Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima"

Transkriptio

1 Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO

2 Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO

3 Legal notice:??????????? Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of the following information. The views in this brochure do not necessarily reflect the views and policies of the European Commission.?????????????????? Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2008 ISBN Euroopan yhteisöt, 2008 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Italy PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

4 SISÄLLYS E 5 JOHDANTO 7 1. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 9 KiVi Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä: kansainvälistymispalveluita ja -välineitä koskevan tiedon jakaminen 10 Yritys- ja teknologiakehityskeskukset 11 BusinessInfo.cz liiketoiminnan ja viennin portaali OLENNAINENTIETO 13 Yhteyksien luomista tukevat ohjelmat: Business opportunities -ohjelma 14 Ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta: Saksan ulkomaankauppakamarit (AHK) 15 Tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen: B2fair HE NKILÖSTÖRESURSSIEN KEHITTÄMT ISOHJELMAT 17 Valmennusohjelmat: Alueellinen ohjelma pk-yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi 18 Yrityksille suunnatut ohjelmat: Globaali pk-yritysten arviointi- ja kehittämisohjelma. Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva tuotteistettu asiantuntijapalvelu 19 Loppututkinnon suorittaneille suunnatut ohjelmat: INOV Contacto TUK I KANSAINVÄLISTYMISEEN LIITTYVIEN RAHOITUSTARPEIDEN YHTEYDESSÄ 21 Lyhytaikaiset vientiluottovakuutukset 22 Rojaltijärjestelmä innovatiivisten uusien yritysten tukemiseksi ja yritysten liiketoiminnan kasvattamiseksi uusilla markkina-alueilla 23 Pk-yritykset ja kansainvälinen rahoitus VERKOSTOITUMISEN EDISTÄM INEN 25 Finpron vientirengastoiminta 26 Pk-yritysten viennin edistämistä palvelevan verkottumisjärjestelmän luominen PALVEL UJEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄMINEN 28 PIPEnet 29 Asiantuntijapalvelujen jakaminen ulkomailla U SING INTERNATIONALISATION TO ENHANCE COMPETITIVENESS 31 Siirry, tai jää ja kehity työkalu pk-yritysten kansainvälistymisen kannattavuuden laskentaan 32 Teolliset tutkimus- ja kehityssopimukset (IRDC) 33 Tukiohjelma yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi tuotesertifikaattien avulla 34 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 3

5 8. YKSILÖLLINEN TUKI 35 First flight -ohjelma 36 Hautomo-ohjelma 37 Passport to export -ohjelma (vientipassi) 38 PIPE RA JA-ALUEET JA RAJAT YLITTÄVÄT YHTEISTYÖ 40 Itämeri markkinapaikkana -ohjelma 41 Valtioiden rajat ylittävä verkosto käsiteollisuusala La Grande Région -alueella 42 ECONET PLATFORM: Itävallan, Tšekin ja Slovakian pk-yritysten yhteistyöfoorumi Wien-Brno-Bratislava-kolmiossa 43 INTER-NED Alankomaiden ja Nordrhein-Westfalenin osaamisverkosto 44 4 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

6 ESIPUHE Tämä julkaisu sisältää valikoiman niistä 27 kansallisesta ohjelmasta, jotka koottiin pk-yritysten kansainvälistymistä edistävän Best-hankkeen aikana. Hanke oli käynnissä marraskuusta 2006 joulukuuhun 2007, ja se perustui Euroopan unionia, Euroopan talousaluetta ja ehdokasvaltioita edustavan asiantuntijaryhmän esityksiin. Nämä valitut käytännöt poimittiin asiantuntijoiden esittelystä yli 90 ohjelman joukosta 23:sta eri maasta. Eri käytännöt on esitetty yhdeksässä aihealueessa, jotka liittyvät kiinteästi pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kansainvälistymisprosessin kannalta keskeisiksi määriteltyihin teemoihin. Aihealueet ovat seuraavat: 1. Tietoisuuden lisääminen 2. Olennainen tieto 3. Henkilöstöresurssien kehittämisohjelmat 4. Tuki kansainvälistymiseen liittyvien rahoitustarpeiden yhteydessä 5. Verkostoitumisen edistäminen 6. Palvelujen kansainvälistymisen edistäminen 7. Kansainvälistymisen käyttö kilpailukyvyn parantajana 8. Yksilöllinen tuki 9. Raja-alueet ja rajat ylittävä yhteistyö Tärkein kriteeri kunkin yhdeksän alueen käytäntöjen valinnassa oli se, miten hyvin kukin valittu ohjelma pystyy tukemaan pk-yrityksiä selviytymään käytännössä yhdestä tai useammasta alueeseen liittyvästä keskeisestä ongelmasta. Lisäksi käytännön oli oltava jatkuva, toimiva ja helposti siirrettävissä. Tämä ei tarkoita, että ohjelmat olisivat aluekohtaisia. Useimmissa tapauksissa käytännöt koskevat useammantyyppisiä pk-yritysten tukia, eikä niitä ole rajattu pelkästään siihen alueeseen, jolta ne valittiin. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 5

7 Näihin ja moniin muihin tätä hanketta varten esiteltyihin käytäntöihin voi tutustua myös yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston hyvien käytäntöjen luettelon avulla, joka on verkko-osoitteessa 6 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

8 JOHDANTO Yksi EU:n suurimmista saavutuksista on ollut laajojen, yli 450 miljoonan kuluttajan yhtenäismarkkinoiden luominen. Lisäksi nykyinen globalisaation aalto, jolle on ominaista kaupan esteiden vähentyminen sekä liikenne- ja tiedonvälityskustannusten selkeä pienentyminen, on avannut valtavia mahdollisuuksia Euroopan ulkopuolella. Monille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) kansalliset rajat ovat kuitenkin liiketoiminnan laajentamista ajatellen yhä merkittävä este, minkä vuoksi yritykset ovat yhä paljolti tai kokonaan riippuvaisia kotimarkkinoistaan. Nykyiset arviot osoittavat, että vain viidenneksellä eurooppalaisista pk-yrityksistä on vientiä ja vain kolmella prosentilla on ulkomailla tytäryhtiöitä, sivuliikkeitä tai yhteisyrityksiä. Tätäkin huolestuttavampaa on, että merkittävä osuus eurooppalaisista pk-yrityksistä ei edes harkitse kansainvälistymistä, vaikka pk-yritykset jo nyt toimivat ankaran kansainvälisen kilpailun olosuhteissa jopa omilla sisämarkkinoillaan. Tutkimukset ovat jo osoittaneet, että kansainvälistymisen ja pk-yritysten tuloksen parantumisen välillä on suora yhteys. Ennakoiva kansainvälistyminen voimistaa kasvua, parantaa kilpailukykyä ja tukee yrityksen pitkän aikavälin kestävyyttä. Eduistaan huolimatta kansainvälistyminen on useimmille pienille yrityksille suuri askel. Niillä ei yksinkertaisesti ole voimavaroja ja yhteyksiä, joiden avulla ne voisivat saada tietoa sopivista liiketoimintamahdollisuuksista, mahdollisista kumppaneista ja mahdollisuuksista ulkomaisilla markkinoilla. Lisäksi taloudellinen panostus, joka tarvitaan toiminnan käynnistämiseksi kansainvälisillä kilpakentillä, voi olla monille pk-yrityksille merkittävä este. Myös esteiden muuttuva luonne merkitsee, että vaikeudet kasvavat yrityksen kansainvälistymisen asteen myötä. Näiden esteiden poistamiseksi kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat kehittäneet lukuisia pk-yritysten kansainvälistymistä edistäviä tukiohjelmia. Suomeen perustettiin vuonna 1919 ensimmäinen ulkomaankaupan edistämisjärjestö, ja monien vuosien ajan valtion tukiohjelmissa keskityttiin ainoastaan viennin edistämiseen. Tässä käytettiin muun muassa vientiluottoja, vienninedistämismatkoja ja yhteisiä messuosallistumisia. Näiden viennin tukitoimien luonne ja sisältö ovat muuttuneet uusien haasteiden ja uusien vaativien ympäristöjen myötä, mutta yhä näiden ohjelmien osuus on maailmanlaajuisesti yli 70 prosenttia pk-yritysten kansainvälistymisen tukitoimista. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 7

9 Nämä ohjelmat eivät kuulu tämän esitteen piiriin. Huolimatta niiden erinomaisuudesta ja tehokkuudesta viennin edistämisessä sekä tarpeellisuudesta (erityisesti pienten ja aloittavien yritysten kannalta) kaikilla valtioilla on laajalti kokemusta ja ne ovat kehittäneet samanlaisia tai melkein samanlaisia ratkaisuja kansallisille yrityksilleen. Tämä tuo etualalle tosiseikan, että kansainvälistymisessä ei ole kyse vain viennistä. Tärkeitä tekijöitä, jotka ajavat nykypäivän pk-yrityksiä kansainvälistymään, ovat esimerkiksi rajat ylittävä yhteistyö, osallistuminen hyödyllisiin verkostoihin ja kilpailukykyisten panostusten tai uusien teknologioiden etsintä. Lisäksi kansainvälistyneet pk-yritykset yhdistävät kansainvälisyysstrategiassaan erilaisia toisiaan tukevia lähestymistapoja. Tämä korostaa seikkaa, että pk-yritysten kansainvälistämisessä tehokkain tukimuoto on yksilöllinen pk-yrityksille suunnattu tuki. Tämä tarkoittaa, että yritys analysoidaan kokonaisuudessaan, minkä jälkeen laaditaan yksilöllinen suunnitelma. Siinä käytetään tukitoimien valikoimaa, joka ulottuu joskus kansainvälistymisen ulkopuolellekin. Näin on Itävallan Go international -ohjelman yhteydessä, jonka taustalla ovat Itävallan kauppakamari ja Itävallan hallitus. Siinä yksilöllisen tuen antamisen ohella näkökulmana on talouden kansainvälistyminen kokonaisvaltaisesti (holistinen lähestymistapa). Se merkitsee myös muiden alojen, kuten yrityksen sosiaalisen vastuun tai innovoinnin huomioon ottamista. Irlannin Enterprise Ireland -järjestelyn tapauksessa tukijärjestelmät on suunniteltu niin, että niissä otetaan huomioon kaikki yritysten tarpeet, jotta yrityksille voidaan tarjota kansainvälistymistä ajatellen parempi asema. Tutkimuksissa on jo todettu selviä yhteyksiä innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen kesken: molemmilla on kilpailukykyyn nähden samanlainen positiivinen syy-yhteys. Jotkin maat, kuten Norja, toteuttavat jo integroituja järjestelyjä ja tarjoavat ohjelmia, joissa innovointi ja kansainvälistyminen yhdistetään välineistöksi, jonka avulla yritykset voivat kasvattaa lisäarvoaan ja kilpailukykyään. Tämäntyyppisten ohjelmien lisäetuja on, että ne puhuttelevat sellaisia yrityksiä, joita ajavat kansainvälistymiseen ennen kaikkea paremmat mahdollisuudet hyödyntää innovaatioita, huipputeknologiaa tai asiantuntemusta. Ne tarjoavat myös paremman järjestelmän käsitellä suoraan tärkeää ja suhteellisen uutta niin sanottujen born global -yritysten, kansainvälisiksi syntyvien yritysten ilmiötä. Tässä esitteessä halutaan korostaa, että Euroopan kannalta on olennaista lisätä pk-yritysten suorituskykyä ja tehostaa niiden kansainvälistymistä. Se on ilmeisesti vähäisempää kuin mihin todella voisi olla mahdollisuuksia. Eurooppalaisten kansallisten ja alueellisten instituutioiden on helpotettava ja laajennettava tukiohjelmiin tutustumista ja asianmukaisen ja käyttökelpoisen tiedon saantia. On tarpeen käsitellä myös sisäisiä kysymyksiä, kuten riittävän ja tarpeeksi koulutetun, kansainvälistymiseen keskittyvän henkilöstön puutetta ja kansainvälistymisen vaatiman suoran rahoitustuen tarvetta. Kaikessa tässä on otettava huomioon pk-yritysten heterogeenisuus, joka vaatii kuhunkin yritykseen soveltuvaa yksilöllistä lähestymistapaa. Kansainvälistymisestä on tullut pk-yrityksille nykyisessä vahvasti kilpailuun suuntautuneessa ympäristössä elinehto. Tällä esitteellä pyritään helpottamaan kokemustenvaihtoa ja välittämään tietoa hyvistä kansainvälistymisohjelmista, joita Euroopan eri maissa toteutetaan parhaillaan käytännössä. 8 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

10 1. TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN Eurooppa tarvitsee lisää kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Suuri osa pk-yrityksistä ja useimmat alle 10 henkeä työllistävät yritykset ovat keskittäneet kaiken toimintansa paikallisille tai kansallisille markkinoilleen. Tätäkin huolestuttavampaa on, että kansainvälisten tutkimusten mukaan merkittävä osa pkyrityksistä ei ole koskaan harkinnut kansainvälistymistä. Toiminnan laajentamista ulkomaille pidetään yhä joko tarpeettomana tai liian kalliina ja riskialttiina. Kansainvälistymisen avulla on kuitenkin mahdollista laajentaa asiakaspohjaa, hankkia lisää tavarantoimittajia ja saada tietoa uusista teknologioista. Se tarjoaa yleisesti keinon parantaa tulosta, saada aikaan pitkän aikavälin kestävyyttä ja lisätä kilpailukykyä. Nämä ovat onnistuneen kansainvälistymisstrategian suurimmat edut. Kansainvälistymisen merkityksen korostaminen pk-yrityksille on tärkeää. Tietoisuuden lisäämisessä ei kuitenkaan ole kyse vain kansainvälistymisen etuja koskevan tietoisuuden lisäämisestä vaan myös siitä, että pk-yritykset ovat selvillä ohjelmista, joilla pk-yrityksiä voidaan tukea niiden päättäessä kansainvälistyä. Toisinaan tämä puutteellinen tietämys tukiohjelmista tai liian monien tai päällekkäisten tukijärjestelmien aiheuttama epätietoisuus johtavat siihen, että pk-yritykset ovat neuvottomia silloin, kun aikomus kansainvälistyä olisi aika toteuttaa. Tämä pätee erityisesti pienimpiin, mahdollisesti eniten tuen tarpeessa oleviin pk-yrityksiin. Siten ohjelman yhteydessä on panostettava paljon kommunikointiin kohderyhmänä olevien pk-yritysten kanssa. Jotta pk-yritysten alkuinnostuspyrkimyksiä pystytään tunnistamaan ja muuttamaan niiden ensimmäisiksi askeleiksi viennin käynnistämisessä, on ohjelmissa, jotka kannustavat pk-yrityksiä hakeutumaan luonnollisten rajojensa ulkopuolelle esimerkiksi maahantuonnin, viennin tai yhteistyön käynnistämiseksi, panostettava voimakkaasti ja tehokkaasti käyttäjäystävälliseen tiedottamiseen (esim. yhden luukun periaate). Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 9

11 KiVi Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä: kansainvälistymispalveluita ja -välineitä koskevan tiedon jakaminen Suomalaiset pk-yritykset eivät ole riittävästi selvillä kansainvälistymispalveluiden valikoimasta ja käytettävissä olevista välineistä. KiVi-hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen julkiset, osittain julkiset ja yksityiset organisaatiot ja luoda foorumeja, joilla tarjotaan tietoa ja yhteyksiä näiden palvelujen tavoittamiseksi. Käytännön lyhyt kuvaus KiVi-hanketta koordinoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) yhteistyössä kauppakamareiden ja Suomen Yrittäjien kanssa. Hankkeeseen osallistuvat kaikki kansalliset ja lukuisat paikalliset kansainvälistymistä edistävät organisaatiot. Hanke tarjoaa puitteet ja foorumin järjestää tapahtumia, joissa jaetaan tietoa kansainvälistymispalveluista ja - välineistä. Kukin seminaari järjestetään paikallisesti, ja ihannetapauksessa kaikki paikalliset toimijat liittyvät siihen suunnitteluvaiheessa. Tällöin kaikki paikallisten yritysten tarpeita ja mieltymyksiä koskevat kokemukset voidaan sisällyttää siihen. Kansallisesti hanketta koordinoidaan Internet-pohjaisella alustalla, jossa on lueteltu kaikki tulevat tapahtumat ja jossa ohjelmat ja esitykset julkaistaan jokaisen tapahtuman jälkeen. Tämä tehostaa viestintää ja palvelee kaikkia paikallisia järjestäjiä. Samalla alustalla on käytettävissä monia välineitä: hankeasiakirja, jossa kuvataan tilaisuuksien kulku ja niiden sisältö, valmiiksi suunniteltu ohjelma- tai kutsupohja, palautelomake ja Excel-taulukko palautteen analysoimista varten. Itse tilaisuudet koostuvat puoli päivää tai koko päivän kestävistä seminaareista. Niissä jaetaan tietoa esitysten, yrityskohtaisten esimerkkien (tilaisuuksien painopistealue) sekä suppean näyttelyn avulla. Näyttelyssä kaikilla asiasta kiinnostuneilla palveluntarjoajilla on käytössään seminaarin pitopaikan aulassa esittelypöytä. Kaikki esitykset lähetetään kansalliseen järjestelmään myöhempää käyttöä varten. nä ovat ensisijaisesti suomalaiset pk-yritykset, mutta myös suurten yritysten edustajat ovat tervetulleita. Toissijainen kohderyhmä ovat julkiset, osittain julkiset ja yksityiset organisaatiot, jotka edistävät suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Severi Keinälä Senior Advisor Internationalisation of Enterprises Confederation of Finnish Industries EK Puhelin: ( ) Sähköposti: Tuulikki Laine-Kangas Project Manager Employment and Economic Development Centre of South Ostro Bothnia Puhelin: (358-40) Sähköposti: Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yritysten edustajien tietoja käytettävissä olevista kansainvälistymispalveluista ja rahoitusmuodoista. Ensimmäisellä seminaarikierroksella tilaisuuksia oli 18 ja niihin osallistui henkeä. Tämä on keskimäärin 77 henkeä tilaisuutta kohti, mitä pidetään tämänkaltaisten seminaarien tapauksessa erittäin hyvänä. Toisella kierroksella osallistumisen on todettu olevan samantasoista. Palautelomakkeissa annettiin sisällölle 4,0 pistettä, järjestelyille ja kokouspaikoille 4,1 pistettä ja esityksille 3,9 pistettä. Asteikko oli 1 5. Yleisesti tilaisuuksia pidettiin erittäin hyvinä, ja jotkin yksittäiset esitykset saivat erinomaiset arviot. Kumppaniorganisaatioiden kanssa pidetyssä palautekokouksessa arviot olivat erittäin hyviä, ja hanketta pidettiin erittäin hyödyllisenä ja tarpeellisena. Näin ollen käynnistettiin seminaarien toinen kierros. Lausunto Anne Linnonmaa, toimitusjohtaja, Anne Linnonmaa Ltd KiVi-projekti on erinomainen väline tuoda tietoa lähemmäs yrityksiä. Lisäksi on erittäin kiintoisaa kuulla muiden yritysten kokemuksista niiden kansainvälistymisen polulla. Verkostoituminen yrityspalveluorganisaatioiden ja muiden yritysten kanssa synnyttää uusia ideoita. 10 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

12 Yritys- ja teknologiakehityskeskukset Tietopohjan lisääminen, tavaroiden ja palvelujen vientiin liittyviä toimia koskevan tiedon ja organisatorisen avun tarjoaminen. Järjestely kattaa Kreikan kaikki alueet ja prefektuurit. Käytännön lyhyt kuvaus Aloitteen toimeenpanijana ovat yritys- ja teknologiakehityskeskukset (C.E.TE.DE), kehitysministeriön teollisuusosaston (General Secretariat of Industry, Ministry of Development) koordinoima ja valvoma yleishyödyllisten järjestöjen alueellinen verkosto. Keskuksia on 13 ja ne toimivat kunkin prefektuurin pääkaupungissa. Ne antavat keskitetystä, yhden luukun, palvelupisteestä tavaroiden ja palvelujen vientiin liittyvää tietoa, organisatorista apua (neuvontaa) ja tietoa viennin tukitoimista. Tarjolla oleva tieto on tavallisesti luokiteltu tietoyksiköittäin ja näin on luotu viennin työkalupakki. Lisäksi keskus tukee ja kannustaa sellaisia yritysryhmiä, jotka ovat valmiita ja kykeneviä ryhtymään vientitoimintaan, jossa ne osallistuvat yhteisiin ponnisteluihin tavaroidensa ja palveluidensa saattamiseksi kansainvälisille markkinoille. Tämä toiminta on käynnistetty yhteistoiminnassa ja yhteistyössä Kreikan ulkomaankauppaviraston (Hellenic Foreign Trade Board) kanssa. nä ovat pääasiassa pk-yritykset, erityisesti pienet ja hyvin pienet yritykset, joilla ei ole vientitoimintaa, jotka ovat aloittamassa vientitoimintaa, tai joilla on pienimuotoista vientitoimintaa mitattuna osuutena niiden vuotuisesta liikevaihdosta. Tämä vaihtelee prefektuureittain. Virallisia yhteistuloksia ei ole vielä saatavilla. Tämä aloite on vireä ja joustava. Se tarjoaa hajautettuja toimintoja tarkoin määrätyn muttei kuitenkaan jäykän kehyksen sisällä. Kussakin yksittäisessä keskuksessa hanketta voidaan kehittää edelleen hyödyntäen siinä paikallisia suhteellisia etuja. Järjestelyä pidetään myönteisenä, ja sitä tukevat kaikki tärkeät toimijat, kuten kehitysministeriö, paikalliset viranomaiset, ammattiyhdistykset, media ja kaikkein tärkeimpänä pk-yritykset itse. Ministry of Development General Secretariat of Industry 119, Mesogeion Avenue GR Athens Puhelin: (30-210) Fax (30-210) Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 11

13 BusinessInfo.cz liiketoiminnan ja viennin portaali Pk-yrityksen voi olla vaikea löytää ja hankkia sen kannalta merkityksellistä tietoa. Pk-yrityksillä ei ole riittävästi resursseja, ja julkisia ja yksityisiä palveluntarjoajia on liikaa. Eri palveluntarjoajien ohjelmista ei myöskään ole koottua tietoa, koska asiasta ei vastaa mikään yksittäinen instituutio tai viranomainen. BusinessInfo.cz-portaali on tarkoitettu ensisijaisesti tšekkiläisille yrityksille. Ulkomaisetkin pk-yritykset voivat kuitenkin löytää sieltä tietoa, jota tarvitaan yrityksen perustamiseksi Tšekkiin. Käytännön lyhyt kuvaus BusinessInfo.cz on virallinen kaupankäynnin ja viennin portaali. Palvelut ovat saatavissa keskitetystä palvelupisteestä, jonka verkko-osoite on Portaaliin on yhdistetty valtiohallinnon elinten, virastojen ja kansalaisjärjestöjen ja kauppakamareiden tiedot. Se sisältää laajan valikoiman tietoa helppolukuisista ja -käyttöisistä aineistoista aina mutkikkaisiin sähköisiin lomakkeisiin. Yksittäiset pk-yritykset. Erityinen kohderyhmä: aloittavat vientiyritykset. Edellisen vuoden tulokset ovat joka vuosi lähes kaksinkertaistuneet. Kävijämäärä 2002: kuukaudessa 2003: kuukaudessa 2004: kuukaudessa 2005: kuukaudessa 2006: kuukaudessa Rekisteröityneiden kävijöiden määrä 2002: : : : : Käyttäjätyytyväisyys: yli 7,5 pistettä (enimmäismäärä 10 pistettä) joka vuosi. Radek Ježdík Czechtrade Sähköposti: czechtrade.cz Puhelin: (420) Michal Sontodinomo Czechtrade Sähköposti: Puhelin: ( ) Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

14 2. OLENNAINEN TIETO Pk-yrityksiä koskevissa selvityksissä ja tutkimuksissa tämä aihe mainitaan toistuvasti yhdeksi kansainvälistymistä harkitsevien tai aloittelevien pk-yritysten keskeiseksi huoleksi. Monilta yrityksiltä, erityisesti pienimmiltä yrityksiltä ja kansainvälistymisen alkuvaiheissa olevilla yrityksiltä, puuttuu resursseja ja taitoa tunnistaa esimerkiksi ulkomaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollisia liikekumppaneita, ulkomaisia liiketoimintakäytäntöjä, vientimenettelyjä, tuontisäännöksiä, standardeja ja tuotteita koskevia ohjeita, lakeja ja määräyksiä ja markkinointia koskevia vaatimuksia. Jotta kansainvälistyneiden pk-yritysten määrää voidaan lisätä, on tärkeää järjestää tällaisen tiedon saatavuus paremmaksi, niin että yritys voi minimoida kansainvälistymisen suhteellisen suuret alkukustannukset ja riskit. Tämän olennaisen tiedon saatavuus on pk-yritysten päätöksentekoprosessin kannalta keskeinen asia, koska se mahdollistaa yritysten kansainvälistymisstrategian suunnittelun. Olennaisen kansainvälistymistä koskevan tiedon tarjoaminen pk-yrityksille on laaja-alainen asia. Tässä esitteessä halutaan korostaa kolmea yksittäistä näkökulmaa: yhteyksien luomista tukevat ohjelmat ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen. Seuraavassa jaksossa esitellään kolme erillistä käytäntöä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on järjestää osallistuvien pk-yritysten saataville tehokasta ja olennaista tietoa, joka on suoraan niiden käytettävissä. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 13

15 Yhteyksien luomista tukevat ohjelmat Business opportunities -ohjelma Business opportunities -ohjelma käynnistettiin tavoitteena yksinkertaistaa tapoja, joilla yrittäjät voivat saada tietoja uusista liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksista ja kansainvälistymispalveluista. Sitä sovelletaan koko Tšekin kaikilla maantieteellisillä alueilla. Käytännön lyhyt kuvaus Ulkomailla olevien Tšekin kaupallisten edustustojen, Tšekin suurlähetystöjen ja verkossa olevien lomakkeiden kautta saadut vientimahdollisuudet kootaan sisäiseen tietokantaan, käännetään tšekin kielelle, luokitellaan aloittain ja julkaistaan sitten verkkosivulla. Kun ulkomaiselta yritykseltä saadaan konkreettisempi ja eritellympi pyyntö, se tarkistetaan vertaamalla sitä olemassa olevien tšekkiläisten valmistajien luetteloon, ja pyynnön esittävälle yritykselle toimitetaan luettelo mahdollisista tšekkiläisistä toimittajista. Pk-yritykset, vientitoimintaan valmiit yritykset. Määrälliset tulokset: joka vuosi julkaistaan noin ulkomaisten yritysten tekemää vientimahdollisuuksia koskevaa kyselyä, hankintatarjousta ja 700 myyntitarjousta. Verkkosivustolla käyntejä arvioidaan olevan kuukaudessa. Tuloksekkaiden tapauksien määrästä, toisin sanoen julkaistujen ja/tai käsiteltyjen tietojen perusteella solmituista sopimuksista ei ole kokonaistietoja, koska tapauksia on seurattu vain hyvin suppeassa vastaajien ryhmässä. Jana Falathová CzechTrade Czech Trade Promotion Agency Dittrichova 21 CZ Prague 28 Sähköposti: 14 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

16 Ulkomaisia markkinoita koskevan tiedon hankinta Saksan ulkomaankauppakamarit (AHK) Ulkomaankauppakamarien verkosto tarjoaa pk-yrityksille tietopalveluja ja neuvontaa ulkomaisista markkinoista kautta maailman. Käytännön lyhyt kuvaus Saksan ulkomaankauppakamareita (Auslandshandelskammern AHK) on noin 120 yli 80 maassa jokaisessa maanosassa. Ne ovat yleensä itsenäisiä laitoksia, jotka saavat suuren osan tuloistaan tuottamillaan palveluilla. Näiden laitosten palveluihin kuuluu tietojen antaminen tuonti- ja vientisäännöksistä, tullimaksuista, ulkomaiden investointiolosuhteista, valuuttasäännöksistä sekä saksalaisten yritysten markkinamahdollisuuksista ja markkinastrategioista niiden kannalta. Ne neuvovat yrityksiä paikan päällä ja auttavat niitä luomaan kansainvälisiä liikeyhteyksiä. Perustiedot ovat maksuttomia, mutta yksityiskohtaisista analyyseista ja erityisestä yksilöllisestä neuvonnasta peritään maksu. Lisäksi ne ovat ensimmäinen yhteydenottopaikka ja keskeinen välittäjä kohdemaan yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa Saksassa. Samaan aikaan ulkomaankauppakamarit hoitavat Saksan hallituksen edun kannalta tärkeitä tehtäviä, jotka muussa tapauksessa muiden valtion laitosten olisi hoidettava. Tärkeimpiä etuja on se, että pk-yritykset voivat saada ammattimaista neuvontaa ja tietoja ulkomaisista markkinoista paikan päällä olevalta saksalaiselta organisaatiolta. Siksi vientimarkkinoilla toimivien pk-yritysten on mahdollista saada jatkuvaa tukea kotimaasta. Ulkomaankauppakamareiden ulkomaankaupan alalla tarjoama palvelu on erityisen hyödyllistä sellaisille pk-yrityksille, joilla ei ole omia vientiosastoja. Vientiyritykset ja muut kiinnostuneet saksalaiset yritykset, erityisesti pk-yritykset. Ulkomaankauppakamarit välittävät noin liikeyhteyttä vuodessa. Ne on liitetty osaksi kohdemaittensa talouksia, ja ne pystyvät paikalliseen yritysmaailmaan ylläpitämiensä yhteyksien kautta tarjoamaan täydellisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tätä todistaa se seikka, että näiden kauppakamareiden jäseninä on noin yritystä, joista kaksi kolmannesta on muita kuin saksalaisia. Vuodesta 2006 lähtien on rakennettu uutta palvelukonseptia, jolle on annettu nimi DEinternational (www.deinternational.de). Ulkomaankauppakamarit tarjoavat tässä verkko-osoitteessa keskeisiä palvelujaan maailmanlaajuisesti ja aikaisempaa vertailukelpoisemmassa muodossa. Ne ovat myös laajentaneet erityispalvelujensa valikoimaa. Yhteistyö uusien kumppaneiden kanssa on laajentanut niiden palvelut käsittämään myös ulkomaankaupan edistämisen. DEinternationalin palvelut ovat monipuolisia ja joustavia, ja ne on räätälöity sopimaan erikokoisten ja eri liiketoiminta-aloja edustavien yritysten tarpeisiin. Saksalaisille pk-yrityksille tämä merkitsee helpompaa pääsyä markkinoille, parempaa asiakassuuntautuneisuutta, suurempaa avoimuutta ja verkostoetuja. Lausunto Jörg Fischer, Knöpfle & Fischer Fensterbau OHG, Blumberg Marraskuussa 2005 Dubliniin ja Corkiin suuntautuneen tiedonhankintamatkan yhteydessä sain ensimmäisen käsityksen Irlannin kiintoisista markkinoista. Dublinissa olevan ulkomaankauppakamarin esitys oli ammattimainen, ajankohtainen ja suoraan sovellettavissa. Haluan olla uudelleenkin yhteistyössä ulkomaankauppakamareiden kanssa. Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) International Economic Affairs Breite Strasse 29 D Berlin Puhelin: (49-30) Fax (49-30) Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 15

17 Tietopalveluja koskeva rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen B2fair B2fair on yritysten yhteistyötä ja niiden yhteensaattamista edistävä väline. Sen piiriin kuuluu pk-yrityksiä kaikkialla Euroopassa, ja se on kaikille avoin. Käytännön lyhyt kuvaus Kansainvälisestä yhteistyöstä on tulossa yhä tärkeämpi ulkomaisille markkinoille pääsyn väline. Erityisesti kansainväliset messut ovat tehokas foorumi yritysten tapaamisille, koska sekä näytteilleasettajat että kävijät ovat jo paikalla, ja hyvin valmistellut yritystapaamiset voivat tuoda lisäarvoa molemmille osapuolille. Lukuisat pk-yritykset saavat liikeyhteyskyselyjä ulkomaisilta yrityksiltä. B2fair tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa yritysprofiilia, valmistella tapaamisia, osallistua pk-yritysten mukana messuille sekä toimittaa niille messuosaston varustuksia, tulkkeja ja muita palveluja. Tämä väline perustuu verkkotietokantaan ja tapahtumia koskeviin tietoihin. Se antaa eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuden tehdä yritysprofiileitaan tunnetuksi Internetissä ja selvittää Euroopassa pidettävillä kansainvälisillä messuilla, miten ne sopivat yhteen. Tähän pääsyssä voivat olla apuna mukana olevat liike-elämän organisaatiot (b2fair-kumppaniverkosto). B2fair-foorumia hallinnoivat Stuttgartin ja Luxemburgin eurotietokeskukset ja sen alullepanija oli Euroopan komissio. Sen etuja ovat muun muassa yli 30 kumppanin kansainvälinen verkosto jatkuvuus, jonka takaa EU:n osarahoittama komission hanke suuri yritystapaamisten määrä ja asiakastyytyväisyys pienemmät osallistumismaksut merkittävä suhdetoimintavaikutus kansainvälisten messujen aikana. Kaikkien alojen yritykset kotimaassa ja ulkomailla. b2fair Management Board: Jürgen Schäfer Enterprise Europe Network Heilbronner Strasse 43 Postfach D Stuttgart Puhelin: (49-711) Fax (49-711) Sähköposti: Kansainvälisiä messuja järjestettiin kymmenet ja niihin osallistui noin yritystä. Messuihin kuuluivat muun muassa Hannoverin messut, ELMIA Ruotsissa, Midest Pariisissa, ABM Stuttgartissa MSV Brnossa ja HI Herningissä. Yritystapaamisia järjestettiin Niistä 30 prosenttia mainittiin hyvinä ensitapaamisina. Osanottajat täyttivät kyselylomakkeen aivan tapaamisten lopulla ja uudelleen noin puoli vuotta myöhemmin. Sähköposti: Lausunto Bernhard Traube, Alfred Bolz Gerätebau GmbH, Argenbühl Eisenharz B2fair-messut toivat meille joitakin arvokkaita yhteyksiä, jotka ovat johtaneet kahdessa tapauksessa konkreettiseen yritysyhteistyöhön. Slovakialainen kumppanimme vieraili meillä äskettäin. Otamme mielellämme jälleen yhteyttä asiassa. Sabrina Sagramola Enterprise Europe Network 7 rue Alice de Gasperi L-2981 Luxembourg Puhelin: (352) Fax (352) Sähköposti: cc.lu 16 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

18 3. HENKILÖSTÖRESURSSIEN KEHITTÄMISOHJELMAT Pk-yrityksille on tunnusomaista joustavuus sekä hyvä innovointi- ja mukautumiskyky. Sitoutuminen kansainvälisille markkinoille vaatii kuitenkin muutakin osaamista, johtamistaitoa ja henkilöstön saatavuutta pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että kansainvälistymisstrategia voidaan kehittää vaarantamatta jokapäiväistä liiketoimintaa. Pk-yritykset eivät aina ole itsekään käsittäneet, että asiassa on kyse yhdestä pk-yritysten suurimmista esteistä niiden harkitessa kansainvälistymistä: monilta pk-yrityksiltä puuttuu joitain taitoja ja ennen kaikkea aika, joka tarvitaan kansainvälisten toimintojen käynnistämiseen. Ohjelmat, joilla tuetaan näiden taitojen siirtämistä pk-yrityksille ja erikoistuneen lisähenkilöstön hankintaa, helpottavat suuresti pk-yritysten sitoutumista toimimaan maansa rajojen ulkopuolella. Monissa tapauksissa nämä ohjelmat auttavat tuomaan ratkaisun kansainvälistymisen kannalta olennaisiin edellytyksiin. Joitain näkökulmia tähän kysymykseen ovat muun muassa pk-yritysten mentorointi, johon osallistuvat toiset pk-yritykset, pitkäkestoiset valmennusohjelmat ja kansainvälistymiskokemusta saaneiden harjoittelijoiden tai loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden hankinta. Korostamme tätä kysymystä nostamalla esiin kolme erilaista ja toisiaan täydentävää lähestymistapaa: valmennusohjelmat yrityksille suunnatut ohjelmat loppututkinnon suorittaneille suunnatut ohjelmat. Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 17

19 Valmennusohjelmat Alueellinen ohjelma pk-yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi Tällä alueellisella ohjelmalla pyritään pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen edistämällä ja tukemalla yritysten vientiä ja kansainvälistymistä. Käytännön lyhyt kuvaus Ohjelma perustuu konseptiin, joka on kehitetty pk-yrityksille, joilla on innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen kautta mahdollisuudet ja kyky lisätä maailmanlaajuista kilpailukykyään. Kyseessä on liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa yritykset osallistuvat kehitysprosessiin kuukauden ajan. Innovation Norway (Innovasjonnorge) myöntää yrityksille rahoitustukea liiketoiminnan kehittämistä koskevaan hankkeeseen. Ohjelma jakaantuu neljään vaiheeseen: 1) osallistuvien yritysten tarpeiden ja elinvaiheen määrittäminen ja arviointi toisin sanoen arvioidaan, ovatko ne osallistumishaluisia, -kykyisiä ja -valmiita ja voivatko ne hyötyä ohjelmasta 2) analyysi yrityksen kyvystä innovatiiviseen markkina- ja teknologiakehitykseen tämä on ohjelman aikana toteutettavien markkina- ja teknologiahankkeiden lähtökohta 3) suunnittelu: yrityksen avustaminen sen kehittäessä suunnitelmaa markkina- ja/tai teknologiahankettaan varten 4) täytäntöönpano: yritysten auttaminen niiden toteuttaessa hankkeitaan tässä ne saavat räätälöityä tukea, jossa käytetään erilaisia osaamis-, neuvonta-, verkostoitumis- tai rahoituspalveluja. Vuonna 1999 Sør-Trøndelagin ja Nord-Trøndelagin läänit ryhtyivät luomaan kestävämpää ja paremmin yhteensovitettua ohjelmaa alueen yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi. Esitutkimuksen perusteella käynnistettiin vuonna 2001 kolmivuotinen ohjelma, jonka rahoittajia olivat läänit ja Innovation Norway. Kolmen ensimmäisen vuoden myönteisten arvioiden perusteella ohjelmaa jatkettiin vuoden 2003 jälkeen. Ohjelma on vakiinnuttanut asemansa ja se on käynnissä lääneissä lukuisissa eri alojen verkostoissa. Vuoden 2005 lopussa verkostoja oli viisi ja niiden alat olivat ympäristö, terveys, energia, tieto- ja viestintätekniikka, öljy ja kaasu. Arviointi/Tulokset Vuosina ohjelman eri toimintoihin osallistui yli 300 yritystä, ja yli 170 yritystä on käynyt läpi perusteellisen analyysin. Osallistujayritysten vientimyynnin keskimääräinen kokonaiskasvu on ollut 7 prosenttia. Tiiviistä yhteistyöstä alueellisen kauppakamarin, vientijärjestöjen, Innovation Norwayn, yksityisten asiantuntijoiden, tutkimus- ja koulutuslaitosten, yhteisöjen ja lääninvaltuustojen kanssa on ollut tuloksena, että pk-yritysten kansainvälistymisen laatu on parantunut ja sille annettava tuki on voitu kohdentaa entistä tarkemmin. Christian Peter Haugen Senior Adviser Innovation Norway Puhelin: (47) Fax (47) Sähköposti: 18 Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

20 Yrityksille suunnatut ohjelmat Globaali pk-yritysten arviointija kehittämisohjelma. Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva tuotteistettu asiantuntijapalvelu Globaali-kansainvälistymisohjelman tavoitteena on yritykselle laadittavan kehittämisohjelman avulla auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään mahdollisimman pienin riskein kansainvälisessä kilpailussa. Käytännön lyhyt kuvaus Globaali on valtakunnallinen arviointi- ja kehittämisohjelma, jossa pyritään määrittämään pk-yritysten valmiudet toimia kansainvälisillä markkinoilla. Se on taloudellisesti tuettu asiantuntijapalvelu. Ohjelma on kohdennettu yritykseen tai tuotteeseen ja se on maakohtainen. Ohjelman laadun takaavat koulutetut ja sertifioidut Globaalikonsultit, jotka ovat yritysten kansainvälistymisen asiantuntijoita. Globaali-kansainvälistymisohjelman tavoitteina on arvioida yrityksen valmiuksia kansainvälistymiseen analysoimalla tuotteiden, jakelukanavien, toimintamenetelmien ja voimavarojen nykytilaa vahvistaa yrityksen kansainvälistymisen syitä, edellytyksiä ja visioita sekä tuottaa arvio yrityksen kansainvälisestä kilpailutilanteesta lisäksi Globaali-asiantuntija antaa arvion yrityksen kansainvälisistä kilpailueduista tuottaa yritykselle kansainvälistymismalli, strategia, joka varmistaa menestyksen kohdemarkkinoilla, sekä käynnistää siihen liittyvä kansainvälistämisohjelma, jossa hahmotellaan investointi- ja kehittämisalueet, toteutettavat toimet, prosessista vastaava avainhenkilöstö, aikataulut ja taloudelliset voimavarat. Kaikkien toimialojen pk-yritykset (EU:n määritelmä), mukaan lukien palvelualan yritykset, jotka ovat käynnistämässä tai laajentamassa kansainvälistä toimintaa (ei- kansainvälistyneet yritykset, alkuvaiheessa olevat yritykset, pitkälle edenneet yritykset). Globaali-ohjelman kautta yli 700 yritystä on parantanut kansainvälistymisvalmiuttaan. Työvoima- ja elinkeinokeskukset toteuttavat vuosittain tyytyväisyyskyselyn, jossa Globaalin saama keskiarvo asteikolla 4 10 oli 8,1 vuonna 2005, ja vuonna 2006 se oli 7,8. Net Effect Oy arvioi Globaali-ohjelman vuonna Arvioinnissa todetaan, että Globaali-ohjelmalle on selkeä tarve suomalaisten pk-yritysten keskuudessa ja että tutkimusta varten haastatellut osallistujat pitivät sitä laadullisesti hyvänä. Ohjelmien läpivientiä pidettiin riittävän joustavana ja sen katsottiin antavan selkeän tavan yritysten kansainvälistymispotentiaalin arvioimiseen. Lausunto Markku Hakkarainen, Managing Director of FinnKatalyt Oy Globaali-ohjelma auttoi meitä analysoimaan ja tunnistamaan resurssimme ja mahdollisuutemme aloittaa kansainvälinen liiketoiminta. Ohjelman aikana toteutettu konsultointi teki selväksi tarpeen keskittyä kansainvälisillä markkinoilla kahteen tärkeimpään liiketoimintasektoriin. : Employment and Economic Development Centre of South Ostro Bothnia Huhtalantie 2 FI Seinäjoki Sähköposti: Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima 19

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen

Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen Tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen 25.2.2010 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kansainvälistymisasiantuntija Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.2.2010 1 Miksi

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Since 1969 Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Kansainvälistymisen edellytykset Kansainvälistyminen on yritykselle haastava askel, jonka onnistumista oikea tieto ja asiantunteva apu edistävät. Kansainvälistä

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Tiina Ropo Kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus, Tiina Ropo, Innovaatiot ja Kansainvälistyvä liiketoiminta / Osaamisesta Kasvua

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 2 25/09/2014 Finpro Finpron kansainvälinen verkosto 3 25/09/2014 Finpro Export Finlandin palvelut

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Minna Suutari

Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Minna Suutari Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen Minna Suutari 28.3.2017 Team Finland auttaa yritystäsi, kun olet 1. Kiinnostunut kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisesta 2. Laajentamassa

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot