Maanantai klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Ahtikari Markku Haapamäki Jaakko Hakala Hanna Heimonen Taisto Hutri Yrjö Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Pietilä Nina Paananen Eeva-Liisa Rantala Kyllikki Valtonen Mika Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Karhunen Tuula Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Hanna Hakala Hannele Karppinen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 128. Kokouksen avaus 129. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 130. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 131. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 132. Seminaari seurakuntien johtajille ja päättäjille Kipinä-suurleirin yhteydessä 133. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin Suvi Keinäsen virkavapausanomus 134. Merkonomi Pirkko Mertanen vs. toimistosihteeriksi kirkkoherranvirastoon 135. Taiteilija Anneli Sipiläisen seurakunnalle lahjoittaman teoksen sijoittaminen 136. Lapsivaikutusten arviointi Hyvinkään seurakunnan päätöksenteossa 137. Kirkolliskokousuutisia 138. Osavuosiraportti 1/2015 tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus 140. Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon sopimuksen sisällön muutosehdotukset 142. Tehtäväkuvausten vaativuuskriteerien tarkistukset 143. Vaativuusosien ja erityisten osien (erityisperusteiden) tarkennukset 144. Nuorisosihteerin viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi 145. Diakoniasihteerin viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi 146. Lähetyssihteerin viran vaativuusryhmä ja vaativuuskriteerit paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi 147. Johtavan lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus - paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi 148. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 149. Ruokapalvelutyöntekijän tehtävän vakinainen täyttäminen 150. Kirjanpitäjä Anne Pitkäsen ja palkanlaskija Kirsti Penttilän määräaikainen erityisperuste 151. Seurakunnan asuinhuoneistojen vuokrien tarkistukset 152. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 153. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 154. Muita asioita 155. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 454 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 130 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannele Karppinen ja Hanna Hakala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 131 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Ruokapalvelutyöntekijän tehtävän vakinainen täyttäminen 2. Kirjanpitäjä Anne Pitkäsen ja palkanlaskija Kirsti Penttilän määräaikainen erityisperuste 3. Seurakunnan asuinhuoneistojen vuokrien tarkistukset.

4 Kirkkoneuvosto Seminaari seurakuntien johtajille ja päättäjille Kipinä-suurleirin yhteydessä Kirkkohallituksesta (kirkon kasvatus ja perheasiat) on tullut ennakkokutsu seurakuntiin Partaharjulla Pieksämäellä pidettävään seminaariin. Kutsussa seurakuntien johtoa ja päättäjiä kutsutaan kohtaamaan kirkon tulevaisuutta vuotiaissa lapsissa. Seminaarissa ovat mukana mm. Kuopion piispa Jari Jolkkonen, Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore sekä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Ennakkokutsussa todetaan mm., että tämän päivän vuotiaat ovat kymmenen vuoden päästä nuoria aikuisia, jotka pohtivat suhdettaan kirkkoon ja sen uskoon: kantaako kaste ja säilyykö seurakunnan jäsenyys kypsään aikuisuuteen asti? Ihmisen identiteetin kehittymisen tärkeä vaihe osuu nykyään ikävuoden väliin, ajanjaksoon, jolloin seurakunnalla on usein vähiten kosketuspintaa hänen elämäänsä. Kirkolliskokous on päättänyt asettaa tämän ikäryhmän kristillisen kasvatuksen erityisen kehittämisen kohteeksi. Mikä ikä vuotiaat seurakunnassa seminaari seurakuntien johtajille ja päättäjille järjestetään Partaharjulla Kipinä-suurleirin yhteydessä. Alustavan ohjelman mukaan klo on lounas. Klo 13 on Mikä ikä? seminaari: Asiantuntijapuheenvuoroja vuotiaista seurakunnan haasteena, voimavarana ja strategisena valintana. Klo 15 on tutustumista Kipinä-leirin oman hiippakunnan alaleirissä tyttöjen ja poikien opastuksella. Klo 17 on kenttäpäivällinen leirissä. Nuorisotyöntekijät ovat lähestyneet asiassa kirkkoherraa ja toivoneet, että myös luottamushenkilöitä, mm. kasvatusjohtokunnasta, kiinnostuisi seminaarista. Varsinainen kutsu seminaariin tulee seurakuntaan myöhemmin keväällä. Kasvatuksen työntekijöitä on pyydetty kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä selvittämään kasvatusjohtokunnan jäsenten halukkuutta osallistua seminaariin. Nimetään seminaariin Partaharjulle lähtijä/lähtijät. Mahdollisten luottamushenkilöosallistujien kulut maksetaan kirkkoneuvoston määrärahoista. Kirkkoneuvostosta ei lähtijöitä tässä vaiheessa ollut. Kasvatusjohtokunta käsittelee asian osaltaan kokouksessaan Todettiin, että mikäli johtokunnasta lähtijöitä on, kirkkoneuvosto maksaa 2 4 luottamushenkilöosallistujan kulut.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoherranviraston toimistosihteerin Suvi Keinäsen virkavapausanomus Toimistosihteeri Suvi Keinänen on tällä hetkellä virkavapaalla kirkkoherranviraston toimistosihteerin virasta saakka (kirkkoneuvosto ). Tämänhetkinen virkavapaus on käytännössä hoitovapaa-aikaa (Suvi Keinäsen lapsi täyttää kolme vuotta elokuussa 2015), mutta hän anoi nykyisen vapaansa virkavapautena, koska teki myös lastensa hoidon ohella satunnaisesti töitä ystävänsä yrityksessä. Nyt Suvi Keinänen anoo perhesyistä virkavapautta , liite 1. Suvi Keinäsen sijaisena on toiminut merkonomi Pirkko Mertanen, joka on ollut määräaikaisissa tehtävissä sekä viransijaisena Hyvinkään seurakunnan virastossa vuodesta Hän on halukas jatkamaan sijaisuuttaan. Myönnetään Suvi Keinäselle virkavapaus toimistosihteerin virasta hänen anomuksensa mukaisesti Ehdotus hyväksyttiin. 134 Merkonomi Pirkko Mertanen vs. toimistosihteeriksi kirkkoherranvirastoon Pirkko Mertanen on toiminut kirkkoherranvirastossa määräaikaisissa toimistosihteerin tehtävissä sekä vs. toimistosihteerinä lukien. Ennen Hyvinkään seurakunnan sijaisuuksia hän on työskennellyt Riihimäen seurakunnan kirkkoherranvirastossa yli seitsemän vuotta. Pirkko Mertanen on halukas jatkamaan sijaisuuttaan Hyvinkään seurakunnassa. Mikäli kirkkoneuvosto on myöntänyt Suvi Keinäselle virkavapauden (edellinen 133), valitaan merkonomi Pirkko Mertanen jatkamaan toimistosihteerin viransijaisuutta Pirkko Mertasen viran vaativuusryhmä on nykyisen mukaisesti 501. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Taiteilija Anneli Sipiläisen seurakunnalle lahjoittaman teoksen sijoittaminen Taiteilijaprofessori Anneli Sipiläinen on lahjoittanut seurakunnalle Punos nimisen teoksensa, jonka taidetoimikunta on kiitollisuudella ottanut vastaan maaliskuun kokouksessaan Taidetoimikunnan jäseniä ja kiinteistöpäällikkö on käynyt Rauhannummen kappelissa katsomassa tilaa ajatuksena sijoittaa teos mahdollisesti Rauhannummen kappeliin, alttarilta katsoen kappelin vasemmalle seinälle. Taidetoimikunta esittää kokouksessaan , että teos, joka on halkaisijaltaan noin 1,5 m sijoitetaan Rauhannummen siunauskappelin seinälle. Kuva liitteenä 2. Kiinteistöpäällikkö on ollut sijoituspaikasta yhteydessä Ruusuvuoren arkkitehtitoimiston Anna Ruusuvuoreen, joka on ilmoittanut, että sijoituspaikka voi olla Rauhannummen siunauskappeli. Sijoitetaan taiteilijaprofessori Anneli Sipiläisen seurakunnalle lahjoittama teos Punos Rauhannummen siunauskappeliin taidetoimikunnan esityksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 136 Lapsivaikutusten arviointi Hyvinkään seurakunnan päätöksenteossa Kirkollisenkokouksen päätöksen mukaisesti kirkkojärjestyksen 23 luku 3 on velvoittanut alkaen kirkollisen viranomaisen arvioimaan ja huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Kirkkohallituksen ohjeistuksessa todetaan, että jokainen kirkollinen viranomainen voi päättää itse, millä tavalla lapsivaikutusten arviointi organisoidaan ja millaisilla menetelmillä se toteutetaan käytännön päätöksenteossa. Arviointi tehdään siinä elimessä, joka asian ensimmäisenä käsittelee. Arvioinnin tekeminen kuuluu päätöksen valmistelijalle ja pääsääntöisesti arviointia tehdään kirkkoneuvostossa. Jos toimielimelle kuuluvaa päätösvaltaa on delegoitu viranhaltijalle, on hän vastuussa siitä, että lapsivaikutusten arviointi on tehty tarvittaessa. Arviointiin liittyvät seurakunnan käytännöt ja työnjako on hyvä kuvata ja ohjeistaa sopivalla tavalla kirjallisesti.

7 Kirkkoneuvosto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Sari Anetjärvi on todennut säännöksen voimaantultua, että ei ole tarpeellista eikä myöskään järkevää kaavamaisesti kirjata kaikkiin päätöksiin, että niillä ei ole arvioitu olevan lapsivaikutuksia. Tarpeellista on kirjata jotain silloin, kun on selkeää aihetta arvioida lapsivaikutuksia olevan. Tällöinkin arviointi voi olla vain lyhyt toteamus päätöksen perusteluissa, silloin kun niitä on vähän eivätkä ne ole merkittäviä. Sitten voi olla toki sellaisiakin päätöksiä, joita varten on syytä tehdä laajempia selvityksiä. Kirkkoneuvostossa uudesta säännöksestä tiedotettiin marraskuun 2014 kokouksessa. Seurakunnan esimiespalaverissa säännöstä käsiteltiin tammikuussa Säännösten soveltamisen tueksi Espoon hiippakunnassa järjestettiin koulutuspäivä Leppävaaran kirkossa Koulutus oli tarkoitettu niille seurakunnan työntekijöille, joita arviointityö koskee. Koulutukseen oli kutsuttu myös luottamushenkilöitä. Hyvinkään seurakunnasta koulutuspäivässä oli mukana kolme viranhaltijaa. Seurakunnassa on vielä oma koulutuspäivänsä , jolloin klo 13 alkaen koulutetaan esimiehiä ja klo koulutukseen voivat osallistua kirkkoneuvoston jäsenet ennen neuvoston kokousta. Kouluttajina ovat Raija Ojell Kirkkohallituksesta sekä Hanna Pulkkinen Seurakuntaopisto Agricolasta sekä mahdollisesti Sari Anetjärvi Espoon hiippakunnan kapitulista. Lakimiesasessori Sari Anetjärvi on em. Leppävaaran koulutuksen jälkeen ohjeistanut kirkkoherroja ja talousjohtajia arvioinnin käytännön hoitamisessa: Kirkkojärjestyksessä velvoitetaan arvioimaan lapsivaikutuksia päätöksenteossa, mutta siinä ei säädetä velvoitetta tehdä päätös ensisijaisesti lasten edun mukaisesti. Jokaisen päätöksen tarkoituksenmukaisuutta on tarpeellista harkita kokonaisvaltaisesti, ottaen eri tahojen edut ja haitat huomioon. Kirkkojärjestyksen 23:3 :n tarkoittamia lapsivaikutuksia ei arvioida yksittäisten lasten ja nuorten näkökulmasta, vaan heitä tarkastellaan laajempina ryhminä. Jos siis esimerkiksi diakoninen avustuspäätös koskee joitakin tiettyjä lapsia, kyse ei ole KJ 23:3 :n tarkoittamasta arvioinnista. - Päätöstä valmisteltaessa on arvioitava, onko sillä lapsivaikutuksia. Käytännössä tämä voi tarkoittaa hyvin pikaista ajatusta valmistelevan henkilön mielessä tai laajaakin selvitystä, asiasta riippuen. - Jos lapsivaikutuksia ei arvioida lainkaan olevan (kuten erittäin monen päätöksen kohdalla on), asiasta ei tarvitse kirjata mitään. - Jos lapsivaikutuksia arvioidaan olevan, ne kirjataan päätöksen perusteluihin (perustelut ovat yleensä esittelytekstissä). Varsinaiseen päätöskohtaan ei kirjata lapsivaikutuksista mitään. Perusteluihin kirjaaminen voi olla lyhyt toteamus, jos vaikutukset ovat vähäisiä, tai tarvittaessa se voi olla laaja kuvaus myönteisistä ja kielteisistä lapsivaikutuksista.

8 Kirkkoneuvosto Kirjataan lapsivaikutusten arvioinnista ohjeistuksena Hyvinkään seurakunnan päätöksenteossa: 1. Jokaisen päätöksen tarkoituksenmukaisuutta harkitaan kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon eri tahojen edut ja haitat mukaan lukien lapsivaikutukset. 2. Lapsivaikutuksia ei arvioida yksittäisten lasten näkökulmasta, vaan laajempina ryhminä. 3. Mikäli lapsivaikutuksia ei arvioida olevan, asiasta ei kirjata mitään. 4. Arvioidut lapsivaikutukset kirjataan päätöksen perusteluihin. Varsinaiseen päätöskohtaan lapsivaikutuksia ei kirjata. 5. Kaikille esimiehille ja muille valmistelijoille on jaettu kirkkohallituksen julkaisu Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ohjeistus, jota voi hyödyntää tilanteissa, joissa arviointi on tarkoituksenmukainen. Ehdotus hyväksyttiin. 137 Kirkolliskokousuutisia Kirkolliskokous oli koolla kevätistunnossaan Turussa Asialistalla olivat mm. seurakuntarakenteiden uudistus, diakonivirka, yhteisöveron v korvaava valtion avustus, eläkemaksuprosentin alennus ja samalla eläkerahastomaksun korotus sekä avioliittolakialoite. 1. Seurakuntarakenteiden uudistus Kirkolliskokous äänesti seurakuntarakenteen uudistuksesta torstaina Lakivaliokunnan mietintö hylättiin äänin Koska kyseessä oli lainsäädäntöön liittyvä muutos, läpimeno olisi tarvinnut toteutuakseen ¾ määräenemmistön tuen. Seurakuntien pitää jatkossa tehdä paikallisesti omat tarvittavat ratkaisunsa nykylainsäädännön mukaan. Nykymuotoisen seurakuntayhtymän perustaminen on mahdollista samoin seurakuntaliitokset seurakuntien niin halutessa.

9 Kirkkoneuvosto Diakonivirka Kirkkohallitus oli esittänyt perustettavaksi uutta hengellistä vihkimysvirkaa, diakonivirkaa. Diakonivirkaan voitaisiin vihkiä henkilö, jolla on koulutuksen mukainen kelpoisuus seurakunnan diakoniatyöntekijän, nuorisotyönohjaajan, lähetyssihteerin, varhaiskasvatuksen ohjaajan tai lapsityönohjaajan virkaan ja joka on virka- tai työsuhteessa seurakuntaan, seurakuntayhtymään, kirkkohallitukseen, tuomiokapituliin, kirkon lähetysjärjestöön tai kirkkojärjestyksessä tarkoitettuun muuhun kristilliseen yhteisöön. Kirkolliskokous päätti lähettää asian lakivaliokuntaan, jolle perustevaliokunnan on annettava lausuntonsa. 3. Yhteisöveron v korvaava valtion avustus sekä eläkemaksuprosentin alennus ja samalla eläkerahastomaksun korotus Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna Vuonna 2016 seurakunnille jaetaan 107 milj. euroa. Jako tehdään euroa/kunnan jäsen - perusteella, jolloin korvaus olisi noin 19,50 euroa/kunnan jäsen/vuosi. Kirkolliskokous päätti vuoden 2016 muista (perusmaksu, työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu) maksuista: Perusmaksu on 7,5 prosenttia Seurakuntatyönantajan eläkemaksua alennetaan 28 prosentista 24 prosenttiin. Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten järjestöjen eläkemaksu on 28 prosenttia. Eläkerahastomaksu nostetaan 4 prosenttiin. 4. Avioliittolakialoite Edustaja-aloite uudesta avioliittolaista etenee kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan käsittelyyn. Aloitteen on allekirjoittanut 16 kirkolliskokousedustajaa. Täysistunnossa käytettiin yhteensä yli 20 puheenvuoroa sekä aloitteen puolesta että vastaan. Aihe tulee käsittelyyn kirkolliskokouksen seuraavassa istunnossa marraskuussa 2015.

10 Kirkkoneuvosto Keski-Uudenmaan seurakuntien seurakuntarakenteiden selvitystyöryhmä (Keravalta Tapio Tähtinen, Järvenpään kirkkoherra Vesa Koivisto, Hyvinkään talousjohtaja Jouni Lätti ja Nurmijärven hallintopäällikkö Sami Ojala) kokoontui kirkolliskokouksen päätöksen jälkeen Selvitystyöryhmän tiedote on liitteenä 2a. Merkitään toukokuun 2015 kirkolliskokousuutiset tiedoksi. Tiedotetaan kirkkovaltuustolle seurakuntarakenteiden uudistuksen käsittely kirkolliskokouksessa. Kirkkoneuvosto kävi keskustelua erityisesti kirkolliskokouksen seurakuntarakenteiden uudistusta koskevasta päätöksestä. Kirkkoneuvosto totesi tahtotilansa olevan, että Hyvinkään seurakunta jää pois seurakuntarakenteiden jatkoselvitystyöstä ja tekee siitä esityksen kirkkovaltuuston lokakuun kokoukselle. Perusteluina todettiin mm., että kuntarakenneratkaisut ovat edelleen avoinna eikä Hyvinkään seurakunta ole tällä hetkellä motivoitunut seurakuntayhtymän perustamiseen, joten tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä jatkamaan laajaa jatkoselvitystä, joka vaatii isoa työpanosta viranhaltijoilta. Lisäksi keskustelussa todettiin, että Hyvinkään seurakunnalla on jo nyt yhtymäluontoisia yhteistyömuotoja esim. perheneuvonnassa ja sairaalasielunhoidossa. Edelleen voidaan vapaaehtoisuuden pohjalta myös kartoittaa lisää yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Tähän mennessä tehty selvitystyö on arvokasta tietoa tulevaisuutta varten. Esittelyssä kirjatut kirkolliskokouksen muut asiat merkittiin tiedoksi. 138 Osavuosiraportti 1/2015 tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti , että sille toimitetaan tavoitteiden ja talousarvion toteutumisraportti kolmannesvuosittain (toukokuussa ja lokakuussa) ja tilinpäätöksen ennakkotiedot tammikuussa. Vuoden 2015 ensimmäinen osavuosiraportti tammi- - huhtikuulta on liitteessä 3. Merkitään osavuosiraportti 1/2015 tiedoksi. Osavuosiraportti 1/2015 merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus (Lätti) Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Kaupunki saa avustusta toimintaan valtionosuutena, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa toiminnan sisällöstä kerhovuodelle Seurakunnalle toimitettu sopimusluonnoksen asiasisältö vastaa pitkälti aikaisempien vuosien sopimusta (liite 4). Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen mukaista todellista lapsimäärää. Korvausperusteiden mukaisesti laskettu lapsimäärä seurakunnan kerhoissa on noin 126 (150 vuonna 2014). Erityislasten vuoksi korvausta maksetaan noin 140 lapsen mukaan. Sopimuksen keskeiset korvausperusteet ja käytännöt: - avustus on 60,02 euroa/lapsi/kuukausi (58,52 euroa/lapsi/kuukausi vuonna 2014) - elokuulta maksetaan avustus koko kuukaudelta - kaupunki hoitaa iltapäivätoiminnan laskutuksen ml. tarvittavat perintätoimenpiteet - kaupunki hoitaa maksuvapautushakemusten käsittelyn - kaupunki tilittää perheen maksuosuuden ja maksaa lapsikohtaisen avustuksen kerran kuukaudessa jälkikäteen - maksamatta jäänyt toimintamaksu tai myönnetty maksuvapautus ei vähennä seurakunnalle kuuluvaa korvausta. Talousarvion 2015 mukaan kaupungin avustus euroa kattaa vain 12 % iltapäivätoiminnan omakustannusarvon mukaan lasketuista kustannuksista ( euroa). Asiakasmaksut (kerhomaksut) kattavat kuluista 9 % ja loput noin 79 % rahoitetaan kirkollisverovaroin. Hyväksytään Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus. Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Työsuojelun toimintaohjelma (Lätti) Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa (Työturvallisuuslaki 9). Yhteistyötoimikunta on valmistellut uuden Työsuojelun toimintaohjelman vuosille (liite 5). Edellinen toimintaohjelma oli vuosille Hyväksytään Työsuojelun toimintaohjelma (liite 5). Työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin. 141 Työterveyshuollon sopimuksen sisällön muutosehdotukset (Lätti) Kirkkoneuvosto kirjasi syksyllä 2014 seuraavan kannanoton hyväksyessään Aava Oy:n seurakunnan työterveyshuollon palvelutoimittajaksi vuodeksi 2015: Sopimusneuvotteluissa kiinnitetään erityistä huomiota keinoihin, joilla voidaan vaikuttaa palveluiden kustannustasoon. Hyvinkään seurakunnan kustannusten ja työterveyshuollosta saatujen korvausten vertailu valtakunnalliseen Kelan viimeisimpään eli vuoden 2012 aineistoon on liitteessä 6. Työterveyslääkäri Kukka-Maaria Aranko ja työterveyshoitaja Mirka Lund vierailivat yhteistyötoimikunnan kokouksessa He korostivat sitä, että ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja työhyvinvointiin tulee panostaa enemmän. Vuoden 2015 työterveyshuollon sopimus on liitteessä 7 ja työterveyshuollon ehdotukset sopimuksen sisältömuutoksiksi ovat liitteessä 8. Yhteistyötoimikunnassa käytiin keskustelu työterveyshuollon ehdotuksista ja toimikunta esittää tässä vaiheessa hyväksyttäväksi liitteessä 9 esitetyt muutokset. Muutosesitysten taloudellinen vaikutus on melko vähäinen.

13 Kirkkoneuvosto Täsmennetään työterveyshuollon tavoitteita työterveyslääkärin esityksen mukaisesti seuraavasti: TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET JA MITTARIT SUUNNITTELUKAUDELLE "Yhteistyössä seurakunnan ja työterveyshuollon kanssa vuodelle 2015 toiminnan tavoitteiden, laadun ja vaikuttavuuden kirjaaminen ja mittaaminen, ja sitä myöten jatkuva kehittäminen". TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN SEURANTA, LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIONTI "Työterveysyhteistyö-tapaaminen (työterveyshuolto ja talousjohtaja) on vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen tapaaminen toukokuussa ja toinen marras-joulukuussa. Tapaamisissa käsitellään työterveyshuollon laadulle asetetut mittarit sekä organisaation kanssa yhdessä asetetut vaikuttavuusarviot, muun muassa kustannusten seuraaminen, toiminnan laadullinen arviointi, reklamaatiot, asiakasorganisaation sairauspoissaolot ja työkykytilanne. Marras-joulukuun tapaamisessa käydään em. aiheiden lisäksi läpi toimintasuunnitelman päivitys." Yhteistyötoimikunnan työntekijöitä edustavat jäsenet esittivät tavoitekirjausten käsittelyn yhteydessä yksimielisesti, että työsuojeluvaltuutetun tulisi osallistua työterveyshuoltotapaamisiin talousjohtajan lisäksi. Työnantajaedustajat totesivat, että tapaamisissa käsitellään myös henkilötason asioita mm. sairauslomien määrää ja varhaisen tuen käytännön toteutusvastuita, joissa mm. tietosuojakysymysten vuoksi työsuojeluvaltuutetun osallistumien ei ole kaikin osin perusteltua. Hyväksytään työterveyshuollon sopimukseen liitteen 9 mukaiset muutokset lukien. Hyväksytään työterveyslääkärin esittämät muutokset tavoitteita ja seurantakäytäntöä koskeviin kirjauksiin. Työterveysyhteistyön sisältöä, muotoja ja osallistumiskäytäntöjä selvitetään yhteistyötoimikunnassa ja työterveyshuollon kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Tehtävänkuvausten vaativuuskriteerien tarkistukset (Lätti) Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä (YPJ) Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän kuvaus, vaativuusryhmien palkat, tehtävänkuvauslomake ja vaativuusryhmittely ovat erillisessä liitteessä (KirVESTES :t ja liitteet 1-3). Kirkon uudessa virka- ja työehtosopimuksessa tehtäväkohtaisen palkanosan (peruspalkka) määrittelyssä käytettävä tehtävänkuvauslomake on uusittu: - osaaminen kuvataan uudessa lomakkeessa numeroiduin osaamiskriteerein - lomakkeeseen on sisällytetty käytäntö, jonka mukaan esimies ja työntekijä käsittelevät/allekirjoittavat lomakkeen ja sen jälkeen työnantaja hyväksyy tehtävänkuvauksen allekirjoituksellaan Kirkkoneuvoston hyväksymät käytännöt: 1. Uusitaan tammikuun hava-kierroksen tavoite- ja arviointikeskustelujen yhteydessä kaikki tehtävänkuvauslomakkeet. 2. Tehtävänkuvauslomakkeiden tehtäväkohtaiset vaativuuskriteerit tarkistetaan hava-kierroksen yhteydessä. Kriteerit tuodaan valmistelun jälkeen kokonaisuutena kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. 3. Työnantajan puolesta kirkkoherran ja talousjohtaja hyväksyvät ja allekirjoittavat omien sektoreidensa osalta lopulliset tehtävänkuvauslomakkeet siten, että niissä on sovellettu kirkkoneuvoston hyväksymiä vaativuuskriteereitä. Muutosesitykset esimiehiltä ja luottamusmiehiltä Tehtävänkuvauslomakkeiden vaativuuskriteereihin, vaativuusryhmiin ja/tai palkkatasoon esitettiin hava-kierroksella useita muutoksia. Pääluottamusmies Ari-Pekka Laakson esitykset lähetyssihteerin, diakoniasihteerin ja nuorisosihteerin vaativuusryhmän tarkistamisesta on käsitelty erikseen paikallisneuvottelussa, samoin luottamusmies Taru Paasion esitys johtavan lapsityönohjaajan palkan tarkistamisesta. Muut muutosesitykset ovat: - vastuukappalainen Kosti Kallio on esittänyt kirkkoteatteriohjaajan osaamiskriteeriksi työnantajan pohjaa korkeampaa vaativuuskriteeriä 1.6. (esitys tehtävänkuvauslomakkeella, ei perusteluja) - kasvatuksen vt. vastuukappalainen on esittänyt toimistosihteerin vaativuuskriteereihin pohjaesityksestä poikkeavia kriteereitä (esitys tehtävänkuvauslomakkeella ilman perusteluja)

15 Kirkkoneuvosto johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen lastenohjaajien vaativuuskriteereiden tarkistamista ja palkkatason tarkistamista (liite 10.1) - vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen on esittänyt nuorisotyönohjaajien vaativuuskriteereiden tarkistamista sekä vaativuusryhmän nostamista 503:een (liite 10.2) - diakoniasihteeri on esittänyt diakonityöntekijöiden vaativuuskriteereiden tarkistamista (liite 10.3, vastaavaesitys kaikista viroista) ja suullisesti palkkatason tarkistamista - diakoniasihteeri on esittänyt kaikille oman toimintayksikkönsä työntekijöille erityisperusteita (liite 10.4) - hallintosihteeri on esittänyt kirkkoherranviraston kahden toimistosihteerin vaativuuskriteereiden tarkistamista (liite 10.5) - pääluottamusmies Ari-Pekka Laakso on esittänyt erityisperusteita eräille työntekijöille (liite 10.6) Esitysten käsittely Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat käyneet esityksistä erilliset neuvottelut johtavan lapsityönohjaajan, vs. nuorisosihteerin ja diakoniasihteerin kanssa. Lisäksi yksityiskohtia on tarkistettu eräiden muiden esimiesten kanssa. Hyvinkään seurakunnan tehtävien vaativuuden arvioinnissa sovellettavat seurakuntaorganisaatiota kuvaavat käsitteet ja vastuuryhmittely on liitteessä 11. Seurakunnan palkkatasosta ja vaativuusryhmistä kirkon vastaaviin virkoihin on tehty erillinen taustaselvitys (liite 12). Vertailutiedot ovat tilanteesta , minkä jälkeen on tullut kaikille vain tasasuuri 20 euron yleiskorotus. Tehtävien vaativuuskriteerien muutosesityksiä on käsitelty YPJ-ryhmässä (liite 13). Päätös oli muilta osin yksimielinen, mutta pääluottamusmies Ari- Pekka Laakso jätti eriävän näkemyksen eräiden diakoniatyöntekijöiden ja kirkkoherranviraston kanslistien vaativuuskriteereihin sekä tehtävänkuvauslomakkeiden käsittelyprosessiin (liite 14). Yhteenveto vaativuuskriteereistä ja vaativuusryhmistä vakansseittain ja henkilöittäin on liitteessä 15. Yhteenveto sisältää vuonna tehtyyn päätökseen verraten seuraavat muutosesitykset: - vaativuuskriteeri osaaminen on esitetty ensimmäistä kerta numeroina (verbaalinen sarake on ennallaan ja kuvaa seurakunnan tehtävälle määrittelemää osaamistasoa) - kirkkoherranviraston kahden toimistosihteerin vaativuuskriteeri vuorovaikutus nostetaan 2.5.:een (nyt 2.4.)

16 Kirkkoneuvosto Osaamiskriteeriä esitetään sovellettavaksi eräin osin seuraavasti: - osaamiskriteeri 1.6. vahvistetaan amk-tutkintoa edellyttäville esimiestehtäville (esimiestehtävät vaativat koulutuksen ja/tai käytännön kokemuksen kautta hankittuja/hankittavia valmiuksia) sekä amk-tutkintoa edellyttäville tehtäville, joissa tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja (perheneuvonnan vastaanottosihteeri, erikoistumiskoulutuksen laajuus 30 op) - osaamiskriteeri 1.8. vahvistetaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäville tehtäville, joissa tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja (perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon erikoistumistutkinnot, kappalaiselta vaadittava pastoraalitutkinto, A-kanttoreilta vaadittavat maisteritutkinnon perustason ylittävät opinnot) 1) Seurakunnan tehtävien vaativuusryhmät säilyvät ennallaan (liite 15) 2) Osaamiskriteereitä 1.6. ja 1.8. sovelletaan seuraavasti: - osaamiskriteeri 1.6. vahvistetaan amk-tutkintoa edellyttäville esimiestehtäville (esimiestehtävät vaativat koulutuksen ja/tai käytännön kokemuksen kautta hankittuja/hankittavia valmiuksia) sekä amk-tutkintoa edellyttäville tehtäville, joissa tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja (perheneuvonnan vastaanottosihteeri, erikoistumiskoulutuksen laajuus 30 op) - osaamiskriteeri 1.8. vahvistetaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäville tehtäville, joissa tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja (perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon erikoistumistutkinnot, kappalaiselta vaadittava pastoraalitutkinto, A-kanttoreilta vaadittavat maisteritutkinnon perustason ylittävät opinnot) 3) Hyväksytään uudet numeroin ilmaistut osaamiskriteerit (liite 15) 4) Kirkkoherranviraston kahden toimistosihteerin vaativuuskriteeri vuorovaikutus nostetaan 2.5.:een (nyt 2.4.) 5) Hyväksytään tehtävien vaativuuskriteerit 1-5 liitteen (liite 15) mukaisiksi 6) Kirkkoneuvoston käsittelyyn tuodaan jatkossa tehtävien vaativuusryhmiä tai vaativuuskriteereitä koskevat esitykset kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti vain jos tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti. Päätösehdotuksen kohdat 1 6 hyväksyttiin.

17 Kirkkoneuvosto Vaativuusosien ja erityisten osien (erityisperusteiden) tarkennukset (Lätti) Yleisen palkkausjärjestelmän palkkauksen rakennetta koskeva ohjeistus lähtee nyt selvästi siitä, että erikseen on osoitettava peruspalkan rahamääräiset osat, jotka tulee ilmaista aina palkkaa koskevassa työnantajan päätöksessä erillisinä. Peruspalkan osat ovat: - vaativuusryhmän vähimmäispalkka - vaativuusosa ja - erityinen osa (erityisperuste). Liitteenä 16 voimassa oleva erityisperustepäätös liitteineen. Erityisperusteiden rahamääriin on tehty sopimuskorotuksia vastaavat vähäiset tarkennukset päätöksen jälkeen. Erityisperusteiden luonnetta on pohdittu YPJ-ryhmän kokouksissa. KirVESTESin 22 :n perusteella tehtävän vaativuuteen liittyvät asiat tulisi sisällyttää lähinnä vaativuusosaan ja erityiseen osaan jäisi eräitä muita, osin vaativuuttakin kuvaavia perusteita. Joka tapauksessa raja näyttää hieman häilyvältä sopimustekstiä lukiessa. Erityiseksi osaksi merkitään myös se vaativuusryhmän vähimmäispalkan ylittävä peruspalkan osa, joka johtuu esim. sopimuskorotuksissa käytetyistä pyöristyssäännöksistä tai vastaavista sopimuskorotuksiin liittyvistä järjestelyistä (järjestelyvaraerä). Sitä voidaan joutua käyttämään myös seurakuntaliitostilanteissa palkkoja harmonisoitaessa. Nykyiset vaativuusosat ja erityiset osat näkyvät liitteessä 15 (edellinen ). Lisäksi pääosassa tehtäviä vähimmäispalkka ylittyy, useimmiten teknisesti pienellä summalla, mutta joissakin vanhan palkkausjärjestelmän palkkatasojen perusteella ammattiryhmäkohtaisesti enemmän. Säilytetään nykyinen jako vaativuusosan ja erityisen osan kesken. Sijoitetaan selvästi vaativuuteen liittyvät asiat ensi sijassa vaativuusosaan. Hyväksytään seuraavat muutokset vaativuusosiin lukien: - kriminaali- ja päihdetyön diakonian viranhaltijalle samansuuruinen (noin 2 %) vaativuusosa kuin on erityisnuorisotyönohjaajalla - kriisikeskuksen päivystykseen ja toimintaan osallistuva diakonian viranhaltija (noin 2 %, kuten edellä) Todetaan, että muilta osin liitteissä 10.4 ja 10.6 esitetyt erityisperuste-esitykset (voisivat kuulua myös vaativuusosaan) eivät muodosta sellaista vaativuuskokonaisuutta, jotka tulisi tarkistaa vastuuosana tai erityisenä osana. Kyseiset esitykset sisältävät paljon tavanomaisia tehtävään kuuluvia vastuita tai jo huomioon otettuja asioita (johtokunnan sihteeritehtävät, esimiehen sijaisuusvastuu).

18 Kirkkoneuvosto Esitetään, että erityisen osan sisältö säilyy ennallaan (liite 16, teknisesti rahamäärät päivitetään vastaamaan tilannetta ). Liitteessä todetaan lisäksi teknisistä syistä muodostuneet erityiset osat yleisenä mainintana (sopimuskorotuksista johtuvat laskentaerot, järjestelyvaraerät, palkkausjärjestelmän muutoksesta jäänyt henkilökohtainen erä tms.). Ehdotus hyväksyttiin. 144 Nuorisosihteerin viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (Lätti) Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksen pääsopimuksen mukaan paikallistason neuvotteluosapuolina ovat seurakunta työantajana sekä ne pääsopijajärjestöt, joita asia koskee (KirVESTES , liite 10, 2, 3 mom). Sopimuksen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan käydä tarvittaessa neuvotteluja seurakunnan edustajan ja asianomaisen luottamusmiehen välillä ( :t 7-9). Kirkon alat r.y:n pääluottamusmies Ari-Pekka Laakso on tehnyt esityksen nuorisosihteerin viran vaativuusryhmän ja vaativuuskriteerien tarkistamisesta. Laakson esityksestä asiasta on käyty paikallisneuvottelu (liite 17: neuvottelupöytäkirja, Ari-Pekka Laakson esitys, esimiehen esitys sekä palkkaasiamiehen selvitys). Paikallisneuvottelussa ei saavutettu yksimielisyyttä ja Laakso pyysi asian saattamista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Nuorisosihteerin viran vaativuusryhmä 601, vaativuuskriteeri vuorovaikutus 2.6 ja viran palkkaus säilytetään nykyisellä tasollaan liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjaan sisältyvän palkka-asiamiehen selvityksen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Kirkkoneuvosto Diakoniasihteerin viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus - paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (Lätti) Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksen pääsopimuksen mukaan paikallistason neuvotteluosapuolina ovat seurakunta työantajana sekä ne pääsopijajärjestöt, joita asia koskee (KirVESTES , liite 10, 2, 3 mom). Sopimuksen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan käydä tarvittaessa neuvotteluja seurakunnan edustajan ja asianomaisen luottamusmiehen välillä ( :t 7-9). Kirkon alat r.y:n pääluottamusmies Ari-Pekka Laakso on tehnyt esityksen diakoniasihteerin viran vaativuusryhmän ja vaativuuskriteerien tarkistamisesta. Laakson esityksestä asiasta on käyty paikallisneuvottelu (liite 18: neuvottelupöytäkirja, Ari-Pekka Laakson esitys, esimiehen esitys ja palkkaasiamiehen selvitys). Paikallisneuvottelussa ei saavutettu yksimielisyyttä ja Laakso pyysi asian saattamista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Diakoniasihteerin viran vaativuusryhmä 601, vaativuuskriteeri vuorovaikutus 2.6 ja viran palkkaus säilytetään nykyisellä tasollaan liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjaan sisältyvän palkka-asiamiehen selvityksen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin. 146 Lähetyssihteerin viran vaativuusryhmä ja vaativuuskriteerit paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (Lätti) Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksen pääsopimuksen mukaan paikallistason neuvotteluosapuolina ovat seurakunta työantajana sekä ne pääsopijajärjestöt, joita asia koskee (KirVESTES , liite 10, 2, 3 mom). Sopimuksen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan käydä tarvittaessa neuvotteluja seurakunnan edustajan ja asianomaisen luottamusmiehen välillä ( :t 7-9). Kirkon alat r.y:n pääluottamusmies Ari-Pekka Laakso on tehnyt esityksen lähetyssihteerin viran vaativuusryhmän ja vaativuuskriteerien tarkistamisesta. Laakson esityksestä asiasta on käyty paikallisneuvottelu (liite 19: neuvottelupöytäkirja, Ari-Pekka Laakson esitys, esimiehen esitys ja palkkaasiamiehen selvitys). Paikallisneuvottelussa ei saavutettu yksimielisyyttä ja Laakso pyysi asian saattamista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

20 Kirkkoneuvosto Lähetyssihteerin viran vaativuusryhmä 502 säilytetään nykyisellä tasollaan ja vaativuuskriteerin osaaminen tasoksi määritellään 1.5. liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjaan sisältyvän palkka-asiamiehen selvityksen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin. 147 Johtavan lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus - paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (Lätti) Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksen pääsopimuksen mukaan paikallistason neuvotteluosapuolina ovat seurakunta työantajana sekä ne pääsopijajärjestöt, joita asia koskee (KirVESTES , liite 10, 2, 3 mom). Sopimuksen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan käydä tarvittaessa neuvotteluja seurakunnan edustajan ja asianomaisen luottamusmiehen välillä ( :t 7-9). JUKO:n luottamusmies Taru Paasio on tehnyt esityksen johtavan lapsityönohjaajan viran vaativuuskriteerien ja palkkauksen tarkistamisesta. Paasion esityksestä asiasta on käyty paikallisneuvottelu (liite 20: neuvottelupöytäkirja, Taru Paasion esitys, esimiehen esitys ja palkkaasiamiehen selvitys). Paikallisneuvottelussa ei saavutettu yksimielisyyttä ja Paasio pyysi asian saattamista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Johtavan lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä 601, vaativuuskriteeri vuorovaikutus 2.6 ja viran palkkaus säilytetään nykyisellä tasollaan liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjaan sisältyvän palkka-asiamiehen selvityksen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot