KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN 6.2.2010"

Transkriptio

1 KYLÄ VÄLITTÄÄ hanke OPINTOMATKA LETKUN KYLÄÄN TAMMELAAN Ohjelma: klo klo klo klo klo klo klo Saapuminen Letkun Pirtille Tammelaan - Tervetulokahvi - Tammelan Kylät ry:n toiminnan esittely (pj. Asko Koivu) - Letkun kylän toiminnan esittely (Tuula Kauppi ja muut kyläläiset) - Kysymyksiä ja keskustelua Kylä välittää - hallitusten välinen tapaaminen Ruokailu Kylä välittää hallitusten välinen tapaaminen jatkuu Kylä kelpaa 2010 messujen esittely - Videoyhteys Forssan asumisen messut -messuosastolle (Eija Laine) Kyläsuunnitelmien päivitys ja sosiaalisen median käyttö (Veli-Matti Pura, maaseutuasiamies,tammelan kunta) Tammelan kyläohjelma (Marja Peltonen, opiskelija, HAMK) Lähtö Torronsuon kansallispuiston laavulle (ajomatka 10 min, kävely 0,5 km laavulle) - Nokipannukahvit Lähtö kotimatkalle

2 TAPAAMISEN TAVOITTEET Tapaamiseen oli kutsuttu mukaan hallituksen jäsenet Päijät-Hämeen kylät ry:stä, Varsinais-Suomen Kylät ry:stä sekä Länsi-Uudenmaan Kylät ry:stä ja Hämeen Kylät ry:stä. Paikalla oli kaikkiaan 29 kylien kehittäjää. Tavoitteena oli tutustua eri maakuntien toimijoihin, kirkastaa yhteisiä tavoitteita, suunnitella toimenpiteitä ja käynnistää paikallisohjelmatyötä. TAMMELAN JA LETKUN KYLÄN ESITTELY Asko Koivu toivotti ryhmän tervetulleeksi Tammelaan, Letkun kylään. Kylässä on 358, ja uusia asukkaita saadaan koko ajan pääkaupunkiseudulta ja lähiympäristöstä. Kylällä on tehty aktiivista uusasukastoimintaa 5 vuoden ajan, ja hyvin havainnollinen tonttipörssi tuottaa tulosta: vuonna 2009 rakenteilla oli 8 omakotitaloa. Tonttimarkkinointi ei ole liiketoimintaa, johon verottaja voisi puuttua. Kaupat tehdään aina suoraan ostajan ja myyjän kesken. Myynnissä on tällä hetkellä 30 yksityisen maanomistajan tonttia. Kunta ei ole halukas ostamaan maata Letkulta. Kyläkoulussa on 25 oppilasta, ja nouseva ennuste näyttää 35 oppilaan rajan rikkoutuvan lähivuosina. Muuttajat ovat ensisijassa nuoria perheitä, mutta myös eläkeikää lähestyviä. Toiminta Letkun Pirtillä on aktiivista; perhekahvila/ jumpparyhmä kokoontuu kerran viikossa, Yläkerrassa on nuoren itsensä sisustamat viihtyisät nuorisotilat. Ikäihmisille järjestetään palvelupäivä joka toinen viikko, sisältäen yhteisen ruokailun. Työllistämistuella on palkattu jo 6 vuoden ajan Kylärenki (= 6 renkiä), jotka oman osaamisensa mukaan hoitavat erilaisia tehtäviä kylällä. Kylärenki hoitaa alueen ilmaislehden/mainosjakelun kaksi kertaa viikossa, ja mukaan mahtuu aina tarvittaessa kylätedote. KYLÄ VÄLITTÄÄ HANKKEEN YLIMAAKUNNALLISET TAVOITTEET JA TOIMINNOT VUONNA 2010 Liisa Helanto esitteli ylimaakunnallisen hankkeen tavoitteet ja kevään 2010 toimintasuunnitelman, joka sisälsi mm. tämän yhteisen hallitustapaamisen sekä opintoretken Viroon tai Saksaan/ Itävaltaan. Yhdessä mietittiin odotuksia ylimaakunnallisen hankkeen suhteen: Yleisellä tasolla hankkeelta odotettiin toimintaan rahaa, ideoita, energiaa ja vertaistukea. Yhteistyön kautta toiminnalle saadaan lisää vaikuttavuutta ja julkisuutta. Eteläsuomalainen maaseutukuva, identiteetti/ imago kirkastuu. Hankkeessa olisikin hyvä onnistua määrittämään eteläsuomalainen maaseutu ja sen kylien erityispiirteet, siis jonkin tason brändi. Vuorovaikutuksen tehostuminen lisää myös edunvalvonnan edellytyksiä eri alueilla. Yksittäisinä kohteina nähtiin vapaa-ajan asukkaiden integrointi kylätoimintaan yhteisenä tavoitteena samoin kuin kyläsuunnittelun talousarviomallin luominen. HALLITUSTEN JÄSENTEN TUTUSTUMINEN TOISIINSA Elina ohjasi hallitusten jäsenten tutustumista Itävallasta opitulla menetelmällä, jossa vetäjän sopivilla kysymyksillä selvitettiin nopeasti mm. osallistujien ammatit, perhesuhteet, harrastuksia ym. Paljon naurua ja reipasta askeltamista salin laidalta toiselle liittyi tähän harjoitukseen.

3 PAIKALLISTOIMINTAOHJELMIEN VISIOINTIA Seuraavana tehtävänä oli miettiä megatrendejä tai hiljaisia signaaleja, jotka tulevat merkittävästi vaikuttamaan maaseutualueiden kehittämiseen seuraavan 10 vuoden aikana. Nämä voivat olla mahdollisuuksia tai uhkia, joihin meidän tulee varautua paikallistoimintaohjelmien strategiatyössä. Seuraavia asioita nousi esiin: ekologisen kestävyyden huomioon ottaminen, puhdas luonto, lähiruoka, liikkuminen vähenee naapuriavun säilyttäminen, turvallisuus kiireettömyys, hiljaisuus, hitaus monikulttuurisuus maaseutu ja metropolialueen yhteistyö ilmastonmuutoksen vaikutukset,mm. keskieurooppalaisten vapaa-ajanvietto pohjoisemmaksi maaseudun väestön ikääntyminen maatilojen (tilayksiköiden) suurentuminen väestön vähentyminen työttömyys hamstraus, varautuminen kuntaliitokset opettajien työnkuvan laajentaminen (visio) vanhemmuuden harjoittelu Äänestyksen jälkeen jatkopohdintaan pääsivät: maaseutu ja metropolialueen yhteistyö, ekologinen kestävyys, kylän asukkaat ja lähiruoka. RYHMÄTYÖT KESKEISISTÄ TEEMOISTA Työskentelyä jatkettiin Kahvila-tekniikalla, jossa valittu aihealue kirjoitettiin keskelle pöytäliinaa, ja sen ympärille jokainen ryhmän jäsen sai kirjoittaa aiheeseen liittyviä kehittämisajatuksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Noin 10 min työskentelyn jälkeen vaihdettiin pöytää, yhden jäädessä kertomaan muille tähän asti käydyn keskustelun ja ideoinnin sisältöä. Kun jokainen oli saanut osallistua haluamiensa pöytien keskusteluun, tulokset purettiin lyhyellä esittelyllä. Liite 1.

4 Maaseutu ja metropolialueen yhteistyö Vuoropuhelussa nähtiin useita kompastuskiviä mm. Sipoo case perinteisten kulttuurimaisemien katoaminen. Nähtiin myös, että tulee muodostumaan yhä enemmän ns. nukkumakyliä. Toisaalta maalle syntyy uudenlaisia palveluyrityksiä mm. sosiaalista kuntouttavaa toimintaa (maatilat - perinnemaatilat) kohderyhmänä työttömät, lapset vammaiset. Kaksoiskuntalaisuus viedään käytäntöön, vapaa-ajan asukkaat maksavat veroja ym. maksuja; tiestöt saadaan kuntoon maaseudun tietulleilla. Kylän asukkaat Oleellisinta on asukkaiden määrä, ikärakenne ja toimeentulo. Lähityö kotoa käsin tehtävä työ nousee merkittäväksi tekijäksi. Muodostuu teemakyliä, jotka houkuttelevat samanhenkisiä asukkaita ja esim. kädentaitoihin liittyvää muotoilua ja yritystoimintaa. Vapaa-ajan asukkaiden yhteisöt lisääntyvät, ja niiden merkitys kylän yhteisöllisyydessä lisääntyy. Maahanmuuttajien ja muidenkin uusien asukkaiden kotouttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ekologinen kestävyys Ekologista kestävyyttä pohdittiin niin yhdyskuntarakenteen (tiivis väljä), maa- ja metsätalouden suunnittelun ja toteutuksen, liikenteen ja työssäkäynnin, kuin kestävän matkailunkin kannalta. Asumisen vesi- ja jätehuoltoratkaisut sekä lämmitysvaihtoehdot nähtiin mahdollisena toteuttaa myös yhteisöllisesti. Lähiruoka Lähiruokakeskustelu toi esiin tiedostavan kuluttajan, jolle tuotannon julkisuus ja sitä kautta luotettavuus nousevat keskeisiksi ostopäätöksiä tehtäessä. Tähän liittyy myös yhteinen vastuu kotimaisesta tuotannosta; tulee lisätä kustannustietoisuutta, jotta tuottajahinta vastaisi paremmin todellisia tuotantokustannuksia. Paikallisten tuotteiden saattavuuteen ideoitiin mm. kauppakassia, sadonkorjuujuhlia, suoraan pellolta myyntiä ja suoramyynti pörssiä.

5 TAMMELAN KYLÄOHJELMA Maaseutuasiamies Veli-Matti Pura kertoi, että Tammelan kyläohjelma on jo toinen laatuaan. Aikaisempaan ohjelmaan kunta sitoutui kyllä päätavoitteiden osalta, mutta ei mittareiden tasolla. Nyt kylien yhteistyöryhmästä perustettiin rekisteröity Tammelan Kylät ry, johon liittyi 13 toiminnallista kylää Tammelan alueelta. Yhdistys haki rahoitusta kehittämishankkeeseen, jossa kyläsuunnitelmien päivittäminen sähköiseen ja entistä ajanmukaisempaan muotoon on tavoitteena. Kylien yhteiset tavoitteet kerätään kyläohjelmaan ja vastuutetaan samalla toteuttajat. TOIMIVAT KYLÄT MENESTYVÄ KUNTA hankkeen esittely, Liite 2 HAMK:n opiskelija Marja Peltonen kertoi lisää kehittämishankkeen sisällöstä. Hankkeessa on mukana 5 opiskelijaa, joita ohjaa opettaja Tero Uusitalo. Jokaisella on 2-5 kylää, johon he pitävät yhteyttä. Tammelan kylille on perustettu sosiaalisen median ning-sivusto, jossa on tällä hetkellä 50 jäsentä; kylille on omat ryhmänsä. Sivustolla on myös kalenteri kylien tapahtumille. Hankkeen kaikki dokumentit löytyvät wikispaces -sivustolta. -> Tammelan kylät ry Hankkeessa tehtiin myös kyläkysely, jossa vastausprosentti oli 17 %, Letkulla 25 %, jota voidaan pitää hyvänä. KYLÄ KELPAA 2010 MESSUT TAMMELASSA Videoyhteyttä Forssan asumisen messut messuosastolle ei saatu pelaamaan, joten Veli-Matti kertoi vielä lyhyesti ensi kesän messutapahtumasta, jonka järjestelyt olivat jo kovassa vauhdissa. Valtakunnalliset Kylä kelpaa -kyläasumisen messut pidetään Tammelassa Tuttuun tapaan kylät esittelevät elämää, tontteja, taloja ja tapahtumia, mutta myös energiatehokasta uudisja korjausrakentamista, uusiutuvaan energiaan perustuvia lämmitysratkaisuja sekä ekologisesti järkeviä jätehuolto- ja vesihuoltojärjestelmiä. KAHVIT TORRONSUON LAAVULLA Runsasluminen talvikeli teki tepposet Lahti/Hämeenlinna - matkalaisten isolle linja-autolle, eikä ajaminen kapeaa kylätietä ollut mahdollista. Heidän osaltaan Torronsuon kansallispuiston näkeminen ja yhdistysyhteistyön kuuleminen jäi tällä kertaa. Paluumatkalle lähdettiin kuitenkin turvallisesti aikataulussa. Uudenmaan edustajat pääsivät mukavasti pienellä linja-autollaan Torronsuon laavun tuntumaan. Kahvitteluhetki laavulla nuotion loimussa oli päivälle mukava päätös ennen paluumatkalle lähtöä. Torronsuon upeat maisemat lintutornista nähtynä olivat todella kauniit ja hulppeat. Saimme Jouko Lindroosilta asiantuntevan selostuksen alueesta ja sen käytöstä.

6 Ryhmätyön muistiinpanot Liite 1 Maaseutu ja metropolialueen yhteistyö maaseutuasumisen vahvistamista tulee tehdä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä osayleiskaavoja toteutettaessa huomioitava asukkaiden suojelemat perinnemaisemat uhkana Sipoo case perinteisten kulttuurimaisemien katoaminen tiestön kuntoon ratkaisuna tietullit maalle tulee muodostumaan yhä enemmän ns nukkumakyliä kaksoiskuntalaisuus viedään käytäntöön, vapaa-ajan asukkaat maksavat veroja ym. maksuja lasketaan alueellisia jalanjälkiä ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen kyläyhdistysten herääminen ja ryhdistäytyminen ( huom. kuntaliitokset) vahvuuksien markkinointi mitä maaseudulla on tarjota ( matkailu, puhtaus) sosiaalinen kuntouttava toiminta (maatilat - perinnemaatilat), työttömät, lapset, vammaiset sijaishuoltajuus, yhteinen vastuunkanto miten saadaan metropoli kuuntelemaan maaseutua? Olkiluodon ja Helsingin välinen yhteistyö NL:n pommikoneet maallemuuton edistäjinä 70 vuotta sitten Kylän asukkaat oleellisinta on asukkaiden määrä, ikärakenne, toimeentulo lähityö kotoa käsin tehtävä työ tyhjiä taloja, vuokra-asuntoja helpompi muuttaa hyvä kylän imago nuoret voivat olla ylpeitä kotiseudustaan -> paluumuutto perinteet ja kädentaidot talteen, siitä voisi tulla kylän imago teemakylät, jotka houkuttelevat samanhenkisiä ( Fiskars, Lohjan saaristo) tulokkaiden tervetulotoivotukset vapaa-ajan asukkaat veropolitiikka vapaa-ajan asukkaiden yhteisöt maahanmuuttajien kotoutuminen yhteinen tekeminen, talkoot jne. kyläväylät kylätalkkari palvelut, turvallisuus, naapuriapu, vapaaehtoistyö (eri järjestöjen kanssakoordinointi) tukityöllistelyn arvostaminen ja tukeminen, vapaaehtoistyön arvostus ikääntyneiden syrjäytymisvaara netin käytön lisääntymisen myötä sukujen väliset ristiriidat Ekologinen kestävyys ruoan tuotanto: lähiruoka, näkyvyys, kylänresurssit, yhteistyö olemassa olevien ruokahankkeiden kanssa maa- ja metsätalouden ekologinen suunnittelu ja toteutus kestävä matkailu luonnonmukaiset vaellusreitit lähiharrastukset: julkishallinto sanelee pelisäännöt ottaen huomioon ekologisesti kestävän asumisen mielikuvan julkisen liikenteen kehittäminen; liikkuminen ja työssäkäynti listat esim. harrastuksiin viemisistä julkisiksi

7 työpaikka-ajot ilmoitustaululle jätehuolto kuivakäymälä puhdas vesi veden riittävyys jätevesi yhdyskuntarakenne/ tiivis väljä? muut lämmitysvaihtoehdot; bioenergia, raaka-aineet maalta -> yrittäjyys hamstraus Lähiruoka tiedostava kuluttaja (liike) tuotannon julkisuus / luotettavuus mielikuvat; puhtaus, terveys turvallisuus ja laadun tarkkailu elintarviketuotanto liikaa suurteollisuuden ehdoilla EU-määärykset geenimanipulaatio hinta; todellinen kustannusvertailu - kustannustietoisuus tuottajahintojen nousu kustannuksia vastaaviksi luomutuotannon lisääminen, tuotteiden saatavuuden parantaminen asiakaspiiri - viikoittain täydennys pulmana säilyvyys, kuluttajan kotona, ei enää kellareita tms. kauppakassi - tilaus on noudettavissa/toimitetaan haluttuun paikkaan jalostus paikallisesti; lammassavustamo ym. ABC-ketjun boikotointi vai yhteistyö? myy/osta suoraan pellolta suoramyynti - pörssi, ylijäämiä yms. sadonkorjuujuhlat tapahtumat, markkinat + tilakäynnit vrt. Åland Skördfest / ProAgria, MTK kylän resurssit -> työpaikkoja kouluruoka myös ulkopuolisille oma puutarha mm. matkailun markkinointiväline ruokaa polttoaineeksi

8 Toimivat kylät menestyvä kunta Liite 2 Toimivat kylät Menestyvä kunta Tammelan kylien yhteistyön ja lähipalvelujen kehittämishake Kustannukset Euroa Palkkauskulut ,84 Ostopalvelut ja palkkiot ,56 Vuokrat 4 200,00 Matkakulut 4 000,00 Muut kustannukset 5 212,60 Vastikkeeton 9 900,00 Yhteensä ,00 Rahoitussuunnitelma TE-keskus, valtio + EU ,00 Kunnat ,00 Julkinen rahoitus yhteensä ,00 Yksityinen rahallinen osuus 9 900,00 Vastikkeetta tehtävä työ 9 900,00 Yksityinen rahoitus yhteensä ,00 Kokonaisrahoitus ,00 Kyläsuunnittelu jokaisella kylällä ajan tasalla oleva, uuden tyyppinen helppokäyttöinen toiminnan suunnittelun ja seurannan työkalu kylän ja kylien yhteisten tavoitteiden määrittely ja asukkaiden sitouttaminen tavoitteisiin uusien kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden saaminen mukaan toimintaan Ohjelmatyö Tammelan kylät ry:n tavoiteohjelma sekä pohja Tammelan kunnan ja kylien yhteistyölle palvelukartoitus maankäytön suunnittelu

9 Kylätoimijavalmennus asukas ja kylä - kuntafoorumit uusien asukkaiden nivominen kylään www-sivujen ja keskustelupalstojen uusiminen Toimivat kylät 30 uutta markkinoitavaa tonttia tai kiinteistöä 3-5 palvelusopimusta (ympäristönhoito, reittien ylläpito, hoivapalvelu) 10 kunnostettua maisemakohdetta Kyläasumisen messut 2010 (lisäksi valmistellaan isompia asumisen messuja vuodeksi 2011) 2 kylien palveluesitettä 2 uutta yritystä 2 lehteä 3 messu- ja markkinatempausta 5 uutta hankesuunnitelmaa 3 tutustumisretkeä Kyläohjelma ja kyläsuunnitelmat kyläsuunnitelmat kylä - kunta ja kylien välisen yhteistyön työkaluja sähköisten työkalujen parempi hyödyntäminen 2-3 laajaa kehittämiskeskustelutilaisuutta maankäytön suunnittelu Kylille yhteistyötä ja osaamista, kyläsuunnittelutyön syventäminen kylille uudet www-sivut, joissa mm. keskustelupalstat, sähköinen tiedotus ja tapahtumakalenteri Tammelan kylälehden sisällön kehittäminen Kylille lisää asukkaita valmennusta kylien tonttivastaaville, kyläoppaille kylien tonttirekisterit kuntoon tonttien myynnin aktivointi tutustumisretkien järjestäminen kyläkaavaa toteuttaneille kylille Kylien palvelurakenteen vahvistaminen kartoitetaan palveluiden nykytila käynnistetään kokeiluja ja laaditaan mallisopimukset kootaan tai päivitetään kylien osaajarekisteri perehdytetään kylät työnantajavelvollisuuksiin Kylämaiseman kunnostaminen aktivoidaan kyliä ympäristön ja maiseman hoidon suunnittelussa yhteistyössä Pro Agrian kanssa aktivoidaan ja autetaan kyliä hoitamattomien kylämaisemien siistimiseen laaditaan 2 kylälle maisemanhoitosuunnitelma

10 Opintoretki Tammelaan/ osallistujat Liite 3 L-U Kylät ry: Holger Wickström Kirsti Häggman Katriina Aatsalo Christer Rågergh Pirkko Kaskinen Pirkko Kautto Kari Tavaila Pirjo Sjögren P-H Kylät ry: Sirpa Kerppilä Kaarina Lehto Matti Järvinen Pauli Tolvanen Irja Hytti Tarja Tolonen Hannu Markkanen Mauri Kyöstilä Liisa Helanto K-H Kylät ry: Satu Leppälahti Asko Koivu Marjo Kanerva Tarja Pell Jouko Lindroos Reijo Lehtinen Elina Leppänen V-S Kylät ry: Tauno Kavén Tauno Linkoranta Jukka Ristimäki Lisäksi: Marja Peltonen Esko Pietari, EMO ry

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Matkaraportti Wales, Pembrokeshire 14.-18.6.2011 Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development PLANED

Matkaraportti Wales, Pembrokeshire 14.-18.6.2011 Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development PLANED 1/15 Outi Raatikainen, Innovative Village esiselvityshanke Matkaraportti Wales, Pembrokeshire 14.-18.6.2011 Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development PLANED Matkan järjesti useamman

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola

Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola MUISTIOT KYLIEN BISNESILTAPÄIVÄ LAUANTAINA 26.1.2013 Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola Ideoita varainkeruuseen: - mainostaulu tien varressa. Jos taulu

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot