sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin"

Transkriptio

1 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-sukukirjan täydennysosa 2005 Johdanto-osat ja kuvatekstit ALKUPÄÄ - kansi (tulee Kristo Vesikansalta lähipäivinä) Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan. Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry - selkään: Sjöstedt-suku takakansi: Sjöstedt-suku 2005 Teos täydentää uusilla tiedoilla 1976 julkaistua täydellistä sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin tietoihin. Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry

2 - nimiölehti Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan. Toimittanut Jyrki Vesikansa - nimiölehden kääntöpuolelle c Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry ja Jyrki Vesikansa. Kannen suunnittelu Kristo Vesikansa. --- Sivulta 1 alkaen: <o1>saatteeksi Sjöstedteistä on julkaistu jo neljä sukuselvitystä. Niistä ensimmäinen, postivirkailija Emmi Sjöstedtin 1908 laatima Luettelo erään Sjöstedt nimisen suvun jäsenistä on 16-sivuinen, pienikokoinen vihko, mutta tiedoiltaan suvun "mieslinjan" osalta

3 jo varsin kattava. Atle Wilskmanin kokoomateoksessa Släktbok I 1914 julkaisema selvitys lienee jäänyt useimmille Sjöstedteille melko vieraaksi. Sen sijaan Aulis Ojan ja Jouko Vesikansan 1951 laatima 467-sivuinen teos on edelleen hyvin käyttökelpoinen. Se sisältää kattavan sukuluettelon ohella perusteellisen tutkimuksen Sjöstedtien vaiheista 1800-luvulle saakka, lähinnä kansatieteellisen kuvauksen suvun yhteispiirteistä sekä runsaasti 1940-luvulle saakka ulottuvia elämäkertoja suvun jäsenistä. Teoksen painos loppui vasta kolmisen vuotta sitten. Jouko Vesikansan ja Heikki Korosuon laatima Sjöstedt-suku 1976 sisältää myös jokseenkin kattavan luettelon suvun jäsenistä teoksen ilmestymisaikaan saakka. Teosta on toistaiseksi melko paljon jäljellä ja se tarjoaa edelleen tyydyttävän yleiskuvan Sjöstedteistä. Kirjan ilmestymisen jälkeen on kuitenkin kasvanut jo uusi sukupolvi ja uusien sukutietojen julkaisemista on kaivattu. Niitä tarjotaan tässä täydennysosassa, joka perustuu suvun jäsenten lähettämiin tietoihin. Likikään kattavaan luetteloon ei monistakaan syistä ole enää päästy. * Jokaisen sukupolven myötä suku laajenee, vaikka sen yksittäisiä haaroja sammuukin. Kun vuoden 1951 sukukirjassa oli 616 perhetaulua, oli luku 1976 jo lähes kaksinkertainen eli 1143 taulua. Tällä hetkellä taulujen määrä on saattanut edelleen kaksinkertaistua eli Sjöstedtejä lienee pari-kolme tuhatta perhekuntaa. Tällä hetkellä eläviä suvun jäseniä puolisoineen lienee siis varsin monia tuhansia. Täydellisen sukukirjan laatiminen on yhä suurempi urakka.

4 Suvun laajeneminen johtuu paljolti siitä, että Sjöstedteihin on jo kauan luettu tasa-arvoisesti niin poikien kuin tytärten jälkeläistö. Jo 1976 "naislinja" oli yli 80 prosenttia sukukirjan perhetauluista. (Tämä ei tietenkään johdu tytärten suuremmasta elinvoimasta, vaan pelkästään helposti ymmärrettävästä sukumatematiikasta.) Kymmenkunnan sukupolven kuluttua Sjöstedtit ovat hyvin suuri osa Suomen kansasta ja heitä elää silloin runsaasti muissakin maissa. Tähän astinen suvun yhteistoiminta käy siis joskus mahdottomaksi. Toisin päin tarkastellen nuorimmat Sjöstedtit ovat 16. sukupolvea kantavanhemmistamme. Matti Matinpojan ja hänen Kristiina-vaimonsa rinnalla heillä on tällöin muuta laskennallista esivanhempaa. Suomessa oli 1600-luvulla ehkä asukasta, joskin juuret risteytyvät yleensä melko lailla. Tällaiset tosiasiat kannattaa tiedostaa -- etenkin etsittäessä kuuluisia esivanhempia ja heiltä periytyviä ominaisuuksia. Ennen muuta matematiikka merkitsee väistämättä sukuyhteyden laimentumista varsinkin niillä, joilla lähin Sjöstedtin nimeä lapsuudessaan kantanut esiäiti syntyi ehkä pari vuosisataa sitten. * Vaihtoehto suvun paisumiselle olisi tiukka pitäytyminen "mieslinjaan", ruotsiksi "miekkapuoleen" ("svärdsida"). Näin tehdään aatelissuvuissa. Kaikkien noin 150 aatelissukumme henkilötiedot mahtuvatkin pienikokoiseen, joskin paksuhkoon Aateliskalenteriin. Toisaalta jo kolmannes ritarihuoneeseemme merkityistä suvuista on "sammunut" eli vailla miespuolisia

5 jälkeläisiä. Ei "miekkapuolen" Sjöstedtejäkään kovin monia kymmeniä elä. Sjöstedtien sukuyhdistyksen alkuvaiheissa suvun rajauksesesta keskusteltiin ja kiisteltiinkin. Kuitenkin jo 1940-luvulla päädyttiin edistyksellisesti siihen, että piiriimme kuuluvat tasa-arvoisesti niin poikien kuin tytärten jälkeläiset. Jälkimmäiset tosin erotettiin sukukirjojen jälkiosaan ja mukaan otettiin vain vuoden 1800 jälkeen syntyneiden tytärten jälkeläiset. Näin joukosta putosivat mm syntyneen Kristiina Prosin jälkeläiset. Sukuyhdistys on päättänyt siirtyä lopullisesti nykyaikaan sekä luopua mies- ja naislinjojen erottelusta myös sukukirjoissa. Periaatteessa piiriimme on päätetty hyväksyä kaikki Matti Matinpojan ja hänen Kristiina-puolisonsa jälkeläiset. Käytännössä laajennuspäätös koskee tietenkin vain niitä, jotka ovat sukuyhteydestä kiinnostuneet, mutta näin joudutaan menettelemään jo ennestään Sjöstedteihin luettujen kohdallakin. Sukuyhdistys pystyy pitämään yhteyttä vain niihin, jotka ovat yhteisöstämme kiinnostuneet ja valmiita ainakin päivittämään meille osoitteensa ja lähettämään perhetietojaan. * Rajauksiin pakottaa sekin, että suomalaiset muuttavat nykyään usein asuinpaikkaansa. Enää ei riittäisi se, että tietoja Sjöstedteistä kyseltäisiin kymmenkunnan kantapitäjämme kirkkoherranvirastoista. Arkistoselvitykset suvun nykypolvista olisivat ylipäänsä työläitä tai ainakin kalliita. Sitä paitsi lakisääteinen intimiteettisuoja rajoittaa nykyään perhetietojen

6 keräämistä ja julkistamista; muuan sukuyhdistys on tästä jo tuomittukin oikeudessa. Monista em. syistä sukuyhdistys päätyi tässä vaiheessa julkaisemaan vain täydennysosan vuoden 1976 sukukirjaan. Tätä varten sukuyhdistyksen osoiteluettelossa oleville lähetettiin vuonna 2002 tiedustelulomake, joita on palautettu runsaasti. Kiitän tästä kaikkia vastanneita. Käytettävissä olleissa tiedoissa on kuitenkin tuntuvia aukkoja. Monia suvun jäseniä ei ole tavoitettu, sillä jo Sjöstedtien tuhansien osoitteiden kattava selvittäminen olisi työlästä ja kallistakin. Monilla ei ole ollut lisättävää vuoden 1976 tietoihin, toisia tietojen päivittäminen ei ole kiinnostanut eikä heitä sovi tästä moittia. Joillakin vastaaminen on varmaan vain jäänyt hoitamatta eikä sukuyhdistyksellä ole ollut voimia erityisempään patisteluun. Matti ja maija myöhäisiä toki muistutettiin asiasta sukukokouskutsussa keväällä Suurta apua tietojen päivittämiseen on ollut Kyösti Järvisen toimittamasta Vitikkalan suku 2000-teoksesta; Anian sukuhaaramme on myös Vitikkalan suvun suurimpia osia. Aluksi kuvittelin, että Vitikkalan sukutiedostoa voisi käyttää sähköisessä muodossa Sjöstedtien tietojen päivittämiseen. Sukutietojen systematiikka eri teoksissa osoittautui kuitenkin niin erilaiseksi, että tarpeelliset tiedot tähän täydennysosaan on poimittu käsin Vitikkalan 3122-tauluisesta sukukirjasta. Näin on Anian sukuhaarasta (ao. teoksessa 803 perhetaulua) voitu julkaista varsin kattavat ja melko tuoreet tiedot. Valitettavasti muista sukuhaaroista ei ole ollut vastaavaa aputiedostoa.

7 * Tässä teoksessa seurataan vuoden 1976 sukukirjan taulujakoa, vaikka tämä johtaa joihinkin epäjohdonmukaisuuksiin. Uusien sukupolvien osalta on nimittäin luovuttu jaosta mies- ja naislinjoihin. Myös vuoden 1976 jälkeen perustetut "mieslinjan" tytärten perheet on siten esitelty heidän isiensä sukutaulujen perässä omissa tauluissaan lasten ikäjärjestyksessä. ("Naislinjan" puolella näin on menetelty ennenkin.) Nuoremman sisaren perhe saatetaan siis esitellä "mieslinjan", vanhemman sisaren perhe "tytärten jälkeläisten" puolella. Kirjan käytön kannalta on kuitenkin ollut syytä pitäytyä johdonmukaisesti vuoden 1976 sukukirjan taulujakoon. Uudet perhetaulut on numeroitu tyyliin Taulu 619 a. Perheellisten lasten uusissa tauluissa on käytetty numerointiin alkupään aakkosia (a, b jne.). Jos taulu "hyppää" vanhempien sisarusten taulujen jälkeen, on käytetty loppupään aakkosia (x, y). (Taulu muodostetaan jokaisesta suvun jäsenestä, jolla on jälkeläisiä.) Jos välimatka edelliseen tauluun on ollut pitkä, olen toisinaan viitannut siihen. Varsinaiset viittaukset kunkin esivanhempiin löytyvät vuoden 1976 sukukirjasta, Jos Anian sukuhaaraan kuuluva ei ole palauttanut tai ehkä saanutkaan omaa perhetietolomakettamme, uudet tiedot hänestä on poimittu em. Vitikkalan sukukirjasta. Tiedot on tällöin julkaistu kokonaisuudessaan kursiivilla ja tyydytty kertomaan tiukasti vain lisätiedot vuoden 1976 sukukirjaamme. Sieltä on siis poimittava useimmat tiedot syntymäajoista, puolisosta, osasta lapsia jne. Muutoinkin täydennusosaa ja vuoden 1976 sukukirjaa on käytettävä rinnan. Itsenäisesti tämä teos ei ole

8 tarkoitettukaan toimimaan. Nimihakemistoa tähän ensi sijassa nimiä sisältävään teokseen ei ole voitu tehdä. Nimet löytänee kuitenkin melko helposti vuoden 1976 teoksen hakemiston avulla. * Sjöstedtit on jaettu perinteisesti seitsemään sukuhaaraan. Niistä Alavuden ja Tampereen sukuhaarat ovat jo kauan sitten sammuneet mieslinjalta ja enimmäkseen etääntyneet sukuyhteisöstämme. Toisaalta monet sukuhaarat ovat laajentuneet hyvin suuriksi. Olenkin jakanut sukuhaaroja runko-, pää- ja alahaaroihin, kuten on tavallaan tehty tytärten jälkeläistössä aiemminkin. Jako ei ole ollut täysin kattavaa, vaan on riippunut ao. haaran laajuudesta. Haarojen nimet ovat täysin epävirallisia ja asianomaiset voivat ehdottaa tulevaan sukukirjaan itselleen mieluisampia kylttejä. Kuten sanottu, vuoden 1951 sukukirjassa on varhemmista sukupolvista runsaasti elämäkertoja. Olen poiminut niistä joitakin tietoja, koska em. teoksen painos on lopussa. Tämä käy ehkä myös näytteeksi siitä, mihin tulevassa täydellisessä sukukirjassa voisi pyrkiä. Eiväthän pelkät nimet, syntymäajat ja tittelit vielä paljon kerro. Erityisesti olen nostanut esiin tietoja osallistumisesta viime sotiimme kunnianosoituksena suvun veteraaneille. * Täydellinen sukukirja on iso urakka. Tavoitteeksi voisi

9 asettaa sen julkaisemisen sukuyhdistyksen satavuotisjuhlissa Samaan aikaan on kulunut nelisen sataa vuotta siitä, kun kantaisämme Matti Matinpoika putkahti historialliseen tietoisuuteen ostettuaan Anian Heikkilän suuren talon Vesilahdelta (nykyisestä Pirkkalasta). Riittävillä elämäkertatiedoilla varustetun, mahdollisimman, vaikka tuskin enää kattavan sukuluettelon ohella olisi tällöin syytä julkaista päivitetyt versiot Aulis Ojan, Jouko Vesikansan ja muista tutkimuksista. Henkilö- ja muita kuviakin voisi jälleen julkaista; se olisi paljon helpompaakin kuin metallilaattojen aikana. Lähiajat joudutaan kuitenkin tyytymään tähän teokseen, joka pyritään siirtämään myös verkkoon sukuyhdistyksen kotisivuille (toistaiseksi: Kun muita vaihtoehtoja ei ollut oikein näkyvissä, jouduin kokoamaan teoksen monien muiden töideni ohessa. Kiitän puolisoani Päiviä ja jo aikuisia lapsiamme sekä muuta lähipiiriämme kärsivällisyydestä tässäkin urakassa. Sukuyhdistyksen sihteeri Niina Sahramaa on huolehtinut kyselylomakkeiden postittamisesta. Kun olen naputellut tekstiä tietokoneeseen useiden vuosien aikana, ei täydelliseen yhdenmukaisuuteen tietojen esittelyssä ole ehkä päästy. Muissakin puutteissa toivon ymmärtämystä talkootyön tekijöitä kohtaan. Olen kiitollinen kaikista täydennyksistä ja oikaisuistakin. Ehkä niiden avulla voidaan ennen täydellistä sukukirjaa julkaista toinen painos tästä täydennysosasta ja päivittää suvun verkkosivujen sukutiedostoa. Käpylässä, perinteisenä sukukokouspäivänä 3. heinäkuuta 2005

10 Jyrki Vesikansa Suvun esimies Sähköposti <o2>teoksen käytöstä Täydennysosa toimii vain rinnan vuoden 1976 sukukirjan kanssa. Tässä teoksessa seurataan sen taulujakoa. Suku on tällöin jaettu "mieslinjaan" ja "tytärten jälkeläisiin". Sama jako sukuhaaroihin toistuu siis kahdesti tyttären siirtyessä perheensä mukana "naislinjan" puolelle. Täydennyksissä tästä linjajaosta on kuitenkin luovuttu. Henkilötiedot esitellään pääosin siinä taulussa, jossa asianomainen on "päähenkilönä" (isänä tai äitinä) eikä vanhempien taulussa, kuten osin aikaisemmin. Lapsettomat jälkeläiset esitellään vanhempiensa taulussa. Nimen edessä oleva roomalainen numero viittaa sukupolvien määrään kantavanhemmista, jolloin Matti Matinpoika ja hänen Kristiina-puolisonsa ovat I sukupolvea. Lasten nimen eteen toisinaan merkitty arabialainen numero kertoo, missä avio- tai avoliitossa lapsi on syntynyt. Mukaan on otettu myös kasvattilapset ja "uusperheiden" myötä sukuun liittyneet. Ihmiset esitellään pääsääntöisesti heidän nykyään tai viimeksi käyttämillään nimillä, mutta myös aiemmat nimet on kerrottu, jos asianomainen on ilmoittanut. Varsinaisesti käytetty etunimi on lihavoitu, jos se on tiedetty. Sukunimien

11 käyttö on nykyään monimuotoista, kun vielä sukukirjassa 1976 vaimon odotettiin ilman muuta ottavan miehensä sukunimen, joka tietenkin annettaisiin myös yhteisille lapsille. Kaikki sukunimet on siis "kirjoitettu auki", onhan nimi jokaiselle tärkeä asia. Tekijä toivoo, ettei tällöin ole lipsahtunut virheitä. Kursiivilla kokonaan julkaisut tiedot on poimittu teoksesta Vitikkalan suku Muut tiedot perustuvat palautettuihin kyselylomakkeisiin. Arkisto- tai muita selvityksiä ei täydennysosaa varten ole voitu tehdä. <o2>sukutiedoston ja osoitteiston täydentäminen Suvun kokoonpano muuttuu jatkuvasti ja tässä julkaistavissa tiedoissa on puutteellisuuksia. Täydennyksiä ja korjauksia pyydetään lähettämään Jyrki Vesikansalle (Papinmäentie 17 D, Helsinki, sähköposti Osoitteen muutoksista pyydetään kertomaan sukuyhdistyksen sihteerille (Niina Sahramaa, Selintie 300, Selki, sähköposti Hän hoitaa myös sukujulkaisujen myyntiä. Tuoreet tiedot suvun asioista löytää verkkosivuiltamme (www.arkkivoltti.fi/sjostedt). <o2>lyhenteitä aik. AP. aikaisemmin (nimeltään) avopuoliso

12 ent. Er. entinen nimi eronnut K. tai k. kuollut mol. molemmat S. tai s. syntynyt s. syntyjään (omaa sukua) P1. ensimmäinen puoliso (jne) ** ei tarkempia tietoja. - KUVATEKSTIT Kuvat 1 ja 2 alkuosaan Saatteeksi-tekstin yhteyteen Kuva 1 Hämäläis-Osakunnan kesäjuhlien osanottajat 1895 Anian Heikkilän pihalla. Keskiosassa hattu päässä rusthollin isäntä Aksel Arvid Sjöstedt -- ilmeisesti maisteri J.K. Paasikiven ja tämän morsiamen Anna Forsmanin välissä. Naiset pääsivät jo erivapaudella yliopistoon, mutta eivät vielä käyttäneet miehistä lippalakkia. Kuva 2 Sjöstedtien ensimmäisen sukukokouksen osanottajia juhannuksena 1927 Jyväskylän maaseurakunnan pappilan portailla. Keskellä suvun ensimmäinen esimies, rovasti Ludvig Sjöstedt.

13 Muut kuvat loppuosaan sen mukaan, miten arkkia jää tyhjäksi. Käytetään ensinnä kuvat 3 ja 7. Sitten muita, miten hyvältä näyttää. <o2>suvun tapaamisia Kuva 3 Sukuyhdistyksen perustava kokous Akaan (nykyisin Toijalan) Rätön koristellun kuistin edessä. Kuva 4 Mellilän sukukokoukseen saavuttiin 1947 junalla. Hattu tai ainakin lippalakki oli aikuisille itsestään selvyys. Kuva 5 Etelä-Pohjanmaalla Sjöstedtit ovat kokoontuneet neljästi. Seinäjoella 1957 joukkoa oli jo melko paljon. Kuva 6

14 Huittisten Kalliokorvessa 1959 virallinen kokous pidettiin aurinkoisella pihanurmella. Kuvassa on kolme suvun esimiestä. Kuva 7 Suvun esimies Jouko Vesikansa jakaa puheenvuoroja Ylöjärven Ollilan pihapuiden alla kesällä 1977.

15 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry Sjöstedt-suku 2005 Sukukirjan täydennysosa <o1>a. NS. MIESLINJA VUODEN 1976 SUKUKIRJASSA <o2>suvun RUNKOHAARA Taulut 1-7. Kaltsilan sukuhaara erkanee jo Mikko Gabrielinpoika Heikkilästä (taulu 4). Tampereen ja Turun sukuhaarat erkaantuvat Gabriel Mikonpoika Heikkilästä (taulu 5), Alavuden sukuhaara Kaarle Gabrielinpoika Sjöstedtistä (taulu 6). Ylöjärven ja Kangasalan sukuhaarat polveutuvat Anian haaran ohella Kaarle Sjöstedt nuoremmasta (taulu 7). Hänestä erkaantuu Kristiina-tyttären ( ) kautta myös Karijoen Prosin tutkittu haara, jota ei ole liitetty ainakaan vielä sukukirjaan. Jo ensimmäisistä sukupolvista erkanee osin tutkittuja sivuhaaroja, joita ei ole kuitenkaan toistaiseksi sukukirjoissa esitelty. Esim. taulusta 3 erkanevat Tottijärven, nyk. Nokian Sorvan Uotilat. Ilmeisesti jo taulusta 1 polveutuu Matti Matinpojan ja hänen Kristiina-puolisonsa sukukirjaan aiemmin merkitsemättömän Kaisa-tyttären kautta Ruoveden Kekkosten ja Böökien laaja suku.

16 <o2>anian SUKUHAARA Taulut Mellilän-Rätön haara Taulut (Akseli Jalmari Sahramaan aik. Sjöstedt jälkeläiset). Taulu 12 XII. Akseli Jalmari Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Akaa. K Akaa. Maanviljelijä. P1 Anna Aleksanda Sjöstedt s. Uusi-Tohna. S Loimaa. K Loimaa. Emäntä. P2 Selma Fransilia Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt s. Ahomäki. S Turku. K Loimaa. 1. Yrjö Antero Akseli Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Taulu Kalevi Jalmari Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Taulu Marja Selma Marjatta Ikonen s. Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Taulu 526. Taulu 13 XII. Yrjö Antero Akseli Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. K Loimaa. Maanviljelijä, Mellilä.

17 P Aili Kyllikki Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt s. Kärki. S Loimaa. K Loimaa. Emäntä. Leena Kyllikki Vähä-Sullo s. Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Taulu 527. Liisa Annikki Heikkilä s. Sahramaa. S Mellilä. Taulu 528. Taulu 14 XII. Kalevi Jalmari Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Kansanopisto, maamieskoulu. Maanviljelijä Rätön tilalla Toijalassa (Akaalla). Kersantti, Vm. 2. Paikallisia luottamustoimia. P Saimi Ester Sahramaa s. Koskinen. S Tuulos. Agronomi. K Toijala. Risto Kalevi Sahramaa. S Akaa. K Toijala. Taulu 15. Kirsti Esteri Paija s. Sahramaa. S Toijala. Taulu 15 x. Irma Maria Lankinen s. Sahramaa. S Akaa. Taulu 15 y. Taulu 15 XIV. Risto Kalevi Sahramaa. S Akaa. Maanvilj. Rätön tilalla Toijalassa. K Toijala. P. Anneli Marja- Liisa Sahramaa s. Kallio. S Kustavi. Emäntä. XV. Lapsia:

18 Seppo Risto Olavi Sahramaa. S Toijala. Agrologi. Sami Risto Armas Sahramaa. S Toijala. Maanviljelijä. P. Anu Sinikka Sahramaa s. Nisula. S Alavieska. Perushoitaja. Taulu 15 x XIV. Kirsti Esteri Paija s. Sahramaa. S Toijala. P. Risto Juhani Paija. S Kylmäkoski. XV. Lapsia: Johanna Maria Paija. S Kylmäkoski. Mirka Pauliina Paija. S Eurajoki. Marika Henriikka Paija. S Toijala. Taulu 15 y XIV. Irma Maria Lankinen s. Sahramaa. S Akaa. Osastosihteeri. P. Pekka Johannes Lankinen. S Orimattila. Rautatieläinen. XV. Lapsia: Riikka Maria Lankinen. S Toijala. Jarkko Juhani Lankinen. S Toijala. Juha Samuli Lankinen. S Toijala. Halmeenmäen haara Taulut (Viljo Halmeenmäen aik. Sjöstedt jälkeläiset). Taulu 17

19 XII. Anita Sjöstedt (s ) k Toijalassa. Ylil. evp. Heikki Juhani Halmeenmäen (s ) AP Mirja Margareta Öller s Trosa, Ruotsi. Taulu 18 XII. Raimo Tapani Halmeenmäki. S Jyväskylä. Metsänhoitaja, Turku. P1 Eva Maria Helena Halmeenmäki s. Saarinen. S Lahti. Dipl. kosmetologi. K Turku. P Eila Marjatta Peltonen. S Saarijärvi. Ravintolapäällikkö. Markku Tapani Halmeenmäki. S Heinola. Taulu 18 a. Juhani Halmeenmäki. S Jyväskylä. Taulu 18 b. Taulu 18 a XIII. Markku Tapani Halmeenmäki. S Heinola. Kauppat. maisteri, Espoo. P Marjo Hillevi Halmeenmäki s. Kaita. S Turku. Rakennusarkkitehti. Matias Tapani Halmeenmäki. S Turku. Mikael Tapani Halmeenmäki. S Turku. Markus William Halmeenmäki. S Turku. Taulu 18 b

20 XIII. Juhani Halmeenmäki. S Jyväskylä (Laukaa). Varaosapäällikkö, Kaarina. P Tiina Tuulia Vanne. P Merja Anneli Susi. S Raisio. 1. Antti Joonas Halmeenmäki. S Turku. 1. Juuso Tapani Halmeenmäki. S Turku. Taulu 19 XII. Pentti Hannu Ylermi Halmeenmäki. S Jyväskylä. Kansliasihteeri, Rauma. P. Anja Halmeenmäki s. Kaijunpää. S Yläne. Juha-Pekka Tapio Halmeenmäki. S Rauma. Vakuutusmatemaatikko, vakuutusjohtaja, Espoo. AP. Liisa Maria Syrjänen. S New York. Atk-suunnittelija. Tuomo Tapani Halmeenmäki. S Rauma. Taulu 19 a. Taulu 19 a XIII. Tuomo Tapani Halmeenmäki. S Rauma. Vantaa. P Sari Irene Birgitta Skonbäck. S Pieksämäki. Aapo Elias Oskari Halmeenmäki. S Vantaa. Hämeenlinnan haarat Taulut (Reino ja Mauno Sjöstedtin jälkeläiset).

21 Taulu 21 XI. Mauno Sjöstedt (s ) k Helsingissä. P. Lahja Mirjami Sjöstedt (s ) k Helsingissä. Taulu 22 XII. Axel Edwin Antti Sjöstedtin (s ) ja Kirsi-Marja Sjöstedtin kolmas lapsi on Juha Aleksi Antinpoika Sjöstedt s Helsingissä. Alastaron Jussilan päähaara Taulut (Kaarle Sjöstedt-Jussilan jälkeläiset). Huittisten Kalliokorven haara Taulut (Erland Kalliokorven, aik. Sjöstedt-Jussila jälkeläiset). Taulu 27 XII. Hannu Kalle Samuli Kalliokorpi. S Huittinen. Kansanopisto. Maanviljelijä, Huittinen. K P Helmi Terttu Tellervo Kalliokorpi s. Koskenvaara. S Kullaa. Kansanopisto.

22 Arja Helmi Kaarina Perttu s. Kalliokorpi. S Huittinen. Taulu 609. Ritva Maria Perttola s. Kalliokorpi. S Huittinen. Taulu 27 a. Pentti Hannu Evert Kalliokorpi. S Huittinen. Taulu 27 b. Taulu 27 a XIII. Ritva Maria Perttola s. Kalliokorpi. S Huittinen. Asuinp. Orimattila. P. Jouko Kaarlo Tapani Perttola. S Orimattila. Maanviljelijä. Markku Juhani Perttola. S Orimattila. Timo Tapani Perttola. S Orimattila. Taulu 27 b XIII. Pentti Hannu Evert Kalliokorpi. S Huittinen. Maanviljelijä, Huittinen. P Arja Aulikki Kalliokorpi s. Valtonen. S Tammela. Merkonomi. Kaisa Maria Kalliokorpi. S Huittinen. Ylioppilas. Olli Pentti Samuli Kalliokorpi. S Huittinen. Opiskelija. Anna Karoliina Kalliokorpi. S Huittinen. Koululainen. Alastaron-Loimaan haara

23 Taulut (Erland Sjöstedtin jälkeläiset. Haara on sammunut.) Taulu 29 X. Juha Arvid Sjöstedt. S Alastaro. Mustialan maamiesopisto. Talollinen, monia luottamustoimia. K Loimaa. P Aina Sjöstedt s. Tuomola. S Alastaro. K Loimaa. P Alma Maria Sahramaa, Sjöstedt, s. Ala-Tuomola. S Metsämaa. Kansanopisto, maanviljelijä. K Loimaa. XI. Lapsi: Johannes (Hannes) Mikael Sahramaa, aik. Sjöstedt. S Loimaa. Keskikoulu, maamieskoulu. Maanviljelijä, Loimaa. Monia paikallisia luottamustoimia. Sjöstedt-suvun varaesimies. Tehnyt testamenttilahjoituksen sukuyhdistykselle. K Heikkilän-Halmeen haara Taulut 30-38, (Otto Sjöstedtin jälkeläiset). Taulu 32 XI. Jouko Jalmari Vesikansa aik. Sjöstedt. S Turku. Fil. maist., Nykysuomen sanakirjan toimitussihteeri ja päätoimittaja. Sjöstedt-suvun sukuyhdistyksen sihteeri ja esimies. K Helsinki. P Vappu Elina Vesikansa

24 s. Lilja. S Helsinki. Lastentarhanopettaja. XII. Lapsia: Merja Elina Niklander s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 618. Matti Jalmari Vesikansa. S Helsinki. Taulu 33. Päivi Marketta Laitinen s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 33 x. Taulu 33 XII. Matti Jalmari Vesikansa. S Helsinki. Arkkitehti. K Helsinki. P. Sari-Liisa Vesikansa s. Viherjuuri. S Helsinki. Suunnittelija. Saara Severiina Vesikansa. S Helsinki. Taulu 33 a. Irja Odessa Vesikansa. S Helsinki. Taulu 33 a XIII. Saara Severiina Vesikansa. S Helsinki. Opettaja. P. Anssi Pekka Vaittinen. S Espoo. Ympäristökonsultti. Aarni Ilmari Vaittinen. S Helsinki. Taulu 33 x XII. Päivi Marketta Laitinen s. Vesikansa. S Helsinki. Lastentarhanopettaja, Vantaa. P. Jukka Ilari Laitinen. S Helsinki. Maalari.

25 Juha Henrikki Laitinen. S Helsinki. Kauppat. yo. Anu Elina Laitinen. S Helsinki. Taulu 34 XI. Osmo Olavi Vesikansa aik. Sjöstedt. S Tampere. Osastopäällikkö, kaupunginhallituksen jäsen, Helsinki. Monia luottamustoimia mm. partiossa ja maanpuolustusjärjestöissä. Julkaissut monia kirjoja. Kapt. res., kaksi vapaudenristiä. K Helsinki. P Sirkka (Sigrid) Vesikansa s. Clément (suom. Kaltiovaara). S Norrköping (Ruotsi). Toimittaja, monia luottamustoimia mm. partiossa ja seurakunnissa. K Helsinki. XII. Lapsia: Jyrki Äänis Kaleva Vesikansa. S Helsinki. Taulu 35. Outi Inkeri Karanko s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 619. Esko Antero Vesikansa. S Helsinki. Taulu 36. Liisa Marjatta Kannisto s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 620. Taulu 35 XII. Jyrki Äänis Kaleva Vesikansa. S Helsinki. Fil. lis., toimittaja, Helsinki. Valtion journalistipalkinto. Luottamustoimia mm. ylioppilas-, journalisti- ja historian järjestöissä. Julkaissut toistakymmentä kirja. Sjöstedt-suvun esimies P Päivi-Pilvi Inkeri Vesikansa s. Pölkky.

26 S Helsinki. Toimittaja, vanhustyöntekijä. Luottamustoimia mm. ylioppilasjärjestöissä ja partioliikkeessä. Jarkko Jyrkinpoika Vesikansa. S Bonn-Bad Godesberg, Saksa. Taulu 35 a. Sanna Marjukka Vesikansa. S Bonn-Bad Godesberg. Taulu 35 b. Kristo Johannes Vesikansa. S Arkkit. yo, Helsinki. Taulu 35 a XIII. Jarkko Jyrkinpoika Vesikansa. S Bonn-Bad Godesberg, Saksa. Valt. tri, Suomen Kuvalehden toimittaja, Helsinki. Kannunvalajien puh.joht., journalistiyhdistysten luottamustoimia. P Kirsi Kyllikki Rantanen. S Lääket. lis., neurologian erikoislääkäri. Taulu 35 b XIII. Sanna Marjukka Vesikansa. S Bonn-Bad Godesberg. Valt. maist., YK:n apulaisasiantuntija, Addis Abeba, Etiopia. (Helsinki). Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto, Kontaktin puh.joht., muita luottamustoimia. P Atso Kalevi Haapaniemi. S Heinola. Fil. maist., ohjelmistosuunnittelija. Vili Ilmari Haapaniemi. S Helsinki. Oiva Tapio Haapaniemi. S Helsinki.

27 Taulu 36 XII. Esko Antero Vesikansa. S Helsinki. Valt. maist., ateljeesäätiön asiamies, Helsinki. P Siiri Margareta Vesikansa s. Rickman. S Elimäki. Valt. maist., viestintäpäällikkö. P Kaisu Marjatta Kärkkäinen. S Hyrynsalmi. Erityisopettaja. 1. Jussi Petteri Vesikansa. S Helsinki. Sosionomi AMK, kouluttaja, Helsinki. 1. Venla Virkajärvi s. Vesikansa. S Lahti. Tradenomi, tiedottaja, Helsinki. P Antti Henrik Virkajärvi. S Helsinki. Dipl.ins. 2. (Puolison aik. avioliitosta.) Auli Henna Elina Timonen. S Lieksa. Tradenomi AMK, opiskelija. AP. Jani Markku Ahvonen. S Kokkola. Insinööriopiskelija. Taulu 37 XI. Matti Kalervo Vesikansa aik. Sjöstedt. S Tampere. Toimitusjohtaja. Osallistui upseerina sotiin, kaksi vapaudenristiä ja Vm. 2. K Helsinki. P Vieno Lahja Vesikansa s. Saksi. S Uusikirkko. Kanslisti. K Helsinki. P2. Eine Hellevi Pedersen s. Pirttineva. S Helsinki. Konttoristi. K XII. Lapsia: 1. Riitta Helena Vesikansa. S Helsinki. K Mikko Kalervo Vesikansa. S Helsinki. Taulu 38.

28 1. Martti Sakari Vesikansa. S Salo. Maanmittausteknikko, Tampere. 1. Heikki Vesikansa. S Helsinki, k. samana päivänä. 1. Eeva Kristiina Vesikansa Lara s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 38 x. 2. Jukka Pekka Vesikansa. S Helsinki. Offsetpainaja, Helsinki. Taulu 38 x XII. Eeva Kristiina Vesikansa Lara s. Vesikansa. S Helsinki. Lentoemäntä, Kolumbia. P. Sergio Hely Lara Silva. S Cucuta, Kolumbia. Voimistelunopettaja, urheiluvalmentaja. Maria Helena Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca, Espanja. Taulu 38 xa. Juan Matti Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca. Markku José Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca.' Eva Lahja Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca. Taulu 38 xa XIII. Maria Helena Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca, Espanja. P. Wolfgang Munoz. S Jorma José Munoz Lara. S Chinacota, Kolumbia.

29 Urjalan-Sauvon haara Taulut (Juha Arvid Sjöstedtin jälkeläiset). <o2>ylöjärven SUKUHAARA Taulut (Joosef Sjöstedtin jälkeläiset). Keijärven Ollilan haara Taulut (Kaarle ja Otto Sjöstedtin jälkeläiset). Kasper Sjöstedtin päähaara Taulut (Kasper Sjöstedtin jälkeläiset). Kuulaan haara Taulut (Kalle Kuulaan aik. Sjöstedt jälkeläiset).

30 Taulu 47 XII. Harry Arthur Kuulas, vuoteen 1934 Sjöstedt. S Helsinki. Teknikko, ammattikoulun opettaja. Ltn, VR 4, Vm. K Helsinki. P Irja Wilhelmiina Mallaeus ent. Kuulas, ent. Tahvanainen s. Hirvonen. S Helsinki. K P Anna-Kaarina Kuulas s. Pajunen. S Turku. Kanslisti, Helsinki. 1. Kari Kuulas. S Helsinki. Taulu 48. Muut lapset ks. sukukirja Taulu 48 XIII. Kari Kuulas. S Helsinki. Sähköasentaja, Kerava. Metson Järvenpään tehtaiden pääluottamusmies Metalliliiton piiritoimikunnan sihteeri 1998-, Keravan kaupunginvaltuutettu 2001-, luottamustoimia Vasemmistoliitossa. P Anita Marja-Leena Kuulas s. Salmi. S Helsinki. Kirsi Helena Suominen s. Kuulas. S Helsinki. Taulu 48 a. Timo Kalevi Kuulas. S Helsinki. Taulu 48 a XIV. Kirsi Helena Suominen s. Kuulas. S Helsinki. P Jukka Suominen. S Vehmaa. XV. Lapsia:

31 Paavo Sakari Suominen. S Niilo Juhani Suominen. S Kustaa Aadolf Sjöstedtin haara Taulut (taulusta 45). Taulu 53 XI. Kustaa Aadolf Sjöstedt. S Messukylä. Valaja Tampereella ja Helsingissä. Luottamusmies, urheiluneuvoja, esiintynyt ja ohjannut seuranäyttämöillä. P Siiri Alisa Sjöstedt s. Malm. S Tampere. XII. Lapsia: Pentti Kalevi Sjöstedt. S Helsinki. Eero Uolevi Sjöstedt. S Tampere. Taulu 54. Jorma Kullervo Sjöstedt. S Tampere. Taulu 55. Tuula Kyllikki Thurén s. Sjöstedt. S Tampere. Taulu 55 x. Matti Ensio Sjöstedt. S Helsinki. Taulu 56. Juhani Tapio Sjöstedt. S Helsinki. P. Tarja Sinikka Sjöstedt s. Mäenpää. S Helsinki. Kirjanpitäjä. Liisa Tellervo Ahonen s. Sjöstedt. S Helsinki. Kirjaaja. P. Timo Väinö Antero Ahonen. S Uurainen. Elektronikko. Taulu 803. Taulu 55

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Anders "Antti" Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015

Sukuselvityksen kohde. Anders Antti Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015 Sukuselvityksen kohde Anders "Antti" Bro s. 1748 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua Tulostettu: 20.04.2015 Tekijä: Asko Vuorinen Lokirinne 8 A 25 02320 Espoo Puhelin 0440-451022 askovuorinen@gmail.com

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula 2 3 4 5 Ehdokaslista A Reijo Ahonen harmonikansoiton lehtori Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Irmeli Elo hankekoordinaattori, opettaja Sari Forss kouluohjaaja 6 7 8 9 10 Kari Haakana kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

1 Elmeri Ali-Rantala Punkalaitumen Kunto 9,5 2 Viljami Kuusela Loimaan Jankko 10,2

1 Elmeri Ali-Rantala Punkalaitumen Kunto 9,5 2 Viljami Kuusela Loimaan Jankko 10,2 Nuorten yleisurheilu-aluekisat Humppilassa 28.6.2013 Järjestäjänä Humppilan Veikot Tytöt 7v 40m Tytöt 7v pallonheitto Pojat 7v 40m Pojat 7v pallonheitto 1 Emilia Paatela HKV 7,3 2 Viivi Välimäki Urjalan

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808.

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808. TAULU 1 I Pekka Korhonen, s. 1575, k. 1635. Vilppu s. 1615. Tauluun 2. Heikki s. 1601. Tauluun 86. Sipi s. 1603. Tauluun 97. TAULU 2 (taulusta 1) II Vilppu Korhonen, s. 1615, k. 1675. Vilppu s. 1645. Tauluun

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Jaakko Björkbacka KarMAS 98 98 98 98 95 93 580 2. Jari Hemminki KA 93 93 96 92 95 94 563 3. Harri Björkbacka KarMAS 93 85 92 96 98 96 560 4. Markku Niemi AlavA 91 96

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 2 Kola Joonas pätkätyöläinen Perussuomalaiset r.p.

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne SUKUSELVITYKSEN KOHDE Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne ja hänen jälkeläisiään kolme sukupolvea yhteensä 36 taulua Tulostettu: 18.09.2011 Tekijä: Marja-Liisa Siikonen

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(8) TK1 Hannila 748-403-8-63 Hannila Rautio Sanna Elina, Kirkkotie 1 A 4, 91900 Liminka Metsä MeL 3 7 0,19 4 Metsä MeL 2,2 7 1,76 27 Metsä MeL 2,6 7 2,13 39 Metsä MeL 5,4 7 3,1 117 Metsä MeL 12,3 7 3,02

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

SARJA SEURA SARJA SEURA 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU

SARJA SEURA SARJA SEURA 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU 6-9V POJAT KATA 5-7V POJAT PYYKKIPOIKAOTTELU 1. Johannes Nyholm Gijomonkai karate club Sipoo 1. Jesse Aalto Tapanilan Erän karatejaos 2. Christian Virkkula Lohjan kamppailukeskus 2. Teo Pekkanen Tapanilan

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Koulutus- ja informaatiotilaisuus Iltarastien vastuussa oleville toimihenkilöille ma 16.3.2015 klo 18 Kaukajärven Vapaa-aikatalossa.

Koulutus- ja informaatiotilaisuus Iltarastien vastuussa oleville toimihenkilöille ma 16.3.2015 klo 18 Kaukajärven Vapaa-aikatalossa. 7.4 Pikkola Vastuuhlö Pekka Kannus 040 50 475 93 pekka.kannus@uta.fi RTM Kai Samposalo Tulospalv Jarmo Tanskanen Birgit Ahola Erik Ahola Topias Ahola Tuomo Ahola Tapani Huhta Esa Joensuu Jani Jussi Pirjo

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset 1 ( 5 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) K1 Ahistus Jorma Tapio Ahistus Eeva-maija K2 Eskola Ilkka Tapani Eskola Sirpa Aune Helena K3 Eskola Seppo Erkki Martimo

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto Personec F Vaaliluettelo profe 2 t laitoksittain Hakala, Ismo Jari Hakala, Juha Tapani Ilmonen, Kari Einar Kalevi Matthies, Aila Leena Anneli Personec F Vaaliluettelo muu h 22 Aarnos, Eila Virpi Kyllikki

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(11) TK1 Tienvieri 233-412-4-163 Jussila Tynilä Jarmo Antero Pelto SLV 2 50 0,04 0,4 2 233-412-4-165 Tienvieri Tynilä Jarmo Antero Pelto SLV 2 50 0,04 0,6 2 4 TK2 Metsäranta 233-412-4-79 Metsäranta Hautanen

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 AIKATAULU BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 PERJANTAI 11.4.2014, MATINKYLÄN JÄÄHALLI Matinkartanontie 9-11,

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 774,89 Salaojitus T2013-10012 5583,45 Yhteensä 6358,34 Valtaojitus T2013-10009

Lisätiedot

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) 1 3 Tuomas Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 27.44 27.44 030 2 5 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 28.43 +59 140 3 1 Aaro Saarinen Hollolan

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Saunavaaran Halosia 1 (6)

Saunavaaran Halosia 1 (6) Saunavaaran Halosia 1 (6) 1. Entbacka, Anna Magdalena, * Esse 5.2.1805 oo Petter Skutnabba 1 child of No. 1 Entbacka, Anna 2. Skutnabb, Maria Lovisa, * Juva (Kangais 4) 19.10.1832, + Kontiolahti 1.9.1882

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISTA VARTEN

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISTA VARTEN KOTKAN EV. LUT. SEURAKUNNAN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ SEURAKUNTAVAALEISSA 9.11.2014 KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON Uusi viini I Sosialidemokraattinen 2 3 13 14 15 16 Tähtinen

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 1 Maija Keränen 01:13,0 10 01:13,0 2 Laura Iltanen 01:20,0 10 01:20,0 3 Anita Patala 01:32,0 10 01:32,0 4 Säilä Marjo 02:09,0 10 02:09,0 5 Marina Lindqvist 02:14,0 10 02:14,0

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot