Kooste keskeisistä toteutuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste keskeisistä toteutuksista"

Transkriptio

1 HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista KOKO toimintaryhmä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti Strategiset painopisteet ja tavoitteet Strateginen johtaminen ja toteuttaminen Highlights top ten + one Toteutuneet selvitykset vuosina Järjestetyt tilaisuudet, tapahtumat ja tiedotus Kansallisten teemaverkostojen ja yhteistyön toteutuminen Hyvinvointiteemaverkosto Kulttuuriteemaverkosto Innovaatio ja osaaminen teemaverkosto Yhteistyö Uudenmaan alueen aluekeskus- ja kaupunkiohjelmien kanssa Yhteistyö muiden ohjelma-alueiden kanssa Toteutuminen klusterikohtaisesti Teknologiateollisuus KIBS-klusteri osaamisintensiiviset yrityspalvelut Logistiikka tilannearvio Matkailu Hyvinvointi (Hoiva- ja hyvinvointiala) Palvelut Uudet avaukset tilannearvio Klustereita tukeva toiminta AKO Työllisyys Seudulliset yrityspalvelut Viestintä Toimintaympäristön kehittäminen (MALe)...14

3 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti AKO Länsi-Uusimaa kokosi ohjelmakauden alusta Hiiden ja Raaseporin alueet yhteiseksi toiminta-alueeksi. Kokonaisstrategian lähtökohtana on edistää Länsi-Uudenmaan kehittymistä osana metropolialuetta Hiiden ja Raaseporin alueiden yhteisistä vahvuuksista lähtien näiden alueiden omat erityispiirteet huomioon ottaen sekä osana Uudenmaan liiton maakuntasuunnitelmaa. Ohjelma yhdisti alueiden elinkeinopolitiikan yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaupunkiohjelman rooli alueiden strategisessa kehittämisessä oli kytköksissä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukanaan tuomiin uudistuksiin. Paras -lain mukainen selvitys valmisteltiin Hiiden alueella yhteisesti. Terveydenhuollon järjestämiseksi tarkasteltiin eri yhteistoiminta-aluevaihtoehtoja. Raaseporin alueella terveydenhuoltoalueen Lust -selvitys valmistui myös kuntien yhteisenä työnä. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinot sisältävä MAL -selvitystyö toteutettiin vapaaehtoisena yhteistyönä koko Länsi-Uudenmaan alueelle ja sen toteutusohjelma käynnistyi AKO:n ohjauksessa. Hiiden alueella kuntapalvelujen kehittämishankkeissa palkattiin yhteinen hankinta-asiantuntija sijantikuntana Karkkila sekä seutulogistikko kehittämään seutuliikennöintiä sijantikuntana Siuntio. Hiiden kuntien eri toimialojen työryhmätyöskentely jatkui. Seutukuntien päättäjille tiedotettiin kehittämishankkeista Paletti-julkaisuissa sekä yhteisillä netti-sivustoilla. Hiiden strategian kriittiset menestystekijät ja painopistealueet päivitettiin vastaamaan uusia haasteita. Alueella valmisteltiin kuntaliitoksia ja vuoden 2009 alusta muodostivat Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan kunnat Raaseporin kaupungin sekä Sammatti liittyi Lohjaan. Kuntaliitosten tunnustelut jatkuivat Inkoon ja Siuntion osalta sekä esitys oli myös Nummi-Pusulan osalta. Perusterveydenhuollossa muodostettiin Lost, jota toteuttavat Lohja, Karjalohja, Siuntio ja Inkoo vuoden 2009 alusta. Karkkila ja Nummi-Pusula ovat rakentaneet Puhti- ja Karviainen- kuntayhtymät yhdessä Vihdin kanssa. Alueen kaikkien sektoreiden palvelujen parantamiseksi on ohjelman puitteissa kehitetty seudullisen yrityspalvelupisteen sisältöä ja toimintatapoja vastaamaan yrityskentän elinkaaren tarpeisiin. Yrittäjän Navigaattori on 16 seudulla toimivan yhteistyötahon palveluportaali, joka YritysSuomi formaatin mukaisesti palvelee kuntarajoista riippumatta yrityksiä yhdessä sähköisen työpöydän Sähäkän kanssa. Toiminto on alansa ensimmäinen Suomessa tehty toteutus, jota tullaan soveltamaan muualle Suomeen TEM:n toimesta. Läntisen Uudenmaan yhteisen tunnettuuden lisäämiseksi ja profiilin selkeyttämiseksi alueella teetettiin ensin Imagoselvitys. Syntyneiden tulosten pohjalta laadittiin markkinointiviestinnän puitesuunnitelmaa ja työstettiin seutuportaalia länsi.fi, jonka ensimmäisen version julkistukseen sovellettiin kimppakyytipalvelua vuoden 2008 lopulla. Vuonna 2009 matkailutoimialan ja asumisen osaalueet avattiin portaaliin. Vuoden 2008 lopussa yleisen talouden suhdannenäkymien valossa oli Länsi-Uudellamaalla syytä panostaa voimakkaammin alueen työllisyyden ja osaamisen parantamiseen ja irrottaa mahdollisia resursseja tähän ohjelma-asiakirjan mukaisten linjausten puitteissa. Alueen yritysten työvoiman varmistamiseksi ja työvoimarakenteen vastaavuuden turvaamiseksi tulevaisuuden tarpeisiin laadittiin hankkeen alussa valmistuneen Hiiden alueen työllisyysstrategian jatkoksi toimintasuunnitelma koko Länsi-Uusimaan alueelle. 2. Strategiset painopisteet ja tavoitteet Kehittämistyössä panostettiin toimialakohtaisiin klustereihin, yleisten yrityslähtöisten toimintaedellytysten kehittämiseen sekä käynnistettiin toimintaympäristön parantamiseksi maankäytön, asumisen ja liikenteen eli MAL -työn koordinointi koko Länsi-Uudenmaan alueella.

4 Kaupunkipoliittisen ohjelman strategiset painopisteet ovat kohdentuneet avainklustereiden kehittämiseen. Teknologiateollisuus, hoiva- ja hyvinvointiklusteri, palvelu, matkailu ja luovat toimialat sekä bioenergia, joka on nähty osaksi laajempaa yritysten ympäristöteknologian osa-aluetta. Sosiaalista pääomaa on vahvistettu edelleen toimivien verkostojen elinkeinotoimijoiden, oppilaitosten, kuntien ja yksityissektorin välillä. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva yhteistyön tehostaminen kunnallisten palveluiden tuotteistamisen ja palvelutuotantomarkkinoiden luomisen avulla. Työllisyyden varmentamiseksi ja työperäisen maahanmuuton haasteiden ratkaisemiseksi päätettiin yhteisen maahanmuuttokoordinaattorin palkkaamisesta koko alueelle. Tämä kehittämistyö muuttui perusselvityksen ja toimintaorganisaation esiselvitykseksi muuttuneiden suhdanteiden myötä vuonna Kohde Välitavoite 2007 Tavoite Verkottuminen akoverkostotoimintaan Valittujen teemaverkostojen työhön osallistuminen Teemaverkostojen toiminnan tulosten soveltaminen omalle alueelle Verkottuminen Metropoliohjelmistoon Yhteensopivien klusterien kartoitus Omien klusterien nivouttaminen Metropolialueen klustereihin Keskeisten klusterien klusterikohtaiset kehittämisohjelmat Klusterien perusselvityksen jatkaminen ja valinta Klusterikohtaiset kehittämisohjelmat osana elinkeinotoimen kokonaiskehittämistä Toimialakohtaiset kehit- Toimialakohtainen perusselvitys Toimialojen kehittämine osana elinkeinotoi- tämisohjelmat Klusteri- ja toimialakohtaisista ohjelmista lähtevät yrityskohtaisten kehitysohjelmien aikaansaaminen Yrityskohtaisten kehitysohjelmien aikaansaaminen muille kuin klusteriyrityksille Seudullisen yrityspalvelupisteen organisointi Face to face -perehtyminen alueen yrityksiin yrityskäynneillä, tarpeiden määrittely Face to face -perehtyminen alueen yrityksiin yrityskäynneillä, tarpeiden määrittely Toimijoiden yhteistyöedellytysten rakentaminen men kokonaiskehittämistä Yrityskohtaisten kehitysohjelmistojen laatimiseen osallistumien mm. KTM:n tuotteistettuja palveluja räätälöimällä Yrityskohtaisten kehitysohjelmistojen laatimiseen osallistumien mm. KTM:n tuotteistettuja palveluja räätälöimällä Yhteisen eri toimijoiden call centerin toiminnan vakiinnuttaminen 3. Strateginen johtaminen ja toteuttaminen Kaupunkipoliittisen ohjelman strateginen ohjaus on toteutunut seuraavasti: - Sekä Lohjan että Tammisaaren seutukunnilla olivat ohjelmakauden alussa omat päätöksente ko- ja toteutustavat sekä toteutusrakenteet, jotka yhtenäistyivät viimeisen vuoden aikana. - Aluekeskusohjelman strategista elinkeinopolitiikan toteutusta ja päätöksentekijöiden sitouttamista kunnallisten palveluiden ja alueiden kehittämisen jatkuvuuteen on koordinoinut työvaliokunnista muodostuva kuntajohtajien yhteistoimintaryhmä, jossa ohjelman tavoitteet ja toteutus sovitettiin yhteen. Ohjelmakauden lopulla 2009 toimi koko alueen yhtenäinen toimintaryhmä. - Ohjelmaa hallinnoi Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy (ent. Lohjan Yrityspalvelukeskus Oy). Klustereiden toteutuksesta vastasivat seudulliset eri toimijat (esim. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy, Raaseporin elinkeinokeskus Oy, Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry, Eteläkärjen Uusyrityskeskus ry, Laurean aluekehitysyksikkö, Yrkeshögskolan Sydväst jne. ) tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. - Yhteistyötapana virtuaalitoimisto toimi kunnes Raaseporin alueen ako-koordinaattori siirtyi alueella toisiin tehtäviin. Tämän jälkeen aluekeskusohjelmaa koordinoi yhteinen projektipäällikkö koko alueella. Haasteena oli Raaseporin alueen yhteistyömuodossa Raaseporin elinkeinokes-

5 kuksen vähäiset resurssit. Uuden toimintatavan hahmottuminen vei oman aikansa, mutta käytännössä yhteistyö tiivistyi. Toimielin (kokoukset) Vuosi 2007 kpl Vuosi 2008 kpl Vuosi 2009 kpl Päätöksenteko Hiiden Pilotin ohjausryhmä Hiiden Pilotin työvaliokunta RSAD, Raaseporin yhteistyövaltuuskunta RUP, Raaseporin työvaliokunta AKO ohjausryhmä AKO toimintaryhmä KOKO ohjausryhmä KOKO toimintaryhmä Jatko 2010 Asiantuntijaryhmät, joissa ovat olleet edustettuina alueen elinkeinoelämän edustajat, ovat ohjanneet toimialakohtaisia kehittämistarpeita teknologian, hyvinvoinnin, matkailun, logistiikan, bioenergian, tietointensiivisten palveluiden (kibs), puunjalostusteollisuuden, kaupan palveluiden, kulttuurin sekä kunnallisten palveluiden kehittämisen näkökulmista. Työryhmissä, jotka ovat koostuneet kuntatoimijoista, on koottu alueen kuntayhteistyönä toteutettavia mahdollisuuksia sivistyksen, teknisen ja ympäristöhallinnon ja tietohallinnon toimialoilla. Seututiedottajaverkosto ja seutukehittäjäverkosto perustettiin ohjelmakauden loppupuolella käytännön tarpeisiin. 4. Highlights top ten + one Merkittävimpinä aluekehittämistyön aikaansaannoksina ja generoituneina vaikutuksina yhteistyöalueella voidaan nähdä: 1. Tapaamis- ja keskustelufoorumien luominen Länsi-Uudenmaan virkamiehille, luottamushenkilöille, yrityksille ja toimijoille 2. Länsi-Uudenmaan läpileikkaavien klusterien rakenneanalyysit ja kehittämispolut (teknologia, hyvinvointi, matkailu) 3. Länsi-Uudenmaan kaupallisen rakenteen ja kaupan kehittymismahdollisuuksien arviointi kunnallisen päätöksenteon tueksi 4. Länsi-Uudenmaan mahdollisuudet logistiikka-alueena mukaan lukien Hanko Hyvinkää -radan sähköistys ja Kehä V:n kehittäminen 5. Matkailun taloudellisen merkityksen läpinäkyväksi tekeminen Länsi-Uudellamaalla 6. Keskustelun avaus palvelumarkkinoista alueen kunnissa (public-private) 7. Ammatillisen koulutuksen onnistumisen asiakaslähtöinen arviointi 8. Henkilökohtaiset ja sähköiset palvelut (yrittajannavigaattori.fi) seudullisessa yrityspalvelumallissa 9. Yrityspalvelujen fokusointi mm. yrittäjän- ja sukupolvenvaihdoksiin, toimitusketjuihin ja eri suhdannevaiheiden vaatimiin toimenpiteisiin. 10. Alueportaalit (länsi.fi, luako.fi) 11. MALe maankäyttö, asuminen, liikenne ja elinkeinot - yhteistyön tekeminen

6 5. Toteutuneet selvitykset vuosina vuonna Kasvihuonekaasupäästöt CO2 kartoitus (Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia - Ammatillinen koulutus ja yrittäjyys - yrittäjähaastattelu (RP Marketing) - Hanko - Hyvinkää radan sähköistämisen aikaistamisen keinot - selvitys (RealCase Oy) - Kysely ammatillisista oppilaitoksista valmistuneille (Consultica Oy) - Luova Talous - loppuraportti (CreaMentors Oy) - Länsi-Uudenmaan kauppapalvelut (Tuomas santasalo Ky) - Länsi-Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset vuosille (Innolink Oy) - Matkailun koordinointi esiselvitys (KeyVision Oy) - Mystery Shopping tutkimus (alue: Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi- Pusula ja Siuntio) (TNS-Gallup Oy) - Mystery Shopping tutkimus (alue: Hanko ja Raasepori) (Ruokaluola Oy) - Palvelujärjestelmän esiselvitys (KeyVision Oy) - Palvelutuotantomarkkinoiden luominen Länsi-Uudellamaalla (Damico Oy) - Selvitys läntisen Uudenmaan kunnista tapahtuvan pendelöinnin syistä (Taloustutkimus Oy) - Selvitys matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa (Suomenmatkailuasiantuntijat Oy) - Tulevaisuusskenaario - loppuraportti (Tarja Meristö) - Uudenmaan Kulttuuristrategia (Uudenmaan liitto) vuonna Aluekeskusohjelman kulttuuriverkoston alueellinen työpajan loppuraportti - Bioenergiaklusterin esiselvitys (Swot Consulting Oy) - Länsi-Uudenmaan hyvinvointiklusterin tulevaisuus ja strategiat - loppuraportti (Laurea) - Tutkimus Länsi-Uudenmaan imagosta ja markkinoinnista (Place Marketing Oy) vuonna Hyvinvointi - ja hoivapalvelut - selvitys - Teknologiaklusteri - selvitys - Matkailuklusteri selvitys ja lisäksi vuoden 2010 puolella valmistuvat - Teknologiateollisuuden tulevaisuusfoorumin tulokset - Työperäisen maahanmuuton koordinointi, alueen esiselvitys - Hiilinielujen esiselvitys - Bioenergiatuotannon mahdollisuuksia Länsi-Uudellamaalla - Hoivaverkostojen luominen - Matkailun myynti- ja markkinointiorganisaation muodostamisen suunnitelma - Matkailutuotteiden ja yhteisen markkinointikartan kokoaminen - Eteläkärjen lentokentän logistinen käyttö- ja kehittämismahdollisuuksien selvittäminen - Kuluttajapalveluiden palvelutasotutkimus - Yrittäjännavigaattorin ruotsinkieliset palvelut

7 6. Järjestetyt tilaisuudet, tapahtumat ja tiedotus järjestettiin teknologiaklusterin raportin julkaisuseminaari Karkkilassa, järjestettiin työseminaari Siuntiossa MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) suunnitelman linjaamiseksi, osallistujina kuntien johtavat viranhaltijat ja poliitikot, oli työseminaari Lohjalla Ako Länsi-Uusimaa ohjelman toimintatavoista ja tavoitteista sekä toteutuksesta toimintaryhmän jäsenille, yrityskeskuksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä hankkeen toimiston henkilökunnalle, järjestettiin Hyvinvointi- ja matkailuklustereiden alustavien klusteriselvitysten julkaisutilaisuus Lohjalla, Siuntion Hyvinvointikeskuksessa pidettiin MAL seminaari, jossa linjattiin perusteita jatkotoimenpiteille ja työohjelmalle toimenpide-ehdotuksineen, vuonna 2007 julkaistiin kaksi AKO Länsi-Uudenmaan ohjelman tiedotelehti Palettia järjestettiin Lohjalla aluekeskusohjelman kulttuuriteemaverkoston avulla työpaja, jossa kartoitettiin alueen luovan talouden tilannetta ja kehityssuuntia. Tilaisuuden raportti liittyi osana valtakunnalliseen Alueelliset työpajat luovien toimialojen kehittäjille loppuraporttiin oli Inkoossa kuntajohtajien elinkeinoseminaari, jossa toimintaryhmän jäsenet kävivät läpi Länsi-Uudenmaan elinkeinojen tilaa ja kehittämistä sekä tulevaisuuden askelia järjestettiin Lohjalla Hyvinvointiseminaari -Tulevaisuus ja Hyvinvointi, jossa pohdittiin erilaisia vaihtoehtoisia menestysmalleja hyvinvointiklusterin avulla. Tilaisuusliittyi osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointiklusterin tulevaisuus ja strategiat loppuraporttia oli Seudulliset Yrityspalvelut seminaari Nummelassa. Osallistujina mm. Länsi- Uudenmaan alueen yrityselämän edustajia, luottamushenkilöitä sekä kansanedustajia. Seminaarissa pohdittiin Seudullisten Yrityspalveluiden organisoimista Länsi-Uudellamaalla järjestettiin Inkoossa Kulttuuritoimijoiden seminaari, jossa pääteemana oli saada tietoa kulttuuritapahtuman sponsoroinnista ja perehtyä kulttuurimatkailun mahdollisuuksiin järjestettiin Tammisaaressa Seutuviestintäseminaari, jossa pääteemana oli alueen kuntien markkinoinnin kehittäminen järjestettiin Tammisaaressa matkailuseminaari, jossa kerrottiin matkailun tuloja työllisyysvaikutusten arvioinnin selvitystyöstä Länsi-Uudenmaan alueella ja käytiin läpi tulo- ja työllisyysvaikutusten raporttia järjestettiin Lohjalla Innovaatio- ja Osaaminen verkostotapaaminen, jossa analysoitiin yhteistyöverkostojen toiminnan tasoa kansallisen Innovaatioteemaverkoston toteuttaman työmenetelmän avulla järjestettiin Siuntiossa hyvinvointiyrittäjien verkostotapaaminen, jossa yrittäjien kesken pohdittiin verkostoitumisen etuja liiketoimintojen kehittämisessä. Vuonna 2008 julkaistiin kaksi AKO Länsi-Uudenmaan ohjelman tiedotuslehti Palettia. Otettiin käyttöön ohjelmasivusto. Luotiin yrittäjille uudentyyppinen palvelusivusto AKO Länsi-Uusimaan yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun ja British Coucilin kanssa järjesti kolmen työpajan kokonaisuuden, ensimmäinen oli Länsi-Uudenmaan kulttuurimatkailun kehittäminen Bilnäsissä 5.3. ja konkreettisia ideoita muotoiltiin kulttuurimatkailun palvelumuotoilu työpajassa Mustion Linnassa Kolmantena pidettiin Luovien Alojen yrityksille suunnattu Jalostamo-klinikka Karjalohjalla järjestettiin Rajapintaan työpaja luovien alojen, kulttuurialan, hyvinvointialan sekä liikunta- ja matkailualan toimijoille yhteistyön kehittämiseksi ja tiivistämiseksi.

8 Inkoossa järjestettiin Länsi-Uudenmaan Luova Workshop työpaja, jossa kehitettiin uusia ideoita Länsi-Uudenmaan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi Karjaalla järjestettiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointiverkoston aamupäivä, jossa tiivistettiin yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä konkreettisin toimenpitein Siuntiossa järjestettiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointiverkoston tapaaminen jatkoksi Karjaalla järjestettyyn tilaisuuteen. AKO yhdessä Innofocuksen kanssa järjesti Sosiaalinen älykkyys työelämässä luentotilaisuuksia Lohjalla ja sekä Tammisaaressa Siuntiossa järjestettiin Kuntapäättäjien yhteistyöseminaari kohti KOKOa, jossa tiivistettiin seutuyhteistyötä. Luovan talouden jatkokehittämiseksi alueella järjestettiin keskeisten toimijoiden kanssa kolme tapaamista Lohjalla, Raaseporissa, Lohjalla Karjaalla järjestettiin Palvelutuotantomarkkinoiden luominen Länsi- Uudellemaalle työseminaari, jossa pohdittiin uusia tapoja tuottaa alueen asukkaille palveluja perinteisten hyväksi koettujen rinnalle oli Siuntion Hyvinvointikeskuksessa Palvelutuotantomarkkinoiden luominen - päätösseminaari Uudenmaan kulttuuristrategia 2015 työssä järjestettiin kaksi työpajaa Karjaalla ja Lohjalla Karaalla järjestettiin Rahoitusseminaari Karjaalla järjestettiin MALe-workshop seminaari, jossa kartoitettiin länsi- Uudenmaan kehitykseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Vuonna 2009 julkaistiin kaksi AKO Länsi-Uudenmaan tiedotuslehti Palettia. 7. Kansallisten teemaverkostojen ja yhteistyön toteutuminen Aluekeskusohjelman tavoitteet kaudella olivat alueiden elinkeino- ja osaamisperustan vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen. Toimintakauden aikana alue on ollut mukana valtakunnallisen aluekeskusohjelman verkostokehittämisen teematyöskentelyssä. Luovien toimialojen ja kulttuuripohjaisten elinkeinojen kehittämisen käynnistäminen on aloitettu kansallisen teemaverkoston työpajatoiminnalla. Innovaatio- ja koulutusteemaverkostossa on osallistuttu Innosolun rakentamiseen, tehty alueen toimijoiden verkostoanalyysi sekä projektipäällikkö suorittanut Innoventurer opinnot. Hyvinvointiteemaverkoston yrityspalvelujen koulutukseen osallistuminen siirtyi vuodelle Alueen omat toiminnot ovat toisaalta itsenäisiä kehittämiskohteita (nanoharju, metallin osaamiskeskittymä, HanLog Hangon logistiikkahanke) ja toisaalta osa metropolialueen klustereita täydentävää yritystoimintaa. Jälkimmäisen osan tavoitteena on ollut verkottaa alueen yritystoimintaa metropolialueen veturiyritysten taakse ja tätä kautta saada omaa elinkeinoelämää vahvistavaa vaikutusta Hyvinvointiteemaverkosto Aluekeskusohjelman kansallisen hyvinvointiverkoston toiminnan painopiste on alueellisen strategisen pohjan vahvistamisessa ja sitä kautta toimintaympäristön ja palvelumarkkinoiden sekä niiden edellyttämien yhteistoimintakonseptien kehittämisessä ja levittämisessä. Verkosto tuki yritysten kanssa toimivien kehittäjäorganisaatioiden välistä verkostoitumista, jossa keskeistä on yrityksiä palvelevien hyvien toimintamallien tunnistaminen, käyttöönotto ja levittäminen alueilta toisille. Toiminnan pääfokuksena oli pyrkiä vaikuttamaan hyvinvointipalveluiden ja erityisesti sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyyden kehittymiseen löytämällä ja kehittämällä uusia palveluinnovaatioita, joilla voidaan vaikuttaa julkisen markkinan avautumiseen yksityiselle palveluntarjonnalle. Länsi-Uusimaa osallistui aktiivisesti verkoston toimintaan ja välitti alueelle hyvin toteutettuja ratkaisuehdotuksia. Tähtihetket julkaisu kuvaa Länsi-Uudenmaan toteutuksia teemaverkoston alueiden joukossa.

9 7.2. Kulttuuriteemaverkosto Kulttuuriverkoston tavoitteena oli kehittää toimintamalleja aluekeskusten toimintaympäristön vetovoiman kehittämiseksi ja erityisesti luovien alojen yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi. Länsi-Uudellamaalla toteutettiin teemaverkoston vetämänä alustava kulttuuriverkoston kartoitus 2008, jonka käynnisti alueen omien Luovan talouden selvitysraportin 2009 sekä yrittäjien liiketoimintojen kehittämissarjan 2009 toteuttamisen Innovaatio ja osaaminen teemaverkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto on suomalaisten seutujen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on tukea verkostoalueita innovaatioympäristöjen kehittämisessä. Verkoston toiminta käynnistyi vuoden 2005 alussa ja toimintaa koordinoi Seinäjoen Teknologiakeskus Oy. Länsi-Uusimaa osallistui Advisory Board, Living Lab, Salon seudun ennakointimallin sekä YES-keskuksen pilottitoimintaan sekä projektipäällikkö Innoventurer-koulutukseen Yhteistyö Uudenmaan alueen aluekeskus- ja kaupunkiohjelmien kanssa Metropolialueen KOKO- ohjelman sisältöjä varten valmisteltiin laajalla pohjalla Hyvän elämän metropoli hankesuunnitelma, jossa Uudenmaan luovien toimialojen monimuotoisuus nähdään vahvuutena, jota kehittämällä luodaan yhteisöllisyyttä, uusia työapikkoja ja hyvinvointia. Palvelujen kehittämiseksi alueella toteutettiin systemaattisesti alueiden välistä hyvien käytänteiden vaihtoa mm. palveluliiketoimintojen kehittämiseksi Yhteistyö muiden ohjelma-alueiden kanssa Salon seudun kanssa on lähestytty mm. KOKO-ohjelman teema- ja toimintatapojen valmistelun yhteydessä. Lahden seutu on ollut aktiivisena kumppanina hyvinvoinnin teemakehittämisessä sekä Forssan seudun kanssa on käyty neuvotteluja niin kulttuurin kuin logististen teemojen ympärillä. 8. Toteutuminen klusterikohtaisesti 8.1. Teknologiateollisuus Toiminnan runkona ovat olleet Länsi-Uudenmaan teknologiaklusteriselvityksessä vuoden 2006 lopulla tehdyt toimenpide-ehdotukset. Raportin esittelytilaisuus oli Karkkilassa. Klusterin visioksi vuoteen 2012 oli määritelty: Teknologiateollisuusklusteri on säilyttänyt roolinsa Länsi- Uudenmaan merkittävänä teollisuudenalana. Raportin toimenpide-ehdotuksen mukaisia toimenpiteitä on tehty soveltuvin osin, vaikkakin vuoden 2008 loppupuolella alkanut taantuma on vaikeuttanut teknologiayritysten toimintaa ja toiminnan kasvuhakuista kehittämistä. Keväällä 2008 järjestettiin Työ ja Koti tapahtuma, joka keskittyi mm. Lohja-Karkkilan seudun metalliteollisuuden vapaisiin työpaikkoihin. Vuonna 2007 alkavaksi suunniteltu Metallin Osaamiskeskittymähanke käynnistyi vuoden 2008 elokuun alussa Länsi-Uudenmaan Yrityskeskuksen palkattua hankkeen vetäjäksi teknologiateollisuudesta kokemusta omaavan henkilön. Hankkeen päämääränä on ollut metallin osaamiskeskittymän vahvistaminen ja toimittajasuhteiden kehittäminen. Osaamiskeskittymän painopistealueena on toiminut Karkkilan seutu sen voimakkaan metalliteollisuuskeskittymän johdosta. Kehitys- ja neuvontatyötä on tehty myös muissa Lykes-alueen teknologiateollisuuden yrityksissä. Teknologiateollisuuden toimintaedellytykset muuttuivat nopeasti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Alueella vaivasi työvoiman saatavuuden niukkuus ja Karkkilan alueella jopa voimakas työvoimapula. Nopea suhdanteiden muutos ja taantuma muuttivat tilanteen päinvastaiseksi vuoden lopulla. Tilauskannan nopea pieneneminen on kohdistunut kaikkiin alueella toimiviin teknologiayrityksiin. Useassa yrityksessä on jouduttu toiminnan supistuksiin, johtaen henkilöstön lomautuksiin ja jopa irtisanomisiin. Taantuma on vaikuttanut myös metalliklusterin kehitystyön tekemisessä. Toimittajasuhteiden ja verkostojen kehitystyö on siirtynyt taantuman johdosta taka-alalle ja on keskitytty auttamaan yksittäisten yritysten selviytymisessä taantuman aiheuttamista vaikeuksista.

10 Isommille teknologiateollisuusyrityksille tarkoitettu Organisaation koulutus- ja kehittämistarvekartoitushanke käynnistettiin keväällä 2009, mutta osallistuvien yritysten määrä jäi pieneksi. Kartoitus auttaa yritystä henkilöstön koulutuksen ja sijoittamisen suunnittelussa muuttuneessa tilanteessa, jossa usein henkilöstön määrä on pienentynyt ja osaamisen tarve on muuttunut. Syksyllä 2009 käynnistyi Teknologiateollisuus ry:n Trio-ohjelman verkostoveturihankkeen mukainen pilottiverkosto, jossa on mukana neljä Karkkila-Lohja-alueen metalliyritystä. Saatuja kokemuksia verkoston käynnistämisestä ja toiminnasta tullaan käyttämään apuna tulevien uusien verkostojen synnyttämisessä. Marraskuussa 2009 kokoontui teknologiateollisuusklusteriselvityksen 2006 työryhmä päivittämään alueen teknologiateollisuuden tilannetta. Tilaisuudessa todettiin olosuhteiden muuttuneen olennaisesti vuoden 2006 tilanteesta ja ehdotettiin Länsi-Uudenmaan teknologiateollisuuden tulevaisuusfoorumin 2010 järjestämistä vuoden 2010 keväällä. Forumin selvitysten ja taustatyön tekemiseksi hankitaan ulkopuolinen toimija tarjousmenettelyä käyttäen. Raaseporin alueella on tehty rajallisesti kehitystyötä johtuen resurssien vähäisyydestä. Suurempia hankkeita ei ole siellä käynnistetty. Yrityskontaktien määrä vuonna 2007 oli 49, 2008 se oli 60 ja 2009 kontakteja oli KIBS-klusteri osaamisintensiiviset yrityspalvelut Lyhenne KIBS tulee englanninkielisistä sanoista Knowledge Intensive Business Services. Osaamispainotteisiin liike-elämän palveluihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämispalvelut, taloudellinen ja lainopillinen konsultointi, markkinointiviestintäpalvelut, insinööri-, arkkitehti- ja muotoilupalvelut, liikkeenjohdon konsultointi sekä IT-palvelut. Länsi-Uudellamaalla ongelmana on KIBS-toimialojen kehittymättömyys. Lähin KIBS- keskittymä on Espoossa Otaniemi Leppävaara-alueella. Kilpailukykyä ja tehokkuutta palveluiden tuotteistamisesta (PATU) on Culminatumin Innovation Oy Ltd:n pääkaupunkiseudulla toteuttama kehittämisohjelma, joka tarjoaa mukaan valittaville yrityksille palveluiden tuotteistamisen asiantuntijapalvelun. Ohjelma toteutettiin AKO-osarahoituksella myös Länsi-Uudellamaalla. Ohjelmaan osallistui viisi eturivin yritystä tai yhteisöä Lohjan seudulta ja Raaseporista. AKO-ohjelman toteutuksen aikana näköalaa on lavennettu osaamispainotteisista liike-elämän palveluista kaikkiin luoviin toimialoihin. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy:n ja AKO Länsi- Uudenmaan toimeksiannosta toteutettiin Länsi-Uudenmaan Luovan Talouden kehittämisohjelman -selvitystyö. Toteuttajana oli CreaMentors Oy. Työn tavoitteena oli hahmottaa Länsi-Uudenmaan luovan toimialan ja talouden nykytila sekä siihen liittyvät kehittämistarpeet seudun klusteritoimialoja tukeviksi. Selvityksen jatkeeksi järjestettiin Luovan talouden ajatusjumppa-tilaisuuksia yritysrajapinnassa työskentelevien neuvojien ja muiden toimijoiden uudenlaisen ajattelutavan sparraamiseksi sekä työkalujen kehittämiseksi yritysneuvontaan. Luova talous on käsite, joka läpäisee kaikki toimialat. Sen ytimessä ovat luovat yksilöt, jotka synnyttävät uusia innovaatioita mm. uusia tapoja toimia, palvelukonsepteja, uusia tuotteita ja palveluja sekä brändejä. Innovaatioita edistävä luovuus voi olla organisaatioiden sisällä tai tulla sen ulkopuolelta erilaisten yhteistyömuotojen ja toimialarajapintojen kautta. Luova talous on nostettu osaksi työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikkaa Logistiikka tilannearvio Tieinfrastruktuurissa tärkeimmiksi kohteiksi arvioidaan Kehä V:n (Valtatie 25 ja kantatie 55) ja Kehä III:n kehittäminen sekä Kantatie 51:n parantaminen välillä Kirkkonummi Kivenlahti. E18 - moottoritien valmistuminen välillä Lohjanharju Muurla helpottaa Turkuun suuntautuvaa maaliikennettä. Valtatie 2:n parantaminen on valmistunut välillä Palojärvi Nummela. Kantatie 51:n parantaminen välillä on aloitettu ja valmistuu vuonna 2013.

11 Uudenmaan liitto tukee Kehä V -projektia maakunnan kehittämisrahoituksella kaksivuotiskaudella Projektia hallinnoi Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Hankkeessa profiloidaan Hanko Hyvinkää Mäntsälä Porvoo-tie väyläksi, jota kehitetään logistiikan laatukäytävänä sekä asumisen, yritystoiminnan ja matkailun kasvualueena. Hankkeessa on mukana sekä Lohjan että Raaseporin seudun kuntia. Tiehallinto on käynnistänyt sekä Kehä V:n viitoitussuunnitelman että VT 25:n kehittämissuunnitelman. Kehä V hanke voi tulevaisuudessa hyödyntää myös Hyvinkää Techvilla Oy:n hallinnoimaa Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen ESLogC ( ) hankekokonaisuuden mahdollisuuksia. ESLogC:n kokonaisbudjetti on 1,97 miljoonaa euroa. Länsi-Uudenmaan kauppakamarin kanssa tehtiin Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämisselvitys AKO-rahoituksella. Tavoitteena oli löytää keinoja radan sähköistämisen aikaistamiseen. Kaupunkiradan suunnittelu välillä Helsinki Espoo Kirkkonummi Nummela Lohja tulee ohjaamaan asumisen ja työpaikkojen sijoittumista radan varteen. Kuljetus- ja varastointipalvelujen saatavuutta ei yleisesti ottaen koeta ongelmalliseksi länsiuusmaalaisissa yrityksissä. Alueen elinkeinotoiminta ei kuitenkaan ole hyödyntänyt niitä mahdollisuuksia, joita Turun, Hangon ja Inkoon satamat voivat tarjota. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy ja AKO Länsi-Uusimaa tilasi Ramboll Finland Oy:ltä selvityksen logististen toimintojen kehittämisestä Länsi-Uudellamaalla. Konsulttiarvion mukaan Länsi-Uuttamaata ei pidetä suurten logistiikkakeskusten potentiaalisena sijoituspaikkana. Vuosaaren satama ohjaa valtakunnalliset logistiikkakeskukset pääradan varteen, mistä jakelu eri puolille Suomea on parhaiten toteutettavissa. E18, Kehä V ja Hanko Hyvinkää-rata mahdollistavat kuitenkin pienimuotoisempien logististen toimintojen sijoittumisen alueelle. Länsi-Uudellamaalla potentiaalisimpia logistiikkakeskusten sijoituspaikkoja ovat Hanko sekä E18:n ja Kehä V:n risteysalue silloin, kun 1. tavaravirta tulee Keski-Euroopasta ja/tai Ruotsista, 2. jakelu painottuu Helsinki-Tampere-Turku kolmioon, 3. on tarve logistiseen jalostukseen (tavaran käsittelyyn) ennen jakelua. Eteläkärjen alueella sijaitsevan Täktomin lentokentän logististen käyttö- ja kehittämismahdollisuuksien selvittäminen käynnistyi vuoden 2009 lopulla yhteistyössä Hangon kaupugin, Raaseporin Elinkeinokeskuksen ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarin kanssa ja valmistunee vuoden 2010 alkupuolella. Selvityksen tarkoituksena on saada kentälle liiketoimintasuunnitelma, joka huomioi erilaiset vaihtoehtoiset kehittämistoimenpiteet ajatellen työmatka- ja muuta hyötylentoliikennettä nykyisen harrastuslentotoiminnan lisäksi. AKO-rahoituksella toteutettavassa MALe-työssä on tehty teemaselvityksiä väestöstä, maahanmuutosta, asuntokannasta, elinkeinoista, pendelöinnistä ja alueelle muuttavien profiileista. Henkilöliikenne-seutulogistikon toiminta on keskittynyt Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantaan ja päivitykseen sekä joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen sekä selvitysten tekemiseen kuntaliitosten mahdollisista vaikutuksista henkilöliikenteeseen seutukunnilla Matkailu Matkailu oli kehittyvänä klusterina keskiössä luotaessa paikallisesti, metropolialueella, kuin kansainvälisestikin ulottuvuuksia myös hyvinvointi- ja kulttuuriyrittäjyyksien tukemiseen ja vuorovaikutteisten it-ratkaisujen innovoimiseen sekä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti kuten lähimatkailu ja luontoa säästävä matkailu. Länsi-Uudenmaan alueen vahva vapaa-ajan asutus, etätyö ja väestön ikärakennekehitys tuovat paljon uutta kysyntäpotentiaalia, johon tulee vastata oikeilla palvelutuotteilla. Alueen Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arviointiselvityksen tuloksista ja tehdyn Matkailun yhteisorganisaatioiden esiselvityksen pohjalta oli nähtävissä tarve luoda yhteinen alueen matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatio.

12 Kehittämistyössä on panostettu verkostojen ja niiden alaverkostojen luomiseen, kehittämis- ja yhteistyöhakuisten matkailuyritysten omien liiketoimintojen kehittämistä on jatkettu alueellisen yritysneuvontapalvelun ja yhteistyökumppanien avulla sekä palvelutarjontaa on tuotteistettu. Laadun varmentamista on haettu koulutushankkeiden myötä ja tehdyn MysteryShopping selvityksen pohjalta. Matkailuverkostojen tuotekokonaisuuksista on tiedotettu länsi.fi -portaalissa yhteistyössä matkailutoimistojen, yrittäjien ja kuntien yhteistyönä. Yhteistoimintoina on toteutettu messuosasto Matkailumessuille, ensimmäinen versio Mökkiesitteestä sekä matkailijoille tarkoitettua yhteiskarttapohjaa. Alueella toteutettiin yhteisenä kulttuurimatkailun ja palvelumuotoilun työpajasarja Hyvinvointi (Hoiva- ja hyvinvointiala) Ikääntymisen ja vapaa-ajan lisääntyessä palvelujen käyttäjäryhmät kasvavat. Näihin haasteisiin vastaten alan tulee panostaa tuotteistamalla palveluja, verkostoitumalla ja kehittämällä palvelukokonaisuuksia ja ammattimaistamalla markkinointia. Pienten toimijoiden yhteistyötä ja toimintatapojen kehittämistä tehtiin yhteistyöfoorumeissa. Hyvinvointiklusterin tulevaisuusraportti selvityksen jatkeeksi toteutettiin työpajatyöskentely ja näiden täydennykseksi suoritettiin verkkokysely yrityksille ja alan yhteisöille. Kehittämistä vauhditettiin yritysten liiketoiminnan, osaamisten ja palvelujen laadun parantamisella yritysneuvonnan ja ostettavien palvelujen avulla. Hoivayrittäjät ovat verkostoituneet ja kokoontuneet säännöllisesti eri teemojen ympärillä kuten työhyvinvoinnin tuotteistaminen, hankinta- ja liiketoimintaosaamisen kasvattaminen, koulutusmahdollisuudet sekä ajatukset yhteisestä markkinoinnista ja palveluvarausjärjestelmästä. Palvelunvarausjärjestelmän sähköiset mahdollisuudet koskettavat myös hoiva-alaa. Kuntapalvelujen ja palvelutuotantomarkkinoiden luominen hankkeessa juuri hyvinvointi- ja hoivayritysten kehittämistarpeet nousivat keskiöön. Kysynnän ja julkista sektoria täydentävien palvelujen rakennekartoitusta tulee jatkaa Palvelut Palvelusektorilla on toteutettu kaupan yritystarvekartoitus- ja toimitila- sekä työvoimatarveselvitykset. Tämän pohjalta saatiin arvioita kauppapalveluiden kehitys- ja tilatarpeista vuoteen 2020 asti. Samalla kartoitettiin niitä näkemyksiä ja toimenpiteitä sekä toimenpide-ehdotuksia, joita pidetään tärkeänä nimenomaan erikoistavarakaupan seudullisen tunnettuisuuden lisäämiseksi ja ostovoiman jäämisestä seutukunnalle. Tehtyjen alustavien havaintojen perusteella erikoistavarakaupan tunnettuisuus monilla toimialoilla on vähäinen. Yritysten kehitystarvekartoitus toteutettiin omana projektina ja jossa selvitettiin mm myyntiin, markkinointiin, rahoitukseen, koulutukseen ja toimitiloihin liittyviä kehitystarpeita. Verkostoitumistapahtumina pidettiin Venäjän kauppaan, omistaja- ja sukupolvenvaihdostapahtumiin ja internetkauppaan liittyviä asiantuntijatapaamisia yrittäjien kanssa. Kuluttajapalveluiden palvelutasotutkimus Länsi-Uudellamaalla tähtää alueen palvelutason kehittämiseen ja yritysten asiakastyytyväisyyden nostamiseen ostopotentiaalin pysymiseksi talousalueella Uudet avaukset tilannearvio Alueella on klusteriaihioita ja miniklustereita, joissa on mahdollisuuksia kehittyä kasvuyrityksiä. Nykyisin arvioidaan yleisesti, että potentiaalisimmat kasvuyritykset syntyvät toimialojen rajapintoi-

13 hin siten, että ne hyödyntävät useiden toimialojen osaamista tai teknologiaa. Läntisellä Uudellamaalla kehittyviä klustereita voivat olla nanoteknologia, rakentamisen uudet muodot, metsäteollisuuden jalostus- ja tukitoiminnot, osaamispainotteiset yrityspalvelut ja myös sellaiset liiketoiminnan muodot, joista meillä ei ole vielä tietoa tai, jotka ovat vasta orastamassa. Hiiden ja Raaseporin alueella on historiallisesti oma rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan suuntautunut yrityskanta, joka on kehittynyt osittain pääkaupunkiseudun markkinoiden ulkopuolella. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy ja AKO-Länsi-Uusimaa tilasi Kombi Arkkitehdeiltä haastatteluselvityksen siitä, olisiko puurakentamisen ympärille toteutettavissa nykyistä kiinteämpää klusteriyhteistyötä. Puurakentamisesta ei kuitenkaan vielä löydetty riittävästi yhteistä pohjaa. Sen sijaan kolme Lohjan seudun rakennustuoteyritystä neuvotteli yhteistyömahdollisuuksista tuotekehityksessä, tuotannossa ja markkinoinnissa. Pienimuotoista yhteistyötä avautui, muttei kuitenkaan mitään suurta avausta. Suhdannetaantuma osui yhteistyön kehittämisen kannalta huonoon aikaan. 9. Klustereita tukeva toiminta 9.1. AKO Työllisyys Aluekeskusohjelma AKO Länsi-Uuttamaata edeltäneen aluekeskusohjelma Hiiden pilotin aikana tehtiin Seudullinen työllisyysstrategia, jossa työvoimansaannin turvaaminen oli silloisessa taloudellisessa tilanteessa akuutti. Eräänä ratkaisuna nähtiin seudun kunnista pääkaupungin alueelle pendelöivä työvoima. Koska pendelöintiä oli erittäin vähän selvitetty, Aluekeskusohjelma AKO Länsi- Uusimaan rahoittamana tehtiin laaja selvitys, jossa painopisteenä oli erityisesti selvittää pendelöivien halukkuutta työllistyä asuinpaikkakunnalle. Lisäksi selvityksessä pureuduttiin halukkuuteen etätyöhön. Tehdyt selvitykset ovatkin luoneet pohjaa mahdollisille jatkotoimenpiteille, joskin yritysten nykyinen taloudellinen tilanne on vähentänyt rekrytoitavan työvoiman tarvetta. Länsi-Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja linjaukset raportti linjaa alueen työllisyyden kehittämisen ja ennakoinnin tarpeet elinkeinojen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin toteuttajana. Raportissa pureudutaan sekä koko alueen että kunkin kunnan erityispiirteisiin kehittyvien välityömarkkinoiden, vaikeimmin työllistettävien työllistämisen, työvoiman osaamisen ja saatavuuden turvaamisen kuin työllistävän yrittäjyyden näkökulmista. Yhdistysten työllistämismahdollisuuksien käyttämiseksi tehtiin esiselvitys ja erillinen hanke käynnistyi sen perusteella TE-rahoituksella. Työperäisen maahanmuuton koordinoimiseksi selvitettiin mahdollisuutta laatia alueelle toimintamalli, jossa yhteistyöverkoston ja ennakoinnin avulla parannettaisiin toimintaketjua ja -mekanismia rekrytointitarpeesta kotoutumiseen. YrittäjyysPaja EntreprenörsSmedja on esiselvitys, jossa on tuettu työllistävän yrittäjyyden sekä nuorten uravalintoja tukevan työn mahdollisuuksia. Taloussuhdanteiden heikennettyä työllisyys ja osaaminen osioon lisäpanostuksina nähtiin oleelliseksi edellä mainittujen lisäksi toteuttaa koulutus- ja osaamistarvetarvekartoitus suurille yrityksille mahdollisten lomautusten ja irtisanomisten ennaltaehkäisemiseksi sekä vuosien jälkeen perustettujen yritysten ensimmäisen työntekijän palkkaamistarpeen ja mahdollisuuksien selvitystyö jatkotoimenpiteitä varten ja järjestää yrityksille rahoitusseminaari keväällä sekä neljä eri teema-alueen tapahtumaa. Samoin jatkettiin yritysten omistaja- ja sukupolvenvaihdosten toteutusten aktivointia ja panostettiin alueellisen näkyvyyden ja houkuttelevuuden varmentamiseksi länsi.fi sivuston rakentamiseen Seudulliset yrityspalvelut Aluekeskusohjelma AKO Länsi-Uusimaassa painopiste on ollut seudun elinkeinojen kehittäminen klusteripohjaisesti. Eräänä tätä tavoitetta palvelevana AKO Länsi-Uusimaan rahoituksella on kehitetty valtakunnallisestikin pilottina YritysSuomi.fi:n alla toimiva Seudullisten yrityspalvelujen inter-

14 net-sivusto Yrittäjän Navigaattori (www.yrittajannavigaattori.fi). Tällä hetkellä sivuston kautta alueen yrittäjille esittäytyy 16 yrityksille erilaisia palveluja tarjoavaa organisaatiota. Internet-sivuston lisäksi organisaatioiden väliseksi tiedonvälityskanavaksi on rakennettu sähköinen työpöytä Sähäkkä. Niin internet-sivusto kuin sähköinen työpöytä ovat osaltaan ensimmäisinä toteuttaneet Yritys- Suomi -palvelukokonaisuuden seudullisuuden kehittämistä. Molempia palveluja kehitetään jatkossa tiiviisti valtakunnallisen sivuston kautta ja palvelu laajenee käsittämään koko Länsi-Uudenmaan. Raaseporin yritysneuvonnan kehittäminen hanke Raaseporin alueella ( Hanko, Inkoo, Karjaa, Tammisaari, Pohja ) ei ollut toimivien yritysten neuvontapalvelutoimintaa ja hankkeen tarkoituksena oli selvittää palvelun rakentamisen mahdollisuudet yhteistyössä hautomotoiminnan ja uusyrityskeskuksen kanssa. Neuvontatoiminnan organisointi jäi tuonnemmaksi, koska kuntien rahoituspohjan varmentaminen jäi myöhemmäksi. Tilastopalvelut päätöksenteon pohjaksi tuotettiin aluksi keskitetysti seudullisille sivustoille, mutta siirryttiin myöhemmin Tilastokeskuksen tuottamaan ja ylläpitämään SeutuNet-palveluun Viestintä Seudun yhteinen länsi.fi -portaali kokoaa alueen aktiviteetit aluksi niin asumisen, matkailun kuin yhteisten palvelujen osalta samaan osoitteeseen. Siihen liitettävistä sähköisistä palveluista ja palveluvarausjärjestelmistä on tehty suunnitelmat jatkototeuttamisen pohjaksi. Paletti julkaisu on toiminut lähinnä alueen kuntatoimijoiden ja luottamushenkilöiden tiedonsaantikanavana ja sähköisen länsi.fi kirjeen tarkoituksena on tavoittaa edellä mainittujen lisäksi koko sidosryhmäjoukko. 10. Toimintaympäristön kehittäminen (MALe) Ohjelmakauden aikana ja Paras-hankkeen toteutumisen myötä nähtiin oleelliseksi käynnistää koko Länsi-Uuttamaata kokoavan maankäytön, asumisen, liikenteen rakennemallityön kehittäminen myös huomioiden elinkeinojen kehittäminen. MALe päätöksenteko MALe-ohjausryhmänä toimi AKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä ja MALe-työryhmässä on kuntien ja Uudenmaan liiton asiantuntijoiden edustus. MALe-pienryhmä kokoontuu useammin ja tekee työn konkretian tasolla, pohtii työn keskeistä käsitteistöä, etsii hyviä esimerkkejä ja määrittelee työn tavoitteita ja painotuksia sen edetessä. MALe-rakennemallityötä varten palkattiin kahdeksi vuodeksi MALe-koordinaattori. MALe-työryhmä kokoontui vuonna 2009 viisi kertaa. MALe-koordinaattori kävi työn alussa vuonna 2008 tutustumassa alueen kuntiin ja haastatteli kuntien avainhenkilöitä MAL-rakennemallityön kannalta olennaisista teemoista. Vuonna 2009 täydennettiin ja syvennettiin kuntien tilannetta ja näkemyksiä erityisesti elinkeinopohjan näkökulmasta. Liikkuminen, liikenne ja kehityskäytävät liikenteeseen liittyvien kehityshankkeiden eteneminen. - Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma - Lännentiet kehityskäytäväselvitys - Länsiradan maankäytön kehityskuva - Kehä V - metropolialueen kasvuvyöhyke - Espoo - Lohja - Salo oikoradan alustava yleissuunnittelu ja YVA - Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen

15 Ohjelmakauden kehittämiskokonaisuus kuvana. AKO L-U

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot