Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut"

Transkriptio

1 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Pekka Kontturi Puh. (09) Jäsentoimikunta Hannu Immonen Turun ammatti-instituutti PL TURKU Puhelin: (02) Faksi (02) Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Kim Hagström Halton Oy Haltonintie Kausala Puh. (05) Faksi (05) Kaikki hyvä loppuu aikanaan vai loppuuko? Kuusi vuotta SuLVIn hallituksessa on ollut itselleni eräänlainen korkeakoulu ja tutustumismatka järjestömaailman kiemuroihin. Kyllä siinä välillä on Turun Heidekenillä syntynyttä perusturkulaista ihmetyttänyt. Olenpa välil ollu kauhia hämmästyny ja välil ku halol päähä lyöty! Toisaalt koko kuure vuore retki oli kuitenkki kaikkines hieno ja päivääkä en pois vaihtas. Suosittele tätä muil kans kokeiltavaks. Olik tää täsä nyt? Mitä sitten on näiden kuuden vuoden aikana tapahtunut? Lempilapseni ammatillinen koulutus on astunut ison askeleen eteenpäin tunnettavuudessa ja vetovoimaisuudessa. Opetusministeriön teettämässä laajassa mielipidetutkimuksessa tiedusteltiin peruskoulun 9-luokkalaisten, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa opiskelevien mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta. Tutkimuksen mukaan peruskoulun 9-luokkalaisista 70 prosenttia piti ammatillista koulutusta erittäin tai melko kiinnostavana koulutusvaihtoehtona. Positiivinen viesti oli myös se, että ammatillisessa koulutuksessa olevat pitivät tärkeimpinä syinä opiskelupaikkansa valintaan halua päästä nopeasti töihin ja saada vahva ammattitaito. Tämä kaikki viestii siitä, että nuoret näkevät käytännön ammatit entistä houkuttelevampana uravaihtoehtona. Tulevia LVI-asentajia siis riittää! Koulutuksen työelämäkytkentää on vahvistettu on tavoiteltu parempaa koulutuksen työelämävastaavuutta. Työssäoppiminen ja yleensä lisääntynyt työpaikalla tapahtuva oppiminen, ammattiosaamisen näytöt, jossa nuoret aidoissa työtilanteissa pääsevät näyttämään osaamistaan sekä muu koulutuksen ja työelämän yhteistyö ovat muuttaneet ammattikoulutuksen ja työelämän suhdetta. Ne ovat motivoineet niin koulutuksen järjestäjiä, opiskelijoita, opettajia ja työpaikkaohjaajia yrityksissä ammattikoulutuksen laadun vahvistamiseen. Näistä toimenpiteistä on seurannut, että keskeyttämisaste koulutuksessa on 2000-luvulla jatkuvasti pienentynyt sekä työhön tai jatkokoulutukseen sijoittuminen on parantunut. Voidaan siis todeta, että ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on merkittävästi vahvistunut. Ammatillisen koulutuksen tehtäväkenttä on myös laajentunut ja se vastaa nykyisin niin erityisopetuksen kuin ammatillisen huippuosaamisen haasteeseen. Koulutuksen suunta on ollut siis vahvasti työelämälähtöisyydessä ja sen kanssa tehtävässä yhteistyössä. LVI-mestarikoulutuksen aloittaminen ammattikorkeakoulussa on myös oiva esimerkki työelämälähtöisyydestä opiskeluissa. Hakijamäärien kasvu sekä toisen asteen ammatillisiin opintoihin että ammattikorkeakouluopintoihin tuo varmasti myös tulevaisuudessa uusiutuvaa luonnonvaraa järjestömme jäsenistöön. Miltä sitten tulevaisuus näyttää muuten toimialalla? Uuden hallituksen hallitusohjelmassa tavoitteena energiapolitiikan osalla on löytää toimivat keinot, joilla samaan aikaan turvataan energian säästö, energiatehokkuuden parantaminen, energian saatavuus, energiaomavaraisuuden kohentaminen ja päästöjen vähentäminen. Energian säästön ja tehokkuuden parantamiseksi ollaan laatimassa tiukennettu energiansäästöohjelma vuoden 2008 loppuun mennessä ja kansalaisten energiatehokkuustietoisuuden herättämiseen kiinnitettään voimakkaasti huomiota. Suomi on myös osana Euroopan unionia sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Asuntomarkkinoiden vakauttamiseksi hallituksen tavoitteena on vauhdittaa valtion, kuntien ja alan toimijoiden yhteisin toimenpitein tontti- ja asuntotarjontaa kysyntään vastaamiseksi. Rakentamisen laadun turvaamiseen ja kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksen tarpeet selvitetään ja koulutusta lisätään tarpeen mukaan. Tulevaisuudessa korostuvat edellä olevien haasteiden kautta esimerkiksi energiatodistukset, rakentamisen laatuun vaikuttavat pätevyydet suunnittelijoille ja urakoitsijoille, sopimusjuridiikkaan liittyvät asiat. Koulutustarpeita siis riittää kentässämme tulevaisuudessakin. Lopuksi haluan kiittää näistä hallitusvuosista kaikkia yhteistyökumppaneita, erityisesti väistyvää toiminnanjohtajaa Pekka Kontturia ja toivottaa hänelle ansiokkaita eläkepäiviä. Samalla toivotan uuden toiminnanjohtajan Hannu Sipilän tervetulleeksi järjestön palvelukseen. Hannu Immonen Turku vaikenee..mutta vain hetkeksi! SuLVIn hallituksen Energiatodistuksen antajien pätevyyden toteajat voivat aloittaa työnsä Ympäristöministeriö on päättänyt, että FISE Oy voi todeta rakennuksen erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyden. SuLVI toimii sihteerijärjestönä. Erillisten energiatodistuksen antajien on oltava muun muassa perehtyneitä energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskeviin säädöksiin. Heidän on osoitettava osaamisensa pätevyyden toteajan järjestämässä tentissä. Laki ja asetus rakennuksen energiatodistuksesta tulevat voimaan Lisätietoja se.fi

2 Kuntotutkimuksen ajankohtaispäivä ja linjasaneeraus seminaari oli menestys Sokos Hotel Vantaan auditorio täyttyi maanantaina kuntotutkijoista, suunnittelijoista, isännöitsijöistä ja muista asiantuntijoista. Aiheena olivat kuntotutkimus ja uudet putkistojen pinnoitteet. Kiitokset kaikille osallistujille, luennoijille ja yhdeksälle näytteilleasettajalle onnistuneesta tilaisuudesta!. Näyttely. Seminaari. Päteville kuntotutkijoille on töitä tarjolla, kun mietitään sopivia sujutus-, sukitus- tai pinnoitusmenetelmiä. Päivän toimitusjohtaja Kimmo Sandberg RIAsta kertoi laajemminkin korjausrakentamiseen liittyvistä trendeistä. Toisena kurssipäivänä eli tiistaina tutustuttiin kahteen työmaakohteeseen: vesiputkistojen pinnoitukseen Vuosaaressa ja viemäriputkiston pinnoitukseen Porvoossa. Kuvat ja teksti Hilkka Peltoharju Työmaakohteisiin tutustuminen. On kiitoksen aika! Jään eläkkeelle, kun vielä jaksan nauttia. Kahdenkymmenenkuuden vuoden työrupeaman aika on ohi. Haluan kiittää kaikkien SuLVIn hallitusten jäseniä, Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin Neuvoksia, yhdistysten toimihenkilöitä, toimikuntien jäseniä, Sirua ja VSFn muita toimihenkilöitä sekä kaikkia muita jonka kanssa olen ollut tekemisissä. On ollut ihanaa aikaa. Työni on ollut monipuolista ja antoisaa. Rakastin työtäni, mutta sitten alkoi tuntua, että motivaatio hiipuu, jaksaminen vähenee, innostus lakkaa, ihmiset vaihtuvat. On aika ajatella itseään. Voin tehdä kerrankin mitä haluan. Voin auttaa lapsiani ja lapsenlapsiani sekä tuntea itseni tarpeelliseksi ja arvostetuksi. Pekalle toivotan hyviä eläkepäiviä, Hannulle antoisia työpäiviä toiminnanjohtajana, sitten kuin se aika koittaa sekä Hilkalle, Jonnalle ja Päivikille jaksamista. Vielä kerran kiitos näistä vuosista! Toivotan SuLVIlle menestystä tuleville vuosille. Zita Teckenberg

3 profiili Freeze!!! Keinotekoista kylmää tarvitaan meilläkin, vaikka asumme pohjoisen napapiirin tuntumassa. Näin vakuuttaa varsinainen Kylmämies, Oy Danfoss Ab:n kylmäosaston johtava tekninen neuvoja ja alan laajalti tunnettu kouluttaja DI Esko Kaappola. Jäähdytystä tarvitaan teollisuuden eri prosesseissa ja mm. meille kaikille tärkeän elintarviketeollisuuden katkeamattomassa kylmäketjussa. - Määrätyssä lämpötilassa ylläpidettävä hygieniaketju alkaa esimerkiksi teurastamosta ja päättyy vasta loppukuluttajalla. Kylmäketjun on oltava katkeamaton asiakkaalle saakka ja mieluiten myös käyttöön asti, Kaappola sanoo. Koko ura kylmässä Esko Kaappola valmistui Tampereen teknillisestä korkeakoulusta v. 1986, missä hän opiskeli energiatekniikkaa. Diplomityönsä hän teki kylmälaitteiden vioista ja huollosta Huurre Oy:lle. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli Air-Ix Oy:ssä, Kryo Oy Consulting ssa ja oli osaomistajana mukana AX-Suunnittelussa. Vuonna 1996 hän tuli Danfossin palvelukseen. Tänään hän vastaa kylmäosaston antamasta teknisestä neuvonnasta sekä henkilöstön ja asiakaskunnan koulutuksesta. Lisäksi hän opettaa kylmätekniikkaa niin Danfossin omassa koulutuskeskuksessa Tanskassa kuin Teknillisessä Korkeakoulussa Espoossa. Hän on ollut alan opettaja ja kouluttaja myös useissa muissa korkeakouluissa, opistoissa ja erityisesti aikuis- ja ammattikoulutuksen parissa. Hän on myös ollut mukana kirjoittamassa useita alan oppikirjoja, joista viimeisin on Kylmälaitoksen suunnittelu. Tällä hetkellä on työn alla osio kirjaan Kylmätekniikan perusteet. Ala houkuttelee taas Esko Kaappola vastaa Danfossin kylmäosaston teknisestä neuvonnasta ja koulutuksesta Suomessa. - Toiveeni on, että saisimme kylmäalalle lisää niin kouluttajia kuin koulutettaviakin. SuLVI on hyvä kanava ammatilliseen tiedonjanoon. Kaappola on pitkäaikainen ja varsin tuttu kouluttaja myös SuLVIssa. Kylmämestarin erikoisammattitutkintokoulutuksen lisäksi hän kouluttaa taas ensi vuonna SuLVIn kursseilla kylmälaitesuunnittelijoita. - Koko LVI-ala on alkanut uudelleen kiinnostamaan nuoria. Erityisesti tämä on nähtävissä korkeakouluissa. Kylmämestarin erikoisammattitutkinto on puolestaan kiinnostanut alan urakoitsijoita ilahduttavan paljon. - Olisi hyvä jos suuremmissa suunnittelutoimistoissa nimettäisiin ainakin yksi henkilö keskittymään kylmätekniikkaan tehtävänään seurata alan kehitystä ja siten suunnittelemaan luotettavia ja energiataloudellisia laitoksia, Kaappola ehdottaa. Kaappolan mielestä SuLVIlla on suuri merkitys koulutuksessa, sillä se saa kattojärjestönä LVI-suunnittelijoita kiinnostumaan jäähdytyksestä ja kylmästä. Toimitusajat pidentyneet SuLVIlla on suuri merkitys koulutuksessa, sillä se saa kattojärjestönä LVI-suunnittelijoita kiinnostumaan jäähdytyksestä ja kylmästä. -Kylmäalan suurin haaste on aika, Kaappola sanoo. Varsin usein urakoitsija valitaan viime tipassa ja sitten joudutaan vaikeuksiin. Urakoitsijoilla on kiire ja tarvittavia komponentteja ei ehkä saada ajoissa. Meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että niin asennusten kuin komponenttien toimitusajat ovat pidentyneet. -Toinen haaste on se, että kylmäalan ammattilaisia ei vieläkään arvosteta riittävästi kentällä, vaikka heidän on tiedettävä paljon enemmän asioita kuin sähkö- ja putkiasentajien. Tulta! Kaappolan pääharrastukset ovat reserviläistoiminta ja urheiluammunta. Hän on Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistyksen ja sotilasarvoltaan yliluutnantti. - Maanpuolustusharjoituksissa olen toiminut kouluttajana ja mm. ammunnan johtajana. Viimeksi eilen olin Upinniemessä valvomassa ammuntoja ja itsekin ampumassa. - Ammunta en erittäin hyvä tapa nollata ajatuksia arjen asioista. Hyvään tulokseen tarvitaan täydellistä keskittymistä eikä silloin voi ajatella esimerkiksi työasioita. Kun kävelee useita kertoja 150 tai 300 metrin päässä oleville taululle ja takaisin, niin kävelykilometrejäkin kertyy. Varsinaisesti harrastan kuitenkin liikuntamuotonani pyöräilyä ja kävelyä. Kari Sautero

4 Muista Marsissa voi elää kunhan sinne vain saadaan LVI Toisen asteen opiskelijoille tarkoitetut Studia messut järjestettiin Helsingin messukeskuksessa. Kaksipäiväiset messut keräsivät lähes tiedonjanoista kävijää. SuLVIn ja VSF:n organisoimalla osastolla esiteltiin ammattikorkeakoulut ja teknilliset yliopistot, joissa on mahdollista opiskella LVI-alaa. Osasto erottui edukseen muista osastoista pirteällä värityksellään ja taustalla soivalla LVI-räpillään. Messuosaston slogan Marsissa voi elää kunhan sinne vaan saadaan LVI sai varmasti jokaisen kävijän pään kääntymään uteliaisuudesta. Messuosastolla päivystäneet opiskelijat Marika Varpenius ja Henna Peltoniemi LTY:sta, Ksenia Ruuska EVTEK:sta sekä Petri Varis SAMK:sta antoivat omalta osaltaan tuoreinta tietoa LVI-alan opiskelusta. SuLVIn edustajina osastolla olivat Jonna Hoikka ja Päivikki Uusheimo ja ruotsinkielisestä sisarjärjestöstä VSF:sta Siru Lönnqvist. Kävijöille jaettiin kyniä, mars-patukoita, sudokuavaimenperiä. Osastolla oli myös mahdollisuus osallistua nettikilpailuun, jossa palkintona oli Nokian 6300 puhelin. Opettajat Jarmo Tuunanen MAMK:sta ja Eero Kulmala TKK:sta pitivät tietoiskut LVIalasta. Tietoiskut keräsivät molempina päivinä lukuisan joukon innokkaita kuulijoita. Sekä Tuunanen, että Kulmala korostivat LVI-alan tärkeyttä jokapäiväisessä elämässä sekä hyviä työnsaantimahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Useilta kävijöiltä sekä opiskelijoilta, että opinto-ohjaajilta tuli palautetta, että he toivoisivat liiton puolelta enemmän vierailijoita kouluihinsa kertomaan LVI-alasta. Käytännössähän se on jäsenyhdistysten asia ja toivottavaa olisikin, että yhdistykset enemmän panostaisivat mahdollisiin tuleviin alan opiskelijoihin, koska hehän ovat tulevaisuuden kantava voima. Rekisteritiedot SuLVIn rekisterin tiedot perustuvat niihin tietoihin, jotka jäsenet liitolle ilmoittavat. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan muutokset osoitteissa, puhelinnumeroissa ja työpaikassa nopeasti SuLVIn toimistoon. Myös sähköpostitiedot pyydetään pitämään ajan tasalla, sähköisen tiedotuksen merkitys kasvaa koko ajan. Muutosilmoitukset voit vaivatta tehdä SuLVIn nettisivujen kautta >jäsenpalvelut>jäsentietojen muutoslomake. Neuvoslounaat jatkuvat Ainossa Pääkaupunkiseudun Neuvoslounaat jatkuvat ravintola Ainossa, Pohjoisesplanadi 21:ssä joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo Kaikki Neuvokset ovat sydämellisesti tervetulleita turinatuokioon. Vuoden 2008 toimihenkilötiedot Hyvä jäsenyhdistyksen ja sihteeri! Yhdistysten vuosikokoukset lähestyvät. Muistakaa tehdä toimihenkilövalinnat kokouksessa kouksessa ja ilmoittaa niin uudet kuin vanhatkin välittömästi SuLVIn toimistoon, jotta den 2008 toimihenkilöluettelo saadaan ajoissa valmiiksi. Toimihenkilötietolo-ietolomake löytyy SuLVIn sivuilta kohdasta Jäsenpalvelut. Täyt- vuotäkää lomake ja faksatkaa tai tittakaa SuLVIn toimistoon, kiitos! pos- Kiitos mukana olleille opiskelijoille ja messuosastomme sponsoreille! Kuvat Börje Takolander ja teksti Päivikki Uusheimo. SuLVIn toimistolaiset toivottavat ottavat tavat kaikille k rauhaisaa a Joulua ja aktiivista auutta Vuotta

5 SuLVIn koulutuskalenteri Jäsenhintoihin ovat oikeutettuja SuLVIn, VSF:n ja LVI-TU:n jäsenet. Kaikkiin hintoihin lisätään 22 %:n arvonlisävero. FISE myönsi LVI-pätevyyksiä Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n hallitus totesi kokouksessaan uutta LVI-alan pätevyyttä. Ilmanvaihtosuunnittelijat Auvinen Sulo Sipoo AA Heikkilä Johnny Korsholm A Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelijat Auvinen Sulo Sipoo AA Heikkilä Johnny Korsholm A Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaavat työnjohtajat Heikkinen Seppo Mikkeli B Kielinen Petri Vaasa B Lehtonen Ari Vähäkyrö B Nieminen Jari Kerava B Noroila Ville Akaa B Penttilä Simo Hamina A Valtonen Esa Ylöjärvi B Ylä-Soininmäki Tuomo Säynätsalo B Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaavat työnjohtajat Kivijärvi Petri Ulvila A * Lantto Antti Jyväskylä A Penttilä Simo Hamina A Pesonen Kimmo Ikaalinen B * Rissanen Mikko Juankoski B * Tarkiainen Toni Vihti B Värrälä Risto Mänttä B * vaativuusluokan korotus Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat Kurki Petri Rääkkylä b Saunamäki Jouni Kurikka a Viitanen Juhani Pirkkala b Ensimmäinen a-luokan haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyys myönnettiin rakennusmestari (AMK) Jouni Saunamäelle. Harri Mattila ja Hilkka Peltoharju VHS-pätetoimikunnasta sekä Marjo Huhtala Rastor Oy:stä palkitsivat itseään ahkerasti kehittävän Innovaattori-koulutusohjelmassakin mukana olevan Jounin. ENERGIATODISTUSTEN LAATIMINEN Jyväskylä Helsinki Helsinki Jyväskylä Helsinki Jyväskylä Helsinki Helsinki Jyväskylä 6.5. Helsinki Jyväskylä Hinta: Jäsenille 275, ei-jäsenille 330 Max 20 hlöä ILMAMÄÄRIEN MITTAUS JA SÄÄDÖN PERUSTEET Joensuu Hinta: Jäsenille 295, ei-jäsenille 350 Max 12 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä. v keväällä koulutus Turussa ja Riihimäellä VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT SUOMEN RAKMK:N UUSITTU OSA D Ylivieska Oulu Hinta: Jäsenille 100, ei-jäsenille 120 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON SUUNNITTELIJAKOULUTUS * ja Vihti Hinta: Jäsenille 648, ei-jäsenille 720 sisältäen ja FISE-pätevyystentin soveltuu hyvin ulkopuolisten kvv-töistä vastaavalle työnjohtajalle, hinta jäsenille 324 ja ei-jäsenille 360. BUILDING SYSTEMS Helsinki, Wanha Satama ENERGIATEHOKKUUSLASKENTA JA ENERGIATODISTUKSET* 6.2. ja 5.3. Helsinki 3.9. ja Helsinki TÄYDENNYSKOULUTUKSET JA FISE- PÄTEVYYSTENTTIIN VALMENTAVAT KOULUTUKSET KVV-TYÖNJOHTAJA/ SUUNNITTELIJAKOULUTUS (KVVTY/KVVSU) * ja Helsinki ja Jyväskylä ja Helsinki IV-TYÖNJOHTAJA/SUUNNITTELIJAKOULUTUS (IVTY/IVSU) * ja Helsinki ja Jyväskylä ja Helsinki KÄYTÄNNÖN JURIDIIKKAA Helsinki Jyväskylä Helsinki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT SUOMEN RAKMK:N UUSITTU OSA D1 Kohderyhmä: LVI-suunnittelijat, -urakoitsijat, -työnvalvojat ja -tarkastajat. Kurssi soveltuu hyvin myös isännöitsijätoimistoille ja huoltoyhtiöille Helsinki Jyväskylä Helsinki ILMANVAIHTOLAITOKSET AJANKOHTAISET SOVELLUKSET Kohderyhmä: LVI-suunnittelijat, -urakoitsijat, -työnvalvojat ja -tarkastajat. Kurssi soveltuu hyvin myös isännöitsijätoimistoille ja huoltoyhtiöille Helsinki Jyväskylä Helsinki IV- JA KVV-SUUNNITTELIJOIDEN JA -TYÖNJOHTAJIEN SEKÄ HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON SUUNNITTELIJOIDEN PÄTEVYYSTENTIT Helsinki ja Tampere 6.6. ja Helsinki ja Jyväskylä Hinta: 70 FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN, TOTEAMINEN JA REKISTERÖINTI Hinta: 210 vuonna 2007 * Koulutukseen liittyy SuLVIn verkko-oppimisympäristö. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin viimeistään kaksi viikkoa ennen (verkko)kurssin alkua koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse jonna. tai faksilla (09) Katso kurssikohtaiset peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Hilkka Peltoharju puh. (09) Viimeisimmät tiedot koulutuksistamme: 51

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto 1930-2005

Suomen LVI-liitto 1930-2005 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-ala hakee lisää arvostusta ja luotettavuutta pätevöitymisjärjestelmällä. Tämä järjestelmä oikein käytettynä on todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä

Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä amicase Amiedun asiakaslehti 2 2009 Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä Osaaminen tuottaa laatua Julkaisija Ami-säätiö Päätoimittaja Timo Karkola Toimituspäällikkö Pipsa Hiltunen Toimitus Viestintätoimisto

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta 2 Julkaisija: ATK Seniorit Mukanetti ry Toimittaja: Sirpa Keinänen Kansi: Eija Lehtimäki Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Tampere

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA. Tahdomme Osaamme Teemme. Seppo Käkelä

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA. Tahdomme Osaamme Teemme. Seppo Käkelä 40 VUOTTA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA Tahdomme Osaamme Teemme Seppo Käkelä Julkaisija ja kustantaja: Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy r Seppo Käkelä ja Isännöitsijätoimisto Aimo Astala

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Julkaisija: SKAL Pohjois-Suomi ry 43. vuosikerta JOULUKUU 2014 N:o 2. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014!

Julkaisija: SKAL Pohjois-Suomi ry 43. vuosikerta JOULUKUU 2014 N:o 2. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014! Julkaisija: SKAL Pohjois-Suomi ry 43. vuosikerta JOULUKUU 204 N:o 2 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 205! Tässä numerossa mm: Toiminnanjohtajan palsta...s. 2 Arkeen astunut Kristus...s. 3

Lisätiedot

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2014 Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla 3/2013 Infratyönjohtajilla on kysyntää Ryhmärakentamisen suosio kasvaa Tikkurilassa piisaa palavereja Älyä putkeen Kuopiossa Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita Energiatehokkuutta Hyvinkään

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

001 täytti 60 sivu 14

001 täytti 60 sivu 14 sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti toukokuu 5 2013 001 täytti 60 sivu 14 Sähköliiton ensimmäinen ammattiosasto juhli julkaisemalla historiansa. Sähköistysalan lakko puolusti sopimusta sivu 4 Suurseminaari

Lisätiedot

Tuotteiden on maistuttava hyvälle

Tuotteiden on maistuttava hyvälle KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Kyllä yrittäjät tietää 3 kymen Menestystarinoita maakunnasta KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2014 11 Tuotteiden on maistuttava hyvälle Jussi

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ nr 4 joulukuu 2009 Onko suunta oikea? Tästäkin selvitään Puheenjohtajistoon nuorta voimaa Keski-Suomi ja Keskisuomalainen Oppisopimus ja työssä oppiminen Oman tien kulkija Lannevedeltä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot