Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, MÄNTSÄLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ"

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet edustajat Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 2 Muut saapuvilla olleet Kaarina Kilpeläinen, va. toimitusjohtaja Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Martti Syväniemi, yhtymähallituksen puheenjohtaja Timo Palenius, yhtymähallituksen jäsen Risto Salovaara, yhtymähallituksen jäsen Tiina Järvinen, yhtymähalltuksen jäsen Veijo Peltola, yhtymähallituksen jäsen Matti Mäntylä, yhtymähallituksen jäsen Hilkka Pokki, yhtymähallituksen jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Asiat ja liitteet Sivut Liite 2 Pta-liite 6 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Martti Syväniemi Arto Lindberg Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Seppo Åstedt Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Immo Virtanen Paikka ja pvm Mäntsälä Pekka Puranen Allekirjoitus Hallintoassistentti Kimmo Luoti

2 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Kokouksen avaus 16 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 18 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa) 19 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 20 Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio Kuntayhtymän tulos 1 8/ Eräiden luottamustoimien täyttäminen 23 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen 24 Muut asiat 25 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 26 Kokouksen päättäminen

3 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 32 Kokouksen avaus 15 Yhtymäkokous Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (Hallintosääntö 39 ). Yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemi avasi kokouksen.

4 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 33 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 16 Yhtymäkokous Edustajien valinta ja lukumäärä Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua. Äänivalta Jäsenkunnan äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on 1 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan kuntayhtymän peruspääomaan; ja sen lisäksi 2 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) jäsenkuntien kuntayhtymälle suorittamista maksuista. Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) kunkin yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä. Liite 2 Luettelo yhtymäkokousedustajista äänimäärineen on esityslistan liitteenä 2. Laillisuus Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus (Hallintosääntö 38.1 ). Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on postitettu valtaisuus Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä (Perussopimus 7). Yhtymäkokous 1 toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden 2 toteaa esityslistan lähettämisen jälkeen jäsenkunnilta kokousedustajaluetteloon tulleet seuraavat lisäykset ja muutokset: - Espoon kaupungin edustajana on Pekka Heikkinen

5 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 34 - Loviisan kaupungin edustajana on Arja Isotalo - Vantaan edustajana on Ari Toiva 3 suorittaa nimenhuudon 4 toteaa, että suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä yhteensä edustajia 35 jäsenkunnasta 47:stä mahdollisesta, yhteenlaskettu äänimäärä ääntä 85717:stä mahdollisesta 5 vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon 6 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

6 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 17 Yhtymäkokous Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla (Hallintosääntö 46.1 ). Yhtymäkokous päättää 1 valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Immo Virtanen ja Pekka Puranen.

7 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 36 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa) 18 Yhtymäkokous Hallintosäännön 44.3 :n mukaan: Suhteellisten vaalien toimittamista varten yhtymäkokous valitsee tarvittaessa keskuudestaan vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. Vaalilautakunta valitaan vain, jos tarvetta valintaan ilmaantuu. Yhtymäkokous päättää 1 valita keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä 2 valita vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymäkokous päätti valita vaalilautakuntaan seuraavasti: jäsen puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja henkilökohtainen varajäsen Vaalilautakuntaa ei valittu.

8 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 37 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 19 Yhtymäkokous Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa kuntalain 12 ja 60 :n säännöksiä soveltaen. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle keskuudestaan 1 puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajan. Yhtymäkokous päätti valita 1 puheenjohtajaksi Arto Lindberg 2 varapuheenjohtajaksi Silja Savola

9 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 38 Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio Yhtymähallitus Eteva on kuntien omistama palvelujen tuottajayhteisö, jolla on myös laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitys-vammaisten erityishuollosta (519/1977) sanotuista tehtävistä. Eteva voi tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaali- sekä kuntoutusalan palveluja. Kunnat ja muut tilaajat (kuntayhtymät, liikelaitokset, isäntäkunnat) kuntien puolesta ohjaavat palvelujen käyttäjät Etevan palveluihin. Etevan palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu vuodelle 2014 yhtymäkokouksen hyväksymissä ( ) puitteissa. Vuoden 2014 palvelujen tuotteiston ja hinnat on hyväksynyt Etevan hallitus ( ). Hinnat ovat vuodelle 2014 Etevaa sitovat ja lopulliset. Laskutus toteutuu todellisen ja toteutuneen palvelujen käytön mukaisesti. Pääosa Etevan palvelutoiminnasta perustuu sille, että eri tavoin vaikeavammaisille ihmisille järjestetään elämisen perusedellytykset kuten asunto ja apu sekä tuki toiminnoissa ja asioissa, joissa henkilö ei itse selviydy. Tämän ohella tuetaan asiantuntemuksella esimerkiksi elämän kriisikohdissa. Etevan palveluja käyttää nykyisin vajaat 2000 henkilöä. Etevan keskeiset palvelulinjat ovat: - asumispalvelut ja perhehoito - työtoiminta ja toimintakykyä tukeva päivätoiminta sekä työllistymisen edistämisen - lasten ja perheiden palvelut, kuten lyhytaikaishoito - tukikeskuspalvelut ja asiantuntijapalvelut, kuten kehitysvammapsykiatriset palvelut ja kommunikointipalvelut. Palveluja kehitetään ja laajennetaan kuntien tilausten pohjalta. Lisäksi palveluyksiköitä tulee uudistaa mm. turvallisuusmääräysten vuoksi. Etevan toiminta-alueella väestö kasvaa voimakkaasti. Useissa kunnissa lapsiväestön osuus on korkea, samalla myös tarve vammaispalveluihin. Palvelurakenteen uudistaminen Eteva Design -projektissa jatkuu ja yhteistyötä mm. vammaispalvelujen ja terveydenhuollon kesken uudistetaan. Pääkaupunkiseudulla suunnitellaan yhdessä kuntien ja Etevan kesken kehitysvammapsykiatristen palvelujen parantamista. Etevan tulos on ollut alusta alkaen alijäämäinen. Alijäämä on kahtena viimeisenä vuotena ollut miljoonan euron suuruusluokkaa ja kuluvan vuoden tulosennuste asettuu samalle tasolle. Suurin yksittäinen syy alijäämien syntymiseen ovat henkilöstökulujen suurempi prosentuaalinen kasvu kuin palvelutuotteiden hinnankorotukset.

10 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 39 Tuloskehityksen kääntämiseksi oikeaan suuntaan on suoritettu tilannekartoitus, jota apuna käyttäen suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Toimintojen kriittinen tarkastelu on käynnistetty. Toimenpiteiden odotetaan tuovan vuonna 2014 jonkin verran tulosparannusta, mutta talousarvio on rakennettu realistisesti kuluvan vuoden tulosennuste huomioiden. Vuoteen 2015 mennessä toiminnalliset muutokset on saatu toteutetuksi ja alijäämien kertyminen katkeaa. Taloussuunnitelman keskeiset lähtökohdat ovat seuraavat: Etevan toiminnan kannattavuus ja kilpailukykyisyys varmistetaan. Henkilöstön työkykyä vahvistetaan niin, että vaikutus on sairauspoissaolojen määrää vähentävä. Palvelujen uudistaminen (Eteva Design) jatkuu palvelujen käyttäjiä ja kuntia tarkoin kuullen. Pilotointi on aloitettu ja sitä laajennetaan useampiin yksiköihin tulevan vuoden aikana. Etevan kannattavuus ja kilpailukyky sekä henkilöstökysymykset kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Kustannuksista 75 % perustuu välittömästi henkilöstökuluihin. Kilpailukyky on kuntaomisteisen Etevan kannalta keskeistä, jotta kunnat voivat hyödyntää omaa palvelujen tuottajaansa. Kannattavuuden parantaminen on vuoden 2014 keskeinen tavoite. Kuluvan vuoden aikana on aloitettu aiempaa suunnitelmallisempi ja tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa henkilöstön työkyvyn vahvistamiseksi tavoitteena muun muassa sairauspoissaolojen vähentäminen. Lomista ja hoitotarpeen vaihtelusta johtuva henkilöstötarve tyydytetään henkilöstön liikkuvuudella sekä sijaispalvelulla. Näillä toimenpiteillä saadaan henkilöstökustannuksia alennettua. Tehokkuuden lisäämiseksi on toiminnallisten rakenteiden kriittinen tarkastelu käynnistetty tarvittavien rakennemuutosten toteuttamiseksi. Talousarvion 2014 tuotot perustuvat keväällä kuntien sopimusohjausneuvotteluissa sovittuihin kuntien tilauksiin. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti ( ) palvelutuotteiden hintoja on korotettu keskimäärin 1 %. Asiakasmaksut perustuvat kustannuksiin. Vuonna 2014 ylläpitomaksu pystytään edelleen pitämään ennallaan ja asumisen maksua korotetaan kustannusten nousun mukaisesti. Tulevan sopimuskauden palkankorotukset vuodelle 2014 eivät ole selvillä; talousarvioon on huomioitu keskimääräisenä korotusvaikutuksena 1 %. Investointibudjetti on euroa sisältäen tietoteknisiä hankintoja, kuljetusvälinehankintoja ja uusien toimintayksikköjen kalustehankintoja.

11 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 40 Tulos (1 000 eur) B2014 B2013 B-ind E2013 E-ind TP2012 Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualuekohtainen budjetti: Tulos (1 000 eur) B2014 B2013 B-ind TP2012 Asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta Tukikeskukset Muut erityispalvelut Projektit Yhteensä Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Talousarvion sosiaalikulut sisältävät eläkemenoperusteisen maksun. Yhtymäkokouksen toimeksiannon pohjalta yhtymähallitus on kutsunut kokoon suurimpien jäsenkuntien edustajista työryhmän, jonka tehtävänä on mm. eläkemeno- ja varhemaksujen jakoperusteista päättäminen. Työryhmä laatii syksyn 2013 aikana esityksen yhtymäkokoukselle. Mikäli työryhmän valmistelun pohjalta yhtymäkokous päättää eläkemenoperusteisen maksun siirtämisestä suoraan kuntien maksettavaksi, kuntayhtymän toimintakulut pienenevät noin 2 miljoonaa euroa. Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n budjetoitu liikevaihto on 7,6 miljoonaa euroa ja tulos euroa. Tytäryhtiö Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n budjetoitu liikevaihto on 0,9 miljoonaa euroa ja tulos euroa. Eteva kuntayhtymän suunnitelma ja talousarvio 2014 ovat Pta-liite 28 pta-liitteenä 28. (Valmistelija: va. toimitusjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 hyväksyä pta-liitteenä 28 olevan Eteva kuntayhtymän Taloussuunnitelman ja Talousarvion Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

12 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokous Pta-liite 6 Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio 2014 ovat pta-liitteenä 6. Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 hyväksyä pta-liitteenä 6 olevan Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion Yhtymäkokous päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

13 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 42 Kuntayhtymän tulos 1 8/ Yhtymähallitus Eteva kuntayhtymän tavoite on tuottaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut siten, että tuotot kattavat kustannukset. Vuoden 2013 alusta muutettu vuosilomapalkkavarauksen muutoksen kirjaaminen kuukausittaiseksi näkyy odotusten mukaisesti tasaisempana tuloksen kehityksenä aiempiin vuosiin verrattuna. Eteva kuntayhtymän tulos 1-8/2013 on alijäämäinen 0,4 miljoonaa euroa, joka sisältää Evantia Oy:ltä saatuja osinkoja 0,2 miljoonaa euroa eli toiminnallinen tulos on 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen pitäisi olla lähellä nollaa, mikäli tuloskehitys noudattaisi budjetoitua linjaa. Jäsenkuntamyynti on vähentynyt viime vuodesta 6 % ja suoritteet 9 % johtuen pääosin Lahden alueen toimintojen siirrosta. Henkilöstökulut näyttäisivät laskeneen 10 % viime vuodesta, mutta vertailua vääristää vuosilomapalkkavarauksen jaksotuksen muutos. Henkilöstökulut sisältävät myös ostopalvelut. Koko vuoden aikana suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti jäsenkuntamyynnin jäädessä 4 % alle talousarvion. Toimintatuotot yhteensä jäävät 2 % alle talousarvion. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muiden kulujen osalta alitetaan talousarvio 4 %. Mikäli toiminnassa ei tapahdu yllättäviä muutoksia, vuoden tulos jää 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi; kriittisesti tarkastellen tuloksen ennustetaan olevan 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos (1 000 eur) 1-8/ /2012 ind B2013 B-ind TP2012 Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) 1-8/ /2012 ind B2013 B-ind TP2012 Asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta Tukikeskukset Asiantuntijapalvelut Projektit Yhteensä Kuntayhtymähallinto UVP PKP Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.

14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 43 (Valmistelija: va. toimitusjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 merkitä tiedoksi kuntayhtymän tuloksen 1 8/2013, 2 hyväksyä talousarvion 2013 muutoksen siten, että kuntayhtymän tulos on -1,3 miljoonaa euroa (Etevan hallintosääntö 23.1 :n 7 mom.). Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 21 Yhtymäkokous Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 merkitä tiedoksi kuntayhtymän tuloksen 1 8/2013, 2 hyväksyä talousarvion 2013 muutoksen siten, että kuntayhtymän tulos on -1,3 miljoonaa euroa (Etevan hallintosääntö 23.1 :n 7 mom.). Yhtymäkokous 1 merkitsi tiedoksi kuntayhtymän tuloksen 1-8/ hyväksyi vuoden 2013 talousarvion muutoksen siten, että tulos on -800 t.

15 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 44 Eräiden luottamustoimien täyttäminen 76 Yhtymähallitus Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä. Kullekin valitaan henkilökohtainen varajäsen (Perussopimus 12 ). Tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita vastaavaksi kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja sen on vastattava tasa-arvolain vaatimuksia. Yhtymäkokous on todennut toimikaudeksi valittavan tarkastuslautakunnan osalta lautakuntapaikkojen lukumääräisen jakautumisen eri poliittisten puolueiden kesken sekä valinnut lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakuntaan valittu Timo Kuusisto on ilmoittanut kirjeellään , että ei ole henkilökohtaisista syistä johtuen käytettävissä Etevan tarkastuslautakunnassa toimikaudella Kuusisto valittiin lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Sdp:lle kuuluvalle paikalle. Kuntalain 38 :n 3. momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p ) Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous myöntää Timo Kuusistolle eron henkilökohtaisten syiden vuoksi tarkastuslautakunnan jäsenyydestä lukien, 2 yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan varsinaisen jäsenen Timo Kuusiston tilalle (Sdp:n paikka) alkaen ja jatkuen nykyisen lautakunnan toimikauden loppuun. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 96 Yhtymähallitus

16 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 45 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä. Kullekin valitaan henkilökohtainen varajäsen (Perussopimus 12 ). Tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita vastaavaksi kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja sen on vastattava tasa-arvolain vaatimuksia. Yhtymäkokous on todennut toimikaudeksi valittavan tarkastuslautakunnan osalta lautakuntapaikkojen lukumääräisen jakautumisen eri poliittisten puolueiden kesken sekä valinnut lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakuntaan valittu Erkka Karimaa on päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa henkilökohtaisista syistä johtuen lautakunnan varajäsenyydestä. Karimaa on lautakuntaan valitun Kaddi Taltsin henkilökohtainen varajäsen. Paikka on jyvitetty Sdp:lle. Kuntalain 38 :n 3. momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p ) Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous myöntää Erkka Karimaalle eron henkilökohtaisten syiden vuoksi tarkastuslautakunnan varajäsenen paikalta; 2 yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen Erkka Karimaan tilalle (Sdp:n paikka) lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. 22 Yhtymäkokous Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous myöntää Timo Kuusistolle eron henkilökohtaisten syiden vuoksi tarkastuslautakunnan jäsenyydestä lukien;

17 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 46 2 yhtymäkokous myöntää Erkka Karimaalle eron henkilökohtaisten syiden vuoksi tarkastuslautakunnan varajäsenen paikalta; 3 yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan varsinaisen jäsenen Timo Kuusiston tilalle (Sdp:n paikka) lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi; 4 yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen Erkka Karimaan tilalle (Sdp:n paikka) lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhtymäkokous päätti 1 myöntää Timo Kuusistolle eron henkilökohtaisten syiden vuoksi tarkastuslautakunnan jäsenyydestä lukien 2 myöntää Erkka Karimaalle eron henkilökohtaisten syiden vuoksi tarkastuslautakunnan jäsenyydestä lukien 3 valita tarkastuslautakuntaan varsinaisen jäsenen Timo Kuusiston tilalle (Sdp:n paikka) lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kari Satovuoren 4 valita tarkastuslautakuntaan varajäsenen Erkka Karimaan tilalle (Sdp:n paikka) lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Merja Juolahden

18 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 47 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen 94 Yhtymähallitus Etevan hallintosäännön 9 :n mukaan kuntayhtymän toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän johtaja. Etevassa kuntayhtymän johtajan nimikkeeksi on vahvistettu nimike toimitusjohtaja. Hallintosäännön 12.2 :n mukaan kuntayhtymän johtajan valitsee yhtymäkokous. Viran haettavaksi julistamisesta päättää yhtymähallitus. Pta-liite 30 Yhtymähallitus myönsi kokouksessaan eron YTM Markku Niemelälle kuntayhtymän johtajan virasta lukien. Samalla yhtymähallitus päätti käynnistää välittömästi valmistelun viran täyttämiseksi. Yhtymähallitus valitsi kokouksessaan rekrytoinnin valmistelusta vastaaviksi henkilöiksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemen ja jäsenet Hilkka Pokin, Pirjo Kotirannan ja Veijo Peltolan. Virka päätettiin julistaa haettavaksi kuntayhtymän ilmoitustaululla mennessä. Pta-liitteen 30 mukainen hakuilmoitus asetettiin ilmoitustaululle Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusehtona on laki 272/05 3, asetus 608/ (laki Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä lisäksi riittävä johtamistaito. Henkilöstökonsultointiyritys Personnel Groupin asiantuntemusta käytettiin haun ilmoittelu- ja valintavaiheessa. Hakuajan päättymiseen mennessä vastaanotettiin 48 hakemusta. Hakeneista kolme (3) ei täyttänyt vaadittua kelpoisuusehtoa ja seitsemän (7) hakijaa perui hakemuksensa valintavaiheen aikana. Yhtymähallituksen kokouksessa jaetaan 38:stä hakijasta laadittu ansiovertailu. Hakuajan päättymisen jälkeen saapui yksi (1) hakemus, jota ei voida myöhästyneenä ottaa valintamenettelyssä huomioon. Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kymmenen (10) hakijaa: Riitta Hakoma, Katrina Harjuhahto-Madetoja, Kirsti Korttila, Riitta-Liisa Reiterä, Anu Romppainen, Raija Saari, Ossi Savolainen, Satu Taiveaho sekä kaksi hakijaa, jotka eivät halua tietojaan julkisiksi ja jotka myöhemmin peruivat hakemuksensa. Personnel Groupin suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin Katrina Harjuhahto-Madetoja, Riitta-Liisa Reiterä, Anu Romppainen ja Ossi Savolainen. Toiseen haastatteluun kutsuttiin Katrina Harjuhahto-Madetoja ja Ossi Savolainen. Valmistelusta vastaavat ovat arvioineet hakijoiden pätevyyden ja ansioituneisuuden kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran hoitamiseen koulutuksen, työkokemuksen, muun ansioituneisuuden, haastattelujen sekä henkilöarvioinnin tulosten perusteella.

19 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 48 Valmistelun etenemisestä on tiedotettu yhtymähallituksen jäsenille. Perustuslain 125 :n tarkoittamat nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintolain 45 :n mukaan valintapäätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mainittava sovelletut säädökset. Viran täytön valmistelussa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8. Kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää, että 1 Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) virkaan valitaan rekrytoinnin valmistelusta vastaavan työryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti terveydenhuollon maisteri Ossi Savolainen, 2 virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja että viran vastaanottaminen tapahtuu yhtymähallituksen kanssa sovittavana ajankohtana, 3 yhtymähallitus valtuutetaan sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen. Edellisen ehdotuksen valmistelun jälkeen terveydenhuollon maisteri Ossi Savolainen ilmoitti , ettei hän ole käytettävissä Eteva kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaa täytettäessä. Muutettu ehdotus Va. toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää, että 4 Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Katrina Harjuhahto-Madetoja, 5 virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja että viran vastaanottaminen tapahtuu yhtymähallituksen kanssa sovittavana ajankohtana, virkasuhteessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa, 6 yhtymähallitus valtuutetaan sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

20 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokous Pta-liite 7 Viranhaussa käytetty hakuilmoitus on pta-liitteenä 7. Pta-liite 8 Virkaa määräajassa hakeneista, viran kelpoisuusehdot täyttävistä henkilöistä, joiden keskuudesta valinta tehdään, laadittu ansiovertailu on pta-liitteenä 8. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous valitsee Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) virkaan kauppatieteiden maisteri Katrina Harjuhahto-Madetojan, ja että 2 virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja että viran vastaanottaminen tapahtuu yhtymähallituksen kanssa sovittavana ajankohtana, virkasuhteessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa, ja että 3 yhtymähallitus valtuutetaan sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

21 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 50 Muut asiat 24 Yhtymäkokous Yhtymäkokouksella ei ollut esittää muita asioita.

22 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 51 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 25 Yhtymäkokous Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen määräämässä paikassa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (KunL:n 63 ja 85 ). Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 2 että yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloushallinnossa Mäntsälässä klo Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

23 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 52 Kokouksen päättäminen 26 Yhtymäkokous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

24 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 15 26) Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n 2 mom. / muun lainsäädännön mukaan. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus 20, 22, 23 Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 90. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot