TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Rinne Katri Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Sepponen Eero 171 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 173 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 174 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 175 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Paasio ja Pekka Saarela. 176 ILMOITUSASIAT 1. Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt ottaa Piikkiön seurakunnan nimikkolähetyskohteeksi Hosainan kuurojen koulun Etiopiassa Suomen Lähetysseuran kautta. 2. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 2/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

3 hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 177 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A4 / 2012 Yleiskirjeessä on Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon pääsopijajärjestöjen laatima paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus. Palkkaratkaisuun vuosille sisältyi lukien käytettävä paikallinen 0,5 %:n järjestelyerä. Järjestelyerä lasketaan kirkon yleisen palkkausjärjestelmän mukaisen paikallisen palkanasetannan piiriin kuuluvien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden maaliskuun 2013 peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Järjestelyerän laskennassa pyritään mahdollisimman todenmukaiseen osuuteen maaliskuussa 2013 maksettavista peruspalkoista. Erän suuruus voidaan laskea maaliskuun 2012 palkkasummasta ja tehdä tarkentavat laskelmat vuoden päästä. Laskelmassa ei oteta huomioon ns. työnantajaviranhaltijoiden eikä tuntipalkkaisten palkkoja. Palkkatoimiston mukaan järjestelyerän suuruus on noin 5500 euroa (0,5 % 1,1 milj.eurosta). Järjestelyerän käytöstä tulee neuvotella ja päättää paikallisesti. Järjestelyerää on mahdollista käyttää seuraavasti: 1. Voidaan käyttää tehtäväkohtaiseen palkanosaan (tarkistaa vaativuusryhmää, peruspalkan vaativuusosaa tai sen erityistä perustetta). 2. Liittää harkinnanvaraisen palkanosan määrärahaan. 3. Käyttää järjestelyerää molempiin edellä mainittuihin. Järjestelyerää ei voida käyttää työnantajaviranhaltijoiden palkkauksen tarkistamiseen eikä tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkoihin. Järjestelyerän täytäntöönpanoon liittyy velvoite neuvotella yksimielisyyteen pyrkien järjestelyerän käyttötarkoituksista ja kohteista seurakunnassa. Neuvottelun käyvät seurakunta ja seurakunnan työntekijöiden valitsemat pääsopijajärjestöjen edustajat. Järjestelyerän neuvottelutulos tulee tuoda kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A4 / 2012 tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten palkka-asiamiehelle.

4 Ilmoitus palkka-asiamiehelle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 178 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7 / 2012 Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välillä on tehty tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten kopiointia koskeva sopimus vuosille Yleiskirjeen liitteenä on Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten kopiointia koskeva sopimus vuosille , sopimuksen yksityiskohtia ja soveltamista selventävä pöytäkirja ja musiikkiohjeistus vuodelta Naakkanetissä kohdassa Henkilöstöasiat / Sävelteosten kopiointi olevaa ohjeistusta täydennetään yleiskirjeen ohjeen mukaan. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen tiedoksi ja lähettää sen noudatettavaksi seurakunnille ja muille yksiköille. Samalla ilmoitetaan, että ohje on tallennettu Naakkanettiin Henkilöstöasiat / Sävelteosten kopiointi kohtaan. Ilmoitus kaikille seurakunnille ja muille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 179 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN MÄÄRÄRAHA-ANOMUS TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMI- SEEN Tuomiokirkkoseurakunta on työilmapiiritutkimuksen johdosta määritellyt seuraavat kehittämiskohteet: 1. Lähiesimiesten koulutus, erityisesti työalajohtamiskoulutus ja vastuiden delegointi. 2. Työyhteisön yhteiset tilanteet ja tapahtumat, kuten vuotuiset retket ja viikoittaiset kahvihetket säännöllisiksi. 3. Työn pitkäjänteinen suunnittelu ja yhteisistä pelisäännöistä kiinnipitäminen.

5 Toiseen kehittämiskohtaan perustuen Tuomiokirkkoseurakunta hakee seurakuntayhtymältä työyhteisön kehittämismäärärahaa 2000 euroa Tallinnaan tehtävän työyhteisömatkan kustannuksiin. Talousarviossa on yhteisissä koulutusmäärärahoissa euroa työyhteisöjen kehittämiskoulutukseen. Määrärahasta on myönnetty Piikkiön seurakunnalle 1000 euroa. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Tuomiokirkkoseurakunnalle 1000 euroa työyhteisön kehittämiseksi tehtävän Tallinnaan suuntautuvan työyhteisömatkan kustannuksiin kustannuspaikalta Ilmoitus Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Käsittely Merkittiin, että puheenjohtaja Heimo Rinne poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Juha Nappu. hyväksyttiin. 180 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TYÖYHTEISÖMATKA TALLINNAAN Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt työyhteisömatkaa kokouksessaan seuraavasti: Työyhteisön ilmapiirin hoitaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Hyväksi ja toimivaksi tavaksi on osoittautunut yhteinen vuosittainen retki. Tänä vuonna on suunniteltu retkikohteeksi Tallinnaa. Samalla voimme tutustua ystävyysseurakuntaamme Tallinnan tuomiokirkkoseurakuntaan. Retken ajankohdaksi on ajateltu ti - ke Matka tapahtuisi Rauno Rindellin bussilla ja Viking Linen laivalla Helsingistä Tallinnaan. Matkan tutustumiskohteena on ystävyysseurakunnan lisäksi Piritan luostari, jossa myös yövytään kahden hengen huoneissa. Matkan kokonaishinnaksi muodostuu 179 /henkilö sekä kaksi päivällistä Tallinnassa n. 50 /henkilö. Lähtijöitä olisi näillä näkymin 20-25, joten retken kokonaiskustannuksiksi muodostuu Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola on lupautunut maksamaan mukaan lähtevien suntioiden ja vahtimestareiden kulut omista toimintamäärärahoistaan. Seurakunnan kokonaismenoiksi muodostunee noin Matkaan anotaan yhteiseltä kirkkoneuvostolta työyhteisön kehittämiseen tarkoitettua määrärahaa. Matkan johtajana toimii tuomiorovasti Heimo Rinne sekä ohjelma- ja turvallisuusvastaavana kappalainen Jani Kairavuo. Matkalta ei makseta päivärahaa. Sitä voi luonnehtia opintomatkaksi Viron kirkolliseen elämään ja sen historiaan. Näin ollen matka edellyttää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyntää.

6 : Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelyn mukaisen työyhteisömatkan toteuttamisen Tallinnaan Matkan kustannukset n maksetaan kustannuspaikalta : Hyväksyttiin esityksen mukaan. Ilmoitus seurakunnan työntekijöille, yhteiselle kirkkoneuvostolle ja taloustoimistolle. Kyseessä on työyhteisömatka, johon tulisi sisältyä vähintään puolet koulutuksellista osuutta. Työnantajalla on oikeus harkita, onko kyseessä välttämätön vai tarkoituksenmukainen matka ja sen perusteella päättää matkaan liittyvistä etuuksista. Kirkkoneuvosto myöntää matkaa varten virkavapauden / työloman kiinteistötoimen alaisille vahtimestareille. Heidän osallistumiskustannuksensa tulee maksaa kiinteistötoimen määrärahoista. Muiden osalta päätöksenteko kuuluu Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Ulkomaille suuntautuvat koulutus-/työyhteisömatkat tulee tuoda kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi (Kn ). Kirkkoneuvosto hyväksyy Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöiden matkan Tallinnaan työyhteisömatkaksi. Yhtenäisen käytännön mukaan työyhteisömatkoilta ei makseta päivärahaa. Matkaa varten myönnetään vahtimestari Ari Vierulalle palkallista virkavapautta sekä vahtimestari Päivi Ikoselle ja vahtimestari Marja Routille palkallista työlomaa ajaksi Vierulan, Ikosen ja Routin osallistumiskustannukset maksetaan kiinteistötoimen toimintamäärärahasta. Ilmoitus tuomiorovasti Heimo Rinteelle, Ari Vierulalle, Päivi Ikoselle, Marja Routille ja taloustoimistolle. Käsittely Merkittiin, että puheenjohtaja Heimo Rinne poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Juha Nappu. hyväksyttiin.

7 ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Seurakuntayhtymässä on tarkoitus siirtyä sähköiseen asianhallintaan lähivuosina, minkä vuoksi kirjaajan jäätyä eläkkeelle hänen virkaansa ei täytetty, vaan kirjaajan tilalle päätettiin palkata määräaikainen asianhallintasihteeri muutosprosessin ajaksi saakka. Turun Sanomissa julkaistun hakuilmoituksen mukaan asianhallintasihteerin määräaikaisen viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, vähintään suoritettu arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 (2602,16) mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Viranhaltijan tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän suunnittelu sekä uuden järjestelmän vaatiman koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa arkistojärjestelmien yhtenäistämisestä, käytännön arkistonhoidosta ja kirjaamon toiminnasta sekä toimii asiantuntijana väestökirjanpidon muutosprosessissa päättyneeseen määräaikaan mennessä määräaikaista virkaa haki 14 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on seuraava: Liite Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa. Haastattelun suorittivat hallintojohtaja Hannu Kallio ja talousjohtaja Irma Hokka. Haastattelun ja hakemusten perusteella he päätyivät yksimielisesti esittämään FM Karoliina Rädyn valitsemista asianhallintasihteerin määräaikaiseen virkaan. Rädyllä on kiitettävin arvosanoin suoritettu asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto. Hän käyttää nykyisessä työssään sähköistä diaariohjelmaa ja sähköistä sopimuksenhallintaohjelmaa, joten hänellä on kokemusta sähköisestä asiakirjahallinnosta. Kenelläkään hakijoista ei ollut kokemusta varsinaisen sähköisen asiakirjahallintaprosessin käynnistämisestä alusta alkaen. Kirkkoneuvosto päättää valita määräaikaiseen päättyvään asianhallintasihteerin virkaan FM Karoliina Rädyn ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virkan palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Valintaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Karoliina Rädylle, muille virkaa hakeneille ja taloustoimistolle.

8 hyväksyttiin. 182 HALLINTOVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Hallintovirastossa oli päättynein hakuajoin haettavana toimistosihteerin virka. Turun Sanomissa ollut hakukuulutus oli seuraava: Toimistosihteerin virka Viran pätevyysvaatimuksena on merkonomin tai tradenomin tutkinto tai muu vastaava tutkinto tai hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 (2065,84 e/kk) mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Viranhaltijana tehtävänä on hallintoviraston yleiset toimisto- ja sihteerintehtävät, toimiminen erikseen määrättävien toimikuntien sihteerinä ja osallistuminen kirjaamon töihin. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 158. Yhteenveto hakijoista on seuraava: Liite Hakijoista haastateltiin 12 henkilöä. Haastateltujen joukossa oli kaksi maisterin tutkinnon suorittanutta, joista toisen ansiona oli filosofian maisterin tutkinnon lisäksi arkistoalan kokemus ja toinen on ansiokkaasti hoitanut ja hoitaa toukokuun loppuun saakka kirjaajan sijaisuutta. Haastattelijat kuitenkin katsoivat, että viran tehtävien tason ja palkkauksen huomioiden tuntuu järkevämmältä valita virkaan tradenomin koulutuksen omaava henkilö. Hänen voi olettaa pidempään viihtyvän virassa, johon on lähtökohtaisesti kouluttautunut. Tällöin toimistosihteeri voi työssään keskittyä toimistorutiinien kehittämiseen ja varautua tilanteeseen, jossa määräaikaisen asianhallintasihteerin työ järjestetään uudella tavalla. Ratkaisu on täten jatkuvuuden kannalta riskittömämpi. Haastattelijat esittävät, että virkaan valittaisiin tradenomi Heidi Lönnroth, jolla muun soveltuvuuden lisäksi oli kokemusta sähköisten asiakirjajärjestelmien kehittämisestä. Kirkkoneuvosto päättää valita hallintoviraston toimistosihteerin virkaan tradenomi Heidi Lönnrothin ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

9 Ilmoitus Heidi Lönnrothille, muille virkaa hakeneille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 183 TALOUSTOIMISTON KIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi määräaikaisen kirjanpitäjän työsuhteen asti. Turun Sanomissa julkaistiin 4.3. seuraavansisältöinen ilmoitus: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on haettavana määräaikainen työsopimussuhteinen KIRJANPITÄJÄN toimi taloustoimistossa Kirjanpitäjän työnkuvaan kuuluu osto- ja myyntireskontran hoitoa, monipuolisia ja vaativia kirjanpidon tehtäviä sekä laskutusten varahenkilön tehtäviä. Toimen määräaikaisuus jatkuu asti. Toimen kelpoisuusehtona on tradenomin tutkinto tai ennen tutkinnonuudistusta suoritettu opistotasoinen merkonomin tutkinto. Kirjanpitäjän toimen peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 18 %. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä seurakuntayhtymän työterveyshuollon antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Irma Hokka, puh Lisätiedot ja sähköinen haku osoitteessa viimeistään Kirkkoneuvosto Määräaikaan mennessä hakijoita oli 22. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Liite Hakijoista Långström-Lainio peruutti hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

10 Haastateltavien valinnassa painotettiin pitkäaikaista kirjanpitokokemusta ja tilinpäätöstaitoa ja maanantaina suoritettavaan haastatteluun on kutsuttu seuraavat 3 henkilöä: Rajajärvi Kaija, yli 20 vuoden kirjanpidon kokemus julkishallinnosta, yrityksistä ja tilitoimistoista Rajaniemi Maija, yli 15 vuoden kirjanpidon kokemus sekä verohallinnon kokemusta Siponen Anne, lähes 20 vuoden kirjanpidon kokemus. Haastattelijoina ovat hallintojohtaja Hannu Kallio ja talousjohtaja Irma Hokka. Jotta valittava henkilö ehdittäisiin perehdyttää tehtäviinsä jo ennen kesälomakautta, olisi tärkeää tehdä valinta mahdollisimman pikaisesti mahdolliset irtisanomisajat ja valitusaika huomioonottaen. Sen vuoksi on tarkoitus tuoda ehdotus määräaikaisen kirjanpitäjän työsopimussuhteiseen tehtävään valittavasta henkilöstä kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoneuvosto päättää täyttää määräaikaisen kirjanpitäjän työsopimussuhteisen tehtävän asti kokoukseen tuotavan esityksen pohjalta. Valittavan henkilön tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus tehtävään valittavalle, muille tehtävää hakeneille sekä taloustoimistolle. Käsittely Talousjohtaja Irma Hokka esitti, että KTM Maija Rajaniemi valitaan avoinna olevaan määräaikaisen kirjanpitäjän työsopimussuhteiseen tehtävään asti. Kirkkoneuvosto päätti valita KTM Maija Rajaniemen määräaikaisen kirjanpitäjän työsopimussuhteisen tehtävään asti. Rajaniemen tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Maija Rajaniemelle, muille tehtävää hakeneille sekä taloustoimistolle.

11 TUOMIOKIRKON VAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN TARKISTAMINEN Jorma Murtonen aloitti maaliskuussa 2008 Tuomiokirkon vahtimestarina. Silloin hänen aloituspalkakseen asetettiin 401/0 ja tehtävät olivat vahtimestarin perustehtäviä ulkona ja sisätiloissa. Vuonna 2009 tehtävät tarkistettiin ja tehtävän vaativuus korotettiin tehtävien vaativoitumisen vuoksi ryhmään 401/33. Suntion tutkinnon suorittamisen jälkeen hänen tehtäväkenttänsä on edelleen laajentunut, kun hänelle on lisääntyneen ammattitaidon myötä voitu antaa entistä vaativampia töitä päivittäisten rutiinitöiden lisäksi. Uuden tehtäväkuvauksen mukaan hänen tehtäviinsä on entisten vastuualueitten lisäksi liitetty päivittäinen LVI-tarkkailu. Lisäksi hänet on nimetty paloilmoitinlaitteiden toiseksi vastuuhenkilöksi ja kuukausikokeiden tekijäksi käydyn kehityskeskustelun ja uuden tehtäväkuvauksen perusteella työpäällikkö Antti Lehtikankare ja Seppo Kosola esittävät, että Jorma Murtosen palkka nostetaan vaativuusryhmään 402/20 taannehtivasti kesäkuusta 2011 alkaen. Murtonen sai suntion koulutuksen suoritetuksi toukokuussa Tuomiokirkon ylivahtimestari Ari Vierulan palkka on 403/40, vahtimestari Marja Routin 402(80), vahtimestari Liselotte Hellbergin 402/20 ja talonmies-vahtimestari Markku Holmroosin 402/0. Routin ja Hellbergin vaativuustasoa korottaa kielitaito. Vahtimestarien palkat ovat yleisimmin tasoa 401/33 ja suntioiden 401/67. Suntioiden osalta poikkeuksen tekevät Mikaelinkirkon suntio 402/20 ja Pyhän Katariinan kirkon suntio-talonmies 402/0. Tehtäväkuvauksesta käy ilmi, että Jorma Murtosen työn vaativuus on lisääntynyt Tuomiokirkon LVI- ja paloilmoitinlaitteiden hoitovastuulla. Muutos tehtävien pisteytyksessä näkyy kohdassa Ohjaus. Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa edellyttävät, luovat menettelytavat, pisteytys 3.3, on vaativuusryhmän 503 mukainen. Suntion tutkinnon suorittamisella sinänsä ei ole palkkaa korottavaa vaikutusta, koska vahtimestarin tehtävässä ei ole edellytetty suntion tutkintoa. Tutkinto on kuitenkin lisännyt Murtosen ammattitaitoa niin, että hänelle on voitu antaa vaativampia tehtäviä. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Tuomiokirkon vahtimestarin (Jorma Murtonen) palkkaus korotettaisiin vaativuusryhmään 402/ alkaen, jolloin uusi tehtävänkuvaus on laadittu. Kirkkoneuvosto päättää korottaa Tuomiokirkon vahtimestarin (Jorma Murtonen) palkkauksen vaativuusryhmään 402/ alkaen.

12 Ilmoitus Jorma Murtoselle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 185 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN MARJA-LIISA TERESKA-KORHOSEN LUOTTAMUS- TOIMEN PÄÄTTYMINEN FM Marja-Liisa Tereska-Korhonen valittiin viime vaaleissa Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Katariinanseurakunnan edustajana. Tereska-Korhonen on ilmoittanut muuttaneensa alkaen pois Katariinanseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsenenä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Katariinanseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että FM Marja-Liisa Tereska-Korhosen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Turun Katariinanseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle ja Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 186 (ei julkinen) 187 KESKUSREKISTERIN JOHTAJA HEIKKI ARIKAN VIRKAVAPAUSANOMUS JA SIJAISUU- DEN HOITO Keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka hakee virkavapautta ajalle toimiakseen Libanoniin lähetettävän suomalaisen rauhanturvaajakomppanian sotilaspastorina kyseisenä aikana. Suomi on tehnyt päätöksen osallistua Libanonin UNIFIL-operaatioon osana irlantilaista pataljoonaa. Ilmoituksensa mukaisesti Heikki Arikkaa pyydettiin tehtävään, johon kuuluu myös pataljoonankomentajan asiantuntijana toimimi-

13 nen uskontoon liittyvien erityiskysymysten osalta. Osallistuminen tällaiseen tehtävään antaa lain mukaisen oikeuden virkavapauteen (Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 25 ). Keskusrekisterin tehtäviä hoitamaan on tarpeen palkata johtamis- ja selvittelytehtäviin perehtynyt henkilö, koska alueellisen keskusrekisterin valmistelu jatkuu edelleen. Kirjuri-ohjelmiston alkuperäinen käyttöönottoajankohta oli viime vuoden joulukuun alussa, mutta käyttöönottoa jarruttaa ohjelmiston keskeneräisyys. Keskusrekisterissä on meneillään tähän liittyen kirkonkirja-aineiston digitointiprojekti, joka sekin on tietoaineiston loppusijoitukseen liittyvien ongelmien vuoksi viivästynyt pahasti. Myös keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston työn sujuminen edellyttää asiantuntevaa esimiehisyyttä. Keskusrekisterin johtosäännön 3 mukaan keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen papin virkaan, perehtynyt väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä kirkolliseen hallintoon. Tämän vuoksi keskusrekisterin johtajan sijaisuutta hoitamaan on valittava pappi. Keskusrekisterin johtajan sijaisuuteen esitetään nimettäväksi suostumuksensa mukaisesti rovasti Kauko Viitanen, joka vuonna 2010 hoiti keskusrekisterin johtajan avointa virkaa kahdeksan kuukautta. Sijaisuusajaltaan hänelle on tuttua digitointityön ja Kirjuri-järjestelmän käyttöönottoon liittyvä työn ohjaaminen ja siihen liittyvät ongelmat. Kirkkoneuvosto päättää myöntää keskusrekisterin johtaja Heikki Arikalle palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi Libanoniin lähetettävän rauhanturvaajakomppanian sotilaspastorina toimimista varten. Keskusrekisterin johtajan sijaiseksi palkataan samaksi ajaksi rovasti Kauko Viitanen. Ilmoitus Heikki Arikalle, Kauko Viitaselle, Turun tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 188 JASMIN NISUSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS

14 Vs. lapsityönohjaaja Jasmin Nisunen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty kasvatusasiain keskusta. Lapsityön johtaja Mirkka Torppa puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Jasmin Nisuselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Nisusen virkapaikaksi määrätään seurakuntayhtymän toimitalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Nisusen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Jasmin Nisuselle, Mirkka Torpalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 189 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMI- KUUN LOPUSSA Tammikuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liitteet 1 ja Tammikuun tiliasemassa ei ole vielä paljon kommentoitavaa, koska ajanjakso on lyhyt ja tilinavaukset on voitu tehdä vasta rahatilien osalta. Investointien toteutumavertailussa on ylitystä kahden sellaisen kohteen osalta, joille on myönnetty määrärahaa vuonna 2011 ja työ jatkuu vielä vuonna Kustannuspaikalle , Ylösnousemuskappelin siirtyminen maalämpöön, myönnettiin vuonna 2011 määrärahaa euroa mutta käyttö oli vain ,23 euroa. Kirkkovaltuuston kokouksessa tähän kohteeseen on myönnetty euron määräraha. Kustannuspaikalle , Pyhän Katariinan kirkon äänentoiston uusiminen, myönnettiin vuonna 2011 määrärahaa euroa mutta käyttö oli vain ,32 euroa. Kirkkovaltuuston kokouksessa on tähän kohteeseen myönnetty euroa. Rahoituslaskelman osoittama pitkäaikaisten lainojen euron lisäys koskee Hannunniitun asuintalojen peruskorjausta. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tammikuun tiliaseman ja investointien toteutumavertailun. Ei muutoksenhakuoikeutta.

15 hyväksyttiin. 190 VEROKERTYMÄ MAALISKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä maaliskuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,19 % Arvio Toteutunut % 28,60 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,42 % Toteutunut % 21,18 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,02 % Toteutunut % 30,06 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä maaliskuun loppuun mennessä on 4,2 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden kertymän 4,0 prosentilla ja yhteisöverokertymä 5,4 prosentilla. Yhteenlaskettu kertymä on euroa eli euroa yli vuoden 2011 maaliskuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan kertymän eurolla ja yhteisöverokertymä eurolla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero Koko maa + 5,0 % - 4,2 % Espoo + 5,0 % + 5,3 % Helsinki + 4,4 % - 2,1 % Kuopio + 6,1 % - 2,1 % Lahti + 3,8 % + 2,0 % Oulu + 4,5 % - 11,5 % Porvoo + 5,0 % + 19,3 % Salo + 1,3 % - 57,5 % Tampere + 3,8 % - 10,3 % Vantaa + 4,8 % + 4,2 % Vertailuseurakuntia (Kuopiota ja Saloa lukuun ottamatta) ja koko maata tarkasteltaessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä

16 on varsin samassa linjassa. Yhteisöverokertymän osalta vaihtelu vertailuseurakuntatalouksien välillä on varsin suurta puoleen ja toiseen Porvoon seurakuntayhtymän lähes 20 prosentin lisäyksestä Salon seurakunnan lähes 60 prosentin vähennykseen. Vertailuseurakuntatalouksista vain Turun ja Kaarinan, Espoon, Lahden, Porvoon ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisöverokertymät ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kertymien huolellista seuraamista jatketaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä maaliskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 191 SOVINTOSOPIMUS KOSKIEN HIRVENSALON OMAKOTITONTIN KIINTEISTÖVEROA (ei julkinen) 192 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne Juha Nappu kirkkoneuvoston puheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja :t , :t

17 Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Pertti Paasio Pekka Saarela Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu invirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Johansson

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot