Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 ASIANAJOTOIMISTO ADVOKATBYRÅ ATTORNEYS AT LAW

2 Tervetuoa! Asianajotoimisto Astrea Oy on suomaainen asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkaieen korkeatasoista juridista paveua kaikia iikeeämän osa-aueia. Toimipisteemme sijaitsevat aueeisissa kasvukeskuksissa - Hesingissä, Ouussa ja Turussa. Hoidamme asiakkaidemme toimeksiannot asiantuntevasti ja tehokkaasti niin kotimaassa kuin kansainväisestikin - tarjoamme toimivia ratkaisuja ja ajantasaista tietämystä siinä ympäristössä, jossa sitä kuoinkin tarvitaan. Paveuksessamme toimii tää hetkeä noin 20 akimiestä. Oemme resursoineet toimintamme siten, että pystymme vastaamaan myös aajojen ja suuritöisten toimeksiantojen hoitamisesta. Astrea kykenee täyttämään tehokkaasti asiakkaidensa kasvavat tarpeet myös ukomaia. Wecome! Astrea Attorneys at Law Ltd is a renowned Finnish expert organization. Astrea provides its cients with high-quaity ega services in a fieds of business. Our offices are ocated in regiona growth centers in Hesinki, Ouu and Turku. We take care of our cients assignments with expertise and efficiency both nationay and internationay. We offer functiona soutions and up-to-date knowedge in any required environment. Astrea currenty empoys approximatey 20 awyers. With our resources we are abe to perform extensive and time-consuming projects, aso at the internationa eve.

3 OSAAMISALUEEMME AREAS OF EXPERTISE Astrea hauaa aina tarjota asiakkaieen parasta mahdoista paveua. Siksi asianajopaveumme on ammatiisen osaamisen varmistamiseksi ja kehittämiseksi järjestetty eriisiin osaamisaueisiin, joissa eri aoihin perehtyneet asiantuntijamme tarjoavat erityisosaamistaan. Näin eri oikeusaojen asiantuntijamme tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja kehittävät siten jatkuvasti myös henkiökohtaisia taitojaan. Sopimukset ja muut vevoitteet Yhteiskunta perustuu oikeuksien ja niitä vastaavien vevoitteiden verkostoon. Näin on niin iiketoiminnassa kuin muiakin eämänaueia. Oikeuksia ja vevoitteita uodaan sopimuksia ja sitoumuksia. Tämän osaamisaueen akimiehiämme on aaja kokemus ja hyvä perehtyneisyys vevoiteoikeuden juridisiin kysymyksiin. Tämä antaa pohjan muun ohea sie, että akimiehemme osaavat iikeneuvotteussa johdattaa asiaa ja sen sopimista asiakkaamme kannata juridisesti optimaaiseen ja turvaiseen ratkaisuun. Kuoiseenkin asiaan iittyvien juridisten riskien tunnistaminen neuvotteu- ja sopimusvaiheessa on oennaisen tärkeää, jotta riskit kyetään haitsemaan sopimusta tehtäessä. Avustamme asiakkaitamme varsin aaja-aaisesti sopimusjuridiikan eri osa-aueia. Sopimukset iittyvät esimerkiksi seuraaviin oikeudenaoihin: Kiinteistöoikeus Immateriaaioikeus Toimitus- ja hankintasopimukset Rahoitussopimukset Franchising Kauppasopimukset Lahjoitukset Leasingsopimukset Osakassopimukset Rakennussopimukset Saassapitosopimukset Toimeksiantosopimukset Tuotekehityssopimukset Jäeenmyynti- ja muut edustussopimukset At Astrea the cient aways comes first. We want to offer the best possibe taior made service as per the needs and wishes of the cient. Our ega services are divided into different areas of expertise, which aows us to provide in-depth speciaization in a reevant areas of business aw. Lawyers with different backgrounds work cosey together generating mutua benefits and enabing a hands-on approach in every situation. Contracts and Other Obigations Our society is based on a network of rights and corresponding obigations. They are created by contracts and commitments. Our awyers in this area of expertise have extensive experience and thorough knowedge of contract aw. We guide business negotiations and transactions towards a egay optima and safe soution from the cient's point of view. It is essentia to recognize the ega risks at an eary stage during the negotiations and contract drafting in order to manage the risks when concuding contracts. We support our cients in a wide range of contracts. The foowing ist represents the most frequent ones: Rea Estate Law Inteectua Property Rights Deivery and Procurement Agreements Financing Agreements Franchising Purchase and Saes Agreements Donations Leasing Agreements Sharehoders' Agreements Construction Agreements Non-discosure Agreements Commission Agreements Product Deveopment Agreements (R&D) Distribution and Agency Agreements

4 Yhtiöoikeus ja yritysjärjesteyt Liiketoimintaan sisätyy nykyään yhä monimutkaisempi ja enenevä määrä iikeyritysten johdon päätöksiin vaikuttavia akeja ja asetuksia - yhtiöoikeudeiset järjesteyt ovat yeisiä. Merkittäviä juridisia kysymyksiä ovat mm. EU-ainsäädännön sovetuminen sekä immateriaai- ja kipaiuoikeudeiset näkökumat. Esimerkiksi jukisia hankintoja koskevat erityiskysymykset ovat nousseet esie viime vuosina, kun taas työoikeuden aaan kuuuvat säädökset ovat jatkuvasti oeet iikkeenjohdon päätöksiin vaikuttavia seikkoja. Meiä on aaja kokemus yhtiöoikeudeisten asioiden hoitamisesta samoin kuin EU- ja kipaiuoikeudeisesta asioista sisätäen myös jukiset hankinnat. Yritysjärjesteyt, kuten osakekannan kaupat, iiketoimintasiirrot, osakevaihdot ja iikkeenuovutukset ovat merkittävä osa toimintaamme. Tähän osaamisaueeseemme kuuuvat merkittävässä määrin myös kiinteistöihin iittyvät transaktiot. Hyvin usein tärkeä osa transaktioita on niihin iittyvien Due Diigence - tarkastusten suorittaminen. Myös työoikeuden aaan kuuuvat kysymykset sisätyvät osaamiseemme aina yksittäisistä työsopimuksista aajoihin YT-menetteyä vaativiin järjesteyihin. Company Law and Mergers & Acquisitions The decision-making in a company is increasingy infuenced by comprehensive and compex ega reguation. The appicabiity of EU-aw and questions reated to inteectua property rights and competition aw are highy reevant. Whie pubic procurements have gained attention in recent years, reguations of abor aw constanty interact with the decisions made by the management group. Astrea Attorneys at Law Ltd offers extensive experience in issues reated to corporate aw as we as EU and competition aw, incuding pubic procurements. Business transactions are conducted in order to expand the operationa activities and to optimize the structure of the organization. They can be carried out by an acquisition of shares in the target company, by a transfer of business or by a merger or division of a company. We assist our cients in conducting successfu transactions by describing the ega consequences and risks based on thorough ega Due Diigence. Our awyers often participate in rea estate transactions and can provide the cient with extensive tax consuting in respect of any transaction. Our area of expertise aso covers abor aw issues ranging from singe empoyment contracts to extensive arrangements requiring the impementation of cooperation procedures.

5 Verotus Liike-eämän muuttuessa jatkuvasti gobaaimmaksi ovat yritysverojärjestemässä tapahtuvat muutokset yhä tuntuvampia - täöin verotuksen järjestemäisen suunnitteun asema korostuu. Vero-oikeuden osaamisemme avua hoidamme yritysverotukseen ja yritysjärjesteyihin iittyviä kysymyksiä - oipa kyse sitten yritysjärjesteyjen verokysymyksistä tai yksittäisistä vero-oikeudeisista ongemista. Taxation As business operations become increasingy goba they are affected by tax reguations of severa countries. In order to avoid risks and to optimize the profits systematic tax panning must be conducted. Our experts serve cients in questions ranging from genera and day-to-day corporate tax issues to compex business transactions. Riitojen ratkaisu Riitojen ratkaisuun perehtyneiä akimiehiämme on hyvä osaaminen ja aaja kokemus siviiioikeudeisten riita-asioiden ratkaisemisesta. Mikäi asian sovinnoinen ratkaiseminen ei onnistu, on akimiehiämme taitoa ja asennetta riitaisuuksien ratkaisemiseksi myös oikeudenkäyntiteitse. Osaamisaueemme kattaa riitojen ratkaisemisen asiakkaidemme edun turvaavaa tavaa sekä yeisessä tuomioistuimessa että väimiesoikeudessa tai erityistuomioistuimessa. Oikeusprosessissa pyritään aina saavuttamaan asiakkaamme kannata paras mahdoinen opputuos - joko sovinnon tai oikeudenkäyntimenetteyn kautta. Dispute Resoution Our awyers speciaized in dispute resoution have extensive experience and profound knowedge in resoving private aw cases. If a dispute cannot be setted through negotiations our attorneys possess the skis and attitude to sove the matter through ega proceedings. We secure the interests of our cient in court proceedings, in arbitration and in specia court proceedings. The objective of any dispute resoution is to reach the best possibe outcome for the cient either through settement or through ega proceedings.

6 Maksukyvyttömyys Moninaisista syistä johtuen yritystoiminta ei aina onnistukaan suunnitemien mukaisea tavaa. Hyvissä ajoin tehdyn tiannearvion avua toiminta voidaan peastaa joko vapaaehtoisen saneerausmenetteyn tai yrityssaneerausain mukaisen menetteyn avua. Ääritapauksessa saneeraustoimenpiteet eivät riitä ja ajaudutaan konkurssitiaan. Lakimiehiämme on aaja uottamus jukisyhteisöjen, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden yksityisten vekojien joukossa. Lakimiehemme nimetään usein vekojien esityksestä yrityssaneerausten sevittäjäksi ja konkurssipesien pesänhoitajiksi. Insovency Business operations may for severa reasons not work out as panned. However, by criticay anayzing the business operations in time it might be possibe to save the business either by a vountary reorganization or by proceedings in accordance with the Finnish Act on Reorganization of Companies. In the worst case the reorganizations are not sufficient and the company has to be decared bankrupt. Pubic organizations, banks, insurance companies and other private creditors have confidence in our awyers. They are often appointed on the petition of the creditors as administrators for corporate reorganizations and as trustees for bankrupt s estates. Kansainväiset asiat Asianajotoimisto Astrea Oy:ä on pitkä kokemus sekä aaja-aainen osaaminen myös rajat yittävien iikesopimusten neuvotteemisesta ja aatimisesta sekä muiden juridisten järjesteyjen toteuttamisesta. Monipuoisen kieitaitonsa ja aajan kokemuksensa avua akimiehemme pystyvät täysipainoisesti antamaan tukea asiakkaiemme kaikissa kansainväisissä asioissa. Asianajotoimisto Astrea Oy toimii aktiivisena jäsenenä asianajotoimistojen kansainväisessä the Association of Independent European Lawyers -ketjussa. Kaikki ketjun yhteistyötoimistot kuuuvat oman maansa asianajajayhdistykseen ja voivat edustaa omassa maassaan myös meidän asiakkaitamme. Yhteistyötoimistojamme on Euroopassa mm. Begiassa, Espanjassa, Irannissa, Iso-Britanniassa, taiassa, Kreikassa, Portugaissa, Ranskassa, Saksassa ja Tsekin tasavaassa sekä Yhdysvaoissa, Venäjää, Hongkongissa, Kiinassa ja Austraiassa. Toimistoverkostomme ansiosta voimme tarjota päämiehiemme aina ajan tasaa oevaa paikaista tietämystä siinä juridisessa ympäristössä, missä apua kuoinkin tarvitaan. Internationa Issues Astrea Attorneys at Law Ltd has extensive experience and comprehensive knowedge in negotiating and drafting internationa contracts as we as in carrying out other cross-border ega arrangements. Our awyers have exceent anguage skis and are abe to fuy support our cients aso in internationa matters. Astrea Attorneys at Law Ltd is an active member of the internationa network of the Association of Independent European Lawyers. A associated aw offices are members of the bar association of their respective countries and are authorized to represent our cients. Within the EU we have network offices e.g. in Begium, the Czech Repubic, France, Germany, Greece, Ireand, tay, Portuga, Spain and the UK. We aso co-operate with members ocated in Austraia, China, Hong Kong, the USA and Russia. Through our extensive network of offices we can provide our cients with up-to-date oca expertise in the required judicia environment.

7 Toiminnan joustavuus Astrean toiminta perustuu joustavuuteen ja asiakkaiden yksiöisten tarpeiden huomioimiseen. Tarvittaessa voimme tuottaa asiakkaiemme räätäöityjä tuotteita, joista yksi on In-House Lawyer -paveu. IHL-paveu on joustava ja tehokas paveumuoto yrityksie, joiden ei oe tarkoituksenmukaista kasvattaa kiinteitä kuujaan oman akimiehen pakkaamisea tai joiden tarvitsema akiasioiden paveuiden voyymi vaihteee merkittävissä määrin. Hyödyntäessään IHL -paveua yritys maksaa ainoastaan kuoinkin tarvitsemastaan paveusta ja saa siti käyttöönsä Astrean koko aajan henkiöstön erikoisosaamisen juuri sieä ja sioin, kun se sitä tarvitsee. Asiakkaan toiveiden mukaan akimiehemme voi työskenneä joko asiakkaan omissa tioissa tai vieraia sieä tarvittaessa. Fexibe Operations Astrea's operations are based on fexibiity and consideration of our cients' individua needs. We can provide our cient with taiored services such as the In-House Lawyer service. In-House Lawyer (IHL) is a fexibe and efficient service concept for companies who do not find it appropriate to increase their fixed costs by empoying a awyer or whose need for ega services vary greaty. The IHL service aows the company to pay ony for the services it needs at a given time and sti be abe to benefit from the extensive expertise of Astrea's personne anytime, anywhere. Our awyers may according to the preference of the cient either work soey at the cient's premises or merey make visits when necessary.

8 yhteystiedot contact information HELSINKI Pieni Roobertinkatu Hesinki OULU Asemakatu Ouu TURKU Kauppiaskatu Turku te (0) fax (0) te (0) fax (0) te (0) fax (0) Henkiökohtaiset sähköpostiosoitteet: Persona e-mai addresses:

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

S-ryhmäläisten oma valmentaja

S-ryhmäläisten oma valmentaja S-ryhmäläisten oma valmentaja Jollas valmentaa entistä parempiin suorituksiin Jollas Instituutti on S-ryhmän oma oppimis- ja valmennuskeskus. Valmennamme Jollaksessa S-ryhmän kaikkia henkilöstöryhmiä myyjistä

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Käännös) Liite Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Koska Kansainvälisen työjärjestön perustana

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I Välityslausekkeen laadinnasta kansainvälisluontoisissa sopimuksissa I 13 Defensor Legis N:o 1/2008 VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I (Über die Formulierung der Schiedsklausel

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 1 (52) Aika entisen ja tulevan välissä Between old and new TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 26.9.2011 DoTank Helsinki Kimmo Rönkä Francesco Allaix Hilda Kozári Esa Vesmanen 2 (52) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turun yliopiston 2/2014. ? YVV EVVK? Kolmas tehtävä: Yliopistolaisen Viihdyke vai Velvoite s.9. Self-defense for International Faculty s.8.

Turun yliopiston 2/2014. ? YVV EVVK? Kolmas tehtävä: Yliopistolaisen Viihdyke vai Velvoite s.9. Self-defense for International Faculty s.8. T ETEENTEKIJÄ Turun yliopiston 2/2014? YVV EVVK? Kolmas tehtävä: Yliopistolaisen Viihdyke vai Velvoite s.9 Self-defense for International Faculty s.8 Members Puheenjohtajan palsta Pääluottamusmiehen palsta

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot