JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite KYSELY SEURAKUNNAN HALLINNON JA ORGANISAATION TOIMIVUUDESTA liite MINNA LAIRIN VIRKAMATKA NEPALIIN liite KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI TOUKOKUU JOHTAVAN KANTTORIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN liite TAUSTAYHTEISTYÖSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN PARTIOLIPPUKUNTIEN KANSSA liite LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO liite TIEDOKSI liite KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 381

2 Kirkkoneuvosto 16/ KIRKKONEUVOSTO 16/2010 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Jäsenet Muut osallistujat Poissa Laurilan seurakuntakoti Vesa Koivisto, puheenjohtaja Pekka Luuk, varapuheenjohtaja Paavo Kiuru Esko Lappalainen Juha Paukkunen Jouko Porkka Terttu Sihvola-Rauttu Petra Teittinen 255 Jukka Virkki Raili Hallikainen, varajäsen Leena Packalén, kirkkovaltuuston pj. Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä ja siht. 255 osalta Juhani Aarto, hallintokappalainen, siht. Krista Valtonen Heli Alaja Leena Hyttinen Allekirjoitukset Vesa Koivisto Juhani Aarto Kari J Hietala puheenjohtaja siht. siht. 255 Pöytäkirjan Järvenpäässä 2010 Järvenpäässä 2010 tarkastus Jukka Virkki Pekka Luuk Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1-3. Todistaa Kati Sihvonen vs. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Kn 242 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. Laulettiin virsi 170:1,2 ja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja muille kokousedustajille kuriiripostina pe Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 243 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 244 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten valitaan Jukka Virkki ja Petra Teittinen. Kn 244 Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jukka Virkki ja Pekka Luuk. 245 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 245 Päätös: 255 käsitellään heti Petra Teittisen saavuttua kokouksen päätösvaltaisuuden varmistamiseksi. Kohtaan tiedoksi lisättiin asia: Ero luottamustehtävästä. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin.

4 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KYSELY SEURAKUNNAN HALLINNON JA ORGANISAATION TOIMIVUUDESTA Toimintasuunnitelmassa 2010 on kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kohdalle kirjattu, että käydään arviointikeskustelu päättyvästä valtuusto/neuvostokaudesta. Kirkkovaltuustossa toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä esitettiin ajatus, että arviointikeskustelun pohjaksi tehtäisiin pienimuotoinen selvitys siitä, miten seurakunnan hallinnon on koettu toimivan. Juha Kauppisen konsultaation myötä seurakunnassamme on sovittu monista uusista toimintatavoista. Viime aikojen keskusteluissa on esitetty ajatuksia johtavista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvasta valmistelu-/johtoryhmästä. Samoin on esitetty yhden esittelijän mallia johtokuntiin jne. Seurakunnasamme on siis koettu tarve kehittää hallinnon rakenteita ja toimintatapoja ja saada myös palautetietoa organisaation toimivuudesta. Nopeasti toimien mahdolliset uudistukset olisivat otettavissa käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa. Hyvän pohjan arviointikeskustelulle ja kehittämistyölle antaisi kysely (Webropol), jossa luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta kysyttäisiin kokemuksia, miten hallinnon ja organisaation on koettu toimivan ja millaisia uudistusajatuksia on olemassa. Vertailutietona olisi joiltain osin käytettävissä JET-koulutuksen 2006 yhteydessä tehty kysely. Hallinto- ja organisaatiokyselyä suunnittelemaan esitetään työryhmää (4-6 henkeä), jossa olisi sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden edustus. Kirkkoneuvosto päättää asettaa työryhmän (4-6 henkeä) valmistelemaan hallinto- ja organisaatiokyselyä. Kn 129 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti asettaa työryhmän valmistelemaan hallintoja organisaatiokyselyä Työryhmään valittiin yksimielisesti kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Packalén, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Luuk, kirkkoneuvoston jäsenet Jukka Virkki ja Esko Lappalainen sekä kirkkoherra Vesa Koivisto, hallintokappalainen Juhani Aarto, hallintosihteeri Jouko Hyvärinen ja srk-pastori Krista Valtonen. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Packalén, varapuheenjohtajaksi Jukka Virkki ja sihteeriksi Krista Valtonen.

5 Kirkkoneuvosto 16/ Hallintotyöryhmän tavoitteena oli selvittää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiä Järvenpään seurakunnan hallinnosta ja organisaatiosta. Raportissa on soveltuvin osin vertailtu tänä syksynä tehdyn kyselyn tuloksia vuonna 2006 Järvenpään seurakunnassa tehtyyn JET-tutkimukseen. Vuonna 2010 tehdyn kyselyn vastausten valossa ei Järvenpään seurakunta oleellisesti poikkea muista samankokoisista seurakunnista. Keskeisin ja kiinnostavin tutkimustulos lienee se havainto, että työntekijöiden kohdalla keskimäärin parhaiten hallintoa tuntevat pitävät hallintojärjestelmään parhaana ja omia hallinnollisia tietojaan ja taitojaan heikompina pitävät olivat kriittisempiä hallinnon toimivuutta kohtaan. Hallintotyöryhmän raportti liitteenä 246 A ja yhteenveto kyselyn tuloksista liitteenä 246 B Kirkkoneuvosto 1) kuulee hallintokyselytyöryhmän sihteerin Krista Valtosen selonteon kyselystä 2) käy palautekeskustelun kyselyn tulosten pohjalta menneestä neuvostokaudesta ja sopii jatkotoimenpiteistä 3) merkitsee kyselyn tiedoksi 4) päättää että hallintokyselyn tulokset esitellään kirkkovaltuustolle ja niiden pohjalta käydään valtuustokauden kokoava arviointikeskustelu. Kn 246 Päätös Krista Valtonen selosti tutkimuksen tuloksia, sen pohjalta laatimaansa koostetta sekä siitä avautuvia kehittämishaasteita. Asiasta käytiin laaja keskustelu. Todettiin, että kysely tulee uusia 2-4 vuoden päästä, jotta voidaan seurata kehitystä ja havaita mahdolliset muutokset. Vastausten analyysiä pyritään vielä tietyissä kohdin hiomaan ja terävöittämään kirkkovaltuustolle esiteltävään selontekoon. Nämä muutokset annetaan valtuustolle erillisenä kokonaisuutena. Kirkkoneuvosto kiitti Valtosta hyvin ja nopeassa aikataulussa suoritetusta työstä ja laaditusta yhteenvedosta. Esityksen yksityiskohtaisessa käsittelyssä: Kohta 1 hyväksyttiin. Kohta 2 (toimenpide-ehdotukset 1-5): Hallintokyselyn valmisteluryhmälle annettiin tehtäväksi tehdä esitykset jatkotoimenpiteiksi. Kohta 3 merkittiin tiedoksi. Kohta 4 hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto MINNA LAIRIN VIRKAMATKA NEPALIIN Minna Lairi anoo virkamatkaa ajalle Hänet on valittu Espoon hiippakunnan edustajaksi Suomen lähetysseuran TASAUSMATKALLE 2011 Nepaliin. Matkan tarkoituksena on Suomen lähetysseuran toimintaan tutustuminen, yhteistyökirkkoon ja heidän kehitystoimintaansa tutustuminen sekä TASAUS kampanjan tunnetuksi tekeminen ja vaikuttaminen. Suomen Lähetysseura ottaa osaa matkalaisten kuluihin 1000 eurolla, mikäli matkalainen sitoutuu Tasauskampanjan tunnetuksi tekemiseen omassa seurakunnassaan. Minna Lairin anomus virkamatkasta on liitteenä nro 247. Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetyssihteeri Minna Lairin virkamatkan Nepaliin. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Kn 247 Päätös: Esitys hyväksyttiin anomuksen mukaisesti. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen ja päiväraha ulkomaanpäivärahan mukaisesti. Matkasta tulee tehdä asianmukainen raportti kirkkoneuvostolle.

7 Kirkkoneuvosto 16/ KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI TOUKOKUU 2011 Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodissa kerättävään kolehtiin noudatetaan samaa suunnitelmaa. Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi toukokuuksi 2011 liitteen nro 248 mukaisena. Kn 248 päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto JOHTAVAN KANTTORIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Kanttori Leena Lampinen on jättänyt Espoon tuomiokapitulille osoitetun eroilmoituksen. Hän irtisanoutuu kanttorin virasta alkaen. Leena Lampinen on nimetty A-kanttori Erkki Rajamäen viransijaiseksi virkavapauden ajaksi ja Lampisen viransijaiseksi Mikko Haapaniemi, joka on nimetty myös hoitamaan johtavan kanttorin tehtäviä Lampisen lähdettyä, joudutaan tältä osin tekemään uudelleenjärjestelyjä. KJ 6:13 mukaan kirkkoneuvosto määrää kanttorin viran väliaikaiseksi hoitajaksi sopivan henkilö. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että 1. Mikko Haapaniemi määrätään hoitamaan Erkki Rajamäen A-kanttorin viransijaisuutta Johtavan kanttorin tehtävien hoitaminen määrätään (aiemman päätöksen jatkoksi) Mikko Haapaniemelle Kn 124 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kanttorin viran johtosääntöä on muutettu siten, että "Yhteen kanttorin viroista liitetään kirkkoneuvoston päätöksellä johtavan kanttorin tehtävät. "Johtavan kanttorin tehtäviin on nimetty kirkkoneuvoston päätöksellä Mikko Haapaniemi ajalle Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt Mikko Haapaniemelle jatkoa johtavan kanttorin tehtäviin ajalle Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttäminen on vielä kesken ja lainvoimainen päätös asiasta saadaan aikaisintaan keväällä Tämän johdosta on syytä nimetä Erkki Rajamäen viransijaisuutta asti hoitamaan määrätty Mikko Haapaniemi jatkamaan johtavan kanttorin tehtävissä sijaisuuden ajan. Pj päätösesitys: Kirkkoneuvosto määrää johtavan kanttorin tehtävien hoitamisen (aiemman päätöksen jatkoksi) Mikko Haapaniemelle Kn 249 Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto TAUSTAYHTEISTYÖSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN PARTIOLIPPUKUNTIEN KANSSA Partiolippukunta Haarajoen Törmän Tähystäjät ry on jättänyt seurakunnalle anomuksen, että seurakunta ryhtyisi lippukunnan taustayhteisöksi. Lippukunta on toiminut vuoden ajan Haarajoella. Uutena ja kehittyvänä asuinalueena Haarajoella lähiympäristöineen on ollut selvästi kysyntää partiotoiminnalle. Tällä hetkellä lippukunnassa on neljä viikoittain kokoontuvaa, eri ikäkausia edustavaa partiolaisryhmää, ja toiminnassa on viikoittain mukana n. 40 Haarajoella ja sen lähiympäristössä asuvaa lasta, sekä joukko vapaa-ehtoisia aikuisia toiminnan mahdollistamiseksi. Liite nro 258. Partiotoiminta on kuulunut Järvenpään seurakunnan nuorisotoimintaan seurakunnan perustamisesta asti. Seurakunta toimii partiolippukuntien taustajärjestönä ja tukee niiden toimintaa. Partiolippukunta Kiehiset ry:n kanssa sopimus on tehty ja partiolippukunta Järvenpään Metsänkävijät ry:n kanssa Näiden molempien kanssa on solmittu uudistettu taustayhteisösopimus, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi Myös uuden lippukunnan kanssa on neuvoteltu samanlaisen taustayhteisösopimuksen tekemisestä. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta ryhtyy partiolippukunta Haarajoen Törmän Tähystäjät ry:n taustayhteisöksi ja että sen kanssa solmitaan samanlainen taustayhteisösopimus kuin muidenkin lippukuntien kanssa. Kn 258 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti kirkkoherran kokouksessa tekemä esitys: Seurakunnan ja lippukuntien välinen taustayhteisösopimus päivitetään vuoden 2010 loppuun mennessä erityisesti toimitiloja koskevien sopimustekstien osalta Päivitetty sopimus on Liitteenä nro 250. Päivityksen kohteena ovat olleet toimitiloja ja tilintarkastusta koskevien sopimustekstien osat. Kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn taustayhteisösopimuksen kaikkien kolmen lippukunnan kanssa liitteen nro 250 mukaisesti. Kn 250 Päätös: Asiasta keskusteltiin. Otsikko täsmennettiin: Taustayhteistyösopimuksen päivittäminen partiolippukuntien kanssa. Esitys hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto valitsi lapsityönohjaan virkaan Kirsi Väliheikin alkaen neljän kuukauden koeajalla. Myöhemmin hän ilmoitti, että ei ota virkaa vastaa. Kokouksessa kirkkoneuvosto päätti keskeyttää virantäytön toistaiseksi ja odottaa seuraavan lapsityönohjaajakurssin valmistumista vuoden 2012 alussa. Viranhoito oli tarkoitus hoitaa sijaisjärjestelyin esimiespäätöksellä. Seurakuntaan on saapunut (määräajassa) virkaa hakeneen Raija Pautolan oikaisuvaatimus: Hain Järvenpään seurakunnassa mennessä avoinna ollutta lapsityönohjaajan virkaa. Saamani tiedoksiannon mukaan näyttää siltä, että minut pätevänä hakijana on valintaprosessissa sivuutettu. Tämän vuoksi pyydän, että kirkkoneuvosto käsittelee hakuprosessin uudelleen ja korjaa kokemani virheellisyyden. Tiedoksi saatan seuraavaa: Kuten hakemukseni ohessa olevasta ansioluettelosta ilmenee, perustutkintoni ovat KM (2010), KK (2006) ja lastentarhanopettaja (1979). Olen lisäksi suorittanut päiväkerhon toiminnanohjaajakurssin (1992) ja pyhäkoulusihteerikurssin (1989). Näiden koulutusten perusteella minulla on Piispankokouksen edellyttämä pätevyys. Pätevyystodistusteni kopiot ovat liitteenä. Piispankokouksen päätöksessä Nro 90 lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista ja koulutuksista :ssä 4 todetaan, että aikaisempien päätösten mukaisen kelpoisuuden saavuttaneet säilyttävät kelpoisuuden vastaaviin lapsityön virkoihin. Ennen lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutuksen suorittaneet lapsityönohjaajat ovat kelpoisia lapsityönohjaajan virkaan. Koulutukseni perusteella olen toiminut Suomussalmen seurakunnassa aluksi päiväkerhontoiminnan ohjaajan virkanimikkeellä. Virkanimike muutettiin Piispankokouksen tekemän päätöksen pohjalta lapsityönohjaajan viraksi vuonna 1998, koska työtehtäväni ja pätevyyteni antoivat siihen mahdollisuuden. Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 225. Seuraavassa on kuvattu viran täytön käsittelyprosessi kokonaisuudessaan. Kirkkoneuvosto päätti, että Satu Lintunen siirretään johtavan lapsityönohjaajan virkaan alkaen. Lintunen oli hoitanut virkaa viransijaisena alkaen. Satu Lintusen virkaa on hoidettu sijaisuusjärjestelyin, alkaen sijaisena on ollut Anne Pihkamäki. Sijaisuus voi nykypäätöksin jatkua vuoden 2010 loppuun.

11 Kirkkoneuvosto 16/ Viran täyttötarvetta on selvitetty edellisessä pykälässä. Työjakokirjan mukaan lapsityönohjaajan viran vastuualueeseen kuuluvat päiväkerho ja koululaisten iltapäivätoiminta, päivähoitoyhteyksien hoitaminen sekä johtavan lapsityönohjaajan sijaisena toimiminen. Lapsityönohjaajan viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus (Piispainkokouksen päätös ). Viran vaativuusryhmä on 503. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuukautta. Virka on tarkoitus täyttää alkaen. Rekrytointisuunnitelma: hakuaika: , johtokunnan lausunto hakijoista ja kirkkoneuvoston päätös Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa lapsityönohjaajan viran haettavaksi (virka täytetään alkaen) edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen, lapsi ja perhetyön pappi Anu Sorjonen, kasvatusjohtokunnan keskuudestaan valitsemana Pekka Launonen ja kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa 3. valita keskuudestaan neuvoston edustajat (2)haastatteluryhmään. Kn 79 Päätös: Esitys (kohdat 1 3) hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvoston edustajiksi haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Petra Teittinen ja Terttu Sihvola Rauttu. Edellä olevan mukaisesti on lastenohjaajan virka ollut haettavana. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä tuli 8 hakemusta, joista yksi oli muodollisesti pätevä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 178 A. Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa Armi Kivihuhta, Piia Ahtee Koponen, Johanna Pajuniemi ja Mia Malmi. Pajuniemi ei tullut haastatteluun ja haastattelun jälkeen Kivihuhta peruutti hakemuksensa. Haastatteluryhmä esittää, että virka laitetaan uudelleen hakuun Haastattelut järjestetään Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää epäpätevällä määräajaksi. Haastatteluryhmän muistio on liitteenä nro 178 B ja hakuilmoitusluonnos liitteenä nro 178 C. Samassa yhteydessä haettiin myös sijaista lukien myös Heli Herojan virkaan. Edellisessä kirkkoneuvostossa Heli Herojalle myönnettiin virkavapautta toisen tehtävän hoitamista varten. Hakijat ovat samat kuin edellä. Viransijaiseksi haastatteluryhmä esittää yksimielisesti valittavaksi Mia Malmi alkaen. Perustelut ovat haastatteluryhmän muistiossa. Satu Lintusen vanhaa virkaa (kohdan 1. virka) sijaisena hoitanut Anne Pihkamäki on irtisanoutunut alkaen. Johtava lapsityönohjaaja esittää käymiensä neuvottelujen jälkeen, että vs. lapsityönohjaaja Anne Pihkamäen irtisanoutuessa ennen viransijaisuuden päättymistä, hänen työtehtävänsä hoidetaan olemassa olevilla työntekijäresursseilla (2 lapsityönohjaajaa, työalapappi ja kiertävät lastenohjaajat). Työmuoto on päätynyt tähän ratkaisuun rauhoittaen työtilannetta kaksi vuotta jatkuneen työntekijävaihdosten ja perehdyttämisen/ työhön opastuksen viedessä aikaa ja voimavaroja. Vuoden 2011 alussa täytetään lapsityönohjaajan virka ja viransijaisuus.

12 Kirkkoneuvosto 16/ Johtava lapsityönohjaaja on sopinut kiertävien lastenohjaajien Anne Vuoren ja Kaija Rajasen kanssa, että he hoitavat omien tehtäviensä ohella päivähoitoyhteyksistä kokonaisuudessaan välisen ajan. Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa lapsityönohjaajan viran haettavaksi (virka täytetään alkaen) edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla 2. että haastattelut suorittaa aiemmin valittu haastatteluryhmä 3. valita lapsityönohjaajan sijaiseksi Mia Malmin todeta, että yksi lapsityönohjaajan virka hoidetaan o.t.o järjestelyin Tj:n esitys: 5. että Anne Vuorelle ja Kaija Rajaselle korvataan päivähoitoyhteyksien hoitamisesta omien tehtäviensä ohella kummallekin. Kn 178 Päätös: Esitys (kohdat 1 5) hyväksyttiin yksimielisesti tarkennuksella, että hakuilmoituksen teksti: Pätevien hakijoiden puuttuessa myös muu soveltuva koulutus otetaan huomioon. Tällöin virka täytetään määräaikaisesti korvataan tekstillä: Pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät hakijat otetaan huomioon. Asian käsittelyn aikana klo pidettiin tauko, jolloin kirkkoneuvosto kävi tutustumassa nuorten kokoontumishetkeen seurakuntasalissa. Tulevien seurakuntavaalien valitsijayhdistyksen esittäytyivät nuorille ja samalla kirkkoherra esitteli myös kirkkoneuvoston. Käynnin jälkeen jatkettiin kokousta asialistan mukaisesti. Määräaikaan klo 12 mennessä virkaan haki seitsemän (7) henkilöä, yksi hakemus saapui myöhässä. Ensimmäisessä haussa hakeneet (8) olivat mukana uudessa hakuprosessissa, mutta ainoa pätevä hakija on vetänyt hakemuksensa pois Hakijoista yhdellä oli virkaan vaadittava lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus/ kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot. Virkaan voidaan valita hakuajan päättymiseen mennessä ao. koulutuksen suorittanut henkilö. Haastatteluryhmän jäsenet päättivät kutsua haastatteluun lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikin suoritetun haastattelun perusteella haastatteluryhmän enemmistö esittää, että lapsityönohjaajan virkaan valitaan lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki. Perustelut: Väliheikillä on lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus ja pitkä työkokemus seurakunnan kasvatusalan tehtävistä. Hänellä on myös monipuolista lisäkoulutusta, mm. johtamisen erityisammattitutkinto (v.2010). Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 195 A ja yhteenveto hakijoista liitteenä nro 195 B. Kasvatusjohtokunnan johtosäännön edellyttämä lausunto on pyydetty sähköpostikokouksessa lapsityönohjaajahaastattelun jälkeen. Kasvatusjohtokunnan jäsenet Pekka Launonen, Pia Pohjanpalo, Samuli Harjuvaara, Jukka Peltola ja Yrjö Komulainen ovat vastanneet ja kannattavat haastatteluryhmän esitystä valita Kirsi Väliheikki lapsityönohjaajan virkaan alkaen. Kirkkoneuvosto päättää lapsityönohjaajan viran täyttämisestä. Kn 195 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita lapsityönohjaajan virkaan Kirsi Väliheikin alkaen neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan.

13 Kirkkoneuvosto 16/ Lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki on pe ilmoittanut, ettei ota lapsityönohjaajan virkaa vastaan. Kirsi Väliheikki oli ainoa pätevä hakija ja varalle ei ole esitetty ketään. Pätevien hakijoiden puuttuessa viran täyttö on syytä keskeyttää toistaiseksi ja odottaa seuraavan lapsityönohjaajakurssin valmistumista vuoden 2012 alussa. Viranhoito hoidetaan sijaisjärjestelyin esimiespäätöksellä. Kirkkoneuvosto päättää keskeyttää virantäytön toistaiseksi ja odottaa seuraavan lapsityönohjaajakurssin valmistumista vuoden 2012 alussa. Viranhoito hoidetaan sijaisjärjestelyin esimiespäätöksellä. Kn 207 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Oikaisuvaatimuksen liitteenä on Lapsityön instituutin todistus lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutuksesta, joka osoittaa, että Pautola on virkaan pätevä. Hakiessaan virkaa Pautola ilmoittaa hakemuksessaan olevansa pätevä virkaan, mutta em. todistusta ei hakemusasiakirjoissa ollut eikä pätevyyttä ollut CV:ssä mainittuna. Maininnan ja asiakirjan puuttumisesta johtui tapahtunut virhe. Kirkkoneuvoston tekemä päätös keskeyttää virantäyttö toistaiseksi on tästä huolimatta mahdollista pitää voimassa. Päätös viran täyttämättä jättämisestä toistaiseksi on verrattavissa asian valmisteluun, josta ei ole oikaisuvaatimusoikeutta (KL 24 luku 5). Virka voidaan julistaa aikanaan uudelleen haettavaksi, jolloin viran täyttöä koskevasta päätöksestä on normaali oikaisuvaatimusmenettely. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn vaatimuksen käsitellä hakuprosessi uudelleen hyväksyminen antaa mahdollisuuden arvioida nyt päteväksi todettavan hakijan soveltuvuus lapsityönohjaajan virkaan. Siksi on perusteltua kumota aiempi päätös rekrytointiprosessin keskeyttämisestä ja käsitellä hakuprosessi uudelleen Raija Pautolan osalta. Haastatteluryhmälle annetaan tehtäväksi haastatella Raija Pautola siten, että asiasta voidaan päättää kirkkoneuvoston kokouksessa. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1. kumota tekemänsä päätöksen virantäytön keskeyttämisestä toistaiseksi 2. hyväksyä Raija Pautolan oikaisuvaatimuksen ja todeta Raija Pautolan päteväksi lapsityönohjaajan virkaan 3. haastatella Raija Pautolan aiemman haastatteluryhmän toimesta ja että asia päätetään kokouksessa. Kn 225 Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin

14 Kirkkoneuvosto 16/ Haastattelutyöryhmän esityksen mukaan Raija Pautolalla on monipuolinen ja lapsityönohjaajan virkaan soveltuva koulutus. Hakija osoitti tuntevansa kirkon laajan varhaiskasvatuksen kentän ja kokemus yhteistyöverkostojen kanssa toimimisesta on vahvaa. Hakijalla on selkeä ja ammatillinen näkemys lapsityönohjaajan tehtävistä. Haastattelutyöryhmän muistio liitteenä nro 251 Pj: esitys Kirkkoneuvosto päättää valita lapsityönohjaajan virkaan alkaen lapsityönohjaaja Raija Pautolan neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan. Kn 251 Päätös: Asiasta keskusteltiin. Esitys hyväksyttiin.

15 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 41 Ääntenlaskijoiden valinta 42 Työjärjestyksen hyväksyminen Merkitään tiedoksi 43 Valtuustoaloite hautakiven hankkimisesta Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle ja kiinteistöpäällikölle päätöksen toimeenpanoa varten, tiedoksi Samuli ja Jaakko Harjuvaaralle 44 Laitoshuoltajan viran muuttaminen työsopimussuhteiseksi toimeksi Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle, kiinteistöpäällikölle ja palkkasihteerille toimeenpanoa varten 45 Hallintosihteerin viran johtosäännön päivittäminen Päätöksestä annetaan ote hallintosihteerille, kirkkoherralle ja palkkasihteerille 46 Kansainvälisen diakonian projektiavustukset 2010 Pakistanin tulvauhrien auttaminen Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle, lähetyssihteerille ja johtavalle diakonian viranhaltijalle, tiedoksi Ulkomaanavun yhdyshenkilölle 47 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2011 Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle 48 Tiedoksi 49 Valitusosoitus 50 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi Kn 252 Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto 16/ TIEDOKSI 1. KIRKOSTA EROAMISEN JA KIRKKOON LIITTYMISEN TILANNE Tilasto on liitteenä nro 253/A ja B. 2. VUODEN 2010 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TULOKSET Espoon hiippakunta on menestynyt erinomaisesti yhteisvastuukeräyksessä. Suurten seurakuntien (yli jäsentä) sarjassa kymmenen eniten keräyksen tuottoa kasvattaneen seurakunnan joukossa oli kaiken kaikkiaan viisi Espoon hiippakunnan seurakuntaa, joista yksi on Järvenpään seurakunta. Piispan kirje liitteenä 253 C. 3. LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ EROAVIEN MUISTAMINEN Merkitään tiedoksi. Kn 253 Päätös: Kohdat 1-2 merkittiin tiedoksi. Kohta 3 valmistellaan tammikuun kokoukseen.

17 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET 2010 Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian avustuksia ( ) varten euroa. Tästä määrärahasta myönnetään kirkkovaltuuston päätöksellä ulkomaisiin avustuskohteisiin. Tänä vuonna avustuksista on myönnetty euroa Haitin maanjäristyksen uhreille, 3000 euroa Mongolian hätäaputyöhön (ankara talvi) ja euroa avustukseen Pakistanin tulvauhrien auttamiseen siten, että euroa osoitetaan Suomen Lähetysseuran kautta ja euroa Kirkon Ulkomaanavun kautta Vuoden 2010 verotulokertymä tullee olemaan budjetoitua suurempi ja tästä syystä kansainvälisen diakonian avustusmäärärahaa on mahdollista esittää korotettavaksi. 1. Pakistanin tulvauhrien auttamiseen Suomen Lähetysseuran kautta 2200 euroa. Varat ohjataan Peshawarin hiippakunnalle kirkkojen kansainvälisten avustuskanavien kautta. 2. Tomas-hurrikaanin tuhoista kärsivien auttaminen Haitissa Kirkon ulkomaanavun kautta 2200 euroa. Kirkon ulkomaanapu torjuu koleraa Haitissa toimittamalla perustarpeita sadalle tuhannelle Tomas-hurrikaanin tuhoista kärsivälle ihmiselle Haitissa. Apu sisältää muun muassa vedenpuhdistustabletteja, vesikanistereita, pressuja hätäsuojien rakentamista varten sekä, ripulin hoitoon tarkoitettua, kuivumista estävää suola-sokeri-valmistetta. Koleran leviämisen ehkäiseminen on nyt tärkeimpiä tehtäviä. Marraskuun alkupuolella KUA lähetti kaksi avustustyöntekijää Haitiin siellä jo olevien suomalaisten avuksi. Hurrikaani Tomas vaikutti noin puolentoista miljoonaan ihmisen elämään, erityisesti rannikoilla ja telttaleireissä, joissa asuu tammikuisen maanjäristyksen jälkeen yhä yli miljoona ihmistä. Sateet ja tulvat ovat nopeuttaneet koleraepidemian leviämistä. 3. Pỡltsamaan seurakunta 3752 euroa. Anomuksen mukaisesti seurakuntasalin ja käytävien valaistuksen uusimiseen ja uuteen sähkökaappiin Pỡltsamaan seurakunnan anomus liitteenä nro Alkoholistityölle Keski-Gobissa Mongoliassa Kylväjän kautta 2000 euroa. Kylväjä tekee Mongoliassa kehitysyhteis- ja diakoniatyötä. Suomen ulkoministeriön rahoituksella toimii neljä hanketta. Lisäksi Kylväjän omalla rahoituksella tapahtuu ennaltaehkäisevää terveyskasvatusta raskaana olevien naisten parissa Zavhanissa ja alkoholistityötä Keski-Gobin maakunnassa. Keski-Gobin maakunnan keskus on Mandalgov, joka sijaitsee Ulaanbaatarista 270 km:n ja 7 tunnin ajomatkan päässä.

18 Kirkkoneuvosto 16/ Mandalgovissa Kylväjä on toteuttanut alkoholistityötä vuodesta 2009 alkaen. Paikkakunnalla toimii sosiaalityöntekijä Idersaikhan, joka toteuttaa valistustyötä oppilaitoksissa, poliisin ja yhteiskunnan toimijoiden (mm. sosiaaliviranomaiset) kanssa. Valistustyön ohella Idersaikhan on pitänyt tukiryhmiä (vrt. AA) alkoholiongelmaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Idersaikhan on Keski-Gobin maakunnan ainoa alkoholin vaaroista kertova työntekijä koko maakunnassa, jossa asuu noin ihmistä. Päivätyönsä ohella Idersaikhan on Mandalgovin luterilaisen seurakunnan työntekijä. Alkoholistityötä tehdään yhteistyössä alueen luterilaisen seurakunnan kanssa. Seurakunta on syntynyt myös vuonna Jodisuolaa Länsi-Etiopiaan Airaan struuman ehkäisemiseksi SEKL:n kautta 2400 euroa Parin viime vuosikymmenen aikana struuma on lisääntynyt Länsi-Etiopiassa johtuen jodipitoisen suolan puutteesta. Nuorilla koululaisilla struuma on yleinen ja jopa vauvoja syntyy struuman kanssa. Siksi SEKL on aloittanut Airan sairaalan ympäristössä jodisuolakampanjan. Pääkaupungista ostetaan jodipitoista suolaa ja sitä myydään Airan sairaalassa ja sen klinikoilla sekä muutamissa seurakunnissa. Tarkoitus on myydä suolaa hankintakuluja halvemmalla, jotta köyhilläkin olisi varaa ostaa sitä. Yksi kilo jodisuolaa Airaan toimitettuna maksaa noin 5 Birriä kg suolaa maksaisi Birriä, noin euroa. 6. Lapsityölle tilat Agaroon Lounais-Etiopiassa SEKL:n kautta 1400 euroa. Agaro on köyhällä muslimialueella oleva kaupunki, jossa SEKL:llä on kummilapsitoimintaa. Kummilapsitoiminnan kautta avustetaan köyhimpien perheiden lapsia. Avustusten lisäksi heille ja heidän perheille pidetään terveyskasvatusta sekä hygienia- ja ravinto-opetusta. Seurakunnan tähän antamat kokoontumistilat ovat pienet ja huonokuntoiset. Opetustoimintaa varten pitäisi saada uudet tilat. Kummilapsitoiminnassa on lapsia 110 ja toisessa avustusohjelmassa suunnilleen saman verran. Kyseessä olisi rakennus, jolla olisi harkkoperustukset ja peltikatto. Seinät ovat rungoltaan eukalyptusriukuja ja päällysteenä etiopialaiseen rakennustyyliin savesta ja oljista tehty seos. Hinta tulisi olemaan Birriä, noin euroa. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kansainvälisen diakonian projektiavustuksista: :n avustusta Peshawarin hiippakunnalle tulvauhrien auttamiseksi Suomen lähetysseuran kautta : arvoista avustusta koleran torjuntaan Haitissa Kirkon ulkomaanavun kautta.

19 Kirkkoneuvosto 16/ hyväksyntää Põltsämaan seurakunnan anomukselle seurakuntasalin ja käytävien valaistukseen ja uuteen sähkökaappiin, yhteensä :n suuruista avustusta Mongolian Keski-Gobissa tehtävälle alkoholistityölle Kylväjän kautta :n avustusta Struuman ehkäisyyn Länsi-Etiopiassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta :n avustusta lapsityön tilojen rakentamiseen Lounais-Etiopiassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. kn 254 päätös: Asiasta keskusteltiin. Kohdat 1-2 sekä 4-6 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kohta 3 avustuksena Põltsämaan seurakunnalle esitetään Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kansainvälisen diakonian avustusmäärärahan korottamista 593 Eurolla, koska verotulokertymä tullee olemaan budjetoitua suurempi.

20 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN Seurakuntatyön ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20 ja 30 vuoden palveluksen perusteella. Kirkkoneuvosto hyväksyi ja täydennykset ja (voimaan ) ohjeet työntekijöiden ja luottamushenkilöiden muistamisesta. Niiden mukaan seurakunta anoo 20 vuoden palvelusta hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palvelusta kultaisen ansiomerkin. Samoin ohjeissa on määritelty mm. miten muistetaan työntekijän tai luottamushenkilön viettäessä merkkipäiviä, saavuttaessaan tietyt palveluvuodet omassa seurakunnassa ja siirtyessään pois seurakunnan palveluksesta. Hopeinen ansiomerkki (20 v) Lappalainen Esko, luottamushenkilö alkaen Mäkinen Aila, kirjanpitäjä alkaen Seppälä Tuula, vahtimestari alkaen Ukkonen Maria, perheneuvoja alkaen Pronssinen ansiomerkki (10v) Veijalainen Jaakko, luottamushenkilö alkaen 40 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa Graeffe Arne, luottamushenkilö kultainen ansiomerkki v. 2000

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 Paikka: Kirkonkulman Sali Aika: Keskiviikkona 6.2.2013 klo 18.00-19.25 liite sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 AIKA PAIKKA Sivu / 9.6.2014 klo 18.00 (Huom! Muuttunut aika) Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie, 40900 Säynätsalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 27 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 1 TIKKAKOSKEN AENEUVOSTO AIKA klo 18.58 20.25 PAIKKA Tikkakosken kirkko, seurakuntasali, Kirkkokatu 18 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 81 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2014 1 TIKKAKOSKEN AENEUVOSTO AIKA klo 18 20.33 PAIKKA Tikkakosken pappila, Kirkkokatu 18 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 7.2.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 9 - Kokouksen avaus 10 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (6)

PÖYTÄKIRJA 5 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (6) SEURAKUNTANEUVOSTO 4.5.2015 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika ja paikka: maanantaina 4.5.2015 klo 18 20.40 Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2015 1 AIKA klo 18 20.15 PAIKKA Tikkakosken pappila, Kirkkokatu 18 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 AIKA Ke 7.6.2017 klo 17 (ruokailu klo 16.30) PAIKKA Mutasen leirikeskus Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot