sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin"

Transkriptio

1 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-sukukirjan täydennysosa 2005 Johdanto-osat ja kuvatekstit ALKUPÄÄ - kansi (tulee Kristo Vesikansalta lähipäivinä) Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan. Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry - selkään: Sjöstedt-suku takakansi: Sjöstedt-suku 2005 Teos täydentää uusilla tiedoilla 1976 julkaistua täydellistä sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin tietoihin. Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry

2 - nimiölehti Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan. Toimittanut Jyrki Vesikansa - nimiölehden kääntöpuolelle c Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry ja Jyrki Vesikansa. Kannen suunnittelu Kristo Vesikansa. --- Sivulta 1 alkaen: <o1>saatteeksi Sjöstedteistä on julkaistu jo neljä sukuselvitystä. Niistä ensimmäinen, postivirkailija Emmi Sjöstedtin 1908 laatima Luettelo erään Sjöstedt nimisen suvun jäsenistä on 16-sivuinen, pienikokoinen vihko, mutta tiedoiltaan suvun "mieslinjan" osalta

3 jo varsin kattava. Atle Wilskmanin kokoomateoksessa Släktbok I 1914 julkaisema selvitys lienee jäänyt useimmille Sjöstedteille melko vieraaksi. Sen sijaan Aulis Ojan ja Jouko Vesikansan 1951 laatima 467-sivuinen teos on edelleen hyvin käyttökelpoinen. Se sisältää kattavan sukuluettelon ohella perusteellisen tutkimuksen Sjöstedtien vaiheista 1800-luvulle saakka, lähinnä kansatieteellisen kuvauksen suvun yhteispiirteistä sekä runsaasti 1940-luvulle saakka ulottuvia elämäkertoja suvun jäsenistä. Teoksen painos loppui vasta kolmisen vuotta sitten. Jouko Vesikansan ja Heikki Korosuon laatima Sjöstedt-suku 1976 sisältää myös jokseenkin kattavan luettelon suvun jäsenistä teoksen ilmestymisaikaan saakka. Teosta on toistaiseksi melko paljon jäljellä ja se tarjoaa edelleen tyydyttävän yleiskuvan Sjöstedteistä. Kirjan ilmestymisen jälkeen on kuitenkin kasvanut jo uusi sukupolvi ja uusien sukutietojen julkaisemista on kaivattu. Niitä tarjotaan tässä täydennysosassa, joka perustuu suvun jäsenten lähettämiin tietoihin. Likikään kattavaan luetteloon ei monistakaan syistä ole enää päästy. * Jokaisen sukupolven myötä suku laajenee, vaikka sen yksittäisiä haaroja sammuukin. Kun vuoden 1951 sukukirjassa oli 616 perhetaulua, oli luku 1976 jo lähes kaksinkertainen eli 1143 taulua. Tällä hetkellä taulujen määrä on saattanut edelleen kaksinkertaistua eli Sjöstedtejä lienee pari-kolme tuhatta perhekuntaa. Tällä hetkellä eläviä suvun jäseniä puolisoineen lienee siis varsin monia tuhansia. Täydellisen sukukirjan laatiminen on yhä suurempi urakka.

4 Suvun laajeneminen johtuu paljolti siitä, että Sjöstedteihin on jo kauan luettu tasa-arvoisesti niin poikien kuin tytärten jälkeläistö. Jo 1976 "naislinja" oli yli 80 prosenttia sukukirjan perhetauluista. (Tämä ei tietenkään johdu tytärten suuremmasta elinvoimasta, vaan pelkästään helposti ymmärrettävästä sukumatematiikasta.) Kymmenkunnan sukupolven kuluttua Sjöstedtit ovat hyvin suuri osa Suomen kansasta ja heitä elää silloin runsaasti muissakin maissa. Tähän astinen suvun yhteistoiminta käy siis joskus mahdottomaksi. Toisin päin tarkastellen nuorimmat Sjöstedtit ovat 16. sukupolvea kantavanhemmistamme. Matti Matinpojan ja hänen Kristiina-vaimonsa rinnalla heillä on tällöin muuta laskennallista esivanhempaa. Suomessa oli 1600-luvulla ehkä asukasta, joskin juuret risteytyvät yleensä melko lailla. Tällaiset tosiasiat kannattaa tiedostaa -- etenkin etsittäessä kuuluisia esivanhempia ja heiltä periytyviä ominaisuuksia. Ennen muuta matematiikka merkitsee väistämättä sukuyhteyden laimentumista varsinkin niillä, joilla lähin Sjöstedtin nimeä lapsuudessaan kantanut esiäiti syntyi ehkä pari vuosisataa sitten. * Vaihtoehto suvun paisumiselle olisi tiukka pitäytyminen "mieslinjaan", ruotsiksi "miekkapuoleen" ("svärdsida"). Näin tehdään aatelissuvuissa. Kaikkien noin 150 aatelissukumme henkilötiedot mahtuvatkin pienikokoiseen, joskin paksuhkoon Aateliskalenteriin. Toisaalta jo kolmannes ritarihuoneeseemme merkityistä suvuista on "sammunut" eli vailla miespuolisia

5 jälkeläisiä. Ei "miekkapuolen" Sjöstedtejäkään kovin monia kymmeniä elä. Sjöstedtien sukuyhdistyksen alkuvaiheissa suvun rajauksesesta keskusteltiin ja kiisteltiinkin. Kuitenkin jo 1940-luvulla päädyttiin edistyksellisesti siihen, että piiriimme kuuluvat tasa-arvoisesti niin poikien kuin tytärten jälkeläiset. Jälkimmäiset tosin erotettiin sukukirjojen jälkiosaan ja mukaan otettiin vain vuoden 1800 jälkeen syntyneiden tytärten jälkeläiset. Näin joukosta putosivat mm syntyneen Kristiina Prosin jälkeläiset. Sukuyhdistys on päättänyt siirtyä lopullisesti nykyaikaan sekä luopua mies- ja naislinjojen erottelusta myös sukukirjoissa. Periaatteessa piiriimme on päätetty hyväksyä kaikki Matti Matinpojan ja hänen Kristiina-puolisonsa jälkeläiset. Käytännössä laajennuspäätös koskee tietenkin vain niitä, jotka ovat sukuyhteydestä kiinnostuneet, mutta näin joudutaan menettelemään jo ennestään Sjöstedteihin luettujen kohdallakin. Sukuyhdistys pystyy pitämään yhteyttä vain niihin, jotka ovat yhteisöstämme kiinnostuneet ja valmiita ainakin päivittämään meille osoitteensa ja lähettämään perhetietojaan. * Rajauksiin pakottaa sekin, että suomalaiset muuttavat nykyään usein asuinpaikkaansa. Enää ei riittäisi se, että tietoja Sjöstedteistä kyseltäisiin kymmenkunnan kantapitäjämme kirkkoherranvirastoista. Arkistoselvitykset suvun nykypolvista olisivat ylipäänsä työläitä tai ainakin kalliita. Sitä paitsi lakisääteinen intimiteettisuoja rajoittaa nykyään perhetietojen

6 keräämistä ja julkistamista; muuan sukuyhdistys on tästä jo tuomittukin oikeudessa. Monista em. syistä sukuyhdistys päätyi tässä vaiheessa julkaisemaan vain täydennysosan vuoden 1976 sukukirjaan. Tätä varten sukuyhdistyksen osoiteluettelossa oleville lähetettiin vuonna 2002 tiedustelulomake, joita on palautettu runsaasti. Kiitän tästä kaikkia vastanneita. Käytettävissä olleissa tiedoissa on kuitenkin tuntuvia aukkoja. Monia suvun jäseniä ei ole tavoitettu, sillä jo Sjöstedtien tuhansien osoitteiden kattava selvittäminen olisi työlästä ja kallistakin. Monilla ei ole ollut lisättävää vuoden 1976 tietoihin, toisia tietojen päivittäminen ei ole kiinnostanut eikä heitä sovi tästä moittia. Joillakin vastaaminen on varmaan vain jäänyt hoitamatta eikä sukuyhdistyksellä ole ollut voimia erityisempään patisteluun. Matti ja maija myöhäisiä toki muistutettiin asiasta sukukokouskutsussa keväällä Suurta apua tietojen päivittämiseen on ollut Kyösti Järvisen toimittamasta Vitikkalan suku 2000-teoksesta; Anian sukuhaaramme on myös Vitikkalan suvun suurimpia osia. Aluksi kuvittelin, että Vitikkalan sukutiedostoa voisi käyttää sähköisessä muodossa Sjöstedtien tietojen päivittämiseen. Sukutietojen systematiikka eri teoksissa osoittautui kuitenkin niin erilaiseksi, että tarpeelliset tiedot tähän täydennysosaan on poimittu käsin Vitikkalan 3122-tauluisesta sukukirjasta. Näin on Anian sukuhaarasta (ao. teoksessa 803 perhetaulua) voitu julkaista varsin kattavat ja melko tuoreet tiedot. Valitettavasti muista sukuhaaroista ei ole ollut vastaavaa aputiedostoa.

7 * Tässä teoksessa seurataan vuoden 1976 sukukirjan taulujakoa, vaikka tämä johtaa joihinkin epäjohdonmukaisuuksiin. Uusien sukupolvien osalta on nimittäin luovuttu jaosta mies- ja naislinjoihin. Myös vuoden 1976 jälkeen perustetut "mieslinjan" tytärten perheet on siten esitelty heidän isiensä sukutaulujen perässä omissa tauluissaan lasten ikäjärjestyksessä. ("Naislinjan" puolella näin on menetelty ennenkin.) Nuoremman sisaren perhe saatetaan siis esitellä "mieslinjan", vanhemman sisaren perhe "tytärten jälkeläisten" puolella. Kirjan käytön kannalta on kuitenkin ollut syytä pitäytyä johdonmukaisesti vuoden 1976 sukukirjan taulujakoon. Uudet perhetaulut on numeroitu tyyliin Taulu 619 a. Perheellisten lasten uusissa tauluissa on käytetty numerointiin alkupään aakkosia (a, b jne.). Jos taulu "hyppää" vanhempien sisarusten taulujen jälkeen, on käytetty loppupään aakkosia (x, y). (Taulu muodostetaan jokaisesta suvun jäsenestä, jolla on jälkeläisiä.) Jos välimatka edelliseen tauluun on ollut pitkä, olen toisinaan viitannut siihen. Varsinaiset viittaukset kunkin esivanhempiin löytyvät vuoden 1976 sukukirjasta, Jos Anian sukuhaaraan kuuluva ei ole palauttanut tai ehkä saanutkaan omaa perhetietolomakettamme, uudet tiedot hänestä on poimittu em. Vitikkalan sukukirjasta. Tiedot on tällöin julkaistu kokonaisuudessaan kursiivilla ja tyydytty kertomaan tiukasti vain lisätiedot vuoden 1976 sukukirjaamme. Sieltä on siis poimittava useimmat tiedot syntymäajoista, puolisosta, osasta lapsia jne. Muutoinkin täydennusosaa ja vuoden 1976 sukukirjaa on käytettävä rinnan. Itsenäisesti tämä teos ei ole

8 tarkoitettukaan toimimaan. Nimihakemistoa tähän ensi sijassa nimiä sisältävään teokseen ei ole voitu tehdä. Nimet löytänee kuitenkin melko helposti vuoden 1976 teoksen hakemiston avulla. * Sjöstedtit on jaettu perinteisesti seitsemään sukuhaaraan. Niistä Alavuden ja Tampereen sukuhaarat ovat jo kauan sitten sammuneet mieslinjalta ja enimmäkseen etääntyneet sukuyhteisöstämme. Toisaalta monet sukuhaarat ovat laajentuneet hyvin suuriksi. Olenkin jakanut sukuhaaroja runko-, pää- ja alahaaroihin, kuten on tavallaan tehty tytärten jälkeläistössä aiemminkin. Jako ei ole ollut täysin kattavaa, vaan on riippunut ao. haaran laajuudesta. Haarojen nimet ovat täysin epävirallisia ja asianomaiset voivat ehdottaa tulevaan sukukirjaan itselleen mieluisampia kylttejä. Kuten sanottu, vuoden 1951 sukukirjassa on varhemmista sukupolvista runsaasti elämäkertoja. Olen poiminut niistä joitakin tietoja, koska em. teoksen painos on lopussa. Tämä käy ehkä myös näytteeksi siitä, mihin tulevassa täydellisessä sukukirjassa voisi pyrkiä. Eiväthän pelkät nimet, syntymäajat ja tittelit vielä paljon kerro. Erityisesti olen nostanut esiin tietoja osallistumisesta viime sotiimme kunnianosoituksena suvun veteraaneille. * Täydellinen sukukirja on iso urakka. Tavoitteeksi voisi

9 asettaa sen julkaisemisen sukuyhdistyksen satavuotisjuhlissa Samaan aikaan on kulunut nelisen sataa vuotta siitä, kun kantaisämme Matti Matinpoika putkahti historialliseen tietoisuuteen ostettuaan Anian Heikkilän suuren talon Vesilahdelta (nykyisestä Pirkkalasta). Riittävillä elämäkertatiedoilla varustetun, mahdollisimman, vaikka tuskin enää kattavan sukuluettelon ohella olisi tällöin syytä julkaista päivitetyt versiot Aulis Ojan, Jouko Vesikansan ja muista tutkimuksista. Henkilö- ja muita kuviakin voisi jälleen julkaista; se olisi paljon helpompaakin kuin metallilaattojen aikana. Lähiajat joudutaan kuitenkin tyytymään tähän teokseen, joka pyritään siirtämään myös verkkoon sukuyhdistyksen kotisivuille (toistaiseksi: Kun muita vaihtoehtoja ei ollut oikein näkyvissä, jouduin kokoamaan teoksen monien muiden töideni ohessa. Kiitän puolisoani Päiviä ja jo aikuisia lapsiamme sekä muuta lähipiiriämme kärsivällisyydestä tässäkin urakassa. Sukuyhdistyksen sihteeri Niina Sahramaa on huolehtinut kyselylomakkeiden postittamisesta. Kun olen naputellut tekstiä tietokoneeseen useiden vuosien aikana, ei täydelliseen yhdenmukaisuuteen tietojen esittelyssä ole ehkä päästy. Muissakin puutteissa toivon ymmärtämystä talkootyön tekijöitä kohtaan. Olen kiitollinen kaikista täydennyksistä ja oikaisuistakin. Ehkä niiden avulla voidaan ennen täydellistä sukukirjaa julkaista toinen painos tästä täydennysosasta ja päivittää suvun verkkosivujen sukutiedostoa. Käpylässä, perinteisenä sukukokouspäivänä 3. heinäkuuta 2005

10 Jyrki Vesikansa Suvun esimies Sähköposti <o2>teoksen käytöstä Täydennysosa toimii vain rinnan vuoden 1976 sukukirjan kanssa. Tässä teoksessa seurataan sen taulujakoa. Suku on tällöin jaettu "mieslinjaan" ja "tytärten jälkeläisiin". Sama jako sukuhaaroihin toistuu siis kahdesti tyttären siirtyessä perheensä mukana "naislinjan" puolelle. Täydennyksissä tästä linjajaosta on kuitenkin luovuttu. Henkilötiedot esitellään pääosin siinä taulussa, jossa asianomainen on "päähenkilönä" (isänä tai äitinä) eikä vanhempien taulussa, kuten osin aikaisemmin. Lapsettomat jälkeläiset esitellään vanhempiensa taulussa. Nimen edessä oleva roomalainen numero viittaa sukupolvien määrään kantavanhemmista, jolloin Matti Matinpoika ja hänen Kristiina-puolisonsa ovat I sukupolvea. Lasten nimen eteen toisinaan merkitty arabialainen numero kertoo, missä avio- tai avoliitossa lapsi on syntynyt. Mukaan on otettu myös kasvattilapset ja "uusperheiden" myötä sukuun liittyneet. Ihmiset esitellään pääsääntöisesti heidän nykyään tai viimeksi käyttämillään nimillä, mutta myös aiemmat nimet on kerrottu, jos asianomainen on ilmoittanut. Varsinaisesti käytetty etunimi on lihavoitu, jos se on tiedetty. Sukunimien

11 käyttö on nykyään monimuotoista, kun vielä sukukirjassa 1976 vaimon odotettiin ilman muuta ottavan miehensä sukunimen, joka tietenkin annettaisiin myös yhteisille lapsille. Kaikki sukunimet on siis "kirjoitettu auki", onhan nimi jokaiselle tärkeä asia. Tekijä toivoo, ettei tällöin ole lipsahtunut virheitä. Kursiivilla kokonaan julkaisut tiedot on poimittu teoksesta Vitikkalan suku Muut tiedot perustuvat palautettuihin kyselylomakkeisiin. Arkisto- tai muita selvityksiä ei täydennysosaa varten ole voitu tehdä. <o2>sukutiedoston ja osoitteiston täydentäminen Suvun kokoonpano muuttuu jatkuvasti ja tässä julkaistavissa tiedoissa on puutteellisuuksia. Täydennyksiä ja korjauksia pyydetään lähettämään Jyrki Vesikansalle (Papinmäentie 17 D, Helsinki, sähköposti Osoitteen muutoksista pyydetään kertomaan sukuyhdistyksen sihteerille (Niina Sahramaa, Selintie 300, Selki, sähköposti Hän hoitaa myös sukujulkaisujen myyntiä. Tuoreet tiedot suvun asioista löytää verkkosivuiltamme (www.arkkivoltti.fi/sjostedt). <o2>lyhenteitä aik. AP. aikaisemmin (nimeltään) avopuoliso

12 ent. Er. entinen nimi eronnut K. tai k. kuollut mol. molemmat S. tai s. syntynyt s. syntyjään (omaa sukua) P1. ensimmäinen puoliso (jne) ** ei tarkempia tietoja. - KUVATEKSTIT Kuvat 1 ja 2 alkuosaan Saatteeksi-tekstin yhteyteen Kuva 1 Hämäläis-Osakunnan kesäjuhlien osanottajat 1895 Anian Heikkilän pihalla. Keskiosassa hattu päässä rusthollin isäntä Aksel Arvid Sjöstedt -- ilmeisesti maisteri J.K. Paasikiven ja tämän morsiamen Anna Forsmanin välissä. Naiset pääsivät jo erivapaudella yliopistoon, mutta eivät vielä käyttäneet miehistä lippalakkia. Kuva 2 Sjöstedtien ensimmäisen sukukokouksen osanottajia juhannuksena 1927 Jyväskylän maaseurakunnan pappilan portailla. Keskellä suvun ensimmäinen esimies, rovasti Ludvig Sjöstedt.

13 Muut kuvat loppuosaan sen mukaan, miten arkkia jää tyhjäksi. Käytetään ensinnä kuvat 3 ja 7. Sitten muita, miten hyvältä näyttää. <o2>suvun tapaamisia Kuva 3 Sukuyhdistyksen perustava kokous Akaan (nykyisin Toijalan) Rätön koristellun kuistin edessä. Kuva 4 Mellilän sukukokoukseen saavuttiin 1947 junalla. Hattu tai ainakin lippalakki oli aikuisille itsestään selvyys. Kuva 5 Etelä-Pohjanmaalla Sjöstedtit ovat kokoontuneet neljästi. Seinäjoella 1957 joukkoa oli jo melko paljon. Kuva 6

14 Huittisten Kalliokorvessa 1959 virallinen kokous pidettiin aurinkoisella pihanurmella. Kuvassa on kolme suvun esimiestä. Kuva 7 Suvun esimies Jouko Vesikansa jakaa puheenvuoroja Ylöjärven Ollilan pihapuiden alla kesällä 1977.

15 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry Sjöstedt-suku 2005 Sukukirjan täydennysosa <o1>a. NS. MIESLINJA VUODEN 1976 SUKUKIRJASSA <o2>suvun RUNKOHAARA Taulut 1-7. Kaltsilan sukuhaara erkanee jo Mikko Gabrielinpoika Heikkilästä (taulu 4). Tampereen ja Turun sukuhaarat erkaantuvat Gabriel Mikonpoika Heikkilästä (taulu 5), Alavuden sukuhaara Kaarle Gabrielinpoika Sjöstedtistä (taulu 6). Ylöjärven ja Kangasalan sukuhaarat polveutuvat Anian haaran ohella Kaarle Sjöstedt nuoremmasta (taulu 7). Hänestä erkaantuu Kristiina-tyttären ( ) kautta myös Karijoen Prosin tutkittu haara, jota ei ole liitetty ainakaan vielä sukukirjaan. Jo ensimmäisistä sukupolvista erkanee osin tutkittuja sivuhaaroja, joita ei ole kuitenkaan toistaiseksi sukukirjoissa esitelty. Esim. taulusta 3 erkanevat Tottijärven, nyk. Nokian Sorvan Uotilat. Ilmeisesti jo taulusta 1 polveutuu Matti Matinpojan ja hänen Kristiina-puolisonsa sukukirjaan aiemmin merkitsemättömän Kaisa-tyttären kautta Ruoveden Kekkosten ja Böökien laaja suku.

16 <o2>anian SUKUHAARA Taulut Mellilän-Rätön haara Taulut (Akseli Jalmari Sahramaan aik. Sjöstedt jälkeläiset). Taulu 12 XII. Akseli Jalmari Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Akaa. K Akaa. Maanviljelijä. P1 Anna Aleksanda Sjöstedt s. Uusi-Tohna. S Loimaa. K Loimaa. Emäntä. P2 Selma Fransilia Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt s. Ahomäki. S Turku. K Loimaa. 1. Yrjö Antero Akseli Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Taulu Kalevi Jalmari Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Taulu Marja Selma Marjatta Ikonen s. Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Taulu 526. Taulu 13 XII. Yrjö Antero Akseli Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. K Loimaa. Maanviljelijä, Mellilä.

17 P Aili Kyllikki Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt s. Kärki. S Loimaa. K Loimaa. Emäntä. Leena Kyllikki Vähä-Sullo s. Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Taulu 527. Liisa Annikki Heikkilä s. Sahramaa. S Mellilä. Taulu 528. Taulu 14 XII. Kalevi Jalmari Sahramaa v:een 1935 Sjöstedt. S Mellilä. Kansanopisto, maamieskoulu. Maanviljelijä Rätön tilalla Toijalassa (Akaalla). Kersantti, Vm. 2. Paikallisia luottamustoimia. P Saimi Ester Sahramaa s. Koskinen. S Tuulos. Agronomi. K Toijala. Risto Kalevi Sahramaa. S Akaa. K Toijala. Taulu 15. Kirsti Esteri Paija s. Sahramaa. S Toijala. Taulu 15 x. Irma Maria Lankinen s. Sahramaa. S Akaa. Taulu 15 y. Taulu 15 XIV. Risto Kalevi Sahramaa. S Akaa. Maanvilj. Rätön tilalla Toijalassa. K Toijala. P. Anneli Marja- Liisa Sahramaa s. Kallio. S Kustavi. Emäntä. XV. Lapsia:

18 Seppo Risto Olavi Sahramaa. S Toijala. Agrologi. Sami Risto Armas Sahramaa. S Toijala. Maanviljelijä. P. Anu Sinikka Sahramaa s. Nisula. S Alavieska. Perushoitaja. Taulu 15 x XIV. Kirsti Esteri Paija s. Sahramaa. S Toijala. P. Risto Juhani Paija. S Kylmäkoski. XV. Lapsia: Johanna Maria Paija. S Kylmäkoski. Mirka Pauliina Paija. S Eurajoki. Marika Henriikka Paija. S Toijala. Taulu 15 y XIV. Irma Maria Lankinen s. Sahramaa. S Akaa. Osastosihteeri. P. Pekka Johannes Lankinen. S Orimattila. Rautatieläinen. XV. Lapsia: Riikka Maria Lankinen. S Toijala. Jarkko Juhani Lankinen. S Toijala. Juha Samuli Lankinen. S Toijala. Halmeenmäen haara Taulut (Viljo Halmeenmäen aik. Sjöstedt jälkeläiset). Taulu 17

19 XII. Anita Sjöstedt (s ) k Toijalassa. Ylil. evp. Heikki Juhani Halmeenmäen (s ) AP Mirja Margareta Öller s Trosa, Ruotsi. Taulu 18 XII. Raimo Tapani Halmeenmäki. S Jyväskylä. Metsänhoitaja, Turku. P1 Eva Maria Helena Halmeenmäki s. Saarinen. S Lahti. Dipl. kosmetologi. K Turku. P Eila Marjatta Peltonen. S Saarijärvi. Ravintolapäällikkö. Markku Tapani Halmeenmäki. S Heinola. Taulu 18 a. Juhani Halmeenmäki. S Jyväskylä. Taulu 18 b. Taulu 18 a XIII. Markku Tapani Halmeenmäki. S Heinola. Kauppat. maisteri, Espoo. P Marjo Hillevi Halmeenmäki s. Kaita. S Turku. Rakennusarkkitehti. Matias Tapani Halmeenmäki. S Turku. Mikael Tapani Halmeenmäki. S Turku. Markus William Halmeenmäki. S Turku. Taulu 18 b

20 XIII. Juhani Halmeenmäki. S Jyväskylä (Laukaa). Varaosapäällikkö, Kaarina. P Tiina Tuulia Vanne. P Merja Anneli Susi. S Raisio. 1. Antti Joonas Halmeenmäki. S Turku. 1. Juuso Tapani Halmeenmäki. S Turku. Taulu 19 XII. Pentti Hannu Ylermi Halmeenmäki. S Jyväskylä. Kansliasihteeri, Rauma. P. Anja Halmeenmäki s. Kaijunpää. S Yläne. Juha-Pekka Tapio Halmeenmäki. S Rauma. Vakuutusmatemaatikko, vakuutusjohtaja, Espoo. AP. Liisa Maria Syrjänen. S New York. Atk-suunnittelija. Tuomo Tapani Halmeenmäki. S Rauma. Taulu 19 a. Taulu 19 a XIII. Tuomo Tapani Halmeenmäki. S Rauma. Vantaa. P Sari Irene Birgitta Skonbäck. S Pieksämäki. Aapo Elias Oskari Halmeenmäki. S Vantaa. Hämeenlinnan haarat Taulut (Reino ja Mauno Sjöstedtin jälkeläiset).

21 Taulu 21 XI. Mauno Sjöstedt (s ) k Helsingissä. P. Lahja Mirjami Sjöstedt (s ) k Helsingissä. Taulu 22 XII. Axel Edwin Antti Sjöstedtin (s ) ja Kirsi-Marja Sjöstedtin kolmas lapsi on Juha Aleksi Antinpoika Sjöstedt s Helsingissä. Alastaron Jussilan päähaara Taulut (Kaarle Sjöstedt-Jussilan jälkeläiset). Huittisten Kalliokorven haara Taulut (Erland Kalliokorven, aik. Sjöstedt-Jussila jälkeläiset). Taulu 27 XII. Hannu Kalle Samuli Kalliokorpi. S Huittinen. Kansanopisto. Maanviljelijä, Huittinen. K P Helmi Terttu Tellervo Kalliokorpi s. Koskenvaara. S Kullaa. Kansanopisto.

22 Arja Helmi Kaarina Perttu s. Kalliokorpi. S Huittinen. Taulu 609. Ritva Maria Perttola s. Kalliokorpi. S Huittinen. Taulu 27 a. Pentti Hannu Evert Kalliokorpi. S Huittinen. Taulu 27 b. Taulu 27 a XIII. Ritva Maria Perttola s. Kalliokorpi. S Huittinen. Asuinp. Orimattila. P. Jouko Kaarlo Tapani Perttola. S Orimattila. Maanviljelijä. Markku Juhani Perttola. S Orimattila. Timo Tapani Perttola. S Orimattila. Taulu 27 b XIII. Pentti Hannu Evert Kalliokorpi. S Huittinen. Maanviljelijä, Huittinen. P Arja Aulikki Kalliokorpi s. Valtonen. S Tammela. Merkonomi. Kaisa Maria Kalliokorpi. S Huittinen. Ylioppilas. Olli Pentti Samuli Kalliokorpi. S Huittinen. Opiskelija. Anna Karoliina Kalliokorpi. S Huittinen. Koululainen. Alastaron-Loimaan haara

23 Taulut (Erland Sjöstedtin jälkeläiset. Haara on sammunut.) Taulu 29 X. Juha Arvid Sjöstedt. S Alastaro. Mustialan maamiesopisto. Talollinen, monia luottamustoimia. K Loimaa. P Aina Sjöstedt s. Tuomola. S Alastaro. K Loimaa. P Alma Maria Sahramaa, Sjöstedt, s. Ala-Tuomola. S Metsämaa. Kansanopisto, maanviljelijä. K Loimaa. XI. Lapsi: Johannes (Hannes) Mikael Sahramaa, aik. Sjöstedt. S Loimaa. Keskikoulu, maamieskoulu. Maanviljelijä, Loimaa. Monia paikallisia luottamustoimia. Sjöstedt-suvun varaesimies. Tehnyt testamenttilahjoituksen sukuyhdistykselle. K Heikkilän-Halmeen haara Taulut 30-38, (Otto Sjöstedtin jälkeläiset). Taulu 32 XI. Jouko Jalmari Vesikansa aik. Sjöstedt. S Turku. Fil. maist., Nykysuomen sanakirjan toimitussihteeri ja päätoimittaja. Sjöstedt-suvun sukuyhdistyksen sihteeri ja esimies. K Helsinki. P Vappu Elina Vesikansa

24 s. Lilja. S Helsinki. Lastentarhanopettaja. XII. Lapsia: Merja Elina Niklander s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 618. Matti Jalmari Vesikansa. S Helsinki. Taulu 33. Päivi Marketta Laitinen s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 33 x. Taulu 33 XII. Matti Jalmari Vesikansa. S Helsinki. Arkkitehti. K Helsinki. P. Sari-Liisa Vesikansa s. Viherjuuri. S Helsinki. Suunnittelija. Saara Severiina Vesikansa. S Helsinki. Taulu 33 a. Irja Odessa Vesikansa. S Helsinki. Taulu 33 a XIII. Saara Severiina Vesikansa. S Helsinki. Opettaja. P. Anssi Pekka Vaittinen. S Espoo. Ympäristökonsultti. Aarni Ilmari Vaittinen. S Helsinki. Taulu 33 x XII. Päivi Marketta Laitinen s. Vesikansa. S Helsinki. Lastentarhanopettaja, Vantaa. P. Jukka Ilari Laitinen. S Helsinki. Maalari.

25 Juha Henrikki Laitinen. S Helsinki. Kauppat. yo. Anu Elina Laitinen. S Helsinki. Taulu 34 XI. Osmo Olavi Vesikansa aik. Sjöstedt. S Tampere. Osastopäällikkö, kaupunginhallituksen jäsen, Helsinki. Monia luottamustoimia mm. partiossa ja maanpuolustusjärjestöissä. Julkaissut monia kirjoja. Kapt. res., kaksi vapaudenristiä. K Helsinki. P Sirkka (Sigrid) Vesikansa s. Clément (suom. Kaltiovaara). S Norrköping (Ruotsi). Toimittaja, monia luottamustoimia mm. partiossa ja seurakunnissa. K Helsinki. XII. Lapsia: Jyrki Äänis Kaleva Vesikansa. S Helsinki. Taulu 35. Outi Inkeri Karanko s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 619. Esko Antero Vesikansa. S Helsinki. Taulu 36. Liisa Marjatta Kannisto s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 620. Taulu 35 XII. Jyrki Äänis Kaleva Vesikansa. S Helsinki. Fil. lis., toimittaja, Helsinki. Valtion journalistipalkinto. Luottamustoimia mm. ylioppilas-, journalisti- ja historian järjestöissä. Julkaissut toistakymmentä kirja. Sjöstedt-suvun esimies P Päivi-Pilvi Inkeri Vesikansa s. Pölkky.

26 S Helsinki. Toimittaja, vanhustyöntekijä. Luottamustoimia mm. ylioppilasjärjestöissä ja partioliikkeessä. Jarkko Jyrkinpoika Vesikansa. S Bonn-Bad Godesberg, Saksa. Taulu 35 a. Sanna Marjukka Vesikansa. S Bonn-Bad Godesberg. Taulu 35 b. Kristo Johannes Vesikansa. S Arkkit. yo, Helsinki. Taulu 35 a XIII. Jarkko Jyrkinpoika Vesikansa. S Bonn-Bad Godesberg, Saksa. Valt. tri, Suomen Kuvalehden toimittaja, Helsinki. Kannunvalajien puh.joht., journalistiyhdistysten luottamustoimia. P Kirsi Kyllikki Rantanen. S Lääket. lis., neurologian erikoislääkäri. Taulu 35 b XIII. Sanna Marjukka Vesikansa. S Bonn-Bad Godesberg. Valt. maist., YK:n apulaisasiantuntija, Addis Abeba, Etiopia. (Helsinki). Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto, Kontaktin puh.joht., muita luottamustoimia. P Atso Kalevi Haapaniemi. S Heinola. Fil. maist., ohjelmistosuunnittelija. Vili Ilmari Haapaniemi. S Helsinki. Oiva Tapio Haapaniemi. S Helsinki.

27 Taulu 36 XII. Esko Antero Vesikansa. S Helsinki. Valt. maist., ateljeesäätiön asiamies, Helsinki. P Siiri Margareta Vesikansa s. Rickman. S Elimäki. Valt. maist., viestintäpäällikkö. P Kaisu Marjatta Kärkkäinen. S Hyrynsalmi. Erityisopettaja. 1. Jussi Petteri Vesikansa. S Helsinki. Sosionomi AMK, kouluttaja, Helsinki. 1. Venla Virkajärvi s. Vesikansa. S Lahti. Tradenomi, tiedottaja, Helsinki. P Antti Henrik Virkajärvi. S Helsinki. Dipl.ins. 2. (Puolison aik. avioliitosta.) Auli Henna Elina Timonen. S Lieksa. Tradenomi AMK, opiskelija. AP. Jani Markku Ahvonen. S Kokkola. Insinööriopiskelija. Taulu 37 XI. Matti Kalervo Vesikansa aik. Sjöstedt. S Tampere. Toimitusjohtaja. Osallistui upseerina sotiin, kaksi vapaudenristiä ja Vm. 2. K Helsinki. P Vieno Lahja Vesikansa s. Saksi. S Uusikirkko. Kanslisti. K Helsinki. P2. Eine Hellevi Pedersen s. Pirttineva. S Helsinki. Konttoristi. K XII. Lapsia: 1. Riitta Helena Vesikansa. S Helsinki. K Mikko Kalervo Vesikansa. S Helsinki. Taulu 38.

28 1. Martti Sakari Vesikansa. S Salo. Maanmittausteknikko, Tampere. 1. Heikki Vesikansa. S Helsinki, k. samana päivänä. 1. Eeva Kristiina Vesikansa Lara s. Vesikansa. S Helsinki. Taulu 38 x. 2. Jukka Pekka Vesikansa. S Helsinki. Offsetpainaja, Helsinki. Taulu 38 x XII. Eeva Kristiina Vesikansa Lara s. Vesikansa. S Helsinki. Lentoemäntä, Kolumbia. P. Sergio Hely Lara Silva. S Cucuta, Kolumbia. Voimistelunopettaja, urheiluvalmentaja. Maria Helena Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca, Espanja. Taulu 38 xa. Juan Matti Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca. Markku José Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca.' Eva Lahja Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca. Taulu 38 xa XIII. Maria Helena Lara Vesikansa. S Palma de Mallorca, Espanja. P. Wolfgang Munoz. S Jorma José Munoz Lara. S Chinacota, Kolumbia.

29 Urjalan-Sauvon haara Taulut (Juha Arvid Sjöstedtin jälkeläiset). <o2>ylöjärven SUKUHAARA Taulut (Joosef Sjöstedtin jälkeläiset). Keijärven Ollilan haara Taulut (Kaarle ja Otto Sjöstedtin jälkeläiset). Kasper Sjöstedtin päähaara Taulut (Kasper Sjöstedtin jälkeläiset). Kuulaan haara Taulut (Kalle Kuulaan aik. Sjöstedt jälkeläiset).

30 Taulu 47 XII. Harry Arthur Kuulas, vuoteen 1934 Sjöstedt. S Helsinki. Teknikko, ammattikoulun opettaja. Ltn, VR 4, Vm. K Helsinki. P Irja Wilhelmiina Mallaeus ent. Kuulas, ent. Tahvanainen s. Hirvonen. S Helsinki. K P Anna-Kaarina Kuulas s. Pajunen. S Turku. Kanslisti, Helsinki. 1. Kari Kuulas. S Helsinki. Taulu 48. Muut lapset ks. sukukirja Taulu 48 XIII. Kari Kuulas. S Helsinki. Sähköasentaja, Kerava. Metson Järvenpään tehtaiden pääluottamusmies Metalliliiton piiritoimikunnan sihteeri 1998-, Keravan kaupunginvaltuutettu 2001-, luottamustoimia Vasemmistoliitossa. P Anita Marja-Leena Kuulas s. Salmi. S Helsinki. Kirsi Helena Suominen s. Kuulas. S Helsinki. Taulu 48 a. Timo Kalevi Kuulas. S Helsinki. Taulu 48 a XIV. Kirsi Helena Suominen s. Kuulas. S Helsinki. P Jukka Suominen. S Vehmaa. XV. Lapsia:

31 Paavo Sakari Suominen. S Niilo Juhani Suominen. S Kustaa Aadolf Sjöstedtin haara Taulut (taulusta 45). Taulu 53 XI. Kustaa Aadolf Sjöstedt. S Messukylä. Valaja Tampereella ja Helsingissä. Luottamusmies, urheiluneuvoja, esiintynyt ja ohjannut seuranäyttämöillä. P Siiri Alisa Sjöstedt s. Malm. S Tampere. XII. Lapsia: Pentti Kalevi Sjöstedt. S Helsinki. Eero Uolevi Sjöstedt. S Tampere. Taulu 54. Jorma Kullervo Sjöstedt. S Tampere. Taulu 55. Tuula Kyllikki Thurén s. Sjöstedt. S Tampere. Taulu 55 x. Matti Ensio Sjöstedt. S Helsinki. Taulu 56. Juhani Tapio Sjöstedt. S Helsinki. P. Tarja Sinikka Sjöstedt s. Mäenpää. S Helsinki. Kirjanpitäjä. Liisa Tellervo Ahonen s. Sjöstedt. S Helsinki. Kirjaaja. P. Timo Väinö Antero Ahonen. S Uurainen. Elektronikko. Taulu 803. Taulu 55

ASENNETTA Kalenteri 2006

ASENNETTA Kalenteri 2006 ASENNETTA Kalenteri 2006 Pääkirjoitus S Taide elämään eison vieraassa kaupungissa, aurinko paistaa niin talviselta taivaalta kuin etelässä on mahdollista, silmäni ovat liimaantuneet valtaviin edessäni

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry 2015 Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry on vuonna 2001 perustettu turkulainen, täysin vapaaehtoisvoimin toimiva eläinsuojeluyhdistys, joka pyrkii auttamaan Turun sekä sen lähialueiden

Lisätiedot

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk MARKKOLA LEENA 33560 TAMPERE 674 776 7 746 428 46 058 172 OLLILA JORMA JAAKKO 02160 ESPOO 668 137 7 670 213 45 605 014 TALLBERG CARL-JOHAN 00200 HELSINKI 637 700

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

PÄLKÄNE Rantayleiskaava

PÄLKÄNE Rantayleiskaava PÄLKÄNE Rantayleiskaava KANTATILASELVITYS JA MITOITUSLUETTELO OSA3 Pälkänevesi, Pyhäjärvi, Vähäjärvi, Tuoresjärvi, Pyhänpohtianjärvi, Oksijärvi, Sulkajärvi, Pieni Herrailanjärvi, Innasjärvi, Masakainen,

Lisätiedot

Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti

Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti Vuosi 2011 N:o 22 Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti Juho Fredrik Juhonpoika Yli-Ketolan esi-isälinja johtaa 1500-luvun Porin Kokemäensaareen. Irja Niemitalo (Taulu 117) Olin jo pitkään halunnut tutkia

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE Petter Mattsinpk. Voutilainen s. 04.05.1835 Leppävirta Halola 3

SUKUSELVITYKSEN KOHDE Petter Mattsinpk. Voutilainen s. 04.05.1835 Leppävirta Halola 3 SUKUSELVITYKSEN KOHDE Petter Mattsinpk. Voutilainen s. 04.05.1835 Leppävirta Halola 3 Tekijä: Kirjailija, rantaneuvos Eero Seppänen Kiannanniementie 128 a 89740 Kianta Puhelin 040-5944053 rantaneuvos@luukku.com

Lisätiedot

On kaunis synnyinmaamme maat, metsät, järvet sen Me luojan töitä saamme katsella kiittäen.

On kaunis synnyinmaamme maat, metsät, järvet sen Me luojan töitä saamme katsella kiittäen. K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 13/2011 22.6.2011 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat On kaunis synnyinmaamme maat, metsät, järvet sen Me luojan töitä

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

Kirkonseutu. vuotta kotipyhäkoulua. Tärkeintä ihmissuhdetta palvelukseen. Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013

Kirkonseutu. vuotta kotipyhäkoulua. Tärkeintä ihmissuhdetta palvelukseen. Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013 Pappilan piiat Pro Puussa Tärkeintä ihmissuhdetta kannattaa Heinolassa valmiina sakraaliesineiden palvelukseen hieno näyttely hoitaa huolella SIVU 3 SIVU 9 SIVU 16 Kirkonseutu Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013

Lisätiedot

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 Koulun rehtori: Jyrki Matila 0400-240 921 koulun vararehtori (lv. 13-14): Osmo Pohjola Koulun perustamisvuosi: 1956 Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan 90-vuotiaan Noormarkun Koiton toimintaan

Tervetuloa tutustumaan 90-vuotiaan Noormarkun Koiton toimintaan Tervetuloa tutustumaan 90-vuotiaan Noormarkun Koiton toimintaan Noormarkun Koiton johtokunta juhlavuonna 2011 Edessä vasemmalta: Mari Sulkava-Tuominen, Timo Mansikka, Pentti Hellman ja Reijo Ahonkivi.

Lisätiedot

irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 4.2.2009 3/2009 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat

irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 4.2.2009 3/2009 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat K irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 4.2.2009 3/2009 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Pyhänseutu Kynttilänpäivä 8.2. Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Suven suloisuutta. Hoitamattomat haudat rumentavat hautuumaita Sivu 4. Hämeenkosken kirkolliset esineet inventoitiin Sivu 6. Yhteisvastuukeräys laski

Suven suloisuutta. Hoitamattomat haudat rumentavat hautuumaita Sivu 4. Hämeenkosken kirkolliset esineet inventoitiin Sivu 6. Yhteisvastuukeräys laski Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 14/2009 8.7.2009 MARKKU LEHTINEN K Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Hoitamattomat haudat rumentavat hautuumaita Sivu 4

Lisätiedot

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Suuri toiveemme on toteutunut. Pohjolaisten sukuseura on vihdoin tänä vuonna perustettu ja vietämme sen ensimmäistä sukukokousta. Sukuseuramme

Lisätiedot

Kahvi ja pulla. Pääsiäinen 2014 Numero 44

Kahvi ja pulla. Pääsiäinen 2014 Numero 44 Kahvi ja pulla Pääsiäinen 2014 Numero 44 2 Miksei minulle ole tullut tietoa? Välillä törmää kysymykseen, miksei joku ole saanut tietää jotain asiaa. Todella monesti vastaus selviää jatkokysymyksistä: Oletko

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

Kirkonseutu. Moottoripyörällä päräytetään messuun. Hautausmailla on nyt vuoden kiireisin aika. Kirkolliskokous oli koolla Turussa.

Kirkonseutu. Moottoripyörällä päräytetään messuun. Hautausmailla on nyt vuoden kiireisin aika. Kirkolliskokous oli koolla Turussa. Kirkolliskokous oli koolla Turussa Sivu 6 Hautausmailla on nyt vuoden kiireisin aika Sivu 8 Perennantaimia Levon vaihtotorilla Sivu 9 Kirkonseutu Numero 11 Keskiviikkona 23.5.2012 Markku Järvinen liittyi

Lisätiedot

Hollolassa siunattiin kylvö

Hollolassa siunattiin kylvö Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 11/2010 26.5.2010 K Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat HELVI SANTIO Pomona itse Kaikkivaltias Sivu 5 Sururyhmä lapsille

Lisätiedot

Suomenlinnan sukukokoukseen tulossa ennätysjoukko

Suomenlinnan sukukokoukseen tulossa ennätysjoukko Keskiviikko, 24. marraskuuta 1999 Erik Stenrothinjälkeläisten sukulehti Hinta 40 mk Numero 5 SUURSUOSIO Suomenlinnan sukukokoukseen tulossa ennätysjoukko Vänrikki Erik Stenrothinjälkeläisten sukukokoukseen

Lisätiedot

Antti Latikka, paralympiauimari Karakalliosta

Antti Latikka, paralympiauimari Karakalliosta Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Kirkko tekee hyvää duunia, sanoo tyttärensä konfirmaatiomessuun osallistunut, kirkkoon kuulumaton Sami Myyryläinen. Sivu 15. Espoon seurakuntasanomat

Lisätiedot

Luoman kyläkirja 1 6.4.2014

Luoman kyläkirja 1 6.4.2014 Luoman kyläkirja 1 Sisällysluettelo Kylän sijainti Kylän historiaa Kylä koostuu monesta pienemmästä kylästä Kylissä ennen olleita taloja ja ihmisiä Juottokujat Tuulimyllyjä Elinkeinotoimintaa Talot Ilmasta

Lisätiedot

Pyhäjärven kuulumisia

Pyhäjärven kuulumisia Maanantaina 25. huhtikuuta 2005 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 4 50. vuosikerta Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän Sanomat 19. 4. 1941 Pyhäjärven kuulumisia kirjeiden ja haastattelujen

Lisätiedot

Onni löytyy yhteisestä arjesta

Onni löytyy yhteisestä arjesta Kajaanin seurakuntalehti No 8 keskiviikko 5.8.2015 57. vsk Onni löytyy yhteisestä arjesta Sami Paavolainen ja Susanna Leinonen vihittiin avioliittoon Kajaanin kirkossa 25.7. Kun puolitoista vuotta sitten

Lisätiedot

Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään.

Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään. VAMMALAN SEURAKUNTALEHTI 4 2007 www.vammalanseurakunta.fi Kaks' vain valveill' on puolisoa lapsen herttaisen nukkuessa seimi kätkyessään. Pyhä perhe on saapunut Vammalaan, Jeesus-lapsi, Maria ja Joosef

Lisätiedot

PAm. Kylmäkkö ja kuumakko Vilkas Anniina Paukkunen vasemmalla jaharkitseva Suvi Villanen kokkasivat itsensä Taitaja-kisoihin.

PAm. Kylmäkkö ja kuumakko Vilkas Anniina Paukkunen vasemmalla jaharkitseva Suvi Villanen kokkasivat itsensä Taitaja-kisoihin. PAm nro6/2015 8.5. pamlehti.fi 16. vuosikerta "Minä tavallaan unohduin sinne töihin." AnjA, SiVu 31 Liittokokous Valittujen alat, iät jaalueet SiVu 16 Luottotiedot Udellaanko maksuhäiriöistä ilmansyytä?

Lisätiedot

varainkeruussa Äiti ja tytär Suoralähetys heinäkuussa Lahdessa Sivu 6 Leena Huovinen kisapappina Vancouverissa Sivu 8

varainkeruussa Äiti ja tytär Suoralähetys heinäkuussa Lahdessa Sivu 6 Leena Huovinen kisapappina Vancouverissa Sivu 8 Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 4/2010 17.2.2010 K Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Äiti ja tytär varainkeruussa Keskiaukeama Suoralähetys heinäkuussa

Lisätiedot