Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste 2010 2012 1-9/2010 2010 2011 2012"

Transkriptio

1 SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MOSKOVA Talousuutisia Moskovasta Talouskasvu on hidastunut, työttömyystilanne parantunut Valtionyhtiöiden yksityistämisohjelmalla tavoitellaan lisärahoitusta budjettiin Kaasusektorin kehittämissuunnitelma hallituksen käsittelyyn, myös öljysektorin vuoteen 2020 ulottuva kehittämissuunnitelma on valmisteilla Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste / BKT:n kasvu (muutos viime vuodesta %) * 4,0 % 4,2 % 3,9 % Reaalitulojen kasvu (muutos %) 4,8 % 4,4 % 3,6 % 3,6 % Vähittäiskauppa (muutos %) 4,4 % 5,2 % 5,0 % 5,6 % Teollisuustuotanto (muutos %) 8,9 % 7,6 % 3,9 % 3,8 % Kiinteät investoinnit (muutos %) 3,8 % 2,5 % 10,0 % 3,5 % Inflaatio (kuluttajatuotteiden vuosimuutos) 7,0 % 8,0 % 6,5 % 6,0 % Raakaöljyn kauden keskihinta ($ / bll) 75,8 $ 75 $ 75 $ 78 $ Lähde: Venäjän tilastokomitea, talouskehitysministeriö. * Toteutunut BKT kasvu 1-9/2010 ei ole vielä julkaistu. Venäjän ulkomaanvelka: Valtion ulkomaanvelka 31,3 mrd. USD 33,2 mrd. USD Pankkien ulkomaanvelka 127,2 mrd. USD 140,2 mrd. USD Yritysten ulkomaanvelka 298,4 mrd. USD 291,6 mrd. USD Lähde: Venäjän keskuspankki, Valtiovarainministeriö Vararahastojen tilanne: Vararahasto (budjetin alijäämää varten) 137 mrd. USD 41,4 mrd. USD Hyvinvointirahasto (eläkerahastoa varten) 137 mrd. USD 89,5 mrd. USD Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 439 mrd. USD 490 mrd. USD Lähde: Venäjän keskuspankki, Valtiovarainministeriö Ruplan kurssi ja öljyn hinta: Ruplan kurssi (Venäjän keskuspankki) EUR = 43,46 RUB 42,30 RUB USD = 30,19 RUB 30,41 RUB Raakaöljyn hinta (Urals-laatu) 78,29 USD 79,97 USD hinta (Brent-laatu) 78,81 USD 82,07 USD Talouskehitys ja talouspolitiikka Talouskasvu hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä. Talouskasvua ennustavat indikaattorit, kuten RenCap-NES BKT-indikaattori ja Venäjän ostopäälliköiden PMI-indikaattori viittaavat siihen, että talouskasvu on hidastunut. Kolmannella neljänneksellä BKT:n kasvua pienentää nettoviennin supistuminen ja inflaation kiihtyminen, joka hidastaa reaalipalkkojen ja vähittäiskaupan kasvua. Positiivisena uutisena tilastot osoittavat, että työttömyysaste on laskenut ja oli syyskuussa enää 6,6 %, kun se vielä tammikuussa oli 9,2 %. Myös investoinnit osoittavat kasvun merkkejä, keskimääräinen kasvu tammi-syyskuun ajalta oli 3,8 % viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Investoinnit supistuivat kuitenkin viime vuoden vastaavalla jaksolla jopa 20 %. Investointien puute hidastaa tuotannon kasvua. Teollisuustuotanto kasvoi vuoden kolmannen neljänneksen aikana vain 6,4 %, kun ensimmäisen ja toisen neljänneksen kasvuvauhti oli noin 10 %. Tähän vaikutti kuitenkin ensisijaisesti öljyn ja muiden raaka-aineiden tuotanto, jonka kasvu on selvästi hidastunut. Jalostetun teollisuuden kasvu jatkoi suhteellisen hyvänä kolmannen neljänneksen aikana ja oli tammisyyskuussa 2010 keskimäärin 12,6 % enemmän kuin viime vuonna. Syyskuussa kasvoi erityisesti henkilöautojen ja kuorma-autojen tuotanto, molemmat kaksinkertaistuivat viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Hyvästä kasvusta huolimatta autojenkaan kokonaistuotantomäärät eivät ole vielä palanneet vuoden 2008 tasolle.

2 2 Ulkomaalaiset sijoittajat ovat edelleen varovaisia Venäjän suhteen. Ulkomaalaisten suorat investoinnit Venäjälle ovat jatkaneet laskusuuntaansa. Vuonna 2009 ulkomaiset suorat investoinnit supistuivat 40 % ja vuoden 2010 ensimmäisellä puolivuotiskaudella vielä 11 %. Pääministeri Putin ja ensimmäinen varapääministeri Šuvalov tapasivat alkuviikolla ulkomaisten sijoittajien neuvoston (Foreign Investment Advisory Council, FIAC), joka on 1994 perustettu ulkomaisten sijoittajien etujärjestö. Tapaamisessa Putin yritti vähentää investoijien ennakkoluuloja, jotka hänen mielestään liittyvät hallinnollisiin ongelmiin ja Jukosin perintöön. Sijoittajat toistivat tarvetta vähentää turhaa byrokratiaa ja edistää vapaata kilpailua. Putin esitti tapaamisessa, että ensimmäisestä varapääministeristä Igor Šuvalovista tulisi sijoittajien oikeusasiamies, tehtävänä auttaa ulkomaisia sijoittajia ratkaisemaan hallinnollisia ongelmia ja muita investoinnin esteitä. Moskova pääsi mustalle listalle alueiden investointi-ilmapiirin tutkimuksessa. Yhtenäinen Venäjä -puolue julkaisi arvion eri alueiden investointi-ilmapiiristä. Erikoista on että ns. mustalle listalle päätyivät syrjäseudun alueiden lisäksi myös Moskova ja Moskovan alue. Niiden pistearvoa alensi erityisesti heikko infrastruktuuri ja korkea korruptoituneisuus. Parhaimmat pisteet saivat taas Kalugan ja Vladimirin alueet. Tätä selitetään lyhyessä julkaisussa sillä, että yritykset ovat saaneet aluejohdolta riittävästi tukea ja alueen maantieteellinen sijainti suhteessa markkinoihin on hyvä. Tuonnin nopea kasvu pienentää kauppatasetta. Tuonti on vuoden kolmannella neljänneksellä kasvanut vientiä nopeammin ja tuonnin arvo oli tullitilaston perusteella tammi-syyskuussa yli kolmanneksen viimevuotista suurempi. Viennin kasvu on alkuvuoden vahvan nousun jälkeen taas hidastunut raakaainehintojen tasapainotuttua kriisin jälkeen. Kauppatase pysynee kuitenkin positiivisena tänä vuonna ja näillä näkymin myös ensi vuonna, mutta voi nykyisellä öljyn hinnalla muuttua negatiiviseksi jo vuodenvaihteessa Keskuspankki myy VTB:n ja Sberbankin osakkeita. Ensimmäinen varapääministeri Igor Šuvalov ilmoitti, että hallitus on hyväksynyt VTB:n ja Sberbankin osakkeiden myynnin. Ennen myyntiä yhtiökokouksen on hyväksyttävä myynnin ehdot. Molemmista aiotaan ensi vaiheessa myydä noin 10 %:n vähemmistöosuudet. Valtio vähentää näin omistustaan VTB:ssä 75 prosenttiin ja Sberbankissa 50 prosenttiin. Šuvalovin mukaan myös VTB:n omistusta vähennetään jatkossa 50 prosenttiin tai jopa sen alle. Tällä hetkellä Venäjän keskuspankki omistaa 60,25 % Sberbankista ja valtio 85,5 % VTB:stä. Sberbank on tasearvoltaan mitattuna Venäjän suurin pankki ja VTB taas Venäjän toiseksi suurin pankki. Pankkien ulkomaanvelka on kasvanut. Pankkien ulkomaanvelka on vuoden alusta kasvanut noin 13 miljardilla dollarilla. Lokakuun alussa Venäjän pankkien ulkomaanvelka oli yhteensä 140 miljardia dollaria, kun se vuoden alussa oli 127 miljardia. Tämä on kuitenkin vähemmän kuin ennen kriisiä, parhaimmillaan pankkien ulkomaanvelka nousi vuonna 2008 noin 200 miljardiin dollariin. Lainaportfolio on kasvanut nimellisesti 6,6 % vuoden alusta. Kaupalliset pankit ovat pikku hiljaa lisäämässä velanantoa markkinoilla. Viimeisten neljän kuukauden aikana lainananto on kasvanut noin 2 % kuukaudessa, vuoden alusta pankkien lainaportfolio on kasvanut keskimäärin 6,6 %. Vuoden loppuun mennessä portfolion kasvu nousee noin 10 prosenttiin viime vuoteen verrattuna, arvioi keskuspankin ensimmäinen varapuheenjohtaja Aleksei Uljukajev. Kotitalouksien lainanottokyky on kasvanut. Talouskriisin aikana kotitalouksien säästöaste nousi ja lainanotto väheni. Tulokehitys jatkui kuitenkin positiivisena myös talouskriisin aikana, minkä seurauksena kotitalouksien velkaantumisaste on supistunut alle 15 prosenttiin käytettävistä olevista tuloista. Alhainen velkaantumisaste ja suhteellisen stabiili tulotaso luovat uskoa kotitalouksien kulutuksen kasvun jatkoon. Venäjän keskuspankki laajensi ruplakurssin vaihteluputkea. Venäjän keskuspankki poisti vuonna 2009 talouskriisin ajaksi asetetun ruplan kurssin vaihtelurajat, joiden mukaan ruplan kurssi liikkui valuuttakoriinsa nähden 26 ja 41 ruplan välillä. Valuuttakorista dollari painottaa 55 % ja euro 45 %. Kelluvaa vaihteluputkea laajennettiin samalla kolmesta neljään ruplaan. Keskuspankki ilmoitti vähentävänsä ruplakurssin interventio-ostojen ja -myyntien määrää. Ruplan kurssi on kevään vahvistumisen jälkeen taas heikentynyt valuuttakoriinsa nähden, eikä paineita ruplan vahvistumiselle ole. Päinvastoin, kauppatase pienenee ja pääomaliikkeet ovat toistaiseksi varovaisia, joten lyhyellä tähtäimellä rupla voi vielä heikentyä.

3 3 Julkinen hallinto ja verotus Öljytulojen kasvu alensi budjetin alijäämän kahteen prosenttiin. Tammi syyskuun budjettitulot olivat korkeamman öljyn hinnan ansiosta odotettua paremmat, ja federaation budjetin 9 kuukauden alijäämä oli vain 2,2 %. Budjetin tulot olivat suhteessa BKT:hen samalla tasolla kuin viime vuonna eli 18,3 %. Menot olivat suhteessa BKT:hen pari prosenttia pienemmät kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla eli 20,5 %. Finanssiministeri Kudrinin mukaan tämä on kausiluonteista: federaation budjetin menot kasvavat vuoden viimeisellä neljänneksellä, minkä takia koko vuoden alijäämä tulee olemaan lähempänä suunniteltua tasoa eli 5 %:a. Federaation budjetti tasapainossa, jos öljyn hinta pysyy yli 105 dollarin barrelilta. Finanssiministeri Kudrin esitti Yhtenäisen Venäjän puoluekokouksessa, että budjetin tasapainottaminen vaatisi ensi vuonna noin 109 dollarin öljyn hintaa ja seuraavina kahtena vuonna noin 105 dollarin hintaa. Budjettisuunnitelmassa on otettu huomioon, että öljyn hinta tuskin nousee näin korkealle, joten budjetti pysyy alijäämäisenä seuraavat kolme vuotta. Alijäämää halutaan kuitenkin supistaa nykyiseltä 5 prosentin tasolta noin 3 prosentin tasolle vuoteen 2013 mennessä. Ilman öljy- ja kaasusektorin tulli- ja verotuloja federaation budjetin alijäämä olisi tänä vuonna noin 14 % ja seuraavina vuosina noin %. Seuraavien kolmen vuoden budjetti duuman käsittelyssä. Duuma hyväksyi seuraavien kolmen vuoden budjettisuunnitelman ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta. Duuman pitää käsitellä budjettia vielä toisen ja kolmannen kerran ennen kuin lopullinen budjettilaki hyväksytään. Pääministeri Putin on tällä viikolla käynyt budjettineuvotteluja oppositiojohtajien, mm. kommunistisen puolueen puheenjohtaja Gennadi Zjuganovin ja liberaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Vladimir Žirinovskin kanssa. Alijäämän rahoittamiseksi aiotaan lisätä velanottoa kotimarkkinoilta. Seuraavien vuosien budjettisuunnitelmassa suunnitellaan hyvin rajoitetusti ulkomaan velan lisäämistä, mutta merkittävästi kotimaan velan lisäämistä. Kotimaan velkaa on budjettisuunnitelmassa jopa 2 biljoonaa ruplaa (noin 50 miljardia euroa) vuodessa. Tällainen määrä uutta ruplamääräistä lainaa voi kotimarkkinoiden pienen koon takia syrjäyttää yksityistä lainanottoa. Yksityistämisohjelmalla tavoitellaan 900 miljardin ruplan lisärahoitusta kolmen vuoden aikana. Budjettisuunnitelmassa on suunniteltu alijäämää pienennettävän ensisijaisesti velkaa lisäämällä mutta osittain myös valtionyhtiöistä yksityistämisessä saatavilla tuloilla. Keskimäärin 16,5 % alijäämästä on tarkoitus rahoittaa yksityistämisestä saatavilla tuloilla. Laskennallisia tuloja on yhteensä 900 miljardia ruplaa (22 miljardia euroa) jaettuna tasaisesti kolmelle vuodelle. Tämä on 50 kertaa enemmän kuin edellisten kolmen vuoden aikana on yhteensä saatu valtion omaisuuden yksityistämisestä. Yksityistämissuunnitelmassa onkin listattu yli 400 valtio-omisteista yhtiötä, päätös lopullisesta listasta on tarkoitus tehdä vielä lokakuun aikana. Venäjän suurimmille konserneille luvassa mahdollisuus konserniverotukseen. Pitkään valmisteilla ollut laki konsernien mahdollisuudesta muodostaa konsolidoitu veronmaksaja ja sitä kautta optimoida konsernin verotusaste on edennyt duumaan asti. Varafinanssiministeri Sergei Šatalovin mielestä laki voisi astua voimaan jo ensi vuoden alusta. Lakiehdotuksessa rajoitukset konsernin koosta on kuitenkin asetettu niin korkealle, että se tulisi koskemaan vain Venäjän 11 suurinta konsernia. Näihin kuuluisivat vuoden 2009 liikevaihdon perusteella Gazprom, Lukoil, Rosneft, Venäjän rautatiet, Sberbank, TNK-BP, Sistema, Surgutneftgaz, MRSK ja Severstal. Liikevaihdon lisäksi yrityksille asetetaan kuitenkin muita ehtoja, joten lista muuttuu vielä lopullisen lakitekstin mukaan. Pienyrittäjien ja IT-yritysten sosiaaliverokantaa alennettiin. Hyväksytty lakimuutos säätää, mitkä yritykset ovat oikeutettuja alennettuun sosiaaliverokantaan (14 %, kun tavallinen sosiaaliverokanta on ensi vuoden alusta 34 %). Alennettu verokanta astuu voimaan takautuvasti vuoden 2010 osalta ja on voimassa vuoteen 2019 saakka. Muutos koskee pienyrittäjiä ja IT-alan yrityksiä. Pienyrittäjiksi luetaan ne, jotka ovat rekisteröityneet yksinkertaisen verotuksen piiriin. IT-yrityksiin kuuluvat taas vain tämän alan akkreditoidut yritykset. IT-tuotteiden ja -palvelujen osuuden liikevaihdosta on lisäksi ylitettävä 90 % ja yrityksellä on oltava yli 50 työntekijää. Erillistä akkreditointia ei vaadita, jos yritys on rekisteröity korkean teknologian erityistalousalueelle.

4 4 Protektionistiset toimet laajenevat korkean teknologian alalle. Talouskehitysministeriö ehdottaa, että talouskriisin ajaksi käyttöön otettua kotimaisia tuotteita suosivaa julkisten hankintojen sääntöä jatkettaisiin ainakin vuodella. Joulukuussa 2008 voimaan tulleen 30 eri tuoteryhmää koskevan säännön mukaan julkisissa hankinnoissa suositaan kotimaisia tuotteita. Julkisia hankintoja koskevassa kilpailutuksessa ulkomaalaisten toimijoiden tarjouksen täytyy olla 15 % vastaavaa venäläistä tarjousta edullisempi, jotta se voisi voittaa tilauksen. Tuoteryhmiin kuuluvat jo ennestään mm. elintarvikkeet, tekstiilit, nahka- ja turkistuotteet, kumi- ja muovituotteet, metallituotteet, koneet ja laitteet, lääketieteelliset laitteet ja ajoneuvot. Vuonna 2010 listaan on lisätty telekommunikaatiolaitteet. Innovaatio ja modernisaatio Skolkovon projektiin tarvitaan noin 200 miljardia ruplaa seuraavien 3 5 vuoden aikana, kertoi Skolkovo-rahaston johtaja Vekselberg 11. lokakuuta Tämä vastaa nykykurssilla noin 5 miljardia euroa. Federaation budjetissa esitetään Skolkovon hankkeeseen varattavaksi seuraaville kolmelle vuodelle yhteensä 54 miljardia ruplaa (1,35 miljardia euroa). Federaation rahoituksella rakennetaan ensisijaisesti alueen infrastruktuuri ja palvelut. Muihin projekteihin haetaan rahoitusta yksityissijoittajilta. Telekommunikaatio Altimon ja TeliaSoneran suunnitelma yhdistää Megafonin ja Turkcellin omistukset hylättiin taas. Moskovan välimiesoikeus hylkäsi yhtiöiden suunnitelman keskittää omistustaan Megafonissa ja Turkcellissa yhteisyritykseen. Altimo omistaa tytäryhtiönsä Allactionin kautta 25,1 % Megafonista ja TeliaSonera 35,6 %. Kolmas osakkeenomistaja, Ališer Usmanovin omistama Telecom-konserni, joka yhdessä tytäryhtiönsä Telecominvestin kanssa omistaa yhteensä 39,3 % Megafonista, jätti huhtikuussa 2010 vastalauseen välimiesoikeuteen. Telecominvest voitti ensimmäisen välimieskäsittelyn 22. kesäkuuta 2010, mutta Altimo ja TeliaSonera valittivat päätöksestä. 14. lokakuuta 2010 Moskovan välimiesoikeus päätyi taas Telecominvestin puolelle. TeliaSoneran pyyntö siirtää oikeuskäsittely kansainväliseen välimiesoikeuteen hylättiin myös. Putin sopi Venäjän kolmen suurimman teleoperaattorin kanssa roaming-hintojen alentamisesta. Megafon, Beeline ja MTS ovat lehdistötiedotteen mukaan suostuneet alentamaan verkkovierailuhintansa alkaen. Putinin mukaan operaattorit alentavat hintansa vapaa-ehtoisesti, mitään hintakattoa ei ole asetettu. Viime keväänä antimonopolivirasto tutki teleoperaattorien hintamekanismia Putinin pyynnöstä. Viraston mukaan Venäjän verkkovierailuhinnat ovat 2-2,5 kertaa kalliimmat kuin keskimäärin maailmalla. Kolmen suurimman teleoperaattorin hinnat ovat viraston mukaan keskiarvoa korkeammat ja ylittävät 3-6 kertaa EU:n uuden hintakaton Media Venäjän suurin sosiaalisen median konserni Mail.ru aikoo listautua Lontoon pörssiin. Mail.rukonserni, entinen Digital Sky Technologies, aikoo listautua Lontoon pörssiin. Yhtiö suunnittelee myyvänsä % osakkeistaan. Mail.ru-konsernin suurin omistaja on New Media Technologies, jonka omistaa oligarkki Ališer Usmanov. Sen omistusosuus on 34,5 %. Toinen suuri omistaja on kansainvälinen mediayhtiö Naspers, joka omistaa 33 %. Mail.ru-konserniin kuuluu myös muita suosittuja mediapaikkoja, ml. Headhunter.ru, Odnoklassniki.ru ja Vkontakte.ru. Lisäksi konsernilla on vähemmistöosuuksia kansainvälisissä mediayhtiöissä, mm. Qiwissä, Facebookissa ja peliyhtiö Zyngassa. Russian Newsweek -lehden julkaiseminen lopetettiin. Saksalaisen mediajätin Axel Springerin omistuksessa olevan Russian Newsweek -lehden julkaiseminen lopetettiin tällä viikolla kustannussyihin vedoten. Russian Newsweekiä on kehuttu sen kriittisestä näkökulmasta, mutta saksalaisomistaja toteaa, ettei julkaisu pärjää pelkällä poliittisella uutisoinnilla, sillä vain talousuutisointi kiinnostaa Venäjällä.

5 5 Energia Kaasusektorin kehittämissuunnitelma hallituksen käsittelyyn, Putin arvioi Venäjän voivan nostaa vuoteen 2030 mennessä kaasuntuotantoaan biljoonaan kuutiometriin vuodessa. Vuonna 2009 Venäjä tuotti 582 miljardia kuutiometriä kaasua. Kaasusektorin kehittämissuunnitelmaa käsitelleessä kokouksessa Putin arvioi etenkin kotimaisen kysynnän nousevan. Samalla Putin arvioi myös, että vuonna 2030 Venäjän maakaasun vienti olisi 500 miljardia kuutiometriä. Putinin mukaan Shtokmanin kentän kehittämishanke tullaan toteuttamaan, mutta Jamalin niemimaan kehittäminen on selvä prioriteetti. Putin kannusti myös kaasuntuottajia siirtymään jalostetumpien tuotteiden, kuten polttoaineiden tuotantoon ja korkeamman teknologian hyödyntämiseen. Yhtiöitä kannustetaan myös parempaan tuottavuuteen, sillä vaikka kaasun tuotantovero nousee vuonna 2011 merkittävästi (vuoden 2010 tasosta 147 ruplaa/1000 m ruplaan/1000 m 3, nousua 61 %), ei se saisi Putinin mukaan näkyä piikkinä kaasun hinnassa. Gazprom on arvioinut veronkorotuksen tarkoittavan yhtiölle noin 1,2 miljardin euron lisäkustannusta. Öljysektorin vuoteen 2020 ulottuva kehittämissuunnitelma myös valmisteilla. Taloussanomalehti Vedomostin käsiinsä saaman energiaministeriön valmisteleman luonnoksen mukaan öljysektorin kehittämisohjelma on tavoitteiltaan huomattavasti kaasusektorin kehittämisohjelmaa vaatimattomampi. Öljysektorilla ei odoteta uusia megahankkeita seuraavien kymmenen vuoden aikana. Niinpä ohjelman pessimistisemmän skenaarion mukaan Venäjän öljyntuotanto voisi jopa laskea 21 % nykyisestä 494 miljoonasta tonnista (vuosi 2009) 388 miljoonaan tonniin vuonna Positiivisen ennusteen mukaan tuotannossa nähdään kasvua 547 miljoonaan tonniin. Jälkimmäinen ennuste vaatii toteutuakseen merkittäviä uusia investointeja ja tuotannon kasvua näihin päästään vain valmisteilla olevalla öljyn verotusjärjestelmän uudistamisella. Rosneft ostaa Venezuelan PdVSAn osuuden saksalaisista öljynjalostamoista. Venezuelan presidentti Hugo Chavezin Moskovan-vierailulla allekirjoitetun sopimuksen mukaan Venäjän Rosneft ostaa Venezuelan Petróleos de Venezuela S.A:lta (PdVSA) tämän 50 % osuuden saksalaisesta Ruhr Oel GmbH:sta. Ruhr Oel GmbH, jonka toinen omistaja on brittiläinen BP, omistaa osuuksia saksalaisista Gelsenkirchenin (100 %), MiROn (24 %), Bayernoilin (25 %) ja PCK Schwedtin (37,5 %) jalostamoista. Näiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 20 % koko Saksan öljynjalostuskapasiteetista. Kyseessä on Rosneftin ensimmäinen investointi Venäjän ulkopuolisiin öljynjalostamoihin. Kaupan myötä 18 % Rosneftin jalostuskapasiteetista sijaitsee Saksassa. Vierailun yhteydessä sovittiin myös, että Rosatom rakentaa Venezuelan ensimmäisen ydinvoimalan. Rosatomin mukaan voimala voisi valmistua noin kymmenen vuoden kuluttua. Venäjän sähkönvientiyhtiö Inter RAO puolestaan rakentaa jo nopeammalla aikataululla Venezuelaan voimalaitoksen sekä asentaa PdVSA:n tytäryhtiön voimalaan kaasuturbiinin. Venäjän jälkeen Chavez jatkoi matkaansa Valko-Venäjälle, jossa hän lupasi toimittaa öljyä Valko-Venäjän öljynjalostamoihin seuraaviksi 200 vuodeksi. BP myy omistuksensa toiminnoistaan Venezuelassa ja Vietnamissa TNK-BP:lle. TNK-BP, josta BP omistaa 50 %, maksaa venezuelalaisista Petroperijan (40 % osuus) ja Bouqueronin (26,6 %) kentistä ja Petromanagasin (16,7 %) hankkeesta sekä vietnamilaisista Lan Tayn ja Lan Don kaasukentistä (35 %), Nam Con Sonin kaasuputkesta (32,67 %) ja Phu My 3-voimalasta (33,3 %) yhteensä 1,8 miljardia dollaria. Kauppa on osa BP:n laajempaa osuuksien myyntisuunnitelmaa, jolla pyritään kattamaan Meksikonlahden öljyturmasta aiheutuvia kustannuksia. Venäjä laskee Ukrainaan toimittamansa kaasun hintaa? Venäjän energiaministeri Shmatkon mukaan Venäjä harkitsee Ukrainan esitystä Venäjän Ukrainalle toimittaman kaasun hinnoittelun muutoksesta. Venäjän ja Ukrainan tammikuussa 2009 solmimaa kymmenvuotista kaasuntoimitus- ja kauttakulkusopimusta muutettiin viimeksi huhtikuussa 2010, jolloin Venäjä laski Ukrainalle toimittamansa kaasun hintaa vastineeksi Venäjän Mustanmeren laivastotukikohdan vuokrasopimuksen jatkamisesta. Kaasutoimitusten arvellaan olevan agendalla myös pääministeri Putinin Ukrainan-vierailulla

6 6 Venäjän ja Valko-Venäjän pääministerit keskustelivat energiakysymyksistä. Pääministeri Putinin mukaan pääministerit sopivat kaasutoimitusten pääperiaatteista vuodelle Pääministerit sopivat myös kaasun hinnan nousevan molemmissa maissa samaa tahtia niin, että hinta on molemmissa maissa vuonna 2015 ns. eurooppalaisen markkinahinnan tasolla vientiverot ja kuljetuskustannukset pois lukien. Nyt Valko- Venäjä maksaa kaasusta 185 dollaria/1000 m3, ja vuonna 2011 hinta nousee 220 dollariin/1000 m 3. Venäläiset teollisuuskuluttajat maksavat kaasusta tällä hetkellä 82 dollaria/1000 m 3. Öljyn vientiveron poistaminen linkitettiin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yhteisen talousalueen luomiseen: kun Valko-Venäjä ratifioi yhteisen talousalueen perustamisasiakirjat, lopettaa Venäjä öljyn vientiveron perimisen. Metsä- ja maatalous Medvedev vaatii kiirehtimään metsälain korjaamista. Medvedevin mukaan viime kesän metsäpalot paljastivat lainsäädännön ja erityisesti metsälainsäädännön puutteet säädellä metsien palosuojelua. Samalla se osoitti ministeriöiden, virastojen, alueiden ja kuntien kyvyttömyyden valvoa tilannetta ja käyttää toimivaltuuksiaan. Medvedevin mukaan metsäpalojen ennaltaehkäisyssä on tärkeää käynnistää sovitun mukaisesti ekologinen kasvatus sekä kehittää laadukas vakuutusjärjestelmä. Vain 16 % palojen vaurioittamista taloista ja 20 % kuivuuden tuhoamista kylvöistä oli vakuutettu. Presidentti vaatii myös kiirehtimään vapaaehtoisen metsien palosuojelun federaatiotason lain valmistelua ja hyväksymistä. Metsien tarkastuksen ja valvonnan vastuu siirtyi metsätalousvirastolle, metsätalousviraston henkilöstön määrä kasvaa merkittävästi. Hallituksen antama asetus Venäjän metsätalousvirastosta muuttaa metsätalousviraston ja Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen vastuita. Asetuksen mukaan Venäjän metsätalousvirasto tarkastaa ja valvoo jatkossa sitä, miten alueiden valtiolliset elimet suorittavat valtiollista metsien tarkastusta ja valvontaa sekä valtiollista metsien palovalvontaa. Asetus kasvattaa myös viraston keskusyksikön henkilöstön lähes kaksinkertaiseksi 420 henkeen. Samoin viraston alueellisten yksiköiden työntekijöiden määrä kaksinkertaistuu 1131 henkilöön. Henkilöstön lisäyksistä 6 % tapahtuu maatalousministeriön keskusyksikön henkilöstövähennysten kustannuksella ja 94 % Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen alueellisten elinten henkilöstön vähennyksen kustannuksella. Metsätalousvirastossa varajohtajien määrä kasvaa kolmesta kuuteen ja eri hallinnonalojen päälliköiden määrä 12 henkilöön. Duuma hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä lakiesityksen metsälain muutoksista. Niiden mukaan mm. metsätalouden suunnittelun toimivaltuudet siirrettäisiin federaatiolta alueiden tehtäväksi ja metsätoimialueen (lesnitšestvo) ja metsäpuistojen (lesopark) hakkuusuunnite määritettäisiin jatkossa federaation tasolla. Ympäristöjärjestö Greenpeace ja Oikeudenmukainen Venäjä -puolue arvostelivat lakiesitystä tyhjäksi ja vahingolliseksi, josta puuttuvat konkreettiset ja tarpeelliset muutokset metsätalouden suunnittelun ja käytön parantamiseksi. Niiden mukaan alueilla ei ole varoja eikä metsänkäyttäjillä kiinnostusta nykyisen metsälain puitteissa pitkäaikaiseen metsätalouden suunnitteluun. Viljaa tuotettu kolmannes viimevuotista vähemmän. Viljaa oli mennessä tuotettu 59 miljoonaa tonnia 34 % vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. Arvioiden mukaan noin 11 prosentilla viljelymaista on sadonkorjuu vielä kesken, joten kokonaistuotanto voi nousta 65 miljoonaan tonniin. Myös perunan tuotanto oli 34 % edellisvuotista matalampaa. Muiden vihannesten osalta tilanne oli parempi, tuotanto on keskimäärin vain 10 % edellisvuotista matalampaa. Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliliitto poisti tattarin, perunan ja kaalin tuontiverot asti. Tilapäisellä tuontiveron poistamisella halutaan ensisijaisesti hidastaa heikon viljasadon aiheuttamia hinnankorotuksia. Venäjä joutuu tänä vuonna tuomaan perunoita ja kaalia ulkomailta. Myös viljaa tuodaan jonkun verran. Heikko viljasato aiheutti elokuussa merkittäviä hinnankorotuksia erityisesti tattarisuurimoiden osalta, muiden viljatuotteiden osalta hinnankorotukset olivat enemmän tilapäisiä. Syyskuussa vastaavia rajuja korotuksia ei ole tilastotietojen perusteella havaittu.

7 7 17 ranskalaiselle nautaeläin- ja lihalaitokselle tuontirajoituksia Sarkozy kirjoitti asiasta Medvedeville. Venäjän elinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzor tarkasti kesällä Ranskassa 25 Venäjälle karjaa ja lihatuotteita vievää laitosta. Rosselhoznadzorin edustajat tutkivat, miten laitokset noudattavat Venäjän eläinlääkintä- ja terveysvaatimuksia ja -normeja. Näistä 17 määrättiin tuontikieltoon perusteena mm. yritysten ja Ranskan eläinlääkintäviranomaisten asiantuntijoiden puutteellinen Venäjän vaatimusten ja normien tuntemus sekä se, ettei Ranskalla ollut järjestelmää tutkia Venäjän normien mukaisten kiellettyjen ja vahingollisten aineiden jäämien määriä tuotteissa. Ranskan presidentti Sarkozy kirjoitti presidentti Medvedeville tiukkasävyisen kirjeen, jossa todetaan, että toimet eivät ole ranskalaisten mielestä oikeutettuja ja että niiden tieteellinen pohja on kyseenalainen. Maatalousministeriö käy taisteluun afrikkalaisen sikaruton nujertamiseksi. Virastojen välinen komitea afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi käsitteli istunnossaan maatalousministeriön laatimia federaation tavoiteohjelman perusteita afrikkalaisen sikaruton nujertamiseksi. Eräs keino taudin leviämisen estämiseksi on, että Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos yhdessä sisäasiainministeriön elinten kanssa valvoo elävien sikojen, sikatalouden tuotteiden, rehuviljan ja eläinrehun kuljetuksia Eteläisestä ja Pohjois-Kaukasian federaatiopiireistä, jossa tautia on esiintynyt. Afrikkalainen sikarutto on sioissa ja villisioissa esiintyvä viruksen aiheuttama sairaus. Taudin tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, verenpurkaukset iholla ja sisäelimissä. Jos tartunta leviää sikatilalle, se voi tappaa kaikki tilan eläimet. Ihmiseen tauti ei tartu. Ulkomaankauppa Koneiden ja laitteiden osuus Venäjän tuonnista oli tammi-elokuussa 2010 yli puolet. Venäjän tullitilastojen mukaan tuonti IVY-maiden ulkopuolelta kasvoi tammi-elokuussa ,8 % verrattuna edellisvuoteen. Eniten kasvoi koneiden ja laitteiden tuonti, ja sen osuus koko tuonnista IVY-maiden ulkopuolelta kasvoi elokuussa 51,2 prosenttiin. Elintarvikkeiden tuonti kasvoi elokuussa vajaat 10 %, mutta elintarvikkeiden osuus kokonaistuonnista supistui viime vuoteen verrattuna ja oli elokuussa 12 % (viime vuoden elokuussa 16 %). Kemikaalien osuus tuonnista oli n.15 % ja tekstiilien ja vaatteiden osuus 8 %. Intia tilaa Venäjältä sotalentokoneita. Intian puolustusministeri ilmoitti, että Intia ostaa Venäjältä 345 sotakonetta, joista 45 on rahtikoneita ja taistelukonetta. Kaupan suuruutta ei ole vielä ilmoitettu, mutta sen veikataan suuruudeltaan yltävän noin 32 miljardiin dollariin. Venäjä ja Kypros uusivat maiden välisen sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkierron estämiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä Venäjän ja Kyproksen pääomaliikkeiden osalta. Kypros on tunnetusti suurin ulkomainen investoija Venäjällä, mikä lähinnä johtuu siitä, että Kyproksella toimii tuhansia venäläisten konsernien holding-yrityksiä. Uusi sopimus on tiukempi kuin aikaisempi Venäjän ja Kyproksen välinen sopimus, ja se vähentää verokierron mahdollisuuksia. Lisäksi uusi sopimus velvoittaa laajempaan maiden väliseen tietojen jakoon, aikaisemmin Kypros ei ole toimittanut Venäjän veroviranomaisille tietoa. Uusi sopimus astuu voimaan vasta kun molemmat maat ovat sen ratifioineet. Sääntely-ympäristö Kotitalouksien sähkön ja lämmön hinnat nousevat % ensi vuonna. Pääministeri Putin hyväksyi valtion tariffiviraston ehdotuksen kotitalouksien sähkön ja lämmön hintojen noususta vuosille Sen mukaan kotitalouksien sähkön hinta nousee vuonna %, lämmön hinta 14 %. Keskimäärin kotitalouksien kunnallispalvelut nousevat ehdotetun kolmivuotissuunnitelman mukaan 8,6 % vuositasolla. Tämä on selvästi vähemmän kuin edellisvuosina. Vuonna 2009 kunnallispalveluiden hinnat nousivat keskimäärin vajaat 20 % ja vuonna 2010 hinnat ovat jo tammi-syyskuun aikana nousseet 12,2 %. Venäjän siirtohinnoittelulaki on uudestaan duuman käsittelyssä. Varafinanssiministeri Sergei Šatalov ilmoitti viime viikolla, että uusi luonnos siirtohinnoittelulaista on valmis duumankäsittelyyn. Ensimmäinen lakiluonnos valmistui jo vuosi sitten, ja se aiheutti paljon keskustelua ollessaan duuman käsittelyssä keväällä. Nyt valmistunut uusi lakiluonnos on tulossa duuman käsittelyyn lokakuun aikana. Vaikka lakiluonnos teoriassa pohjautuu OECD-maiden siirtohinnoittelusäännöksiin, venäläistä tulkintaa on runsaasti. Suurimpana ongelmana pidetään kuitenkin venäläisten tietolähteiden heikkoa saatavuutta ja luotettavuutta, mikä tekee objektiivisen markkinahinnan määrittelyn lähes mahdottomaksi.

8 Ulkomaalaisten veroilmoitukset on jätettävä 30 päivää ennen muuttoa kotimaahan. Ulkomaalaiset työntekijät jättävät venäläisten tapaan vuosiveroilmoituksensa joka vuonna seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Poikkeuksena tähän on kuitenkin kotiinpaluuvuosi, jolloin veroilmoitus on jätettävä 30 päivää ennen kotiinpaluupäivää. Tämä on ollut vaatimuksena jo aikaisemminkin, mutta siihen on tähän asti harvemmin puututtu. Tänä vuonna veroviranomaiset ovat kuitenkin kiinnittäneet tähän sääntöön entistä enemmän huomiota, varsinkin, koska mahdollisia sanktioita on korotettu. Sanktio siitä, ettei jätä veroilmoitusta ennen lähtöä maasta, voi olla jopa 30 % kyseisen vuoden verosummasta. Sen päälle voidaan vielä lisätä viivästyskorko, joka on 1/300 keskuspankin viitekorosta jokaiselta myöhästymispäivälta. 8

Idäntalouksien viikko

Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinat kriisissä

Venäjän osakemarkkinat kriisissä Polina Heininen & Jyri Kinnunen Venäjän osakemarkkinat kriisissä CEMAT Papers 1/2009 Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ESIPUHE Venäjän osakemarkkinoiden vuoristoratamainen kehitys kuvastaa

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen

Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen 17 vuotta 10 2011 Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen Venäjän 18 vuotta kestäneet ja vaihtelevalla intensiteetillä edenneet neuvottelut maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi pääsystä ovat mitä ilmeisimmin

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2015 VVieraana pääkonsuli Pirjo Tulokas Nuoret naisjohtajat tulevat Skaala Ikkunat auki itään Venäjän henkilötietolain uudistukset Pietari Venäjän pohjoinen

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos Pietari vuonna 2009 Talouden puolivuotiskatsaus Toukokuu 2010 Syvän laman jälkeen elpymistä vuoden toisella puoliskolla Vuonna 2009 globaali talousmyllerrys ravisteli Pietaria samoin kuin muitakin Venäjän

Lisätiedot

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa LOPPURAPORTTI 10.10.2014 Kimmo Kivinen, Tuomas Paananen Elina Järvinen Capful Oy LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ 1. Johdanto a) Raportin sisältö ja

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

Meksiko. Syyskuu 2010

Meksiko. Syyskuu 2010 Meksiko Syyskuu 2010 2 (46) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2006 Pankkikonsernien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Saksan kiinteistörahastomarkkinoilla ongelmia Suomalaisista osakkeista

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö. Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö. Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS Argentiina ja Brasilia Seinäjoki 1999 ALKUSANAT Seinäjoen

Lisätiedot

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata 5-6 IDÄNKAUPAN 2005 VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä 1 www.compiler.fi Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata Venäjä pyrkii edelleen saamaan tämän vuoden aikana päätökseen

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot