PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT"

Transkriptio

1 PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT Jari Nikander: Asiakirjahallinnon palveluiden julkaiseminen ESB-väylälle 610 Jarkko Mäkelä: Using rule engine to validate insurance data 609 Anna Eteläaho: Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoima-alueiden visualisointi 608 Toni Jantunen: LINK 16 -tukiasemasuunnittelu ja radiopeittotarkastelu 607 Joel Nieminen: Toiminnanohjausjärjestelmän valinta avoimen lähdekoodin näkökulmasta 606 Rope Sidebras: Testausprosessin kehittäminen ohjelmiston käyttöönottoprojektissa 605 Pirjo Ramstedt: Internetin ruuhkanhallintamekanismit 604 Päivi Lignell: Opiskelijapalveluiden kokonaisarkkitehtuuri teknillisessä yliopistossa 603 Sakari Koivunen: Nimikeduplikaattien tunnistaminen 602 Kimmo Viertola: Tuotantolaitoskohtaiset tuoterakennevariaatiot 601 Juho Poskiparta: Konepajaryhmän dokumentinhallinta- ja ERP-järjestelmän integrointi 600 Mika Norrgård: Verkon havainnointi hunajapurkeilla ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmällä 599 Mika Mähönen: Tekstin luokittelu 598 Kari-Petri Marsalo: Summa-operaation käyttö binääripakkauksessa 597 Heidi Kaipiainen: Tutkimus web-analytiikkatyökalujen verkkoliikennöinnistä 596 Tero Haapalainen: Mobiilisovelluskaupat, niiden ekosyteemit ja sovelluskehitys mobiilialustalla 595 Ville Aho: Pitkän elinkaaren ohjelmiston kehittäminen 594 Ari Savolainen: BitTorrent-protokollan hyödyntäminen sulautetussa Linux-laitteessa 593 Timo Savimäki: Radio Modem Sequencing and Timing Control Software 592 Jani Saine: Sairaalatoiminnan tiloille aiheuttamien vaatimusten hallinta 591 Merja Leppänen: Model-based Testing with TEMA Tools 590 Ismo Laivonen: Energianmittaus ja -hallintajärjestelmän suunnitelma ruukkialueelle Marko Taipale: Vesivoimatuotannon simulointisovelluksen integrointi energianhallintajärjestelmään 588 Joni Lahtonen: Automaatio-ohjelmiston suunnittelumalli 587 Juha Landgren: PLM-järjestelmän uudistushankkeen toteutus vaiheistaen 586 Juha Pietarila: Turvallisuus osaksi ohjelmistokehitystä 585 Esa Hiltunen: Avoimen lähdekoodin paikkatietojärjestelmän perustaminen Insinööritoimistolle 584 Ilkka Vastamaa: Pelastustoimen operatiivisten viestiyhteyksien mallintaminen 583 Tapio Korkeamäki: Ketterän ohjelmistokehityksen soveltaminen ja toteutuksen arviointi ohjelmistoprojektissa 582 Kyösti Rautiainen: WinNovan ICT-palveluiden kehittäminen ITIL-mallin avulla 581 Timo Rapeli: Tuotantokoneiden seurantaohjelmiston hyödyntäminen tuottavuuden parantamiseksi 580 Paavo Pitkänen: Alusta biosignaalien reaaliaikaiseen käsittelyyn monitoroinnin yhteydessä 579 Pasi Saine: Innovaatiojohtamisen haasteet ohjelmistotuotteen hallinnassa 578 Lauri Hakanpää: Ohjelmistojen asennus ja ylläpito IT-yrityksen Linux-ympäristössä 577 Tuomo Vainio: Web-portaalit ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa Mika Suominen: Prosessien vakioinnista pienessä ohjelmistoyrityksessä 575 Kari Rantavalli: Koulutusorganisaation erityispiirteiden huomioiminen tietoturvariskien kartoituksessa 574 Juha Juhola: Kokemäenjoen tulvamallinnus Wallingford RS-ohjelmistolla

2 573 Harri Rostedt: Identiteetinhallinta SaaS-palvelussa 572 Mika Laine: NbTi-suprajohtimen muutosvyöhykkeen analysointi resistiivisyyttä mittaamalla 571 Pekka Vainio: Energiayhtiön kunnossapidon tietojärjestelmän elinkaaren hallinta 570 Peter Persson: Testing Process for Underground Automated Ore Transfer System 569 Marko Mattila: Sovelluksen siirto MeeGo-ympäristöön 568 Eija Kostin-Harjamäki: Kulttuurivaikutukset globaalissa ohjelmistokehityksessä (Suomi-Intia) 567 Janne Harjamäki: Kulttuurivaikutukset globaalissa ohjelmistokehityksessä (Suomi-Intia) 566 Juha-Pekka Virtanen: Tiedonsiirto verkkotietojärjestelmään 565 Mika Vettensaari: Satakunnan ammattiopiston kuulutus- ja hälytysjärjestelmän toteutusvaihtoehtojen arviointi 564 Leena Tähti: Ohjelmistoyrityksen uuden liiketoiminta-alueen markkinointisuunnitelma 563 Rasa Statkaityte: Multicultural Issues in Software Engineering Processes 562 Timo Korpi: Palvelukeskeisen verkkoarkkitehtuurin soveltaminen yrityksen IP-pohjaisen tietoliikenneverkon toteutuksessa 561 Sami Hautamäki: ForeVid: an Open Source Software for Forensic Video Analysis 560 Teemu Kumpumäki: Kamerajärjestelmän ja kuvankäsittelymenetelmien kehittäminen kallioseinämän muutosten tarkkailuun 559 Osmo Leppäniemi: Kunnan paikkatiedot 558 Sami Laurinen: 4G - Konseptualisoinnista kaupallistamiseen 557 Jarno Toro: Yksikkötestauksen suunnittelu Qt-ympäristössä Tiina Mäkelä: Sosiaalinen media tuotteen elinkaaritiedon hallinnassa 555 Hanna Suonpää: Urbaanin ympäristön 3D-mallinnuksen periaatteet ja menetelmät 554 Susanna Helminen: Graafisen hyötysuhdekomponentin määrittely ja suunnittelu FOREjärjestelmään 553 Jarkko Ekberg: Poikkeavuuksien havainnointi verkkoliikenteestä Holt-Winters -ennustusalgoritmilla 552 Ville Wesslin: Ohjelmistoyritysten globalisoitumiskäytännöt kulttuurinäkökulmasta 551 Timo Sundelin: Kivimateriaalin tunnistus puunkäsittelyprosessissa 550 Janne Ruuska: Kompetenssin hallinta ohjelmisto-organisaatiossa 549 Ville-Veikko Nurminen: Organisaatiolähtöinen tietojärjestelmän hankintakäytäntöjen arviointi 548 Mari Soini: Toimintarajoitteisuuden huomioiminen käytettävyyden suunnittelussa 547 Timo Viitanen: Satakunnan ammattikorkeakoulun 3G-opetusverkon kehityssuunnitelma 546 Piia Uusitalo: Tutkiva testaus älypuhelimen ohjelmistoprojektin testauksessa 545 Pekka Tunttunen: Liiketoiminnan kansainvälistymiseen liittyvät kulttuurisidonnaiset tekijät 544 Päivi Setälä: Hajautetun organisaation tiedonhallintaa tukevan järjestelmän kehittäminen 543 Reima Saarikoski: RFID-tekniikka ja sen hyödyntäminen kuparitehtaan pakkaus- ja varastointitoiminnoissa 542 Aino Metsälä: Moodle monikulttuurisena oppimisympäristönä 541 Pekka Kivioja: Sähköisen laskutuksen käyttöönotto pienyrityksessä 540 Eevertti Holmala: VoIP-toteutus operaattoriverkossa 539 Jukka Wahala: Yrityksen sovellusten integrointi 538 Marko Sorvamaa: Geographical Differences in Mobile Service Offering and Markets A Case Study: Finland and Singapore 537 Antti Yli-Rantala: Creation of IT and Information Security Policy 536 Keijo Saari: Työkoneen ohjausjärjestelmän testaus 535 Ismo Salmenaho: Asiakas- ja ongelmaseurantajärjestelmä 534 Tomi Vaajakari: FORE-raportoinnin toiminnallisuuden kehittäminen 533 Jussi Nieminen: WWW-sivustojen asiasanapohjaisen hakujärjestelmän toteutettavuustutkimus 532 Jari-Matti Mäkipää: Elektronisen vesikalusteen langaton käyttöliittymä 531 Ilkka Olli: Korkea käytettävyysaste ja tehokkaat toipumismenetelmät vaativissa sisällönhallintajärjestelmissä

3 530 Sampsa Kurri: Mikroprosessorin ylikellottaminen 529 Outi Aronen: Tietojärjestelmän käyttöönotto ja sen arviointi 528 Pekka Rantala: IP-osoiteavaruuden riittävyyteen liittyviä tekniikoita 527 Kaisu Vähäkuopus: Suunnitteluohjelman käytön tutkiminen persoonien ja tilannetutkimuksen avulla 526 Lasse Iltanen: Jatkuvan palvelun kehittäminen globaalissa toimintaympäristössä 525 Mika Valkeejärvi: Yrityksen tietojärjestelmien käyttö ja oppiminen 524 Laura Riihentupa: Kutsujoukkoliikennepalvelun suunnittelu ja toteutus 523 Erkki Rajamäki: Ethernet-väylä sävytyskoneeseen 522 Miika Koskinen: Pyörähdyskappaleen omakustannusarvo-ohjelman kehitys 521 Rami Kokkala: Tietoturvariskien hallinta pelastustoimessa 520 Tommi Dahlroos: Sähköisen rajapintaviestinnän hyödyntäminen palveluintegraattoriyrityksessä 519 Rami Kaari: Kustomoitavien tuotteiden hallinta ecommerce-järjestelmässä 518 Hannu-Pekka Ojala: Datanseurantatyökalu maailmanlaajuisessa sähköisessä kaupankäyntipalvelussa 517 Jukka Jaakohuhta: Asiakaslähtöisen kustomoidun palvelun tuottaminen attribuuttipohjaisen mallinnuksen avulla 516 Reijo Rinne: SIP-perusteisen palvelun tuottaminen vapaan ohjelmiston avulla 515 Matti Kari: Mobiiliapuvälineet metsäopetuksessa 514 Antti Koivisto: Kontekstitietoon perustuva automaattinen tagien luonti mobiililaitteilla 513 Jukka-Pekka Metsälammi: Käyttäjähallinta koulutusorganisaatiossa Piritta Poikselkä: Mobiili sisällön luominen ja julkaisu osana sosiaalisen median palveluja 511 Olli Knuuti: IDS-järjestelmän vertailu laajoissa IP-verkoissa 510 Timo Seppälä: Poikkeavuuksien ja väärinkäytösten havainnointi laajoissa IP-verkoissa 509 Timo Teitto: Requirements Specification and Development Methods for Mobile Packet Backbone Network Testing Environment 508 Arttu Nisu: Toiminnallisten tukiprosessien hallinta ketterää ohjelmistokehitystä edellyttävässä sähköisessä kaupankäyntiportaalissa 507 Jukka Haapala: Työsuoritteiden ajantasainen kirjaaminen toiminnanohjausjärjestelmään mobiiliratkaisun avulla 506 Jaakko Pämppi: ERP-järjestelmän käyttöönotto pienyrityksessä C-CEI -menetelmää soveltamalla 505 Hannu Nurmi: Tietoliikenneverkon rakenne ja rakentaminen sähköverkkoyhtiössä 504 Jani Levo: Tuotehinnoittelun merkitys elektronisessa kaupankäynnissä 503 Antti Salo: ZigBee-verkon hyödyntäminen potilasmonitoroinnissa 502 Matti Paaso: Automaatiotekniikan perusteiden oppimisympäristö 501 Pekka Sillberg: Mobiilia päätelaitetta hyödyntävä viestinvälitysratkaisu katastrofi- ja hätätilanteisiin 500 Petri Rantanen: Mobiilia päätelaitetta hyödyntävä viestinvälitysratkaisu katastrofi- ja hätätilanteisiin 499 Petri Linna: Hätäkeskuksen vastesuunnitelman vaatimusmäärittely 498 Juuso Kemppi: Yrityksen levyjärjestelmän tehokkuuden parantaminen keskittämällä 497 Juha Tähkä: Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen työssäoppimisjaksolla 496 Taru Hanski: Filtration of Training Material from Machine Manual - Machines: OptiFlo, OptiSizer and WinDrum-L Pro Juha Mujunen: Toiminnallinen vaatimusmäärittely Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen tietojärjestelmälle 494 Jari Pohjola: Korkearesoluutioisen tilastollisen korkeusmallin luominen Thin Plate

4 Spline -interpolointia käyttäen 493 Kai Vainio: Hajautetut versionhallintajärjestelmät 492 Markus Suula: Ohjelmistoyrityksen nykytoiminnan karakterisointi 491 Tommi Verronen: Lähiverkon DHCP-, DNS- ja NTP-palveluiden suojaaminen Microsoft Windows asiakas-/palvelinympäristössä 490 Jaakko Niemelä: Kokemäenjokilaakson ammattiopiston WLAN-verkon toteutus 489 Pekka Ylinikkilä: Tampereen Puhelimen matkapuhelinverkon siirtoyhteyksien toteutus 488 Arto Puro-Aho: SMS-rajapinnan yhteensovittaminen GSM- ja CDMA-standardeissa Symbiankäyttöjärjestelmissä 487 Kim Mäki: Käyttäjäpohjaisen tiedon tehokas välittäminen ja suodattaminen verkonvalvontajärjestelmässä 486 Sami Nikkanen: Puhelinkeskuksen päivitysprojekti ja uudet puhepalvelut telakalla 485 Mika Holmi: Julkisorganisaation tietojärjestelmien nykytila-analyysi ja kehittäminen 484 Wenting Ruan: Applying Software Process Improvement Models to Industry Subcontracting 483 Hannu Rinne: Keräilyjärjestelmän ohjelmistovaatimusten kehittäminen ja hallinta 482 Olli Mattila: Kalustetehtaan omakustannushinnan laskennan kehittäminen ja integrointi tuotannonohjaukseen 481 Juhana Koski: XMPP:n ja SIMPLE:n läsnäolo-ominaisuuksien vertailu 480 Timo Aalto: IDS/IPS osana syvyyssuuntaista puolustusta 479 Olli-Pekka Tarna: Hitsauksenvalvontajärjestelmän tiedonkeruujärjestelmä 478 Ville Aaltonen: Paikkatietoon perustuvan rakentajaportaalin suunnittelu Java-ympäristössä 477 Jussi Grönman: Development of Complex Software 476 Jere Nieminen: A Video-on-Demand Solution for DVB-C Network Risto Laine: Liiketoimintaprosessien mallintaminen SOA-ympäristössä 474 Jarkko Vainio: CAD-järjestelmän integrointi toiminnanohjaukseen 473 Teemu Majaluoma: Replikointi ohjelmiston konfiguraationhallintajärjestelmässä 472 Timo Ranta: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskustannusten optimointi 471 Jarno Norgård: Citrix:n hallintatyökalujen käyttö etäyhteyksissä 470 Arja Latva: Etäkäytön ja langattoman verkon tietoturvakäytänteet Porin Aikuiskoulutuskeskuksessa 469 Mika Luhtala: USB-protokollan toteuttaminen sulautettuun Linux-järjestelmään 468 Juha Haapakka: Tietostrategian kehittäminen seurakuntayhtymässä 467 Tomi Haapalainen: Vötsch VT4004 -lämpökaapin RF-suojaus 466 Juha Jylhäkoski: Matkapuhelimen tietoturvan ongelmat ja ratkaisut 465 Antti Hiidenoja: Tietoturvallisen etäkäyttöjärjestelmän käyttöönotto vaihtelevissa tietoliikenneyhteyksissä 464 Kalle Narinen: Agile-menetelmän käyttöönotto yrityksessä 463 Timo Ruohomaa: ITIL-toimintamallin käyttö IT-palveluiden arvioinnissa 462 Teppo Yrjönkoski: Tietotekniikkayrityksen strategiavaihtoehdot 461 Tuomas Ljungqvist: Suurten tietomäärien siirto sisällönhallintajärjestelmien välillä 460 Kristian Soini: Testaustyökalun koulutuksen suunnittelu ja toteutus 459 Jorma Aho: Teknisten datatiedostojen sähköisen tiedonsiirron vaatimusmäärittely 458 Juuso Ala-Uotila: Robottijärjestelmän suoritusarvojen mallintaminen ja raportointi 457 Henri Bragge: SHDSL-päätelaitteen web-hallintasovellus 456 Pia Salonen: Ohjelmistoylläpidon ongelmia asiakkaan ympäristössä Mikko Harittu: Laadunvarmistus ohjelmistoprojektissa 454 Arttu Perttula: Triple Play -palvelu laajakaistassa 453 Pertti Suominen: EEG-spindelien vertailu unessa ja Propofol-anestesiassa 452 Kimmo Lehtinen: Paikkatieto-ohjelmiston ohjelmistoarkkitehtuuri sovelluskehityksen kannalta

5 451 Teemu Tuominen: Suorituskyky- ja bittinopeustietoinen liike-estimoinnin ohjaus H264/AVCvideokompressiossa 450 Jussi Nummela: HF-taajuisen antennin integrointi mobiiliin RFID-lukijaan 449 Atte Karhunen: Local Service Point 448 Jonna Toivanen: Sulautetun järjestelmän ohjelmistopäivitys Ethernet-verkon välityksellä 447 Sauli Aalto-Setälä: Tietoturvallisuusjohtaminen osana satakuntalaisten pk-yritysten liiketoimintastrategiaa 446 Jani Huhtanen: Lossless Compression of Multi- and Hyperspectral Data 445 Marko Vulli: Specifying the functionality of remote control application for SW upgrade installation macro 444 Lari Iso-Anttila: Analysing IKEV2 key exchange in IPsec network 443 Juha Kaksonen: Alihankkijan ja päähankkijan välinen tuotekehitysyhteistyö 442 Tomi Salonsaari: AC-3-dekooderin toteutus 16-bittisellä signaaliprosessorilla 441 Reijo Koivula: Analogisen nauhakaiun mallintaminen digitaalisella sulautetulla järjestelmällä 440 Lasse Karhunen: Alueellisen siirtoverkon kunnossapito-ohjelmisto 439 Rauli Granberg: Scalable Vector Graphica käyttöliittymän toteutustekniikkana 438 Teppo Eeva: Testing Network-based Applications 437 Kari Lilja: Toimittajan ja asiakkaan organisaatioiden ja yrityskulttuurien erojen vaikutus tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen 436 Tapio Aho: Räätälöidyn ohjelmiston tuotantoprosessien kehittäminen 435 Lasse Kuosa: Ohjelmistokoodin laadun arviointi ja arviointimenetelmät ydinvoimalaitoksella 434 Tapio Levanen: Autotehtaan tuotekehityksen ja tuotantotekniikan suunnittelun tiedonsiirtojärjestelmät 433 Markku Rantala: Ohjelmistotuotannon tehokkuuden ja laadun arvioiminen ketteriä menetelmiä käytettäesä 432 Satu Katajamäki: Panimon raportointijärjestelmän parantaminen 431 Johannes Häyry: Vaatimustenhallinnan tukivälineistö iteratiivisissa ohjelmistoprojekteissa 430 Ilkka Laitinen: Elektrolyysialtaan FEM-mallinnus Jyrki Uusitalo: Puheenkoodausalgoritmin implementointi ja evaluointi sulautetussa ympäristössä 428 Juha-Matti Manninen: Test-Driven Development Java-ympäristössä 427 Tino Kiviharju: ENUM-numeron muuntaminen sovelluskohtaiseksi merkkijonoksi nimipalvelua käyttäen 426 Suvi Soukki-Laine: Suunnitelmia kannettavien tietokoneiden tietoturvan lisäämiseksi Porin kaupungin tietoliikenneverkossa 425 Jari Ruohomäki: Automaatioprojektien ohjelmistosuunnittelun tuottavuuden parantaminen 424 Janne Koskela: Laite- ja ohjelmistokantahallinnan kasvavat vaatimukset dynaamisessa yrityksessä 423 Matti Peltomäki: Asterisk-sovellus puhelinvaihdepalveluiden tarjoajana 422 Rami Uusitalo: Toteutusratkaisu ethernet-alueverkon runkoyhteyksien varmentamiseksi 421 Harri Melkko: Esa-Konsernin nauhavarmistukset 420 Aki Rouhiainen: Loppuasiakkaille suunnattu SMS/Web-pohjainen linjanopeuden valintajärjestelmä 419 Antero Lindstedt: Mittaaminen agile-projektissa 418 Peter Koski: SIP-perusteisen järjestelmän käyttö palomuurin yhteydessä 417 Jyrki Tuominen: Epälineaarinen suodatus ja segmentointi hitsausautomaation konenäköjärjestelmässä 416 Tane Reinikainen: Palvelun laatu tukiasemaohjaimessa 415 Tome Reinikainen: Paikannuspalvelut tukiasemaohjaimessa 414 Akseli Rantapaju: Raportointijärjestelmän suunnittelu ja toteutus hajautettuun ympäristöön

6 413 Jouko Haanpää: Matkaviestimen puhelinosan tiedonsiirto-ominaisuuksien julkaisutestaus 412 Arja Selin: Bird Sound Classification using Wavelets 411 Sami Salvi: Definition of Verification Planning in Mobile Phone Platform Phase 410 Kari Hemminki: Karkeakuormituksen kehittäminen tilausohjautuvassa tuotannossa - case tarkastelu 409 Jarmo Ruohola: VoIP-ratkaisu koskien Outokummun Tornion tehtaita ja Kemin kaivosta 408 Mikko Hautamäki: IP Multimedia Subsystem: 3 GPR Release 5 ja Nokian IMS-ratkaisu 407 Antti Koivisto: Tietämyksenhallinta ohjelmistotuotannossa 406 Antti Jyväkorpi: Oy Samlink Ab:n etäyhteyksien tietoturvan kehittäminen 405 Risto Ruohola: Koulutusorganisaation sisäisen viestintä- ja tietojärjestelmän kehittäminen 404 Yli-Fossi Antti: Mobiilialustojen vertailu 403 Sävilahti Mikko: Arkkitehtuuri- ja suunnittelumallit mobiilisovelluksissa Hannu Nurminen: Testauksen tuotteistus ja laadun mittaus 401 Timo Suvela: Ohjelmiston uudelleenkäyttö ohjelmoitavissa logiikkaohjaimissa 400 Jarkko Silvasti: Konenäköjärjestelmä saumattoman kupariputken valssauksessa 399 Ari Hakala: Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n ISP-palveluiden toteuttaminen 398 Rainer Nurkkala: Improving project management in a small software organization 397 Yrjö Knuuttila: Multimediamatkaviestimien haasteet 396 Mikko Jussila: Liikemallisimulaation toteutus reaaliaikajärjestelmässä 395 Abdelghani Nassiri: UMTS Quality of Service 394 Petri Laitinen: Sähköenergian mittauksen etäluenta investointiprojektina 393 Olavi Korhonen: Datan varmistaminen ja palauttaminen monipalvelinympäristössä 392 Matti Paajanen: Tietotyön tuottavuus, työssä oppiminen ja teknologiat 391 Timo Suutari: Kuparielektrolyysin tietoteknisten hallintamenetelmien yhdistäminen 390 Teijo Rantala: Profiilimittarin uudistus 389 Marko Väisänen: SMS-pohjainen tunnistusjärjestelmä WLAN- ja VPN-verkoissa 388 Jani Hautakorpi: Arkkitehtuurisuunnitelma Yomi MS- ja AS-komponenttien hallintajärjestelmästä NGN-verkkoihin 387 Tero Jääskelä: Häiriösäteilymittausten toteutus eräässä HomePlug-tiedonsiirtojärjestelmässä 386 Jouni Tiainen: Manuaalikeräilyn ohjelmistomäärittely MultiPick-järjestelmässä 385 Pekka Penttilä: Liittymätietojen kyselyn (ATSI) toteutus kotirekisterissä 384 Tiina Nassiri: Value Added Application Service Interworking and Functionality in Multimedia Messaging Service Center 383 Henry Melnikov: Open Solutions for Location Based Services in WLAN Environment 382 Mika Marjamäki: Yleiskäyttöiset käyttöliittymäkomponentit Web-sovelluksessa 381 Tuula Sipilä: Alihankkijatietojen hallinnan kehittäminen dynaamisesti verkostoituneessa yrityksessä Jari Soini: Työmääräarvioinnin kehittäminen alihankintaprojekteissa 379 Laura Inttilä: Creating and Testing a Data Warehouse Data Model for Project Portfolio Management 378 Mika Vähäkuopus: Järjestelmähallinta Unified Messaging -palvelutarjoajaympäristössä 377 Raisa Mettala: UML:n hyödyntäminen J2EE-sovellusten suunnittelussa 376 Veikko Saukkonen: Kotiautomaation tiedonsiirtoratkaisut 375 Mika Saari: Varastorobotin reittioptimointi 374 Lasse Salonen: IEEE b-lähiverkon käyttöönotto Fundia Wire Oy Ab Koverharissa 373 Heikki Jaakkola: Tukiasemaohjaimen vikojen mittaaminen ja analysointi 372 Merja Mäki-Säntti: Intra- and Interdomain QoS in the Differential Services Architecture 371 Otto Thitz: WWW:n tuoma lisäarvo lyhytsanomaohjaukseen 370 Tanja Rautakumpu: Metadatan ylläpito tietovarastoissa

7 369 Tomi Valkonen: Kuparikatodien luokittelu visuaalisten piirteiden avulla 368 Heidi Wärn: DSP SW Release Process in Mobile Phone Development 367 Jukka Puranen: A-GPS -toiminnallisuus radioverkko-ohjaimessa 366 Ari Lindén: Datapalveluiden laadukas toimintamalli 365 Sari Järveläinen: PACS-dokumentaation rakenne ja hallinta 364 Kari Hynninen: Software Architecture for Excavation Machine Boom Control 363 Pekka Poijärvi: Multimediatyövälineet kaapelitelevision sisällöntuotannossa 362 Sirpa Tauru: E-kauppa ja verkkopalvelut 361 Tomi Kitinoja: Digitaalinen alassekoitus hajaspektrivastaanottimessa 360 Ralf Tiittanen: DSP Memory Architecture Options for Dual Mode Phones 359 Janne Salonen: Bluetoothin ja IEEE b:n yhtäaikainen toiminta suorituskyvyn kannalta 358 Petri Nurmi: Ulkokäyttöön tarkoitetun WLAN-tukiaseman suunnittelu 357 Jan-Erik Seppänen: Nokia TETRA-rajapintapalvelimen ohjelmistoteknologia 356 Mirja Vähäsarja: Raportointi- ja ohjausjärjestelmän dokumentoinnin mallintaminen 355 Minna Lapinlahti-Aaltonen: Sovellussuunnittelun validointiasiakirjat Teemu Nelimarkka: Ideajärjestelmän määrittely 353 Kari Martonen: Lähiverkon rooli paperitehtaassa 352 Jussi Polvi: Mobile IPv4 käytännön ratkaisuna 351 Hanna Lindholm-Ventola: SIP-standardien mukainen ratkaisu IP-puhelujen toteutuksessa Satakunnan ammattikorkeakoulussa 350 Lauri Rajala: Ammunnanhallintajärjestelmän toteutusvälinevalinnat 349 Janne Pajukanta: Langaton tiedonvälitys sanomalehtien jakeluprosessissa 348 Mikael Brander: XML ja SOAP hajautetussa matkailutietojärjestelmässä 347 Pasi Kuuppelomäki: Avoimia arkkitehtuuriratkaisuja tele- ja IP-palvelukonvergenssissa 346 Jani Peltola: Megaco-arkkitehtuurin mukainen toteutusratkaisu IP- jampstn-puheluissa 345 Piia Ventola: Distributed Systems Software Engineering Processes 344 Ari-Pekka Virta: Digital library based architecture for a software process improvement repository 343 Maija-Leena Metsärinta: Lähestymistapoja ohjelmistotyölle - Metallurgisen teollisuuden erityissovellukset 342 Jukka Lohivuo: INAP signalling in assisting intelligent peripheral 341 Harri Kankaanpää: Radiotaajuuteen perustuva etätunnistus osana Atria Oyj:n tuotteiden toimitusketjua 340 Tommi Wirén: Data Mart Approach to Computer Virus Prevalence 339 Pasi-Waltteri Valtanen: Development of Testing Automation in i2 Technologies 338 Jarno Kelanne: OLAP:in käyttö tiedon analysointiin laboratorioympäristössä 337 Ola Saustamo: Matkailupalvelujen tuottaminen WAP-puhelimessa 336 Toni Pirttilä: OpenPGP:n liittäminen salausohjelman osaksi 335 Risto Koivisto: The Study of the Problems within Site Acquisition Process for Implementation of GSM Network 334 Eero Kaappa: Management of Mobile Devices 333 Jukka Hemilä: Information Technologies for Value Network Intergration 332 Jori Nopanen: Kytkentäisen Ethernet-lähiverkon kehittäminen 331 Matti Monnonen: Langaton IEEE b WLAN-verkko sisä- ja ulkokäytössä 330 Rauno Toppila: Multimediasanomapalvelu osana yhdistettyä viestintäpalvelua 329 Jani Väre: Discovery of IP Based Services in DVB Networks 328 Ari-Pekka Ketola: Replikointi dokumentinhallintajärjestelmässä 327 Jouni Minkkinen: Packet traffic handling in GPRS Media Gateway 326 Kristian Stark: Messuosaston sermirakenteiden 3D-mallinnussovellus CAD-järjestelmään 325 Juha Hiltunen: Kaapelinvalmistuslinjojen ohjauksen tietokonepohjaisen PSU- järjestelmän jatkokehitys

8 324 Marko Kipponen: Session Initiation Protocol -järjestelmän demonstrointi 323 Jarkko Nyrhilä: WAP-päätelaitteet ja WAP-yhdyskäytävät Pilot-verkossa 322 Pertti Kukka: VoiceXML:n käyttö puhesovelluksissa 321 Pertti Anttila: Olio-arkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus monitasoisessa järjestelmäarkkitehtuurissa 320 Pekka Marttila: Development of Customer Spesific Software in a distributed Organisation 319 Juha Välimäki: MMS-palvelimen testaustyökalu 318 Juha-Petteri Sonkki: Test Software Configuration Management 317 Juha Niemi: Älyverkon toiminnallisuuden toteuttaminen IP-verkossa Jari Vainio: Lentokoneohjelmistojen hallintaprosessin kehitystyö 315 Antero Lahikainen: Sähköverkkotoiminnan tietojärjestelmien kehittäminen 314 Markku Järvenpää: Konfiguraation hallinta 313 Kari Tontti: Verkkosovellusten käytettävyyden valvonta 312 Petri Väätäinen: WCDMA TTCN -testikehitysympäristön määrittely ja WCDMA:n fyysisen kerroksen signalointitestin toteutus 311 Timo Saari: Integroitu monitaajuusantenni 310 Janne Levula: Modifications of energy management software integration test environment for testin W-CDMA mobile phone 309 Juha Halminen: Ohjelmoitavien laitteiden kelpoistaminen ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmiin 308 Kauko Luhtalo: System Estimation Tool for Mobile Phone Application 307 Raimo Lantela: Wind Noise Detecting and Filtering Algoritms 306 Julius Tikkanen: ATM-kytkimen testausympäristön suunnittelu ja implementointi 305 Georges Mensah: Iu-interface circuit switched user plane generator 304 Jukka Kujala: MPEG-1 Layer III Audio Decoder in Mobile Phone 303 Asmo Liski: Data Warehousing -tekniikan hyödyntäminen tuotannonohjausjärjestelmässä 302 Sami Jääskeläinen: Test design for GPRS terminal data transfer in layer 3-tester environment 301 Jari Mäkinen: Ohjelmistotuotteen hallinta ja julkaisuprosessi 300 Mika Mäntylä: Raja-arvot suorituskykymittauksissa 299 Mika Kangas: Tietämystekniikka radioverkkoparametrien hallinnassa 298 Marko Suominen: Matkalaskuohjelmiston XML-pohjainen käyttöliittymä mobiililaitteille 297 Teppo Laakso: Avoimet automaatiojärjestelmät voimalaitoksissa 296 Niina-Riikka Hynninen: User Requirements and Specification of 3D Telephone Directory 295 Jukka Linne: Alueellisen tietoyhteiskunnan palvelualusta 294 Mikko Laaninen: Javan ja J2EE-standardin käytettävyystutkimus kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmän reaaliaikaisessa monitoroinnissa 293 Ville Nore: Käyttöliittymän suunnittelu PDA-laitteen ohjelmamoduliin 292 Antti Kuokkanen: Reusability of TTCN test cases; from workstation test environment to realtime test environment 291 Hannu Sääskilahti: PDM-projektin vaihejakomalli 290 Juha Partanen: OptiAnalysis, KTR-tiedostojen analysointiohjelma 289 Johan Löfgren: Digitaalisen kuvaverkon varmentaminen täysin filmittömässä ympäristössä 288 Kari Stenlund: A Geographical Information System Framework for Mobile Internet Applications 287 Pasi Kuhalainen: Ohjelmiston laaduntarkastus staattisen analyysin menetelmillä 286 Teppo Mattsson: Paperikoneen säätöpiirien diagnostiikkajärjestelmä 285 Jari Tuominen: Paikannusmenetelmien kehittäminen matkapuhelinjärjestelmässä 284 Timo Hietaharju: Polttonesteen maksaminen matkaviestimellä 283 Mia Sukeva: Nopean Fourier-muunnoksen laskeminen ADSP prosessorilla 282 Kai Bruun: WCDMA/GSM-matkapuhelimen sovellusten järjestelmätason laboratoriotestausympäristö 281 Tommi Wetterstrand: Telematiikka tulevaisuuden päätelaitteissa

9 280 Timo Kotomäki: EGPRS-ilmarajapinnan mallinnus protokollaohjelmiston työasematestausympäristössä 279 Tanja Rakkolainen: XML RPC-Based Client-Server Communication 278 Juha Tamminen: Tietämyshallinnan suunnittelun metodiikan kehittäminen 277 Anne Kuusisto: Internet-pohjaisen oppimisympäristön hyödyntäminen EPOC-koulutuksessa 276 Timo Tuominen: Remote Communication Link for Symphony Process ControlSystem 275 Timo Rautakoura: Suunnitelma pastanpainon laaduntarkkailujärjestelmästä www-pohjaiseen tutkimus-, opetus- ja koulutuskäyttöön Kimmo Wallin: Projektiluonteisen valmistuksen seuranta atk-tekniikan avulla 273 Jeri Raittila: Konfiguroiva korijärjestelmä 272 Mika Räisänen: Compresssion of Medical Images for Storage Purposes 271 Veli-Jukka Leppänen: Pankin virtuaalinen toimipiste 270 Kati Kylmänen: Moduulitestausympäristö Cantata testaustyökalulle 269 Teemu Alapaholuoma: Laajakaistaisten ADSL-palveluiden toteuttaminen tilaajasolmu R700:n avulla 268 Owe Nordquist: Vastaajajärjestelmän palveluskriptin tuottaminen ja ylläpitäminen graafisella kehitysympäristöllä 267 Petri Ollonen: Selviytyjäkohtaisen käsittelyn pehmeät päätökset 266 Marko Meronen: Prosessi-informaatiojärjestelmän kehittäminen käyttökirjanpidon tarpeisiin 265 Harri Brandt: VoIP-palvelujen toteutus laajakaistaisessa access-verkossa 264 Jani Tuominen: Tietoturva virtuaalisen yksityisverkon ja henkilön sähköisen tunnistamisen kannalta tarkasteltuna 263 Kari-Pekka Ollila: NPS/10-verkon suunnittelutyökalun kehittäminen Tetra-verkkoa varten 262 Juha Marjokivi: Käytettävyyden kehittäminen informaationhallintajärjestelmässä 261 Liisa Peltomäki: Rakennustyömaiden ohjelmistojen hyödyntäminen sekä käytön koulutus 260 Kaj-Asser Skog: Measurement for Cell Re-selection in GPRS Mobile Station 259 Asko Hämäläinen: Ilmanvaihtokoneen EIB-väyläliityntä 258 Jani Hirsimäki: Enchanged Circuit Switched Data for GSM 257 Keijo Salakari: Avoimen oppimisympäristön palvelinteknologiat 256 Harri Syrjä: IEEE sarjaväylän tapahtuma- ja sovelluskerroksen toteuttaminen sulautetussa järjestelmässä 255 Heikki Tolvanen: Puhepalvelut yritysten IP-verkoissa 254 Jyri Kuusela: Internet-teknologiaan pohjautuvien kumppanuusverkkosovellusten hyödyntäminen etälääketieteessä 253 Timo Toivonen: Correcting geometric distortions with texture mapping in a C-arm mounted X- ray image intensifier 252 Ilmari Hentunen: Projektinohjausmenetelmä SPICE-arviointimallilla tarkasteltuna 251 Petri Mäkilehto: Internet-pohjaisen puheensiirron yhdistäminen älyverkkoympäristöön 250 Lea Relander: Intelligent piping diagram design in shipbuidning 249 Heikki Pakkanen: Vedenpoiston automatisointi paperikoneen puristinosalla 248 Jani Syngelmä: GSM-matkapuhelimen DSP-ohjelmistoversioiden testaus 247 Olli Marttila: Matkapuhelimen ohjelmointilaitteen muistinhallinta 246 Jori Laine: GSM-ilmarajapinnan mallinnuksen uudelleensuunnittelu protokollaohjelmiston työasematestausympäristössä 245 Vesa Kuusisto: Ulkoisen tiedonantolaitteen käyttö älyverkkopalveluissa 244 Panu Heino: Globaalin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen 243 Marjo Latva: Automaattisen keräilyjärjestelmän käyttöliittymän suunnittelu 242 Unto Hirvikoski: Toiminnanohjauksen kehittäminen tilausohjautuvan tuotannon tarpeisiin

10 Marko Rauvola: Ohjelmistotuotannon töiden- ja tehtävienhallinta sovellushallinnan näkökulmasta 240 Janne Hyyrynen: Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän Java-arkkitehtuurikossa 239 Harri Hakonen: Ammattikorkeakoulun tietotekniikkaopintojen kehittäminen 238 Juuso Sonkkila: Tapahtumapohjainen verkonvalvonta 237 Pertti Kinnunen: WWW-pohjainen auton navigointijärjestelmä 236 Timo Rajamäki: Analyysi tilastointiohjelmalohkon arkkitehtuurimuutoksesta 235 Simo Gratschew: H.323-monipistepalvelu terveydenhuollon aluever 234 Rauno Soini: SS7:n toiminta ja testausmenetelmän määrittely matkapuhelinälyverkossa 233 Pauli Nuutila: ADSL-tekniikkaan perustuvan VOIP-ratkaisun tekninen malli 232 Heikki Leppänen: Intranet-järjestelmän toteuttaminen elektroniikkateollisuudessa 231 Teppo Laakkonen: 3D CAD -putkistokannakointisovellus 230 Henry Keihäs: COM-komponentit tietokannan hallinnassa 229 Juha Räisänen: Matkapuhelimen lyhytsanomaominaisuuksista 228 Virpi Laatu: Nokia IP400 reititin/palomuuriyhdistelmän evaluointi ja mittausjärjestelmä 227 Timo Anttila: Yrityksen patenttitoiminnan kehittäminen 226 Tero-Pekka Laakso: Lämmitysverkostojen säätöarvojen laskentaohjelmisto 225 Sirpa Björkbacka: Ohjelmistotuotteen käsikirjojen kehittäminen 224 Veli-Matti Sallinen: Q1-protokollan käsittelyn kehitys BSC:llä 223 Jari Raula: Gigabit Ethernet -lähiverkot 222 Marko Mäkinen: Verkkoelementtien ohjelmistokonfiguraatioiden etähallinta verkonjärjestelmässä 221 Pasi Koivisto: Itseoppiva kaukosäädinohjelmisto multimediapäätteeseen 220 Juha Vihervaara: IP-protokollan siirto MPOA-pohjaisessa ATM-verkossa 219 Jukka Kaija: Automaatiojärjestelmän kommunikoinnin kehitys 218 Pekka Mustonen: Lääketieteellinen kuvaverkkoympäristö 217 Kim Tahkoniemi: Sähköasema-automaatiojärjestelmien vertailu 216 Helena Räsänen: IPV6 in GSM and UMTS terminal 215 Mari Fredman: Tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen elektroniikan kokoonpanoon ja testaukseen 214 Veli-Pekka Hakanen: Hälytyksiin perustuvat automatisoidut toiminnot Nokia NMSjärjestelmässä 213 Nina Halin: IP-pohjaisten videoneuvottelujärjestelmien hyödyntäminen terveydenhuollossa 212 Keijo Kolu: WWW-palvelun loki-informaation analysointiohjelmisto 211 Seppo Lahtinen: Navigation Dynamisation with Telematic Terminals 210 Jussi Malmberg: A Web-Based O & M Interface for Ericsson's AXE10 Exchanges 209 Juhani Klint: Laskentatietueiden generointi GSM-verkossa 208 Tapio Kuusisto: Synkronointiongelmat monisäikeisessä asiakaspalvelinohjelmassa Olli-Pekka Korvenpää: Multimediapäätteen liitännät 177 Kimmo Kauvo: Adaptive Object- Oriented Measurement Tool for Development of Vehicle Navigation Systems 206 Seppo Korpela: Tekstimuotoisen tiedon automaattinen analysointi GSM-keskuksen testauksessa 205 Jouko Salonen: Älyverkkosovelluksen toteutus Euro-In -älyverkossa 204 Miko-Janne Uskali: Telepalveluiden kehitysympäristöt 203 Jukka Yli-Korhonen: Teräsrakenneprojektien ohjausjärjestelmä 202 Petri Leppijoki: Kommunikaattorimatkaviestimen yhdistäminen LDAP-hakemistopalveluun 201 Mikko Santanen: SDSL-modeemien sulautettu ohjausohjelmisto 200 Jorma Rantanen: Reaktorirakennuksen 3D-tietokonemallintamisen esitutkimus 199 Janne Raitaniemi: Hajautusarkkitehtuurin valinta ja käyttöönotto 198 Kirsi Örling: Käsinkirjoitetun merkin optinen tunnistus

11 197 Juha Anttonen: Automating Testing in NPS/X-product Line 196 Ari-Pekka Lahtinen: IP-verkon suorituskykyyn liittyvät SNMP hallintatietokannat 195 Esa Kemppainen: Digitaalisen kuvan arkistoinnin ja siirron kehittämistarpeet Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 194 Jari Lahti: Videodatan enkoodausjärjestelmä etäopetusympäristössä 193 Hannu Sipilä: GSM-lyhytdatan palveluautomaattisovellus 192 Petteri Kerminen: Hypermedia for Digital Signal Processing 191 Jukka Mäkinen: Mobiiliteknologiat tietoyhteiskunnassa 190 Jari Turunen: Speech recognition over telephone networks 189 Juha Mäenpää: GSM-verkon datapalvelujen testausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 188 Marko Koukka: Pienjänniteverkon aktiivisen keskittimen ohjelmistoratkaisut 187 Ari Nykänen: Hyvinkään kaupungin opetustoimen verkon suunnittelu 186 Markku Paukkunen: Investointivaihtoehtojen kannattavuuden arviointi: case MDF-tehdas 185 Isto Helin: CDSU:n rutiinitestaus 184 Tapio Peltola: Telematiikkayksikön tuotantotestaus 183 Tapio Mäkinen: Toimitusprojektin arviointi ja ohjeistaminen 182 Arja Harjula: Asiakaslähtöisen toimintatavan vaikutus NMS-tuotearkkitehtuuriin 181 Harri Laitinen: Yleiskäyttöisen palvelurajapinnan suunnittelu matkaviestimeen 180 Jari-Pekka Niemi: WWW-teknologiat etälääketieteen täydennyskoulutuksessa 179 Eeva Gröndahl: Oppilaitoksen Intranet-järjestelmän kehittäminen 178 Juha Kiljunen: Kartonkikoneen tuotantoraportoinnin toteutus Harri Keiho: Kaapelitelevisioverkon kaksisuuntaistaminen ja palvelukehitys 175 Keijo Koivu: Sovelluskehittimen tuotteistus ja markkinointi 174 Henri Eklund: Paineastian omakustannusarvolaskenta 173 Sami Hakulinen: Turvallisuuskriittisen sulautetun ohjelmiston kehitys ja testaus 172 Jyrki Kukkonen: Uudelleenkäyttö ohjelmistotuotannossa 171 Petri Suihko: Sulautetun järjestelmähallinnan kehittäminen NMS-järjestelmässä 170 Kimmo Lahdenperä: Multimediasovellukset kaapelitelevisioverkossa 169 Timo Lummevaara: Laajakaistapalveluita tukeva dataverkkosuunnitelma Satakunnan sairaanhoitopiirissä 168 Markku Saari: Call Handover -toiminteen järjestelmätestauksen suunnittelu 167 Timo Vikgren: Testausautomaatiotyökalun hyödyntäminen ohjelmistotuotannossa 166 Rainer Salonen: Ohjelmistokehityksen moduulitestausjärjestelmä 165 Lauri Lilja: ADSL-menetelmän hyödyntäminen lähiverkkojen välisessä tiedon siirrossa 164 Riitta Jokela: Videoneuvottelujärjestelmien hyödyntäminen Satakunnan Keskussairaalassa 163 Juha Rantala: Kiinteistöjen kulutuksenseurantajärjestelmä 162 Erik Väkevä: SDH-siirtolaitteen synkronointitestauksen automatisointi 161 Heikki Luukkonen: WWW-palvelimen tietoliikenneyhteydet 160 Esko Räty: ATM-tietoliikenneyhteyden hyödyntäminen kliinisessä neurofysiologiassa 159 Tommi Hotti: Integroitu materiaalihallintojärjestelmä 158 Jarmo Koivisto: ATM-tekniikan soveltaminen telelääketieteessä 157 Jarmo Talvitie: Resurssienhallinnan tietojärjestelmä satamaoperointiyrityksessä 156 Reijo Sjöblom: Ydinpolttoainehallinnon tietojärjestelmän esitutkimus 155 Timo Hyvönen: PLC-ajuriohjelmien toteutusperiaatteiden määrittely ja soveltaminen Cimcorpin automaatiojärjestelmissä 154 Merja Häyrynen: Effects of TTCN in Function Test Method of ISDN User Part 153 Sinikka Sarkkinen: Home Network and its applications 152 Jorma Ylinen: Token ring -lähiverkon kehittäminen 151 Kari Santaharju: GSM-verkon BSS-hälytysjärjestelmän hälytystietokanta 150 Tomi Rajala: EDI-tekniikan käyttöönotto kansainvälisessä konsernissa 149 Kari Voittomäki: ISDN-tekniikan käyttö Satakunnan sairaanhoitopiirin datayhteyksissä

12 148 Alpo Anttonen: Radiologisten ja neurofysiologisten datansiirtoyhteyksien suunnittelu Seinäjoen sairaalaan Hannu Peltonen: Päätöksentekoprosessi rakennushankkeen valmistelussa 146 Jukka-Pekka Pelttari: Kustannuslaskennan kehittäminen televerkkobisneksessä 145 Vesa Raikisto: ISDN:n lisäpalvelut AXE- ja DX-keskusjärjestelmissä 144 Vesa Hätilä: Yrityksen sähköhankinnan kustannusoptimointi 143 Matti Vaaheranta: TCF-sellun käsittelyn optimointi paperitehtaalla 142 Jari Reini: Turun kaupungin viheralueiden ja suojelukohteiden paikkatietojärjestelmä 141 Ari Korpelainen: ATM, tietoturva ja verkonhallinta Pohjois-Karjalan koulutustietoverkossa 140 Timo Hämäläinen: Satakunnan Keskussairaalan (SatKS) datasiirtoverkon kehityssuunnitelma 139 Veli Rinne: Säätyvälapaisen potkurin ohjausjärjestelmä 138 Tiina Ferm: Laajennetun oliomallin käyttö tuotekehityksen pohjana 137 Jouko Korhonen: Digitaalisen kenttälaitteen kenttäväyläliityntä - FF-kenttäväylämäärittelyn mukainen toteutus 136 Heikki Pulkkinen: Verification and Validation of the ITU-T V.18 Modern Recommendation 135 Keijo Yli-Hukkala: Aluesuunnittelun tietojärjestelmä Etelä-Pohjanmaan liitossa 134 Seppo Rinkinen: Kunnan tietojärjestelmät ja hallinta 133 Harri Airaksinen: Sellutehdastoimituksen suunnittelutiedon hallinta 132 Jouni Suopuro: Louheenkuljetussektorin tuotekehityksen uudistaminen 131 Mikko Raivio: Tuoterakenteeseen perustuvan tarjoustoimintajärjestelmän suunnittelu rakennusosateollisuuteen 130 Olli Turunen: ATM-verkkoelementin laskennan vaatimukset 129 Risto Aaltonen: Aihionkatkaisun optimointi sumealla päättelyllä hirsitalotuotannossa 128 Janne Nykänen: Audio coding and multiplexing of a digital data channel in the mobile phone for infrared transmission 127 Ari Kokkonen: Päällystemäärän säätö päällystyskoneen kiihtyvillä nopeuksilla 126 Timo Haverinen: Laajakaistaisten modulaatiomenetelmien hyödyntäminen lähiverkkojen välisessä tiedonsiirrossa 125 Pekka Eskelinen: Liittyminen TCP/IP-verkkoon valintaisen puhelinverkon kautta 124 Esko Salmi: Kuparituotetehtaan toiminnanohjausjärjestelmän hajauttaminen, liittymien analysointi ja yrityksen synergiaetu 123 Seppo Sauvala: Verkotetut interaktiiviset multimediapalvelut 122 Osmo Santamäki: Piirteiden tunnistus kuitulevyn tuotannonohjauksessa 121 Heli Ylinen: Tietokoneavusteinen visualisointi laadunsuunnittelussa 120 Jarmo Rosnell: Tuulivoimalla toimivan vedenkierrätyslaitteen tietokonesimulointi 119 Esa Mäkipää: Kuparielektrolyysin oikosulkumittausmenetelmien vertailu 118 Pentti Veijola: Kuumanauhavalssaamon diagnostiikkajärjestelmän suorituskykyvaaatimusten tutkiminen 117 Jari Mäki: Matkapuhelimen käyttöliittymäohjelmiston tilakoneiden mallintaminen ja analysointityökalujen suunnittelu 116 Raili Komulainen: Laajakaistaiset palvelut ja liityntäverkot Esa Turunen: Toimialojen keskinäinen vuorovaikutus ja verkottuminen yritysten T&Ktoiminnassa 114 Eino Ekman: Laatujärjestelmä ja strategisen tuotteen prosessijohtaminen 113 Petri Sallinen: Paperikonesalin ilmanvaihdon väyläperustainen ohjaus 112 Rauno Ala-Ojala: Ethernet (IEEE 802.3) -verkon optimaalinen datansiirto paperiradan vianilmaisinjärjestelmässä 111 Risto Puumalainen: Logistisen yrityksen resurssienhallinta

13 110 Osmo Aronen: Laivakalustetestien lujuusmittausten automatisointi 109 Teija-Leena Wass: Kunnossapitotoiminnan kustannustietoinen suunnittelu ja ohjaus 108 Pekka Aakula: Mittausepätarkkuuden vaikutus ydinvoimalaitoksen energiatuotannon mittauksessa 107 Erkki Laine: Lähiverkon suunnittelu ja rakentaminen oppilaitosympäristössä 106 Timo Saarimaa: Tehokkaat modulaatiomenetelmät laajakaistaisessa tiedonsiirrossa 105 Jukka Selin: Internet-palveluiden hyödyntäminen opetus- ja tutkimuslaitosympäristössä 104 Juhani Hellman: Tiedonsiirto suunnittelutoimiston liiketoiminnassa 103 Pasi Norrbacka: IGCC-laitoksen kaasumittausjärjestelmät 102 Ari Miettinen: Laatukustannukset keskiraskaassa konepajassa 101 Timo Valkonen: Kustannuslaskennan toimintatavat koneautomaatiossa 100 Hannu Asmala: Työpiste tuotannon tilausohjauksessa 99 Jyrki Viranko: Verkonhallintaverkon Q3-rajapinnan toteutus DX200-puhelinkeskuksen V5- liitännässä Keijo Koskinen: Tarjoushinnoittelu säiliö- ja paineastialaskennassa 97 Jari Soininen: Prosessilaitoksen suunnittelukeskeinen olioarkkitehtuuri 96 Juha Liukko: Tutkimuslaitoksen sisäiset informaatiojärjestelmät 95 Jari Leppäniemi: Aistittava värimuutos ja sumea päättely 94 Ilpo Heinonen: Majoitus- ja varausjärjestelmän käyttöliittymä 93 Kimmo Hirvonen: Nahkapukinetehtaan toimintoketju ja teknologia 92 Raimo Numminen: Kuvankäsittelytyökalut virtausanalyysissä 91 Jorma Santala: Pienikaliiperisten aseiden ulkoballistiikka 90 Kari-Matti Lakanmaa: Mikrolähiverkkojen suunnittelu 89 Jyrki Kankkunen: Käyttöliittymät organisaation tietojärjestelmien hyväksikäytön tehostajana Olli-Pekka Kari: Tietotekniikan tuki liiketoimintaprosessien suunnittelussa 87 Jarmo Harjumäki: Robotin konenäköohjaus 86 Paula Laaksonen: Systeemityö ja kansainvälinen standardointi 85 Arto Ojala: Konepajan osto- ja materiaalitoiminnan kehittäminen 84 Kari Lampinen: Paikkatietojärjestelmät osana puolustusvoimien johtamisjärjestelmää 83 Markku Koivisto: Tietoliikenneavusteinen prosessidiagnostiikka 82 Harri Tuominen: Markkinoinnin tietojärjestelmän kehysmalli 81 Kauko Kolehmainen: Tietoturvallisuuden kehittäminen paikallisverkossa 80 Jukka Pehkonen: Ohjelmakoodin tarkastusprosessin kehittäminen 79 Rauno Liikamaa:ISO-9002 muovipakkaustuotannossa 78 Ossi Ruotsalainen: Valtakunnallisen hätäkeskusjärjestelmän palvelut ja tietotekniikka 77 Veikko Miettinen: Tierakenteen kestoiän simulointimalli 76 Esko Leimi: Kuitulevytuotannon laatujärjestelmä 75 Juha Raitanen: Kuormatraktorin mikroprosessoriohjattu ajohydrauliikka ja vikadiagnostiikka 74 Pekka Valli-Jaakola: Prosessin toiminnan laadun analyysi 73 Juha-Pekka Saarikko: Data Acquisition System for Silicon Strip Detectors Tuula Ketola: Aikuiskoulutuksen laatu 71 Irmeli Valli-Jaakola: Outokumpu Research Oy:n LIMS-järjestelmän määritys 70 Heikki Stranius: Itsenäisen suoriutumisen tietokoneavusteiset apuvälineet Pohjoismaissa 69 Jarmo Tapio: Sähkösuunnittelun tietojärjestelmä 68 Tero Nummelin: Offshore-valmistajan toiminnanohjauksen kehittäminen 67 Tuomo Laakkonen: Päijät-Hämeen tietotekniikan kehityssuunnitelma 66 Veli Halonen: CAD-järjestelmien välinen tiedonsiirto

14 65 Antero Vänskä: Tuotekustannukset ja toimintaperusteinen analyysi 64 Tero Multanen: Käyttöönoton tietämysjärjestelmä 63 Jouni Mustaniemi: Prosessikoneiden suunnittelumenetelmien analysointi ja kehittäminen 62 Ilkka Mikkonen: Operational characteristics and propulsion unit 61 Jussi-Pekka Koskinen: Johdottomat lähiverkot liiketoimintana 60 Raimo Niemikaija: Relaatiotietokantajärjestelmän sovellutusmahdollisuudet Japanin digitaalisessa matkapuhelinjärjestelmässä 59 Jari Ukkola: EDI/OVT -toimintojen kehittäminen Outokumpu Poricopper Oy:ssä 58 Jukka Vesmanen: Paperikoneen tuotannon raportoinnin kehittäminen 57 Irmeli Kainulainen: Radiokuuntelun akustinen analyysi 56 Janne Rantanen: Laatutoiminta muovituoteteollisuudessa 55 Esko Freese: Digitaalisen monipalveluverkon käyttäjäosan testaus 54 Orvo Laurila: Teollisuuden Voimansiirto Oy:n johdon tietojärjestelmän kehittäminen 53 Pertti Varis: Porin kaupungin satamalaitoksen monitoimityön ohjaus- ja seurantajärjestelmä 52 Kari Kuosa: Siirtyminen tietokoneavusteiseen suunnitteluympäristöön 51 Jouko Eskelinen: Puhelulaskennan hallinta 50 Raimo Hämäläinen: Runkomuodon suunnitteluohjelma projektityössä 49 Petri Kaunismaa: Asianohjausjärjestelmä (Workflow) 48 Asko Harjukelo: Visualisointijärjestelmien käyttö tiesuunnitelmien havainnollistamiseen 47 Mikael Valtonen: Operatiivisen tietojärjestelmän määrittely 46 Tapio Tyni: Neuraaliverkon soveltaminen hissin oven ohjaukseen 45 Esa Taivassalo: FEM-esikäsittelyn tehostaminen paperikonesuunnittelu-ympäristössä 44 Ensio Sieppi: Teollisuusautomaatiotoimittajan suunnittelun laatujärjestelmä 43 Antero Orava: Yrityksen CIM-tietojärjestelmän rakenneanalyysi 42 Raimo Ruohonen: Tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma Rauma Ecoplanning Oy:ssä Jouko Vuoskoski: Neutral file formats and geometrical information 40 Pauli Lappalainen: Korjaamopalvelujen kehittäminen Säkkiväline Oy:ssä 39 Risto Flink: Asennuskustannusten suunnittelu ja tiedonhallinta 38 Matti Sorsa: Vianetsintätietämyksen hypertekstitallennus 37 Iiro Pesonen: CAE-käyttöliittymä 36 Juha Reinikainen: Lahden kaupungin informaatiojärjestelmä 35 Sakari Kyllönen: Betonielementtien tietokoneavusteinen suunnittelujärjestelmä 34 Seppo Vartiainen: Viilusorvin teräkulman säätömenetelmät 33 Timo Mäkinen: Ratkaisutuotannon kehittäminen 32 Matti Franck: Kulutuselektroniikkatehtaan logistiikka 31 Juha Tanskanen: Optisen nauhakuidun valmistusprosessi 30 Heikki Tuomaala: Tietoliikenne Valtiontakauskeskuksessa 29 Juha Lamberg: Tietojärjestelmät materiaalinohjauksessa 28 Juha Aromaa: Yhteiskanavamerkinantojärjestelmän puhelinkäyttäjäosan kuormitusvaikutukset televerkossa 27 Ritva Kohijoki: Jätehuollon seurantajärjestelmä 26 Matti Mikkola: Asiakaspalvelun tietojärjestelmä 25 Antti Alarotu: Tuotannon suunnittelun integrointi yrityksen tietojärjestelmään 24 Eeva Sipilä: Rakennusalan terveyshuollon tietopalvelun kehittäminen 23 Markku Degerholm: Alueverkon mahdollisuudet ja toteuttaminen Porissa 22 Juhani Peltomaa: Optinen ukkosjohdin tiedonsiirtolinkkinä 21 Tapio Koota: Soviteputkien koordinaattien määrittäminen CAD-järjestelmään 3D-mittauksella Aimo Pakarinen: Verstasohjausjärjestelmä asiakasohjautuvassa maansiirtokonetehtaassa 19 Antti Taipale: Organisaatioiden välisen tiedonsiirron valmisohjelmiston suunnittelu

15 18 Pauli Tenhunen: Rakennusalan tiedonhallinta ja määrälaskenta 17 Tiina Halkonen: Kunnonvalvonnan tiedonkeruujärjestelmä 16 Eeva Kervinen: Kunnossapidon materiaalijärjestelmä 15 Arto Sunila: Valmistuksenohjausjärjestelmä 14 Tuomo Svanlund: Betonielementtien raudoitteiden tietokoneavusteinen valmistuksen ohjaus 13 Erja Tihveräinen: LATU-grafiikkaohjelmisto 12 Ilkka Väisänen: Organisaatioiden välisen tiedonvaihdon edistäminen 11 Martti Riikonen: Lentokonejärjestelmien huoltokoulutussimulaattori 10 John Holmström: Teollisuusautomaation uuden rakenteet ja tietoväylät 9 Martti Ylä-Jussila: Integroidun selluloosatehtaan informaatiojärjestelmän suunnittelu 8 Pentti Tyynelä: Teknisen tarkastuksen automatisoinnin kehittäminen 7 Ari Nikkanen: Modulaaristen kappaleenkäsittelyrobottien tarjouslaskennan kehittäminen 6 Erkki Uusitalo: CorVision CASE-väline Timo Hostikka: Palasahauksen optimointiympäristön kehittäminen Suomen Kuitulevy Oy:ssä 4 Veikko Vuoksio: Palasahauksen ohjausautomaation kehittäminen Suomen Kuitulevy Oy:ssä 3 Timo Varkoi: Organisaatioiden välisen tiedonsiirron (OVT) vaatimukset ja toteutustapa Nordic Tissues Oy:ssä 2 Timo Honkanen: Tuotesuunnitteluohjelman toteutus osana integroitua tiedonhallintaa 1 Martti Haapamäki: Teollisuuden Voimansiirto Oy:n johtamis- ja raportointijärjestelmän kehittäminen

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013 ID Nimi Päiväys Aihe 1293 Suvi Alatalo 25.4.2013 Vakuuttavia verkkopalveluja ikääntyneille 1292 Ville Lehtoniemi 25.4.2013 Asiakkuuksien hallinta ohjelmistoyrityksen kasvun vaiheissa Use of Workflow Techonology

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Päivitetty 20.8.2014 JULKAISULUETTELOT: Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Sähköp.: anne.m.makinen@tut.fi olevia voi kaukolainata

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

Finntriathlon Joroinen, Puolimatka SM

Finntriathlon Joroinen, Puolimatka SM Finntriathlon Joroinen, Male Yleinen 1 1 Darby Thomas Turun Urheiluliitto 04:05:34 00:27:50 00:01:43 02:11:56 00:02:24 01:21:39 2 3 Panu Lieto OTC 04:12:33 00:23:46 00:02:10 02:16:21 00:02:55 01:27:18

Lisätiedot

Opetusansioiden portfolio

Opetusansioiden portfolio Opetusansioiden portfolio Ari Viinikainen FT, Lehtori, Tietotekniikan laitos, Jyväskylän Yliopisto 7. tammikuuta 2014 Pedagoginen koulutus Olen luennoinut Jyväskylän yliopistossa pääasiallisesti liikkuvaan

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011

Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011 Keskimatkan am-kilpailu Kirkkonummella 31.5.2011 Suunnistava Uusimaa H21 5,9 km (Lähti 39, Keskeytti 3, Hylätty 2) 1 27 Tuomas Tervo Rajamäen Rykmentti 32:18 3 22 Olli-Pekka Koistinen Delta 34:28 +2:10

Lisätiedot

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1 Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET M30 100 m Tuuli: +1.1 1. Heikki Polojärvi Oulun Pyrintö 11,72 2. Riku Hassi Oulun Ikiliikkujat 11,93 3. Sami Koivunen Noormarkun Nopsa

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä 2012 Helanen Jaana BelleBook-ajanhallintajärjestelmän testaus Herva Jonna Painonhallintasovellus Android-käyttöjärjestelmälle Kuivala Mikko Oulun

Lisätiedot

PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN. Sija Nimi Paikkakunta Aika

PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN. Sija Nimi Paikkakunta Aika PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN Sija Nimi Paikkakunta Aika 1. Reino Dahlman Tampere 5.55.21 2. Jussi Leveelahti Valkeakoski 5.56.03 3. Erkki Ristanen Virrat 5.56.10 4. Esko Järvenpää Turku 6.07.58

Lisätiedot

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km 1 2001 KALMARIN SOUTAJAT 2:26:35 2 2003 VAMMALAN KUNTOURH. 2:28:31 3 2002 KINKUNKIERTÄJÄT 2:29:23 4 2004 GO GO:N SOUTAJAT 2:34:52 5 2005 IKAALISTEN SOUTAJAT

Lisätiedot

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA Aalto Timo HELSINKI 1999 Aalto Johanna HELSINKI 1999 Aarras Anna-Maija TURKU 1995,1997 Abidin Adel, HELSINKI, 2009, 2013 Afrika

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Keskinopeusryhmä. Pipy-kerta. Nro. Sarja

Keskinopeusryhmä. Pipy-kerta. Nro. Sarja Pipy-kerta Nro Keskinopeusryhmä Nimi Seura Sarja AALTO MATTI TUUL 15 1395 28 km/h Pirkan Lenkki 217 km AALTO PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6 1304 30 km/h Pirkan Lenkki 217 km AALTO PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain

Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain M30 SM-maraton 1 8 Niko Tolonen Tampereen Maratonklubi 02:48:22 02:48:19 2 2 Juha-Matti Heinonen Limingan Niittomiehet 02:52:08 03:47 02:52:07 3 1 Lasse

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAMITALISTIT 1906-2014

SUOMEN OLYMPIAMITALISTIT 1906-2014 Aaltonen, Arvo 1920 P Uinti 200 m rintauinti 1920 P Uinti 400 m rintauinti Aaltonen, Juhamatti Aaltonen, Paavo 1948 K Voimistelu Joukkuekilpailu M 1948 K Voimistelu Hyppy 1948 K Voimistelu Hevonen 1948

Lisätiedot

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Puuliiton vaalit 2014 Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Vaalipiiri: 01 - Mekaanisen metsäteollisuuden vaalipiiri Lähetetty: 14687 Hyväksytty: 6074 Valitaan: 17 Äänestys %: 41,4% Sija

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

SUOMEN MITALIT TALVIOLYMPIAKISOISSA

SUOMEN MITALIT TALVIOLYMPIAKISOISSA 1924 CHAMONIX 4 kultaa, 4 hopeaa, 3 pronssia Kultaa: 1500 m pikaluistelu Clas Thunberg 5000 m pikaluistelu Clas Thunberg 10 000 m pikaluistelu Julius Skutnabb Pikaluistelun yhteispisteet Clas Thunberg

Lisätiedot

YLEINEN. RIISTAPOLKU 5.4.2015 Järvelän Ampumarata. KÄRKÖLÄN RIISTAMIEHET Ry. KÄRKÖLÄN RIISTAMIEHET Ry RIISTAPOLKU 5.4.2015 VIRALLISET TULOKSET

YLEINEN. RIISTAPOLKU 5.4.2015 Järvelän Ampumarata. KÄRKÖLÄN RIISTAMIEHET Ry. KÄRKÖLÄN RIISTAMIEHET Ry RIISTAPOLKU 5.4.2015 VIRALLISET TULOKSET RIISTAPOLKU 5.4.2015 VIRALLISET TULOKSET Palkintoja koskevat tiedustelut: Jouko Rasehorn puh: 0405282264 Tuloksia koskevat tiedustelut: karkolanriistamiehet@gmail.com YLEINEN 1 Hiltunen Jarkko Levannon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

Sivu 1/9 Kalevan Kierros 2014 Luistelu 08.02.2014 Tuusulanjärvi MAL22 28,3 km (Lähti 7, Keskeytti 0, Hylätty 0) 1 453 Juho Tuominen 1:13:28 659.85 2 634 Antti Järvenpää Kuntokonnat 1:17:28 +4:00 595.22

Lisätiedot

Taulukko1. Sivu 1. JÄTKÄNKYNTTILÄ-UISTELU 14.8.2010 LOPPUTULOKSET Uistelukisaan osallistui 183 venekuntaa.

Taulukko1. Sivu 1. JÄTKÄNKYNTTILÄ-UISTELU 14.8.2010 LOPPUTULOKSET Uistelukisaan osallistui 183 venekuntaa. JÄTKÄNKYNTTILÄ-UISTELU 14.8.2010 LOPPUTULOKSET Uistelukisaan osallistui 183 venekuntaa. SIJA NUMERO KAPTEENI MIEHISTO MIEHISTO2 MIEHISTO3 SAALIS SUURINKALA 1 3 NEIJONEN VILHO 7980 5310 2 232 KOIVURANTA

Lisätiedot

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk MARKKOLA LEENA 33560 TAMPERE 674 776 7 746 428 46 058 172 OLLILA JORMA JAAKKO 02160 ESPOO 668 137 7 670 213 45 605 014 TALLBERG CARL-JOHAN 00200 HELSINKI 637 700

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Aika

Sija Nimi Seura Aika PIRKAN HIIHTO 1967 SARJA 1, VETERAANIT Sija Nimi Seura Aika 1. Matti Lampi TY 6.59.15 2. Mikko Nahkola NoU 7.14.28 3. Jaakko Lampi Virt.Urh. 7.18.25 4. Pekka Vanninen Jämsänkosken Ilves 7.19.16 5. Olavi

Lisätiedot