TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15"

Transkriptio

1 VKL - TU TYÖEHTOSOPIMUS VANHA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ, voimassa saakka SISÄLLYSLUETTELO Sivu 4. LUKU 2 PALKAT JA PALKANMAKSU 2 (voimassa saakka) 4.1 Palkkausmuoto ja palkanmaksuajankohta Vähimmäispalkat Sijaisuus Perehdyttämislisä Osa-aikatyö Provisiopalkkatyö Toimen vaativuustason määrittäminen Toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä TOPA 14 Huom! Vuorotyölisät on siirretty työehtosopimuksen työaikamääräyksiin kohdaksi LUKU 15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15

2 4. LUKU PALKAT JA PALKANMAKSU (voimassa saakka) 4.1 PALKKAUSMUOTO JA PALKANMAKSUAJANKOHTA 1. Palkka määräytyy toimen vaativuustason vähimmäispalkan, henkilökohtaisen kokemuksen ja muiden henkilökohtaisten tekijöiden perusteella. Näitä ovat henkilön kyky, työsuorituksen määrä ja laatu sekä muut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät. 2. Palkka on kuukausipalkka. Palkanmaksukausi on enintään kuukausi. Osa palkasta voidaan sopia maksettavaksi rahanarvoisena luontaisetuna (asunto, auto tms.). Luontaisetujen raha-arvon ja muista muutoksista on sovittava ellei arvon perusteena käytetä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia arvoja. Palkanmaksupäivän ja -tavan muuttamisesta on sovittava viimeistään kuukautta ennen muutoksen toimeenpanoa. 3. Palkka maksetaan säännöllisesti kiinteinä sovittuina palkanmaksupäivinä työsopimuslain mukaisesti (TSL mom.).. 4. Toimihenkilölle annetaan palkkalaskelma ja riittävä selvitys palkan muodostumisen perusteista. 5. Säännöllisen työajan lisäksi tehdystä työstä maksettavat korvaukset suoritetaan korvauksiin oikeuttavaa työtä lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. 4.2 VÄHIMMÄISPALKAT 1. Vähimmäispalkka määräytyy toimen vaativuustason ja kokemuksen perusteella. 2

3 Vähimmäispalkat Kokemusvuodet - 7 v 8-11 v v. 16 v. - euro euro euro euro I pkl 4 b a c b a c b a c II pkl 4 b a c b a c b a c Paikkakunnat luokitellaan kahteen kalleusluokkaan valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti: I Paikkakuntakalleusluokka: Brändö, Eckerö, Enontekiö, Espoo, Finström, Föglö, Geta, Hammarland Helsinki, Houtskari, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Inari, Iniö, Joensuu, Jomala, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kerava, Kirkkonummi, Kittilä, Kolari, Korppoo, Kuhmo, Kuivaniemi, Kumlinge, Kuopio, Kuusamo, Kökar, Lemland, Lumparland, Maarianhamina, Muonio, Nauvo, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ristijärvi, Rovaniemen mlk., Rovaniemi, Salla, Saltvik, Savukoski, Simo, Sodankylä, Sottunga, Sund, Tampere, Tervola, Tornio, Utsjoki, Vaasa, Vantaa, Vårdö ja Ylitornio. 3

4 Kaikki muut kunnat kuuluvat II paikkakuntakalleusluokkaan. 2. Vähimmäispalkat on laskettu 37,5 tunnin viikkotyöajan mukaan. 3. Kokemusvuosikorotukset 3.1 Kokemusvuosiin luetaan toimihenkilön työkokemus ja koulutus. 3.2 Koulutus kerryttää kokemusta seuraavasti: keskikoulu, kauppakoulu ylioppilastutkinto, kauppaopisto korkeakoulututkinto 2 kokemusvuotta 4 kokemusvuotta 6 kokemusvuotta. 3.3 Työkokemus kerryttää kokemusta seuraavasti: Nykyisen työsuhteen kestoaika riippumatta työn luonteesta: palveluksessa oloaika = kokemuskertymä Muiden työnantajien palveluksessa oloaika toimihenkilötehtävissä riippumatta siitä, onko työnantajana ollut teollisuusyritys, kauppa, pankki, julkisyhteisö tms: palveluksessa oloaika = kokemuskertymä. Kokemusta kertyy työsuhteen kestäessä myös sellaisen palkattoman poissaolon ajalta, kuten työehtosopimuksen tarkoittamalta äitiysvapaaja asepalveluksessa oloajalta. Myös toimen hoitoa edesauttava muu kokemus on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon kokemusvuosikertymässä. Osa-aikatyö muun kuin nykyisen työnantajan palveluksessa kerryttää kokemusta vastaavasti työajan suhteellisen osuuden mukaisesti. 3.4 Kokemusvuodet korottavat vaativuustasojen vähimmäispalkkoja seuraavasti: Vähimmäispalkkoja korotetaan 4 %, jos kokemusvuosia on 8 tai yli mutta alle 12. Vähimmäispalkkoja korotetaan 8 %, jos kokemusvuosia on 12 tai yli mutta alle 16. Vähimmäispalkkoja korotetaan 12 %, jos kokemusvuosia on 16 tai yli. 4

5 4. Poikkeukselliset vähimmäispalkat 4.1 Jos työaika oleellisesti poikkeaa 37,5 h/vko, tämä otetaan huomioon vähimmäispalkkavertailussa. 4.2 Noudatettaessa 40-tuntista viikkotyöaikaa korotetaan vähimmäispalkkoja vastaavasti työajan lyhennys huomioon ottaen, eli 2,6 %. 4.3 Alle 18-vuotiaat toimihenkilöt 17 vuotta täyttäneen toimihenkilön vähimmäispalkka on 80 % vaativuustason vähimmäispalkasta. Vastaavasti 16 vuotta täyttäneen toimihenkilön vähimmäispalkka on 70 % vaativuustason vähimmäispalkasta. Tätä vähennyssääntöä ei sovelleta, jos toimihenkilö suorittaa samaa työtä kuin täysi-ikäinen toimihenkilö ja hänellä on työn edellyttämä ammattitaito ja pätevyys eikä hänen työskentelyynsä kohdistu ylityösäännösten lisäksi muita lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia. 4.4 Harjoittelijat Toimihenkilötehtäviin tulevan toisen henkilön ohjauksessa työtä tekevän 18 vuotta täyttäneen toimihenkilön kanssa voidaan sopia korkeintaan vuoden kestävästä harjoitteluajasta, jolloin harjoittelun kuutena ensimmäisenä kuukautena toimihenkilön vähimmäispalkka on 80 % ja seuraavina kuutena kuukautena 90 % nimikkeen vähimmäispalkasta. 4.3 SIJAISUUS 1. Sijaisuuteen liittyvistä työ- ja palkkaehdoista sovitaan ennen sijaisuuden vastaanottamista. 2. Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa (10 työpäivän yhtäjaksoinen ja sen ylittävä sijaisuusaika). Jos sijaisuuskorvauksen maksamisedellytys täyttyy, korvaus maksetaan sijaisuuden alusta lukien. 3. Toimiessaan toisen sijaisena henkilö ei suorita lainkaan omia töitään, vaan tekee pelkästään toisen henkilön töitä. Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää siirtymistä ylempään vaativuustasoon kuuluvan 5

6 henkilön sijaiseksi. Tällöin korvaus on sijaisuustehtävän vaativuustason mukainen palkka. 4. Toimiessaan sijaisena oman toimensa ohella henkilö hoitaa sekä omat työnsä että sijaisuustoimeen kuuluvat työt. Korvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus aiheuttaa merkittäviä muutoksia toimihenkilön tehtävissä. Korvauksen suuruus on % toimihenkilön omasta henkilökohtaisesta palkasta. Soveltamisohje: 1. Yleistä Toimihenkilölle voi syntyä oikeus sijaisuuskorvaukseen hänen hoitaessaan oman toimensa ohessa toisten toimihenkilöiden tehtäviä tai hänen toimiessaan toisten henkilöiden sijaisena. Toimiessaan toisen sijaisena henkilö ei suorita lainkaan omia töitään, vaan tekee pelkästään toisen henkilön töitä. Nämä työt voivat olla luokiteltuja samaan, alempaan tai ylempään vaativuustasoon kuin toimihenkilön omat tehtävät. Toimiessaan oman toimensa ohella henkilö hoitaa sekä omat työnsä että sijaisuustoimeen kuuluvat työt. Nämä voivat olla helpompia, samanarvoisia tai vaativampia kuin toimihenkilön omat tehtävät. 2. Korvauksen maksaminen Sijaisuuskorvauksen maksaminen edellyttää, että sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa (10 työpäivän yhtäjaksoinen ja sen ylittävä sijaisuusaika). 2.1 Toiminta sijaisena Toimiessaan sijaisena korvaus maksetaan vain, mikäli sijaisuustehtävät ovat vaativampia kuin toimihenkilön omat tehtävät. Korvauksen suuruutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon mm. kuinka paljon vaativampia tehtävät ovat ja sijaisuuden pituus. Korvauksen maksaminen edellyttää siirtymistä ylempään vaativuustasoon kuuluvan henkilön sijaiseksi. 6

7 2.2 Toiminta oman toimen ohella Toimittaessa sijaisena oman toimen ohella, on korvauksen maksamisen tarpeellisuus ja suuruus vaikeammin määriteltävissä. Korvauksen maksaminen edellyttää tällöin toimihenkilön tehtävissä vastuun ja työmäärän merkittävän lisääntymisen, alaisten lukumäärän selvän kasvamisen. Tämä merkitsee useimmiten sekä työn laadun että määrän olennaista lisääntymistä. Pelkkä työn määrän vähäinen lisäys ei ole olennaista varsinkaan silloin, kun lisätehtävät ovat helpompia kuin henkilön omat tehtävät. Esimerkiksi kesäaikana on otettava huomioon omien tehtävien mahdolliset kausivaihtelut ja niiden vaikutus henkilön kokonaistyömäärään sijaisuuden aikana sekä tehtävien hoitoon kuluva aika. Sopimusmääräys koskee kaikkia sijaisuuksia, jotka täyttävät yllä mainitut edellytykset. Mukaan luetaan myös vuosilomasijaisuudet. 3. Ulkopuolella jäävät sijaisuudet Sijaisuuskorvausta ei tarvitse maksaa esimerkiksi: - alle kahden viikon sairaustapauksen johdosta, - tapauksista, joissa on kysymys toisen tehtävien hoitamisesta tämän ollessa kurssilla tai ollessa muuten vastaavan syyn takia poissa, - tilanteissa, joissa on paikallisesti sovittu, että henkilökohtaisessa palkassa on otettu huomioon myös mahdolliset sijaisuudet. 4. Korvauksen suuruus 4.1 Toiminta sijaisena Sijaiselle maksetaan sijaisuustehtävän vaativuustason mukainen palkka. 4.2 Toiminta oman toimen ohella Sijaisuuskorvauksen suuruus on %. Se lasketaan toimihenkilön omasta henkilökohtaisesta palkasta. Mikäli korvauksen maksamisedellytys täyttyy, se maksetaan sijaisuuden alusta alkaen. 5. Sijaisuudesta sopiminen Sijaisuusjärjestelyjä aiheuttavat useimmiten vuosilomat. Syinä saattavat olla lisäksi äitiyslomat ja vastaavat, asevelvollisuus, kertaus- 7

8 harjoitukset, matkakomennukset sekä eläkkeelle siirtymisen aiheuttamat tilapäisjärjestelyt. Sijaisuuteen liittyvistä työ- ja palkkaehdoista sovitaan ennen sijaisuuden vastaanottamista. Sijaisuuksista on aina pyrittävä sopimaan hyvissä ajoin etukäteen, jolloin on erityisesti määriteltävä sijaisuuden kestoaika. Pitkäaikaisten poissaolojen aikana toteutettavat järjestelyt on syytä ennakolta todeta niin selvästi, ettei synny epäselvyyttä vastuualueista ja palkkausperusteista. 4.4 PEREHDYTTÄMISLISÄ Perehdyttämis- ja työnopastusohjelman mukaista opastustehtävää suorittavalle toimihenkilölle maksetaan opastukseen käytetyltä ajalta, kuitenkin enintään kolmelta viikolta, 4 %:n suuruinen lisä. Soveltamisohje: 1. Perehdyttämisellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla yritykseen palkattu uusi toimihenkilö tai yrityksessä työtehtävästä toiseen siirtyvä toimihenkilö voi sopeutua uuteen työhönsä, organisaatioon, yritykseen sekä muuhun henkilöstöön. Perehdyttämiseen sisältyy tällöin näiden toimenpiteiden toteutuksen lisäksi myös niiden suunnittelu ja tarkkailu. Perehdyttäminen aloitetaan välittömästi, kun uusi toimihenkilö tulee yrityksen palvelukseen. 2. Työnopastus tarkoittaa uuteen työtehtävään tulevan tai toiseen työtehtävään siirtyvän henkilön valmentamista ja ohjausta suoriutua työtehtävän asettamista vaatimuksista. Työnopastus on työtehtävän teorian ja käytännön opettamista, jossa korostuu työsuojelullisten näkökohtien painottaminen. 3. Työnopastus koskee: - uutta toimihenkilöä työsuhteen alettua, - toimihenkilöä hänen siirtyessään oleellisesti uuteen työtehtävään, - kesäapulaisia ja määräaikaisia toimihenkilöitä erillisen opastusohjelman mukaisesti erityisesti työsuojelun osalta. 4. Jokaista erillistä työnopastustehtävää varten on laadittava kirjallinen opastussuunnitelma, jossa määritellään opastuskohteet ja työnopastukseen käytettävä aika. 8

9 Työnopastus on pääsääntöisesti yksilöllistä. Jos opastettavia on samanaikaisesti useampia, maksetaan tältä ajalta vain yksinkertainen korvaus. 5. Korvausta erikseen nimetylle työnopastajalle maksetaan edellä todettujen periaatteiden pohjalta toimeenpannusta opastuksesta. 4.5 OSA-AIKATYÖ Osa-aikatyötä tekevän toimihenkilön palkan tulee olla oikeassa suhteessa vähimmäispalkkoihin. Palkkaa määriteltäessä on lisäksi otettava huomioon lyhyemmästä työajasta aiheutuvat mahdolliset ylimääräiset kustannukset. Muutoin osa-aikatyötä tekevään toimihenkilöön sovelletaan työehtosopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. 4.6 PROVISIOPALKKATYÖ 1. Provisiopalkkatyö on työ, jossa palkka tai osa siitä on sovittu määräytyväksi muun kuin työhön käytettyyn aikaan sidotun kiinteän kuukausipalkan perusteella. 2. Myös provisiopalkkatyössä palkan määrän tulee olla vähintään toimen vaativuustason mukaisen vähimmäispalkan suuruinen, ja palkankorotusten tulee määrältään vastata kiinteätä kuukausipalkkatyötä tekevien toimihenkilöiden korotuksia. 3. Sovittaessa provisiopalkasta samalla sovitaan yksityiskohtaisesti palkan määräytymiseen liittyvät tekijät. Näitä voivat olla muun muassa myyntitavoite, myytävät tuotteet, myyntialue, myyntimiehen nimetyt asiakkaat, myyntimiehen toimivalta, yksinoikeus, raportointi, toimen vaativuustaso, vähimmäispalkka, takuupalkka, kiinteän palkanosan suuruus, provisio-osuuden erääntymisajankohta ja myyntimiehen vastuu asiakkaan sopimusrikkomuksissa yms. 4. Vuosilomapalkan laskentaperusteena käytetään lomanmääräytymisvuoden keskiansiota. 5. Sairaus- ja äitiysvapaa-ajan palkan laskentaperusteena käytetään 12 edellisen kalenterikuukauden keskiansiota, ellei lyhyemmästä jaksosta ole sovittu. 9

10 6. Kaikki työtehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut korvaa työnantaja, eikä näitä kulukorvauksia lueta palkkaan. 4.7 TOIMEN VAATIVUUSTASON MÄÄRITTÄMINEN 1. Toimesta laaditaan toimenkuvaus. Toimenkuvauksen perusteella toimi sijoitetaan luokituksen mukaiselle vaativuustasolle. 2. Toimenkuvaus on kirjallinen. Se laaditaan työsuhteen alkaessa. Jos työsuhteen alkaessa on vaikeata määrittää uuden toimihenkilön toimenkuvausta ja toimen vaativuustasoa, toimihenkilön kanssa voidaan sopia määräajasta, jonka kuluessa lopullinen toimenkuvaus ja luokitus tulee toteuttaa. Määräaika on enintään kolme kuukautta. 3. Toimenkuvaukseen kirjataan toimen sisältö siten, että siitä hahmottuvat toimen olennaiset osatekijät ja että sen perusteella voidaan päätellä toimen peruspiirteet erityisesti suhteessa yrityksen muihin toimiin. Toimen jakamista tarpeettoman pieniin osatekijöihin on vältettävä. Mikäli toimi sisältää selvästi eritasoisia tai eri tehtäväalueisiin kuuluvia tehtäviä, nämä osat luetellaan toimenkuvauksessa. Alle 5 %:n aikaosuuksia ja työvaiheita ei merkitä toimenkuvaukseen ellei siihen ole erityistä syytä. 4. Toimen vaativuusluokitus. Kaikki sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat toimet luokitellaan. Toimi luokitellaan toimenkuvauksen perusteella asianomaiselle vaativuustasolle. Vaativuustasoja ovat 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a ja 4b. Vaativuusluokitus aloitetaan sijoittamalla toimi karkealuokitustasolle, joita on neljä (1-, 2-, 3- ja 4-taso). Karkealuokituksen jälkeen toimelle määritellään karkealuokituksen sisällä hienoluokitustaso (a, b tai c). Vaativuusluokituksen eteneminen tapahtuu seuraavasti: (1) laaditaan toimenkuvaus (2) se tarkistetaan (3) suoritetaan karkealuokitus (4) suoritetaan hienoluokitus (5) tarkistetaan tulos vertaamalla sitä yrityksen muihin toimiin (6) luokitus kirjataan toimenkuvaukseen. Vaativuusluokitusta suoritettaessa pääpaino pannaan toimenkuvaukseen kokonaisuudessaan ja toimeen kuuluvien tehtävien pääasialliseen jakautumiseen. 10

11 Sen lisäksi otetaan erityisesti huomioon toimen luonteeseen liittyvät sellaiset erityistekijät, kuten tehtävän laaja-alaisuus ja monipuolisuus, vastuu, valmius vaativampiin tehtäviin, kielitaito, poikkeuksellinen rasittavuus ja erityiset olosuhdehaitat. Luokituksen pohjana on yrityksessä suoritettu toimien keskinäisen vaativuuden vertailu. Toimen luokituksen tulee olla oikeassa suhteessa nimikkeistön vastaaviin toimiin ja yrityksen muihin toimiin. 5. Karkealuokitus Karkealuokitus tapahtuu vertaamalla toimenkuvausta kokonaisuutena yleismääritelmiin. Toimi sijoittuu sille tasolle, jonka määritelmää se lähinnä vastaa. Karkealuokituksen yleismääritelmät ovat: Taso 4 Tehtävät ovat vaativampia kuin 3-tasolla. Niissä tarvitaan lisäksi tietoja ja taitoja oman erityistehtävän tai tehtäväalueen hoitamisessa yritysjohdon asettamien tavoitteiden ja esimiehen yleisten ohjeiden puitteissa. Tehtävissä edellytetään ratkaisuja tilanteen vaatimien menettelytapojen valinnassa ilman valmiita ohjeita ja ratkaisumalleja. Taso 3 Tehtävissä vaaditaan erikoistietoja ja -taitoja, jotka on saatu koulutuksella tai työkokemuksella. Tehtävissä tarvitaan yrityksen erilaisten osatoimintojen tuntemusta ja yhdistämiskykyä tai koordinointia yrityksen ulkopuolelle. Harkinta tapahtuu monipuolisen menettelytapasääntöjen tuntemuksen perusteella tai välittömän yleisluontoisen työnjohdon ohjauksessa. Harkintatilanne vaihtelee ja päätöksenteossa tarvitaan omaaloitteista päättelyä, mutta käytännöllä ja menettelytavoilla on kuitenkin selvä esikuva. Taso 2 Tehtävissä tarvitaan harjaantumista koneiden ja työvälineiden käytössä. Työmenetelmät on standardisoitu ja tarkasti määritelty tai ne perustuvat yleisiin työohjeisiin. Tehtävien suorittaminen saattaa edellyttää va- 11

12 lintaa eri työmenetelmien välillä; tehtävät ovat kuitenkin useimmiten toistuvia. Taso 1 Tehtävissä ei tarvitse ammattikoulutusta, mutta työ edellyttää yksinkertaisten työrutiinien ja koneiden sekä laitteiden käytön oppimista. Tehtävät on tarkoin määritetty ja ne suoritetaan yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti tai läheisen työnjohdon alaisuudessa. Tehtävät toistuvat samanlaatuisissa olosuhteissa ja vaativat opittujen asioiden yksinkertaiseen valintaan perustuvan ratkaisun. 6. Hienoluokitus Hienoluokitus tapahtuu vertaamalla kuhunkin karkealuokituspiiriin kuuluvia toimia keskenään. Hienoluokitusmääritelmät ovat: C hoitaa tehtäviä, jotka ovat vaativampia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. B hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. A hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Hienoluokituksessa voidaan erikseen ottaa huomioon myös muita vaativuustekijöitä. Näitä tulee tarvittaessa yrityskohtaisesti määritellä. 7. Erityiset luokitusmääritykset a) Ns. 40 %:n sääntö 40 %:n sääntö on sellaisia luokitustapauksia varten, joissa toimen arvioiminen kokonaisuutena ei ole mahdollista sen sisältämien tehtävien moninaisuudesta tai suurista vaativuuseroista johtuen. 40 %:n sääntöä käytettäessä otetaan huomioon ne toimenkuvauksessa vaativuuden perusteella tärkeysjärjestyksessä luetellut vaativimmat päätehtävät, joiden yhteinen aikaosuus on 40 % ajankäytöstä. Toimen luokitustaso on sama kuin sen päätehtävän taso, missä 40 % ajankäytöstä täyttyy. 40 %:n sään- 12

13 töä voidaan soveltaa joko karkealuokitustason ratkaisemiseksi tai suoraan hienoluokitustason ratkaisemiseksi. b) Yrityskohtainen nimike Mikäli nimikkeistössä (luku 20) ei ole tointa vastaavaa nimikettä, nimike laaditaan työpaikkakohtaisesti. Toimen vaativuustaso sovitaan luokitusjärjestelmän avulla. Sovittaessa voidaan poiketa nimikkeistön mukaisesta esimerkkiluokituksesta, mikäli toimen tehtävien vaativuus eroaa nimikkeistön lähinnä vastaavasta toimesta ja sen vaativuustasosta. c) Nelostason toimet Toimet luokitellaan hienoluokitustasoille 4a ja 4b toimien keskinäisen vaativuuden perusteella siten, että vaativammat toimet sijoitetaan 4b-tasolle ja muut toimet 4a-tasolle. Ohjeena on, että noin kolmasosa nelostason toimista luokitellaan tasolle 4b ja noin kaksi kolmasosaa tasolle 4a, jollei yrityksen koko tai erityisluonne aiheuta toisenlaista jakautumaa. Nelostason toimien monimuotoisuuden vuoksi nimikkeistössä on kuvattu vain joitakin kustannusalan ja atk-nimikkeitä. Näiden lisäksi nelostasolle kuuluvina viitenimikkeinä voidaan pitää muun muassa seuraavia toimia: Hallinnolliset toimet: tulkkitehtävät, henkilöstöasianhoitaja, koulutuspäällikkö, kuljetuspäällikkö. Markkinointiin liittyvät toimet: markkinointipäällikkö, ilmoituspäällikkö, piiripäällikkö, kenttäpäällikkö, suoramyyntipäällikkö, levikkipäällikkö, mainospäällikkö, tiedotuspäällikkö. Taloushallintoon liittyvät toimet: kirjanpitopäällikkö, budjettipäällikkö, laskentapäällikkö, palkkakonttorin esimies jne. Toimen nimi sinänsä ei ole ratkaiseva sijoitettaessa toimia nelostasolle, vaan toimen sisältö. d) Esimiestehtävä Esimiestehtävää määriteltäessä lähtökohtana on yrityksen hallinnollinen organisaatio. Esimiestehtäviä ovat toiminnalliset esimiestehtävät. Toimihenkilö on esimiesasemassa, kun toimeen kuuluu toisiin henkilöihin kohdistuvaa työnjohdollista toimivaltaa. 13

14 Nimikkeistön sisältämien esimiestehtävien lisäksi vastaavia viitenimikkeitä voivat olla esimerkiksi toimistopäällikkö, työryhmän esimies, kirja- ja myyntinäyttelyn hoitaja sekä myyntitarkastaja ja sivukonttorinhoitaja. e) Nokkamiestehtävä Nokkamiehen toimeen kuuluu toisen henkilön työn ohjaus tai opastus ilman vastuuta ohjattavan työsuorituksesta. Nokkamiesasema ei nosta tointa esimiestehtäväksi luokituksessa, mutta asema otetaan huomioon toimihenkilön palkkaa määriteltäessä. 8. Toimenkuvaus laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä työnantajan ja toimihenkilön kesken. Luokitus suoritetaan työnantajan ja luottamusmiehen/toimihenkilön välisenä yhteistyönä. Apunaan he voivat käyttää erityisiä asiantuntijatyöryhmiä. 9. Toimenkuvauksen tulee vastata toimihenkilön kulloistakin työtä. Työn muuttuessa toimenkuvaus tarkistetaan. Kaikki toimenkuvaukset tarkistetaan kerran vuodessa. Jos toimen vaativuus nousee, vaativuustasoa korotetaan seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. 4.8 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TOPA Osana työehtosopimusratkaisua ( ) sovittiin siitä, että VTA:n jäsenyrityksissä voidaan ottaa käyttöön TOPA-palkkausjärjestelmä, siihen perustuva laajempi järjestelmä tai 5-portainen karkealuokitusjärjestelmä, jos siitä paikallisesti sovitaan. Työehtosopimuksen vähimmäispalkkajärjestelmä ei ole voimassa niissä yrityksissä, jotka sopivat edellä tarkoitettujen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotosta. Yrityskohtaisen järjestelmän alin palkka ei kuitenkaan voi alittaa nykyisen palkkausjärjestelmän alinta vähimmäispalkkaa. Kenenkään henkilökohtaista palkkaa ei voida alentaa siirryttäessä uuteen palkkausjärjestelmään. TOPA-palkkausjärjestelmästä on tehty liittojen yhteiset erilliset ohjeet. 14

15 18. LUKU TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ Liittojen välisen työehtosopimuksen 4 luvun 8 :ään perustuva esimerkkinimikkeistö. Toiminimikkeistö jakautuu kahteen osaan; yleiseen nimikkeistöön ja kustannusalan nimikkeistöön. A YLEINEN NIMIKKEISTÖ VAATIVUUSTASO 1 Karkealuokitus Tehtävissä ei tarvitse ammattikoulutusta, mutta työ edellyttää yksinkertaisten työrutiinien ja koneiden sekä laitteiden käytön oppimista. Tehtävät on tarkoin määritetty ja ne suoritetaan yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti tai läheisen työnjohdon alaisuudessa. Tehtävät toistuvat samanlaatuisissa olosuhteissa ja vaativat opittujen asioiden yksinkertaiseen valintaan perustuvan ratkaisun. Esimerkkinimikkeet Lähetti kuljettaa asiapapereita, sanomia sekä muita lähetyksiä yrityksen sisällä ja/tai ulkopuolella. Postittaja valmistelee lähtevän postin lähetyskuntoon ja suorittaa sen postimaksuleimaamisen ja postimerkittämisen sekä suorittaa postituksen osoitepainokoneella tai vastaavalla. Voi myös suorittaa postitukseen liittyviä valmistelevia toimenpiteitä, kuten osoitteiden kirjoittamista levyille, korteille tai nauhalle, tai osoitenauhojen valmistamista. 15

16 VAATIVUUSTASO 2 Karkealuokitus Tehtävissä tarvitaan harjaantumista koneiden ja työvälineiden käytössä. Työmenetelmät on standardisoitu ja tarkasti määritelty tai ne perustuvat yleisiin työohjeisiin. Tehtävien suorittaminen saattaa edellyttää valintaa eri työmenetelmien välillä; tehtävät ovat kuitenkin useimmiten toistuvia. Hienoluokitus 2 A Hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet ATK-kirjoittaja/tallentaja muuntaa valmiissa tositteissa olevat syöttötiedot tietokoneella käsiteltävissä olevaan muotoon. Tarkistaa työn ja suorittaa tarkistuksen edellyttämät korjaukset. Voi seurata tietojen oikeellisuutta ja täydentää puuttuvia merkintöjä. Asiakaspalvelukonttoristi I ottaa vastaan tilauksia ja/tai rivi-ilmoituksia, osoitteenmuutoksia ja valituksia huolehtien samalla näihin liittyvistä manuaalisista perustoimenpiteistä. Konttoristi I suorittaa konttorissa toistuvia samanlaatuisia tehtäviä, kuten lajittelua, kirjausta, tositteiden tarkistusta, lehtitilausten käsittelyä, ohjeiden mukaan tapahtuvaa yhteenvetojen ja luetteloiden laadintaa. Puhelinvaihteenhoitaja/puhelunvälittäjä yhdistää puheluja yrityksen puhelinvaihteessa tai -keskuksessa antaen neuvoja ja ohjeita sekä voi vastata vaihteen hoidosta. 16

17 Pöytäkirjamerkintä: Puhelinvaihteenhoitajan toimi sijoitetaan vähintään vaativuustasolle 2 B, milloin toimen hoitaminen edellyttää vieraiden kielien käyttämistä. 2 B Hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Asiakaspalvelukonttoristi II suorittaa konttorissa asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä avustaa asiakasta pikkuilmoitusten laadinnassa ja voi avustaa jakelunhoidossa. Konttoristi II seuraa ja suorittaa saatavien perintää annettujen ohjeiden mukaan, tekee laskenta-, lehtitilaus- ym. erittelyjä, voi hoitaa trafiikkia sekä painotuotteiden jälkihinnoittelua annettujen ohjeiden mukaan. Apulaisoperaattori suorittaa ohjeiden mukaan avustavaa työtä atk-konehuoneessa ja käyttää erilaisia oheis-/ympäryslaitteita. Voi osallistua näiden laitteiden tuottaman aineiston jatko- ja jälkikäsittelyyn. Osastosihteeri suorittaa ohjeiden mukaan äidinkielistä kirjeenvaihtoa, kirjoittaa puhtaaksi äidinkielistä tekstiä sanelukoneen mukaan ja käsin tai koneella kirjoitetusta luonnoksesta; voi suorittaa asiapapereiden arkistointia, puhelin- tai muuta asiakaspalvelua ja sentasoisia järjestelytehtäviä kuin kahvitarjoilu muutamalle hengelle. Pöytäkirjamerkintä: Osastosihteeri, joka hoitaa em. monipuolisempia järjestelytehtäviä tai esim. osaston henkilöstöasian hoitoon liittyviä selvityksiä ja/tai erilaisia laskenta- ja tilastotehtäviä, on sijoitettava vähintään vaativuustasoon 2 C. Palkanlaskija I toteuttaa palkanlaskentaa ja -maksua sääteleviä tavanomaisia työehtosopimusmääräyksiä yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan. Kirjoittaa mak- 17

18 sumääräykset kirjoitus- ja avustuspalkkioista ja kortistoi ne, laatii veronpidätystodistukset ja ilmoitukset verottajalle. 2 C Hoitaa tehtäviä, jotka ovat vaativampia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Asiakaspalvelukonttoristi III hoitaa asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä, kuten ilmoitusten ja tilausten hoitoa, voi osallistua lehdenjakajien hankintaan ja suorittaa jakeluun liittyviä tehtäviä, voi toimia konttorinhoitajan sijaisena. Ilmoitustenhoitaja I toimii yrityksen ja ilmoittajan sekä osastojen välisenä yhteyshenkilönä, ottaa vastaan ilmoitusvaraukset ja tarkistaa käsikirjoitukset, suorittaa vertailua, oikaisee mahdolliset käsikirjoitusvirheet, ottaa vastaan valitukset ja sopii mahdollisista hyvityksistä annettujen ohjeiden mukaan, pitää ilmoitusten taitto- ja varauslistaa sekä hoitaa oikovedos- ym. ilmoituspalveluun liittyviä tehtäviä ja avustaa asiakkaita erilaisissa ilmoitusten hoitoon kuuluvissa asioissa. Pöytäkirjamerkintä: Mikäli työ edellyttää esim. erilaisten painomenetelmien tuntemusta, osallistumista lehden taittoon tai ilmoittelua koskevien säännösten hallitsemista, ilmoitustenhoitaja I sijoitetaan vähintään vaativuustasolle 3 A. Mainossihteeri huolehtii yrityksen mainos- ja/tai ilmoitusliikenteestä: - huolehtii ilmoitusvarauksista, aikataulujen noudattamisesta, materiaalin kulusta ilmoitus- tai mainosvälineisiin, vedosliikenteestä sekä laattaja matriisipalvelusta; voi pitää yhteyttä mainostoimistoihin, - vastaa mainosmateriaalia koskeviin tiedusteluihin ja kirjaa mainosmateriaalitilaukset; voi hoitaa yhteisilmoittelua tai mainosmateriaalivarastoa, - tarkistaa ilmoitukset ja mainos- tai ilmoituslaskut sekä kirjaa ne; laskee tuotekohtaisen mainosbudjetin, valvoo sitä sekä suorittaa tarvittavia erittelyjä ja yhteenvetoja; laatii raportteja ja tilastoja, - hoitaa ilmoitusmateriaaliarkistoa, 18

19 - voi kirjoittaa puhtaaksi mainostekstejä, kirjelmiä ja pöytäkirjoja sekä hoitaa kopiointia. Operaattori suorittaa tietokoneajot ja niihin liittyvät osatehtävät ohjeiden mukaisesti tietokonetta ja sen oheislaitteita käyttäen. Palkanlaskija II hoitaa palkkoihin ja muihin etuuksiin liittyviä asioita, selvittelee tulkintakysymyksiä ja huolehtii yleensä niistä velvoitteista, jotka laki ja työehtosopimukset palkanmääräytymiselle asettavat. Reskontranhoitaja hoitaa yrityksen velallis-/velkojareskontran, suorittaa reskontran täsmäyksen, selvittelee havaittuja eroja, tarkistaa kassa-alennuksia, raportoi erääntyneistä saatavista sekä laatii erilaisia reskontrasta saatavia tilastoja ja yhteenvetoja. Pöytäkirjamerkintä: Jos toimeen kuuluu sellaisia laajoja, monipuolisia tai kokonaisvaltaisia jatkotoimenpiteitä kuin esimerkiksi saatavien perintä, saamavekselien hoito tai jonkin sidosryhmän tiliasioiden hoito tai toimi edellyttää harkintatilanteissa itsenäistä arvostelukykyä, se sijoittuu vähintään vaativuustasolle 3 A. VAATIVUUSTASO 3 Karkealuokitus Tehtävissä vaaditaan erikoistietoja ja -taitoja, jotka on saatu koulutuksella ja työkokemuksella. Tehtävissä tarvitaan yrityksen erilaisten osatoimintojen tuntemusta ja yhdistämiskykyä tai koordinointia yrityksen ulkopuolelle. Harkinta tapahtuu monipuolisen menettelytapasääntöjen tuntemuksen perusteella tai välittömän yleisluontoisen työnjohdon ohjauksessa. Harkintatilanne vaihtelee ja päätöksenteossa tarvitaan omaaloitteista päättelyä, mutta käytännöllä ja menettelytavoilla on kuitenkin selvä esikuva. 19

20 Hienoluokitus 3 A Hoitaa tehtäviä, jotka ovat helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. Esimerkkinimikkeet Ilmoitusten hoitaja II hoitaa samoja tehtäviä kuin ilmoitusten hoitaja I, mutta tehtävien hoito edellyttää kielitaitoa. Ilmoituskonsultti suunnittelee ja toteuttaa lehden ilmoitustilan myyntiä pitäen yhteyttä henkilökohtaisin käynnein mainostoimistoihin ja muihin asiakkaisiin, avustaa asiakkaita ilmoitussuunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Kassanhoitaja vastaa yrityksen kassan hoidosta ja kassakirjanpidosta. Huolehtii käteisenä tai pankkitilejä käyttäen tapahtuvista maksusuoritteista, kuten esim. laskuista, vekseleistä, lainoista sekä eräissä tapauksissa myös palkoista ja vähennyksistä. Kirjanpitäjä suorittaa meno- ja tulotositteiden tarkastusta ja korjausta, osallistuu väli-, tulos- ja omaisuustaseiden sekä veroilmoitusten laadintaan ja suorittaa erilaisia tilien saldojen, reskontran, tiliotteiden tms. täsmäystoimenpiteitä; voi hoitaa myös kustannuslaskentaa ja budjetointiin liittyviä tehtäviä. Konttoristi III hoitaa kirjanpitoon, budjetointiin ja yleensä laskentatoimeen liittyviä tehtäviä, suorittaa yrityksestä annettavien tietojen selvitystä vero- yms. viranomaisia varten. 3 B Hoitaa tehtäviä, jotka eivät ole vaativampia tai helpompia kuin tämän ryhmän tehtävät yrityksessä keskimäärin. 20

VKL - VAAL/GRAFINET TYÖEHTOSOPIMUS

VKL - VAAL/GRAFINET TYÖEHTOSOPIMUS VKL - VAAL/GRAFINET TYÖEHTOSOPIMUS VANHA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ, voimassa 30.9.2008 saakka SISÄLLYSLUETTELO Sivu 4. LUKU 2 PALKAT JA PALKANMAKSU 2 (voimassa 30.9.2008 saakka) 4.1 Palkkausmuoto ja palkanmaksuajankohta

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa. PALKKASOPIMUS 1 Palkat 1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. 2. Mikäli työntekijä

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 KULTTUURITUOTTAJAT Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 Akavan Erityisalat ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S

T Y Ö E H T O S O P I M U S Viestinnän Keskusliitto Suomen Journalistiliitto PAIKALLISRADIOISSA TYÖSKENTELEVIÄ TOIMITUKSELLISIA TOIMIHENKILÖITÄ koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S 30.10.2007-30.9.2009 T Y Ö E H T O S O P I M U S

Lisätiedot

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY TES:322201, PL:01-09 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA Asta Sipola & Merja Mattila Rahastonhoitajan valinta Kevätkokouksessa päätetään paliskunnan varojen

Lisätiedot

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite Päivitetty 1.3.2010/TM Palkkaliite 1 Päällikön ja vuoropäällikön peruspalkat ja valmiusrahat ilman ylityö- ja pyhätyökorvauksia ovat 1.3.2010 lukien seuraavat: Päällikkö ja vuoropäällikkö, peruspalkka

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmä ja uudistukset. Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja ylläpito työpaikoilla

Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmä ja uudistukset. Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja ylläpito työpaikoilla Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmä ja uudistukset Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja ylläpito työpaikoilla 1 Uudistuksen taustaa Neuvotteluosapuolet ovat tes-neuvotteluissa keväällä 2010 sopineet

Lisätiedot

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA 10.10.2007 Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuteen perustuva palkka muodostuu vaatimusryhmittelyn

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT. 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT. 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoishammaslääkärin

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä SELVITYS VIRKA-APULAISREHTOREIDEN VIRKOJEN PERUSTAMISTA VARTEN Perusopetuksen hallinnon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmia Tällä hetkellä Kuhmon perusopetuksessa hallinnollisista asioista vastaavat

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013

Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013 Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013 Uudet vuosilomasäännökset HTP henkilöstön palkat HTP henkilöstön työaikamääräykset copy Leea Järvinen/ATL 2 Yksityisen opetusalan työehtosopimus 13 Sovelletaan

Lisätiedot

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄjät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 SUOMEN LÄHKAUPAN MYYMÄLÄ- JA MYYNTPÄÄLLKÖDEN TYÖEHTOSOPMUS SSÄLLYS 1 SOPMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 TYÖEHDOT... 3 Toimihenkilön

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313011 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Merenkulkulaitoksen teknisten toimihenkilöiden MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

HUVI-. TEEMA- JA ELÄMYSPUISTOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HUVI-. TEEMA- JA ELÄMYSPUISTOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MaRa 1.2.2012 1 HUVI-. TEEMA- JA ELÄMYSPUISTOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1. Yleistä Työehtosopimuskausi on kaksi vuotta eli 1.4.2012 31.3.2014. Sopimus sisältää 1.4.2012 voimaan tulevan 2,4 % palkankorotuksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry VÄHIMMÄISPALKKASUOSITUS kulttuurituottajan tehtävissä toimiville Akavan

Lisätiedot

Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN

AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN 1.1.2014 1(6) AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN Tekstit voimassa 1.1.2014 lukien. Palkkiot voimassa 1.5.2015 alkaen. Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden perusteella

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje

Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje Nimikkeistö koskee konttoritoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Palkkatilastointi ei

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot