TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15"

Transkriptio

1 VKL - TU TYÖEHTOSOPIMUS VANHA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ, voimassa saakka SISÄLLYSLUETTELO Sivu 4. LUKU 2 PALKAT JA PALKANMAKSU 2 (voimassa saakka) 4.1 Palkkausmuoto ja palkanmaksuajankohta Vähimmäispalkat Sijaisuus Perehdyttämislisä Osa-aikatyö Provisiopalkkatyö Toimen vaativuustason määrittäminen Toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä TOPA 14 Huom! Vuorotyölisät on siirretty työehtosopimuksen työaikamääräyksiin kohdaksi LUKU 15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15

2 4. LUKU PALKAT JA PALKANMAKSU (voimassa saakka) 4.1 PALKKAUSMUOTO JA PALKANMAKSUAJANKOHTA 1. Palkka määräytyy toimen vaativuustason vähimmäispalkan, henkilökohtaisen kokemuksen ja muiden henkilökohtaisten tekijöiden perusteella. Näitä ovat henkilön kyky, työsuorituksen määrä ja laatu sekä muut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät. 2. Palkka on kuukausipalkka. Palkanmaksukausi on enintään kuukausi. Osa palkasta voidaan sopia maksettavaksi rahanarvoisena luontaisetuna (asunto, auto tms.). Luontaisetujen raha-arvon ja muista muutoksista on sovittava ellei arvon perusteena käytetä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia arvoja. Palkanmaksupäivän ja -tavan muuttamisesta on sovittava viimeistään kuukautta ennen muutoksen toimeenpanoa. 3. Palkka maksetaan säännöllisesti kiinteinä sovittuina palkanmaksupäivinä työsopimuslain mukaisesti (TSL mom.).. 4. Toimihenkilölle annetaan palkkalaskelma ja riittävä selvitys palkan muodostumisen perusteista. 5. Säännöllisen työajan lisäksi tehdystä työstä maksettavat korvaukset suoritetaan korvauksiin oikeuttavaa työtä lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. 4.2 VÄHIMMÄISPALKAT 1. Vähimmäispalkka määräytyy toimen vaativuustason ja kokemuksen perusteella. 2

3 Vähimmäispalkat Kokemusvuodet - 7 v 8-11 v v. 16 v. - euro euro euro euro I pkl 4 b a c b a c b a c II pkl 4 b a c b a c b a c Paikkakunnat luokitellaan kahteen kalleusluokkaan valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti: I Paikkakuntakalleusluokka: Brändö, Eckerö, Enontekiö, Espoo, Finström, Föglö, Geta, Hammarland Helsinki, Houtskari, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Inari, Iniö, Joensuu, Jomala, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kerava, Kirkkonummi, Kittilä, Kolari, Korppoo, Kuhmo, Kuivaniemi, Kumlinge, Kuopio, Kuusamo, Kökar, Lemland, Lumparland, Maarianhamina, Muonio, Nauvo, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ristijärvi, Rovaniemen mlk., Rovaniemi, Salla, Saltvik, Savukoski, Simo, Sodankylä, Sottunga, Sund, Tampere, Tervola, Tornio, Utsjoki, Vaasa, Vantaa, Vårdö ja Ylitornio. 3

4 Kaikki muut kunnat kuuluvat II paikkakuntakalleusluokkaan. 2. Vähimmäispalkat on laskettu 37,5 tunnin viikkotyöajan mukaan. 3. Kokemusvuosikorotukset 3.1 Kokemusvuosiin luetaan toimihenkilön työkokemus ja koulutus. 3.2 Koulutus kerryttää kokemusta seuraavasti: keskikoulu, kauppakoulu ylioppilastutkinto, kauppaopisto korkeakoulututkinto 2 kokemusvuotta 4 kokemusvuotta 6 kokemusvuotta. 3.3 Työkokemus kerryttää kokemusta seuraavasti: Nykyisen työsuhteen kestoaika riippumatta työn luonteesta: palveluksessa oloaika = kokemuskertymä Muiden työnantajien palveluksessa oloaika toimihenkilötehtävissä riippumatta siitä, onko työnantajana ollut teollisuusyritys, kauppa, pankki, julkisyhteisö tms: palveluksessa oloaika = kokemuskertymä. Kokemusta kertyy työsuhteen kestäessä myös sellaisen palkattoman poissaolon ajalta, kuten työehtosopimuksen tarkoittamalta äitiysvapaaja asepalveluksessa oloajalta. Myös toimen hoitoa edesauttava muu kokemus on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon kokemusvuosikertymässä. Osa-aikatyö muun kuin nykyisen työnantajan palveluksessa kerryttää kokemusta vastaavasti työajan suhteellisen osuuden mukaisesti. 3.4 Kokemusvuodet korottavat vaativuustasojen vähimmäispalkkoja seuraavasti: Vähimmäispalkkoja korotetaan 4 %, jos kokemusvuosia on 8 tai yli mutta alle 12. Vähimmäispalkkoja korotetaan 8 %, jos kokemusvuosia on 12 tai yli mutta alle 16. Vähimmäispalkkoja korotetaan 12 %, jos kokemusvuosia on 16 tai yli. 4

5 4. Poikkeukselliset vähimmäispalkat 4.1 Jos työaika oleellisesti poikkeaa 37,5 h/vko, tämä otetaan huomioon vähimmäispalkkavertailussa. 4.2 Noudatettaessa 40-tuntista viikkotyöaikaa korotetaan vähimmäispalkkoja vastaavasti työajan lyhennys huomioon ottaen, eli 2,6 %. 4.3 Alle 18-vuotiaat toimihenkilöt 17 vuotta täyttäneen toimihenkilön vähimmäispalkka on 80 % vaativuustason vähimmäispalkasta. Vastaavasti 16 vuotta täyttäneen toimihenkilön vähimmäispalkka on 70 % vaativuustason vähimmäispalkasta. Tätä vähennyssääntöä ei sovelleta, jos toimihenkilö suorittaa samaa työtä kuin täysi-ikäinen toimihenkilö ja hänellä on työn edellyttämä ammattitaito ja pätevyys eikä hänen työskentelyynsä kohdistu ylityösäännösten lisäksi muita lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia. 4.4 Harjoittelijat Toimihenkilötehtäviin tulevan toisen henkilön ohjauksessa työtä tekevän 18 vuotta täyttäneen toimihenkilön kanssa voidaan sopia korkeintaan vuoden kestävästä harjoitteluajasta, jolloin harjoittelun kuutena ensimmäisenä kuukautena toimihenkilön vähimmäispalkka on 80 % ja seuraavina kuutena kuukautena 90 % nimikkeen vähimmäispalkasta. 4.3 SIJAISUUS 1. Sijaisuuteen liittyvistä työ- ja palkkaehdoista sovitaan ennen sijaisuuden vastaanottamista. 2. Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa (10 työpäivän yhtäjaksoinen ja sen ylittävä sijaisuusaika). Jos sijaisuuskorvauksen maksamisedellytys täyttyy, korvaus maksetaan sijaisuuden alusta lukien. 3. Toimiessaan toisen sijaisena henkilö ei suorita lainkaan omia töitään, vaan tekee pelkästään toisen henkilön töitä. Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää siirtymistä ylempään vaativuustasoon kuuluvan 5

6 henkilön sijaiseksi. Tällöin korvaus on sijaisuustehtävän vaativuustason mukainen palkka. 4. Toimiessaan sijaisena oman toimensa ohella henkilö hoitaa sekä omat työnsä että sijaisuustoimeen kuuluvat työt. Korvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus aiheuttaa merkittäviä muutoksia toimihenkilön tehtävissä. Korvauksen suuruus on % toimihenkilön omasta henkilökohtaisesta palkasta. Soveltamisohje: 1. Yleistä Toimihenkilölle voi syntyä oikeus sijaisuuskorvaukseen hänen hoitaessaan oman toimensa ohessa toisten toimihenkilöiden tehtäviä tai hänen toimiessaan toisten henkilöiden sijaisena. Toimiessaan toisen sijaisena henkilö ei suorita lainkaan omia töitään, vaan tekee pelkästään toisen henkilön töitä. Nämä työt voivat olla luokiteltuja samaan, alempaan tai ylempään vaativuustasoon kuin toimihenkilön omat tehtävät. Toimiessaan oman toimensa ohella henkilö hoitaa sekä omat työnsä että sijaisuustoimeen kuuluvat työt. Nämä voivat olla helpompia, samanarvoisia tai vaativampia kuin toimihenkilön omat tehtävät. 2. Korvauksen maksaminen Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa (10 työpäivän yhtäjaksoinen ja sen ylittävä sijaisuusaika). 2.1 Toiminta sijaisena Toimiessaan sijaisena korvaus maksetaan vain, mikäli sijaisuustehtävät ovat vaativampia kuin toimihenkilön omat tehtävät. Korvauksen suuruutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon mm. kuinka paljon vaativampia tehtävät ovat ja sijaisuuden pituus. Korvauksen maksaminen edellyttää siirtymistä ylempään vaativuustasoon kuuluvan henkilön sijaiseksi. 6

7 2.2 Toiminta oman toimen ohella Toimittaessa sijaisena oman toimen ohella, on korvauksen maksamisen tarpeellisuus ja suuruus vaikeammin määriteltävissä. Korvauksen maksaminen edellyttää tällöin toimihenkilön tehtävissä vastuun ja työmäärän merkittävän lisääntymisen, alaisten lukumäärän selvän kasvamisen. Tämä merkitsee useimmiten sekä työn laadun että määrän olennaista lisääntymistä. Pelkkä työn määrän vähäinen lisäys ei ole olennaista varsinkaan silloin, kun lisätehtävät ovat helpompia kuin henkilön omat tehtävät. Esimerkiksi kesäaikana on otettava huomioon omien tehtävien mahdolliset kausivaihtelut ja niiden vaikutus henkilön kokonaistyömäärään sijaisuuden aikana sekä tehtävien hoitoon kuluva aika. Sopimusmääräys koskee kaikkia sijaisuuksia, jotka täyttävät yllä mainitut edellytykset. Mukaan luetaan myös vuosilomasijaisuudet. 3. Ulkopuolella jäävät sijaisuudet Sijaisuuskorvausta ei tarvitse maksaa esimerkiksi: - alle kahden viikon sairaustapauksen johdosta, - tapauksista, joissa on kysymys toisen tehtävien hoitamisesta tämän ollessa kurssilla tai ollessa muuten vastaavan syyn takia poissa, - tilanteissa, joissa on paikallisesti sovittu, että henkilökohtaisessa palkassa on otettu huomioon myös mahdolliset sijaisuudet. 4. Korvauksen suuruus 4.1 Toiminta sijaisena Sijaiselle maksetaan sijaisuustehtävän vaativuustason mukainen palkka. 4.2 Toiminta oman toimen ohella Sijaisuuskorvauksen suuruus on %. Se lasketaan toimihenkilön omasta henkilökohtaisesta palkasta. Mikäli korvauksen maksamisedellytys täyttyy, se maksetaan sijaisuuden alusta alkaen. 5. Sijaisuudesta sopiminen Sijaisuusjärjestelyjä aiheuttavat useimmiten vuosilomat. Syinä saattavat olla lisäksi äitiyslomat ja vastaavat, asevelvollisuus, kertaus- 7

8 harjoitukset, matkakomennukset sekä eläkkeelle siirtymisen aiheuttamat tilapäisjärjestelyt. Sijaisuuteen liittyvistä työ- ja palkkaehdoista sovitaan ennen sijaisuuden vastaanottamista. Sijaisuuksista on aina pyrittävä sopimaan hyvissä ajoin etukäteen, jolloin on erityisesti määriteltävä sijaisuuden kestoaika. Pitkäaikaisten poissaolojen aikana toteutettavat järjestelyt on syytä ennakolta todeta niin selvästi, ettei synny epäselvyyttä vastuualueista ja palkkausperusteista. 4.4 PEREHDYTTÄMISLISÄ Perehdyttämis- ja työnopastusohjelman mukaista opastustehtävää suorittavalle toimihenkilölle maksetaan opastukseen käytetyltä ajalta, kuitenkin enintään kolmelta viikolta, 4 %:n suuruinen lisä. Soveltamisohje: 1. Perehdyttämisellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla yritykseen palkattu uusi toimihenkilö tai yrityksessä työtehtävästä toiseen siirtyvä toimihenkilö voi sopeutua uuteen työhönsä, organisaatioon, yritykseen sekä muuhun henkilöstöön. Perehdyttämiseen sisältyy tällöin näiden toimenpiteiden toteutuksen lisäksi myös niiden suunnittelu ja tarkkailu. Perehdyttäminen aloitetaan välittömästi, kun uusi toimihenkilö tulee yrityksen palvelukseen. 2. Työnopastus tarkoittaa uuteen työtehtävään tulevan tai toiseen työtehtävään siirtyvän henkilön valmentamista ja ohjausta suoriutua työtehtävän asettamista vaatimuksista. Työnopastus on työtehtävän teorian ja käytännön opettamista, jossa korostuu työsuojelullisten näkökohtien painottaminen. 3. Työnopastus koskee: - uutta toimihenkilöä työsuhteen alettua, - toimihenkilöä hänen siirtyessään oleellisesti uuteen työtehtävään, - kesäapulaisia ja määräaikaisia toimihenkilöitä erillisen opastusohjelman mukaisesti erityisesti työsuojelun osalta. 4. Jokaista erillistä työnopastustehtävää varten on laadittava kirjallinen opastussuunnitelma, jossa määritellään opastuskohteet ja työnopastukseen käytettävä aika. 8

9 Työnopastus on pääsääntöisesti yksilöllistä. Jos opastettavia on samanaikaisesti useampia, maksetaan tältä ajalta vain yksinkertainen korvaus. 5. Korvausta erikseen nimetylle työnopastajalle maksetaan edellä todettujen periaatteiden pohjalta toimeenpannusta opastuksesta. 4.5 OSA-AIKATYÖ Osa-aikatyötä tekevän toimihenkilön palkan tulee olla oikeassa suhteessa vähimmäispalkkoihin. Palkkaa määriteltäessä on lisäksi otettava huomioon lyhyemmästä työajasta aiheutuvat mahdolliset ylimääräiset kustannukset. Muutoin osa-aikatyötä tekevään toimihenkilöön sovelletaan työehtosopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. 4.6 PROVISIOPALKKATYÖ 1. Provisiopalkkatyö on työ, jossa palkka tai osa siitä on sovittu määräytyväksi muun kuin työhön käytettyyn aikaan sidotun kiinteän kuukausipalkan perusteella. 2. Myös provisiopalkkatyössä palkan määrän tulee olla vähintään toimen vaativuustason mukaisen vähimmäispalkan suuruinen, ja palkankorotusten tulee määrältään vastata kiinteätä kuukausipalkkatyötä tekevien toimihenkilöiden korotuksia. 3. Sovittaessa provisiopalkasta samalla sovitaan yksityiskohtaisesti palkan määräytymiseen liittyvät tekijät. Näitä voivat olla muun muassa myyntitavoite, myytävät tuotteet, myyntialue, myyntimiehen nimetyt asiakkaat, myyntimiehen toimivalta, yksinoikeus, raportointi, toimen vaativuustaso, vähimmäispalkka, takuupalkka, kiinteän palkanosan suuruus, provisio-osuuden erääntymisajankohta ja myyntimiehen vastuu asiakkaan sopimusrikkomuksissa yms. 4. Vuosilomapalkan laskentaperusteena käytetään lomanmääräytymisvuoden keskiansiota. 5. Sairaus- ja äitiysvapaa-ajan palkan laskentaperusteena käytetään 12 edellisen kalenterikuukauden keskiansiota, ellei lyhyemmästä jaksosta ole sovittu. 9

10 6. Kaikki työtehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut korvaa työnantaja, eikä näitä kulukorvauksia lueta palkkaan. 4.7 TOIMEN VAATIVUUSTASON MÄÄRITTÄMINEN 1. Toimesta laaditaan toimenkuvaus. Toimenkuvauksen perusteella toimi sijoitetaan luokituksen mukaiselle vaativuustasolle. 2. Toimenkuvaus on kirjallinen. Se laaditaan työsuhteen alkaessa. Jos työsuhteen alkaessa on vaikeata määrittää uuden toimihenkilön toimenkuvausta ja toimen vaativuustasoa, toimihenkilön kanssa voidaan sopia määräajasta, jonka kuluessa lopullinen toimenkuvaus ja luokitus tulee toteuttaa. Määräaika on enintään kolme kuukautta. 3. Toimenkuvaukseen kirjataan toimen sisältö siten, että siitä hahmottuvat toimen olennaiset osatekijät ja että sen perusteella voidaan päätellä toimen peruspiirteet erityisesti suhteessa yrityksen muihin toimiin. Toimen jakamista tarpeettoman pieniin osatekijöihin on vältettävä. Mikäli toimi sisältää selvästi eritasoisia tai eri tehtäväalueisiin kuuluvia tehtäviä, nämä osat luetellaan toimenkuvauksessa. Alle 5 %:n aikaosuuksia ja työvaiheita ei merkitä toimenkuvaukseen ellei siihen ole erityistä syytä. 4. Toimen vaativuusluokitus. Kaikki sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat toimet luokitellaan. Toimi luokitellaan toimenkuvauksen perusteella asianomaiselle vaativuustasolle. Vaativuustasoja ovat 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a ja 4b. Vaativuusluokitus aloitetaan sijoittamalla toimi karkealuokitustasolle, joita on neljä (1-, 2-, 3- ja 4-taso). Karkealuokituksen jälkeen toimelle määritellään karkealuokituksen sisällä hienoluokitustaso (a, b tai c). Vaativuusluokituksen eteneminen tapahtuu seuraavasti: (1) laaditaan toimenkuvaus (2) se tarkistetaan (3) suoritetaan karkealuokitus (4) suoritetaan hienoluokitus (5) tarkistetaan tulos vertaamalla sitä yrityksen muihin toimiin (6) luokitus kirjataan toimenkuvaukseen. Vaativuusluokitusta suoritettaessa pääpaino pannaan toimenkuvaukseen kokonaisuudessaan ja toimeen kuuluvien tehtävien pääasialliseen jakautumiseen. 10

11 Sen lisäksi otetaan erityisesti huomioon toimen luonteeseen liittyvät sellaiset erityistekijät, kuten tehtävän laaja-alaisuus ja monipuolisuus, vastuu, valmius vaativampiin tehtäviin, kielitaito, poikkeuksellinen rasittavuus ja erityiset olosuhdehaitat. Luokituksen pohjana on yrityksessä suoritettu toimien keskinäisen vaativuuden vertailu. Toimen luokituksen tulee olla oikeassa suhteessa nimikkeistön vastaaviin toimiin ja yrityksen muihin toimiin. 5. Karkealuokitus Karkealuokitus tapahtuu vertaamalla toimenkuvausta kokonaisuutena yleismääritelmiin. Toimi sijoittuu sille tasolle, jonka määritelmää se lähinnä vastaa. Karkealuokituksen yleismääritelmät ovat: Taso 4 Tehtävät ovat vaativampia kuin 3-tasolla. Niissä tarvitaan lisäksi tietoja ja taitoja oman erityistehtävän tai tehtäväalueen hoitamisessa yritysjohdon asettamien tavoitteiden ja esimiehen yleisten ohjeiden puitteissa. Tehtävissä edellytetään ratkaisuja tilanteen vaatimien menettelytapojen valinnassa ilman valmiita ohjeita ja ratkaisumalleja. Taso 3 Tehtävissä vaaditaan erikoistietoja ja -taitoja, jotka on saatu koulutuksella tai työkokemuksella. Tehtävissä tarvitaan yrityksen erilaisten osatoimintojen tuntemusta ja yhdistämiskykyä tai koordinointia yrityksen ulkopuolelle. Harkinta tapahtuu monipuolisen menettelytapasääntöjen tuntemuksen perusteella tai välittömän yleisluontoisen työnjohdon ohjauksessa. Harkintatilanne vaihtelee ja päätöksenteossa tarvitaan omaaloitteista päättelyä, mutta käytännöllä ja menettelytavoilla on kuitenkin selvä esikuva. Taso 2 Tehtävissä tarvitaan harjaantumista koneiden ja työvälineiden käytössä. Työmenetelmät on standardisoitu ja tarkasti määritelty tai ne perustuvat yleisiin työohjeisiin. Tehtävien suorittaminen saattaa edellyttää va- 11

12 lintaa eri työmenetelmien välillä; tehtävät ovat kuitenkin useimmiten toistuvia. Taso 1 Tehtävissä ei tarvitse ammattikoulutusta, mutta työ edellyttää yksinkertaisten työrutiinien ja koneiden sekä laitteiden käytön oppimista. Tehtävät on tarkoin määritetty ja ne suoritetaan yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti tai läheisen työnjohdon alaisuudessa. Tehtävät toistuvat samanlaatuisissa olosuhteissa ja vaativat opittujen asioiden yksinkertaiseen valintaan perustuvan ratkaisun. 6. Hienoluokitus Hienoluokitus tapahtuu vertaamalla kuhunkin karkealuokituspiiriin kuuluvia toimia keskenään. Hienoluokitusmääritelmät ovat: C hoitaa tehtäviä, jotka ovat vaativampia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. B hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. A hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Hienoluokituksessa voidaan erikseen ottaa huomioon myös muita vaativuustekijöitä. Näitä tulee tarvittaessa yrityskohtaisesti määritellä. 7. Erityiset luokitusmääritykset a) Ns. 40 %:n sääntö 40 %:n sääntö on sellaisia luokitustapauksia varten, joissa toimen arvioiminen kokonaisuutena ei ole mahdollista sen sisältämien tehtävien moninaisuudesta tai suurista vaativuuseroista johtuen. 40 %:n sääntöä käytettäessä otetaan huomioon ne toimenkuvauksessa vaativuuden perusteella tärkeysjärjestyksessä luetellut vaativimmat päätehtävät, joiden yhteinen aikaosuus on 40 % ajankäytöstä. Toimen luokitustaso on sama kuin sen päätehtävän taso, missä 40 % ajankäytöstä täyttyy. 40 %:n sään- 12

13 töä voidaan soveltaa joko karkealuokitustason ratkaisemiseksi tai suoraan hienoluokitustason ratkaisemiseksi. b) Yrityskohtainen nimike Mikäli nimikkeistössä (luku 20) ei ole tointa vastaavaa nimikettä, nimike laaditaan työpaikkakohtaisesti. Toimen vaativuustaso sovitaan luokitusjärjestelmän avulla. Sovittaessa voidaan poiketa nimikkeistön mukaisesta esimerkkiluokituksesta, mikäli toimen tehtävien vaativuus eroaa nimikkeistön lähinnä vastaavasta toimesta ja sen vaativuustasosta. c) Nelostason toimet Toimet luokitellaan hienoluokitustasoille 4a ja 4b toimien keskinäisen vaativuuden perusteella siten, että vaativammat toimet sijoitetaan 4b-tasolle ja muut toimet 4a-tasolle. Ohjeena on, että noin kolmasosa nelostason toimista luokitellaan tasolle 4b ja noin kaksi kolmasosaa tasolle 4a, jollei yrityksen koko tai erityisluonne aiheuta toisenlaista jakautumaa. Nelostason toimien monimuotoisuuden vuoksi nimikkeistössä on kuvattu vain joitakin kustannusalan ja atk-nimikkeitä. Näiden lisäksi nelostasolle kuuluvina viitenimikkeinä voidaan pitää muun muassa seuraavia toimia: Hallinnolliset toimet: tulkkitehtävät, henkilöstöasianhoitaja, koulutuspäällikkö, kuljetuspäällikkö. Markkinointiin liittyvät toimet: markkinointipäällikkö, ilmoituspäällikkö, piiripäällikkö, kenttäpäällikkö, suoramyyntipäällikkö, levikkipäällikkö, mainospäällikkö, tiedotuspäällikkö. Taloushallintoon liittyvät toimet: kirjanpitopäällikkö, budjettipäällikkö, laskentapäällikkö, palkkakonttorin esimies jne. Toimen nimi sinänsä ei ole ratkaiseva sijoitettaessa toimia nelostasolle, vaan toimen sisältö. d) Esimiestehtävä Esimiestehtävää määriteltäessä lähtökohtana on yrityksen hallinnollinen organisaatio. Esimiestehtäviä ovat toiminnalliset esimiestehtävät. Toimihenkilö on esimiesasemassa, kun toimeen kuuluu toisiin henkilöihin kohdistuvaa työnjohdollista toimivaltaa. 13

14 Nimikkeistön sisältämien esimiestehtävien lisäksi vastaavia viitenimikkeitä voivat olla esimerkiksi toimistopäällikkö, työryhmän esimies, kirja- ja myyntinäyttelyn hoitaja sekä myyntitarkastaja ja sivukonttorinhoitaja. e) Nokkamiestehtävä Nokkamiehen toimeen kuuluu toisen henkilön työn ohjaus tai opastus ilman vastuuta ohjattavan työsuorituksesta. Nokkamiesasema ei nosta tointa esimiestehtäväksi luokituksessa, mutta asema otetaan huomioon toimihenkilön palkkaa määriteltäessä. 8. Toimenkuvaus laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä työnantajan ja toimihenkilön kesken. Luokitus suoritetaan työnantajan ja luottamusmiehen/toimihenkilön välisenä yhteistyönä. Apunaan he voivat käyttää erityisiä asiantuntijatyöryhmiä. 9. Toimenkuvauksen tulee vastata toimihenkilön kulloistakin työtä. Työn muuttuessa toimenkuvaus tarkistetaan. Kaikki toimenkuvaukset tarkistetaan kerran vuodessa. Jos toimen vaativuus nousee, vaativuustasoa korotetaan seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. 4.8 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TOPA Osana työehtosopimusratkaisua ( ) sovittiin siitä, että VTA:n jäsenyrityksissä voidaan ottaa käyttöön TOPA-palkkausjärjestelmä, siihen perustuva laajempi järjestelmä tai 5-portainen karkealuokitusjärjestelmä, jos siitä paikallisesti sovitaan. Työehtosopimuksen vähimmäispalkkajärjestelmä ei ole voimassa niissä yrityksissä, jotka sopivat edellä tarkoitettujen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotosta. Yrityskohtaisen järjestelmän alin palkka ei kuitenkaan voi alittaa nykyisen palkkausjärjestelmän alinta vähimmäispalkkaa. Kenenkään henkilökohtaista palkkaa ei voida alentaa siirryttäessä uuteen palkkausjärjestelmään. TOPA-palkkausjärjestelmästä on tehty liittojen yhteiset erilliset ohjeet. 14

15 18. LUKU TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ Liittojen välisen työehtosopimuksen 4 luvun 8 :ään perustuva esimerkkinimikkeistö. Toiminimikkeistö jakautuu kahteen osaan; yleiseen nimikkeistöön ja kustannusalan nimikkeistöön. A YLEINEN NIMIKKEISTÖ VAATIVUUSTASO 1 Karkealuokitus Tehtävissä ei tarvitse ammattikoulutusta, mutta työ edellyttää yksinkertaisten työrutiinien ja koneiden sekä laitteiden käytön oppimista. Tehtävät on tarkoin määritetty ja ne suoritetaan yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti tai läheisen työnjohdon alaisuudessa. Tehtävät toistuvat samanlaatuisissa olosuhteissa ja vaativat opittujen asioiden yksinkertaiseen valintaan perustuvan ratkaisun. Esimerkkinimikkeet Lähetti kuljettaa asiapapereita, sanomia sekä muita lähetyksiä yrityksen sisällä ja/tai ulkopuolella. Postittaja valmistelee lähtevän postin lähetyskuntoon ja suorittaa sen postimaksuleimaamisen ja postimerkittämisen sekä suorittaa postituksen osoitepainokoneella tai vastaavalla. Voi myös suorittaa postitukseen liittyviä valmistelevia toimenpiteitä, kuten osoitteiden kirjoittamista levyille, korteille tai nauhalle, tai osoitenauhojen valmistamista. 15

16 VAATIVUUSTASO 2 Karkealuokitus Tehtävissä tarvitaan harjaantumista koneiden ja työvälineiden käytössä. Työmenetelmät on standardisoitu ja tarkasti määritelty tai ne perustuvat yleisiin työohjeisiin. Tehtävien suorittaminen saattaa edellyttää valintaa eri työmenetelmien välillä; tehtävät ovat kuitenkin useimmiten toistuvia. Hienoluokitus 2 A Hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet ATK-kirjoittaja/tallentaja muuntaa valmiissa tositteissa olevat syöttötiedot tietokoneella käsiteltävissä olevaan muotoon. Tarkistaa työn ja suorittaa tarkistuksen edellyttämät korjaukset. Voi seurata tietojen oikeellisuutta ja täydentää puuttuvia merkintöjä. Asiakaspalvelukonttoristi I ottaa vastaan tilauksia ja/tai rivi-ilmoituksia, osoitteenmuutoksia ja valituksia huolehtien samalla näihin liittyvistä manuaalisista perustoimenpiteistä. Konttoristi I suorittaa konttorissa toistuvia samanlaatuisia tehtäviä, kuten lajittelua, kirjausta, tositteiden tarkistusta, lehtitilausten käsittelyä, ohjeiden mukaan tapahtuvaa yhteenvetojen ja luetteloiden laadintaa. Puhelinvaihteenhoitaja/puhelunvälittäjä yhdistää puheluja yrityksen puhelinvaihteessa tai -keskuksessa antaen neuvoja ja ohjeita sekä voi vastata vaihteen hoidosta. 16

17 Pöytäkirjamerkintä: Puhelinvaihteenhoitajan toimi sijoitetaan vähintään vaativuustasolle 2 B, milloin toimen hoitaminen edellyttää vieraiden kielien käyttämistä. 2 B Hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Asiakaspalvelukonttoristi II suorittaa konttorissa asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä avustaa asiakasta pikkuilmoitusten laadinnassa ja voi avustaa jakelunhoidossa. Konttoristi II seuraa ja suorittaa saatavien perintää annettujen ohjeiden mukaan, tekee laskenta-, lehtitilaus- ym. erittelyjä, voi hoitaa trafiikkia sekä painotuotteiden jälkihinnoittelua annettujen ohjeiden mukaan. Apulaisoperaattori suorittaa ohjeiden mukaan avustavaa työtä atk-konehuoneessa ja käyttää erilaisia oheis-/ympäryslaitteita. Voi osallistua näiden laitteiden tuottaman aineiston jatko- ja jälkikäsittelyyn. Osastosihteeri suorittaa ohjeiden mukaan äidinkielistä kirjeenvaihtoa, kirjoittaa puhtaaksi äidinkielistä tekstiä sanelukoneen mukaan ja käsin tai koneella kirjoitetusta luonnoksesta; voi suorittaa asiapapereiden arkistointia, puhelin- tai muuta asiakaspalvelua ja sentasoisia järjestelytehtäviä kuin kahvitarjoilu muutamalle hengelle. Pöytäkirjamerkintä: Osastosihteeri, joka hoitaa em. monipuolisempia järjestelytehtäviä tai esim. osaston henkilöstöasian hoitoon liittyviä selvityksiä ja/tai erilaisia laskenta- ja tilastotehtäviä, on sijoitettava vähintään vaativuustasoon 2 C. Palkanlaskija I toteuttaa palkanlaskentaa ja -maksua sääteleviä tavanomaisia työehtosopimusmääräyksiä yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan. Kirjoittaa mak- 17

18 sumääräykset kirjoitus- ja avustuspalkkioista ja kortistoi ne, laatii veronpidätystodistukset ja ilmoitukset verottajalle. 2 C Hoitaa tehtäviä, jotka ovat vaativampia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Asiakaspalvelukonttoristi III hoitaa asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä, kuten ilmoitusten ja tilausten hoitoa, voi osallistua lehdenjakajien hankintaan ja suorittaa jakeluun liittyviä tehtäviä, voi toimia konttorinhoitajan sijaisena. Ilmoitustenhoitaja I toimii yrityksen ja ilmoittajan sekä osastojen välisenä yhteyshenkilönä, ottaa vastaan ilmoitusvaraukset ja tarkistaa käsikirjoitukset, suorittaa vertailua, oikaisee mahdolliset käsikirjoitusvirheet, ottaa vastaan valitukset ja sopii mahdollisista hyvityksistä annettujen ohjeiden mukaan, pitää ilmoitusten taitto- ja varauslistaa sekä hoitaa oikovedos- ym. ilmoituspalveluun liittyviä tehtäviä ja avustaa asiakkaita erilaisissa ilmoitusten hoitoon kuuluvissa asioissa. Pöytäkirjamerkintä: Mikäli työ edellyttää esim. erilaisten painomenetelmien tuntemusta, osallistumista lehden taittoon tai ilmoittelua koskevien säännösten hallitsemista, ilmoitustenhoitaja I sijoitetaan vähintään vaativuustasolle 3 A. Mainossihteeri huolehtii yrityksen mainos- ja/tai ilmoitusliikenteestä: - huolehtii ilmoitusvarauksista, aikataulujen noudattamisesta, materiaalin kulusta ilmoitus- tai mainosvälineisiin, vedosliikenteestä sekä laattaja matriisipalvelusta; voi pitää yhteyttä mainostoimistoihin, - vastaa mainosmateriaalia koskeviin tiedusteluihin ja kirjaa mainosmateriaalitilaukset; voi hoitaa yhteisilmoittelua tai mainosmateriaalivarastoa, - tarkistaa ilmoitukset ja mainos- tai ilmoituslaskut sekä kirjaa ne; laskee tuotekohtaisen mainosbudjetin, valvoo sitä sekä suorittaa tarvittavia erittelyjä ja yhteenvetoja; laatii raportteja ja tilastoja, - hoitaa ilmoitusmateriaaliarkistoa, 18

19 - voi kirjoittaa puhtaaksi mainostekstejä, kirjelmiä ja pöytäkirjoja sekä hoitaa kopiointia. Operaattori suorittaa tietokoneajot ja niihin liittyvät osatehtävät ohjeiden mukaisesti tietokonetta ja sen oheislaitteita käyttäen. Palkanlaskija II hoitaa palkkoihin ja muihin etuuksiin liittyviä asioita, selvittelee tulkintakysymyksiä ja huolehtii yleensä niistä velvoitteista, jotka laki ja työehtosopimukset palkanmääräytymiselle asettavat. Reskontranhoitaja hoitaa yrityksen velallis-/velkojareskontran, suorittaa reskontran täsmäyksen, selvittelee havaittuja eroja, tarkistaa kassa-alennuksia, raportoi erääntyneistä saatavista sekä laatii erilaisia reskontrasta saatavia tilastoja ja yhteenvetoja. Pöytäkirjamerkintä: Jos toimeen kuuluu sellaisia laajoja, monipuolisia tai kokonaisvaltaisia jatkotoimenpiteitä kuin esimerkiksi saatavien perintä, saamavekselien hoito tai jonkin sidosryhmän tiliasioiden hoito tai toimi edellyttää harkintatilanteissa itsenäistä arvostelukykyä, se sijoittuu vähintään vaativuustasolle 3 A. VAATIVUUSTASO 3 Karkealuokitus Tehtävissä vaaditaan erikoistietoja ja -taitoja, jotka on saatu koulutuksella ja työkokemuksella. Tehtävissä tarvitaan yrityksen erilaisten osatoimintojen tuntemusta ja yhdistämiskykyä tai koordinointia yrityksen ulkopuolelle. Harkinta tapahtuu monipuolisen menettelytapasääntöjen tuntemuksen perusteella tai välittömän yleisluontoisen työnjohdon ohjauksessa. Harkintatilanne vaihtelee ja päätöksenteossa tarvitaan omaaloitteista päättelyä, mutta käytännöllä ja menettelytavoilla on kuitenkin selvä esikuva. 19

20 Hienoluokitus 3 A Hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Ilmoitusten hoitaja II hoitaa samoja tehtäviä kuin ilmoitusten hoitaja I, mutta tehtävien hoito edellyttää kielitaitoa. Ilmoituskonsultti suunnittelee ja toteuttaa lehden ilmoitustilan myyntiä pitäen yhteyttä henkilökohtaisin käynnein mainostoimistoihin ja muihin asiakkaisiin, avustaa asiakkaita ilmoitussuunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Kassanhoitaja vastaa yrityksen kassan hoidosta ja kassakirjanpidosta. Huolehtii käteisenä tai pankkitilejä käyttäen tapahtuvista maksusuoritteista, kuten esim. laskuista, vekseleistä, lainoista sekä eräissä tapauksissa myös palkoista ja vähennyksistä. Kirjanpitäjä suorittaa meno- ja tulotositteiden tarkastusta ja korjausta, osallistuu väli-, tulos- ja omaisuustaseiden sekä veroilmoitusten laadintaan ja suorittaa erilaisia tilien saldojen, reskontran, tiliotteiden tms. täsmäystoimenpiteitä; voi hoitaa myös kustannuslaskentaa ja budjetointiin liittyviä tehtäviä. Konttoristi III hoitaa kirjanpitoon, budjetointiin ja yleensä laskentatoimeen liittyviä tehtäviä, suorittaa yrityksestä annettavien tietojen selvitystä vero- yms. viranomaisia varten. 3 B Hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. 20

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013

Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013 Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013 Uudet vuosilomasäännökset HTP henkilöstön palkat HTP henkilöstön työaikamääräykset copy Leea Järvinen/ATL 2 Yksityisen opetusalan työehtosopimus 13 Sovelletaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S

T Y Ö E H T O S O P I M U S Viestinnän Keskusliitto Suomen Journalistiliitto PAIKALLISRADIOISSA TYÖSKENTELEVIÄ TOIMITUKSELLISIA TOIMIHENKILÖITÄ koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S 30.10.2007-30.9.2009 T Y Ö E H T O S O P I M U S

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 SUOMEN LÄHKAUPAN MYYMÄLÄ- JA MYYNTPÄÄLLKÖDEN TYÖEHTOSOPMUS SSÄLLYS 1 SOPMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 TYÖEHDOT... 3 Toimihenkilön

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi Maa- ja metsätalousministeriö Columbus- palkkausjärjestelmä Osa I: Vaativuusarviointi 2004 28.1.2014 muutettu kohtaa 3.2., voimaan 1.4.2014 Sisällysluettelo Ydinosaaminen Osaamisen monipuolisuus tai laajuus

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 MaRa 1.2.2012 1 MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 1. Yleistä Työehtosopimuskausi on 1.4.2012 30.4.2014. Sopimus sisältää 1.4.2012 voimaan tulevan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta lihan ja vuodelta 2014 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus. Työryhmän työn perusta

Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus. Työryhmän työn perusta Teknologiateollisuus, SKOL, Pro, YTN 1 (5) Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus Työryhmän työn perusta Työehtosopimusten

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 Varhaiskasvatuksen palkkauksesta ja työajasta Varhaiskasvatuksen Alueasiamies palvelupäällikkö Seppo Heinonen seppo.heinonen@seinajoki.fi 044 550 2043 Susanne Wickström susanne.wickstrom@kokkola.fi

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013 695/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot