KUNNANHALLITUS 3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 3/2012"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana jäsen Otava Antti varapuheenjohtaja Pukkila Esa jäsen Törmä Ilmo jäsen Poissa Hietanen Toni jäsen Ohrankämmen Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Vuorela Ilpo Vainionpää Joni Honkanen Arja kunnanjohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN- JA VIRANHALTIJAN EUROMÄÄRÄISET HANKINTARAJAT 4 PALVELUTALO SYREENIN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN 5 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN SEKÄ MUUT JÄRJESTELYT 6 VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEEN 7 PÄÄTÖS SATAKUNNAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON PERUSTAMISESTA 9 KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KUNNANSIHTEERI HANNA VAINIONPÄÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA LAUSUNTOPYYNTÖ VEROHALLINNON TOIMIPISTEITÄ JA NIIDEN AUKIOLOAIKOJA KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA 15 KUNTALAISALOITE 17 SIBELCO NORDIC OY AB MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS 18 SATAKUNNAN KOULUTUSKYNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 21 LAUSUNTOPYYNTÖ JULKISHALLINNON TIETOLUOVUTUSTEN PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT - LOPPURAPORTISTA 22 MUUT ASIAT 24 ILMOITUSASIAT 26 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 29

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 51 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 52 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Otava ja Ilmo Törmä.

4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN- JA VIRANHALTIJAN EUROMÄÄRÄISET HANKINTARAJAT Tekn. ltk. 6 Teknisen lautakunnan johtosäännön 3 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus vahvistaa euromäärän, jonka puitteissa lautakunta päättää urakkasopimuksista ja tehtävistä hankinnoista. Tekninen lautakunta vahvistaa viranhaltijan osalta hankintojen euromääräiset rajat. ( Tekn. ltk. Johtosääntö 4 5 mom.) Kunnanhallitus on vuonna 2011 hyväksynyt ko. hankintarajat kaudelle : - Teknisen lautakunnan hankintarajaksi Kunnanrakennusmestarin hankintarajaksi PÄÄTÖSEHDOTUS: Lautakunta esittänee kunnanhallitukselle hankintarajoiksi kaudelle : - Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestari Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 53 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus vahvistaa teknisen lautakunnan ja kunnanrakennusmestarin euromääräiset hankintarajat kaudelle teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, tekninen lautakunta euroa ja kunnanrakennusmestari euroa. Kunnanhallitus vahvisti teknisen lautakunnan ja kunnanrakennusmestarin euromääräiset hankintarajat kaudelle teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, tekninen lautakunta euroa ja kunnanrakennusmestari euroa.

5 PALVELUTALO SYREENIN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN Tekn. ltk. 10 Palvelutalo Syreenin vuokrauskäytäntöä ollaan muuttamassa. Aikaisemmin tilaa käyttänyt palveluntuottaja on itse vastannut vesi- sähkö- ja lämmityskuluista, mitkä palveluntuottaja on taas perinyt asukkailta, muusta kiinteistön ylläpidosta on vastannut tekninen toimi omalla kustannuksellaan. Uuden käytännön mukaan tekninen toimi vastaisi kokonaan kaikista kiinteistön ylläpitokuluista ja veloittaisi tästä palveluntuottajaa kiinteän neliöhinnan mukaan. Tulevaa vuokraa on määritelty teknisen toimen ja vt. vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalon toimesta, vuokran suuruutta on määritelty vanhojen toteutuneiden kulujen mukaan. Tulevaksi vuokraksi on suunniteltu 6,20 /m 2, joka kattaisi kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuneet kulut. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta käsittelee Syreenin vuokran suuruutta ja ehdottaa kunnanhallitukselle Syreenin tilojen vuokrahintaa. Tekninen lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että Palvelutalo Syreenin huoneistoalasta peritään vuokraa 6,2 /m 2 KH 54 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Palvelutalo Syreenistä peritään vuokraa 6,2 euroa huoneistoalaneliömetriltä lähtien. Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Palvelutalo Syreenistä peritään vuokraa 6,2 euroa huoneistoalaneliömetriltä lähtien.

6 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN SEKÄ MUUT JÄRJESTELYT KH 55 Kuntaa pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22 :ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimetessä tulee ottaa huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Kunnan edustajaa valittaessa tulee huomioida, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä. Kunnan edustajista ja heidän varamiehistään pyydetään ilmoittamaan nimi, osoite ja puhelinnumerot erillisellä lomakkeella mennessä. Kutsunnat järjestetään vuorovuosin yhteisesti Honkajoen kanssa joko Karviassa tai Honkajoella ko. kuntien asevelvollisille. Järjestysvuorossa oleva kunta on myös huolehtinut yksin kutsuntojen tarjoiluista. Tänä vuonna järjestysvuorossa on Honkajoki ja kutsunnat toimitetaan Honkajoen Monitoimitalossa, Honkalantie 1, torstaina alkaen klo KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle vähintään yhden varamiehen vuoden 2012 asevelvollisten kutsuntojen kutsuntalautakuntaan. Kunnanhallitus nimesi vuoden 2012 asevelvollisten kutsuntojen kutsuntalautakuntaan Karvian kunnan edustajaksi Sirpa Ala-Rämin ja hänen varaedustajakseen Kaija Kankaan.

7 VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEEN KH 56 PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo on lähettänyt kunnanhallitukselle esityksen virkistystyöntekijöiden palkkaamisesta. Karvian kunta on jatkanut kunta-ajalta periytynyttä käytäntöä myös Posan toiminnan aikana. Toiminta on todettu erittäin myönteiseksi niin nuorten työllistettyjen, henkilökunnan kuin omaistenkin taholta. Työntekijöitä on palkattu kesä-, heinä- ja elokuussa kaksi työntekijää aina kuukauden ajaksi. Työtehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu, lehden luku jne. Peruspalkka olisi vuonna ,37 euroa, mikä on on 50 % hoitoapulaisen palkasta. Sosiaalikuluineen kustannus on 1107,60 euroa/ työntekijä / kuukausi. Työaika olisi normaali jaksotyöaika 38,15 h/vk. Vanhatalo toivoo, että hyvä käytäntö voisi jatkua. Myös muissa PoSan toimintaalueen kunnissa on mietitty ja toteutettukin erilaisia vaihtoehtoja vastaavanlaisen toimintamuodon toteuttamiseksi. Liitteet: PoSa/Vanhuspalvelupäällikön kirje Karvian kunta on varannut vuoden 2012 talousarvionsa kohtaan Sosiaali- ja terveyspalvelut, muut palvelut, euroa kahdeksan työntekijän palkkaamiseen Iltaruskoon touko-syyskuulle. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää toukosyyskuun 2012 ajaksi. Työntekijät tekevät vain ns. perushintaisia tunteja, jotta työaikakorvauksia ei tule maksettavaksi ja mahdollistetaan mahdollisimman monen työntekijän työllistäminen. PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian kunnalta. Paikallislehtiin laitetaan hakuilmoitus entiseen tapaan ja PoSa suorittaa valinnan hakijoiden joukosta. Kunnanhallituksen jäsen Esa Pukkila esitti lisäystä, että toimenpiteellä on tarkoitus työllistää karvialaisia nuoria.

8 Kunnanhallitus hyväksyi lisäyksen päättäen että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää touko-syyskuun 2012 ajaksi. Työntekijät tekevät vain ns. perushintaisia tunteja, jotta työaikakorvauksia ei tule maksettavaksi ja mahdollistetaan mahdollisimman monen työntekijän työllistäminen. PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian kunnalta. Paikallislehtiin laitetaan hakuilmoitus entiseen tapaan ja PoSa suorittaa valinnan hakijoiden joukosta. Toimenpiteellä on tarkoitus työllistää karvialaisia nuoria.

9 PÄÄTÖS SATAKUNNAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON PERUSTAMISESTA KH Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta on tullut lausuntopyyntö koskien Satakunnan TE-toimistojen palveluiden sekä TE-toimistoverkon uudistamista / alueiden kehittämislaki (1651/2009, 30 ). TE-toimistoverkkouudistukseen liittyen työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt seuraavat linjaukset koskien uudistusta: Kunkin ELY-keskuksen alueella voidaan muodostaa yksi hallinnollinen TE-toimisto, hallinnolliset tehtävät voidaan järjestää yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. TE-toimistojen substanssitehtävien ohjaus toteutuu jatkossa vahvasti yhtenäisen palvelulinjojen ohjauksen kautta (tavoitteet ja resurssit asetetaan palvelulinjoille). Palvelulinjat ovat koko maassa yhdenmukaiset. Niitä on kolme, joista työnantaja- ja yrityspalvelut on integroitu ensimmäiseen. Uudistamisella on tarkoitus varmistaa riittävät ja laadukkaat asiakaspalvelut kustannustehokkaalla tavalla tilanteessa, jossa toimistojen henkilöstöresurssit vähenevät nopeasti niukkenevien toimintamenomäärärahojen vuoksi. Työ- ja elinkeinotoimistojen menoihin on tarkoitus tulla n. 15 miljoonan euron vähennys vuodesta 2011 vuoteen Työpanosta pystytään kohdistamaan asiakaspalveluun kun hallinnollisen työn osuus vähenee. Näin pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus mahdollisimman laajasti koko maakunnassa. Sähköisiä palveluita kehitetään ja lisätään. Suuri osa asiakkaista haluaa hoitaa asioitaan sähköisesti ja näin turvataan paremmin henkilökohtaisen palvelun saatavuus niihin tilanteisiin, joissa se on tarpeen työllistymisen tueksi. Kustannustehokkuus edellyttää asiakaspalvelun tehostamista ja tarkkaa kohdentamista. Esityksen mukaisesti Satakunnan TE-toimistossa olisi seitsemän toimipaikkaa ja kaksi työvoiman palvelukeskusta. Kankaanpäähän sijoittuisi yksi kokoaikaisesti palveleva toimipaikka. Toimipaikkojen tarkoituksenmukainen määrä ja sijainti sekä tarjottavat palvelut selvitetään viimeistään vuoden 2013 aikana. Keskitettävien erityispalveluiden (mm. ammatinvalinnan ohjaus, koulutus- ja ammattitietopalvelu, työttömyysturva, EURES, ammatillinen kuntoutus, työvoimakoulutus ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella) asiakaspalveluprosessi määritellään erikseen ja arvioidaan keskittäminen yhteen tai useampaan toimipaikkaan. Hallinnolliset palvelut keskitetään mahdollisimman laajasti ELY-keskukseen, mikä tuo synergiaetuja. Satakunnan ELY-keskus tekee hallinnollista TE-toimisto- uudistusta koskevan ratkaisun helmi/maaliskuun vaihteessa Uusi Satakunnan TE-toimisto aloittaa toimintansa Kuntaa pyydetään toimittamaan lausuntonsa Satakunnan ELY-keskukselle maanantaihin mennessä.

10 Liitteet: Lausuntopyyntö SATELY/42/ /2012 TE-toimistoverkko 2015 esitykset linjauksiksi KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että uudistuksessa on hyvin tärkeää kiinnittää huomioita siihen, että kuntalaisten palvelut säilyvät mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Työnhaku yms. palvelut, joissa asioidaan usein, tulee olla saatavilla esityksen mukaisesti vähintään nykyisissä TE-toimistojen toimipaikoissa. Esityksen mukaisesti keskitettävien erityispalveluiden osalta tulisi huomioida maakunnan asukkaiden tasavertaisuus palveluiden saavutettavuudessa, ja kuntalaisia koskevat erityispalvelut tulisi hoitaa niin, että henkilöstö liikkuu tapaamaan asiakkaita kaikkiin toimipisteisiin. Hallinnon keskittämistä ja resurssien suuntaamista asiakaspalveluun kunnanhallitus pitää tärkeänä. Kunnanhallitus päätti esittää lausuntonaan, että uudistuksessa on hyvin tärkeää kiinnittää huomioita siihen, että kuntalaisten palvelut säilyvät mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Työnhaku yms. palvelut, joissa asioidaan usein, tulee olla saatavilla esityksen mukaisesti vähintään nykyisissä TE-toimistojen toimipaikoissa. Esityksen mukaisesti keskitettävien erityispalveluiden osalta tulisi huomioida maakunnan asukkaiden tasavertaisuus palveluiden saavutettavuudessa, ja kuntalaisia koskevat erityispalvelut tulisi hoitaa niin, että henkilöstö liikkuu tapaamaan asiakkaita kaikkiin toimipisteisiin. Hallinnon keskittämistä ja resurssien suuntaamista asiakaspalveluun kunnanhallitus pitää tärkeänä. KH 57 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus on päättänyt perustaa Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston lähtien. Satakunnan TE-toimisto on toimivaltainen tekemään lukien hallinnon sisäisiä toiminnan aloittamiseen liittyviä tai sitä valmistelevia päätöksiä. Satakunnan TE-toimisto huolehtii laissa säädettyjen työ- ja elinkeinotoimiston tehtävien hoitamisesta Satakunnan toimialueella lukien. Porin seudun, Rauman seudun, Kaakkois-Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan TEtoimistot lakkautetaan lukien. Näissä toimistoissa vireillä olevat asiat sekä ennen tehdyt sopimukset ja annetut sitoumukset ja niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät lukien Satakunnan TE-toimistolle. Liitteet: SATELY/42/ /2012 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

11 Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi.

12 KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KH 58 Ylityömääräys palkanlaskija-arkistonhoitaja Arja Honkaselle ajalle ansiomerkkien jaon järjestelyt, talousarvion käsittelyyn liittyvät tehtävät, vuodenvaihteen ja taloushallinnon ohjelmistovaihdoksen aiheuttamat työt palkanlaskennassa, presidentin vaali, päätös Virkavapauden myöntäminen Jaakko Kallioniemelle ajalle Työnsuunnittelijan palkkaaminen ajalle keskushallinnon avustaviin töihin, palkattu Arja Tuuliniemi, päätös Projektivastaavan palkkaaminen elinkeinotoimen kehittämishankkeelle ajalle , palkattu Anne Aho, päätös Vuosiloman myöntäminen Matti Arkolle , , ja KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta. Kunnanhallitus päätti, että se merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä ottooikeutta.

13 KUNNANSIHTEERI HANNA VAINIONPÄÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KH 59 Ylityömääräys nuorisosihteeri Maria Laaksoharjulle ajalle 5.11 ja , Willin kansan viikon järjestelyt, päätös Ylityömääräys palkanlaskija Marjo Pihlajaviidalle ajalle , taloushallinnon ohjelmistovaihdoksen muutokset palkanlaskentaan, vuodenvaihteen työt, päätös Ylityömääräys työnsuunnittelija Arja Tuuliniemelle joulumarkkinoita varten, päätös Ylityömääräys kanslisti Päivi Seppälälle joulumarkkinoita varten, päätös Palkallisen virkavapaan myöntäminen maaseutusihteeri Milla Ruuhikorvelle ajalle , päätös Palkallisen virkavapauden myöntäminen kanslisti Päivi Seppälälle ajalle , päätös Palkallisen virkavapauden myöntäminen liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämille ajalle , päätös Neuvonnan kanslistin viransijaisuuteen otettu lähtien viransijaisuuden päättymiseen saakka Arja Tuuliniemi, päätös Palkallisen virkavapauden myöntäminen kanslisti Päivi Seppälälle ajalle , päätös Ylityömääräys työnsuunnittelija Arja Tuuliniemelle ajalle , neuvonnan kanslistin virkavapaa, vaalit, päätös Työsopimus Pirjo Koivistolle ajalle neuvonnan avustaviin töihin, päätös Työkokemuslisän (10 v) myöntäminen Pirjo Koivistolle alkaen, päätös Ylityömääräys kirjanpitäjä Raija Jokiniemelle ajalle , taloushallinnon ohjelmistonvaihdokseen liittyvät työt, päätös Ylityömääräys apulaiskirjanpitäjä Tuire Aholle ajalle , taloushallinnon ohjelmistonvaihdokseen liittyvät työt, tilinpäätös, päätös Palkallisen virkavapauden myöntäminen kanslisti Päivi Seppälälle ajalle , päätös Ylityömääräys nuorisosihteeri Maria Laaksoharjulle ajalle , valoja äänitekniikkakurssin järjestelyt, päätös Ylityömääräys liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämille ajalle , Karviatalon valo- ja äänitekniikka kurssi työnantajan järjestämä välittömästi työhön liittyvä koulutus, päätös Työkokemuslisän (5 v) myöntäminen Leena Sarviluomalle keittäjä-siivoojan tehtäviin lukien, päätös

14 Yhteispalvelupistekorvauksen maksaminen virkavapaan aikana. Yli kuukauden kestävien virkavapauksien ajalta erilliskorvaus jaetaan varsinaisen neuvojan ja varaneuvojan kesken, päätös Työkokemuslisän (5v) myöntäminen Leena Erolalle lähtien, päätös KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta. Kunnanhallitus päätti, että se merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä ottooikeutta.

15 LAUSUNTOPYYNTÖ VEROHALLINNON TOIMIPISTEITÄ JA NIIDEN AUKIOLOAIKOJA KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA KH 60 Kunnanhallitukselle on saapunut lausuntopyyntö verohallinnon toimipisteitä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta. Verohallinnon toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan jatkuvasti julkisen hallinnon kehittämislinjausten mukaisesti. Tämä edellyttää myös palveluverkoston kriittistä tarkastelua. Asiakkaiden asiointitarpeita on vähennetty hankkimalla mahdollisimman suuri osa verotukseen vaikuttavista tiedoista heidän puolestaan, esitäytettyyn veroilmoitukseen sivullisilta saatavia tietoja on jatkuvasti lisätty. Verohallinnon palvelukanavia on kehitetty niin, että asiakkaat voivat hoitaa valtaosan veroasioistaan käymättä verohallinnon toimipaikassa. Verkkopalvelun ohella myös puhelinpalvelua on tehostettu keskittämällä. Myös postin kautta tapahtuva asiointi on mahdollista. Käyntiasiointi säilytetään edelleen niin, että palvelua on saatavilla vähintään kerran viikossa kohtuullisen asiointimatkan etäisyydellä. Verohallinto pyytää Karvian kunnalta lausuntoa Kankaanpään toimipistettä koskevasta suunnitelmasta. Tällä hetkellä Kankaanpään toimipiste on avoinna ma, ti, to ja pe klo Suunnitelman mukaan Kankaanpään toimipiste suljetaan viimeistään vuoden 2013 aikana joko lakkauttamalla kokonaan tai muodostamalla siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Ennen toimipisteen mahdollista sulkemista sen aukioloaikaa supistetaan niin, että se on avoinna tiistaisin 9-15, kesä- ja elokuussa 9-12, heinäkuussa suljettu. Lähin toimintaa jatkava verohallinnon toimipaikka on Satakunnan verotoimiston päätoimipaikka Porissa. Lausunnossa pyydetään ottamaan huomioon asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat, kulkuyhteydet sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikuttavat olosuhteet. Lausunnot pyydetään toimittamaan Verohallintoon mennessä. Liitteet: lausuntopyyntö A11/000100/201 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että Karvian kunta sijaitsee suhteellisen etäällä jo nykyisistä toimipisteistä, 45 kilometrin päässä Kankaanpäästä ja uudistuksen myötä asiointietäisyys kasvaa n. 100 kilometriin.

16 Palvelun saatavuuden turvaamiseksi kuntalaisille Karvian kunta pitää tärkeänä, että sähköistä asiointia kehitetään edelleen niin, että se palvelee etenkin tavallisia veronmaksajia entistä paremmin. Lisäksi pyydetään kiinnittämään huomioita yhteispalvelupistetoiminnan kehittämiseen. Karvian kunnassa toimii verohallinnon yhteispalvelupiste, mutta nykyisellä palveluvalikoimalla yhteispalvelupiste ei juurikaan pysty palvelemaan kuntalaisia. Palveluneuvojien toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia tulisi kehittää merkittävästi. Verohallinnon tulisi myös tiedottaa yhteispalvelupisteistä ja niiden toiminnasta huomattavasti nykyistä tehokkaammin, jotta palvelua osattaisiin käyttää. Yhteispalvelupisteiden hoitamisesta tulisi maksaa kunnille korvausta. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että Karvian kunta sijaitsee suhteellisen etäällä jo nykyisistä toimipisteistä, 45 kilometrin päässä Kankaanpäästä ja uudistuksen myötä asiointietäisyys kasvaa n. 100 kilometriin. Palvelun saatavuuden turvaamiseksi kuntalaisille Karvian kunta pitää tärkeänä, että sähköistä asiointia kehitetään edelleen niin, että se palvelee etenkin tavallisia veronmaksajia entistä paremmin. Lisäksi pyydetään kiinnittämään huomioita yhteispalvelupistetoiminnan kehittämiseen. Karvian kunnassa toimii verohallinnon yhteispalvelupiste, mutta nykyisellä palveluvalikoimalla yhteispalvelupiste ei juurikaan pysty palvelemaan kuntalaisia. Palveluneuvojien toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia tulisi kehittää merkittävästi. Verohallinnon tulisi myös tiedottaa yhteispalvelupisteistä ja niiden toiminnasta huomattavasti nykyistä tehokkaammin, jotta palvelua osattaisiin käyttää. Yhteispalvelupisteiden hoitamisesta tulisi maksaa kunnille korvausta.

17 KUNTALAISALOITE KH 61 Karvialainen Mikko Hakola on tehnyt kuntalaisaloitteen vanhainkodin virkistystoiminnan tukemisesta. Karvian Iltaruskon vanhainkodilla on silloin tällöin esiintynyt ryhmä paikallisia muusikoita. Vanhojen tuttujen kappaleiden soittaminen on ollut asukkaille erityisen virkistävää. Soittajat ottavat pienen palkkion esiintymisestään. Palkkio on pyritty keräämään hoitajien toimesta. Hakola esittää, että kunta varaisi pienen avustuksen viihde/ virkistystoiminnalle. Avustuksen suuruus voisi olla 500 euroa vuodessa. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää 500 euron avustuksen vuodelle 2012 muun hallinnon avustukset yhteisöille määrärahasta. Avustusta varten varataan määräraha tuleviin talousarvioihin. Kunnanhallitus päätti myöntää 500 euron avustuksen vuodelle 2012 muun hallinnon avustukset yhteisöille määrärahasta. Avustusta varten varataan määräraha tuleviin talousarvioihin. Antti Otava esitti Merja Holkon kannattamana täsmennyksenä, että määräraha varataan kohtaan Viihde ja virkistystoiminta. Kunnanhallitus hyväksyi täsmennyksen.

18 SIBELCO NORDIC OY AB MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS Rakltk Hakija Sibelco Nordic Oy Ab Mikkelänkallio ESPOO Maanomistajat Sibelco Nordic Oy Ab Mikkelänkallio ESPOO Ottamisalue Karvia Kirkonkylä Tila: Sorarouvali 12:7 4,7 ha, josta ottamisalue m2 Pohjavesi Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema m Toimenpide Hiekan ja soran ottaminen liitteenä olevan FM, geologi Mattias Häggman, Kemiössä laatiman ottamissuunnitelman mukaisesti. Maa-ainesten keskimääräinen ottamissyvyys 4,3 m Ottamismäärä ja aika Haettu kokonaismäärä m3. Vuotuinen otto m3. Ottamisaika 5- vuotta. Lausunnot VARSINAIS-SUOMEN ELY Puoltaa huomautuksin SATAKUNTALIITTO, Puoltava lausunto Ottopaikka Satakunnan seutukaava 5 merkitty maa-ainesten ottoalueeksi EO 149. Kuuleminen Kuulemiskirjeet lähetetty , naapureilta saapunut yksi huomautus, maarekisteriin merkitty tiealue puuttui suunnitelmista. Suunnitelmaa on täydennetty. RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS:

19 Ottosuunnitelman lisäksi maa-ainesten otossa otetaan huomioon VARSINAISSUOMEN ELY Dn. 444/07.01/2011 lausunnossa mainitut seuraavat asiat: Sorakuoppaan mahdollisesti läjitetyt asfalttimassat tulee poistaa alueelta ennen ottamistoiminnan jatkamista. Humuspitoista materiaalia sisältävät ainekset varastoidaan luonnontilaisella alueella ottamisalueen reunoilla. Aiemman Ottamisalueen luiskiin tai pohjalle ei saa haudata orgaanista ainesta sisältävää materiaalia. Toiminnan yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei maa- tai kallioperään tai pinta- tai pohjavesiin pääse ympäristölle haitallisia aineita. Mikäli ottamisalueella säilytetään öljytuotteita, tulee säiliöt sijoittaa luonnontilaiselle alueelle, kaivualueen ulkopuolelle ja varustaa tiiviillä säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Myös koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti. Pintamaita saa poistaa ainoastaan ottamiseen etenemisen mukaan. Pohjaveden pinnan taso ottamisalueella on mitattava kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Tarkkailun avulla on varmistuttava siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros maaainesta. Suunnitelmassa esitettyä alinta ottotasoa on nostettava, mikäli pohjavesitarkkailun tulokset sitä edellyttävät. Lisäksi pohjaveden laatua on seurattava kerran vuodessa. Tarkkailutulokset toimitetaan vuosittain Karvian maaaineslupaviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY- keskukselle sekä sähköisesti Varsinais-Suomen ELY- keskuksen pohjavesitietojärjestelmään. Mahdollisia orsivettä pidättäviä tiiviitä välikerroksia ei saa puhkaista. Mikäli ottamisalueella havaitaan tiiviitä maakerroksia tai orsivettä, on kaivu keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä kunnan lupa- ja valvontaviranomaiseen sekä ympäristökeskukseen toimintaohjeita varten. Alueen maisemointi tehdään luvan voimassaolon aikana ja toteutetaan seuraavasti: Alue siistitään ja sen epäsopiva käyttö estetään. Alue muotoillaan ja luiskat loivennetaan maa-ainessuunnitelman mukaan. Tiivistyneet alueet, kuten toiminnassa käytetyt liikennöinti- ja varastoalueet möyhennetään ja pehmennetään pohjaveden muodostumisolosuhteiden ja kasvillisuuden kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Soravaltaisella alueella karkea pohjasora peitetään noin cm:n paksuisella hiekkakerroksella. Hiekkaisen maan pintaosaan sekoitetaan noin cm vahvuinen kerros humusta, joka voi olla joko alueelta kuorittua pinta-maata tai muualta tuotua tarkoitukseen tutkitusti soveltuvaa humusta (esim. maatunut turve). Aluskasvillisuudeksi kylvetään harjualueelle luonteenomaisia siemeniä ja istutetaan tarvittaessa varpukasveja. Puustoksi istutetaan sekametsää. Siemennyksestä ja kasvien istutuksesta voidaan luopua ainoastaan niiltä osin kuin alue on metsittynyt luontaisesti maa-ainesluvan voimassaolon aikana.

20 Myönnetään ottolupa. Rakltk Rakennuslautakunta on pitämässään kokouksessa täydentänyt päätöstään esittämällä vakuudeksi 4,26 x 5000 euroa eli vakuus yhteensä euroa. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää maa-ainesten ottoluvan rakennuslautakunnan päätöksen mukaisesti. Ennen maa-ainesten oton aloittamista on kuntaan toimitettava rakennuslautakunnan määrittelemä euron vakuus. Kunnanjohtaja teki uuden päätösehdotuksen, että asia jätetään lisäselvityksen vuoksi pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan tekemän uuden päätösehdotuksen ja jätti asian lisäselvityksiä varten pöydälle. KH 62 Sibelco Nordic Oy Ab on toimittanut pyydetyt lisäselvitykset kunnanhallitukselle. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää maa-ainesten ottoluvan rakennuslautakunnan päätöksen mukaisesti. Ennen maa-ainesten oton aloittamista on kuntaan toimitettava rakennuslautakunnan määrittelemä euron vakuus. Kunnanhallitus päätti myöntää maa-ainesten ottoluvan rakennuslautakunnan päätöksen mukaisesti. Ennen maa-ainesten oton aloittamista on kuntaan toimitettava rakennuslautakunnan määrittelemä euron vakuus. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

21 SATAKUNNAN KOULUTUSKYNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS KH 63 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutosta on valmisteltu työryhmässä yhdessä jäsenkuntien edustajien kanssa. Työryhmä on tehnyt esityksen uudesta perussopimuksesta, jonka kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt lähettää perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi kevään 2012 aikana. Sopimuksen muutoksia ovat Huittisten lisääminen koulutuspisteisiin, äänivallan perusteiden muuttaminen opiskelijapaikka- ja asukaslukuperusteisesta määrälliseksi, kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenmäärän pienentäminen sekä johtokunnan lakkauttaminen. Liitteet: kirje tiivistelmä perussopimuksen muutoksesta Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus luonnos KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän muutetun perussopimuksen. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän muutetun perussopimuksen.

22 LAUSUNTOPYYNTÖ JULKISHALLINNON TIETOLUOVUTUSTEN PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT - LOPPURAPORTISTA KH 64 Valtiovarainministeriö pyytää päätöksentekoa ja jatkokehittämistä varten kuntien lausuntoja julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt loppuraportista (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2/2012). Valtiovarainministeriö asetti Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistämistyöryhmän. Työryhmän toimikausi päättyi Työryhmän tavoitteeksi annettiin eri tietovarantojen saaminen tarkoituksenmukaiseen hintarakenteeseen johtavilla hinnoitteluperiaatteilla ja lisenssiehdoilla tarjolle tietojen tarvitsijoille. Eräänä selvitettävänä mahdollisuutena mainittiin tietojen osittainen tai täydellinen maksuttomuus. Tavoitteena on, että tietovarantojen tiedot ovat laajasti yhteiskunnan käytössä. Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle mennessä. Lausumassa toivotaan näkemyksiä erityisesti 1. tietoluovutuksista perittäviä maksuja koskevista periaatteista, niiden toteuttamisesta ja vaikutuksista, 2. julkisen hallinnon avoimen datan lisenssimallista ja sen soveltuvuudesta julkisen hallinnon sellaisiin tietoaineistoihin, joiden luovuttamiselle ei ole mitään lainsäädäntöön perustuvia rajoituksia, 3. perusrekisteritietojen käyttöehdoista ja niiden soveltamisesta perusrekisterien ja julkisen hallinnon viranomaisten muiden tietovarantojen tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen, 4. ehdotetuista toimenpiteistä ja tehtävistä (s ). Lausuntomateriaali on nähtävissä valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa Raportissa esitetään maksujen osalta, että julkisen hallinnon viranomaisten välisen tiedon sähköisen luovutuksen tulisi olla maksutonta. Kansalaisille luovutetun sähköisen aineiston tulisi myös olla ensisijaisesti maksutonta. Kunnallishallinnossa periaatteita sovelletaan kuntakohtaisin ratkaisuin ja kunnan käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kunnat päättävät maksuistaan kuntalain mukaisesti. Kuntien itsemääräämisoikeuteen kuuluu muun ohella oikeus määrätä kunnallisten viranomaisten perimistä maksuista: maksujen määrääminen kunnallisten viranomaisten tietojen luovuttamisesta ja käytöstä on kunkin kunnan omaan päätöksentekovaltaan kuuluva asia, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Siten maksujen käytön kautta kunnallisten viranomaisten hallussa olevien tietoaineistojen edistämistä ei voida toteuttaa ilman, että asiasta säädettäisiin lailla. Työryhmän työn aikana on tullut ilmi, ettei selkeää kokonaiskuvaa ole siitä, mitä kaikkia sellaisia tietoaineistoja kuntasektorilla syntyy tai tuotetaan, joita voitaisiin hyödyntää erityisesti yksityissektorilla. Tämän vuoksi valtiovarainministeriön tulisikin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa selvittää kuntasektorin tietovarantojen ja tietopalvelujen tilanne. Edellä sanotusta riippumatta valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton olisi aiheellista tiedottaa uudistuksesta ja sen tavoitteista kunnille muun ohella sen varmistamiseksi, että kunnat voisivat

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot