Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1

2 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni Sihvonen, Maarit Hiltunen-Toura, Kai Kortelainen ja Erja Koskimäki. Taloushallinnon vastaava: Anu Olkkonen ja Ossi Korhonen. Yhteenvetotiedot Hankkeen nimi: SeniorHaavi 2 Hankekoodi: Fimos Päätoteuttaja: Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen sosiaalialialan osaamiskeskus SOCOM Oy Yhteistyökumppanit: Hankkeen pääyhteistyötahoina toimivat Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Etelä- Karjalan kunnat. Lisäksi SeniorHaavi 1:n aikaiset Stakes, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ICT-Turku Oy, Lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologian osaamiskeskus Culminatum Ldt Oy, Elias.fi (kehittäjäverkkona Helsingin yliopisto, verohallinto, Helsinki, Espoo ja Vantaa), Helsingin yliopiston tutkimus ja koulutuskeskus Palmenian Imatran yksikkö (Ikäihmisten yliopisto),, Etelä-Karjalan, Pohjois- Kymenlaakson ja Hämeenlinnan kunnat ja ammattikorkeakoulut. ja Teso Ry (Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry) ovat edelleen yhteistyössä mukana. SeniorHaavi 2 -hanke koskee koko Etelä-Suomen liittouman aluetta. Yhteistyökumppaneiden määrä on mittava ja kontakteja, apua ja yhteistyötä on tehty äärimmäisen laajalla rintamalla. Kohdealueet: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä- Karjala. Hankkeen kesto: Kokonaiskustannukset: Budjetti ja toteutuneet kustannukset ,74 Kokonaisrahoituksen toteuma: Kokonaiskustannukset ovat yhteensä ,74 Rahoitusjakauma on seuraava: EAKR ,09 Valtion rahoitus ,44 Kuntarahoitus Rahasuoritus hankkeelle ,22 Laskennallinen rahoitus 3 825,00 Luontoissuoritukset 7 750,00 Hankkeen tavoite ja kohderyhmät: SeniorHaavi 1 -hankkeessa koottiin Etelä-Suomen alueen kattava ikäihmisille ja heidän omaisilleen suunnattu palveluportaali yhteistyössä kuntien, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. SeniorHaavi 2 hankkeen tavoitteena on monistaa, jatkokehittää ja markkinoida koko Etelä- Suomen maakuntien liittouman alueella SeniorHaavi 1 hankkeen rakentamaa Palvelupolku-portaalipalvelua ja alueellisia seniori-infosivuja sekä siihen kiinteästi liittyvää Hyvinvointiasema palvelumallia. SeniorHaavi 2 hankeen viestinnän tavoitteena on jatkaa SeniorHaavi 1 hankkeessa toteutettua viestintämallia. Siinä viestinnän sekä verkostoitumisen elementtien kautta tuodaan InnoELLI Senior ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 uudet toiminta- ja palvelumallit sekä muu aikaansaatu kehitystyö kaikkien sidosryhmien ja suuren yleisön tietoisuuteen. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ja tulokset: Palvelupolku-kokonaisuuden sisältöä kehitettiin, mm. Hyvinvointiyrittäjyys-osio kasvoi huomattavasti. Verkkosivuston vuorovaikutteinen kehitystyö mallinnettiin spiraalimallin mukaisesti. Selkokeskus ja Kehitysvammaliiton/Papunet-verkkopalveluyksikkö tekivät senioriinfosivuista käytettävyysarvioinnin. Raportin pohjalta seniori-infosivujen sisältöä ja rakennetta muokattiin. 2

3 Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmän johdolla uudistettiin palveluneuvontapisteiden käytössä olevia lomakkeita. Ne otetaan käyttöön Etelä-Karjalan 12 kunnassa syksyllä SeniorHaavi 2 hankkeella ja KOTIIN-hankkeella oli messuosasto Tampereella Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumitapahtumassa sekä TerveSos messuilla Jyväskylässä Heinäkuussa valmistui InnoELLI Senior ohjelman tuloksista kertovat 20-sivuinen julkaisu. Tarkoituksena on, että alan toimijat voivat hyödyntää raportin sisältöä miettiessään millaiset sovellukset ja palvelumallit hyödyntäisivät heidän oman alueensa ikääntyneiden palvelukentässä apua tarvitsevien tai sitä antavien arkea. Raporttia jaettiin mm. Etelä-Suomen maakuntaliitoille sidosryhmäjakoon ja SeniorHaavin toimesta kaikille Etelä-Suomen kuntien vanhuspalvelujohtajille. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin kanssa on käyty neuvotteluja palveluohjauksen tulevaisuudesta Suomessa ja seniori-infojen jalkauttamistoimenpiteistä. Lähes 20 kuntaa on osoittanut kiinnostuksensa koota kuntansa seniori-infosivut kehitetyn mallin mukaisesti. Kiinnostusta myös mallin jatkokehittämiseen vammaispuolen palveluohjauksen käyttöön on keskusteltu. 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen tausta 2. Hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet sekä hankkeen tulokset 3. Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden analyysi erityisesti innovatiivisuuden näkökulmasta 4. Hankkeen toiminnot Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut Seniori-infosivujen esittely ja markkinointi Etelä-Karjalan kunnissa Työryhmät ja tutustumiskäynnit Viestintä Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Tärkeimmät toimenpiteet ajalla Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset 5. Hankkeen toteuttajat ja toteutunut tehtävänjako 6. Hankkeen kustannusarvion toteuma suhteessa suunnitelmaan 7. Hankkeen rahoitus 8. Hankkeen hallinto ja talous 9. Hankkeen tiedotus Mediayhteydet Sisäinen tiedotus Uutistiedotteet, esittelytilaisuudet ja tukimateriaalit 10. Arvio hankkeen vaikutuksista Etelä-Suomessa 4

5 1. Hankkeen tausta SeniorHaavi 1-hankkeen toteutus aloitettiin tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto on murroksessa koko EU:n alueella. Suomessa väestö ikääntyi nopeimmin koko Euroopassa. Väestön ikääntyminen ja paineet supistaa julkisia menoja vaativat palvelujen uudelleenorganisointia ja teknologian mahdollisuuksien täysmääräistä käyttöönottoa. Edelleenkin voimakkaan kehittämisen kohteena oli vanhustenhuolto, jossa painopistettä pyrittiin siirtämään palvelujen tarvetta ehkäisevän toiminnan tehostamiseen ja itsenäisen selviytymisen ja kotona asumisen tukemisen suuntaan. InnoELLI Senior hankkeen SeniorHaavi 2 vastasi toimintaympäristön muutoksen luomiin ajankohtaisiin haasteisiin, jotka eivät ole muutamassa vuodessa muuttuneet. ikääntyvien palvelun tarve lisääntyy palveluohjauksen ja palveluneuvonnan tarve kunnissa kasvaa yhä useampi palvelun tarvitsija tai hänen omaisensa hankkii tarvittavat palvelut yksityisiltä markkinoilta 3. sektorin palvelutarjonta ja erilaiset toimintamahdollisuudet lisääntyvät palveluntuottajien, asiakkaiden ja heidän omaistensa kyky käyttää sähköisiä palveluja on kasvanut nopeammin kuin niiden käyttömahdollisuudet. SeniorHaavi 2:n tavoitteena oli koota tiedotuksen ja yhteistyön avulla hankkeiden tuottamaa uutta kehitystyötä ja yhdistää sitä jo olemassa olevaan. Tavoitteena oli saada InnoELLI Senior ohjelman aikainen, sitä edeltävä ja uusi tieto kasautumaan. Hyvinvointiyrittäjien liittäminen uudella tavalla kuntien palvelutuotantoon oli tärkeää. Hallitusohjelmassakin on otettu kantaa palvelutuotannon muutoksiin. Sen mukaan hallitus edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuotannossa. Yksityisen palvelutuotannon tehokas hyödyntäminen edellyttää selkeitä toimintaperiaatteita, tavoitteita ja vastuita. Palvelumalli suuntasi tätä kehitystä kohti. 2. Hankkeen tavoitteet, osatavoitteet sekä hankkeen tulokset SeniorHaavi 2-hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa ikääntyvien kotona asumisen edellyttämien kotiin tarjottavien palveluiden saatavuuteen, tarjoamiseen ja hankintaan. SeniorHaavi 1 -hankkeessa oli alettu kehittää Palvelumallia, joka koostui palveluneuvonnan ja ohjauksen laaja-alaisesta kehittämisestä ja siihen liittyvien työvälineiden / hyvien käytäntöjen uudenlaisesta hyödyntämisestä. Lähtökohtana palvelumallin luomiselle olivat ikääntyneiden palveluneuvontaa ja ohjausta tekevät neuvontapisteet. SeniorHaavi 1 -hankkeessa oli kehitetty palveluneuvonnan työkaluiksi Palvelupolku-portaalia ja seniori-infosivuja. Rakentamisen näkökulma oli asiakaslähtöisyys sekä toimivat ja esteetön käytettävyys. Tätä varten käyttäjistä, asiantuntijoista ja ikääntyneistä oli koottu testiryhmiä. Rakennusprojessi koostui useista suunnittelu arviointi analysointi vaiheista. Tämä kehitystyö mallinettiin SeniorHaavi 2 hankkeessa muille siirrettävään muotoon. Hyvinvointiasema palvelumallin kehittäminen jäi kesken. Mallia ei päästy laajentamaan seudullisesti toimivaksi, sillä toimijoiden sitouttaminen ja verkkotyökalun rakentaminen ei ollut oli mahdollista tällä aikataululla ja hankkeen resursseilla. Nyt palvelumallia toteuttavat lähinnä Lappeenrannan ja Imatran kaupungit omissa palveluneuvontapisteissään. SeniorHaavi 2 -hankkeen tehtävänä oli välittää tietoa InnoELLI Senior ohjelman eri hankkeiden toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta. Viestinnän tehtävänä oli innostaa Etelä-Suomen maakuntien liittouman kuntia ottamaan käyttöönsä ne hyvät käytännöt, palvelut ja innovaatiot, mitä InnoELLI Senior -ohjelman aikana oli 5

6 saatu aikaan. Hankkeen aikana valmistui InnoELLI Senior ohjelman tuloksista kertova 20-sivuinen raportti. Siinä kerrottiin ohjelman aikana käynnissä olleiden hankkeiden ja osahankkeiden keskeisimmistä tuloksista. SeniorHaavin päätoteuttajana toimi Tietomaakunta ekarjala Oy ja osatoteuttajana oli Kaakkois-Suomen sosiaalialialan osaamiskeskus SOCOM Oy. Hankkeen pääyhteistyötahoina toimivat Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Etelä-Karjalan kunnat. Lisäksi SeniorHaavi 1:n aikaiset Stakes, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ICT- Turku Oy, Lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologian osaamiskeskus Culminatum Ldt Oy, Elias.fi (kehittäjäverkkona Helsingin yliopisto, verohallinto, Helsinki, Espoo ja Vantaa), Helsingin yliopiston tutkimus ja koulutuskeskus Palmenian Imatran yksikkö (Ikäihmisten yliopisto),, Etelä-Karjalan, Pohjois-Kymenlaakson ja Hämeenlinnan kunnat ja ammattikorkeakoulut. ja Teso Ry (Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry) olivat edelleen yhteistyössä mukana. SeniorHaavi 2 -hanke koskee koko Etelä-Suomen liittouman aluetta. Yhteistyökumppaneiden määrä on ollut mittava ja yhteistyötä on tehty äärimmäisen laajalla rintamalla. 3. Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden analyysi erityisesti innovatiivisuuden näkökulmasta InnoELLI Senior ohjelma vastasi vaikeaan haasteeseen, joka koskee koko suomalaista sosiaali- ja terveyssektorin innovaatiotoimintaa. Kysymys on siitä, kuinka uudistukset ja erilaiset innovaatiot saadaan integroitua asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi ja miten uuden palvelukonseptit saadaan osaksi arjen toimintaa. SeniorHaavi onnistui tässä viestintä välitti tietoa kehitetyistä palvelukonsepteista. Ohjelman hankkeet ja niiden osahankkeet tukivat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä, teknologian ja innovaatioiden soveltamista ja käyttöönottoa sekä uusien että jo aiemmin kehitettyjen hyvin toimintamallien koordinointia ja levittämistä. Siitä esimerkkinä on SeniorHaavi 2:sen oma innovaatio Palvelupolku-kokonaisuus kuntien senioriinfosivuineen. Tätä kirjoitettaessa yli 20 Etelä-Suomen maakuntien liittouman kuntaa on kiinnostunut rakentamaan seniori-infosivunsa kehitetyn mallin mukaisesti. Jatkotoimenpiteistä keskustellaan parasta aikaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Palvelupolku-kokonaisuuden rakentamisessa uutta oli portaalikonseptin luomiseen liittyvä laaja eri toimijatahoja kuuleva esiselvitys-, asiantuntija- ja testiryhmätoiminta. Asiantuntija- ja testiryhmätoiminta on käynyt vuoropuhelua teknisen toteutuksen kanssa. Verkkopalveluiden rakentamisessa on korostunut asiakasnäkökulma. Portaalikokonaisuus teemalla Seniori-infoa kaikille -tyylistä kokonaisuutta ei ole Suomessa aiemmin ollut ja sille oli selkeä tarve. Palvelupolun Seniori-info-osiossa pilotoitiin Etelä-Karjalassa maakuntatasoisesti ja Turussa kaupunkitasoisesti teemasivustoa, joka kokoaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutarjonnan yhdelle sivustolle. Kuntien vanhuspalveluiden johtajat ja palveluneuvojat voivat helposti monistaa mallin mukaan kunnalleen seniori-infosivun työkalukseen. Verkkopalvelujen kehitystyö yhdessä palveluneuvonnan seudullisen toimintamallin kehittämisen kanssa on vastaus kentän tarpeisiin ja se on Paras hankkeen suuntaista kehittämistyötä. SeniorHaavi on valtakunnallisesti viestinyt hankkeissa pilotoiduista teknologiaratkaisuista, palvelumalleista ja toimintatavoista mm. messuilla ja seminaareissa. SeniorHaavi 2:n aikana viestintä on kohdistunut suoraan kuntien ammattilaisille, jotka ovat olleet erittäin kiinnostuneita ohjelmassa pilotoiduista ratkaisuista. 4. Hankkeen toiminnot 4.1 Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut 4.2. Viestintä 6

7 4.3 Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset 4.1 Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut SeniorHaavi 1 -hankkeessa alettiin kehittää palvelumallia, joka koostuu palveluneuvonnan ja ohjauksen laaja-alaisesta kehittämisestä ja siihen liittyvien työvälineiden/hyvien käytäntöjen uudenlaisesta hyödyntämisestä. a. Palvelupolku portaalin ja seniori-info sivujen kehitystyö: SeniorHaavi 1:ssä kehitettiin palveluneuvonnan työkaluiksi verkkopalveluja: palvelupolku portaali ja alueelliset seniori-infosivut. Palvelupolku portaali kokoaa valtakunnallisen ikääntymiseen liittyvän tiedon yhteen paikkaan. Pääsisäänkäyntisivu jakaantuu viiteen osaan: Seniori-info sivut, tietokanava, hyvinvointi ja terveys, ammattilaisten osio sekä vanhustyön keskusliiton uutisia. Seniori-infosivut kokoavat kunnittain/seuduittain/maakunnittain julkisen, yksityisen ja 3. sektorin tuottamat palvelut. Palvelupolku portaalin sivut ovat käytettävissä osoitteessa ja Etelä-Karjalan seniori-info sivut löytyvät osoitteesta SeniorHaavi 2 hankkeessa Seniofi-infosivujen sisällön ja rakenteen arviointi tehtiin Selkokeskuksessa ja Kehitysvammaliiton/Papunet-verkkopalveluyksikkssä. Saadun palautteen perusteella sivuja jatkokehitettiin. Loppuraportin liitteenä nro 1 on Selkokeskuksen ja Papunetin raportti. Päivitysvastuu Seniori-infosivuista siirtyy kunnille, ja siellä kunnissa nimetyille yhteyshenkilöille, SeniorHaavi 2 -hankkeen loputtua alkaen. Yhteyshenkilöitä on koulutettu Ekspera käyttöjärjestelmän käytössä, jotta he pystyvät päivityksestä huolehtimaan. Koulutus on toteutettu osin SeniorHaavi 1 -hankkeessa. SeniorHaavi 2 hankkeessa koulutus on suunnattu lähinnä Länsi-Saimaan kuntiin (Suomenniemi, Savitaipale, Luumäki, Taipalsaari, Lemi ja Ylämaa) ja niille henkilöille, jotka ovat vielä kokeneet epävarmuutta päivityksen suhteen. Kuntien yhteyshenkilöt päivittävät jatkossa tietoja kukin oman kuntansa Seniori-infosivuille. Tämän lisäksi Imatran ja Lappeenrannan palveluneuvontapisteiden palveluohjaajat päivittävät yksityisten yrittäjien tietojen muutokset sivuille. Etelä-Karjalan kunnilla on palvelusopimus Tietomaakunta ekarjala Oy:n kanssa, joka mahdollistaa seniori-info sivujen Helpdeskin eli teknisiin asioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa kuntien yhteyshenkilöille tarpeen mukaan. Seniori-info sivujen käytön seurantaa varten kuntien yhteyshenkilöt ja palveluneuvontapisteiden palveluohjaajat saavat kuukausittain käyttöönsä raportin sivujen kävijämääristä. Etelä-Karjalan Seniori-infosivuihin suurin päivitystarve aiheutuu Joutsenon ja Lappeenrannan yhdistymisestä vuoden 2009 alussa. Tämä pyritään hoitamaan Lappeenrannan kaupungin vanhuspalveluiden, Socomin ja Tietomaakunta ekarjalan kanssa yhteistyössä vuoden 2009 keväällä. b. Verkkosivuston vuorovaikutteisen kehitystyön mallintaminen: Seniorhaavi 1 ja 2 hankkeissa käytettyä verkkosivuston vuorovaikutteinen kehittämismalli kuvattiin SeniorHaavi 2 -hankkeessa QPR Process Guide ohjelmalla spiraalimalliksi. Spiraalimallissa tuote rakennetaan vaiheittain. Malli jaetaan tehtäväalueisiin, jotka kertovat projektin työvaiheet. Käytetyssä mallissa vaiheita on viisi ja ne toistuvat spiraalina: 1. Määrittely. Asiakkaan vaatimukset. Mitä tuotteelta halutaan. 2. Suunnittelu. Miten vaatimukset toteutetaan. 3. Toteutus. Toteutetaan tuote. 4. Testaus. Luovutetaan tuote testattavaksi. 5. Asiakkaan palaute. Asiakas kertoo mitä mieltä on tämänhetkisestä tuotteesta. Seuraava iteraatiokierros aloitetaan taas asiakkaan vaatimusten määrittelyllä. 7

8 Spiraalimallia luetaan spiraalin keskipisteestä myötäpäivään edeten. Prosessin viimeisenä kohtana uloimmalla kaarella on sivuston ylläpito ja päivitys joka jatkuu tulevaisuuteen. Loppuraportin liitteenä nro 2 on nettisivujen kehitystyön spiraalimalli. Prosessimalli löytyy InnoELLI Senior ohjelman sivuilta (www.innoellisenior.fi) ja Socomin (www.socom.fi) nettisivulta kohdasta päättyneet hankkeet SeniorHaavi. c. Julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kumppanuuden tiivistäminen: Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmä, jossa oli edustus julkisen, yksityisen ja 3. sektorin alueellisista toimijoista, on yhdistänyt Imatran ja Lappeenrannan palveluneuvontapisteiden käytössä olevia lomakkeita. Tavoitteena oli rakentaa yksi käyttäjäystävällisempi lomake ja poistaa usean lomakkeen päällekkäisyys. Lomaketta käytetään palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien välisessä yhteistyössä. Valmiit lomakkeet lähetetään aiemman suunnitelman mukaisesti suoraan hyväksyttäväksi ko. kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnille ja ne otetaan käyttöön vuoden 2008 lopussa. Lomakkeet löytyvät Etelä-karjalan seniori-info sivuilta. Julkisen, yksityisen ja 3.sektorin kumppanuutta on lähdetty rakentamaan IsoApu palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien yhteistyötilaisuuksissa Lappeenrannassa ja Imatralla. Näistä tilaisuuksista ollaan luomassa jatkuva käytäntö, jonka tavoitteena on yhteisen keskustelun lisääminen eri sektoreiden välillä ja yhteisten käytäntöjen luominen palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien välillä Seniori-infosivujen esittely ja markkinointi Etelä-Karjalan kunnissa Seniori-infosivuja on käyty esittelemässä vanhusneuvostoille ja kuntien vanhustyöntyöntekijöille Joutsenossa, Ruokolahdella, Parikkalassa, Lemillä, Imatralla, Ylämaalla ja Luumäellä. Esittelyihin osallistuneiden määrä per kerta on ollut noin henkilöä. Markkinoinnin tueksi tehtiin käyntikortti seniori-info sivuilsta. Kortista käy ilmi sivujen nettiosoite ja sisältö. Lisäksi seniori-info sivuista painatettiin juliste. Jokaiselle kunnalle on markkinointitilaisuuksien yhteydessä luovutettu julisteita ja käyntikortteja. Sivujen esittelyä varten on rakennettu PowerPoint-esitys, jossa kerrotaan tiivistetysti tietoa sivuista ja niiden sisällöstä. Esittelytilaisuuksista saatu palaute on ollut myönteistä. Ikääntyvät kokivat hyvänä, että heille suunnatut palvelut ja tuet on koottu samaan paikkaan helposti saataville. Monilla ikääntyvillä ei ole tietokonetta, mutta sivujen esittely herätti ajatuksia oman koneen hankkimisesta. Monet ikääntyvät ilmaisivat halukkuutensa osallistua koulutuksiin, missä opastetaan tietokoneen käyttöä ja näin he pääsisivät itsenäisesti tutustumaan Seniori-infosivuihin. Vanhustyöntekijät kokivat sivut monipuoliseksi, mielenkiintoisiksi ja selkeiksi. Monet heistä ovat todenneet, että pystyvät hyödyntämään sivuja hyvin työssään tiedon hankinnassa sekä etsimisessä. He ovat myös katsoneet ajankohtaiseksi sen, että seniori-ikäisille tulisi järjestää tietokoneen käyttömahdollisuutta paikkoihin, missä ikääntyvät kokoontuvat säännöllisesti. Seniori-info sivujen julisteet ja käyntikortit toimivat jatkossa markkinointimateriaalina. Julisteet ovat kunnissa ja palveluneuvontapisteissä näkyvillä. Käyntikortteja voidaan jakaa henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa seniori-info sivuilta. Jokaiselle kunnalle lähetetään vielä pdf-muodossa kuvat julisteista ja käyntikorteista, joten kunnat voivat omatoimisesti painattaa lisää käyttöönsä materiaalia tulevaisuudessa. Kunnat ja muut yhteistyötahot ovat lupautuneet jatkossa markkinoimaan Seniori-infosivuja Työryhmät ja tutustumiskäynnit: Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmä on kokoontunut , , , ja Asiantuntijaryhmässä on edustajia viidestä kunnasta (Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Rautjärvi ja Ruokolahti), yrittäjäedustajia ja 3. sektorin edustajia. 8

9 Tutustumismatka Kotitori-hankeeseen Tampereelle Tekesin FinnWell ohjelmaan kuuluvassa Kotitori-hankkeessa kehitetään uutta asiakaslähtöistä toimintamallia tukemaan kotihoitoa ja ikäihmisten kotona asumista. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa Tampereen kaupungille keskittynyt tilaaja-tuottaja mallin sovellus ikääntyvien kotona asumista tukeviin palveluihin. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut , ja viimeinen kokoontuminen pidetään Hankkeen projektiryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Projektiryhmään kuuluivat Maarit Hiltunen-Toura, Heli Pajuvirta, Erja Koskimäki, Anu Olkkonen ja Kai Kortelainen. Projektiryhmässä on käsitelty hankkeen etenemistä. 4.2 Viestintä SeniorHaavi 2 -hankkeen tarkoitus oli edelleen välittää oikea ja ajantasainen kuva InnoELLI Senior ohjelman tuloksista oikeille kohderyhmille, oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja oikeaa välinettä käyttäen. Tämä tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeiden toteuttajien kanssa sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä sekä muulla markkinointiviestinnällä. Tärkeimpiä kohderyhmiä olivat alan ammattilaiset, media, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja suuri yleisö. Yhteistyöverkostona viestinnässä käytettiin jo olemassa olevia sosiaalialan osaamiskeskusten ja amkverkostojen, kuntien, aluekeskusohjelmien ja muiden toimijoiden kanavia Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Sisäisellä viestinnällä edesautettiin sisäistä tiedonvälitystä ja ekstranet oli TL 1:n hankkeiden käytössä niin kauan kuin oli tarpeellista. Ekstranetin käyttö nopeutti tiedonkulkua. Laajempi hankkeen perustietopankki löytyi hankkeen kaikille avoimilta nettisivuilta, joita SeniorHaavi 2 hanke ylläpiti. Ulkoisella viestinnällä hoidettiin informointia eli välitettiin tiedotteita, annettiin juttuvinkkejä ja kerrottiin uutisia. Tietoa välitettiin www-sivuilla, lehdistötiedotteilla, lehdistötilaisuuksissa ja erilaisissa yhteistyöryhmien tilaisuuksissa. Ohjelman hankkeiden päätyttyä laaditiin laajempi 20-sivuinen raportti hankkeiden tuloksista. Raporttia jaettiin kohderyhmille. Markkinointiviestinnällä SeniorHaavi 2 hanke pyrki mainospainotteisemmin kertomaan hankkeesta. Markkinointiviestintää toteutettiin pääasiassa pr- ja suhdetoiminnalla. Esittelevään toimintaan käytettiin jo olemassa olevaa materiaalia (esitteet, julisteet ja Roll-Upit). Toteutus Ohjelman valtakunnallisesta viestinnästä vastasi Tietomaakunta ekarjala Oy yhdessä ohjelman hallinnoijan ja ohjausryhmän kanssa. Toimenpiteitä toteutti ja koordinoi viestintäpäällikkö yhdessä ohjelmakoordinaattorin ja projektikoordinaattorin kanssa. Visuaalinen ilme SeniorHaavi 2 käytti jo luotua InnoELLI Senior ohjelman ilmettä viestinnässä Tärkeimmät toimenpiteet ajalla AMK-oppilastyönä on videoitu hankkeiden pilotteja (9 kpl). Ne ovat nähtävissä ohjelman nettisivuilla. Sisäinen viestintä: Yhteiset dokumentit, kuvat ja logot löytyvät intrasta. 9

10 Osallistuminen Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumiin Tampereella (IES-osasto. Roll-Up ja esitteet osastolla) Osallistuminen Terve-Sos päiville Jyväskylässä (Roll-Up ja esitteet osastolla). InnoELLI Senior ohjelmaa ja sen hankkeita on esitelty ja esitteitä jaettu 39 eri tapaamisessa ja kokouksessa Etelä-Suomen maakuntien liittouman alueella. Ohjelman yhteisiä julkaisuja on jaettu eri tahoille tuhansia kappaleita. Ohjelman internet-sivuille tehdyt jutut KOSKETTAVAA KOMMUNIKOINTIA seminaari 4.4. Hämennelinnassa ( ) Turun seniori-info valmistui ( ) Monikulttuurista hyvinvointia vanhustyöhön julkaisu valmistunut ( ) Palvelupolku.fi ja Etelä-Karjalan kuntien Seniori-infosivut on avattu ( ) Palvelupolku.fi kokonaisuus tarjoaa seniori-infoa kaikille ( ) InnoELLI Senior ohjelma esillä eri foorumeille ( ) KOTIIN hankkeen loppuseminaari Espoossa ( ) KOTIIN hankkeessa on kehitetty virtuaalisia hyvinvointipalveluja ikääntyville ( ) Raportti InnoELLI Senior ohjelman tuloksista julkaistu ( ) Etelä-Suomen maakuntien liittouman InnoELLI Senior ohjelma päättynyt Kunnat onnistuivat palvelumallien ja teknologian yhteensovittamisessa ikääntyneiden palveluissa ( ) Julkaisujen jakelu (painatettu/tulostettu tarpeen mukaan): Uutistiedotetta 1/2007 on jaettu Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 20 kpl TerveSos messuilla , 35 kpl Uutistiedotetta 2/2007 on jaettu Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 20 kpl TerveSos messuilla , 35 kpl Uutistiedotetta 1/2008 on jaettu kaikille sidosryhmille ja medialle sähköisesti. Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 80 kpl Valtakunnalliset kotihoitopäivät , 100 kpl TerveSos messuilla , 200 kpl Turun kaupunki, 30 kpl Toimitettu loppuraportin mukana Etelä-Suomen maakuntien vanhustyönjohtajille yhteensä 50 kpl InnoELLI Senior ohjelman loppuraporttia on toimitettu Stakesiin toimitettu 20 kpl Lappeenranta Seminaarissa jaettu 30 kpl Turun kaupunki 20 kpl Etelä-Suomen maakuntien vanhustyön johtajille yhteensä 300 kpl 10

11 Kaikkiin Etelä-Suomen maakuntien liittoihin, yhteensä 1150 kpl Kaikille InnoELLI Senior ohjelman hankkeille yhteensä 300 kpl 4.3 Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset Hankkeen aikana käydään ainakin yhdessä isossa alan messutapahtumassa (TerveSos toukokuussa 2008) kertomassa ohjelman tuloksista. Toteuma Osallistuttu (IES-osasto ja Roll-Up) Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella Osallistuttu TerveSos messuille Jyväskylässä IES-osasto ja Roll-Up 5. Hankkeen toteuttajat ja toteutunut tehtävänjako Tietomaakunta ekarjala Oy vastasi rahoittajalle hankekokonaisuudesta, valtakunnallisesta viestinnästä, Palvelupolku-kokonaisuuden markkinoinnista sekä Palvelupolku portaalin ja alueellisten seniori-info sivujen teknisestä kehitystyöstä. Päätoteuttaja tarjosi hankkeelle viestintäpäällikön (Heli Pajuvirta), projektikoordinaattorin (Anu Olkkonen) ja teknisen suunnittelijan työpanoksen (0,25 3 kk) (Toni Sihvonen). Projektikoordinaattorin tehtäviin kuului maksatushakemuksen ja toteumaraportin kokoaminen, kokousjärjestelyt, ostopalvelujen kilpailuttaminen, messut sekä avustaminen viestinnässä ja seniori-infosivujen käytön opastamisessa ja juurruttamisessa. Viestintäpäällikkö toteutti ja koordinoi hankkeen viestintää yhdessä projektikoordinaattorin ja ohjausryhmän kanssa ja vastasi kokonaisuuden markkinoinnista ja jalkauttamisesta valtakunnan tasolle. Tekninen suunnittelija teki 0,25 prosenttia työajastaan hankkeelle. Hän vastasi Palvelupolku portaalin ja alueellisten seniori-info sivujen teknisestä kehitystyöstä. Socom vastasi palvelumallin kehitystyöstä, Palvelupolku-portaalin ja seniori-infosivujen sisällöllisestä kehitystyöstä, verkkosivujen kehitystyön vuorovaikutteisesta kehitysprosessin mallinnuksesta ja sen raportoinnista sekä Socomin osuuden taloushallinnosta. Socom tarjosi hankkeelle projektikoordinaattorin (Erja Koskimäki, 62,75% työpanos), joka vastasi Palvelumallin kehitystyöstä sekä Palvelupolku portaalin ja seniori-infosivujen sisällöllisestä kehittämisestä. Projektisuunnittelija (Kai Kortelainen, 0,25% työpanos) vastasi verkkosivujen kehitystyön vuorovaikutteisesta kehitysprosessin mallinnuksesta sekä osallistui verkkopalvelujen sisällölliseen kehitystyöhön ja raportointiin. 6. Hankkeen kustannusarvion toteuma suhteessa suunnitelmaan Hankkeen toteutuneet kustannukset. Kustannuserittelyssä näkyy kustannusarvio, Raportointikauden kuluina näkyy kustannukset ajalta Aikaisemmat erät ovat ajalta

12 Etelä-Suomen InnoELLI-Senior -ohjelma Maksatushakemuksen päiväys Maksatuksen kustannuserittely (koonti) välimaksatus nro loppumaksatus X Hanke SeniorHaavi 2 Päätoteuttaja Kirjanpitäjä Outi Jäppinen Tietomaakunta ekarjala Oy Menot kustannuslajeittain Tilinumerot kirjapidossa tai muu selite. Tarvittaessa viittaus liitteeseen A. Kustannusarvio B. Raportointikauden kulut C. Aikaisemmat erät yht. Erotus +/- A-(B+C) Tässä tiedot annetaan kokonaissummina (euroina ja sentteinä)) osahankkeittain: kustakin hankkeelle avatusta kustannuspaikasta on erillinen selvitys liitteen 3A mukaisesti Toimisto- ja vuokrakulut 4 620, , , ,00 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy 7230, 8500, , , ,62 Osatoteuttaja, Socom 7234, 7230, 7664, 7714, 7740, 7700, 7364/7394, 8620, 8504, 8534, 8544, 8644, ,00 134,36 426,26 439,38 0,00 Palkka- ja henkilöstökulut , , , , , 5300, 6130, 6170, Päätoteuttaja, Tietomaakunta 6300, 6400, 6410, 6430 ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 5000, 5320, 6130, 6300, 6400/ 6410, , , , , , , ,54-305,55 Matkakulut 7 168, , , ,42 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy 7800, 7810, 7820, 7870, , , , ,26 Osatoteuttaja, Socom 7802, 7822/7854, 7874, ,00 246,18 479, ,16 Ostopalvelut , , , ,44 12

13 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 7110, 8050, 8150, 8170, 8390, 8620, , , , , , 8434, 4494, 8390, , ,12 650, ,12 Koneet ja laitteet 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 1 440, ,19 176,66-507,85 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 7660,8380, , ,32 0,00-512, ,8654, ,00 418,87 176,66 4,47 0,00 Laskennalliset erät 3 825, , ,94 0,00 työkulut 0,00 0, ,94 0,00 muut laskennalliset 0,00 0,00 0,00 0,00 Luontoissuoritukset, muut 7 750, , ,50 0,00 talkootyö 0,00 0, ,50 0,00 muut vastikkeettomat 0,00 0,00 BRUTTOMENOT , , ,17 478,80 0,00 Tulot ja muut vähentävät erät 0,00 0,00 0,00 0,00 myyntitulot 0,00 muut tulot 0,00 muut vähentävät erät 0,00 NETTOMENOT , , ,17 Lisätiedot 13

14 Osatoteuttaja, Socom Nettomenot yhteensä ,74 Voidaan todeta, että rahoitus on käytetty varsin hyvin, koska käyttämättä jäi ainoastaan 478,26. Toimisto- ja vuokrakuluista, matkakuluista ja ostopalveluista (Tietomaakunnan osalta) jäi ylijäämää. Sitä vastoin palkka- ja henkilöstökuluissa budjetti ylittyi. 7. Hankkeen rahoitus EAKR ,09 Valtion rahoitus ,44 Kuntarahoitus Rahasuoritus hankkeelle ,22 Laskennallinen rahoitus 3 825,00 Luontoissuoritukset 7 750,00 8. Hankkeen hallinto ja talous Hankkeen hallinnoinnista vastasi Tietomaakunta ekarjala Oy, joka huolehti mm. ohjausryhmätyöskentelystä, maksatushakemusten laatimisesta ja kilpailuttamisesta. Päätoteuttaja teki sopimuksen osatoteuttajan, Socomin kanssa Kuntarahoitus on saatu Etelä-Suomen maakuntien liittoumalta ja Etelä-Karjalan kunnilta. 9. Hankkeen tiedotus Tiedottamisen tavoitteena oli tiedon levittäminen koko hankkeesta ja sen tuloksista sekä toimijoiden sitouttaminen hankkeeseen. SeniorHaavi-hanke vastasi koko ohjelman valtakunnallisesta viestinnästä. Viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, tiedottamisen sisäiset ja ulkoiset keinot, seuranta sekä vastuuhenkilöt on määritelty hankesuunnitelmassa kohdassa Viestintä. 9.1 Mediayhteydet Ohjelman etenemiseen vaikuttavista päätöksistä, toimenpiteistä ja aikaansaannoksista laadittiin tarvittaessa uutisoiva lehdistötiedote. Tiedotteet lähtivät yli 300 mediaan. Myös suorat kontaktit mediaan 9.2 Sisäinen tiedotus SeniorHaavi 1:n aikana luotu intranet oli edelleen toimijoiden käytössä. 9.3 Uutistiedotteet, esittelytilaisuudet ja tukimateriaalit TL 1:n hankkeiden piloteista oli laadittu kolme Best Practice tyylistä uutistiedotetta, joita jaettiin SeniorHaavi 2:n aikana messuilla ja seminaareissa, koska niissä oli vielä ajankohtaista tietoa piloteista. 20-sivuinen julkaisu 14

15 hankkeen tuloksista ilmestyi heinäkuussa ja sen jako oli elokuussa. Esittelytilaisuuksissa on käytetty SH 1:n aikana luotua esittelymateriaalia, kuten julisteita. 10. Arvio hankkeen vaikutuksista Etelä-Suomessa Viestinnällisesti InnoElli Senior ohjelma ja sen tulokset tunnetaan erittäin hyvin Suomessa. SeniorHaavi 2:n laatima raportti ohjelman tuloksista auttaa alan toimijoita, kun he miettivät millaiset sovellukset ja palvelumallit hyödyntäisivät oman alueen ikääntyneiden palvelukentässä apua tarvitsevien tai sitä antavien arkea. Toimijat ovat verkottuneet se edistää jatkossa yhteistyötä ja yhteisten jatkohankkeiden laatimista isoissa konsortioissa. Tehokkaan viestinnän avulla Etelä-Suomen ikääntyvien palveluihin liittyvien toimijoiden tiedossa on mahdollisuus hyödyntää InnoELLI Senior ohjelman ja SeniorHaavin kehittämistyön tuloksia. Kun InnoELLI Senior ohjelma loppuu, niin Palvelupolku.fi jää. Kun kaikki Etelä-Suomen kuntien seniori-infot ja vanhuspalvelujen sivut löytyvät saman valtakunnallisen tietokanavan, Palvelupolku.fi:n alta. Se kannustaa niitä kuntia, joilla ei vielä ikääntyneiden teemasivustoa ole, sellaisen rakentamaan. Mallia voi ottaa SeniorHaavissa tehdystä työstä. Yhdessä palveluneuvonnan seudullisen kehittämismallin kanssa on saatu aikaan toimiva konsepti, jota kelpaa jalkauttaa muihinkin maakuntiin. Hyvinvointiasema palvelumallin kehitystyö jäi kesken. Etelä-Karjalassa toimivat kaksi palveluneuvontapistettä ja Kymenlaakson yksi palveluneuvontapiste oli tarkoitus laajentaa seudullisesti toimiviksi ja rakentaa siihen yhteinen toimintakonsepti Hyvinvointiasema palvelumalli. Tällainen konsepti tukee Kunta- ja palveluranneuudistuksen vaateita palveluiden saatavuuden parantamisesta sekä julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kumppanuuden rakentamisesta. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ollaan kuitenkin jatkamassa kehitystyötä, mutta rahoitus on vielä auki. Verkkosivuston vuorovaikutteinen kehitystyö mallinnettiin spiraalimallin mukaisesti. Tämä malli on muiden verkkopalveluiden kehittäjien käytettävissä ja hyödynnettävissä omassa kehittämistyössä. Mallissa tärkeää oli ottaa käyttäjät (ikääntyneet, vanhustyöntekijät, hyvinvointialan yrittäjät) mukaan vuoropuheluun, jotta sivujen rakenne ja sisältö saatiin käyttäjäystävälliseksi. Jokainen voi käydä itse tutustumassa kuinka tässä työssä on onnistuttu. Yhteinen, hyvin suunniteltu ja asiakaslähtöisesti toteutettu tietokanava mahdollistaa palveluneuvonnan ja ohjauksen tehostamisen. Palvelupolun rakenne tekee kunkin alueen palvelurakenteen näkyväksi niin eri alojen ammattilaisille kuin asiakkaillekin. Palvelupolku-kokonaisuus palvelee palveluneuvontaa eri tasoilla aina asiakastyötä tekevistä kotihoidon työtekijöistä mahdolliseen laajemman alueen neuvontaan. Palvelupolku yhdistää palveluiden ja tiedon tuottajat (kunnat, yrittäjät ja yhdistykset) ja palveluiden ja tiedon tarvitsijat. Sivusto tekee tiedon ja palveluiden saatavuuden helpoksi asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Tällöin esim. eri paikkakunnilla asuvat omaiset löytävät saman portin takaa tiedot myös toisen alueen palveluista, ja pystyvät näin järjestämään niitä helpommin omaiselleen. Laajan verkostoitumisen takia sekä asiantuntijoiden että eri käyttäjäryhmien välillä on saatu koottua tietoa ja osaamista sekä sisällön että teknisten ratkaisujen suhteen. Se mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämistyön. Hankkeen sosiaaliset vaikutukset liittyvät vanhustyön toimijoiden ja asiakkaiden tasa-arvoisuuden toteutumiseen riippumatta paikkakunnasta. Tasa-arvon toteutuminen on varmistettu siten, että eri alueilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen. Esimerkiksi verkkopalvelu on rakennettu siten, että se hyödyttää niin pientä kuntaa ja kuntalaista kuin suurtakin kaupunkia ja seniori-infojen malli on kuntien omasta alustaratkaisuista riippumaton. Palvelupolku-kokonaisuus on käyttäjäystävällinen. Verkkopalvelun mahdollinen sosiaalinen vaikutus liittyy siihen, että se korvaa jotakin muuta kunnan palvelua. On kuitenkin otettava huomioon SeniorHaavi 2 -hankkeen lyhyt toteutusaika, 6kk etenkin heinäkuussa kuntasektorin toimijat olivat ansaitulla lomalla. Kaikkiaan toimijoiden sitouttaminen eri alueilla vaatii ennakoitua enemmän työtä ja aikaa. Myös kunnallinen päätöksentekojärjestelmä on hidas. Kuitenkin sitouttaminen on 15

16 tehtävä, jotta hankkeen tavoitteet saadaan toteutettua. Jotta kaikki seitsemän maakunnan kunnat saisit seniori-infonsa, tarvitaan jatkohanke. Halukkaita kuntia on jo lähes 20. SeniorHaavi-hankkeiden aikana on luotu Palvelupolun jatkuvan ylläpidon turvaamiseksi suunnitelma työn- ja vastuunjaon suhteen. Portaalin jatkokehittämistyöstä käydään edelleen neuvotteluja ja jatkohankevalmisteluja on tehty. Palvelupolku toimii kehittyvänä ja joustavan alustana, joka palvelee jatkuvasti uusien mahdollisuuksien käyttöönottamista ja liittämistä siihen. Hankkeella on selviä tasa-arvoa edistäviä ja tietoyhteiskuntakehitystä eteenpäin vieviä vaikutuksia. Liitteet: Liite 1. Selkokeskuksen ja Kehitysvammaliiton/Papunet verkkopalveluyksikön käytettävyysarviointi Liite 2. Verkkosivuston kehitystyön mallinnus Liite 3. Ohjelmasta rahoitetut hankkeet ja niiden tulokset (IES-raportti) 16

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN PUMPPU-HANKE (A31860) pumppu-hanke.blogspot.com PUMPPU-HANKE KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN Mika Anttila / Innopark Programmes Oy, Pumppu hankkeen koordinaatio Pumppu-hanke Pumppu-hanke on -

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 4.4.2014 Arja Peiponen VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki, Sote, SHK, Etelän palvelualue Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä kehittämisverkostosta

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 1 Hankealue kartalla, mukana 64 kuntaa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 2 Vanhus-Kaste I Hankkeen osa-alueet Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä Mahdollisen käytännön läheisiä esimerkkejä siitä, miten valolaadulla (värilämpötila ja spektri) voidaan ohjata ihmisten vireys- ja lepotilaa sekä lisätä mielialan virkeyttä? Voidaanko valon laadulla merkittävästi

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma 17.11.2016 Isosti ja kovaa liikuntaseminaari Päivi Virtanen Liikkuminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry 13.10.2015 virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille Hankeaika: 1.9.2014 31.8.2017 Rahoitus: Saatu rahoitus 587

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään + viimeinen hankehaku

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään + viimeinen hankehaku Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011-2014 Missä mennään + viimeinen hankehaku Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Yhteensä 16 milj. Ohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke 7.9.2016 Jyrki Koskinen jyrki.koskinen@coss.fi 2016 COSS Sisältö Tausta ja tavoite Datasta oivalluksia ja bisnestä, innovaatioalustan konsepti

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot