettyyn tilaisuuteen kertomaan yt-neuvotteluista ja tukitoimista, Koskinen sanoo. Yt-neuvottelujen aikana liiton jäsenten on hyvä hoitaa yt-neuvotteluihin liittyvät asiat luottamusmiehen kautta, jolla on paras tietoa yrityksen tilanteesta. Tämä myös vähentää liiton työsuhdeneuvonnan työkuormaa. Koskisen mukaan yt-neuvottelujen alkaessa yksi luottamusmiehen tärkeimpiä tehtäviä on osata kysyä oikeat kysymykset yrityksen johdolta. Luottamusmiehen on saatava tietoa, onko kyseessä ainutkertainen tilanne vai tuleeko jatkossakin irtisanomisia. Luottamusmiehen on puolestaan kerrottava johdon terveiset edustamalleen henkilöstölle ja muodostettava henkilöstön mielipiteistä yhteinen näkemys, jonka hän puolestaan välittää johdolle. Yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen luottamusmiehellä on vielä urakkaa jäljellä. Irtisanottavien ohjaamisen lisäksi myös taloon jäävät tarvitset ns. jälkihoitoa, sillä yt-neuvottelut ovat raskas prosessi koko henkilöstölle. n 14

15 Teksti ja kuva: Päivi-Maria Isokääntä Tunnista omat vahvuudet Työnhaussa ikä ei ole este, vaan henkilön osaaminen, kokemus ja persoona ratkaisevat, saako hän työpaikan. Omien vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää, jotta omasta osaamisesta pystyy kertomaan työhaastattelussa, sanoo Kluuvin työvoimatoimiston työvoimasuunnittelija Kaisa Välivehmas. Viimeaikaisista irtisanomisuutisista huolimatta Suomeen syntyy päivittäin uusia työpaikkoja ja joillakin aloilla kärsitään jopa työvoimapulasta. Työvoimasuunnittelija Kaisa Välivehmaksen mukaan palvelusektorin lisäksi vakituista työvoimaa tarvitaan myös rakennusalalla ja teollisuudessa. Työnantajia ei niinkään kiinnosta hakijan ikä, vaan osaaminen, kokemus ja persoona. Nuorella on usein paremmat tietotekniset valmiudet kuin vanhemmalla hakijalla, joka puolestaan hallitsee pitkän työkokemuksen kautta laajoja kokonaisuuksia. Välivehmas muistuttaa, että työpaikan menetys ei ole katastrofi, vaikka se saattaa aluksi tuntua siltä. Kun pahin olo on voitettu, on hyvä istua alas ja miettiä omia vahvuuksia. Missä olen hyvä, mitkä asiat minua kiinnostavat ja mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Kun asiat ovat itselle selvät, on helpompi alkaa hakea uutta työpaikkaa. Kun ihminen tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, hän voi löytää sellaisen työpaikka, jossa hänen osaamiselleen on todellista tarvetta. Omien vahvuuksien jäsentäminen on tärkeää, jotta työnhakutilanteessa hakija pystyy kertomaan osaamisestaan ja vakuuttamaan valitsijat. Haastattelija ei voi pelkkien työ- ja opiskelutodistusten perusteella tietää, mitä kaikkea hakija todella osaa, Välivehmas toteaa. Kaisa Välivehmas kannustaa työnhakijoita hakemaan työpaikkaa eri sektoreilta. Avointen työpaikkojen lisäksi on hyvä muistaa myös piilotyöpaikat. Välivehmas suosittelee, että työnhakijan kannattaa rohkeasti soitella yrityksiin ja kysellä, millaista osaamista yrityksissä tarvitaan ja vastaako oma osaaminen yritysten tarpeita. Vaikka työnhakija olisi koko ikänsä ollut yhdellä toimialalla töissä, kannattaa rohkeasti tutustua myös muihin toimialoihin. Jokaisesta työpaikasta syntyy uutta kokemusta, jota voi hyödyntää toisessa paikassa. Esimerkiksi kunnan rakennusvirastossa työskennellyt tuntee hyvin lupakäytännöt ja tästä osaamisesta on varmasti hyötyä rakennusalan yrityksissä. Monet työnantajat arvostavat muilta sektoreilta hankittua kokemusta, sillä yksityinen sektori tarvitsee julkista sektoria ja päinvastoin. Kehitä itseäsi myös hyvinä aikoina Välivehmas muistuttaa, että silloinkin kun yrityksellä menee hyvin, työntekijän on tärkeä huolehtia oman osaamisen kehittämisestä. Jos nykyinen työ ei ole tarpeeksi haastava, on hyvä ottaa vastaan uusia tehtäviä ja laajentaa näin osaamispohjaa. Vaikka uudenlaisen kokemuksen hankkiminen kehittää ammattitaitoa, on samalla osattava luopua ainakin joistain vanhoista työtehtävistä. Työntekijän on myös hyvä muistaa, että globaalissa maailmassa yritysten on mukauduttava muutokseen ja tämä edellyttää sopeutumista on myös työntekijöiltä. Siksi työntekijän kannattaa hyödyntää työnantajan tarjoamia koulutuksia ja pitää huolta siitä, että oma osaaminen on sellaista, että sitä tarvitaan muuallakin. Vaikka työntekijä olisi tyytyväinen omaan tehtäväänsä, on aika-ajoin hyvä miettiä, mitkä muut tahot voisivat olla potentiaalisia työnantajia. Välivehmas korostaa, että työurasuunnitelmia ei kannata yksin hautoa, vaan esimiehen kanssa on hyvä käydä kehityskeskusteluissa läpi omat kehittämistarpeet, tavoitteet ja pohtia, miten tavoitteisiin päästään. Jos nykyinen työtehtävä ei ole enää tarpeeksi haastava, monissa yrityksissä henkilöstöhallinnon kanssa voi myös keskustella mahdollisuuksista siirtyä yrityksen sisällä muihin tehtäviin. n UUSI Insinööri 15

16 Teksti: Jukka Väyrynen n Kuvat: Timo Syrjänen Työstä kiitosta, palkasta moitteita Työ tekijäänsä kiittää, mutta kunnollinen rahakorvauskin olisi tervetullut. Kartanpiirtäjinä, kartoittajina, piirtäjinä, suunnitteluavustajina ja palveluasiantuntijoina kunnissa työskentelevät Kartta- ja suunnittelu tekniset KST:n jäsenet ylistävät kilvan työtään, mutta moittivat alan palkkatasoa. Jan Kaski. KST:n hallituksen jäsenet Arja Streng ja Jan Kaski ovat tämän päivän kartta- ja suunnitteluteknisten tyyppiesimerkkejä. Suunnitteluavustajana Espoon kaupunkisuunnitteluyksikön yleiskaavaosastolla työskentelevä Streng ja Porin kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa palveluasiantuntijana toimiva Kaski kehuvat kumpikin työtään mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi. Kun puhe kääntyy palkkaukseen, ylistävät arviot loppuvat kuin seinään. Kouluttautumista kaiken aikaa Vielä jokin aika sitten teknisinä piirtäjinä tunnetut kartta- ja suunnittelutekniset ovat saaneet omakohtaisesti kokea työelämän nopean muutoksen. Niin työmenetelmät kuin työn sisältö ovat muuttuneet lyhyessä ajassa oleellisesti. Ja muutos jatkuu. Tässä saa varmasti kouluttautua siihen asti, kun pääsee eläkkeelle, Arja Streng luonnehtii työn muutosta. Maanmittausalan peruskoulutuksen aikoinaan hankkineena hänen päivänsä täyttyvät nykyisin tietokoneavusteisesta raporttien, julkaisujen ja tutkimusten kuvituksen teosta aina julkaisujen taittoon ja painokuntoon saattamiseen asti. Vuosi sitten perustettuun Porin tekniseen palvelukeskukseen palveluasiantuntijaksi kartanpiirtäjän tehtävistä siirtynyt Jan Kaski kuvaa Strengin tavoin työtään monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi. 16 vuotta Porin kaupunkia palvellut Kaski ehätti 1990-luvulla kouluttautumaan rakennusalan artesaaniksi, mutta palasi kuitenkin vanhan leipäpuunsa ääreen. Työt lisääntyvät, palkka ei kasva Työpaikan vaihtuminen palvelukeskuksen palveluasiantuntijaksi kuvaa Jan Kasken mukaan kuitenkin myös yhtä Kartta- ja suunnittelutekniset KST ry, perustettu vuonna Noin 900 jäsentä työskentelevät kunnissa, kuntayhtymissä, maakuntaliitoissa ja energiayhtiöissä mm. piirtäjinä, kartoittajina, kiinteistörekisterinhoitajina, paikkatietokäsittelijöinä, kartastosihteereinä ja suunnitteluavustajina. Uusi Insinööriliitto UIL ry:n ja Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n jäsen. Puheenjohtaja Riitta-Liisa Niemi. 16

17 Arja Streng, 55 vuotta, ylioppilas, maanmittausalan peruskoulutus. Suunnitteluavustaja Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen yleiskaavayksikössä vuodesta Kartta- ja suunnittelutekniset KST ry:n hallituksen jäsen, KTN:n Espoon paikallisyhdistyksen hallituksen varajäsen. Jan Kaski, 38 vuotta, kartanpiirtäjä, rakennusalan artesaani. Palveluasiantuntija Porin teknisessä palvelukeskuksessa, aiemmin kartanpiirtäjänä, yhteensä 16 vuotta. Kartta- ja suunnittelutekniset KST ry:n hallituksen jäsen, KTN:n Porin paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, KST:n rekisteröimättömän paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Arja Streng. kunta-alan ongelmaa: Työt lisääntyvät, mutta palkka ei välttämättä seuraa mukana. Hän kuvaakin siirtymistä uusiin tehtäviin hieman sarkastisesti: Sain pitää myös vanhat tehtäväni. Töiden lisääntymiseen vaikuttaa lisäksi se, että pois lähtevien tilalle ei välttämättä enää palkatakaan uutta työvoimaa. Työt vain siirtyvät jäljelle jääneiden tehtäväksi. Hän toivoisikin, että palkkauksessa otettaisiin entistä paremmin huomioon niin työntekijän taitotaso kuin työmäärä. Monesti sellaiselle, joka on näppärä käsistään, työnnetään helposti paljon töitä, mutta palkka ei vastaa sitä työmäärää, hän sanoo. Myös Arja Streng nimeää matalan palkkatason, kun tulee puheeksi työn miinuspuolet. Hän pitää sitä työnsä ainoana huonona puolena. Vaikka työn sisältö on muuttunut, palkkaus ei ole muuttunut sen mukaan. Kiitosta täällä kyllä saa, mutta sillä ei saa leipää. Sopimuskierros loi odotuksia Syksyn neuvottelukierroksen tuloksena syntynyttä Teknisten sopimusta kumpikin arvioi varovaisen myönteiseen sävyyn. Odotuksia loi ennen muuta sopimukseen maaliskuun alussa laukeavaksi leivottu, matalapalkka-aloille suunnattava järjestelyerä. Toivottavasti sieltä sitten tulee jotakin. Pienistä puroistahan tämä kakku kasvaa, Arja Streng pohtii haastetteluhetkellä, jolloin paikallisia neuvotteluja ei ollut vielä aloitettu. Olin kyllä tyytyväinen, kun näin sopimusratkaisun. Jan Kaski pitää hyvänä periaatteena, että naisvaltaiset matalapalkka-alat huomioitiin ratkaisussa. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että kuntapuolen palkat peesaavat edelleen yksityisen sektorin perässä. Nuoret mukaan töihin ja toimintaan Kaski ottaa puheeksi asian, jonka hän pelkää synnyttävän lähiaikoina ongelmia kunnissa: suurten ikäluokkien poistumisen työelämästä. Entä sitten, kun tuo kaarti rysäyksenomaisesti lähtee eläkkeelle? Ammattitaitoinen ja reipas henkilökunta vähenee. Samaan tahtiin pitäisi saada uutta väkeä oppimaan tehtäviä ja talon tapoja. Hän edustaa itse 38-vuotiaana Porin teknisen palvelukeskuksen henkilökun- nan nuorisoa. Kehitys heijastuu myös ammattiyhdistystoimintaan. Kaski huomauttaa, että nuoria pitäisi ensin saada töihin alalle ennen kuin heitä voi edes odottaa mukaan järjestötoimintaan. Toista kauttaan KST:n hallituksessa istuva Streng jakaa Kasken huolen. Toivoisi, että saataisiin nuorempia mukaan. Rivijäseniä pitäisi saada aktivoitua, hän sanoo, mutta ei hänkään osaa tarjota mitään patenttiratkaisua lähes kaikkia järjestöjä vaivaavaan pulmaan. Huuli pyöreänä insinöörijoukkoihin Runsas vuosi sitten KST:n hallituksen jäsenet seisoivat eturintamassa ottamassa vastaan jäsenkentän kipakoimpia kommentteja, kun valmisteltiin Kuntien Teknisten ja Insinööriliiton yhdentymistä. Arja Streng ja Jan Kaski kertovat hämmennyksestä jäsenkunnan keskuudessa. Syykin oli ymmärrettävä: KST:n jäsenkunnasta vain pieni murto-osa saattoi tuntea insinööri-nimikkeen omakseen. Valtaosa jäsenistöstä on ammattioppilaitostasoisen koulutuksen saaneita kartanpiirtäjiä, kartoittajia, suunnitteluavustajia ja muita teknisiä. Lopulta KST:n hallitus pääätti kuitenkin yksimielisesti liittyä mukaan uuteen järjestöön. Nyt, kun ratkaisut on tehty, kentältä ei ole yhdentymisen jälkeen kuulunut minkäänlaista mutinaa. Katsoimme, että emme me voi jäädä yksin. Mitä me tekisimme ja minne menisimme. Toisaalta on KTK:n toisissakin jäsenjärjestössä myös muita kuin insinöörejä, Arja Streng nyt summaa. n UUSI Insinööri 17

18 Teksti: Hannu Saarikangas, koulutus- ja teollisuuspoliittisen yksikön johtaja Työryhmä esittää muutoksia insinöörikoulutukseen Teknillisen korkeakoulutuksen yhteistyöryhmä on tehnyt kuutisenkymmentä ehdotusta insinöörikoulutuksen kehittämiseen. Erityisesti olisi saatava aikaan kriteerit, joiden avulla koulutuksen laatua voidaan arvioida. Opetusministeriön asettama laajapohjainen teknillisen korkeakoulutuksen strategiaa ja sen vaatimia toimenpiteitä pohtinut työryhmä esittää opetusministerille jättämässään väliraportissa merkittäviä muutoksia nykyiseen toimintaan. Ministerin mukaan väliraportin toimenpide-ehdotukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelmassa. Teknillisen korkeakoulutuksen kansallisella strategialla on tarkoitus turvata alan korkeakoulutuksen tarvitsemat resurssit ja suunnata ne insinöörikoulutuksen laadun ja tason nostoon. Väliraporttiin on kirjattu kuutisenkymmentä erilaista toimenpide-ehdotusta, joilla työryhmä katsoo olevan merkitystä tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtenä työryhmän keskeisenä aikomuksena on saada aikaan kriteerit, joiden avulla koulutuksen laatua voidaan arvioida ja joita voidaan käyttää rahoituksen ohjauksen mittarina. Laadun merkitys kasvaa Työryhmän mukaan Suomeen on luotava sellainen koulutuksen laadulliset tekijät huomioon ottava mittaristo, jonka avulla Taas PISAiltiin Suomen 15-vuotiaat ovat maailman parhaita luonnontieteiden taitajia, kakkosia matematiikan osaamisessa ja lukutaidossa. Näin kertoo OECD:n kolmen vuoden välein tekemä PISA-selvitys. Peruskoulumme pystyy siis tuottamaan parhaita oppimistuloksia kisassa mukana olleiden 57 maan keskuudessa. Tulevaisuuden eväät ovat siten olemassa. Mutta mitä tapahtuu nuorisolle seuraavien vuosien aikana? Suomen kannattaa olla ylpeä tuloksista. Jokaisella kolmesta tutkimuskierroksesta, joita tähän mennessä on tehty, Suomi on ollut kärkipäässä. Olemme jopa parantaneet sijoitustamme ja tuloksia. Perusopetuksen osalta asiat ovat siis hyvällä tasolla. Jossain kuitenkin mättää, sillä keskusteluissa usein kyseenalaistetaan työelämään tulevien nuorten työelämäkelpoisuus ja osaaminen. Olkoonkin, ettei jokaiseen valitukseen kannata suhtautua kuoleman vakavasti, viesti on kuitenkin otettava huomioon. Mitä tapahtuu maailman parhaille 15-vuotiaille seuraavien 5 10 vuoden aikana, kun he kouluttautuvat työelämän eri tehtäviin? Vastaavatko lukiot ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset tai korkeakoulut aidosti nykypäivän tarpeisiin? Nyt olisi sopiva aika paneutua pohtimaan edellä esitettyjä kysymyksiä. Korkeakouluverkostoa odottaa ennennäkemätön rakenteellinen remontti. Sama jatkuu edelleen myös muussa oppilaitosverkostossa. Yhä useamman hajaasutusalueen lukion tai ammatillisen oppilaitoksen olemassaoloa joudutaan pohtimaan sekä koulutuksen että aluevaikutuksen näkökulmasta. Ensi arvoista olisi se, että jäljelle jäävissä oppilaitoksissa koulutuksen taso ja laatu saadaan samalle tasolle, jolla nyt perusopetuksen osalta ollaan. PISA-tutkimuksen tuloksiin suhtaudutaan osin ristiriitaisesti. Silti sen tuloksia kannattaa tarkastella huolella. Erityisen myönteistä Suomen kannalta on, että tulokset eri puolilta Suomea ovat varsin samanlaiset. Osaamisemme perustaso on myös hyvin laaja, sillä yli 95 prosenttia suomalaisista oppilaista saavutti jokaisessa aihepiirissä OECD:n määrittelemät perustasot. Prosenttiosuus on suurempi kuin missään muussa maassa. Nyt erityispainotuksen kohteena olleista luonnontieteistä suomalaisnuoret selviytyivät siis parhaiten. Se, mikä särähtää, on suomalaisten 15-vuotiaiden 18

19 voidaan kohdentaa noin 40 prosenttia alan julkisesta rahoituksesta. Oppilasta kohden laskettavaa rahoitusta esitetään kaksinkertaistettavaksi. Näihin kuuluu budjettirahoituksen lisäksi opiskelijamäärän karsiminen, resurssien tehokkaampi käyttö, yhteistyön tiivistäminen sekä rahoituspohjan laajentaminen. Rahoituspohjan laajentamisen yhtenä osana työryhmä esittää maksullisen tutkintoon johtavan koulutuksen mahdollistamista. Keskeisinä toimenpiteinä työryhmä piti myös koulutusohjelmakohtaisen aloittajamäärän minimikoon nostoa 40 opiskelijaan, opettaja/opiskelijasuhteen korjaamista suhteeseen 1:10, insinöörikoulutuksen nuorisoasteen aloituspaikkojen määrän alentamista 7 000:een ja koulutusyksiköiden kansallisen ja alueellisen merkityksen arviointia. Työryhmän arvion mukaan kriteerien perusteella maassamme olisi tulevaisuudessa noin 15 tekniikan alan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua sekä näillä nykyistä vähemmän toimipisteitä. Duaalimallilla jatketaan Työryhmä piti duaalimallista teknillistä korkeakoulutusta yhtenä kulmakivenä varmistettaessa suomalaisen innovaatiojärjestelmän toimivuus. Duaalimallinen koulutus pitää työryhmän mukaan määritellä koulutussisältöjen kautta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työelämään johtavina tutkintoina pidetään ammattikorkeakouluissa nelivuotista insinööritutkintoa ja yliopistoväylällä diplomi-insinööritutkintoa. Tohtoriopinnot pitää kanavoida yliopistoihin siten, että myös ammattikorkeakouluväylää pitkin tulevilla on mahdollisuus niihin hakeutua. Työryhmän työ jatkuu tästä eteenpäin siten, että se keskittyy mm. koulutuksen laatua mittaavien kriteerien kehittelyyn. Yksi keskeinen vuoden 2008 aikana toteutettava toimenpide on teknillistä korkeakoulutusta antavien oppilaitosten profiilikartan tekeminen. Se on tarpeen hahmoteltaessa tulevaisuuden oppilaitosverkostoa. n kiinnostus luonnontieteisiin, joka oli toiseksi huonointa 57 maan joukossa. Olisikohan tässä miettimisen paikka? Aiemmilla PISA-tutkimuskierroksilla hyvän sijoituksemme on sanottu johtuneen siitä, että olemme keskimäärin hyviä, mutta huiput puuttuvat. Nyt tehdyssä selvityksessä luonnontieteiden osalta myös selvää huippuosaamista näytti löytyvän. Kahdelle ylimmälle osaamistasolle ylsi yli 20 prosenttia kaikista mittaukseen osallistuneista suomalaisista nuorista. Luku on suurin mukana olleista maista ja sillä hakkaamme esimerkiksi muut pohjoismaat selvästi. Mistä sitten syntyy mielikuva siitä, ettei suomalainen nuori olisi työelämään siirtyessään maailman huippuluokkaa. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö on varmasti yksi avainasia, jonka eteen ei kaikkea mahdollista ole tehty. Opintojen osana ja ohessa tapahtuva harjoittelu ei kaikilta osiltaan ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Teorian ja käytännön nivominen toisiinsa ontuu, samoin opetuksen toteutus ei aina ole paras mahdollinen, opettajia syyllistämättä. Opetusresurssien jatkuva pieneneminen johtaa vääjäämättä tilanteisiin, joissa opetuksen laatu ja taso ovat kyseenalaisia. Toinen syy on varmasti suomalaisten itsetunnossa, jolle ei mikään riitä. Monessa muussa kulttuurissa juhlitaan villisti tilanteessa, jossa suomalainen on suorituksensa jälkeen valmis pukeutumaan säkkiin ja ripottelemaan tuhkaa ylleen mietiskellen samalla niitä kaikkia pikku asioita, jotka olisi voinut tehdä paremmin. Hannu Saarikangas, yksikön johtaja YTN tavoittelee ratkaisuja metsäteollisuuden ylemmille sopimusteitse Y lemmät Toimihenkilöt YTN:n tavoitteena on kehittää paikallista sopimista metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista. Viime syksyn sopimuskierroksella solmittiin palkkapöytäkirja, jonka sopimuskausi on voimassa saakka. Ainoastaan palkoista sopiminen ei riitä, vaan ylempien toimihenkilöiden työsuhteessa esiintyviä ongelmia on ratkottava sopimusteitse tämän kevään neuvotteluissa, toteaa YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäder. Metsäteollisuudessa on käyty viimeisten vuosien aikana jatkuvasti ytneuvotteluja. Henkilövähennykset ovat valitettavasti osuneet myös ylempien toimihenkilöiden työsuhteisiin. YTN on menestyksekkäästi puolustanut ylempien etuja metsäteollisuuden vaikeissa vähennystilanteissa ja yritykset ovat tehneet huomattavia vapaaehtoisia panostuksia. Kuitenkin jatkuva saneeraus on rapauttanut alan houkuttelevuutta hyvin koulutettujen osaajien työnantajana. Metsäteollisuuden työnantajat voivat vaikuttaa toimialan kiinnostavuuteen kehittämällä ylempien toimihenkiöiden työsuhteiden ehdoista sopimista monien muiden Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vientiteollisuuden jäsenliittojen tapaan. Se on viisasta ja nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa, Fjäder sanoo. Käytännössä YTN on saanut kaikki sopimusneuvottelut päätökseen metsäteollisuutta ja elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta. Molemmilla aloilla olemme päättäneet panostaa kevään aikana aikaa ja rahaa laajaan kenttäkierrokseen. Valjastamme YTN:n asiamiesresurssit tähän työhön, Fjäder kertoo. n UUSI Insinööri 19

20 totta & tutkittua Teksti: Jaakko Koivumäki, tutkimusasiamies ja Aila Tähtitanner, tutkimuspäällikkö Mitkä tekijät selittävät palkkatasoa? Miten ikä, sukupuoli, valmistumisvuosi, työsuhteen kesto, asemataso ym. tekijät selittävät palkkatasoa? Regressioanalyysi on kätevä tapa työmarkkinatutkimuksen palkkaaineiston tarkempaan analysoimiseen, koska sen avulla voidaan tarkastella yksittäisten muuttujien itsenäisiä, mallin muista muuttujista riippumattomia vaikutuksia. Usein puhutaankin ns. ominaisvakioiduista eroista. Mitkä tekijät sitten selittävät palkkatasoa ja millä voimalla? Ensimmäinen analysoitava muuttuja on sukupuoli. Regressioanalyysi paljastaa, että naiset ansaitsevat keskimäärin noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin miehet. Puhtaasti keskiarvopalkoista laskettuna ero on huomattavasti suurempi, mutta kun otetaan huomioon miesten ja naisten väliset eroavuudet eri taustatekijöissä (esim. ikä-, asemataso- ja toimialaerot), päädytään edellä mainittuun palkkaeroon. Henkilön ikä on heikohkossa positiivisessa yhteydessä palkkatasoon; uran alkuvaiheessa voimakkaammin kuin myöhemmin. Tutkinnon iän eli käytännössä ammattivuosien määrän selitysvoima on ikää suurempi: kun tutkinto loitontuu nykyhetkestä yhden vuoden, parantuu palkka keskimäärin aina kaksi ja puoli prosenttia näin työuran ensimmäisten 10 vuoden aikana. Kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, tutkinnon iän lisääntyminen vuodella nostaa palkkaa keskimäärin enää alle puoli prosenttia. Työsuhteen kesto heijastuu palkkatasoon. Vakituisessa työsuhteessa olevat ansaitsevat keskimäärin yhdeksän prosenttia enemmän kuin pätkätyöläiset. Työnantajan koko vaikuttaa myös palkkaan: isot työnantajat ovat parempia palkanmaksajia. Esimerkiksi ero alle 10 hengen työpaikkojen ja yli 500 hengen työpaikkojen välillä on seitsemän prosentin luokkaa. Ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä työskentelevät taas ansaitsevat keskimäärin viisi prosenttia enemmän kuin ei-ulkomaalaisomisteisissa organisaatioissa työskentelevät. Työnantajasektorin vaikutusta tarkasteltiin siten, että verrattiin yksityisellä ja julkisella sektorilla työskenteleviä. Julkisen sektorin ominaisvakioidut palkat ovat noin seitsemän prosenttia huonommat kuin yksityisellä sektorilla. Työnantajan toimialan yhteys palkkatasoon on heikohko. Tietojenkäsittelypalveluissa näytettäisiin maksettavan kaikista toimialoista parhaiten. Teollisuuden sisällä puolestaan metsä- ja kemianteollisuus ovat palkkajohtajia. Asemataso on voimakkain yksittäinen palkkatason määrittäjä. Analyysissä vertailuryhmäksi asetettiin asiantuntijat. Regressioanalyysin mukaan ylimpään johtoon kuuluvat ansaitsevat keskimäärin 40 prosenttia, johtoryhmätasolla toimivat lähes 30 prosenttia ja ylempi keskijohto reilut 15 prosenttia enemmän kuin asiantuntijat ja alempi keskijohto noin 7 prosenttia. Toimihenkilöasemassa olevat saavat noin kymmenen prosenttia pienempää kuukausipalkkaa asiantuntijoihin nähden. Myös työtehtävien sisältö vaikuttaa selvästi siihen, kuinka paljon palkkaa maksetaan. Nyt vertailuryhmänä ovat suunnittelutehtävät. Strategisen suunnittelun tai hallinnon tehtävissä toimivilla palkkataso on keskimäärin noin prosenttia korkeampi kuin suunnittelutehtäviä tekevillä. Kaupallisissa tehtävissä työskentelevien insinöörien palkkataso on niin ikään vertailuryhmää korkeampi: kansainvälisissä kaupallisissa tehtävissä palkkataso on 15 prosenttia ja kotimaisissa myynti-, markkinointitai ostotehtävissä noin kahdeksan prosenttia korkeampi. Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät taas tuovat yhdeksän prosenttia lisää palkkapussiin ja it-alan tehtävät kuusi prosenttia lisää suunnittelutehtäviä tekeviin verrattuna. Myös perinteiset insinööritehtävät eli käyttöja ylläpitotehtävät tuottavat kolme prosenttia enemmän palkkaa kuin suunnittelutehtävät. Koulutusta vastaamattomissa tehtävissä toimivat insinöörit puolestaan jäävät reilusti alle suunnittelutehtävien palkkatason. Mielenkiintoista on, että tulospalkkauk sen piirissä työskentelevien tulospalkkioista riisuttu kuukausipalkka on lähes kuusi prosenttia suurempi kuin niillä, jotka eivät ole tällaisen palkkausjärjestelmän piirissä. Tulospalkkausta palkitsemismuotona käyttävät yritykset maksavat siis parempia peruspalkkojakin. Entä miten työpaikan maantieteellinen sijainti selittää palkkaeroja? Vertailuryhmänä on selkeä palkkajohtaja-alue, pääkaupunkiseutu. Muulla Uudellamaalla palkkataso on hyvin lähellä pääkaupunkiseutua, eroa on vain prosentin verran. Oulun seudun ominaisvakioitu palkkaero pääkaupunkiseutuun on noin 6 prosenttia. Useimmilla muilla maantieteellisillä alueilla palkkaero on hieman tätä suurempi (n. 7 9 %). Vaasan seutu jää palkkatasossa peränpitäjäksi, ero pääkaupunkiseutuun on hieman yli 10 prosenttia. Ylipäätään voidaan todeta, että Uuttamaata lukuun ottamatta insinöörien alueelliset palkkaerot ovat melko pienet. Lopuksi haluamme muistuttaa, ettei kuvattu regressiomalli ole lopullinen totuus. On hyvin mahdollista, että muuttujilla, joita ei ole pystytty kyselyssä huomioimaan, selittyisi ainakin osa palkkaeroista. Lisäksi osa havaituista eroista saattaa johtua otantatutkimuksiin aina liittyvästä satunnaisvirheestä. n 20

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

Varon upea paluu palkittiin

Varon upea paluu palkittiin 5/2012 Varon upea paluu palkittiin sisältö 10 14 Onnenpekka Valkeakosken Insinööriopiskelijoiden aktiivien mielestä yhdistystoiminnan parasta antia ovat uusiin ihmisiin tutustuminen, hauskanpito saman

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Jätealalla riittää töitä

Jätealalla riittää töitä Jätealalla riittää töitä 22015 Palkankorotusmallit puntariin Eduskuntavaalit lähestyvät Lääketehtailijana Afrikassa 22 14 43 Sisällys 2/2015 10 Kerrostalo syntyy uudelleen 14 Työehtosopimus vaihtui 16

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2015 RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 Osa-aikaiset työsuhteet mahdollisuus vai helvetti? sivu 18 Positiivinen kyseenalaistaja sivu 20 Pääkirjoitus

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot