Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3"

Transkriptio

1 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3 M 4-6; HB 9, RT K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

2 Korkojen määräytyminen Kahdenlaisia korkoja Markkinakorkoja, lähinnä pankkien (ja ehkä valtion, vakuutusyhtiöiden ym) välisillä markkinoilla muodostuvia Kenelläkään ei markkinavoimaa => kukaan ei pysty tekemään riskitöntä voittoa Piensijoittaja pääsee (välittäjän kautta) tälle markkinalle sijoittajana joukkolainojen osalta, kotitalous tai pienyritys ei pääse lainanottajana Suorat lainat, arvopaperikaupat Pankkien asiakaskorot Pankeilla todennäköisesti / ehkä markkinavoimaa => pankit voivat saada voittoa Vain asiakas hinnanottajana ei ehkä asiakaskaan suurimpien firmojen tapauksessa? K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

3 Markkinakorkojen määräytyminen Joukkolainamarkkinoilla periaatteessa tavanomainen kysyntä- ja tarjonta kehikko; Runsaasti ostajia ja myyjiä Alhaiset kaupankäyntikustannukset Epäsymmetrisen informaation ongelma vähäinen jälkimarkkinoilla, koska suuri määrä täysin homogeenista hyödykettä (ainakin jos merkittävä velallinen) ja koska toteutuneet hinnat ovat julkisia Organisoidut kaupankäyntijärjestelmät (pörssi tms) => hinnat erittäin joustavia Yksi kauppapaikka => aina yksi hinta Ostajat ja myyjät löytävät helposti toisensa => Parhaita reaalimaailman esimerkkejä täydellisen kilpailun markkinoista? K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

4 Markkinakorkojen määräytyminen P S r D D S Löytyy aina nopeasti tasapainohinta (tai korko), jolla kysyntä = tarjonta Muistakaa koron ja joukkolainan hinnan suhde! Korkojen nousu = näiden papereiden hintojen lasku! => Oikeanpuoleisessa kuviossa käyrien kulmakertoimet toisia kuin mihin totuttu! K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

5 Markkinakorkojen määräytyminen Joukkolainan kysyntää lisäävät ainakin Sijoittajien suuri varallisuus ja korkeat tulot Sijoittajien pessimistiset tulo-odotukset Varautumissäästämistä Eläkejärjestelmään kohdistuva epäluottamus Korkea tuotto Alhaiset inflaatio-odotukset (=> hyvä reaalituotto) Vaihtoehtoisten kohteiden alhainen tuotto Odotukset korkojen laskusta Nyt vielä voi sijoittaa hyvällä korolla Alhainen riski Hyvä likviditeetti yllättävän menon sattuessa ei harmita, että rahat ovat kiinni kohteessa Pankkien tapauksessa vakuuskelpoisuus keskuspankkirahoituksessa eräänlaista likviditeettiä K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

6 Markkinakorkojen määräytyminen Joukkolainojen tarjontaa lisäävät ainakin Lainanottajan optimistiset käsitykset tulevasta takaisinmaksukyvystä Hyvät investointimahdollisuudet Pelko tulevan rahoituksen saatavuuden vaikeuksista Korkeat inflaatio-odotukset Etenkin pitkäaikainen, kiinteäkorkoinen laina Markkinaa kokonaisuutena ajatellen: budjettialijäämä K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

7 Fisher-efekti Inflaatio / inflaatio-odotukset vähentävät joukkolainojen kysyntää mutta lisäävät tarjontaa => nimelliskorot nousevat Intuitiivisesti selvimpiä väitteitä taloustieteissä. Inflaatio ei auta velallista, ellei se tule yllätyksenä, ja ellei korkoa kiinnitetty pitkäksi ajaksi Reaalikorko yleensä pitkällä aikavälillä erittäin vakaa Vai onko? K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

8 Jun/1987 Mar/1988 Dec/1988 Sep/1989 Jun/1990 Mar/1991 Dec/1991 Sep/1992 Jun/1993 Mar/1994 Dec/1994 Sep/1995 Jun/1996 Mar/1997 Dec/1997 Sep/1998 Jun/1999 Mar/2000 Dec/2000 Sep/2001 Jun/2002 Mar/2003 Dec/2003 Sep/2004 Jun/2005 Mar/2006 Dec/2006 Sep/2007 Jun/2008 Mar/2009 Dec/2009 Sep/2010 Jun/2011 Mar/2012 Dec/2012 Sep/2013 Jun/2014 Fisher-efekti Suomessa? kk korko Reaalikorko Inflaatio 0-5 Nimelliskorko vaihdellut ehkä hiukan enemmän kuin reaalikorko, mutta ero ei dramaattinen Reaalikorko vaihdellut negatiivisen ja +14:n välillä Tässä toteutunut vuosi-inflaatio (+/- 6 kk), ei inflaatio-odotus, joka voisi olla mielekkäämpi K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

9 Fisher-efekti ja inflaatio-odotukset Olemassa inflaatioindeksoituja obligaatioita (Ranska, UK, US) => markkinoiden inflaatio-odotus havaittavissa Ranskan valtion inflaatioindeksoidun erittäin pitkäaikaisen lainan (reaalinen) korko ollut viime kuukausina negatiivinen Korkoero indeksoimattoman ja indeksoidun obligaation välillä kertoo inflaatio-odotuksen Woodward (1992; Rev Econ & Stat 74, ) Brittiläinen data Inflaatio-odotuksilla ja verotuksella korjattu pitkä reaalikorko ollut hyvin vakaa Inflaatio-odotusten nousu nostaa nimelliskorkoja enemmän kuin samassa suhteessa Verotus! Inflaatio tulkitaan verolainsäädännössä pääomatuloksi! Veron jälkeinen reaalikorko ei juuri muutu inflaatio-odotusten muuttuessa Mahtaisiko vielä päteä? K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

10 Ranskan valtion 2032 erääntyvien obligaatioiden korot Indeksoitu Indeksoimaton K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

11 Loanable funds -teoria Klassisen koulukunnan lähestymistapa korkojen muodostumiseen Puhdasta mikroa Markkinaepätäydellisyyksiin ei juuri huomiota (täystyöllisyys, ei informaatioepätäydellisyyksiä yms) Tuottavuus ja säästäväisyys Luotontarjonta aina säästämistä, luotonkysyntä investointeja Korkojen nousu => harvemmat investoinnit kannattavat (Raja)tuottavuuden nousu => useammat investoinnit kannattavat Korkojen nousu => kulutuksen lykkääminen tulee houkuttelevammaksi Säästämis- ja investointipäätökset määrällisesti samoiksi, kun sopiva korkotaso löytynyt S= I suljetussa taloudessa K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

12 Likviditeettipreferenssiteoria Keynes, osa klassisen taloustieteen kritiikkiä Agentit preferoivat likvidiyttä, jota saadakseen pitää luopua korkotuotosta Setelit vs. naapurille lainaaminen (tai realistisemmin: obligaatio) Säästäminen riippuu koroista heikosti, säästämismuoto riippuu voimakkaammin Ei näin: Korot ovat nyt niin korkeat, että lykkään uuden sohvakaluston ostamista ensi vuoteen. Saan mukavasti korkoa, kun talletan rahat vuodeksi. Vaan: Korkeat korot=> sijoittaminen obligaatioihin; alhaiset korot => sukanvarteen Huonekaluja ostetaan tai ollaan ostamatta koroista riippumatta. Korot alhaiset => todennäköisesti seuraavaksi nousevat => ei kannata sijoittaa pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin, koska sijoituskohteiden hinnat laskevat korkojen noustessa Epätäydellinen tietämys tulevaisuudesta: Työllisyys voi vaihdella paljon => tulot voivat vaihdella paljon => järkevää säästää jopa kohteisiin, joiden tuotto alhainen /olematon/negatiivinen, jos varat nopeasti käytettävissä ilman transaktiokuluja Epävarmuuden kasvu => halutaan pitää enemmän rahana, vähemmän korkosijoituksissa => obligaatioiden kysyntä laskee ja korot nousevat K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

13 Markkinakorkojen aikarakenteesta Markkinoilla ei arbitraasimahdollisuutta => Korkotuoton kannalta samantekevää, sijoitetaanko nyt 2 v. obligaatioon vai kahtena peräkkäisenä vuotena vuodeksi Vuoden rahamarkkinakorko 3%; odotus, että sama korko vuoden päästä yhä 3%; kahden vuoden koron r pitää olla (1.03)*(1.03)=(1+r/100) 2 => r=3 % Tämä järkeily ei päde reaalimaailmassa! Useimmiten ns. tuottokäyrä nouseva 10 v. valtion obligaation korko korkeampi kuin 3 kk valtion velkasitoumuksen yms r 1 kk 6 kk 1 v 5 v 10 v K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

14 Esim korot vko Euribor -0,069 1 kk Euribor -0,22 3 kk Euribor 0,012 6 kk Euribor 0, kk Euribor 0,190 Suomen valtion 5 v. obligaatiokorko -0,04 Suomen valtion 10 v. obligaatiokorko 0,28 Mitä pitempi laina, sitä korkeampi korko Huom: Obligaatiokorot ja valtion obligaatioiden korot eivät täysin vertailukelpoisia erilaisten riskien vuoksi! Euriborkorko = pankkien välisten vakuudettomien lainojen korko; pankkiriski ja valtioriski poikkeavat! K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

15 Yleinen lainalaisuus kk Euribor 12 kk Euribor Erotus On tavallisempaa, että pitkä korko on lyhyttä korkeampi kuin toisinpäin. 12 kk euriborin keskiarvo tammikuusta 1999 maaliskuuhun ,606 %, 1 kk euriborin keskiarvo 2,205 %, erotus siis keskim. noin 40 peruspistettä Erotus suuri etenkin korkojen ollessa nousussa K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

16 Vanha ilmiö Louhi, K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

17 01/04/ /03/ /02/ /01/ /12/ /11/ /10/ /09/ /08/ /07/ /06/ /05/ /04/ /03/ /02/ /01/ /12/ /11/ /10/ /09/ /08/ /07/ /06/ /05/ /04/ /03/ /02/ /01/ /12/ /11/ /10/ /09/ /08/ /07/ /06/ /05/ /04/ /03/ /02/ /01/ /12/ /11/ /10/ /09/ Saksan 3 kk rahamarkkinakorko Ei ole historiallista trendiä, että korot koko ajan nousisivat Jos jotakin, nimelliskorot trendinomaisesti laskeneet tällä periodilla K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

18 Mikä selittää korkokäyrän taipumuksen olla nouseva? Likviditeetti Luotonantajat preferoivat varojen sitomista lyhyeksi ajaksi Epävarmuus siitä, koska varoja tarvitaan Selitys sitä parempi, mitä epälikvidimpi tai epäluotettavampi markkina Normaaliaikoina ei kovin uskottava valtion obligaatioiden osalta? Helppo muuttaa rahaksi Merkitys korostui finanssikriisissä? Markkinat voivat kuivua koska tahansa => pitkämaturiteettinen joukkolaina ei-houkutteleva sijoittajalle: sitä ei ehkä voikaan myydä ensi viikolla, vaikka juuri nyt olisi hyvin toimiva markkina. Luotonottaja puolestaan preferoi pitkäaikaisia lainoja, jos epävarmuus tulevasta luotonsaannista => ollaan valmiita maksamaan enemmän Kannattaako pitkä projekti rahoittaa lyhyellä lainalla? Riskipreemio: pitkä laina korkoherkempi K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

19 Korkojen aikarakenteesta Instrumentin markkinahinnan herkkyys koron muutoksille keskeinen syy korkokäyrän nousevuudelle Pitkä laina herkempi => vähemmän houkutteleva riskiaversiiviselle sijoittajalle Esimerkki: 100 tukaatin obligaatio erääntyy N vuoden kuluttua, ei kuponkikorkoa => joukkolainan markkinahinta = P = 100/(1+r) N => P/ r = - N 100/(1+r) N+1 <0 Markkinahinnan suhteellinen muutos = absoluuttinen muutos / obligaation hinta: [-N 100/(1+r) N+1 ]/ [100/(1+r) N ] = - N/(1+r) <0; Mitä pidempi maturiteetti N, sitä voimakkaampi suhteellinen obligaation arvon muutos korkojen muuttuessa K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

20 Korkojen aikarakenteesta Intuitio: erääntyy huomenna => diskonttauksella ei väliä millään kuviteltavissa olevalla korolla => arvon muutokset suunnilleen nolla joka tapauksessa; Duraatio: joukkolainan tulevaisuudessa tuottamien kassavirtojen (=korot, kuoletukset) keskimääräinen maturiteetti Kutakin erää painotetaan sen osuudella instrumentin arvosta Pätee melko tarkkana likiarvona: duraatio = monellako promillella joukkovelkakirjan hinta muuttuu jos korkotaso muuttuu kymmenen peruspistettä? Duraatio yksi vuosi; korot +0,1 % => instrumentin hinta alenee 0,1 % Duraatio kaksi vuotta; korot +0,1 % => instrumentin hinta alenee 0,2 % Etc Modifioitu duraatio; pätee täsmällisesti K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

21 Duraation laskenta D = [ {iwi /(1+r) i }]/P missä P = paperin hinta nyt, Wi = paperin tuottama kassavirta i vuoden päästä, r = paperin efektiivinen tuotto Esim: Efektiivinen tuotto 10 %, tuottaa 100 nyt ja 100 yhden vuoden päästä Tuotto nyt: i=0, W =100 = > iwi /(1+r) i = 0 Tuotto vuoden päästä: i =1, W=100, (1+r) i =1.1 => (iwi )/(1+r) i = 100/1.1 = Paperin hinta = /1.1= 190,909 => Duraatio = 90,909/190,909 = 0,476 Siis väljästi tulkiten: paperin kassavirtojen toteutumisen painotettu keskiarvo vajaan puolen vuoden päästä K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

22 Duraatio ja paperin riski Esimerkki: ainoa kassavirta = nimellisarvo, siis summa, joka maksetaan eräpäivänä Duraatio 10 v Duraatio 2 v Duraatio 3 kk Korko 3 % Korko 4 % Korko 5% Nimellisarvo Nyt duraatio = maturiteetti K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

23 Erittäin alhaisiksi painuneet korot: tapaus Japani jo 1990-luvulta alkaen Pitkään jatkunut taantuma, deflaatio 1990-luvulla Etenkin BKT:n deflaattori; laskenut vsta 1994 Deflaatio => hyvinkin alhainen nimelliskorko vastaa kohtuullista reaalikorkoa Taantuma => vähäiset investointimahdollisuudet => vähäinen rahoituksen kysyntä Valtion voimakas velkaantuminen 1990-luvun alusta lähtien ei ole muuttanut tilannetta Ekspansiivinen rahapolitiikka, jonka odotetaan jatkuvan => alhaiset korko-odotukset Pessimistiset tulo-odotukset => säästämiskohteiden kysynnän kasvu K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

24 Japanin rahamarkkinakorko, 3 kk K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

25 Negatiiviset korot Tällä hetkellä tavallisia mm. euroalueella, Sveitsissä ja pohjoismaissa Suomen valtion alle 5 v obligaatioilla negatiiviset korot: valtiokonttori pystyy myymään obligation niin kalliilla, että tulevat korot ja kuoletukset pienempi summa kuin obligaation myyntihinta. Ei sentään negatiivisia korkomaksuja; sijoittaja ei maksa vuosittain Valtiokonttorille. Miksi kukaan antaa lainaa negatiivisella korolla? Eikö olisi parempi pitää rahat itsellä? Pitää rahat itsellä =??? Ilmeisesti: pitää käteisenä; miten muuten voisi pitää itsellä Käteisen pitäminen ei ongelmatonta, jos kyseessä suuret summat Turvallisuusriskit, turvallisuuskulut Etenkin jos suuri summa Vielä nykyisellä negatiivisella korolla ei järkevää pitää miljoonia seteleinä halvempaa suostua negatiiviseen korkoon kuin rakentaa suojabunkkeri ja palkata joukko vartijoita. Jossain tulee raja vastaan, missä? => raja korkojen negatiivisuudelle => Rahapoliittisiakaan korkoja ei voi viedä loputtoman negatiivisiksi. Käteisrahan poistaminen veisi rahapolitiikalta nollakorkorajan pois K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

26 Tulo-odotukset ja tasapainokorko Onko tulevaa taloudellista kasvua koskeva odotus jotenkin kytköksissä korkotasoon? Mallittelua Taloudessa tuotetaan vain yhtä hyödykettä, jota ei voi varastoida => aina kulutetaan se, mikä tuotetaan. Tulot pilaantuvana hyödykkeenä Suljettu talous => agentit yhteensä eivät voi ottaa nettolainaa / tehdä nettosijoitusta Mutta: hyödyke voi olla lainasopimusten kohteena: Anna minulle nyt, annan sinulle ensi periodilla Talous olemassa vain kaksi periodia K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

27 Tulo-odotukset ja tasapainokorko Kunkin agentin tulot periodilla 1 ovat +1 ja periodilla 2 ovat x Jokainen maksimoi hyötyfunktiota U(c 1 )+ku(c 2 ) Missä Ct on periodin t kulutus ja k on aikapreferenssiparametri U >0; U <0 (Laskeva rajahyöty, molemmilla periodeilla sama hyötyfunktio) r= 1+korko; L= kuluttajan nettolainananto (voi olla negatiivinen, jos ottaa lainaa!) Miten lainasopimusten tasapainokorko riippuu periodia 2 koskevista tulo-odotuksista? Tasapainoehto kullekin kuluttajalle Kokonaisutiliteetti Ukok= U(1-L)+kU(r*L+x) Optimissa kulutuksen siirto periodien välillä ei marginaalisesti muuta kokonaisutiliteettia; derivoidaan kokonaisutiliteetti L:llä -U (1-L) + k*r*u (r*l+x) = K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

28 Tulo-odotukset ja tasapainokorko Implisiittinen derivointi f(y,x)=0; Jotta tämä pätisi kun x:ää muutetaan, pitää y:nkin muuttua. Mutta paljonko? df/dx+(df/dy)*(dy/dx)=0 => dy/dx = - (df/dx)/(df/dy) Tähän sovellettuna f =-U (1-L) + k*r*u (r*l+x) = 0 Suljettu talous, kaikki agentit samanlaisia => kukaan ei tasapainossa ota tai anna lainaa, kun tasapainokorko löytynyt - Korkojen muutoksen ja tulo-odotuksen muutoksen kumottava toisensa => korot nousevat, kun tulo-odotus nousee. U <0; Koska L<<1, melko varmasti positiivinen (periaatteessa mahdollista kehittää esimerkkejä, joissa vaikutus negatiivinen, varsinkin jos hyötyfunktiossa outoja kulmia (U >>>>0); tietty utiliteetin taso periodilla 2 riittää, enemmästä ei väliä ) K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

29 Tulo-odotukset ja tasapainokorko Johtopäätös: suuret tulo-odotukset vähentävät luottojen tarjontaa ja lisäävät kysyntää => tasapainokorko markkinoilla nousee Moni säästää pahan päivän varalle - kukaan ei säästä hyvän päivän varalle Kaikki odottavat hyviä aikoja => kukaan ei halua säästää => lainojen tarjonta vähäistä => korot nousevat Jos odotetaan voimakasta taloudellista kasvua, pelkästään edellä kuvattu tekijä on omiaan nostamaan korkotasoa Osaselitys Japanin korkojen laskuun 1990-luvulta alkaen? Aiemmin erittäin nopea taloudellinen kasvu hidastui, samalla korot alenivat. Eurooppa samassa tilanteessa? Pitkien korkojen muutoksia luokitellaan usein talouden kasvuodotuksia koskeviksi ja inflaatio-odotuksia koskeviksi K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

30 Rahapolitiikka Erittäin voimakas vaikutus lyhyisiin korkoihin, Vaikutus pitkiin korkoihin normaalisti heikompi ja välillinen Lyhyin markkinakorko ei normaalioloissa voi juuri poiketa politiikkakorosta Lombard, keskuspankin maksama korko pankkien ylimääräisille talletuksille => lyhyiden riskittömien markkinakorkojen lattia Maksuvalmiusluotto, keskuspankin perimä korko normaalien interventioiden lisäksi (ja muina päivinä) otetuille luotoille => lyhyiden, riskittömien korkojen katto Pelkästään odotukset tulevista politiikkakoroista vaikuttavat voimakkaasti markkinakorkoihin K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

31 Pankkien asiakaskorot Talletuskorot Antolainauskorot Aiheesta on akateemista tutkimusta, mutta vähemmän kuin luulisi Dataa olisi runsaasti saatavilla Yritetty tehdä, mutta tulokset eivät ole olleet kovin kiinnostavia, joten jääneet julkaisematta? Liian vähän kiinnostavia teorioita? K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

32 Monti-Klein / Klein Monti Perinteinen tapa analysoida optimaalisia anto- ja ottolainauskorkoja Pankilla markkinavoimaa otto- ja antolainauksessa Vähintään toisella markkinalla pankilla oltava markkinavoimaa, muuten mallia ei voi soveltaa Rahamarkkinat, joilla pankilla ei ole markkinavoimaa; eksogeeninen korko Pankki saa aina rahoitusta markkinakorolla, ja saa aina sijoituksilleen markkinakoron Tai se voi aina ostaa tai myydä obligaatioita, joiden korkoon se ei voi vaikuttaa (alkup. artikkeleissa) K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

33 Monti-Klein / Klein Monti Pankin voitto on Π = L il D id -(L-D-W)*r C => Π = D(r-id) + L(iL-r) +W*r C Missä D = talletukset, L = antolainaus, W = pankin oma pääoma, C = hallintokulut, r= markkinakorko, i d = talletusten korko, i l = antolainauksen korko Markkinoilta saatava L-D-W koska taseen mentävä umpeen; voi olla positiivinen (pankki lainaa rahamarkkinoilta) tai negatiivinen (pankki antaa lainaa rahamarkkinoilla) Pankin päätösmuuttujat ovat il = antolainauskorko ja id=talletuskorko Seuraavat sijoitetaan voittofunktioon Nyt yksinkertaisuuden vuoksi lineaarinen luotonkysyntä: L = a 1 -b 1 *i L Ja lineaarinen talletusten tarjonta D = a 2 +b 2 *i d Tasapainoehdot Π/ id = 0 Π/ il = K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

34 Monti-Klein / Klein Monti i L = (a 1 +b 1 r)/(2b 1 ) Luottojen kysynnän voimistuminen nostaa lainakorkoa i d = (b 2 r-a 2 )/(2b 2 ) Talletusten tarjonnan voimistuminen alentaa talletuskorkoa Kiintoisa johtopäätös: luottojen ja talletusten hinnoittelu voidaan tehdä täysin erikseen Kumpikaan luottojen kysynnän parametri (a 1, b 1 ) ei tule talletusten hinnoittelun optimointiehtoon. Kumpikaan talletusten tarjonnan parametri (a 2, b 2 ) ei tule luottojen hinnoittelun optimointiehtoon Kysyntä- ja tarjontakäyrien ei tarvitse olla lineaarisia tässä käytetty lineaarisuutta yksinkertaisuuden vuoksi. Epälineaariset kysynnät ja tarjonnat eivät muuta itse johtopäätöstä K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

35 Monti-Klein / Klein Monti r ANTOLAINAUS r OTTOLAINAUS markkinakorko = Voiton maksimi K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

36 Monti-Klein / Klein Monti Intuitio: Asetetaan talletusten korko sellaiseksi, että talletusrahan rajakustannus on sama kuin markkinakorko Asetetaan luottojen korko sellaiseksi, että luottojen rajatuotto on sama kuin markkinakorko Malli ei toimi, jos: Rahamarkkinaa ei ole, tai se on epälikvidi Toimii nykyään huonommin kuin 2006 mutta paremmin kuin 1980? Talletusten saatavuus riippuu antolainauksesta Saat lainaa, jos siirrät kaikki pankkiasiasi meille K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

37 Asiakkaan aiheuttama luottoriski pankille Korkein riski usein PK-yritysten luototuksessa Vakuudelliset tai valtion takaamat lainat edullisempia Onko esim. asuntovakuus aina yhtä luotettava? Asunto Helsingin keskustassa vs. asuinkiinteistö pikkupaikkakunnalla, jonka asuntomarkkinat hyvin epälikvidit Hintaa ei voi harvaan asutulla alueella määrittää luotettavasti. Halukkaita ostajia ei panttia realisoituessa ehkä löydy lainkaan aivan pienellä paikkakunnalla. Onko siis pankin riskienhallinnan kannalta järkevää periä Helsingissä pienempää marginaalia kuin esim. Hyrynsalmella? K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

38 Muuta asiakaskorkojen määräytymisen liittyvää Ristisubventio Esim. käyttelytilien korko erittäin alhainen, mutta tileihin liittyy usein maksu- ja muita palveluita, joista peritään erittäin alhaisia palkkioita, tai ei palkkioita ollenkaan Veroetu (korkotuotot verollisia, palveluiden edullisuus ei) Hintadiskriminaatio (varakkailta peritään enemmän implisiittistä maksua maksamalla alikorkoa isoille talletuksille, köyhiltä ei voi ottaa kun ei ole mitä ottaa; Tarkka 1995) Asuntolainat sisäänheittotuotteina Talletuskorkojen jäykkyys : Muutokset markkinakoroissa eivät Suomessa millään aikavälillä mene täysimääräisesti lävitse talletuskannan keskikorkoon (Kauko 2005) Olisi erittäin epätodennäköinen tulema, jos talletusmarkkinoilla olisi täydellinen kilpailu K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6 28.4.2015 28.4.2015 K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Mihin pankkeja tarvitaan? Tähän asti pidetty selviönä, että on olemassa pankkeja

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 2

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 2 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 2 M 14; HB 12:3 12:5 14.4.2015 k.kauko@yahoo.com / karlo.kauko@bof.fi Vastaanotto luentojen yhteydessä 14.4.2015 K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Mikä on

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7 HB15; HB16 27.4.2015 27.4.2015 K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Rahamarkkinat Termin tavallinen merkitys: enintään 12 kk pituisten lainojen tukkumarkkinat

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Marko

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 8UOhAEN PA.Nt

Lisätiedot

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla No Market for Young Men Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla Joonas Vilhelm Tuhkuri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Lyhyt johdatus rahaan

Lyhyt johdatus rahaan BoF Online 5 2011 Lyhyt johdatus rahaan Karlo Kauko Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Lisätiedot