Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011"

Transkriptio

1 Yritys- maailma Helsinki - Espoo - Vantaa Joulukuu 4/2011 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki konekäyttöisenä Aukipitolaitteet Maalattuna tai kuumasinkittynä Valmistus määrämitoin MIETO, Puh Fax TAKALAITANOSTIMET Dhollandia Finland Oy Jännekuja 6, Vantaa FINLAND Tel , fax

2 2 YRITYSMAAILMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen 1,8 miljardia vuotta vanhaan Olkiluodon kallioon on turvallista. Posivalla on kykyä, asiantuntemusta ja taitoa toteuttaa loppusijoitus niin, ettei siitä koskaan aiheudu ympäristölle tai ihmisille vaaraa, toteaa Posivan viestintäpäällikkö Timo Seppälä. Posiva tulee jättämään loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen vuonna Rakentamislupahakemuksen käsittelyssä Säteilyturvakeskus tarkastelee, onko Posivalla edellytykset rakentaa käyttöturvallinen loppusijoituslaitos. Toisaalta kiinnitetään huomiota siihen, ovatko meidän perustelumme loppusijoituksen turvallisuudesta sellaiset, että voimme osoittaa ettei sijoittamisesta millään aikavälillä aiheudu ympäristöön merkittäviä päästöjä. Lopullisen päätöksen tekee valtioneuvosto. Arvioimme, että viranomaiset käsittelevät lupahakemusta pari vuotta ja loppusijoituslaitoksen rakentaminen voidaan aloittaa Loppusijoitus on tarkoitus aloittaa vuonna Posiva Oy on ydinjätehuollon asiantuntija Posiva jättää käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen 2012 Loppusijoituslaitos koostuu kahdesta osasta: maanpäällisestä kapselointilaitoksesta, jossa käytetty ydinpolttoaine otetaan vastaan, kuivatetaan ja pakataan loppusijoituskapseleihin sekä syvällä kalliossa olevista loppusijoitustiloista. Havainnekuva(Kuvat Posiva Oy) Posiva Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power & Heat Oy:n vuonna 1995 perustama asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, loppusijoitukseen liittyvistä tutkimuksista ja muista toimialaansa kuuluvista asiantuntijatehtävistä. Posiva on ydinsähkön tuotantoketjun loppupään valvoja, joka hoitaa turvallisesti käytetyn polttoaineen loppusijoituksen. TVO:lla ja Fortumilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia ydinjätteiden loppusijoittamisesta Suomessa. Tätä tehtävää hoitamaan Posiva on perustettu. Perusteellisella valmistelulla varmistetaan loppusijoituksen turvallisuus Käytetyllä ydinpolttoaineella tarkoitetaan reaktoreissa käytettäviä metallisia polttoainenippuja.. Niput luovuttavat energiansa keskimäärin neljässä vuodessa, jonka jälkeen niitä jäähdytetään vesialtaassa noin 40 vuotta ja loppusijoitetaan Eurajoen Olkiluodon peruskallioon noin 400 metrin syvyyteen. Loppusijoituksen valmisteluun ja käytännön toteutukseen on varattu reilusti aikaa. Perusteellisella valmistelulla ja toteutuksella varmistetaan loppusijoituksen turvallisuus. Loppusijoituksen valmistelu alkoi jo 1980-luvulla. Vuonna 2000 valittiin loppusijoituspaikaksi Eurajoen Olkiluoto, jossa toimii kaksi TVO:n voimalaitosyksikköä ja kolmas on rakenteilla. Olkiluoto valittiin sijoituspaikaksi perusteellisten paikka- ja kallioperätutkimusten perustella. Olkiluodon kallioperä ja muut olosuhteet täyttävät sijoittamisen tekniset vaatimukset. Olkiluodossa käytetään eniten ydinpolttoainetta Suomessa ja laitokselle on käytettävissä suuri maa-alue. Eurajoen asukkaiden hyväksyntä oli keskeinen tekijä paikan valinnassa. Ilman asukkaiden myönteistä kantaa laitosta ei voida rakentaa, toteaa Timo Seppälä. Viime vuosina keskeinen osa Posivan toimintaa on ollut maanalaisen tutkimustilan ON- KALOn rakentaminen ja siellä tehtävät tutkimukset. Niillä on varmistettu, että kallioperä soveltuu loppusijoitukseen. Toisaalta tutkimuksella määritellään kalliolohkot, joihin loppusijoitustunnelit ja reiät sijoitetaan. Tutkimusprosessin aikana Posiva rakentaa kaksi testitunnelia, joista toinen on jo valmis. Niiden louhinnassa noudatetaan lopullisten loppusijoitustunneleiden mitoitusta ja syvyyttä. Tämä on erittäin tarkkaa työtä, jossa kunkin loppusijoitustunnelin ja kapselireiän sijoituspaikka valitaan ehjään kallioon tarkkojen kriteerien perusteella. Posiva on loppusijoitustekniikan kehittäjä Loppusijoituslaitos koostuu kahdesta osasta: maanpäällisestä kapselointilaitoksesta, jossa käytetty ydinpolttoaine otetaan vastaan, kuivatetaan ja pakataan loppusijoituskapseleihin sekä syvällä kalliossa olevista loppusijoitustiloista. Sen olennainen osa ovat tunnelit, joiden lattiaan porattuihin pystyreikiin kapseloitu käytetty polttoaine sijoitetaan. Posiva on kehittänyt loppusijoituksessa käytettävää tekniikkaa. Polttoaineniput kapseloidaan massiivisiin 20 tonnia painaviin metallisäiliöihin, joiden ulkokuori on viisi senttimetriä paksua kuparia ja sisäosa palografiittivalurautaa. Kapselit suljetaan tiukkojen turvallisuusmääräysten mukaisesti elektronisuihkuhitsauksella. Tarkastuksen jälkeen kapselit siirretään hissikuiluja pitkin 420 metrin syvyyteen loppusijoitettavaksi. Kapseleita ja niille tarkoitettuja reikiä tarvitaan kuuden ydinvoimalaitosyksikön ydinpolttoaineelle noin 4500 kappaletta. Kapseleille rakennetaan tunneleissa mahdollisimman stabiilit olosuhteet. Loppusijoitus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen. Niitä ovat loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio. Vapautumisesteiden avulla varmistetaan, ettei ydinjätettä pääse elolliseen luontoon tai ihmisten ulottuville. Posiva tekee yhteistyötä SKB:n kanssa Posiva on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta ydinjätteiden loppusijoituksessa. ONKALOn kaltaista maanalaista tutkimustilaa loppusijoituspaikalle ei ole aiemmin tehnyt kukaan, joten valmiita malleja ei ole ollut olemassa. Posiva tekee yhteistyötä ruotsalaisen ydinjätteen huoltoyhtiön SKB:n kanssa. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimus- ja kehitystyötä koskevan yhteistyösopimuksen. Yhteistyön avulla yhtiöt voivat tehokkaasti hyödyntää resurssejaan muun muassa kapselointi- ja loppusijoitustekniikan kehittämisessä. Ruotsalaiset ovat loppusijoitustekniikan kehittämisessä pidemmällä kuin Posiva, joten yhteistyö on arvokasta ja hyödyllistä. Suomi ja Ruotsi ovat edelläkävijämaita loppusijoitukseen tähtäävissä valmisteluissa. Yhteistyö tukee Posivan ja SKB:n pyrkimyksiä edetä loppusijoituslaitoksen rakentamiseen, sillä kumpikin yhtiö hyödyntää samaa tekniikkaa loppusijoituksen toteutuksessa. SKB on rakentamassa loppusijoituslaitosta Forsmarkin ydinvoimalaitosten lähelle Östhammarin kuntaan; aika tavalla Olkiluotoa muistuttavaan kallioperään. Yhtiö jätti rakennuslupahakemuksen viime keväänä. Kun kumpikin yhtiö on etenemässä loppusijoituslaitoksen rakentamisvaiheeseen, yhteistyöstä on ollut ja tulee olemaan suurta hyötyä sekä Posivalle että SKB:lle. Viime vuosina keskeinen osa Posivan toimintaa on ollut maanalaisen tutkimustilan ONKALOn rakentaminen ja siellä tehtävät tutkimukset. Eurajoen Olkiluoto valittiin sijoituspaikaksi perusteellisten paikka- ja kallioperätutkimusten perustella. Posiva tulee jättämään loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen vuonna 2012.

3 YRITYSMAAILMA 3 Sähköisiin laskuihin siirtyminen takkuilee pk-yrityksissä Suomen Taloushallintoliiton mukaan sähköisiin laskuihin siirtyminen etenee vauhdikkaasti isoissa yrityksissä. Sen sijaan pienet ja keskisuuret yritykset ovat kokeneet verkkolaskutukseen siirtymisen hankalaksi ja joskus myös kalliiksi ratkaisuksi. Taloushallintoliiton toimitusjohtajan Juha Ahvenniemen mielestä pk-yrityksen näkökulmasta ongelmia on erityisesti verkkolaskuohjelmien ja operaattoreiden palveluiden yhteensovittamisessa. Sähköisten palvelujen tarjonnassa unohdetaan valitettavan usein, että tilitoimisto toimii yrittäjän kumppanina ja talousosastona. Tästä yhteistyöstä kertoo parhaiten se, että yhdeksän pkyritystä kymmenestä on ulkoistanut taloushallintonsa tilitoimistolle, Juha Ahvenniemi kertoo. Tilitoimistojen arvion mukaan taloushallinnon ohjelmistoissa on suuria eroja ja saatavat hyödyt tämän vuoksi vaihtelevat. Sähköisten toimintojen hyötyinä ovat säästö, nopeus ja helppo tiedon saatavuus. Selvät edut voivat jäädä vähiin tai kokonaan syntymättä, jos tilitoimiston rooli yrittäjän kumppanina unohdetaan. Sekin pitää muistaa, että ensin yritykset ja lopulta kuluttajat kuitenkin maksavat palvelujen kehittämisen laskun, Ahvenniemi kuittaa. Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) tarjoaa tilitoimistoille ohjeita verkkolaskun käyttöönottoon ja haluaa parantaa pk-yritysten sähköisen laskuttamisen valmiuksia. Liiton tekemän tutkimuksen mukaan 43 % tilitoimistoista tarjosi vuoden 2011 alussa asiakkailleen kattavia verkkolaskupalveluita. Neljännes tilitoimistoista valmistelee kuitenkin palvelun tarjoamista, jonka vuoksi kahden vuoden sisällä verkkolaskupalveluita tarjoaisi Taloushallintoliiton arvion mukaan jo 85 % toimistoista. Suurin syy sähköisen asioinnin kehittämiseen on tilitoimiston pyrkimys tarjota asiakkailleen nykyaikaista palvelua. - Verkkolaskutus on toimiessaan helppo ja paperilaskutusta edullisempi vaihtoehto, mutta pk-yritys, jolla ei ole asiasta osaamista tai osaavaa kumppania, saattaa tehdä valintoja, jotka eivät ole sen talouden hoidon kannalta edullisimpia, Ahvenniemi toteaa. Taloushallintoliiton jäsenyritykset tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin sekä tietotekniikan palveluja erityisesti pkyrityksille. Liittoon kuuluvilla jäsentoimistoilla on lähes asiakasta pk-yrityksistä listayhtiöihin. Lisätietoja: Juha Ahvenniemi, toimitusjohtaja, Suomen Taloushallintoliitto, p Outi Mäkiniemi, viestintäpäällikkö, Suomen Taloushallintoliitto, p Juha Ahvenniemi Talouspalvelu Ebita on uuden ajan tilitoimisto Ebita tuo uudenlaisen näkökulman taloushallintopalveluihin. Liiketoimintaideamme on olla uuden ajan tilitoimisto. Asiakkaat tulevat tulevaisuudessa tarvitsemaan paljon monipuolisempia palveluita kuin he ovat tähän saakka tottuneet tilitoimistoilta saamaan. Vastaamme näihin tarpeisiin ja pidämme huolta, ettei asiakkaiden tarvitse itse pitää huolta siitä, että heidän asiansa tulevat hoidetuksi hyvin: Kehitämme vahvasti Ebitaa taloushallinnon täydeksi palvelutaloksi, toteaa Mia Hailo Talouspalvelu Ebitasta. Osuuskuntaperiaatteella toimiva tilitoimisto Espoossa alkuvuodesta 2010 perustettu Talouspalvelu Ebita lienee ainoa Suomessa osuuskuntaperiaatteella toimiva tilitoimisto. Osuuskunnan perustamiseen vaikuttivat eettiset arvot: kaikki osuuskunnan jäsenet omistavat yrityksestä saman verran ja heillä on tasavertaiset vaikutusmahdollisuudet yrityksen toimintaan. Osuuskunnan jäsenet ovat hyvin sitoutuneita yritykseen, työhön ja sen lopputulokseen. Nykyään osuuskunnassa työskentelee kolme taloushallinnon ammattilaista, jotka ovat aiemmin tehneet pitkän uran suomalaisissa ja kansainvälisissä konserniyrityksissä. Vaikka Ebita on tuore yritys, meillä on paljon kokemusta. Mia Hailo kertoo, että Ebitan toiminta on lähtenyt myönteisesti liikkeelle. Asiakaskunta koostuu erikokoisista ja eri toimialoilla toimivista yrityksistä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että monet asiakkaamme ovat korkeasti koulutettuja yrittäjiä, jotka ovat mielellään hakeutuneet meidän pakeillemme. Asiakaskuntaa on ympäri Suomen ja myös yrityksiä, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä. Toimintamme ei ole fokusoitunut tietyn tyyppisiin yrityksiin koon tai yhtiömuodon perusteella vaan palvelemme hyvin kaikkia asiakkaita toiminimistä konsernitason tilinpäätöksiin. Luotettavuutta, tavoitettavuutta, ammattitaitoa Kun ottaa huomioon, millaista valtaa kirjanpitäjät yritysten taloushallinnossa käyttävät, on mielenkiintoista, että titteliä saa käyttää kuka hyvänsä Asiakkaiden kannalta olisi olennainen seikka, että kirjanpitäjän ammattitaito ja koulutusvaatimukset määriteltäisiin lailla. Samaten kirjanpitäjille olisi syytä säätää juridinen vastuu toiminnastaan, toteaa Mia Hailo Talouspalvelu Ebitasta. lintarkastuspalvelut, yrityskonsultointi, talousneuvonta sekä talousosasto- ja ulkoistamispalvelut. Yritysneuvonnan osuus työssämme on jonkin verran lisääntynyt. Yrittäjät tarvitsevat taloushallinnon asiantuntuja apua esimerkiksi maksuliikenteen järjestämisessä, valuuttakaupoissa, verotuskysymyksissä ja kustannuslaskennassa. Asiakkaat arvostavat taloushallintopalveluissa Ebitan luotettavuutta, hyvää tavoitettavuutta ja ammattimaista otetta. Tiliria Ky Peltokylänraitti 5 Lt Helsinki Puh Home: Henkilökohtainen palvelu on Ebitalle tärkeää: me tunnemme asiakkaamme ja asiakkaat tuntevat meidät. Olemme poikkeuksellisesti päätyneet alalla poikkeukselliseen laskutustapaan. Katsomme, että kirjanpitäjän tuntipalkkaan sisältyy muutakin kuin se, että tuolin ja tietokoneen välissä istuu ihminen. Asiakkaan ei tarvitse pelätä, että jos hän soittaa ja kysyy jotain asiaa, kello pamahtaa heti käyntiin ja lasku seuraa perästä. Peruskirjanpidon kysymyksiä koskeva puhelinneuvonta kuuluu käsityksemme mukaan normaaliin työhön, eikä siitä veloiteta. Asiakkaat ovat ottaneet toimintatapamme positiivisesti vastaan. He ottavat yhteyttä ja elämme heidän kanssaan samassa ajassa. Taloushallinto on ebitalaisille intohimo Taloushallinto on ebitalaisille heti lasten jälkeen suurin rakkautemme. Ollakseen hyvä taloushallinnon ammattilainen ihmisen pitää olla alasta tosissaan kiinnostunut. Työn mielekkyys löytyy vaihtelevista asiakastilanteista, kiinnostavista ja haasteellisista tehtävistä sekä lakien, määräysten ja käytäntöjen jatkuvista muutoksista, joihin pitää olla valmis. Kirjapito on intohimo, toteaa Mia Hailo. Kirjanpitäjän ammattinimike olisi suojattava lailla Mia Hailo kiinnittää huomiota siihen, ettei kirjanpitäjän ammattinimikettä ole Suomessa suojattu. Esimerkiksi isännöitsijän tai asianajan ammattinimikkeet on suojattu. Kun ottaa huomioon, millaista valtaa kirjanpitäjät yritysten taloushallinnossa käyttävät, on mielenkiintoista, että titteliä saa käyttää kuka hyvänsä. Huono kirjanpitäjä voi aiheuttaa yrityksissä hirmuista vahinkoa. Asiakkaiden kannalta olisi olennainen seikka, että kirjanpitäjän ammattitaito ja koulutusvaatimukset määriteltäisiin lailla. Samaten kirjanpitäjille olisi syytä säätää juridinen vastuu toiminnastaan. Ebitan palveluihin kuuluvat mm. kirjanpito- ja maksuliikennepalvelut, palkkahallinto- ja ti- Auktorisoitu tilitoimisto

4 4 YRITYSMAAILMA Tilitoimisto WinWin 20 vuotta Korkeatasoisia liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijapalveluja pk-yrityksille tuottava Tilitoimisto WinWin täytti syyskuussa 20 vuotta. Vuonna 1991 perustettu WinWin on auktorisoitu vuonna 1998 ja sertifioitu vuonna Yrityksellä on toimipaikat Järvenpäässä ja Helsingissä. Helsingin toimipiste perustettiin vuoden 2005 alkupuolella. Vietimme 20-vuotisjuhlapäiväämme Järvenpäässä syyskuun lopussa. Juhlaväen joukossa oli asiakkaita, jotka ovat käyttäneet palvelujamme jo 1990-luvun puolivälistä lähtien, kertoo Mika Rahijärvi WinWin Oy:stä. Tilitoimiston asiakaskuntaan kuuluu pieniä ja keskisuuria yrityksiä eri toimialoilta laidasta laitaan. Asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseudulta. Ostolaskujen sähköisestä kierrätyksestä monia etuja Kaavio ostolaskujen kierrätys (ei kuvatekstiä) taitetaan väliotsikon Ostolaskujen sähköisestä kierrätyksestä monia etuja jälkeisen osion yhteyteen. Panostamme sähköisten palvelujen käyttöön ottoon, ja suosittelemme erityisesti sähköistä ostolaskujen kierrätyspalveluamme, johon olemme laatineet uuden konseptin, Mika Rahijärvi sanoo. WinWin Oy:n ydinpalveluja ovat kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus, ostolaskujen kierrätys, tilinpäätös ja veroilmoituksen tekeminen. Tarjolla on myös isännöintipalvelua sekä erityisosaamista vaativia palveluja, joita ovat esimerkiksi laina-anomukset, rahoituslaskelmat, investointilaskelmat, liiketoimintasuunnitelmat, hinnoittelu- ja kustannuslaskelmat, veroneuvonta ja budjetointi sekä verovastineet ja avustamiset verotarkastuksissa. Asiakkaan taloushallinto hoidetaan tarvittaessa kokonaan sähköisesti, mutta kirjanpitoa tehdään edelleen perinteiseenkin tapaan. Panostamme sähköisten palvelujen käyttöön ottoon, ja suosittelemme erityisesti sähköistä ostolaskujen kierrätyspalveluamme, johon olemme laatineet uuden konseptin, Rahijärvi sanoo. Rahijärvi muistuttaa, että ostolaskujen kierrätyksestä on monenlaisia etuja. Se antaa asiakkaalle aikaa keskittyä omaan liiketoimintaansa, mutta kustannussäästöjä syntyy muutoinkin, sillä esimerkiksi puhelinoperaattorit veloittavat lisämaksun paperilaskusta. Sähköiseen ostolaskujen kierrätyspalvelun myötä tilitoimistoon toimitettavan aineiston määrä vähenee huomattavasti. Asiakas saa ostolaskuista sähköisen arkiston sekä monipuoliset raportit ostoreskontrasta. Etuihin kuuluu sekin, ettei yrittäjän tarvitse katkaista lomaansa ostolaskujen maksamisen vuoksi. Palvelua voi käyttää missä vain ja milloin vain, kun käytettävissä on tietokone tai kännykkä ja nettiyhteys, Rahijärvi lisää. Laaja kokemus, hyvä koulutus laadukas palvelu Tilitoimisto WinWin Oy:llä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisilta toimialoilta. Tilitoimiston johdolla on taloushallinnon ja liikkeenjohdon ylempi korkeakoulututkinto sekä isännöintitutkinto. WinWin Oy:n palveluksessa on useita kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinnon eli KLT-tutkinnon suorittaneita kirjanpidon ammattilaisia. Toimimme yhteistyöverkostossa alan kouluttajien, tilintarkastajien ja järjestöjen kanssa. WinWin Oy on jäsenenä Taloushallintoliitossa, Helsingin Kauppakamarissa, Veronmaksajain keskusliitossa ja Suomen Yrittäjissä, Rahijärvi mainitsee. Ensisijaisena laatutavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua laatukäsikirjaamme noudattaen. HELSINKI - LOHJA Kaikki tilitoimistopalvelut meiltä asiakkaan ehdoilla Kirjanpidot tilinpäätökset verotukseen liittyvät palvelut palkanlaskenta SEPA valmiit sähköiset taloushallinnon palvelut ja ratkaisut Ota yhteyttä! Consista Oy Kasarmikatu Helsinki Puh Fax Lohjan Paritilit Oy Laurinkatu Lohja Puh Fax

5 Uusi toimipaikka Keravan keskustassa MST-Yhtiöt Oy tarjoaa yksilöllisiä kirjanpito- ja toimistopalveluratkaisuja Keravalainen MST-Yhtiöt Oy on vuonna 2003 perustettu yritys, joka tarjoaa yksilöllisiä kirjanpito- ja toimistopalveluja pk-yrityksille. Tilitoimiston palvelukonseptin perustana on yrittäjän arjen ymmärtäminen ja helpottaminen. Palvelupaketti laaditaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjolla on niin perinteistä kuin sähköistäkin palvelua. Meiltä saa apua myös yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, kertoo tilitoimistoyrittäjä Mia Turunen. Kuukausipakettihintoihin sisältyvät aineiston nouto asiakkaalta pääkaupunkiseudulla tai postimaksu muualta, aineiston järjestely, tositteiden kirjaus, alv-laskelma, myynti- ja ostoreskontran seuranta, alv-ilmoitusten lähettäminen verottajalle sopimuksen mukaan sekä tuloslaskelman ja taseen sekä reskontran lähettäminen yrittäjälle. Vaikka palveluasteemme on korkea, hintamme ovat erittäin kilpailukykyisiä, Turunen vakuuttaa. Useimmat ulkoistavat palkanmaksun Asiakkaina on pk-yrityksiä eri toimialoilta laidasta laitaan. Mukaan mahtuu myös asuntoosakeyhtiöitä. Suurin osa asiakaskunnasta on Uudeltamaalta, mutta mukaan mahtuu asiakkaita Lappeenrannasta, Tampereelta, Kuopiosta ja Joensuustakin. Välimatkallahan ei nykyään ole enää merkitystä. Pääosa asiakkaista on ulkoistanut peruskirjanpidon lisäksi palkanmaksun tilitoimiston hoidettavaksi. Vain pari asiakastamme huolehtii itse palkanmaksusta, Turunen mainitsee. Asteri-yritysohjelmat käytössä YRITYSMAAILMA 5 Tilitoimistossa työskennellään Asteri-yritysohjelmilla, joista ovat käytössä mm. kirjanpito, palkanmaksu, laskutus, ostoreskontra ja tuloveroilmoitus. Jos asiakas käyttää jotakin Asteri-yritysohjelmaa, tiedonsiirto käy helposti ohjelmasta toiseen, Turunen toteaa. Toiminnan laajentaminen tavoitteena Mia Turusen lisäksi tilitoimistossa työskentelee toinen kirjanpitäjä. Tavoitteena on saada lisää asiakaskuntaa niin, että toimisto voisi työllistää kolmannenkin henkilön. Tarkoitus on kuitenkin pysyä pienenä, joustavana tilitoimistona, johon on matala kynnys tulla asioimaan, ja jossa saa ihmisläheistä palvelua. Tilitoimisto muutti heinäkuussa 2011 uuteen toimipaikkaan osoitteeseen Santaniitynkatu 7. Tilat ovat toimivat, ja sijainti on hyvä. Tänne on helppo tulla asioimaan, sillä parkkipaikka löytyy aivan läheltä, Turunen sanoo. Olemme kahden naisen yritys Keravalla ja tarjoamme kirjanpitoa edullisesti, sekä ammattitaidolla. Palveluihimme kuuluu aineiston nouto tai vastaavasti lähetystunnuksella lähetys. Mia Turunen Puh KIRJANPITOA AMMATTI- TAIDOLLA JA KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN! Hintoihimme kuuluu aineiston järjestely, tositteiden kirjaus, alvlaskelmat, myynti- ja ostovelkojen seuranta sekä ilmoitusten lähettäminen verottajalle. Emme veloita kopioista, puheluista ym. oheispalveluista, ne kuuluvat hintaan. Satu Jehkonen Puh Käyntiosoite: Santaniitynkatu 7B b-porras, huone 14, Kerava Postiosoite: Lintulammenkatu 5c B 26, Kerava Karviaistie 9, Helsinki Puh. (09) Fax. (09)

6 6 YRITYSMAAILMA Sähköinen taloushallinto helpottaa yrittäjän arkea Sähköisellä taloushallinnolla laskujen käsittelyyn ja tilintarkastukseen kuluu selvästi aiempaa vähemmän aikaa. Kehittyneen teknologian ja alentuneiden kustannusten ansiosta sähköiset palvelut sopivat nykyisin myös pienille yrityksille. Pk-yritysten taloushallintoon erikoistuneet T&H Palvelut Oy sekä sen sisaryritys Karkkilan Laskentaperusta Oy ovat tarjonneet sähköisiä palveluja jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Yhtiöiden toimitusjohtaja Kimmo Kakko toteaa sähköisten palvelujen kysynnän kasvavan kaiken aikaa. Ja siihen on monia hyviä syitä. Laskujen käsittely on nopeampaa ja helpompaa Perinteisesti yrittäjää odottaa usein toimistolla tai kotona vino pino laskuja, joiden parissa kuluu tunti jos toinenkin. Sähköistä laskujen hyväksymisjärjestelmää hyödyntävä yrittäjä kohtaa laskun vasta, kun hän hyväksyy sen verkossa. Sen jälkeen lasku siirtyy odottamaan sovitun ohjeistuksen mukaista maksatusta. Yrittäjältä jää pois laskujen avaaminen, järjestely, maksatus sekä toimitus tilitoimistoon, mikä säästää kuukausittain melkoisesti aikaa. Sähköinen laskujen hyväksymispalvelumme mahdollistaa saapuvien laskujen toimittamisen tilitoimistoon joko paperisina tai verkkolaskuina. Yrittäjä saa välittömästi tiedon uusista laskuista ja voi käsitellä ne haluamanaan ajankohtana. Laskujen käsittely näytöllä on selkeää ja helppoa, Kakko toteaa. Sähköinen taloushallinto vapauttaa yrittäjän myös tilitoimistojen aukioloajoista. Hän voi käydä katsomassa hyväksyttäviä ja hyväksyttyjä laskuja mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin. Ohjelmassamme voi tarkastella jopa kolmen vuoden takaisia laskuja, jos haluaa esimerkiksi palauttaa mieleen, mitä tavarantoimittaja on ennen veloittanut. Aiemmin täytyi odottaa, että tilitoimistossa oli paikalla joku, joka voi etsiä kyseisen laskun. Repsikantie 12 B Kellokoski Puh Ammattitaitoisesti hoidettu taloushallinto Tilitoimisto Lindgren Sähköisten palvelujen kysyntä kasvaa kaiken aikaa, toimitusjohtaja Kimmo Kakko sanoo. Tilintarkastus ja raportointi sujuvat joutuisammin Kun kirjanpito hoidetaan sähköisesti, kaikki tilintarkastuksen edellyttämä materiaali löytyy yhdestä paikasta valmiiksi järjestettynä. Aikaa ja rahaa vievä mappien lähettely jää kokonaan pois. Tilintarkastaja pääsee järjestelmään helposti verkon kautta, mikä nopeuttaa myös hänen työtään. Myös raportoinnin nopeus on tänä päivänä tärkeää. Yritykset haluavat kuukausiraporttinsa mahdollisimman nopeasti. Tähän sähköinen taloushallinto antaa erinomaiset eväät. Nykyään myös pienemmät yritykset osaavat vaatia monipuolisempaa ja selkeämpää raportointia. Raportoinnissa toivotaan myös asiakaslähtöisempää muokattavuutta, Kakko kertoo. Yhä useampi asiakas edellyttää sähköistä laskua Sähköinen laskutus on enenevässä määrin selkeä kilpailutekijä. Tänä päivänä monet yritykset haluavat ostolaskunsa sähköisinä, ja väistämättä loputkin tulevat ennen pitkää päätymään samaan. Asiakaskunnan laajentamista edesauttaa, että pystyy lähettämään laskut asiakkaiden haluamassa muodossa. Sähköinen taloushallinto sopii myös pienille yrityksille T&H Palvelut Oy ja Karkkilan Laskentaperusta Oy ovat tarjonneet sähköisiä palveluja jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Tuolloin niitä hyödynsivät vain suurimmat yritykset, sillä pienille kustannukset olivat liian korkeat. Tänä päivänä pienimmätkin yritykset voivat siirtyä sähköiseen taloushallintoon ilman kalliita investointeja, sillä enää tarvitaan vain nettiyhteys, Kakko toteaa. Osa kustannuksista kompensoituu käsittelykertojen vähenemisellä. Perinteisessä taloushallinnossa laskulle tulee jopa kolme käsittelykertaa, mutta sähköisessä riittää yksi. Yrittäjän kannattaa myös huomioida omissa työtunneissa säästettävä aika kustannuksia laskiessaan. Tilitoimistojen on kehityttävä asiakastarpeiden mukaan Taloushallinnon ulkoistaminen on lisääntynyt jatkuvasti 1990-luvun lopulta lähtien, mikä T&H Palvelut Oy ja Karkkilan Laskentaperusta Oy Nämä neljällä paikkakunnalla toimivat tilitoimistot perustettiin vuonna 1987 palvelemaan erityisesti pk-yrityksiä. Helsingissä sijaitseva T&H Palvelut Oy ja Karkkilassa toimiva Karkkilan Laskentaperusta Oy ovat molemmat Taloushallintoliiton auktorisoituja tilitoimistojäseniä. T & H Palvelut Oy:llä on myös etäpisteet Haapavedellä ja Lempäälässä. Helpottaa yrittäjän arkea T&H Talous ja Hallintopalvelut Oy T&H Palvelut Oy Albertinkatu 27 B 2. krs HELSINKI Puh Karkkilan Laskentaperusta Oy Karkkilan Laskentaperusta Oy Tammelantie KARKKILA Puh luo paineita tilitoimistopalvelujen ja henkilöstön ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi asiakkaat kaipaavat aiempaa monipuolisempaa osaamista. Perinteisen kustannus-, projekti- ja budjettilaskennan lisäksi yritykset toivovat tilitoimistolta asiantuntevaa yritys- ja verosuunnittelukonsultointia. Myös kiinnostus sähköisiä palveluja kohtaan lisääntyy kaiken aikaa. Kakko korostaa kuitenkin, että asiakkaita palvellaan aina heidän tarpeidensa mukaan. Emme tuputa sähköistä taloushallintoa niille, jotka haluavat palvelunsa perinteiseen tapaan. Osaavaa tilitoimistoa kannattaa hyödyntää jo yrityksen alkutaipaleella Tehokkain tapa välttyä mahdollisilta virheratkaisuilta on kääntyä tilitoimiston puoleen jo ennen yrityksen perustamista, mutta käy se toki myöhemminkin. Asiantuntevan toimiston löytää Kakon mukaan parhaiten Taloushallintoliiton nettisivuilta. Taloushallintoliiton jäsenyys sekä tilitoimiston auktorisointi edellyttävät muun muassa, että toimiston vetäjä on suorittanut KLT-tutkinnon. Näin ollen auktorisoidun tilitoimiston asiakas voi olla varma palvelun laadusta. Pitkät asiakassuhteet viestivät tilitoimiston ammattitaidosta Kun kirjanpitäjän ja asiakkaan kemiat kohtaavat, molemmilla osapuolilla on mukavaa. T & H Palvelut Oy:n ja Karkkilan Laskentaperusta Oy:n asiakasvaihtuvuus on kuluneena 25 vuotena ollut vähäistä, mikä viestii hyvästä asiakaspalvelusta ja työn laadusta. Alaa vaivaavasta työvoimapulasta huolimatta olemme onnistuneet värväämään juuri sopivan joukon innostuneita taloushallinnon ammattilaisia asiakkaitamme palvelemaan. Verokarhusta on tullut avulias nalle Sana verottaja aiheutti Kakon mukaan kylmiä väristyksiä niin tilitoimistoissa kuin asiakkaissakin vielä 1990-luvun alkupuolella. Nykyään verottajalta saa rakentavia neuvoja, maksuajoista voi sopia, ja pienemmät virheet voi oikaista puhelimitse. Verotarkastuksissakin ymmärretään, että virheitä voi sattua. Aina täytyy toki muistaa, että verottajan tehtävänä on edelleenkin valvoa Valtion etuja hankkimalla verotuloja. Kakko muistuttaa, että verottajan kanssa asiointi helpottuu entisestään, kun valitsee asiantuntevan tilitoimiston. Kun taloushallinto on hoidettu hyvin, verotarkastuskin sujuu ilman ikäviä yllätyksiä. Tässäkin työtä helpottaa sähköinen taloushallinto.

7 Espoon Leppävaarassa toimiva Tilitoimisto Eliko Oy tarjoaa asiakkailleen kattavia taloushallinnon palveluja perinteisestä kirjanpidosta kokonaisvaltaisiin sähköisiin ratkaisuihin. Eliko Oy on Suomen Taloushallintoliiton jäsen ja auktorisoitu tilitoimisto. Tänä vuonna 20 vuotta täyttäneen Eliko Oy:n pääomistaja (85 %) ja toimitusjohtaja on Elina Witt (KLT). Osakkaina yhtiössä ovat myös tiiminvetäjänä toimiva Riia Törmä (KLT, JET) kymmenen prosentin osuudella ja toimitusjohtajan sihteeri Marja Tiainen viiden prosentin osuudella. Elikosta on vuosien mittaan kasvanut kymmenen taloushallinnon ammattilaista työllistävä yritys. Henkilöstöstä kolme on suorittanut kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinnon (KLT), yksi suorittaa parhaillaan palkkahallinnon tutkintoa (TAL- PHT) ja yksi henkilö on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon (TAL-JET). Elina Witt on Taloushallintoliiton hallituksen jäsen ja Tili-instituutti Säätiön varapuheenjohtaja. Eliko on asiakaslähtöisesti toimiva henkilökohtaista palvelua tarjoava tilitoimisto, jonka asiakaskunta koostuu pääasiassa pk-sektorin yrityksistä, Witt kertoo. Asiakkaiden joukossa on lukuisia suunnittelu- ja konsultointitoimistoja sekä IT-alan yhtiöitä. Toimialaosaamiseen kuuluvat myös rakennusalan kirjanpito ja palkanlaskenta. Eliko on panostanut paljon sähköiseen taloushallintoon. Tarjoamme toki edelleen myös perinteistä palvelua asiakkaille, jotka sitä haluavat. Jotkut asiakkaat taas haluavat hoitaa osan asioista itse sähköisesti, Witt toteaa. Sähköinen kokonaisratkaisu säästää kustannuksia Elikon päätoimialueisiin kuuluu asiakkaiden liiketoimintajärjestelmien hoitaminen ja edelleen kehittäminen. Eliko tarjoaa asiakkailleen kolmen ohjelmiston, Tikonin, HansaWorldin ja Heeroksen käyttömahdollisuutta. Nämä järjestelmät mahdollistavat kokonaan sähköisen asioinnin, Witt toteaa. Tilitoimiston ja asiakkaan väliset työnjakomallit räätälöidään joustavasti ja prosessit yhteen sovitetaan niin, että ne toimivat saumattomasti. Järjestelmä ja palvelin on tarkasti suojattu tietovuodoilta. Sähköinen kokonaisratkaisu vähentää päällekkäistä tallennustyötä, karsii virheitä ja säästää kustannuksia, Witt summaa. Vahva panostus naisyrittäjyyteen Tilitoimisto Eliko Oy on ollut mukana Naisyrittäjyyskeskuksen toiminnassa jo vuodesta Olen yksi Naisyrittäjyyskeskuksen perustajista, joten asia on lähellä sydäntäni, taustoittaa Elina Witt, jolle Helsingin seudun kauppakamari myönsi hopeisen ansioristin ja kunniakirjan 20 vuotta kestäneestä yritystoiminnasta. Naisyrittäjyys näkyy vahvasti Elikon asiakaskunnassakin. Asiakkaita on niin palvelualoilta kuin käsityöaloiltakin. Monipuolista taloushallinnon koulutusta Eliko Oy:n tarjontaan kuuluu myös monipuolinen taloushallinnon koulutus. Kaikille uusille asiakkaille kuuluu maksuton koulutustilaisuus, jossa käsitellään asiakkaan liikeidea ja tuotteet sekä käydään läpi kaikki kirjanpitoon liittyvät perusasiat, kuten vähennysoikeudet, Witt kertoo. Asiakkaat koulutetaan Elikon standardoituihin työskentelymalleihin ja -periaatteisiin. YRITYSMAAILMA 7 Tilitoimisto Eliko Oy 20 vuotta Laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2008-standardin vaatimukset, Witt mainitsee. Jokaisen vanhan asiakkaan kanssa järjestetään puolestaan vuosittain veloitukseton konsultointipalaveri. Naisyrittäjyyskeskuksen Elikon toimitilat sijaitsevat Espoon Leppävaarassa osoitteessa Itsehallintokuja 6. Tilitoimisto Pentti Lavanko ky Pikalähetintie 6 B Helsinki pu fax Eliko Oy:n toimitusjohtaja Elina Witt kuuluu Naisyrittäjyyskeskuksen perustajiin. kanssa Eliko Oy on tehnyt koulutusyhteistyötä jo kauan. Joka vuosi olemme järjestäneet kuittikoulun, joka on ollut erittäin suosittu. Tarjolla on myös kursseja, joiden aiheina ovat budjetointi ja taloushallinnon ABC. Lisäksi järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia. Työrauha toivomuksena Autamme sinua menestymään! Tilitoimisto Eliko Oy on toiminut kaksi vuotta nykyisissä tiloissa Polaris Business Parkissa Espoon Leppävaarassa. Kolmannelle toimintavuosikymmenelle siirtyneen yrityksen näkymät ovat valoisat. Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämän Suomen Vahvimmat -sertifikaatin Eliko Oy on saanut jo useina vuosina, joten talous on vakaalla pohjalla. Tilat ovat toimivat, ja henkilökunta ammattitaitoista ja kokenutta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Se, mitä toivon, on työrauha. Viime aikoina on ollut suuria muutoksia, kuten verotili ja SEPA, jotka ovat teettäneet paljon ylimääräistä työtä. Jospa nyt saisi muutaman vuoden keskittyä perustyöhön, Elina Witt sanoo. Keskity menestymiseen Eliko hoitaa taloushallinnon Palvelumme kattaa seuraavat osa-alueet: Täyden palvelun tilitoimisto TUUSULAN SEUDUN TILIPALVELU OY Luontolankuja Jokela puh. (09) fax. (09) Eliko Oy on vuonna 1991 perustettu luotettava ja asiantunteva tilitoimisto. Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin pk-sektorilla. Asiakaskuntaamme kuuluu useita suunnittelu- ja konsultointitoimistoja sekä it-alan yhtiöitä. Myös rakennusalan kirjanpito ja palkanlaskenta kuuluvat vahvasti toimialaosaamiseemme. Meiltä voit tilata joko perinteiset kirjanpidon palvelut tai kokonaisvaltaiset sähköiset ratkaisut. Asiakkaanamme saat helposti luettavat graafiset raportit kuukausittain. kirjanpito ja palkanlaskenta tilinpäätökset ja veroilmoitukset (perinteiset sekä sähköiset) sähköiset kokonaisratkaisut, raportit ja analyysit sisäinen laskenta, tunnusluvut ja alan toimialavertailut ESR-osaaminen rahoituskonsultointi Finnveran ja Tekesin raportointi ja hakemukset koulutus hallitustyöskentely, lakiasiainpalvelut sovellusratkaisut, ASP-palvelut laskutus ja myyntireskontrapalvelut maksut ja ostoreskontrapalvelut Tilitoimisto Eliko Oy Itsehallintokuja 6, Espoo, ,

8 8 YRITYSMAAILMA Raskaan kaluston RENGASMARKKINAT! NURMIJÄRVELLÄ Ruusulinnassa SÄÄSTIN LÄHES TONNIN......ja ostin sillä sonnin!! TUHANSIA UUSIA KIINALAISRENKAITA! UUSI RENGAS KIINASTA! 295/80 R 22.5 alk. 265,- 315/70 R 22.5 alk. 280,- 315/80 R 22.5 alk. 295,- SOITA HETI! DoubleCoin Palapinta DoubleCoin IceGrip DoubleStar IceGrip PINNOITETUT Michelin takuurungolla!! 295/80 R 22.5 alk. 195,- 315/70 R 22.5 alk. 205,- 315/80 R 22.5 alk. 205,- SOITA HETI! Kivipinta NR-21 NR-41 MICHELIN ALENNUS JOPA ovh. -35% Puh HANKOOK -28% AW-01 talvirenkaat saapuneet! Kaikki hinnat alv. 0 % Puh AEOLUS, DOUBLE COIN, DOUBLE STAR, GT-Radial 205/75 R 17.5 alk. 125,- 215/75 R 17.5 alk. 135,- 225/75 R 17.5 alk. 145,- 235/75 R 17.5 alk. 150,- 245/70 R 17.5 alk. 155,- 265/70 R 19.5 alk. 175,- 285/70 R 19.5 alk. 195,- 275/70 R 22.5 alk. 195,- 315/70 R 22.5 alk. 245,- 295/80 R 22.5 alk. 240,- 315/80 R 22.5 alk. 260,- 385/55 R 22.5 alk. 295,- 385/65 R 22.5 alk. 295,- 425/65 R 22.5 alk. 350,- 435/50 R 19.5 alk. 315,- 445/45 R 19.5 alk. 325,- VANTEET VAIN alk. 75,- Liikkeessämme myös täydellinen asennuspalvelu! Varastomme Nurmijärvellä / Puh / Os. Aspinniituntie 80, Nurmijärvi

9 Tulikivi Oyj tunnetaan erittäin hyvin tulisijoistaan, mutta yhtiö on myös merkittävä kivituotteiden toimittaja, jonka monipuolisista valikoimista löytyy laadukkaita tuotteita erilaisten tilojen sisustamiseen ja myös piharakentamiseen, kertoo Tulikivi Oyj:n liiketoimintajohtaja Jouko Toivanen. Luonnonkiven edut sisustusmateriaalina ovat pitkäikäisyys, kestävyys, ekologisuus ja paloturvallisuus. Luonnonkivi on aito ja ajaton materiaali, jolla voidaan toteuttaa yksilöllisiä sisustuksia. Luonnonkiven käyttö nostaa kodin arvoa. Kivimateriaalien käyttö kotien sisustuksessa on lisääntynyt. Keittiöiden ja kylpyhuoneiden ohella kiveä käytetään paljon seinä- ja lattiamateriaalina esimerkiksi olohuoneissa ja aulatiloissa. Suomen laajin valikoima luonnonkivituotteita Tulikivellä on Suomen laajin valikoima luonnonkivituotteita Valikoimaan kuuluu yli 60 erilaista tasokiveä keittiöihin ja kylpyhuoneisiin. Kivimateriaaleista edustettuina ovat graniitti-, marmori-, vuolu- ja kalkkikivi- sekä komposiittitasot. Värisävyjäkin löytyy todella monipuolisesti. Sisustuskivien valikoimaan kuuluu yli 70 erilaista laatta- ja mosaiikkikiveä ja lisäksi kaikista kivilajeista löytyy vielä useita eri pintakäsittelymuotoja sekä kokoja. Nykyään varsinkin mustat, valkoiset ja ruskeat sävyt ovat suosittuja keittiöiden ja kylpyhuoneiden sisustuksessa. Kiinnostavia uutuuksia tasovalikoimaan Jouko Toivanen kertoo, että Tulikivi on tänä vuonna tuonut markkinoille uusia tasomalleja. Kiinnostava uutuus kodin tasomateriaaliksi on Nero Assoluto satiini -graniitti. Sen perussävy on musta, mutta pinta on kauniin luonnonmukaisen antiikkinen. Satiinipinta on saatu aikaan kivipinnan poltolla ja harjauksella. Myös Jura Beige ja Jura Grey ovat tasokiviuutuuksia vaaleine, maanläheisine, kevyesti kuvioituine pintoineen. Komposiittitasojen uudet sävyt ovat vaaleat Carrara, Perlino ja Crema Classico. Komposiittikivi on luonnonkvartsin, hartsin sekä sidos- ja väriaineen puristettu seos. Se on luonnonkiven lailla luja, pitkäikäinen, kulutusta ja kosteutta kestävä materiaali. Se soveltuu erinomaisesti keittiöiden ja kylpyhuoneiden tasoiksi Olemme lisänneet entisestään vaaleiden sävyjen valikoimaa ja niistäkin meillä on varsin kattava mallisto. YRITYSMAAILMA 9 Tulikivi Luonnonkivi nostaa kodin arvoa Lämmönvarauskykynsä ansiosta vuolukivi on erittäin hyvä materiaali kaikkiin lattialämmitteisiin tiloihin. Oleskelutilan lattia Tulikivi Classic -vuolukiveä. Keittiö kestäväksi Tulikiven luonnonkivillä Luonnonkivi on keittiössä kuin kotonaan. Sillä voidaan toteuttaa näyttäviä, toimivia ja viihtyisiä keittiöitä.. Kivinen työtaso kestää kosteutta ja kuumaa sekä toimii mainiona ruoanlaitto- ja leivonta-alustana. Tasoihin saa runsaasti muotoratkaisuja, ja reunamuodoissakin on mistä valita. Pintakäsittely vaikuttaa pinnan karkeuden lisäksi kivipinnan väriin. Vuolukiveä ja marmoria käytetään paljon kylpyhuoneissa Toivanen kertoo, että kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa käytetään paljon marmoria ja vuolukiveä. Vuolukivi on erinomainen lattiakivi, koska se ei ole märkänäkään liukas. Vuolukivimosaiikeissa saadaan lisäpitoa saumojen kautta. Vuolukivessä on lisäksi erittäin hyvä kulutuskestävyys ja se on myös äärimmäisen tiivis kivi. Lattialämmitteisissä tiloissa vuolukivi on lämmönvarauskykynsä ansiosta ylivoimainen materiaali, Toivanen toteaa. Piha kuntoon pihakivillä Luonnonkivi on kaunis ja joustava kumppani myös monimuotoisessa keittiössä. Kuvan saarekkeen seinät ja kaapistojen välitila ovat Cloudy Grey -marmorimosaiikkia. Keittiötasona on Juparana Colombo -graniitti. Piharakentamisessa kivi on luonnollinen puutarhan rytmittäjä. Eri kivilajit ja pintakäsittelyt elävöittävät pihaa entisestään. Luonnonkivi on helppohoitoinen ja näyttävä materiaali esimerkiksi käytävissä, terassien ja patioiden lattioissa, portaissa, vesi- ja kasvialtaissa ja kasvihuoneissa. Kivestä voi rakentaa muureja sekä verhota sokkeleita ja aitoja. Piharakentamiseen Tulikivi tarjoaa pihalaattoja, muurija sokkelikiviä ja paljon muuta. Mallistoon kuuluvat mm. perinteiset reunakivet sekä vuolukiviset antiikkikivet. Myös graniittiset verhouskivet ovat suosittuja, koska niillä pystytään verhoilemaan sokkeleita tai muureja. Asiantuntevaa kokonaispalvelua Ympäri maata toimivat Tulikivi-studiot tarjoavat asiakkaille asiantuntevaa palvelua kaikissa kivisisustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kivilajien ominaisuudet vaikuttavat sopivan materiaalin valintaan. Kun asiakkailla on paljon vaihtoehtoja, myyjän asiantuntijatehtävä korostuu. Myyjämme osaavat antaa hyviä vinkkejä kivien valintaan käyttökohteiden mukaan ja värivalintojen suhteen. He esittelevät eri vaihtoehtoja, auttavat kuhunkin kohteeseen sopivan kiven ja pintakäsittelyn valinnassa ja voivat suunnitella yhdessä asiakkaiden kanssa kuhunkin kohteeseen sopivimman kivisisustuksen. He antavat neuvoja myös kivipintojen käyttöön ja hoitoon. Keittiötasojen toimituksissa Tulikivellä on myös mittaus- ja asennuspalvelut. Mittamies saapuu paikalle ja ottaa kohteessa mitat, minkä jälkeen asiakkaalle tehdään tarjous. Bianco Carrara -marmori antaa valoa eteisaulaan. Pääkaupunkiseudulla suurin osa keittiötasoista toimitetaan Toivasen mukaan mitattuina ja asennettuina. Espoossa tehdas ja Tulikivi-studio Tulikivi valmistaa luonnonkivituotteita Espoossa ja Juuassa. Espoon tehtaassa valmistetaan keittiö- ja kylpyhuonetasoja graniitista, marmorista, komposiiteista, vuolukivestä ja kalkkikivestä. Espoon tehtaan yhteydessä Lautamiehentie 1:ssä toimii myös Tulikivi-studio, jossa yhtiön tuotteet ovat monipuolisesti esillä. Espoon Tulikivi-studiossa meillä on noin 400 neliömetrin tilat, jossa on esillä hyvä valikoima Tulikiven ja Kermansaven tulisijoja, luonnonkivisiä keittiötasoja, laattoja ja mosaiikkeja sekä muita luonnonkivituotteita. Kuljetus M.Tirkkonen: Katkeamaton kylmäketju takaa tuoreuden ja kylmäkuljetus on osa tuoteturvallisuutta Marko Tirkkonen on koko ikänsä touhunnut autojen parissa ja autoista löytyi miehelle myös ammatti. Kuljetus M. Tirkkonen aloitti liikennöinnin yhdellä kuorma-autolla vuonna 2003 keskittyen pitkälti kylmäkuljetuksiin. Toinen auto yritykseen tuli 2006 ja siitä kalusto on lisääntynyt noin auto/vuosi tahtia. Tällä hetkellä yrityksen ajoissa on kolme rekkaautoa ja kolme jatkojakeluautoa. Toimimme pääsääntöisesti tilausliikennepohjalta. Palvelumme perustuu kokemukseemme erikoiskuljetusalalta, kaluston tekniseen asiantuntemukseen ja kokeneiden kuljettajiemme osaamiseen tien päällä, Tirkkonen totesi. Elintarvike ja vihanneskuljetukset antavat meille selvän päätoimeentulon. Kylmää, viileää ja pakkasta tarvitsevat tuotteet tulevat rekoissamme etelästä. Kylmäkuljetuksissa noudatetaan hyvin tiukkoja säädöksiä. Kuljetuskalustolta edellytetään samoja vaatimuksia, kuin esimerkiksi kauppojen kylmätiloilta. Yrityksemme kuljetuspalvelut muodostavat kattavan kokonaisuuden asiakkaidemme käyttöön. Palvelumme on ulkoinen mutta kiinteä osa asiakkaidemme jakeluorganisaatiota, Tirkkonen täsmentää. Aikataulutukset tärkeitä Meillä on oikeastaan valmiit pohjat, joita reittejä ajamme. Totta kai niihin tehdään tarvittaessa muutoksia asiakkaitten toiveitten mukaisesti, sillä palvelu on yksi meidän tukijaloistamme. Meidän ammattikuskit lähtevät eteläisestä Suomesta iltapäivisin 3-5 aikoihin ja tavara on asiakkailla kauppojen auetessa. Meillä on Siilijärven Toivalaan nyt joulukuussa valmistuva logistiikkakeskus, johon voimme välivarastoida tavaran jatkokuljetuksia varten. Näin tiivis valtakunnallinen yhteistyöverkostomme takaa asiakkaidemme toimitukset joustavasti ympäri Suomea, Marko Tirkkonen totesi. Logistiikka Tirkkosella tilaa myös muille yrityksille Uusi logistiikkakeskus palvelee paitsi omia tarpeita, niin sitä vuokrataan myös muitten yritysten käyttöön. Lämpösäädeltävä halli on kooltaan 350 neliömetriä ja on ajan uusinta tekniikkaa. Putkityöt ovat vielä hieman kesken, mutta joulukuussa kaikki on valmista, Tirkkonen kertoi. Logistiikkapuolella varastoinnin lisäksi suoritamme uusissa hallitiloissa myös elintarvikekalustojen huolto- ja korjaustöitä sekä kaluston puhdistuksia, Marko Tirkkonen totesi. Tulevaisuus näyttää hyvältä Marko Tirkkonen katsoo eteenpäin luottavaisesti. Kyllä kuljetusten ja ennen kaikkea meidän erikoiskuljetuksien kasvu näyttää edelleen lisääntyvän. Meidän siististi pukeutuneet kuljettajamme tunnetaan kaupan ketjuissa jo varsin hyvin, Marko Tirkkonen kehui kuljettajiaan.

10 10 METALLI- YRITYSMAAILMA JA TEOLLISUUSUUTISET 9 Konetehdas K&K Oy on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 1946 lähtien monipuolisella koneistusosaamisella. Toiminnan ytimen muodostavat yksittäiskappaleiden ja piensarjojen valmistus. Sorvaus- ja jyrsintäpalveluita täydentävät tasoja pyöröhiomapalvelut. Uutena aluevaltauksena palveluihin on liitetty lankasahaus. Konetehdas K & K Oy:n asiakaskuntaan kuuluu suomalaisia, kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä, jotka vaativat toimituksilta täsmällisyyttä, korkeaa laatua ja kilpailukykyistä hinnoittelua. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat keskiraskas- ja raskas metalliteollisuus sekä puujalostus-, paperi-, kirjapaino- ja laivanrakennusteollisuus, kertoo toimitusjohtaja Kari Karaslahti. Koneenrakennus on kuulunut kiinteänä osana palvelutarjontaan jo yrityksen perustamisesta lähtien. Jo vuosikymmenien ajan konetehtaalla on lisäksi rakennettu erilaisia varaosia tuotantovälineisiin. Yritys on myös merkittävä telojen ja leikkuuterien huoltaja, korjaaja ja uusien tuotteiden valmistaja. Kokonaispalvelu kilpailuvalttina Konetehdas K & K Oy:n tärkeä kilpailuvaltti on kokonaisvaltainen palvelu. Toimintaperiaatteenamme on, että asiakas saa saman katon kaiken tarvitsemansa. Olemme kehittäneet toimivan yhteistyöverkoston asiakkaidemme tarpeisiin, Karaslahti sanoo. Perinteisen lastuavan työstön rinnalla yrityksen asiakkaat ovat Karalahden mukaan oppineet hyödyntämään ja arvostamaan myös konetehtaan Kokemusta jo yli 65 vuoden ajan Nykyaikaisia koneistusratkaisuja vaativimpiinkin olosuhteisiin CNC-ohjatulla kipinäporalla voidaan porata 0,3mm:n reikiä 200mm:n syvyyteen. tarjoamia lisäpalveluita, joihin kuuluvat suunnittelu, kokoonpano ja erilaiset ongelmanratkaisukonsultaatiot. Tärkeän ja samalla kasvavan osan yrityksen toiminnasta muodostavat asiakkaan tarpeesta lähtevät kokonaisten koneiden ja koneenosien valmistustyöt. Teemme yksittäisiä osia ja näistä osista kokoonpantuja osakokonaisuuksia. Voimme toimittaa kokonaisratkaisuja kaikille tällaisia palveluita tarvitseville asiakkaille, Karaslahti lupaa. Tuotekehitystä yhteistyössä asiakkaan kanssa Yritys on panostanut voimakkaasti myös asiakkaan kanssa tehtävään tuotekehitykseen. Uusien prototyyppien suunnittelussa on koneistajan mukana olo heti alkuvaiheesta lähtien tärkeää. Kun molemmat osapuolet tulevat avoimesti saman pöydän ääreen ratkomaan yhteisiä asioita, syntyy myös tulosta. Olemme säännönmukaisesti kyenneet alentamaan kustannuksia ja/tai lyhentämään valmistusaikoja, kun olemme asiakkaidemme kanssa yhdessä ryhtyneet kehittämään tilaus-, valmistus- ja toimitusprosessejamme, Karaslahti toteaa. Tavoitteena on laajentaa toimintamalli koskemaan suurinta osaa yrityksen asiakaskuntaa jo lähitulevaisuudessa. Saavutetut tulokset ovat vakuuttava näyttö tämänkaltaisen uuden ajattelun tuomista hyödyistä kumppaneille. Uusi, tehokas lankasaha Konetehdas K&K Oy:llä on tällä hetkellä kolme lankasahaa, joista vanhin, vuonna 2002 hankittu vaihdettiin äskettäin uuteen ja tehokkaampaan. Uuden lankasahan työala on 400 mm x 600 mm x 350 mm. Voimme nyt työstää 100 millimetriä korkeampia kappaleita kuin entisillä sahoilla. Hankinnan myötä saadaan tuotantoon myös lisää nopeutta ja tehokkuutta, sillä uudella lankasahalla voidaan ajaa pitkiä sarjoja miehittämättömissä vuoroissa iltaisin ja viikonloppuisin, Karaslahti selvittää. Työvälinevalmistuksen murros ja paine lyhyempiin toimitusaikoihin ovat lisänneet lankasahauksen kysyntää voimakkaasti. Etenkin alumiinin lankasahaus on kasvanut voimakkaasti. Koska pystymme tarjoamaan lankasahauksen lisäksi myös muut koneistuspalvelut saman katon alta, on huomattavan laajojenkin osakokonaisuuksien hankinta mahdollista kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti, Karaslahti toteaa. Konetehdas K & K Oy pystyy palvelemaan myös tällä osa-alueella vaativimpiakin asiakkaita. Lankasahauspalveluamme on käytetty eri tutkimusalojenkin tarkoituksiin, kun on tarvittu eri materiaalien testausta. Olemme esimerkiksi tehneet aikanaan koepalat Itämeren kaasuputken hitsaussaumoista, Karaslahti valottaa. Karaslahden mukaan lankasahauksen etuja ovat pienimuotoisten työstöratojen suuri tarkkuus ja karkaistun teräksen työstömahdollisuus. Pinnan laatu on hyvä, työstövoimat eivät aiheuta vääntymiä tai muuta materiaalirakennetta, ja työstetty reuna on purseeton. Monimuotoinen osa voidaan valmistaa yhdestä aihiosta ja välttää näin turhia liitoksia. Tekniikalla voidaan tehdä mm. kartioita sekä kappaleita, joiden sahattu rata on erilainen ala- ja yläpinnalla. Esimerkkinä tästä ovat erilaiset muovipuristimien suuttimet. Lankasahaus sopii hyvin myös monimuotoisten proto-osien työstämiseen. Muuallakin kuin työvälinevalmistuksessa on herätty huomaamaan edut lankasahauksen ja perinteisten työstömenetelmien yhdistelmästä. Lämpökäsiteltävät kappaleet voidaan viimeistellä karkaisun jälkeen, jolloin mitta- ja muototarkkuus turvataan, Karaslahti esittelee. Monipuolinen konekanta Yrityksen monipuolinen konekanta koostuu manuaalisista sorveista ja jyrsinkoneista aina moderneihin 4-akselisiin ohjelmoitaviin työstökeskuksiin, joiden ohjelmointi suoritetaan Mastercam-ohjelmistoilla. Lankasahojen lisäksi koneluettelossamme olevista koneista erikoisimpia ovat kipinäporat. Kesälomien aikana hankimme uuden CNC-ohjatun kipinäporan, joita meillä on nyt kaksi kappaletta. CNC-kipinäporalla pystytään poramaan aina 200 millimetrin syvyydelle pieniä, halkaisijaltaan jopa 0,3 millimetrin reikiä, joten sillä voidaan toteuttaa esimerkiksi lastuavien työkalujen jäähdytyskanavia. Pikaterästyökaluihin voidaan porata pituussuuntaan läpi reikä, josta leikkuuneste menee työstettävään kohtaan. Vastaavaa porakalustoa ei ole kovin monilla, Karaslahti huomauttaa. Myös pyörö- ja tasohiontaan on tarjolla ajanmukainen kalusto. Hiomapuolella pyöröhiomakoneellamme pystytään hiomaan maksimissaan kaksi metriä pitkiä ja halkaisijaltaan 350 millimetrin kokoisia kappaleita. Tasomaisten kappaleiden hiontaan sekä terähuoltoon on tasohiomakone, jolla pystytään 500 mm x 2000 mm kokoisia kappaleita. Yrityksessä on myös kehitetty erityiset kiinnittimet erilaisten leikkurin terien teroitusta varten. Toissa kesänä investoimme CNC-ohjattuun pyöröhiomakoneeseen, joka antaa uusia mahdollisuuksia suurempien sarjojen pyöröhiontaan. Robottisolu käyttöön Konetehdas K & K Oy jatkaa panostamista konekannan monipuolistamiseen ja nykyaikaistamiseen. Nyt meillä on toteutuksen alla robottisolu, jossa esityöstöstä tulevat kappaleet voidaan panostaa hiomakoneelle robottisolun avulla. Robottisolua voidaan kokonaisuudessaan myös siirtää helposti ja nopeasti yhdeltä työstökoneelta toiselle, Karaslahti kuvailee. Perheyritys kolmannessa polvessa Erik Karaslahden perustama Konetehdas K & K Oy täytti 65 vuotta Perheyritys toimii nyt jo kolmannessa sukupolvessa. Päävastuun kantajina ovat Ari ja Kari Karaslahti. Pojan lisäksi yrityksessä on mukana tytär, joka työskentelee toimiston puolella äitinsä jalanjäljillä, toisen polven edustaja Kari Karaslahti mainitsee. Konetehdas K & K Takkakuja Helsinki Puh (09) Erilaiset sisä-ja ulkopuoliset hammastukset voidaan lankasahata karkaistuihin kappaleisiin. Robotisoitu CNC-hiontasolu mahdollistaa suurien sarjojen hionnan tehokkaasti. Erilaisista muoveista voidaan valmistaa erilaisia syöttöruuveja.

11 Toki kuljetusyritykset eivät ole ainoita myyntikohteitamme. Tälläkin hetkellä toimeksiantoja on kappaletta. Niihin kuuluu esimerkiksi kallioalueita, maanrakennusliikkeitä, teollisuushalleja, kerrostaloja, erilaisia kiinteistöjä, sahoja, puutalotehtaita ja niin edelleen, Rusi luetteli. Pohjoisessa hotelleja, motelleja jne Pohjoisessa Suomessa meidän välityslistalla on useita hotelleja, motelleja ja laskettelukeskuksia. Pohjoisessa on myytävänä myös erilaista kaivoskalustoa, koneita ja laitteita. Myös Itä-Suomessa on myyntilistalla jokunen hotelli. Lisäksi voisi mainita erään kiviyhtiön, muutaman konepajan. Tällä hetkellä meillä on myynnissä muutama metsäalue tuolla Heinolan, Posion ja Jaalan suunnalla. Toisella alueella on lisäksi ranta-aluetta, Rusi jatkoi. Kauppaoja välitetään myös ulkomaille YRITYSMAAILMA 11 MR-Yritysvälityksellä kappaletta erilaisia myyntitoimeksiantoja MR-Yritysvälityksen juuret johtavat aina vuoteen 1967, jolloin se toimi vielä nimellä M-Yhtymä. Yrityksen vetäjä Markku Rusi muistaa vielä hyvin ensimmäiset kauppansa. Möimme eteenpäin turkulaisen yrittäjän kaivinkoneen ja kuorma-auton ja seuraava kauppa oli sitten neljän kuorma-auton yhteiskauppa. Siitä minulle jäi mieleen myyjä, joka saituudessaan tyhjensi jopa bensatankit niin tyhjäksi, ettei ostaja päässyt kuin muutaman sata metriä eteenpäin. Vielä tänäkin päivänä kuljetusyrityksien myynti on melko merkittävä osa liikevaihdostamme. Erikokoisia kuljetusfirmoja vaihtaa omistajaa kauttamme kappaletta vuodessa, Markku Rusi kertoi. Tänä päivänä tulee myyntiin yrityksiä, joita rahoituskriisi on puraissut. Pankit haluavat nyt omarahoitusosuutta %. Vielä luvulla oli toisin, kun pankeista sai esimerkiksi 120 % rahoituksen. Kaupan luonne on muuttunut näin tiukan euron päivinä. Tänä päivänä tulee ostajiksi yleensä henkilöitä, joilla on pussi kunnossa ja jotka pystyvät liikuttelemaan omaa rahaa. Eräs vauras kaverini totesikin, nyt saavat pankista rahaa sellaiset, jotka eivät sitä tarvitse. MR-Yritysvälityksen toiminta-alue on koko Suomi. Toimipisteitä on periaatteessa Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa. Siitä huolimatta esimerkiksi minulle tulee vuosittaisia ajokilometrejä noin Käymme aina kohteessa ja totta kai näytämme ja esittelemme sen myös mahdollisille ostajille. Minun lisäkseni vakituista henkilökuntaa on kymmenkunta mukaan lukien meidän tilitoimistomme, joka karsii jo tarjousvaiheessa pois sellaiset ostajat, joilla ei teoreettisestikaan ole mahdollisuutta kauppaan, Rusi totesi. Yrityksellämme on myös oma tuomari, joka toimii kiinteistökaupoissa kaupanvahvistajana. Tuomarin apua tarvitaan myös monesti kauppojen viime hetken väännöissä ja maksuohjelmien laadinnassa. Mukavia tapahtumia vuosien varrelta 1989 myimme Helsingistä kaksi linja-autoyhtiötä ja kaksi kiinteistöyhtiötä. Myyjä oli hyvin vaatimaton vanha herra, joka käyskenteli päivät pitkät linjaautojen alla ja ihmetteli pulttien aukeamista. runkojen ruostumista ja pitkiä taka-akselin ylityksiä. Teimme näistä hänen yhtiöistään useiden kymmenien miljoonien markkojen kaupat. Kului muutamia viikkoja ja herra tuli toimistollemme Turkuun. Hänellä oli suurin huolenaihe, riittääkö Kaikki ilmanvaihtoon liittyvät palvelut, työnjohto, asennus, eristys, tarviketoimitus, huolto, kanavien puhdistus, mittaus ja säätö MR- Yritysvälityksen ensimmäinen kauppa 1967 oli tämä kaivinkone Metsolankatu 33 B 12, LOHJA puh fax tämä teille tullut välityspalkkio ja oletteko varmasti tyytyväisiä. Samalla reissulla saimme häneltä ostotoimeksiannon, jonka mukaan saimme ostaa hänen tyttären pojalleen tuottoisan yrityksen. Teimme noin puolen vuoden kuluttua tyttären pojan kanssa huoltamokaupat, Rusi muisteli. Kateuttakin tapaa näissä hommissa Otimme myyntiin noin 60 auton kuljetusliikkeen Yritys oli velaton, vakavarainen ja pitkään toiminut. Kului noin kolme viikkoa, kun eräs automies naapurista soitti ja alkoi moittia myytävää liikettä. Ensin hän moitti myytävän liikkeen halleja, jotka olivat kuulemma kovin huonosti tehdyt. Sitten hän moitti myytävän liikkeen autot ja kaikki kuljettajat. Sen jälkeen oli vuorossa omistaja, lapset sekä tuttava pankinjohtaja. Myös minä välittäjänä sain kuulla kunniani, että kuinka Tämä murskainlaite palvelee nyt Ruotsissa Yritysvälitystä vuodesta 1967 otan tällaisen firman edes myyntiin. Sitten sain sen verran suun vuoroa, että myytävä firma on mielestäni hyvä, velaton ja asiallisesti hoidettu yritys. Tähän moittija kommentoi, että eihän siellä ole yhtään Sisu autoakaan. Tunsin tämän myytävän firman menneisyyden pitkältä ajalta ja kerroin, että on siellä Sisujakin ollut, ainakin kuusi kappaletta, joskus jopa kerralla ostettuja. Sitten moittija kysyi, mikä on hintapyyntö. Kerroin sen. Kaveri tokaisi, ettei hän ainakaan firmasta mitään maksaisi ja että onkohan niihin autoihin edes koskaan mahdettu öljyjä vaihtaa ja mitä hänen nyt sitten pitäisi tehdä. Tähän vastasin, että tehdään kuule me vain työtä ja rukoillaan. Markku Rusi totesi, ettei heidän välitys- ja myyntitehtävänsä rajoitu ainoastaan kotimaan kamaralle. Meillä on toimeksiantoja muun muassa USA:ssa. Siellä on myynnissä 60 auton taksiyritys. Teemme myös paljon kauppaa muun muassa Espanjassa. Siellä loma-asunnot ja tontit vaihtavat useinkin omistajaa, Rusi kertoi. Kyllä se lama näkyy monella alalla liike- ja toimistotilojen muutostöitä uudisrakentamista sisärakennetöitä kirvesmiestöitä sisustusta Nummikuja 4, Helsinki Faksi: (09) Matkapuhelin: Tomi Tuomala Sähköposti: Teemme monta miljonääriä vuodessa Kuopio / Jari Turku / Markku Helsinki / Pirjo Eerikinkatu 3, Turku

12 12 YRITYSMAAILMA SI-SA-RE-KU Oy remontoinnin ammattilainen Interfloran toimistossa istuminen alkoi puuduttamaan Jaana Virtasta runsas kaksikymmentä vuotta sitten. Nelisen vuotta siinä tuli puhuttua puhelimessa, mutta tunne oli kuitenkin omasta yrityksestä. Mietittiin porukassa, mitä järkevää tässä keksisi. Vaihtoehtoja käytiin läpi useitakin. Ruvetaan siivoamaan ja siitä se idea alkoi kypsyä todellisuudeksi vuonna 1990, Virtanen muisteli yrityksen SI-SA-RE-KU Oy:n syntyä. Nimi tulee sanoista siivous, saneeraus, remontointi ja kuljetus. Meitä oli tuolloin kimpassa mukana kuusi osakasta, mutta pian lukumäärä putosi neljään. Minun ja mieheni Matin ja poikani Jussin lisäksi yritykseen jäi ainoastaan yksi ulkopuolinen osakas, Jaana Virtanen totesi. Siivouspuoli jäänyt vähemmälle Siivouspuoli on meillä jäänyt nyt vähemmälle. Siellä meillä on muutama omakotitalon ja toimiston siivous vakiopaikkoina. Jos aikaa jää, suoritamme vesivahinkosiivouksia ja rakennusten loppusiivouksia. Meillä on töissä oma porukka ja siskoni, sitten hätätilanteessa huudetaan apuun muut sukulaiset, kummilapset ja tuttavat, Virtanen naurahti. Tällä porukalla olemme leivässä pysyneet, Virtanen jatkoi. Aloitimme yrityksen kehittämisen varsin varovaisesti. Pikku hiljaa sekä liikevaihto sekä työntekijämäärä ovat nousseet ja päätuotteeksi on tullut anturaperusjärjestelmä, joka soveltuu erinomaisesti niin asuin-, teollisuus-, liike- ja vapaa-ajan rakennuksiin sekä maanrakentamisessa tarvittaviin anturamuotteihin. Formex- anturamuotit tuovat liikevaihdostamme jo noin prosenttia. Loppu tulee sitten Express liittolevytuotannosta ja raudottamopalveluista, toimitusjohtaja Seija Koskinen kertoi. Yritys työllistää tällä hetkellä kymmenkunta työntekijää ja asiakkaina ovat lähinnä rautakaupat ja rakennusliikkeet. Alkuhan meille oli hyvin silotettu, vaikka lama olikin iskemässä päälle. Mieheni, joka jäi eläkkeelle heinäkuussa, oli Pöyry Oy:n palveluksessa yli 40 vuotta, josta saimme komennusasunnot, mikä sisälsi kalustus-, siivous- ja muuttotyöt. Tämä yhteistyö jatkuikin 2010 saakka. Valion ja Pohjolan vuokraasunnot olivat myös yksi meidän leivän antajista. Niistä remontoitiin ja siivottiin seuraaville asukkaille useita vuosia. Nyt on menty omalla painolla Meillä on ollut onni saada pitkiä työsopimuksia. Esimerkkinä voin mainita Kivihaan Veripalvelun, jonne mentiin muutamaksi viikoksi siivoamaan, mutta urakka kesti kuitenkin neljä vuotta. Kai se työn jälki on poikinut aina uusia urakkakohteita ja entisten sopimuksia on aina jatkettu. Pöyry yhtiön kautta on tullut paljon töitä ja tuttavuuksia, jotka jatkuvat edelleen. Olemmekin keskittyneet nykyisin pitkälti remonttirakentamiseen laidasta laitaan. Otamme remontin ja teemme sen alusta loppuun viimeistä siivousta myöten. Asiakas voi tulla uusittuihin ja puhtaisiin tiloihin, Virtanen jatkoi. Sähkö- ja putkitöihin SI-SA-RE- KU Oy käyttää ulkopuolisia urakoitsijoita. Formex Oy kehottaa: Rakenna hyvän pohjan päälle Lohjalaisen Formex Oy:n historia ulottuu aina 17 vuoden taakse. Partek Oy ja Lohja Oy halusivat yhdistettyään myydä pois niin sanotut rönsyt, joihin kuului muun muassa liittolevytuotanto. Kolme entistä lohjalaista perustivat tuolloin Rakennus Express Oy:n jatkamaan levytuotantoa samoissa Lohjan tiloissa. Kymmenisen vuotta sitten yrityksessä tapahtui merkittävä muutos, kun kaksi yrityksen perustajaa luopui omistuksesta ja Mauri Koskinen vaimonsa Seijan kanssa perustivat muutaman välivaiheen kautta Formex Oy:n, johon yhdistettiin Rakennus Express Oy. Anturaperustusjärjestelmä soveltuu kaikkiin rakennuksiin Formex-perustusjärjestelmä soveltuu erinomaisesti niin asuin-, teollisuus-, liike- ja vapaa-ajan rakennuksiin. Formexjärjestelmä on mitoitukseltaan lähes rajaton ja sitä voidaan soveltaa kaikkiin perusanturatyyppeihin. Asennus on huomattavasti nopeampaa kuin perinteisillä menetelmillä, koska raudoitteet voidaan sisällyttää toimitukseen. Asennus ei edellytä erityisosaamista ja muotteja ei tarvitse purkaa valun jälkeen. Työmaa on siisti ja turvallinen sekä nopeasta asennuksesta koituva ajansäästö on merkittävä. Järjestelmän käyttö mahdollistaa suuremmat valukokonaisuudet sekä siinä yhdistyy paikallavalu- ja elementtirakentamisen edut. Formexvakiotuotteet Vakiomuottien ja raudoitteiden mitoituksen lähtökohtana on yleisimmin käytettävät anturakoot. Vakiotuotteita voidaan soveltaa erilaisiin rakenneratkaisuihin seinä- ja paaluanturoissa sekä paalun jatkamisessa. Formex-vakiotuotteet tehdään verkkohitsausmenetelmällä valmistetuista teräslankaverkoista B 500 K ja taivutetaan anturan muotoon ja laminoidaan polyeteenikalvolla, joka muodostaa valua pidättävän muottiseinämän. Lisätietoja saat osoitteesta Formex-valulevy Formex-valulevy soveltuu muotitukseen kohteissa, joissa levymateriaalia on mahdollista käyttää useampaan kertaan (3 6 kertaa) ja valupinta ei jää näkyviin. Tyypillisiä kohteita ovat esim. anturamuotit ja perusmuurit. Erityisesti kaarevat ja mutkia sisältävät muottityöt sujuvat huomattavasti helpommin kuin perinteisillä menetelmillä. Formex-valulevyt valmistetaan erikoisteräslankaverkoista, jotka laminoidaan molemmin puolin polyeteenikalvolla. Formexvalulevy on kevyt käsitellä, levyn paino on vain noin 2,5 kg/ m2. Levyyn tehtävät taivutukset syntyvät helposti työmaalla ja ne voidaan taivuttaa uudelleen. Express-liittolevy Helppoutta ala- ja välipohjaan Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat nopeammin ja helpommin moniin erilaisiin rakennuskohteisiin. Liittolevy on samalla sekä paikalleen jäävä muotti että osa betonilaatan raudoitusta. Muottivaiheen aikana riittää harva, alapuolinen tuenta. Muotti ja raudoitus tehdään yhtenä helppona ja nopeana työvaiheena. Betoni tarttuu hyvin levyn alalaipan nystyräharjoihin, jolloin Express-liittolevy toimii laatan raudoituksena ja muodostaa betonin kanssa luotettavan liittorakenteen, muottia ei tarvitse purkaa. Express-liittolaattaa soveltuu käytettäväksi lämpimällä puolella ala-, väli- ja yläpohjarakenteena kaikissa tunnetuissa runkoratkaisuissa. Express-liittolevyllä lukuisia etuja suunnittelu on helppoa muotin ja raudoituksen asennus on nopea työvaihe muottia ei tarvitse purkaa liittolevyt ovat edullisia ohuiden laattojen käyttö on mahdollista muottimateriaalia kuluu vähemmän harjateräsraudoituksen tarve pienenee aikaa ja rahaa säästyy Si-Sa-Re-Ku Oy Riihiniityntie Espoo Puh Matkapuhelin Express-liittolaatta pohjarakenteet soveltuvat asuinrakennuksiin liikerakennuksiin, teollisuusrakennuksiin, maatalousrakennuksiin, kouluihin, sairaaloihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Liittolaattaa soveltuu kaikkiin runkoratkaisuihin, olivatpa ne teräsrakenteita, paikalla valettuja teräsbetonirakenteita, elementtirakenteita, puurakenteita, muurattuja rakenteita tai vaikkapa vanhojen rakennusten entisöintiä. Yhteystiedot Seija Koskinen, yrittäjä ja toimitusjohtaja Timo Tamminen, tuotanto ja myynti Jukka-Pekka Reso, tuotanto

13 YRITYSMAAILMA 13 Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää joulua sekä menestystä vuodelle 2012! j Puh fax Hit-Met Oy Hevoshaantie 15, Vantaa puh fax Laurintie 136, VANTAA Päivystys 7/24h, , Metalli- ja teräsrakenteet 40-v. kokemuksella! Puhelin vaihde Seco Tools Oy, Äyritie 16, Vantaa Suomi Puh. (09) Pääkaupunkiseudun toimipisteet : Puutarhatie 20B Vantaa Lukkokatu 10 Hyvinkää Päivystys 24 H/Vrk p / Keimo Ahokanto, Aluepäällikkö H:ki p Ville Perttilahti, Työjohto H:ki p Petri Nyberg, Aluepäällikkö H:kää p sähkö- ja teleasennukset jo vuodesta 1998! roj-tec ky kirvesmiehenkatu helsinki Ab Muovitech Finland Oy Metallitie Mynämäki, p , f Marko Uskali / Tuotanto p Joni Hakula / Myynti p Yritysmaailma Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa Paras maassa. Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Suvantokatu Joensuu joensuun. Maanrakennus, viemärilinjat, vesilinjat, ruoppaukset, salaojitukset, ojitukset, lumen auraukset, pohjatyöt, perustustyöt, multa- ja murskekuljetukset Kurbölevägen 19, PORVOO puh , Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh Fax Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Toimittajat: Sirpa Pitkänen Puh Eino Maironiemi Puh Tapani Kärkkäinen Puh Anturaperustusjärjestelmä Soveltuu erinomaisesti niin asuin-, teollisuus-, liike- ja vapaa-ajan rakennuksiin sekä maanrakentamisessa tarvittaviin anturamuotteihin. Express-liittolevy Helppoutta ala- ja välipohjaan Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat nopeammin ja helpommin moniin erilaisiin rakennuskohteisiin. Ilmoitukset: Kari Koponen Puh Jukka Suppola Puh Esa Hoffrén Puh Toni Hämäläinen Puh Kalkkipetteri, LOHJA puh , Osoitelähde: Itella, TGM Yrityskohderyhmät Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

14 14 YRITYSMAAILMA Myös pienet ja ahtaat kohteet Kuljetus Nupposelta vaihtolava- ja nosturiautot joka lähtöön Sipoolainen Kuljetus Nupponen Oy:n vaihtolava- ja nosturiautoilla päästään hankaliinkin paikkoihin. Yrityksen palvelut ovat olleet kysyttyjä etenkin Helsingissä saneerauskohteissa. Vuodesta 1988 toiminut Kuljetus Nupponen Oy on vakiinnuttanut asemansa alallaan. Periaatteena on ollut, että vakioasiakkaiden tarpeista pidetään huolta, sanoo toimitusjohtaja Juhani Nupponen. Erityisen kiitoksen Nupponen antaa asiakkaille, jotka käyttivät yrityksen palveluja myös 1990-luvun alun pahimman laman aikana. Silloin olivat yhdellä jos toisellakin tiukat paikat. Uskollisten asiakkaiden avulla pääsimme vaikeiden aikojen yli. Kuljetus Nupponen Oy:n toimialueena on pääkaupunkiseutu. Vuositasolla meillä on ollut keskimäärin noin asiakasta, Nupponen mainitsee. Helsingin vanhan kaupungin alueella riittää työkohteita Työkohteita on ollut etenkin Helsingin vanhan kaupungin alueella. Siellä riittänee työsarkaa jatkossakin, sillä saneeraus- ja korjaustarpeita on paljon. Meillä on juuri sellaiset vaihtolavaja nosturiautot, joita tarvitaan, kun työskennellään ahtaissa ja pienissä kohteissa, Nupponen kertoo. Sukupolvenvaihdos meneillään Ennen oman yrityksen perustamista vieraan palveluksessakin työskennellyt Juhani Nupponen on itse jo eläkkeellä, ja yrityksessä on parhaillaan meneillään sukupolvenvaihdos. En kuulu siihen laulukuoroon, jonka mukaan eläkkeellä ei tule toimeen. Jokaisen yrittäjän pitäisikin aikanaan katsoa, että maksaa riittävät eläkemaksut. Niistä ei kannattaisi säästää, vaikka sitten pystyisi tarjoamaan töitä halvemmalla kuin kilpailijat. On paljon ikäviä tapauksia, että yrittäjän on pakko jatkaa töitä, kun eläke ei riitä, ja kalustokin on niin loppuun ajettu, ettei sillä ole myyntiarvoa. Nupponen painottaa, että pärjätäkseen hyvin yrittäjä tarvitsee riittävät pohjatiedot. Kun aikoo yrittäjäksi, pitää ensin tutkia, onko palveluille todellista tarvetta, vai onko alalla jo ylikapasiteettia. Ja on osattava laskea. Nyt kuljetusalalla on sellaisia kamikaze-yrittäjiä, jotka eivät osaa. Nupposta harmittaa epäreilu kilpailu. Hommataan töihin sellaisia ukkoja, jotka eivät maksa paljon, eikä huolehdita velvoitteista. Tämä rassaa rehellisiä yrittäjiä. Itse en ole missään vaiheessa lähtenyt harjoittamaan sitä politiikkaa, että oltaisiin halvin. Kalusto on pidetty ajan tasalla, ja meillä on hyvät, pitkäaikaiset työntekijät. Tärkeintä on aina ollut se, että työt on tehty kunnolla niin, että asiakas on voinut olla kaikilta osin tyytyväinen. Palveluvarmuus ei kuitenkaan välttämättä myy. Toivottavaa olisikin, että tilaajat katsoisivat kokonaisuutta, eivätkä halvinta hintalappua. Nupponen ei ole vielä kokonaan lopettanut työntekoa yrityksessä. Teen konttoriaskareita, ja pysyttelen ajan valtimolla. Poikani Petri vastaa operatiivisesta puolesta. Minulla on nyt aikaa harrastuksille. Kun vaimoni kuoli äkillisesti neljä ja puoli vuotta sitten, lopetin sitten kun -ajattelun siihen paikkaan, ja aloitin moottoripyöräilyn ja moottorikelkkailun. Voin huoletta lähteä reissuun, sillä tiedän, että yritys on hyvissä käsissä, Juhani Nupponen toteaa. Vakaalta pohjalta on hyvä jatkaa Kuljetus Nupponen Oy:n toiminta on vakaalla pohjalla, mistä kertoo paras mahdollinen luottoluokitus AAA. Luottavaisin mielin mennään eteenpäin, sanoo toisen sukupolven yrittäjä Petri Nupponen. Nupponen muistuttaa, että tulevaisuudesta ei kukaan voi sanoa mitään varmaa. Suhdanteet vaihtelevat, ja maailmalla tapahtuu milloin mitäkin. On paljon sellaisia asioita, joihin yksittäinen yrittäjä ei voi vaikuttaa. Mutta tässä on joka tapauksessa olemassa vankka perusta, josta on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä. Hyvä asiakaspalvelu on Petri Nupposen mukaan vastaisuudessakin kivijalka, jolle rakennetaan. Paras mainos on se, että työt tehdään hyvin. Kuljetus Nupponen Oy Kaskelantie Järvenpää Puh , S-posti: kolumbus.fi Kuljetus Nupposelta vaihtolava- ja nosturiautot pieniin ja ahtaisiin tiloihin Vakuutusyhtiöiden hyväksymä täyden palvelun kolarikorjaamo. Korjaukset ja maalaukset merkistä riippumatta henkilö- ja pakettiautoihin sekä pikkubusseihin. KULJETUS NUPPONEN OY Kaskelantie 687, JÄRVENPÄÄ puh , s-posti: Vahinkotarkastukset Ohjauskulmiensäädöt Vakuutustyöt Sijais-/vuokra-autopalvelu Kolarikorjaukset Tuulilasien vaihdot Maalaukset Hinauspalvelu / Puh

15 YRITYSMAAILMA 15 M/V Baltica yhdessä M/V Global Carrierin kanssa yhdistää merentakaisen Suomen Keski-Euroopan mantereeseen PowerLine varustamo liikennöi kahdella roro-aluksella säännöllisen, viikottaisen vuoron Helsingin Vuosaaren satamasta Saksan Travemündeen. Travemündessa liikennöinti tapahtuu Lübeck-Travemünden Skandinavienkai-terminaalista, joka on Euroopan suurin rahtiliikennesatama. Lillbacka-konserniin kuuluva PowerLine aloitti varustamotoiminnan kuluvan vuosituhannen puolivälissä kahden ro-ro-aluksen voimalla. Maailmantalouden elpyminen on omalta osaltaan lisännyt merirahtien kysyntää, joten varustamo aloitti Helsingin Vuosaaren ja Travemünden välisessä liikenteessä toukokuussa-2011.ajoaika suuntaansa kestää 36 tuntia. -Vastasimme kasvavaan kysyntään Suomen ja Saksan välisessä laivaliikenteessä ja kahdella laivavuorolla pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, PowerLinen johtaja Jussi Koskinen sanoo. Merikuljetukset ovat elintärkeitä maamme ulkomaankaupan tuonti- ja vientiliikenteelle johtuen maantieteellisestä sijainnistamme Meret ovat tavaraliikenteen valtaväyliä. Laivoilla on mahdollista kuljettaa edullisesti suuria tavaramääriä satamasta toiseen. Eri kuljetusmuodot muodostavat toisiaan täydentäviä kuljetusketjuja, esimerkkinä rekoilla tehtävät tiekuljetukset ja rahtilaivat. -PowerLine kuljettaa niin suurten kuin pientenkin toimijoiden kalustoa. Peruskuormitus syntyy enimmäkseen suuremmista sopimusasiakkaista ja toimintaa täydentävät kooltaan pienemmät huolitsijat ja kuljetusliikkeet. Merkittävin volyymimme koostuu traileriliikenteestä, mutta toisaalta myös koon tai massan suhteen poikkeavat erikoiskuljetukset ovat meille erittäin tärkeä sektori yhdessä vaarallisten aineiden kanssa, Koskinen kuvailee kuljetettavan rahdin rakennetta. M/V Global Carrierin 1700 metrin lastitila tarjoaa mahdollisuuden noin 100 lastiyksikön kuljettamiseen. Useimmiten laivan kolme kantta täyttyvät irtoperävaunuista, mutta välillä kyytiin ajetaan myös vetoautoja kuljettajineen. Toukokuussa käyttöön otetussa Baltica-aluksessa on rahtitilaa metriä, mikä tarkoittaa noin 160 rekan perävaunun kapasiteettia. M/V Global Carrierin viisitoistahenkisen ja Baltican kahdeksantoistahenkisen miehistön lisäksi laivat voivat lain puitteissa ottaa matkustajikseen myös 12 henkilöä, jotka useimmiten ovat autonkuljettajia. Kotimainen vaihtoehto Jussi Koskisen mukaan pohjalaisvarustamo pyrkii vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin paljolti palvelun ja muiden tekijöiden turvin. Koskisen mukaan alhaisemmalla marssinopeudella saadaan aikana kustannustehokasta liikennettä, joka näkyy asiakkaalle kilpailukykyisenä hinnoitteluna. -Uuden liikenteen aloittamisessa on aina haasteita ja vaikeuksia, jotka meriliikenteessä ovat maantieliikennettä vaativampia. Koskisen mukaan oikean aikataulun löytäminen on yksi suurimmista vaikeuksista, jonka voittamisessa vaaditaan riittävästi aikaa. Pienenä varustamona PowerLine on erittäin joustava toimija, joten mahdolliset aikataulumuutokset voidaan tehdä tarvittaessa nopeastikin. -Asiakkaiden tarpeisiin sopiva aikataulu yhdessä oikean hinnoittelun kanssa antaa mahdollisuuden taloudellisesti kannattavaan liikenteeseen. Aikataulujen laadinnassa on huomioitu myös kuljettajien työajat. Lähtö on aina illalla, joten kuljettaja voi ruokailtuaan käydä levolle. Paikkavaraukset tehdään suoraan PowerLinen asiakaspalvelun kautta. Merikuljetukset ylläpitävät omalta osaltaan kuljetusmuotojen välistä tervettä kilpailua Merikuljetukset ovat tietyissä tavararyhmissä kuljetuskustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto. Taloudelliset säästöt, järkevä toiminta ja päästöjen vähentäminen kulkevat käsi kädessä. Kun logistiikka on ympäristöystävällistä, on se samalla tehokasta. Lisäksi hyötyjinä ovat kaikki osapuolet kuluttajat mukaan lukien. - Hyötyjä ei kuitenkaan kaikilta osin voida mitata rahamääräisesti. Ne voidaan nähdä myös ympäristöarvoissa ja kuljetusten sujuvuudessa sekä säilyneissä työpaikoissa, Jussi Koskinen korostaa. - Kotimaista rahtiliik ennettä - Helsinki Vuosaari Travemünde Helsinki - Travemünde reitillä nyt kaksinverroin enemmän kapasiteettiä!

16 16 YRITYSMAAILMA DHOLLANDIA Täydellinen valikoima takalaitanostimia Belgialaisen Dhollandian takalaitanostimia on markkinoitu Suomessa jo 1990-luvun lopulta alkaen. Virallisen maahantuonnin ohella belgialaisen perheyrityksen tuotteita on saatu Suomeen myös käytettyjen autojen tuonnin kautta. Onhan DHOLLANDIA yksi Euroopan merkittävimmistä valmistajista, jonka vuosittainen tuotantomäärä asettuu nostimen tienoille. Loppuvuodesta 2010 Suomen maahantuonti- ja markkinointitoiminnot yhdessä varaosahuollon kanssa siirtyivät yksityiseltä toimijalta tehtaan lipun alle, DHOLLANDIA FINLAND Oy:n suojiin. DHOLLADIA yhtiö on perustettu vuonna 1968 ja siitä lähtien yhtiö on tehnyt yli takalaitanostinta eri käyttötarkoituksiin. Tänään, DHOLLANDIA on monikansallinen yritys jolla on tuotantolaitoksia 4:ssä eri maassa ja ammattimainen myynti- ja huoltoverkosto ulottuu yli 40 maahan maanlaajuisesti. Suomessa Dhollandian myynti- ja markkinointitoimintoja hoitaa Anssi Erämeri. Erämeren mukaan varaosatoimitukset hoidetaan sekä Vantaan että Belgian varastoista. Suomalaisasiakkaiden huolto- ja korjaustarpeeseen taasen vastataan maanlaajuisen ja osaavan, vajaan 15 toimipisteen verkoston avulla. -DHOLLANDIA tarjoaa laajan valikoiman standardi takalaitanostimia mistä on valittavissa erimittoja ja optioita, nämä täyttävät tiukimmatkin vaatimukset koskien asennusta tai käyttöä sekä kattaa täydellisesti yleisimmät kuljetukseen liittyvät vaatimukset. Tuotteilla on hyvin erilaiset tekniset ominaisuudet ja nostokapasiteetit 300 kg kg,erämeri kertoo. DHOLLANDIA valitsee tietoisesti korkealaatuisia materiaaleja ja käyttää uusinta teknologiaa pintakäsittelyssä - DHOLLANDIA on myös räätälöityjen tuotteiden asiantuntija, joka samalla kertaa voi tarjota joustavuutta ja tuotantokapasiteettia asiakaslähtöiseen ratkaisuun, kuten mm. vetoauto varustettuna vetokytkimellä, hiljainen takalaitanostin yöaikaan käytettävään jakeluliikenteeseen, räätälöidyt turvalaitteet, turvakaiteet ja rajoitettu nostoteho, räätälöidyt tasonostimet, monikerroksiset lastaustasot, Erämeri luettelee. Jokaisessa DHOLLANDIA takalaitanostimessa on keskitetyt osat -Turvallisuus ja luotettavuus kulkevat käsikädessä ja sillä on keskeinen asema uudistuotannossa. Asiakkaillamme on oikeutetusti suuria odotuksia toimitettujen nostimen toimivuuden osalta. Nämä odotukset ovat hyväksyttyjä, kiitos korkealaatuisen vertikaalisen integroinnin tuotannossa ja laadunvalvonnan joka antaa älykkään lähestymistavan yksinkertaisuuteen. Nämä ovat vain joitakin älykkäitä ratkaisuja jotka tekevät meistä erilaisia, Erämeri mainitsee. Erämeren mukaan DHOL- LANDIA on osoittautunut Suomessa suosituksi vaihtoehdoksi varsinkin etsittäessä erikoisratkaisuja tai umpipakettiautoihin soveltuvia keveitä ratkaisuja. Erämeren mukaan Dhollandian markkinaosuutta lähdetään kasvattamaan nykyaikaisen ja erittäin laajan malliston sekä notkean organisaation avulla. Tuotevalikoima pitää sisällään takalaitanostinten lisäksi myös invatakseihin soveltuvia pyörätuolinostimia sekä erittäin laajan valikoiman erikoisratkaisuja niin ajoneuvokalustoon kuin korjaamoillekin. Nostimet täysin omaa valmistusta -Standardi-tuotevalikoima kattaa nostokyvyt 250 kilosta aina 9000 kiloon saakka, lupaa Erämeri, jonka mukaan kaikki Suomeen myydyt tuotteet varustellaan skandinaavisiin oloihin soveltuvaksi jo tehtaalla. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä pakkaskestävyydeltään parempaa hydrauliöljyä sekä sähkövastuksella varustettuja rasioita. -Muun muassa kaikki nostintasot, nostovarret ja sylinterit valmistetaan itse omissa tuotantolaitoksissa, painottaa Erämeri edustamansa tuotteen vahvuuksia. -Yhdessä jatkuva innovaatio ja kehitystoiminta sekä meidän yrityksen energinen dynamiikka antaa meille mahdollisuuden tarjota täydellisen valikoiman tuotteita, jotka erottuvat korkealaatuisina. -Jälkimarkkinointi nojautuu paljolti tunnettuihin ja Dhollandian tuotteet tunteviin paikallisiin korjaamoihin, joilla on takanaan pitkä Dhollandia-kokemus. Huoltoverkosto ja sen laajentaminen ovat toki seikkoja, joihin panostamme lähitulevaisuudessa aikaisempaa voimakkaammin, kaavailee Anssi Erämeri. Dhollandian toimintaperiaatteet sekä politiikka ovat ekologisia ja niitä käytetään päivittäin rutiininomaisissa töissä -Tämä aktiivinen huolenpito paremman ympäristön puolesta näkyy selvästi muun muassa niin, että Protection PLUS korroosio viimeistely on päästötön, ja jätevesissä käytetään parasta mahdollista teknologiaa. Sadevettä hyödynnetään tuotantoprosessissa, pakkausmateriaalien hyödyntäminen ja kierrätys, biologisesti hajoava hydrauliöljy optiona ja älykäs logistiikan hallintajärjestelmä Lisäksi käytämme tuotannossa osittain vihreää energiaa, kuten tuulija aurinkovoimaa, Anssi Erämeri selvittää. Viitostiimi Oy VUOKRAA YRITYKSELLESI OSOITE vuosi 190, 1/2-vuotta 140 TEOLLISUUDEN KONEISTUSPALVELU Monipuolista koneistuspalvelua CNC- ja ja Manuaalikoneilla. Valtatie 26, KARKKILA Puh , fax TAKUUKORJATUT VAIHDELAATIKOT KUORMA- JA PAKETTIAUTOIHIN - takuu km/12 kk - nopea toimitus tilauksesta (noin 1-2 viikkoa) - hyvitys vanhasta rikkinäisestä vaihdelaatikosta SVK-Consult Oy Puh Marko Lentokentänkatu 3, Tampere

17 YRITYSMAAILMA 17 Loka-Veto J. Lilja - luotettavaa putkisto- ja viemärihuoltoa pääkaupunkiseudulla Loka-Veto J. Liljan toimintaan kuuluvat mm. lokakuljetukset, putkistojen ja viemäreiden imuroinnit, huollot, avaukset, sulatukset ja pesut, erilaisten kaivojen tyhjennykset ja putkistojen kuvaukset nykyaikaisella videokuvauskalustolla. Jaakko Lilja perusti Vantaalla toimivan Loka-Veto J. Lilja yhtiön vuonna Yritys tunnetaan pääkaupunkiseudulla monipuolisena viemäri- ja putkistohuoltojen asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Yrityksessä työskentelee toimitusjohtaja Mika Liljan lisäksi seitsemän ammattilaista. Asiakaskunta on monipuolinen: yritys palvelee mm. kiinteistöjen omistajia, kiinteistöhuoltoyhtiöitä, LVI- ja rakennusalan yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja sekä yksityisasiakkaita. Vakiintuneet asiakassuhteet kertovat, että yrityksemme toimintatapaan on totuttu luottamaan. Kokemuksen myötä meille on syntynyt näkemys siitä, kuinka nämä asiat kannattaa joustavasti ja nopeasti hoitaa, Mika Lilja kertoo. Moderni kalusto sopii monipuoliseen toimintaan Yrityksen järeään, nykyaikaisesti varustettuun kalustoon kuuluu kaksi viemäreiden kuvauskalustolla varustettua autoyksikköä, kuusi imuautoa ja kuusi imu- ja pesumekanismilla varustettua kombiautoa, joilla esimerkiksi tukkoon menneet viemärit ja putket voidaan puhdistaa nopeasti sekä huuhdella irtokertymät ja muut jätteet samalla pois. Käytämme toiminnassamme uutta tekniikkaa, Lilja sanoo. Videokameroilla voidaan selvittää viemäreiden ja putkistojen kunto Loka-Veto J. Lilja on itse vastannut kuvausautojensa sisustuksen ja varustelun suunnittelusta. Kokemus on auttanut kehittämään kokonaisuuden, joka toimii myös kentällä. Autoissa on monipuolinen kameravarustus, Mika Lilja mainitsee. Kamerat mahdollistavat putkistojen läpikotaisen tutkimisen, helpottavat kuvaustyötä ja rikkonaisten yksityiskohtien paikantamista: rikkoumat ja muut viat löytyvät helposti ja vaivattomasti. Kameran kuvaama materiaali voidaan dokumentoida. Useimmiten kuvauksen yhteydessä putket myös huuhdellaan, jolloin lopputulos on tarkempi. Liljan mukaan kuvausauto kutsutaan useimmiten paikalle, kun viemärin toiminnassa on toistuvasti ongelmia tai suunnitteilla on putkiremontti. Monet rakennusliikkeet kuvauttavat viemärit uudiskohteissaan jo ennen rakennuksen luovutusta. Kuvauksilla pystymme selvittämään ja näyttämään viemäreiden kunnon. Samalla vika voidaan paikallistaa tarkasti. Asiakas saa meiltä raportin sekä videonauhana että paperilla. Tieto helpottaa remonttia huomattavasti. Kuusi- ja seitsemänkymmentäluvuilla rakennutut talot TIESITKÖ, ETTÄ LEIKKIPAIKKA- TURVATARKASTUS PITÄÄ TEHDÄ JOKA VUOSI. ovat siinä iässä, että putkiremontit alkavat olla tarpeen. Tällaisia kiinteistöjä on runsaasti, joten kuntokartoituksen yhteydessä tehtäviä putkistojen kuvauksia riittää varmaan jatkossakin, Lilja toteaa. Savukone auttaa vikojen etsinnässä Leikkiturva Oy on leikkipaikkojen turvallisuusasioihin erikoistunut yritys. Teemme mm. leikkipaikkatarkastukset huollot korjaukset Olemme itsenäinen ja leikkivälinetoimittajista riippumaton yritys. Tarkastajamme ovat käyneet kaikki vaadittavat VYL:n (viherympäristöliitto) järjestämät koulutukset. Vankka kokemuksemme takaa parhaan tuloksen. Soita niin kerromme lisää: Leikkiturva Oy TURVAA LASTEN LEIKIT Puh Yrityksen järeään, nykyaikaisesti varustettuun kalustoon kuuluu kuusi imuautoa, kuusi imu- ja pesumekanismilla varustettua kombiautoa sekä kaksi viemäreiden kuvauskalustolla varustettua autoyksikköä. Uusin lisäys kuvausauton varusteluun on savukone. Savukonetta käytetään kameroiden rinnalla vikojen paikallistamiseen. Jos ilmanvaihdossa tuntuvien hajuhaittojen tai viemärivuotojen syy ei selviä millään muulla keinolla, voimme puhaltaa verkostoon savua, ja seurata mistä se tulee ulos, Lilja selvittää. Päivystys 24 tuntia vuorokaudessa Loka-Veto J. Lilja palvelee asiakkaitaan joustavasti, tehokkaasti ja luotettavasti. Paikalle tullaan aina silloin, kun tarve vaatii. Päivystämme 24 tuntia vuorokaudessa, joten meiltä löytyy tarvittaessa apua mihin kellonaikaan tahansa, Mika Lilja lupaa. Asiakaslähtöiseen toimintaan aiotaan panostaa jatkossakin ja palvella erilaisia asiakkaita niin hyvin kuin mahdollista. Samaan malliin mennään eteenpäin. Tarkoitus ei ole ainakaan näillä näkymillä laajentaa toimintaa, sillä tämä kokoonpano näyttää tarkoituksiimme sopivalta. Loka-Veto J. Liljan toimintaan kuuluvat mm. lokakuljetukset, putkistojen ja viemäreiden imuroinnit, huollot, avaukset, sulatukset ja pesut, erilaisten kaivojen tyhjennykset ja putkistojen kuvaukset nykyaikaisella videokuvauskalustolla.

18 18 YRITYSMAAILMA Lattioista aiheutuvien sisäilmaongelmien ratkaisujen kehittäjänä Betton Oy kuuluu alan edelläkävijöihin Liian monessa julkisessa rakennuksessa, mukaan luettuna päiväkodit ja koulut, muhii terveyttä ja tietenkin itse rakennuksen elinkaarta uhkaavia sisäilma- ja kosteusvaurioita. Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille altistuu päivittäin suomalaista, arvioi ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2009 kosteus- ja hometalkoot valtakunnallista ongelmaa nitistämään. Talkoojoukoissa on mukana asiantuntijoita eri tahoilta aina hyvinvoinnin edistäjistä rakennusalan ammattilaisiin. -Etenkin kuntien omistamien koulujen, päiväkotien, terveydenhoitolaitosten ja muiden kiinteistöjen sisäilmaongelmaisten rakennusten korjausten priorisointi on erittäin tärkeää kansanterveyden kannalta, Betton Oy:n toimitusjohtaja Juha Tamminen toteaa. Sisäilman laadulla on Juha Tammisen mukaan erityisen suuri vaikutus meihin suomalaisiin. Asumme ilmastossa, joka pakottaa rakentamalla suojautumaan kylmältä ja viettämään paljon aikaa sisätiloissa. Tamminen pitää rakentamisessa tehtyjä virheitä osasyynä sisäilmaongelmiin. Kiire rakentamisessa ja väärät materiaalivalinnat ovat aiheuttaneet yhdessä tilanteita, joissa rakentamisen osaset eivät enää sovi toisiinsa, eli usein on kyseessä monen muuttujan ja sattuman summa. Testaus ja tutkimus antaa varmuutta, kokemus tuo uskottavuutta -Suurin osa huonon sisäilman haitoista olisi mahdollista poistaa hyvin nopeasti ja taloudellisesti ottamalla uusin tieto ja uudet menetelmät käyttöön, Tamminen vakuuttaa. Uzin-tuotteet täyttävät tiukimmat rakennusmateriaalien päästöluokitukset Tuotteiden ja materiaalien sisäilmastoon vaikuttavia päästöjä on tutkittu jo vuodesta 1978 alkaen, edelläkävijänä Blue Angel (Blauer Engel) ekologisten tuotteiden ympäristömerkintä. Saksalainen Uzin Utz Ag on ollut mukana jo pitkään kehittämässä turvallisia ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä lattia- ja laatoitustuotteita. -Yrityksen vähäpäästöisten ÖKO- LINE-tuotteiden valikoima lisääntyy jatkuvasti. Uusien tuotteiden kehitystyössä pyritään alittamaan uusien, kiristyvien ympäristö- ja päästönormien tiukimmatkin vaatimukset. Suomessakin hyvistä ominaisuuksistaan tunnettu ja paljon käytetty itsestään siliävä UZIN NC 170 LevelStar -lattiatasoite täyttää kaikkein tiukimmat vaatimukset -Blue Angel -merkintä, EC 1 PLUS -luokitus, ÖKOLINE ja lisäksi hyväksyntä käytettäväksi laivanrakennusteollisuudessa. Myös maailman nopeimmaksi lattiatasoitteeksi mainittu UZIN NC 172 BiTurbo -lattiatasoite täyttää samat vaatimukset ja on pinnoitettavissa jo tunnin kuluttua levityksestä, Tamminen mainitsee. UZIN-lattiajärjestelmä on tutkittu ja dokumentoitu Suomessa Uzin pyrkii jatkossakin olemaan edelläkävijä tuotteiden ja valmistusprosessien suhteen. Yhä useampi Uzin ja Codex tuote täyttää vaativan EC 1 normiston vaatimukset taaten puhtaan sisäilman, sekä työn aikana, että jatkossa rakenteen eliniän ajan, Tamminen kertoo. Betonilattian diffuusiosuojakäsittely -UZIN diffuusiosuojapohjustimet ovat osana lattiajärjestelmää, joka mahdollistaa nopean lattiakorjauksen. Järjestelmään kuuluu nopeat UZIN-tasoitteet ja liimat. Järjestelmän UZIN-tuotteet ovat EC 1 -luokiteltuja eli erittäin vähäpäästöisiä. Tuotteilla on CE-merkintä. -UZIN PE 460 New ja UZIN PE 480 -diffuusiosuojapohjustimia käytetään betonialustasta nousevaa kosteutta vastaan höyrysulkuna, ongelmayhdisteiden ja hajujen sulkuna, vahvistamaan ja tiivistämään heikkoa betonialustaa. Diffuusiosuojatun pohjustimen merkitys ongelmalattioissa on toimia kaasutiiviinä sulkuna ehkäisemään ongelmayhdisteiden kulkua diffuusiona sisäilmaan ja samalla toimia höyrynmuodossa alustasta nousevan kosteuden sulkuna suojaamaan tasoite-, liima- ja pinnoitekerroksia, Tamminen kertoo. -Nykytekniikalla ongelmayhdisteet voidaan tunnistaa ja valita kohteeseen sopiva korjausmenetelmä. Menetelmä on nopea toteuttaa, diffuusiosuojakäsittely kahteen kertaan voidaan tehdä saman päivän aikana. Ensimmäinen kerros tehdään värittömällä pohjustimella, toisen kerroksen pohjustimeen lisätään väriaine havainnoinnin helpottamiseksi. Tuoreen toisen kerroksen päälle levitetään kvartsihiekka tartuntakynneksi tasoitteelle. Tasoitustyö voidaan tehdä heti seuraavana päivänä. Tasoitteeksi soveltuu UZIN NC 170 Level Star, joka voidaan pinnoittaa 18 tunnin kuluttua tai erityistä nopeutta vaativissa kohteissa UZIN NC 172 BiTurbo, joka on pinnoitettavissa jo 1 tunnin kuluttua levityksestä. Mattoliimana voidaan käyttää UZIN KE 2000S New liimaa. Tasoitteen päällä voi pintamateriaalina käyttää myös keraamisia laattoja, parketti- tai laminaattipinnoitteita, joihin on järjestelmään sopivat UZIN-laastit ja liimat. Suomessa tutkittuja ja dokumentoituja tuotteita. UZIN-lattiajärjestelmää on tutkittu ja käytetty lukuisissa korjauskohteissa kymmenien tuhansien neliöiden alalla ennen ja jälkeen ja tulokset ovat olleet poikkeuksetta erinomaisia, kuvailee Juha Tamminen menetelmää. -Betton Oy:n jatkuva tuotekehitys on tuonut ulottuvillemme entistä enemmän ympäristöystävällisiä ja turvallisia tuotteita. Yhdessä Eurooppalaisten päämiestemme kanssa olemme toimittaneet Suomen rakennusalan ammattilaisille tuotteita jo 23 vuotta. Tuotteet on testattu myös meidän olosuhteisiimme, pakkasenkestävyys, suoja säärasitusta vastaan ja ympäristöystävällisyys ovat itsestäänselvyys. Näiden tuotteiden oikean käytön varmistamme kouluttamalla asiakkaamme. Ei yksi tuote eikä yksi tekijä voi taata työn onnistumista, mutta yhdessä voimme tarjota asiakkaille turvallisia ratkaisuja, Juha Tamminen korostaa. Betton Oy edustaa laadukkaita eurooppalaisia rakennusmateriaalivalmistajia. Betton Oy on erikoistunut valmislaastien, kuten pintarappausten, betoninkorjaus ja -tasoitustuotteiden maahantuontiin ja välittämiseen. Näistä valikoimista löytyvät tuotteet niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseenkin. -Yrityksemme on perustettu vuonna Meillä on päämiehiä mm. Saksasta ja Belgiasta. Meillä on kaksi omaa toimistoa ja myyntinäyttelyä, toinen Turussa ja toinen Vantaalla. Päävarastomme on Turussa sekä noutovarasto Helsingissä. Tavaratoimituksiemme nopeus ja luotettavuus ovat jo kuuluisia: kaikkialla Suomessa, seuraavana päivänä, Tamminen vakuuttaa. -Pyrimme toimimaan yhteistyössä urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja valvojien kanssa. Etsimme ratkaisuja rakentamisen erityisongelmiin asiakkaidemme parhaaksi. Alan kilpailu on kovaa ja se pitää huolen hintojemme edullisuudesta. Oma filosofiamme tiivistyy kolmeen sanaan: laatu, luotettavuus ja tehokkuus. Tähän vaaditaan osaamista ja jatkuvaa koulutusta. Siksi meillä on yhteistyökumppaneitamme varten oma koulu, Betton Klinikka, johon halukkaat voivat ilmoittautua. Suunnittelijoille ja rakennuttajille tarjoamme oman osaamisemme käyttöön, kun tarvitaan ratkaisuja rakentamisen ongelmiin, toimitusjohtaja Juha Tamminen määrittelee Betton Oy:n toimintaa. Puhdasta sisäilmaa Uzin EC 1 -tuotteilla Uzin-lattiajärjestelmä VOC- ja PAH-yhdisteitä vastaan UZIN PE 460 on Suomessa testattu, tutkittu ja jo kymmeniä tuhansia neliöitä käytetty kapselointipinnoite yhdessä muiden EC 1 hyväksyttyjen UZIN tasoitteiden ja liimojen kanssa, kosteutta ja VOC-yhdisteitä vastaan. Uzin-lattiajärjestelmään kuuluvat seuraavat EC 1-luokitellut tuotteet: Uzin PE 460 -kapselointi pinnoite Uzin PE 280 -pohjustin Uzin NC 170 -itsesiliävä tasoite Uzin KE 2000S -mattoliima Uzin WK 222 uusi vesi ohenteinen kontaktiliima KOKONaISJÄrJESTELmÄ Laatoitus Pohjustimet EC1 Tasoitteet Liimat EC 1-hyväksyntä on yleisin hyväksytty normisto Euroopan alueella tuotteista vapautuvista päästöistä ja niiden vaikutuksesta sisäilmaan. KYSY LISÄÄ: BETTON OY Juhana Herttuan puistokatu 4, Turku puh. (02) uzin_ec1_811_ok.indd

19 RKM-Kuivaustekniikka on erikoistunut vesivahinkojen kartoitus-, kuivaus- ja korjausurakointiin. Päätoimialaamme ovat vesivahinkoihin liittyvät tutkimusja korjaustyöt, joissa määritellään vahinkojen syyt ja laajuus, tehdään korjaussuunnitelmat ja tarvittaessa toteutetaan korjaukset. Myös sisäilman laadun tutkimukset ovat keskeinen osa toimintaamme. Niitä tehdään asuintiloissa, toimisto- ja liikekiinteistöissä sekä julkisissa tiloissa, kuten päiväkodeissa, kouluissa ja sairaaloissa. Kasvavia toimialoja ovat kiinteistöjen energiaselvitykset, tiiviysmittaukset ja lämpökamerakuvaukset sekä erilaiset asiantuntija tehtävät, kertoo toimitusjohtaja Ismo Penttilä Meillä on kiinteistöjen energiaselvityksiin ja tiiviysmittauksiin käytössämme VTT:n tyyppihyväksymät modernit laitteet, jollaisia Suomessa on vielä melko vähän. Kokonaisvaltaista osaamista RKM-Kuivaustekniikka vahinkoalan asiantuntija ja menetelmien kehittäjä RKM-Kuivaustekniikka pystyy tarjoamaan asiakkaille kosteusvaurioihin ja sisäilman puhtauteen liittyvissä ongelmissa kattavan palvelukokonaisuuden tutkimuksista suunnitteluun ja lopputoteutukseen saakka. Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut samasta yrityksestä. Se merkitsee ajan ja kustannusten säästöä. Tulevaisuudessa toimintamme tehostuu entisestään. Ensi vuonna siirrämme toimintamme mobiilijärjestelmän alle. Asiakkaat saavat tunnukset, joilla he voivat tietokoneen tai kännykän kautta tutkia oman kohteensa töiden etenemistä. Tietojen vaihto meidän ja asiakkaiden välillä nopeutuu. RKM-Kuivaustekniikka on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Yhtiö kuuluu valtakunnallisesti toimivaan Kuivaustekniikka Ryhmään, johon kuuluvat lisäksi pohjoisessa Suomessa toimiva Oulun Kuivaustekniikka, Keski-Suomen Kuivaustekniikka Jyväskylässä sekä Pohjois-Suomen Kuivaustekniikka Kainuussa. Kaikkiaan Kuivaustekniikka YRITYSMAAILMA 19 Ryhmällä on 15 toimipaikkaa Suomessa. Kattavan yhteistyöverkon avulla ketju tarjoaa palveluitaan lähes koko Suomen alueella. RKM-Kuivaustekniikan toimintaa luonnehtivat vakiintuneet asiakassuhteet. Vakuutusyhtiöiden lisäksi pitkäjänteistä yhteistyötä tehdään suurien kiinteistöhallintaorganisaatioiden kuten vuokratalo- ja opiskelija-asuntosäätiöiden ja yritysten kanssa. Kuivaustekniikka Ryhmässä työskentelee tällä hetkellä 182 ammattilaista. Meillä on kokenut henkilökunta, jolla on monipuolista ammattitaitoa kaikilla toimintamme osa-alueilla. RKM-Kuivaustekniikka palvelee Etelä-Suomen asiakaskuntaa RKM-Kuivaustekniikka on ryhmän suurin yritys ja se toimii pääasiassa eteläisen Suomen ja Kymenlaakson alueilla. Toimipaikat sijaitsevat Tampereella, Helsingissä, Hyvinkäällä, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Kuivaustekniikka Ryhmällä on yhtenäiset toimintatavat ja menetelmät, jotka takaavat toiminnan laadun. Käytämme samoja tutkimusmenetelmiä, yhtenäistä laatumääritelmiä ja toimintatapoja. Meillä on sopimuksia valtakunnallisesti toimivien asiakkaiden kanssa ja he edellyttävät, että toimintamme on tasaisen korkeatasoista koko maassa. Joustava toimintatapa, 24-tunnin päivystys RKM-Kuivaustekniikalla on vahinkotapauksissa tehokas ja joustava toimintapa. Kuivaustekniikka Ryhmällä on jokaisessa toimipaikassa 24 h päivystys, joten asiakkaat saavat vahingon sattuessa heti yhteyden. Akuuteissa vahinkotilanteissa asiakkaat voivat ottaa yhteyttä päivystysnumeroihimme. Meillä on myös valtakunnallinen tilaussähköpostiosoite: jonka kautta meidät tavoittaa nopeasti. Asiakkaisiin otetaan yhteyttä muutamien tuntien tai viimeistään vuorokauden kuluessa, siitä kun tilaus on tullut, lupaa Ismo Penttilä. Vesivahingon kartoituksen hoitavat ammattilaiset, jotka raportoivat vahingosta nopeasti ja luotettavasti. Kartoitusraportista selviävät kosteusvaurion aiheuttaja ja ne toimenpiteet, mitä kiinteistössä tarvitaan kosteusvaurion korjaamiseksi. Jatkotoimista päättää asiakas. Tarvittaessa voimme tehdä kuivaus-, purku- ja korjausrakennustyöt. RKM-Kuivaustekniikka tekee yhteistyötä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa, Tutkimustyötilaus voi tulla joko vakuutusyhtiöltä suoraan tai vakuutusyhtiö antaa asiakkaalle meidän yhteystietomme. Toimitamme tutkimusraportit sekä vakuutuksen ottajalle että vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö antaa oman lausuntonsa ja jatkotoimista sovitaan sen jälkeen. Sisäilman mittauslaitteiden kehittäjä RKM-Kuivaustekniikka on myös tutkimuslaitteiden kehittäjä. Yritys on tehnyt kolme vuotta yhteistyötä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Yliopiston sekä ELY-keskuksen kanssa langattoman etämittauslaitteiston kehitystyössä. Laitteella voidaan helpottaa sisäilman laatua koskevia tutkimuksia. Anturit viedään paikan päälle ja esimittauslaitteella voidaan muutamassa vuorokaudessa selvittää, onko sisäilmassa ongelmia vai ei eli tarvitaanko perusteellisempia tutkimuksia. Näytteitä ei tarvitse enää aina viedä laboratorioon vaan tarkemmat tutkimukset voidaan tehdä vasta silloin kun siihen on todellista tarvetta. Laitteisto saatiin valmiiksi viime keväänä ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Meillä on nyt sisäilma- ja hometutkimuksiin käytössämme moderni tutkimusjärjestelmä, jolla saadaan tarvittavat esitiedot nopeasti, kertoo Ismo Penttilä. RKM-Kuivaustekniikan palvelut: Vesivahinkojen kartoitukset Kosteusmittaukset Kuivausurakointi Palovahinkojen puhdistukset (huoneistopalot) Erikoispuhdistukset (kalma, homepuhdistukset) Hajunpoisto Desinfioinnit Ilma- / materiaalinäytteiden otto ja analysointi Kosteus- ja palovauriokohteiden rakennustekniset työt Tilamuutos- ja korjausrakennustyöt Lämpökamerakuvaukset Kiinteistöjen energiaselvitykset / energialuokitukset Projektien valvontatyöt Kustannuslaskenta ja suunnittelu

20 20 YRITYSMAAILMA Monipuoliset simulaattorit tekevät ajo-opetuksesta tehokkaampaa Team Simrac Finland Oy:n perustajat ja omistajat Hannu ja Heikki Kosonen ovat kehittäneet simulaattoreita vuodesta 1995 alkaen. Ensimmäinen prototyyppi oli hetekaksi nimetty metallikehikko. Seuraava versio rakennettiin auton koriin vuonna 1996, jolloin kehitystyöhön tulivat mukaan myös Simracin nykyiset yhteistyökumppanit. Elektroniikkaekspertti Mika Leppälahden kanssa luotu Simrac-Micra tarjosi jo oikeanlaisen ajoelämyksen. Kolmas kehitysversio tehtiin Volvo S40:n pohjalle. Se on kiertänyt yritystilaisuuksia ja maailman messuja vuodesta 1998 alkaen. Ohjelmistot ja autofysiikka-mallinnukset Team Simracille tuottaa Eepsoft Oy Eero Pajartee. Rallisimulaattoreista saadun kokemuksen myötä Team Simrac:ista on tullut myös varteenotettava koulutussimulaattoreiden kehittäjä ja valmistaja Euroopassa. Linja-autosimulaattoriprojektin tiimoilta muodostuneen yhteistyökuvion avulla valmistui Euroopan ensimmäinen linja-autosimulaattori, joka toimii koulutuskäytössä Vantaalla Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksessa. Lisäksi yhtiö on valmistanut linja-autosimulaattoreita belgialaisille asiakkailleen. Team Simrac valmisti myös rekka-autosimulaattorin, joka on rakennettu Scanian koriin. Kyseinen simulaattori on koulutuskäytössä Vantaalla Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksessa kuten ensimmäinen linja-autosimulaattorikin. Team Simrac:n valmistamat simulaattorit ovat Suomen Liikenne- ja Viestintäministeriön sekä Trafin hyväksymiä koulutusvälineitä ja täyttävät EU:n direktiivissä EC/2003/59 simulaattoreille säätämät TOR (=Topof-the-Range) vaatimukset. Miksi simulaattori? -Simulaattorissa voidaan valita kaikki Suomen tieliikennelaissa sallitut rekka-automallit, jolloin pienin auto on kaksiakselinen rekan veturi, valittavana on myös pieni tai iso kuormaauto umpikaapilla, kolmiakselinen rekan veturi, johon saadaan liitettyä erilaisia peräkärryjä perään, aivan kuten kaksiakseliseenkin veturiin. Puoliperävaunun perään saadaan liitettyä tarvittaessa vielä kaksiakselinen peräkärry, ns. vasikka, esittelee toimitusjohtaja Hannu Kosonen. Simulaattorissa voidaan valita myös ns. B-juna, joka on kaikista suurin Suomessa sallittu yhdistelmä - siihen kuuluu puoliperävaunu, jonka perässä on vielä toinen perävaunu. -Kaikki harjoitukset, kuten vaikkapa peruutusharjoitukset, voidaan tehdä turvallisessa ympäristössä. Tarjolla on eri keliolosuhteita, kaupunkiympäristöä, maantietä, pienempää tietä, lisäksi ajon aikana saadaan luotua portaattomasti erilaisia valaistus- ja sääolosuhteita. Myös yhdistelmän painoa ja kuorman paikkaa voidaan muokata vapaasti. Auto voidaan lastata oikein tai väärin ja eron tuntee auton sisällä, Kosonen listaa. Autoon voidaan tehdä opettajan hallintapaneelista vikoja kesken ajon, kuten puhkoa renkaita, voidaan vaihtaa portaattomasti sulasta kelistä pakkaskeliin ja peilit saadaan jäätymään, jolloin kuljettajan täytyy laittaa peilinlämmittimet päälle. Tiestä voidaan tehdä yllättäen liukas. Käytännössä simulaattorimallinnuksella saadaan luotua kaikki mahdolliset tilanteet ja olosuhteet, mitä tosi elämässäkin. Kouluttajien on mahdollista ohjelmoida simulaattoriin omia harjoitteitaan. -Saatu palaute on ollut todella hyvää, koska meidän ensimmäisen bussisimulaattorin tilannut yritys tilasi meiltä myös rekkasimulaattorin, Kosonen mainitsee. Täydellinen kopio aidosta ajokokemuksesta -Simulaattorit ovat niin tarkkoja kopioita oikeista autoista, että simulaattorin ohjaamosta löytyvät kaikki samat napit ja vivut, jotka myös vaikuttavat samalla tavalla kuin oikeissakin autoissa. Nämä ovat teknisesti niin korkeatasoisia, että niillä voidaan suorittaa ajo-opetusta. TRAFI:n hyväksynnän mukaan, 25 % ajotunneista voidaan antaa tällaisilla korkealaatuisilla simulaattoreilla. Simulaattori vaatii kaverikseen opetussuunnitelman, jossa määritetään se, missä määrin simulaattoria opetuksessa käytetään, Kosonen kertoo. Huippunykyaikainen rekkasimulaattori kuljetusalan käyttöön - Viimeisin rekkasimulaattori luovutettiin huhtikuun alussa Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallinnoimalle osittain Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittamalle hankkeelle. Noin miljoonan euron kokonaisuus nostaa kuljetusalan koulutuksen tasoa koko Itä-Suomessa kehittäen samalla myös alan opettajien osaamista, Hannu Kosonen toteaa. Kaikilla hankkeeseen osallistuneilla oppilaitoksilla on käyttöön koulutettu vastuuopettaja, joka vastaa oppimisympäristön käytöstä sekä muiden käyttäjien perehdyttämisestä. Kumppaneina hankkeessa Etelä-Savon Koulutus Oy:n (www.esedu.fi) lisäksi ovat Itä - Savon koulutuskuntayhtymä (www.samiedu.fi), Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymä (www.pkky.fi), Savon koulutuskuntayhtymä (www.sakky.fi) ja Ylä- Savon koulutuskuntayhtymä (www.ysao.fi). Simulaattorista tehtiin siirreltävä, jotta sitä voitaisiin hyödyntää kunkin hankkeeseen kuuluvan koulutuskuntayhtymän alueella. Poweri-vaunulle on luotu vuosikalenteri, jonka avulla varmistetaan simulaattorin tehokas ja tasapuolinen käyttö eri osapuolten välillä. -Simulaattorin etuna on se, että erilaisia tilanteita pystytään järjestämään muuta liikennettä häiritsemättä. Simulaattorilla voidaan opetella asioita, joiden harjoitteluun aidossa ympäristössä sisältyy merkittäviä turvallisuusriskejä. Muun muassa renkaan puhkeamisen, tietä ylittävän hirven tai liukkauden ja sateen tuomat yllättävät tilanteet voidaan harjoitella turvallisesti simulaattorin avulla. Sivupeileinä toimivat TV-monitorit, joihin heijastuu aitoa kuvaa ympäristöstä, Kosonen kuvailee. -Iso auto ei käänny samalla tavalla kuin henkilöauto, eikä kiihdy samanlaiseen rakoseen kuin henkilöauto. Tällaisia asioita on hyvä opetella ensin simulaattorilla ja vasta sitten mennä ajamaan oikealla autolla liikenteen sekaan. Tämän jälkeen voidaan taas palata simulaattoriin ja harjoitella erilaisia vaaratilanteita, mitä oikeassa liikenteessä ei yksinkertaisesti voi tehdä, Kosonen painottaa. Vaaratilanteet ja onnettomuustilanteet voidaan katsoa jälkikäteen monesta eri kulmasta ja pohtia siihen johtaneita syitä. Tämän jälkeen kyseistä ongelmakohtaa voidaan kokeilla uudestaan niin kauan, kunnes se onnistuu ilman virheitä. Vastaavanlainen, toistojen kautta oppiminen, olisi liikenteen seassa lähes mahdotonta, Kosonen sanoo. Simulaattori mahdollistaa ajo-opettelun myös opiskelijalle, jolla ei ole vielä ajokorttia. Hän voi harjoitella ajamista ja opetella hahmottamaan ison auton mittoja jo etukäteen. Simulaattorin toimitukseen menee noin kahdeksan kuukautta siitä, kun tilaussopimukseen pistetään nimi alle. Laitteissa on vuoden takuu, jonka aikana Team Simrac hoitaa kaikki tarvittavat huollot ja korjaukset, jonka jälkeen laitteelle voidaan tehdä erillinen huoltosopimus. Huoltosopimukseen kuuluu myös päivityksiä simulointiohjelmiston osalta. Levenevän puoliperävaunun on valmistanut räätälöityjen päällirakenneratkaisujen valmistamiseen erikoistunut Honkajokelainen Interkori Oy. lisätietoja: Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella vakinaistettiin samalla D-luokan bussikorttikoulutuksen simulaattoriharjoittelua koskeva väliaikainen päätös vuodelta D-luokan ajokorttiin vaadittavista 60 ajotunnista 15 voidaan ajaa simulaattorissa. CE-kortin simulaattorituntimäärä saa olla enimmillään 20, kun kokonaisajotuntimäärä on 80. Opetuksen enimmäismäärä vahvistetaan sen mukaan, missä määrin simulaattori saadaan vastaamaan normaalia ajo-opetusta. Simulaattorien on oltava teknisiltä ja koulutuksellisilta ominaisuuksiltaan riittävän todenmukaisia. Laite perustuu oikean ajoneuvon ohjaamoon. Hallintalaitteiden viiveiden tulee olla normaalit ja laitteen on jäljiteltävä ajoneuvon liikkeitä niin, että ohjaus, jarrutukset ja kiihdytykset tuntuvat simulaattorissa. Laitteen on pystyttävä jäljittelemään erilaisia sää- ja keliolosuhteita, liikenneoloja, vuorokaudenaikoja ja muuta liikennettä. Opettajan on oltava mukana opetustilanteessa koko ajan ja hänellä on oltava D-luokan ajo-opettajan kelpoisuus. Simulaattoriharjoittelun eduksi katsotaan mm. se, että simulointi vähentää tarpeettomia siirtoajoja ja opetusta tilanteissa, joihin normaaliliikenteessä ei ole mahdollisuuksia. Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä. Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Joulukuu 3/2014 Kaikki samasta talosta RAKENTAJAN PARAS KAVERI! Kattavat palvelut ja toimitukset työmaallesi: Helppo ja edullinen kokonaisratkaisu! Pyydä tarjous: info@kaktk.fi

Lisätiedot

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh.

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh. Savon Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Siilinjärvi jatkaa reipasta kasvuaan. Nyt asukkaita on jo 21500, ja yrityksiä yli 900. Työllisyysasteemme on maakunnan paras. Olisiko Sinunkin yrityksellesi toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Joulukuu 4/2010

Espoo-Vantaa Joulukuu 4/2010 Yritys- maailma Espoo-Vantaa Joulukuu 4/2010 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi 2 YRITYSMAAILMA

Lisätiedot

Yritys- Iin Hihnatyö Oy

Yritys- Iin Hihnatyö Oy Oulun seudun Yritys- maailma Joulukuu 5/2012 Oulun Tilitieto Oy Auktorisoitu tilitoimisto. Kirjanpito Veroilmoitukset Tilintarkastukset Yrityksen perustaminen Kajaaninkatu 38 2.krs, 90100 Oulu p. 08-311

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Espoon-Vantaan Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot

NURMON LUKIO. Nuorten kasvussa vahvasti mukana. Etelä-Pohjanmaa Joulukuu 4/2011

NURMON LUKIO. Nuorten kasvussa vahvasti mukana. Etelä-Pohjanmaa Joulukuu 4/2011 Yritys- maailma Etelä-Pohjanmaa Joulukuu 4/2011 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki konekäyttöisenä

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY

Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa heinäkuu 2/2012 AL DESIGN OY 2 YRITYSMAAILMA Sijoitusten tuottoa kannattaa pohtia Korkotaso säilyy alhaisena Alkava kesä näyttää velallisen kannalta myönteiseltä. Lainojen

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Yritys- www.yritma.fi. Onko terveys sinulle tärkeä? POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY. Pohjois-Suomen. Joulukuu 5/2014. Purkutyöt Asbestipurut

Yritys- www.yritma.fi. Onko terveys sinulle tärkeä? POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY. Pohjois-Suomen. Joulukuu 5/2014. Purkutyöt Asbestipurut Pohjois-Suomen Yritys- maailma Joulukuu 5/2014 POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY Purkutyöt Asbestipurut Timanttityöt Massiivipurut Porrasrinne 75, 97220 Sinettä Puhelin: 040 533 7897 Faksi: (016) 367 7220

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

Retkiluistelemaan Rantasalmelle! MIKKELIN JÄÄHALLIT. Lisätietoja www.rantasalmitravel.com ja www.rantasalmi.fi. Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011

Retkiluistelemaan Rantasalmelle! MIKKELIN JÄÄHALLIT. Lisätietoja www.rantasalmitravel.com ja www.rantasalmi.fi. Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011 YRITYSMAAILMA www.mustekolmio.fi 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi. Yritys- maailma Oulun seutu Maaliskuu 1/2011 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net Tyrnävän seurakunta

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA 1 ISBN: 978-952-61-1522-1 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalvelut ovat murroksessa teknisen kehityksen mahdollistaessa

Lisätiedot

Yritys- Juankoski. Aiotko rakentaa? Turve ja Maansiirto Hartikainen Heikkiläntie 67, 74200 Vieremä. Savon. Marraskuu 3/2013. vetovoimaa luonnostaan

Yritys- Juankoski. Aiotko rakentaa? Turve ja Maansiirto Hartikainen Heikkiläntie 67, 74200 Vieremä. Savon. Marraskuu 3/2013. vetovoimaa luonnostaan Savon Yritys- maailma Marraskuu 3/2013 Turve ja Maansiirto Hartikainen Heikkiläntie 67, 74200 Vieremä 0400 968 966 Luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua Vieremällä. Palveluumme kuuluu mm. salaojitus,

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA RAKENNUSMAAILMA KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu ja kotikäynti (mallikuvan tasoiset suunnitelmat maksutta) 1 Savon Seudun 1/2010 Messujakelu:

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja Yritys- maailma Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010 Haluaisitko, että tämä on näkymä tulevasta olohuoneestasi? Asetu mukavasti Kuortaneelle! www.kuortane.fi Me huolehdimme, hoivaamme ja hoidamme suurella sydämellä!

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot