Maanantai klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Ahtikari Markku Haapamäki Jaakko Hakala Hanna Heimonen Taisto Hutri Yrjö Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Pietilä Nina Paananen Eeva-Liisa Rantala Kyllikki Valtonen Mika Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Karhunen Tuula Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Hanna Hakala Hannele Karppinen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 128. Kokouksen avaus 129. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 130. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 131. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 132. Seminaari seurakuntien johtajille ja päättäjille Kipinä-suurleirin yhteydessä 133. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin Suvi Keinäsen virkavapausanomus 134. Merkonomi Pirkko Mertanen vs. toimistosihteeriksi kirkkoherranvirastoon 135. Taiteilija Anneli Sipiläisen seurakunnalle lahjoittaman teoksen sijoittaminen 136. Lapsivaikutusten arviointi Hyvinkään seurakunnan päätöksenteossa 137. Kirkolliskokousuutisia 138. Osavuosiraportti 1/2015 tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus 140. Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon sopimuksen sisällön muutosehdotukset 142. Tehtäväkuvausten vaativuuskriteerien tarkistukset 143. Vaativuusosien ja erityisten osien (erityisperusteiden) tarkennukset 144. Nuorisosihteerin viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi 145. Diakoniasihteerin viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi 146. Lähetyssihteerin viran vaativuusryhmä ja vaativuuskriteerit paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi 147. Johtavan lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus - paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi 148. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 149. Ruokapalvelutyöntekijän tehtävän vakinainen täyttäminen 150. Kirjanpitäjä Anne Pitkäsen ja palkanlaskija Kirsti Penttilän määräaikainen erityisperuste 151. Seurakunnan asuinhuoneistojen vuokrien tarkistukset 152. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 153. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 154. Muita asioita 155. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 454 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 130 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannele Karppinen ja Hanna Hakala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 131 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Ruokapalvelutyöntekijän tehtävän vakinainen täyttäminen 2. Kirjanpitäjä Anne Pitkäsen ja palkanlaskija Kirsti Penttilän määräaikainen erityisperuste 3. Seurakunnan asuinhuoneistojen vuokrien tarkistukset.

4 Kirkkoneuvosto Seminaari seurakuntien johtajille ja päättäjille Kipinä-suurleirin yhteydessä Kirkkohallituksesta (kirkon kasvatus ja perheasiat) on tullut ennakkokutsu seurakuntiin Partaharjulla Pieksämäellä pidettävään seminaariin. Kutsussa seurakuntien johtoa ja päättäjiä kutsutaan kohtaamaan kirkon tulevaisuutta vuotiaissa lapsissa. Seminaarissa ovat mukana mm. Kuopion piispa Jari Jolkkonen, Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore sekä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Ennakkokutsussa todetaan mm., että tämän päivän vuotiaat ovat kymmenen vuoden päästä nuoria aikuisia, jotka pohtivat suhdettaan kirkkoon ja sen uskoon: kantaako kaste ja säilyykö seurakunnan jäsenyys kypsään aikuisuuteen asti? Ihmisen identiteetin kehittymisen tärkeä vaihe osuu nykyään ikävuoden väliin, ajanjaksoon, jolloin seurakunnalla on usein vähiten kosketuspintaa hänen elämäänsä. Kirkolliskokous on päättänyt asettaa tämän ikäryhmän kristillisen kasvatuksen erityisen kehittämisen kohteeksi. Mikä ikä vuotiaat seurakunnassa seminaari seurakuntien johtajille ja päättäjille järjestetään Partaharjulla Kipinä-suurleirin yhteydessä. Alustavan ohjelman mukaan klo on lounas. Klo 13 on Mikä ikä? seminaari: Asiantuntijapuheenvuoroja vuotiaista seurakunnan haasteena, voimavarana ja strategisena valintana. Klo 15 on tutustumista Kipinä-leirin oman hiippakunnan alaleirissä tyttöjen ja poikien opastuksella. Klo 17 on kenttäpäivällinen leirissä. Nuorisotyöntekijät ovat lähestyneet asiassa kirkkoherraa ja toivoneet, että myös luottamushenkilöitä, mm. kasvatusjohtokunnasta, kiinnostuisi seminaarista. Varsinainen kutsu seminaariin tulee seurakuntaan myöhemmin keväällä. Kasvatuksen työntekijöitä on pyydetty kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä selvittämään kasvatusjohtokunnan jäsenten halukkuutta osallistua seminaariin. Nimetään seminaariin Partaharjulle lähtijä/lähtijät. Mahdollisten luottamushenkilöosallistujien kulut maksetaan kirkkoneuvoston määrärahoista. Kirkkoneuvostosta ei lähtijöitä tässä vaiheessa ollut. Kasvatusjohtokunta käsittelee asian osaltaan kokouksessaan Todettiin, että mikäli johtokunnasta lähtijöitä on, kirkkoneuvosto maksaa 2 4 luottamushenkilöosallistujan kulut.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoherranviraston toimistosihteerin Suvi Keinäsen virkavapausanomus Toimistosihteeri Suvi Keinänen on tällä hetkellä virkavapaalla kirkkoherranviraston toimistosihteerin virasta saakka (kirkkoneuvosto ). Tämänhetkinen virkavapaus on käytännössä hoitovapaa-aikaa (Suvi Keinäsen lapsi täyttää kolme vuotta elokuussa 2015), mutta hän anoi nykyisen vapaansa virkavapautena, koska teki myös lastensa hoidon ohella satunnaisesti töitä ystävänsä yrityksessä. Nyt Suvi Keinänen anoo perhesyistä virkavapautta , liite 1. Suvi Keinäsen sijaisena on toiminut merkonomi Pirkko Mertanen, joka on ollut määräaikaisissa tehtävissä sekä viransijaisena Hyvinkään seurakunnan virastossa vuodesta Hän on halukas jatkamaan sijaisuuttaan. Myönnetään Suvi Keinäselle virkavapaus toimistosihteerin virasta hänen anomuksensa mukaisesti Ehdotus hyväksyttiin. 134 Merkonomi Pirkko Mertanen vs. toimistosihteeriksi kirkkoherranvirastoon Pirkko Mertanen on toiminut kirkkoherranvirastossa määräaikaisissa toimistosihteerin tehtävissä sekä vs. toimistosihteerinä lukien. Ennen Hyvinkään seurakunnan sijaisuuksia hän on työskennellyt Riihimäen seurakunnan kirkkoherranvirastossa yli seitsemän vuotta. Pirkko Mertanen on halukas jatkamaan sijaisuuttaan Hyvinkään seurakunnassa. Mikäli kirkkoneuvosto on myöntänyt Suvi Keinäselle virkavapauden (edellinen 133), valitaan merkonomi Pirkko Mertanen jatkamaan toimistosihteerin viransijaisuutta Pirkko Mertasen viran vaativuusryhmä on nykyisen mukaisesti 501. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Taiteilija Anneli Sipiläisen seurakunnalle lahjoittaman teoksen sijoittaminen Taiteilijaprofessori Anneli Sipiläinen on lahjoittanut seurakunnalle Punos nimisen teoksensa, jonka taidetoimikunta on kiitollisuudella ottanut vastaan maaliskuun kokouksessaan Taidetoimikunnan jäseniä ja kiinteistöpäällikkö on käynyt Rauhannummen kappelissa katsomassa tilaa ajatuksena sijoittaa teos mahdollisesti Rauhannummen kappeliin, alttarilta katsoen kappelin vasemmalle seinälle. Taidetoimikunta esittää kokouksessaan , että teos, joka on halkaisijaltaan noin 1,5 m sijoitetaan Rauhannummen siunauskappelin seinälle. Kuva liitteenä 2. Kiinteistöpäällikkö on ollut sijoituspaikasta yhteydessä Ruusuvuoren arkkitehtitoimiston Anna Ruusuvuoreen, joka on ilmoittanut, että sijoituspaikka voi olla Rauhannummen siunauskappeli. Sijoitetaan taiteilijaprofessori Anneli Sipiläisen seurakunnalle lahjoittama teos Punos Rauhannummen siunauskappeliin taidetoimikunnan esityksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 136 Lapsivaikutusten arviointi Hyvinkään seurakunnan päätöksenteossa Kirkollisenkokouksen päätöksen mukaisesti kirkkojärjestyksen 23 luku 3 on velvoittanut alkaen kirkollisen viranomaisen arvioimaan ja huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Kirkkohallituksen ohjeistuksessa todetaan, että jokainen kirkollinen viranomainen voi päättää itse, millä tavalla lapsivaikutusten arviointi organisoidaan ja millaisilla menetelmillä se toteutetaan käytännön päätöksenteossa. Arviointi tehdään siinä elimessä, joka asian ensimmäisenä käsittelee. Arvioinnin tekeminen kuuluu päätöksen valmistelijalle ja pääsääntöisesti arviointia tehdään kirkkoneuvostossa. Jos toimielimelle kuuluvaa päätösvaltaa on delegoitu viranhaltijalle, on hän vastuussa siitä, että lapsivaikutusten arviointi on tehty tarvittaessa. Arviointiin liittyvät seurakunnan käytännöt ja työnjako on hyvä kuvata ja ohjeistaa sopivalla tavalla kirjallisesti.

7 Kirkkoneuvosto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Sari Anetjärvi on todennut säännöksen voimaantultua, että ei ole tarpeellista eikä myöskään järkevää kaavamaisesti kirjata kaikkiin päätöksiin, että niillä ei ole arvioitu olevan lapsivaikutuksia. Tarpeellista on kirjata jotain silloin, kun on selkeää aihetta arvioida lapsivaikutuksia olevan. Tällöinkin arviointi voi olla vain lyhyt toteamus päätöksen perusteluissa, silloin kun niitä on vähän eivätkä ne ole merkittäviä. Sitten voi olla toki sellaisiakin päätöksiä, joita varten on syytä tehdä laajempia selvityksiä. Kirkkoneuvostossa uudesta säännöksestä tiedotettiin marraskuun 2014 kokouksessa. Seurakunnan esimiespalaverissa säännöstä käsiteltiin tammikuussa Säännösten soveltamisen tueksi Espoon hiippakunnassa järjestettiin koulutuspäivä Leppävaaran kirkossa Koulutus oli tarkoitettu niille seurakunnan työntekijöille, joita arviointityö koskee. Koulutukseen oli kutsuttu myös luottamushenkilöitä. Hyvinkään seurakunnasta koulutuspäivässä oli mukana kolme viranhaltijaa. Seurakunnassa on vielä oma koulutuspäivänsä , jolloin klo 13 alkaen koulutetaan esimiehiä ja klo koulutukseen voivat osallistua kirkkoneuvoston jäsenet ennen neuvoston kokousta. Kouluttajina ovat Raija Ojell Kirkkohallituksesta sekä Hanna Pulkkinen Seurakuntaopisto Agricolasta sekä mahdollisesti Sari Anetjärvi Espoon hiippakunnan kapitulista. Lakimiesasessori Sari Anetjärvi on em. Leppävaaran koulutuksen jälkeen ohjeistanut kirkkoherroja ja talousjohtajia arvioinnin käytännön hoitamisessa: Kirkkojärjestyksessä velvoitetaan arvioimaan lapsivaikutuksia päätöksenteossa, mutta siinä ei säädetä velvoitetta tehdä päätös ensisijaisesti lasten edun mukaisesti. Jokaisen päätöksen tarkoituksenmukaisuutta on tarpeellista harkita kokonaisvaltaisesti, ottaen eri tahojen edut ja haitat huomioon. Kirkkojärjestyksen 23:3 :n tarkoittamia lapsivaikutuksia ei arvioida yksittäisten lasten ja nuorten näkökulmasta, vaan heitä tarkastellaan laajempina ryhminä. Jos siis esimerkiksi diakoninen avustuspäätös koskee joitakin tiettyjä lapsia, kyse ei ole KJ 23:3 :n tarkoittamasta arvioinnista. - Päätöstä valmisteltaessa on arvioitava, onko sillä lapsivaikutuksia. Käytännössä tämä voi tarkoittaa hyvin pikaista ajatusta valmistelevan henkilön mielessä tai laajaakin selvitystä, asiasta riippuen. - Jos lapsivaikutuksia ei arvioida lainkaan olevan (kuten erittäin monen päätöksen kohdalla on), asiasta ei tarvitse kirjata mitään. - Jos lapsivaikutuksia arvioidaan olevan, ne kirjataan päätöksen perusteluihin (perustelut ovat yleensä esittelytekstissä). Varsinaiseen päätöskohtaan ei kirjata lapsivaikutuksista mitään. Perusteluihin kirjaaminen voi olla lyhyt toteamus, jos vaikutukset ovat vähäisiä, tai tarvittaessa se voi olla laaja kuvaus myönteisistä ja kielteisistä lapsivaikutuksista.

8 Kirkkoneuvosto Kirjataan lapsivaikutusten arvioinnista ohjeistuksena Hyvinkään seurakunnan päätöksenteossa: 1. Jokaisen päätöksen tarkoituksenmukaisuutta harkitaan kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon eri tahojen edut ja haitat mukaan lukien lapsivaikutukset. 2. Lapsivaikutuksia ei arvioida yksittäisten lasten näkökulmasta, vaan laajempina ryhminä. 3. Mikäli lapsivaikutuksia ei arvioida olevan, asiasta ei kirjata mitään. 4. Arvioidut lapsivaikutukset kirjataan päätöksen perusteluihin. Varsinaiseen päätöskohtaan lapsivaikutuksia ei kirjata. 5. Kaikille esimiehille ja muille valmistelijoille on jaettu kirkkohallituksen julkaisu Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ohjeistus, jota voi hyödyntää tilanteissa, joissa arviointi on tarkoituksenmukainen. Ehdotus hyväksyttiin. 137 Kirkolliskokousuutisia Kirkolliskokous oli koolla kevätistunnossaan Turussa Asialistalla olivat mm. seurakuntarakenteiden uudistus, diakonivirka, yhteisöveron v korvaava valtion avustus, eläkemaksuprosentin alennus ja samalla eläkerahastomaksun korotus sekä avioliittolakialoite. 1. Seurakuntarakenteiden uudistus Kirkolliskokous äänesti seurakuntarakenteen uudistuksesta torstaina Lakivaliokunnan mietintö hylättiin äänin Koska kyseessä oli lainsäädäntöön liittyvä muutos, läpimeno olisi tarvinnut toteutuakseen ¾ määräenemmistön tuen. Seurakuntien pitää jatkossa tehdä paikallisesti omat tarvittavat ratkaisunsa nykylainsäädännön mukaan. Nykymuotoisen seurakuntayhtymän perustaminen on mahdollista samoin seurakuntaliitokset seurakuntien niin halutessa.

9 Kirkkoneuvosto Diakonivirka Kirkkohallitus oli esittänyt perustettavaksi uutta hengellistä vihkimysvirkaa, diakonivirkaa. Diakonivirkaan voitaisiin vihkiä henkilö, jolla on koulutuksen mukainen kelpoisuus seurakunnan diakoniatyöntekijän, nuorisotyönohjaajan, lähetyssihteerin, varhaiskasvatuksen ohjaajan tai lapsityönohjaajan virkaan ja joka on virka- tai työsuhteessa seurakuntaan, seurakuntayhtymään, kirkkohallitukseen, tuomiokapituliin, kirkon lähetysjärjestöön tai kirkkojärjestyksessä tarkoitettuun muuhun kristilliseen yhteisöön. Kirkolliskokous päätti lähettää asian lakivaliokuntaan, jolle perustevaliokunnan on annettava lausuntonsa. 3. Yhteisöveron v korvaava valtion avustus sekä eläkemaksuprosentin alennus ja samalla eläkerahastomaksun korotus Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna Vuonna 2016 seurakunnille jaetaan 107 milj. euroa. Jako tehdään euroa/kunnan jäsen - perusteella, jolloin korvaus olisi noin 19,50 euroa/kunnan jäsen/vuosi. Kirkolliskokous päätti vuoden 2016 muista (perusmaksu, työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu) maksuista: Perusmaksu on 7,5 prosenttia Seurakuntatyönantajan eläkemaksua alennetaan 28 prosentista 24 prosenttiin. Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten järjestöjen eläkemaksu on 28 prosenttia. Eläkerahastomaksu nostetaan 4 prosenttiin. 4. Avioliittolakialoite Edustaja-aloite uudesta avioliittolaista etenee kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan käsittelyyn. Aloitteen on allekirjoittanut 16 kirkolliskokousedustajaa. Täysistunnossa käytettiin yhteensä yli 20 puheenvuoroa sekä aloitteen puolesta että vastaan. Aihe tulee käsittelyyn kirkolliskokouksen seuraavassa istunnossa marraskuussa 2015.

10 Kirkkoneuvosto Keski-Uudenmaan seurakuntien seurakuntarakenteiden selvitystyöryhmä (Keravalta Tapio Tähtinen, Järvenpään kirkkoherra Vesa Koivisto, Hyvinkään talousjohtaja Jouni Lätti ja Nurmijärven hallintopäällikkö Sami Ojala) kokoontui kirkolliskokouksen päätöksen jälkeen Selvitystyöryhmän tiedote on liitteenä 2a. Merkitään toukokuun 2015 kirkolliskokousuutiset tiedoksi. Tiedotetaan kirkkovaltuustolle seurakuntarakenteiden uudistuksen käsittely kirkolliskokouksessa. Kirkkoneuvosto kävi keskustelua erityisesti kirkolliskokouksen seurakuntarakenteiden uudistusta koskevasta päätöksestä. Kirkkoneuvosto totesi tahtotilansa olevan, että Hyvinkään seurakunta jää pois seurakuntarakenteiden jatkoselvitystyöstä ja tekee siitä esityksen kirkkovaltuuston lokakuun kokoukselle. Perusteluina todettiin mm., että kuntarakenneratkaisut ovat edelleen avoinna eikä Hyvinkään seurakunta ole tällä hetkellä motivoitunut seurakuntayhtymän perustamiseen, joten tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä jatkamaan laajaa jatkoselvitystä, joka vaatii isoa työpanosta viranhaltijoilta. Lisäksi keskustelussa todettiin, että Hyvinkään seurakunnalla on jo nyt yhtymäluontoisia yhteistyömuotoja esim. perheneuvonnassa ja sairaalasielunhoidossa. Edelleen voidaan vapaaehtoisuuden pohjalta myös kartoittaa lisää yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Tähän mennessä tehty selvitystyö on arvokasta tietoa tulevaisuutta varten. Esittelyssä kirjatut kirkolliskokouksen muut asiat merkittiin tiedoksi. 138 Osavuosiraportti 1/2015 tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti , että sille toimitetaan tavoitteiden ja talousarvion toteutumisraportti kolmannesvuosittain (toukokuussa ja lokakuussa) ja tilinpäätöksen ennakkotiedot tammikuussa. Vuoden 2015 ensimmäinen osavuosiraportti tammi- - huhtikuulta on liitteessä 3. Merkitään osavuosiraportti 1/2015 tiedoksi. Osavuosiraportti 1/2015 merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus (Lätti) Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Kaupunki saa avustusta toimintaan valtionosuutena, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa toiminnan sisällöstä kerhovuodelle Seurakunnalle toimitettu sopimusluonnoksen asiasisältö vastaa pitkälti aikaisempien vuosien sopimusta (liite 4). Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen mukaista todellista lapsimäärää. Korvausperusteiden mukaisesti laskettu lapsimäärä seurakunnan kerhoissa on noin 126 (150 vuonna 2014). Erityislasten vuoksi korvausta maksetaan noin 140 lapsen mukaan. Sopimuksen keskeiset korvausperusteet ja käytännöt: - avustus on 60,02 euroa/lapsi/kuukausi (58,52 euroa/lapsi/kuukausi vuonna 2014) - elokuulta maksetaan avustus koko kuukaudelta - kaupunki hoitaa iltapäivätoiminnan laskutuksen ml. tarvittavat perintätoimenpiteet - kaupunki hoitaa maksuvapautushakemusten käsittelyn - kaupunki tilittää perheen maksuosuuden ja maksaa lapsikohtaisen avustuksen kerran kuukaudessa jälkikäteen - maksamatta jäänyt toimintamaksu tai myönnetty maksuvapautus ei vähennä seurakunnalle kuuluvaa korvausta. Talousarvion 2015 mukaan kaupungin avustus euroa kattaa vain 12 % iltapäivätoiminnan omakustannusarvon mukaan lasketuista kustannuksista ( euroa). Asiakasmaksut (kerhomaksut) kattavat kuluista 9 % ja loput noin 79 % rahoitetaan kirkollisverovaroin. Hyväksytään Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus. Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Työsuojelun toimintaohjelma (Lätti) Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa (Työturvallisuuslaki 9). Yhteistyötoimikunta on valmistellut uuden Työsuojelun toimintaohjelman vuosille (liite 5). Edellinen toimintaohjelma oli vuosille Hyväksytään Työsuojelun toimintaohjelma (liite 5). Työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin. 141 Työterveyshuollon sopimuksen sisällön muutosehdotukset (Lätti) Kirkkoneuvosto kirjasi syksyllä 2014 seuraavan kannanoton hyväksyessään Aava Oy:n seurakunnan työterveyshuollon palvelutoimittajaksi vuodeksi 2015: Sopimusneuvotteluissa kiinnitetään erityistä huomiota keinoihin, joilla voidaan vaikuttaa palveluiden kustannustasoon. Hyvinkään seurakunnan kustannusten ja työterveyshuollosta saatujen korvausten vertailu valtakunnalliseen Kelan viimeisimpään eli vuoden 2012 aineistoon on liitteessä 6. Työterveyslääkäri Kukka-Maaria Aranko ja työterveyshoitaja Mirka Lund vierailivat yhteistyötoimikunnan kokouksessa He korostivat sitä, että ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja työhyvinvointiin tulee panostaa enemmän. Vuoden 2015 työterveyshuollon sopimus on liitteessä 7 ja työterveyshuollon ehdotukset sopimuksen sisältömuutoksiksi ovat liitteessä 8. Yhteistyötoimikunnassa käytiin keskustelu työterveyshuollon ehdotuksista ja toimikunta esittää tässä vaiheessa hyväksyttäväksi liitteessä 9 esitetyt muutokset. Muutosesitysten taloudellinen vaikutus on melko vähäinen.

13 Kirkkoneuvosto Täsmennetään työterveyshuollon tavoitteita työterveyslääkärin esityksen mukaisesti seuraavasti: TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET JA MITTARIT SUUNNITTELUKAUDELLE "Yhteistyössä seurakunnan ja työterveyshuollon kanssa vuodelle 2015 toiminnan tavoitteiden, laadun ja vaikuttavuuden kirjaaminen ja mittaaminen, ja sitä myöten jatkuva kehittäminen". TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN SEURANTA, LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIONTI "Työterveysyhteistyö-tapaaminen (työterveyshuolto ja talousjohtaja) on vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen tapaaminen toukokuussa ja toinen marras-joulukuussa. Tapaamisissa käsitellään työterveyshuollon laadulle asetetut mittarit sekä organisaation kanssa yhdessä asetetut vaikuttavuusarviot, muun muassa kustannusten seuraaminen, toiminnan laadullinen arviointi, reklamaatiot, asiakasorganisaation sairauspoissaolot ja työkykytilanne. Marras-joulukuun tapaamisessa käydään em. aiheiden lisäksi läpi toimintasuunnitelman päivitys." Yhteistyötoimikunnan työntekijöitä edustavat jäsenet esittivät tavoitekirjausten käsittelyn yhteydessä yksimielisesti, että työsuojeluvaltuutetun tulisi osallistua työterveyshuoltotapaamisiin talousjohtajan lisäksi. Työnantajaedustajat totesivat, että tapaamisissa käsitellään myös henkilötason asioita mm. sairauslomien määrää ja varhaisen tuen käytännön toteutusvastuita, joissa mm. tietosuojakysymysten vuoksi työsuojeluvaltuutetun osallistumien ei ole kaikin osin perusteltua. Hyväksytään työterveyshuollon sopimukseen liitteen 9 mukaiset muutokset lukien. Hyväksytään työterveyslääkärin esittämät muutokset tavoitteita ja seurantakäytäntöä koskeviin kirjauksiin. Työterveysyhteistyön sisältöä, muotoja ja osallistumiskäytäntöjä selvitetään yhteistyötoimikunnassa ja työterveyshuollon kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Tehtävänkuvausten vaativuuskriteerien tarkistukset (Lätti) Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä (YPJ) Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän kuvaus, vaativuusryhmien palkat, tehtävänkuvauslomake ja vaativuusryhmittely ovat erillisessä liitteessä (KirVESTES :t ja liitteet 1-3). Kirkon uudessa virka- ja työehtosopimuksessa tehtäväkohtaisen palkanosan (peruspalkka) määrittelyssä käytettävä tehtävänkuvauslomake on uusittu: - osaaminen kuvataan uudessa lomakkeessa numeroiduin osaamiskriteerein - lomakkeeseen on sisällytetty käytäntö, jonka mukaan esimies ja työntekijä käsittelevät/allekirjoittavat lomakkeen ja sen jälkeen työnantaja hyväksyy tehtävänkuvauksen allekirjoituksellaan Kirkkoneuvoston hyväksymät käytännöt: 1. Uusitaan tammikuun hava-kierroksen tavoite- ja arviointikeskustelujen yhteydessä kaikki tehtävänkuvauslomakkeet. 2. Tehtävänkuvauslomakkeiden tehtäväkohtaiset vaativuuskriteerit tarkistetaan hava-kierroksen yhteydessä. Kriteerit tuodaan valmistelun jälkeen kokonaisuutena kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. 3. Työnantajan puolesta kirkkoherran ja talousjohtaja hyväksyvät ja allekirjoittavat omien sektoreidensa osalta lopulliset tehtävänkuvauslomakkeet siten, että niissä on sovellettu kirkkoneuvoston hyväksymiä vaativuuskriteereitä. Muutosesitykset esimiehiltä ja luottamusmiehiltä Tehtävänkuvauslomakkeiden vaativuuskriteereihin, vaativuusryhmiin ja/tai palkkatasoon esitettiin hava-kierroksella useita muutoksia. Pääluottamusmies Ari-Pekka Laakson esitykset lähetyssihteerin, diakoniasihteerin ja nuorisosihteerin vaativuusryhmän tarkistamisesta on käsitelty erikseen paikallisneuvottelussa, samoin luottamusmies Taru Paasion esitys johtavan lapsityönohjaajan palkan tarkistamisesta. Muut muutosesitykset ovat: - vastuukappalainen Kosti Kallio on esittänyt kirkkoteatteriohjaajan osaamiskriteeriksi työnantajan pohjaa korkeampaa vaativuuskriteeriä 1.6. (esitys tehtävänkuvauslomakkeella, ei perusteluja) - kasvatuksen vt. vastuukappalainen on esittänyt toimistosihteerin vaativuuskriteereihin pohjaesityksestä poikkeavia kriteereitä (esitys tehtävänkuvauslomakkeella ilman perusteluja)

15 Kirkkoneuvosto johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen lastenohjaajien vaativuuskriteereiden tarkistamista ja palkkatason tarkistamista (liite 10.1) - vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen on esittänyt nuorisotyönohjaajien vaativuuskriteereiden tarkistamista sekä vaativuusryhmän nostamista 503:een (liite 10.2) - diakoniasihteeri on esittänyt diakonityöntekijöiden vaativuuskriteereiden tarkistamista (liite 10.3, vastaavaesitys kaikista viroista) ja suullisesti palkkatason tarkistamista - diakoniasihteeri on esittänyt kaikille oman toimintayksikkönsä työntekijöille erityisperusteita (liite 10.4) - hallintosihteeri on esittänyt kirkkoherranviraston kahden toimistosihteerin vaativuuskriteereiden tarkistamista (liite 10.5) - pääluottamusmies Ari-Pekka Laakso on esittänyt erityisperusteita eräille työntekijöille (liite 10.6) Esitysten käsittely Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat käyneet esityksistä erilliset neuvottelut johtavan lapsityönohjaajan, vs. nuorisosihteerin ja diakoniasihteerin kanssa. Lisäksi yksityiskohtia on tarkistettu eräiden muiden esimiesten kanssa. Hyvinkään seurakunnan tehtävien vaativuuden arvioinnissa sovellettavat seurakuntaorganisaatiota kuvaavat käsitteet ja vastuuryhmittely on liitteessä 11. Seurakunnan palkkatasosta ja vaativuusryhmistä kirkon vastaaviin virkoihin on tehty erillinen taustaselvitys (liite 12). Vertailutiedot ovat tilanteesta , minkä jälkeen on tullut kaikille vain tasasuuri 20 euron yleiskorotus. Tehtävien vaativuuskriteerien muutosesityksiä on käsitelty YPJ-ryhmässä (liite 13). Päätös oli muilta osin yksimielinen, mutta pääluottamusmies Ari- Pekka Laakso jätti eriävän näkemyksen eräiden diakoniatyöntekijöiden ja kirkkoherranviraston kanslistien vaativuuskriteereihin sekä tehtävänkuvauslomakkeiden käsittelyprosessiin (liite 14). Yhteenveto vaativuuskriteereistä ja vaativuusryhmistä vakansseittain ja henkilöittäin on liitteessä 15. Yhteenveto sisältää vuonna tehtyyn päätökseen verraten seuraavat muutosesitykset: - vaativuuskriteeri osaaminen on esitetty ensimmäistä kerta numeroina (verbaalinen sarake on ennallaan ja kuvaa seurakunnan tehtävälle määrittelemää osaamistasoa) - kirkkoherranviraston kahden toimistosihteerin vaativuuskriteeri vuorovaikutus nostetaan 2.5.:een (nyt 2.4.)

16 Kirkkoneuvosto Osaamiskriteeriä esitetään sovellettavaksi eräin osin seuraavasti: - osaamiskriteeri 1.6. vahvistetaan amk-tutkintoa edellyttäville esimiestehtäville (esimiestehtävät vaativat koulutuksen ja/tai käytännön kokemuksen kautta hankittuja/hankittavia valmiuksia) sekä amk-tutkintoa edellyttäville tehtäville, joissa tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja (perheneuvonnan vastaanottosihteeri, erikoistumiskoulutuksen laajuus 30 op) - osaamiskriteeri 1.8. vahvistetaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäville tehtäville, joissa tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja (perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon erikoistumistutkinnot, kappalaiselta vaadittava pastoraalitutkinto, A-kanttoreilta vaadittavat maisteritutkinnon perustason ylittävät opinnot) 1) Seurakunnan tehtävien vaativuusryhmät säilyvät ennallaan (liite 15) 2) Osaamiskriteereitä 1.6. ja 1.8. sovelletaan seuraavasti: - osaamiskriteeri 1.6. vahvistetaan amk-tutkintoa edellyttäville esimiestehtäville (esimiestehtävät vaativat koulutuksen ja/tai käytännön kokemuksen kautta hankittuja/hankittavia valmiuksia) sekä amk-tutkintoa edellyttäville tehtäville, joissa tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja (perheneuvonnan vastaanottosihteeri, erikoistumiskoulutuksen laajuus 30 op) - osaamiskriteeri 1.8. vahvistetaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäville tehtäville, joissa tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja (perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon erikoistumistutkinnot, kappalaiselta vaadittava pastoraalitutkinto, A-kanttoreilta vaadittavat maisteritutkinnon perustason ylittävät opinnot) 3) Hyväksytään uudet numeroin ilmaistut osaamiskriteerit (liite 15) 4) Kirkkoherranviraston kahden toimistosihteerin vaativuuskriteeri vuorovaikutus nostetaan 2.5.:een (nyt 2.4.) 5) Hyväksytään tehtävien vaativuuskriteerit 1-5 liitteen (liite 15) mukaisiksi 6) Kirkkoneuvoston käsittelyyn tuodaan jatkossa tehtävien vaativuusryhmiä tai vaativuuskriteereitä koskevat esitykset kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti vain jos tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti. Päätösehdotuksen kohdat 1 6 hyväksyttiin.

17 Kirkkoneuvosto Vaativuusosien ja erityisten osien (erityisperusteiden) tarkennukset (Lätti) Yleisen palkkausjärjestelmän palkkauksen rakennetta koskeva ohjeistus lähtee nyt selvästi siitä, että erikseen on osoitettava peruspalkan rahamääräiset osat, jotka tulee ilmaista aina palkkaa koskevassa työnantajan päätöksessä erillisinä. Peruspalkan osat ovat: - vaativuusryhmän vähimmäispalkka - vaativuusosa ja - erityinen osa (erityisperuste). Liitteenä 16 voimassa oleva erityisperustepäätös liitteineen. Erityisperusteiden rahamääriin on tehty sopimuskorotuksia vastaavat vähäiset tarkennukset päätöksen jälkeen. Erityisperusteiden luonnetta on pohdittu YPJ-ryhmän kokouksissa. KirVESTESin 22 :n perusteella tehtävän vaativuuteen liittyvät asiat tulisi sisällyttää lähinnä vaativuusosaan ja erityiseen osaan jäisi eräitä muita, osin vaativuuttakin kuvaavia perusteita. Joka tapauksessa raja näyttää hieman häilyvältä sopimustekstiä lukiessa. Erityiseksi osaksi merkitään myös se vaativuusryhmän vähimmäispalkan ylittävä peruspalkan osa, joka johtuu esim. sopimuskorotuksissa käytetyistä pyöristyssäännöksistä tai vastaavista sopimuskorotuksiin liittyvistä järjestelyistä (järjestelyvaraerä). Sitä voidaan joutua käyttämään myös seurakuntaliitostilanteissa palkkoja harmonisoitaessa. Nykyiset vaativuusosat ja erityiset osat näkyvät liitteessä 15 (edellinen ). Lisäksi pääosassa tehtäviä vähimmäispalkka ylittyy, useimmiten teknisesti pienellä summalla, mutta joissakin vanhan palkkausjärjestelmän palkkatasojen perusteella ammattiryhmäkohtaisesti enemmän. Säilytetään nykyinen jako vaativuusosan ja erityisen osan kesken. Sijoitetaan selvästi vaativuuteen liittyvät asiat ensi sijassa vaativuusosaan. Hyväksytään seuraavat muutokset vaativuusosiin lukien: - kriminaali- ja päihdetyön diakonian viranhaltijalle samansuuruinen (noin 2 %) vaativuusosa kuin on erityisnuorisotyönohjaajalla - kriisikeskuksen päivystykseen ja toimintaan osallistuva diakonian viranhaltija (noin 2 %, kuten edellä) Todetaan, että muilta osin liitteissä 10.4 ja 10.6 esitetyt erityisperuste-esitykset (voisivat kuulua myös vaativuusosaan) eivät muodosta sellaista vaativuuskokonaisuutta, jotka tulisi tarkistaa vastuuosana tai erityisenä osana. Kyseiset esitykset sisältävät paljon tavanomaisia tehtävään kuuluvia vastuita tai jo huomioon otettuja asioita (johtokunnan sihteeritehtävät, esimiehen sijaisuusvastuu).

18 Kirkkoneuvosto Esitetään, että erityisen osan sisältö säilyy ennallaan (liite 16, teknisesti rahamäärät päivitetään vastaamaan tilannetta ). Liitteessä todetaan lisäksi teknisistä syistä muodostuneet erityiset osat yleisenä mainintana (sopimuskorotuksista johtuvat laskentaerot, järjestelyvaraerät, palkkausjärjestelmän muutoksesta jäänyt henkilökohtainen erä tms.). Ehdotus hyväksyttiin. 144 Nuorisosihteerin viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (Lätti) Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksen pääsopimuksen mukaan paikallistason neuvotteluosapuolina ovat seurakunta työantajana sekä ne pääsopijajärjestöt, joita asia koskee (KirVESTES , liite 10, 2, 3 mom). Sopimuksen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan käydä tarvittaessa neuvotteluja seurakunnan edustajan ja asianomaisen luottamusmiehen välillä ( :t 7-9). Kirkon alat r.y:n pääluottamusmies Ari-Pekka Laakso on tehnyt esityksen nuorisosihteerin viran vaativuusryhmän ja vaativuuskriteerien tarkistamisesta. Laakson esityksestä asiasta on käyty paikallisneuvottelu (liite 17: neuvottelupöytäkirja, Ari-Pekka Laakson esitys, esimiehen esitys sekä palkkaasiamiehen selvitys). Paikallisneuvottelussa ei saavutettu yksimielisyyttä ja Laakso pyysi asian saattamista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Nuorisosihteerin viran vaativuusryhmä 601, vaativuuskriteeri vuorovaikutus 2.6 ja viran palkkaus säilytetään nykyisellä tasollaan liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjaan sisältyvän palkka-asiamiehen selvityksen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Kirkkoneuvosto Diakoniasihteerin viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus - paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (Lätti) Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksen pääsopimuksen mukaan paikallistason neuvotteluosapuolina ovat seurakunta työantajana sekä ne pääsopijajärjestöt, joita asia koskee (KirVESTES , liite 10, 2, 3 mom). Sopimuksen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan käydä tarvittaessa neuvotteluja seurakunnan edustajan ja asianomaisen luottamusmiehen välillä ( :t 7-9). Kirkon alat r.y:n pääluottamusmies Ari-Pekka Laakso on tehnyt esityksen diakoniasihteerin viran vaativuusryhmän ja vaativuuskriteerien tarkistamisesta. Laakson esityksestä asiasta on käyty paikallisneuvottelu (liite 18: neuvottelupöytäkirja, Ari-Pekka Laakson esitys, esimiehen esitys ja palkkaasiamiehen selvitys). Paikallisneuvottelussa ei saavutettu yksimielisyyttä ja Laakso pyysi asian saattamista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Diakoniasihteerin viran vaativuusryhmä 601, vaativuuskriteeri vuorovaikutus 2.6 ja viran palkkaus säilytetään nykyisellä tasollaan liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjaan sisältyvän palkka-asiamiehen selvityksen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin. 146 Lähetyssihteerin viran vaativuusryhmä ja vaativuuskriteerit paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (Lätti) Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksen pääsopimuksen mukaan paikallistason neuvotteluosapuolina ovat seurakunta työantajana sekä ne pääsopijajärjestöt, joita asia koskee (KirVESTES , liite 10, 2, 3 mom). Sopimuksen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan käydä tarvittaessa neuvotteluja seurakunnan edustajan ja asianomaisen luottamusmiehen välillä ( :t 7-9). Kirkon alat r.y:n pääluottamusmies Ari-Pekka Laakso on tehnyt esityksen lähetyssihteerin viran vaativuusryhmän ja vaativuuskriteerien tarkistamisesta. Laakson esityksestä asiasta on käyty paikallisneuvottelu (liite 19: neuvottelupöytäkirja, Ari-Pekka Laakson esitys, esimiehen esitys ja palkkaasiamiehen selvitys). Paikallisneuvottelussa ei saavutettu yksimielisyyttä ja Laakso pyysi asian saattamista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

20 Kirkkoneuvosto Lähetyssihteerin viran vaativuusryhmä 502 säilytetään nykyisellä tasollaan ja vaativuuskriteerin osaaminen tasoksi määritellään 1.5. liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjaan sisältyvän palkka-asiamiehen selvityksen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin. 147 Johtavan lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä, vaativuuskriteerit ja palkkaus - paikallisneuvottelun tuloksen saattaminen kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (Lätti) Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksen pääsopimuksen mukaan paikallistason neuvotteluosapuolina ovat seurakunta työantajana sekä ne pääsopijajärjestöt, joita asia koskee (KirVESTES , liite 10, 2, 3 mom). Sopimuksen oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan käydä tarvittaessa neuvotteluja seurakunnan edustajan ja asianomaisen luottamusmiehen välillä ( :t 7-9). JUKO:n luottamusmies Taru Paasio on tehnyt esityksen johtavan lapsityönohjaajan viran vaativuuskriteerien ja palkkauksen tarkistamisesta. Paasion esityksestä asiasta on käyty paikallisneuvottelu (liite 20: neuvottelupöytäkirja, Taru Paasion esitys, esimiehen esitys ja palkkaasiamiehen selvitys). Paikallisneuvottelussa ei saavutettu yksimielisyyttä ja Paasio pyysi asian saattamista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Johtavan lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä 601, vaativuuskriteeri vuorovaikutus 2.6 ja viran palkkaus säilytetään nykyisellä tasollaan liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjaan sisältyvän palkka-asiamiehen selvityksen perusteella. Ehdotus hyväksyttiin.

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KYMIN SEURAKUNTA 1 (10) 7/2010 Aika Keskiviikki 27.10.2010 klo 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus, kokousali Läsnä Juha Tanska kirkkoherra Onnela Sari sihteeri Taavitsainen Marjukka jäsen Oksanen Heikki

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / PÖYTÄKIRJA 1 2010 Aika: KE 20.1.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sjölund Henrik kirkkovaltuuston puheenjohtaja Almark Åke Eklund Jenny Helske Marjut Heinonen Rita Kauppinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2011 19 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/ Aika: Tiistai 22.3. klo 18.00 19.05 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (9) 5/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (9) 5/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (9) 5/2010 Aika Keskiviikko 18.8.2010 klo 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus, kokousali Läsnä Tuomi Larvi vs. kirkkoherra Raanti Seppo varapuheenjohtaja Onnela Sari sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) Aika: Ti 15.5.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18. LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.00) Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Mika Arola Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu Kemppi

Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu Kemppi 1 Pöytäkirja 3 / 2014 Aika Keskiviikko 29.10.2014 klo 18.03 19.33 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1 Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 9/2012 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18, kahvi kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 158 159 160 161

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA torstaina 12.11.2015 klo 19.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri Auranen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 3.6.2015 klo 18.30 20.10. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa

Keskiviikko 3.6.2015 klo 18.30 20.10. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa ESITYSLISTA Nro 3/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(11) 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 3.6.2015 klo 18.30 20.10 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot