laatukoulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laatukoulutusohjelma"

Transkriptio

1 Tilintarkastuksen laatukoulutusohjelma 2009 ISA-standardit tulossa, oletko valmistautunut? Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu Erityiskysymyksiä sekä hallinnon tarkastus ja yhtiöiden rahoitus Tilintarkastusraportointiklinikka Verotuksen erityiskysymyksiä HTM-Info Oy 1

2 HTM-Info Oy Tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitäjä HTM-Info Oy järjestää lähinnä pk-yrityksiä tarkastaville HTM- ja KHT-tilintarkastajille sekä heidän apunaan tilintarkastustehtävissä työskenteleville henkilöille suunnattua koulutusta. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja entistä vaativammassa lainsäädäntö- ja vastuuympäristössä vain oikealla tiedolla ja oikeilla työskentelytavoilla on mahdollista menestyä ja välttää karikoita. Tämän varmistamiseksi tilintarkastajat ovat myös lain mukaan velvollisia pitämään yllä ja kehittämään ammattitaitoaan. Laatukoulutus pitää ajan tasalla HTM-Info Oy:n laatukoulutukset tarjoavat vuosittain vähintään suosituksien mukaisen määrän korkeatasoista ja syventävää ammattikoulutusta eri puolilla Suomea. Tavoitteena on, että mahdollisimman monelle tilintarkastajalle on helppoa ja edullista osallistua koulutukseen ja pitää näin tietonsa ajan tasalla. Samalla koulutukset tarjoavat erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa. Koulutukset on ensisijaisesti suunniteltu pk-yrityksiä tarkastaville tilintarkastajille, mutta kursseista on hyötyä myös muille taloushallinnon parissa työskenteleville tai tilintarkastajan ammattitutkintoon valmistuville. HTM-Info Oy Kastelholmantie Helsinki Puh. (09)

3 Sisältö Tilintarkastuksen laatukoulutusohjelma 2009 K1 ISA-standardit, osa K2 ISA-standardit, osa K3 Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu. Erityiskysymyksiä, hallinnon tarkastus ja yhtiöiden rahoitus sekä Tilintarkastusraportointiklinikka... 6 K4 Verotuksen erityiskysymyksiä... 7 Tilintarkastajan Kesäpäivät Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous HTM-golfkilpailu HTM-päivä Laatukoulutuksen hinnat ja ehdot

4 K1 ISA-standardit, osa 1 Oletko valmistautunut tilintarkastamaan ISA-standardien mukaisesti? ISA-standardit -koulutuksen ensimmäisessä osassa käydään keskeisiltä osin läpi valikoidut tilintarkastusstandardit ja -suositukset huomioiden pk-yritysten erityispiirteet. Tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi pk-ympäristössä Päivän aikana käydään läpi tilintarkastustoimeksiantoa koskevat yleiset ehdot, tilintarkastuksen sisältö, tarkastustoimeksiannon suunnittelu sekä raportointi. Luento-osuuksissa käydään läpi tilintarkastusstandardit ja -suositukset keskeisiltä osin huomioiden pk-yritysten tilintarkastuksen erityispiirteet. Esimerkkien ja harjoitusten avulla keskitytään toimeksiannon suunnitteluvaiheeseen ja havainnollistetaan miten tilintarkastuskannanottojen avulla voidaan kohdentaa tarkastustyö toimeksiannon kannalta keskeisiin riskialueisiin. Raportointia koskevassa osuudessa keskitytään uudistuneen tilintarkastuskertomusmallin mukaiseen raportointiin käytännön esimerkein. Ajankohtaisina aiheina käsitellään epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta sekä maksuvalmiuden arviointi osakeyhtiön osingonjakoehdotuksen osalta. Koulutuksen sisältö Päivän aikana käydään läpi seuraavat standardit (st) ja suositukset () keskeisiltä osilta: Tilintarkastuksen yleiset periaatteet st200 Tilintarkastuksen tavoitteet ja yleiset periaatteet 210 Tilintarkastustoimeksiannon ehdot st220 Menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuvien tilintarkastusten laadunvalvonta st240 Tilintarkastajan velvollisuus ottaa väärinkäytös huomioon tilintarkastuksessa 250 Säännösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa 260 Tilintarkastusta koskevien kysymysten kommunikaatio hallintoelinten jäsenten kanssa ja hallinnon tarkastus Tilintarkastuksen suunnittelu st300 Tilintarkastuksen suunnittelu st315 Yhteisön ja sen toimintaympäristön käsittäminen sekä olennaisen virheen tai puutteen riskien arviointi 320 Olennaisuus st330 Arvioituihin riskeihin vastaavat tarkastustoimenpiteet Luennoitsija Partner, KHT Pasi Waris, PricewaterhouseCoopers Oy Koulutuspaikkakunnat ja -päivät Luennot klo Ilmoittautuminen alkaa klo Osallistujille ilmoitetaan erikseen mahdollisista aikataulumuutoksista. Kouvola ma Tampere ma Kuopio ti Seinäjoki ma Oulu ti Helsinki ma Turku to Koulutus järjestetään jos osallistujia on vähintään 30. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. Raportointi st700 Yleiseen käyttöön tarkoitettua tilinpäätöskokonaisuutta koskeva tilintarkastuskertomus st701 Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen 710 Vertailevat tiedot 720 Muu informaatio tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävässä asiakirjassa 800 Raportointi erityistä tarkoitusta varten tehdystä tarkastustoimeksiannosta 4

5 K2 ISA-standardit, osa 2 ISA-standardit -koulutuksen toisessa osassa edetään suunnittelusta toteutukseen ja selvennetään mm. miten pk-ympäristössä tehdään ISA-standardien mukaiset tilintarkastustoimenpiteet, dokumentointi ja erillistoimeksiannot. ISA-standardien mukaiset tilintarkastustoimenpiteet pk-ympäristössä Koulutuspäivän aikana selvennetään luentojen, harjoitusten ja esimerkkien avulla miten tarkastussuunnitelmassa yksilöityjen, merkittävien ja riskipitoisten erien osalta hankitaan riittävästi tilintarkastusevidenssiä suorittamalla tarkoituksenmukaisia tarkastustoimenpiteitä ja dokumentoimalla ne riittävän yksilöidysti. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi muita kuin lakisääteisiä tilintarkastustoimeksiantoja koskevia standardeja ja suosituksia. Koulutuksen sisältö Päivän aikana käydään keskeisiltä osin läpi mm. seuraavat standardit (st), suositukset () ja soveltamisohjeet (sov): st230 Tilintarkastusdokumentaatio st500 Tilintarkastusevidenssi 520 Analyyttinen tarkastus 530 Otanta ja muita testausmenetelmiä 540 Arvionvaraisten erien tarkastaminen 545 Käyvän arvon määrityksen ja sitä koskevien tilinpäätöstietojen tilintarkastus 501 Tilintarkastusevidenssi (tietyt tarkastuserät) 505 Vahvistukset ulkopuolisilta 402 Palveluyritystä käyttävien tarkastuskohteiden tilintarkastuksessa huomioon otettavaa 510 Uudet toimeksiannot (avaava tase) 550 Lähipiiri 560 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 570 Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta 580 Johdon antamat tiedot 600 Toisen tilintarkastajan työn hyödyntäminen 620 Asiantuntijan työn käyttäminen sov1010 Ympäristöasioiden huomioon ottaminen tilinpäätöstarkastuksessa st3000 Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus st3400 Tulevaisuutta koskevan taloudellisen informaation tarkastaminen st4400 Toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta Luennoitsija Partner, KHT Pasi Waris, PricewaterhouseCoopers Oy Koulutuspaikkakunnat ja -päivät Luennot klo Ilmoittautuminen alkaa klo Osallistujille ilmoitetaan erikseen mahdollisista aikataulumuutoksista. Pori ma Helsinki ke Oulu to Vaasa ti Lahti ti Tampere to Jyväskylä ma Koulutus järjestetään jos osallistujia on vähintään 30. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 5

6 ? Osallistujilta K3 Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu Erityiskysymyksiä, hallinnon tarkastus ja yhtiöiden rahoitus sekä Tilintarkastusraportointiklinikka Koulutuksessa perehdytään uuteen asunto-osakeyhtiölakiin ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin tilintarkastajan kannalta. Päivään sisältyy myös osallistujilta ennakkokysymyksinä tulleiden ongelmien ratkaisua ja pohdintaa Tilintarkastusraportointiklinikassa. Lakimuutoksen vaikutukset tilintarkastajan työssä Koulutuspäivän ensimmäisessä osassa käydään läpi mitkä asiat muuttuvat uuden asunto-osakeyhtiölain myötä ja mitkä ovat lakimuutoksen tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi koulutuksessa käsitellään korjausprojektien rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, kuten avustuksia ja tukia, päätöksentekoa, aktivointeja ja rahastointeja sekä niiden verotuskysymyksiä. Lisäksi käsitellään asunto-osakeyhtiön hallinnon tarkastusta, mm. sopimukset, toiminnantarkastajan kanssa työskentely ja raportointi, läsnäolo yhtiökokouksessa, hallituksen ja isännöitsijän vastuu sekä muita hallinnon ja rahoituksen erityiskysymyksiä. Tilintarkastusraportointiklinikka Klinikan vetäjänä toimii partner, KHT Nils Blummé KPMG Oy:stä. Koulutuspäivän toisessa osassa aiheena on Tilintarkastusraportointiklinikka, jossa pohditaan ja keskustellaan yleisesti tilintarkastusraportoinnista, siihen liittyvistä ongelmista sekä VALA:n päätöksestä tilintarkastuskertomuksen sisällöksi. Klinikka rakennetaan osallistujilta tulleiden ongelmakysymysten perusteella. pyydetään ennakkokysymyksiä osoitteeseen Luennoitsijat Asianajaja, varatuomari, OTL Petteri Kuhanen, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy Asianajaja, OTK Ari Kanerva, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy Lakimies, OTK Matti Kasso, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy Luennoitsijat vuorottelevat eri paikkakunnilla. Tilintarkastusraportointiklinikka Partner, KHT Nils Blummé, KPMG Oy Koulutuspaikkakunnat ja -päivät Luennot klo Ilmoittautuminen alkaa klo Osallistujille ilmoitetaan erikseen mahdollisista aikataulumuutoksista. Seinäjoki to Helsinki ma Tampere to Turku pe Kouvola ma Oulu ke Kuopio to Koulutus järjestetään jos osallistujia on vähintään 30. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 6

7 K4 Verotuksen erityiskysymyksiä Koulutuksessa keskitytään tilintarkastajille olennaisiin verotuksen erityiskysymyksiin ja käsitellään mm. työpanokseen perustuvaa osingonjakoa, kirjanpito- ja verosäännösten yhteensovittamisen ongelmakysymyksiä sekä verotiliä ja muita verotuksen ajankohtaisia kysymyksiä. Koulutuksen sisältö Koulutuspäivän aikana käydään läpi työpanokseen perustuvaa osingonjakoa ja siihen liittyvän muutosehdotuksen sisältöä ja mitä tulkintaongelmia lakimuutos aiheuttaa tilintarkastukseen sekä kuinka osingonjakoa tulevaisuudessa verotetaan. Lisäksi käsitellään esimerkkien avulla mitä ongelmia kirjanpitolain ja verotuksen ristiriitojen kanssa on tullut eteen käytännön tilintarkastustyössä. Päivän aikana käydään läpi myös sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotusta ja sen tilintarkastusta. Päivän päätteeksi käsitellään verotukseen liittyviä ajankohtaisia asioita, uusinta lainsäädäntöä, oikeus- ja verotuskäytäntöä sekä mielenkiintoisia verotuspäätöksiä. Luennoitsijat Verolakimies, oik.lis. Vesa Häkli, Verokonsultointi Vesa Häkli Oy Puheenjohtaja, HTL, OTK Jussi Sainio, Sisä-Suomen veroviraston verotuksen oikaisulautakunta Luennoitsijat vuorottelevat eri paikkakunnilla.? Osallistujilta pyydetään ennakkokysymyksiä osoitteeseen Koulutuspaikkakunnat ja -päivät Luennot klo Ilmoittautuminen alkaa klo Osallistujille ilmoitetaan erikseen mahdollisista aikataulumuutoksista. Tampere ma Lahti ke Vaasa pe Jyväskylä ma Oulu to Helsinki ma Pori to Koulutus järjestetään jos osallistujia on vähintään 30. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 7

8 2009Kesäpäivät Tilintarkastajan I Haikon Kartanossa Fran pe 4.9. Ohjelma Perjantai Ilmoittautuminen ja aamukahvi Haikon Kylpylähotellissa 9.30 Kesäpäivien avaus Puheenjohtaja, revisioneuvos, HTM Ossi A. Saarinen, HTM-tilintarkastajat ry Missä Suomen talous menee ja mitä on odotettavissa? Lyhyt katsaus talouden tilanteeseen, missä mennään ja miten tästä eteenpäin. Toimitusjohtaja Sixten Korkman, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Uusi tilintarkastuksen laadunvarmistusjärjestelmä Tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonta muuttuu. Uuden organisaation ja laadunvarmistusjärjestelmän esittely sekä kriteerit ja vaatimukset laaduntarkastuksen läpäisemiseksi. Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio (TILA) Kansainvälinen näkemys ISA-standardien soveltamisesta pk-yritysten tarkastukseen Miten tilintarkastus onnistuu ISA-standardien pk-sovellusohjeen mukaan kustannustehokkaasti? Puheenjohtaja Arnold Schilder, IAASB Lounas Haikon Kartanossa Tilintarkastajan salassapitovelvollisuus Mitä tietoja tilintarkastaja saa ja mitä hänen pitää antaa eri tilanteissa? Mitä riskejä tietojen antamisessa pitää ottaa huomioon? Pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari Konkurssilain pääpiirteet ja konkurssimenettelyn vaiheet Konkurssiin hakeutuminen, konkurssin vaikutus liiketoimintaan ja sopimuksiin, konkurssirealisaatio sekä jako-osuudet konkurssissa ja takaisinsaanti. Asianajaja, toimitusjohtaja Ville Kotka, Asianajotoimisto Kataja & Kauppila Oy Tauko ja iltapäiväkahvi Haikon Kylpylähotellin kokoustilojen kahvilassa Konkurssimenettely tilintarkastajan näkökulmasta Tilintarkastajan rooli konkurssimenettelyssä. Miten toimitaan ja missä tilintarkastajaa tarvitaan ennen konkurssia ja konkurssimenettelyn aikana? Toimitusjohtaja, KHT Seppo Suontausta, Tuokko Tilintarkastus Oy Asiaohjelma päättyy 8

9 llallinen ja k Sinatra -show 2009 klo 20 Lauantai Opastettu kaupunkikierros Porvoossa Tutustuminen Porvoon Vanhaan kaupunkiin ja Tuomiokirkkoon. Aamupäiväkahvit Vanhassa kaupungissa Lounas Haikon Kartanossa Hotellihuoneiden luovutus Työpanos osinkoa vai ansiotuloa? Katsaus työpanokseen perustuvaan osingonjakoon. Mitä lakiesitys pitää sisällään ja minkälaisia tulkintaongelmia mahdolliseen lakimuutokseen sisältyy? Luennoitsija ilmoitetaan myöhemmin Tauko ja iltapäiväkahvi Haikon Kylpylähotellin kokoustilojen kahvilassa Liiketoiminnan jatkuvuus -ajattelun soveltaminen vallitsevassa taloustilanteessa ja tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Mihin on erityisesti kiinnitettävä huomiota vallitsevassa taloustilanteessa liiketoiminnan jatkuvuutta arvioitaessa ja missä tilanteessa liiketoiminnan jatkuvuus -ajattelua ei sovelleta sekä tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ja niihin liittyvät ISA-standardit. KHT, VT Nils Blummé, KPMG Oy Kesäpäivät päättyvät Vuosikokous klo Taukoja pidetään sopivin välein. Ajat ovat ohjeellisia. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. Osallistumismaksu HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenet alv. 22% Hintaan sisältyy koulutusohjelma, aineisto, ohjelmassa mainitut kahvit ja lounaat, ohjelmallinen illallinen sekä opastettu kaupunkikierros Porvoossa. Seuralaiset alv. 22% Hintaa sisältyy ohjelmassa mainitut kahvit ja lounaat, Edelfeltin jalanjäljillä -kierros Haikon Kartanossa perjantaina iltapäivällä, ohjelmallinen illallinen sekä opastettu kaupunkikierros Porvoossa. Majoitus ei sisälly osallistumismaksuun, mutta huonevaraukset tehdään ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen toimistoon. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen viimeistään mennessä, puh. (09) , tai fax (09) Jäsenet ilmoittautuvat jäsensivuilla Peruminen Osallistumisen voi perua veloituksetta asti, jonka jälkeen veloitetaan koko osallistumismaksu. Majoitus Hotelli Haikon Kartano 1 hh 149 / vrk 2 hh 87 / hlö / vrk Huonehintaan sisältyy aamiaisbuffet Haikon Kartanossa, Yorokobi HyvänOlon -altaiden ja saunan käyttö sekä kuntosali. Ilmoittautuessasi mainitse majoitutko 1 hh vai jaetussa 2 hh. Mikäli majoitut jaetussa 2hh, on ilmoitettava kenen kanssa huoneen jakaa. Sisäänkirjautuminen perjantaina viimeistään klo 15. Ilmoittautumisen yhteydessä sekä uloskirjauduttaessa lauantaina, on matkatavaroille varattu valvottu säilytystila Haikon Kylpylähotellin aulan läheisyydestä. Osallistujat maksavat huonelaskun suoraan Kylpylähotelliin huoneiden luovutuksen yhteydessä. Kylpylähoidot Kylpylähoidot kukin varaa itse suoraan Haikon Kartanon Hoitovaraamosta, puh. (019) tai Hoitoihin ja niiden hintoihin voi tutustua etukäteen osoitteessa Kysy myös Kesäpäivien osallistujille rakennettuja hoitopaketteja! 9

10 HTM-GOLFKILPAILU Torstaina Tänä vuonna naisten 10-vuotisjuhlakilpailu! Kullo Golf Club, Porvoo Kesäpäivien yhteydessä järjestetään perinteinen HTM-golfkilpailu Kullon upealla golfkentällä Porvoossa. Kilpailut järjestetään naisten ja miesten sarjoissa tasoituksellisina pistebogeyna torstaina 3.9. klo 11 alkaen. HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N VUOSIKOKOUS klo HTM-tilintarkastajat ry:n vuosikokous järjestetään Porvoossa, Haikon Kartanossa perjantaina Kokouskutsu jäsenlehdessä nro 2/2009, joka ilmestyy viikolla 25. Kokousaineistot löytyvät internet-sivujen jäsensivuilta sääntöjen mukaisen ajan sisällä. Tutustu golfkenttään osoitteessa: Ilmoittaudu kisaan sähköpostitse osoitteeseen Ilmoita samalla myös tasoituksesi ja golfseurasi. Tarkemmat kilpailuun liittyvät lisätiedot toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin. Majoitus Golf-kilpailuun osallistuville on varattavissa majoitus Haikon Kartanosta myös to-pe väliseksi yöksi. Hinnat ovat samat kuin Kesäpäivien majoitushinnat. Ilmoita majoituksen tarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä. HTM-PÄIVÄ HTM-päivä järjestetään Helsingissä Finlandia-talossa perjantaina Merkitsethän päivän jo muistiin! Lisätiedot ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. 10

11 Laatukoulutuksen hinnat ja ehdot Kurssimaksut Jäsenhinta alv. 22% / kurssi Kurssihinta HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenille. Normaali osallistumismaksu alv. 22% / kurssi Uudet HTM- tai KHT-tutkinnon suorittaneet sekä rekisteröidyt assistentit alv. 22% /kurssi Kurssihinta vuonna 2008 tilintarkastajatutkinnon suorittaneille HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenille sekä rekisteröidyille assistenteille. ERIKOISHINTA VOIMASSA VAIN ASTI! Pakettihinta alv. 22% / kurssi Pakettihinta HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenille, jotka ilmoittautuvat ennen vähintään kolmelle laatukoulutuskurssille kaudella Kolmen kurssin pakettiin voidaan liittää laatukoulutuskurssien lisäksi myös Kesäpäivät 2009 ja HTM-päivä 2010, jotka ovat eri hintaisia kuin laatukoulutuskurssit. Mikäli Kesäpäivät 2009 tai HTM-päivä 2010 on yksi paketin tapahtumista, veloitetaan siitä normaali, erikseen ilmoitettava jäsenhinta. Muut paketissa olevat laatukoulutuskurssit veloitetaan pakettihinnalla. Pakettihinnalla koulutukseen osallistuneilta veloitetaan keskeyttämismaksu (260 + alv. 22%), jos osallistumisia on kauden loppuun mennessä vähemmän kuin kolme. Maksu peritään koulutuskauden päätteeksi helmikuussa Maksuehdot Osallistujille lähetetään kurssilasku ennakkoon ja lasku erääntyy ennen koulutuspäivää. Ilmoittautuminen HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenet ilmoittautuvat kursseille internet-sivujen jäsensivujen kautta (linkit Koulutus ja Ilmoittautuminen). Muut kuin jäsenet ilmoittautuvat kursseille sähköpostitse osoitteeseen Viestiin kirjoitetaan nimi, yritys ja asema yrityksessä sekä laskutusosoite. HUOM! Jos osallistuja haluaa myöhemmin muuttaa osallistumispaikkakuntaa, muutoksesta pyydetään ilmoittamaan HTM-Info Oy:n toimistoon sähköpostitse viimeistään 7 päivää ennen koulutustilaisuuden järjestämistä. Osallistumisen peruminen Osallistumisen voi perua veloituksetta 14 päivää ennen koulutustilaisuutta. Tämän jälkeen veloitetaan 25 % kurssimaksusta. Jos peruutuksesta ilmoitetaan 7 päivää ennen koulutustilaisuuden järjestämistä tai myöhemmin, veloitetaan koko kurssimaksu. Ohjelman muutokset, kurssien järjestäminen ja vastuu Laatukoulutuskurssit järjestetään, jos osallistujamäärä kurssia kohden on vähintään 30. Mikäli HTM-Info Oy joutuu perumaan tai keskeyttämään kurssin, se ei ole velvollinen palauttamaan ilmoittautuneille enempää kuin heidän maksamansa osallistumismaksun summan. Tässä tapauksessa pyritään kuitenkin ensisijaisesti järjestämään uusi kurssi. Pidätämme oikeuden laatukoulutusohjelman ja sen yksittäisten kurssien ohjelman muutoksiin sekä luennoitsijamuutoksiin esim. sairastumisen tai muun syyn johdosta.? Ennakkokysymyksiä kursseille Osallistujilta pyydetään ennakkokysymyksiä osoitteeseen Kysymykset toimitetaan HTM-Info Oy:n toimiston kautta luennoitsijoille ja näin voit vaikuttaa kurssisisällön painotuksiin. Ilmoitathan viestissä osallistumispaikkakuntasi. Vastaus voidaan lähettää myös kirjallisena suoraan kysyjälle, jos viestiin on merkitty yhteystiedot. Sähköinen kurssipalaute Osallistujille lähetetään kurssin jälkeen linkki sähköiseen palautelomakkeeseen. Osallistuja voi myös antaa palautetta jäsensivuilla olevan kurssipalautelomakkeen kautta, joka löytyy linkkien Koulutus ja Kurssipalaute takaa. 11

12 HTM-Info Oy Kastelholmantie Helsinki Puh. (09)

Koulutus- ja tapahtumakalenteri

Koulutus- ja tapahtumakalenteri Syksy 2013 Koulutus- ja tapahtumakalenteri Voimassa 1.8. - 31.12.2013 Kauppakamarin koulutus tunnetusti laadukasta Jäsenistömme menestymisen tukeminen on päätehtävämme ja kouluttaminen on yksi keskeisistä

Lisätiedot

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010. Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010. Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010 Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana PÄÄKIRJOITUS Kesäloma Ekaluokkalainen lopetti ensimmäisen kouluvuotensa

Lisätiedot

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Sisällysluettelo Henkilöstöhallinto 4 26.2. Palkanlaskijan päivä, Oulu 5 24.3. Palkanlaskijan päivä, Kajaani 6 21.4. Vuosilomalaki käytännönläheisesti, Oulu Johtaminen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

www.centralfinlandchamber.fi

www.centralfinlandchamber.fi www.centralfinlandchamber.fi Koulutuskalenteri Syksy 2012 Yhdessä tekemisen meninkiä Parempi Johtaa Hyvin kokonaisuus, jonka tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta paremman johtamisen maakunta, on antanut

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys tarkkaan syyniin PÄÄTOIMITTAJALTA Kesän jälkeen on tullut

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 2015 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! Ohjeita kursseille ilmoittautumiseen 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton sopimuskoulutus

Lisätiedot

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA www.yritysakatemia.fi KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN

Lisätiedot

Kilpailu koostuu kolmesta vaiheesta:

Kilpailu koostuu kolmesta vaiheesta: Arvoisat jäsenet Syksy alkaa taittua jo kohti talvea. Kesän jälkeen toimintaa on saatu yhdistyksissä hyvin vireille. Samoin on Liiton toiminnan osalta. Syksyn aktiviteetit aloitti mukavasti Seinäjoen Seudun

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11

Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11 Lapin Maakunnalliset Yrittäjäpäivät, Saariselkä Katso lisää: www.yrittajat.fi/lansipohja www.yrittajat.fi/lappi 4 2010 Mennään bussilla Saariselälle Katso tämä lehti sivu 11 Tässä numerossa mm. Pääkirjoitus...3

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint SMYL ry:n jäsenlehti nro 3 8.10.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net % (09) 827 5542 Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun summa 12012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Poimi talteen tärkeät numerot 3 Vaihda verkkolaskuun 8 Yrityksen arvo nousuun pääkirjoitus Tervetuloa uuden Summan lukijaksi Taloushallintoliiton

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot