Kaivosvesiverkosto. Teollisuustaito Oy Annika Hämäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivosvesiverkosto. Teollisuustaito Oy Annika Hämäläinen 19.11.2014"

Transkriptio

1 Kaivosvesiverkosto Teollisuustaito Oy Annika Hämäläinen

2 3 Kaivosvesiverkosto Kuopion GTK:n aloitteesta perustettu verkosto Aloituskokous helmikuussa 2014 EAKR-rahoitusta haettu Pohjois-Savon liitolta verkoston puitteissa toteutettavalle projektille verkoston toiminta pilot-tutkimus Projektin toteutus alkaa vuodenvaihteessa 2014/2015

3 4 Kaivosvesiverkosto Kaivosvesien hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunut useaan suomalaiseen tutkimuslaitokseen / koulutuslaitokseen / muihin toimijoihin Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään asiantuntemusta vesienhallinnasta ja kaivosvesitutkimuksista usealta taholta Kaivosvesienhallinnasta käytävä keskustelu ei aina anna oikeaa kuvaa todellisuudesta kaivoksilla Kaivosvesiverkoston päätavoite: koota yhteen alan asiantuntijat, kehittää kaivosvesiosaamista ja osaamisen saatavuutta markkinoilla sekä jakaa tietoa

4 Kaivosten vesienhallinta? 5 Yhteiskunnalliset tahot Sijaintitekijät KAIVOKSEN VESIENHALLINTA Tuotannollinen toiminta Teknologiavalinnat Huom. oma, ei verkoston käsitys

5 Kaivosten vesienhallinta? 6 ELY YVA ja valvonta TUKES kaivos- ja kemikaalilupa AVI - vesitalous- ja ympäristölupa Sosiaalinen hyväksyntä Yhteiskunnalliset tahot Koulutus Lähiyhteisö Mineralogia Louhostyyppi Sijaintitekijät Lähivesistöjen ominaisuudet Logistiikka Pohjavesi Sääolosuhteet KAIVOKSEN VESIENHALLINTA Tiedotus Laatujärjestelmät Tuotannon käyttövarmuus Ammattitaitoinen työvoima Riskinarviot Kannattavuus Tuotannollinen toiminta Käyttöönotto Suunnitteluperiaatteet Prosessiautomaatio Teknologiavalinnat Mallinnus Laitevalinnat Kemia Koetoiminta Mittaustekniikka Vedenpuhdistustekniikka Huom. oma, ei verkoston käsitys.

6 7 Verkoston toimijoita ovat tällä hetkellä

7 8 Kaivosvesiverkoston projekti 1. Verkoston rakentaminen ja viestintä (GTK) 2. Vesitaseiden ja pohjavesikiertojen hallinta (GTK) 3. Ympäristö- ja prosessimonitoroinnin kehittäminen (Itä-Suomen Yliopisto) 4. Kokonaisvaltainen riskien mallintaminen (THL) 5. Vesienkäsittelyteknologioiden kehittäminen (Savonia)

8 9 1. Verkoston rakentaminen ja viestintä Verkoston laajentaminen Kaivosten & alihankintaketjun tarpeiden kartoittaminen Toimijoiden vahvuusalueiden tunnistaminen Viestintä Kaivokset, PK-yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kehitysyhtiöt, KV-yhteistyö Konkreettiset tarpeet ja tavoitteet, pilotointikohteet Verkostoprojektit ja osaamisen myyminen laadukkaina ja selkeinä kokonaisuuksina Saako uutisoinnista oikean kuvan????

9 10 2. Vesitaseiden ja pohjavesikiertojen hallinta Pohjaveden määrä ja käyttäytyminen Kaivoshankkeiden vesitaseen, myös pohjaveden määrän arviointi tehtävä hyvin varhaisessa vaiheessa (YVA) Standardoitua mittaus- tai laskentamenetelmää ei ole olemassa Mittaus-, seuranta-, mallinnus- ja laskentamenetelmän kehitys ja testaus Prosessivesikiertojen hallinta Vesilaatujen ja määrien huomioiminen konseptin suunnittelussa tulee edullisemmaksi kuin vedenpuhdistamojen rakentaminen Kaivosten ja rikastamojen prosessivesikiertojen konseptit ja niiden kehitys

10 11 3. Ympäristö- ja prosessimonitoroinnin kehittäminen Online-monitoroinnin kehittäminen Luotettavat online-mittaukset helpottavat prosessihäiriöiden havaitsemista ja poistettavien vesien laadun varmistamista Käyttökohteena vesiliuos- ja lietevirrat sekä pois laskettavat vedet Kehityskohteena tomografiset mittausmenetelmät Orgaanisten kemikaalien analysointi Orgaanisten prosessikemikaalien kulkeutuminen ja hajoaminen prosessissa ja vesistössä epäselvää, kun pitoisuudet pieniä Mittausmenetelmän laadun parantaminen pienillä pitoisuuksilla + Analyysidatan ja tietokantojen käsittely + Tietoliikenneyhteydet

11 12 4. Kokonaisvaltainen riskien mallintaminen Kaivosten ympäristöterveydellisten riskien hallitseminen Ympäristöterveydellisten riskien huomioiminen päätöksenteossa Kaivosten prosesseihin liittyvien riskien tunnistaminen Mittaustekniikoiden käyttö kvantitatiiviseen riskin suuruuden arviontiin Riskinarvioinnit ja arviointimenetelmät avoimelle alustalle kaikkien toimijoiden käyttöön

12 13 5. Vesienkäsittelyteknologioiden kehittäminen Vesienkäsittelytekniikoiden kehittäminen käytännön pilotoinnin kautta Liukoisten metallien selektiivinen poistaminen Menetelminä mm. adsorbentit, lime-kemikaali ja näiden regenerointi Mikrobiologinen typen- ja sulfaatinpoisto Anaerobibakteerien hyödyntäminen typen ja sulfaatin pelkistämisessä Laitteisto ensi kesänä käytettävissä: kaksivaiheinen täytekappalereaktoreista koostuva kokonaisuus

13 14 5. Vesienkäsittelyteknologioiden kehittäminen Pilot-laitteisto muokattavissa kemikaali-, mittalaite- ja prosessikehitykseen Kapasiteetti useita kuutioita tunnissa Pikasekoitus Kaksivaiheinen hämmennys Pystyselkeytin Putkiselkeytin Flotaattori Pyörrevirtasuodatin Kalvosuodatin

14 Miten projekti sijoittuu? 15 ELY YVA ja valvonta TUKES kaivos- ja kemikaalilupa AVI - vesitalous- ja ympäristölupa Sosiaalinen hyväksyntä 4 Yhteiskunnalliset tahot 1 Koulutus Mineralogia Lähiyhteisö Louhostyyppi Sijaintitekijät Lähivesistöjen ominaisuudet 3 Logistiikka Pohjavesi Sääolosuhteet 2 KAIVOKSEN VESIENHALLINTA 1 Tiedotus Laatujärjestelmät Tuotannon käyttövarmuus Ammattitaitoinen työvoima 4 Riskinarviot Kannattavuus Tuotannollinen toiminta Käyttöönotto Suunnitteluperiaatteet Prosessiautomaatio Teknologiavalinnat Mallinnus Laitevalinnat Kemia Koetoiminta 5 Mittaustekniikka 3 Vedenpuhdistustekniikka 5 2 2

15 16 Kaivosvesiverkoston muut toimijat: Teollisuustaito Oy Suunnittelu- ja koulutuspalvelut perustuen käytännön kokemukseen prosessiteollisuudesta Toiminta-alueet kaivosteollisuudessa Kaivosten vesienhallinnan kokonaisuus Hydrometallurgisten prosessien esisuunnittelu Malminkäsittelyprosessin tuottavuus ja ympäristövaikutusten pienentäminen Tuotanto-organisaation turvalliset toimintatavat ja työhyvinvointi

16 17 Kaivosvesiverkoston muut toimijat: Teollisuustaito Oy Toteutettu mm. Vesienkäsittelytekniikoiden koulutusta viranomaisille Esisuunnitteluun liittyvää koulutusta yrityksille Vesienhallintatyökalujen kehittämistä yrityksille Työturvallisuuskoulutusta yrityksille Teollisuusprojektien valmistelevia töitä yrityksille Lisätietoa osastolta B 503

17 18 Vesienhallinta kaivoksessa -koulutus Täydennyskoulutus tekniikoista, joita tarvitaan vesivirtojen ja vesivarastojen hallitsemiseksi kaivoksessa (20 op) Koulutus yhdistää käytännön teollisuuden osaamisen ja tutkimus- / oppilaitosten teoriataustan Koulutus alkaa helmikuussa 2015 ja sisältää noin 10 lähiopetuspäivää vuoden aikana

18 19 Vesienhallinta kaivoksessa -koulutus Koulutus on suunnattu kaivosten vesienhallinnan teknisten ratkaisujen kanssa työskenteleville henkilöille, kuten Ympäristöpäälliköille ja -insinööreille Prosessi-, projekti-, ja laitesuunnittelijoille Prosessien käyttötehtävissä työskenteleville insinööreille ja työnjohtajille Kaivosten ympäristö- ja vesitalouslupia käsitteleville viranomaisille Opettajille ja tutkijoille

19 20 Vesienhallinta kaivoksessa -koulutus Kaivosalueen vesijakeet Malmiesiintymän ominaisuuksien vaikutus vesien hallintaan Vesitase ja sen mallinnus Virtaustekniikka ja vesien varastointi Vesien käsittelyn ja kierrätyksen tekniikat Lisätiedot:

20 AIKOPA:n koulutus 21 ELY YVA ja valvonta TUKES kaivos- ja kemikaalilupa AVI - vesistö- ja ympäristölupa Sosiaalinen hyväksyntä Yhteiskunnalliset tahot Koulutus Lähiyhteisö Sijaintitekijät Mineralogia Sääolosuhteet Louhostyyppi Logistiikka Lähivesistöjen ominaisuudet KAIVOKSEN VESIENHALLINTA Tiedotus Laatujärjestelmät Tuotannon käyttövarmuus Ammattitaitoinen työvoima Riskinarviot Kannattavuus Tuotannollinen toiminta Käyttöönotto Suunnitteluperiaatteet Prosessiautomaatio Teknologiavalinnat Mallinnus Laitevalinnat Kemia Koetoiminta Mittaustekniikka Vedenpuhdistustekniikka

21 22 Lisätiedot Kaivosvesiverkostosta: Antti Pasanen, Messuosasto B545

22 23 Kiitos! Annika Hämäläinen

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen LEKA-tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti Kai Kärkkäinen - 1 - Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu

Lisätiedot

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Marko Hassinen Jani Bergström Pelastusopisto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2015 ISBN:

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti!

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti! Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 2.2011 Magazine Partnerbook korkauttjiiilln e verkostoit s. 8 9 3 4 7 Tulokas esittäytyy 10 s. 12 14 Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Pilviväylä helpottamaan. digitaalisten palveluiden

Pilviväylä helpottamaan. digitaalisten palveluiden Pilviväylä helpottamaan digitaalisten palveluiden käyttöä oppimisessa - Alustava hankesuunnitelma 18.12.2013 - Lisätiedot: projektipäällikkö Jarkko Moilanen etunimi.sukunimi@minedu.fi 1 ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 PERUSTIETOJA ICT-YRITYKSISTÄ... 3 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:6 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen

Lisätiedot