2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3- esinekulttuurinen tuotekehityshanke, tunnus 2159

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3- esinekulttuurinen tuotekehityshanke, tunnus 2159"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Taitosaari3 - esinekulttuurinen tuotekehityshanke ajalla Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry 2 Hankkeen nimi ja tunnus: Taitosaari3- esinekulttuurinen tuotekehityshanke, tunnus Hankekuvaus Hanke tukee perinteisten, seudulle tyypillisten käsityötyötapojen ja esineiden käyttöä, tuotteistamista ja markkinointia ja edistää käsityöläisten keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Hanke toteuttaa Leader-toimintatapaa. Hankkeella kehitetään paikallista käsityöelinkeinoa ja aktivoidaan pääsääntöisesti toimintaansa aloittavia käsityöyrityksiä omalla toiminta-alueellaan. Hanke on luonteeltaan alueellinen käsityötoimialan kehittämishanke. Siitä hyötyvät ensisijaisesti alueen käsityöläiset ja käsityöalalla toimijat. Hanke liittyy 1) Viisari ry:n toimintaohjelmaan ja sitä kautta 2) Manner-Suomen maaseutuohjelmaan Toimintalinja 3: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Toimenpide 312: Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen Tavoitteena on - parantaa maaseudun elinkeinorakennetta ja lisätä toimeentulomahdollisuuksia kannustamalla ja tukemalla käsityöyritysten kehittämistä sekä parantamalla maaseudun yritystoiminnan toimintaympäristöä Hankkeen keskeinen tavoite on 1) paikallisen käsityön ja kulttuurin näkyvyyden parantaminen - Viitasaaren ja Saarijärven alueella on edellisellä hanketoiminnalla annettu liiketoiminnallisia valmiuksia käsityöyrittäjyyden kehittymiseen. Merkille pantavaa on, että alueelta puuttuu alueellista kulttuuria leimaavia tuotteita. Jotta käsityöläistuotteet uusiutuisivat, tarvitaan tuoteideointia, käsityöläisten yhteistoimintaa ja ohjaavaa toimintaa sekä asiantuntemusta käsityöläisten tueksi. Käsityöläisten yritystoiminnan kehittymisen edellytys on hyvät tuotteet. Tuotteita leimaa monesti harrastajamaisuus ja näköalattomuus. Realistinen tavoite on, että seutukunnalle kehittyy jatkossa sellaisia käsityöläisten valmistamia tuotteita, jotka ilmentävät, vireyttävät ja konkretisoivat oman alueen kulttuuria. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

2 2) edistää käsityöyrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. - Käsityöyrittäjyys on tyypillisimmillään pienimuotoista yhden miehen/naisen yritystoimintaa, jota leimaa yksin toimiminen. Edellisistä hankkeista on käynyt selväksi, että käsityöläisten verkottuminen keskenään sekä muiden toimijoiden kanssa on edellytys yrittäjänä jaksamiseen ja kehittymiseen. Tavoitteena on alueelliseen kulttuuriin ja tuoteideointiin profiloituvan hankkeen avulla lisätä yhteistoimintaa ja sitä kautta virkistää koko seutukunnan käsityöläisyyttä. - Oman alueen esineellisen kulttuurin tietotaito on melko vähäistä ja ymmärrys hyödyntää paikalliskulttuuria ei välttämättä ole enää selvää. Kulttuurista tietoisuutta voidaan kehittää. Hyvä käytäntö on mm. opintomatkat sellaisiin kohteisiin, jossa paikallisen kulttuurin arvoa on hyödynnetty käsityöläisten tuotteissa. Projektipäällikön tehtävänä järjestää sellaista yhteistoimintaa, joka ohjaa käsityöläisiä verkottumaan ja saamaan ideoita sekä ohjausta ja neuvontaa käsityöläisenä toimimiseen omalla kotiseudullaan. 4 Raportti hankkeen toteutumasta ajanjaksolla Kolmevuotisen taitosaari3 hankkeen aikana on toteutettu seuraavia hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä liittyen paikallisen käsityön ja kulttuurin näkyvyyden parantamiseen, käsityöyrittäjien keskinäistä verkostoitumista edistämiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. 4.1 Tapaamiset Yksi hankkeen päätavoitteista on ollut verkostoituminen, tätä tavoitetta on tuettu erilaisin toimenpitein. Säännölliset tapaamiset ovat olleet tärkeä osa hankeen toimintaa. Keskinäiset tapaamiset ovat kiinnostaneet ja motivoineet osallistujia. Niissä on jaettu tietoa, kokemuksia, ongelmia ja paikalle on kutsuttu myös asiantuntijoita. Uusia yhteistyökuvioita on syntynyt käsityöläisten kesken. Hankeosallistujat ovat kokoontuneet säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin yhteensä 20 kertaa. Tapaamiset on pyritty järjestämään kiinnostavissa kohteissa, kuten käsityöläisten kodeissa tai kulttuurisissa kohteissa. Vuonna 2008 kokoonnuttiin kuusi kertaa ja pääasiallisena teemana oli omien tuotteiden tarkastelu ja tutustuminen paikalliseen perinteeseen ja kulttuuriin Ensimmäinen tapaaminen oli toukokuun puolivälissä, sekä Saarijärvellä, että Viitasaarella. Tapaamisessa käsiteltiin pääasiassa hankkeen käytännöntoimiin liittyviä asioita sekä paikallista perinnettä ja kulttuuria. Kesätauon jälkeen oli tapaaminen Tapperien kotitilalla Juholassa, Saarijärven Tarvaalassa. Talon entinen asukas, Kirjailija Harri Tapper oli mukana kertomassa talon ja perheensä historiasta. Osallistujat esittelivät omaa toimintaansa ja tuotteitaan toisilleen. Syksyn toinen tapaaminen oli Lakomäen metsäkartanossa Kannonkoskella. Mukaan olimme saaneet asiantuntijan, keksintöasiamiehen. Hän luennoi tuotteiden suojauksiin liittyvistä asioista, immateriaalioikeuksista. Lokakuun tapaamisessa keskusteltiin omalla porukan kesken tuotesuunnitteluun liittyvistä asioista ja ideoitiin ryhmissä tulevia tapaamisia ja muuta hankkeen toimintaa. Marraskuun tapaamisessa oli mukana Päivi Hintsanen tiedottamassa Blogin käyttöön liittyvistä seikoista. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

3 Vuonna 2009 kokoonnuttiin yhdeksän kertaa ja tapaamisten pääasiallisena teemana oli tuotekehittely ja suunnittelu Hankkeeseen osallistuneet käsityöläiset tapasivat seitsemän kertaa vuoden aikana, tammi, maalis- huhti-, touko- elo, loka,- ja marraskuussa. Tapaamisissa oli paikalla keskimäärin 8 osallistujaa. Tapaamisajankohdan siirto lauantaipäiville kasvatti osallistumisinnokkuutta. Tapaamisten pääasiallisena teemana oli tuotekehittely ja suunnittelu. Ulkopuolisia asiantuntijoita ei käytetty, vaan ideointi tapahtui keskinäisissä keskusteluissa ja tuotesuunnittelun ideointimenetelmiä käyttäen. Elokuun tapaamisen yhteydessä tutustuttiin Kymönkosken 7.taidekesän näyttelyyn. Lokakuun tapaamisessa oli mukana myös hankkeen johtaja Hannele Heikkinen. Tapaamisessa kerrattiin Unkarinmatkan antia sekä aloitettiin suunnittelu syksyn 2010 näyttelyä varten. Marraskuun tapaamispaikkana oli hankeosallistuja Liisa Soinisen Ompelimo. Muutoin tapaamiset on järjestetty Saarijärven käsityökeskuksen tiloissa. Vuonna 2010 kokoonnuttiin viisi kertaa ja pääasiallisena teemana oli tuoteideointi, markkinointiviestintä ja tuotteiden esillepano Vuoden tapaamisissa jatkettiin tuotteiden ideointia ja niihin kutsuttiin paikalle myös asiantuntijoita. Tähtäimessä oli yhteisnäyttely unkarilaisen käsityöläisten kanssa Saarijärven Museossa ajalla Paikalla on ollut keskimäärin 12 hankeosallistujaa. Kolmessa tapaamisessa oli mukana ulkopuolinen asiantuntija ja kaksi tapaamisista järjestettiin käsityöläisten luona ja samalla tutustuttiin heidän toimintaansa. Heti tammikuussa tapaamisessa olivat mukana tarinakonsultti Anne Kalliomäki Tarinakoneesta sekä muotoilun läänintaiteilija Kaija Savolainen. Anne Kalliomäki luennoi ja piti workshopin tuotteiden sekä yrityskuvan tarinallistamisesta. Läänintaiteilija Kaija Savolainen otti vastaan jokaisen hankeosallistujan henkilökohtaisesti. Hän keskusteli ja antoi palautetta jokaiselle kävijälle hänen olemassa olevista tai/ja suunnitteilla olevista tuotteista sekä suullisesti että kirjallisen lomakkeen avulla. Tarinakone vastasi Saarijärven museon näyttelyn ( ) konseptisuunnittelusta. Hän tuotti näyttelylle käsikirjoituksen, jonka mukaan näyttely pystytettiin syyskuussa. Helmikuun tapaamisessa tutustuimme Pirkko Lajuseen upeaan taiteilijakotiin Suolahdessa ja ulkorakennuksessa sijaitsevaan työpajaan. Keskusteluja käytiin yhdessä edelleen tuotesuunnitteluun ja näyttelytuotteisiin liittyen. Maaliskuun tapaamisessa oli vieraana graafinen suunnittelija ja pakkausmuotoilija Tiina Ilmavirta. Hän toi esille tärkeää asiaa esille mm. seuraavista aiheista: brändi, imago ja maine, visuaalinen identiteetti, markkinointiviestintä, pakkaukset. Päivä päättyi visuaalisen suunnittelun työpajaan. Tiina antoi konsultaatiota aiheeseen liittyen sekä auttoi käsityöläisten yhteisen tuotemerkin ulkoasun luomisessa. Tuotemerkiksi päätettiin yhteistyössä kästeet ja se toimii jatkossakin pohjoisen Keski-Suomen käsityöläisen yhteisenä tuotemerkkinä ja markkinoinnin tukena. Huhtikuussa vieraana tapaamisessa oli taas Anne Kalliomäki Tarinakoneesta. Osallistujat olivat kotitehtävänä edellisessä tarinakoneen tapaamisessa saamiensa ohjeiden pohjalta kirjoittaneet itsestään tarinan, joka tulee esille museon näyttelyyn jokaisesta otetun valokuvan yhteyteen. Täällä kertaa Annen kävi tarinoita kaikkien kanssa henkilökohtaisesti läpi niiden muokkausta varten. Tällä välin muut osallistujat työstivät oman yrityksen tarinaa kuvalliseen muotoon. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

4 Elokuun tapaaminen oli Maija Hyvösen luona Alvajärvellä, Pihtiputaalla. Se oli viimeinen varsinainen yhteinen tapaaminen ennen näyttelyä. Kukin esitteli näyttelyyn tulevia tuotteitaan ja antoi toisilleen vielä viime hetken kannustusta. Projektipäällikkö oli loppuvuoden 2009 ja kevään 2010 aikana yhteydessä kaikkiin hankeosallistujiin henkilökohtaisesti ja tapasi heitä syksyn 2010 näyttelyn tiimoilta. 4.2 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on ollut mielenkiintoista ja toimivaa. Paikalliset toimijat kuten Saarijärvi- Seura ja Saarijärven museo ovat olleet mukana hyvinä yhteistyökumppaneina näyttelyjen ja niiden oheistapahtumien järjestämisessä. Kansainvälistä ulottuvuutta ja perinteisen käsityötaidon näköaloja toi mukanaan Haidu-Biharin maakunnan kansantaiteen yhdistyksen kanssa tehty yhteistyö. Jyväskyläläinen Tarinakone oli korvaamaton kumppani päätösnäyttelyn suunnittelussa. Ilman näitä tärkeitä yhteistyökumppaneita hankkeen toiminta ei olisi onnistunut Messut Kädentaitomessut Hanke osallistui Jyväskylän kädentaitomessuille Osallistumisen lähtökohtana oli paikallisen kulttuurin ja alueen esittely sekä hankkeen esittely ja tiedottaminen yleisellä tasolla. Messuilla tuotiin esiin myös muita alueen kulttuuritoimijoita ja jaettiin seutukunnan esitteitä ja infoa tulevasta kesänäyttelystä. Esillä oli tuotteita neljältä alueen käsityöläiseltä. Messuilla ei tapahtunut tuotemyyntiä. Messuosastolla työskenteli projektipäällikkö. Messuosaston koko oli 12 m2 ja se jaettiin Taitokeskus Aivian kanssa. Hankkeen käytössä oli 1/3 osastosta. Kulut jaettiin sen mukaisesti. Tiedottamista varten valmistettiin Kopijyvän digipainossa oma roll up hankkeelle. Tilaus oli yhteistilaus Taitokeskus Aivian kanssa.. Osasto sai hyvää palautetta, seudun esitteet kiinnostivat ja tieto hankkeesta levisi. Tiedottamista varten messuosasto oli riittävä ja oli järkevää jakaa se muun toiminnan kanssa Näyttelyt Peukalo Paikallaan - Kädentaitajia pohjoisesta Keski-Suomesta näyttely Saarijärven Kunnantuvan Vinttigalleriassa Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen ensimmäisen vaiheet esinekartoituksen tulokset oli tarkoitus esitellä vuonna 2009 toteutettavassa näyttelyssä ja sen yhteydessä toteutettavilla perinnepäivillä, jossa perinteisten kädentaitojen osaajat esittäytyvät. Esinekartoituksen tulokset on dokumentoitu Saarijärven museoon. Kartoitusvaihe tuotti 15 tulosta. Sen sijaan perustettu näyttelytyöryhmä haarukoi kasaan kädentaitotuotteita 52:ta tekijältä, jotka olivat esillä kesän ajan Saarijärven käsityökeskuksen avovintille perustetussa näyttelytilassa. Yhteensä tuotteita näyttelyssä oli 300 kappaletta. Näyttelyä varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat toiminnanjohtaja Hannele Heikkinen (pj), projektipäällikkö Sari Kautto (sihteeri) ja toiminnanohjaaja Satu Väisänen Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusyhdistyksestä, Eero Hiironen, Hannu Luotola, Pirkko Pirttinen, Juhani Rossi ja Anni Talaskivi Saarijärvi Seurasta sekä Eija Viitanen ja Kari Kotilainen Saarijärven kaupungilta. Käytännön toimista vastasi projektipäällikkö, hankkeen johtajan ja Saarijärven käsityökeskuksen työntekijöiden avustuksella. Näyttelytyöryhmä kokoontui 5 kertaa. Näyttely sai nimekseen Peukalo paikallaan ja se oli avoinna Saarijärvellä Kunnantuvan Vinttigalleriassa Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

5 Näyttelyn avajaisia vietettiin onnistuneesti Avajaisiin osallistui arviolta 120 avajaisvierasta. Näyttelyn avasi Saarijärvi- Seuran puheenjohtaja Hannu Luotola ja esitteli toiminnanjohtaja Hannele Heikkinen. Saarijärven kaupungin tervehdyksen esitti talousjohtaja Eeva Kuusela. Musiikista vastasivat Saarijärven pelimannit. Avajaistarjoilu oli alakerran uudistuneessa kesäkahviotilassa, joka toimi koko näyttelyn ajan. Näyttelyyn tutustui kesän aikana yli 3000 kävijää. Kävijöitä oli ympäri Suomea sekä jonkin verran myös ulkomailta. Määrä täytti hyvin odotukset. Palaute näyttelytilasta ja töistä on ollut lähes yksinomaan positiivista. Näyttelytöiden monipuolisuus ja laatu saivat runsaasti kiitosta, samoin näyttelyn esillepano. Näyttelyn oheistapahtumana järjestettiin kahdet Peukalo paikallaan - perinnepäivät Saarijärvellä Sofianrannassa, ja Tapahtumien tavoitteena oli tuoda aktiivisesti ja monipuolisesti esiin perinteisiä kädentaitoja työnäytösten muodossa. Ensimmäisenä viikonloppuna olivat esillä pärehöyläys, Saarijärven keskustan pienoismallin valmistus, nauhatyöt, pitsinnypläys, huovutus, köydenpunonta, veneenvalmistus, rottinkityöt, punamaalinkeitto, kasvivärjäys ja perhojen valmistus. Toisena viikonloppuna olivat esillä kivityöt, nauhatyöt, huovutus, pitsinnypläys, Saarijärven keskustan pienoismallin valmistus, köydenpunonta, kasvivärjäys, rottinkityöt, punamaalinkeitto, köydenpunonta, nahkatyöt /parkitseminen, satulantoppaus, karstaus, kehruu, lampaan kerintä. Lauantaina 29.8 paikalla olivat myös esinekonservaattori Eero Ahola Keski-Suomen museosta ja tekstiilikonservaattori Anne Vesanto Suomen käsityön museosta. He antoivat neuvoja esineiden kunnostuksesta, huollosta ja käytöstä. Kaikki työnäytöstenpitäjät olivat mukana vapaaehtoisesti, ruokapalkalla. Konservaattoreille maksettiin asianmukainen korvaus asiantuntijapalkkioista. Kävijöitä tapahtumissa oli yhteensä noin 900. Heinäkuinen tapahtuma oli erittäin suosittu. Koko näyttely ja siihen liittyvät työnäytökset dokumentoitiin DVD:lle. Dokumentoinnin suoritti saarijärveläinen Artenoste /Martti Takalo. Dokumentointi tapahtui ammattimaisesti kuvaamalla. Kuvauksen ohessa äänitettiin ko. henkilön kertomus siitä miten hän työtään tekee. DVD valmistuu vuoden vaihteessa. Näyttelyn dokumentointi oli tärkeää, jotta perinteiset kädentaidot ja työtavat eivät unohtuisi ja ne säilyisivät elävinä vielä seuraavillekin sukupolville. Peukalo paikallaan - näyttelyn järjestelyt tekivät keväästä ja kesästä hyvin kiireisen ja antoisan Tämä on käsityötä ja me sen tekijöitä näyttely Saarijärven museossa Päätösnäyttelyn suunnittelu käynnistyi heti Unkarin opintomatkan jälkeen. Saarijärven museo oli sovittu päätösnäyttelyn paikaksi jo hankkeen alussa. Tavoitteena oli saada näyttelyyn kaikilta osallistujilta uusia tai uudistuneita tuotteita. Pääosa hankeosallistujista halusikin osallistua tulevaan näyttelyyn. Suunnittelu käynnistyi innokkaissa merkeissä. Jo edellä mainituissa tapaamisissa sekä asiantuntijoilta saimme potkua ja vinkkejä tuotteiden suunnitteluun. Jokainen suunnitteli tuotteensa itse saaden siihen tarvittaessa ohjausta ja vertaistukea. Ne joilla ei ollut varsinaista omaa tuotantoa, siis henkilöiden joiden työ/yrittäjyys oli pääosin palvelua, osallistuivat näyttelytuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen ryhmissä. Saarijärven toimintakeskuksen asiakkaat osallistuivat näyttelyyn ohjaajiensa johdolla ja toteuttivat useita huovutustöitä näyttelyyn. Vaatetusalan osaajat toteuttivat yhteistyössä näyttelyyn uuden vaatemalliston. Samoin käsityökeskukset suunnittelivat tuotteita oman toimintansa lähtökohdat huomioonottaen. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

6 Tarinakonsultti Anne Kalliomäki (www.tarinakone.fi) vastasi näyttelyn konseptisuunnittelusta. Hän tuotti näyttelylle käsikirjoituksen, jonka mukaan näyttely pystytettiin. Näyttelyn teema pohdittiin yhdessä ja luonteva ajatus oli sijoittaa esineet kot miljööseen, koska valmistamamme tuotteet sijoittuvat mukavasti sinne. Näyttelyosallistujat toimittivat Tarinakoneelle tiedot tuotteista, mitä heiltä on tulossa näyttelyyn. Tarinakone, Sari Kautto ja Hannele Heikkinen tapasivat säännöllisesti ja keskustelivat näyttelykokonaisuuteen liittyvistä asioista. Näyttelyssä haluttiin tuoda tärkeänä osana esille tuotteiden tekijät ja heidän tarinansa. Tarinakone laati jokaisesta osallistujasta yhteistyössä hänen kanssaan näyttelyyn esille tulevan tarinan. Tarinan yhteyteen liittyi kiinteästi valokuva jokaisesta. Valokuvaukseen saimme yhteistyökumppaniksi JAO:n valokuva-artesaanilinjan toisen vuoden opiskelijan Netta Mäkisen. Hänen työssäoppimisjaksonsa sisältö oli kuvata jokainen hankeosallistuja keskisuomalaisessa luonnossa. Hän tulosti mustavalkoiseksi suunnitellut kuvat ja tarinat ripustusvalmiiksi näyttelyä varten. Kuvaukset olivat 7.5. ja Saarijärvellä. Kuvat onnistuivat erinomaisesti ja olivat ammattilaistasoa. Ne antoivat näyttelyyn mielenkiintoisen ja taiteellisen lisän heti ensimmäisessä esittelytilassa. Näyttelyn mainosmateriaalien suunnittelusta ja valmistuksesta vastasi medianomi Piia Myllyselkä Taitokeskuksesta. Hän suunnitteli annettujen suuntaviivojen ja materiaalin pohjalta kävijöiltäkin paljon positiivista palautetta saaneen näyttelyyn henkeen sopivan Meidän kodin kirjan. Näyttelyn yhteydessä lanseerattiin pohjoisen Keski-Suomen kädentaitajien yhteinen tuotemerkki kästeet. Nimeä mietittiin pitkään yhdessä käsityöläisten kanssa. Nimeksi löytyi kaikille sopiva kästeet, joka oli ennen pellavan tai hampun muokkauksen yhdestä työvaiheesta käytetty murresana. Merkin ulkoasun suunnitteli jo aiemmin mainittu pakkausmuotoilija ja graafinen suunnittelija Tiina Ilmavirta. Jokaisella käsityöläisellä on oikeus käyttää merkkiä tuotteissaan. Merkin toivotaan saavan tulevaisuudessa lisää tunnettavuutta ja käyttäjiä. Käyttöoikeus voidaan antaa tietyt laatukriteerit täyttäville pohjoisessa Keski- Suomessa valmistetuille tuotteille. Yhteistyö Hajdu-Biharin maakunnan käsityöläisten kanssa jatkui myös tiiviinä. Näyttelyssä oli tuotteita seuraavalta kuudelta käsityöläiseltä, Haidu-Biharin maakunnan kansantaiteen yhdistyksen jäseneltä: László Radics hunajapiparkakkumestari, Zoltán Kovács, sarvi- ja luutöiden mestari, Ferenc Fazekas, savenvalaja, Gyula Mihalkó, hatuntekijä, Emma Dezsôné Borbély, taidekäsityöläinen, László Hutkai, nahkakäsityöläinen. Unkarilaisten osuuden koordinoi etnografi, Hajdu-Biharin maakunnan kansantaiteen yhdistyksen puheenjohtaja Erzsébet Hubert. Hannele Heikkinen ja Sari Kautto tekivät lyhyen matkan elokuussa Budapestin käsityöfestivaaleille ja siellä tapasivat henkilökohtaisesti Yhdistyksen puheenjohtajan Erzsébet Hubertin sekä edellämainitut käsityöläiset. Heikkinen ja Kautto valitsivat tuotteet näyttelyyn ja haastattelivat käsityöläsiä näyttelytietoja varten. Unkarilaiset toimittivat omien osallistujiensa kuvat ja tarinat. Näyttelyn pystytys tapahtui syyskuun alussa. Pystytyksestä vastasivat pääosin Hannele Heikkinen, Sari Kautto, Pirkko Lajunen, Tiina Autio sekä Saarijärven museon henkilökunta. Näyttely pystytettiin Tarinakoneen laatiman käsikirjoituksen mukaisesti. Rekvisiittaa hankittiin kirpputoreilta, saarijärven museosta ja käsityöläisltä. Pystytys onnistui hyvin ja aikataulussa pysyttiin. Näyttelyn avajaisia vietettiin hyvin innostuneissa merkeissä Paikalle oli saapunyt myös Haidu-Biharin maakunnan kansantaiteen yhdistyksen toiminnanjohtaja, etnografi Erzsébet Hubert. Toiminnanjohtaja Hannele Heikkinen ja Erzsébet Hubert käyttivät puheenvuoron. Avajaisten ohjelma ostettiin saarijärveläiseltä ohjelmaryhmältä Art Hysteria ry:lta. Ohjelmaryhmä luki kunkin näyttelyosallistujan tarinan kitaramusiikin ja Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

7 4.5 Opintomatkat bongorumpujen säestämänä. Jokainen osallistuja ja tärkeät taustavoimat palkittiin ruisleivällä ja näyttelyluettelolla. Paikalla oli noin 130 henkilöä. Näyttelyn aikana järjestettiin kolme oheistapahtumaa Saarijärven museossa, 7.10., ja Ensimmäinen tapahtuma oli koululaisten Mennään museoon viikolla Koululaisille oli opastettuja kierroksia näyttelyssä ja kädentaitajat järjestivät työnäytösiä. Mukana olivat; Pirkko Lajunen, keraamisten esineiden valmistus, Saarijärven toimintakeskus, huovutus, Sari Hämäläinen posliinin maalaus ja Saarijärven Käsityökeskus, ajankohtaiset käsityötekniikat.teemapäivänä kävijoitä oli 155. Seuraava tapahtuma oli nimellä perjantaikahvit ja työnäytöksiä. Työnäytöksiin osallistuivat: Anne Tuhkanen, tekstiilin valmistaminen tuftaamalla, Jukka Lindeberg, vaappujen valmistus, Sinikka Peltoaho, kankaan painanta, Sveta Peura, pisanka -munien uppovärjäys. Näyttelyyn oli vapaa pääsy ja ilmaiset opastuskierrokset sekä kahvitarjoilu. Kävijöitä oli 82. Näyttely päättyi jouluiseen myyjäistapahtumaan Tapahtumassa oli mukana myös ystäviä Unkarista. Näyttelyyn osallistuneet käsityöläiset myivät monipuolisia käsityötuotteitaan. Myös suurin osa näyttelyssä esilläolevista tuotteista oli myös myytävänä. Työnäytöksiä antoivat unkarilaiset keraamikko Ferenc Fazekas ja taidekäsityöläinen Emma Dezsôné Borbély sekä Saarijärven toimintakeskus. Emma Jouluista tunnelmaa toivat joulumusiikki, glögitarjoilu sekä joulupukin. Näyttelyn paras/mielenkiintoisin tuote äänestyksen tulos julkaistiin ja äänestyksen voitti niukasti Saarijärven toimintakeskuksen valmistama huovutettu matto. Toiselle sijalle ylsi Sveta Peuran, Tiina Aution ja Sirpa Hasan pisankamunasermi ja kolmantena olivat Maija Hyvösen huovutetut metsätontut. Äänestykseen osallistuneiden kesken arvottiin käsityöläisten lahjoittamia käsityötuotepalkintoja. Tapahtuma oli menestyksekäs ja erinomainen päätös näyttelylle ja hankkeelle. Kävijöitä oli n Koko näyttelyn kävijämäärä oli 1330, jota museonjohtaja Kari Kotilainen piti ajankohtaan nähden erittäin hyvänä saavutuksena. Kokonaisuutena päätösnäyttely, sen suunnittelu ja teemapäivät olivat todella antoisia ja opettavainen prosessi, jossa kaikki osallistujat olivat innolla ja sydämellä mukana. Oikeanlainen ammattiylpeys sai vahvistusta ja tunne että minä osaan ja olen hyvä tuli monelle. Palaute kävijöiltä oli kiitettävää. Kiitosta saivat niin näyttelyrakenteet, tuotteet, valokuvat, tarinat kuin järjestäjätahotkin. Hankkeen aikana tehtiin kaksi onnistunutta opintomatkaa, toinen kotimaahan ja toinen ulkomaille Kotimaan opintomatka Hankesuunnitelmaan sisältyi yksi kotimaan opintomatka. Opintomatka tehtiin kesäkuun 2008 alussa Turkuun ja Paraisille. Tarkoituksena oli perehtyä alueen rikkaaseen kulttuuriperinteeseen ja sen tuotteistamiseen. Vierailun ensimmäinen kohde oli Aboa Vetus. Keskiaikainen Turku oli Ruotsi-Suomen toiseksi suurin kaupunki, tästä ajasta kertova museo sijaitsi aitojen raunioiden keskellä. Tutustuimme myös Ars nova nykytaiteen näyttelyyn sekä Peru 2000 vuotta hopeataidetta näyttelyyn. Luostarinmäen käsityöläismuseossa tutustuimme aitoon kaksi vuosisataa vanhaan miljööseen. Luostarinmäki on Turun "Vanha kaupunki" eli ainut yhtenäinen alue joka säilyi Turun palosta Alue palvelee nykyisin kaupunkikäsityön historiaa kuvaavana ulkomuseona. Yli 30 eri alojen verstasta esittelivät kaupunkikäsityön historiaa ja käsityöläisten Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

8 asuntoja käsityömestareiden johdolla sisustettuihin verstaisiin. Tutustuimme erilaisiin entisajan työmenetelmiin ja välineisiin kuten mm. köydenpunojan, tupakantekijän, savenvalajan, kulta- ja hopeasepän, pläkkisepän, kuparisepän pajoihin sekä kirjapainoon ja kirjansitomoon. Stentorp, Lammastila Paraisilla, Jill Christiansen esitteli omistamaansa suomenlammastilaa. Lampaan villaa jalostetaan langoiksi sekä neuleiksi. Lampaiden taljoista valmistetaan myös turkisliivejä, korvalappuja, muhveja, kännykkäkoteloita ja keinutuolimattoja. Malleissa näkyvät eri kulttuurien neuleperinteet ja rakkaus saaristoon. Samalla pyritään nostamaan suomenlampaan arvostusta. Vanhassa lampolassa oli esillä myös karibialaissyntyisen Peter Gibsonin akvarelleja. Läheisillä kallioilla tutustuimme Karin Fabritiuksen installaatioihin. Eskon verstas sijaitsi Paraisilla Sysilahden puutarhan yhteydessä. Eskon Werstaan tuotantoa ovat mm. vanhan petinteisen mallin mukaan valmistetut vanerikorit, piparipurkit, puulelut ja, tarjottimet. Kaikki tuotteet maalataan käsin. Werstaassa Esko kertoili tuotteistaan ja niiden syntyprosesseista. Korit ovat vanhan oman suvun mallin mukaan tehtyjä, piparipurkit syntyivät läheisen piparkakkutehtaan inspiroimina. Gullkronan myymälä Paraisilla oli mielenkiintoinen. Kotimaisten lahjatavaratuotteiden lisäksi oli myynnissä paikkakunnalla tehtyjä ja suunniteltuja tuotteita ja tuotepaketteja, joissa näkyivät perinteet ja alueen kulttuuri. Paluumatkalla pysähdyimme Fiskarsin ruukin alueelle, missä kukin sai omatoimisesti tutustua alueen käsityöläiskauppoihin, pajoihin ja näyttelyihin Ulkomaan opintomatka Hankesuunnitelmaan sisältyi yksi EU:n alueelle suuntautuva opintomatka. Opintomatka tehtiin suunnitelman mukaisesti Unkariin, koska siellä on vahva kulttuurinen tuotetraditio ja yhdistys on luonut yhteistyösuhteet Haidu-Biharin maakunnan kansantaiteen yhdistykseen, jonka toiminnanjohtaja, etnografi Erzsébet Hubert, toimi vastaanottavana järjestäjänä. Opintomatkan tarkoituksena oli tarjota seutukunnan käsityöläisille mahdollisuus tutustua suomalaisten sukulaiskansaan, oppia sen perinteestä ja kulttuurin arvostuksesta, saada ideoita omaan toimintaan ja henkisiä voimavaroja jaksamiseen ja toimimiseen omalla seutukunnalla. Matka toteutettiin , jolloin Budapestissa järjestettiin suuret käsityöläisfestivaalit, Mesterségek Ünnepe, joka on perinteinen käsityöläisten tapaaminen. Ne pidetään Budan kuninkaallisen palatsin ympärillä. Neljän päivän ajan parhaimmat perinteisten käsityöammattien taitajat ympäri Unkaria esittelivät taitojaan työskentelemällä työpajoissaan, joihin yleisö sai myös osallistua. Festivaaleille osallistui useita satoja käsityöläisiä unkarista ja joitakin kutsuttuja käsityöläisiä ulkomailta. Festivaaleilla työskenteli mm. seuraavien alojen käsityöläisiä: puunkaivertajia, huovantekijöitä, kirjontatyön tekijöitä, köydenpunojia, matontekijöitä, pyöräntekijöitä, valjaiden valmistajia, seppiä, keraamikkoja, musiikki instrumenttien valmistajia, kutojia, pitsintekijöitä, munan maalaajia, hunajakakkujen valmistajia. Työpajojen ohella käsityöläiset myivät tuotteitaan. Esiintymislavoilla esiintyivät laulajat, tanssijat ja kansanperinneryhmät Unkarista ja ulkomailta. Elokuun 20. päivä, Unkarin kansallispäivänä, Pyhän Tapanin päivänä, oli käsityöläisten kulkue ja uuden leivän siunaaminen. Matkalla oli mukana 22 osallistujaa. Lennot oli kilpailutettu ja varattu Pohjolan Matka Oy:ltä. Ulkomaan matkabudjetti kattoi matkat. Osallistujat maksoivat itse majoituksen ja ruokailut. Opintomatka onnistui kaikin puolin erinomaisesti ja antoi ideoita ja voimavaroja tulevaan. 4.6 Tiedotus Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

9 4.6.1 Sisäinen tiedotus Hankkeessa on tiedotettu säännöllisesti sekä sisäisesti, että ulkoisesti ajanmukaisia tiedonvälitysmenetelmiä käyttäen. Tapaamisista niiden sisällöstä ja muusta tärkeistä asioista tiedotettiin ryhmän omassa sisäisessä blogissa. Sinne koottiin myös kiinnostavia linkkejä, samoin siellä oli mahdollisuus keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Sisäinen tiedotus hoidettiin pääosin sähköpostitse, joka on kaikilla osallistujilla. Lisäksi hankkeella on projekti-infosivu osoitteessa www. aivia.fi/kadentaitajat. Tiedotusta hoidettiin myös perinteisesti postitse ja puhelimitse Ulkoinen tiedotus Tiedotusta oli lehdissä liittyen Peukalo Paikallaan näyttelyyn. Maksullinen lehti- ilmoitus näyttelystä ja työnäytöksistä ovat olleet Seuraavissa lehdissä: Sampo, Ykköset ja Keskisuomalainen. Mainoskanavina käytettiin myös ilmaisia menopalstoja internetissä ja lehdissä, ilmoitustauluja sekä sähköposti-ilmoittelua. Keskisuomalainen teki kaksi puffia lehteen ennen molempia työnäytöstapahtumapäiviä, samoin näyttelystä he tekivät yhden pienen jutun ja työnäytöksistä yhden. Sampolehdessä oli yksi juttu näyttelystä ja yksi työnäytöksistä samoin Saarijärveläinen lehdessä. Tämä on käsityötä ja me sen tekijöitä näyttelyn tiedotusta hoidettiin yhteistyössä Saarijärven museon kanssa. Museon ilmoitusten yhteydessä on ollut tietoa näyttelyssä järjestetyistä teemapäivistä paikallislehdessä. Näyttelyn avajaispäivänä järjestettiin tiedotustilaisuus lehdistölle. Paikalla olivat Sampolehden ja Keskisuomalaisen toimittajat. Saarijärveläisen toimittaja kävi myöhemmin. Kaikissa lehdissä oli juttu näyttelystä. Joulumyyjäispäivästä oli erillinen isompi mainos Sampolehdessä ja Saarijärveläisessä. Samoin kaikista teemapäivistä on ollut puffeja ja artikkeleja ko. lehdissä. Mainoskanavina käytettiin myös ilmaisia menopalstoja internetissä ja lehdissä, ilmoitustauluja sekä sähköpostiilmoittelua. Artikkelit liitteenä. Maaseutu + lehden kansainvälisessä painoksessa oli englanninkielinen artikkeli marraskuun 2010 numerossa. Taitosaari -hankkeen tulokset ovat nähtävissä päivitetyillä nettisivuilla osoitteessa: /kadentaitajat. 5 Toteutuksen organisaatio Hankkeen johtaja: Projektipäällikkö: Muut työryhmän jäsenet: Hannele Heikkinen Sari Kautto Tiina Autio, Tmi Taidekäsityöt Tiina Autio Kari Kotilainen, Saarijärven museo Jukka Lindeberg, Tietopuu Ky Marjatta Ruuska, Viisari ry Anne Tuhkanen, Viitasaaren käsityökeskus Satu Väisänen, Saarijärven käsityökeskus Työryhmä on kokoontunut hankkeen aikana yhteensä neljä kertaa , , ja Kustannukset ja rahoitus Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry tuloste (11)

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2014 V U O S I K E R T O M U S www.taitopohjoiskarjala.fi Taito Pohjois-Karjala ry 1 www.taitopohjoiskarjala.fi 2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 1 JOHDANTO... 6 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.2

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

AMMATTITAIDON SM -KILPAILUJEN TAITAJA 2007 LOPPURAPORTTI

AMMATTITAIDON SM -KILPAILUJEN TAITAJA 2007 LOPPURAPORTTI AMMATTITAIDON SM -KILPAILUJEN TAITAJA 2007 LOPPURAPORTTI 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 30.7.2007 TAITAJA 2007 TIIVISTELMÄ Taitaja-kilpailujen tarkoituksena on lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta

TIIVISTELMÄ. asiasanat: saamelaiskulttuurisuus, perhe, vertaistoiminta Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia perheiden arjessa 4 3. Hankkeen tavoitteet 6 4. Toimintaympäristö 6 5 Toteuttaja 8 6. Hankkeen toteuttaminen 9 6.1. Alkukartoitus

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti vuodet 2008-2011 Hannele Niiniö ja Anne Toikko (toim.) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 5 2 HANKKEEN YLEISESITTELY 6 ESPOON OSAHANKE 3 Espoon projektit hankkeen

Lisätiedot

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri-projekti, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Vapaudenk. 46b 2.krs www.kyt.st Toimittanut, Reijo Pesonen ISBN 952-99523-4-1

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot