TÄRKEÄT LUVUT VUODELLE LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄRKEÄT LUVUT VUODELLE 2009 -LIITE"

Transkriptio

1 efecto Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakaslehti 1/2009 Ajankohtaista asiaa TÄRKEÄT LUVUT VUODELLE LIITE Valmistaudu tilinpäätökseen 30-vuotisjuhlat

2 Pääkirjoitus I Anne Karppinen-Salonpää, Kari Salonpää Lämmin kiitos Lämmin kiitos kaikille Teille, jotka osallistuitte toimistomme 30-vuotisjuhlatapahtumiin. Oli ilo saada juhlistaa vuosiamme satojen asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Juhlahumun jälkeen oli rentouttavaa hiljentyä ja rauhoittua vuodenvaihteen pitkinä pyhinä, jolloin itsekukin toivottavasti saimme ansaitsemamme lepohetken. Alkavaan vuoteen lähdemme hyvin erilaisissa tunnelmissa, kuin mihin viime vuosina olemme tottuneet. Musertavat talousuutiset maailmalta - ja myös paikallisesti - ovat syksyn ja alkutalven aikana tuntuneet ja näkyneet yhä konkreettisemmin meidän jokaisen arkipäivässä. Asiantuntijat ovat arvelleet, ettei taloushistoriassa ole aiemmin koettu vastaavan laajuista taantumaa. On selvää, että nyt tarvitaan elvytystoimenpiteitä laajalla rintamalla, jotta turhat konkurssit voidaan ehkäistä ja turvata mahdollisimman monia työpaikkoja sekä nopeasti luoda uusia jo menetettyjen sijaan. Parasta laman torjuntaa on olla lamaantumatta. Oman yritystoiminnan tilan, toimintaympäristön ja toimintatapojen kriittinen uudelleenarviointi muuttuneissa tilanteissa auttaa usein tehostamaan liiketoiminnan ydinalueita. Taloudellinen taantuma saattaa jopa synnyttää yrityksissä uusia innovaatioita ja liiketoimintoja. Usein myös riittävän aikaisessa vaiheessa aloitetuilla sopeuttamistoimilla ja oma-aloitteisilla saneeraustoimilla saadaan aikaan merkittävästi parempia tuloksia kuin ns. pakkokeinoilla. Taloudellisesti vaikeina aikoina taloudenpidon ja hallinnan tehokkuus, ajantasaisuus ja luotettavuus korostuvat entisestään. Toimistomme tarjoaa keskustelukumppanin sekä asiantuntija-apua kaikissa tilanteissa. Tehokkuutta parantamaan voimme tarjota asiakkaillemme monia nykyaikaisia sähköisen taloushallinnon työkaluja. Kaikissa yrityksesi toimintaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä suoraan myös meihin. Pidetään yhteyttä!

3 30 vuotta juhlittiin seminaarin ja juhlanäytöksen merkeissä - Toimistomme täyttäessä 30 vuotta halusimme juhlia merkkipäivää meille tärkeiden ihmisten asiakkaiden, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa, toteaa toimitusjohtaja Anne Karppinen-Salonpää. Teatteri Riossa järjestettiin juhlaseminaari sekä juhlanäytös Kiviä taskussa. Molemmat tilaisuudet onnistuivat erittäin hyvin. Asiaa tilinpäätöksestä ja vuorovaikutuksesta Juhlaseminaariin kutsuttiin tilitoimiston yhteistyökumppaneita sekä asiakkaita. Runsaslukuisen yleisön toivotti tervetulleeksi hallituksen puheenjohtaja Kari Salonpää. - Vielä 30 toimintavuoden jälkeenkin tilitoimistomme toiminnan perusta on aito välittäminen. Vaikka asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet, ne edelleen ohjaavat ja kehittävät toimintaamme. Olemme vuosien mittaan myös verkottuneet useisiin alueen asiantuntijoihin. Meillä on erittäin toimivat sidosryhmäsuhteet, hän totesi. - Ilolla olemme voineet todeta asiakkaiden luottavan meihin. Pisimmät asiakkuudet ovat koko toimintahistoriamme mittaiset, Kari Salonpää jatkoi ja toivoi tulevaisuuden tuovan vielä monia yhteisiä vuosia. - Seminaarilla halusimme tarjota vieraille perinteisten juhlamenojen sijasta jotain erilaista, kertoo Anne Karppinen- Salonpää. Uusia ajatuksia tarjosivat oman alansa kärkiesiintyjät, professori Jarmo Leppiniemi ja näyttelijä-kouluttaja Outi Mäenpää. Kiviä taskussa näytelmässä tekivät Martti Suosalo ja Mika Nuojua yhteensä 15 roolia. Vaihdot olivat salamannopeita ja roolihahmojen skaala ulottui hemaisevasta kaunottaresta vanhaan maalaisukkeliin. Kumpikin esiintyjä osasi ottaa yleisönsä. Asiasisältö oli painavaa, mutta esitystapa mukaansatempaavaa ja ajatuksia herättävää. Helsingin kauppakorkeakoulun laskentatoimen professori Jarmo Leppiniemi johdatteli kuulijat yrittäjien ja taloushallintoalan ammattilaisten kannalta tärkeään aiheeseen: mitä tarkoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen antama oikea ja riittävä kuva. Monien mielestä kuivalta kuulostava aihe osoittautui Leppiniemen esittelemänä hyvin mielenkiintoiseksi. Näyttelijänä tunnetuksi tullut Outi Mäenpää piti vuorovaikutusaiheisen esityksen, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Yleisö pääsi harjoittelemaan ihmissuhteissa tärkeitä taitoja, esimerkiksi miten toteuttaa tuloksellinen ideointi ja miten jatkaa toisen ajatuksia myönteisesti. Naurussasuin kaikki totesivat, että yhdessä rakennettu lopputulos voi todella olla enemmän kuin vain yksittäisten ajatusten summa. - Seminaarissa oli todella hyvä tunnelma. Siitä saatu palaute on ollut pelkästään positiivista, iloitsee Anne Karppinen- Salonpää. Ansaittua tunnustusta työntekijöille järjestetty juhlanäytös Kiviä taskussa yllätti suosiollaan tilaisuuden järjestäjät. - Kaikki ilmoittautuneet eivät valitettavasti sopineet mukaan ja tästä olemme hyvin pahoillamme, harmittelee Anne Karppinen-Salonpää. - Toimistossamme työskentelee tällä hetkellä kuutisenkymmentä henkilöä, näiden vuosien kuluessa lähes 200 ihmistä on ollut palveluksessamme. Ilman näiden henkilöiden ammattitaitoa ja työpanosta ei olisi toimistoamme, Kari Salonpää tunnustaa. Työntekijöistä monet ovat olleet toimiston palveluksessa vuosia, jopa vuosikymmeniä. 30-vuotisjuhlassa pitkään yrityksessä työskennelleitä työntekijöitä huomioitiin Keskuskauppakamarin myöntämien ansiomerkkien muodossa. Ansiomerkkejä jaettiin yhteensä 14 kappaletta. Tunnustukset luovutti Oulun Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Okkonen yhdessä Anne Karppinen- Salonpään ja Kari Salonpään kanssa. Yli 20 vuotta kestäneestä työsuhteesta hopeisen ansiomerkin saivat Tiina Makkonen, Pirjo Laurila, Tapani Mäkinen, Pirjo Huovinen, Eija Raatikainen-Kauppi, Anita Jokikokko ja Pasi Tihinen. Pronssinen ansiomerkki yli 15-vuotisesta työsuhteesta luovutettiin Heli Putaalalle ja Juhani Kaupille sekä yli 10 vuotta kestäneestä työsuhteesta Ari Kallioiselle, Pirkko Karppiselle, Liisa Pesoselle, Kaisu Kolehmaiselle ja Heidi Vilmusenaholle. Keskuskauppakamarin myöntämät ansiomerkit jakoivat Jaakko Okkonen, Anne Karppinen-Salonpää ja Kari Salonpää.

4 Valmistaudu tilinpäätökseen Miten valmistautua tilinpäätökseen? Tilinpäätös tulee kirjanpitolain mukaan laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuoden vaihtuessa myös useiden yritysten tilikaudet päättyvät. - Kirjanpitäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että alkuvuosi on työntäyteistä aikaa, kertovat Tilitoimisto A. Karppinen Oy:ssä yli 20 vuotta työskennelleet kirjanpitäjät Pirjo Laurila ja Pirjo Huovinen. Tilinpäätöksen laatimisessa tarvitaan kirjanpitäjän työpanoksen lisäksi yhteistyötä yrittäjän kanssa. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös tulee laatia suoriteperusteisesti. Käytännössä siis kaikki päättyneelle tilikaudelle kuuluneet tulot ja menot tulee kirjata tilinpäätökseen. - Tärkeää on, että kaikki myynnit ja ostot sekä olennaiset kulut kirjataan oikealle tilikaudelle, sanoo Pirjo Laurila. - Tilikauden viimeisen kuukauden kirjanpitoaineistossa olisi hyvä olla mukana tositteet kaikista jaksotettavista tuloista ja menoista. Näin arvonlisäverotkin saadaan ilmoitettua ajallaan ja kerralla oikein, jatkaa Pirjo Huovinen. Palkkoihin liittyvät jaksotukset ovat yksi tulokseen merkittävästi vaikuttava asia. - Tilinpäätöstä varten tulee selvittää mm. lomapalkkavelka eli ansaitut, mutta vielä maksamattomat lomapalkat, muistuttaa Pirjo Huovinen. Myös palkat täytyy kirjata tilinpäätökseen palkkakauden mukaisesti eli jos palkat maksetaan tilikauden päättymisen jälkeen seuraavan kuukauden puolella, tulee ne sivukuluineen jaksottaa tilinpäätöskuukaudelle. Tilitoimiston hoitaessa palkanlaskennan lomapalkkavelka ja muut palkkoihin liittyvät jaksotukset saadaan kirjanpitoon suoraan palkanlaskennasta. - Yritysten, joilla on tavaravarasto, tulee laatia inventaariluettelo tilikauden viimeisen päivän varastotilanteesta, toteaa Pirjo Laurila. - Inventaariluettelo tulee laatia siten, että siitä käy ilmi varaston arvo ilman arvonlisäveroa, inventaarioluettelo on myös päivättävä ja allekirjoitettava. Esimerkiksi suunnittelutoimistoilla, erilaisia aliurakointeja tekevillä yrityksillä ja rakennusliikkeillä voi olla keskeneräisiä töitä, joiden jaksottaminen tulee myös huomioida tilinpäätöksessä. Tätä varten kirjanpitäjällä olisi hyvä olla tieto mm. töihin liittyvistä sopimuksista. - Toiminimissä ja henkilöyhtiöissä tilikauden aikainen yksityiskäyttö esim. autokuluista tulee selvittää ja käsitellä kirjanpidossa. Myös mahdolliset päivärahat ja kilometrikorvaukset tulee muistaa ilmoittaa kirjanpitäjälle. Unohtaa ei myöskään saa muita mahdollisia vähennyksiä, esimerkiksi oman asunnon käyttöä ammatinharjoittamisessa, huomauttaa Pirjo Laurila. Tilinpäätösvaiheessa yrittäjän tulee käydä lävitse myös myyntisaamiset ja mikäli niiden joukossa on sellaisia, joiden saaminen tehdyistä perintätoimista huolimatta on epävarmaa, täytyy luottotappiokirjaukset tehdä. - Luottotappioksi kirjattuja saatavia voidaan toki edelleen karhuta, muistuttaa Pirjo Huovinen. Kirjanpitolaki edellyttää, että tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tähän vaatimukseen liittyvät olennaisesti liitetiedot. - Liitetietojen laatimiseen kirjanpitäjä tarvitsee tietoja yritykseltä, mm. lainojen vakuudet sekä leasingvuokravastuut tulee ilmoittaa liitetiedoissa, samoin mahdolliset osamaksuvelat, Pirjo Laurila kertoo. - Mikäli yrityksellä on arvopapereita tai rahastosijoituksia, tulee tilinpäätösaineistossa olla myös arvopaperiotteet, joista käy ilmi tilikauden viimeisen päivän tilanne eli arvopapereiden käypä arvo. - Muistettava on, että tilinpäätös on allekirjoitettava tilinpäätös on valmis vasta sen jälkeen, toteavat molemmat kirjanpitäjät. - Tilinpäätöksen laatiminen helpottuu ja nopeutuu, kun tilikauden aikana kirjanpito on laadittu suoriteperusteisesti ja mahdolliset epäselvyydet on selvitetty heti niiden ilmennyttyä, sanoo Pirjo Huovinen. - Toki tilintarkastus ja yhtiökokous osaltaan vahvistavat tilinpäätöksen lopullisesti, toteaa Pirjo Laurila. Muistettava on, että tilinpäätös on allekirjoitettava tilinpäätös on valmis vasta sen jälkeen, toteavat molemmat kirjanpitäjät.

5 Professori I Jarmo Leppiniemi Oikea ja riittävä kuva Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on annettava oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 3:2 ). Tilintarkastuskertomuksesta on karsittu paljon aiemmin siihen sisällytettyä substanssia. Kannanotto siihen, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, siihen on yhä sisällytetty. Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on annettava lausunto siitä, ovatko tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ristiriidattomia. Rikoslaissa säädetään seuraamuksia eriasteisista kirjanpitorikoksista tavallisista törkeisiin ja tuottamuksellisiin saakka. Kirjanpitorikoksessa on kysymys oikean ja riittävän kuvan häiritsemisestä kirjauksia laiminlyömällä, kirjanpitoaineistoa hukkaamalla ja hävittämällä tai muulla tavoin. Oikean ja riittävän kuvan nimissä ei ole mahdollista poiketa kirjanpitolain pakottavien säännösten noudattamisesta. Hankintamenoperusteista tilinpäätösarvostusta on lähtökohtaisesti noudatettava, vaikka kirjanpitovelvollinen katsoisi tämän johtavan esimerkiksi rakennuksen kohdalla liian alhaiseen tasearvoon. Tytäryhtiön tilinpäätös on yhdistettävä konsernitilinpäätökseen, vaikka kirjanpitovelvollinen katsoisi tytäryhtiön toimialan poikkeavan niin paljon emoyhtiön toimialasta, ettei konsernitilinpäätös johtaisi oikean kuvan saamiseen emoyrityksen ja sen tytäryritysten muodostamasta kokonaisuudesta. Edellisen tilikauden vertailutiedot on annettava tilinpäätöksessä, vaikka edellinen tilikausi olisi viimeksi kulunutta lyhyempi. Oikea ja riittävä kuva on varmistettava tarvittaessa liitetietoja antamalla. Liitetiedoissa tulee selostaa poikkeuksellista tilannetta ja poikkeuksellisia tilinpäätösratkaisuja. Liitetietona voidaan kertoa esimerkiksi rakennuksen käypä arvo, esittää lyhennetyn tilikauden tapauksessa pro forma -laskelmia 12 edellisen kuukauden tuloksen muodostumisesta taikka konsernin osista. Tilinpäätöksen laatimisessa on otettava huomioon oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen lisäksi yleiset tilinpäätösperiaatteet. Yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu sisältöpainotteisuus (asia ennen muotoa). Senkään nojalla kirjanpitolain mukaisista ja todellisten liiketapahtumien kirjaamisesta ei ole lupa poiketa. Esimerkiksi leasingsopimuksesta maksetut vastikkeet on esitettävä vuokrina eikä leasingsopimusta voida käsitellä IFRS-tilinpäätöksen tavoin ostettujen ja myytyjen hyödykkeiden tavoin. Sisältöpainotteisuuden soveltaminen tulee kysymykseen lähinnä tilanteessa, jossa todelliset tapahtumat ja niistä laaditut tositteet eivät vastaa toisiaan. Näin on esimerkiksi valeoikeustoimien kohdalla (ks. KILA 2006/1775 ja KILA 2008/1828). Oikea ja riittävä kuva tulkitaan tilinpäätöksen hyväksikäyttäjän kannalta. Elleivät tilinpäätös ja toimintakertomus anna oikeaa ja riittävää kuvaa, esimerkiksi tase-erittelyihin sisällytetyillä selostuksilla asiaa ei voida korjata, koska tase-erittelyt eivät kuulu julkisiin tilinpäätösasiakirjoihin. Niin oikeaan ja riittävään kuvaan kuin kirjanpito- ja tilinpäätösratkaisuihin yleensäkin liittyy olennaisuuden periaate. Sen mukaan merkitykseltään vähäpätöisiä asioita ei tarvitse käsitellä ehdottoman tarkalla tavalla. Olennaisuutta tulkitaan oikean ja riittävän kuvan tavoin hyväksikäyttäjän kannalta: jos hyväksikäyttäjän johtopäätös esimerkiksi luoton antamisesta, sijoittamisesta tai muusta tilinpäätösperusteisesta arviointitilanteesta muuttuisi tarkan tiedon perusteella, pyöristystä tai yksinkertaistamista ei sallita. Kun tilinpäätöksen hyväksikäyttömahdollisuudet ovat laajat eivätkä kaikilta osin tilinpäättäjän ennalta aavistettavissa, olennaisuuden periaatetta tulee tulkita suppeasti. Epävarmoissa ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa on syytä antaa tarkka tieto. Oikeaa ja riittävää kuvaa varmistetaan monilla tilinpäätöksissä noudatettavilla määräyksillä ja periaatteilla. Tilinpäätöksen määrämuotoisuus ja keskeisten käsitteiden lakisääteinen määrittely on tärkeää. Kirjanpitoasetuksessa on annettu kaavat, joita noudattaen tase ja tuloslaskelma on laadittava. Kirjanpitolautakunnalla ei ole mahdollisuutta antaa poikkeuslupaa taseen ja tuloslaskelman erien esittämisjärjestyksestä. Tuloslaskelmaa ja tasetta ei saa muuttaa sillä tavoin, että perustettaisiin esimerkiksi uusia pääeriä. Sen sijaan kunkin erän saa eritellä useammaksi kaavoissa tai liitetiedoissa, yleensä suositeltavampi on jälkimmäinen vaihtoehto. Keskeiset käsitteet, kuten liikevaihto, satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut, pysyvät ja vaihtuvat vastaavat yms. on määritelty kirjanpitolaissa; useita eriä on määritelty kirjanpitolautakunnan antamissa lausunnoissa. Erien tarkka määrittely varmistaa oikeaa ja riittävää kuvaa niin, että taseessa ja tuloslaskelmassa esitettyjä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi sopimusten pohjana. Esimerkiksi vuokra voidaan sitoa liikevaihtoon; sekä vuokranantaja että vuokralainen tietävät, mitkä seikat vaikuttavat liikevaihtoon: esimerkiksi annetut alennukset pienentävät liikevaihtoa ja vuokraa, luottotappioita ei saa vähentää liikevaihdosta eivätkä ne näin ollen myöskään alenna vuokran määrää. Kirjanpitolaissa on määrätty arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatettavista periaatteista. Keskeinen yleinen periaate on suoriteperusteisuus. Matkatoimisto ei saa tulouttaa matkamyyntiä, kun se saa tilauksen tai asiakas maksaa matkasta ennakkoa. Tulo syntyy, kun asiakas matkustaa. Pääsylippujen myynti ei vielä realisoi tuloa, vaan synnyttää yritykselle velan; kun asiakas osallistuu pääsylipun oikeuttamaan näytökseen, urheilutapahtumaan tms., yritykselle syntyy suoriteperusteinen tulo. Erityisesti poikkeuksellisten tapahtumien osalta oikean ja riittävän kuvan muodostuminen varmistetaan antamalla liitetietoja. Kirjanpitolautakunta on monissa lausunnoissaan katsonut, että oikean ja riittävän kuvan muodostuminen tilinpäätöksen lukijalle edellyttää tilannekohtaisen liitetiedon antamista. Oikean ja riittävän kuvan vaatimus koskee myös pieniä kirjanpitovelvollisia. Tämän vaatimuksen edellyttämä liitetieto on annettava riippumatta siitä, vaaditaanko pieneltä kirjanpitovelvolliselta muutoin kyseessä olevan asian (esimerkiksi tase-erien tai tuloslaskelman erien) erittelemistä kirjanpitoasetuksessa. Pieni kirjanpitovelvollinen ei ole vapautettu oikean ja riittävän kuvan antamisesta esimerkiksi olennaisten tapahtumiensa osalta silloinkaan, kun kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvolliselta ei edellytetä toimintakertomuksen laatimista. Tarvittaessa oikea ja riittävä kuva on aina ja kaikkien kirjanpitovelvollisten osalta varmistettava liitetietoja antamalla.

6 Ajankohtaista Perustajaurakoinnin verotus Verotuskäytännössä on vallinnut epäyhtenäistä tulkintaa perustajaurakoinnista saatujen tulojen jaksottamisesta. Verottaja on antanut uuden ohjeen liittyen kyseisten tulojen verotukseen. Kirjanpitolautakunta antoi yleisohjeen perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa, jolloin perustajaurakoinnin käsittelyä tilinpäätöksessä muutettiin huomattavasti. Verottajan uuden ohjeen mukaan perustajaurakointiin liittyvien liiketapahtumien uudella esittämistavalla tilinpäätöksessä ei ole kuitenkaan vaikutusta liiketapahtumien käsittelyyn verotuksessa. Osakkeiden myynnit ulkopuolisille ostajille ja rakennusurakan myynti asunto-osakeyhtiölle tai kiinteistöosakeyhtiölle tuloutetaan verotuksessa edelleen erillisinä myynteinä. Verohallinto muutti antamallaan ohjeella edellä mainittua ohjeistusta soveltamisajankohdan suhteen. KILA:n ohjeen mukainen jaksotus hyväksytään vielä verovuonna 2009 päättyvien tilikausien verotuksessa, jos verovelvollinen on noudattanut sitä verotuksessa aikaisempina vuosina. Verovuodesta 2010 lähtien verotuksessa noudatetaan vain verottajan uuden ohjeen mukaista kantaa tulon jaksottamisesta perustajaurakoitsijaliiketoiminnassa. Uusi tilintarkastuslaki Uutta tilintarkastuslakia on sovellettu ja tämän jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuksiin. Näkyvin muutos asiakkaiden näkökulmasta on ollut ns. vakiomuotoisten tilintarkastuskertomusten uudistuminen. Uudistuksen myötä pienet yhtiöt vapautettiin lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta. Lain voimaantulo ei kuitenkaan poista tilintarkastusvelvollisuutta, jos yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus sisältävät määräyksen tilintarkastajan valitsemisesta. Usein tilintarkastuksesta luopuminen edellyttää yhtiöjärjestyksen tai yhtiösopimuksen muuttamista. Mikäli yhtiöjärjestys, säännöt tai yhtiösopimus sallivat, voivat yhtiöt ja osuuskunnat uuden lain tultua voimaan päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt: taseen loppusumma ylittää euroa liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. asunto-osakeyhtiölain mukaisissa yhtiöissä edellytetään lisäksi, että huoneistoja on alle 30 Maallikkotilintarkastajista luovutaan Lain voimaantulon jälkeen perustettavaan yhtiöön ei maallikkotilintarkastajaa voida valita. Ennen uuden tilintarkastuslain voimaantuloa perustetussa yhtiössä maallikkotilintarkastajia voidaan nykyisen lain sallimissa tilanteissa valita tilikausille, jotka päättyvät viimeistään Tämän jälkeisille tilikausille ei maallikkotilintarkastajia enää voida valita. Yritysten omistamien loma-asuntojen verotus Verohallitus on antanut uuden ohjeen koskien vapaa-ajan asunnon käyttöajan laskemista. Verohallinnon ohjeen mukaan osakeyhtiön ainoan osakkaan määräysvallassa on se, missä määrin hän käyttää yhtiön omistamaa vapaa-ajan asuntoa silloin, kun asunto ei ollut vuokrattuna tai edustuskäytössä. Uusi ohje merkitsee sitä, että yhtiön omistajilta voidaan verottaa peiteltynä osingonjakona aika, jolloin vapaa-ajan asunto on ollut tyhjillään. Verottaminen on mahdollista, vaikka osakas ei olisi asuntoa todellisuudessa edes käyttänyt, vaan riittää se, että osakkaalla on ollut mahdollisuus käyttää asuntoa. Tyhjillään oloaika katsotaan helposti osakkaiden yksityiskäytöksi, jos loma-asuntoa ei ole markkinoitu aktiivisesti. Yritysten sukupolvenvaihdosten verouudistus Hallitus on vetänyt pois eduskunnan käsittelystä esityksen, joka koski yritysten sekä maatilojen sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaverohuojennusta (HE 53/2008 vp), koska se osoittautui perustuslaillisesti ongelmalliseksi yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta. Sen sijaan hallitus antoi esityksen (HE 205/2008), että perintöveroasteikkoa ja lahjaveroasteikkoa alennettaisiin ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien osalta kolmella prosenttiyksiköllä. Uuden esityksen mukaan sekä yritysten sukupolvenvaihdosten että tavallisten perintöjen ja lahjojen verotus kevenee. Lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa ja lakia sovelletaan alkaen. Kotitalousvähennys laajenee Hallituksen esityksen (112/2008) mukaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan euroon vuoden 2009 alusta lähtien. Eduskunta on vahvistanut lain muutoksen Sama kotitalousvähennyksen enimmäismäärä koskee jatkossa myös asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä. Vuodesta 2009 alkaen vähennyksen saa myös verovelvollisen asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tapahtuvan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä. KHO on antanut vuonna 2008 kaksi ratkaisua liittyen kotitalousvähennykseen. Toisessa ratkaisussa KHO katsoi, ettei verovelvollinen ollut oikeutettu kotitalousvähennykseen siltä osin kuin vakuutusyhtiö oli korvannut työstä suoritetun määrän, koska kustannusten ei voitu katsoa jääneen tältä osalta verovelvollisen maksettavaksi. Toisessa päätöksessä oli kyse ennakkoratkaisusta koskien kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvista huolto- ym. toimenpiteistä. KHO:n mukaan kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä ovat esimerkiksi lämmityskattilan öljypolttimon huolto, lämmityskattilan puhdistus, lämmityskattilan hyötysuhdemittaus ja ilmanvaihtolaitteiden puhdistus, mittaus, säätäminen sekä huolto. Nuohousta sen sijaan ei lakisääteisenä velvollisuutena katsota kotitalousvähennykseen oikeuttavaksi työksi. Muutoksia elinkeinotulon verottamiseen Hallitus on antanut lakiesityksen (HE 176/2008 vp) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamiseksi. Lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa Muutoksia sovelletaan verovuoden 2009 verotuksessa. Lakimuutoksista suuri osa koskee vain IFRS tilinpäätöksen laativia yhtiöitä. Pksektorin kannalta olennaisia muutoksia ovat lähinnä seuraavat: Liittymismaksujen veronalaisuus Sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoa ylläpitävän yhteisön perimät kolmannelle osapuolelle siir-

7 tokelpoiset, mutta palautuskelvottomat liittymismaksut, ovat jatkossa saajalle veronalaista tuloa. Vastaavasti kyseiset liittymismaksut katsotaan maksajan verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Maksajan verotuksessa menon jaksottamiseen sovelletaan elinkeinoverolain yleisiä periaatteita. Ei-verovapaasti luovutettavien käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot Muiden kuin verovapaasti luovutettavien käyttöomaisuusosakkeiden ja henkilöyhtiöiden yhtiöosuuksien luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia vain voitoista, jotka on saatu yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden tai yhtiöosuuksien luovutuksista verovuotena ja viitenä sitä seuraavana vuotena. Omien osakkeiden luovutusvoitot/-tappiot Omien osakkeiden luovutuksia käsitellään jatkossa verovapaina, joten verotettavaa luovutusvoittoa tai vähennyskelpoista luovutustappiota ei synny. Muutos koskee sekä elinkeinoverolain että tuloverolain mukaan verotettavia yhtiöitä. Yritysjärjestelyt käyttäen jo hallussa olevia omia osakkeita Lakimuutoksella mahdollistetaan yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden käyttäminen vastikkeena kaikissa yritysjärjestelyissä. Omat osakkeet voivat olla maksuttomalla osakeannilla, lunastuksella tai ostoilla hankittuja. Kirjanpitosidonnaisuudesta luopuminen liiketoimintasiirrossa Liiketoimintasiirron osalta poistetaan vaatimus siirron tekemisestä kirjanpidossa poistamatta olevilla arvoilla. Kuitenkin siirtävän yhtiön verotuksessa luovutetun omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan verotuksessa poistamaton hankintameno ja vastaanottavan yhtiön on tehtävä poistot ja muut kulut samoista arvoista kuin ne olisi vähennetty siirtävänkin yhtiön verotuksessa. ASIANTUNTIJAPALVELUJA VERKOSTOSTA Tilitoimisto A. Karppinen Oy on syventänyt yhteistyötään oululaisen Asianajotoimisto Kokko & Vähäsarja Oy:n kanssa. - Verkottumalla eri alojen asiantuntijoiden kanssa voimme tarjota asiakkaillemme luotettavia ja helppoja vaihtoehtoja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Yhteistyömme ansiosta toimeksiantojen hoitaminen on vaivattomampaa ja tehokkaampaa, kertoo toimitusjohtaja Anne Karppinen-Salonpää. - Asianajotoimisto Kokko & Vähäsarja Oy on erikoistunut liikejuridiikan palveluiden tuottamiseen. Toimiston asianajajat ovat alansa kokeneita asiantuntijoita. Kokko & Vähäsarja Oy palvelee yrityksiä ja yhteisöjä muun muassa yrityskauppoihin ja järjestelyihin, sopimuksiin, IT- ja yhtiöoikeuteen sekä vahingonkorvauksiin liittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä toimeksiannoissa. Toimisto avustaa myös yksityishenkilöitä muun muassa avioehtosopimuksen, testamentin ja lahjakirjan laatimiseen sekä perintöön liittyvissä asioissa, kuvailee toimitusjohtaja Petri Kokko toimistonsa palvelukokonaisuutta. Asianajotoimisto Kokko & Vähäsarja Oy:n yhteystiedot löytyvät osoitteesta Yhteydenotto voi tapahtua luottamuksellisesti myös tilitoimistomme kautta. AA Juha Kokko AA Niilo Vähäsarja AA Hannu Korhonen AA Petri Kokko

8 Laaja ja monipuolinen palveluvalikoima Tilitoimisto A. Karppinen Oy hoitaa 60 ammattilaisen voimin monipuolisia taloushallinnon tehtäviä seitsemällä eri paikkakunnalla. Asiakkaamme voi keskittyä täysipainoisesti omaan liiketoimintaansa ja siirtää taloushallinnon asiat meidän hoidettavaksemme. Palveluitamme: * Kirjanpito-, tilinpäätös- ja veroilmoituspalvelut * Palkanlaskentapalvelut * Asiantuntijapalvelut * Talousosastopalvelut * Sovelluspalvelut * Sähköiset taloushallintopalvelut OULU Hallituskatu 11 A Oulu Puh. (08) Faksi (08) KEMPELE Zeppelinintie Kempele Puh. (08) Faksi (08) MUHOS VAALA Valtatie 30 Vaalantie Muhos Vaala Puh. (08) Puh. (08) Faksi (08) efecto Faksi 1 /(08) RUUKKI Siikasavontie Ruukki Puh. (08) Faksi (08) PYHÄJOKI Vanhatie Pyhäjoki Puh. (08) Faksi (08) HAUKIPUDAS Kellon Laskenta Oy Kylätie Kello Puh. (08) Faksi (08)

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain 9 luvun, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun, asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun, avoimesta

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Taustaa, esityksen lähtökohdat Uudet kokoluokat Menetelmäpykälät Tilinpäätös Liitetiedot Muut muutokset Tilinpäätösdirektiivi

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta EV 205/1998 vp - HE 234/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 234/1998 vp laeiksi eläkesäätiölain

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

JHS-talousarviosuositus ja KILA:n kuntajaoston uudet yleisohjeet

JHS-talousarviosuositus ja KILA:n kuntajaoston uudet yleisohjeet JHS-talousarviosuositus ja KILA:n kuntajaoston uudet yleisohjeet Kuntamarkkinat 14. -15.9.2016 Kehittämispäällikkö Sari Korento JHS XXX Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma JHS Kuntien ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot