V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2005

2 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen ja yhteisön yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä. Keskusliiton edustama toimiala työllistää noin henkilöä ja sen osuus koko viestintämarkkinoista on noin 80 prosenttia. Julkisen vallan ohjauksen, viestintäteknologian sekä työmarkkinoiden (Viestintätyönantajat) vaikutukset toimialan menestykselliseen, kilpailukykyiseen liiketoimintaan muodostavat Viestinnän Keskusliiton toiminnan fokuksen. Koko toimialan tehokkaalla yhteistyöllä pyritään myönteiseen kehityskierteeseen. Viestinnän Keskusliiton jäsenliitot ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Televisioiden Liitto ja Viestintätyönantajat VTA. Aikakauslehtien Liittoon kuuluu 250 aikakauslehden kustantajaa, jotka julkaisevat 490 aikakauslehteä. Graafinen Teollisuus on graafisen teollisuuden elinkeinopoliittinen toimiala- ja edunvalvontajärjestö. Liitolla on 240 jäsenyritystä. Sanomalehtien Liittoon kuuluu 146 sanomalehden kustantajaa, jotka julkaisevat 199 sanomalehteä, sekä 22 muuta jäsentä. Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien etujärjestö, jolla on 101 jäsenyritystä. Suomen Radioiden Liitto on kaupallisten radioyritysten toimialaliitto, johon kuuluu 35 jäsenyritystä ja 83 jäsenasemaa. Suomen Televisioiden Liittoon kuuluu 5 jäsenyritystä; liiton jäsenyritykset käsittävät kaikki Suomen valtakunnalliset ja kaupalliset lähettäjäyritykset. Viestintätyönantajat VTA palvelee jäsenyrityksiään työehtosopimuskysymyksissä. Liitolla on 380 jäsenyritystä. Viestinnän Keskusliitto Lönnrotinkatu 11 A, PL 291, Helsinki puhelin (09) , faksi (09)

3 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2005

4 Viestinnän Keskusliitto ry Toimintakertomus 2005 Kuvat Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely Rhinoceros Oy, Pekka Niemi Kirjapaino I-PRINT OY Seinäjoki 2006 Paperi kannet Multiart Silk 300 g/m 2 sisäsivut Multiart Silk 130 g/m 2

5 Sisältö Mediavuosi Edunvalvonta ja oikeudellinen neuvonta Vuonna 2005 annetut lausunnot Tutkimus ja kehitys, teknologia, säätiöt Viestintäjärjestöjen yhteistyön syventäminen Hallinto Edustukset Talous Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Viestinnän Keskusliiton arvot

6 Mediavuosi 2005 Suomen mediavuosi 2005 oli monelta osin hyvä. Suomen joukkoviestintämarkkinat kasvoivat alustavien tietojen mukaan vajaat 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu jakaantui alan sisällä kuitenkin epätasaisesti. Vaikka kasvu oli hieman suurempi kuin BKT:n kasvu, se tuskin kuitenkaan riittää nostamaan toimialan BKT-osuutta 2,5 prosentista, jossa se on ollut vuodesta Kiristyvä kilpailu Jo muutaman vuoden aikana havaittavissa ollut ilmaismedian aktivoituminen markkinoilla näkyi myös vuonna Ilmaisjakelulehtimarkkinat olivat turbulentteja. Uusia ilmaisjakelulehtiä perustettiin ja monet vanhat lehdet vaihtoivat omistajaa. Kilpailu sekä ilmaisjakelulehtien välillä että ilmaisjakelulehtien ja maksullisten lehtien välillä kiristyi monella paikkakunnalla eikä vähiten pääkaupunkiseudulla. Uusista lanseerauksista ja ilmestymispäivien lisääntymisestä huolimatta kaupunki- ja noutolehtien markkinaosuus mediamainonnasta laski edelliseen vuoteen verrattuna. Kova kilpailu pudotti ilmoitusten hintatasoa, mikä puolestaan on heikentänyt kannattavuutta. Verkkomedian vahvistuminen Vahvistuminen näkyi selvästi verkkopalvelujen puolella. Verkkomainonnan kasvu jatkui vuonna 2005 erittäin vahvana. Se johtui sekä volyymikasvusta että haluttujen verkkomainospaikkojen hinnannousuista. Verkkomainonnan osuus on nyt samaa suuruusluokkaa kuin ulkomainonta ja se lähentelee hyvää vauhtia radion markkinaosuutta. Maailmanlaajuiset verkoissa toimivat hakukoneet ovat esimerkkejä globaalisten verkkomediamarkkinoiden synnystä. Hakukoneiden tapa toimia poikkeaa jyrkästi perinteisten medioiden ja niiden verkkopalvelujen toimintavoista muun muassa siinä, että ne järjestelmällisesti hyödyntävät muiden medioiden tuottamaa sisältöä, panostamatta mitään omaan sisältötuotantoon. Markkinoilla hakukoneet kuitenkin 4 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

7 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

8 kilpailevat perinteisten medioiden kanssa. Asetelma saattaa ennakoida laajempaakin muutosta medioiden liiketoimintaympäristöön. Mediamainonta edelleen kasvussa Vuonna 2005 mediamainonta kasvoi 3,3 prosenttia ja myynti oli yhteensä miljoonaa euroa. Kasvu oli jonkin verran odotettua pienempi, mutta tasoa on pidettävä hyvänä ottaen huomioon, että vertailuvuotena 2004 kasvua oli peräti 6,5 prosenttia. Vuosi 2005 oli kolmas peräkkäinen kasvuvuosi. Viimeisten 10 vuoden aikana mediamainonta on kasvanut kahdeksan vuotta. Ainoastaan kahden vuoden aikana myynti on laskenut. Verkkomediamainonta kasvoi peräti 42,1 prosenttia, joka riitti 3 prosentin markkinaosuuteen. Markkinaosuus kasvoi yhden kokonaisen prosenttiyksikön. Verkkomediamainonnan luvuissa on mukana varsinainen ja luokiteltu mainonta, mutta ei hakusanamainontaa, sähköisiä hakemistoja eikä hakupalveluita. Vuonna 2004 kasvu oli yli 35 prosenttia. Monet perinteiset mediayritykset ovat huomattavia toimijoita myös verkkopalvelujen puolella ja hyötyivät sitä kautta verkkomediamainonnan kasvusta. Toiseksi eniten kasvoi aikakauslehtien mainonta 4,7 prosentilla. Osuus mediamainonnas- Joukkoviestintämarkkinat 2005 (3 915 M ) l Graafinen joukkoviestintä 70,6 % l Sähköinen viestintä 21,4 % l Tallenneviestintä 8,0 % Luvut ovat loppukäyttäjätasoisia. Toimialojen luvut ovat toisensa poissulkevia. Niistä on eliminoitu toimialojen sisäiset ja väliset päällekkäisyydet. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä. Luvut ovat ennakkotietoja. L ä h d e : Ti l a s t o k e s k u s, J o u k k o v i e s t i n t ä t i l a s t o t, e n n a k k o a r v i o. Mediamainonta 2005 (1 189 M ) l Sanomalehdet 48,4 % l Televisio 19,4 % l Aikakauslehdet 16,3 % l Kaupunki- ja noutopistelehdet 5,7 % l Radio 4,0 % l Ulkomainonta 3,1 % l Verkkomedia 3,0 % l Elokuva 0,1 % L ä h d e : M a i n o n n a n N e u v o t t e l u k u n t a, T N S G a l l u p, A D E X Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

9 ta kasvoi 0,2 prosenttia. Aikakauslehtien sisällä yleisölehtien mainonnan kasvu oli voimakkain eli 6 prosenttia. Aikakauslehtimarkkinoilla tehtiin yhteensä 30 uutta lanseerausta toimintavuoden aikana. Useat aikakauslehdet lisäsivät myös ilmestymiskertoja. Sanomalehdistö säilytti asemansa suurimpana mainosvälineenä. Kasvu oli 1,8 prosenttia ja markkinaosuus 48,4 prosenttia, jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,8 prosenttiyksikköä. Kaupunki- ja noutolehtien mainonta kasvoi 1,6 prosenttia osuuden koko mediamainonnasta ollessa 5,7 prosenttia. Televisiomainonta, jonka osuus koko mediamainonnasta oli 19,4 %, kasvoi 1,9 prosenttia. Radiomainonta taas laski 1,3 prosenttia osuuden ollessa 4 prosenttia. Painettujen medioiden osuus vuoden 2005 mediamainonnasta oli 70,4 prosenttia. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 71,1 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että EU-maissa painetun mediamainonnan osuus koko mediamainonnasta oli vain 55,7 prosenttia vuonna Graafinen teollisuus Graafiselle teollisuudelle vuosi 2005 oli edelleen vaikea. Kannattavuuden osalta eri yritysten välillä oli suurta hajontaa. Keskimäärin kannattavuuden ennakoidaan kuitenkin olleen vuoden 2004 tasolla. Vuoden lopussa suoritetun kyselyn mukaan arvioitiin tilauskannan vahvistuneen samalla kun myyntihintojen laskun arvioitiin pysähtyneen tai kääntyneen lievään nousuun. Mikäli nämä trendit jatkuvat ja vahvistuvat, voidaan vuonna 2006 odottaa käännettä parempaan. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2005 liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Henkilöstömäärä laski yhdellä prosentilla. Sekä vienti että tuonti laskivat. Hyvä oppikirjavuosi Kirjamyynti pysyi vuonna 2005 samalla ennätysmäisen korkealla tasolla, johon se edellisenä vuotena kipusi. Etenkin oppikirjojen kasvuluvut ovat korkeita. Kustantajien peruskoulujen euromääräinen myynti kasvoi 9,6 prosenttia, lukion kirjojen myynti 30,2 prosenttia ja muiden oppikirjojen myynti 6,9 prosenttia. Syynä olivat opetussuunnitelmien uudistus ja uudistuva ylioppilastutkinto. Kirjakauppojen kotimaisen yleisen kirjallisuuden myymälämyynti kasvoi 1,1 prosenttia. Erityisen tyytyväisiä kirja-alalla ollaan lastenkirjallisuuden myyntilukuihin. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

10 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

11 Edunvalvonta ja oikeudellinen neuvonta Toimintasuunnitelmassa linjattiin vuoden 2005 painopistealueiksi tekijänoikeus, yleisradiolainsäädäntö sekä markkinoinnin ja mainonnan vapaus. Toimintavuosi oli vilkas erityisesti televisioja radiotoimintaa koskevassa lainvalmistelussa. Lähes puolet annetuista 25 lausunnosta koskivat sähköistä viestintää. Myös tekijänoikeusasiat olivat vahvasti esillä tekijänoikeuslain monivuotisen uudistusprosessin lähestyessä loppuaan. Uudistetut tekijänoikeussäännökset tulivat pääosin voimaan Kaupallinen sananvapaus ja sen rajoituspyrkimykset nousivat keskusteluun eri yhteyksissä. Toimintavuoden aikana käytiin tarkentavia keskusteluja tästä aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön sekä muiden viranomaisten edustajien kanssa. Eduskunnassa keskusliitto oli kuultavana asiantuntijana neljä kertaa: Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomuksesta, Yleisradio Oy:tä koskevan lain muuttamisesta, televisio- ja radiotoimintaa koskevan lain muutoksesta sekä julkisuuslain muutoksesta. Virallisten kuulemistilaisuuksien ohella informoitiin eduskunnan elimiä ajankohtaisista mediakysymyksistä. Lausuntojen ohella kommentoitiin eri sidosryhmille tietokantojen suojaa, i2010-tietoyhteiskuntastrategiaa, rahapelimainonnan sääntelyä, mainonnan kansainvälisten perussääntöjen uudistamista sekä mainonnan itsesääntelyä painetussa viestinnässä. Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäasioita käsitteleviin kuulemistilaisuuksiin osallistuttiin kaksi kertaa. Lisäksi keskusliitto oli edustettuna oikeusministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa lainvalintaa koskevasta ns. Rooma II -asetuksesta. Viestintälainsäädäntö Valmisteilla olevasta televisiodirektiivin uudistuksesta annettiin lausunto EU:n komissiolle sekä liikenne- ja viestintäministeriölle. Direktiiviin sisältyy useita viestintäyritysten toimintaa rajoittavia säännöksiä. Keskusliitto vastusti direktiivin soveltamisalan laajentamista lehdistön verkkopalveluihin tai radioon. Keskusliitto kannatti mainonnan määrää ja sijoittelua koskevien rajoitusten liberalisointia sekä mainonnan tunnistettavuuden turvaamista. Alkuperämaaperiaatteen säilyttämistä pidettiin välttämättömänä rajat ylittävissä viestintäpalveluissa. Televisiodirektiivin uudistustyö jatkuu vuonna Ratkaisevat vaiheet ovat käsillä todennäköisesti syksyllä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Direktiiviehdotus on kuu- Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

12 lemisten tuloksena kehittynyt toimialan kannalta positiiviseen suuntaan. Komissio julkaisi toukokuussa laajan i2010- tietoyhteiskuntastrategian, jossa linjattiin tavoitteiksi yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen luominen, luovuuden ja tutkimusinvestointien edistäminen sekä paremmat julkiset palvelut ja elämän laatu. Strategiaan sisältyi lukuisia toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskusliitto esitti kannanottonaan strategiaan, että yhtenäisen tietoalueen luomisessa lähtökohtana on sananvapaus. Se on otettava huomioon niin mainontaa koskevassa sääntelyssä kuin verkkoympäristön turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissäkin. Viestintään ei pidä kohdistaa tarpeetonta sääntelyä eikä radiotaajuuksia tuotteistaa kaupankäynnin kohteiksi. Tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa tukea pitää suunnata myös PK-yrityksille sekä tietoja viestintäteknologian ja muiden toimialojen yhteisille reuna-alueille. Strategian toimeenpano jatkuu lähivuosina ja keskusliitto vaikuttaa hankkeisiin lausunnossa tehtyjen linjausten mukaisesti. Televisio- ja radiotoimintaa koskevaa lakia muutettiin toimintavuonna. Keskusliitto antoi lainmuutoksesta valmistelun eri vaiheissa yhteensä kolme lausuntoa. Radiotoimijoiden kannalta keskeisin uudistus koski tosiasiallisen määräysvallan muutosta, joka johtaa toimiluvan uudelleen arviointiin valtioneuvostossa. Keskusliitto vaati epämääräisesti muotoiltua lakiehdotusta täsmennettäväksi. Eduskunta korjasi määräysvallan muutosta koskevaa säännöstä selkeämpään muotoon. Televisio- ja radiotoimintaan koskevan lain muutosprosessin alkuvaiheessa liikenne- ja viestintäministeriö esitti neljättä digitaalista verkkoa koskevaa toimilupamenettelyä kevennettäväksi. Keskusliitto puolsi ehdotusta sananvapauden kannalta ja totesi toimilupasääntelyn kokonaisuudistuksen olevan tarpeen siirryttäessä kokonaan digitaaliseen ohjelmistojen välittämiseen. Ehdotus ei toimintavuonna vielä edennyt hallituksen esityksen asteelle. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä päätyi esittämään vastaavat ehdotukset omassa raportissaan, joka julkaistiin joulukuussa. Yleisradio Oy:stä annettua lakia muutettiin toimintavuonna parlamentaarisen ns. Niemelän työryhmän ehdotusten pohjalta. Keskusliitto kannatti pysyvää toimilupamaksusta luopumista siirryttäessä digitaaliseen televisiotoimintaan. Toimilupamaksu poistuu Keskusliitto vaati julkisen palvelun käsitteen muuttamista siten, ettei määritelmä pohjaudu täyteen palveluun. Julkisen palvelun ohjelmiston on sen sijaan tyydytettävä yhteiskunnan demokraattisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tarpeita. Tämä vaatimus esitettiin sekä Yleisradio Oy: tä koskevan lainmuutoksen että yhtiön hallintoneuvoston kertomuksen yhteydessä. 10 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

13 Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä tuotiin esiin useita keskusliiton esittämiä huomautuksia valiokunnan kannanottoina. Tekijänoikeus Toimintavuonna saatiin päätökseen useita vuosia kestänyt tekijänoikeuslain uudistushanke, jolla pantiin täytäntöön tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskeva direktiivi vuodelta Keskusliitto antoi sivistysvaliokunnalle kaksi lausuntoa, jotka täydensivät valiokunnalle annettua päälausuntoa tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Toimialan kannalta positiivista lainmuutoksessa on televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoitteeseen liittyvän erillisen korvausoikeuden poistuminen. Kustannustoiminnan kannalta myönteistä on esimerkiksi kielto kiertää teosten tekniset suojaukset ja laajamittaisen verkkopiratismin rangaistavuus myös ilman ansiotarkoitusedellytystä. Arveluttavampia uudistuksia ovat sen sijaan esimerkiksi yritysten sisäistä tiedotuskäyttöä ja opetustoimintaa koskevat sopimuslisenssisäännökset ja uusi televisiotoiminnan kustannuksia lisäävä musiikkivideokorvaus esittäville taiteilijoille. Lainmuutos ei sisältänyt työsuhdetekijänoikeutta koskevaa erityissääntelyä. Keskusliitto toi työsuhdesääntelyn tarpeellisuutta esille useissa toimintavuonna antamissaan lausunnoissa. Tavoitteena on saada aikaan olettamasäännös työsuhteessa luotujen teosten tekijänoikeuksien siirtymisestä työnantajalle. Vastaava sääntely on jo toteutettu tietokoneohjelmien ja tietokantojen osalta. Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä keskusliitto kannatti kaikkien immateriaalioikeusasioiden keskittämistä samaan tuomioistuimeen. Asian valmistelu ei vielä ole edennyt hallituksen esityksen asteelle. Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskeva direktiivi on saatettava voimaan Keskusliitto puolsi yhdessä opetusministeriön ja oikeusministeriön kanssa kauppa- ja teollisuusministeriön laatimaa hallituksen esitysluonnosta direktiivin voimaan saattamisesta. Esitys parantaa viestintäyritysten oikeussuojaa, mikä on omiaan edistämään liiketoiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä. Mainonta ja markkinointi Mainontaa ja markkinointia on säännelty Suomessa yleisellä tasolla kuluttajansuojalaissa, jossa kielletään hyvän tavan vastainen ja muutoin kuluttajien kannalta sopimaton markkinointi. Yleisen sääntelyn lisäksi eri lakeihin sisältyy sekä tuotekohtaisia että mediakohtaisia mainonnan rajoituksia. Toimintavuonna käytiin keskustelua erityisesti lapsiin kohdistuvasta elintarvikemarkki- Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

14 noinnista, mietojen alkoholijuomien mainonnan lisärajoituksista sekä mainonnan sijoittelusta televisio-ohjelmissa. Keskusliitto vastusti useassa lausunnossa ja kirjelmissä lisärajoituksia mainontaa ja markkinointia koskevaan sääntelyyn. Perusteena kannalle ovat sananvapauteen ja elinkeinovapauteen liittyvät periaatteelliset kysymykset sekä mediamainonnan kilpailukyvyn turvaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettiin kirjelmä, jossa vastustettiin kaavailuja alkoholin televisiomainonnan kieltämisestä ja muun alkoholimainonnan rajoittamisesta. Alkoholin kulutuksen lisääntymisen ei ole voitu osoittaa johtuvan mainonnasta. Mainonnan rajoittaminen ei näin ollen tuo ratkaisua kulutuksen kasvusta johtuviin ongelmiin. Valtioneuvoston alkoholipoliittinen ministerityöryhmä jatkaa mainontakysymyksen käsittelyä vuonna Työryhmän työhön pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kuluttaja-asiamies julkaisi syksyllä suosituksen elintarvikemarkkinoinnista lapsille. Keskusliitto kommentoi luonnosta kiinnittäen lausunnossaan huomiota muun muassa sananvapausnäkökohtiin sekä asiakirjan oikeudelliseen luonteeseen. Liiton esittämät kommentit otettiin monessa kohden huomioon lopullisessa suosituksessa. Televisiomainontaan liittyvät kysymykset olivat esillä televisiodirektiivin uudistamista koskevassa työssä. Mainonnan osalta keskusliitto kannatti nykyisten rajoitussäännösten liberalisointia sekä korosti mainonnan tunnistettavuuden merkitystä medialuottamuksen säilyttämiseksi. Mainontaan liittyviä sananvapausnäkökohtia käsiteltiin myös useissa muissa toimintavuonna annetuissa lausunnoissa sekä oikeusministeri Leena Luhtaselle toimitetussa kirjelmässä kuluttajansuojalain markkinointia koskevan yleissäännöksen perustuslainmukaisuudesta. Oikeudellinen neuvonta Oikeudellista neuvontaa annettiin jäsenliitoille ja niiden jäsenyrityksille lähes 250:ssä kysymyksessä. Noin kolmasosa neuvonnasta kohdistui kirjankustannustoimintaan, yli neljännes sanomalehdenkustannustoimintaan ja vajaa viidesosa aikakauslehtien kustannustoimintaan. Sähköisen viestinnän puolella konsultointitarvetta esiintyi huomattavasti vähemmän. Arviolta yli puolet kysymyksistä koski tekijänoikeutta kuvien käyttöä, sitaattioikeutta ja kustannussopimuksia yms. Muut kysymykset koskivat esimerkiksi sananvapautta, tietosuojaa, arvonlisäveroa, yksityisyyden suojaa ja mainonnan sääntelyä. Jäsenliitoille ja niiden jäsenyrityksille sekä ulkopuolisille sidosryhmille käytiin lisäksi pitämässä esityksiä ja luentoja tekijänoikeudesta ja viestintälainsäädännöstä. Esitystilaisuuksia oli yli Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

15 Vuonna 2005 annetut lausunnot l Sähköinen viestintä l Tekijänoikeus l Painettu viestintä l Toimialaa yleisesti koskevat hankkeet Yhteensä l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kansallisen laajakaistastrategian väliraportista ( ). 2. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kaupallisen radiotoiminnan kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän raportista Radiotoiminta 2007 ( ). 3. l Lausunto opetusministeriölle luonnoksesta hallituksen toimintaohjelmaksi Lapset ja Media Mediaväkivalta ( ). 4. l Lausunto oikeusministeriölle henkilötietojen käsittelyä oikeushallinnossa koskevasta työryhmämietinnöstä 2004:11 ( ). 5. l Täydentävä lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosesityksestä (HE 28/2004, ). 6. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle K 2/2005 vp ( ). 7. l Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja kuntalain 50 :n muuttaminen (HE 20/2005 vp, ). Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

16 8. l Lausunto opetusministeriölle kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden turvaamista koskevasta Unescon yleissopimusluonnoksesta ( ). 9. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta (HE 43/2005 vp, ). 10. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille postidirektiivin soveltamisesta (KOM(2005) 102 lopullinen, ). 11. l Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle siirtovelvoitteen alaisista ohjelmistoista ja tekijänoikeudesta ( ). 12. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta ( ). 13. l Lausunto Kuluttajavirastolle ohjeluonnoksesta Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi ( ). 14. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle internetin hallintoa pohtivan YK:n alaisen työryhmän (WGIG) loppuraportista ( ). 15. l Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista ( ). 16. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle i2010-tietoyhteiskuntastrategiasta ( ). 17. l Lausunto oikeusministeriölle aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä ( ). 14 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

17 18. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle televisiodirektiivin uudistamista koskevista EU: n komission asiakirjoista ( ). 19. l Lausunto EU:n komissiolle televisiodirektiivin uudistamisen teemoista (Submission on European Commission documents concerning revision on the Television without Frontiers Directive, ). 20. l Lausunto oikeusministeriölle oikeudenkäynnin julkisuussääntelyä valmistelleiden oikeusministeriön työryhmien ehdotuksista ( ). 21. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (HE 82/2005 vp, ). 22. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle viestintämarkkinalain kuluttajansuojaa koskevien säännösten uudistamista selvittäneen työryhmän esityksestä (LVM 107:00/2004, ). 23. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta ( ). 24. l Lausunto EU:n komissiolle kustannustoimialan kilpailukyvyn vahvistamisesta (Submission on the Commission Staff Working Paper Strengthening the Competitiveness of the EU Publishing Sector, ). 25. l Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin kansallista voimaansaattamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ( ). Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

18 Tutkimus ja kehitys, teknologia, säätiöt Viestinnän Keskusliiton tutkimus- ja kehitystoimintoon kuuluu alan teknologisen tutkimus- ja kehitystoiminnan koordinointi, yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvän verkottumisen edistäminen sekä alan tutkimusta rahoittavien säätiöiden asiamiestehtävät. Tärkeä tehtävä on myös tutkimuksen ja kehityksen rahoituksen varmistaminen keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Yhteydenpito tekniikan ja talouden korkean asteen koulutukseen ja siihen liittyvä edunvalvonta vahvistavat omalta osaltaan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. K ertomusvuonna valmistui toimialan nk. TULEVA-strategiatyö. Strategiatyössä tarkasteltiin laajasti viestintäalan toimintaympäristöä ja edessä olevia haasteita seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä. Työn tulokset on raportoitu TULEVA Suomen viestintäalan strategiset linjaukset - strategiatiivistelmässä sekä Vauhtia viestinnästä -julkaisussa, jossa on koottu yhteen työn aikana kertyneitä viestintäalan toimintaympäristön muutoksia ja haasteita sekä teknologioiden arvioitua kehitystä kuvaava aineisto. 16 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

19 TULEVA:n lähtökohtana oli täsmentää erityisesti alan teknologiastrategiaa. Niinpä lopputuloksena olikin erityisesti tutkimusta ja teknologiaa koskevia konkreettisia keskipitkän tähtäimen tavoitteita, joita toimintavuoden aikana lähdettiin systemaattisesti toteuttamaan. Tärkeimpinä voidaan mainita Painetun viestinnän teknologiaohjelman valmistelu yhdessä Metsäteollisuus ry: n sekä Kemianteollisuus ry:n kanssa. Valmistelu käynnistyi alkuvuodesta Tekesin Vuorovaikutteinen tietotekniikka (FENIX) - ohjelman yksi painopistealue on hybridimedia. Keskusliiton edustaja on toiminut Tekesin toimeksiannosta asiantuntijana muun muassa Japaniin suuntautuneella hybridimedia-opintomatkalla sekä yritysten verkostoitumisen edistämisessä tällä aihe-alueella. Loppuvuodesta päätettiin, että Viestinnän Keskusliitto ottaa koordinointivastuun hybridimedian tuotekehitystä vauhdittavan verkoston muodostamisessa. Keskusliitto on osallistunut metsäteollisuuden EU:n 7. puiteohjelman valmisteleman Forest-Based Sector Technology Platformin ideointiin ja strategisen tutkimusagendan valmisteluun kansallisen tukiryhmän jäsenenä. Erityisesti on pyritty huolehtimaan, että painettu viestintä on mukana tutkimusagendassa, koska tällöin alalle varmistetaan myös pidemmän tähtäimen tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Muita alaa koskevia aktiviteetteja (Forum Virium, Dimes, ARVID) on seurattu ja informoitu alan yrityksiä, jotta ne voivat halutessaan osallistua niiden toimintaan. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

20 Laajemmin suomalaista yhteiskuntaa koskee Suomen Akatemian ja Tekesin organisoima ennakointihanke FinnSight 2015 Tiede ja teknologia 2010-luvun Suomessa, jonka Tieto- ja viestintäpaneeliin keskusliiton edustaja on aktiivisesti osallistunut. Ennakointityössä on tarkasteltu innovaatio- ja tutkimustoimintaan kohdistuvia tulevaisuuden haasteita. Työssä analysoidaan sellaisia tieteeseen, teknologiaan, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan kytkeytyviä osaamisalueita, joiden vahvistaminen edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tieteellisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan keinoin. Kansainvälisiä yhteyksiä on hoidettu kansainvälisen mediatutkimusorganisaatioiden yhdistyksen iarigain hallituksen puheenjohtajuuden sekä amerikkalaisvetoisen graafisen alan teknisen yhdistyksen TAGA:n hallituksen kautta. iarigain 40-vuotisjuhlakonferenssi Digitalisoituminen ja painoviestintä järjestettiin kertomusvuonna Suomessa. Yhteyksiä IFRA:n suuntaan sekä pohjoismaisella että Euroopan tasolla on pidetty yllä. Esitelmiä alan tilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä spesifisemmin tiettyjen teknologia-alueiden kehitystyöstä on pidetty noin 40 erilaisessa tilaisuudessa. Tähän sisältyy myös Espoon Vantaan Teknillisen Ammattikorkeakoulun Mediatekniikan sekä TKK:n Tuotanto- ja automaatiotekniikan uusien opiskelijoiden perehdyttäminen viestintätoimialaan. Korkea-asteen koulutuksen osalta on osallistuttu TKK:n puunjalostustekniikan osaston Painatustekniikan professuurin virantäyttötyöryhmään sekä neuvoteltu Turun Kauppakorkeakoulun Viestintäliiketoiminnan lahjoitusprofessuurin viiden vuoden jatko rahoitusehtoineen. Lisäksi on osallistuttu TKK:n puunjalostusosaston kansainvälisen diplomi-insinööriohjelman Advisory Boardiin. Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö Säätiön tarkoituksena on painoviestinnän ja muun viestintäalan taloudellisen tutkimuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja ylläpitää viestintäalan taloudellista tutkimustoimintaa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä tukee tutkimusten tulosten julkisuuteen saattamista. Merkittävänä toimintamuotona on ollut mediatalouden tutkimuksen tukeminen ja kehittäminen Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen mediaryhmässä, jonne on sijoitettu myös säätiön lahjoittama viestintäliiketoiminnan professuuri vuosiksi Professuuria on sovittu jatkettavaksi viisi vuotta kaudella yhteisrahoitusperiaatteella niin, että säätiö ja Turun Kauppakorkeakoulu rahoittavat professuuria viiden vuoden aikana yhteensä eurolla kumpikin. Säätiö myöntää apurahoja tutkijoille. Etusijalle asetetaan sellaiset tutkimuskohteet, joissa tähdätään merkittäviin akateemisiin saavutuksiin, esimerkiksi väitöskirjaan. 18 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

21 Säätiön arvopaperisalkun markkina-arvo oli vuoden lopussa 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana myönnettiin apurahoja yhteensä euroa sekä tutkimustoiminnan tukea yhteensä euroa. Lahjoitusprofessuurin vuotuinen maksu on euroa. Säätiön hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Säätiön asiamiehenä toimi keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola. Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö Graafisen teollisuuden tutkimussäätiön tarkoituksena on graafisessa teollisuudessa ja viestinnän sisältöteollisuudessa käytettävien teknologioiden tutkiminen ja kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen alan yrityksissä. Säätiö rahoittaa ja ylläpitää tekniikan ja viestinnän sisältöteollisuuden tutkimustoimintaa ja näiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Tutkimus- ja kehitystyön kohteena perustutkimuksessa, soveltavassa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ovat kaikki viestinnän prosessit ja niissä mukana olevat osapuolet. Tutkimusja kehitystoiminnalla on myös yhteys opetusja koulutustoimeen kaikilla tasoilla ja se tukee siten alan yritysten ja henkilöstön menestykselle välttämätöntä osaamista ja rekrytoitumista alalle. Erityistavoitteena on kehittää vientikelpoisia viestinnän tuotteita ja palveluja sekä niiden tuottamisen välineitä niin sisällöllisesti kuin toiminnallisestikin. Tietämystä alan säätiöiden avustamien hankkeiden edistymisestä on pidetty yllä osallistumalla aktiivisesti hankkeiden johtoryhmätyöskentelyyn. Lisäksi on pyritty systemaattisesti huolehtimaan, että tuloksia julkaistaan alan lehdistössä. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. Säätiön arvopaperisalkun arvo oli vuoden lopussa 26,5 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna tutkimustoiminnan tukemiseen käytettiin euroa. Diplomityöapurahoja suuruudeltaan euroa, myönnettiin yhteensä euroa. Säätiö myönsi myös henkilökohtaisia tutkimusavustuksia väitöskirjatyöhön kahdelle henkilölle yhteensä euroa. Tieteellisiin konferensseihin myönnettiin kaksi ja muihin opintomatkoihin neljä apurahaa, yhteensä euroa. Ammatillisten oppilaitosten opettajille myönnettiin matka-apurahoja yhteensä euroa. Ammatillisten oppilaitosten ja Evtekin opinnot päättäneille opiskelijoille myönnettiin 14 stipendiä, yhteensä euroa. Stipendien saajat valitsee opettajakunta ammatillisissa oppilaitoksissa osoitetun menestyksen perusteella. Julkaisu- ja tiedotustoimintaan käytettiin varoja yhteensä euroa. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhden kerran ja työvaliokunta viisi kertaa. Säätiön asiamiehenä toimi keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004 Viestinnän Keskusliitto ry Toimintakertomus 2004 Kuvat Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely Rhinoceros

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ :0i 2 8, -06-2016 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ TIUNPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.07.2014-30.06.2015 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Tilinpäätöksen allekirjoitussivu

Lisätiedot

Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2010

Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2010 Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2010 Viestintäalan Taloudellisen Tutkimussäätiön sulautuminen Graafisen teollisuuden tutkimussäätiöön vietiin päätökseen ja samalla säätiön nimi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Perussuomalaiset Lapin piiri ry

Perussuomalaiset Lapin piiri ry TASEKIRJA 1~1~ 3t12~2O15 Sällyt~ttävä vähintään 31.12~2O25 asti. Osoite: Säterintie 20 94450 Keminmaa Kotipaikka Y-tunnus Tasekh~ja Y-tunnus 31.12.2015 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1,

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas

U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta. Satu Kangas U 63/2016 vp Sivistysvaliokunta Satu Kangas 16.2.2017 Mikä U-kirjelmässä tekijänoikeudesta on tärkeää 1. Lehtijulkaisujen suoja - tukeeko Suomi kotimaista mediaa vai yhdysvaltalaisia teknojättejä 2. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Helsinki 17.10.2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF TASEKIRJA 1.1.2016 31.12.2016 SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY 2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Jäsenmaksut 23 820,08

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2011

Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2011 1 Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2011 Painopisteet määritelty Säätiö haluaa elää ajassa ja suunnata voimavaransa toimialan tulevaisuuden kannalta tärkeisiin alueisiin. Keväällä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot