TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15"

Transkriptio

1 VKL - TU TYÖEHTOSOPIMUS VANHA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ, voimassa saakka SISÄLLYSLUETTELO Sivu 4. LUKU 2 PALKAT JA PALKANMAKSU 2 (voimassa saakka) 4.1 Palkkausmuoto ja palkanmaksuajankohta Vähimmäispalkat Sijaisuus Perehdyttämislisä Osa-aikatyö Provisiopalkkatyö Toimen vaativuustason määrittäminen Toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä TOPA 14 Huom! Vuorotyölisät on siirretty työehtosopimuksen työaikamääräyksiin kohdaksi LUKU 15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15

2 4. LUKU PALKAT JA PALKANMAKSU (voimassa saakka) 4.1 PALKKAUSMUOTO JA PALKANMAKSUAJANKOHTA 1. Palkka määräytyy toimen vaativuustason vähimmäispalkan, henkilökohtaisen kokemuksen ja muiden henkilökohtaisten tekijöiden perusteella. Näitä ovat henkilön kyky, työsuorituksen määrä ja laatu sekä muut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät. 2. Palkka on kuukausipalkka. Palkanmaksukausi on enintään kuukausi. Osa palkasta voidaan sopia maksettavaksi rahanarvoisena luontaisetuna (asunto, auto tms.). Luontaisetujen raha-arvon ja muista muutoksista on sovittava ellei arvon perusteena käytetä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia arvoja. Palkanmaksupäivän ja -tavan muuttamisesta on sovittava viimeistään kuukautta ennen muutoksen toimeenpanoa. 3. Palkka maksetaan säännöllisesti kiinteinä sovittuina palkanmaksupäivinä työsopimuslain mukaisesti (TSL mom.).. 4. Toimihenkilölle annetaan palkkalaskelma ja riittävä selvitys palkan muodostumisen perusteista. 5. Säännöllisen työajan lisäksi tehdystä työstä maksettavat korvaukset suoritetaan korvauksiin oikeuttavaa työtä lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. 4.2 VÄHIMMÄISPALKAT 1. Vähimmäispalkka määräytyy toimen vaativuustason ja kokemuksen perusteella. 2

3 Vähimmäispalkat Kokemusvuodet - 7 v 8-11 v v. 16 v. - euro euro euro euro I pkl 4 b a c b a c b a c II pkl 4 b a c b a c b a c Paikkakunnat luokitellaan kahteen kalleusluokkaan valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti: I Paikkakuntakalleusluokka: Brändö, Eckerö, Enontekiö, Espoo, Finström, Föglö, Geta, Hammarland Helsinki, Houtskari, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Inari, Iniö, Joensuu, Jomala, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kerava, Kirkkonummi, Kittilä, Kolari, Korppoo, Kuhmo, Kuivaniemi, Kumlinge, Kuopio, Kuusamo, Kökar, Lemland, Lumparland, Maarianhamina, Muonio, Nauvo, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ristijärvi, Rovaniemen mlk., Rovaniemi, Salla, Saltvik, Savukoski, Simo, Sodankylä, Sottunga, Sund, Tampere, Tervola, Tornio, Utsjoki, Vaasa, Vantaa, Vårdö ja Ylitornio. 3

4 Kaikki muut kunnat kuuluvat II paikkakuntakalleusluokkaan. 2. Vähimmäispalkat on laskettu 37,5 tunnin viikkotyöajan mukaan. 3. Kokemusvuosikorotukset 3.1 Kokemusvuosiin luetaan toimihenkilön työkokemus ja koulutus. 3.2 Koulutus kerryttää kokemusta seuraavasti: keskikoulu, kauppakoulu ylioppilastutkinto, kauppaopisto korkeakoulututkinto 2 kokemusvuotta 4 kokemusvuotta 6 kokemusvuotta. 3.3 Työkokemus kerryttää kokemusta seuraavasti: Nykyisen työsuhteen kestoaika riippumatta työn luonteesta: palveluksessa oloaika = kokemuskertymä Muiden työnantajien palveluksessa oloaika toimihenkilötehtävissä riippumatta siitä, onko työnantajana ollut teollisuusyritys, kauppa, pankki, julkisyhteisö tms: palveluksessa oloaika = kokemuskertymä. Kokemusta kertyy työsuhteen kestäessä myös sellaisen palkattoman poissaolon ajalta, kuten työehtosopimuksen tarkoittamalta äitiysvapaaja asepalveluksessa oloajalta. Myös toimen hoitoa edesauttava muu kokemus on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon kokemusvuosikertymässä. Osa-aikatyö muun kuin nykyisen työnantajan palveluksessa kerryttää kokemusta vastaavasti työajan suhteellisen osuuden mukaisesti. 3.4 Kokemusvuodet korottavat vaativuustasojen vähimmäispalkkoja seuraavasti: Vähimmäispalkkoja korotetaan 4 %, jos kokemusvuosia on 8 tai yli mutta alle 12. Vähimmäispalkkoja korotetaan 8 %, jos kokemusvuosia on 12 tai yli mutta alle 16. Vähimmäispalkkoja korotetaan 12 %, jos kokemusvuosia on 16 tai yli. 4

5 4. Poikkeukselliset vähimmäispalkat 4.1 Jos työaika oleellisesti poikkeaa 37,5 h/vko, tämä otetaan huomioon vähimmäispalkkavertailussa. 4.2 Noudatettaessa 40-tuntista viikkotyöaikaa korotetaan vähimmäispalkkoja vastaavasti työajan lyhennys huomioon ottaen, eli 2,6 %. 4.3 Alle 18-vuotiaat toimihenkilöt 17 vuotta täyttäneen toimihenkilön vähimmäispalkka on 80 % vaativuustason vähimmäispalkasta. Vastaavasti 16 vuotta täyttäneen toimihenkilön vähimmäispalkka on 70 % vaativuustason vähimmäispalkasta. Tätä vähennyssääntöä ei sovelleta, jos toimihenkilö suorittaa samaa työtä kuin täysi-ikäinen toimihenkilö ja hänellä on työn edellyttämä ammattitaito ja pätevyys eikä hänen työskentelyynsä kohdistu ylityösäännösten lisäksi muita lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia. 4.4 Harjoittelijat Toimihenkilötehtäviin tulevan toisen henkilön ohjauksessa työtä tekevän 18 vuotta täyttäneen toimihenkilön kanssa voidaan sopia korkeintaan vuoden kestävästä harjoitteluajasta, jolloin harjoittelun kuutena ensimmäisenä kuukautena toimihenkilön vähimmäispalkka on 80 % ja seuraavina kuutena kuukautena 90 % nimikkeen vähimmäispalkasta. 4.3 SIJAISUUS 1. Sijaisuuteen liittyvistä työ- ja palkkaehdoista sovitaan ennen sijaisuuden vastaanottamista. 2. Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa (10 työpäivän yhtäjaksoinen ja sen ylittävä sijaisuusaika). Jos sijaisuuskorvauksen maksamisedellytys täyttyy, korvaus maksetaan sijaisuuden alusta lukien. 3. Toimiessaan toisen sijaisena henkilö ei suorita lainkaan omia töitään, vaan tekee pelkästään toisen henkilön töitä. Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää siirtymistä ylempään vaativuustasoon kuuluvan 5

6 henkilön sijaiseksi. Tällöin korvaus on sijaisuustehtävän vaativuustason mukainen palkka. 4. Toimiessaan sijaisena oman toimensa ohella henkilö hoitaa sekä omat työnsä että sijaisuustoimeen kuuluvat työt. Korvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus aiheuttaa merkittäviä muutoksia toimihenkilön tehtävissä. Korvauksen suuruus on % toimihenkilön omasta henkilökohtaisesta palkasta. Soveltamisohje: 1. Yleistä Toimihenkilölle voi syntyä oikeus sijaisuuskorvaukseen hänen hoitaessaan oman toimensa ohessa toisten toimihenkilöiden tehtäviä tai hänen toimiessaan toisten henkilöiden sijaisena. Toimiessaan toisen sijaisena henkilö ei suorita lainkaan omia töitään, vaan tekee pelkästään toisen henkilön töitä. Nämä työt voivat olla luokiteltuja samaan, alempaan tai ylempään vaativuustasoon kuin toimihenkilön omat tehtävät. Toimiessaan oman toimensa ohella henkilö hoitaa sekä omat työnsä että sijaisuustoimeen kuuluvat työt. Nämä voivat olla helpompia, samanarvoisia tai vaativampia kuin toimihenkilön omat tehtävät. 2. Korvauksen maksaminen Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa (10 työpäivän yhtäjaksoinen ja sen ylittävä sijaisuusaika). 2.1 Toiminta sijaisena Toimiessaan sijaisena korvaus maksetaan vain, mikäli sijaisuustehtävät ovat vaativampia kuin toimihenkilön omat tehtävät. Korvauksen suuruutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon mm. kuinka paljon vaativampia tehtävät ovat ja sijaisuuden pituus. Korvauksen maksaminen edellyttää siirtymistä ylempään vaativuustasoon kuuluvan henkilön sijaiseksi. 6

7 2.2 Toiminta oman toimen ohella Toimittaessa sijaisena oman toimen ohella, on korvauksen maksamisen tarpeellisuus ja suuruus vaikeammin määriteltävissä. Korvauksen maksaminen edellyttää tällöin toimihenkilön tehtävissä vastuun ja työmäärän merkittävän lisääntymisen, alaisten lukumäärän selvän kasvamisen. Tämä merkitsee useimmiten sekä työn laadun että määrän olennaista lisääntymistä. Pelkkä työn määrän vähäinen lisäys ei ole olennaista varsinkaan silloin, kun lisätehtävät ovat helpompia kuin henkilön omat tehtävät. Esimerkiksi kesäaikana on otettava huomioon omien tehtävien mahdolliset kausivaihtelut ja niiden vaikutus henkilön kokonaistyömäärään sijaisuuden aikana sekä tehtävien hoitoon kuluva aika. Sopimusmääräys koskee kaikkia sijaisuuksia, jotka täyttävät yllä mainitut edellytykset. Mukaan luetaan myös vuosilomasijaisuudet. 3. Ulkopuolella jäävät sijaisuudet Sijaisuuskorvausta ei tarvitse maksaa esimerkiksi: - alle kahden viikon sairaustapauksen johdosta, - tapauksista, joissa on kysymys toisen tehtävien hoitamisesta tämän ollessa kurssilla tai ollessa muuten vastaavan syyn takia poissa, - tilanteissa, joissa on paikallisesti sovittu, että henkilökohtaisessa palkassa on otettu huomioon myös mahdolliset sijaisuudet. 4. Korvauksen suuruus 4.1 Toiminta sijaisena Sijaiselle maksetaan sijaisuustehtävän vaativuustason mukainen palkka. 4.2 Toiminta oman toimen ohella Sijaisuuskorvauksen suuruus on %. Se lasketaan toimihenkilön omasta henkilökohtaisesta palkasta. Mikäli korvauksen maksamisedellytys täyttyy, se maksetaan sijaisuuden alusta alkaen. 5. Sijaisuudesta sopiminen Sijaisuusjärjestelyjä aiheuttavat useimmiten vuosilomat. Syinä saattavat olla lisäksi äitiyslomat ja vastaavat, asevelvollisuus, kertaus- 7

8 harjoitukset, matkakomennukset sekä eläkkeelle siirtymisen aiheuttamat tilapäisjärjestelyt. Sijaisuuteen liittyvistä työ- ja palkkaehdoista sovitaan ennen sijaisuuden vastaanottamista. Sijaisuuksista on aina pyrittävä sopimaan hyvissä ajoin etukäteen, jolloin on erityisesti määriteltävä sijaisuuden kestoaika. Pitkäaikaisten poissaolojen aikana toteutettavat järjestelyt on syytä ennakolta todeta niin selvästi, ettei synny epäselvyyttä vastuualueista ja palkkausperusteista. 4.4 PEREHDYTTÄMISLISÄ Perehdyttämis- ja työnopastusohjelman mukaista opastustehtävää suorittavalle toimihenkilölle maksetaan opastukseen käytetyltä ajalta, kuitenkin enintään kolmelta viikolta, 4 %:n suuruinen lisä. Soveltamisohje: 1. Perehdyttämisellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla yritykseen palkattu uusi toimihenkilö tai yrityksessä työtehtävästä toiseen siirtyvä toimihenkilö voi sopeutua uuteen työhönsä, organisaatioon, yritykseen sekä muuhun henkilöstöön. Perehdyttämiseen sisältyy tällöin näiden toimenpiteiden toteutuksen lisäksi myös niiden suunnittelu ja tarkkailu. Perehdyttäminen aloitetaan välittömästi, kun uusi toimihenkilö tulee yrityksen palvelukseen. 2. Työnopastus tarkoittaa uuteen työtehtävään tulevan tai toiseen työtehtävään siirtyvän henkilön valmentamista ja ohjausta suoriutua työtehtävän asettamista vaatimuksista. Työnopastus on työtehtävän teorian ja käytännön opettamista, jossa korostuu työsuojelullisten näkökohtien painottaminen. 3. Työnopastus koskee: - uutta toimihenkilöä työsuhteen alettua, - toimihenkilöä hänen siirtyessään oleellisesti uuteen työtehtävään, - kesäapulaisia ja määräaikaisia toimihenkilöitä erillisen opastusohjelman mukaisesti erityisesti työsuojelun osalta. 4. Jokaista erillistä työnopastustehtävää varten on laadittava kirjallinen opastussuunnitelma, jossa määritellään opastuskohteet ja työnopastukseen käytettävä aika. 8

9 Työnopastus on pääsääntöisesti yksilöllistä. Jos opastettavia on samanaikaisesti useampia, maksetaan tältä ajalta vain yksinkertainen korvaus. 5. Korvausta erikseen nimetylle työnopastajalle maksetaan edellä todettujen periaatteiden pohjalta toimeenpannusta opastuksesta. 4.5 OSA-AIKATYÖ Osa-aikatyötä tekevän toimihenkilön palkan tulee olla oikeassa suhteessa vähimmäispalkkoihin. Palkkaa määriteltäessä on lisäksi otettava huomioon lyhyemmästä työajasta aiheutuvat mahdolliset ylimääräiset kustannukset. Muutoin osa-aikatyötä tekevään toimihenkilöön sovelletaan työehtosopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. 4.6 PROVISIOPALKKATYÖ 1. Provisiopalkkatyö on työ, jossa palkka tai osa siitä on sovittu määräytyväksi muun kuin työhön käytettyyn aikaan sidotun kiinteän kuukausipalkan perusteella. 2. Myös provisiopalkkatyössä palkan määrän tulee olla vähintään toimen vaativuustason mukaisen vähimmäispalkan suuruinen, ja palkankorotusten tulee määrältään vastata kiinteätä kuukausipalkkatyötä tekevien toimihenkilöiden korotuksia. 3. Sovittaessa provisiopalkasta samalla sovitaan yksityiskohtaisesti palkan määräytymiseen liittyvät tekijät. Näitä voivat olla muun muassa myyntitavoite, myytävät tuotteet, myyntialue, myyntimiehen nimetyt asiakkaat, myyntimiehen toimivalta, yksinoikeus, raportointi, toimen vaativuustaso, vähimmäispalkka, takuupalkka, kiinteän palkanosan suuruus, provisio-osuuden erääntymisajankohta ja myyntimiehen vastuu asiakkaan sopimusrikkomuksissa yms. 4. Vuosilomapalkan laskentaperusteena käytetään lomanmääräytymisvuoden keskiansiota. 5. Sairaus- ja äitiysvapaa-ajan palkan laskentaperusteena käytetään 12 edellisen kalenterikuukauden keskiansiota, ellei lyhyemmästä jaksosta ole sovittu. 9

10 6. Kaikki työtehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut korvaa työnantaja, eikä näitä kulukorvauksia lueta palkkaan. 4.7 TOIMEN VAATIVUUSTASON MÄÄRITTÄMINEN 1. Toimesta laaditaan toimenkuvaus. Toimenkuvauksen perusteella toimi sijoitetaan luokituksen mukaiselle vaativuustasolle. 2. Toimenkuvaus on kirjallinen. Se laaditaan työsuhteen alkaessa. Jos työsuhteen alkaessa on vaikeata määrittää uuden toimihenkilön toimenkuvausta ja toimen vaativuustasoa, toimihenkilön kanssa voidaan sopia määräajasta, jonka kuluessa lopullinen toimenkuvaus ja luokitus tulee toteuttaa. Määräaika on enintään kolme kuukautta. 3. Toimenkuvaukseen kirjataan toimen sisältö siten, että siitä hahmottuvat toimen olennaiset osatekijät ja että sen perusteella voidaan päätellä toimen peruspiirteet erityisesti suhteessa yrityksen muihin toimiin. Toimen jakamista tarpeettoman pieniin osatekijöihin on vältettävä. Mikäli toimi sisältää selvästi eritasoisia tai eri tehtäväalueisiin kuuluvia tehtäviä, nämä osat luetellaan toimenkuvauksessa. Alle 5 %:n aikaosuuksia ja työvaiheita ei merkitä toimenkuvaukseen ellei siihen ole erityistä syytä. 4. Toimen vaativuusluokitus. Kaikki sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat toimet luokitellaan. Toimi luokitellaan toimenkuvauksen perusteella asianomaiselle vaativuustasolle. Vaativuustasoja ovat 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a ja 4b. Vaativuusluokitus aloitetaan sijoittamalla toimi karkealuokitustasolle, joita on neljä (1-, 2-, 3- ja 4-taso). Karkealuokituksen jälkeen toimelle määritellään karkealuokituksen sisällä hienoluokitustaso (a, b tai c). Vaativuusluokituksen eteneminen tapahtuu seuraavasti: (1) laaditaan toimenkuvaus (2) se tarkistetaan (3) suoritetaan karkealuokitus (4) suoritetaan hienoluokitus (5) tarkistetaan tulos vertaamalla sitä yrityksen muihin toimiin (6) luokitus kirjataan toimenkuvaukseen. Vaativuusluokitusta suoritettaessa pääpaino pannaan toimenkuvaukseen kokonaisuudessaan ja toimeen kuuluvien tehtävien pääasialliseen jakautumiseen. 10

11 Sen lisäksi otetaan erityisesti huomioon toimen luonteeseen liittyvät sellaiset erityistekijät, kuten tehtävän laaja-alaisuus ja monipuolisuus, vastuu, valmius vaativampiin tehtäviin, kielitaito, poikkeuksellinen rasittavuus ja erityiset olosuhdehaitat. Luokituksen pohjana on yrityksessä suoritettu toimien keskinäisen vaativuuden vertailu. Toimen luokituksen tulee olla oikeassa suhteessa nimikkeistön vastaaviin toimiin ja yrityksen muihin toimiin. 5. Karkealuokitus Karkealuokitus tapahtuu vertaamalla toimenkuvausta kokonaisuutena yleismääritelmiin. Toimi sijoittuu sille tasolle, jonka määritelmää se lähinnä vastaa. Karkealuokituksen yleismääritelmät ovat: Taso 4 Tehtävät ovat vaativampia kuin 3-tasolla. Niissä tarvitaan lisäksi tietoja ja taitoja oman erityistehtävän tai tehtäväalueen hoitamisessa yritysjohdon asettamien tavoitteiden ja esimiehen yleisten ohjeiden puitteissa. Tehtävissä edellytetään ratkaisuja tilanteen vaatimien menettelytapojen valinnassa ilman valmiita ohjeita ja ratkaisumalleja. Taso 3 Tehtävissä vaaditaan erikoistietoja ja -taitoja, jotka on saatu koulutuksella tai työkokemuksella. Tehtävissä tarvitaan yrityksen erilaisten osatoimintojen tuntemusta ja yhdistämiskykyä tai koordinointia yrityksen ulkopuolelle. Harkinta tapahtuu monipuolisen menettelytapasääntöjen tuntemuksen perusteella tai välittömän yleisluontoisen työnjohdon ohjauksessa. Harkintatilanne vaihtelee ja päätöksenteossa tarvitaan omaaloitteista päättelyä, mutta käytännöllä ja menettelytavoilla on kuitenkin selvä esikuva. Taso 2 Tehtävissä tarvitaan harjaantumista koneiden ja työvälineiden käytössä. Työmenetelmät on standardisoitu ja tarkasti määritelty tai ne perustuvat yleisiin työohjeisiin. Tehtävien suorittaminen saattaa edellyttää va- 11

12 lintaa eri työmenetelmien välillä; tehtävät ovat kuitenkin useimmiten toistuvia. Taso 1 Tehtävissä ei tarvitse ammattikoulutusta, mutta työ edellyttää yksinkertaisten työrutiinien ja koneiden sekä laitteiden käytön oppimista. Tehtävät on tarkoin määritetty ja ne suoritetaan yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti tai läheisen työnjohdon alaisuudessa. Tehtävät toistuvat samanlaatuisissa olosuhteissa ja vaativat opittujen asioiden yksinkertaiseen valintaan perustuvan ratkaisun. 6. Hienoluokitus Hienoluokitus tapahtuu vertaamalla kuhunkin karkealuokituspiiriin kuuluvia toimia keskenään. Hienoluokitusmääritelmät ovat: C hoitaa tehtäviä, jotka ovat vaativampia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. B hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. A hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Hienoluokituksessa voidaan erikseen ottaa huomioon myös muita vaativuustekijöitä. Näitä tulee tarvittaessa yrityskohtaisesti määritellä. 7. Erityiset luokitusmääritykset a) Ns. 40 %:n sääntö 40 %:n sääntö on sellaisia luokitustapauksia varten, joissa toimen arvioiminen kokonaisuutena ei ole mahdollista sen sisältämien tehtävien moninaisuudesta tai suurista vaativuuseroista johtuen. 40 %:n sääntöä käytettäessä otetaan huomioon ne toimenkuvauksessa vaativuuden perusteella tärkeysjärjestyksessä luetellut vaativimmat päätehtävät, joiden yhteinen aikaosuus on 40 % ajankäytöstä. Toimen luokitustaso on sama kuin sen päätehtävän taso, missä 40 % ajankäytöstä täyttyy. 40 %:n sään- 12

13 töä voidaan soveltaa joko karkealuokitustason ratkaisemiseksi tai suoraan hienoluokitustason ratkaisemiseksi. b) Yrityskohtainen nimike Mikäli nimikkeistössä (luku 20) ei ole tointa vastaavaa nimikettä, nimike laaditaan työpaikkakohtaisesti. Toimen vaativuustaso sovitaan luokitusjärjestelmän avulla. Sovittaessa voidaan poiketa nimikkeistön mukaisesta esimerkkiluokituksesta, mikäli toimen tehtävien vaativuus eroaa nimikkeistön lähinnä vastaavasta toimesta ja sen vaativuustasosta. c) Nelostason toimet Toimet luokitellaan hienoluokitustasoille 4a ja 4b toimien keskinäisen vaativuuden perusteella siten, että vaativammat toimet sijoitetaan 4b-tasolle ja muut toimet 4a-tasolle. Ohjeena on, että noin kolmasosa nelostason toimista luokitellaan tasolle 4b ja noin kaksi kolmasosaa tasolle 4a, jollei yrityksen koko tai erityisluonne aiheuta toisenlaista jakautumaa. Nelostason toimien monimuotoisuuden vuoksi nimikkeistössä on kuvattu vain joitakin kustannusalan ja atk-nimikkeitä. Näiden lisäksi nelostasolle kuuluvina viitenimikkeinä voidaan pitää muun muassa seuraavia toimia: Hallinnolliset toimet: tulkkitehtävät, henkilöstöasianhoitaja, koulutuspäällikkö, kuljetuspäällikkö. Markkinointiin liittyvät toimet: markkinointipäällikkö, ilmoituspäällikkö, piiripäällikkö, kenttäpäällikkö, suoramyyntipäällikkö, levikkipäällikkö, mainospäällikkö, tiedotuspäällikkö. Taloushallintoon liittyvät toimet: kirjanpitopäällikkö, budjettipäällikkö, laskentapäällikkö, palkkakonttorin esimies jne. Toimen nimi sinänsä ei ole ratkaiseva sijoitettaessa toimia nelostasolle, vaan toimen sisältö. d) Esimiestehtävä Esimiestehtävää määriteltäessä lähtökohtana on yrityksen hallinnollinen organisaatio. Esimiestehtäviä ovat toiminnalliset esimiestehtävät. Toimihenkilö on esimiesasemassa, kun toimeen kuuluu toisiin henkilöihin kohdistuvaa työnjohdollista toimivaltaa. 13

14 Nimikkeistön sisältämien esimiestehtävien lisäksi vastaavia viitenimikkeitä voivat olla esimerkiksi toimistopäällikkö, työryhmän esimies, kirja- ja myyntinäyttelyn hoitaja sekä myyntitarkastaja ja sivukonttorinhoitaja. e) Nokkamiestehtävä Nokkamiehen toimeen kuuluu toisen henkilön työn ohjaus tai opastus ilman vastuuta ohjattavan työsuorituksesta. Nokkamiesasema ei nosta tointa esimiestehtäväksi luokituksessa, mutta asema otetaan huomioon toimihenkilön palkkaa määriteltäessä. 8. Toimenkuvaus laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä työnantajan ja toimihenkilön kesken. Luokitus suoritetaan työnantajan ja luottamusmiehen/toimihenkilön välisenä yhteistyönä. Apunaan he voivat käyttää erityisiä asiantuntijatyöryhmiä. 9. Toimenkuvauksen tulee vastata toimihenkilön kulloistakin työtä. Työn muuttuessa toimenkuvaus tarkistetaan. Kaikki toimenkuvaukset tarkistetaan kerran vuodessa. Jos toimen vaativuus nousee, vaativuustasoa korotetaan seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. 4.8 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TOPA Osana työehtosopimusratkaisua ( ) sovittiin siitä, että VTA:n jäsenyrityksissä voidaan ottaa käyttöön TOPA-palkkausjärjestelmä, siihen perustuva laajempi järjestelmä tai 5-portainen karkealuokitusjärjestelmä, jos siitä paikallisesti sovitaan. Työehtosopimuksen vähimmäispalkkajärjestelmä ei ole voimassa niissä yrityksissä, jotka sopivat edellä tarkoitettujen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotosta. Yrityskohtaisen järjestelmän alin palkka ei kuitenkaan voi alittaa nykyisen palkkausjärjestelmän alinta vähimmäispalkkaa. Kenenkään henkilökohtaista palkkaa ei voida alentaa siirryttäessä uuteen palkkausjärjestelmään. TOPA-palkkausjärjestelmästä on tehty liittojen yhteiset erilliset ohjeet. 14

15 18. LUKU TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ Liittojen välisen työehtosopimuksen 4 luvun 8 :ään perustuva esimerkkinimikkeistö. Toiminimikkeistö jakautuu kahteen osaan; yleiseen nimikkeistöön ja kustannusalan nimikkeistöön. A YLEINEN NIMIKKEISTÖ VAATIVUUSTASO 1 Karkealuokitus Tehtävissä ei tarvitse ammattikoulutusta, mutta työ edellyttää yksinkertaisten työrutiinien ja koneiden sekä laitteiden käytön oppimista. Tehtävät on tarkoin määritetty ja ne suoritetaan yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti tai läheisen työnjohdon alaisuudessa. Tehtävät toistuvat samanlaatuisissa olosuhteissa ja vaativat opittujen asioiden yksinkertaiseen valintaan perustuvan ratkaisun. Esimerkkinimikkeet Lähetti kuljettaa asiapapereita, sanomia sekä muita lähetyksiä yrityksen sisällä ja/tai ulkopuolella. Postittaja valmistelee lähtevän postin lähetyskuntoon ja suorittaa sen postimaksuleimaamisen ja postimerkittämisen sekä suorittaa postituksen osoitepainokoneella tai vastaavalla. Voi myös suorittaa postitukseen liittyviä valmistelevia toimenpiteitä, kuten osoitteiden kirjoittamista levyille, korteille tai nauhalle, tai osoitenauhojen valmistamista. 15

16 VAATIVUUSTASO 2 Karkealuokitus Tehtävissä tarvitaan harjaantumista koneiden ja työvälineiden käytössä. Työmenetelmät on standardisoitu ja tarkasti määritelty tai ne perustuvat yleisiin työohjeisiin. Tehtävien suorittaminen saattaa edellyttää valintaa eri työmenetelmien välillä; tehtävät ovat kuitenkin useimmiten toistuvia. Hienoluokitus 2 A Hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet ATK-kirjoittaja/tallentaja muuntaa valmiissa tositteissa olevat syöttötiedot tietokoneella käsiteltävissä olevaan muotoon. Tarkistaa työn ja suorittaa tarkistuksen edellyttämät korjaukset. Voi seurata tietojen oikeellisuutta ja täydentää puuttuvia merkintöjä. Asiakaspalvelukonttoristi I ottaa vastaan tilauksia ja/tai rivi-ilmoituksia, osoitteenmuutoksia ja valituksia huolehtien samalla näihin liittyvistä manuaalisista perustoimenpiteistä. Konttoristi I suorittaa konttorissa toistuvia samanlaatuisia tehtäviä, kuten lajittelua, kirjausta, tositteiden tarkistusta, lehtitilausten käsittelyä, ohjeiden mukaan tapahtuvaa yhteenvetojen ja luetteloiden laadintaa. Puhelinvaihteenhoitaja/puhelunvälittäjä yhdistää puheluja yrityksen puhelinvaihteessa tai -keskuksessa antaen neuvoja ja ohjeita sekä voi vastata vaihteen hoidosta. 16

17 Pöytäkirjamerkintä: Puhelinvaihteenhoitajan toimi sijoitetaan vähintään vaativuustasolle 2 B, milloin toimen hoitaminen edellyttää vieraiden kielien käyttämistä. 2 B Hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Asiakaspalvelukonttoristi II suorittaa konttorissa asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä avustaa asiakasta pikkuilmoitusten laadinnassa ja voi avustaa jakelunhoidossa. Konttoristi II seuraa ja suorittaa saatavien perintää annettujen ohjeiden mukaan, tekee laskenta-, lehtitilaus- ym. erittelyjä, voi hoitaa trafiikkia sekä painotuotteiden jälkihinnoittelua annettujen ohjeiden mukaan. Apulaisoperaattori suorittaa ohjeiden mukaan avustavaa työtä atk-konehuoneessa ja käyttää erilaisia oheis-/ympäryslaitteita. Voi osallistua näiden laitteiden tuottaman aineiston jatko- ja jälkikäsittelyyn. Osastosihteeri suorittaa ohjeiden mukaan äidinkielistä kirjeenvaihtoa, kirjoittaa puhtaaksi äidinkielistä tekstiä sanelukoneen mukaan ja käsin tai koneella kirjoitetusta luonnoksesta; voi suorittaa asiapapereiden arkistointia, puhelin- tai muuta asiakaspalvelua ja sentasoisia järjestelytehtäviä kuin kahvitarjoilu muutamalle hengelle. Pöytäkirjamerkintä: Osastosihteeri, joka hoitaa em. monipuolisempia järjestelytehtäviä tai esim. osaston henkilöstöasian hoitoon liittyviä selvityksiä ja/tai erilaisia laskenta- ja tilastotehtäviä, on sijoitettava vähintään vaativuustasoon 2 C. Palkanlaskija I toteuttaa palkanlaskentaa ja -maksua sääteleviä tavanomaisia työehtosopimusmääräyksiä yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan. Kirjoittaa mak- 17

18 sumääräykset kirjoitus- ja avustuspalkkioista ja kortistoi ne, laatii veronpidätystodistukset ja ilmoitukset verottajalle. 2 C Hoitaa tehtäviä, jotka ovat vaativampia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Asiakaspalvelukonttoristi III hoitaa asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä, kuten ilmoitusten ja tilausten hoitoa, voi osallistua lehdenjakajien hankintaan ja suorittaa jakeluun liittyviä tehtäviä, voi toimia konttorinhoitajan sijaisena. Ilmoitustenhoitaja I toimii yrityksen ja ilmoittajan sekä osastojen välisenä yhteyshenkilönä, ottaa vastaan ilmoitusvaraukset ja tarkistaa käsikirjoitukset, suorittaa vertailua, oikaisee mahdolliset käsikirjoitusvirheet, ottaa vastaan valitukset ja sopii mahdollisista hyvityksistä annettujen ohjeiden mukaan, pitää ilmoitusten taitto- ja varauslistaa sekä hoitaa oikovedos- ym. ilmoituspalveluun liittyviä tehtäviä ja avustaa asiakkaita erilaisissa ilmoitusten hoitoon kuuluvissa asioissa. Pöytäkirjamerkintä: Mikäli työ edellyttää esim. erilaisten painomenetelmien tuntemusta, osallistumista lehden taittoon tai ilmoittelua koskevien säännösten hallitsemista, ilmoitustenhoitaja I sijoitetaan vähintään vaativuustasolle 3 A. Mainossihteeri huolehtii yrityksen mainos- ja/tai ilmoitusliikenteestä: - huolehtii ilmoitusvarauksista, aikataulujen noudattamisesta, materiaalin kulusta ilmoitus- tai mainosvälineisiin, vedosliikenteestä sekä laattaja matriisipalvelusta; voi pitää yhteyttä mainostoimistoihin, - vastaa mainosmateriaalia koskeviin tiedusteluihin ja kirjaa mainosmateriaalitilaukset; voi hoitaa yhteisilmoittelua tai mainosmateriaalivarastoa, - tarkistaa ilmoitukset ja mainos- tai ilmoituslaskut sekä kirjaa ne; laskee tuotekohtaisen mainosbudjetin, valvoo sitä sekä suorittaa tarvittavia erittelyjä ja yhteenvetoja; laatii raportteja ja tilastoja, - hoitaa ilmoitusmateriaaliarkistoa, 18

19 - voi kirjoittaa puhtaaksi mainostekstejä, kirjelmiä ja pöytäkirjoja sekä hoitaa kopiointia. Operaattori suorittaa tietokoneajot ja niihin liittyvät osatehtävät ohjeiden mukaisesti tietokonetta ja sen oheislaitteita käyttäen. Palkanlaskija II hoitaa palkkoihin ja muihin etuuksiin liittyviä asioita, selvittelee tulkintakysymyksiä ja huolehtii yleensä niistä velvoitteista, jotka laki ja työehtosopimukset palkanmääräytymiselle asettavat. Reskontranhoitaja hoitaa yrityksen velallis-/velkojareskontran, suorittaa reskontran täsmäyksen, selvittelee havaittuja eroja, tarkistaa kassa-alennuksia, raportoi erääntyneistä saatavista sekä laatii erilaisia reskontrasta saatavia tilastoja ja yhteenvetoja. Pöytäkirjamerkintä: Jos toimeen kuuluu sellaisia laajoja, monipuolisia tai kokonaisvaltaisia jatkotoimenpiteitä kuin esimerkiksi saatavien perintä, saamavekselien hoito tai jonkin sidosryhmän tiliasioiden hoito tai toimi edellyttää harkintatilanteissa itsenäistä arvostelukykyä, se sijoittuu vähintään vaativuustasolle 3 A. VAATIVUUSTASO 3 Karkealuokitus Tehtävissä vaaditaan erikoistietoja ja -taitoja, jotka on saatu koulutuksella ja työkokemuksella. Tehtävissä tarvitaan yrityksen erilaisten osatoimintojen tuntemusta ja yhdistämiskykyä tai koordinointia yrityksen ulkopuolelle. Harkinta tapahtuu monipuolisen menettelytapasääntöjen tuntemuksen perusteella tai välittömän yleisluontoisen työnjohdon ohjauksessa. Harkintatilanne vaihtelee ja päätöksenteossa tarvitaan omaaloitteista päättelyä, mutta käytännöllä ja menettelytavoilla on kuitenkin selvä esikuva. 19

20 Hienoluokitus 3 A Hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Ilmoitusten hoitaja II hoitaa samoja tehtäviä kuin ilmoitusten hoitaja I, mutta tehtävien hoito edellyttää kielitaitoa. Ilmoituskonsultti suunnittelee ja toteuttaa lehden ilmoitustilan myyntiä pitäen yhteyttä henkilökohtaisin käynnein mainostoimistoihin ja muihin asiakkaisiin, avustaa asiakkaita ilmoitussuunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Kassanhoitaja vastaa yrityksen kassan hoidosta ja kassakirjanpidosta. Huolehtii käteisenä tai pankkitilejä käyttäen tapahtuvista maksusuoritteista, kuten esim. laskuista, vekseleistä, lainoista sekä eräissä tapauksissa myös palkoista ja vähennyksistä. Kirjanpitäjä suorittaa meno- ja tulotositteiden tarkastusta ja korjausta, osallistuu väli-, tulos- ja omaisuustaseiden sekä veroilmoitusten laadintaan ja suorittaa erilaisia tilien saldojen, reskontran, tiliotteiden tms. täsmäystoimenpiteitä; voi hoitaa myös kustannuslaskentaa ja budjetointiin liittyviä tehtäviä. Konttoristi III hoitaa kirjanpitoon, budjetointiin ja yleensä laskentatoimeen liittyviä tehtäviä, suorittaa yrityksestä annettavien tietojen selvitystä vero- yms. viranomaisia varten. 3 B Hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. 20

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

Rahoitusalan työehtosopimus

Rahoitusalan työehtosopimus Rahoitusalan työehtosopimus 14.10.2010 30.9.2014 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Rahoitusalan työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-54-2 2 Sisällysluettelo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...13

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot