Sivistyslautakunta nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston kestävän kehityksen suunnitelman hyväksyminen SIVLTK 120 Kirjaston, koulujen ja päivähoidon yhteistyön kehittämissuunnitelman hyväksyminen SIVLTK 121 n opetussuunnitelmamuutoksen hyväksyminen koskien alkuopetuksen arvioinnin muuttamista SIVLTK 122 Sivistyslautakunnan vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelma-muutoksen hyväksyminen SIVLTK 123 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-11/2011 SIVLTK 124 Sivistyslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2012 SIVLTK 125 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 13/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Purnus Jokilaakso, Purnuksentie 49 C klo Kokouksen jälkeen on yhteinen jouluillallinen Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Alho Olli, jäsen Backman Heidi, jäsen Calin Elisa, jäsen Halonen Pekka, jäsen Hautamäki Satu-Kristiina, jäsen Huittinen Markku, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Muut läsnäolevat Karell Anders, kh:n edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Moisala Jarno, kehittämispäällikkö (sihteeri) Asiat Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 SIVLTK 116 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Sivu 4 SIVLTK 117 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelo /2011 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo /2011 Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo /2011 Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo /2011 Rehtori Samuli Salosen päätösluettelo /2011 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo /2011 Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo /2011 Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Eva Nygård /2011 Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Leena Knuts

5 Sivu 5 SIVLTK 118 SIUNTION KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Liite 1 Opetushallitus on päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusista perusteista noudatettavaksi perusopetuslain 8 a luvun mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa alkaen toistaiseksi. Määräys edellyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjiltä paikallisen toimintasuunnitelman muuttamista. Iltapäivätoiminnan muutettu toimintasuunnitelma perustuu lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä tukevalle toiminnan sisällön suunnittelulle, jossa erityisesti huomioidaan lasten erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen lain edellyttämällä tavalla. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä on n kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Valmistelu: varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma, puh , s-posti: Ehdotus: päättää - hyväksyä n kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman

6 Sivu 6 SIVLTK 119 Liite 2 SIUNTION KUNNAN SIVISTYSOSASTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN n kunnalle laadittiin uusi strategia vuoden 2010 aikana. Strategian visio- ja arvotasolla korostetaan kestävän kehityksen periaatteita. Sivistysosasto on vuodeksi 2011 asettanut toiminnalliseksi tavoitteeksi laatia kestävän kehityksen suunnitelma, joka kattaa sivistysosaston kaikki tulosalueet (opetuksen-, varhaiskasvatuksen- ja vapaan sivistystyön tulosalueet) sekä sivistystoimiston tulosyksikön. Kestävän kehityksen suunnitelma on laadittu siten, että se on linjassa kunnan strategian kanssa. Valtakunnallisesti tavoitteet ja keskeiset sisällöt kestävälle kehitykselle kasvatuksen ja koulutuksen osalta juontavat juurensa varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja esiopetuksen- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista. Nämä perusteet velvoittavat varhaiskasvatusta ja perusopetusta sisällyttämään ympäristöasiat kasvatukseensa ja opetukseensa ja ottamaan kestävän kehityksen huomioon kaikessa toiminnassa. Opetushallituksen julkaisu Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille " esittää tavoitteeksi, että kaikilla kouluilla on oma kestävän kehityksen ohjelma vuoteen 2010 mennessä. Strategiassa todetaan että kasvatus ja opetus ovat keskeisessä asemassa kun pyritään muuttamaan ihmiskunnan toimintaa kestävään suuntaan. Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävä on huolehtia, että kaikenikäisten kansalaisten tiedot, taidot, valmiudet ja näkemykset mahdollistavat kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamisen ja että kansalaiset sitoutuvat kestävään elämäntapaan. n kunnan sivistysosaston kestävän kehityksen suunnitelma sisältää tietoa siitä mitä kestävä kehitys on ja lyhyt kuvaus kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta; ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Suunnitelmassa on kuvattu organisaation rakenne ja resurssit, lakisääteiset vaatimukset sekä toiminnan arvot. Suunnitelmassa kerrotaan myös miten kestävän kehityksen työ jatkossa etenee. Suunnitelmaa on käsitelty sivistysosaston esimiesten kokouksessa ja kaikki esimiehet ovat myös saaneet kommentoida sisältöä. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä n kunnan sivistysosaston kestävän kehityksen suunnitelma Valmistelija: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman p , s-posti

7 Sivu 7 Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan n kunnan sivistysosaston kestävän kehityksen suunnitelman

8 Sivu 8 SIVLTK 120 Liite 3 KIRJASTON, KOULUJEN JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Vuodelle 2011 asetettiin sivistysosastolle toiminnallinen tavoite Kirjastokulttuuria tehdään tunnetuksi ja kirjaston käyttäjämäärää nostetaan (sivistysosasto), jonka toiseksi arviointikriteeriksi asetettiin koulu-, varhaiskasvatus- ja kirjastonyhteistyön suunnitelman laatiminen. Lokakuussa 2011 aloitettiin suunnitelman laatiminen. Suunnitelma pohjaksi otettiin muutama olemassa oleva kirjaston, koulujen ja päivähoidon suunnitelma toisista kunnista. ssa on todettu tarve kirjaston, koulujen ja päivähoidon yhteistyön suunnitelmalliselle kehittämiselle. Tämän vuoksi on laadittu Kirjaston, koulujen ja päivähoidon yhteistyö ssa suunnitelma. Suunnitelma kuvaa kuinka koululaisten ja päivähoidon piirissä olevien lasten kirjastonkäyttöä ja kirjallisuuden tuntemusta tullaan jatkossa kehittämään ssa. Kyseistä suunnitelmaa tullaan toteuttamaan vuonna 2012 ja sitä tullaan arvioimaan, päivittämään ja kehittämään jatkossa vuosittain. Suunnitelmaa on ollut laatimassa edustajat kouluilta, päivähoidosta ja kirjastolta. Suunnitelman teon aikana nousi keskeisimmäksi asiaksi kirjastokäynnit, niiden kehittäminen ja systematisointi. Kirjaston, koulujen ja päivähoidon yhteistyö ssa - suunnitelma painottaa erityisesti kirjastokäyntejä ja niiden sisältöä, joka on sopeutettu n tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Painopisteeksi nostettiin kirjallisuus ja kirjastoaineisto. Useissa muissa Suomessa käytössä olevissa vastaavissa suunnitelmissa tavoitteisiin on asetettu myös tiedonhallintataitojen kehittäminen, kuten internetin käyttö ja lähdekritiikki, mutta tässä n suunnitelmassa näitä ei otettu mukaan. Työryhmä koki, että tiedonhallintataitojen kehittämistä tapahtuu koulujen opetussuunnitelmien puitteissa, eikä näin ollen ole, ainakaan tässä vaiheessa, keskeisimpiä kehittämisen kohteita kirjaston, koulujen ja päivähoidon välisessä yhteistyössä. Kirjaston, koulun ja päivähoidon yhteistyö ssa suunnitelma painottaa tulevia käytänteitä kirjastokäynneillä, eikä ole laajuudeltaan ja välittömiltä tavoitteiltaan kovin laaja. Tällä hetkellä ei ole juurikaan vakiintuneita käytäntöjä kirjaston, koulujen ja päivähoidon välillä kirjastoyhteistyön saralla, joten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii sitoutumista, valmistelua ja käytännön työtä. Työryhmä toivookin, että suunnitelma on alkusysäys hyvälle ja kehittyvälle lasten- ja nuorten kirjastonkäytönkasvatukselle. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä Kirjaston, koulujen ja päivähoidon yhteistyö ssa suunnitelman

9 Sivu 9 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan Kirjaston, koulujen ja päivähoidon yhteistyö ssa suunnitelman

10 Sivu 10 SIVLTK 121 Liitteet 4-7 Oheismateriaalia SIUNTION OPETUSSUUNNITELMAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN KOSKIEN ALKUOPETUKSEN ARVIOINNIN MUUTTAMISTA Perusopetuslain ( /628) 22 :n mukaan oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Perusopetusasetuksen ( /852) 2.luvun 10 :n mukaan oppilaan opintojen edistymisestä, sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä on annettava riittävän usein tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle tulee antaa todistus, johon merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain tai aineryhmittäin arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet, sekä arvio oppilaan käyttäytymisestä. Opetushallitus määrää, mitkä oppiaineet voidaan arvioida yhdessä. Arvio annetaan numeroin tai sanallisesti. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä sekä 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Sanallista arviota voidaan käyttää, jollei opetushallitus toisin määrää: - arvioinnissa 1 7 vuosiluokalla - valinnaisena aineena opetettavan aineen tai aineryhmän arvioinnissa - perusopetuslain 25 :n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden arvioinnissa - niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on, suomen ja ruotsin kieltä lukuun ottamatta, muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, päättöarviointia lukuun ottamatta - aina numeroarvostelun lisäksi. Opetuslautakunta on /56 hyväksynyt alkuopetuksen nykyisen voimassa olevan prosessi-arvioinnin (ns.puutodistus). Prosessiarviointia on käytetty kaikissa n kunnan kouluissa lukuvuodesta alkaen. Prosessiarviointia ja todistuspohjaa on arvioinut sekä huoltajat että opettajat. Huoltajien mielestä nykyinen todistuspohja ei anna heille riittävästi tietoa oman lapsen tiedoista/taidoista, eikä kerro millä tasolla lapsen tulisi olla: osaako hän vähän, hyvin tai erinomaisesti. Värittäminen on erittäin työläs opettajalle kahdesta eri syystä; kenttien värittäminen niin että väritetty osa vastaa oppilaan tasoa on haastavaa, ja koska puutodistus oli mahdoton saada tietokoneella täytettäväksi puukynillä värittäminen vie monta työtuntia. Joulu- ja kevättodistuksen lisäksi ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajille on järjestetty kaksi kehityskeskustelua yksi syyslukukaudella ja

11 Sivu 11 toinen tammikuussa. Toisen luokan oppilaiden huoltajille on järjestetty kehityskeskustelu tammikuussa. Tammikuun arviointikeskustelun pohjaksi oppilas on koulussa täyttänyt itsearviointilomakkeen. Puutodistus ja itsearviointilomake oheismateriaalina. Syksyllä 2010 sivistystoimenjohtaja kutsui koolle työryhmän jonka tehtävänä oli pohtia miten alkuopetuksen arviointi jatkossa tehdään. Jokaisella koululla oli työryhmässä kaksi edustajaa. Edustajat ovat vieneet työryhmän pohdintoja ja ehdotuksia omiin yksiköihin kommentoitavaksi. Työryhmä päätyi siihen että alkuopetuksen arviointia muutetaan siten että välitodistus poistetaan ja sen sijaan pidetään arviointikeskusteluita. Arviointikeskustelut pidetään loka-joulukuussa ja arviointikeskustelujen pohjana käytetään itsearviointilomaketta jonka oppilas täyttää koulussa. Lomakkeella oppilas arvioi koulutaitoja ja käytöstään. Välitodistuksen antamisen sijaan päädyttiin arviointikeskusteluiden pitämiseen koska; arviointikeskustelu antaa laajemmin palautetta oppilaan koulumenestyksestä kuin pelkkä kirjallinen raportti. Keskustelussa kaikki osapuolet saavat yleensä enemmän oppilaan kasvatuksen ja oppimisen kannalta tärkeää tietoa. arviointikeskustelussa avataan todistuksen sisältö vanhemmille. Tilanne on vastavuoroinen, eli vanhempien on helppo saada vastaus mahdollisiin kysymyksiin. arviointikeskustelussa voidaan yhdessä vanhempien ja oppilaan kanssa miettiä kuinka oppilas voi paremmin omaksua vaikeita asioita opettaja dokumentoi arviointikeskustelun omalle lomakkeelle ja tämä asiakirja arkistoidaan. Itsearviointi jää oppilaalle. Itsearviointilomakkeet ja lukuvuositodistukset muuttuvat ja ne otetaan käyttöön tänä vuonna ensimmäisellä luokalla ja toisella vuosiluokalla lukuvuoden 2012 alusta. Puutodistus poistuu käytöstä tämän lukuvuoden jälkeen. Uudet itsearviointilomakkeet ja lukuvuositodistukset liitteenä. Arviointien aikataulutus 1. ja 2. luokilla lukuvuonna (poikkeuksellisesti) ja jatkossa: Syyslukukausi Itsearviointi marraskuun ensimmäisellä viikolla (tehdään koulussa, käy kotona ja palautetaan koululle kevään itsearviointia varten)

12 Sivu 12 Tänä lukuvuonna 2011 itsearviointi viikolla 51, sen jälkeen kun lautakunta on vahvistanut lomakkeet Arviointikeskustelu marras- joulukuussa. Tänä lukuvuonna joulu-tammikuussa. Lukuvuonna toisluokkalaisten arviointi tapahtuu vielä vanhan puumallin mukaan syksyllä; tokaluokkalaiset eivät siis käy arviointikeskusteluja tänä vuonna. Kevätlukukausi Itsearviointi (kevään) toukokuun toinen viikko (lähetetään kotiin lukuvuositodistuksen yhteydessä) Lukuvuositodistus lukukauden lopussa. Lukuvuonna toisluokkalaisten arviointi tapahtuu vielä vanhan puumallin mukaan keväälläkin. Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön mukaan sivistyslautakunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä kuntakohtaiset opetusja varhaiskasvatussuunnitelmat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Opetussuunnitelmassa määrätään miten oppilaiden arviointi tulee kunnassa tehdä. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä uusi 1. luokan itsearviointilomake ja lukuvuositodistus - Liitteenä uusi 2.luokan itsearviointilomake ja lukuvuositodistus - Oheismateriaalina voimassa oleva 1. ja 2. luokan prosessiarviointitodistus ja itsearviointilomake Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - todeta että uudet itsearviointilomakkeet ja lukuvuositodistukset noudattavat Perusopetuslain ( /628) 22 :n ja Perusopetusasetuksen ( /852) 2.luvun10 :n säädöksiä koskien oppilaan arviointia - hyväksyä liitteenä olevan 1.luokan itsearviointilomakkeen - hyväksyä liitteenä olevan 1.luokan lukuvuositodistuksen - hyväksyä liitteenä olevan 2.luokan itsearviointilomakkeen

13 Sivu 13 - hyväksyä liitteenä olevan 2.luokan lukuvuositodistuksen - kirjata päätöksen opetussuunnitelmamuutokseksi ja - valtuuttaa sivistystoimenjohtajaa tekemään tarvittavat muutokset opetussuunnitelman arviointiosaan

14 Sivu 14 SIVLTK 122 SIVLTK Oheismateriaali Liite 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA-MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN Yleistä käyttösuunnitelmavalmistelusta Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 kokouksessaan Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunkin lautakunnan on hyväksyttävä mennessä käyttösuunnitelmansa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisiksi. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia toimielintasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtuustoon nähden sitova on toimielimen toimintakate, eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Käyttösuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen velvoitteet. Kunnanvaltuuston antama nettositova määräraha (euroa) sivistyslautakunnalle vuodelle 2011 on seuraava: Talousarvio2011 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate (nettositova valtuustoon nähden) Tulosalueiden käyttösuunnitelmavalmistelu Sivistyslautakunnan alainen toiminta on jaettu kolmeen tulosalueeseen; opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaa-sivistystyön tulosalue. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii sivistystoimiston tulosyksikkö Tulosalueiden ja yksikön kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat esitetään tiliryhmätasoisena eritellen sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Sivistystoimiston tulosyksikkö Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää kustannuspaikat 310 Hallinto opetuslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut

15 Sivu Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne 335 Muu vapaa sivistystyö Sivistyslautakunnan hallintoon kuuluu sivistystoimen johtajan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset sekä sivistyslautakunnan kokouspalkkiot ja muut menot. Hallintoon on myös keskitetty osaston kalusto-, kalusto- ja atk-määrärahat joka mahdollistaa hankintojen keskittämisen, jolloin syntyy säästöjä ja yksiköt saavat mahdollisimman tasavertaisen kalustotason. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut sisältävät suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulupsykologin, koulukuraattorin, kiertävien erityislastentarhaopettajien ja koulu- ja päiväkotiavustajien palkkakustannukset ja koulutusmäärärahat. Joukkoliikenteen kustannuspaikan määrärahoista tuetaan kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikennettä. Logistiikan kustannuspaikka sisältää henkilöliikennelogistikon palkka ja matkustuskustannukset. Henkilöliikennelogistiko koordinoi ja edistää Länsi-Uusimaan kuntien henkilöliikenteen järjestämistä koskevia asioita, n kunta toimii isäntäkuntana. Kustannuspaikka yhteiset koulut sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa n kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Ruotsinkieliset yläkoulupalvelut kunta ostaa Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Helsingin kaupungilta, Espoon kaupungilta ja Raaseporin kaupungilta kunta ostaa vammaisten ostopalveluita. Oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät kustannuksiin. Kansalaisopistot kustannuspaikka sisältää määrärahoja kansalais- ja musiikkiopistotoiminnan kustantamiseksi. Kunta ei itse järjestä kansalais- ja musiikkiopistotoimintaa. Suomenkieliset kansalaisopistopalvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Muu vapaa sivistystyön kustannuspaikan määrärahoista avustetaan siuntiolaisten yhdistysten kuten musiikkiopiston vapaata sivistystyötä. Opetuksen tulosalue Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu Kunnan koulutoimi pystyy antamaan oppilailleen turvallista ja laadukasta opetusta. Lukuvuodeksi koulujen tuntijakoa vähennettiin säästötoimenpiteenä muutamalla tunnilla kuitenkin niin että valtioneuvoston minimiä noudatettiin. Syksyllä 2011 tuntijako palautetaan n kunnan

16 Sivu 16 opetussuunnitelman mukaiseksi. Perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaille annettavaa muuta tukea koskevat säännökset muuttuvat ja uusi laki astui voimaan Lain tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen ja riittävän varhaiseen oppimisen tehostettuun tukeen. n kunta ja Inkoon kunta on opetushallituksen myöntämällä avustuksella syksystä 2010 ryhtynyt kehittämään toimintaa niin että toiminta on lakisääteinen ja henkilöstöllä on tarvittava tieto ja taito toimia lain edellyttämällä tavalla. Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolanin ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältää henkilöstön palkkakulujen lisäksi koulun toiminnan kannalta keskeisiä määrärahoja (oppikirjat, koulutarvikkeet yms.) Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 340 Varhaiskasvatus, hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska förskolan esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Kotihoidon tuki (lakisääteinen) 357 Toukolan päiväkoti 358 Störsvikin päiväkoti 359 Päivärinteen päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen) 366 Kunnallinen palveluseteli Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahojen keskittäminen varhaiskasvatuksen hallinnon kustannuspaikalle 340 mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen sekä pitkäjänteisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kaluston hankinnan. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä.

17 Sivu 17 Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- sekä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Vapaa-sivistystyön tulosalue Vapaa-sivistystyön tulosalue käsittää kustannuspaikat 360 Kirjastotoiminta 410 Kulttuuritoiminta 420 Liikuntatoiminta 430 Nuorisotyö Vapaan sivistystyön ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on yhteisten toimintatapojen löytäminen. Kulttuuri- nuoriso- ja vapaa-aikatoimen toiminnan kehittäminen on ajankohtainen ja yhteinen tulosalue mahdollistaa kehittämistä ja resurssien tehokkaampaa käyttöä. Kirjastotoiminnan kustannuspaikka sisältää vapaa-aikapäällikön ja kolmen kirjastohoitajan palkkakustannukset sekä kirjastoaineisto-, konttoritarvikkeiden-, koulutus- ja kalustomäärärahoja. Nuorisotoiminnan kustannuspaikka sisältää kahden nuoriso-ohjaajan palkkakustannukset sekä määrärahoja nuorisotoiminnan ylläpitämiseksi. Kulttuuriohjaajan (75%) palkkakustannukset sekä kulttuuriavustuksiin tarkoitetut määrärahat sisältyvät kulttuuritoiminnan kustannuspaikkaan. Liikuntatoiminnan kustannuspaikka sisältää kaluston, rakennuksen ja laitteiston kunnonpidon määrärahat ja avustusmäärärahat yhteisöille jotka tuottavat kuntalaisille liikuntapalveluja. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina kunnanhallituksen antama talousarvion täytäntöönpano-ohje. - Liitteenä 5 on kustannuspaikkojen 310, , 330, , 347, 350, 352, , , 380, 390, 335 käyttösuunnitelmaehdotukset. Valmistelija: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman p ,s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevien kustannuspaikkojen 310, , 330, , , , 380, 390 ja 455 käyttösuunnitelmaehdotukset.

18 Sivu 18 Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen neljäntenä asiakohtana. Esittelijän tämän asiakohdan selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevien kustannuspaikkojen 310, , 330, , , , 380, 390 ja 335 käyttösuunnitelmaehdotukset. Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan. = = = = = = SIVLTK 122 Liite 8 Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 kokouksessaan Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunkin lautakunnan on hyväksyttävä mennessä käyttösuunnitelmansa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisiksi. Kunnanvaltuuston antama nettositova määräraha (euroa) sivistyslautakunnalle vuodelle 2011 on seuraava: Talousarvio2011 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate (nettositova valtuustoon nähden) on kokouksessaan hyväksynyt sivistysosaston vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelman kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia toimielintasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtuustoon nähden sitova on toimielimen toimintakate, eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Sivistyslautakunnan alainen toiminta on jaettu kolmeen tulosalueeseen; opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaa-sivistystyön tu-

19 Sivu 19 losalue. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii sivistystoimiston tulosyksikkö. Sivistyslautakunnan tulee hyväksyä tulosalueiden ja yksikön kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmamuutoksia mikäli toimintatuloissa tai toimintamenoissa tapahtuu huomattavia muutoksia. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus on toimintakate. Sivistystoimiston tulosyksikkö Sivistysosaston tulosyksikkö TA 2011 KS Tuotot Kulut Netto Sivistystoimiston tulosyksikön tuotot ovat suunniteltua isommat ja kulut suunniteltua pienemmät. Sivistystoimiston tulosyksikön toimintakate on näin ollen suunniteltua pienempi. Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää kustannuspaikat 310 Hallinto opetusl/sivistys 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne 335 Muu vapaa sivistystyö Sivistyslautakunnan hallinnon tuotot ovat olleet suunniteltua suuremmat. Tämä johtuu mm. siitä että valtionavustusten saamista ei voi etukäteen ennakoida. Sivistysosasto on saanut valtionavustusta kerhotoimintaan, opetusryhmien pienentämiseksi sekä Perusopetuslain oppilashuollon ja erityisopetuksen muutosten jalkauttamiseksi. Isommat tuotot parantavat toimintakatetta. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut sisältävät suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulupsykologin, koulukuraattorin, kiertävien erityislastentarhaopettajien ja koulu- ja päiväkotiavustajien palkkakustannukset ja koulutusmäärärahat. Sekä tuotot että kulut ovat suunniteltua isommat joten toimintakate huononee. Suurin syy toimintakulujen nousuun on että sivistyslautakunta on hyväksynyt huomattavan avustajaresurssin lisäämisen lukuvuodeksi

20 Sivu 20 Muu oppilashuolto sisältää kunnan koulukuljetuskustannuksia sekä sairaalakouluopetusjaksoja Tuotot ovat suunniteltua suuremmat ja koostuvat kotikuntakorvauksista. Tästä johtuen toimintakate on suunniteltua parempi. Yhteiset koulut sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa n kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. Ruotsinkieliset yläkoulupalvelut kunta ostaa Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta.. Helsingin kaupungilta, Espoon kaupungilta ja Raaseporin kaupungilta kunta ostaa vammaisten ostopalveluita. Erityisoppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät kustannuksiin. Kotikuntakorvauksia on tiliöity virheellisesti yhteiset koulut kustannuspaikalle, kirjanpitäjä tekee korjauksen ja siirtää ne muu oppilashuollon kustannuspaikalle.. Toimintakate paranee koska tuotot ovat suunniteltua isompia ja kulut suunnitelman mukaiset. Kansalaisopistot - ei käyttösuunnitelmamuutoksia. Kansalaisopistot laskuttavat vuoden 2011 maksut vuoden 2012 alussa. Logistiikan kustannuspaikka sisältää henkilöliikennelogistikon palkka ja matkustuskustannukset. Elokuusta 2011 Länsi- Uudenmaan kuntien yhteinen hanke päättyi ja henkilöliikennelogistikko siirtyi Lohjan kaupungin palveluun. n kunta ostaa henkilöliikennelogistikon palveluita Lohjan kaupungilta. Sekä tuotot että kulut ovat suunniteltua pienemmät, toimintakate suunniteltua huonompi. Joukkoliikenteen kustannuspaikan määrärahoista tuetaan kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikennettä. Tuotot ovat suunniteltua pienemmät ja kulut suunniteltua isommat. Tuotot koostuvat valtionavustuksista. Kulut ovat suunniteltua suuremmat mm. johtuen siitä että n kunta yhdessä Lohjan kaupungin ja Karjalohjan kunnan kanssa ostivat linjaliikennevuoroja kesäkuukausiksi. Muu vapaa sivistystyön kustannuspaikan näyttävät taulukossa suunniteltua isommilta mutta kansalaisopiston maksuja on virheellisen tiliöinnin takia maksettu tältä kustannuspaikalta. Tältä kustannuspaikalta maksetaan Lohjan Musiikkiopiston oppilasmaksuja sekä avustuksia mm. n Musiikkiyhdistykselle. Käyttösuunnitelmamuutosta ei tarvitse tehdä Opetuksen tulosalue Opetuksen tulosalue TA 2011 KS Tuotot Kulut Netto

21 Sivu 21 Opetuksen tulosalueen tuotot ovat suunniteltua isommat ja kulut suunniteltua isommat. Opetuksen tulosalueen toimintakate on suunniteltua pienempi. Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu Aleksis Kiven koulun tuotot ovat suunniteltua isommat. Tämä johtuu siitä että koulu on saanut valtioavustuksia kerhotoimintaan ja Comenius kansainväliseen toimintaan. Kulut ovat myös suunniteltua isommat ja johtuu mm. siitä että kunnalla ei oli projektikohtaisia tilejä kulut menevät käyttötaloudesta. Aleksis Kiven koululle perustettiin syksyllä 2011 valmistavaa opetusta antava opetusryhmä ja henkilökuluja ei ollut huomioitu talousarvioon Toimintakate tulee kuitenkin olemaan suunniteltua parempi. Sjundeå svenska skolanin tuotot ovat suunniteltua isommat. Syynä valtionavustuksia kerhotoiminnan kehittämiseksi, opetusryhmien pienentämiseksi sekä Comenius kansainväliseen toimintaan. Toimintakulut näyttävät pysyvän suunnitelman mukaisina ja toimintakate tulee olemaan suunniteltua parempi. Päivärinteen koulun tuotot ovat suunniteltua isommat, Syy tähän on myön netyt valtionavustukset kerhotoiminnan kehittämiseksi ja opetusryhmien pienentämiseksi. Toimintakulut ovat suunniteltua pienemmät. Toimintakate tulee olemaan suunniteltua parempi Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 340 Varhaiskasvatus, hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska förskolan esiopetus 355 Perhepäivähoito

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 11 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 12 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 13 Aleksis Kiven koulun apulaisrehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 14 Henkilöstön edustajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 50 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 51 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 52 Päiväkotipalvelujen tarjoajille ja palveluille asetettavat vaatimukset 1.7.2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 100 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 101 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 102 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-9/2011 SIVLTK 103 Muut asiat SIVLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2014 10.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2014 10.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 85 SIVLTK 86 SIVLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen SIVLTK 88

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 4/2010 26.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 4/2010 26.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 60 OPLTK 61 OPLTK 62 OPLTK 63 OPLTK 64 OPLTK 65 OPLTK 66 OPLTK 67 OPLTK 68 OPLTK 69 OPLTK 70 OPLTK 71 OPLTK 72 OPLTK 73 Kokouksen järjestäytyminen Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 26 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 27 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 28 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014 2015 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 29

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Lausunnon antaminen n perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksehdotuksesta SIVLSUOJ

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2011 22.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2011 22.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 94 SIVLTK 95 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 96 Sivistyslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden asettaminen vuodelle 2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 11 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 12 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 13 Aleksis Kiven koulun apulaisrehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 14 Henkilöstön edustajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/2012 19.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/2012 19.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 106 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 107 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 108 Aloite esiopetuksen ja päivähoidon järjestämisestä ssa SIVLTK 109 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 11 SIVLTK 12 SIVLTK 13 SIVLTK 14 SIVLTK 15 SIVLTK 16 SIVLTK 17 SIVLTK 18 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistystoimen hallinnoimien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 22

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/2014 20.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/2014 20.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 21 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 22 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 23 Lausunnon antaminen sivistyslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2015 SIVLSUOJ

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 12 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 13 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 14 Lausunnon antaminen n kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmasta SIVLSUOJ 15 Esiopetuksen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtajan 10.1.2012 ottaman Päivärinteen rehtorin päätöksen 20.12.2011 40 käsittely

Sivistystoimenjohtajan 10.1.2012 ottaman Päivärinteen rehtorin päätöksen 20.12.2011 40 käsittely nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 95 Sivistyslautakunta 24.10.2017 AIKA 24.10.2017 klo 18.30 PAIKKA Narvan koulun ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 SIVLTK 7 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/2013 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/2013 12.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 60 SIVLTK 61 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 62 Aleksis Kiven koulun tuntikehyksen muuttaminen lukuvuodeksi 2013-2014 SIVLTK

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen Sivltk

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2012 16.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2012 16.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 58 SIVLTK 59 SIVLTK 60 SIVLTK 61 SIVLTK 62 SIVLTK 63 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Sivistsyslautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.04.2011 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 50 SIVLTK 51 SIVLTK 52 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Päiväkotipalvelujen tarjoajille ja palveluille asetettavat vaatimukset 1.7.2012

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 73 SIVLTK 74 SIVLTK 75 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Tarkastuslautakunnan 14.5.2012 laatiman n kunta Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 12/2011 17.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 12/2011 17.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 108 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 109 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 110 Valtuustoaloite koskien edellytysten selvittämistä siuntion kunnan liittymiseksi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Sivistyslautakunta 45 29.06.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 9 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 10 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 11 Päivärinteen koulun vararehtorin nimeäminen SIVLSUOJ 12 Päivärinteen koulun henkilöstön

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 58 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 SIVLTK 59 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 20.9.2017 4 Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 7/2017 Aika 29.8.2017 klo 18.02 19.47 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja Isotalo Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun ehdotus vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksymiseksi SIVLSUOJ

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 18 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kettulan päiväkoti Käsiteltävät asiat 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, Lautakuntien huone

No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, Lautakuntien huone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 1.11.2017 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Lautakuntien huone JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj x Heikki

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 9.8.2017 klo 18.36 19.00 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/2015 20.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/2015 20.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 32 SIVLTK 33 SIVLTK 34 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Koulunkäyntiavustajaresurssin jakoperusteet siuntion kunnassa SIVLTK 35 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT Sivistyslautakunta 75 26.09.2017 Sivistyslautakunta 82 09.10.2017 Sivistyslautakunta 4 30.10.2017 4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT SIVLTK 75 Valmistelija:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2010 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 15 16 17 18 19 20 21 Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 58 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 59 Avustajaresurssien lisäämisen tarve lukuvuodelle 2011-2012 SIVLTK 60 Valtuustoaloite

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 5/2010 21.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 5/2010 21.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTKSUOJ 43 Kokouksen järjestäytyminen OPLTKSUOJ 44 Viranhaltijapäätökset tiedoksi OPLTKSUOJ 45 Muutoksia opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanossa OPLTKSUOJ 46

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 5/2013 13.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 5/2013 13.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 40 SIVLTK 41 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 42 Vuoden 2013 käyttösuunnutelman muutos kustannuspaikkojen 335, 410, 420 ja 430

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 19 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 20 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 21 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2011-2012 hyväksyminen SIVLSUOJ 22

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 38 SIVLTK 39 SIVLTK 40 SIVLTK 41 SIVLTK 42 SIVLTK 43 SIVLTK 44 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Vuoden 2012 käyttösuunnitelman muutos

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 7/ SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 58 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 SIVLTK 59 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

ESITYSLISTA 5/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ESITYSLISTA 5/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 87 ESITYSLISTA 5/2017 KOKOUSAIKA klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jyrki Järvinen Anne Joensuu Anne Kniivilä Ann-Helen Mäkelä Juha Niemissalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2013 7.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2013 7.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 SIVLTK 4 SIVLTK 5 SIVLTK 6 SIVLTK 7 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 sisäisen valvonnan

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot