LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT"

Transkriptio

1 LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston rakentaminen mainitun tilan alueelle, Suomussalmi Seppo Pyykkönen Senja Pyykkönen Jenni Vesterinen Unto Kemppainen Jani Moilanen Timo Moilanen Erkki Hiltunen / Asianajotoimisto Eskonpekka Oy PL 67, Kauppakatu SUOMUSSALMI

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 3 HANKKEEN KUVAUS... 3 Yleiskuvaus hankkeesta... 3 Vedenhankintamahdollisuudet... 3 Veden tarve... 3 Rakennetut kaivot, painesäiliörakennus ja vesijohto... 4 Kaivon veden antoisuus... 4 TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET... 4 RAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO... 4 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY... 5 Lupahakemuksen täydennykset... 5 Hakemuksesta kuuleminen... 5 Muistutus... 5 Muistutuksen täydennys... 6 Hakijoiden kuuleminen ja selitys... 6 Tarkastus... 6 MERKINTÄ... 7 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U... 7 KÄSITTELYRATKAISU... 7 PÄÄASIARATKAISU... 7 KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU... 7 LUPAMÄÄRÄYKSET... 7 Kaivon ja vesijohdon alue ja rakenteet... 7 Vedenottomääräykset ja vesimäärien tarkkailu... 8 Kunnossapitomääräys... 8 Määräys veden saannin estymisen varalta... 8 Käyttöoikeuskorvaus... 8 Ohjaukset... 9 RATKAISUN PERUSTELUT... 9 Käsittelymaksun perustelut... 9 Luvan myöntämisen edellytykset... 9 Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut Lupamääräysten perustelut Käyttöoikeuskorvauksen perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohjeet MUUTOKSENHAKU... 13

3 3 HAKEMUS Seppo Pyykkönen ja hänen hakijakumppaninsa ovat Pohjois- Suomen aluehallintovirastoon toimittamallaan hakemuksella pyytäneet lupaa veden ottamiseen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston rakentamiseen mainitun tilan alueelle Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä. HANKKEEN KUVAUS Yleiskuvaus hankkeesta Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä sijaitsevalla tilalla Vääkiö RN:o 19:0 vuonna 1967 toimitetussa halkomisessa tilojen Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Virkkula RN:o 19:6, Kuusisto RN:o 19:7, Kallio RN:o 19:8, Uutela RN:o 19:9 ja Vääkiö RN:o 19:10 hyväksi on perustettu vedenotto-oikeus tilan Kuusisto RN:o 19:7 Kotipalstan alueella kuviolla 743 olevasta lähteestä ja 3 m leveä kulkuoikeus lähteelle. Tämän rasiteoikeuden perusteella rasiteoikeuden haltijat ovat rakentaneet vuonna 1981 vesijohdon pumppauslaitteineen ja keräyskaivoineen tilalle Kuusisto RN:o 19:7 rasitteen tarkoittamaan paikkaan. Vettä on johdettu lähteestä noin 30 vuotta. Edellä mainitut tilat Kallion tilaa lukuun ottamatta ottavat edelleen vettä hakemuksessa tarkoitetusta lähteestä. Tilat Marjola RN:o 52:4 ja Notko RN:o 52:1 ovat liittyneet vesijohtoon 2000 luvulla. Tilan Kuusisto RN:o 19:7 osaomistajat AA, BB, CC ja DD ovat aluehallintovirastolle jättämällään hallintopakkohakemuksella vaatineet tilalle rakennetun vesijohdon poistamista. Talousveden saantinsa turvaamiseksi Seppo Pyykkönen ja hänen hakijakumppaninsa ovat sittemmin hakeneet edellä mainittua aluehallintoviraston lupaa. Vedenhankintamahdollisuudet Tilat eivät voi kohtuullisin kustannuksin järjestää talousveden ottamista muulla tavoin. Veden tarve Tilalla Siirtola RN:o 19:4 asuu vakituisesti kolme henkilöä, tilalla Autio RN:o 19:5 yksi henkilö, tilalla Tuiskula RN:o 80:3 kolme henkilöä, tilalla Notko RN:o 52:1 kaksi henkilöä ja tilalla Marjola RN:o 52:4 kaksi henkilöä. Veden kulutus on ollut kirjanpidon mukaan vuosina enimmillään 2,306 m 3 /vrk eli 842 m 3 /v. Tilan Siirtola, jolla sijaitsee kaksi asuinrakennusta, talousvedentarve on yhteensä 600 l/vrk, tilan Autio 300 l/vrk, tilan Virkkula, jolla ei tällä hetkellä asuta, 300 l/vrk, tilan Tuiskula 450 l/vrk, tilan Notko 300 l/vrk ja tilan Marjola 300 l/vrk. Yhteensä vedentarve on 2,25 m 3 /vrk eli 821 m 3 /v.

4 Hakijat ovat pyytäneet lupaa ilmoittamansa vedentarpeen suuruisen vesimäärän ottamiseen tilalle Kuusisto RN:o 19:7 rakennetusta kaivosta. 4 Rakennetut kaivot, painesäiliörakennus ja vesijohto Tilalle Kuusisto RN:o 19:7 rakennetut kokoojakaivo ja pumppukaivo sekä painesäiliörakennus sijaitsevat noin metrin etäisyydellä tilalla Kuusisto olevasta asuinrakennuksesta. Kokoojakaivo on rakennettu lähteen alapuolelle noin kolmen metrin etäisyydelle siitä. Kaivo on halkaisijaltaan yhden metrin renkaista rakennettu betonirengaskaivo, josta on rakennettu putkiyhteys pumppukaivoon. Pumppukaivo on puukannella suojattu, halkaisijaltaan kahden metrin renkaista rakennettu betonirengaskaivo. Kaivossa on 3 kw:n uppopumppu. Kaivosta vesi pumpataan noin 20 metrin päässä olevaan, pinta-alaltaan noin 7,5 m 2 :n suuruiseen painesäiliörakennukseen. Rakennuksessa olevasta 500 litran painesäiliöstä vesi johdetaan vesijohtoa pitkin edellä mainituille hakijoiden tiloille. Vesijohdon pituus Kuusiston tilan alueella on noin 100 m. Noin 1,5 metrin syvyyteen upotetun vesijohdon tyyppi on PEM 63/10 50M. Kokoojakaivosta on rakennettu putkiyhteys Kuusiston tilan saunalle. Kaivon veden antoisuus Lähteen ohivirtaama on mitattu Mittauksen mukaan virtaama on ollut 95,3 m 3 /vrk. Kausivaihtelu huomioon ottaen virtaama voi kuitenkin olla paljon pienempi. Hakemuksen mukaan lähteessä riittää vettä kaikkina vuodenaikoina eikä kaivosta otettava hakemuksen mukainen vesimäärä vaikuta lähteen vedenkorkeuteen. Yksikään vettä käyttäneiden kiinteistöjen omistajista ei ole ilmoittanut, että vesi olisi loppunut kaivosta. TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET Hakijat ovat pyytäneet pysyvää käyttöoikeutta kokoojakaivon, pumppukaivon ja painesäiliörakennuksen rakenteita varten tarvittavaan tilan Kuusisto RN:o 19:7 alueeseen. Korvauksena pysyvästä käyttöoikeudesta hakijat ovat esittäneet 70 euroa. Hakijat ovat katsoneet, että pysyvän rasiteoikeuden perusteella vesijohdon sijoittamisesta rasitteen tarkoittamalle alueelle ei ole aiheutunut eikä aiheudu korvattavaa haittaa. Näin ollen käyttöoikeutta vesijohdon tarvitsemaan alueeseen ei hakijoiden käsityksen mukaan tarvita. RAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO Hakijat ovat ilmoittaneet huolehtivansa kaivojen ja muiden vesihuoltolaitteiden kunnossapidosta.

5 5 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty lähdettä ja lähteen antoisuutta, kaivoja ja painesäiliörakennusta, painesäiliötä, pumpun tehoa ja tarvittavan veden määrää koskevilla selvityksillä. Täydennyksessä on pyydetty käyttöoikeutta kaivojen ja painesäiliörakennuksen tarvitsemaan alueeseen. Hakemuksesta kuuleminen Aluehallintovirasto on varannut tilan Kuusisto RN:o 19:7 osaomistajille AA:lle, BB:lle, CC:lle ja DD:lle tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen hakemuksen johdosta. Muistutus 1. DD kuolinpesän puolesta Muistuttajat ovat vaatineet hakemuksen hylkäämistä ja vesijohdon poistamista seuraavin perustein: Mistään ei käy ilmi, että vesijohto olisi rakennettu vuonna Tilat, joilla on ollut oikeus noutaa vettä, ovat rakentaneet vesijohdon muistuttajien havaintojen mukaan 2000 luvulla. On täysin perätön väite, että muistuttajat olisivat hyväksyneet rakentamisen. Yksityisen maanomistajan maalle ei saa rakentaa ilman maanomistajan lupaa. Hakijoilla ei voi olla minkäänlaisia lupia, koska he eivät ole ottaneet yhteyttä muistuttajiin. Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä sijaitsevalla tilalla Vääkiö RN:o 19:10 vuonna 1967 toimitetussa halkomisessa on sovittu, että vettä saa noutaa 3 metrin levyistä tietä käyttäen. Vesijohdon rakentamiseen ei ole annettu lupaa. Oikeus noutaa vettä tilapäisesti ei ole tarkoittanut, että vettä voitaisiin ottaa vesijohtoa pitkin jatkuvasti. Muistuttajien mielestä on täysin perätöntä väittää, että hakijat eivät saa vettä muutoin kohtuullisin kustannuksin. Aikaisemmin vettä on kulutettu paljon enemmän, koska perheet ovat olleet suurempia ja joka talossa on ollut myös karjaa. Aikaisemmin taloilla on ollut kaivoja ja muitakin vesilähteitä. Kaivovedestä voi nykyisin suodattaa vaivattomasti raudan ynnä muun metallin. Vesijohto tulee olemaan ongelma Kuusiston tilaa mahdollisesti myytäessä tai jos suunnitellaan jotain elinkeinotoimintaa, jossa vettä tarvitaan huomattavasti enemmän. Muistuttajat ovat vaatineet, että vesijohto tulee poistaa. Muistuttajille tulee korvata laskun mukaan kaikki kulut, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä. Jos vesijohtoa ei poisteta, muistuttajat ovat vaatineet euron sakkomaksua jokaiselta osakkaalta erikseen. Jos lähde kuivuu tai Kuusiston tila ei saa tarvitsemaansa vettä, muistuttajat ovat vaatineet korvattavaksi koko vahingon sen todentamispäivästä lähtien.

6 6 Muistutuksen täydennys DD on kuolinpesän puolesta täydentämässään muistutuksessa esittänyt seuraavaa: Kaivoa ei saa rakentaa luonnontilaiseen lähteeseen eikä sen välittömään läheisyyteen. Kuusiston tilalla kysymyksessä oleva lähde on ollut sukupolvien ajan eivätkä luonnonolosuhteet kuivata tai tuhoa sitä. Muistuttajat ovat pelänneet lähteen tuhoutuvan, kun vettä otetaan kaivosta moneen talouteen. Muistuttajat ovat katsoneet, että oikeus johtaa vettä vesistöstä toisen vesialueelta ei tarkoita oikeutta johtaa vettä naapurin lähteestä. Lähteen veden omistaa maanomistaja. Kuusiston tilan on saatava myös jatkossa vettä lähteestä entisenveroisesti ja lisäksi mahdollisesti kasvavan kulutuksen tarpeisiin. DD on käynyt lähteellä heinäkuussa Tuolloin on näyttänyt siltä, että virtausta lähteestä ei ole ja lähde on kuivunut entisestään. Myös ympäröivä maasto on kuivunut ja rehevöitynyt. Tie- ja vesirakennusinsinööri Pasi Tuuren tarkastuskertomuksessa on maininta käsipumpulla nostettavasta saunavedestä, jos saunavesi ei riitä Kuusiston tilan tarpeisiin. Tämä havainnollistaa muistuttajien käsityksen mukaan sen, että vesijohdon rakentajat eivät ole ottaneet huomioon maanomistajan ja lähteen omistajan tarpeita. Muistuttajat ovat katsoneet, että Suomussalmen kunnan alueella veden saa tulemaan kaivoon missä tahansa. Joka talolla on ollut oma kaivo siihen aikaan, kun DD on asunut siellä. Ero Kuusiston tilalle rakennetun ja oman kaivon välillä lienee siinä, että Kuusiston tilan kaivosta saatava vesi on kokonaan lähdevettä. Hakijoiden kuuleminen ja selitys Aluehallintovirasto on varannut hakijoille tilaisuuden selityksen antamiseen muistutuksen johdosta. Hakijat ovat aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä esittäneet seuraavaa: Hakijat ovat viitanneet kirjallisena todisteena yhtiösopimukseen, jolla EE ja eräät muut henkilöt ovat sopineet vesihuoltolaitteiden rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Sopimus on tehty nyt kysymyksessä olevaa vesijohtoa ja siihen liittyviä rakennelmia varten. Sopimus on päivätty elokuun 24 päivänä Rakentaminen on aloitettu pian sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hakijat ovat lisäksi todenneet, että halkomistoimituksessa perustettu vedenotto-oikeus on pysyvä rasite eikä tilapäinen oikeus kuten DD myötäpuolineen on väittänyt. Vaatimus asian käsittelyn aiheuttamien kulujen korvaamisesta on kiistetty vesilain 16 luvun 27 :n nojalla. Vaatimus sakkomaksujen määräämisestä on kiistetty lakiin perustumattomana. Tarkastus Aluehallintovirasto on pitänyt tarkastuksen hankealueella. Tarkastuksesta laadittu pöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin.

7 7 MERKINTÄ Aluehallintovirasto on tänään antanut päätöksen nro 4/12/2 AA:n, BB:n, CC:n ja DD:n vireillepanemassa hallintopakkoasiassa, joka koskee luvatta rakennetun vesijohdon poistamista tilalta Kuusisto RN:o 19:7 Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U KÄSITTELYRATKAISU Tämän asian ratkaisemiseen sovelletaan vesilain (264/1961) säännöksiä. PÄÄASIARATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Seppo Pyykköselle, Senja Pyykköselle, Jenni Vesteriselle, Unto Kemppaiselle, Jani Moilaselle, Timo Moilaselle ja Erkki Hiltuselle luvan kaivojen, painesäiliörakennuksen ja vesijohdon pysyttämiseen Suomussalmen kunnan Alanäljängän kylässä sijaitsevalla tilalla Kuusisto RN:o 19:7 ja luvan pohjaveden ottamiseen sekä luvan veden johtamiseen tilan Kuusisto RN:o 19:7 kautta rakennetussa vesijohdossa tiloille Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Virkkula RN:o 19:6, Tuiskula RN:o 80:3, Notko RN:o 52:1 ja Marjola RN:o 52:4. Luvan saajien on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä. KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Seppo Pyykköselle, Senja Pyykköselle, Jenni Vesteriselle, Unto Kemppaiselle, Jani Moilaselle, Timo Moilaselle ja Erkki Hiltuselle pysyvän käyttöoikeuden tilalla Kuusisto RN:o 19:7 sijaitsevien kokoojakaivon ja pumppukaivon tarvitsemaan ja niiden ympärillä olevaan yhteensä noin 6 m 2 :n suuruiseen alueeseen, painesäiliörakennuksen tarvitsemaan ja sen ympärillä olevaan noin 9 m 2 :n suuruiseen alueeseen sekä vesijohdon tarvitsemaan noin 100 metrin pituiseen ja noin 3 metrin levyiseen alueeseen eli yhteensä noin 315 m 2 :n suuruiseen alueeseen. LUPAMÄÄRÄYKSET Kaivon ja vesijohdon alue ja rakenteet 1. Kokoojakaivon, pumppukaivon, painesäiliörakennuksen ja vesijohdon sijainti tilalla Kuusisto RN:o 19:7 on aluehallintovirastoon toimitetun kartan MK 1:5 000 mukainen. Kokoojakaivo on halkaisijaltaan 1,0 metriä oleva betonirengaskaivo ja pumppukaivo halkaisijaltaan 2,0 metriä oleva betonirengaskaivo. Kokoojakaivosta on tilan Kuusisto saunalle putkiyhteys. Pumppukaivossa on sähkökäyttöinen uppopumppu, jolla vettä pumpataan noin 20 metrin etäisyydellä olevan painesäiliöraken-

8 nuksen tilavuudeltaan 500 litran painesäiliöön. Painesäiliöstä vesi johdetaan edelleen vesijohtoon. 8 Vedenottomääräykset ja vesimäärien tarkkailu 2. Kaivosta otettavan veden määrä kuukausikeskiarvona laskettuna saa olla tilalle Siirtola RN:o 19:4 enintään 600 l/vrk, tilalle Autio RN:o 19:5 enintään 300 l/vrk, tilalle Virkkula RN:o 19:6 enintään 300 l/vrk, tilalle Tuiskula RN:o 80:3 enintään 450 l/vrk, tilalle Notko RN:o 52:1 enintään 300 l/vrk ja tilalle Marjola RN:o 52:4 enintään 300 l/vrk. Tarvittaessa on tiloille otettavan veden määrää vähennettävä, mikäli vettä ei muutoin riitä tilan Kuusisto RN:o 19:7 talousvedeksi. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, on hakijoiden pantava hakemus tältä osin vireille aluehallintovirastossa. Vesimäärien mittaus on järjestettävä edellä mainituilla tiloilla Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Virkkula RN:o, Tuiskula RN:o 80:3, Notko RN:o 52:1 ja Marjola RN:o 52:4 luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella. Vesimäärät on mitattava kalenterikuukausittain ja niistä on pidettävä kirjaa. Kunkin kuukauden mittaustiedot on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan ja tarvittaessa esitettävä tilan Kuusisto RN:o 19:7 omistajille. Veden tuhlausta on vedenottamoa käytettäessä vältettävä. 3. Kaivojen, painesäiliörakennuksen ja vesijohdon alueella on sallittu ainoastaan vedenottoon ja veden johtamiseen liittyvä huoltotoiminta. 4. Vedenottamoa ja vesijohtoa on käytettävä niin, ettei tilalle Kuusisto RN:o 19:7 aiheuteta enempää vahinkoa tai haittaa kuin veden ottamiseksi ja johtamiseksi on ilman kohtuuttomia kustannuksia välttämätöntä. Kunnossapitomääräys 5. Luvan saajien on pidettävä kunnossa kaivot ja niiden rakenteet, painesäiliörakennus rakenteineen ja laitteineen sekä vesijohto tilan Kuusisto RN:o 19:7 alueella. Määräys veden saannin estymisen varalta 6. Mikäli vedenottamon käyttämisestä on seurauksena veden saannin estyminen tai huomattava vaikeutuminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7, luvan saajien on, ellei asiasta ole sovittu, viipymättä korvattava aiheuttamansa vahinko tai korvaukseen oikeutetun alueen omistajan tai muun erityisen oikeuden nojalla vettä ottavan niin vaatiessa hyvitettävä vahinko vesilain 11 luvun 12 :ssä säädetyin toimenpitein. Mikäli korvauksista tai toimenpiteistä ei sovita, asianosaiset voivat saattaa asian aluehallintoviraston ratkaistavaksi jäljempänä olevassa ohjauksessa mainitulla tavalla. Käyttöoikeuskorvaus 7. Luvan saajien on yhteisvastuullisesti maksettava kaivoja, painesäiliörakennusta ja vesijohtoa varten tarvittavan alueen pysyvästä käyttöoikeudesta tilan Kuusisto RN:o 19:7 omistajille kertakaikkisena korvauksena 70 euroa.

9 Korvaus on maksettava kolmenkymmenen päivän kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta (eräpäivä). Korvaukselle on maksettava vuotuista korkoa kuusi prosenttia erä- tai maksupäivään saakka vedenottamon ja vesijohdon arvioidusta valmistumisajankohdasta lukien. Eräpäivän jälkeiseltä ajalta korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko. 9 Ohjaukset Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta hankkeesta aiheutuu sellainen vahinko, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja josta luvan saajat ovat vesilain säännösten nojalla vastuussa, voidaan korvausta vahingosta aiemman ratkaisun estämättä vaatia aluehallintovirastoon toimitettavalla hakemuksella. Mikäli tämän luvan hyväksikäyttö aiheuttaa melkoista haittaa, jota lupaa myönnettäessä ei ole edellytetty, voidaan haittaa kärsivän hakemuksesta lupamääräyksiä muuttaa tai, mikäli haitta on huomattava, peruuttaa lupa. RATKAISUN PERUSTELUT Käsittelyratkaisun perustelut Tämä asia on tullut vireille Asia on ratkaistava vesilain (264/1961) säännösten nojalla, koska näitä säännöksiä on sovellettava vuoden 2011 loppuun saakka vireille tulleiden vesitalousasioiden ratkaisemiseen. Luvan myöntämisen edellytykset Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella rasiteoikeuden haltijat ovat vuonna 1981 rakentaneet vesijohdon pumppauslaitteineen ja keräyskaivoineen tilalle Kuusisto RN:o 19:7. Rakenteiden valmistumisen jälkeen kaivosta on otettu talousvettä tiloille Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Virkkula RN:o 19:6, Kuusisto RN:o 19:7, Kallio RN:o 19:8, Uutela RN:o 19:9 ja Vääkiö RN:o 19:10 (nykyisin Tuiskula RN:o 80:3) sekä 2000 luvulla tiloille Marjola RN:o 52:4 ja Notko RN:o 52:1. Syksyllä 2010 osa Kuusiston tilan omistajista on jättänyt aluehallintovirastolle hallintopakkohakemuksen Kuusiston tilalle rakennetun vesijohdon poistamiseksi. Tilalla Siirtola RN:o 19:4 vettä johdetaan kahteen pysyvästi asuttuun taloon ja tilalla asuu vakituisesti kolme henkilöä. Tilalla Autio RN:o 19:5 asuu yksi henkilö, tilalla Tuiskula RN:o 80:3 kolme henkilöä, tilalla Notko RN:o 52:1 kaksi henkilöä ja tilalla Marjola RN:o 52:4 kaksi henkilöä. Koska talousvettä ei kohtuuttomitta kustannuksitta ole saatavissa edellä mainituilta tiloilta Siirtola RN:o 19:4, Autio RN:o 19:5, Tuiskula RN:o 80:3, Notko RN:o 52:1 ja Marjola RN:o 52:4 eikä lähialueella ole kunnallista tai vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoa, johon edellä mainituilla tiloilla olisi mahdollisuus liittyä ja saada talousvetensä, vesijohdon pumppauslaitteineen ja vedenottamon pysyttäminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 ja veden ottaminen vedenottamosta on tarpeen hakijoiden kiinteistöjen talousveden saannin turvaamiseksi.

10 Tilalla Kuusisto RN:o 19:7 on oikeus veden ottamiseen mainitusta vedenottamosta. Ottamon veden antoisuus, tilan Kuusisto nykyinen vedenkäyttö ja mahdollinen tuleva lisävedenkäyttö sekä luvassa määrättävät vedenoton määrää koskevat rajoitukset huomioon ottaen vettä edelleen riittää myös tilan Kuusisto omistajien nykyisiin ja odotettavissa oleviin tarpeisiin. Koska rakennetut kaivot ja painesäiliörakennus sijaitsevat noin metrin etäisyydellä tilan Kuusisto RN:o 19:7 pihapiiristä, aluehallintovirasto tilan Kuusisto nykyinen käyttö huomioon ottaen katsoo, että kaivojen, painesäiliörakennuksen ja vesijohdon pysyttämisestä paikoillaan ei aiheudu haittaa tilan nykyiselle käytölle. Lisäksi aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta ei muutoinkaan aiheudu tilalle Kuusisto kohtuutonta häiriötä tai haittaa. Vesijohdon rakentamisesta aiheutuva vahinko tai haitta ei ole toimenpiteestä saatavaan hyötyyn verrattuna suhteettoman suuri. Edellä sanotun perusteella luvan myöntämisedellytykset täyttyvät. 10 Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut Aluehallintovirasto katsoo, että käyttöoikeus myös vesijohdon tarvitsemaan alueeseen on tarpeen. Halkomistoimituksessa on annettu ainoastaan kulkuoikeus lähteelle. Aluehallintovirasto katsoo, että kaivojen rakenteita ja laitteita varten voidaan myöntää käyttöoikeus tilaan Kuusisto RN:o 19:7 kuuluvaan kaivojen ja painesäiliörakennuksen tarvitsemaan sekä niiden ympärillä olevaan yhteensä noin 15 m 2 :n suuruiseen alueeseen sekä vesijohtoa varten noin 100 metrin pituiseen ja 3 metrin levyiseen, pinta-alaltaan noin 300 m 2 :n suuruiseen alueeseen. Käyttöoikeus kaivojen rakentamiseen tilalle Kuusisto RN:o 19:7 voidaan vesilain 9 luvun 4 :n 1 momentin nojalla myöntää hakijoille, koska hakijoiden tiloille ei ole kohtuuttomitta kustannuksitta riittävästi saatavissa talousvedeksi sopivaa vettä muualta ja koska vedenoton määrää koskevat rajoitukset huomioon ottaen vettä edelleen riittää tilan Kuusisto omistajien tarpeisiin eikä toimenpiteistä aiheudu näille kohtuutonta häiriötä tai haittaa. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksessä 2 on tiloille otettavaksi sallittavan veden määrän arviointiperusteena käytetty vakituisissa asuinkiinteistöissä 200 litran suuruista vedenkulutusta yhtä henkilöä kohti. Tiloille otettavien vesimäärien selvittämiseksi tilojen vesijohdot on tarpeen varustaa luotettavilla vesimäärän mittauslaitteilla. Kuukausittaisten vesimäärien selvittämiseksi vesimäärät on tarpeen mitata vähintään kerran kuukaudessa. Vesimäärätietojen kirjanpidolla ja säilyttämisellä varmistetaan veden oton ja sen vaikutusten riittävä seuranta. Lupamääräys 3 mahdollistaa kaivojen ja siihen liittyvien laitteiden, painesäiliörakennuksen ja sen laitteiden sekä vesijohdon kunnossapidon tilan Kuusisto RN:o 19:7 alueella.

11 11 Käyttöoikeuskorvauksen perustelut Käyttöoikeuden kohteena olevat kaivot, painesäiliörakennus ja vesijohto sijaitsevat metsäalueella. Maanmittauslaitoksen julkaiseman kiinteistöjen vuoden 2010 kauppahintatilaston mukaan metsämaan hinta (yli 2 ha:n kaupat) on Kainuun alueella ollut keskimäärin 0,1566 euroa/m 2. Edellä mainittu ja pohjaveden saantimahdollisuuteen perustuva maan lisäarvo huomioon ottaen aluehallintovirasto arvioi käyttöoikeusalueesta määrättävän korvauksen yksikköhinnaksi 0,20 euroa/m 2. Käyttöoikeuskorvaus olisi siten 315 m 2 :n alalta 63 euroa. Koska luvan hakijat ovat esittäneet käyttöoikeuskorvaukseksi 70 euroa, aluehallintovirasto määrää maksettavaksi käyttöoikeuskorvaukseksi 70 euroa. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 1. AA kuolinpesän puolesta Vaatimus luvan epäämisestä hylätään. Aluehallintovirasto katsoo, että edellytykset luvan myöntämiseen ovat olemassa luparatkaisusta ja sen perusteluista ilmenevästi. Lähteen veden riittävyyttä koskevan huomautuksen osalta aluehallintovirasto toteaa, että luvassa on luvan saajille asetettu vedenoton enimmäismäärää koskevat rajoitukset edellytyksellä, että vettä edelleen riittää myös muistuttajien tilan tarpeisiin. Hakijoiden antaman selvityksen mukaan lähteestä purkautunut virtaama on ollut noin 95 m 3 vuorokaudessa. Vaikka lähteestä purkautuva virtaama pienenee huomattavasti kuivina kausina, lähteen virtaamaksi voidaan kuitenkin arvioida vähintään nyt otettavaksi sallittu määrä 2,25 m 3 vuorokaudessa. Hakijoiden ilmoituksen mukaan vesi ei ole loppunut kaivosta milloinkaan sen noin 30 vuotta kestäneen käytön aikana. Kun lisäksi otetaan huomioon muistuttajien oikeus veden ottoon hakemuksen kohteena olevasta kaivosta ja vedenoton määrää koskevat rajoitukset, vettä riittää sekä hakijoiden että muistuttajien tarpeisiin. Vaatimus asianhoitokuluista hylätään. Aluehallintovirasto toteaa, että vesilain 16 luvun 27 :n 1 momentin mukaan asianosaiset vastaavat kuluistaan aluehallintovirastossa. Vesilain 16 luvun 27 :n 2 momentin mukaan asianosaisella on kuitenkin oikeus saada korvaus kuluistaan muun muassa silloin, kun hänen on ollut tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin osoittaakseen, että hänelle aiheutuu hankkeesta vahinkoa, taikka milloin kulujen korvaamiseen on muutoin erityistä syytä. Tällä päätöksellä ei muistuttajille ole määrätty suoritettavaksi muuta korvausta kuin käyttöoikeuden myöntämisestä maksettava, hakijoiden esittämän korvauksen suuruinen korvaus. Tämän huomioon ottaen aluehallintovirasto katsoo, ettei kulujen korvaamiseen ole erityistä syytä, minkä vuoksi muistuttajat joutuvat pitämään kulunsa vahinkonaan. Sakkomaksun määrääminen hylätään vesilakiin perustumattomana. Ennakoimattomasta vahingosta voidaan vaatia korvausta edellä kohdasta "Ohjaukset" ilmenevällä tavalla. Muut vaatimukset, joihin edellä ei ole erikseen vastattu, hylätään edellä ilmenevät luvan myöntämisen perustelut ja lupamääräykset huomioon ottaen aiheettomina.

12 12 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Vesilaki (264/1961) 9 luku 4 1 momentti, 6, 11, 15 1 momentti ja 18 sekä 11 luku 1 3 momentti, 3 1 momentti 1) kohta, 14 ja 14a 3 momentti Vesilaki (587/2011) 19 luku 3 1 momentti KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelut Käsittelymaksun määräämiseen sovelletaan tämän asian vireilletuloajankohtana voimassa olleita säännöksiä Alla mainitun asetuksen (1145/2009) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan muun pohjavettä koskevan asian käsittelymaksu on euroa. Oikeusohjeet Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) 7 1 ja 2 momentti

13 13 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Jukka Sihvomaa Heino Hirvikoski Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Heino Hirvikoski. Tiedustelut: asian esittelijä, puh HH/hh Liite Valitusosoitus Päätös Päätös tiedoksi Hakijat/ Asianajotoimisto Eskonpekka Oy Kainuun ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat Suomussalmen ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus

14 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Linnankatu 1 3 postiosoite: PL 293, Oulu puhelin: vaihde telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 6/12/2 Dnro PSAVI/25/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 6/12/2 Dnro PSAVI/25/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 6/12/2 Dnro PSAVI/25/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 1 ASIA Levi- ja Sirkkajärven kunnostaminen Vaasan hallinto-oikeuden 2.11.2009 antamalla päätöksellä palauttamalta osalta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/12/2 Dnro PSAVI/40/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/12/2 Dnro PSAVI/40/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 40/12/2 Dnro PSAVI/40/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 1 ASIA Käyttöoikeuden myöntäminen pohjavedenottamoita ja vesijohtoa varten tarvittaviin, tilaan Kuusirinne RN:o 7:8 kuuluviin

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Koppnäsin keskuskalasataman aallonmurtajan pysyttäminen, vesialueen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot