Projektikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektikatsaus 2007-2008"

Transkriptio

1 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction Oy SR-Instruments Oy Kau ajoen Rautacenter Oy Puukeskus Oy Päivittäistavarakauppa ry Teknisen Kaupan alveluiden Yhdistys ry Bufab MercaPartner Oy GLi Service Oy Proxion Oy Asianajo oimisto Lepistö & Mäkinen Oy Compass Management Partners Oy Consilium Marine O CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Eera Finland Oy Fondia Oy JC Innovation O Komia Design Oy Life Works Consulting Oy Nixu Oy REACH-palveluntarjoajaverkos Solutions Space Oy Spinverse Oy Steerco Oy SWECO Industry Oy KTI Kiinteistöt to Oy Energiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction Oy SR-Instruments Oy

2 2 Sisällysluettelo Serve-ohjelmassa rahoitetut yritys- ja tutkimushankkeet YRITYSHANKKEET Teollisuuden palveluliiketoiminta Energiateollisuus ry Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa... 8 Sandvik Mining and Construction Oy Palvelukonseptin rakentaminen ja hallinta globaalissa partneriverkostossa... 9 Kauppa Kauhajoen Rautacenter Oy Ketjuriippumaton menestyskonsepti haja-asutusalueen itsenäisille rautakaupoille Puukeskus Oy Puukeskus-konseptin kehittäminen Päivittäistavarakauppa ry PTY:n e-learning-palvelukonsepti Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry ServTek Foorumi - Teknisen kaupan palveluliiketoiminnan kehitysfoorumi Logistiikka Bufab MercaPartner Oy Sopimustoimittajamallin kehittäminen hallituksi palvelukokonaisuudeksi teollisuuden VMI-ympäristössä (VETO) GLi Service Oy Tukipalvelujen keskitetty johtaminen... 17

3 3 Proxion Oy LOKATE - Logistiikkasuunnittelun, koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Liike-elämän palvelut 3 Step IT Group Oy Fixed Asset Service for Mobile World Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy NetLegis-kehittämisprojekti Compass Management Partners Oy Konsepti nopeaan strategian käytäntöönvientiin Consilium Marine Oy NAHU-navigointilaitteiden huoltopalvelu CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Sirius-project Eera Finland Oy Koillisväylä yrityksille uutta kannattavaa kasvua JC Innovation Oy Globaalia liiketoimintaa organisaatioiden innovaatio- ja yhteistyökyvyn kehittämisestä Komia Design Oy Muotoilupalveluiden tuotteistaminen, kaupallistaminen ja markkinalanseeraus Life Works Consulting Oy Palvelutuotantoa ohjaavien prosessien kehittäminen osaamisintensiivisen asiantuntijatyön tueksi Nixu Oy Information Security management service concept development REACH-palveluntarjoajaverkosto REACH-rekisteröintipalvelun konseptointi Solutions Space Oy FRANC-project Spinverse Oy Development of a novel business model and service platform... 33

4 4 Steerco Oy Verkkopalveluiden tavoitteellisuuden, seurannan ja tulosten mittaamisen konsultointipalvelut SWECO Industry Oy Service Development Project Kiinteistöliiketoiminta KTI Kiinteistötieto Oy ja Teknillinen korkeakoulu Asiakaslähtöiset ja innovatiiviset kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut (ASI) - Kilpailukyky, laatu ja läpinäkyvyys TUTKIMUSHANKKEET Hanken Svenska handelshögskolan, Center for Relationship Marketing and Service Embedding services in customer contexts, activities, practices and experiences (ESCAPE) Hanken Svenska handelshögskolan, Center for Relationship Marketing and Service The role of Customer Information in Service Innovation (CinSIn) Helsinki School of Economics, Department of Marketing and Management SystemI Helsinki University of Technology, BIT Research Center SerMacII - Service Machine Evolution - Contract Governance in Co-creation of Value Helsinki University of Technology, Helsinki Institute for Information Technology & University of Art and Design Helsinki extremedesign Lappeenranta University of Technology Customer excellence on services R&D (CEOS) Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos AAPO Asiakasarvopohjainen liiketoiminta murrosvaiheen palvelutoimialat Teknillinen korkeakoulu ja KTI Kiinteistötieto Oy Asiakaslähtöiset ja innovatiiviset kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut (ASI) - Kilpailukyky, laatu ja läpinäkyvyys... 48

5 5 University of Oulu, Faculty of Economics and Business Administration ModSeC - Modularity enabling the development of new innovative service offerings University of Turku, Centre for Maritime Studies TRALIA Value added services of transit traffic VTT Technical Research Centre of Finland & Turku School of Economics C-Understanding Development of customer understanding in strategic industrial services... 52

6 6 Saatesanat Uusia, rohkeita avauksia palveluinnovaatioiden kentällä Serve Palveluinnovaatioiden edelläkävijöille -ohjelma vauhdittaa asiakaskeskeisten, tietoon ja osaamiseen perustuvien palveluinnovaatioiden syntymistä ja kehittymistä. Tekes käynnisti Serve-ohjelman maaliskuussa 2006 ja keväällä 2009 ohjelmakautta pidennettiin vuoden 2013 loppuun saakka. Samalla ohjelmaa uudistettiin sisällöllisesti. Jatkossa ohjelma keskittyy korkean lisäarvon palvelujen kehittämiseen erityisesti kaupan arvoketjussa, teollisuudessa ja liike-elämän asiantuntijapalveluissa. Servessä rahoitetaan yritysten tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden lopputuloksena syntyy palvelujen edelläkävijäkonsepteja ja edelläkävijäyrityksiä, jotka toimivat suomalaisina lippulaivoina kansainvälisilläkin markkinoilla. Lisäksi ohjelmassa rahoitetaan palveluinnovaatioita koskevaa akateemista tutkimusta ja tarjotaan yrityksille ja tutkijoille erilaisia mahdollisuuksia verkottumiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Ohjelman kokemusten perusteella yritysten kiinnostus ja innostus systemaattiseen palveluliiketoiminnan kehittämiseen lisääntyy vuosi vuodelta. Kesäkuuhun 2009 mennessä Servessä on rahoitettu 156 yritysten palvelukehityshanketta ja 43 tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen hanketta. Eniten on rahoitettu KIBS-toimialoilla ja teollisuudessa toimivien yritysten tutkimus- ja kehityshankkeita. Tässä projektikatsauksessa esitellään Serven hankesatoa vuosilta Mukana on 25 yritysten ja 11 tutkimusryhmien hanketta, jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä ja rohkaisijoina palveluliiketoiminnan kehittämiseen myös muille yrityksille. Projektikatsauksessa mukana olevat yrityshankkeet ilmentävät hyvin palveluinnovaation monimuotoisuutta. Hankkeissa on kehitetty mm. uusia palvelutuotteita ja -prosesseja, uusia liiketoimintamalleja, uudenlaisia tapoja asiakkaan kohtaamiseen ja uusia verkostomaisia toimintatapoja. Tulosten perusteella palveluliiketoiminnan systemaattinen ja laaja-alainen kehittäminen koetaan yhä merkityksellisemmäksi useissa yrityksissä eri toimialoilla. Tulevaisuuden toimintaympäristö edellyttää yrityksiltä innovatiivisia ja skaalautuvia toimintamalleja, jotka erottuvat kilpailijoista asiakkaalle tuotettavan arvon perusteella. Kansainvälisesti menestyvät innovaatiot

7 7 syntyvät usein täysin uusille rajapinnoille esimerkiksi perinteisten toimialojen välillä. Edelläkävijäkonsepteissa yhdistetään ennakkoluulottomasti yrityksen omaan alaan kuuluvaa substanssiosaamista sekä asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärrystä. Tämän projektikatsauksen hankkeet ovat rohkaisevia esimerkkejä siitä, että yrityksillä on halua ja osaamista tarttua palveluliiketoiminnan kehittämisen haasteisiin ja tähdätä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Katsauksessa esiteltävissä julkisen tutkimuksen hankkeissa tarkastellaan mm. asiakasymmärrystä, asiakkaan tarpeita ja erilaisia rooleja palveluprosessissa sekä palvelun arvon muodostumista eri toimialoilla. Tutkimushankkeissa tehdään korkeatasoista työtä niin akateemisen maailman kuin suomalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Tutkimusongelmia työstetään tiiviisti yrityskumppaneiden kanssa myös kansainvälinen liiketoiminta huomioiden. Myös tulevaisuudessa tarvitaan kansainvälisesti korkeatasoista, yritysten liiketoiminnallisia haasteita tukevaa tutkimusta palveluinnovaatioista. Tekesin ohjelmissa rahoitetut yrityshankkeet ovat sisällöltään aina luottamuksellisia eikä yrityksellä ole velvollisuutta esitellä hankkeen tuloksia laajasti julkisuudessa. Tässä katsauksessa julkaistavat kuvaukset ovat yritysten itsensä laatimia ja hyväksymiä. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Kiitos kuuluu myös tutkimusryhmille, jotka ovat laatineet kuvaukset julkisen tutkimuksen hankkeistaan. Katsauksen kokoamisesta on vastannut Serven ohjelmakoordinoinnin puolesta Hanna Koskela Advansis Oy:stä. Helsingissä Minna Suutari Serve-ohjelman päällikkö Tekes

8 8 YRITYSHANKKEET Teollisuuden palveluliiketoiminta Energiateollisuus ry Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa Sähköverkkoyhtiöt ovat 2000-luvulla laajentaneet ostopalveluiden ja toimintojen ulkoistamisen hyödyntämistä. Sähkö- ja energiayhtiöt ovat ulkoistaneet mm. verkonrakennus-, huolto- ja kunnossapitotoimintojaan sekä jossain määrin myös mittaustoimintojaan. Kuitenkaan toiminnan ulkoistamisen tehokkuutta, toiminnallisia vaikutuksia tai toteutuneita kustannussäästöjä ei ole luotettavasti ja yleisesti selvitetty. Ostopalveluiden käytössä on yrityskohtaisia eroja, mutta erityisesti sähköverkkojen urakointi- ja kunnossapitotyöt ostetaan monesti verkkoyhtiöiden ulkopuolelta. Toimintoja, joita on vaikeampi erottaa muusta toiminnasta, kuten suunnittelutehtäviä, on puolestaan hankittu selvästi vähemmän ulkopuolelta. Verkkoliiketoiminnassa on monia erityispiirteitä, joilla on myös vaikutusta ostopalveluiden käyttöä koskeviin ratkaisuihin. Toimialalle on tyypillistä, että yritykset eivät ole täysin toisistaan riippumattomia omistuksen suhteen, mikä monimutkaistaa normaalia kilpailutilannetta markkinoiden toiminnassa. Palvelumarkkinoiden olemassaolo on edellytys palvelun hankinnalle, mutta toisaalta palveluntarjoajia ei ole, jos palveluita ei hankita. Sähköverkkoalan erityispiirteinä ovat myös kunnallisen omistajuuden vahva rooli ja verkkojen luonnollinen monopoliasema. Myös tietojärjestelmien keskeinen rooli on nähty alalla usein yritysten välisiä rajapintoja ohjaavaksi tekijäksi. Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa -hankkeessa on toteutettu mm. laajahko kysely Energiateollisuuden jäsenyhtiöille, missä on kartoitettu yhtiöissä toteutetut ulkoistukset, eriyttämiset sekä näiden toimintojen kokemukset, taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset että niihin liittyvät edut ja haitat. Hankkeesta on laadittu julkaisu: Anna Aminoff, Ilmari Lappeteläinen, Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Kaisa Tahvanainen, Pertti Järventausta & Petri Trygg: Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa, VTT Tiedotteita Research Notes 2462, Edita Prima Oy, Helsinki Julkaisussa kuvataan ostopalveluiden käyttöön liittyviä yksityiskohtaisia tuloksia palvelukohtaisesti. Verkkoliiketoiminnan ostopalvelut jaetaan 18 eri toimintoon ja näiden pohjalta ostopalveluiden käyttöä tulkitaan yleisesti. Palveluiden hankintaa ohjaavat tavoitteet voivat vaihdella eri ostopalvelujen kohdalla. Päätösten taustalla ovat usein tehokkuuden ja laadun parantaminen. Kustannustavoitteiden lisäksi tavoitellaan monesti mm. omaan ydintoimintaan keskittymistä tai lisäresurssien saantia. Riskeinä nähdään mm. kilpailun puuttuminen markkinoilla tai kriittisten tietovirtojen katkeaminen. Lopulliset päätökset siirtyä ostopalveluiden käyttöön perustuvat odotettavien hyötyjen ja mahdollisten riskien yhteisvaikutukseen. Kokemukset ostopalveluiden käytöstä ovat positiivisia. Noin 90 prosenttia kyselyihin vastanneista verkkoyhtiöistä olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ostopalveluiden käyttöön. Näyttäisi siltä, että vain poikkeustapauksissa tavoitteita ei saavutettaisi pidemmänkään ajan puitteissa. Ostopalveluiden käyttö edellyttää huolellista valmistelua onnistuakseen. Palveluntarjoajat ja verkkoyhtiöt ovat kokeneet, että ostopalveluiden hankintataidot ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella. Hankinta palvelun luonteesta ja sen vaikutuksesta muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tärkeää on pohtia kustannuksiin

9 9 ja laatuun sekä mm. tietojärjestelmäkysymyksiin liittyviä tekijöitä. Palvelun tuotanto ja hankinta edellyttävät yhteispeliä verkkoyhtiöltä sekä toimittajalta. Monesti ostopalveluun siirrytään askel kerrallaan. Näin voidaan ehkäistä virheitä ja kasvattaa tietämystä hankintaan ja toimintoihin liittyvistä asioista. Toistaiseksi sähköverkkoyhtiöt ovat hankkineet ostopalveluina lähinnä sellaisia palveluita, joita ne aiemmin ovat itse tehneet, ja täysin uusia palveluja on syntynyt vähän. Tulevaisuuden verkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan myös alaa suuremmat megatrendit. Jatkossa energian käytön tehostamista tullaan vaatimaan samoin kuin häiriötöntä sähkönjakelua kaikissa olosuhteissa. Kuten tähänkin asti, myös tulevaisuudessa sähköverkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan poliittiset linjanvedot. Myös uhkakuvat ilmaston ääriolosuhteiden yleistymisestä saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa esimerkiksi maakaapeleiden suosimisena. Näillä tekijöillä tulee varmasti olemaan vaikutuksensa myös ostopalveluiden käyttöön ja ne saattavat synnyttää uutta liiketoimintaa palveluntuottajamarkkinoille. Hankkeen keskeisimpiä havaintoja on, että ostopalveluiden käyttö parantaa tehokkuutta. Toinen havaittu seikka on, että verkkoliiketoiminnassa julkisen ja yksityisen liitto toimii (public, private, partnership). Palveluntuottajan pitää olla riippumaton, jotta ostopalvelulla saavutetaan paremmat lopputulokset. Hanke alkoi syyskuussa 2007 ja päättyi tammikuussa Yhteyshenkilö Energiateollisuus ry, Pertti Lindberg Sandvik Mining and Construction Oy Palvelukonseptin rakentaminen ja hallinta globaalissa partneriverkostossa Kehityshankkeen teema on liikkuvien työkoneiden elinkaaripalveluiden kehittäminen sekä pilotointi Sandvikin globaalissa asiakas-ja yhteistyöverkostossa. Hanke toteutetaan Sandvik Mining and Construction Oy:n toimesta ja se keskittyy Construction-asiakassegmenttiin. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myöhemmin koko Sandvik Mining and Construction liiketoiminta-alueen mittakaavassa. Palvelukonseptista Palvelukonsepti rakennetaan takaamaan laadukas palvelutaso ja tekninen tuki asiakkaille eri markkinaalueilla paikalliset olosuhteet huomioiden. Pyrkimyksenä on järjestää elinkaaripalvelut samanlaisiksi koko työkonefleetille eri puolilla maailmaa. Construction-segmentin asiakkaat ovat tyypillisesti pieniä urakointiyrityksiä, joilla on käytössään muutaman laitteen työkonekanta. Asiakkailla saattaa olla käynnissä useita urakoita ja laitteet ovat jatkuvassa liikkeessä työmaalta toiselle. Näin ollen esimerkiksi laitteet ovat esimerkiksi huoltoa ajatellen liikkuvia maaleja. Tämä tekee huolto- ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä haasteellisemman tehtävän kuin esimerkiksi kaivosasiakkaille, joiden laitteet voivat olla pitkiä aikoja samassa paikassa ja helpommin huolto- ja muiden palvelujen tavoitettavissa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää koko Construction-segmentin laajuista palvelukonseptia eli palveluliiketoimintamallia. Palveluiden kehittämisen lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja markkinoilta saadut signaalit. Palvelutuotteiden sekä palvelumoduulien kehittäminen, tuotteistaminen ja johtaminen tapahtuu Suomessa hyödyntäen viimeisintä tarjolla olevaa teknologiaa. Palvelun etulinjassa asiakkaalle

10 10 toimittaa Sandvik, Sandvikin edustaja tai Sandvikin yhteistyökumppani. Palvelutuotannon korkein kompetenssi on etulinjassa ja palvelutuotteet mukautetaan paikallisten tarpeiden mukaisiksi. Sandvikin osaamis- ja koulutuskeskukset varmistavat, että elinkaaripalvelujen vaatimaa osaamista on saatavilla eri markkina-alueilla. Tärkeä osa kehityshanketta ovat pilotit eri osa-alueilla. Näistä saadun kokemuksen ja palautteen perusteella kehitetään palvelukonseptia ja sen eri osa-alueita eteenpäin. Aikataulu ja yhteistyötahot Palveluliiketoimintakonseptin kehitystä toteutetaan yhteistyössä kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, joilla on mittava kokemus palveluliiketoiminnasta yleisellä tasolla sekä liiketaloudellisten ominaisuuksien tutkimismahdollisuuksia laajemmassa määrin kuin Sandvikilla. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten osaamistaan voidaan hyödyntää alueilla, joihin Sandvikilla ei ole tarvittavia resursseja. Lisäksi ne pystyvät tuomaan konseptin kehitykseen ulkopuolisen sekä puolueettoman näkökulman. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Sandvikin markkina-alueiden jälkimarkkinaliiketoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa sekä Sandvikin maakohtaisten myyntiyhtiöiden kanssa. Kokonaishanke jakaantuu 24 kuukaudelle, Q2 / 2008 Q3 / Hankkeen lopputuloksena muodostuu palveluliiketoiminnan malli Construction-segmentille hyödyntäen Services Center -ajatusta sekä sisältäen palveluiden, palveluarkkitehtuurin sekä -infrastruktuurin määrittelyt. Tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin koko SMC:n laajuisesti. Palveluliiketoimintamallin kehityshankkeella haetaan ensisijaisesti palveluliiketoiminnan kasvua globaalisti sekä sen kautta kasvua koko jälkimarkkinaliiketoiminnassa ja uusien laitteiden myynnin osalta. Sandvik Mining and Construction (SMC) on yksi ruotsalaisen Sandvik-konsernin kolmesta liiketoimintaalueesta. Sandvik Mining and Construction -liiketoiminta-alue tarjoaa markkinoiden laajimman tuotevalikoiman laitteita ja palveluita kaivoksiin ja rakentamiseen liittyvän kallion sekä mineraalin louhintaan ja sen toiminnot ovat globaaleja. Sandvik Mining and Construction Oy Suomessa suunnittelee, markkinoi ja valmistaa laitteita kaivos- ja rakennusteollisuudelle maanalaiseen ja -päälliseen poraukseen, louhintaan, rikotukseen, rakenteiden purkamiseen sekä louheen siirtoon ja kuljetukseen. Tuotetarjontaan kuuluvat myös palvelu-ja huoltoliiketoiminta sekä louhinnan työkalut. Suomessa yrityksellä on tuotantolaitokset sekä toimipisteet Tampereella, Turussa, Hollolassa, Lahdessa, Lohjalla ja Vantaalla. Tuotteita ja palveluita myyvät Sandvikin omat myyntiyhtiöt sekä Sandvikin valtuuttamat edustajat maailmanlaajuisesti yhdeksällä eri markkina-alueella. Yhteyshenkilö Sandvik Mining and Construction Oy, Kimmo Jokela

11 11 Kauppa Kauhajoen Rautacenter Oy Ketjuriippumaton menestyskonsepti haja-asutusalueen itsenäisille rautakaupoille Lähtökohtaisesti itsenäisellä rautakaupalla on vaikeuksia pärjätä suurten ketjujen puristuksessa. Hajaasutusalueiden kuluttajien erikoispiirteitä ei ole vielä rautakaupassa täysin huomioitu. Maaseudulla ja haja-asutusalueella itsenäisten rautakauppojen on nähtävä oma rooli laajemmin kuin vain perinteisenä rautakauppana. On osattava verkostua paikallisten rakennusalan ja muiden yritysten sekä maatilojen kanssa ja osattava ottaa niiden paikalliset erikoistarpeet paremmin huomioon. Koko alaa on kyettävä katsomaan täysin uudesta suunnasta. Haja-asutusalueille tarvitaan kokonaan uudenlainen rautakauppakonsepti itsenäisille ketjusta riippumattomille yrittäjille. Kehitysprojektin tavoitteena on Kauhajoen Rautacenterin liiketoiminnan kehittäminen ja kilpailukyvyn kartoittaminen. Projektissa on teetetty markkinointitutkimus vuonna 2009, missä selvitettiin vallitseva markkinatilanne. Kehitysprojektin vaiheet 1. Konseptiaihion valmistelu Konseptiaihion valmistelussa nykytilanteen analyysi on lähtökohta toiminnan tarkentamiseen ja kilpailuedun mietintään. Hallitun kehittämisen avainkysymykset ovat: Mitkä osat nykytoiminnassa tuottavat tänään kilpailuetua? Missä asioissa on muihin verrattuna selvästi parannettavaa? Miten nykytoimintaa pitää kehittää, jotta varmistetaan tulevaisuuden menestys? 2. Konseptin luonti Kehitetään yrityksen konsepti, strategia ja kilpailuetu sekä toimintasuunnitelma ohjaamaan koko toimintaa ja kehittämistä tulevaisuudessa. 3. Konseptin testaus Työpajat Eeran ja Rautacenterin välillä, jossa konseptin käytännöntestaus suunnitellaan.

12 12 4. Konseptin arviointi ja viimeistely Seurantapalaverit, joissa konseptin toimivuutta arvioidaan ja konseptia viimeistellään. Projektin tuloksena saadaan uusi konseptoitu toimintamalli, jota voidaan tarjota myös muille Rautanet-ketjun yrityksille. Kehityshankkeen myötä on karsittu päällekkäisiä tavarantoimittajia ja järjestetty kauppa-varastotiloja uuteen ja myyvämpään järjestykseen. Myymäläsuunnitelmassa on käytetty ulkopuolista asiantuntija-apua ja projektin seurauksena myymäläkonsepti on muuttunut selkeämpään suuntaan. Lisäksi henkilöstön vastuualueet ovat selkeytyneet ja toimintamalli on kaikille selvä. Projektissa tuotetaan seuraavat dokumentit: projektisuunnitelma, seurantaraportit, kokousten muistiot ja loppuraportti. Yhteyshenkilö Kauhajoen Rautacenter Oy, Kai Kunnaspuro Puukeskus Oy Puukeskus-konseptin kehittäminen Puukeskus on Suomen johtava puupohjaisten rakennustarvikkeiden ja materiaalien erikoisliike. Puutuotteiden ohella Puukeskuksen tuotevalikoimaan kuuluvat rakennus- ja rautakauppatuotteet. Asiakaskunnasta suurin on puuta raaka-aineenaan käyttävä teollisuus. Muita merkittäviä asiakkaita ovat rakennusliikkeet, jälleenmyyjät ja kuluttajat. Puukeskuksella on 23 toimipistettä Suomessa, kuusi Venäjällä ja yksi Virossa. Puukeskuksen konseptin kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää monistettava palvelukonsepti puupohjaisten rakennustarvikkeiden kaupan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Projektin osa-alueita ovat mm. myymäläkonsepti, ketjumalli ja kansainvälistyminen.

13 13 Projektin myötä Puukeskukselle on kehitetty puu- ja rakennustarvikkeiden myymäläkonsepti, jonka kohderyhmänä on ammattiasiakkaat. Vantaalle ja Lahteen on toteutettu täysin uudet toimipisteet pilottina uuden konseptin mukaisesta myymälästä. Konseptimyymälän suunnittelussa on haettu ratkaisuja, joilla saavutetaan kustannustehokas monistettavuus. Uusilla ratkaisuilla on saatu toimintaa asiakaslähtöisemmäksi ja asioinnin helppoutta on parannettu. Samalla Puukeskuksen toimintaa on kehitetty ketjuna esim. toimintatapojen, seurannan ja asiakaslupauksen osalta. Projektin aikana Puukeskuksen toiminta on laajentunut Pietarin alueelle. Tämän markkinan tutkiminen ja osaamisen kasvattaminen on ollut osa projektia. Projektin tuloksena on saatu Puukeskukselle uusi konsepti, joka mahdollistaa yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Projekti aloitettiin syyskuussa 2007 ja se jatkuu osittain vuoden 2009 loppuun. Keskeisiltä osiltaan projekti on jo valmis. Projektissa kesken on vielä uuden konseptin analysointi ja joidenkin konseptin osa-alueiden tutkimus ja kehitystyö. Tutkimuksessa Puukeskuksen kumppanina on ollut Helsingin kauppakorkeakoulu. Yhteyshenkilö Puukeskus Oy, Tero Airaksinen +358 (0) Päivittäistavarakauppa ry PTY:n e-learning-palvelukonsepti PTY e-learning -palvelun tarkoitus on tuottaa PTY:n jäsenyrityksille yhteisiä massakoulutuksia nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tarjottavat koulutukset liittyvät toimialan yhteisten käytäntöjen ja ohjeistusten, kuten omavalvonnan kouluttamiseen samansisältöisinä kaikille PTY:n pt-kaupan jäsenyrityksille. E-learning-ratkaisu perustuu digitaaliseen ja web-selaimen kautta käytettävään verkkopalveluun. Palvelun koulutusmateriaali ja sisältö räätälöidään kulloistakin käyttötarkoitusta varten. Palvelu sopii erityisen hyvin kaupan myymälähenkilökunnan kouluttamista varten, koska koulutettavien määrä on suuri ja koulutettavia on ympäri Suomea. Koska kyseessä on PTY:n organisoima koulutusmateriaali ja -palvelu, on sen sisältö kaikille sama kaupparyhmästä riippumatta. Palvelukonseptin kansainvälinen uutuusarvo PTY:n hanke perustuu seuraavaan liiketoimintamalliin: 1. Toimialan yhteiset käytännöt ja ohjeistukset koskevat toimintoja, jotka eivät ole yritysten ydinliiketoimintaa eivätkä kilpailutekijöitä, vaan yrityksen yhteiskuntavastuullisuuteen liittyviä toimintoja, joiden avulla suojataan niin henkilökuntaa, asiakkaita kuin ympäristöäkin. 2. Yhteiskuntavastuullista toimintaa koskevien toimialan yhteisten käytäntöjen ja ohjeistusten suunnitteleminen ja toteutettaminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. 3. PTY tarjoaa jäsenyrityksilleen ajantasaiset, toimialan yhteiset käytännöt ja ohjeistuksen, niiden koulutuksen ja testauksen. 4. Hankkeessa palvelukonseptia pilotoidaan ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin vastuullisuuspassikoulutus ja -testaus toimintamallilla, jota voidaan tarvittaessa laajentaa myös muihin yhteiskuntavastuun kannalta keskeisiin toimintoihin, kuten myymälöiden ympäristö- ja turvallisuustyöhön.

14 14 Toimialojen yhteisten käytäntöjen ja ohjeistusten jalkauttamisen tehostaminen on ratkaisu, jolle on tarvetta kansainvälisestikin, kun henkilökuntaa koulutetaan yhteiskuntavastuullisuuden vaatimuksesta tehtyjen yhteisten käytäntöjen ja ohjeistusten noudattamiseen. Ratkaisu nousee suomalaisesta yhteiskuntamallista ja on siten kansainvälisesti uusi. Mallin monistettavuus Toimintamalli on monistettavissa yritysten ja viranomaisten yhteistyöhön myös muilla toimialoilla kuin päivittäistavarakaupassa sekä Suomessa että muissa maissa. Hankkeen toteuttaminen Esikonseptointivaiheessa laaditaan karkean tason malli kehitettävällä elearning-palvelulle sekä suunnitellaan ja määritellään valittu, toiminnallisesti rajattu elearning-palvelupilotti. Pilotoitavaksi koulutuspaketiksi on valittu ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvonnan toimenpideohjelma eli ikärajapassi, jonka avulla yritykset varmistuvat toiminnan yhdenmukaisesta tasosta ikärajavalvottavien tuotteiden myynnissä. Konseptin laajennusvaiheessa syvennetään esikonseptointivaiheen aikana syntynyttä karkeaa mallia huomioiden PTY:n jäsenyritysten: Nykyinen koulutusprosessi ja -käytännöt koskien myymälähenkilökunnan koulutusta Tyypillisen, koko myymäläverkostoa koskevan koulutuksen läpiviennin kesto ja kustannukset nykyisellä toimintamallilla elearning-konseptin sopivuus ja sovellettavuus kaupan koulutustarpeisiin elearning-konseptin avulla saavutettavat tehokkuushyödyt ja koulutuksen läpiviennin nopeusvaikutukset Pilotointivaiheen aikana ja erityisesti pilotointijakson lopussa kerätään PTY:n jäsenyrityksiltä palautetta pilotin toimivuudesta ja sen soveltuvuudesta koulutuskäyttöön. Tulosten analysoinnin avulla pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Soveltuuko elearning-konsepti myymälähenkilökunnan omatoimiseen kouluttautumiseen moniyritysympäristössä? Olivatko saavutetut tulokset linjassa ennakoitujen tulosten kanssa? Mikäli merkittäviä poikkeamia tunnistetaan, on pyrittävä arvioimaan niiden syyt. Miten hyvin käyttäjät arvioivat palvelun toimivan, havaittiinko käyttöä estäviä tai haittaavia seikkoja? Miten hyvin pilotoitava koulutuspaketti istuu jäsenyritysten koulutusmalleihin ja -prosesseihin? Pilotointivaiheen tulosten analysoinnin jälkeen arvioidaan laajemmin elearning-konseptin sopivuus ptkaupan yritysten yhteiskäyttöiseksi koulutusympäristöksi. Mikäli arvioinnin jälkeen elearning-konsepti nähdään hyväksi ja realistiseksi tavaksi tarjota koulutuspalveluita PTY:n jäsenyritysten myymälähenkilökunnalle, laaditaan jatkokehitystä varten integroitu toiminnallinen ja tekninen konseptikuvaus. Jatkokehitystyöhön kuuluu olennaisena osana roadmapin rakentaminen elearning-palvelun laajennetun käyttöönoton osalta. Hanke toteutetaan vuoden 2009 aikana. Yhteyshenkilö Päivittäistavarakauppa ry, Ilkka Nieminen

15 15 Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry ServTek Foorumi - Teknisen kaupan palveluliiketoiminnan kehitysfoorumi Tausta Teknisen kaupan liiketoimintaympäristö on globalisaation ja toisaalta Suomen itäisten ja eteläisten lähialueiden markkinoiden kehittyessä muuttumassa voimakkaasti. Suomalaisilla teknisen kaupan yrityksillä on iso kasvupotentiaali päämies-palveluintegraattori-loppuasiakas -arvoketjun hallintaosaamisessa ja innovatiivisten palveluiden tarjoamisessa tähän arvoketjuun ja sen eri osapuolille: Loppuasiakkaiden (= pääasiallisesti teollisuusyritykset) suuntaan palvelut tarkoittavat tuotekeskeisiä elinkaaripalveluita, sekä enenevässä määrin loppuasiakkaan liiketoimintaa tukevia ratkaisuja, kuten suorituskyky- ja operointisopimuksia. Loppuasiakkaiden lisäksi palveluintegraattorit (=teollisuuden palveluita jo tarjoavat yhtiöt) ovat nousemassa keskeisiksi asiakkaiksi teknisen kaupan yrityksille erityisesti tuotteeseen kohdistuvien elinkaaripalveluiden osalta. Päämiesten suuntaan palvelun voi määritellä niin, että teknisen kaupan yritykset tuntevat suomalaisten ja lähialueiden kehittyvien markkinoiden yritysten ja markkinoiden erityispiirteet päämiehiä paremmin, varsinkin kun siirrytään transaktiopohjaisesta tukkukaupasta palveluliiketoimintaan. Tavoitteet ja hyödyt ServTek Foorumin tavoitteena on verkottaa teknisen kaupan yrityksiä, tukea yritysten kansainvälistymistä, parantaa kyvykkyyttä tulevaisuuden asiakastarpeiden ennakointiin sekä kehittää ja tukea asiakkaille arvoa tuottavan palveluliiketoiminnan implementointia loppuasiakkaiden, palveluintegraattoreiden ja päämiesten suuntaan. Foorumiin osallistuvat yritykset saavat ja määrittelevät malleja ja työkaluja, joiden avulla kehitetään systemaattisesti mietittyä ja kestävästi rakennettua palveluliiketoimintaa, sekä muodostetaan pitkäjänteisiä asiakassuhteita. Toteutus Hankkeessa rakennetaan yhteistyöfoorumi, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan benchmarkingiin teknisen kaupan alalla sekä liiketoiminta- että tutkimuslähtöisesti. Pääaktiviteetit ovat: Foorumikokoukset, joiden keskeisenä sisältönä ovat yritys-caset ja asiantuntijaluennot. RoundTable (RT) -työskentely on Foorumin toiminnan kivijalka. RT:t ovat eri aihealueiden mukaan toimivia työryhmiä, jonka tavoitteena on osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja erilaisten case-esimerkkien jakaminen ServTekin osallistujien välillä sekä muutosprosessien mallien ja menetelmien kehittäminen. Tyypillisesti yhteen RT:hen osallistuu 4-6 yritystä, jotka eivät ole toistensa kilpailijoita. Lisäksi toiminnassa etsitään sopivia verkottumiskanavia teknisen kaupan yritysten ulkopuolelle ja kehitetään yhteistyötä mm. SERVE-ohjelman ja BestServ Forumin (Teknologiateollisuuden palveluliiketoimintafoorumi) suuntaan. Hankkeessa aktivoidaan jatkuvasti uusia teknisen kaupan yrityksiä mukaan toimintaan sekä pyritään yritys- ja yritysryhmä- tai tutkimushankkeiden käynnistämiseen. Projekti toteutetaan vuosina Tavoitteena on muodostaa ServTek Foorumista pysyvä osa Teknisen Kaupan ja Palveluiden Liiton palveluliiketoimintaa edistävää toimintaa. Yhteyshenkilö Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry, Klaus Katara +358 (0)

16 16 Logistiikka Bufab MercaPartner Oy Sopimustoimittajamallin kehittäminen hallituksi palvelukokonaisuudeksi teollisuuden VMI-ympäristössä (VETO) Bufab Mercapartner tunnetaan merkittävänä tuotannon C-nimikkeiden toimittajana. Perinteisen tukkukaupan rooli teollisuudessa on muuntumassa lisääntyvässä määrin logistiikkapalveluiden suuntaan. Bufab Mercapartner on jo pitkään kehittänyt hyllytyspalveluratkaisuitaan kysyntää vastaavaksi. VETO-projektin tavoitteena on kehittää hyllytyspalvelua entistä monipuolisemmaksi palvelutarjoomaksi. Hyllytyspalveluiden englanninkielisenä vastineena käytetään usein lyhennettä VMI-palvelut (Vendor Managed Inventory), jossa toimittaja vastaa siitä, että asiakkaan varastossa on aina sopimuksen mukaisia tuotteita saatavilla. Asiakkaan kannalta tavoitteena on vähentää omaa hallinnollista ostotoimintaan, varastojen hallintaan ja tavaran vastaanottoon liittyvää työtä. Kysymys on kokonaisoptimin hakemisesta asiakkaan hallinnollisten kustannusten ja toimittajien hyllytyspalveluiden tuottamien kustannusten kokonaisuudessa. VETO-projektissa tullaan jäsentämään erilaisia hyllytyspalvelumalleja asiakkaan kannalta järkeviksi. VMImallien lisäksi on erilaisia muunnelmia riippuen asiakkaan ja toimittajan välisistä rooleista ja vastuista toiminnassa. Asiakas voi esimerkiksi vastata varastosaldojen seurannasta ja ilmoittaa tilauspisteen saavuttamisesta toimittajalle, joka vastaa toiminnasta muilta osin. Tällöin voidaan käyttää lyhennettä CMI (Co-Managed Inventory), jolla tarkoitetaan yhteisesti sovittua käytäntöä. Hyllytyspalveluliiketoiminnan tehokas johtaminen edellyttää myös pitkälle kehitettyjä kustannuslaskentaja hinnoittelujärjestelmiä. Palvelumyynnin ja tuotemyynnin aiheuttamat kustannukset ja tulot on pystyttävä pitämään erillään. Laskentajärjestelmien lisäksi VETO-projektissa keskitytään myös asiakkaan menekin ennustamistyökalujen kehittämiseen tarkoituksena taata tavaran saatavuus kaikissa kysynnän/tuotannon muutostilanteissa. Hyllytyspalveluiden kehittäminen erilaisten saatavilla olevien teknologioiden avulla tulee olemaan eräs Bufab Mercapartnerin tulevaisuuden haasteista. Teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseksi tullaan käyttämään hyllytyspalveluratkaisuiden kehittämisessä. Tavoitteena olevat hyllytyspalvelumallit tulevat vastaamaan teollisuuden asettamiin haasteisiin. Bufab Mercapartnerin hyllytyspalvelutoiminnan taso tulee edustamaan alan korkeinta tasoa Suomessa ja muualla Euroopassa. Hyllytyspalvelumarkkinat ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa teollisuudessa. Kilpailussa pärjätäkseen on jatkuvasti kyettävä soveltamaan kulloisia teknologisia ratkaisuita. Pidemmällä tähtäimellä VETO-projektin tuloksena syntyvät hyllytyspalveluratkaisut tulevat leviämään Bufabkonsernin kautta sen muihin kansainvälisiin yksiköihin. Lisäksi alalla toimivat muut tavarantoimittajat voivat kopioida näitä ratkaisuita ja tällä tavoin voivat lisätä alan kilpailua entistä tehokkaampaan suuntaan. VETO-projekti toteutetaan yhteistyössä VTT:n tutkijoiden kanssa. VTT on tehnyt soveltavaa tutkimusta VMItoimintaan liittyen (ks. Projektissa tehdään perusteellinen asiakashaastattelu, jossa selvitetään asiakkaiden tulevaisuuden ajatuksia sisääntulologistiikan järjestämiseksi.

17 17 Yhteyshenkilö Bufab Mercapartner Oy, Veijo Vainio (0) GLi Service Oy Tukipalvelujen keskitetty johtaminen Hankkeessa on kehitetty uusi innovatiivinen palvelukonsepti, jolla pyritään tarjoamaan lisäarvoa logistiikkaasiakkaiden liiketoimintaan. Kyseessä oleva tuote on tukipalvelujen 4PL-malli, joka toimii niin kutsutulla yhden luukun periaatteella eli asiakkaan on mahdollista saada kaikki tarvittavat palvelut yhdestä ja samasta paikasta. Konsepti perustuu verkostosopimuspalveluperiaatteeseen eli se linkittää yhteen asiakkaan tarpeet ja palveluntuottajien tuotteet sekä määrittää palvelutarpeen ja siihen tarvittavat palvelutuotteet tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kantavana ajatuksena on aikaansaada käyttäjälähtöinen ja räätälöitävissä oleva palvelukonsepti, jonka avulla asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja saada tukipalveluihinsa toimialakohtaista osaamista. Palvelukonseptin kustannustehokkuus, joustavuus ja modernin teknologian hyödyntäminen mahdollistavat reaaliaikaisten tietojen hyödyntämisen kautta tehokkaamman päätöksenteon asiakasyrityksissä. GLi Service Oy:n liiketoiminnan tukipalvelut erottuvat nykyisistä markkinoilla olevista palvelutuotteista juuri neuvontapalvelujen toimialakohtaisuudella, alan substanssiosaamisella ja eri palvelutuotteiden rajapintojen häivyttämisellä. Kehittämishankkeesta vastaavat pitkän logistiikka-alan kokemuksen omaavat GLi Yhtiöiden asiantuntijat. Kehittämishankkeessa tehdään myös yhteistyötä logistiikka-alalla toimivien yhteisyökumppanien kanssa. Hanke toteutetaan välisenä aikana. Yhteyshenkilö GLi Service Oy, Vesa Koivula Proxion Oy LOKATE - Logistiikkasuunnittelun, koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Proxion Oy on vahvassa kasvussa oleva automaatio-, infra- ja sähkötekniikan/raideliikennejärjestelmien investointi- ja kehityshankkeiden suunnittelu- ja projektipalveluihin erikoistunut yritys. Proxion Koulutuspalvelut on Rautatieviraston hyväksymä koulutuslaitos ja SETI Oy:n auktorisoima ja rekisteröimä kouluttaja. Yritys tarjoaa erityyppisiä turvallisuuskoulutuskokonaisuuksia sekä kokonaisvaltaisia projektinjohto-, asiantuntija-, ja suunnittelupalveluita julkishallinnon sekä teollisuuden vaativiin tarpeisiin. Proxion Oy:n toiminnassa korostuvat erityisesti laatu, luottamuksellisuus ja turvallisuus.

18 18 LOKATE-projektin ensisijaisena tavoitteena on ollut kehittää uutta liiketoimintaa ja liiketoiminnallisesti järkeviä palvelutuotteita. Tuotteet painottuvat rautatieympäristöön ja erityisesti asiantuntijapalveluihin, koulutukseen sekä suunnitteluun. Myös verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden kartoittaminen on ollut projektissa kiinteästi mukana. Proxion Oy haluaa kehittää uusia toimintatapoja ja palveluja vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. Jotta markkinoille osataan tarjota oikeita asioita, tulee ensin perehtyä tarkasti toimintaympäristöön ja eri toimijoiden todellisiin tarpeisiin. Toimintaympäristön muutokset ja uudet vaatimukset vaativat myös oman osaamisen ja omien työkalujen jatkuvaa kehittämistä. Tärkeänä projektin osa-alueena onkin ollut varmistaa, että Proxionin omat toimintatavat ja järjestelmät vastaavat viranomaisten sekä asiakkaiden uusia vaatimuksia nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuspalveluissa projektin päätavoitteina oli kehittää valmiiksi uusi koulutuskokonaisuus (RT2 - ratatöiden liikenneturvallisuudesta vastaavan henkilön koulutus) sekä valmistella muita mahdollisia koulutuspalveluja ja luoda edellytyksiä näiden palvelujen tuottamiseen. Koulutuspalveluiden kehityksessä on erityisesti otettu huomioon tietotekniikan monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet. Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa on keskitytty turvalaitesuunnittelun sekä erityyppisten toimintatarkastelujen innovatiiviseen kehittämiseen ja tulosten tuotteistamiseen. Markkinoille kehitettiin projektin avulla ennakkoluulotonta, riippumatonta ja tehokasta toimijaa. Projekti alkoi vuoden 2008 alussa ja se loppui vuoden 2009 helmikuussa. Yhteyshenkilö Proxion Oy, Tuomas Lonka +358 (0) www. proxion.fi

19 19 Liike-elämän palvelut 3 Step IT Group Oy Fixed Asset Service for Mobile World 3 Step IT Oy on tietotekniikan ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hallinnointiin erikoistunut palveluyritys. 3 Step IT:n toiminta-ajatus on tehdä asiakkaiden käyttöomaisuuden hallinnointi helpoksi hankinta-, käyttö- ja uusimisvaiheessa. Palvelu koostuu kohteiden vuokrauksesta, käytönaikaisesta hallinnoinnista sekä tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä uudistamisesta. Jokaisessa kolmessa vaiheessa asiakkaan tukena ja hallinnointia helpottamassa on 3 Step IT:n asiakaspalvelutiimi sekä monipuolisesti tietoa tarjoava käyttöomaisuusrekisteri, josta saa kattavia käyttöomaisuusraportteja niin IT-osaston kuin taloushallinnonkin tarpeisiin. 3 Step IT on Suomessa vuonna 1997 perustettu kansainvälinen palveluyritys. 3 Step IT:llä on liiketoimintaa yhdeksässä maassa ja yritys työllistää noin 140 ammattilaista. Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 220 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden hallinnointi helpommaksi 3 Step IT:n nykyinen toimintamalli on perustunut leasing-rahoitukseen, mikä on rajannut markkinoita, koska monella asiakkaalla on edelleen olemassa päätös, että leasing-rahoitusta ei käytetä (vaikka se tutkitusti onkin edullisin tapa hankkia ICT-laitteita). Tarkoituksena on kehittää konsepti, joka mahdollistaa loppuasiakkaalle rahoitusmallista riippumattoman ja tehokkaan toimintamallin. Uudessa palvelukonseptissa asiakas voi toimituksen hyväksyntävaiheessa valita, haluaako hän käyttää leasing-rahoitusta vai ostaa tuotteen. Toinen kehitettävä palvelu on mobiililaitteiden hallinnointi (lähinnä yrityskäytössä olevat älypuhelimet). Näiden laitteiden käyttöaika on lyhyt (yleensä kk) ja ne on hankittu kuluna. Näiden laitteiden hintakehitys on kuitenkin sellainen, että niiden hinta lähenee pöytätietokoneiden hintoja ja samalla niiden sisältämän tiedon arvo ja merkitys kasvaa. Kun älypuhelimien ohjelmistoalustoissa on nyt selvästi näkyvissä standardoitumista (Symbian S60), on syntymässä laaja puhelinkanta, jonka pohjalle on mahdollista luoda uusi palvelukokonaisuus, jolle on olemassa jo selvä kysyntä. Ainutlaatuinen konsepti käyttöomaisuuden kokonaisvaltaiseen hallinnointiin Hallinnointimalli, joka on rahoitusvaihtoehdoista riippumaton ja joka on räätälöity mobiililaitteille (älypuhelimille), on täysin uusi tapa lähestyä loppuasiakkaan palvelutarvetta. 3 Step IT eroaa muista toimijoista tuottamalla irrallisten palveluiden sijaan vastaavat ominaisuudet laitteen koko käyttöajalle keskitetyn palvelukokonaisuuden avulla. Lisäksi esimerkiksi asiakkaan taloushallinto ja IT saavat tarvitsemansa raportoinnin samasta järjestelmästä, mikä tehostaa toimintaa ja vähentää erillisten rekistereiden tarvetta. Erityisenä suunnittelukohteena on ollut asiakkaiden prosesseihin sopiva palveluiden helppo ja nopea käyttöönotto asiakkuudesta riippumatta. 3 Step IT:n uudelle käyttöomaisuus-palvelukonseptille on myönnetty kansallinen hyödyllisyysmallisuoja, joka on osoitus palvelun uutuusarvosta. Älypuhelinten hallinnointipalvelulle on myös myönnetty kansallinen hyödyllisyysmalli ja lisäksi älypuhelinten hallinnointipalvelusta on jätetty kansainvälinen patenttihakemus. Hyvä alku nopealle palvelun kansainväliselle laajentamiselle Kehitysprojektissa on saatu pilotointivaiheeseen rahoitusmalliriippumaton palvelu, jossa asiakkaan koko vuokrasopimuskanta ja käyttöomaisuus voidaan hallinnoida yhden palvelun avulla. Palvelu koostuu

20 20 yhteistyökumppaneiden kanssa sovituista toimintamalleista ja niitä tukevia toimintoja sisältävästä keskitetystä järjestelmästä. Palvelukonseptia ollaan tähän mennessä menestyksekkäästi pilotoitu niin Suomessa kuin Iso-Britanniassakin. Palvelukonsepti mahdollistaa toiminnan myös maissa, joissa 3 Step IT:lla ei ole omaa juridista yhtiötä eli mahdollistetaan palveluiden todellinen kansainvälinen vienti. Kehitysprojektin tuloksena on luotu älypuhelimille operaattoreista riippumaton palvelu, joka tukeutuu vahvasti maailmanlaajuisesti käytössä oleviin standareihin. Palvelun keskeiset tekniset osa-alueet on toteutettu 3 Step IT:n ylläpitämällä keskitetyllä järjestelmällä, joka mahdollistaa palveluiden käyttöönoton nopealla aikataululla monikansallisissa asiakkuuksissa tai asiakkuuksissa, joilla on toimintaa globaalisti. Palvelun keskittäminen varmistaa nopeimman tuotekehityksen, päivitykset ja laadukkaan asiakaspalvelun tuottamisen kaikilla asiakkuuksilla samanaikaisesti. Monikansallisten asiakkuuksien ansiosta palvelu on saatu ensimmäisen puolen vuoden aikana pilotointiin 70 eri maassa. Yhteyshenkilö: 3 Step IT Group Oy, Jouko Poranen Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy NetLegis-kehittämisprojekti NetLegis on kehitysprojekti, jossa luodaan asianajopalveluiden systemaattinen kehittämismenetelmä asianajotoimistojen ja niiden muodostamien verkostojen käyttöön. Projekti on edelläkävijä toimialallaan ja uudistaa asianajotoimistojen palveluliiketoimintamallia ja tietohallintojärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Sen tuloksena syntyy myös työkalu, jolla voidaan systemaattisesti kehittää palveluita ja palvelujärjestelmää. NetLegis-kehittämismenetelmän avulla uusia palveluita voidaan tuottaa entistä tehokkaammin, koska se systematisoi palvelujärjestelmän kehitystä ja tehostaa verkoston ja sen osakasyritysten liiketoimintaa. Asianajotoimistoja ja niiden muodostamia verkostoja palveleva liiketoimintamalli perustuu palvelujen tuotteistukseen ja palveluprosessien tehostamiseen, jonka avulla tuotto ja palvelujen laatu paranevat. Niiden avulla tähdätään yrityksen arvon nostamiseen muuttamalla toimistojen inhimillinen pääoma ja suhdepääoma rakennepääomaksi. Toisin sanoen kehitetään menetelmä, jonka kautta hiljainen tieto voidaan tallentaa ja hyödyntää systemaattisen palvelukehityksen tueksi. Uusi liiketoimintamalli ja sitä tukeva modulaarinen palvelukokonaisuus ovat sovellettavissa vastaaviin muiden alojen verkostoihin ja niiden yhteistyö- ja tiedonhallintatarpeisiin. Kehitettävä palvelu on erittäin taipuvainen monistettavaksi. Projekti toteutetaan ja se toteutetaan Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy:n yrityshankkeena. Yhteyshenkilö R-Trade Oy, Kari Rajala (0)

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen UUDISTU KOKEILE KASVA KANSAINVÄLISTY Tekes jakaa riskiä DM 1272687 01-2015 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Liideri livenä Tampereella 4.6.2014 Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Tampereen Puhelin Oy on vuonna 2003 perustettu tietoliikenne-

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia 2 2009 Digia Plc Kenttähuollon seminaari 26.5. 08:30 Rekisteröityminen ja aamiainen

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Jaana Auramo. Copyright Tekes

Jaana Auramo. Copyright Tekes Jaana Auramo Copyright Tekes Miksi palveluinnovaatiot? Palveluinnovaation ulottuvuudet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut Verkostot ja arvoketjut Organisatoriset ratkaisut Palvelutuotteet ja palveluprosessit

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMISSEMINAARI 19.5.2009 Tuotteistaminen Myös ei-kaupallisissa

Lisätiedot

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori VAMOS Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma Ismo Mäkinen Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori Ohjelman pääkohdat Keskittyy yrityksille tehtäviin tuotteistettaviin ratkaisuihin:

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Rautakirja. Matti Salmi hallintojohtaja, Rautakirja. Capital Markets Day 14.3.2002. Rautakirja

Rautakirja. Matti Salmi hallintojohtaja, Rautakirja. Capital Markets Day 14.3.2002. Rautakirja Matti Salmi hallintojohtaja, Capital Markets Day 2 Päämäärä/visio -yhtymä on osa Pohjois-Euroopan dynaamisinta viestintäkonsernia hallitsemalla ja kehittämällä viestintäalan parhaita jakeluteitä valituilla

Lisätiedot

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 1 perustettu Turussa 1996 perustava ajatus jatkokehittää vuodesta 1992 käytettyä Majakkaranta Oy:n projektipankkia :n perustajat Olli Vahtera Oy Majakkaranta Oy

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Miia Martinsuo Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos 1.9.2015 Puh. 040-8490895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi Sisältö Alykäs teollinen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Asiantuntijapalvelut (EN 16775) ja Asiakastyytyväisyys (CEN/TS

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot