Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1

2 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni Sihvonen, Maarit Hiltunen-Toura, Kai Kortelainen ja Erja Koskimäki. Taloushallinnon vastaava: Anu Olkkonen ja Ossi Korhonen. Yhteenvetotiedot Hankkeen nimi: SeniorHaavi 2 Hankekoodi: Fimos Päätoteuttaja: Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen sosiaalialialan osaamiskeskus SOCOM Oy Yhteistyökumppanit: Hankkeen pääyhteistyötahoina toimivat Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Etelä- Karjalan kunnat. Lisäksi SeniorHaavi 1:n aikaiset Stakes, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ICT-Turku Oy, Lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologian osaamiskeskus Culminatum Ldt Oy, Elias.fi (kehittäjäverkkona Helsingin yliopisto, verohallinto, Helsinki, Espoo ja Vantaa), Helsingin yliopiston tutkimus ja koulutuskeskus Palmenian Imatran yksikkö (Ikäihmisten yliopisto),, Etelä-Karjalan, Pohjois- Kymenlaakson ja Hämeenlinnan kunnat ja ammattikorkeakoulut. ja Teso Ry (Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry) ovat edelleen yhteistyössä mukana. SeniorHaavi 2 -hanke koskee koko Etelä-Suomen liittouman aluetta. Yhteistyökumppaneiden määrä on mittava ja kontakteja, apua ja yhteistyötä on tehty äärimmäisen laajalla rintamalla. Kohdealueet: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä- Karjala. Hankkeen kesto: Kokonaiskustannukset: Budjetti ja toteutuneet kustannukset ,74 Kokonaisrahoituksen toteuma: Kokonaiskustannukset ovat yhteensä ,74 Rahoitusjakauma on seuraava: EAKR ,09 Valtion rahoitus ,44 Kuntarahoitus Rahasuoritus hankkeelle ,22 Laskennallinen rahoitus 3 825,00 Luontoissuoritukset 7 750,00 Hankkeen tavoite ja kohderyhmät: SeniorHaavi 1 -hankkeessa koottiin Etelä-Suomen alueen kattava ikäihmisille ja heidän omaisilleen suunnattu palveluportaali yhteistyössä kuntien, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. SeniorHaavi 2 hankkeen tavoitteena on monistaa, jatkokehittää ja markkinoida koko Etelä- Suomen maakuntien liittouman alueella SeniorHaavi 1 hankkeen rakentamaa Palvelupolku-portaalipalvelua ja alueellisia seniori-infosivuja sekä siihen kiinteästi liittyvää Hyvinvointiasema palvelumallia. SeniorHaavi 2 hankeen viestinnän tavoitteena on jatkaa SeniorHaavi 1 hankkeessa toteutettua viestintämallia. Siinä viestinnän sekä verkostoitumisen elementtien kautta tuodaan InnoELLI Senior ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 uudet toiminta- ja palvelumallit sekä muu aikaansaatu kehitystyö kaikkien sidosryhmien ja suuren yleisön tietoisuuteen. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ja tulokset: Palvelupolku-kokonaisuuden sisältöä kehitettiin, mm. Hyvinvointiyrittäjyys-osio kasvoi huomattavasti. Verkkosivuston vuorovaikutteinen kehitystyö mallinnettiin spiraalimallin mukaisesti. Selkokeskus ja Kehitysvammaliiton/Papunet-verkkopalveluyksikkö tekivät senioriinfosivuista käytettävyysarvioinnin. Raportin pohjalta seniori-infosivujen sisältöä ja rakennetta muokattiin. 2

3 Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmän johdolla uudistettiin palveluneuvontapisteiden käytössä olevia lomakkeita. Ne otetaan käyttöön Etelä-Karjalan 12 kunnassa syksyllä SeniorHaavi 2 hankkeella ja KOTIIN-hankkeella oli messuosasto Tampereella Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumitapahtumassa sekä TerveSos messuilla Jyväskylässä Heinäkuussa valmistui InnoELLI Senior ohjelman tuloksista kertovat 20-sivuinen julkaisu. Tarkoituksena on, että alan toimijat voivat hyödyntää raportin sisältöä miettiessään millaiset sovellukset ja palvelumallit hyödyntäisivät heidän oman alueensa ikääntyneiden palvelukentässä apua tarvitsevien tai sitä antavien arkea. Raporttia jaettiin mm. Etelä-Suomen maakuntaliitoille sidosryhmäjakoon ja SeniorHaavin toimesta kaikille Etelä-Suomen kuntien vanhuspalvelujohtajille. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin kanssa on käyty neuvotteluja palveluohjauksen tulevaisuudesta Suomessa ja seniori-infojen jalkauttamistoimenpiteistä. Lähes 20 kuntaa on osoittanut kiinnostuksensa koota kuntansa seniori-infosivut kehitetyn mallin mukaisesti. Kiinnostusta myös mallin jatkokehittämiseen vammaispuolen palveluohjauksen käyttöön on keskusteltu. 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen tausta 2. Hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet sekä hankkeen tulokset 3. Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden analyysi erityisesti innovatiivisuuden näkökulmasta 4. Hankkeen toiminnot Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut Seniori-infosivujen esittely ja markkinointi Etelä-Karjalan kunnissa Työryhmät ja tutustumiskäynnit Viestintä Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Tärkeimmät toimenpiteet ajalla Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset 5. Hankkeen toteuttajat ja toteutunut tehtävänjako 6. Hankkeen kustannusarvion toteuma suhteessa suunnitelmaan 7. Hankkeen rahoitus 8. Hankkeen hallinto ja talous 9. Hankkeen tiedotus Mediayhteydet Sisäinen tiedotus Uutistiedotteet, esittelytilaisuudet ja tukimateriaalit 10. Arvio hankkeen vaikutuksista Etelä-Suomessa 4

5 1. Hankkeen tausta SeniorHaavi 1-hankkeen toteutus aloitettiin tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto on murroksessa koko EU:n alueella. Suomessa väestö ikääntyi nopeimmin koko Euroopassa. Väestön ikääntyminen ja paineet supistaa julkisia menoja vaativat palvelujen uudelleenorganisointia ja teknologian mahdollisuuksien täysmääräistä käyttöönottoa. Edelleenkin voimakkaan kehittämisen kohteena oli vanhustenhuolto, jossa painopistettä pyrittiin siirtämään palvelujen tarvetta ehkäisevän toiminnan tehostamiseen ja itsenäisen selviytymisen ja kotona asumisen tukemisen suuntaan. InnoELLI Senior hankkeen SeniorHaavi 2 vastasi toimintaympäristön muutoksen luomiin ajankohtaisiin haasteisiin, jotka eivät ole muutamassa vuodessa muuttuneet. ikääntyvien palvelun tarve lisääntyy palveluohjauksen ja palveluneuvonnan tarve kunnissa kasvaa yhä useampi palvelun tarvitsija tai hänen omaisensa hankkii tarvittavat palvelut yksityisiltä markkinoilta 3. sektorin palvelutarjonta ja erilaiset toimintamahdollisuudet lisääntyvät palveluntuottajien, asiakkaiden ja heidän omaistensa kyky käyttää sähköisiä palveluja on kasvanut nopeammin kuin niiden käyttömahdollisuudet. SeniorHaavi 2:n tavoitteena oli koota tiedotuksen ja yhteistyön avulla hankkeiden tuottamaa uutta kehitystyötä ja yhdistää sitä jo olemassa olevaan. Tavoitteena oli saada InnoELLI Senior ohjelman aikainen, sitä edeltävä ja uusi tieto kasautumaan. Hyvinvointiyrittäjien liittäminen uudella tavalla kuntien palvelutuotantoon oli tärkeää. Hallitusohjelmassakin on otettu kantaa palvelutuotannon muutoksiin. Sen mukaan hallitus edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuotannossa. Yksityisen palvelutuotannon tehokas hyödyntäminen edellyttää selkeitä toimintaperiaatteita, tavoitteita ja vastuita. Palvelumalli suuntasi tätä kehitystä kohti. 2. Hankkeen tavoitteet, osatavoitteet sekä hankkeen tulokset SeniorHaavi 2-hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa ikääntyvien kotona asumisen edellyttämien kotiin tarjottavien palveluiden saatavuuteen, tarjoamiseen ja hankintaan. SeniorHaavi 1 -hankkeessa oli alettu kehittää Palvelumallia, joka koostui palveluneuvonnan ja ohjauksen laaja-alaisesta kehittämisestä ja siihen liittyvien työvälineiden / hyvien käytäntöjen uudenlaisesta hyödyntämisestä. Lähtökohtana palvelumallin luomiselle olivat ikääntyneiden palveluneuvontaa ja ohjausta tekevät neuvontapisteet. SeniorHaavi 1 -hankkeessa oli kehitetty palveluneuvonnan työkaluiksi Palvelupolku-portaalia ja seniori-infosivuja. Rakentamisen näkökulma oli asiakaslähtöisyys sekä toimivat ja esteetön käytettävyys. Tätä varten käyttäjistä, asiantuntijoista ja ikääntyneistä oli koottu testiryhmiä. Rakennusprojessi koostui useista suunnittelu arviointi analysointi vaiheista. Tämä kehitystyö mallinettiin SeniorHaavi 2 hankkeessa muille siirrettävään muotoon. Hyvinvointiasema palvelumallin kehittäminen jäi kesken. Mallia ei päästy laajentamaan seudullisesti toimivaksi, sillä toimijoiden sitouttaminen ja verkkotyökalun rakentaminen ei ollut oli mahdollista tällä aikataululla ja hankkeen resursseilla. Nyt palvelumallia toteuttavat lähinnä Lappeenrannan ja Imatran kaupungit omissa palveluneuvontapisteissään. SeniorHaavi 2 -hankkeen tehtävänä oli välittää tietoa InnoELLI Senior ohjelman eri hankkeiden toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta. Viestinnän tehtävänä oli innostaa Etelä-Suomen maakuntien liittouman kuntia ottamaan käyttöönsä ne hyvät käytännöt, palvelut ja innovaatiot, mitä InnoELLI Senior -ohjelman aikana oli 5

6 saatu aikaan. Hankkeen aikana valmistui InnoELLI Senior ohjelman tuloksista kertova 20-sivuinen raportti. Siinä kerrottiin ohjelman aikana käynnissä olleiden hankkeiden ja osahankkeiden keskeisimmistä tuloksista. SeniorHaavin päätoteuttajana toimi Tietomaakunta ekarjala Oy ja osatoteuttajana oli Kaakkois-Suomen sosiaalialialan osaamiskeskus SOCOM Oy. Hankkeen pääyhteistyötahoina toimivat Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Etelä-Karjalan kunnat. Lisäksi SeniorHaavi 1:n aikaiset Stakes, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ICT- Turku Oy, Lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologian osaamiskeskus Culminatum Ldt Oy, Elias.fi (kehittäjäverkkona Helsingin yliopisto, verohallinto, Helsinki, Espoo ja Vantaa), Helsingin yliopiston tutkimus ja koulutuskeskus Palmenian Imatran yksikkö (Ikäihmisten yliopisto),, Etelä-Karjalan, Pohjois-Kymenlaakson ja Hämeenlinnan kunnat ja ammattikorkeakoulut. ja Teso Ry (Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry) olivat edelleen yhteistyössä mukana. SeniorHaavi 2 -hanke koskee koko Etelä-Suomen liittouman aluetta. Yhteistyökumppaneiden määrä on ollut mittava ja yhteistyötä on tehty äärimmäisen laajalla rintamalla. 3. Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden analyysi erityisesti innovatiivisuuden näkökulmasta InnoELLI Senior ohjelma vastasi vaikeaan haasteeseen, joka koskee koko suomalaista sosiaali- ja terveyssektorin innovaatiotoimintaa. Kysymys on siitä, kuinka uudistukset ja erilaiset innovaatiot saadaan integroitua asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi ja miten uuden palvelukonseptit saadaan osaksi arjen toimintaa. SeniorHaavi onnistui tässä viestintä välitti tietoa kehitetyistä palvelukonsepteista. Ohjelman hankkeet ja niiden osahankkeet tukivat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä, teknologian ja innovaatioiden soveltamista ja käyttöönottoa sekä uusien että jo aiemmin kehitettyjen hyvin toimintamallien koordinointia ja levittämistä. Siitä esimerkkinä on SeniorHaavi 2:sen oma innovaatio Palvelupolku-kokonaisuus kuntien senioriinfosivuineen. Tätä kirjoitettaessa yli 20 Etelä-Suomen maakuntien liittouman kuntaa on kiinnostunut rakentamaan seniori-infosivunsa kehitetyn mallin mukaisesti. Jatkotoimenpiteistä keskustellaan parasta aikaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Palvelupolku-kokonaisuuden rakentamisessa uutta oli portaalikonseptin luomiseen liittyvä laaja eri toimijatahoja kuuleva esiselvitys-, asiantuntija- ja testiryhmätoiminta. Asiantuntija- ja testiryhmätoiminta on käynyt vuoropuhelua teknisen toteutuksen kanssa. Verkkopalveluiden rakentamisessa on korostunut asiakasnäkökulma. Portaalikokonaisuus teemalla Seniori-infoa kaikille -tyylistä kokonaisuutta ei ole Suomessa aiemmin ollut ja sille oli selkeä tarve. Palvelupolun Seniori-info-osiossa pilotoitiin Etelä-Karjalassa maakuntatasoisesti ja Turussa kaupunkitasoisesti teemasivustoa, joka kokoaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutarjonnan yhdelle sivustolle. Kuntien vanhuspalveluiden johtajat ja palveluneuvojat voivat helposti monistaa mallin mukaan kunnalleen seniori-infosivun työkalukseen. Verkkopalvelujen kehitystyö yhdessä palveluneuvonnan seudullisen toimintamallin kehittämisen kanssa on vastaus kentän tarpeisiin ja se on Paras hankkeen suuntaista kehittämistyötä. SeniorHaavi on valtakunnallisesti viestinyt hankkeissa pilotoiduista teknologiaratkaisuista, palvelumalleista ja toimintatavoista mm. messuilla ja seminaareissa. SeniorHaavi 2:n aikana viestintä on kohdistunut suoraan kuntien ammattilaisille, jotka ovat olleet erittäin kiinnostuneita ohjelmassa pilotoiduista ratkaisuista. 4. Hankkeen toiminnot 4.1 Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut 4.2. Viestintä 6

7 4.3 Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset 4.1 Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut SeniorHaavi 1 -hankkeessa alettiin kehittää palvelumallia, joka koostuu palveluneuvonnan ja ohjauksen laaja-alaisesta kehittämisestä ja siihen liittyvien työvälineiden/hyvien käytäntöjen uudenlaisesta hyödyntämisestä. a. Palvelupolku portaalin ja seniori-info sivujen kehitystyö: SeniorHaavi 1:ssä kehitettiin palveluneuvonnan työkaluiksi verkkopalveluja: palvelupolku portaali ja alueelliset seniori-infosivut. Palvelupolku portaali kokoaa valtakunnallisen ikääntymiseen liittyvän tiedon yhteen paikkaan. Pääsisäänkäyntisivu jakaantuu viiteen osaan: Seniori-info sivut, tietokanava, hyvinvointi ja terveys, ammattilaisten osio sekä vanhustyön keskusliiton uutisia. Seniori-infosivut kokoavat kunnittain/seuduittain/maakunnittain julkisen, yksityisen ja 3. sektorin tuottamat palvelut. Palvelupolku portaalin sivut ovat käytettävissä osoitteessa ja Etelä-Karjalan seniori-info sivut löytyvät osoitteesta SeniorHaavi 2 hankkeessa Seniofi-infosivujen sisällön ja rakenteen arviointi tehtiin Selkokeskuksessa ja Kehitysvammaliiton/Papunet-verkkopalveluyksikkssä. Saadun palautteen perusteella sivuja jatkokehitettiin. Loppuraportin liitteenä nro 1 on Selkokeskuksen ja Papunetin raportti. Päivitysvastuu Seniori-infosivuista siirtyy kunnille, ja siellä kunnissa nimetyille yhteyshenkilöille, SeniorHaavi 2 -hankkeen loputtua alkaen. Yhteyshenkilöitä on koulutettu Ekspera käyttöjärjestelmän käytössä, jotta he pystyvät päivityksestä huolehtimaan. Koulutus on toteutettu osin SeniorHaavi 1 -hankkeessa. SeniorHaavi 2 hankkeessa koulutus on suunnattu lähinnä Länsi-Saimaan kuntiin (Suomenniemi, Savitaipale, Luumäki, Taipalsaari, Lemi ja Ylämaa) ja niille henkilöille, jotka ovat vielä kokeneet epävarmuutta päivityksen suhteen. Kuntien yhteyshenkilöt päivittävät jatkossa tietoja kukin oman kuntansa Seniori-infosivuille. Tämän lisäksi Imatran ja Lappeenrannan palveluneuvontapisteiden palveluohjaajat päivittävät yksityisten yrittäjien tietojen muutokset sivuille. Etelä-Karjalan kunnilla on palvelusopimus Tietomaakunta ekarjala Oy:n kanssa, joka mahdollistaa seniori-info sivujen Helpdeskin eli teknisiin asioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa kuntien yhteyshenkilöille tarpeen mukaan. Seniori-info sivujen käytön seurantaa varten kuntien yhteyshenkilöt ja palveluneuvontapisteiden palveluohjaajat saavat kuukausittain käyttöönsä raportin sivujen kävijämääristä. Etelä-Karjalan Seniori-infosivuihin suurin päivitystarve aiheutuu Joutsenon ja Lappeenrannan yhdistymisestä vuoden 2009 alussa. Tämä pyritään hoitamaan Lappeenrannan kaupungin vanhuspalveluiden, Socomin ja Tietomaakunta ekarjalan kanssa yhteistyössä vuoden 2009 keväällä. b. Verkkosivuston vuorovaikutteisen kehitystyön mallintaminen: Seniorhaavi 1 ja 2 hankkeissa käytettyä verkkosivuston vuorovaikutteinen kehittämismalli kuvattiin SeniorHaavi 2 -hankkeessa QPR Process Guide ohjelmalla spiraalimalliksi. Spiraalimallissa tuote rakennetaan vaiheittain. Malli jaetaan tehtäväalueisiin, jotka kertovat projektin työvaiheet. Käytetyssä mallissa vaiheita on viisi ja ne toistuvat spiraalina: 1. Määrittely. Asiakkaan vaatimukset. Mitä tuotteelta halutaan. 2. Suunnittelu. Miten vaatimukset toteutetaan. 3. Toteutus. Toteutetaan tuote. 4. Testaus. Luovutetaan tuote testattavaksi. 5. Asiakkaan palaute. Asiakas kertoo mitä mieltä on tämänhetkisestä tuotteesta. Seuraava iteraatiokierros aloitetaan taas asiakkaan vaatimusten määrittelyllä. 7

8 Spiraalimallia luetaan spiraalin keskipisteestä myötäpäivään edeten. Prosessin viimeisenä kohtana uloimmalla kaarella on sivuston ylläpito ja päivitys joka jatkuu tulevaisuuteen. Loppuraportin liitteenä nro 2 on nettisivujen kehitystyön spiraalimalli. Prosessimalli löytyy InnoELLI Senior ohjelman sivuilta (www.innoellisenior.fi) ja Socomin (www.socom.fi) nettisivulta kohdasta päättyneet hankkeet SeniorHaavi. c. Julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kumppanuuden tiivistäminen: Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmä, jossa oli edustus julkisen, yksityisen ja 3. sektorin alueellisista toimijoista, on yhdistänyt Imatran ja Lappeenrannan palveluneuvontapisteiden käytössä olevia lomakkeita. Tavoitteena oli rakentaa yksi käyttäjäystävällisempi lomake ja poistaa usean lomakkeen päällekkäisyys. Lomaketta käytetään palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien välisessä yhteistyössä. Valmiit lomakkeet lähetetään aiemman suunnitelman mukaisesti suoraan hyväksyttäväksi ko. kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnille ja ne otetaan käyttöön vuoden 2008 lopussa. Lomakkeet löytyvät Etelä-karjalan seniori-info sivuilta. Julkisen, yksityisen ja 3.sektorin kumppanuutta on lähdetty rakentamaan IsoApu palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien yhteistyötilaisuuksissa Lappeenrannassa ja Imatralla. Näistä tilaisuuksista ollaan luomassa jatkuva käytäntö, jonka tavoitteena on yhteisen keskustelun lisääminen eri sektoreiden välillä ja yhteisten käytäntöjen luominen palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien välillä Seniori-infosivujen esittely ja markkinointi Etelä-Karjalan kunnissa Seniori-infosivuja on käyty esittelemässä vanhusneuvostoille ja kuntien vanhustyöntyöntekijöille Joutsenossa, Ruokolahdella, Parikkalassa, Lemillä, Imatralla, Ylämaalla ja Luumäellä. Esittelyihin osallistuneiden määrä per kerta on ollut noin henkilöä. Markkinoinnin tueksi tehtiin käyntikortti seniori-info sivuilsta. Kortista käy ilmi sivujen nettiosoite ja sisältö. Lisäksi seniori-info sivuista painatettiin juliste. Jokaiselle kunnalle on markkinointitilaisuuksien yhteydessä luovutettu julisteita ja käyntikortteja. Sivujen esittelyä varten on rakennettu PowerPoint-esitys, jossa kerrotaan tiivistetysti tietoa sivuista ja niiden sisällöstä. Esittelytilaisuuksista saatu palaute on ollut myönteistä. Ikääntyvät kokivat hyvänä, että heille suunnatut palvelut ja tuet on koottu samaan paikkaan helposti saataville. Monilla ikääntyvillä ei ole tietokonetta, mutta sivujen esittely herätti ajatuksia oman koneen hankkimisesta. Monet ikääntyvät ilmaisivat halukkuutensa osallistua koulutuksiin, missä opastetaan tietokoneen käyttöä ja näin he pääsisivät itsenäisesti tutustumaan Seniori-infosivuihin. Vanhustyöntekijät kokivat sivut monipuoliseksi, mielenkiintoisiksi ja selkeiksi. Monet heistä ovat todenneet, että pystyvät hyödyntämään sivuja hyvin työssään tiedon hankinnassa sekä etsimisessä. He ovat myös katsoneet ajankohtaiseksi sen, että seniori-ikäisille tulisi järjestää tietokoneen käyttömahdollisuutta paikkoihin, missä ikääntyvät kokoontuvat säännöllisesti. Seniori-info sivujen julisteet ja käyntikortit toimivat jatkossa markkinointimateriaalina. Julisteet ovat kunnissa ja palveluneuvontapisteissä näkyvillä. Käyntikortteja voidaan jakaa henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa seniori-info sivuilta. Jokaiselle kunnalle lähetetään vielä pdf-muodossa kuvat julisteista ja käyntikorteista, joten kunnat voivat omatoimisesti painattaa lisää käyttöönsä materiaalia tulevaisuudessa. Kunnat ja muut yhteistyötahot ovat lupautuneet jatkossa markkinoimaan Seniori-infosivuja Työryhmät ja tutustumiskäynnit: Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmä on kokoontunut , , , ja Asiantuntijaryhmässä on edustajia viidestä kunnasta (Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Rautjärvi ja Ruokolahti), yrittäjäedustajia ja 3. sektorin edustajia. 8

9 Tutustumismatka Kotitori-hankeeseen Tampereelle Tekesin FinnWell ohjelmaan kuuluvassa Kotitori-hankkeessa kehitetään uutta asiakaslähtöistä toimintamallia tukemaan kotihoitoa ja ikäihmisten kotona asumista. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa Tampereen kaupungille keskittynyt tilaaja-tuottaja mallin sovellus ikääntyvien kotona asumista tukeviin palveluihin. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut , ja viimeinen kokoontuminen pidetään Hankkeen projektiryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Projektiryhmään kuuluivat Maarit Hiltunen-Toura, Heli Pajuvirta, Erja Koskimäki, Anu Olkkonen ja Kai Kortelainen. Projektiryhmässä on käsitelty hankkeen etenemistä. 4.2 Viestintä SeniorHaavi 2 -hankkeen tarkoitus oli edelleen välittää oikea ja ajantasainen kuva InnoELLI Senior ohjelman tuloksista oikeille kohderyhmille, oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja oikeaa välinettä käyttäen. Tämä tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeiden toteuttajien kanssa sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä sekä muulla markkinointiviestinnällä. Tärkeimpiä kohderyhmiä olivat alan ammattilaiset, media, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja suuri yleisö. Yhteistyöverkostona viestinnässä käytettiin jo olemassa olevia sosiaalialan osaamiskeskusten ja amkverkostojen, kuntien, aluekeskusohjelmien ja muiden toimijoiden kanavia Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Sisäisellä viestinnällä edesautettiin sisäistä tiedonvälitystä ja ekstranet oli TL 1:n hankkeiden käytössä niin kauan kuin oli tarpeellista. Ekstranetin käyttö nopeutti tiedonkulkua. Laajempi hankkeen perustietopankki löytyi hankkeen kaikille avoimilta nettisivuilta, joita SeniorHaavi 2 hanke ylläpiti. Ulkoisella viestinnällä hoidettiin informointia eli välitettiin tiedotteita, annettiin juttuvinkkejä ja kerrottiin uutisia. Tietoa välitettiin www-sivuilla, lehdistötiedotteilla, lehdistötilaisuuksissa ja erilaisissa yhteistyöryhmien tilaisuuksissa. Ohjelman hankkeiden päätyttyä laaditiin laajempi 20-sivuinen raportti hankkeiden tuloksista. Raporttia jaettiin kohderyhmille. Markkinointiviestinnällä SeniorHaavi 2 hanke pyrki mainospainotteisemmin kertomaan hankkeesta. Markkinointiviestintää toteutettiin pääasiassa pr- ja suhdetoiminnalla. Esittelevään toimintaan käytettiin jo olemassa olevaa materiaalia (esitteet, julisteet ja Roll-Upit). Toteutus Ohjelman valtakunnallisesta viestinnästä vastasi Tietomaakunta ekarjala Oy yhdessä ohjelman hallinnoijan ja ohjausryhmän kanssa. Toimenpiteitä toteutti ja koordinoi viestintäpäällikkö yhdessä ohjelmakoordinaattorin ja projektikoordinaattorin kanssa. Visuaalinen ilme SeniorHaavi 2 käytti jo luotua InnoELLI Senior ohjelman ilmettä viestinnässä Tärkeimmät toimenpiteet ajalla AMK-oppilastyönä on videoitu hankkeiden pilotteja (9 kpl). Ne ovat nähtävissä ohjelman nettisivuilla. Sisäinen viestintä: Yhteiset dokumentit, kuvat ja logot löytyvät intrasta. 9

10 Osallistuminen Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumiin Tampereella (IES-osasto. Roll-Up ja esitteet osastolla) Osallistuminen Terve-Sos päiville Jyväskylässä (Roll-Up ja esitteet osastolla). InnoELLI Senior ohjelmaa ja sen hankkeita on esitelty ja esitteitä jaettu 39 eri tapaamisessa ja kokouksessa Etelä-Suomen maakuntien liittouman alueella. Ohjelman yhteisiä julkaisuja on jaettu eri tahoille tuhansia kappaleita. Ohjelman internet-sivuille tehdyt jutut KOSKETTAVAA KOMMUNIKOINTIA seminaari 4.4. Hämennelinnassa ( ) Turun seniori-info valmistui ( ) Monikulttuurista hyvinvointia vanhustyöhön julkaisu valmistunut ( ) Palvelupolku.fi ja Etelä-Karjalan kuntien Seniori-infosivut on avattu ( ) Palvelupolku.fi kokonaisuus tarjoaa seniori-infoa kaikille ( ) InnoELLI Senior ohjelma esillä eri foorumeille ( ) KOTIIN hankkeen loppuseminaari Espoossa ( ) KOTIIN hankkeessa on kehitetty virtuaalisia hyvinvointipalveluja ikääntyville ( ) Raportti InnoELLI Senior ohjelman tuloksista julkaistu ( ) Etelä-Suomen maakuntien liittouman InnoELLI Senior ohjelma päättynyt Kunnat onnistuivat palvelumallien ja teknologian yhteensovittamisessa ikääntyneiden palveluissa ( ) Julkaisujen jakelu (painatettu/tulostettu tarpeen mukaan): Uutistiedotetta 1/2007 on jaettu Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 20 kpl TerveSos messuilla , 35 kpl Uutistiedotetta 2/2007 on jaettu Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 20 kpl TerveSos messuilla , 35 kpl Uutistiedotetta 1/2008 on jaettu kaikille sidosryhmille ja medialle sähköisesti. Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 80 kpl Valtakunnalliset kotihoitopäivät , 100 kpl TerveSos messuilla , 200 kpl Turun kaupunki, 30 kpl Toimitettu loppuraportin mukana Etelä-Suomen maakuntien vanhustyönjohtajille yhteensä 50 kpl InnoELLI Senior ohjelman loppuraporttia on toimitettu Stakesiin toimitettu 20 kpl Lappeenranta Seminaarissa jaettu 30 kpl Turun kaupunki 20 kpl Etelä-Suomen maakuntien vanhustyön johtajille yhteensä 300 kpl 10

11 Kaikkiin Etelä-Suomen maakuntien liittoihin, yhteensä 1150 kpl Kaikille InnoELLI Senior ohjelman hankkeille yhteensä 300 kpl 4.3 Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset Hankkeen aikana käydään ainakin yhdessä isossa alan messutapahtumassa (TerveSos toukokuussa 2008) kertomassa ohjelman tuloksista. Toteuma Osallistuttu (IES-osasto ja Roll-Up) Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella Osallistuttu TerveSos messuille Jyväskylässä IES-osasto ja Roll-Up 5. Hankkeen toteuttajat ja toteutunut tehtävänjako Tietomaakunta ekarjala Oy vastasi rahoittajalle hankekokonaisuudesta, valtakunnallisesta viestinnästä, Palvelupolku-kokonaisuuden markkinoinnista sekä Palvelupolku portaalin ja alueellisten seniori-info sivujen teknisestä kehitystyöstä. Päätoteuttaja tarjosi hankkeelle viestintäpäällikön (Heli Pajuvirta), projektikoordinaattorin (Anu Olkkonen) ja teknisen suunnittelijan työpanoksen (0,25 3 kk) (Toni Sihvonen). Projektikoordinaattorin tehtäviin kuului maksatushakemuksen ja toteumaraportin kokoaminen, kokousjärjestelyt, ostopalvelujen kilpailuttaminen, messut sekä avustaminen viestinnässä ja seniori-infosivujen käytön opastamisessa ja juurruttamisessa. Viestintäpäällikkö toteutti ja koordinoi hankkeen viestintää yhdessä projektikoordinaattorin ja ohjausryhmän kanssa ja vastasi kokonaisuuden markkinoinnista ja jalkauttamisesta valtakunnan tasolle. Tekninen suunnittelija teki 0,25 prosenttia työajastaan hankkeelle. Hän vastasi Palvelupolku portaalin ja alueellisten seniori-info sivujen teknisestä kehitystyöstä. Socom vastasi palvelumallin kehitystyöstä, Palvelupolku-portaalin ja seniori-infosivujen sisällöllisestä kehitystyöstä, verkkosivujen kehitystyön vuorovaikutteisesta kehitysprosessin mallinnuksesta ja sen raportoinnista sekä Socomin osuuden taloushallinnosta. Socom tarjosi hankkeelle projektikoordinaattorin (Erja Koskimäki, 62,75% työpanos), joka vastasi Palvelumallin kehitystyöstä sekä Palvelupolku portaalin ja seniori-infosivujen sisällöllisestä kehittämisestä. Projektisuunnittelija (Kai Kortelainen, 0,25% työpanos) vastasi verkkosivujen kehitystyön vuorovaikutteisesta kehitysprosessin mallinnuksesta sekä osallistui verkkopalvelujen sisällölliseen kehitystyöhön ja raportointiin. 6. Hankkeen kustannusarvion toteuma suhteessa suunnitelmaan Hankkeen toteutuneet kustannukset. Kustannuserittelyssä näkyy kustannusarvio, Raportointikauden kuluina näkyy kustannukset ajalta Aikaisemmat erät ovat ajalta

12 Etelä-Suomen InnoELLI-Senior -ohjelma Maksatushakemuksen päiväys Maksatuksen kustannuserittely (koonti) välimaksatus nro loppumaksatus X Hanke SeniorHaavi 2 Päätoteuttaja Kirjanpitäjä Outi Jäppinen Tietomaakunta ekarjala Oy Menot kustannuslajeittain Tilinumerot kirjapidossa tai muu selite. Tarvittaessa viittaus liitteeseen A. Kustannusarvio B. Raportointikauden kulut C. Aikaisemmat erät yht. Erotus +/- A-(B+C) Tässä tiedot annetaan kokonaissummina (euroina ja sentteinä)) osahankkeittain: kustakin hankkeelle avatusta kustannuspaikasta on erillinen selvitys liitteen 3A mukaisesti Toimisto- ja vuokrakulut 4 620, , , ,00 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy 7230, 8500, , , ,62 Osatoteuttaja, Socom 7234, 7230, 7664, 7714, 7740, 7700, 7364/7394, 8620, 8504, 8534, 8544, 8644, ,00 134,36 426,26 439,38 0,00 Palkka- ja henkilöstökulut , , , , , 5300, 6130, 6170, Päätoteuttaja, Tietomaakunta 6300, 6400, 6410, 6430 ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 5000, 5320, 6130, 6300, 6400/ 6410, , , , , , , ,54-305,55 Matkakulut 7 168, , , ,42 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy 7800, 7810, 7820, 7870, , , , ,26 Osatoteuttaja, Socom 7802, 7822/7854, 7874, ,00 246,18 479, ,16 Ostopalvelut , , , ,44 12

13 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 7110, 8050, 8150, 8170, 8390, 8620, , , , , , 8434, 4494, 8390, , ,12 650, ,12 Koneet ja laitteet 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 1 440, ,19 176,66-507,85 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 7660,8380, , ,32 0,00-512, ,8654, ,00 418,87 176,66 4,47 0,00 Laskennalliset erät 3 825, , ,94 0,00 työkulut 0,00 0, ,94 0,00 muut laskennalliset 0,00 0,00 0,00 0,00 Luontoissuoritukset, muut 7 750, , ,50 0,00 talkootyö 0,00 0, ,50 0,00 muut vastikkeettomat 0,00 0,00 BRUTTOMENOT , , ,17 478,80 0,00 Tulot ja muut vähentävät erät 0,00 0,00 0,00 0,00 myyntitulot 0,00 muut tulot 0,00 muut vähentävät erät 0,00 NETTOMENOT , , ,17 Lisätiedot 13

14 Osatoteuttaja, Socom Nettomenot yhteensä ,74 Voidaan todeta, että rahoitus on käytetty varsin hyvin, koska käyttämättä jäi ainoastaan 478,26. Toimisto- ja vuokrakuluista, matkakuluista ja ostopalveluista (Tietomaakunnan osalta) jäi ylijäämää. Sitä vastoin palkka- ja henkilöstökuluissa budjetti ylittyi. 7. Hankkeen rahoitus EAKR ,09 Valtion rahoitus ,44 Kuntarahoitus Rahasuoritus hankkeelle ,22 Laskennallinen rahoitus 3 825,00 Luontoissuoritukset 7 750,00 8. Hankkeen hallinto ja talous Hankkeen hallinnoinnista vastasi Tietomaakunta ekarjala Oy, joka huolehti mm. ohjausryhmätyöskentelystä, maksatushakemusten laatimisesta ja kilpailuttamisesta. Päätoteuttaja teki sopimuksen osatoteuttajan, Socomin kanssa Kuntarahoitus on saatu Etelä-Suomen maakuntien liittoumalta ja Etelä-Karjalan kunnilta. 9. Hankkeen tiedotus Tiedottamisen tavoitteena oli tiedon levittäminen koko hankkeesta ja sen tuloksista sekä toimijoiden sitouttaminen hankkeeseen. SeniorHaavi-hanke vastasi koko ohjelman valtakunnallisesta viestinnästä. Viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, tiedottamisen sisäiset ja ulkoiset keinot, seuranta sekä vastuuhenkilöt on määritelty hankesuunnitelmassa kohdassa Viestintä. 9.1 Mediayhteydet Ohjelman etenemiseen vaikuttavista päätöksistä, toimenpiteistä ja aikaansaannoksista laadittiin tarvittaessa uutisoiva lehdistötiedote. Tiedotteet lähtivät yli 300 mediaan. Myös suorat kontaktit mediaan 9.2 Sisäinen tiedotus SeniorHaavi 1:n aikana luotu intranet oli edelleen toimijoiden käytössä. 9.3 Uutistiedotteet, esittelytilaisuudet ja tukimateriaalit TL 1:n hankkeiden piloteista oli laadittu kolme Best Practice tyylistä uutistiedotetta, joita jaettiin SeniorHaavi 2:n aikana messuilla ja seminaareissa, koska niissä oli vielä ajankohtaista tietoa piloteista. 20-sivuinen julkaisu 14

15 hankkeen tuloksista ilmestyi heinäkuussa ja sen jako oli elokuussa. Esittelytilaisuuksissa on käytetty SH 1:n aikana luotua esittelymateriaalia, kuten julisteita. 10. Arvio hankkeen vaikutuksista Etelä-Suomessa Viestinnällisesti InnoElli Senior ohjelma ja sen tulokset tunnetaan erittäin hyvin Suomessa. SeniorHaavi 2:n laatima raportti ohjelman tuloksista auttaa alan toimijoita, kun he miettivät millaiset sovellukset ja palvelumallit hyödyntäisivät oman alueen ikääntyneiden palvelukentässä apua tarvitsevien tai sitä antavien arkea. Toimijat ovat verkottuneet se edistää jatkossa yhteistyötä ja yhteisten jatkohankkeiden laatimista isoissa konsortioissa. Tehokkaan viestinnän avulla Etelä-Suomen ikääntyvien palveluihin liittyvien toimijoiden tiedossa on mahdollisuus hyödyntää InnoELLI Senior ohjelman ja SeniorHaavin kehittämistyön tuloksia. Kun InnoELLI Senior ohjelma loppuu, niin Palvelupolku.fi jää. Kun kaikki Etelä-Suomen kuntien seniori-infot ja vanhuspalvelujen sivut löytyvät saman valtakunnallisen tietokanavan, Palvelupolku.fi:n alta. Se kannustaa niitä kuntia, joilla ei vielä ikääntyneiden teemasivustoa ole, sellaisen rakentamaan. Mallia voi ottaa SeniorHaavissa tehdystä työstä. Yhdessä palveluneuvonnan seudullisen kehittämismallin kanssa on saatu aikaan toimiva konsepti, jota kelpaa jalkauttaa muihinkin maakuntiin. Hyvinvointiasema palvelumallin kehitystyö jäi kesken. Etelä-Karjalassa toimivat kaksi palveluneuvontapistettä ja Kymenlaakson yksi palveluneuvontapiste oli tarkoitus laajentaa seudullisesti toimiviksi ja rakentaa siihen yhteinen toimintakonsepti Hyvinvointiasema palvelumalli. Tällainen konsepti tukee Kunta- ja palveluranneuudistuksen vaateita palveluiden saatavuuden parantamisesta sekä julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kumppanuuden rakentamisesta. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ollaan kuitenkin jatkamassa kehitystyötä, mutta rahoitus on vielä auki. Verkkosivuston vuorovaikutteinen kehitystyö mallinnettiin spiraalimallin mukaisesti. Tämä malli on muiden verkkopalveluiden kehittäjien käytettävissä ja hyödynnettävissä omassa kehittämistyössä. Mallissa tärkeää oli ottaa käyttäjät (ikääntyneet, vanhustyöntekijät, hyvinvointialan yrittäjät) mukaan vuoropuheluun, jotta sivujen rakenne ja sisältö saatiin käyttäjäystävälliseksi. Jokainen voi käydä itse tutustumassa kuinka tässä työssä on onnistuttu. Yhteinen, hyvin suunniteltu ja asiakaslähtöisesti toteutettu tietokanava mahdollistaa palveluneuvonnan ja ohjauksen tehostamisen. Palvelupolun rakenne tekee kunkin alueen palvelurakenteen näkyväksi niin eri alojen ammattilaisille kuin asiakkaillekin. Palvelupolku-kokonaisuus palvelee palveluneuvontaa eri tasoilla aina asiakastyötä tekevistä kotihoidon työtekijöistä mahdolliseen laajemman alueen neuvontaan. Palvelupolku yhdistää palveluiden ja tiedon tuottajat (kunnat, yrittäjät ja yhdistykset) ja palveluiden ja tiedon tarvitsijat. Sivusto tekee tiedon ja palveluiden saatavuuden helpoksi asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Tällöin esim. eri paikkakunnilla asuvat omaiset löytävät saman portin takaa tiedot myös toisen alueen palveluista, ja pystyvät näin järjestämään niitä helpommin omaiselleen. Laajan verkostoitumisen takia sekä asiantuntijoiden että eri käyttäjäryhmien välillä on saatu koottua tietoa ja osaamista sekä sisällön että teknisten ratkaisujen suhteen. Se mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämistyön. Hankkeen sosiaaliset vaikutukset liittyvät vanhustyön toimijoiden ja asiakkaiden tasa-arvoisuuden toteutumiseen riippumatta paikkakunnasta. Tasa-arvon toteutuminen on varmistettu siten, että eri alueilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen. Esimerkiksi verkkopalvelu on rakennettu siten, että se hyödyttää niin pientä kuntaa ja kuntalaista kuin suurtakin kaupunkia ja seniori-infojen malli on kuntien omasta alustaratkaisuista riippumaton. Palvelupolku-kokonaisuus on käyttäjäystävällinen. Verkkopalvelun mahdollinen sosiaalinen vaikutus liittyy siihen, että se korvaa jotakin muuta kunnan palvelua. On kuitenkin otettava huomioon SeniorHaavi 2 -hankkeen lyhyt toteutusaika, 6kk etenkin heinäkuussa kuntasektorin toimijat olivat ansaitulla lomalla. Kaikkiaan toimijoiden sitouttaminen eri alueilla vaatii ennakoitua enemmän työtä ja aikaa. Myös kunnallinen päätöksentekojärjestelmä on hidas. Kuitenkin sitouttaminen on 15

16 tehtävä, jotta hankkeen tavoitteet saadaan toteutettua. Jotta kaikki seitsemän maakunnan kunnat saisit seniori-infonsa, tarvitaan jatkohanke. Halukkaita kuntia on jo lähes 20. SeniorHaavi-hankkeiden aikana on luotu Palvelupolun jatkuvan ylläpidon turvaamiseksi suunnitelma työn- ja vastuunjaon suhteen. Portaalin jatkokehittämistyöstä käydään edelleen neuvotteluja ja jatkohankevalmisteluja on tehty. Palvelupolku toimii kehittyvänä ja joustavan alustana, joka palvelee jatkuvasti uusien mahdollisuuksien käyttöönottamista ja liittämistä siihen. Hankkeella on selviä tasa-arvoa edistäviä ja tietoyhteiskuntakehitystä eteenpäin vieviä vaikutuksia. Liitteet: Liite 1. Selkokeskuksen ja Kehitysvammaliiton/Papunet verkkopalveluyksikön käytettävyysarviointi Liite 2. Verkkosivuston kehitystyön mallinnus Liite 3. Ohjelmasta rahoitetut hankkeet ja niiden tulokset (IES-raportti) 16

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ Mia Vaelma APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ T-Seniorit -projekti 2008 2010 Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

2. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminta 12 2.1 Hankkeessa toteutettu koulutuskokonaisuus 12 2.2 Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 18

2. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminta 12 2.1 Hankkeessa toteutettu koulutuskokonaisuus 12 2.2 Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 18 ISBN 978-952-5281-30-9 (TOIM.) Tarja Heinonen Painopaikka: Esa Print Oy Tampere 2008 Sisällys: Lukijalle LUKU 1: Hanke pähkinänkuoressa 1. TeknosKo -koulutus- ja kehittämishanke 4 1.1 Tausta ja tarve 4

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot