JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite KYSELY SEURAKUNNAN HALLINNON JA ORGANISAATION TOIMIVUUDESTA liite MINNA LAIRIN VIRKAMATKA NEPALIIN liite KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI TOUKOKUU JOHTAVAN KANTTORIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN liite TAUSTAYHTEISTYÖSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN PARTIOLIPPUKUNTIEN KANSSA liite LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO liite TIEDOKSI liite KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 381

2 Kirkkoneuvosto 16/ KIRKKONEUVOSTO 16/2010 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Jäsenet Muut osallistujat Poissa Laurilan seurakuntakoti Vesa Koivisto, puheenjohtaja Pekka Luuk, varapuheenjohtaja Paavo Kiuru Esko Lappalainen Juha Paukkunen Jouko Porkka Terttu Sihvola-Rauttu Petra Teittinen 255 Jukka Virkki Raili Hallikainen, varajäsen Leena Packalén, kirkkovaltuuston pj. Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä ja siht. 255 osalta Juhani Aarto, hallintokappalainen, siht. Krista Valtonen Heli Alaja Leena Hyttinen Allekirjoitukset Vesa Koivisto Juhani Aarto Kari J Hietala puheenjohtaja siht. siht. 255 Pöytäkirjan Järvenpäässä 2010 Järvenpäässä 2010 tarkastus Jukka Virkki Pekka Luuk Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1-3. Todistaa Kati Sihvonen vs. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Kn 242 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. Laulettiin virsi 170:1,2 ja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja muille kokousedustajille kuriiripostina pe Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 243 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 244 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten valitaan Jukka Virkki ja Petra Teittinen. Kn 244 Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jukka Virkki ja Pekka Luuk. 245 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 245 Päätös: 255 käsitellään heti Petra Teittisen saavuttua kokouksen päätösvaltaisuuden varmistamiseksi. Kohtaan tiedoksi lisättiin asia: Ero luottamustehtävästä. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin.

4 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KYSELY SEURAKUNNAN HALLINNON JA ORGANISAATION TOIMIVUUDESTA Toimintasuunnitelmassa 2010 on kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kohdalle kirjattu, että käydään arviointikeskustelu päättyvästä valtuusto/neuvostokaudesta. Kirkkovaltuustossa toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä esitettiin ajatus, että arviointikeskustelun pohjaksi tehtäisiin pienimuotoinen selvitys siitä, miten seurakunnan hallinnon on koettu toimivan. Juha Kauppisen konsultaation myötä seurakunnassamme on sovittu monista uusista toimintatavoista. Viime aikojen keskusteluissa on esitetty ajatuksia johtavista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvasta valmistelu-/johtoryhmästä. Samoin on esitetty yhden esittelijän mallia johtokuntiin jne. Seurakunnasamme on siis koettu tarve kehittää hallinnon rakenteita ja toimintatapoja ja saada myös palautetietoa organisaation toimivuudesta. Nopeasti toimien mahdolliset uudistukset olisivat otettavissa käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa. Hyvän pohjan arviointikeskustelulle ja kehittämistyölle antaisi kysely (Webropol), jossa luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta kysyttäisiin kokemuksia, miten hallinnon ja organisaation on koettu toimivan ja millaisia uudistusajatuksia on olemassa. Vertailutietona olisi joiltain osin käytettävissä JET-koulutuksen 2006 yhteydessä tehty kysely. Hallinto- ja organisaatiokyselyä suunnittelemaan esitetään työryhmää (4-6 henkeä), jossa olisi sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden edustus. Kirkkoneuvosto päättää asettaa työryhmän (4-6 henkeä) valmistelemaan hallinto- ja organisaatiokyselyä. Kn 129 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti asettaa työryhmän valmistelemaan hallintoja organisaatiokyselyä Työryhmään valittiin yksimielisesti kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Packalén, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Luuk, kirkkoneuvoston jäsenet Jukka Virkki ja Esko Lappalainen sekä kirkkoherra Vesa Koivisto, hallintokappalainen Juhani Aarto, hallintosihteeri Jouko Hyvärinen ja srk-pastori Krista Valtonen. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Packalén, varapuheenjohtajaksi Jukka Virkki ja sihteeriksi Krista Valtonen.

5 Kirkkoneuvosto 16/ Hallintotyöryhmän tavoitteena oli selvittää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiä Järvenpään seurakunnan hallinnosta ja organisaatiosta. Raportissa on soveltuvin osin vertailtu tänä syksynä tehdyn kyselyn tuloksia vuonna 2006 Järvenpään seurakunnassa tehtyyn JET-tutkimukseen. Vuonna 2010 tehdyn kyselyn vastausten valossa ei Järvenpään seurakunta oleellisesti poikkea muista samankokoisista seurakunnista. Keskeisin ja kiinnostavin tutkimustulos lienee se havainto, että työntekijöiden kohdalla keskimäärin parhaiten hallintoa tuntevat pitävät hallintojärjestelmään parhaana ja omia hallinnollisia tietojaan ja taitojaan heikompina pitävät olivat kriittisempiä hallinnon toimivuutta kohtaan. Hallintotyöryhmän raportti liitteenä 246 A ja yhteenveto kyselyn tuloksista liitteenä 246 B Kirkkoneuvosto 1) kuulee hallintokyselytyöryhmän sihteerin Krista Valtosen selonteon kyselystä 2) käy palautekeskustelun kyselyn tulosten pohjalta menneestä neuvostokaudesta ja sopii jatkotoimenpiteistä 3) merkitsee kyselyn tiedoksi 4) päättää että hallintokyselyn tulokset esitellään kirkkovaltuustolle ja niiden pohjalta käydään valtuustokauden kokoava arviointikeskustelu. Kn 246 Päätös Krista Valtonen selosti tutkimuksen tuloksia, sen pohjalta laatimaansa koostetta sekä siitä avautuvia kehittämishaasteita. Asiasta käytiin laaja keskustelu. Todettiin, että kysely tulee uusia 2-4 vuoden päästä, jotta voidaan seurata kehitystä ja havaita mahdolliset muutokset. Vastausten analyysiä pyritään vielä tietyissä kohdin hiomaan ja terävöittämään kirkkovaltuustolle esiteltävään selontekoon. Nämä muutokset annetaan valtuustolle erillisenä kokonaisuutena. Kirkkoneuvosto kiitti Valtosta hyvin ja nopeassa aikataulussa suoritetusta työstä ja laaditusta yhteenvedosta. Esityksen yksityiskohtaisessa käsittelyssä: Kohta 1 hyväksyttiin. Kohta 2 (toimenpide-ehdotukset 1-5): Hallintokyselyn valmisteluryhmälle annettiin tehtäväksi tehdä esitykset jatkotoimenpiteiksi. Kohta 3 merkittiin tiedoksi. Kohta 4 hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto MINNA LAIRIN VIRKAMATKA NEPALIIN Minna Lairi anoo virkamatkaa ajalle Hänet on valittu Espoon hiippakunnan edustajaksi Suomen lähetysseuran TASAUSMATKALLE 2011 Nepaliin. Matkan tarkoituksena on Suomen lähetysseuran toimintaan tutustuminen, yhteistyökirkkoon ja heidän kehitystoimintaansa tutustuminen sekä TASAUS kampanjan tunnetuksi tekeminen ja vaikuttaminen. Suomen Lähetysseura ottaa osaa matkalaisten kuluihin 1000 eurolla, mikäli matkalainen sitoutuu Tasauskampanjan tunnetuksi tekemiseen omassa seurakunnassaan. Minna Lairin anomus virkamatkasta on liitteenä nro 247. Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetyssihteeri Minna Lairin virkamatkan Nepaliin. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Kn 247 Päätös: Esitys hyväksyttiin anomuksen mukaisesti. Matkakustannukset korvataan virkaehtosopimuksen ja päiväraha ulkomaanpäivärahan mukaisesti. Matkasta tulee tehdä asianmukainen raportti kirkkoneuvostolle.

7 Kirkkoneuvosto 16/ KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI TOUKOKUU 2011 Kirkkojärjestyksen (2:8) mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista jumalanpalvelusten kolehdeista. Suunnitelman vahvistaa kirkkoneuvosto. Osan kolehdeista kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat määränneet ennakolta. Suunnitelma on ohjeellinen - jos esim. paikallinen juhla edellyttää muutosta, voidaan jonkin kolehdin kohdalla tehdä siirto seuraavalle jaksolle kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä. Jampan seurakuntakodissa kerättävään kolehtiin noudatetaan samaa suunnitelmaa. Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi toukokuuksi 2011 liitteen nro 248 mukaisena. Kn 248 päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto JOHTAVAN KANTTORIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Kanttori Leena Lampinen on jättänyt Espoon tuomiokapitulille osoitetun eroilmoituksen. Hän irtisanoutuu kanttorin virasta alkaen. Leena Lampinen on nimetty A-kanttori Erkki Rajamäen viransijaiseksi virkavapauden ajaksi ja Lampisen viransijaiseksi Mikko Haapaniemi, joka on nimetty myös hoitamaan johtavan kanttorin tehtäviä Lampisen lähdettyä, joudutaan tältä osin tekemään uudelleenjärjestelyjä. KJ 6:13 mukaan kirkkoneuvosto määrää kanttorin viran väliaikaiseksi hoitajaksi sopivan henkilö. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että 1. Mikko Haapaniemi määrätään hoitamaan Erkki Rajamäen A-kanttorin viransijaisuutta Johtavan kanttorin tehtävien hoitaminen määrätään (aiemman päätöksen jatkoksi) Mikko Haapaniemelle Kn 124 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kanttorin viran johtosääntöä on muutettu siten, että "Yhteen kanttorin viroista liitetään kirkkoneuvoston päätöksellä johtavan kanttorin tehtävät. "Johtavan kanttorin tehtäviin on nimetty kirkkoneuvoston päätöksellä Mikko Haapaniemi ajalle Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt Mikko Haapaniemelle jatkoa johtavan kanttorin tehtäviin ajalle Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttäminen on vielä kesken ja lainvoimainen päätös asiasta saadaan aikaisintaan keväällä Tämän johdosta on syytä nimetä Erkki Rajamäen viransijaisuutta asti hoitamaan määrätty Mikko Haapaniemi jatkamaan johtavan kanttorin tehtävissä sijaisuuden ajan. Pj päätösesitys: Kirkkoneuvosto määrää johtavan kanttorin tehtävien hoitamisen (aiemman päätöksen jatkoksi) Mikko Haapaniemelle Kn 249 Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto TAUSTAYHTEISTYÖSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN PARTIOLIPPUKUNTIEN KANSSA Partiolippukunta Haarajoen Törmän Tähystäjät ry on jättänyt seurakunnalle anomuksen, että seurakunta ryhtyisi lippukunnan taustayhteisöksi. Lippukunta on toiminut vuoden ajan Haarajoella. Uutena ja kehittyvänä asuinalueena Haarajoella lähiympäristöineen on ollut selvästi kysyntää partiotoiminnalle. Tällä hetkellä lippukunnassa on neljä viikoittain kokoontuvaa, eri ikäkausia edustavaa partiolaisryhmää, ja toiminnassa on viikoittain mukana n. 40 Haarajoella ja sen lähiympäristössä asuvaa lasta, sekä joukko vapaa-ehtoisia aikuisia toiminnan mahdollistamiseksi. Liite nro 258. Partiotoiminta on kuulunut Järvenpään seurakunnan nuorisotoimintaan seurakunnan perustamisesta asti. Seurakunta toimii partiolippukuntien taustajärjestönä ja tukee niiden toimintaa. Partiolippukunta Kiehiset ry:n kanssa sopimus on tehty ja partiolippukunta Järvenpään Metsänkävijät ry:n kanssa Näiden molempien kanssa on solmittu uudistettu taustayhteisösopimus, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi Myös uuden lippukunnan kanssa on neuvoteltu samanlaisen taustayhteisösopimuksen tekemisestä. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta ryhtyy partiolippukunta Haarajoen Törmän Tähystäjät ry:n taustayhteisöksi ja että sen kanssa solmitaan samanlainen taustayhteisösopimus kuin muidenkin lippukuntien kanssa. Kn 258 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti kirkkoherran kokouksessa tekemä esitys: Seurakunnan ja lippukuntien välinen taustayhteisösopimus päivitetään vuoden 2010 loppuun mennessä erityisesti toimitiloja koskevien sopimustekstien osalta Päivitetty sopimus on Liitteenä nro 250. Päivityksen kohteena ovat olleet toimitiloja ja tilintarkastusta koskevien sopimustekstien osat. Kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn taustayhteisösopimuksen kaikkien kolmen lippukunnan kanssa liitteen nro 250 mukaisesti. Kn 250 Päätös: Asiasta keskusteltiin. Otsikko täsmennettiin: Taustayhteistyösopimuksen päivittäminen partiolippukuntien kanssa. Esitys hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto valitsi lapsityönohjaan virkaan Kirsi Väliheikin alkaen neljän kuukauden koeajalla. Myöhemmin hän ilmoitti, että ei ota virkaa vastaa. Kokouksessa kirkkoneuvosto päätti keskeyttää virantäytön toistaiseksi ja odottaa seuraavan lapsityönohjaajakurssin valmistumista vuoden 2012 alussa. Viranhoito oli tarkoitus hoitaa sijaisjärjestelyin esimiespäätöksellä. Seurakuntaan on saapunut (määräajassa) virkaa hakeneen Raija Pautolan oikaisuvaatimus: Hain Järvenpään seurakunnassa mennessä avoinna ollutta lapsityönohjaajan virkaa. Saamani tiedoksiannon mukaan näyttää siltä, että minut pätevänä hakijana on valintaprosessissa sivuutettu. Tämän vuoksi pyydän, että kirkkoneuvosto käsittelee hakuprosessin uudelleen ja korjaa kokemani virheellisyyden. Tiedoksi saatan seuraavaa: Kuten hakemukseni ohessa olevasta ansioluettelosta ilmenee, perustutkintoni ovat KM (2010), KK (2006) ja lastentarhanopettaja (1979). Olen lisäksi suorittanut päiväkerhon toiminnanohjaajakurssin (1992) ja pyhäkoulusihteerikurssin (1989). Näiden koulutusten perusteella minulla on Piispankokouksen edellyttämä pätevyys. Pätevyystodistusteni kopiot ovat liitteenä. Piispankokouksen päätöksessä Nro 90 lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista ja koulutuksista :ssä 4 todetaan, että aikaisempien päätösten mukaisen kelpoisuuden saavuttaneet säilyttävät kelpoisuuden vastaaviin lapsityön virkoihin. Ennen lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutuksen suorittaneet lapsityönohjaajat ovat kelpoisia lapsityönohjaajan virkaan. Koulutukseni perusteella olen toiminut Suomussalmen seurakunnassa aluksi päiväkerhontoiminnan ohjaajan virkanimikkeellä. Virkanimike muutettiin Piispankokouksen tekemän päätöksen pohjalta lapsityönohjaajan viraksi vuonna 1998, koska työtehtäväni ja pätevyyteni antoivat siihen mahdollisuuden. Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 225. Seuraavassa on kuvattu viran täytön käsittelyprosessi kokonaisuudessaan. Kirkkoneuvosto päätti, että Satu Lintunen siirretään johtavan lapsityönohjaajan virkaan alkaen. Lintunen oli hoitanut virkaa viransijaisena alkaen. Satu Lintusen virkaa on hoidettu sijaisuusjärjestelyin, alkaen sijaisena on ollut Anne Pihkamäki. Sijaisuus voi nykypäätöksin jatkua vuoden 2010 loppuun.

11 Kirkkoneuvosto 16/ Viran täyttötarvetta on selvitetty edellisessä pykälässä. Työjakokirjan mukaan lapsityönohjaajan viran vastuualueeseen kuuluvat päiväkerho ja koululaisten iltapäivätoiminta, päivähoitoyhteyksien hoitaminen sekä johtavan lapsityönohjaajan sijaisena toimiminen. Lapsityönohjaajan viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus (Piispainkokouksen päätös ). Viran vaativuusryhmä on 503. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuukautta. Virka on tarkoitus täyttää alkaen. Rekrytointisuunnitelma: hakuaika: , johtokunnan lausunto hakijoista ja kirkkoneuvoston päätös Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa lapsityönohjaajan viran haettavaksi (virka täytetään alkaen) edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, johtava lapsityönohjaaja Satu Lintunen, lapsi ja perhetyön pappi Anu Sorjonen, kasvatusjohtokunnan keskuudestaan valitsemana Pekka Launonen ja kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa 3. valita keskuudestaan neuvoston edustajat (2)haastatteluryhmään. Kn 79 Päätös: Esitys (kohdat 1 3) hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvoston edustajiksi haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Petra Teittinen ja Terttu Sihvola Rauttu. Edellä olevan mukaisesti on lastenohjaajan virka ollut haettavana. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä tuli 8 hakemusta, joista yksi oli muodollisesti pätevä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 178 A. Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa Armi Kivihuhta, Piia Ahtee Koponen, Johanna Pajuniemi ja Mia Malmi. Pajuniemi ei tullut haastatteluun ja haastattelun jälkeen Kivihuhta peruutti hakemuksensa. Haastatteluryhmä esittää, että virka laitetaan uudelleen hakuun Haastattelut järjestetään Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää epäpätevällä määräajaksi. Haastatteluryhmän muistio on liitteenä nro 178 B ja hakuilmoitusluonnos liitteenä nro 178 C. Samassa yhteydessä haettiin myös sijaista lukien myös Heli Herojan virkaan. Edellisessä kirkkoneuvostossa Heli Herojalle myönnettiin virkavapautta toisen tehtävän hoitamista varten. Hakijat ovat samat kuin edellä. Viransijaiseksi haastatteluryhmä esittää yksimielisesti valittavaksi Mia Malmi alkaen. Perustelut ovat haastatteluryhmän muistiossa. Satu Lintusen vanhaa virkaa (kohdan 1. virka) sijaisena hoitanut Anne Pihkamäki on irtisanoutunut alkaen. Johtava lapsityönohjaaja esittää käymiensä neuvottelujen jälkeen, että vs. lapsityönohjaaja Anne Pihkamäen irtisanoutuessa ennen viransijaisuuden päättymistä, hänen työtehtävänsä hoidetaan olemassa olevilla työntekijäresursseilla (2 lapsityönohjaajaa, työalapappi ja kiertävät lastenohjaajat). Työmuoto on päätynyt tähän ratkaisuun rauhoittaen työtilannetta kaksi vuotta jatkuneen työntekijävaihdosten ja perehdyttämisen/ työhön opastuksen viedessä aikaa ja voimavaroja. Vuoden 2011 alussa täytetään lapsityönohjaajan virka ja viransijaisuus.

12 Kirkkoneuvosto 16/ Johtava lapsityönohjaaja on sopinut kiertävien lastenohjaajien Anne Vuoren ja Kaija Rajasen kanssa, että he hoitavat omien tehtäviensä ohella päivähoitoyhteyksistä kokonaisuudessaan välisen ajan. Kirkkoneuvosto päättää 1. julistaa lapsityönohjaajan viran haettavaksi (virka täytetään alkaen) edellä esitetyn mukaisesti Kotimaassa, kirkkoverkon ja työvoimatoimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla 2. että haastattelut suorittaa aiemmin valittu haastatteluryhmä 3. valita lapsityönohjaajan sijaiseksi Mia Malmin todeta, että yksi lapsityönohjaajan virka hoidetaan o.t.o järjestelyin Tj:n esitys: 5. että Anne Vuorelle ja Kaija Rajaselle korvataan päivähoitoyhteyksien hoitamisesta omien tehtäviensä ohella kummallekin. Kn 178 Päätös: Esitys (kohdat 1 5) hyväksyttiin yksimielisesti tarkennuksella, että hakuilmoituksen teksti: Pätevien hakijoiden puuttuessa myös muu soveltuva koulutus otetaan huomioon. Tällöin virka täytetään määräaikaisesti korvataan tekstillä: Pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät hakijat otetaan huomioon. Asian käsittelyn aikana klo pidettiin tauko, jolloin kirkkoneuvosto kävi tutustumassa nuorten kokoontumishetkeen seurakuntasalissa. Tulevien seurakuntavaalien valitsijayhdistyksen esittäytyivät nuorille ja samalla kirkkoherra esitteli myös kirkkoneuvoston. Käynnin jälkeen jatkettiin kokousta asialistan mukaisesti. Määräaikaan klo 12 mennessä virkaan haki seitsemän (7) henkilöä, yksi hakemus saapui myöhässä. Ensimmäisessä haussa hakeneet (8) olivat mukana uudessa hakuprosessissa, mutta ainoa pätevä hakija on vetänyt hakemuksensa pois Hakijoista yhdellä oli virkaan vaadittava lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus/ kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot. Virkaan voidaan valita hakuajan päättymiseen mennessä ao. koulutuksen suorittanut henkilö. Haastatteluryhmän jäsenet päättivät kutsua haastatteluun lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikin suoritetun haastattelun perusteella haastatteluryhmän enemmistö esittää, että lapsityönohjaajan virkaan valitaan lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki. Perustelut: Väliheikillä on lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus ja pitkä työkokemus seurakunnan kasvatusalan tehtävistä. Hänellä on myös monipuolista lisäkoulutusta, mm. johtamisen erityisammattitutkinto (v.2010). Haastattelutyöryhmän muistio on liitteenä nro 195 A ja yhteenveto hakijoista liitteenä nro 195 B. Kasvatusjohtokunnan johtosäännön edellyttämä lausunto on pyydetty sähköpostikokouksessa lapsityönohjaajahaastattelun jälkeen. Kasvatusjohtokunnan jäsenet Pekka Launonen, Pia Pohjanpalo, Samuli Harjuvaara, Jukka Peltola ja Yrjö Komulainen ovat vastanneet ja kannattavat haastatteluryhmän esitystä valita Kirsi Väliheikki lapsityönohjaajan virkaan alkaen. Kirkkoneuvosto päättää lapsityönohjaajan viran täyttämisestä. Kn 195 Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita lapsityönohjaajan virkaan Kirsi Väliheikin alkaen neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan.

13 Kirkkoneuvosto 16/ Lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki on pe ilmoittanut, ettei ota lapsityönohjaajan virkaa vastaan. Kirsi Väliheikki oli ainoa pätevä hakija ja varalle ei ole esitetty ketään. Pätevien hakijoiden puuttuessa viran täyttö on syytä keskeyttää toistaiseksi ja odottaa seuraavan lapsityönohjaajakurssin valmistumista vuoden 2012 alussa. Viranhoito hoidetaan sijaisjärjestelyin esimiespäätöksellä. Kirkkoneuvosto päättää keskeyttää virantäytön toistaiseksi ja odottaa seuraavan lapsityönohjaajakurssin valmistumista vuoden 2012 alussa. Viranhoito hoidetaan sijaisjärjestelyin esimiespäätöksellä. Kn 207 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Oikaisuvaatimuksen liitteenä on Lapsityön instituutin todistus lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutuksesta, joka osoittaa, että Pautola on virkaan pätevä. Hakiessaan virkaa Pautola ilmoittaa hakemuksessaan olevansa pätevä virkaan, mutta em. todistusta ei hakemusasiakirjoissa ollut eikä pätevyyttä ollut CV:ssä mainittuna. Maininnan ja asiakirjan puuttumisesta johtui tapahtunut virhe. Kirkkoneuvoston tekemä päätös keskeyttää virantäyttö toistaiseksi on tästä huolimatta mahdollista pitää voimassa. Päätös viran täyttämättä jättämisestä toistaiseksi on verrattavissa asian valmisteluun, josta ei ole oikaisuvaatimusoikeutta (KL 24 luku 5). Virka voidaan julistaa aikanaan uudelleen haettavaksi, jolloin viran täyttöä koskevasta päätöksestä on normaali oikaisuvaatimusmenettely. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn vaatimuksen käsitellä hakuprosessi uudelleen hyväksyminen antaa mahdollisuuden arvioida nyt päteväksi todettavan hakijan soveltuvuus lapsityönohjaajan virkaan. Siksi on perusteltua kumota aiempi päätös rekrytointiprosessin keskeyttämisestä ja käsitellä hakuprosessi uudelleen Raija Pautolan osalta. Haastatteluryhmälle annetaan tehtäväksi haastatella Raija Pautola siten, että asiasta voidaan päättää kirkkoneuvoston kokouksessa. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1. kumota tekemänsä päätöksen virantäytön keskeyttämisestä toistaiseksi 2. hyväksyä Raija Pautolan oikaisuvaatimuksen ja todeta Raija Pautolan päteväksi lapsityönohjaajan virkaan 3. haastatella Raija Pautolan aiemman haastatteluryhmän toimesta ja että asia päätetään kokouksessa. Kn 225 Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin

14 Kirkkoneuvosto 16/ Haastattelutyöryhmän esityksen mukaan Raija Pautolalla on monipuolinen ja lapsityönohjaajan virkaan soveltuva koulutus. Hakija osoitti tuntevansa kirkon laajan varhaiskasvatuksen kentän ja kokemus yhteistyöverkostojen kanssa toimimisesta on vahvaa. Hakijalla on selkeä ja ammatillinen näkemys lapsityönohjaajan tehtävistä. Haastattelutyöryhmän muistio liitteenä nro 251 Pj: esitys Kirkkoneuvosto päättää valita lapsityönohjaajan virkaan alkaen lapsityönohjaaja Raija Pautolan neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan. Kn 251 Päätös: Asiasta keskusteltiin. Esitys hyväksyttiin.

15 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 41 Ääntenlaskijoiden valinta 42 Työjärjestyksen hyväksyminen Merkitään tiedoksi 43 Valtuustoaloite hautakiven hankkimisesta Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle ja kiinteistöpäällikölle päätöksen toimeenpanoa varten, tiedoksi Samuli ja Jaakko Harjuvaaralle 44 Laitoshuoltajan viran muuttaminen työsopimussuhteiseksi toimeksi Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle, kiinteistöpäällikölle ja palkkasihteerille toimeenpanoa varten 45 Hallintosihteerin viran johtosäännön päivittäminen Päätöksestä annetaan ote hallintosihteerille, kirkkoherralle ja palkkasihteerille 46 Kansainvälisen diakonian projektiavustukset 2010 Pakistanin tulvauhrien auttaminen Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle, lähetyssihteerille ja johtavalle diakonian viranhaltijalle, tiedoksi Ulkomaanavun yhdyshenkilölle 47 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2011 Päätöksestä annetaan ote talousjohtajalle 48 Tiedoksi 49 Valitusosoitus 50 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi Kn 252 Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto 16/ TIEDOKSI 1. KIRKOSTA EROAMISEN JA KIRKKOON LIITTYMISEN TILANNE Tilasto on liitteenä nro 253/A ja B. 2. VUODEN 2010 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TULOKSET Espoon hiippakunta on menestynyt erinomaisesti yhteisvastuukeräyksessä. Suurten seurakuntien (yli jäsentä) sarjassa kymmenen eniten keräyksen tuottoa kasvattaneen seurakunnan joukossa oli kaiken kaikkiaan viisi Espoon hiippakunnan seurakuntaa, joista yksi on Järvenpään seurakunta. Piispan kirje liitteenä 253 C. 3. LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ EROAVIEN MUISTAMINEN Merkitään tiedoksi. Kn 253 Päätös: Kohdat 1-2 merkittiin tiedoksi. Kohta 3 valmistellaan tammikuun kokoukseen.

17 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUKSET 2010 Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian avustuksia ( ) varten euroa. Tästä määrärahasta myönnetään kirkkovaltuuston päätöksellä ulkomaisiin avustuskohteisiin. Tänä vuonna avustuksista on myönnetty euroa Haitin maanjäristyksen uhreille, 3000 euroa Mongolian hätäaputyöhön (ankara talvi) ja euroa avustukseen Pakistanin tulvauhrien auttamiseen siten, että euroa osoitetaan Suomen Lähetysseuran kautta ja euroa Kirkon Ulkomaanavun kautta Vuoden 2010 verotulokertymä tullee olemaan budjetoitua suurempi ja tästä syystä kansainvälisen diakonian avustusmäärärahaa on mahdollista esittää korotettavaksi. 1. Pakistanin tulvauhrien auttamiseen Suomen Lähetysseuran kautta 2200 euroa. Varat ohjataan Peshawarin hiippakunnalle kirkkojen kansainvälisten avustuskanavien kautta. 2. Tomas-hurrikaanin tuhoista kärsivien auttaminen Haitissa Kirkon ulkomaanavun kautta 2200 euroa. Kirkon ulkomaanapu torjuu koleraa Haitissa toimittamalla perustarpeita sadalle tuhannelle Tomas-hurrikaanin tuhoista kärsivälle ihmiselle Haitissa. Apu sisältää muun muassa vedenpuhdistustabletteja, vesikanistereita, pressuja hätäsuojien rakentamista varten sekä, ripulin hoitoon tarkoitettua, kuivumista estävää suola-sokeri-valmistetta. Koleran leviämisen ehkäiseminen on nyt tärkeimpiä tehtäviä. Marraskuun alkupuolella KUA lähetti kaksi avustustyöntekijää Haitiin siellä jo olevien suomalaisten avuksi. Hurrikaani Tomas vaikutti noin puolentoista miljoonaan ihmisen elämään, erityisesti rannikoilla ja telttaleireissä, joissa asuu tammikuisen maanjäristyksen jälkeen yhä yli miljoona ihmistä. Sateet ja tulvat ovat nopeuttaneet koleraepidemian leviämistä. 3. Pỡltsamaan seurakunta 3752 euroa. Anomuksen mukaisesti seurakuntasalin ja käytävien valaistuksen uusimiseen ja uuteen sähkökaappiin Pỡltsamaan seurakunnan anomus liitteenä nro Alkoholistityölle Keski-Gobissa Mongoliassa Kylväjän kautta 2000 euroa. Kylväjä tekee Mongoliassa kehitysyhteis- ja diakoniatyötä. Suomen ulkoministeriön rahoituksella toimii neljä hanketta. Lisäksi Kylväjän omalla rahoituksella tapahtuu ennaltaehkäisevää terveyskasvatusta raskaana olevien naisten parissa Zavhanissa ja alkoholistityötä Keski-Gobin maakunnassa. Keski-Gobin maakunnan keskus on Mandalgov, joka sijaitsee Ulaanbaatarista 270 km:n ja 7 tunnin ajomatkan päässä.

18 Kirkkoneuvosto 16/ Mandalgovissa Kylväjä on toteuttanut alkoholistityötä vuodesta 2009 alkaen. Paikkakunnalla toimii sosiaalityöntekijä Idersaikhan, joka toteuttaa valistustyötä oppilaitoksissa, poliisin ja yhteiskunnan toimijoiden (mm. sosiaaliviranomaiset) kanssa. Valistustyön ohella Idersaikhan on pitänyt tukiryhmiä (vrt. AA) alkoholiongelmaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Idersaikhan on Keski-Gobin maakunnan ainoa alkoholin vaaroista kertova työntekijä koko maakunnassa, jossa asuu noin ihmistä. Päivätyönsä ohella Idersaikhan on Mandalgovin luterilaisen seurakunnan työntekijä. Alkoholistityötä tehdään yhteistyössä alueen luterilaisen seurakunnan kanssa. Seurakunta on syntynyt myös vuonna Jodisuolaa Länsi-Etiopiaan Airaan struuman ehkäisemiseksi SEKL:n kautta 2400 euroa Parin viime vuosikymmenen aikana struuma on lisääntynyt Länsi-Etiopiassa johtuen jodipitoisen suolan puutteesta. Nuorilla koululaisilla struuma on yleinen ja jopa vauvoja syntyy struuman kanssa. Siksi SEKL on aloittanut Airan sairaalan ympäristössä jodisuolakampanjan. Pääkaupungista ostetaan jodipitoista suolaa ja sitä myydään Airan sairaalassa ja sen klinikoilla sekä muutamissa seurakunnissa. Tarkoitus on myydä suolaa hankintakuluja halvemmalla, jotta köyhilläkin olisi varaa ostaa sitä. Yksi kilo jodisuolaa Airaan toimitettuna maksaa noin 5 Birriä kg suolaa maksaisi Birriä, noin euroa. 6. Lapsityölle tilat Agaroon Lounais-Etiopiassa SEKL:n kautta 1400 euroa. Agaro on köyhällä muslimialueella oleva kaupunki, jossa SEKL:llä on kummilapsitoimintaa. Kummilapsitoiminnan kautta avustetaan köyhimpien perheiden lapsia. Avustusten lisäksi heille ja heidän perheille pidetään terveyskasvatusta sekä hygienia- ja ravinto-opetusta. Seurakunnan tähän antamat kokoontumistilat ovat pienet ja huonokuntoiset. Opetustoimintaa varten pitäisi saada uudet tilat. Kummilapsitoiminnassa on lapsia 110 ja toisessa avustusohjelmassa suunnilleen saman verran. Kyseessä olisi rakennus, jolla olisi harkkoperustukset ja peltikatto. Seinät ovat rungoltaan eukalyptusriukuja ja päällysteenä etiopialaiseen rakennustyyliin savesta ja oljista tehty seos. Hinta tulisi olemaan Birriä, noin euroa. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kansainvälisen diakonian projektiavustuksista: :n avustusta Peshawarin hiippakunnalle tulvauhrien auttamiseksi Suomen lähetysseuran kautta : arvoista avustusta koleran torjuntaan Haitissa Kirkon ulkomaanavun kautta.

19 Kirkkoneuvosto 16/ hyväksyntää Põltsämaan seurakunnan anomukselle seurakuntasalin ja käytävien valaistukseen ja uuteen sähkökaappiin, yhteensä :n suuruista avustusta Mongolian Keski-Gobissa tehtävälle alkoholistityölle Kylväjän kautta :n avustusta Struuman ehkäisyyn Länsi-Etiopiassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta :n avustusta lapsityön tilojen rakentamiseen Lounais-Etiopiassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. kn 254 päätös: Asiasta keskusteltiin. Kohdat 1-2 sekä 4-6 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kohta 3 avustuksena Põltsämaan seurakunnalle esitetään Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kansainvälisen diakonian avustusmäärärahan korottamista 593 Eurolla, koska verotulokertymä tullee olemaan budjetoitua suurempi.

20 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN Seurakuntatyön ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20 ja 30 vuoden palveluksen perusteella. Kirkkoneuvosto hyväksyi ja täydennykset ja (voimaan ) ohjeet työntekijöiden ja luottamushenkilöiden muistamisesta. Niiden mukaan seurakunta anoo 20 vuoden palvelusta hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palvelusta kultaisen ansiomerkin. Samoin ohjeissa on määritelty mm. miten muistetaan työntekijän tai luottamushenkilön viettäessä merkkipäiviä, saavuttaessaan tietyt palveluvuodet omassa seurakunnassa ja siirtyessään pois seurakunnan palveluksesta. Hopeinen ansiomerkki (20 v) Lappalainen Esko, luottamushenkilö alkaen Mäkinen Aila, kirjanpitäjä alkaen Seppälä Tuula, vahtimestari alkaen Ukkonen Maria, perheneuvoja alkaen Pronssinen ansiomerkki (10v) Veijalainen Jaakko, luottamushenkilö alkaen 40 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa Graeffe Arne, luottamushenkilö kultainen ansiomerkki v. 2000

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA JULISTUSJOHTOKUNTA 6.2.2013 1/2013 Paikka: Kirkonkulman Sali Aika: Keskiviikkona 6.2.2013 klo 18.00-19.25 liite sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTA 20.11.2014 Aika: Torstai 20.11.2014 klo 17.00 18.20 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 liite sivu 38 KOKOUKSEN AVAUS 40 38 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2012 / 2012. Ilmoitustaulun hoitaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2012 / 2012. Ilmoitustaulun hoitaja 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.5.2012 klo 17.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Malmberg Erkki puheenjohtaja, kirkkoherra Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Peltomäki

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.2.2012 klo 17.40-18.18 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Haapala Heikki Kautto Kaisa Kiukkonen Sirpa Pihkala Isto Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka Ke 15.4.2015 klo 19.00-20.24, Korian seurakuntasali, Alakouluntie 23 Tutustumis- ja suunnitteluilta sekä kahvit

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sivu 1 / 9 Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sisältö Kokouksen osallistujat... 2 KN 175 Kokouksen avaaminen... 3 KN 176 Kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Perjantaina klo 15.00 15.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen Esa

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista Sivu 1 / 7 AIKA ke 9.11.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 / 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 / 47 Työjärjestyksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 Kokousaika Keskiviikko 8.8.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA 24.11.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Minna Plihtari

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot