Projektikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektikatsaus 2007-2008"

Transkriptio

1 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction Oy SR-Instruments Oy Kau ajoen Rautacenter Oy Puukeskus Oy Päivittäistavarakauppa ry Teknisen Kaupan alveluiden Yhdistys ry Bufab MercaPartner Oy GLi Service Oy Proxion Oy Asianajo oimisto Lepistö & Mäkinen Oy Compass Management Partners Oy Consilium Marine O CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Eera Finland Oy Fondia Oy JC Innovation O Komia Design Oy Life Works Consulting Oy Nixu Oy REACH-palveluntarjoajaverkos Solutions Space Oy Spinverse Oy Steerco Oy SWECO Industry Oy KTI Kiinteistöt to Oy Energiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction Oy SR-Instruments Oy

2 2 Sisällysluettelo Serve-ohjelmassa rahoitetut yritys- ja tutkimushankkeet YRITYSHANKKEET Teollisuuden palveluliiketoiminta Energiateollisuus ry Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa... 8 Sandvik Mining and Construction Oy Palvelukonseptin rakentaminen ja hallinta globaalissa partneriverkostossa... 9 Kauppa Kauhajoen Rautacenter Oy Ketjuriippumaton menestyskonsepti haja-asutusalueen itsenäisille rautakaupoille Puukeskus Oy Puukeskus-konseptin kehittäminen Päivittäistavarakauppa ry PTY:n e-learning-palvelukonsepti Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry ServTek Foorumi - Teknisen kaupan palveluliiketoiminnan kehitysfoorumi Logistiikka Bufab MercaPartner Oy Sopimustoimittajamallin kehittäminen hallituksi palvelukokonaisuudeksi teollisuuden VMI-ympäristössä (VETO) GLi Service Oy Tukipalvelujen keskitetty johtaminen... 17

3 3 Proxion Oy LOKATE - Logistiikkasuunnittelun, koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Liike-elämän palvelut 3 Step IT Group Oy Fixed Asset Service for Mobile World Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy NetLegis-kehittämisprojekti Compass Management Partners Oy Konsepti nopeaan strategian käytäntöönvientiin Consilium Marine Oy NAHU-navigointilaitteiden huoltopalvelu CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Sirius-project Eera Finland Oy Koillisväylä yrityksille uutta kannattavaa kasvua JC Innovation Oy Globaalia liiketoimintaa organisaatioiden innovaatio- ja yhteistyökyvyn kehittämisestä Komia Design Oy Muotoilupalveluiden tuotteistaminen, kaupallistaminen ja markkinalanseeraus Life Works Consulting Oy Palvelutuotantoa ohjaavien prosessien kehittäminen osaamisintensiivisen asiantuntijatyön tueksi Nixu Oy Information Security management service concept development REACH-palveluntarjoajaverkosto REACH-rekisteröintipalvelun konseptointi Solutions Space Oy FRANC-project Spinverse Oy Development of a novel business model and service platform... 33

4 4 Steerco Oy Verkkopalveluiden tavoitteellisuuden, seurannan ja tulosten mittaamisen konsultointipalvelut SWECO Industry Oy Service Development Project Kiinteistöliiketoiminta KTI Kiinteistötieto Oy ja Teknillinen korkeakoulu Asiakaslähtöiset ja innovatiiviset kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut (ASI) - Kilpailukyky, laatu ja läpinäkyvyys TUTKIMUSHANKKEET Hanken Svenska handelshögskolan, Center for Relationship Marketing and Service Embedding services in customer contexts, activities, practices and experiences (ESCAPE) Hanken Svenska handelshögskolan, Center for Relationship Marketing and Service The role of Customer Information in Service Innovation (CinSIn) Helsinki School of Economics, Department of Marketing and Management SystemI Helsinki University of Technology, BIT Research Center SerMacII - Service Machine Evolution - Contract Governance in Co-creation of Value Helsinki University of Technology, Helsinki Institute for Information Technology & University of Art and Design Helsinki extremedesign Lappeenranta University of Technology Customer excellence on services R&D (CEOS) Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos AAPO Asiakasarvopohjainen liiketoiminta murrosvaiheen palvelutoimialat Teknillinen korkeakoulu ja KTI Kiinteistötieto Oy Asiakaslähtöiset ja innovatiiviset kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut (ASI) - Kilpailukyky, laatu ja läpinäkyvyys... 48

5 5 University of Oulu, Faculty of Economics and Business Administration ModSeC - Modularity enabling the development of new innovative service offerings University of Turku, Centre for Maritime Studies TRALIA Value added services of transit traffic VTT Technical Research Centre of Finland & Turku School of Economics C-Understanding Development of customer understanding in strategic industrial services... 52

6 6 Saatesanat Uusia, rohkeita avauksia palveluinnovaatioiden kentällä Serve Palveluinnovaatioiden edelläkävijöille -ohjelma vauhdittaa asiakaskeskeisten, tietoon ja osaamiseen perustuvien palveluinnovaatioiden syntymistä ja kehittymistä. Tekes käynnisti Serve-ohjelman maaliskuussa 2006 ja keväällä 2009 ohjelmakautta pidennettiin vuoden 2013 loppuun saakka. Samalla ohjelmaa uudistettiin sisällöllisesti. Jatkossa ohjelma keskittyy korkean lisäarvon palvelujen kehittämiseen erityisesti kaupan arvoketjussa, teollisuudessa ja liike-elämän asiantuntijapalveluissa. Servessä rahoitetaan yritysten tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden lopputuloksena syntyy palvelujen edelläkävijäkonsepteja ja edelläkävijäyrityksiä, jotka toimivat suomalaisina lippulaivoina kansainvälisilläkin markkinoilla. Lisäksi ohjelmassa rahoitetaan palveluinnovaatioita koskevaa akateemista tutkimusta ja tarjotaan yrityksille ja tutkijoille erilaisia mahdollisuuksia verkottumiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Ohjelman kokemusten perusteella yritysten kiinnostus ja innostus systemaattiseen palveluliiketoiminnan kehittämiseen lisääntyy vuosi vuodelta. Kesäkuuhun 2009 mennessä Servessä on rahoitettu 156 yritysten palvelukehityshanketta ja 43 tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen hanketta. Eniten on rahoitettu KIBS-toimialoilla ja teollisuudessa toimivien yritysten tutkimus- ja kehityshankkeita. Tässä projektikatsauksessa esitellään Serven hankesatoa vuosilta Mukana on 25 yritysten ja 11 tutkimusryhmien hanketta, jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä ja rohkaisijoina palveluliiketoiminnan kehittämiseen myös muille yrityksille. Projektikatsauksessa mukana olevat yrityshankkeet ilmentävät hyvin palveluinnovaation monimuotoisuutta. Hankkeissa on kehitetty mm. uusia palvelutuotteita ja -prosesseja, uusia liiketoimintamalleja, uudenlaisia tapoja asiakkaan kohtaamiseen ja uusia verkostomaisia toimintatapoja. Tulosten perusteella palveluliiketoiminnan systemaattinen ja laaja-alainen kehittäminen koetaan yhä merkityksellisemmäksi useissa yrityksissä eri toimialoilla. Tulevaisuuden toimintaympäristö edellyttää yrityksiltä innovatiivisia ja skaalautuvia toimintamalleja, jotka erottuvat kilpailijoista asiakkaalle tuotettavan arvon perusteella. Kansainvälisesti menestyvät innovaatiot

7 7 syntyvät usein täysin uusille rajapinnoille esimerkiksi perinteisten toimialojen välillä. Edelläkävijäkonsepteissa yhdistetään ennakkoluulottomasti yrityksen omaan alaan kuuluvaa substanssiosaamista sekä asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärrystä. Tämän projektikatsauksen hankkeet ovat rohkaisevia esimerkkejä siitä, että yrityksillä on halua ja osaamista tarttua palveluliiketoiminnan kehittämisen haasteisiin ja tähdätä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Katsauksessa esiteltävissä julkisen tutkimuksen hankkeissa tarkastellaan mm. asiakasymmärrystä, asiakkaan tarpeita ja erilaisia rooleja palveluprosessissa sekä palvelun arvon muodostumista eri toimialoilla. Tutkimushankkeissa tehdään korkeatasoista työtä niin akateemisen maailman kuin suomalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Tutkimusongelmia työstetään tiiviisti yrityskumppaneiden kanssa myös kansainvälinen liiketoiminta huomioiden. Myös tulevaisuudessa tarvitaan kansainvälisesti korkeatasoista, yritysten liiketoiminnallisia haasteita tukevaa tutkimusta palveluinnovaatioista. Tekesin ohjelmissa rahoitetut yrityshankkeet ovat sisällöltään aina luottamuksellisia eikä yrityksellä ole velvollisuutta esitellä hankkeen tuloksia laajasti julkisuudessa. Tässä katsauksessa julkaistavat kuvaukset ovat yritysten itsensä laatimia ja hyväksymiä. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Kiitos kuuluu myös tutkimusryhmille, jotka ovat laatineet kuvaukset julkisen tutkimuksen hankkeistaan. Katsauksen kokoamisesta on vastannut Serven ohjelmakoordinoinnin puolesta Hanna Koskela Advansis Oy:stä. Helsingissä Minna Suutari Serve-ohjelman päällikkö Tekes

8 8 YRITYSHANKKEET Teollisuuden palveluliiketoiminta Energiateollisuus ry Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa Sähköverkkoyhtiöt ovat 2000-luvulla laajentaneet ostopalveluiden ja toimintojen ulkoistamisen hyödyntämistä. Sähkö- ja energiayhtiöt ovat ulkoistaneet mm. verkonrakennus-, huolto- ja kunnossapitotoimintojaan sekä jossain määrin myös mittaustoimintojaan. Kuitenkaan toiminnan ulkoistamisen tehokkuutta, toiminnallisia vaikutuksia tai toteutuneita kustannussäästöjä ei ole luotettavasti ja yleisesti selvitetty. Ostopalveluiden käytössä on yrityskohtaisia eroja, mutta erityisesti sähköverkkojen urakointi- ja kunnossapitotyöt ostetaan monesti verkkoyhtiöiden ulkopuolelta. Toimintoja, joita on vaikeampi erottaa muusta toiminnasta, kuten suunnittelutehtäviä, on puolestaan hankittu selvästi vähemmän ulkopuolelta. Verkkoliiketoiminnassa on monia erityispiirteitä, joilla on myös vaikutusta ostopalveluiden käyttöä koskeviin ratkaisuihin. Toimialalle on tyypillistä, että yritykset eivät ole täysin toisistaan riippumattomia omistuksen suhteen, mikä monimutkaistaa normaalia kilpailutilannetta markkinoiden toiminnassa. Palvelumarkkinoiden olemassaolo on edellytys palvelun hankinnalle, mutta toisaalta palveluntarjoajia ei ole, jos palveluita ei hankita. Sähköverkkoalan erityispiirteinä ovat myös kunnallisen omistajuuden vahva rooli ja verkkojen luonnollinen monopoliasema. Myös tietojärjestelmien keskeinen rooli on nähty alalla usein yritysten välisiä rajapintoja ohjaavaksi tekijäksi. Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa -hankkeessa on toteutettu mm. laajahko kysely Energiateollisuuden jäsenyhtiöille, missä on kartoitettu yhtiöissä toteutetut ulkoistukset, eriyttämiset sekä näiden toimintojen kokemukset, taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset että niihin liittyvät edut ja haitat. Hankkeesta on laadittu julkaisu: Anna Aminoff, Ilmari Lappeteläinen, Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Kaisa Tahvanainen, Pertti Järventausta & Petri Trygg: Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa, VTT Tiedotteita Research Notes 2462, Edita Prima Oy, Helsinki Julkaisussa kuvataan ostopalveluiden käyttöön liittyviä yksityiskohtaisia tuloksia palvelukohtaisesti. Verkkoliiketoiminnan ostopalvelut jaetaan 18 eri toimintoon ja näiden pohjalta ostopalveluiden käyttöä tulkitaan yleisesti. Palveluiden hankintaa ohjaavat tavoitteet voivat vaihdella eri ostopalvelujen kohdalla. Päätösten taustalla ovat usein tehokkuuden ja laadun parantaminen. Kustannustavoitteiden lisäksi tavoitellaan monesti mm. omaan ydintoimintaan keskittymistä tai lisäresurssien saantia. Riskeinä nähdään mm. kilpailun puuttuminen markkinoilla tai kriittisten tietovirtojen katkeaminen. Lopulliset päätökset siirtyä ostopalveluiden käyttöön perustuvat odotettavien hyötyjen ja mahdollisten riskien yhteisvaikutukseen. Kokemukset ostopalveluiden käytöstä ovat positiivisia. Noin 90 prosenttia kyselyihin vastanneista verkkoyhtiöistä olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ostopalveluiden käyttöön. Näyttäisi siltä, että vain poikkeustapauksissa tavoitteita ei saavutettaisi pidemmänkään ajan puitteissa. Ostopalveluiden käyttö edellyttää huolellista valmistelua onnistuakseen. Palveluntarjoajat ja verkkoyhtiöt ovat kokeneet, että ostopalveluiden hankintataidot ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella. Hankinta palvelun luonteesta ja sen vaikutuksesta muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tärkeää on pohtia kustannuksiin

9 9 ja laatuun sekä mm. tietojärjestelmäkysymyksiin liittyviä tekijöitä. Palvelun tuotanto ja hankinta edellyttävät yhteispeliä verkkoyhtiöltä sekä toimittajalta. Monesti ostopalveluun siirrytään askel kerrallaan. Näin voidaan ehkäistä virheitä ja kasvattaa tietämystä hankintaan ja toimintoihin liittyvistä asioista. Toistaiseksi sähköverkkoyhtiöt ovat hankkineet ostopalveluina lähinnä sellaisia palveluita, joita ne aiemmin ovat itse tehneet, ja täysin uusia palveluja on syntynyt vähän. Tulevaisuuden verkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan myös alaa suuremmat megatrendit. Jatkossa energian käytön tehostamista tullaan vaatimaan samoin kuin häiriötöntä sähkönjakelua kaikissa olosuhteissa. Kuten tähänkin asti, myös tulevaisuudessa sähköverkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan poliittiset linjanvedot. Myös uhkakuvat ilmaston ääriolosuhteiden yleistymisestä saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa esimerkiksi maakaapeleiden suosimisena. Näillä tekijöillä tulee varmasti olemaan vaikutuksensa myös ostopalveluiden käyttöön ja ne saattavat synnyttää uutta liiketoimintaa palveluntuottajamarkkinoille. Hankkeen keskeisimpiä havaintoja on, että ostopalveluiden käyttö parantaa tehokkuutta. Toinen havaittu seikka on, että verkkoliiketoiminnassa julkisen ja yksityisen liitto toimii (public, private, partnership). Palveluntuottajan pitää olla riippumaton, jotta ostopalvelulla saavutetaan paremmat lopputulokset. Hanke alkoi syyskuussa 2007 ja päättyi tammikuussa Yhteyshenkilö Energiateollisuus ry, Pertti Lindberg Sandvik Mining and Construction Oy Palvelukonseptin rakentaminen ja hallinta globaalissa partneriverkostossa Kehityshankkeen teema on liikkuvien työkoneiden elinkaaripalveluiden kehittäminen sekä pilotointi Sandvikin globaalissa asiakas-ja yhteistyöverkostossa. Hanke toteutetaan Sandvik Mining and Construction Oy:n toimesta ja se keskittyy Construction-asiakassegmenttiin. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myöhemmin koko Sandvik Mining and Construction liiketoiminta-alueen mittakaavassa. Palvelukonseptista Palvelukonsepti rakennetaan takaamaan laadukas palvelutaso ja tekninen tuki asiakkaille eri markkinaalueilla paikalliset olosuhteet huomioiden. Pyrkimyksenä on järjestää elinkaaripalvelut samanlaisiksi koko työkonefleetille eri puolilla maailmaa. Construction-segmentin asiakkaat ovat tyypillisesti pieniä urakointiyrityksiä, joilla on käytössään muutaman laitteen työkonekanta. Asiakkailla saattaa olla käynnissä useita urakoita ja laitteet ovat jatkuvassa liikkeessä työmaalta toiselle. Näin ollen esimerkiksi laitteet ovat esimerkiksi huoltoa ajatellen liikkuvia maaleja. Tämä tekee huolto- ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä haasteellisemman tehtävän kuin esimerkiksi kaivosasiakkaille, joiden laitteet voivat olla pitkiä aikoja samassa paikassa ja helpommin huolto- ja muiden palvelujen tavoitettavissa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää koko Construction-segmentin laajuista palvelukonseptia eli palveluliiketoimintamallia. Palveluiden kehittämisen lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja markkinoilta saadut signaalit. Palvelutuotteiden sekä palvelumoduulien kehittäminen, tuotteistaminen ja johtaminen tapahtuu Suomessa hyödyntäen viimeisintä tarjolla olevaa teknologiaa. Palvelun etulinjassa asiakkaalle

10 10 toimittaa Sandvik, Sandvikin edustaja tai Sandvikin yhteistyökumppani. Palvelutuotannon korkein kompetenssi on etulinjassa ja palvelutuotteet mukautetaan paikallisten tarpeiden mukaisiksi. Sandvikin osaamis- ja koulutuskeskukset varmistavat, että elinkaaripalvelujen vaatimaa osaamista on saatavilla eri markkina-alueilla. Tärkeä osa kehityshanketta ovat pilotit eri osa-alueilla. Näistä saadun kokemuksen ja palautteen perusteella kehitetään palvelukonseptia ja sen eri osa-alueita eteenpäin. Aikataulu ja yhteistyötahot Palveluliiketoimintakonseptin kehitystä toteutetaan yhteistyössä kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, joilla on mittava kokemus palveluliiketoiminnasta yleisellä tasolla sekä liiketaloudellisten ominaisuuksien tutkimismahdollisuuksia laajemmassa määrin kuin Sandvikilla. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten osaamistaan voidaan hyödyntää alueilla, joihin Sandvikilla ei ole tarvittavia resursseja. Lisäksi ne pystyvät tuomaan konseptin kehitykseen ulkopuolisen sekä puolueettoman näkökulman. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Sandvikin markkina-alueiden jälkimarkkinaliiketoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa sekä Sandvikin maakohtaisten myyntiyhtiöiden kanssa. Kokonaishanke jakaantuu 24 kuukaudelle, Q2 / 2008 Q3 / Hankkeen lopputuloksena muodostuu palveluliiketoiminnan malli Construction-segmentille hyödyntäen Services Center -ajatusta sekä sisältäen palveluiden, palveluarkkitehtuurin sekä -infrastruktuurin määrittelyt. Tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin koko SMC:n laajuisesti. Palveluliiketoimintamallin kehityshankkeella haetaan ensisijaisesti palveluliiketoiminnan kasvua globaalisti sekä sen kautta kasvua koko jälkimarkkinaliiketoiminnassa ja uusien laitteiden myynnin osalta. Sandvik Mining and Construction (SMC) on yksi ruotsalaisen Sandvik-konsernin kolmesta liiketoimintaalueesta. Sandvik Mining and Construction -liiketoiminta-alue tarjoaa markkinoiden laajimman tuotevalikoiman laitteita ja palveluita kaivoksiin ja rakentamiseen liittyvän kallion sekä mineraalin louhintaan ja sen toiminnot ovat globaaleja. Sandvik Mining and Construction Oy Suomessa suunnittelee, markkinoi ja valmistaa laitteita kaivos- ja rakennusteollisuudelle maanalaiseen ja -päälliseen poraukseen, louhintaan, rikotukseen, rakenteiden purkamiseen sekä louheen siirtoon ja kuljetukseen. Tuotetarjontaan kuuluvat myös palvelu-ja huoltoliiketoiminta sekä louhinnan työkalut. Suomessa yrityksellä on tuotantolaitokset sekä toimipisteet Tampereella, Turussa, Hollolassa, Lahdessa, Lohjalla ja Vantaalla. Tuotteita ja palveluita myyvät Sandvikin omat myyntiyhtiöt sekä Sandvikin valtuuttamat edustajat maailmanlaajuisesti yhdeksällä eri markkina-alueella. Yhteyshenkilö Sandvik Mining and Construction Oy, Kimmo Jokela

11 11 Kauppa Kauhajoen Rautacenter Oy Ketjuriippumaton menestyskonsepti haja-asutusalueen itsenäisille rautakaupoille Lähtökohtaisesti itsenäisellä rautakaupalla on vaikeuksia pärjätä suurten ketjujen puristuksessa. Hajaasutusalueiden kuluttajien erikoispiirteitä ei ole vielä rautakaupassa täysin huomioitu. Maaseudulla ja haja-asutusalueella itsenäisten rautakauppojen on nähtävä oma rooli laajemmin kuin vain perinteisenä rautakauppana. On osattava verkostua paikallisten rakennusalan ja muiden yritysten sekä maatilojen kanssa ja osattava ottaa niiden paikalliset erikoistarpeet paremmin huomioon. Koko alaa on kyettävä katsomaan täysin uudesta suunnasta. Haja-asutusalueille tarvitaan kokonaan uudenlainen rautakauppakonsepti itsenäisille ketjusta riippumattomille yrittäjille. Kehitysprojektin tavoitteena on Kauhajoen Rautacenterin liiketoiminnan kehittäminen ja kilpailukyvyn kartoittaminen. Projektissa on teetetty markkinointitutkimus vuonna 2009, missä selvitettiin vallitseva markkinatilanne. Kehitysprojektin vaiheet 1. Konseptiaihion valmistelu Konseptiaihion valmistelussa nykytilanteen analyysi on lähtökohta toiminnan tarkentamiseen ja kilpailuedun mietintään. Hallitun kehittämisen avainkysymykset ovat: Mitkä osat nykytoiminnassa tuottavat tänään kilpailuetua? Missä asioissa on muihin verrattuna selvästi parannettavaa? Miten nykytoimintaa pitää kehittää, jotta varmistetaan tulevaisuuden menestys? 2. Konseptin luonti Kehitetään yrityksen konsepti, strategia ja kilpailuetu sekä toimintasuunnitelma ohjaamaan koko toimintaa ja kehittämistä tulevaisuudessa. 3. Konseptin testaus Työpajat Eeran ja Rautacenterin välillä, jossa konseptin käytännöntestaus suunnitellaan.

12 12 4. Konseptin arviointi ja viimeistely Seurantapalaverit, joissa konseptin toimivuutta arvioidaan ja konseptia viimeistellään. Projektin tuloksena saadaan uusi konseptoitu toimintamalli, jota voidaan tarjota myös muille Rautanet-ketjun yrityksille. Kehityshankkeen myötä on karsittu päällekkäisiä tavarantoimittajia ja järjestetty kauppa-varastotiloja uuteen ja myyvämpään järjestykseen. Myymäläsuunnitelmassa on käytetty ulkopuolista asiantuntija-apua ja projektin seurauksena myymäläkonsepti on muuttunut selkeämpään suuntaan. Lisäksi henkilöstön vastuualueet ovat selkeytyneet ja toimintamalli on kaikille selvä. Projektissa tuotetaan seuraavat dokumentit: projektisuunnitelma, seurantaraportit, kokousten muistiot ja loppuraportti. Yhteyshenkilö Kauhajoen Rautacenter Oy, Kai Kunnaspuro Puukeskus Oy Puukeskus-konseptin kehittäminen Puukeskus on Suomen johtava puupohjaisten rakennustarvikkeiden ja materiaalien erikoisliike. Puutuotteiden ohella Puukeskuksen tuotevalikoimaan kuuluvat rakennus- ja rautakauppatuotteet. Asiakaskunnasta suurin on puuta raaka-aineenaan käyttävä teollisuus. Muita merkittäviä asiakkaita ovat rakennusliikkeet, jälleenmyyjät ja kuluttajat. Puukeskuksella on 23 toimipistettä Suomessa, kuusi Venäjällä ja yksi Virossa. Puukeskuksen konseptin kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää monistettava palvelukonsepti puupohjaisten rakennustarvikkeiden kaupan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Projektin osa-alueita ovat mm. myymäläkonsepti, ketjumalli ja kansainvälistyminen.

13 13 Projektin myötä Puukeskukselle on kehitetty puu- ja rakennustarvikkeiden myymäläkonsepti, jonka kohderyhmänä on ammattiasiakkaat. Vantaalle ja Lahteen on toteutettu täysin uudet toimipisteet pilottina uuden konseptin mukaisesta myymälästä. Konseptimyymälän suunnittelussa on haettu ratkaisuja, joilla saavutetaan kustannustehokas monistettavuus. Uusilla ratkaisuilla on saatu toimintaa asiakaslähtöisemmäksi ja asioinnin helppoutta on parannettu. Samalla Puukeskuksen toimintaa on kehitetty ketjuna esim. toimintatapojen, seurannan ja asiakaslupauksen osalta. Projektin aikana Puukeskuksen toiminta on laajentunut Pietarin alueelle. Tämän markkinan tutkiminen ja osaamisen kasvattaminen on ollut osa projektia. Projektin tuloksena on saatu Puukeskukselle uusi konsepti, joka mahdollistaa yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Projekti aloitettiin syyskuussa 2007 ja se jatkuu osittain vuoden 2009 loppuun. Keskeisiltä osiltaan projekti on jo valmis. Projektissa kesken on vielä uuden konseptin analysointi ja joidenkin konseptin osa-alueiden tutkimus ja kehitystyö. Tutkimuksessa Puukeskuksen kumppanina on ollut Helsingin kauppakorkeakoulu. Yhteyshenkilö Puukeskus Oy, Tero Airaksinen +358 (0) Päivittäistavarakauppa ry PTY:n e-learning-palvelukonsepti PTY e-learning -palvelun tarkoitus on tuottaa PTY:n jäsenyrityksille yhteisiä massakoulutuksia nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tarjottavat koulutukset liittyvät toimialan yhteisten käytäntöjen ja ohjeistusten, kuten omavalvonnan kouluttamiseen samansisältöisinä kaikille PTY:n pt-kaupan jäsenyrityksille. E-learning-ratkaisu perustuu digitaaliseen ja web-selaimen kautta käytettävään verkkopalveluun. Palvelun koulutusmateriaali ja sisältö räätälöidään kulloistakin käyttötarkoitusta varten. Palvelu sopii erityisen hyvin kaupan myymälähenkilökunnan kouluttamista varten, koska koulutettavien määrä on suuri ja koulutettavia on ympäri Suomea. Koska kyseessä on PTY:n organisoima koulutusmateriaali ja -palvelu, on sen sisältö kaikille sama kaupparyhmästä riippumatta. Palvelukonseptin kansainvälinen uutuusarvo PTY:n hanke perustuu seuraavaan liiketoimintamalliin: 1. Toimialan yhteiset käytännöt ja ohjeistukset koskevat toimintoja, jotka eivät ole yritysten ydinliiketoimintaa eivätkä kilpailutekijöitä, vaan yrityksen yhteiskuntavastuullisuuteen liittyviä toimintoja, joiden avulla suojataan niin henkilökuntaa, asiakkaita kuin ympäristöäkin. 2. Yhteiskuntavastuullista toimintaa koskevien toimialan yhteisten käytäntöjen ja ohjeistusten suunnitteleminen ja toteutettaminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. 3. PTY tarjoaa jäsenyrityksilleen ajantasaiset, toimialan yhteiset käytännöt ja ohjeistuksen, niiden koulutuksen ja testauksen. 4. Hankkeessa palvelukonseptia pilotoidaan ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin vastuullisuuspassikoulutus ja -testaus toimintamallilla, jota voidaan tarvittaessa laajentaa myös muihin yhteiskuntavastuun kannalta keskeisiin toimintoihin, kuten myymälöiden ympäristö- ja turvallisuustyöhön.

14 14 Toimialojen yhteisten käytäntöjen ja ohjeistusten jalkauttamisen tehostaminen on ratkaisu, jolle on tarvetta kansainvälisestikin, kun henkilökuntaa koulutetaan yhteiskuntavastuullisuuden vaatimuksesta tehtyjen yhteisten käytäntöjen ja ohjeistusten noudattamiseen. Ratkaisu nousee suomalaisesta yhteiskuntamallista ja on siten kansainvälisesti uusi. Mallin monistettavuus Toimintamalli on monistettavissa yritysten ja viranomaisten yhteistyöhön myös muilla toimialoilla kuin päivittäistavarakaupassa sekä Suomessa että muissa maissa. Hankkeen toteuttaminen Esikonseptointivaiheessa laaditaan karkean tason malli kehitettävällä elearning-palvelulle sekä suunnitellaan ja määritellään valittu, toiminnallisesti rajattu elearning-palvelupilotti. Pilotoitavaksi koulutuspaketiksi on valittu ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvonnan toimenpideohjelma eli ikärajapassi, jonka avulla yritykset varmistuvat toiminnan yhdenmukaisesta tasosta ikärajavalvottavien tuotteiden myynnissä. Konseptin laajennusvaiheessa syvennetään esikonseptointivaiheen aikana syntynyttä karkeaa mallia huomioiden PTY:n jäsenyritysten: Nykyinen koulutusprosessi ja -käytännöt koskien myymälähenkilökunnan koulutusta Tyypillisen, koko myymäläverkostoa koskevan koulutuksen läpiviennin kesto ja kustannukset nykyisellä toimintamallilla elearning-konseptin sopivuus ja sovellettavuus kaupan koulutustarpeisiin elearning-konseptin avulla saavutettavat tehokkuushyödyt ja koulutuksen läpiviennin nopeusvaikutukset Pilotointivaiheen aikana ja erityisesti pilotointijakson lopussa kerätään PTY:n jäsenyrityksiltä palautetta pilotin toimivuudesta ja sen soveltuvuudesta koulutuskäyttöön. Tulosten analysoinnin avulla pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Soveltuuko elearning-konsepti myymälähenkilökunnan omatoimiseen kouluttautumiseen moniyritysympäristössä? Olivatko saavutetut tulokset linjassa ennakoitujen tulosten kanssa? Mikäli merkittäviä poikkeamia tunnistetaan, on pyrittävä arvioimaan niiden syyt. Miten hyvin käyttäjät arvioivat palvelun toimivan, havaittiinko käyttöä estäviä tai haittaavia seikkoja? Miten hyvin pilotoitava koulutuspaketti istuu jäsenyritysten koulutusmalleihin ja -prosesseihin? Pilotointivaiheen tulosten analysoinnin jälkeen arvioidaan laajemmin elearning-konseptin sopivuus ptkaupan yritysten yhteiskäyttöiseksi koulutusympäristöksi. Mikäli arvioinnin jälkeen elearning-konsepti nähdään hyväksi ja realistiseksi tavaksi tarjota koulutuspalveluita PTY:n jäsenyritysten myymälähenkilökunnalle, laaditaan jatkokehitystä varten integroitu toiminnallinen ja tekninen konseptikuvaus. Jatkokehitystyöhön kuuluu olennaisena osana roadmapin rakentaminen elearning-palvelun laajennetun käyttöönoton osalta. Hanke toteutetaan vuoden 2009 aikana. Yhteyshenkilö Päivittäistavarakauppa ry, Ilkka Nieminen

15 15 Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry ServTek Foorumi - Teknisen kaupan palveluliiketoiminnan kehitysfoorumi Tausta Teknisen kaupan liiketoimintaympäristö on globalisaation ja toisaalta Suomen itäisten ja eteläisten lähialueiden markkinoiden kehittyessä muuttumassa voimakkaasti. Suomalaisilla teknisen kaupan yrityksillä on iso kasvupotentiaali päämies-palveluintegraattori-loppuasiakas -arvoketjun hallintaosaamisessa ja innovatiivisten palveluiden tarjoamisessa tähän arvoketjuun ja sen eri osapuolille: Loppuasiakkaiden (= pääasiallisesti teollisuusyritykset) suuntaan palvelut tarkoittavat tuotekeskeisiä elinkaaripalveluita, sekä enenevässä määrin loppuasiakkaan liiketoimintaa tukevia ratkaisuja, kuten suorituskyky- ja operointisopimuksia. Loppuasiakkaiden lisäksi palveluintegraattorit (=teollisuuden palveluita jo tarjoavat yhtiöt) ovat nousemassa keskeisiksi asiakkaiksi teknisen kaupan yrityksille erityisesti tuotteeseen kohdistuvien elinkaaripalveluiden osalta. Päämiesten suuntaan palvelun voi määritellä niin, että teknisen kaupan yritykset tuntevat suomalaisten ja lähialueiden kehittyvien markkinoiden yritysten ja markkinoiden erityispiirteet päämiehiä paremmin, varsinkin kun siirrytään transaktiopohjaisesta tukkukaupasta palveluliiketoimintaan. Tavoitteet ja hyödyt ServTek Foorumin tavoitteena on verkottaa teknisen kaupan yrityksiä, tukea yritysten kansainvälistymistä, parantaa kyvykkyyttä tulevaisuuden asiakastarpeiden ennakointiin sekä kehittää ja tukea asiakkaille arvoa tuottavan palveluliiketoiminnan implementointia loppuasiakkaiden, palveluintegraattoreiden ja päämiesten suuntaan. Foorumiin osallistuvat yritykset saavat ja määrittelevät malleja ja työkaluja, joiden avulla kehitetään systemaattisesti mietittyä ja kestävästi rakennettua palveluliiketoimintaa, sekä muodostetaan pitkäjänteisiä asiakassuhteita. Toteutus Hankkeessa rakennetaan yhteistyöfoorumi, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan benchmarkingiin teknisen kaupan alalla sekä liiketoiminta- että tutkimuslähtöisesti. Pääaktiviteetit ovat: Foorumikokoukset, joiden keskeisenä sisältönä ovat yritys-caset ja asiantuntijaluennot. RoundTable (RT) -työskentely on Foorumin toiminnan kivijalka. RT:t ovat eri aihealueiden mukaan toimivia työryhmiä, jonka tavoitteena on osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja erilaisten case-esimerkkien jakaminen ServTekin osallistujien välillä sekä muutosprosessien mallien ja menetelmien kehittäminen. Tyypillisesti yhteen RT:hen osallistuu 4-6 yritystä, jotka eivät ole toistensa kilpailijoita. Lisäksi toiminnassa etsitään sopivia verkottumiskanavia teknisen kaupan yritysten ulkopuolelle ja kehitetään yhteistyötä mm. SERVE-ohjelman ja BestServ Forumin (Teknologiateollisuuden palveluliiketoimintafoorumi) suuntaan. Hankkeessa aktivoidaan jatkuvasti uusia teknisen kaupan yrityksiä mukaan toimintaan sekä pyritään yritys- ja yritysryhmä- tai tutkimushankkeiden käynnistämiseen. Projekti toteutetaan vuosina Tavoitteena on muodostaa ServTek Foorumista pysyvä osa Teknisen Kaupan ja Palveluiden Liiton palveluliiketoimintaa edistävää toimintaa. Yhteyshenkilö Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry, Klaus Katara +358 (0)

16 16 Logistiikka Bufab MercaPartner Oy Sopimustoimittajamallin kehittäminen hallituksi palvelukokonaisuudeksi teollisuuden VMI-ympäristössä (VETO) Bufab Mercapartner tunnetaan merkittävänä tuotannon C-nimikkeiden toimittajana. Perinteisen tukkukaupan rooli teollisuudessa on muuntumassa lisääntyvässä määrin logistiikkapalveluiden suuntaan. Bufab Mercapartner on jo pitkään kehittänyt hyllytyspalveluratkaisuitaan kysyntää vastaavaksi. VETO-projektin tavoitteena on kehittää hyllytyspalvelua entistä monipuolisemmaksi palvelutarjoomaksi. Hyllytyspalveluiden englanninkielisenä vastineena käytetään usein lyhennettä VMI-palvelut (Vendor Managed Inventory), jossa toimittaja vastaa siitä, että asiakkaan varastossa on aina sopimuksen mukaisia tuotteita saatavilla. Asiakkaan kannalta tavoitteena on vähentää omaa hallinnollista ostotoimintaan, varastojen hallintaan ja tavaran vastaanottoon liittyvää työtä. Kysymys on kokonaisoptimin hakemisesta asiakkaan hallinnollisten kustannusten ja toimittajien hyllytyspalveluiden tuottamien kustannusten kokonaisuudessa. VETO-projektissa tullaan jäsentämään erilaisia hyllytyspalvelumalleja asiakkaan kannalta järkeviksi. VMImallien lisäksi on erilaisia muunnelmia riippuen asiakkaan ja toimittajan välisistä rooleista ja vastuista toiminnassa. Asiakas voi esimerkiksi vastata varastosaldojen seurannasta ja ilmoittaa tilauspisteen saavuttamisesta toimittajalle, joka vastaa toiminnasta muilta osin. Tällöin voidaan käyttää lyhennettä CMI (Co-Managed Inventory), jolla tarkoitetaan yhteisesti sovittua käytäntöä. Hyllytyspalveluliiketoiminnan tehokas johtaminen edellyttää myös pitkälle kehitettyjä kustannuslaskentaja hinnoittelujärjestelmiä. Palvelumyynnin ja tuotemyynnin aiheuttamat kustannukset ja tulot on pystyttävä pitämään erillään. Laskentajärjestelmien lisäksi VETO-projektissa keskitytään myös asiakkaan menekin ennustamistyökalujen kehittämiseen tarkoituksena taata tavaran saatavuus kaikissa kysynnän/tuotannon muutostilanteissa. Hyllytyspalveluiden kehittäminen erilaisten saatavilla olevien teknologioiden avulla tulee olemaan eräs Bufab Mercapartnerin tulevaisuuden haasteista. Teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseksi tullaan käyttämään hyllytyspalveluratkaisuiden kehittämisessä. Tavoitteena olevat hyllytyspalvelumallit tulevat vastaamaan teollisuuden asettamiin haasteisiin. Bufab Mercapartnerin hyllytyspalvelutoiminnan taso tulee edustamaan alan korkeinta tasoa Suomessa ja muualla Euroopassa. Hyllytyspalvelumarkkinat ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa teollisuudessa. Kilpailussa pärjätäkseen on jatkuvasti kyettävä soveltamaan kulloisia teknologisia ratkaisuita. Pidemmällä tähtäimellä VETO-projektin tuloksena syntyvät hyllytyspalveluratkaisut tulevat leviämään Bufabkonsernin kautta sen muihin kansainvälisiin yksiköihin. Lisäksi alalla toimivat muut tavarantoimittajat voivat kopioida näitä ratkaisuita ja tällä tavoin voivat lisätä alan kilpailua entistä tehokkaampaan suuntaan. VETO-projekti toteutetaan yhteistyössä VTT:n tutkijoiden kanssa. VTT on tehnyt soveltavaa tutkimusta VMItoimintaan liittyen (ks. Projektissa tehdään perusteellinen asiakashaastattelu, jossa selvitetään asiakkaiden tulevaisuuden ajatuksia sisääntulologistiikan järjestämiseksi.

17 17 Yhteyshenkilö Bufab Mercapartner Oy, Veijo Vainio (0) GLi Service Oy Tukipalvelujen keskitetty johtaminen Hankkeessa on kehitetty uusi innovatiivinen palvelukonsepti, jolla pyritään tarjoamaan lisäarvoa logistiikkaasiakkaiden liiketoimintaan. Kyseessä oleva tuote on tukipalvelujen 4PL-malli, joka toimii niin kutsutulla yhden luukun periaatteella eli asiakkaan on mahdollista saada kaikki tarvittavat palvelut yhdestä ja samasta paikasta. Konsepti perustuu verkostosopimuspalveluperiaatteeseen eli se linkittää yhteen asiakkaan tarpeet ja palveluntuottajien tuotteet sekä määrittää palvelutarpeen ja siihen tarvittavat palvelutuotteet tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kantavana ajatuksena on aikaansaada käyttäjälähtöinen ja räätälöitävissä oleva palvelukonsepti, jonka avulla asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja saada tukipalveluihinsa toimialakohtaista osaamista. Palvelukonseptin kustannustehokkuus, joustavuus ja modernin teknologian hyödyntäminen mahdollistavat reaaliaikaisten tietojen hyödyntämisen kautta tehokkaamman päätöksenteon asiakasyrityksissä. GLi Service Oy:n liiketoiminnan tukipalvelut erottuvat nykyisistä markkinoilla olevista palvelutuotteista juuri neuvontapalvelujen toimialakohtaisuudella, alan substanssiosaamisella ja eri palvelutuotteiden rajapintojen häivyttämisellä. Kehittämishankkeesta vastaavat pitkän logistiikka-alan kokemuksen omaavat GLi Yhtiöiden asiantuntijat. Kehittämishankkeessa tehdään myös yhteistyötä logistiikka-alalla toimivien yhteisyökumppanien kanssa. Hanke toteutetaan välisenä aikana. Yhteyshenkilö GLi Service Oy, Vesa Koivula Proxion Oy LOKATE - Logistiikkasuunnittelun, koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Proxion Oy on vahvassa kasvussa oleva automaatio-, infra- ja sähkötekniikan/raideliikennejärjestelmien investointi- ja kehityshankkeiden suunnittelu- ja projektipalveluihin erikoistunut yritys. Proxion Koulutuspalvelut on Rautatieviraston hyväksymä koulutuslaitos ja SETI Oy:n auktorisoima ja rekisteröimä kouluttaja. Yritys tarjoaa erityyppisiä turvallisuuskoulutuskokonaisuuksia sekä kokonaisvaltaisia projektinjohto-, asiantuntija-, ja suunnittelupalveluita julkishallinnon sekä teollisuuden vaativiin tarpeisiin. Proxion Oy:n toiminnassa korostuvat erityisesti laatu, luottamuksellisuus ja turvallisuus.

18 18 LOKATE-projektin ensisijaisena tavoitteena on ollut kehittää uutta liiketoimintaa ja liiketoiminnallisesti järkeviä palvelutuotteita. Tuotteet painottuvat rautatieympäristöön ja erityisesti asiantuntijapalveluihin, koulutukseen sekä suunnitteluun. Myös verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden kartoittaminen on ollut projektissa kiinteästi mukana. Proxion Oy haluaa kehittää uusia toimintatapoja ja palveluja vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. Jotta markkinoille osataan tarjota oikeita asioita, tulee ensin perehtyä tarkasti toimintaympäristöön ja eri toimijoiden todellisiin tarpeisiin. Toimintaympäristön muutokset ja uudet vaatimukset vaativat myös oman osaamisen ja omien työkalujen jatkuvaa kehittämistä. Tärkeänä projektin osa-alueena onkin ollut varmistaa, että Proxionin omat toimintatavat ja järjestelmät vastaavat viranomaisten sekä asiakkaiden uusia vaatimuksia nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuspalveluissa projektin päätavoitteina oli kehittää valmiiksi uusi koulutuskokonaisuus (RT2 - ratatöiden liikenneturvallisuudesta vastaavan henkilön koulutus) sekä valmistella muita mahdollisia koulutuspalveluja ja luoda edellytyksiä näiden palvelujen tuottamiseen. Koulutuspalveluiden kehityksessä on erityisesti otettu huomioon tietotekniikan monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet. Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa on keskitytty turvalaitesuunnittelun sekä erityyppisten toimintatarkastelujen innovatiiviseen kehittämiseen ja tulosten tuotteistamiseen. Markkinoille kehitettiin projektin avulla ennakkoluulotonta, riippumatonta ja tehokasta toimijaa. Projekti alkoi vuoden 2008 alussa ja se loppui vuoden 2009 helmikuussa. Yhteyshenkilö Proxion Oy, Tuomas Lonka +358 (0) www. proxion.fi

19 19 Liike-elämän palvelut 3 Step IT Group Oy Fixed Asset Service for Mobile World 3 Step IT Oy on tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hallinnointiin erikoistunut palveluyritys. 3 Step IT:n toiminta-ajatus on tehdä asiakkaiden käyttöomaisuuden hallinnointi helpoksi hankinta-, käyttö- ja uusimisvaiheessa. Palvelu koostuu kohteiden vuokrauksesta, käytönaikaisesta hallinnoinnista sekä tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä uudistamisesta. Jokaisessa kolmessa vaiheessa asiakkaan tukena ja hallinnointia helpottamassa on 3 Step IT:n asiakaspalvelutiimi sekä monipuolisesti tietoa tarjoava käyttöomaisuusrekisteri, josta saa kattavia käyttöomaisuusraportteja niin IT-osaston kuin taloushallinnonkin tarpeisiin. 3 Step IT on Suomessa vuonna 1997 perustettu kansainvälinen palveluyritys. 3 Step IT:llä on liiketoimintaa yhdeksässä maassa ja yritys työllistää noin 140 ammattilaista. Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 220 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden hallinnointi helpommaksi 3 Step IT:n nykyinen toimintamalli on perustunut leasing-rahoitukseen, mikä on rajannut markkinoita, koska monella asiakkaalla on edelleen olemassa päätös, että leasing-rahoitusta ei käytetä (vaikka se tutkitusti onkin edullisin tapa hankkia ICT-laitteita). Tarkoituksena on kehittää konsepti, joka mahdollistaa loppuasiakkaalle rahoitusmallista riippumattoman ja tehokkaan toimintamallin. Uudessa palvelukonseptissa asiakas voi toimituksen hyväksyntävaiheessa valita, haluaako hän käyttää leasing-rahoitusta vai ostaa tuotteen. Toinen kehitettävä palvelu on mobiililaitteiden hallinnointi (lähinnä yrityskäytössä olevat älypuhelimet). Näiden laitteiden käyttöaika on lyhyt (yleensä kk) ja ne on hankittu kuluna. Näiden laitteiden hintakehitys on kuitenkin sellainen, että niiden hinta lähenee pöytätietokoneiden hintoja ja samalla niiden sisältämän tiedon arvo ja merkitys kasvaa. Kun älypuhelimien ohjelmistoalustoissa on nyt selvästi näkyvissä standardoitumista (Symbian S60), on syntymässä laaja puhelinkanta, jonka pohjalle on mahdollista luoda uusi palvelukokonaisuus, jolle on olemassa jo selvä kysyntä. Ainutlaatuinen konsepti käyttöomaisuuden kokonaisvaltaiseen hallinnointiin Hallinnointimalli, joka on rahoitusvaihtoehdoista riippumaton ja joka on räätälöity mobiililaitteille (älypuhelimille), on täysin uusi tapa lähestyä loppuasiakkaan palvelutarvetta. 3 Step IT eroaa muista toimijoista tuottamalla irrallisten palveluiden sijaan vastaavat ominaisuudet laitteen koko käyttöajalle keskitetyn palvelukokonaisuuden avulla. Lisäksi esimerkiksi asiakkaan taloushallinto ja IT saavat tarvitsemansa raportoinnin samasta järjestelmästä, mikä tehostaa toimintaa ja vähentää erillisten rekistereiden tarvetta. Erityisenä suunnittelukohteena on ollut asiakkaiden prosesseihin sopiva palveluiden helppo ja nopea käyttöönotto asiakkuudesta riippumatta. 3 Step IT:n uudelle käyttöomaisuus-palvelukonseptille on myönnetty kansallinen hyödyllisyysmallisuoja, joka on osoitus palvelun uutuusarvosta. Älypuhelinten hallinnointipalvelulle on myös myönnetty kansallinen hyödyllisyysmalli ja lisäksi älypuhelinten hallinnointipalvelusta on jätetty kansainvälinen patenttihakemus. Hyvä alku nopealle palvelun kansainväliselle laajentamiselle Kehitysprojektissa on saatu pilotointivaiheeseen rahoitusmalliriippumaton palvelu, jossa asiakkaan koko vuokrasopimuskanta ja käyttöomaisuus voidaan hallinnoida yhden palvelun avulla. Palvelu koostuu

20 20 yhteistyökumppaneiden kanssa sovituista toimintamalleista ja niitä tukevia toimintoja sisältävästä keskitetystä järjestelmästä. Palvelukonseptia ollaan tähän mennessä menestyksekkäästi pilotoitu niin Suomessa kuin Iso-Britanniassakin. Palvelukonsepti mahdollistaa toiminnan myös maissa, joissa 3 Step IT:lla ei ole omaa juridista yhtiötä eli mahdollistetaan palveluiden todellinen kansainvälinen vienti. Kehitysprojektin tuloksena on luotu älypuhelimille operaattoreista riippumaton palvelu, joka tukeutuu vahvasti maailmanlaajuisesti käytössä oleviin standareihin. Palvelun keskeiset tekniset osa-alueet on toteutettu 3 Step IT:n ylläpitämällä keskitetyllä järjestelmällä, joka mahdollistaa palveluiden käyttöönoton nopealla aikataululla monikansallisissa asiakkuuksissa tai asiakkuuksissa, joilla on toimintaa globaalisti. Palvelun keskittäminen varmistaa nopeimman tuotekehityksen, päivitykset ja laadukkaan asiakaspalvelun tuottamisen kaikilla asiakkuuksilla samanaikaisesti. Monikansallisten asiakkuuksien ansiosta palvelu on saatu ensimmäisen puolen vuoden aikana pilotointiin 70 eri maassa. Yhteyshenkilö: 3 Step IT Group Oy, Jouko Poranen Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy NetLegis-kehittämisprojekti NetLegis on kehitysprojekti, jossa luodaan asianajopalveluiden systemaattinen kehittämismenetelmä asianajotoimistojen ja niiden muodostamien verkostojen käyttöön. Projekti on edelläkävijä toimialallaan ja uudistaa asianajotoimistojen palveluliiketoimintamallia ja tietohallintojärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Sen tuloksena syntyy myös työkalu, jolla voidaan systemaattisesti kehittää palveluita ja palvelujärjestelmää. NetLegis-kehittämismenetelmän avulla uusia palveluita voidaan tuottaa entistä tehokkaammin, koska se systematisoi palvelujärjestelmän kehitystä ja tehostaa verkoston ja sen osakasyritysten liiketoimintaa. Asianajotoimistoja ja niiden muodostamia verkostoja palveleva liiketoimintamalli perustuu palvelujen tuotteistukseen ja palveluprosessien tehostamiseen, jonka avulla tuotto ja palvelujen laatu paranevat. Niiden avulla tähdätään yrityksen arvon nostamiseen muuttamalla toimistojen inhimillinen pääoma ja suhdepääoma rakennepääomaksi. Toisin sanoen kehitetään menetelmä, jonka kautta hiljainen tieto voidaan tallentaa ja hyödyntää systemaattisen palvelukehityksen tueksi. Uusi liiketoimintamalli ja sitä tukeva modulaarinen palvelukokonaisuus ovat sovellettavissa vastaaviin muiden alojen verkostoihin ja niiden yhteistyö- ja tiedonhallintatarpeisiin. Kehitettävä palvelu on erittäin taipuvainen monistettavaksi. Projekti toteutetaan ja se toteutetaan Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy:n yrityshankkeena. Yhteyshenkilö R-Trade Oy, Kari Rajala (0)

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Kehittämisohjelma & kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu 2007 SC-RESEARCH 62100 LAPUA, FINLAND, TEL. +358 20 124 5282, FAX

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot