V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2005

2 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen ja yhteisön yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä. Keskusliiton edustama toimiala työllistää noin henkilöä ja sen osuus koko viestintämarkkinoista on noin 80 prosenttia. Julkisen vallan ohjauksen, viestintäteknologian sekä työmarkkinoiden (Viestintätyönantajat) vaikutukset toimialan menestykselliseen, kilpailukykyiseen liiketoimintaan muodostavat Viestinnän Keskusliiton toiminnan fokuksen. Koko toimialan tehokkaalla yhteistyöllä pyritään myönteiseen kehityskierteeseen. Viestinnän Keskusliiton jäsenliitot ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Televisioiden Liitto ja Viestintätyönantajat VTA. Aikakauslehtien Liittoon kuuluu 250 aikakauslehden kustantajaa, jotka julkaisevat 490 aikakauslehteä. Graafinen Teollisuus on graafisen teollisuuden elinkeinopoliittinen toimiala- ja edunvalvontajärjestö. Liitolla on 240 jäsenyritystä. Sanomalehtien Liittoon kuuluu 146 sanomalehden kustantajaa, jotka julkaisevat 199 sanomalehteä, sekä 22 muuta jäsentä. Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien etujärjestö, jolla on 101 jäsenyritystä. Suomen Radioiden Liitto on kaupallisten radioyritysten toimialaliitto, johon kuuluu 35 jäsenyritystä ja 83 jäsenasemaa. Suomen Televisioiden Liittoon kuuluu 5 jäsenyritystä; liiton jäsenyritykset käsittävät kaikki Suomen valtakunnalliset ja kaupalliset lähettäjäyritykset. Viestintätyönantajat VTA palvelee jäsenyrityksiään työehtosopimuskysymyksissä. Liitolla on 380 jäsenyritystä. Viestinnän Keskusliitto Lönnrotinkatu 11 A, PL 291, Helsinki puhelin (09) , faksi (09)

3 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2005

4 Viestinnän Keskusliitto ry Toimintakertomus 2005 Kuvat Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely Rhinoceros Oy, Pekka Niemi Kirjapaino I-PRINT OY Seinäjoki 2006 Paperi kannet Multiart Silk 300 g/m 2 sisäsivut Multiart Silk 130 g/m 2

5 Sisältö Mediavuosi Edunvalvonta ja oikeudellinen neuvonta Vuonna 2005 annetut lausunnot Tutkimus ja kehitys, teknologia, säätiöt Viestintäjärjestöjen yhteistyön syventäminen Hallinto Edustukset Talous Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Viestinnän Keskusliiton arvot

6 Mediavuosi 2005 Suomen mediavuosi 2005 oli monelta osin hyvä. Suomen joukkoviestintämarkkinat kasvoivat alustavien tietojen mukaan vajaat 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu jakaantui alan sisällä kuitenkin epätasaisesti. Vaikka kasvu oli hieman suurempi kuin BKT:n kasvu, se tuskin kuitenkaan riittää nostamaan toimialan BKT-osuutta 2,5 prosentista, jossa se on ollut vuodesta Kiristyvä kilpailu Jo muutaman vuoden aikana havaittavissa ollut ilmaismedian aktivoituminen markkinoilla näkyi myös vuonna Ilmaisjakelulehtimarkkinat olivat turbulentteja. Uusia ilmaisjakelulehtiä perustettiin ja monet vanhat lehdet vaihtoivat omistajaa. Kilpailu sekä ilmaisjakelulehtien välillä että ilmaisjakelulehtien ja maksullisten lehtien välillä kiristyi monella paikkakunnalla eikä vähiten pääkaupunkiseudulla. Uusista lanseerauksista ja ilmestymispäivien lisääntymisestä huolimatta kaupunki- ja noutolehtien markkinaosuus mediamainonnasta laski edelliseen vuoteen verrattuna. Kova kilpailu pudotti ilmoitusten hintatasoa, mikä puolestaan on heikentänyt kannattavuutta. Verkkomedian vahvistuminen Vahvistuminen näkyi selvästi verkkopalvelujen puolella. Verkkomainonnan kasvu jatkui vuonna 2005 erittäin vahvana. Se johtui sekä volyymikasvusta että haluttujen verkkomainospaikkojen hinnannousuista. Verkkomainonnan osuus on nyt samaa suuruusluokkaa kuin ulkomainonta ja se lähentelee hyvää vauhtia radion markkinaosuutta. Maailmanlaajuiset verkoissa toimivat hakukoneet ovat esimerkkejä globaalisten verkkomediamarkkinoiden synnystä. Hakukoneiden tapa toimia poikkeaa jyrkästi perinteisten medioiden ja niiden verkkopalvelujen toimintavoista muun muassa siinä, että ne järjestelmällisesti hyödyntävät muiden medioiden tuottamaa sisältöä, panostamatta mitään omaan sisältötuotantoon. Markkinoilla hakukoneet kuitenkin 4 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

7 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

8 kilpailevat perinteisten medioiden kanssa. Asetelma saattaa ennakoida laajempaakin muutosta medioiden liiketoimintaympäristöön. Mediamainonta edelleen kasvussa Vuonna 2005 mediamainonta kasvoi 3,3 prosenttia ja myynti oli yhteensä miljoonaa euroa. Kasvu oli jonkin verran odotettua pienempi, mutta tasoa on pidettävä hyvänä ottaen huomioon, että vertailuvuotena 2004 kasvua oli peräti 6,5 prosenttia. Vuosi 2005 oli kolmas peräkkäinen kasvuvuosi. Viimeisten 10 vuoden aikana mediamainonta on kasvanut kahdeksan vuotta. Ainoastaan kahden vuoden aikana myynti on laskenut. Verkkomediamainonta kasvoi peräti 42,1 prosenttia, joka riitti 3 prosentin markkinaosuuteen. Markkinaosuus kasvoi yhden kokonaisen prosenttiyksikön. Verkkomediamainonnan luvuissa on mukana varsinainen ja luokiteltu mainonta, mutta ei hakusanamainontaa, sähköisiä hakemistoja eikä hakupalveluita. Vuonna 2004 kasvu oli yli 35 prosenttia. Monet perinteiset mediayritykset ovat huomattavia toimijoita myös verkkopalvelujen puolella ja hyötyivät sitä kautta verkkomediamainonnan kasvusta. Toiseksi eniten kasvoi aikakauslehtien mainonta 4,7 prosentilla. Osuus mediamainonnas- Joukkoviestintämarkkinat 2005 (3 915 M ) l Graafinen joukkoviestintä 70,6 % l Sähköinen viestintä 21,4 % l Tallenneviestintä 8,0 % Luvut ovat loppukäyttäjätasoisia. Toimialojen luvut ovat toisensa poissulkevia. Niistä on eliminoitu toimialojen sisäiset ja väliset päällekkäisyydet. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä. Luvut ovat ennakkotietoja. L ä h d e : Ti l a s t o k e s k u s, J o u k k o v i e s t i n t ä t i l a s t o t, e n n a k k o a r v i o. Mediamainonta 2005 (1 189 M ) l Sanomalehdet 48,4 % l Televisio 19,4 % l Aikakauslehdet 16,3 % l Kaupunki- ja noutopistelehdet 5,7 % l Radio 4,0 % l Ulkomainonta 3,1 % l Verkkomedia 3,0 % l Elokuva 0,1 % L ä h d e : M a i n o n n a n N e u v o t t e l u k u n t a, T N S G a l l u p, A D E X Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

9 ta kasvoi 0,2 prosenttia. Aikakauslehtien sisällä yleisölehtien mainonnan kasvu oli voimakkain eli 6 prosenttia. Aikakauslehtimarkkinoilla tehtiin yhteensä 30 uutta lanseerausta toimintavuoden aikana. Useat aikakauslehdet lisäsivät myös ilmestymiskertoja. Sanomalehdistö säilytti asemansa suurimpana mainosvälineenä. Kasvu oli 1,8 prosenttia ja markkinaosuus 48,4 prosenttia, jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,8 prosenttiyksikköä. Kaupunki- ja noutolehtien mainonta kasvoi 1,6 prosenttia osuuden koko mediamainonnasta ollessa 5,7 prosenttia. Televisiomainonta, jonka osuus koko mediamainonnasta oli 19,4 %, kasvoi 1,9 prosenttia. Radiomainonta taas laski 1,3 prosenttia osuuden ollessa 4 prosenttia. Painettujen medioiden osuus vuoden 2005 mediamainonnasta oli 70,4 prosenttia. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 71,1 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että EU-maissa painetun mediamainonnan osuus koko mediamainonnasta oli vain 55,7 prosenttia vuonna Graafinen teollisuus Graafiselle teollisuudelle vuosi 2005 oli edelleen vaikea. Kannattavuuden osalta eri yritysten välillä oli suurta hajontaa. Keskimäärin kannattavuuden ennakoidaan kuitenkin olleen vuoden 2004 tasolla. Vuoden lopussa suoritetun kyselyn mukaan arvioitiin tilauskannan vahvistuneen samalla kun myyntihintojen laskun arvioitiin pysähtyneen tai kääntyneen lievään nousuun. Mikäli nämä trendit jatkuvat ja vahvistuvat, voidaan vuonna 2006 odottaa käännettä parempaan. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2005 liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Henkilöstömäärä laski yhdellä prosentilla. Sekä vienti että tuonti laskivat. Hyvä oppikirjavuosi Kirjamyynti pysyi vuonna 2005 samalla ennätysmäisen korkealla tasolla, johon se edellisenä vuotena kipusi. Etenkin oppikirjojen kasvuluvut ovat korkeita. Kustantajien peruskoulujen euromääräinen myynti kasvoi 9,6 prosenttia, lukion kirjojen myynti 30,2 prosenttia ja muiden oppikirjojen myynti 6,9 prosenttia. Syynä olivat opetussuunnitelmien uudistus ja uudistuva ylioppilastutkinto. Kirjakauppojen kotimaisen yleisen kirjallisuuden myymälämyynti kasvoi 1,1 prosenttia. Erityisen tyytyväisiä kirja-alalla ollaan lastenkirjallisuuden myyntilukuihin. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

10 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

11 Edunvalvonta ja oikeudellinen neuvonta Toimintasuunnitelmassa linjattiin vuoden 2005 painopistealueiksi tekijänoikeus, yleisradiolainsäädäntö sekä markkinoinnin ja mainonnan vapaus. Toimintavuosi oli vilkas erityisesti televisioja radiotoimintaa koskevassa lainvalmistelussa. Lähes puolet annetuista 25 lausunnosta koskivat sähköistä viestintää. Myös tekijänoikeusasiat olivat vahvasti esillä tekijänoikeuslain monivuotisen uudistusprosessin lähestyessä loppuaan. Uudistetut tekijänoikeussäännökset tulivat pääosin voimaan Kaupallinen sananvapaus ja sen rajoituspyrkimykset nousivat keskusteluun eri yhteyksissä. Toimintavuoden aikana käytiin tarkentavia keskusteluja tästä aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön sekä muiden viranomaisten edustajien kanssa. Eduskunnassa keskusliitto oli kuultavana asiantuntijana neljä kertaa: Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomuksesta, Yleisradio Oy:tä koskevan lain muuttamisesta, televisio- ja radiotoimintaa koskevan lain muutoksesta sekä julkisuuslain muutoksesta. Virallisten kuulemistilaisuuksien ohella informoitiin eduskunnan elimiä ajankohtaisista mediakysymyksistä. Lausuntojen ohella kommentoitiin eri sidosryhmille tietokantojen suojaa, i2010-tietoyhteiskuntastrategiaa, rahapelimainonnan sääntelyä, mainonnan kansainvälisten perussääntöjen uudistamista sekä mainonnan itsesääntelyä painetussa viestinnässä. Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäasioita käsitteleviin kuulemistilaisuuksiin osallistuttiin kaksi kertaa. Lisäksi keskusliitto oli edustettuna oikeusministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa lainvalintaa koskevasta ns. Rooma II -asetuksesta. Viestintälainsäädäntö Valmisteilla olevasta televisiodirektiivin uudistuksesta annettiin lausunto EU:n komissiolle sekä liikenne- ja viestintäministeriölle. Direktiiviin sisältyy useita viestintäyritysten toimintaa rajoittavia säännöksiä. Keskusliitto vastusti direktiivin soveltamisalan laajentamista lehdistön verkkopalveluihin tai radioon. Keskusliitto kannatti mainonnan määrää ja sijoittelua koskevien rajoitusten liberalisointia sekä mainonnan tunnistettavuuden turvaamista. Alkuperämaaperiaatteen säilyttämistä pidettiin välttämättömänä rajat ylittävissä viestintäpalveluissa. Televisiodirektiivin uudistustyö jatkuu vuonna Ratkaisevat vaiheet ovat käsillä todennäköisesti syksyllä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Direktiiviehdotus on kuu- Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

12 lemisten tuloksena kehittynyt toimialan kannalta positiiviseen suuntaan. Komissio julkaisi toukokuussa laajan i2010- tietoyhteiskuntastrategian, jossa linjattiin tavoitteiksi yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen luominen, luovuuden ja tutkimusinvestointien edistäminen sekä paremmat julkiset palvelut ja elämän laatu. Strategiaan sisältyi lukuisia toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskusliitto esitti kannanottonaan strategiaan, että yhtenäisen tietoalueen luomisessa lähtökohtana on sananvapaus. Se on otettava huomioon niin mainontaa koskevassa sääntelyssä kuin verkkoympäristön turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissäkin. Viestintään ei pidä kohdistaa tarpeetonta sääntelyä eikä radiotaajuuksia tuotteistaa kaupankäynnin kohteiksi. Tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa tukea pitää suunnata myös PK-yrityksille sekä tietoja viestintäteknologian ja muiden toimialojen yhteisille reuna-alueille. Strategian toimeenpano jatkuu lähivuosina ja keskusliitto vaikuttaa hankkeisiin lausunnossa tehtyjen linjausten mukaisesti. Televisio- ja radiotoimintaa koskevaa lakia muutettiin toimintavuonna. Keskusliitto antoi lainmuutoksesta valmistelun eri vaiheissa yhteensä kolme lausuntoa. Radiotoimijoiden kannalta keskeisin uudistus koski tosiasiallisen määräysvallan muutosta, joka johtaa toimiluvan uudelleen arviointiin valtioneuvostossa. Keskusliitto vaati epämääräisesti muotoiltua lakiehdotusta täsmennettäväksi. Eduskunta korjasi määräysvallan muutosta koskevaa säännöstä selkeämpään muotoon. Televisio- ja radiotoimintaan koskevan lain muutosprosessin alkuvaiheessa liikenne- ja viestintäministeriö esitti neljättä digitaalista verkkoa koskevaa toimilupamenettelyä kevennettäväksi. Keskusliitto puolsi ehdotusta sananvapauden kannalta ja totesi toimilupasääntelyn kokonaisuudistuksen olevan tarpeen siirryttäessä kokonaan digitaaliseen ohjelmistojen välittämiseen. Ehdotus ei toimintavuonna vielä edennyt hallituksen esityksen asteelle. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä päätyi esittämään vastaavat ehdotukset omassa raportissaan, joka julkaistiin joulukuussa. Yleisradio Oy:stä annettua lakia muutettiin toimintavuonna parlamentaarisen ns. Niemelän työryhmän ehdotusten pohjalta. Keskusliitto kannatti pysyvää toimilupamaksusta luopumista siirryttäessä digitaaliseen televisiotoimintaan. Toimilupamaksu poistuu Keskusliitto vaati julkisen palvelun käsitteen muuttamista siten, ettei määritelmä pohjaudu täyteen palveluun. Julkisen palvelun ohjelmiston on sen sijaan tyydytettävä yhteiskunnan demokraattisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tarpeita. Tämä vaatimus esitettiin sekä Yleisradio Oy: tä koskevan lainmuutoksen että yhtiön hallintoneuvoston kertomuksen yhteydessä. 10 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

13 Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä tuotiin esiin useita keskusliiton esittämiä huomautuksia valiokunnan kannanottoina. Tekijänoikeus Toimintavuonna saatiin päätökseen useita vuosia kestänyt tekijänoikeuslain uudistushanke, jolla pantiin täytäntöön tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskeva direktiivi vuodelta Keskusliitto antoi sivistysvaliokunnalle kaksi lausuntoa, jotka täydensivät valiokunnalle annettua päälausuntoa tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Toimialan kannalta positiivista lainmuutoksessa on televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoitteeseen liittyvän erillisen korvausoikeuden poistuminen. Kustannustoiminnan kannalta myönteistä on esimerkiksi kielto kiertää teosten tekniset suojaukset ja laajamittaisen verkkopiratismin rangaistavuus myös ilman ansiotarkoitusedellytystä. Arveluttavampia uudistuksia ovat sen sijaan esimerkiksi yritysten sisäistä tiedotuskäyttöä ja opetustoimintaa koskevat sopimuslisenssisäännökset ja uusi televisiotoiminnan kustannuksia lisäävä musiikkivideokorvaus esittäville taiteilijoille. Lainmuutos ei sisältänyt työsuhdetekijänoikeutta koskevaa erityissääntelyä. Keskusliitto toi työsuhdesääntelyn tarpeellisuutta esille useissa toimintavuonna antamissaan lausunnoissa. Tavoitteena on saada aikaan olettamasäännös työsuhteessa luotujen teosten tekijänoikeuksien siirtymisestä työnantajalle. Vastaava sääntely on jo toteutettu tietokoneohjelmien ja tietokantojen osalta. Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä keskusliitto kannatti kaikkien immateriaalioikeusasioiden keskittämistä samaan tuomioistuimeen. Asian valmistelu ei vielä ole edennyt hallituksen esityksen asteelle. Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskeva direktiivi on saatettava voimaan Keskusliitto puolsi yhdessä opetusministeriön ja oikeusministeriön kanssa kauppa- ja teollisuusministeriön laatimaa hallituksen esitysluonnosta direktiivin voimaan saattamisesta. Esitys parantaa viestintäyritysten oikeussuojaa, mikä on omiaan edistämään liiketoiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä. Mainonta ja markkinointi Mainontaa ja markkinointia on säännelty Suomessa yleisellä tasolla kuluttajansuojalaissa, jossa kielletään hyvän tavan vastainen ja muutoin kuluttajien kannalta sopimaton markkinointi. Yleisen sääntelyn lisäksi eri lakeihin sisältyy sekä tuotekohtaisia että mediakohtaisia mainonnan rajoituksia. Toimintavuonna käytiin keskustelua erityisesti lapsiin kohdistuvasta elintarvikemarkki- Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

14 noinnista, mietojen alkoholijuomien mainonnan lisärajoituksista sekä mainonnan sijoittelusta televisio-ohjelmissa. Keskusliitto vastusti useassa lausunnossa ja kirjelmissä lisärajoituksia mainontaa ja markkinointia koskevaan sääntelyyn. Perusteena kannalle ovat sananvapauteen ja elinkeinovapauteen liittyvät periaatteelliset kysymykset sekä mediamainonnan kilpailukyvyn turvaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettiin kirjelmä, jossa vastustettiin kaavailuja alkoholin televisiomainonnan kieltämisestä ja muun alkoholimainonnan rajoittamisesta. Alkoholin kulutuksen lisääntymisen ei ole voitu osoittaa johtuvan mainonnasta. Mainonnan rajoittaminen ei näin ollen tuo ratkaisua kulutuksen kasvusta johtuviin ongelmiin. Valtioneuvoston alkoholipoliittinen ministerityöryhmä jatkaa mainontakysymyksen käsittelyä vuonna Työryhmän työhön pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kuluttaja-asiamies julkaisi syksyllä suosituksen elintarvikemarkkinoinnista lapsille. Keskusliitto kommentoi luonnosta kiinnittäen lausunnossaan huomiota muun muassa sananvapausnäkökohtiin sekä asiakirjan oikeudelliseen luonteeseen. Liiton esittämät kommentit otettiin monessa kohden huomioon lopullisessa suosituksessa. Televisiomainontaan liittyvät kysymykset olivat esillä televisiodirektiivin uudistamista koskevassa työssä. Mainonnan osalta keskusliitto kannatti nykyisten rajoitussäännösten liberalisointia sekä korosti mainonnan tunnistettavuuden merkitystä medialuottamuksen säilyttämiseksi. Mainontaan liittyviä sananvapausnäkökohtia käsiteltiin myös useissa muissa toimintavuonna annetuissa lausunnoissa sekä oikeusministeri Leena Luhtaselle toimitetussa kirjelmässä kuluttajansuojalain markkinointia koskevan yleissäännöksen perustuslainmukaisuudesta. Oikeudellinen neuvonta Oikeudellista neuvontaa annettiin jäsenliitoille ja niiden jäsenyrityksille lähes 250:ssä kysymyksessä. Noin kolmasosa neuvonnasta kohdistui kirjankustannustoimintaan, yli neljännes sanomalehdenkustannustoimintaan ja vajaa viidesosa aikakauslehtien kustannustoimintaan. Sähköisen viestinnän puolella konsultointitarvetta esiintyi huomattavasti vähemmän. Arviolta yli puolet kysymyksistä koski tekijänoikeutta kuvien käyttöä, sitaattioikeutta ja kustannussopimuksia yms. Muut kysymykset koskivat esimerkiksi sananvapautta, tietosuojaa, arvonlisäveroa, yksityisyyden suojaa ja mainonnan sääntelyä. Jäsenliitoille ja niiden jäsenyrityksille sekä ulkopuolisille sidosryhmille käytiin lisäksi pitämässä esityksiä ja luentoja tekijänoikeudesta ja viestintälainsäädännöstä. Esitystilaisuuksia oli yli Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

15 Vuonna 2005 annetut lausunnot l Sähköinen viestintä l Tekijänoikeus l Painettu viestintä l Toimialaa yleisesti koskevat hankkeet Yhteensä l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kansallisen laajakaistastrategian väliraportista ( ). 2. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kaupallisen radiotoiminnan kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän raportista Radiotoiminta 2007 ( ). 3. l Lausunto opetusministeriölle luonnoksesta hallituksen toimintaohjelmaksi Lapset ja Media Mediaväkivalta ( ). 4. l Lausunto oikeusministeriölle henkilötietojen käsittelyä oikeushallinnossa koskevasta työryhmämietinnöstä 2004:11 ( ). 5. l Täydentävä lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosesityksestä (HE 28/2004, ). 6. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle K 2/2005 vp ( ). 7. l Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja kuntalain 50 :n muuttaminen (HE 20/2005 vp, ). Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

16 8. l Lausunto opetusministeriölle kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden turvaamista koskevasta Unescon yleissopimusluonnoksesta ( ). 9. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta (HE 43/2005 vp, ). 10. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille postidirektiivin soveltamisesta (KOM(2005) 102 lopullinen, ). 11. l Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle siirtovelvoitteen alaisista ohjelmistoista ja tekijänoikeudesta ( ). 12. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta ( ). 13. l Lausunto Kuluttajavirastolle ohjeluonnoksesta Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi ( ). 14. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle internetin hallintoa pohtivan YK:n alaisen työryhmän (WGIG) loppuraportista ( ). 15. l Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista ( ). 16. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle i2010-tietoyhteiskuntastrategiasta ( ). 17. l Lausunto oikeusministeriölle aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä ( ). 14 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

17 18. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle televisiodirektiivin uudistamista koskevista EU: n komission asiakirjoista ( ). 19. l Lausunto EU:n komissiolle televisiodirektiivin uudistamisen teemoista (Submission on European Commission documents concerning revision on the Television without Frontiers Directive, ). 20. l Lausunto oikeusministeriölle oikeudenkäynnin julkisuussääntelyä valmistelleiden oikeusministeriön työryhmien ehdotuksista ( ). 21. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (HE 82/2005 vp, ). 22. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle viestintämarkkinalain kuluttajansuojaa koskevien säännösten uudistamista selvittäneen työryhmän esityksestä (LVM 107:00/2004, ). 23. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta ( ). 24. l Lausunto EU:n komissiolle kustannustoimialan kilpailukyvyn vahvistamisesta (Submission on the Commission Staff Working Paper Strengthening the Competitiveness of the EU Publishing Sector, ). 25. l Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin kansallista voimaansaattamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ( ). Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

18 Tutkimus ja kehitys, teknologia, säätiöt Viestinnän Keskusliiton tutkimus- ja kehitystoimintoon kuuluu alan teknologisen tutkimus- ja kehitystoiminnan koordinointi, yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvän verkottumisen edistäminen sekä alan tutkimusta rahoittavien säätiöiden asiamiestehtävät. Tärkeä tehtävä on myös tutkimuksen ja kehityksen rahoituksen varmistaminen keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Yhteydenpito tekniikan ja talouden korkean asteen koulutukseen ja siihen liittyvä edunvalvonta vahvistavat omalta osaltaan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. K ertomusvuonna valmistui toimialan nk. TULEVA-strategiatyö. Strategiatyössä tarkasteltiin laajasti viestintäalan toimintaympäristöä ja edessä olevia haasteita seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä. Työn tulokset on raportoitu TULEVA Suomen viestintäalan strategiset linjaukset - strategiatiivistelmässä sekä Vauhtia viestinnästä -julkaisussa, jossa on koottu yhteen työn aikana kertyneitä viestintäalan toimintaympäristön muutoksia ja haasteita sekä teknologioiden arvioitua kehitystä kuvaava aineisto. 16 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

19 TULEVA:n lähtökohtana oli täsmentää erityisesti alan teknologiastrategiaa. Niinpä lopputuloksena olikin erityisesti tutkimusta ja teknologiaa koskevia konkreettisia keskipitkän tähtäimen tavoitteita, joita toimintavuoden aikana lähdettiin systemaattisesti toteuttamaan. Tärkeimpinä voidaan mainita Painetun viestinnän teknologiaohjelman valmistelu yhdessä Metsäteollisuus ry: n sekä Kemianteollisuus ry:n kanssa. Valmistelu käynnistyi alkuvuodesta Tekesin Vuorovaikutteinen tietotekniikka (FENIX) - ohjelman yksi painopistealue on hybridimedia. Keskusliiton edustaja on toiminut Tekesin toimeksiannosta asiantuntijana muun muassa Japaniin suuntautuneella hybridimedia-opintomatkalla sekä yritysten verkostoitumisen edistämisessä tällä aihe-alueella. Loppuvuodesta päätettiin, että Viestinnän Keskusliitto ottaa koordinointivastuun hybridimedian tuotekehitystä vauhdittavan verkoston muodostamisessa. Keskusliitto on osallistunut metsäteollisuuden EU:n 7. puiteohjelman valmisteleman Forest-Based Sector Technology Platformin ideointiin ja strategisen tutkimusagendan valmisteluun kansallisen tukiryhmän jäsenenä. Erityisesti on pyritty huolehtimaan, että painettu viestintä on mukana tutkimusagendassa, koska tällöin alalle varmistetaan myös pidemmän tähtäimen tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Muita alaa koskevia aktiviteetteja (Forum Virium, Dimes, ARVID) on seurattu ja informoitu alan yrityksiä, jotta ne voivat halutessaan osallistua niiden toimintaan. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

20 Laajemmin suomalaista yhteiskuntaa koskee Suomen Akatemian ja Tekesin organisoima ennakointihanke FinnSight 2015 Tiede ja teknologia 2010-luvun Suomessa, jonka Tieto- ja viestintäpaneeliin keskusliiton edustaja on aktiivisesti osallistunut. Ennakointityössä on tarkasteltu innovaatio- ja tutkimustoimintaan kohdistuvia tulevaisuuden haasteita. Työssä analysoidaan sellaisia tieteeseen, teknologiaan, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan kytkeytyviä osaamisalueita, joiden vahvistaminen edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tieteellisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan keinoin. Kansainvälisiä yhteyksiä on hoidettu kansainvälisen mediatutkimusorganisaatioiden yhdistyksen iarigain hallituksen puheenjohtajuuden sekä amerikkalaisvetoisen graafisen alan teknisen yhdistyksen TAGA:n hallituksen kautta. iarigain 40-vuotisjuhlakonferenssi Digitalisoituminen ja painoviestintä järjestettiin kertomusvuonna Suomessa. Yhteyksiä IFRA:n suuntaan sekä pohjoismaisella että Euroopan tasolla on pidetty yllä. Esitelmiä alan tilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä spesifisemmin tiettyjen teknologia-alueiden kehitystyöstä on pidetty noin 40 erilaisessa tilaisuudessa. Tähän sisältyy myös Espoon Vantaan Teknillisen Ammattikorkeakoulun Mediatekniikan sekä TKK:n Tuotanto- ja automaatiotekniikan uusien opiskelijoiden perehdyttäminen viestintätoimialaan. Korkea-asteen koulutuksen osalta on osallistuttu TKK:n puunjalostustekniikan osaston Painatustekniikan professuurin virantäyttötyöryhmään sekä neuvoteltu Turun Kauppakorkeakoulun Viestintäliiketoiminnan lahjoitusprofessuurin viiden vuoden jatko rahoitusehtoineen. Lisäksi on osallistuttu TKK:n puunjalostusosaston kansainvälisen diplomi-insinööriohjelman Advisory Boardiin. Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö Säätiön tarkoituksena on painoviestinnän ja muun viestintäalan taloudellisen tutkimuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja ylläpitää viestintäalan taloudellista tutkimustoimintaa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä tukee tutkimusten tulosten julkisuuteen saattamista. Merkittävänä toimintamuotona on ollut mediatalouden tutkimuksen tukeminen ja kehittäminen Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen mediaryhmässä, jonne on sijoitettu myös säätiön lahjoittama viestintäliiketoiminnan professuuri vuosiksi Professuuria on sovittu jatkettavaksi viisi vuotta kaudella yhteisrahoitusperiaatteella niin, että säätiö ja Turun Kauppakorkeakoulu rahoittavat professuuria viiden vuoden aikana yhteensä eurolla kumpikin. Säätiö myöntää apurahoja tutkijoille. Etusijalle asetetaan sellaiset tutkimuskohteet, joissa tähdätään merkittäviin akateemisiin saavutuksiin, esimerkiksi väitöskirjaan. 18 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

21 Säätiön arvopaperisalkun markkina-arvo oli vuoden lopussa 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana myönnettiin apurahoja yhteensä euroa sekä tutkimustoiminnan tukea yhteensä euroa. Lahjoitusprofessuurin vuotuinen maksu on euroa. Säätiön hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Säätiön asiamiehenä toimi keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola. Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö Graafisen teollisuuden tutkimussäätiön tarkoituksena on graafisessa teollisuudessa ja viestinnän sisältöteollisuudessa käytettävien teknologioiden tutkiminen ja kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen alan yrityksissä. Säätiö rahoittaa ja ylläpitää tekniikan ja viestinnän sisältöteollisuuden tutkimustoimintaa ja näiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Tutkimus- ja kehitystyön kohteena perustutkimuksessa, soveltavassa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ovat kaikki viestinnän prosessit ja niissä mukana olevat osapuolet. Tutkimusja kehitystoiminnalla on myös yhteys opetusja koulutustoimeen kaikilla tasoilla ja se tukee siten alan yritysten ja henkilöstön menestykselle välttämätöntä osaamista ja rekrytoitumista alalle. Erityistavoitteena on kehittää vientikelpoisia viestinnän tuotteita ja palveluja sekä niiden tuottamisen välineitä niin sisällöllisesti kuin toiminnallisestikin. Tietämystä alan säätiöiden avustamien hankkeiden edistymisestä on pidetty yllä osallistumalla aktiivisesti hankkeiden johtoryhmätyöskentelyyn. Lisäksi on pyritty systemaattisesti huolehtimaan, että tuloksia julkaistaan alan lehdistössä. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. Säätiön arvopaperisalkun arvo oli vuoden lopussa 26,5 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna tutkimustoiminnan tukemiseen käytettiin euroa. Diplomityöapurahoja suuruudeltaan euroa, myönnettiin yhteensä euroa. Säätiö myönsi myös henkilökohtaisia tutkimusavustuksia väitöskirjatyöhön kahdelle henkilölle yhteensä euroa. Tieteellisiin konferensseihin myönnettiin kaksi ja muihin opintomatkoihin neljä apurahaa, yhteensä euroa. Ammatillisten oppilaitosten opettajille myönnettiin matka-apurahoja yhteensä euroa. Ammatillisten oppilaitosten ja Evtekin opinnot päättäneille opiskelijoille myönnettiin 14 stipendiä, yhteensä euroa. Stipendien saajat valitsee opettajakunta ammatillisissa oppilaitoksissa osoitetun menestyksen perusteella. Julkaisu- ja tiedotustoimintaan käytettiin varoja yhteensä euroa. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhden kerran ja työvaliokunta viisi kertaa. Säätiön asiamiehenä toimi keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2009 Arttu Takala 3/3/2010 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 6 LIITE 1:... 7 Kassan oikaisu... 7 LIITE 2:... 8 Vakuudet ja takaukset... 8 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot