Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 364 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Kuuma-kuntayhteistyön omistajapolitiikan linjausten hyväksyminen Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelma 189 * 373 Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvä Helsingin seudun kaupunkiseutusuunnitelman MAL osio Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotus, lausunto Porvoon kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen, lausunto 192 * 379 Souranto Pirjo, poikkeamishakemusta koskeva lausunto 193 * 382 Ikonen Raimo, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto 194 * 386 Kettunen Terttu, poikkeamishakemusta koskeva lausunto 195 * 389 Ruskeepää Esa ja Veronica, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto Koskitien omakotitonttien luovuttaminen Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen 198 * 394 Osavuosikatsaus Palvelutalon asuntojen vuokran tarkistus Ilmoitusasiat Asia ei ole nähtävissä Kunnanjohtajan vaalin vahvistaminen ja palkasta päättäminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14/2007 Lempinen Tapani puheenjohtaja Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula, poissa Tanner Tuula, poissa Virkki Juha Runolinna Pertti, varajäsen Tuula Rusin tilalla Savolainen Markku, varajäsen Tuula Tannerin tilalla Sivu 364 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Marttila Seija Kaikkonen Timo kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj vt. kunnanjohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokooonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Janhunen ja Keijo Nurmi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Sari Janhunen Keijo Nurmi PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 185 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: Valtuuston tekemien päätösten osalta kunnanhallitus päättää seuraavaa: 46 Ehdotus Pornaisten kunnan hallintosääntöön tehtävästä muutoksesta Otteet: sivistystoimi, Tarja Pietilä 47 Tuomo Hallan ja Pornaisten kunnan välillä laaditun kauppakirjan hyväksyminen Ote lainvoimaisuuden jälkeen Tuomo Hallalle sekä kauppahinnan suoritus, ote kirjanpitoon 48 Hannu Kolehmaisen ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan hyväksyminen Ote lainvoimaisuuden jälkeen Hannu Kolehmaiselle, ote kirjanpitoon 49 Linnunlaulun asemakaava-alueen maankäyttösopimus, K 219, T 9 Otteet: Ensio ja Vilma Löfgren, tekninen toimisto 50 Linnunlaulun asemakaava-alueen maankäyttösopimus, K 219, T 12 ja 13 Otteet: Marja-Liisa Pakkanen, Matti Salonen, tekninen toimisto 51 Linnunlaulun asemakaava-alueen maankäyttösopimus, K 219, T 17 Otteet: Janne Peltonen, tekninen toimisto 52 Linnunlaulun asemakaava-alueen maankäyttösopimus, K 220, T 6 Otteet: Rauha Päivikki/Rauha Olavi, Teemu Paajanen, tekninen toimisto 53 Linnunlaulun asemakaava-alueen maankäyttösopimus, K 220, T 11 ja 12 Otteet: Esa ja Päivi Laurila, tekninen toimisto./..

4 Kunnanhallitus Khall 185./.. 54 Linnunlaulun asemakaava-alueen maankäyttösopimus, K 220, T 13, 16 ja 17 Otteet: Jouko Järvinen ja Pirjo Sahlberg-Järvinen, tekninen toimisto 55 Linnunlaulun asemakaava-alueen esikauppakirja, K 219, T 9 Ote: Ensio ja Vilma Löfgren 56 Linnunlaulun asemakaava-alueen esikauppakirja, K 219, T 12 ja 13 Otteet: Marja-Liisa Pakkanen ja Matti Salonen 57 Linnunlaulun asemakaava-alueen esikauppakirja, K 219, T 17 Ote: Janne Peltonen 58 Linnunlaulun asemakaava-alueen esikauppakirja, K 220, T 6 Otteet: Päivikki Rauha/Olavi Rauha ja Teemu Paajanen 59 Linnunlaulun asemakaava-alueen esikauppakirja, K 220, T 11 ja 12 Ote: Esa ja Päivi Laurila 60 Linnunlaulun asemakaava-alueen esikauppakirja, K 220, T 13, 16 ja 17 Ote: Jouko Järvinen ja Pirjo Sahlberg-Järvinen 61 Linnunlaulu, asemakaava ja asemakaavan muutos Oteet: aluearkkitehti ja tekninen toimisto, Uudenmaan ympäristökeskus Lainvoimaisuuden jälkeen otteet: Uudenmaan maanmittaustoimisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus 62 Asuinpientalojen, erillispientalojen ja Pornaisten Portin yritysalueen tonttien hinnat Otteet: aluearkkitehti, rakennuspäällikkö 63 Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen Ote: tarkastuslautakunta, kirjanpitäjä 64 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 Ote: tarkastuslautakunta, kirjanpitäjä./..

5 Kunnanhallitus Khall 185./.. 65 Henkilöstöraportti vuodelta 2006 Kopio henkilöstöraportista työyksiköihin 66 Vesihuollon kehittäminen Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa Otteet: Mäntsälän ja Pukkilan kunnat, tekninen toimisto 67 Määrärahan esittäminen vuoden 2007 talousarvioon Linnunlaulun asemakaava-alueelta hankittaviin maa-alueisiin Ote: kamreeri, kirjanpito 68 Korkomenojen ja lainanoton ylitys 2006 Otteet: tarkastuslautakunta, kamreeri, kirjanpitäjä 69 Kunnanjohtajan vaali Otteet lähetetty hakijoille , ote palkanlaskentaan Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KUUMA-KUNTAYHTEISTYÖN OMISTAJAPOLITIIKAN LINJAUSTEN HYVÄKSYMINEN Khall 186, liitteet Yhteinen omistajapolitiikka on yksi Kuuma kuntayhteistyön painopistealueista. Kuuma-hallitus on hyväksynyt omistajapolitiikan menettelytapaohjeet. Kunnan- ja kaupunginjohtajat on nimetty toimimaan omistajapolitiikan koordinaattoreina nimetyissä yhteisesti omistetuissa yhteisöissä. Omistajapolitiikan linjaukset on valmisteltu kuluvan kevään aikana ja Kuuma-hallitus on hyväksynyt ne Kuuma-hallitus esittää, että kunnat antavat yhteisöjensä edustajilleen omistajapolitiikan linjausten mukaiset toimintaohjeet. Omistajapolitiikan linjaukset sekä menettelytapaohjeet on toimitettu kunnille käsiteltäväksi ja annettavaksi ohjeena kunnan ao. edustajille. Omistajapolitiikan menettelytavat ohjeella on tarkoitus selkeyttää Kuuma-kuntien yhteistyötä omistajapolitiikan käytännön toteuttamisessa. Ohjeiden mukaan yhteistyö on välttämätöntä kuntien ohjauksen tehostamiseksi. Selkeä konsernijohtaminen on haasteellista jo yksittäisen kunnan sisällä ja haasteet moninkertaistuvat kuntayhteistyössä. Menettelytapaohjeen mukaan omistajapolitiikka toteutetaan seuraavissa yhteisöissä: Yhtiöt: Kuntayhtymät: Sopimus: Kiljavan Sairaala Oy, Adulta Oy, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum ja Sosiaalitaito Hus, uudenmaan erityishuoltopiiri ja Keuda (Laurea) Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Menettelytapaohjeissa todetaan myös, että omistajapoliittisten intressien vuoksi koordinaattori tulisi nimetä myös seuraaviin yhteisöihin: Kiljavan Sairaala Oy, Uudenmaan liitto, Tuusulan seudun vesilaitos Ky ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Ky. Kuuma-yhteistyösopimuksen mukaan Kuuma-parlamentti päättää omistajapolitiikan ja edunvalvonnan linjauksista. Kuuma-parlamentti totesi siirtäessään päätösvaltaa Kuuma-hallitukselle, että vain periaatteelliset ja merkittävät linjaukset käsitellään parlamentissa ja muilta osin päätösvaltaa käyttää Kuuma-hallitus../..

7 Kunnanhallitus Khall 186./.. Kuuma-hallitus hyväksyy omistajapolitiikan kannanotot ja päättää toimenpiteistä, joilla omistajapolitiikkaa toteutetaan. Eri yhteisöjen sitouttaminen Kuuma-yhteistyössä sovittaviin linjauksiin voi tapahtua: - yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai perussopimuksessa - omistajapolitiikan ohjeilla (konserniohjeet) - toimiohjeilla Kuuma aluetta edustaville luottamushenkilöille - yhtiö/yhtymäkokousten päätöksillä - hallituksen valinnalla - osakas- ja muilla sopimuksilla Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää 1. Merkitä liitteen nro 46 mukaiset Kuuma-hallituksen hyväksymät omistajapolitiikan menettelytapaa koskevat ohjeet tiedoksi 2. Hyväksyä liitteenä nro 47 olevat Kuuma-hallituksen esityksen mukaiset omistajapolitiikan linjaukset 3. Antaa nämä ohjeina kunnan edustajille Kuuma-omistajapolitiikkaa toteuttavissa yhteisöissä Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus KUUMA-PALVELUSTRATEGIAN 2015 HYVÄKSYMINEN Khall 187, liite 48 KUUMA-kuntien yhteistyönä on valmisteltu KUUMA-palvelustrategia. yhteinen palvelustrategia perustuu kunkin kunnan omaan palvelustrategiaan ja palvelujen kehittämiselle KUUMA-yhteistyössä asetettuihin tavoitteisiin. Päämääränä yhteistyössä on, että asukkaat voivat käyttää palveluja kuntarajojen estämättä, palvelujen tuottavuutta ja saatavuutta parannetaan, työvoiman saatavuus turvataan sekä sovitaan sellaisista rakenteellisista ratkaisuista, jotka tukevat näiden tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteet toteutetaan vaiheittain. KUUMA-toimintasuunnitelman yhteydessä sovitaan vuosittain palveluyhteistyön valmistelusta. KUUMA-palvelustrategia on myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukainen selvitys palveluyhteistyön kehittämisestä. Kuuma-hallitus on hyväksynyt palvelustrategian kokouksessaan ja esittänyt sen kuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen esityslistalla on erillisinä pykälinä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelma sekä siihen liittyen erillinen MAL osio. Liitteenä nro 48 on Kuuma-hallituksen hyväksymä luonnos KUUMApalvelustrategiaksi Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää KUUMA-palvelustrategian 2015 valtuuston hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin, että selvitetään Sipoon ja Pornaisten kuntien perusturvapalvelujen yhdistäminen.

9 Kunnanhallitus KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA Khall 188, liite 49 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on tullut voimaan Lain 10 :n mukaan jokaisen kunnan on viimeistään annettava valtioneuvostolle selvitys kunnassa puitelain 5 ja 6 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta. Selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta päättää valtuusto. Toimeenpanosuunnitelma annetaan tarkoitusta varten toimitetuilla sähköisillä lomakkeilla. Toimeenpanosuunnitelmaan tulee sisältyä: 1) väestö- ja palvelutarveanalyysi kunnassa vuosille 2015 ja ) kuntalain 65 :n 1 momentissa tarkoitettu kunnan taloussuunnitelma sekä, jos taseen alijäämää ei saada taloussuunnitelman suunnittelukautena katetuksi, kuntalain 65 :n 3 momentissa tarkoitettu toimenpideohjelma 3) suunnitelma siitä, miten kunta käyttää 4 :ssä mainittuja keinoja (kuntarakenteiden ja palvelurakenteiden vahvistaminen) 4) selvitys palveluverkon kattavuudesta 5) suunnitelma kunnan keskeisten toimijoiden järjestämisestä sekä henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä Kunta- ja palvelurakenneuudistus koskettaa eniten pieniä alle asukkaan kuntia. Alle asukkaan kuntien tulee laatia suunnitelma palvelurakenteen vahvistamiseksi siten, että kunta muodostaa yhdessä toisen/toisten kuntien kanssa vähintään asukkaan yhteistoimintaalueen. Ammatillisessa peruskoulutuksessa vastaava väestöpohjatavoite on asukasta. Pornaisten kunnan asukasluku on hieman alle 5000 asukasta. Perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä yhdessä Mäntsälän kunnan kanssa on laadittu selvitystyö, samoin on selvitetty Sipoon ja Pornaisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä yhdessä. Selvitykset käsitellään erikseen ja päätökset asiassa tehdään syyskuun valtuustossa. Ammatillinen peruskoulutus on jo tällä hetkellä järjestetty Keski- Uudenmaan ammattikoulutusyhtymän ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kautta. Toimeenpanosuunnitelma on valmisteltu Kuuma-yhteistyönä, näin on haluttu korostaa sitä vapaaehtoista yhteistyötä, jota kunnat pääkaupunkiseudulla tekevät. Toimeenpanosuunnitelman yhteiset vastukset perustuvat parhaillaan käynnissä olevaan palveluyhteistyön valmisteluun../..

10 Kunnanhallitus Khall 188./.. Kukin kunta lähettää vastauksen sisäasiainministeriölle kysymyksiin ja liittää niihin yhteiset vastaukset valtuustojen päätösten mukaisesti. Liitteenä nro 49 on kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen toimeenpanosuunnitelma. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen toimeenpanosuunnitelman ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄ HELSINGIN SEUDUN KAUPUNKISEUTUSUUNNITELMAN MAL OSIO Khall 189 Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) on neljäntoista Helsingin seudun kunnan johtavien luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin. Yhteistyöhön osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen), KUUMA-kunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä ja Pornainen) ja kuntaryhmä Neloset (Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo). Helsingin seudun yhteistyösopimus astui voimaan Seutuyhteistyön tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. yhteistyö perustuu Helsingin seudun kuntien yhteiseen näkemykseen alueen haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämiseen. Seutuyhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asumisen ja liikenteen neuvottelukunnan, MAL-neuvottelukunnan ja sen valmisteluelimen, MAL-jaoston. Yhteistyössä valmistellaan maankäytön, asumisen ja liikenteen strategia (ensi vaiheessa työstetään kansainvälisen kilpailun pohjalta visio 2050). tällä strategialla haetaan ratkaisuja seudun asuntotuotannon haasteisiin, joukkoliikenteen kehittämiseen, maankäytön kehittämishankkeiden toteuttamisen ja tukea asuntotuotantoon tarvittavien maa-alueiden käyttöön saamiseen. Lisäksi Helsingin seudun yhteistyön puitteissa tehdään PARAS-hankkeen edellyttämää kuntarajat ylittävien palveluiden saatavuuteen kohdistuvaa valmistelutyötä. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 7 :n mukaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien on annettava mennessä valtioneuvostolle suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet. Helsingin seudun yhteistyökokous päätti , että puitelain mukainen kaupunkiseutusuunnitelma laaditaan yhteisesti koko Helsingin seudun 14 kunnan osalta. Helsingin seudun kaupunkiseutusuunnitelmaa, MAL-suunnitelmaa on käsitelty MAL-jaostossa ja MALneuvottelukunnassa sekä uudelleen MAL-jaostossa /..

12 Kunnanhallitus Khall 189./.. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta hyväksyi suunnitelman osaltaan Kaupunkiseutusuunnitelma hyväksyttiin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa ja se on tarkoitus hyväksyä tämän jälkeen saman sisältöisenä Helsingin seudun 14 kunnan ja kaupungin valtuustoissa elokuun loppuun mennessä. Helsingin seudun kaupunkiseutusuunnitelman MAL-osio sisältää kuntien yhteisen vastauksen puitelaissa esitettyihin kysymyksiin. Suunnitelmassa esitetään keinoja, joilla pyritään ratkaisemaan Helsingin seudun asunto-ongelma ja turvaamaan seudun kehityksen kannalta merkittävien liikenneratkaisujen toteuttaminen. Seudulla on tavoitteena tuottaa riittävästi kohtuuhintaisia omistus- ja vuokra-asuntoja, joilla turvataan työvoiman saatavuus ja Helsingin seudun kehittymisen edellytykset. Suunnitelmassa on seudullisena tavoitteena tuottaa vuosittain keskimäärin asuntoa ja tästä 20 % valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Liikenteen osalta on tavoitteena sovittaa yhteen seudun eri liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja niiden pohjalta tehdyt aiesopimukset sekä keskeisten liikennehankkeiden rahoitus ja toteuttaminen. KUUMA kunnat ja kuntaryhmä Neloset ovat esittäneet suunnitelmaan lisäponnen yhteisvastuullisen asuntotuotannon osalta. Lisäponnessa katsotaan, että maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen on kokonaisuus, johon tarvitaan sekä valtion että kuntien sitoutumista päätösten muodossa. Tässä korostuu se, että liikenneratkaisuja ei voi erottaa muista MAL-asioista. Tavoitteena on päättää v aikana MALkokonaisuudesta. Tämän ponnen johdosta Helsingin seudun 14 kunnan johtajat esittivät Helsingin seudun yhteistyökokoukselle kaupunkisuunnitelman MAL-osion hyväksymispäätöksen tekstiin jatkovalmistelulausekkeen Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 20 prosentin tavoitteen tarkempi, kysyntää vastaava sisältö täsmennetään vuoden 2007 loppuun mennessä yhdessä valmisteltavan Helsingin seudun MA 2017 ohjelmassa. Ohjelmassa käsitellään myös asuntotuotannon edellyttämät liikenne- ja palveluinvestoinnit, joiden toteutus vaatii valtion vahvaa sitoutumista ja osallistumista tähän metropolipolitiikan keskeiseen osaan. Tulevaisuudessa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan koko Helsingin seudun yhteisenä hankkeena. Esitys hyväksyttiin../..

13 Kunnanhallitus Khall 189./.. Helsingin seudun kaupunkiseutusuunnitelman liitteenä ovat myös KUUMA kuntien ja kuntaryhmä Nelosten yhteinen MAL-selvitys ja MAL-suunnitelma. MAL-selvityksessä yhdistettiin KUUMAn ja Kuntaryhmä Nelosten nykyiset MAL-strategiat yhdeksi raportiksi. MALsuunnitelma puolestaan konkretisoi MAL-selvityksessä tehtyjä päätöksiä toimenpiteiksi, jotka huomioidaan Helsingin seudun 14 kunnan yhteistyössä. Esityslistan mukana lähetetään Helsingin seudun kaupunkiseutusuunnitelman luonnos , KUUMA kuntien ja kuntaryhmä Nelosten MAL-selvitys ja kopio Helsingin seudun yhteistyökokouksen päätöksestä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää Helsingin seudun kaupunkiseutusuunnitelman MAL-osion valtuuston hyväksyttäväksi. MAL-osio annetaan edelleen valtioneuvostolle kunta- ja palvelurakenneuudistuksen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevana suunnitelmana. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS, LAUSUNTO Khall 190 Maakuntahallituksen päätöksen perusteella Itä-Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksesta mennessä. Pornaisten kunta on lausunut kaavan luonnosvaiheesta kesäkuussa Laaja Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotusmateriaali on nähtävissä ennen kokousta teknisellä osastolla sekä kokouksessa. Aineistoon on mahdollista tutustua myös liiton kotisivuilla osoitteessa Kunnanjohtajan päätösehdotus: Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: Pornaisten kunnan rajoista suurin osa rajautuu Itä-Uudenmaan maakunnan rajoihin; maankäytön yhteensovittaminen maakuntakaavankin tasolla on erityisen tärkeää. Myös liikenneverkolliset ratkaisut nousevat merkittävään asemaan. Pornaisissa vireillä olevat kylien osayleiskaavat, jotka ulottuvat laajasti myös kuntarajoille, on päätetty laatia oikeusvaikutuksettomina. Tavoitteena on saada nämä osayleiskaavat ehdotuksena nähtäville vielä tämän syksyn aikana. Kunnan reuna-alueita on pääasiassa tavoitteena kehittää haja-asutusluonteisina alueina; poikkeuksen muodostaa Järvenpääntien varsi, jossa kunnalla on vireillä laajan yritystoiminnan mahdollistava asemakaava sekä tämän alueen laajennustavoitteet osoitettuna Kirkonkylän osayleiskaavassa. Toteutuessaan alue tulee kasvattamaan liikennevirtoja Pohjois-Paippisten kautta Helsinki-Lahti moottoritielle. Pornaisten kunta on ollut mukana laatimassa KUUMA-kuntien yhteistä ympäristö- ja kehityskuvaa. Kehityskuva palvelee keskinäisen vuorovaikutuksen tiivistämistä ja YTV-alueen kuntien kanssa käytävää jatkuvaa vuoropuhelua. Lisäksi kehityskuva on merkittävä väline suhteutettaessa KUUMA-alueen kehityskysymyksiä koko Helsingin metropolialueen kaupunkipoliittisiin haasteisiin. Edelleen kehityskuvalla pyritään valmistautumaan Uudenmaan liiton koko Uudenmaan kehityskuvan laadintaan, joka on työn alla Uudenmaan liitossa. Sipooseen merkityt kalliokiviaineksenottoalueet (EOk) sijoittuvat aivan Pornaisten kunnan länsirajalle. Pornaisissa asutusta sijoittuu ko. aluetta lähemmäksi kuin Sipoon puolella. Vireillä olevassa eteläisten kylien./..

15 Kunnanhallitus Khall 190./.. osayleiskaavassa on tällä kohdalla lähelle kunnan rajaa määritelty asumisen kannalta edullinen vyöhyke, joka mahdollistaa Jokimäen kylään tukeutuvan asumisen tiivistämisen ja laajentamisen. Louhinnan vaikutukset asutukseen tulee selvittää. Maakuntakaavaan varatut aluerajaukset on oltava sellaiset, että lupamenettelyssä voidaan määritellä riittävät ehdot toiminnasta aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus PORVOON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN, LAUSUNTO Khall 191 Porvoon kaupunki on korvaamassa entisen Porvoon kaupungin ja entisen Porvoon maalaiskunnan rakennusjärjestykset ja uudistamassa ne yhdeksi koko kaupungin aluetta koskevaksi rakennusjärjestykseksi. Uudistamistyö on aloitettu loppuvuodesta 2001 ja työ on edennyt ehdotusvaiheeseen. Porvoon kaupunki pyytää Pornaisten kunnalta lausuntoa naapurikunnan ominaisuudessa; lausunto tulee jättää mennessä. Lausunnon antamiselle on pyydetty lisäaikaa. Porvoon kaupungin rakennusjärjestys on laadittu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa; rakennusjärjestyksen laatimisen apuna on käytetty kuntaliiton mallirakennusjärjestystä. Rakennusjärjestys käsittää runsaan liiteaineiston mm. vähimmäisrakennuspaikkakoon sekä suunnittelutarvealueiden osalta. Porvoon kaupungin rakennusjärjestys sisältää myös perusteluosan. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: Pornaisten kunta on mielenkiinnolla tutustunut uudistamistyön alla olevaan Porvoon kaupungin rakennusjärjestykseen, sillä kunnassa on oman rakennusjärjestyksen uudistaminen vireillä. Pornaisten kunnalla ei ole huomautettavaa Porvoon kaupungin lausunnolla olevaan rakennusjärjestysehdotukseen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus SOURANTO PIRJO, POIKKEAMISHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 192 ASIA Rakentamista koskeva poikkeaminen. Kunnanhallitus antaa lausunnon jätetystä hakemuksesta alueelliselle ympäristökeskukselle; poikkeamisvalta asiassa kuuluu ympäristökeskukselle. HAKIJA Pirjo Souranto Kirkkotie PORNAINEN puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Hevonselkä, Kirkkotie, määräala tilasta Kujanpää II RN:o 3:62, pinta-ala m2 (koko tila ha). Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen rakentaminen (1 asunto, I½ kerrosta, 200 k-m2). Autotalli/varaston rakentaminen (1 kerros, 80 k-m2). Rakentamisrajoitus - Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten: MRL Kielto rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: MRL 72 ja Rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen: MRL 14. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikka soveltuu erinomaisesti jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Ei vaikuta olennaisesti kaavasuunnitelmiin, on jo osayleiskaava-alueella. Aiottu rakennuspaikka ei ulotu rantaan. Rakennuspaikalle on olemassa tieoikeus. Rakennus voidaan helposti liittää jo olemassa olevaan kunnallistekniikkaan. Määräala ei rajoitu rannan välittömään läheisyyteen, vaan rannan ja aiotun rakennuspaikan välissä on jo yksi talo../..

18 Kunnanhallitus Khall 192./.. Naapurien kuuleminen Naapureilla (3 kpl) ei ole huomautettavaa. Aluearkkitehdin lausunto Rakennustoimenpiteenä on uuden asuin- ja talousrakennuksen rakentaminen määräalalle. Tila ei rajoitu Mustijokeen, mutta on sen välittömässä läheisyydessä Kirkonkylän taajama-alueen pohjoispuolella. Määräalan koillispuolelle sijoittuu huoltoasema; määräalan ja joen väliin jää n m2 suuruinen, rakennettu lomarakennuspaikka. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Ohjeellisessa valtuuston vuonna 1993 hyväksymässä Kirkonkylän osayleiskaavassa tila sijoittuu maatalousalueelle, johon liittyy erityisiä ympäristöarvoja (MU), ja jossa alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön eikä alue sovellu maisemakuvan vuoksi rakentamiseen. Rakennetuilla rakennuspaikoilla voidaan suorittaa peruskorjauksia ja vähäisiä laajennuksia. Alueella on vireillä Kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus; osayleiskaavaluonnoksessa tilan alue sisältyy uudelle ja olennaisesti muuttuvalle pientaloalueelle (AP), joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Tila rajoittuu arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alue liittyy lisäksi maakunnallisesti arvokkaaseen Mustijoen kulttuurimaisemaan, jonka alueella tapahtuvassa rakentamisessa on otettava huomioon kulttuurimaiseman ominaispiirteiden vaaliminen. Rakennusjärjestyksessä on määritelty rakentamisen määrästä rantaalueella seuraavaa: Ranta-alueella rakennusten yhteenlaskettu pintaala/kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 200 m2. Rakentamisen määrä poikkeaa rakennusjärjestyksen määräyksestä. Kunnan rakennusjärjestyksessä ei ranta-alueen osalta erotella ympärivuotista asumista ja loma-asumista. Tila sijoittuu hyvin palveluihin, tieverkkoon ja maisemaan nähden. Naapurina oleva huoltoasema ja siihen liittyvä liikennöinti vähentää rakennuspaikan viihtyisyyttä. Hajarakentaminen näin keskeisellä alueella kirkonkylää ja asemakaavaalueen läheisyydessä ei ole järkevää. Vireillä olevan osayleiskaavan viesti on, että alueelle voisi rakentaa tiiviistikin, mutta se ei ole mahdollista yksittäisin luvin, vaan edellyttää asemakaavan laatimista. Tilan jakaminen ja uuden asuinrakennuksen rakentaminen yksittäisellä luvalla./..

19 Kunnanhallitus Khall 192./.. aiheuttaa todennäköisesti haittaa tulevalle kaavoitukselle; alueen mahdollinen lisärakentaminen tai tehokkaampi rakentaminen tulevaisuudessa vaikeutuu. Ko. tilan lisärakentaminen tulisi suunnitella laajemman aluekokonaisuuden käsittävän asemakaavaprosessin kautta. Perustelut Rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemuksen tueksi ei ole erityisiä syitä. Sovelletut oikeusohjeet MRL 14, 38, 72 ja Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus ei puolla poikkeamisen myöntämistä edellä esitetyin perustein. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus IKONEN RAIMO, POIKKEAMIS- JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 193 ASIA Rakentamista koskeva poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Raimo Olavi Ikonen Pihlajatie 8 A HELSINKI puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Laukkoski, Niinipolku 42, tila Käpykallio RN:o 19:121, pinta-ala ha. Rakennustoimenpide Lomarakennuksen laajennus (1 asunto, 1 kerros ja 94 k-m2). Rakentamisrajoitus - Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten: MRL Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja Kielto rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: MRL 72 ja Rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen: MRL 14. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Nykyinen lomarakennus on vanha huvilarakennus, johon on vaikea liittää uusia toimitiloja, jotka johtuvat vesi- ja viemäriliittymän tulosta keväällä Laajennus on tehty niin, että kalliota ei tarvitse ampua ja louhia. Rakennus on yli 80 m rannasta ja ei näy metsän vuoksi järvelle./..

21 Kunnanhallitus Khall 193./.. vaan aukeaa peltomaisemaan. Ei vaikutusta ympäristöön, tiet ovat kunnossa ja vesi ja viemäri tulee ensi vuonna (2008). Naapurit ovat antaneet suostumuksensa syksyllä 2006, joka todettiin riittäväksi tätä uutta hakua varten. Tieyhteydet ovat kunnossa. Minun vastuullani on Niinipolun kunnossapito. Tietä käyttävät 6 taloutta. Vesi- ja viemärijärjestelmä tulee syksyllä kilpailutukseen; valmistuu 2008 aikana. Naapurien kuuleminen Naapureilla (4 kpl) ei ole huomautettavaa. Aluearkkitehdin lausunto Rakennustoimenpiteenä on nykyisen lomarakennuksen (suuruus 117 k- m2) laajennus kiinteästi nivelmäisen eteistilan kautta. Tila rajoittuu Niinijärveen, mutta rakentaminen tapahtuu rakennusjärjestyksen, maaston ja maiseman mukaan riittävän etäälle rantaviivasta puustoisen alueen keskellä. Lähitilojen rakennukset ovat sekä omakotitaloja että lomarakennuksia. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Alueella on vireillä eteläisten kylien osayleiskaava; osayleiskaavaluonnoksessa tilan alue sisältyy rakentuneelle Niinijärven loma-asuntoalueelle. Lomaasuntoalueen kaavamääräyksessä on asetettu ehtoja, joiden täyttyminen mahdollistaa loma-asunnon muuttamisen ympärivuotiseksi. Rakennusjärjestyksessä on määritelty rakentamisen määrästä rantaalueella seuraavaa: Ranta-alueella rakennusten yhteenlaskettu pintaala/kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 200 m2. Hakemuksen mukaisen tilan suuruus ja rakentamisen sijainti tilan alueella kestää rakennusjärjestyksessä esitettyä määrää suuremman rakennusoikeuden. Rakentamisen sopeutuminen ympäristöön ja nykyiseen rakennukseen on ollut mahdollista arvioida hakemuksen liitteenä olevien rakennuslupakuvien pohjalta. Laajennusosan harjakorkeus jää nykyisen rakennuksen harjakorkeutta alemmaksi. Rakennussuunnittelussa on otettu huomioon kahden eri aikakaudelta olevan rakennuksen yhteensovittaminen. Kunnanhallitus on aiemmin käsitellyt poikkeamista tälle tilalle helmikuussa Hanke oli tällöin k-m2 suuruinen ja kahdessa kerroksessa sekä ympärivuotiseen käyttöön; hakemuksen mukainen rakentaminen tulkittiin tällöin uuden asuinrakennuksen rakentamiseksi ja./..

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 9.10.2008 klo 18.30 21.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 29.9.2011 KOKOUSAIKA Keskiviikko 5.10.2011 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kirveskosken koulu Kokouksen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.6.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 10.6.2014 klo 17.40 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 24/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 19/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu seuraava liitenro = 369 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.3.2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Keskiviikko klo Kirveskosken koulu. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. Keskiviikko klo Kirveskosken koulu. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 05/2012 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 9.5.2012 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Keskiviikko 16.5.2012 klo 18.00 20.00 Kirveskosken koulu Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pornaisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pornaisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 4.12.2014 KOKOUSAIKA tiistaina 9.12.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot