V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2005

2 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen ja yhteisön yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä. Keskusliiton edustama toimiala työllistää noin henkilöä ja sen osuus koko viestintämarkkinoista on noin 80 prosenttia. Julkisen vallan ohjauksen, viestintäteknologian sekä työmarkkinoiden (Viestintätyönantajat) vaikutukset toimialan menestykselliseen, kilpailukykyiseen liiketoimintaan muodostavat Viestinnän Keskusliiton toiminnan fokuksen. Koko toimialan tehokkaalla yhteistyöllä pyritään myönteiseen kehityskierteeseen. Viestinnän Keskusliiton jäsenliitot ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Televisioiden Liitto ja Viestintätyönantajat VTA. Aikakauslehtien Liittoon kuuluu 250 aikakauslehden kustantajaa, jotka julkaisevat 490 aikakauslehteä. Graafinen Teollisuus on graafisen teollisuuden elinkeinopoliittinen toimiala- ja edunvalvontajärjestö. Liitolla on 240 jäsenyritystä. Sanomalehtien Liittoon kuuluu 146 sanomalehden kustantajaa, jotka julkaisevat 199 sanomalehteä, sekä 22 muuta jäsentä. Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien etujärjestö, jolla on 101 jäsenyritystä. Suomen Radioiden Liitto on kaupallisten radioyritysten toimialaliitto, johon kuuluu 35 jäsenyritystä ja 83 jäsenasemaa. Suomen Televisioiden Liittoon kuuluu 5 jäsenyritystä; liiton jäsenyritykset käsittävät kaikki Suomen valtakunnalliset ja kaupalliset lähettäjäyritykset. Viestintätyönantajat VTA palvelee jäsenyrityksiään työehtosopimuskysymyksissä. Liitolla on 380 jäsenyritystä. Viestinnän Keskusliitto Lönnrotinkatu 11 A, PL 291, Helsinki puhelin (09) , faksi (09)

3 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2005

4 Viestinnän Keskusliitto ry Toimintakertomus 2005 Kuvat Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely Rhinoceros Oy, Pekka Niemi Kirjapaino I-PRINT OY Seinäjoki 2006 Paperi kannet Multiart Silk 300 g/m 2 sisäsivut Multiart Silk 130 g/m 2

5 Sisältö Mediavuosi Edunvalvonta ja oikeudellinen neuvonta Vuonna 2005 annetut lausunnot Tutkimus ja kehitys, teknologia, säätiöt Viestintäjärjestöjen yhteistyön syventäminen Hallinto Edustukset Talous Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Viestinnän Keskusliiton arvot

6 Mediavuosi 2005 Suomen mediavuosi 2005 oli monelta osin hyvä. Suomen joukkoviestintämarkkinat kasvoivat alustavien tietojen mukaan vajaat 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu jakaantui alan sisällä kuitenkin epätasaisesti. Vaikka kasvu oli hieman suurempi kuin BKT:n kasvu, se tuskin kuitenkaan riittää nostamaan toimialan BKT-osuutta 2,5 prosentista, jossa se on ollut vuodesta Kiristyvä kilpailu Jo muutaman vuoden aikana havaittavissa ollut ilmaismedian aktivoituminen markkinoilla näkyi myös vuonna Ilmaisjakelulehtimarkkinat olivat turbulentteja. Uusia ilmaisjakelulehtiä perustettiin ja monet vanhat lehdet vaihtoivat omistajaa. Kilpailu sekä ilmaisjakelulehtien välillä että ilmaisjakelulehtien ja maksullisten lehtien välillä kiristyi monella paikkakunnalla eikä vähiten pääkaupunkiseudulla. Uusista lanseerauksista ja ilmestymispäivien lisääntymisestä huolimatta kaupunki- ja noutolehtien markkinaosuus mediamainonnasta laski edelliseen vuoteen verrattuna. Kova kilpailu pudotti ilmoitusten hintatasoa, mikä puolestaan on heikentänyt kannattavuutta. Verkkomedian vahvistuminen Vahvistuminen näkyi selvästi verkkopalvelujen puolella. Verkkomainonnan kasvu jatkui vuonna 2005 erittäin vahvana. Se johtui sekä volyymikasvusta että haluttujen verkkomainospaikkojen hinnannousuista. Verkkomainonnan osuus on nyt samaa suuruusluokkaa kuin ulkomainonta ja se lähentelee hyvää vauhtia radion markkinaosuutta. Maailmanlaajuiset verkoissa toimivat hakukoneet ovat esimerkkejä globaalisten verkkomediamarkkinoiden synnystä. Hakukoneiden tapa toimia poikkeaa jyrkästi perinteisten medioiden ja niiden verkkopalvelujen toimintavoista muun muassa siinä, että ne järjestelmällisesti hyödyntävät muiden medioiden tuottamaa sisältöä, panostamatta mitään omaan sisältötuotantoon. Markkinoilla hakukoneet kuitenkin 4 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

7 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

8 kilpailevat perinteisten medioiden kanssa. Asetelma saattaa ennakoida laajempaakin muutosta medioiden liiketoimintaympäristöön. Mediamainonta edelleen kasvussa Vuonna 2005 mediamainonta kasvoi 3,3 prosenttia ja myynti oli yhteensä miljoonaa euroa. Kasvu oli jonkin verran odotettua pienempi, mutta tasoa on pidettävä hyvänä ottaen huomioon, että vertailuvuotena 2004 kasvua oli peräti 6,5 prosenttia. Vuosi 2005 oli kolmas peräkkäinen kasvuvuosi. Viimeisten 10 vuoden aikana mediamainonta on kasvanut kahdeksan vuotta. Ainoastaan kahden vuoden aikana myynti on laskenut. Verkkomediamainonta kasvoi peräti 42,1 prosenttia, joka riitti 3 prosentin markkinaosuuteen. Markkinaosuus kasvoi yhden kokonaisen prosenttiyksikön. Verkkomediamainonnan luvuissa on mukana varsinainen ja luokiteltu mainonta, mutta ei hakusanamainontaa, sähköisiä hakemistoja eikä hakupalveluita. Vuonna 2004 kasvu oli yli 35 prosenttia. Monet perinteiset mediayritykset ovat huomattavia toimijoita myös verkkopalvelujen puolella ja hyötyivät sitä kautta verkkomediamainonnan kasvusta. Toiseksi eniten kasvoi aikakauslehtien mainonta 4,7 prosentilla. Osuus mediamainonnas- Joukkoviestintämarkkinat 2005 (3 915 M ) l Graafinen joukkoviestintä 70,6 % l Sähköinen viestintä 21,4 % l Tallenneviestintä 8,0 % Luvut ovat loppukäyttäjätasoisia. Toimialojen luvut ovat toisensa poissulkevia. Niistä on eliminoitu toimialojen sisäiset ja väliset päällekkäisyydet. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä. Luvut ovat ennakkotietoja. L ä h d e : Ti l a s t o k e s k u s, J o u k k o v i e s t i n t ä t i l a s t o t, e n n a k k o a r v i o. Mediamainonta 2005 (1 189 M ) l Sanomalehdet 48,4 % l Televisio 19,4 % l Aikakauslehdet 16,3 % l Kaupunki- ja noutopistelehdet 5,7 % l Radio 4,0 % l Ulkomainonta 3,1 % l Verkkomedia 3,0 % l Elokuva 0,1 % L ä h d e : M a i n o n n a n N e u v o t t e l u k u n t a, T N S G a l l u p, A D E X Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

9 ta kasvoi 0,2 prosenttia. Aikakauslehtien sisällä yleisölehtien mainonnan kasvu oli voimakkain eli 6 prosenttia. Aikakauslehtimarkkinoilla tehtiin yhteensä 30 uutta lanseerausta toimintavuoden aikana. Useat aikakauslehdet lisäsivät myös ilmestymiskertoja. Sanomalehdistö säilytti asemansa suurimpana mainosvälineenä. Kasvu oli 1,8 prosenttia ja markkinaosuus 48,4 prosenttia, jossa laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,8 prosenttiyksikköä. Kaupunki- ja noutolehtien mainonta kasvoi 1,6 prosenttia osuuden koko mediamainonnasta ollessa 5,7 prosenttia. Televisiomainonta, jonka osuus koko mediamainonnasta oli 19,4 %, kasvoi 1,9 prosenttia. Radiomainonta taas laski 1,3 prosenttia osuuden ollessa 4 prosenttia. Painettujen medioiden osuus vuoden 2005 mediamainonnasta oli 70,4 prosenttia. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 71,1 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että EU-maissa painetun mediamainonnan osuus koko mediamainonnasta oli vain 55,7 prosenttia vuonna Graafinen teollisuus Graafiselle teollisuudelle vuosi 2005 oli edelleen vaikea. Kannattavuuden osalta eri yritysten välillä oli suurta hajontaa. Keskimäärin kannattavuuden ennakoidaan kuitenkin olleen vuoden 2004 tasolla. Vuoden lopussa suoritetun kyselyn mukaan arvioitiin tilauskannan vahvistuneen samalla kun myyntihintojen laskun arvioitiin pysähtyneen tai kääntyneen lievään nousuun. Mikäli nämä trendit jatkuvat ja vahvistuvat, voidaan vuonna 2006 odottaa käännettä parempaan. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2005 liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Henkilöstömäärä laski yhdellä prosentilla. Sekä vienti että tuonti laskivat. Hyvä oppikirjavuosi Kirjamyynti pysyi vuonna 2005 samalla ennätysmäisen korkealla tasolla, johon se edellisenä vuotena kipusi. Etenkin oppikirjojen kasvuluvut ovat korkeita. Kustantajien peruskoulujen euromääräinen myynti kasvoi 9,6 prosenttia, lukion kirjojen myynti 30,2 prosenttia ja muiden oppikirjojen myynti 6,9 prosenttia. Syynä olivat opetussuunnitelmien uudistus ja uudistuva ylioppilastutkinto. Kirjakauppojen kotimaisen yleisen kirjallisuuden myymälämyynti kasvoi 1,1 prosenttia. Erityisen tyytyväisiä kirja-alalla ollaan lastenkirjallisuuden myyntilukuihin. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

10 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

11 Edunvalvonta ja oikeudellinen neuvonta Toimintasuunnitelmassa linjattiin vuoden 2005 painopistealueiksi tekijänoikeus, yleisradiolainsäädäntö sekä markkinoinnin ja mainonnan vapaus. Toimintavuosi oli vilkas erityisesti televisioja radiotoimintaa koskevassa lainvalmistelussa. Lähes puolet annetuista 25 lausunnosta koskivat sähköistä viestintää. Myös tekijänoikeusasiat olivat vahvasti esillä tekijänoikeuslain monivuotisen uudistusprosessin lähestyessä loppuaan. Uudistetut tekijänoikeussäännökset tulivat pääosin voimaan Kaupallinen sananvapaus ja sen rajoituspyrkimykset nousivat keskusteluun eri yhteyksissä. Toimintavuoden aikana käytiin tarkentavia keskusteluja tästä aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön sekä muiden viranomaisten edustajien kanssa. Eduskunnassa keskusliitto oli kuultavana asiantuntijana neljä kertaa: Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomuksesta, Yleisradio Oy:tä koskevan lain muuttamisesta, televisio- ja radiotoimintaa koskevan lain muutoksesta sekä julkisuuslain muutoksesta. Virallisten kuulemistilaisuuksien ohella informoitiin eduskunnan elimiä ajankohtaisista mediakysymyksistä. Lausuntojen ohella kommentoitiin eri sidosryhmille tietokantojen suojaa, i2010-tietoyhteiskuntastrategiaa, rahapelimainonnan sääntelyä, mainonnan kansainvälisten perussääntöjen uudistamista sekä mainonnan itsesääntelyä painetussa viestinnässä. Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäasioita käsitteleviin kuulemistilaisuuksiin osallistuttiin kaksi kertaa. Lisäksi keskusliitto oli edustettuna oikeusministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa lainvalintaa koskevasta ns. Rooma II -asetuksesta. Viestintälainsäädäntö Valmisteilla olevasta televisiodirektiivin uudistuksesta annettiin lausunto EU:n komissiolle sekä liikenne- ja viestintäministeriölle. Direktiiviin sisältyy useita viestintäyritysten toimintaa rajoittavia säännöksiä. Keskusliitto vastusti direktiivin soveltamisalan laajentamista lehdistön verkkopalveluihin tai radioon. Keskusliitto kannatti mainonnan määrää ja sijoittelua koskevien rajoitusten liberalisointia sekä mainonnan tunnistettavuuden turvaamista. Alkuperämaaperiaatteen säilyttämistä pidettiin välttämättömänä rajat ylittävissä viestintäpalveluissa. Televisiodirektiivin uudistustyö jatkuu vuonna Ratkaisevat vaiheet ovat käsillä todennäköisesti syksyllä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Direktiiviehdotus on kuu- Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

12 lemisten tuloksena kehittynyt toimialan kannalta positiiviseen suuntaan. Komissio julkaisi toukokuussa laajan i2010- tietoyhteiskuntastrategian, jossa linjattiin tavoitteiksi yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen luominen, luovuuden ja tutkimusinvestointien edistäminen sekä paremmat julkiset palvelut ja elämän laatu. Strategiaan sisältyi lukuisia toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskusliitto esitti kannanottonaan strategiaan, että yhtenäisen tietoalueen luomisessa lähtökohtana on sananvapaus. Se on otettava huomioon niin mainontaa koskevassa sääntelyssä kuin verkkoympäristön turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissäkin. Viestintään ei pidä kohdistaa tarpeetonta sääntelyä eikä radiotaajuuksia tuotteistaa kaupankäynnin kohteiksi. Tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa tukea pitää suunnata myös PK-yrityksille sekä tietoja viestintäteknologian ja muiden toimialojen yhteisille reuna-alueille. Strategian toimeenpano jatkuu lähivuosina ja keskusliitto vaikuttaa hankkeisiin lausunnossa tehtyjen linjausten mukaisesti. Televisio- ja radiotoimintaa koskevaa lakia muutettiin toimintavuonna. Keskusliitto antoi lainmuutoksesta valmistelun eri vaiheissa yhteensä kolme lausuntoa. Radiotoimijoiden kannalta keskeisin uudistus koski tosiasiallisen määräysvallan muutosta, joka johtaa toimiluvan uudelleen arviointiin valtioneuvostossa. Keskusliitto vaati epämääräisesti muotoiltua lakiehdotusta täsmennettäväksi. Eduskunta korjasi määräysvallan muutosta koskevaa säännöstä selkeämpään muotoon. Televisio- ja radiotoimintaan koskevan lain muutosprosessin alkuvaiheessa liikenne- ja viestintäministeriö esitti neljättä digitaalista verkkoa koskevaa toimilupamenettelyä kevennettäväksi. Keskusliitto puolsi ehdotusta sananvapauden kannalta ja totesi toimilupasääntelyn kokonaisuudistuksen olevan tarpeen siirryttäessä kokonaan digitaaliseen ohjelmistojen välittämiseen. Ehdotus ei toimintavuonna vielä edennyt hallituksen esityksen asteelle. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä päätyi esittämään vastaavat ehdotukset omassa raportissaan, joka julkaistiin joulukuussa. Yleisradio Oy:stä annettua lakia muutettiin toimintavuonna parlamentaarisen ns. Niemelän työryhmän ehdotusten pohjalta. Keskusliitto kannatti pysyvää toimilupamaksusta luopumista siirryttäessä digitaaliseen televisiotoimintaan. Toimilupamaksu poistuu Keskusliitto vaati julkisen palvelun käsitteen muuttamista siten, ettei määritelmä pohjaudu täyteen palveluun. Julkisen palvelun ohjelmiston on sen sijaan tyydytettävä yhteiskunnan demokraattisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tarpeita. Tämä vaatimus esitettiin sekä Yleisradio Oy: tä koskevan lainmuutoksen että yhtiön hallintoneuvoston kertomuksen yhteydessä. 10 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

13 Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä tuotiin esiin useita keskusliiton esittämiä huomautuksia valiokunnan kannanottoina. Tekijänoikeus Toimintavuonna saatiin päätökseen useita vuosia kestänyt tekijänoikeuslain uudistushanke, jolla pantiin täytäntöön tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskeva direktiivi vuodelta Keskusliitto antoi sivistysvaliokunnalle kaksi lausuntoa, jotka täydensivät valiokunnalle annettua päälausuntoa tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Toimialan kannalta positiivista lainmuutoksessa on televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoitteeseen liittyvän erillisen korvausoikeuden poistuminen. Kustannustoiminnan kannalta myönteistä on esimerkiksi kielto kiertää teosten tekniset suojaukset ja laajamittaisen verkkopiratismin rangaistavuus myös ilman ansiotarkoitusedellytystä. Arveluttavampia uudistuksia ovat sen sijaan esimerkiksi yritysten sisäistä tiedotuskäyttöä ja opetustoimintaa koskevat sopimuslisenssisäännökset ja uusi televisiotoiminnan kustannuksia lisäävä musiikkivideokorvaus esittäville taiteilijoille. Lainmuutos ei sisältänyt työsuhdetekijänoikeutta koskevaa erityissääntelyä. Keskusliitto toi työsuhdesääntelyn tarpeellisuutta esille useissa toimintavuonna antamissaan lausunnoissa. Tavoitteena on saada aikaan olettamasäännös työsuhteessa luotujen teosten tekijänoikeuksien siirtymisestä työnantajalle. Vastaava sääntely on jo toteutettu tietokoneohjelmien ja tietokantojen osalta. Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä keskusliitto kannatti kaikkien immateriaalioikeusasioiden keskittämistä samaan tuomioistuimeen. Asian valmistelu ei vielä ole edennyt hallituksen esityksen asteelle. Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskeva direktiivi on saatettava voimaan Keskusliitto puolsi yhdessä opetusministeriön ja oikeusministeriön kanssa kauppa- ja teollisuusministeriön laatimaa hallituksen esitysluonnosta direktiivin voimaan saattamisesta. Esitys parantaa viestintäyritysten oikeussuojaa, mikä on omiaan edistämään liiketoiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä. Mainonta ja markkinointi Mainontaa ja markkinointia on säännelty Suomessa yleisellä tasolla kuluttajansuojalaissa, jossa kielletään hyvän tavan vastainen ja muutoin kuluttajien kannalta sopimaton markkinointi. Yleisen sääntelyn lisäksi eri lakeihin sisältyy sekä tuotekohtaisia että mediakohtaisia mainonnan rajoituksia. Toimintavuonna käytiin keskustelua erityisesti lapsiin kohdistuvasta elintarvikemarkki- Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

14 noinnista, mietojen alkoholijuomien mainonnan lisärajoituksista sekä mainonnan sijoittelusta televisio-ohjelmissa. Keskusliitto vastusti useassa lausunnossa ja kirjelmissä lisärajoituksia mainontaa ja markkinointia koskevaan sääntelyyn. Perusteena kannalle ovat sananvapauteen ja elinkeinovapauteen liittyvät periaatteelliset kysymykset sekä mediamainonnan kilpailukyvyn turvaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettiin kirjelmä, jossa vastustettiin kaavailuja alkoholin televisiomainonnan kieltämisestä ja muun alkoholimainonnan rajoittamisesta. Alkoholin kulutuksen lisääntymisen ei ole voitu osoittaa johtuvan mainonnasta. Mainonnan rajoittaminen ei näin ollen tuo ratkaisua kulutuksen kasvusta johtuviin ongelmiin. Valtioneuvoston alkoholipoliittinen ministerityöryhmä jatkaa mainontakysymyksen käsittelyä vuonna Työryhmän työhön pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kuluttaja-asiamies julkaisi syksyllä suosituksen elintarvikemarkkinoinnista lapsille. Keskusliitto kommentoi luonnosta kiinnittäen lausunnossaan huomiota muun muassa sananvapausnäkökohtiin sekä asiakirjan oikeudelliseen luonteeseen. Liiton esittämät kommentit otettiin monessa kohden huomioon lopullisessa suosituksessa. Televisiomainontaan liittyvät kysymykset olivat esillä televisiodirektiivin uudistamista koskevassa työssä. Mainonnan osalta keskusliitto kannatti nykyisten rajoitussäännösten liberalisointia sekä korosti mainonnan tunnistettavuuden merkitystä medialuottamuksen säilyttämiseksi. Mainontaan liittyviä sananvapausnäkökohtia käsiteltiin myös useissa muissa toimintavuonna annetuissa lausunnoissa sekä oikeusministeri Leena Luhtaselle toimitetussa kirjelmässä kuluttajansuojalain markkinointia koskevan yleissäännöksen perustuslainmukaisuudesta. Oikeudellinen neuvonta Oikeudellista neuvontaa annettiin jäsenliitoille ja niiden jäsenyrityksille lähes 250:ssä kysymyksessä. Noin kolmasosa neuvonnasta kohdistui kirjankustannustoimintaan, yli neljännes sanomalehdenkustannustoimintaan ja vajaa viidesosa aikakauslehtien kustannustoimintaan. Sähköisen viestinnän puolella konsultointitarvetta esiintyi huomattavasti vähemmän. Arviolta yli puolet kysymyksistä koski tekijänoikeutta kuvien käyttöä, sitaattioikeutta ja kustannussopimuksia yms. Muut kysymykset koskivat esimerkiksi sananvapautta, tietosuojaa, arvonlisäveroa, yksityisyyden suojaa ja mainonnan sääntelyä. Jäsenliitoille ja niiden jäsenyrityksille sekä ulkopuolisille sidosryhmille käytiin lisäksi pitämässä esityksiä ja luentoja tekijänoikeudesta ja viestintälainsäädännöstä. Esitystilaisuuksia oli yli Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

15 Vuonna 2005 annetut lausunnot l Sähköinen viestintä l Tekijänoikeus l Painettu viestintä l Toimialaa yleisesti koskevat hankkeet Yhteensä l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kansallisen laajakaistastrategian väliraportista ( ). 2. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kaupallisen radiotoiminnan kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän raportista Radiotoiminta 2007 ( ). 3. l Lausunto opetusministeriölle luonnoksesta hallituksen toimintaohjelmaksi Lapset ja Media Mediaväkivalta ( ). 4. l Lausunto oikeusministeriölle henkilötietojen käsittelyä oikeushallinnossa koskevasta työryhmämietinnöstä 2004:11 ( ). 5. l Täydentävä lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosesityksestä (HE 28/2004, ). 6. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle K 2/2005 vp ( ). 7. l Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja kuntalain 50 :n muuttaminen (HE 20/2005 vp, ). Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

16 8. l Lausunto opetusministeriölle kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden turvaamista koskevasta Unescon yleissopimusluonnoksesta ( ). 9. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta (HE 43/2005 vp, ). 10. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille postidirektiivin soveltamisesta (KOM(2005) 102 lopullinen, ). 11. l Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle siirtovelvoitteen alaisista ohjelmistoista ja tekijänoikeudesta ( ). 12. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta ( ). 13. l Lausunto Kuluttajavirastolle ohjeluonnoksesta Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi ( ). 14. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle internetin hallintoa pohtivan YK:n alaisen työryhmän (WGIG) loppuraportista ( ). 15. l Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista ( ). 16. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle i2010-tietoyhteiskuntastrategiasta ( ). 17. l Lausunto oikeusministeriölle aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä ( ). 14 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

17 18. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle televisiodirektiivin uudistamista koskevista EU: n komission asiakirjoista ( ). 19. l Lausunto EU:n komissiolle televisiodirektiivin uudistamisen teemoista (Submission on European Commission documents concerning revision on the Television without Frontiers Directive, ). 20. l Lausunto oikeusministeriölle oikeudenkäynnin julkisuussääntelyä valmistelleiden oikeusministeriön työryhmien ehdotuksista ( ). 21. l Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (HE 82/2005 vp, ). 22. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle viestintämarkkinalain kuluttajansuojaa koskevien säännösten uudistamista selvittäneen työryhmän esityksestä (LVM 107:00/2004, ). 23. l Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta ( ). 24. l Lausunto EU:n komissiolle kustannustoimialan kilpailukyvyn vahvistamisesta (Submission on the Commission Staff Working Paper Strengthening the Competitiveness of the EU Publishing Sector, ). 25. l Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin kansallista voimaansaattamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ( ). Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

18 Tutkimus ja kehitys, teknologia, säätiöt Viestinnän Keskusliiton tutkimus- ja kehitystoimintoon kuuluu alan teknologisen tutkimus- ja kehitystoiminnan koordinointi, yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvän verkottumisen edistäminen sekä alan tutkimusta rahoittavien säätiöiden asiamiestehtävät. Tärkeä tehtävä on myös tutkimuksen ja kehityksen rahoituksen varmistaminen keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Yhteydenpito tekniikan ja talouden korkean asteen koulutukseen ja siihen liittyvä edunvalvonta vahvistavat omalta osaltaan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. K ertomusvuonna valmistui toimialan nk. TULEVA-strategiatyö. Strategiatyössä tarkasteltiin laajasti viestintäalan toimintaympäristöä ja edessä olevia haasteita seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä. Työn tulokset on raportoitu TULEVA Suomen viestintäalan strategiset linjaukset - strategiatiivistelmässä sekä Vauhtia viestinnästä -julkaisussa, jossa on koottu yhteen työn aikana kertyneitä viestintäalan toimintaympäristön muutoksia ja haasteita sekä teknologioiden arvioitua kehitystä kuvaava aineisto. 16 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

19 TULEVA:n lähtökohtana oli täsmentää erityisesti alan teknologiastrategiaa. Niinpä lopputuloksena olikin erityisesti tutkimusta ja teknologiaa koskevia konkreettisia keskipitkän tähtäimen tavoitteita, joita toimintavuoden aikana lähdettiin systemaattisesti toteuttamaan. Tärkeimpinä voidaan mainita Painetun viestinnän teknologiaohjelman valmistelu yhdessä Metsäteollisuus ry: n sekä Kemianteollisuus ry:n kanssa. Valmistelu käynnistyi alkuvuodesta Tekesin Vuorovaikutteinen tietotekniikka (FENIX) - ohjelman yksi painopistealue on hybridimedia. Keskusliiton edustaja on toiminut Tekesin toimeksiannosta asiantuntijana muun muassa Japaniin suuntautuneella hybridimedia-opintomatkalla sekä yritysten verkostoitumisen edistämisessä tällä aihe-alueella. Loppuvuodesta päätettiin, että Viestinnän Keskusliitto ottaa koordinointivastuun hybridimedian tuotekehitystä vauhdittavan verkoston muodostamisessa. Keskusliitto on osallistunut metsäteollisuuden EU:n 7. puiteohjelman valmisteleman Forest-Based Sector Technology Platformin ideointiin ja strategisen tutkimusagendan valmisteluun kansallisen tukiryhmän jäsenenä. Erityisesti on pyritty huolehtimaan, että painettu viestintä on mukana tutkimusagendassa, koska tällöin alalle varmistetaan myös pidemmän tähtäimen tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Muita alaa koskevia aktiviteetteja (Forum Virium, Dimes, ARVID) on seurattu ja informoitu alan yrityksiä, jotta ne voivat halutessaan osallistua niiden toimintaan. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

20 Laajemmin suomalaista yhteiskuntaa koskee Suomen Akatemian ja Tekesin organisoima ennakointihanke FinnSight 2015 Tiede ja teknologia 2010-luvun Suomessa, jonka Tieto- ja viestintäpaneeliin keskusliiton edustaja on aktiivisesti osallistunut. Ennakointityössä on tarkasteltu innovaatio- ja tutkimustoimintaan kohdistuvia tulevaisuuden haasteita. Työssä analysoidaan sellaisia tieteeseen, teknologiaan, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan kytkeytyviä osaamisalueita, joiden vahvistaminen edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tieteellisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan keinoin. Kansainvälisiä yhteyksiä on hoidettu kansainvälisen mediatutkimusorganisaatioiden yhdistyksen iarigain hallituksen puheenjohtajuuden sekä amerikkalaisvetoisen graafisen alan teknisen yhdistyksen TAGA:n hallituksen kautta. iarigain 40-vuotisjuhlakonferenssi Digitalisoituminen ja painoviestintä järjestettiin kertomusvuonna Suomessa. Yhteyksiä IFRA:n suuntaan sekä pohjoismaisella että Euroopan tasolla on pidetty yllä. Esitelmiä alan tilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä spesifisemmin tiettyjen teknologia-alueiden kehitystyöstä on pidetty noin 40 erilaisessa tilaisuudessa. Tähän sisältyy myös Espoon Vantaan Teknillisen Ammattikorkeakoulun Mediatekniikan sekä TKK:n Tuotanto- ja automaatiotekniikan uusien opiskelijoiden perehdyttäminen viestintätoimialaan. Korkea-asteen koulutuksen osalta on osallistuttu TKK:n puunjalostustekniikan osaston Painatustekniikan professuurin virantäyttötyöryhmään sekä neuvoteltu Turun Kauppakorkeakoulun Viestintäliiketoiminnan lahjoitusprofessuurin viiden vuoden jatko rahoitusehtoineen. Lisäksi on osallistuttu TKK:n puunjalostusosaston kansainvälisen diplomi-insinööriohjelman Advisory Boardiin. Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö Säätiön tarkoituksena on painoviestinnän ja muun viestintäalan taloudellisen tutkimuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja ylläpitää viestintäalan taloudellista tutkimustoimintaa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä tukee tutkimusten tulosten julkisuuteen saattamista. Merkittävänä toimintamuotona on ollut mediatalouden tutkimuksen tukeminen ja kehittäminen Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen mediaryhmässä, jonne on sijoitettu myös säätiön lahjoittama viestintäliiketoiminnan professuuri vuosiksi Professuuria on sovittu jatkettavaksi viisi vuotta kaudella yhteisrahoitusperiaatteella niin, että säätiö ja Turun Kauppakorkeakoulu rahoittavat professuuria viiden vuoden aikana yhteensä eurolla kumpikin. Säätiö myöntää apurahoja tutkijoille. Etusijalle asetetaan sellaiset tutkimuskohteet, joissa tähdätään merkittäviin akateemisiin saavutuksiin, esimerkiksi väitöskirjaan. 18 Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus 2005

21 Säätiön arvopaperisalkun markkina-arvo oli vuoden lopussa 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana myönnettiin apurahoja yhteensä euroa sekä tutkimustoiminnan tukea yhteensä euroa. Lahjoitusprofessuurin vuotuinen maksu on euroa. Säätiön hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Säätiön asiamiehenä toimi keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola. Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö Graafisen teollisuuden tutkimussäätiön tarkoituksena on graafisessa teollisuudessa ja viestinnän sisältöteollisuudessa käytettävien teknologioiden tutkiminen ja kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen alan yrityksissä. Säätiö rahoittaa ja ylläpitää tekniikan ja viestinnän sisältöteollisuuden tutkimustoimintaa ja näiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Tutkimus- ja kehitystyön kohteena perustutkimuksessa, soveltavassa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ovat kaikki viestinnän prosessit ja niissä mukana olevat osapuolet. Tutkimusja kehitystoiminnalla on myös yhteys opetusja koulutustoimeen kaikilla tasoilla ja se tukee siten alan yritysten ja henkilöstön menestykselle välttämätöntä osaamista ja rekrytoitumista alalle. Erityistavoitteena on kehittää vientikelpoisia viestinnän tuotteita ja palveluja sekä niiden tuottamisen välineitä niin sisällöllisesti kuin toiminnallisestikin. Tietämystä alan säätiöiden avustamien hankkeiden edistymisestä on pidetty yllä osallistumalla aktiivisesti hankkeiden johtoryhmätyöskentelyyn. Lisäksi on pyritty systemaattisesti huolehtimaan, että tuloksia julkaistaan alan lehdistössä. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. Säätiön arvopaperisalkun arvo oli vuoden lopussa 26,5 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna tutkimustoiminnan tukemiseen käytettiin euroa. Diplomityöapurahoja suuruudeltaan euroa, myönnettiin yhteensä euroa. Säätiö myönsi myös henkilökohtaisia tutkimusavustuksia väitöskirjatyöhön kahdelle henkilölle yhteensä euroa. Tieteellisiin konferensseihin myönnettiin kaksi ja muihin opintomatkoihin neljä apurahaa, yhteensä euroa. Ammatillisten oppilaitosten opettajille myönnettiin matka-apurahoja yhteensä euroa. Ammatillisten oppilaitosten ja Evtekin opinnot päättäneille opiskelijoille myönnettiin 14 stipendiä, yhteensä euroa. Stipendien saajat valitsee opettajakunta ammatillisissa oppilaitoksissa osoitetun menestyksen perusteella. Julkaisu- ja tiedotustoimintaan käytettiin varoja yhteensä euroa. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhden kerran ja työvaliokunta viisi kertaa. Säätiön asiamiehenä toimi keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola. Viestinnän Keskusliitto l Toimintakertomus

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä 1 Viestinnän Keskusliitto on yksityisen Jäsenet joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media- alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä Media-alan yritykset

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta 6 Kehittämistoiminta 8 Raha-automaatit 11 Kasinopelit ja Täyspotit 11 Casino RAY 12 Viihde- ja musiikkiautomaatit

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot