Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste 2010 2012 1-9/2010 2010 2011 2012"

Transkriptio

1 SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MOSKOVA Talousuutisia Moskovasta Talouskasvu on hidastunut, työttömyystilanne parantunut Valtionyhtiöiden yksityistämisohjelmalla tavoitellaan lisärahoitusta budjettiin Kaasusektorin kehittämissuunnitelma hallituksen käsittelyyn, myös öljysektorin vuoteen 2020 ulottuva kehittämissuunnitelma on valmisteilla Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste / BKT:n kasvu (muutos viime vuodesta %) * 4,0 % 4,2 % 3,9 % Reaalitulojen kasvu (muutos %) 4,8 % 4,4 % 3,6 % 3,6 % Vähittäiskauppa (muutos %) 4,4 % 5,2 % 5,0 % 5,6 % Teollisuustuotanto (muutos %) 8,9 % 7,6 % 3,9 % 3,8 % Kiinteät investoinnit (muutos %) 3,8 % 2,5 % 10,0 % 3,5 % Inflaatio (kuluttajatuotteiden vuosimuutos) 7,0 % 8,0 % 6,5 % 6,0 % Raakaöljyn kauden keskihinta ($ / bll) 75,8 $ 75 $ 75 $ 78 $ Lähde: Venäjän tilastokomitea, talouskehitysministeriö. * Toteutunut BKT kasvu 1-9/2010 ei ole vielä julkaistu. Venäjän ulkomaanvelka: Valtion ulkomaanvelka 31,3 mrd. USD 33,2 mrd. USD Pankkien ulkomaanvelka 127,2 mrd. USD 140,2 mrd. USD Yritysten ulkomaanvelka 298,4 mrd. USD 291,6 mrd. USD Lähde: Venäjän keskuspankki, Valtiovarainministeriö Vararahastojen tilanne: Vararahasto (budjetin alijäämää varten) 137 mrd. USD 41,4 mrd. USD Hyvinvointirahasto (eläkerahastoa varten) 137 mrd. USD 89,5 mrd. USD Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 439 mrd. USD 490 mrd. USD Lähde: Venäjän keskuspankki, Valtiovarainministeriö Ruplan kurssi ja öljyn hinta: Ruplan kurssi (Venäjän keskuspankki) EUR = 43,46 RUB 42,30 RUB USD = 30,19 RUB 30,41 RUB Raakaöljyn hinta (Urals-laatu) 78,29 USD 79,97 USD hinta (Brent-laatu) 78,81 USD 82,07 USD Talouskehitys ja talouspolitiikka Talouskasvu hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä. Talouskasvua ennustavat indikaattorit, kuten RenCap-NES BKT-indikaattori ja Venäjän ostopäälliköiden PMI-indikaattori viittaavat siihen, että talouskasvu on hidastunut. Kolmannella neljänneksellä BKT:n kasvua pienentää nettoviennin supistuminen ja inflaation kiihtyminen, joka hidastaa reaalipalkkojen ja vähittäiskaupan kasvua. Positiivisena uutisena tilastot osoittavat, että työttömyysaste on laskenut ja oli syyskuussa enää 6,6 %, kun se vielä tammikuussa oli 9,2 %. Myös investoinnit osoittavat kasvun merkkejä, keskimääräinen kasvu tammi-syyskuun ajalta oli 3,8 % viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Investoinnit supistuivat kuitenkin viime vuoden vastaavalla jaksolla jopa 20 %. Investointien puute hidastaa tuotannon kasvua. Teollisuustuotanto kasvoi vuoden kolmannen neljänneksen aikana vain 6,4 %, kun ensimmäisen ja toisen neljänneksen kasvuvauhti oli noin 10 %. Tähän vaikutti kuitenkin ensisijaisesti öljyn ja muiden raaka-aineiden tuotanto, jonka kasvu on selvästi hidastunut. Jalostetun teollisuuden kasvu jatkoi suhteellisen hyvänä kolmannen neljänneksen aikana ja oli tammisyyskuussa 2010 keskimäärin 12,6 % enemmän kuin viime vuonna. Syyskuussa kasvoi erityisesti henkilöautojen ja kuorma-autojen tuotanto, molemmat kaksinkertaistuivat viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Hyvästä kasvusta huolimatta autojenkaan kokonaistuotantomäärät eivät ole vielä palanneet vuoden 2008 tasolle.

2 2 Ulkomaalaiset sijoittajat ovat edelleen varovaisia Venäjän suhteen. Ulkomaalaisten suorat investoinnit Venäjälle ovat jatkaneet laskusuuntaansa. Vuonna 2009 ulkomaiset suorat investoinnit supistuivat 40 % ja vuoden 2010 ensimmäisellä puolivuotiskaudella vielä 11 %. Pääministeri Putin ja ensimmäinen varapääministeri Šuvalov tapasivat alkuviikolla ulkomaisten sijoittajien neuvoston (Foreign Investment Advisory Council, FIAC), joka on 1994 perustettu ulkomaisten sijoittajien etujärjestö. Tapaamisessa Putin yritti vähentää investoijien ennakkoluuloja, jotka hänen mielestään liittyvät hallinnollisiin ongelmiin ja Jukosin perintöön. Sijoittajat toistivat tarvetta vähentää turhaa byrokratiaa ja edistää vapaata kilpailua. Putin esitti tapaamisessa, että ensimmäisestä varapääministeristä Igor Šuvalovista tulisi sijoittajien oikeusasiamies, tehtävänä auttaa ulkomaisia sijoittajia ratkaisemaan hallinnollisia ongelmia ja muita investoinnin esteitä. Moskova pääsi mustalle listalle alueiden investointi-ilmapiirin tutkimuksessa. Yhtenäinen Venäjä -puolue julkaisi arvion eri alueiden investointi-ilmapiiristä. Erikoista on että ns. mustalle listalle päätyivät syrjäseudun alueiden lisäksi myös Moskova ja Moskovan alue. Niiden pistearvoa alensi erityisesti heikko infrastruktuuri ja korkea korruptoituneisuus. Parhaimmat pisteet saivat taas Kalugan ja Vladimirin alueet. Tätä selitetään lyhyessä julkaisussa sillä, että yritykset ovat saaneet aluejohdolta riittävästi tukea ja alueen maantieteellinen sijainti suhteessa markkinoihin on hyvä. Tuonnin nopea kasvu pienentää kauppatasetta. Tuonti on vuoden kolmannella neljänneksellä kasvanut vientiä nopeammin ja tuonnin arvo oli tullitilaston perusteella tammi-syyskuussa yli kolmanneksen viimevuotista suurempi. Viennin kasvu on alkuvuoden vahvan nousun jälkeen taas hidastunut raakaainehintojen tasapainotuttua kriisin jälkeen. Kauppatase pysynee kuitenkin positiivisena tänä vuonna ja näillä näkymin myös ensi vuonna, mutta voi nykyisellä öljyn hinnalla muuttua negatiiviseksi jo vuodenvaihteessa Keskuspankki myy VTB:n ja Sberbankin osakkeita. Ensimmäinen varapääministeri Igor Šuvalov ilmoitti, että hallitus on hyväksynyt VTB:n ja Sberbankin osakkeiden myynnin. Ennen myyntiä yhtiökokouksen on hyväksyttävä myynnin ehdot. Molemmista aiotaan ensi vaiheessa myydä noin 10 %:n vähemmistöosuudet. Valtio vähentää näin omistustaan VTB:ssä 75 prosenttiin ja Sberbankissa 50 prosenttiin. Šuvalovin mukaan myös VTB:n omistusta vähennetään jatkossa 50 prosenttiin tai jopa sen alle. Tällä hetkellä Venäjän keskuspankki omistaa 60,25 % Sberbankista ja valtio 85,5 % VTB:stä. Sberbank on tasearvoltaan mitattuna Venäjän suurin pankki ja VTB taas Venäjän toiseksi suurin pankki. Pankkien ulkomaanvelka on kasvanut. Pankkien ulkomaanvelka on vuoden alusta kasvanut noin 13 miljardilla dollarilla. Lokakuun alussa Venäjän pankkien ulkomaanvelka oli yhteensä 140 miljardia dollaria, kun se vuoden alussa oli 127 miljardia. Tämä on kuitenkin vähemmän kuin ennen kriisiä, parhaimmillaan pankkien ulkomaanvelka nousi vuonna 2008 noin 200 miljardiin dollariin. Lainaportfolio on kasvanut nimellisesti 6,6 % vuoden alusta. Kaupalliset pankit ovat pikku hiljaa lisäämässä velanantoa markkinoilla. Viimeisten neljän kuukauden aikana lainananto on kasvanut noin 2 % kuukaudessa, vuoden alusta pankkien lainaportfolio on kasvanut keskimäärin 6,6 %. Vuoden loppuun mennessä portfolion kasvu nousee noin 10 prosenttiin viime vuoteen verrattuna, arvioi keskuspankin ensimmäinen varapuheenjohtaja Aleksei Uljukajev. Kotitalouksien lainanottokyky on kasvanut. Talouskriisin aikana kotitalouksien säästöaste nousi ja lainanotto väheni. Tulokehitys jatkui kuitenkin positiivisena myös talouskriisin aikana, minkä seurauksena kotitalouksien velkaantumisaste on supistunut alle 15 prosenttiin käytettävistä olevista tuloista. Alhainen velkaantumisaste ja suhteellisen stabiili tulotaso luovat uskoa kotitalouksien kulutuksen kasvun jatkoon. Venäjän keskuspankki laajensi ruplakurssin vaihteluputkea. Venäjän keskuspankki poisti vuonna 2009 talouskriisin ajaksi asetetun ruplan kurssin vaihtelurajat, joiden mukaan ruplan kurssi liikkui valuuttakoriinsa nähden 26 ja 41 ruplan välillä. Valuuttakorista dollari painottaa 55 % ja euro 45 %. Kelluvaa vaihteluputkea laajennettiin samalla kolmesta neljään ruplaan. Keskuspankki ilmoitti vähentävänsä ruplakurssin interventio-ostojen ja -myyntien määrää. Ruplan kurssi on kevään vahvistumisen jälkeen taas heikentynyt valuuttakoriinsa nähden, eikä paineita ruplan vahvistumiselle ole. Päinvastoin, kauppatase pienenee ja pääomaliikkeet ovat toistaiseksi varovaisia, joten lyhyellä tähtäimellä rupla voi vielä heikentyä.

3 3 Julkinen hallinto ja verotus Öljytulojen kasvu alensi budjetin alijäämän kahteen prosenttiin. Tammi syyskuun budjettitulot olivat korkeamman öljyn hinnan ansiosta odotettua paremmat, ja federaation budjetin 9 kuukauden alijäämä oli vain 2,2 %. Budjetin tulot olivat suhteessa BKT:hen samalla tasolla kuin viime vuonna eli 18,3 %. Menot olivat suhteessa BKT:hen pari prosenttia pienemmät kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla eli 20,5 %. Finanssiministeri Kudrinin mukaan tämä on kausiluonteista: federaation budjetin menot kasvavat vuoden viimeisellä neljänneksellä, minkä takia koko vuoden alijäämä tulee olemaan lähempänä suunniteltua tasoa eli 5 %:a. Federaation budjetti tasapainossa, jos öljyn hinta pysyy yli 105 dollarin barrelilta. Finanssiministeri Kudrin esitti Yhtenäisen Venäjän puoluekokouksessa, että budjetin tasapainottaminen vaatisi ensi vuonna noin 109 dollarin öljyn hintaa ja seuraavina kahtena vuonna noin 105 dollarin hintaa. Budjettisuunnitelmassa on otettu huomioon, että öljyn hinta tuskin nousee näin korkealle, joten budjetti pysyy alijäämäisenä seuraavat kolme vuotta. Alijäämää halutaan kuitenkin supistaa nykyiseltä 5 prosentin tasolta noin 3 prosentin tasolle vuoteen 2013 mennessä. Ilman öljy- ja kaasusektorin tulli- ja verotuloja federaation budjetin alijäämä olisi tänä vuonna noin 14 % ja seuraavina vuosina noin %. Seuraavien kolmen vuoden budjetti duuman käsittelyssä. Duuma hyväksyi seuraavien kolmen vuoden budjettisuunnitelman ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta. Duuman pitää käsitellä budjettia vielä toisen ja kolmannen kerran ennen kuin lopullinen budjettilaki hyväksytään. Pääministeri Putin on tällä viikolla käynyt budjettineuvotteluja oppositiojohtajien, mm. kommunistisen puolueen puheenjohtaja Gennadi Zjuganovin ja liberaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Vladimir Žirinovskin kanssa. Alijäämän rahoittamiseksi aiotaan lisätä velanottoa kotimarkkinoilta. Seuraavien vuosien budjettisuunnitelmassa suunnitellaan hyvin rajoitetusti ulkomaan velan lisäämistä, mutta merkittävästi kotimaan velan lisäämistä. Kotimaan velkaa on budjettisuunnitelmassa jopa 2 biljoonaa ruplaa (noin 50 miljardia euroa) vuodessa. Tällainen määrä uutta ruplamääräistä lainaa voi kotimarkkinoiden pienen koon takia syrjäyttää yksityistä lainanottoa. Yksityistämisohjelmalla tavoitellaan 900 miljardin ruplan lisärahoitusta kolmen vuoden aikana. Budjettisuunnitelmassa on suunniteltu alijäämää pienennettävän ensisijaisesti velkaa lisäämällä mutta osittain myös valtionyhtiöistä yksityistämisessä saatavilla tuloilla. Keskimäärin 16,5 % alijäämästä on tarkoitus rahoittaa yksityistämisestä saatavilla tuloilla. Laskennallisia tuloja on yhteensä 900 miljardia ruplaa (22 miljardia euroa) jaettuna tasaisesti kolmelle vuodelle. Tämä on 50 kertaa enemmän kuin edellisten kolmen vuoden aikana on yhteensä saatu valtion omaisuuden yksityistämisestä. Yksityistämissuunnitelmassa onkin listattu yli 400 valtio-omisteista yhtiötä, päätös lopullisesta listasta on tarkoitus tehdä vielä lokakuun aikana. Venäjän suurimmille konserneille luvassa mahdollisuus konserniverotukseen. Pitkään valmisteilla ollut laki konsernien mahdollisuudesta muodostaa konsolidoitu veronmaksaja ja sitä kautta optimoida konsernin verotusaste on edennyt duumaan asti. Varafinanssiministeri Sergei Šatalovin mielestä laki voisi astua voimaan jo ensi vuoden alusta. Lakiehdotuksessa rajoitukset konsernin koosta on kuitenkin asetettu niin korkealle, että se tulisi koskemaan vain Venäjän 11 suurinta konsernia. Näihin kuuluisivat vuoden 2009 liikevaihdon perusteella Gazprom, Lukoil, Rosneft, Venäjän rautatiet, Sberbank, TNK-BP, Sistema, Surgutneftgaz, MRSK ja Severstal. Liikevaihdon lisäksi yrityksille asetetaan kuitenkin muita ehtoja, joten lista muuttuu vielä lopullisen lakitekstin mukaan. Pienyrittäjien ja IT-yritysten sosiaaliverokantaa alennettiin. Hyväksytty lakimuutos säätää, mitkä yritykset ovat oikeutettuja alennettuun sosiaaliverokantaan (14 %, kun tavallinen sosiaaliverokanta on ensi vuoden alusta 34 %). Alennettu verokanta astuu voimaan takautuvasti vuoden 2010 osalta ja on voimassa vuoteen 2019 saakka. Muutos koskee pienyrittäjiä ja IT-alan yrityksiä. Pienyrittäjiksi luetaan ne, jotka ovat rekisteröityneet yksinkertaisen verotuksen piiriin. IT-yrityksiin kuuluvat taas vain tämän alan akkreditoidut yritykset. IT-tuotteiden ja -palvelujen osuuden liikevaihdosta on lisäksi ylitettävä 90 % ja yrityksellä on oltava yli 50 työntekijää. Erillistä akkreditointia ei vaadita, jos yritys on rekisteröity korkean teknologian erityistalousalueelle.

4 4 Protektionistiset toimet laajenevat korkean teknologian alalle. Talouskehitysministeriö ehdottaa, että talouskriisin ajaksi käyttöön otettua kotimaisia tuotteita suosivaa julkisten hankintojen sääntöä jatkettaisiin ainakin vuodella. Joulukuussa 2008 voimaan tulleen 30 eri tuoteryhmää koskevan säännön mukaan julkisissa hankinnoissa suositaan kotimaisia tuotteita. Julkisia hankintoja koskevassa kilpailutuksessa ulkomaalaisten toimijoiden tarjouksen täytyy olla 15 % vastaavaa venäläistä tarjousta edullisempi, jotta se voisi voittaa tilauksen. Tuoteryhmiin kuuluvat jo ennestään mm. elintarvikkeet, tekstiilit, nahka- ja turkistuotteet, kumi- ja muovituotteet, metallituotteet, koneet ja laitteet, lääketieteelliset laitteet ja ajoneuvot. Vuonna 2010 listaan on lisätty telekommunikaatiolaitteet. Innovaatio ja modernisaatio Skolkovon projektiin tarvitaan noin 200 miljardia ruplaa seuraavien 3 5 vuoden aikana, kertoi Skolkovo-rahaston johtaja Vekselberg 11. lokakuuta Tämä vastaa nykykurssilla noin 5 miljardia euroa. Federaation budjetissa esitetään Skolkovon hankkeeseen varattavaksi seuraaville kolmelle vuodelle yhteensä 54 miljardia ruplaa (1,35 miljardia euroa). Federaation rahoituksella rakennetaan ensisijaisesti alueen infrastruktuuri ja palvelut. Muihin projekteihin haetaan rahoitusta yksityissijoittajilta. Telekommunikaatio Altimon ja TeliaSoneran suunnitelma yhdistää Megafonin ja Turkcellin omistukset hylättiin taas. Moskovan välimiesoikeus hylkäsi yhtiöiden suunnitelman keskittää omistustaan Megafonissa ja Turkcellissa yhteisyritykseen. Altimo omistaa tytäryhtiönsä Allactionin kautta 25,1 % Megafonista ja TeliaSonera 35,6 %. Kolmas osakkeenomistaja, Ališer Usmanovin omistama Telecom-konserni, joka yhdessä tytäryhtiönsä Telecominvestin kanssa omistaa yhteensä 39,3 % Megafonista, jätti huhtikuussa 2010 vastalauseen välimiesoikeuteen. Telecominvest voitti ensimmäisen välimieskäsittelyn 22. kesäkuuta 2010, mutta Altimo ja TeliaSonera valittivat päätöksestä. 14. lokakuuta 2010 Moskovan välimiesoikeus päätyi taas Telecominvestin puolelle. TeliaSoneran pyyntö siirtää oikeuskäsittely kansainväliseen välimiesoikeuteen hylättiin myös. Putin sopi Venäjän kolmen suurimman teleoperaattorin kanssa roaming-hintojen alentamisesta. Megafon, Beeline ja MTS ovat lehdistötiedotteen mukaan suostuneet alentamaan verkkovierailuhintansa alkaen. Putinin mukaan operaattorit alentavat hintansa vapaa-ehtoisesti, mitään hintakattoa ei ole asetettu. Viime keväänä antimonopolivirasto tutki teleoperaattorien hintamekanismia Putinin pyynnöstä. Viraston mukaan Venäjän verkkovierailuhinnat ovat 2-2,5 kertaa kalliimmat kuin keskimäärin maailmalla. Kolmen suurimman teleoperaattorin hinnat ovat viraston mukaan keskiarvoa korkeammat ja ylittävät 3-6 kertaa EU:n uuden hintakaton Media Venäjän suurin sosiaalisen median konserni Mail.ru aikoo listautua Lontoon pörssiin. Mail.rukonserni, entinen Digital Sky Technologies, aikoo listautua Lontoon pörssiin. Yhtiö suunnittelee myyvänsä % osakkeistaan. Mail.ru-konsernin suurin omistaja on New Media Technologies, jonka omistaa oligarkki Ališer Usmanov. Sen omistusosuus on 34,5 %. Toinen suuri omistaja on kansainvälinen mediayhtiö Naspers, joka omistaa 33 %. Mail.ru-konserniin kuuluu myös muita suosittuja mediapaikkoja, ml. Headhunter.ru, Odnoklassniki.ru ja Vkontakte.ru. Lisäksi konsernilla on vähemmistöosuuksia kansainvälisissä mediayhtiöissä, mm. Qiwissä, Facebookissa ja peliyhtiö Zyngassa. Russian Newsweek -lehden julkaiseminen lopetettiin. Saksalaisen mediajätin Axel Springerin omistuksessa olevan Russian Newsweek -lehden julkaiseminen lopetettiin tällä viikolla kustannussyihin vedoten. Russian Newsweekiä on kehuttu sen kriittisestä näkökulmasta, mutta saksalaisomistaja toteaa, ettei julkaisu pärjää pelkällä poliittisella uutisoinnilla, sillä vain talousuutisointi kiinnostaa Venäjällä.

5 5 Energia Kaasusektorin kehittämissuunnitelma hallituksen käsittelyyn, Putin arvioi Venäjän voivan nostaa vuoteen 2030 mennessä kaasuntuotantoaan biljoonaan kuutiometriin vuodessa. Vuonna 2009 Venäjä tuotti 582 miljardia kuutiometriä kaasua. Kaasusektorin kehittämissuunnitelmaa käsitelleessä kokouksessa Putin arvioi etenkin kotimaisen kysynnän nousevan. Samalla Putin arvioi myös, että vuonna 2030 Venäjän maakaasun vienti olisi 500 miljardia kuutiometriä. Putinin mukaan Shtokmanin kentän kehittämishanke tullaan toteuttamaan, mutta Jamalin niemimaan kehittäminen on selvä prioriteetti. Putin kannusti myös kaasuntuottajia siirtymään jalostetumpien tuotteiden, kuten polttoaineiden tuotantoon ja korkeamman teknologian hyödyntämiseen. Yhtiöitä kannustetaan myös parempaan tuottavuuteen, sillä vaikka kaasun tuotantovero nousee vuonna 2011 merkittävästi (vuoden 2010 tasosta 147 ruplaa/1000 m ruplaan/1000 m 3, nousua 61 %), ei se saisi Putinin mukaan näkyä piikkinä kaasun hinnassa. Gazprom on arvioinut veronkorotuksen tarkoittavan yhtiölle noin 1,2 miljardin euron lisäkustannusta. Öljysektorin vuoteen 2020 ulottuva kehittämissuunnitelma myös valmisteilla. Taloussanomalehti Vedomostin käsiinsä saaman energiaministeriön valmisteleman luonnoksen mukaan öljysektorin kehittämisohjelma on tavoitteiltaan huomattavasti kaasusektorin kehittämisohjelmaa vaatimattomampi. Öljysektorilla ei odoteta uusia megahankkeita seuraavien kymmenen vuoden aikana. Niinpä ohjelman pessimistisemmän skenaarion mukaan Venäjän öljyntuotanto voisi jopa laskea 21 % nykyisestä 494 miljoonasta tonnista (vuosi 2009) 388 miljoonaan tonniin vuonna Positiivisen ennusteen mukaan tuotannossa nähdään kasvua 547 miljoonaan tonniin. Jälkimmäinen ennuste vaatii toteutuakseen merkittäviä uusia investointeja ja tuotannon kasvua näihin päästään vain valmisteilla olevalla öljyn verotusjärjestelmän uudistamisella. Rosneft ostaa Venezuelan PdVSAn osuuden saksalaisista öljynjalostamoista. Venezuelan presidentti Hugo Chavezin Moskovan-vierailulla allekirjoitetun sopimuksen mukaan Venäjän Rosneft ostaa Venezuelan Petróleos de Venezuela S.A:lta (PdVSA) tämän 50 % osuuden saksalaisesta Ruhr Oel GmbH:sta. Ruhr Oel GmbH, jonka toinen omistaja on brittiläinen BP, omistaa osuuksia saksalaisista Gelsenkirchenin (100 %), MiROn (24 %), Bayernoilin (25 %) ja PCK Schwedtin (37,5 %) jalostamoista. Näiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 20 % koko Saksan öljynjalostuskapasiteetista. Kyseessä on Rosneftin ensimmäinen investointi Venäjän ulkopuolisiin öljynjalostamoihin. Kaupan myötä 18 % Rosneftin jalostuskapasiteetista sijaitsee Saksassa. Vierailun yhteydessä sovittiin myös, että Rosatom rakentaa Venezuelan ensimmäisen ydinvoimalan. Rosatomin mukaan voimala voisi valmistua noin kymmenen vuoden kuluttua. Venäjän sähkönvientiyhtiö Inter RAO puolestaan rakentaa jo nopeammalla aikataululla Venezuelaan voimalaitoksen sekä asentaa PdVSA:n tytäryhtiön voimalaan kaasuturbiinin. Venäjän jälkeen Chavez jatkoi matkaansa Valko-Venäjälle, jossa hän lupasi toimittaa öljyä Valko-Venäjän öljynjalostamoihin seuraaviksi 200 vuodeksi. BP myy omistuksensa toiminnoistaan Venezuelassa ja Vietnamissa TNK-BP:lle. TNK-BP, josta BP omistaa 50 %, maksaa venezuelalaisista Petroperijan (40 % osuus) ja Bouqueronin (26,6 %) kentistä ja Petromanagasin (16,7 %) hankkeesta sekä vietnamilaisista Lan Tayn ja Lan Don kaasukentistä (35 %), Nam Con Sonin kaasuputkesta (32,67 %) ja Phu My 3-voimalasta (33,3 %) yhteensä 1,8 miljardia dollaria. Kauppa on osa BP:n laajempaa osuuksien myyntisuunnitelmaa, jolla pyritään kattamaan Meksikonlahden öljyturmasta aiheutuvia kustannuksia. Venäjä laskee Ukrainaan toimittamansa kaasun hintaa? Venäjän energiaministeri Shmatkon mukaan Venäjä harkitsee Ukrainan esitystä Venäjän Ukrainalle toimittaman kaasun hinnoittelun muutoksesta. Venäjän ja Ukrainan tammikuussa 2009 solmimaa kymmenvuotista kaasuntoimitus- ja kauttakulkusopimusta muutettiin viimeksi huhtikuussa 2010, jolloin Venäjä laski Ukrainalle toimittamansa kaasun hintaa vastineeksi Venäjän Mustanmeren laivastotukikohdan vuokrasopimuksen jatkamisesta. Kaasutoimitusten arvellaan olevan agendalla myös pääministeri Putinin Ukrainan-vierailulla

6 6 Venäjän ja Valko-Venäjän pääministerit keskustelivat energiakysymyksistä. Pääministeri Putinin mukaan pääministerit sopivat kaasutoimitusten pääperiaatteista vuodelle Pääministerit sopivat myös kaasun hinnan nousevan molemmissa maissa samaa tahtia niin, että hinta on molemmissa maissa vuonna 2015 ns. eurooppalaisen markkinahinnan tasolla vientiverot ja kuljetuskustannukset pois lukien. Nyt Valko- Venäjä maksaa kaasusta 185 dollaria/1000 m3, ja vuonna 2011 hinta nousee 220 dollariin/1000 m 3. Venäläiset teollisuuskuluttajat maksavat kaasusta tällä hetkellä 82 dollaria/1000 m 3. Öljyn vientiveron poistaminen linkitettiin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yhteisen talousalueen luomiseen: kun Valko-Venäjä ratifioi yhteisen talousalueen perustamisasiakirjat, lopettaa Venäjä öljyn vientiveron perimisen. Metsä- ja maatalous Medvedev vaatii kiirehtimään metsälain korjaamista. Medvedevin mukaan viime kesän metsäpalot paljastivat lainsäädännön ja erityisesti metsälainsäädännön puutteet säädellä metsien palosuojelua. Samalla se osoitti ministeriöiden, virastojen, alueiden ja kuntien kyvyttömyyden valvoa tilannetta ja käyttää toimivaltuuksiaan. Medvedevin mukaan metsäpalojen ennaltaehkäisyssä on tärkeää käynnistää sovitun mukaisesti ekologinen kasvatus sekä kehittää laadukas vakuutusjärjestelmä. Vain 16 % palojen vaurioittamista taloista ja 20 % kuivuuden tuhoamista kylvöistä oli vakuutettu. Presidentti vaatii myös kiirehtimään vapaaehtoisen metsien palosuojelun federaatiotason lain valmistelua ja hyväksymistä. Metsien tarkastuksen ja valvonnan vastuu siirtyi metsätalousvirastolle, metsätalousviraston henkilöstön määrä kasvaa merkittävästi. Hallituksen antama asetus Venäjän metsätalousvirastosta muuttaa metsätalousviraston ja Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen vastuita. Asetuksen mukaan Venäjän metsätalousvirasto tarkastaa ja valvoo jatkossa sitä, miten alueiden valtiolliset elimet suorittavat valtiollista metsien tarkastusta ja valvontaa sekä valtiollista metsien palovalvontaa. Asetus kasvattaa myös viraston keskusyksikön henkilöstön lähes kaksinkertaiseksi 420 henkeen. Samoin viraston alueellisten yksiköiden työntekijöiden määrä kaksinkertaistuu 1131 henkilöön. Henkilöstön lisäyksistä 6 % tapahtuu maatalousministeriön keskusyksikön henkilöstövähennysten kustannuksella ja 94 % Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen alueellisten elinten henkilöstön vähennyksen kustannuksella. Metsätalousvirastossa varajohtajien määrä kasvaa kolmesta kuuteen ja eri hallinnonalojen päälliköiden määrä 12 henkilöön. Duuma hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä lakiesityksen metsälain muutoksista. Niiden mukaan mm. metsätalouden suunnittelun toimivaltuudet siirrettäisiin federaatiolta alueiden tehtäväksi ja metsätoimialueen (lesnitšestvo) ja metsäpuistojen (lesopark) hakkuusuunnite määritettäisiin jatkossa federaation tasolla. Ympäristöjärjestö Greenpeace ja Oikeudenmukainen Venäjä -puolue arvostelivat lakiesitystä tyhjäksi ja vahingolliseksi, josta puuttuvat konkreettiset ja tarpeelliset muutokset metsätalouden suunnittelun ja käytön parantamiseksi. Niiden mukaan alueilla ei ole varoja eikä metsänkäyttäjillä kiinnostusta nykyisen metsälain puitteissa pitkäaikaiseen metsätalouden suunnitteluun. Viljaa tuotettu kolmannes viimevuotista vähemmän. Viljaa oli mennessä tuotettu 59 miljoonaa tonnia 34 % vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. Arvioiden mukaan noin 11 prosentilla viljelymaista on sadonkorjuu vielä kesken, joten kokonaistuotanto voi nousta 65 miljoonaan tonniin. Myös perunan tuotanto oli 34 % edellisvuotista matalampaa. Muiden vihannesten osalta tilanne oli parempi, tuotanto on keskimäärin vain 10 % edellisvuotista matalampaa. Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliliitto poisti tattarin, perunan ja kaalin tuontiverot asti. Tilapäisellä tuontiveron poistamisella halutaan ensisijaisesti hidastaa heikon viljasadon aiheuttamia hinnankorotuksia. Venäjä joutuu tänä vuonna tuomaan perunoita ja kaalia ulkomailta. Myös viljaa tuodaan jonkun verran. Heikko viljasato aiheutti elokuussa merkittäviä hinnankorotuksia erityisesti tattarisuurimoiden osalta, muiden viljatuotteiden osalta hinnankorotukset olivat enemmän tilapäisiä. Syyskuussa vastaavia rajuja korotuksia ei ole tilastotietojen perusteella havaittu.

7 7 17 ranskalaiselle nautaeläin- ja lihalaitokselle tuontirajoituksia Sarkozy kirjoitti asiasta Medvedeville. Venäjän elinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzor tarkasti kesällä Ranskassa 25 Venäjälle karjaa ja lihatuotteita vievää laitosta. Rosselhoznadzorin edustajat tutkivat, miten laitokset noudattavat Venäjän eläinlääkintä- ja terveysvaatimuksia ja -normeja. Näistä 17 määrättiin tuontikieltoon perusteena mm. yritysten ja Ranskan eläinlääkintäviranomaisten asiantuntijoiden puutteellinen Venäjän vaatimusten ja normien tuntemus sekä se, ettei Ranskalla ollut järjestelmää tutkia Venäjän normien mukaisten kiellettyjen ja vahingollisten aineiden jäämien määriä tuotteissa. Ranskan presidentti Sarkozy kirjoitti presidentti Medvedeville tiukkasävyisen kirjeen, jossa todetaan, että toimet eivät ole ranskalaisten mielestä oikeutettuja ja että niiden tieteellinen pohja on kyseenalainen. Maatalousministeriö käy taisteluun afrikkalaisen sikaruton nujertamiseksi. Virastojen välinen komitea afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi käsitteli istunnossaan maatalousministeriön laatimia federaation tavoiteohjelman perusteita afrikkalaisen sikaruton nujertamiseksi. Eräs keino taudin leviämisen estämiseksi on, että Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos yhdessä sisäasiainministeriön elinten kanssa valvoo elävien sikojen, sikatalouden tuotteiden, rehuviljan ja eläinrehun kuljetuksia Eteläisestä ja Pohjois-Kaukasian federaatiopiireistä, jossa tautia on esiintynyt. Afrikkalainen sikarutto on sioissa ja villisioissa esiintyvä viruksen aiheuttama sairaus. Taudin tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, verenpurkaukset iholla ja sisäelimissä. Jos tartunta leviää sikatilalle, se voi tappaa kaikki tilan eläimet. Ihmiseen tauti ei tartu. Ulkomaankauppa Koneiden ja laitteiden osuus Venäjän tuonnista oli tammi-elokuussa 2010 yli puolet. Venäjän tullitilastojen mukaan tuonti IVY-maiden ulkopuolelta kasvoi tammi-elokuussa ,8 % verrattuna edellisvuoteen. Eniten kasvoi koneiden ja laitteiden tuonti, ja sen osuus koko tuonnista IVY-maiden ulkopuolelta kasvoi elokuussa 51,2 prosenttiin. Elintarvikkeiden tuonti kasvoi elokuussa vajaat 10 %, mutta elintarvikkeiden osuus kokonaistuonnista supistui viime vuoteen verrattuna ja oli elokuussa 12 % (viime vuoden elokuussa 16 %). Kemikaalien osuus tuonnista oli n.15 % ja tekstiilien ja vaatteiden osuus 8 %. Intia tilaa Venäjältä sotalentokoneita. Intian puolustusministeri ilmoitti, että Intia ostaa Venäjältä 345 sotakonetta, joista 45 on rahtikoneita ja taistelukonetta. Kaupan suuruutta ei ole vielä ilmoitettu, mutta sen veikataan suuruudeltaan yltävän noin 32 miljardiin dollariin. Venäjä ja Kypros uusivat maiden välisen sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkierron estämiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä Venäjän ja Kyproksen pääomaliikkeiden osalta. Kypros on tunnetusti suurin ulkomainen investoija Venäjällä, mikä lähinnä johtuu siitä, että Kyproksella toimii tuhansia venäläisten konsernien holding-yrityksiä. Uusi sopimus on tiukempi kuin aikaisempi Venäjän ja Kyproksen välinen sopimus, ja se vähentää verokierron mahdollisuuksia. Lisäksi uusi sopimus velvoittaa laajempaan maiden väliseen tietojen jakoon, aikaisemmin Kypros ei ole toimittanut Venäjän veroviranomaisille tietoa. Uusi sopimus astuu voimaan vasta kun molemmat maat ovat sen ratifioineet. Sääntely-ympäristö Kotitalouksien sähkön ja lämmön hinnat nousevat % ensi vuonna. Pääministeri Putin hyväksyi valtion tariffiviraston ehdotuksen kotitalouksien sähkön ja lämmön hintojen noususta vuosille Sen mukaan kotitalouksien sähkön hinta nousee vuonna %, lämmön hinta 14 %. Keskimäärin kotitalouksien kunnallispalvelut nousevat ehdotetun kolmivuotissuunnitelman mukaan 8,6 % vuositasolla. Tämä on selvästi vähemmän kuin edellisvuosina. Vuonna 2009 kunnallispalveluiden hinnat nousivat keskimäärin vajaat 20 % ja vuonna 2010 hinnat ovat jo tammi-syyskuun aikana nousseet 12,2 %. Venäjän siirtohinnoittelulaki on uudestaan duuman käsittelyssä. Varafinanssiministeri Sergei Šatalov ilmoitti viime viikolla, että uusi luonnos siirtohinnoittelulaista on valmis duumankäsittelyyn. Ensimmäinen lakiluonnos valmistui jo vuosi sitten, ja se aiheutti paljon keskustelua ollessaan duuman käsittelyssä keväällä. Nyt valmistunut uusi lakiluonnos on tulossa duuman käsittelyyn lokakuun aikana. Vaikka lakiluonnos teoriassa pohjautuu OECD-maiden siirtohinnoittelusäännöksiin, venäläistä tulkintaa on runsaasti. Suurimpana ongelmana pidetään kuitenkin venäläisten tietolähteiden heikkoa saatavuutta ja luotettavuutta, mikä tekee objektiivisen markkinahinnan määrittelyn lähes mahdottomaksi.

8 Ulkomaalaisten veroilmoitukset on jätettävä 30 päivää ennen muuttoa kotimaahan. Ulkomaalaiset työntekijät jättävät venäläisten tapaan vuosiveroilmoituksensa joka vuonna seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Poikkeuksena tähän on kuitenkin kotiinpaluuvuosi, jolloin veroilmoitus on jätettävä 30 päivää ennen kotiinpaluupäivää. Tämä on ollut vaatimuksena jo aikaisemminkin, mutta siihen on tähän asti harvemmin puututtu. Tänä vuonna veroviranomaiset ovat kuitenkin kiinnittäneet tähän sääntöön entistä enemmän huomiota, varsinkin, koska mahdollisia sanktioita on korotettu. Sanktio siitä, ettei jätä veroilmoitusta ennen lähtöä maasta, voi olla jopa 30 % kyseisen vuoden verosummasta. Sen päälle voidaan vielä lisätä viivästyskorko, joka on 1/300 keskuspankin viitekorosta jokaiselta myöhästymispäivälta. 8

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Venäjän talouden näkymät

Venäjän talouden näkymät Venäjän talouden näkymät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta Journalistiseminaari Helsinki 9.1.1 Vesa Korhonen Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 1 1 Talous 1 16... Talouteen kasautunut rasitteita.

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste 2010 2012 1-9/2010 2010* 2011* 2012*

Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste 2010 2012 1-9/2010 2010* 2011* 2012* SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MOSKOVA Talousuutisia Moskovasta 21.10. 3.11.2010 Valtiontalouden energiariippuvuus jatkuu lähivuosinakin. Laki Venäjän federaation tullisääntelystä hyväksyttiin. Rakennusala piristyy,

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MOSKOVA. Talousuutisia Moskovasta 28.7. 25.8.2010

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MOSKOVA. Talousuutisia Moskovasta 28.7. 25.8.2010 SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MOSKOVA Talousuutisia Moskovasta 28.7. 25.8.2010 Maatalouden tappiot ja maailmantalouden hidas elpyminen uhkaavat Venäjän talouskasvua. Viljatuotanto pienenee kolmanneksen, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (01- Vienti

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2010 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Suomen ja Itä-Suomen hyvinvointi Myyntiä muualle;

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 18.7.2013 Moskova

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 18.7.2013 Moskova SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 18.7.2013 Moskova Talousuutisia Moskovasta 4. 17.7.2013 Venäjä nousi maailman viidenneksi suurimmaksi taloudeksi. Autojen kierrätysmaksu hiertää Venäjän ja EU:n välejä. Valuuttakontrollia

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

Venäjä ei nopeasti nouse. Sanna Kurronen Maailskuu 2015

Venäjä ei nopeasti nouse. Sanna Kurronen Maailskuu 2015 Venäjä ei nopeasti nouse Sanna Kurronen Maailskuu 2015 Talous on lamassa Talous supistuu selvästi vuonna 2015 ja yhä 2016 Venäjän talous supistuu tänä vuonna noin neljä prosenttia ja edelleen hieman vuonna

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.

Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01. Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.2014 Venäjä edelleen tärkeä Suomelle Viennistä 8,5% (v/v-muutos 1-10/2014:

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot