. vista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 20) 3103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ". vista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 20) 3103"

Transkriptio

1 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja: 91. Tiistaina 15 päivänä lokakuuta ) Puolustusasiainvaliokunnan täydennysvaali Ainoa käsittely: 2) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 15) Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 3) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 16).... Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 26 4) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 17)... Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 27 5) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 18).... Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 28 6) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 19).... s kello 14 Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 29 Siv. 7) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 ympäristöministeriön hallinnonalaan kuulu-. vista eräistä virkajärjestelyistä (A n:o 20) 3103 lv. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 30 8) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1984 (K n:o 6) Mainittu kertomus Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14 Ensimmäinen käsittely: 9) Ehdotus laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta.... Hallituksen esitys n:o 110 Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41 10) Ehdotus laiksi vuoden 1986 poikkeussäännöksistä verolakeihin.... Hallituksen esitys n:o 119 Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42 11) Ehdotukset laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta.... Hallituksen esitys n:o 125 Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 43 12) Ehdotus laiksi eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.... Hallituksen esitys n:o 128 Toivomusaloite n:o 138 Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 44 13) Ehdotus laiksi opintokeskusten valtionavusta annetun lain muuttamisesta

2 3102 Tiistaina 15. lokakuuta 1985 Hallituksen esitys n:o 142 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12 Siv. 14) Ehdotukset laeiksi valtion askartelunohjaajaopistosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys n:o 143 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 13 Esitellään: 15) Ed. Halosen ym. lakialoite n:o 88 laiksi tapaturmavakuutuslain 3 :n muuttamisesta.... Pöydällepanoa varten esitellään: 16) Perustuslakivaliokunnan mletlntö n:o 31 hallituksen esityksestä laiksi kustannustason nousun ehkäisemisestä eräissä tapauksissa annetun lain 5 :n muuttamisesta (HE n:o 107) Pääministeri Sorsan edustajantoimi P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että pääministeri Sorsa, joka eilisestä päivästä kello 9.20 alkaen on hoitanut tasavallan presidentin tehtäviä, on tästä syystä estynyt hoitamasta edustajantoimaan sanotusta ajankohdasta lukien. Uusia hallituksen esityksiä P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmän ohella kuluvan lokakuun 11 päivältä ovat eduskunnalle saapuneet hallituksen esitykset n:ot , jotka on nyt edustajille jaettu. Kirjalliset kysymykset Puh e m ies : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 288, 294 ja 310. Nämä kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille. Puhetta johtaa puhemies P y s t y ne n. Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi edustajat Aaltio, Ajo, Anttila, Hetemäki-Olander, Hietala, Hurskainen-Leppänen, Isohookana Asunmaa, Anna-Liisa Jokinen, Järvisalo-Kanerva, Komsi, ]. Laine, Liikanen, Lipponen, Pokka, Ronkainen, Sorsa, Starast, Suominen, Taxell, Turpeinen-Kajanoja, V. Vennamo ja Väyrynen. Ilmoitusasiat: Lomanpyynnöt Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden takia edustajat Ronkainen ja V. Vennamo, virkatehtävän tähden edustajat Hetemäki Olander, Isohookana-Asunmaa, Anna-Liisa Jokinen, Lipponen ja J. Laine sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Ajo, Anttila, Järvisalo-Kanerva, Komsi, Pokka, Starast, Suominen ja Taxell sekä tämän kuun 18 päivään virkatehtävän takia ed. Väyrynen. Valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpiteistä työllisyyslain soveltamisessa vuonna 1984 Puh e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmän ohella viime syyskuun 30 päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpiteistä työllisyyslain soveltamisessa vuonna Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille. Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 1) Puolustusasiainvaliokunnan täydennysvaali Puh e m i e s : Päiväjärjestyksen 1) asiana on puolustusasiainvaliokunnan täydennysvaali. Kun puolustusasiainvaliokunnan täydennysvaalia varten vaalisäännön 7 ja 19 :n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa, jonka puhemiehistö on tänään pitämässään kokouksessa taekastanut ja hyväksynyt, on puolustusasiainvaliokunnan jäseneksi ehdo-

3 Asetuksia virkajärjestelyistä 3103 tettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 :n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti ed. W a s z- Höckert. 2) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 eräistä virkajärjestelyistä n:o 25 ja otetaan a i n o a a n k ä s i t t e - Puhe m i e s : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25. Keskustelua ei synny. 3) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä n:o 26 ja otetaan a i n o a a n k ä s i t t e - Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 26. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. 4) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä Esitellään perustuslakivaliokunnan mtettntö n:o 27 ja otetaan a i n o a a n k ä s i t t e - P u h e m ies : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 27. Puheenvuoroa ei pyydetä. 5) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä n:o 28 ja otetaan a i n o a a n k ä s i t t e - P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 28. Puheenvuoroa ei haluta. 6) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä n:o 29 ja otetaan a i n o a a n k ä s i t t e - Puh e mies : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 29. Keskustelua ei synny. 7) Asetus 6 päivältä syyskuuta 1985 ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä n:o 30 ja otetaan a i n o a a n k ä s i t t e -

4 3104 Tiistaina 15. lokakuuta 1985 P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 30. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. 8) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1984 Esitellään sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14 ja otetaan a i n o a a n k ä s i t t e l y y n siinä valmistelevasti käsitelty yllämainittu kertomus. P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n: o 14. Puheenvuoroa ei pyydetä. 9) Ehdotus laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta Esitellään valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41 ja otetaan e n s i m m ä i s e e n k ä s i t - t e l y y n siinä valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 110, joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Puheenvuoroa ei haluta. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan v a l i o k u n t a a n. 10) Ehdotus laiksi vuoden 1986 poikkeussäännöksistä verolakeihin Esitellään valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42 ja otetaan e n s i m m ä i s e e n k ä s i t - t e l y y n siinä valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 119, joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42. Keskustelua ei synny. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan v a l i o k u n t a a n. 11) Ehdotukset laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta Esitellään valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 43 ja otetaan e n s i m m ä i s e e n k ä s i t - t e 1 y y n siinä valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 125, joka sisältää yllämainitut lakiehdotukset. P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 43. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan v a l i o k u n t a a n. 12) Ehdotus laiksi eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esitellään valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 44 ja otetaan ensi m mä i s e e n käsi t - t e 1 y y n siinä valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 128, joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 44. Keskustelu: Ed. V e p s ä l ä i n e n : Herra puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan kahvin liikevaihtoverotuksen jatkamista vuonna 1986 täysin saman sisältöisenä kuin kuluvana vuonna. Tämän eduskunnan enemmistöhän hyväksyi viime vuoden lopulla hallituksen esityksen, jolla kahvi saatettiin täyden liikevaihtoverotuksen piiriin vuoden 1985 alusta

5 Eräitä elintarvikkeita koskevat poikkeukset liikevaihtoverolakiin 3105 alkaen. Tämä tapahtui siten, että liikevaihtoverolain muutoksella poistettiin maahan tuodulta paahtamattomalta kahvilta ns. alkutuotevähennysoikeus. SKDL:n eduskuntaryhmä ei ollut mukana viime vuoden joulukuussa tukemassa kahvin liikevaihtoveron korottamista, koska se johti, kuten me täällä eduskunnassa totesimme, kahvin kuluttajahinnan kohoamiseen. Kahvin vähittäishinta onkin kallistunut vähintään 5, 50 markalla kilolta huolimatta siitä, että kahvi on kaupan ns. tarjousartikkeli, jota on myyty ja myydään edelleenkin alle varsinaisen vähittäismyyntihinnan. Eduskunnan käsittelyssä nyt olevassa hallituksen esityksessä jatketaan nykyisen hallituksen veropoliittista linjaa, mikä on merkinnyt ja merkitsee kotitalouksien sekä pieni- ja keskituloisten kansalaisten verojen lisäämistä samanaikaisesti kun teollisuuden ja muun yritystoiminnan verotusta kevennetään. Erityistä huomiota ansaitsee hallituksen esityksen perusteluissa maininta: "Verorakenteen kehittämisessä on edullista pyrkiä kohdistamaan verotus entistä laaja-alaisemmin välittömästi kulutukseen. Liikevaihtoveron veropohjan laajentaminen tällä tavoin onkin välillisen verotuksen kehittämisen keskeinen osa-alue.'' - Tässä on selkeästi sanottu hallituksen veropoliittisen linjan pyrkimys siirtää verotuksen painopistettä kulutuksen verottamiseen. Tämä kahvin liikevaihtoverotus hallituksen esityksen mukaan noudattaa johdonmukaisesti hallituksen veropoliittista lin Jaa. Herra puhemies! SKDL:n eduskuntaryhmä ei voi tätä hyväksyä, vaan tulemme lain kolmannessa käsittelyssä esittämään hallituksen esityksen hylkäämistä. Oman mainiotansa ansaitsee SMP:n edustajien näille valtiopäiville jättämä toivomusaloite n:o 138, jossa ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi kiireellisiin toimiin kahvin liikevaihtoveron poistamiseksi. Kahta kuukautta aikaisemmin SMP:n eduskuntaryhmä äänesti kahvin liikevaihtoveron ja siten myös kahvin hinnan korottamisen puolesta ja sen jälkeen aloitteessaan esittää toivomuksen veron poistamisesta. Onko tämä varsinaista pelin politiikkaa- jonka taitamisessa SMP on kyllä tässä salissa ollut mestari? Ed. S k ö n (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Ed. Vepsäläinen tietää hyvin, että SMP, jolla on 17 kansanedustajaa ja kaksi ministeriä, ei voi määrätä kaikkia 183 :a muuta kansan edusta- jaa eikä myöskään muita hallituspuolueita. Olemme tehneet sen, minkä voimme, emmekä mahda asialle mitään, jos tätä kahvin liikevaihtoveroa ei poisteta. Ed. R o s n e II : Herra puhemies! Tämän vuoden alusta kahvi joutui liikevaihtoveron alaiseksi ja sen hinta nousi. Nyt hallitus esittää jatkettavaksi veroa. Tämä linja on ristiriidassa niiden ajatusten kanssa, että välttämättömät elintarvikkeet pitäisi kokonaan vapauttaa liikevaihtoverosta. Vaikka kahvi ei varsinaisesti elintarvike olekaan, se kuuluu niin olennaisesti suomalaisen ruokailun perinteisiin ja tapoihin, että sitä on pidettävä elintarvikkeena. Hallituksen veropoliittinen linja suosii välillisten verojen, kuten liikevaihtoveron lisäämistä. Tämä on seuraus niistä ratkaisuista, jotka hallitus on hyväksynyt, eli siitä valinnasta, että kilpailukyvyn nimessä yritysten veroa edelleen alennetaan. Jotta hallituksella olisi mahdollisuus alentaa yritysten ja rikkaitten veroa, sen on otettava enemmän veroa muilta. Kun liikevaihtoveroa nostetaan tai sen piiriä laajennetaan, maksumiehiä on monta - koko Suomen kansa. Mutta vaikka kaikki ovat maksumiehiä, liikevaihtovero ei silti ole oikeudenmukainen. Se asettaa saman maksun kaikille, niin eläkeläisille, työttömille kuin suurituloisillekin. SKDL:n ryhmä vastustaa kahvin liikevaihtoveroa. On kuitenkin syytä korostaa, että suhtaudumme verotukseen vastuullisesti. Mielestämme kahvin liikevaihtovero sen paremmin kuin muidenkaan elintarvikkeiden ja välttämättömyyshyödykkeiden vero ei ole perusteltu. Sitä vastoin olemme esittäneet verotukseen muutoksia, joilla valtion kassaan saadaan varoja. Muun muassa nimissäni jätetyssä aloitteessa ehdotetaan, että yhtiöille, jotka nyt ovat kokonaan vapautettu varallisuusverosta, asetettaisiin 1,5 % :n varallisuusvero. Ed. S a s i : Arvoisa puhemies! Myös kokoomus vastustaa erittäin jyrkästi hallituksen esitystä kahvin saattamisesta kokonaisuudessaan liikevaihtoveron piiriin. Kokoomus pitää lähtökohtanaan sitä, että elintarvikkeita, varsinkin kun ne ovat peruselintarvikkeita, ei pitäisi liikevaihtoverottaa missään tilanteessa. Meidän verotusjärjestelmämme elintarvikkeiden osaltahan muodostuu oikeastaan neljästä kategoriasta siten, että meillä on liikevaihtoverosta vapaita elintarvikkeita, jollainen kahvi aikaisem N

6 3106 Tiistaina 15. lokakuuta 1985 min on ollut, sitten meillä on myös sellaisia elintarvikkeita, joita tuetaan liikevaihtojärjestelmän avulla eli jotka saavat nk. korotetun alkutuotevähennyksen, ja näitä tuotteita on mm. maito, sitten meillä on kolmantena kategoriana ne elintarvikkeet, joista maksetaan liikevaihtoveroa ja jollainen kahvi nyt tulisi hallituksen esityksen mukaan myös ensi vuonna olemaan, ja sitten neljäntenä ryhmänä meillä on lähinnä mm. alkoholituotteita, joilla on erikseen alkoholivero. Jos tarkastellaan hallituksen linjaa, niin hallitus on tässä asteikossa luisunut ensin liikevaihtoverovapaudesta liikevaihtoverollisuuteen, ja voidaan kysyä, onko sitten seuraava aste tuo kaikkein jyrkin verotuksen muoto. Haluan myös korostaa sitä, että tässä asiassa, kahvin liikevaihtoverotuksessa, hallituspuolueet sopivat viime syksynä siitä, että sitä hintapainetta, joka liikevaihtoveron kautta tulee, pyritään vähentämään poistamalla tulli kokonaisuudessaan kahvilta. Näitä annettuja lupauksia valtioneuvosto kuitenkaan ei ole missään tilanteessa lunastanut, vaan kahvin hinta nousi täysimääräisesti pelätyn 5 mk viime vuoden vaihteessa. On myös hämmästyttävää, että eräitten hallituspuolueitten edustajat kentällä jatkuvasti pyrkivät selvittämään, että he ovat vähävaraisten asialla ja nimenomaan pyrkivät elintarvikkeitten liikevaihtoverottomuuteen ja verottomuuteen. Tosiasia kuitenkin eduskunnassa on se, että kokoomus ja SKDL konkreettisesti vastustavat näitä esityksiä, kun sen sijaan SMP:kin on valmis hyväksymään nämä pienituloisia rankaisevat hallituksen esitykset. Ed. Te n n i 1 ä (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Ed. Sasille on muistutettava siitä, että kokoomus on jatkuvasti vaatinut välillisen verotuksen lisäämistä kokonaisverotuksessa, koska näin verotuksen painopiste siirtyy pienituloisille veroprogressiivisuuden vähetessä. Kun hallitus nyt esittää kahviveron korotusta, tämähän on juuri kokoomuslaista veropolitiikkaa. Jotenkin tuntuu suurelta huijaukselta, kun kokoomus täällä nyt suureen ääneen ilmoittaakin vastustavansa sellaista veropoliittista linjavetoa, josta tässäkin asiassa on kyse. Tämähän on juuri teidän veropolitiikkaanne, kun välillisen verotuksen eli kulutuksen verottamisen osuutta lisätään. Kuinkas linjanne muuttuu tällä tavoin, kun asiat käyttännön tasolle täällä eduskunnassa tulevat? Ed. S a s i (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Ed. Tennilälle saanen todeta sen, että luulen tuntevani paremmin kokoomuksen veropoliittisen linjan. Meidän lähtökohtamme on kiistatta se, että nimenomaan elintarvikkeita ei pitäisi verottaa, koska ne ovat välttämättömiä ihmisten perustoimeentulon kannalta, ja tämän linjan me olemme kaikissa äänestyksissä eduskunnassa myös konkreettisesti osoittaneet. Mitä sen sijaan tulee sellaisiin liikevaihtoverokohteisiin, jotka eivät koske välttämättömyystarvikkeita kaikille ihmisille, niin tässä suhteessa voidaan ajatella veropohjan laajentamista. Kuitenkin haluan huomauttaa siitä, että tässäkin suhteessa kokoomus on ollut erittäin varovainen, mikä on tullut esille mm. siinä yhteydessä, kun on telepalveluiden liikevaihtoverotusta käsitelty. Katsomme, että nimenomaan perustoimeentuloon liittyviä kohteita ei saisi liikevaihtoverottaa, mutta silloin kun on statusesineestä kyse, niin liikevaihtoverottaminen on luonnollista. Ed. T e n n i 1 ä ( vastauspuheenvuoro ): Herra puhemies! Kokoomuksen linjanvedot verotuksen osalta ovat tulleet erittäin selvästi esiin niin eduskunnassa kuin muutoinkin, ja kokoomuksen linjanvetona on ollut veropolitiikan osalta se, että välillisen verotuksen osuutta kokonaisverotuksessa on lisättävä. Tässä tehdään juuri niin eli toimitaan kokoomuksen linjan mukaisesti. Se on huijausta, kun te nyt olette vastustavinanne omaa veropoliittista linjaanne. Ed. S a s i (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Ed. Tennilälle saanen toistaa edelleen sen, että kokoomuksen veropoliittinen linja on täysin selvä eduskunnassa. Kaikissa niissä tilanteissa, joissa kyse on ollut peruselintarvikkeiden liikevaihtoverottamisesta, me olemme aina vastustaneet näitä hallituksen esityksiä. Ed. E. Laine : Herra puhemies! Kiinnitän huomiota nimenomaan tähän veropoliittiseen linjaan, jota hallituksen esitys edustaa, eli välillisen verotuksen lisäämiseen, jota todella kokoomus tavoitteissaan myös ilmoittaa kannattavansa hallitusten esitysten tapaan. Varsinaisesti puheenvuoron kuitenkin pyysin todetakseni, että kun ed. Skön mainitsi, ettei SMP voi määrätä, miten 183 kansanedustajaa tässä eduskunnassa toimii, niin siinä hän on kyllä ehdottomasti oikeassa. Toisaalta tuntuu siltä, että SMP:llä on vaikeuksia päättää myös siitä, miten

7 Opintokeskusten valtionapu kansanedustajaa toimii, (Ed. Kortesalmi: Ei suinkaan!) sillä kuten ed. Vepsäläinen täällä osoitti, joulukuussa SMP kannatti kahvin liikevaihtoveron korottamista, helmikuussa se aloitteessaan esitti, että tämä liikevaihtovero poistetaan, mutta nyt lokakuussa SMP on jälleen kannattamassa hallituksen esitystä kahvin liikevaihtoveron korottamisesta. Ed. S k ö n (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Vastaan ed. E. Laineelle, että ed. E. Laine tietää aivan hyvin sen, miksi SMP on hallituksessa. Me olemme hallituksessa juuri siitä syystä, että voimme siellä vaikuttaa sillä tavalla, ettei liikevaihtoveroa ainakaan päästä korottamaan muuten kuin kahvin osalta. Tämä on paljon pienempi paha kuin se, että liikevaihtoveroa muulla tavalla korotettaisiin. Ed. K u 1 h i a : Arvoisa herra puhemies! Kahvi on totisesti populistinen aihe. Tässä jo joku mainitsi, että kokoomuskin on omaa linjaansa vastaan. Ed. Sasille toteaisin, että on todella populistista nyt kosiskella kahvinjuojia tällä. Y m märrän varsin hyvin, että SKDL:llä on periaatteet, ja niin pitää tietysti ollakin näiden välillisten verojen kohdalla. Itselläni on ehdottomasti sellainen ajatus, että kulutusta ei pitäisi lähteä tällä tavalla verottamaan. Mutta me tiedämme varsin hyvin, että kahvi on sanomattoman epäterveeilinen juoma, minä en laskisi sitä edes elintarvikkeeksi. Se on todella sellainen negatiivinen elintarvike, siitä tulee vatsanpuruja ja parhaassa tapauksessa vatsahaava, jos juo päivässä 30 kuppia, niin kuin esim. lukemattomat toimistotyöntekijät nykyään juovat. Jos me voisimme tällä kahvin hinnan korottamisella hiukan vaikuttaa siihen, että kahvia ei kulutettaisi niin tavattoman paljon, niin luulisin, että se olisi aika positiivinen tulos. Viimeisimmät lääketieteelliset tutkimuksethan ovat todenneet monia, monia tärkeitä seikkoja kahvin vaikutuksista ihmiskehoon, ja muiden muassa on todettu, että se lisää kolesterolia ja muisti huononee ja tapahtuu kaikenlaista. (Ed. Linna: Ei saa juoda liikaa!) Toteaisin sen, että perusperiaatteena pitäisi olla, että kyllä myös katsottaisiin kansanterveyttä näissä hintakysymyksissä, ja senpä takia olen itse hyväksymässä liikevaihtoveron nyt kahviin, mutta esitän sellaisen toivomuksen, että myös tupakka ja viina pantaisiin todella kovalle verolle, jotta niittenkin käyttö hiukan rajoittuisi, herra puhemies. Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan v a 1 i o k u n t a a n. 13) Ehdotus laiksi opintokeskusten valtionavusta annetun lain muuttamisesta Esitellään sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12 ja otetaan e n s i m m ä i s e e n k ä s i t t e - 1 y y n siinä valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 142, joka sisältää yllämainitun lakiehdotuksen. Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12. Puheenvuoroa ei pyydetä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan v a 1 i o k u n t a a n. 14) Ehdotukset laeiksi valtion askartelunohjaajaopistosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Esitellään sivistysvaliokunnan mietintö n:o 13 ja otetaan e n s i m m ä i s e e n k ä s i t t e - 1 y y n siinä valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 143, joka sisältää yllämainitut lakiehdotukset. Puh e m ies : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 13. Puheenvuoroa ei haluta. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan v a 1 i o k u n t a a n. 15) Ehdotuksen laiksi tapaturmavakuutuslain 3 :n muuttamisesta sisältävä ed. Halosen ym. lakialoite n:o 88 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti s o s i a a 1 i v a 1 i o k u n - ta a n.

8 3108 Tiistaina 15. lokakuuta 1985 P ö y d ä 11 e p a n o a v a r t e n esittellään ja pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti eduskunnan seuraavaan täysistuntoon Puh e m ies : Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13 ja kyselytunti ensi torstaina kello ) Ehdotuksen laiksi kustannustason nousun ehkäisemisestä eräissä tapauksissa annetun lain 5 :n muuttamisesta sisältävän hallituksen esityksen n:o 107 johdosta laadittu perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 31. Täysistunto lopetetaan kello Pöytäkirjan vakuudeksi: Erkki Ketola

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.......................... 7726 Hallituksen esitys 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 17.55 Päiväjärjestys Ilmoituksia : 1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 8 :n säännöksiin vuonna 1994... 4908 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1989 vp. - HE n:o 212 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin

Lisätiedot

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 kello 21.50 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotus laiksi tasavallan presidentin palkkiosta.......................... 4697 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988

99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988 99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely: 1) Kertomus niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta

Lisätiedot

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Esitellään: So Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä

Lisätiedot

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 PTK 6/2000 vp 6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali... 143 2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali...

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 kello 2 Päiväjärjestys Ilmoituksia l) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 200 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä tuotannollisia investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990

15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990 15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja: Siv. 1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit..................................... 492 Esitellään: 5) Hallituksen esitys

Lisätiedot

73. Tiistaina 9 päivänä kesäkuuta 1981

73. Tiistaina 9 päivänä kesäkuuta 1981 73. Tiistaina 9 päivänä kesäkuuta 1981 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotus laiksi vientitakuulain muuttamisesta.... A s i a k i r j a t : Suuren valiokunnan mietintö n:o 70;

Lisätiedot

189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999

189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999 189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali 7373 2) Valiokuntien täydennysvaalit.... 3) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995

64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995 64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995 kello 16.30 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laeiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä

Lisätiedot

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2012 vp Keskiviikko 28.11.2012 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars

Lisätiedot

1981 vp; n:o 130 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1981 vp; n:o 130 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1981 vp; n:o 130 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuodelta 1982 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 229 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sokerilain 5 :n, kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain 3 :n ja kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992

69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992 1) Ehdotus laiksi maaseutuelinkeinolain muuttamisesta... 2100 Hallituksen esitys n:o 51 Maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 kello 21.45 Päiväjärjestys S. 5) Ehdotukset metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 1453 Ilmoituksia Hallituksen esitys n:o 300/1992 vp Lakialoite

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

1992 vp- VaVM 77- HE 204. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 77 hallituksen esityksen johdosta laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

1992 vp- VaVM 77- HE 204. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 77 hallituksen esityksen johdosta laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 1992 vp- VaVM 77- HE 204 Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 77 hallituksen esityksen johdosta laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta Eduskunta on 6 päivänä lokakuuta 1992 lähettänyt valtiovarainvaliokunnan

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

1984 vp. - VaVM n:o 98 - Esitys n:o 207

1984 vp. - VaVM n:o 98 - Esitys n:o 207 984 vp. - VaVM n:o 98 - Esitys n:o 207 Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 98 hallituksen esityksen johdosta laiksi tulo- ja varallisuusverolain 7 b :n muuttamisesta sekä laiksi eräiden kotihoitotukien

Lisätiedot

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 4) Hallituksen esitys laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain I ja 2 :n

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 PTK 77/2010 vp 77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 kello 10.02 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen

Lisätiedot

1992 vp - HE 281 ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 281 ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1992 vp - HE 281 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Määräaikaisena voimassa olevaa korkotulon lähdeverosta annettua

Lisätiedot

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: S. 5) Ehdotukset työmarkkinatukea koskeviksi laeiksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta... 4866

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2012 vp

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2012 vp PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2012 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 :n muuttamisesta Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998

112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998 112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali... 4404 2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali....

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

HE 160/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n väliaikaisesta

HE 160/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n väliaikaisesta HE 160/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 :n sekä tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

60. Tiistaina 10 päivänä marraskuuta 1987

60. Tiistaina 10 päivänä marraskuuta 1987 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 60. Tiistaina 10 päivänä marraskuuta 1987 1) Ehdotus laiksi Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja Quebeckin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimusjärjestelyn

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Heinäkuu 2009 SDP Kokoomus Keskus Vasem RKP Perus KD Vihreät muu ei ei ta misto suoma osaa äänes liitto lainen sanoa täisi puolue

Heinäkuu 2009 SDP Kokoomus Keskus Vasem RKP Perus KD Vihreät muu ei ei ta misto suoma osaa äänes liitto lainen sanoa täisi puolue TALOUSTUTKIMUS OY 20090728 13:48:37 TYÖ 5824.00 TAULUKKO 4001 np N-LUVUT itsellenne viisi mieluisinta Mieluisin ehdokas Esko Aho 1242 68 209 597 20 27 56 100 22-118 25 Martti Ahtisaari 1547 346 257 132

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998

165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998 165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998 kello 18 Päiväjärjestys Mietintöjen pöydällepano 6) Hallituksen esitys laiksi kehitys-! 1 m o i t u k s i a alueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

HE 98/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta

HE 98/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta HE 98/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995

16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995 16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Lakialoite laiksi tuloverolain 101 :n muuttamisesta.................................... 418 Lakialoite

Lisätiedot

17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988

17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988 17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988 kello 15.30 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamista koskeviksi laeiksi.... Hallituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

HE 28/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta

HE 28/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta HE 28/995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että valtiolle lapsilisäjärjestelmästä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

56. Tiistaina 15 päivänä toukokuuta 1990

56. Tiistaina 15 päivänä toukokuuta 1990 56. Tiistaina 15 päivänä toukokuuta 1990 kello 15.45 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ensimmäinen käsittely: Siv. 1) Ehdotus laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3 :n

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 186/1995 vp PERUSTELUT

HE 186/1995 vp PERUSTELUT HE 186/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 :n muuttamisesta ja laiksi alkoholilain 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1996 N:o 29 32 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 29 Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 40 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain HE 78/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2011 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan

Lisätiedot

25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993

25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993 Päiväjärjestys 25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993 kello 13 5) Ehdotus laiksi kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 11 :n 8 momentin kumoamisesta... 685 s. Ilmoituksia Ainoa käsittely:

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 4/2006 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 :n muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kansanedustajien poissaoloihin

Lisätiedot

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

1992 vp- VaVM 46- HE 114

1992 vp- VaVM 46- HE 114 1992 vp- VaVM 46- HE 114 Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46 hallituksen esityksen johdosta laeiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 :n muuttamisesta ja lannoiteverosta

Lisätiedot

26. Perjantaina 21 päivänä maaliskuuta 1980

26. Perjantaina 21 päivänä maaliskuuta 1980 26. Perjantaina 21 päivänä maaliskuuta 1980 kello 13 ( 13.17) Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1 ) Ehdotukset laiksi oikeudenkäymiskaaren 2 ja 4 luvun muuttamisesta sekä eräiksi muiksi kihlakunnanoikeuden

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot