Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1

2 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni Sihvonen, Maarit Hiltunen-Toura, Kai Kortelainen ja Erja Koskimäki. Taloushallinnon vastaava: Anu Olkkonen ja Ossi Korhonen. Yhteenvetotiedot Hankkeen nimi: SeniorHaavi 2 Hankekoodi: Fimos Päätoteuttaja: Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen sosiaalialialan osaamiskeskus SOCOM Oy Yhteistyökumppanit: Hankkeen pääyhteistyötahoina toimivat Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Etelä- Karjalan kunnat. Lisäksi SeniorHaavi 1:n aikaiset Stakes, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ICT-Turku Oy, Lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologian osaamiskeskus Culminatum Ldt Oy, Elias.fi (kehittäjäverkkona Helsingin yliopisto, verohallinto, Helsinki, Espoo ja Vantaa), Helsingin yliopiston tutkimus ja koulutuskeskus Palmenian Imatran yksikkö (Ikäihmisten yliopisto),, Etelä-Karjalan, Pohjois- Kymenlaakson ja Hämeenlinnan kunnat ja ammattikorkeakoulut. ja Teso Ry (Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry) ovat edelleen yhteistyössä mukana. SeniorHaavi 2 -hanke koskee koko Etelä-Suomen liittouman aluetta. Yhteistyökumppaneiden määrä on mittava ja kontakteja, apua ja yhteistyötä on tehty äärimmäisen laajalla rintamalla. Kohdealueet: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä- Karjala. Hankkeen kesto: Kokonaiskustannukset: Budjetti ja toteutuneet kustannukset ,74 Kokonaisrahoituksen toteuma: Kokonaiskustannukset ovat yhteensä ,74 Rahoitusjakauma on seuraava: EAKR ,09 Valtion rahoitus ,44 Kuntarahoitus Rahasuoritus hankkeelle ,22 Laskennallinen rahoitus 3 825,00 Luontoissuoritukset 7 750,00 Hankkeen tavoite ja kohderyhmät: SeniorHaavi 1 -hankkeessa koottiin Etelä-Suomen alueen kattava ikäihmisille ja heidän omaisilleen suunnattu palveluportaali yhteistyössä kuntien, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. SeniorHaavi 2 hankkeen tavoitteena on monistaa, jatkokehittää ja markkinoida koko Etelä- Suomen maakuntien liittouman alueella SeniorHaavi 1 hankkeen rakentamaa Palvelupolku-portaalipalvelua ja alueellisia seniori-infosivuja sekä siihen kiinteästi liittyvää Hyvinvointiasema palvelumallia. SeniorHaavi 2 hankeen viestinnän tavoitteena on jatkaa SeniorHaavi 1 hankkeessa toteutettua viestintämallia. Siinä viestinnän sekä verkostoitumisen elementtien kautta tuodaan InnoELLI Senior ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 uudet toiminta- ja palvelumallit sekä muu aikaansaatu kehitystyö kaikkien sidosryhmien ja suuren yleisön tietoisuuteen. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ja tulokset: Palvelupolku-kokonaisuuden sisältöä kehitettiin, mm. Hyvinvointiyrittäjyys-osio kasvoi huomattavasti. Verkkosivuston vuorovaikutteinen kehitystyö mallinnettiin spiraalimallin mukaisesti. Selkokeskus ja Kehitysvammaliiton/Papunet-verkkopalveluyksikkö tekivät senioriinfosivuista käytettävyysarvioinnin. Raportin pohjalta seniori-infosivujen sisältöä ja rakennetta muokattiin. 2

3 Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmän johdolla uudistettiin palveluneuvontapisteiden käytössä olevia lomakkeita. Ne otetaan käyttöön Etelä-Karjalan 12 kunnassa syksyllä SeniorHaavi 2 hankkeella ja KOTIIN-hankkeella oli messuosasto Tampereella Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumitapahtumassa sekä TerveSos messuilla Jyväskylässä Heinäkuussa valmistui InnoELLI Senior ohjelman tuloksista kertovat 20-sivuinen julkaisu. Tarkoituksena on, että alan toimijat voivat hyödyntää raportin sisältöä miettiessään millaiset sovellukset ja palvelumallit hyödyntäisivät heidän oman alueensa ikääntyneiden palvelukentässä apua tarvitsevien tai sitä antavien arkea. Raporttia jaettiin mm. Etelä-Suomen maakuntaliitoille sidosryhmäjakoon ja SeniorHaavin toimesta kaikille Etelä-Suomen kuntien vanhuspalvelujohtajille. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin kanssa on käyty neuvotteluja palveluohjauksen tulevaisuudesta Suomessa ja seniori-infojen jalkauttamistoimenpiteistä. Lähes 20 kuntaa on osoittanut kiinnostuksensa koota kuntansa seniori-infosivut kehitetyn mallin mukaisesti. Kiinnostusta myös mallin jatkokehittämiseen vammaispuolen palveluohjauksen käyttöön on keskusteltu. 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen tausta 2. Hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet sekä hankkeen tulokset 3. Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden analyysi erityisesti innovatiivisuuden näkökulmasta 4. Hankkeen toiminnot Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut Seniori-infosivujen esittely ja markkinointi Etelä-Karjalan kunnissa Työryhmät ja tutustumiskäynnit Viestintä Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Tärkeimmät toimenpiteet ajalla Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset 5. Hankkeen toteuttajat ja toteutunut tehtävänjako 6. Hankkeen kustannusarvion toteuma suhteessa suunnitelmaan 7. Hankkeen rahoitus 8. Hankkeen hallinto ja talous 9. Hankkeen tiedotus Mediayhteydet Sisäinen tiedotus Uutistiedotteet, esittelytilaisuudet ja tukimateriaalit 10. Arvio hankkeen vaikutuksista Etelä-Suomessa 4

5 1. Hankkeen tausta SeniorHaavi 1-hankkeen toteutus aloitettiin tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto on murroksessa koko EU:n alueella. Suomessa väestö ikääntyi nopeimmin koko Euroopassa. Väestön ikääntyminen ja paineet supistaa julkisia menoja vaativat palvelujen uudelleenorganisointia ja teknologian mahdollisuuksien täysmääräistä käyttöönottoa. Edelleenkin voimakkaan kehittämisen kohteena oli vanhustenhuolto, jossa painopistettä pyrittiin siirtämään palvelujen tarvetta ehkäisevän toiminnan tehostamiseen ja itsenäisen selviytymisen ja kotona asumisen tukemisen suuntaan. InnoELLI Senior hankkeen SeniorHaavi 2 vastasi toimintaympäristön muutoksen luomiin ajankohtaisiin haasteisiin, jotka eivät ole muutamassa vuodessa muuttuneet. ikääntyvien palvelun tarve lisääntyy palveluohjauksen ja palveluneuvonnan tarve kunnissa kasvaa yhä useampi palvelun tarvitsija tai hänen omaisensa hankkii tarvittavat palvelut yksityisiltä markkinoilta 3. sektorin palvelutarjonta ja erilaiset toimintamahdollisuudet lisääntyvät palveluntuottajien, asiakkaiden ja heidän omaistensa kyky käyttää sähköisiä palveluja on kasvanut nopeammin kuin niiden käyttömahdollisuudet. SeniorHaavi 2:n tavoitteena oli koota tiedotuksen ja yhteistyön avulla hankkeiden tuottamaa uutta kehitystyötä ja yhdistää sitä jo olemassa olevaan. Tavoitteena oli saada InnoELLI Senior ohjelman aikainen, sitä edeltävä ja uusi tieto kasautumaan. Hyvinvointiyrittäjien liittäminen uudella tavalla kuntien palvelutuotantoon oli tärkeää. Hallitusohjelmassakin on otettu kantaa palvelutuotannon muutoksiin. Sen mukaan hallitus edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuotannossa. Yksityisen palvelutuotannon tehokas hyödyntäminen edellyttää selkeitä toimintaperiaatteita, tavoitteita ja vastuita. Palvelumalli suuntasi tätä kehitystä kohti. 2. Hankkeen tavoitteet, osatavoitteet sekä hankkeen tulokset SeniorHaavi 2-hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa ikääntyvien kotona asumisen edellyttämien kotiin tarjottavien palveluiden saatavuuteen, tarjoamiseen ja hankintaan. SeniorHaavi 1 -hankkeessa oli alettu kehittää Palvelumallia, joka koostui palveluneuvonnan ja ohjauksen laaja-alaisesta kehittämisestä ja siihen liittyvien työvälineiden / hyvien käytäntöjen uudenlaisesta hyödyntämisestä. Lähtökohtana palvelumallin luomiselle olivat ikääntyneiden palveluneuvontaa ja ohjausta tekevät neuvontapisteet. SeniorHaavi 1 -hankkeessa oli kehitetty palveluneuvonnan työkaluiksi Palvelupolku-portaalia ja seniori-infosivuja. Rakentamisen näkökulma oli asiakaslähtöisyys sekä toimivat ja esteetön käytettävyys. Tätä varten käyttäjistä, asiantuntijoista ja ikääntyneistä oli koottu testiryhmiä. Rakennusprojessi koostui useista suunnittelu arviointi analysointi vaiheista. Tämä kehitystyö mallinettiin SeniorHaavi 2 hankkeessa muille siirrettävään muotoon. Hyvinvointiasema palvelumallin kehittäminen jäi kesken. Mallia ei päästy laajentamaan seudullisesti toimivaksi, sillä toimijoiden sitouttaminen ja verkkotyökalun rakentaminen ei ollut oli mahdollista tällä aikataululla ja hankkeen resursseilla. Nyt palvelumallia toteuttavat lähinnä Lappeenrannan ja Imatran kaupungit omissa palveluneuvontapisteissään. SeniorHaavi 2 -hankkeen tehtävänä oli välittää tietoa InnoELLI Senior ohjelman eri hankkeiden toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta. Viestinnän tehtävänä oli innostaa Etelä-Suomen maakuntien liittouman kuntia ottamaan käyttöönsä ne hyvät käytännöt, palvelut ja innovaatiot, mitä InnoELLI Senior -ohjelman aikana oli 5

6 saatu aikaan. Hankkeen aikana valmistui InnoELLI Senior ohjelman tuloksista kertova 20-sivuinen raportti. Siinä kerrottiin ohjelman aikana käynnissä olleiden hankkeiden ja osahankkeiden keskeisimmistä tuloksista. SeniorHaavin päätoteuttajana toimi Tietomaakunta ekarjala Oy ja osatoteuttajana oli Kaakkois-Suomen sosiaalialialan osaamiskeskus SOCOM Oy. Hankkeen pääyhteistyötahoina toimivat Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Etelä-Karjalan kunnat. Lisäksi SeniorHaavi 1:n aikaiset Stakes, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ICT- Turku Oy, Lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologian osaamiskeskus Culminatum Ldt Oy, Elias.fi (kehittäjäverkkona Helsingin yliopisto, verohallinto, Helsinki, Espoo ja Vantaa), Helsingin yliopiston tutkimus ja koulutuskeskus Palmenian Imatran yksikkö (Ikäihmisten yliopisto),, Etelä-Karjalan, Pohjois-Kymenlaakson ja Hämeenlinnan kunnat ja ammattikorkeakoulut. ja Teso Ry (Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry) olivat edelleen yhteistyössä mukana. SeniorHaavi 2 -hanke koskee koko Etelä-Suomen liittouman aluetta. Yhteistyökumppaneiden määrä on ollut mittava ja yhteistyötä on tehty äärimmäisen laajalla rintamalla. 3. Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden analyysi erityisesti innovatiivisuuden näkökulmasta InnoELLI Senior ohjelma vastasi vaikeaan haasteeseen, joka koskee koko suomalaista sosiaali- ja terveyssektorin innovaatiotoimintaa. Kysymys on siitä, kuinka uudistukset ja erilaiset innovaatiot saadaan integroitua asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi ja miten uuden palvelukonseptit saadaan osaksi arjen toimintaa. SeniorHaavi onnistui tässä viestintä välitti tietoa kehitetyistä palvelukonsepteista. Ohjelman hankkeet ja niiden osahankkeet tukivat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä, teknologian ja innovaatioiden soveltamista ja käyttöönottoa sekä uusien että jo aiemmin kehitettyjen hyvin toimintamallien koordinointia ja levittämistä. Siitä esimerkkinä on SeniorHaavi 2:sen oma innovaatio Palvelupolku-kokonaisuus kuntien senioriinfosivuineen. Tätä kirjoitettaessa yli 20 Etelä-Suomen maakuntien liittouman kuntaa on kiinnostunut rakentamaan seniori-infosivunsa kehitetyn mallin mukaisesti. Jatkotoimenpiteistä keskustellaan parasta aikaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Palvelupolku-kokonaisuuden rakentamisessa uutta oli portaalikonseptin luomiseen liittyvä laaja eri toimijatahoja kuuleva esiselvitys-, asiantuntija- ja testiryhmätoiminta. Asiantuntija- ja testiryhmätoiminta on käynyt vuoropuhelua teknisen toteutuksen kanssa. Verkkopalveluiden rakentamisessa on korostunut asiakasnäkökulma. Portaalikokonaisuus teemalla Seniori-infoa kaikille -tyylistä kokonaisuutta ei ole Suomessa aiemmin ollut ja sille oli selkeä tarve. Palvelupolun Seniori-info-osiossa pilotoitiin Etelä-Karjalassa maakuntatasoisesti ja Turussa kaupunkitasoisesti teemasivustoa, joka kokoaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutarjonnan yhdelle sivustolle. Kuntien vanhuspalveluiden johtajat ja palveluneuvojat voivat helposti monistaa mallin mukaan kunnalleen seniori-infosivun työkalukseen. Verkkopalvelujen kehitystyö yhdessä palveluneuvonnan seudullisen toimintamallin kehittämisen kanssa on vastaus kentän tarpeisiin ja se on Paras hankkeen suuntaista kehittämistyötä. SeniorHaavi on valtakunnallisesti viestinyt hankkeissa pilotoiduista teknologiaratkaisuista, palvelumalleista ja toimintatavoista mm. messuilla ja seminaareissa. SeniorHaavi 2:n aikana viestintä on kohdistunut suoraan kuntien ammattilaisille, jotka ovat olleet erittäin kiinnostuneita ohjelmassa pilotoiduista ratkaisuista. 4. Hankkeen toiminnot 4.1 Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut 4.2. Viestintä 6

7 4.3 Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset 4.1 Palvelumalli, Palveluportaali ja seniori-infosivut SeniorHaavi 1 -hankkeessa alettiin kehittää palvelumallia, joka koostuu palveluneuvonnan ja ohjauksen laaja-alaisesta kehittämisestä ja siihen liittyvien työvälineiden/hyvien käytäntöjen uudenlaisesta hyödyntämisestä. a. Palvelupolku portaalin ja seniori-info sivujen kehitystyö: SeniorHaavi 1:ssä kehitettiin palveluneuvonnan työkaluiksi verkkopalveluja: palvelupolku portaali ja alueelliset seniori-infosivut. Palvelupolku portaali kokoaa valtakunnallisen ikääntymiseen liittyvän tiedon yhteen paikkaan. Pääsisäänkäyntisivu jakaantuu viiteen osaan: Seniori-info sivut, tietokanava, hyvinvointi ja terveys, ammattilaisten osio sekä vanhustyön keskusliiton uutisia. Seniori-infosivut kokoavat kunnittain/seuduittain/maakunnittain julkisen, yksityisen ja 3. sektorin tuottamat palvelut. Palvelupolku portaalin sivut ovat käytettävissä osoitteessa ja Etelä-Karjalan seniori-info sivut löytyvät osoitteesta SeniorHaavi 2 hankkeessa Seniofi-infosivujen sisällön ja rakenteen arviointi tehtiin Selkokeskuksessa ja Kehitysvammaliiton/Papunet-verkkopalveluyksikkssä. Saadun palautteen perusteella sivuja jatkokehitettiin. Loppuraportin liitteenä nro 1 on Selkokeskuksen ja Papunetin raportti. Päivitysvastuu Seniori-infosivuista siirtyy kunnille, ja siellä kunnissa nimetyille yhteyshenkilöille, SeniorHaavi 2 -hankkeen loputtua alkaen. Yhteyshenkilöitä on koulutettu Ekspera käyttöjärjestelmän käytössä, jotta he pystyvät päivityksestä huolehtimaan. Koulutus on toteutettu osin SeniorHaavi 1 -hankkeessa. SeniorHaavi 2 hankkeessa koulutus on suunnattu lähinnä Länsi-Saimaan kuntiin (Suomenniemi, Savitaipale, Luumäki, Taipalsaari, Lemi ja Ylämaa) ja niille henkilöille, jotka ovat vielä kokeneet epävarmuutta päivityksen suhteen. Kuntien yhteyshenkilöt päivittävät jatkossa tietoja kukin oman kuntansa Seniori-infosivuille. Tämän lisäksi Imatran ja Lappeenrannan palveluneuvontapisteiden palveluohjaajat päivittävät yksityisten yrittäjien tietojen muutokset sivuille. Etelä-Karjalan kunnilla on palvelusopimus Tietomaakunta ekarjala Oy:n kanssa, joka mahdollistaa seniori-info sivujen Helpdeskin eli teknisiin asioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa kuntien yhteyshenkilöille tarpeen mukaan. Seniori-info sivujen käytön seurantaa varten kuntien yhteyshenkilöt ja palveluneuvontapisteiden palveluohjaajat saavat kuukausittain käyttöönsä raportin sivujen kävijämääristä. Etelä-Karjalan Seniori-infosivuihin suurin päivitystarve aiheutuu Joutsenon ja Lappeenrannan yhdistymisestä vuoden 2009 alussa. Tämä pyritään hoitamaan Lappeenrannan kaupungin vanhuspalveluiden, Socomin ja Tietomaakunta ekarjalan kanssa yhteistyössä vuoden 2009 keväällä. b. Verkkosivuston vuorovaikutteisen kehitystyön mallintaminen: Seniorhaavi 1 ja 2 hankkeissa käytettyä verkkosivuston vuorovaikutteinen kehittämismalli kuvattiin SeniorHaavi 2 -hankkeessa QPR Process Guide ohjelmalla spiraalimalliksi. Spiraalimallissa tuote rakennetaan vaiheittain. Malli jaetaan tehtäväalueisiin, jotka kertovat projektin työvaiheet. Käytetyssä mallissa vaiheita on viisi ja ne toistuvat spiraalina: 1. Määrittely. Asiakkaan vaatimukset. Mitä tuotteelta halutaan. 2. Suunnittelu. Miten vaatimukset toteutetaan. 3. Toteutus. Toteutetaan tuote. 4. Testaus. Luovutetaan tuote testattavaksi. 5. Asiakkaan palaute. Asiakas kertoo mitä mieltä on tämänhetkisestä tuotteesta. Seuraava iteraatiokierros aloitetaan taas asiakkaan vaatimusten määrittelyllä. 7

8 Spiraalimallia luetaan spiraalin keskipisteestä myötäpäivään edeten. Prosessin viimeisenä kohtana uloimmalla kaarella on sivuston ylläpito ja päivitys joka jatkuu tulevaisuuteen. Loppuraportin liitteenä nro 2 on nettisivujen kehitystyön spiraalimalli. Prosessimalli löytyy InnoELLI Senior ohjelman sivuilta (www.innoellisenior.fi) ja Socomin (www.socom.fi) nettisivulta kohdasta päättyneet hankkeet SeniorHaavi. c. Julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kumppanuuden tiivistäminen: Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmä, jossa oli edustus julkisen, yksityisen ja 3. sektorin alueellisista toimijoista, on yhdistänyt Imatran ja Lappeenrannan palveluneuvontapisteiden käytössä olevia lomakkeita. Tavoitteena oli rakentaa yksi käyttäjäystävällisempi lomake ja poistaa usean lomakkeen päällekkäisyys. Lomaketta käytetään palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien välisessä yhteistyössä. Valmiit lomakkeet lähetetään aiemman suunnitelman mukaisesti suoraan hyväksyttäväksi ko. kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnille ja ne otetaan käyttöön vuoden 2008 lopussa. Lomakkeet löytyvät Etelä-karjalan seniori-info sivuilta. Julkisen, yksityisen ja 3.sektorin kumppanuutta on lähdetty rakentamaan IsoApu palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien yhteistyötilaisuuksissa Lappeenrannassa ja Imatralla. Näistä tilaisuuksista ollaan luomassa jatkuva käytäntö, jonka tavoitteena on yhteisen keskustelun lisääminen eri sektoreiden välillä ja yhteisten käytäntöjen luominen palveluneuvontapisteiden ja yrittäjien välillä Seniori-infosivujen esittely ja markkinointi Etelä-Karjalan kunnissa Seniori-infosivuja on käyty esittelemässä vanhusneuvostoille ja kuntien vanhustyöntyöntekijöille Joutsenossa, Ruokolahdella, Parikkalassa, Lemillä, Imatralla, Ylämaalla ja Luumäellä. Esittelyihin osallistuneiden määrä per kerta on ollut noin henkilöä. Markkinoinnin tueksi tehtiin käyntikortti seniori-info sivuilsta. Kortista käy ilmi sivujen nettiosoite ja sisältö. Lisäksi seniori-info sivuista painatettiin juliste. Jokaiselle kunnalle on markkinointitilaisuuksien yhteydessä luovutettu julisteita ja käyntikortteja. Sivujen esittelyä varten on rakennettu PowerPoint-esitys, jossa kerrotaan tiivistetysti tietoa sivuista ja niiden sisällöstä. Esittelytilaisuuksista saatu palaute on ollut myönteistä. Ikääntyvät kokivat hyvänä, että heille suunnatut palvelut ja tuet on koottu samaan paikkaan helposti saataville. Monilla ikääntyvillä ei ole tietokonetta, mutta sivujen esittely herätti ajatuksia oman koneen hankkimisesta. Monet ikääntyvät ilmaisivat halukkuutensa osallistua koulutuksiin, missä opastetaan tietokoneen käyttöä ja näin he pääsisivät itsenäisesti tutustumaan Seniori-infosivuihin. Vanhustyöntekijät kokivat sivut monipuoliseksi, mielenkiintoisiksi ja selkeiksi. Monet heistä ovat todenneet, että pystyvät hyödyntämään sivuja hyvin työssään tiedon hankinnassa sekä etsimisessä. He ovat myös katsoneet ajankohtaiseksi sen, että seniori-ikäisille tulisi järjestää tietokoneen käyttömahdollisuutta paikkoihin, missä ikääntyvät kokoontuvat säännöllisesti. Seniori-info sivujen julisteet ja käyntikortit toimivat jatkossa markkinointimateriaalina. Julisteet ovat kunnissa ja palveluneuvontapisteissä näkyvillä. Käyntikortteja voidaan jakaa henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa seniori-info sivuilta. Jokaiselle kunnalle lähetetään vielä pdf-muodossa kuvat julisteista ja käyntikorteista, joten kunnat voivat omatoimisesti painattaa lisää käyttöönsä materiaalia tulevaisuudessa. Kunnat ja muut yhteistyötahot ovat lupautuneet jatkossa markkinoimaan Seniori-infosivuja Työryhmät ja tutustumiskäynnit: Etelä-Karjalan asiantuntijaryhmä on kokoontunut , , , ja Asiantuntijaryhmässä on edustajia viidestä kunnasta (Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Rautjärvi ja Ruokolahti), yrittäjäedustajia ja 3. sektorin edustajia. 8

9 Tutustumismatka Kotitori-hankeeseen Tampereelle Tekesin FinnWell ohjelmaan kuuluvassa Kotitori-hankkeessa kehitetään uutta asiakaslähtöistä toimintamallia tukemaan kotihoitoa ja ikäihmisten kotona asumista. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa Tampereen kaupungille keskittynyt tilaaja-tuottaja mallin sovellus ikääntyvien kotona asumista tukeviin palveluihin. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut , ja viimeinen kokoontuminen pidetään Hankkeen projektiryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Projektiryhmään kuuluivat Maarit Hiltunen-Toura, Heli Pajuvirta, Erja Koskimäki, Anu Olkkonen ja Kai Kortelainen. Projektiryhmässä on käsitelty hankkeen etenemistä. 4.2 Viestintä SeniorHaavi 2 -hankkeen tarkoitus oli edelleen välittää oikea ja ajantasainen kuva InnoELLI Senior ohjelman tuloksista oikeille kohderyhmille, oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja oikeaa välinettä käyttäen. Tämä tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeiden toteuttajien kanssa sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä sekä muulla markkinointiviestinnällä. Tärkeimpiä kohderyhmiä olivat alan ammattilaiset, media, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja suuri yleisö. Yhteistyöverkostona viestinnässä käytettiin jo olemassa olevia sosiaalialan osaamiskeskusten ja amkverkostojen, kuntien, aluekeskusohjelmien ja muiden toimijoiden kanavia Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Sisäisellä viestinnällä edesautettiin sisäistä tiedonvälitystä ja ekstranet oli TL 1:n hankkeiden käytössä niin kauan kuin oli tarpeellista. Ekstranetin käyttö nopeutti tiedonkulkua. Laajempi hankkeen perustietopankki löytyi hankkeen kaikille avoimilta nettisivuilta, joita SeniorHaavi 2 hanke ylläpiti. Ulkoisella viestinnällä hoidettiin informointia eli välitettiin tiedotteita, annettiin juttuvinkkejä ja kerrottiin uutisia. Tietoa välitettiin www-sivuilla, lehdistötiedotteilla, lehdistötilaisuuksissa ja erilaisissa yhteistyöryhmien tilaisuuksissa. Ohjelman hankkeiden päätyttyä laaditiin laajempi 20-sivuinen raportti hankkeiden tuloksista. Raporttia jaettiin kohderyhmille. Markkinointiviestinnällä SeniorHaavi 2 hanke pyrki mainospainotteisemmin kertomaan hankkeesta. Markkinointiviestintää toteutettiin pääasiassa pr- ja suhdetoiminnalla. Esittelevään toimintaan käytettiin jo olemassa olevaa materiaalia (esitteet, julisteet ja Roll-Upit). Toteutus Ohjelman valtakunnallisesta viestinnästä vastasi Tietomaakunta ekarjala Oy yhdessä ohjelman hallinnoijan ja ohjausryhmän kanssa. Toimenpiteitä toteutti ja koordinoi viestintäpäällikkö yhdessä ohjelmakoordinaattorin ja projektikoordinaattorin kanssa. Visuaalinen ilme SeniorHaavi 2 käytti jo luotua InnoELLI Senior ohjelman ilmettä viestinnässä Tärkeimmät toimenpiteet ajalla AMK-oppilastyönä on videoitu hankkeiden pilotteja (9 kpl). Ne ovat nähtävissä ohjelman nettisivuilla. Sisäinen viestintä: Yhteiset dokumentit, kuvat ja logot löytyvät intrasta. 9

10 Osallistuminen Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumiin Tampereella (IES-osasto. Roll-Up ja esitteet osastolla) Osallistuminen Terve-Sos päiville Jyväskylässä (Roll-Up ja esitteet osastolla). InnoELLI Senior ohjelmaa ja sen hankkeita on esitelty ja esitteitä jaettu 39 eri tapaamisessa ja kokouksessa Etelä-Suomen maakuntien liittouman alueella. Ohjelman yhteisiä julkaisuja on jaettu eri tahoille tuhansia kappaleita. Ohjelman internet-sivuille tehdyt jutut KOSKETTAVAA KOMMUNIKOINTIA seminaari 4.4. Hämennelinnassa ( ) Turun seniori-info valmistui ( ) Monikulttuurista hyvinvointia vanhustyöhön julkaisu valmistunut ( ) Palvelupolku.fi ja Etelä-Karjalan kuntien Seniori-infosivut on avattu ( ) Palvelupolku.fi kokonaisuus tarjoaa seniori-infoa kaikille ( ) InnoELLI Senior ohjelma esillä eri foorumeille ( ) KOTIIN hankkeen loppuseminaari Espoossa ( ) KOTIIN hankkeessa on kehitetty virtuaalisia hyvinvointipalveluja ikääntyville ( ) Raportti InnoELLI Senior ohjelman tuloksista julkaistu ( ) Etelä-Suomen maakuntien liittouman InnoELLI Senior ohjelma päättynyt Kunnat onnistuivat palvelumallien ja teknologian yhteensovittamisessa ikääntyneiden palveluissa ( ) Julkaisujen jakelu (painatettu/tulostettu tarpeen mukaan): Uutistiedotetta 1/2007 on jaettu Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 20 kpl TerveSos messuilla , 35 kpl Uutistiedotetta 2/2007 on jaettu Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 20 kpl TerveSos messuilla , 35 kpl Uutistiedotetta 1/2008 on jaettu kaikille sidosryhmille ja medialle sähköisesti. Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella , 80 kpl Valtakunnalliset kotihoitopäivät , 100 kpl TerveSos messuilla , 200 kpl Turun kaupunki, 30 kpl Toimitettu loppuraportin mukana Etelä-Suomen maakuntien vanhustyönjohtajille yhteensä 50 kpl InnoELLI Senior ohjelman loppuraporttia on toimitettu Stakesiin toimitettu 20 kpl Lappeenranta Seminaarissa jaettu 30 kpl Turun kaupunki 20 kpl Etelä-Suomen maakuntien vanhustyön johtajille yhteensä 300 kpl 10

11 Kaikkiin Etelä-Suomen maakuntien liittoihin, yhteensä 1150 kpl Kaikille InnoELLI Senior ohjelman hankkeille yhteensä 300 kpl 4.3 Seminaarit, infotilaisuudet ja tapaamiset Hankkeen aikana käydään ainakin yhdessä isossa alan messutapahtumassa (TerveSos toukokuussa 2008) kertomassa ohjelman tuloksista. Toteuma Osallistuttu (IES-osasto ja Roll-Up) Terveys ja hoiva teknologia ja palvelufoorumi tapahtumassa Tampereella Osallistuttu TerveSos messuille Jyväskylässä IES-osasto ja Roll-Up 5. Hankkeen toteuttajat ja toteutunut tehtävänjako Tietomaakunta ekarjala Oy vastasi rahoittajalle hankekokonaisuudesta, valtakunnallisesta viestinnästä, Palvelupolku-kokonaisuuden markkinoinnista sekä Palvelupolku portaalin ja alueellisten seniori-info sivujen teknisestä kehitystyöstä. Päätoteuttaja tarjosi hankkeelle viestintäpäällikön (Heli Pajuvirta), projektikoordinaattorin (Anu Olkkonen) ja teknisen suunnittelijan työpanoksen (0,25 3 kk) (Toni Sihvonen). Projektikoordinaattorin tehtäviin kuului maksatushakemuksen ja toteumaraportin kokoaminen, kokousjärjestelyt, ostopalvelujen kilpailuttaminen, messut sekä avustaminen viestinnässä ja seniori-infosivujen käytön opastamisessa ja juurruttamisessa. Viestintäpäällikkö toteutti ja koordinoi hankkeen viestintää yhdessä projektikoordinaattorin ja ohjausryhmän kanssa ja vastasi kokonaisuuden markkinoinnista ja jalkauttamisesta valtakunnan tasolle. Tekninen suunnittelija teki 0,25 prosenttia työajastaan hankkeelle. Hän vastasi Palvelupolku portaalin ja alueellisten seniori-info sivujen teknisestä kehitystyöstä. Socom vastasi palvelumallin kehitystyöstä, Palvelupolku-portaalin ja seniori-infosivujen sisällöllisestä kehitystyöstä, verkkosivujen kehitystyön vuorovaikutteisesta kehitysprosessin mallinnuksesta ja sen raportoinnista sekä Socomin osuuden taloushallinnosta. Socom tarjosi hankkeelle projektikoordinaattorin (Erja Koskimäki, 62,75% työpanos), joka vastasi Palvelumallin kehitystyöstä sekä Palvelupolku portaalin ja seniori-infosivujen sisällöllisestä kehittämisestä. Projektisuunnittelija (Kai Kortelainen, 0,25% työpanos) vastasi verkkosivujen kehitystyön vuorovaikutteisesta kehitysprosessin mallinnuksesta sekä osallistui verkkopalvelujen sisällölliseen kehitystyöhön ja raportointiin. 6. Hankkeen kustannusarvion toteuma suhteessa suunnitelmaan Hankkeen toteutuneet kustannukset. Kustannuserittelyssä näkyy kustannusarvio, Raportointikauden kuluina näkyy kustannukset ajalta Aikaisemmat erät ovat ajalta

12 Etelä-Suomen InnoELLI-Senior -ohjelma Maksatushakemuksen päiväys Maksatuksen kustannuserittely (koonti) välimaksatus nro loppumaksatus X Hanke SeniorHaavi 2 Päätoteuttaja Kirjanpitäjä Outi Jäppinen Tietomaakunta ekarjala Oy Menot kustannuslajeittain Tilinumerot kirjapidossa tai muu selite. Tarvittaessa viittaus liitteeseen A. Kustannusarvio B. Raportointikauden kulut C. Aikaisemmat erät yht. Erotus +/- A-(B+C) Tässä tiedot annetaan kokonaissummina (euroina ja sentteinä)) osahankkeittain: kustakin hankkeelle avatusta kustannuspaikasta on erillinen selvitys liitteen 3A mukaisesti Toimisto- ja vuokrakulut 4 620, , , ,00 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy 7230, 8500, , , ,62 Osatoteuttaja, Socom 7234, 7230, 7664, 7714, 7740, 7700, 7364/7394, 8620, 8504, 8534, 8544, 8644, ,00 134,36 426,26 439,38 0,00 Palkka- ja henkilöstökulut , , , , , 5300, 6130, 6170, Päätoteuttaja, Tietomaakunta 6300, 6400, 6410, 6430 ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 5000, 5320, 6130, 6300, 6400/ 6410, , , , , , , ,54-305,55 Matkakulut 7 168, , , ,42 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy 7800, 7810, 7820, 7870, , , , ,26 Osatoteuttaja, Socom 7802, 7822/7854, 7874, ,00 246,18 479, ,16 Ostopalvelut , , , ,44 12

13 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 7110, 8050, 8150, 8170, 8390, 8620, , , , , , 8434, 4494, 8390, , ,12 650, ,12 Koneet ja laitteet 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 1 440, ,19 176,66-507,85 Päätoteuttaja, Tietomaakunta ekarjala Oy Osatoteuttaja, Socom 7660,8380, , ,32 0,00-512, ,8654, ,00 418,87 176,66 4,47 0,00 Laskennalliset erät 3 825, , ,94 0,00 työkulut 0,00 0, ,94 0,00 muut laskennalliset 0,00 0,00 0,00 0,00 Luontoissuoritukset, muut 7 750, , ,50 0,00 talkootyö 0,00 0, ,50 0,00 muut vastikkeettomat 0,00 0,00 BRUTTOMENOT , , ,17 478,80 0,00 Tulot ja muut vähentävät erät 0,00 0,00 0,00 0,00 myyntitulot 0,00 muut tulot 0,00 muut vähentävät erät 0,00 NETTOMENOT , , ,17 Lisätiedot 13

14 Osatoteuttaja, Socom Nettomenot yhteensä ,74 Voidaan todeta, että rahoitus on käytetty varsin hyvin, koska käyttämättä jäi ainoastaan 478,26. Toimisto- ja vuokrakuluista, matkakuluista ja ostopalveluista (Tietomaakunnan osalta) jäi ylijäämää. Sitä vastoin palkka- ja henkilöstökuluissa budjetti ylittyi. 7. Hankkeen rahoitus EAKR ,09 Valtion rahoitus ,44 Kuntarahoitus Rahasuoritus hankkeelle ,22 Laskennallinen rahoitus 3 825,00 Luontoissuoritukset 7 750,00 8. Hankkeen hallinto ja talous Hankkeen hallinnoinnista vastasi Tietomaakunta ekarjala Oy, joka huolehti mm. ohjausryhmätyöskentelystä, maksatushakemusten laatimisesta ja kilpailuttamisesta. Päätoteuttaja teki sopimuksen osatoteuttajan, Socomin kanssa Kuntarahoitus on saatu Etelä-Suomen maakuntien liittoumalta ja Etelä-Karjalan kunnilta. 9. Hankkeen tiedotus Tiedottamisen tavoitteena oli tiedon levittäminen koko hankkeesta ja sen tuloksista sekä toimijoiden sitouttaminen hankkeeseen. SeniorHaavi-hanke vastasi koko ohjelman valtakunnallisesta viestinnästä. Viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, tiedottamisen sisäiset ja ulkoiset keinot, seuranta sekä vastuuhenkilöt on määritelty hankesuunnitelmassa kohdassa Viestintä. 9.1 Mediayhteydet Ohjelman etenemiseen vaikuttavista päätöksistä, toimenpiteistä ja aikaansaannoksista laadittiin tarvittaessa uutisoiva lehdistötiedote. Tiedotteet lähtivät yli 300 mediaan. Myös suorat kontaktit mediaan 9.2 Sisäinen tiedotus SeniorHaavi 1:n aikana luotu intranet oli edelleen toimijoiden käytössä. 9.3 Uutistiedotteet, esittelytilaisuudet ja tukimateriaalit TL 1:n hankkeiden piloteista oli laadittu kolme Best Practice tyylistä uutistiedotetta, joita jaettiin SeniorHaavi 2:n aikana messuilla ja seminaareissa, koska niissä oli vielä ajankohtaista tietoa piloteista. 20-sivuinen julkaisu 14

15 hankkeen tuloksista ilmestyi heinäkuussa ja sen jako oli elokuussa. Esittelytilaisuuksissa on käytetty SH 1:n aikana luotua esittelymateriaalia, kuten julisteita. 10. Arvio hankkeen vaikutuksista Etelä-Suomessa Viestinnällisesti InnoElli Senior ohjelma ja sen tulokset tunnetaan erittäin hyvin Suomessa. SeniorHaavi 2:n laatima raportti ohjelman tuloksista auttaa alan toimijoita, kun he miettivät millaiset sovellukset ja palvelumallit hyödyntäisivät oman alueen ikääntyneiden palvelukentässä apua tarvitsevien tai sitä antavien arkea. Toimijat ovat verkottuneet se edistää jatkossa yhteistyötä ja yhteisten jatkohankkeiden laatimista isoissa konsortioissa. Tehokkaan viestinnän avulla Etelä-Suomen ikääntyvien palveluihin liittyvien toimijoiden tiedossa on mahdollisuus hyödyntää InnoELLI Senior ohjelman ja SeniorHaavin kehittämistyön tuloksia. Kun InnoELLI Senior ohjelma loppuu, niin Palvelupolku.fi jää. Kun kaikki Etelä-Suomen kuntien seniori-infot ja vanhuspalvelujen sivut löytyvät saman valtakunnallisen tietokanavan, Palvelupolku.fi:n alta. Se kannustaa niitä kuntia, joilla ei vielä ikääntyneiden teemasivustoa ole, sellaisen rakentamaan. Mallia voi ottaa SeniorHaavissa tehdystä työstä. Yhdessä palveluneuvonnan seudullisen kehittämismallin kanssa on saatu aikaan toimiva konsepti, jota kelpaa jalkauttaa muihinkin maakuntiin. Hyvinvointiasema palvelumallin kehitystyö jäi kesken. Etelä-Karjalassa toimivat kaksi palveluneuvontapistettä ja Kymenlaakson yksi palveluneuvontapiste oli tarkoitus laajentaa seudullisesti toimiviksi ja rakentaa siihen yhteinen toimintakonsepti Hyvinvointiasema palvelumalli. Tällainen konsepti tukee Kunta- ja palveluranneuudistuksen vaateita palveluiden saatavuuden parantamisesta sekä julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kumppanuuden rakentamisesta. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ollaan kuitenkin jatkamassa kehitystyötä, mutta rahoitus on vielä auki. Verkkosivuston vuorovaikutteinen kehitystyö mallinnettiin spiraalimallin mukaisesti. Tämä malli on muiden verkkopalveluiden kehittäjien käytettävissä ja hyödynnettävissä omassa kehittämistyössä. Mallissa tärkeää oli ottaa käyttäjät (ikääntyneet, vanhustyöntekijät, hyvinvointialan yrittäjät) mukaan vuoropuheluun, jotta sivujen rakenne ja sisältö saatiin käyttäjäystävälliseksi. Jokainen voi käydä itse tutustumassa kuinka tässä työssä on onnistuttu. Yhteinen, hyvin suunniteltu ja asiakaslähtöisesti toteutettu tietokanava mahdollistaa palveluneuvonnan ja ohjauksen tehostamisen. Palvelupolun rakenne tekee kunkin alueen palvelurakenteen näkyväksi niin eri alojen ammattilaisille kuin asiakkaillekin. Palvelupolku-kokonaisuus palvelee palveluneuvontaa eri tasoilla aina asiakastyötä tekevistä kotihoidon työtekijöistä mahdolliseen laajemman alueen neuvontaan. Palvelupolku yhdistää palveluiden ja tiedon tuottajat (kunnat, yrittäjät ja yhdistykset) ja palveluiden ja tiedon tarvitsijat. Sivusto tekee tiedon ja palveluiden saatavuuden helpoksi asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Tällöin esim. eri paikkakunnilla asuvat omaiset löytävät saman portin takaa tiedot myös toisen alueen palveluista, ja pystyvät näin järjestämään niitä helpommin omaiselleen. Laajan verkostoitumisen takia sekä asiantuntijoiden että eri käyttäjäryhmien välillä on saatu koottua tietoa ja osaamista sekä sisällön että teknisten ratkaisujen suhteen. Se mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämistyön. Hankkeen sosiaaliset vaikutukset liittyvät vanhustyön toimijoiden ja asiakkaiden tasa-arvoisuuden toteutumiseen riippumatta paikkakunnasta. Tasa-arvon toteutuminen on varmistettu siten, että eri alueilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen. Esimerkiksi verkkopalvelu on rakennettu siten, että se hyödyttää niin pientä kuntaa ja kuntalaista kuin suurtakin kaupunkia ja seniori-infojen malli on kuntien omasta alustaratkaisuista riippumaton. Palvelupolku-kokonaisuus on käyttäjäystävällinen. Verkkopalvelun mahdollinen sosiaalinen vaikutus liittyy siihen, että se korvaa jotakin muuta kunnan palvelua. On kuitenkin otettava huomioon SeniorHaavi 2 -hankkeen lyhyt toteutusaika, 6kk etenkin heinäkuussa kuntasektorin toimijat olivat ansaitulla lomalla. Kaikkiaan toimijoiden sitouttaminen eri alueilla vaatii ennakoitua enemmän työtä ja aikaa. Myös kunnallinen päätöksentekojärjestelmä on hidas. Kuitenkin sitouttaminen on 15

16 tehtävä, jotta hankkeen tavoitteet saadaan toteutettua. Jotta kaikki seitsemän maakunnan kunnat saisit seniori-infonsa, tarvitaan jatkohanke. Halukkaita kuntia on jo lähes 20. SeniorHaavi-hankkeiden aikana on luotu Palvelupolun jatkuvan ylläpidon turvaamiseksi suunnitelma työn- ja vastuunjaon suhteen. Portaalin jatkokehittämistyöstä käydään edelleen neuvotteluja ja jatkohankevalmisteluja on tehty. Palvelupolku toimii kehittyvänä ja joustavan alustana, joka palvelee jatkuvasti uusien mahdollisuuksien käyttöönottamista ja liittämistä siihen. Hankkeella on selviä tasa-arvoa edistäviä ja tietoyhteiskuntakehitystä eteenpäin vieviä vaikutuksia. Liitteet: Liite 1. Selkokeskuksen ja Kehitysvammaliiton/Papunet verkkopalveluyksikön käytettävyysarviointi Liite 2. Verkkosivuston kehitystyön mallinnus Liite 3. Ohjelmasta rahoitetut hankkeet ja niiden tulokset (IES-raportti) 16

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN PUMPPU-HANKE (A31860) pumppu-hanke.blogspot.com PUMPPU-HANKE KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN Mika Anttila / Innopark Programmes Oy, Pumppu hankkeen koordinaatio Pumppu-hanke Pumppu-hanke on -

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10. KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Hankkeen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Ikäkaste Äldre-kaste. Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL

Ikäkaste Äldre-kaste. Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL Ikäkaste Äldre-kaste Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL 11.4.2011 Vuokko Lehtimäki, projektijohtaja, Pikassos Oy www.ikakaste.fi Ikäkaste Äldre-kaste

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Palvelutori Päijät-Hämeessä

Palvelutori Päijät-Hämeessä Palvelutori Päijät-Hämeessä Arja-Tuulikki Wilén, HT, Projektipäällikkö Päijät-Hämeen liitto arja-tuulikki.wilen@paijat-hame.fi Terveydenhuollon atk-päivät 25.5.2016 Kansalaisen aktiivinen rooli sote-palvelukentässä

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki 21.10.2014 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa on asukkaita 67 806, joista

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Tampereen PEKKA-hanke

Tampereen PEKKA-hanke Tampereen PEKKA-hanke Yksi Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE KASTE-hankkeista Toimii ajalla 1.11.2011-31.10.2013 Projektipäällikkönä Laura Selin-Hannola Projektisuunnittelijana Wilhelmina Karikko Tavoitteet:

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 24.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin kehittäminen ja käyttöön ottaminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Yhteinen koti maalla hanke. Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä

Yhteinen koti maalla hanke. Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä Yhteinen koti maalla hanke Yhteisöllisen senioriasumisen suunnittelupäivä 1.9.2017 Päivän ohjelma: 9.30 Aamukahvit ja päivän aloitus Jamilahden tervehdys, Jamilahden rehtori Sanna Gango Yhteinen koti maalla

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari 9/2011-2/2014 (Etelä-Suomen EAKR) Asko Kilpeläinen, Saimaan amk 19.11.2013 1 Seminaariohjelma 12.00-12.20 Tervetulosanat ja HEA-hankkeen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa -

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa - Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 - Huomisen logistiikkaa - Yhteistyössä Tausta: Etelä-Suomen EAKRohjelma Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRohjelman

Lisätiedot

Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla

Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla Hannele Niiniö, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely 24.3.2017 Yksityisten palvelujentuottajat Kukoistava kotihoito hankkeen esittely Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus VISIO ja PÄÄTAVOITE Visio Koko Keski-Suomen maakunnassa kotihoidolla

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hanke-esittely Anu Tuovinen, hankekoordinaattori SATAEDU Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 23.-24.11.2011 Tampere Yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot