partiolaisten ansiosta. Tervetuloa Kilkkeelle, leiriläiset ja leirintekijät! Jeo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "partiolaisten ansiosta. Tervetuloa Kilkkeelle, leiriläiset ja leirintekijät! Jeo"

Transkriptio

1

2

3

4 4 Olet tehnyt hienon päätöksen ilmoittautuessasi Kilkkeelle, Suomen Partiolaiset ry:n kuudennelle suurleirille. Kilkettä on kuulunut jo kolme vuotta, ja viimein itse tapahtuma, leiri, on käsillä. Tästä suuri kiitos kuuluu kaikille tekijöille. Leirin varsinaisesta rakentamisesta vastaat sinä yhdessä ystäviesi kanssa. Teillä on leirillä yhdeksän päivän verran aikaa olla yhdessä, oppia ja elää partioleirillä. Toivottavasti saamme nauttia poutaisesta säästä ja tietenkin riemukkaasta leiriohjelmasta juhlistaen samalla 100-vuotiasta suomalaista partioliikettä. Kilke on myös mahtava mahdollisuus tavata uusia ja vanhoja partiotuttavia. Kilkkeellä saat kokea kuuluvasi suureen kansainväliseen ja monikulttuuriseen partioperheeseen ulkomaalaisten partiolaisten ansiosta. Tervetuloa Kilkkeelle, leiriläiset ja leirintekijät! Jeo

5 5

6 6 Partiosanastossa jamboreella yleisesti tarkoitetaan isoa kansainvälistä leiriä, joka kokoaa yhteen partiolaiset eri puolilta maailmaa. Osallistuessasi jamboreelle sinulla on loistava mahdollisuus tutustua erilaisiin aktiviteetteihin, rakentaa ystävyyttä yli rajojen sekä päästä osaksi elämyksiä, jotka pysyvät mielessä vielä kauan leirin loppumisen jälkeenkin. Finnjamboreiksi sen sijaan kutsutaan Suomen Partiolaisten järjestämiä kansainvälisiä suurleirejä. Finnjamboreita on järjestetty 5 8 vuoden välein Suomen Partiolaiset ry:n perustamisen jälkeen, mutta jo tätä ennen leireiltiin yhteisesti eri puolilla Suomea. Kansainvälisen sävyn nimeensä finnjamboreet ovat saaneet lukuisten leirille osallistuvien ulkomaalaisten myötä. Finnjamboree on siis leiri, jolla tarjoutuu mahdollisuus tutustua erilaisiin partiolaisiin Suomesta ja kauempaa. Ensimmäinen Suomen Partiolaiset ry:n järjestämä finnjamboree oli vuonna 1979 Lieksan Kolilla järjestetty Karelia. Muut tämän jälkeen pidetyt leirit olivat Miilu 1985 Jämijärvellä, Tervas 1990 Kannonkoskella, Loisto 1996 Hangossa ja Tarus 2004 Padasjoella. Hämeenlinnan Evon leirialueella kesällä 2010 järjestettävä Kilke on järjestyksessään kuudes finnjamboree.

7 Kilkkeelle osallistuu yli partiolaista. Jokaisessa neljässä alaleirissä asustaa partiolaista. Perheleiri Pöpössä viilettää noin tuhat pientä ja isompaa partiolaista tai heidän perheenjäsentään ja Leivon palvelualaleirissä nukkuu parisataa leirillä työskentelevää partiolaista. Leirille saapuvien noin 9800 suomalaisen partiolaisen lisäksi joukkoomme liittyy noin 600 partiolaista ympäri maailman. Kaukaisimmat heistä tulevat mm. Hong Kongista, Brasiliasta, Australiasta ja Uudesta Seelannista. Afrikasta Kilkkeelle saapuu partiolaisia ainakin Senegalista. viimeisessä leirilehdessä. Siitä se ajatus sitten lähti! Äänenä kilke kertoo tekemisestä, samoin se viestii ilosta. Iloinen Kilke kuuluu kauas! Kilke on Suomen Partiolaisten 6. finnjamboree. Kilke kruunaa suomalaisen partioliikkeen 100-vuotisjuhlavuoden. Kilkkeellä toimitaan ensi kertaa nykyisten ikäkausien ja ohjelman mukaisesti perinteisiä partiotaitoja kunnioittaen. Ensi kertaa ilmoittautuminen on avattu myös ei-partiolaisille. 7 Mistä nimi Kilke tulee? Kilke ja kilkutus olivat esillä edellisen suurleirin Taruksen

8 8 Vuonna 2010 vietetään suomalaisen partiotoiminnan 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuodelle on valittu kaksi pääteemaa: 1) lasten ja nuorten hyvinvointi ja osallisuus sekä 2) globaalivastuu ihmisistä ja ympäristöstä. Teemat näkyvät juhlavuoden eri tapahtumissa kaikkialla Suomessa. Juhlavuoden tapahtumia on kaikkiaan kuusi sekä lisäksi koko vuoden ajan on käynnissä kumppanuushanke Senegalin partiolaisten kanssa. Juhlavuoden päätapahtuma on tietysti suurleiri Kilke. Elo-syyskuun vaihteessa järjestetään koulukampanja, jonka aikana kouluilla käydään esittelemässä partiotoimintaa. Nuorimpien partiolaisten, 7 12-vuotiaiden sudenpentujen ja seikkailijoiden, oma juhlatapahtuma on Kaiku - Ekot. Tapahtuma järjestetään samankaltaisena noin paikkakunnalla eri puolilla Suomea, osa ruotsinkielisinä. Suomen Partiolaisten jäsenkokous pidetään Tampereella, ja sen yhteydessä järjestetään myös lippukunnanjohtajille oma juhlatapaaminen. Woomal on Suomen ja Senegalin partiolaisten välinen kolmevuotinen kumppanuushanke, joka alkoi keväällä 2009, ja jatkuu siis läpi koko juhlavuoden. Hankkeen myötä lippukunnat saavat konkreettisia välineitä kansainvälisyyskasvatukseen. Samalla kerätään varoja Senegalissa toteutettavaa kehitysyhteistyötä varten. Suomen Partiolaiset on tehnyt 100-vuotisesta historiastaan mittavan historiatutkimuksen, joka julkaistiin 500-sivuisena kirjana keväällä Aina valmiina Partioliike Suomessa on ainutlaatuinen teos, joka kertoo koko partiohistorian nykypäivään asti.

9 Kilke järjestetään Evolla, joka on eteläisen Suomen suurimpia yhtenäisiä metsäalueita. Metsähallituksen hallinnoiman Evon retkeilyalueeseen liittyvät kiinteästi Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsät sekä Hämeenlinnan kaupungin virkistysmetsät. Evo kuuluu nykyään Hämeenlinnan kaupunkiin. Evon metsät ovat olleet suurimaksi osin talousmetsää, jota on hoidettu niin kuin metsiä yleensä Suomessa hoidetaan: ojitettu, hakattu, istutettu ja muokattu maata. Evon erikoisuus on ollut kuitenkin metsien uudistaminen kulottamalla. Yhä edelleen joka vuosi poltetaan pieni ala, koska kulotusta opetetaan Hämeen ammattikorkeakoulun oppilaille. Tästä syystä Evolla on palojatkumo luonnon sytyttämistä metsäpaloista ihmisen aiheuttamiin kuloihin ja metsänhoidolliseen kulotukseen. Tulen vuoksi Evolla on ollut palanutta puuta tarjota niille eliöille, jotka ovat palaneesta puusta riippuvaisia. Siksi Evo on yksi niistä harvoista paikoista Suomessa, jossa tällaista lajistoa tapaa. Toinen Evon erikoisuus ovat vanhan metsän sirpaleet Kotinen ja Sudenpesänkangas. Nämä alueet Metsähallitus on jättänyt Kotisten ydinalueen hakkuiden ulkopuolelle aarnialueeksi. On haluttu säilyttää näyte siitä, millaiseksi metsä kehittyy, kun sitä ei hoideta. Nämä huonoiksi esimerkeiksi tarkoitetut, hakkuiden ja metsän käsittelyn ulkopuolelle jätetyt alueet ovat nyt luonnoltaan Evon arvokkainta osaa: vanhaa metsää, jossa on isoja vanhoja haapoja ja lahoa puuta. Haapaa ja lahopuuta tarvitsevat lajit ovat kyenneet elämään Evon vanhoissa metsissä, kun ne muualta Suomesta ovat käyneet hyvin harvalukuisiksi soveliaan elinympäristön puuttuessa. HAMK 9

10 10 Leirialue on Metsähallituksen, Suomen Partiolaisten ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä rakentama pysyvä leirialue vesi-, sähkö- ja tietoliikennerunkoverkkoineen. Evon nuorisoleirikeskuksen rakennustyöt valmistuvat Kilkkeelle. Leirialue tulee olemaan nuorisojärjestöjen käytössä. Leirialueen luonto on monipuolista ja paikoitellen herkkääkin. Alueella on luonnonsuojelualueita, joilla liikkuminen on kokonaan kiellettyä. Leirialueella esiintyy mm. kangasvuokkoja, jotka ovat Suomessa vähenevä, rauhoitettu ja uhanalaisluokituksessa vaarantunut laji. Kangasvuokot kasvavat leirialueella kahdessa erillisessä

11 esiintymässä. Toinen löytyy Lapa-alaleirin, ensiapuaseman ja ohjelma-alueen välistä ja toinen maalaakson ohjelma-alueelta. Kasvualueita on hoidettu poistamalla ympäröivää puustoa, sammalta ja varpukasvillisuutta, lisäksi alueelle on levitetty tuhkaa. Näillä toimenpiteillä jäljitellään metsäpalon vaikutusta, sillä kangasvuokko on metsäpaloista hyötyvä laji. Kaikki leiriläiset osallistuvat kangasvuokon elinolojen parantamiseen kuluttamalla maastoa. Kun tuhannet partiolaiset liikkuvat alueella, niin sammalkerros tulee väistämättä ohenemaan ja alueelle syntyy myös uusia polkuja, joiden reunat ovat kangasvuokolle otollisia kasvupaikkoja. Kangasvuokkoja on ollut leirialueella runsaammin noin 15 vuotta sitten. Määrä on vähentynyt esiintymäpaikoilla etenkin umpeenkasvun takia. On paljon mahdollista että kangasvuokkoja on alueella enemmänkin, sillä sopivaa kasvuympäristöä on useita hehtaareja. Kaikki leirille saapuvat tuhannet tarkkaavaiset silmäparit voivatkin etsiä luonnosta uusia kangasvuokkoesiintymiä. Tiedossa olevat kasvupaikat aidataan leirin ajaksi ja niiden viereen tulee vuokoista kertova kyltti. Aidatuilla alueilla liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä eikä aitojen sisäpuolelle saa heittää roskia. Maa- ja ilmalaaksojen välissä on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu pieni jalopuumetsikkö. Tässä metsikössä kasvaa lehmuksia. Kasvupaikka on osin lehtoa ja osin lehtomaista kangasta. Jalopuumetsikön eliöstö on hyvin monimuotoista ja monet uhanalaiset eliöt ovat ikääntyvien ja lahoavien jalojen lehtipuiden asukkeja. Yksin jalopuutkin ovat harvinaisia eteläisiä lajeja. Kunnioitetaan Evon rikasta, mutta paikoin herkkää luontoa, jotta se saa kukoistaa vielä pitkään Kilkkeen jälkeenkin. Helena Lundénia mukaillen Annika Ampuja 11

12 12 Merkitse kaikkiin esineisiin nimesi ja savusi. Pakkaa tavarasi vedenpitävästi! Varaudu kylmään, sateeseen ja helteeseen. Vaatteiden pesuun ei leirillä ole mahdollisuutta.

13 13

14 Elektroniset tarvikkeet kuten kännykät, MP3-, DVD-, BD- ja TV-soittimet ja tietokoneet. Leiriläisille ei ole järjestetty kännykän tai muun laitteen latausmahdollisuutta. Merkitse kaikkiin esineisiin nimesi ja savusi. Pakkaa tavarasi vedenpitävästi! 14

15 Muista jättää osoite kotiväelle. Varaa postin kulkemiseen pari päivää, olemme kuitenkin metsässä. Myös leiriltä pystyy lähettämään postia kotiin. Postimerkkejä voi pakata mukaan jo kotoa, mutta niitä myydään myös leirillä. Kirjelaatikko tulee Infon läheisyyteen. Myös alaleiritoimistot ja kahvilat ottavat vastaan lähtevää postia. Leirin sisäinen posti kulkee leiriläiseltä leiriläiselle ilman postimerkkiä. Sanomalehtiä ei leiriin kanneta. Jos välttämättä haluat lehtesi leirille, se toimitetaan kahvilaan luettavaksi. Kilke Leiriläisen nimi Savun numero EVO esimerkki: Kilke Lasse Leiriläinen Savu Avoinna klo 8 19 (suljettu yhteisohjelmien aikana) Tule kysymään ohjelmavinkkiä, kadonnutta kameraa tai kv-vieraiden sijaintisavua. Leirin info palvelee jokaista leiriläistä, leirin tekijää, vierailijaa sekä leirille soittavaa kotiväkeä. Kysy mitä vaan! Puhelinnumero leirillä ja leirille: (päivystys 24 h hätätapauksia varten) Sähköpostiosoite leirille: Infoa leiriläiselle

16 16 Alaleiritoimistojen yhteydessä, leirin infossa ja muilta keskeisiltä paikoilta löydät leirin ilmoitustaulut. Ilmoitustauluilla on suuri leirialueen kartta sekä tiedotteita leiriläisille ja leirin tekijöille. Avoinna klo 8 20 (yhteisohjelmien aikana vain puhelinpäivystys) Tarvitsetko tietoa ohjelmaan, kv-vieraisiin tai -ohjelmaan, leiriorganisaatioon tai puhelinnumeroihin liittyen? Oletko vailla toimistotarvikkeita, monistus-, posti- tai lähettipalvelua? Mitä kokous- tai saunatiloja leirialueella on varattavissa? Tiimiläistä, mestaria, päällikköä ja alaleiritoimiston väkeä auttaa Tekijäpalvelun joustava ja rautainen porukka Puhelinnumero leirin tekijöille: Sähköpostiosoite leirille: Nakkikioski on Kilkkeen oma työnvälitystoimisto, joka palvelee vaeltajia ja aikuisia. Nakkikioski sijaitsee Infon vieressä, ja se on auki joka päivä klo ja klo , ei kuitenkaan yhteisten ohjelmien aikana. Vierailupäivinä olemme auki klo Kesken leirin saapuvien päivämaksulaisten vastaanotto sijaitsee Evokeskuksella. Leirille saapuvat päivämaksulaiset opastetaan leirille saavuttaessa leirin vastaanottoon ilmoittautumaan. Leirin vastaanotosta päivämaksulainen saa pääsyluvan leirialueelle, leirihuivin ja muut ohjeet. Sukkulabussi kuljettaa päivämaksulaisen vastaanotosta leiriportille asti, josta kävellään omaan alaleiriin. Omalla autolla paikalle tulevien tulee jättää ajoneuvonsa leirin ulkopuolella (5 km) olevaan parkkiin, josta on kuljetus vastaanottoon. Leiriltä poistuminen tapahtuu aina alaleiritoimistojen kautta, josta leiriläinen saa poistumisluvan leiriltä. Tarkasta vielä ennen leirille saapumista tarkennetut ohjeet Kilkkeen nettisivuilta!

17 Myös Matti Myöhäset voivat tulla leireilemään 45 :n päivähintaan. He ilmoittautuvat päiväleiriläisten tavoin leirin vastaanottoon Evokeskuksella, jossa he maksavat leirimaksunsa käteisellä. Matti Myöhästen tulee aina ilmoittautua ensin leirin vastaanotossa, vaikka tulisivat paikalle jo leirin ensimmäisenä päivänä. Ne päivämaksulaiset, jotka saapuvat leirille leirin ensimmäisenä päivänä yhteiskuljetuksella saavat ohjeensa muun lippukunnan mukana, eikä tällöin tarvitse käydä leirin vastaanotossa. Leirihuivilla osoitat olevasi leiriläinen. Pidäthän leirihuivia kaulassa aina teltan ulkopuolella. Jos kadotat leirihuivisi, ilmoita asiasta savunjohtajellesi. Jos näet jonkun kulkevan leirillä yksin ilman huivia niin ilmoita siitä lähimmälle johtajallesi tai Turvalle. Pidä huoli tavaroistasi. Harkitse tarkkaan, mitä otat mukaasi leirille, sillä vastaat itse omasta omaisuudestasi. Mitään arvokasta ei kannata ottaa mukaan. Mikäli jotain katoaa, tai epäilet varkautta, ilmoita siitä johtajallesi, joka ilmoittaa siitä Turvalle. Leiri ei vastaa kadonneista tavaroista. Huomaa, ettei leirillä ole mahdollista ladata kännykkää. Muistathan nimikoida hyvin kaikki varusteesi. Nimen lisäksi varusteisiin on hyvä laittaa myös lippukunta ja omat yhteystiedot. Jos kadotat jotakin leirillä, voit kysyä kadottamiasi tavaroita leirin löytötavaratoimistosta. Leirin löytötavaratoimiston löydät Infosta. Löytötavaratoimisto vastaa myös puhelimitse tiedusteluihin numerossa Jos löydät jotain, vie tavara lähimpään löytötavaroiden keräyslaatikkoon tai suoraan löytötavaratoimistoon. Keräyslaatikot sijaitsevat alaleiritoimistoissa sekä ohjelmapisteissä. Kaikkia löytötavaroita säilytetään koko leirin ajan. Leirin päätyttyä osa tavaroista (esimerkiksi sukat ja alusvaatteet) heitetään pois. Loppuja tavaroita säily- 17 Infoa leiriläiselle

18 18 tetään Partioasemalla n. 2 viikkoa, jonka jälkeen yli 20 :n arvoiset tavarat toimitetaan Suomen Löytötavarapalveluun. Alle 20 :n arvoiset tavarat toimitetaan vaatekeräykseen tai vastaavaan. Leirillä noudatetaan tupakkalakia. Tupakointi on sallittu vain täysiikäisille erillisillä tupakkapaikoilla. Alkoholi ja huumeet eivät kuulu partioon ja niinpä niiden tuonti leirialueelle, hallussapito ja nauttiminen on kielletty. Päihtyneenä tai huumaantuneena esiintyminen on Kilkkeellä ehdottomasti kielletty. Päihteiden tai huumeiden hallussapitäjä tai käyttäjä lähetetään kotiin omalla kustannuksellaan. Leirimaksua ei tällöin palauteta. Nuotion sytyttäminen on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla ja leiripalokunnan luvalla. Puukkoja käytetään ainoastaan johtajan luvalla. Muulloin puukko pidetään rinkassa. Puukkojen on oltava partiokäyttöön sopivia, esimerkiksi kaksiteräiset puukot, pistimet, viidakkoveitset ja vastaavat ovat kiellettyjä. Järjestyksenvalvoja takavarikoi tarvittaessa kielletyn puukon tai muun toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen.

19 Kahvila Kivi Tässä leirikahvilassa rokki raikaa ja meininki on tietenkin HARD AS A ROCK! Herkullisen ja houkuttelevan valikoiman lisäksi tarjoamme leiriläisille myös musiikkielämyksiä vierailevien tähtiartistien muodossa, esiintymismahdollisuuden partiobändeille ja hieman raskaampaa ajanvietettä leirin keveyden lomaan. Kahvila sijaitsee Kilkkeen suoran päässä, suuren ja mahtavan Kalevan porteilla. Löydä rokkikukko tai -kana itsestäsi ja varmista ettet jää paitsi yhdestäkään hikisestä iltapäivästä tai hullusta illasta. Valitse kantapaikaksesi Kahvila Kivi! Avoinna klo

20 1 20 Mato, sarvi, potkuri Pohjoisesta tulimme, tullessamme sulimme. Lapa lapa lapattaa, Lapa-joukko papattaa! Lapa on kahden ja puolen tuhannen partiolaisen alaleiri, johon pohjoisimpien piirien partiolaiset sijoittuvat. Lapa sijaitseekin myös leirialueen pohjoisimpana. Huivimme väri on metsänvihreä. Alaleirin johtajina toimivat Jouni Riihelä ja Mika Nappula Kröger, ja Lapan staabissa on 14 henkeä eri puolilta Suomea. Lapan erikoisuus onkin se, että alaleiri kattaa maantieteellisesti suurimman osan Suomea lapalaiset tulevat Järvi- Suomen, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Lapin piireistä. Lapa on saanut nimensä Legendaarisen meripartiojohtaja Lauri Lapa Winterin mukaan. Lapassa on neljä kylää (Luppo, Luhta, Letto ja Louhi), jotka jakautuvat noin seitsemään savuun. Kylät muodostetaan pääsääntöisesti nykyisen piirijaon mukaan. Alaleirissä kylät sijoittuvat maantieteellisesti katsoen käänteisesti. Keskimäärin savussa majoittuu 1 3 lippukuntaa. Ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita vierailemaan leirillä lauantaina. Lapan leiriläiset ovat haikilla sunnuntaista maanantaihin. Lauri Lapa Winterin partiopolku alkoi 7 vuoden ikäisenä kolkkapoikana Turun Partio-Sisseissä. Innostus partiotouhuun oli valtaisaa, Gilwellkurssinkin hän kävi neljästi. Sotavuosien jälkeen pojat keksivät keinon hankkia rahaa: kävely Tuomiokirkon ympärillä pahvimainoksiin vyötettynä. Mainoskävelyillä hankittu kolo on yhä käytössä. Partio-Sissien muuttuessa meripartiolippukunnaksi vei meripartio Lapan mennessään. Saaristo tuli tutuksi Lapalle ja hänen partioperheelleen. Lapa oli ahkera leirin tekijä. Eräänkin myrskyn aikana miettivät äidit kuinka nuoret mahtavat leirillä Helmussaaressa pärjätä. Tyynesti eräs äiti totesi, ettei ole hädän päivää, kun Lapa on mukana! Hänet muistetaan myös mm. Satahanka II:n ja pohjoismaisen jamboreen johtajana. Hopeasuden Lapa sai vuonna Leirin aikana, 1.8., tulee kuluneeksi 85 vuotta Lapan syntymästä.

21 Rahtijärventie rvastie Staabi Laulupolku Lummepolku Liljapolku Loistopolku Letturaitti Haikki lähtö Pit nie jä Vesilaakso ikku Lapa Ohjelma-alue Ohjelmalava laleiri Alaleiri 1Alaleirit 21

22 22 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai

23 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 23

24 2 24 Raffu on koti, keskellä Kilkettä, fiilis on korkeella, silmässä pilkettä! Raffun neljässä kylässä asuvat Lounais-Suomen Partiopiiristä sekä Finlands Svenska Scouterista tulevat leiriläiset. Rap-, Reggae-, Rock- ja Rumba-kylissä kotiaan pitävät myös kaksi lippukuntaa Uudenmaan partiopiiristä sekä joukko ulkomaalaisia partioystäviämme. Yhteensä meitä on noin 2000 ja meitä yhdistävät haffun hauskat leikit, laulut ja musiikit. Meidät raffuttelijat tunnistaa hiekanruskeasta huivista. Alaleirimme sijaitsee keskellä Kilkettä, aivan leirin sydämessä. Alueemme rajautuukin yhdeltä sivulta komealla aidalla leirin keskusaukealle. Keksitkö sinä aidan salaisuuden? Raffuun pääsee neljän upean portin kautta, jotka toivottavat tervetulleeksi niin oman väen kuin vieraatkin. Leiripäivän touhujen keskellä kannattaa pysähtyä hetkeksi Raffun CaFFelassa tai poiketa TreFFun reunalla. Aktiivinen leirirakentelu huipentuu RaFFun harjannostajaisiin leirin ensimmäisenä iltana. Tytöt pukeutuvat kukkamekkoihin ja pojat kauluspaitoihin ja kaikki laittavat jalkaan kumpparit. Koko Kilkkeen yhteisten iltojen lisäksi vietämme ruotsinkielistä iltanuotiota, tutustumme ulkomaalaisiin partiokavereihimme kv-illassa ja nautimme Raffun omasta show sta. Raffun vierailupäivä on sunnuntai 1.8., jolloin kaikki perheenjäsenet ja ystävät ovat tervetulleita tutustumaan meihin kello Alaleirin johtajina toimivat Kari Poppis Suomela ja Lotte Malkakorpi. Raffu-alaleiri on nimetty mm. Suomalaisten Partiopoikien liiton johtajana toimineen Rafael Raffu Helangon mukaan. Sangen leikkisänä miehenä hän vaali leikki-ja meripartioperinteitä. Hän perusti mm. Partiomuseon ja toimi ensimmäisen Satahankaleirin johtajana.

25 Rahtijärventie mutka Saukonojantie Saukonojantie Kilkkeen suora Kilkkeen suora Tervastie Tervastie Suffa Räpränni Rokkiroad Välisoitto Regeeraita Rumbakaari Treffirinki Staab Rinne katsom Partioaatetalo Rinnekatsomo Ve Tulilaakso Tuikku Raffu O Ohjelma-alue Alaleiri Alaleiri 2Alaleirit 25

26 26 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai

27 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 27

28 3 28 Tuiki, tuiki Tähti suuri, Tuiketta on siinä juuri! Tarmo meille tahdin näyttää, Taika kaikki toiveet täyttää! Valon näyttää Tuikku! Tuikussa asuu partiolaisia Etelä-Karjalan Partiolaisista, Kymenlaakson Partiopiiristä ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisista. Tuikku tuo tuikahduksen valoa hämärtyviin iltoihin, tavoitteenamme on olla Kilkkeen iloisin alaleiri! Meidät tunnistaa sinisestä huivista. Tuikkulaisia on noin 2000, ja alaleiri jakautuu neljään kylään: Taika, Tarmo, Tuike ja Tähti. Tuikun vierailupäivä on lauantai 31.7., jolloin kaikki perheenjäsenet ja ystävät ovat tervetulleita tutustumaan meihin kello Alaleirin johtajina toimivat Sari Rautapää ja Minna Nousiainen Tuikku on saanut nimensä suomalaisen partiotyttötoiminnan uranuurtajalta Anni Tuikku Collanilta. Häntä on luonnehdittu avuliaaksi, velvollisuudentuntoiseksi ja rohkeaksi johtajaksi. Hänen kerrotaan olleen ehdoton raittiuden ja suomalaisuusasian suhteen. Anni oli myös erittäin taiteellinen, hän harrasti mm. puukäsitöitä. Siviiliammatiltaan Anni oli Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen opettaja ja koulutushallituksen naisten liikuntakasvatuksen tarkastaja. Hän toimi voimistelunopettajan toimensa ohessa mm. naisvoimistelun kehittäjänä. Hän myös toi baseballin Suomeen ja alkoi kutsua peliä pesäpalloksi. Anni myös perusti Kisakenttä - lehden. Kisakenttä oli Suomen partiotyttötoiminnan ensimmäisiä tiedotusvälineitä. Mm. Venäjän sortotoimien kiellettyä partioinnin Kisakenttä välitti tietoja luokkavaatimuksista voimistelun alalta! Tällä tavalla toiminta saatiin verhottua laillisuuden taakse. Lähde: PartioWiki

29 Ohjelma-alue Ohjelmalava akso -alue Rahtijärventie Kehä I Tähden raitti Kehä III Tarmon raitti 317 Tuikku Alaleiri Tuikkeen raitti tie Taian raitti tie Tervastie 29 R ka Partioaatetalo Miilun mutka Saukonojantie Raffu Alaleiri Kilkkeen suora Tulila Ohjelm

30 30 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai

31 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 31

32 4 32 Korpi taikka räme, Uusimaa ja Häme. Alaleiri mahtava, tässä huutaa KALEVA! Sirkka Kaleva Vesikansa oli aktiivinen partiolainen. Hän teki pitkän uran Suomen partiopoikajärjestön puolella yhdessä miehensä kanssa ja hänelle myönnettiin vuonna 1956 poikkeuksellisesti, ainoana naisena Suomessa, partiopoikien Hopeasusi-kunniamerkki luvulta lähtien hän osallistui partiojulkaisujen toimittamiseen ja toimi 60-luvulta alkaen eläkepäiviinsä asti ensin Suomen partiotyttöjärjestön ja sitten Suomen Partiolaisten tiedottajana. Mistä on KALEVAN VÄKI tehty? Joukosta suuresta UUDELTA- MAALTA HÄMEESTÄ uudesta ja SISUISTA kaikkialta Niistä on Kalevan väki tehty! Mistä on Kalevan leiri tehty? Tähdistä, tulista Kalevan taruista, PUOLUKANPUNAISISTA huivisolmuista Niistä on Kalevan leiri tehty. Mistä on KALEVAN OHJELMA tehty? ilosta, KYVYISTÄ, hyvästä sykkeestä KOVAN KIVEN KAHVILAN jytkeestä Niistä on Kalevan ohjelma tehty! Mistä on KALEVAN KYLÄT tehty? KURJISTA, KORPEISTA, KETUNnenistä, KAURIISTA, KOIRISTA ja karhunkuvasta. Niistä on Kalevan kylät tehty. Alaleirinjohtajina toimivat Lasse Lehtinen ja Heidi Niemenmaa. Kalevan väen ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita vierailemaan leirille sunnuntaina

33 Miilun mut ojantie Saukono Kilkkeen suora Kilkkeen suora Kareliakierros Kareliakierros Lippuaukio Staabila Crossroads Kalevanraitti Luppakorvanpolku Otson raitti Kontioraitti Nallenpolku Käpäläpolku Karhunkieppi Mesikämmenen polku Tulilaaks Raffu Kaleva Ohjelma-alue Hengail vaeltaja maa Alaleiri Alaleiri 4 33

34 34 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai

35 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 35

36 36 Pöpö toimii Kilkkeellä meidän partioperheiden kylänä, omana alaleirinään. Pöpön tavoitteena on mahdollistaa myös perheiden osallistuminen suurleirille. Tarkoituksena on tarjota viihtyisä telttapaikka, hyvää ruokaa ja perheleirin tarpeet huomioiden laadukasta ohjelmaa. Mottonamme on: Pöpöt leviää! Huivimme tunnusväri on omenan vihreä. Perhekylä Pöpö on perheille, joista toinen vanhemmista tai huoltajista toimii palvelutehtävissä ja toinen lastenhoitajana. Pöpössä majoittuu n leiriläistä (ja mukaan saavat tietysti tulla perheen ei-partiolaisetkin). Tarkoitus on, että kaikki aikuiset leiriläiset, joilla on mukana alle 12-vuotiaita lapsia, asuvat Pöpössä. Lapsella tulee olla huoltaja 24 h. Pöpön vierailupäivä on lauantai tai sunnuntai, jolloin kaikki muut perheenjäsenet ja ystävät ovat tervetulleita käymään leirillä. Pöpöläiset osallistuvat päivit- täin leiriorganisaation tarjoamiin ohjelmalaaksoihin räätälöidysti ja iän sallimissa puitteissa. Tietysti olemme mukana avajaisissa, yhteisissä iltanuotioissa, partiomessussa ja päättäjäisissäkin. Kylämme omaa ohjelmaa on mm. päivittäinen leikkitunti, jonka aikana vanhemmat voivat hengähtää hetkisen sekä ainakin yksi kylämme oma iltanuotio. Lisäksi luvassa on hieman extraohjelmaa: paloautoihin tutustumista ym. Perheleirin johtaja: Jarkko Ispa Mäkinen Puh Perheleirin varajohtaja: Maria Maija Martikainen Puh Loput yhteystiedot löytyvät netistä Odotamme teitä joukkoomme!

37 Pöpön nimi tulee partiolegenda Verneri Louhisusi /Pöpö Louhivuoren mukaan. Rovasti Antti Niilo Verneri Louhisusi Louhivuori oli legendaarinen partiohahmo. Hänen voitaneen sanoa olleen ensimmäisiä partiosta kiinnostuneita suomalaisia. Myöhempien ansioidensa tukemana hän on noussut partioliikkeen isäksi Suomessa. Louhivuorta on kutsuttu jopa Suomen Baden-Powelliksi. Verneri Louhivuoren partionimi oli alkujaan Pöpö. Louhisusi-nimi vakiintui sen jälkeen, kun hän oli vuonna 1926 saanut SPJ:n uuden Hopeasusi-kunniamerkin. Hän syntyi Kuopion maalaiskunnassa. Avioliiton Louhivuori solmi vuonna 1917 Ilta Maria Mustalan kanssa. Louhisusi kuoli Helsingissä. Lähde: PartioWiki Palvelukylä Leivo on tarkoitettu niille, joiden työtehtävä edellyttää erityisjärjestelyjä muonituksen ja majoittumisen suhteen. Kuvassa on leivonen, joka on lähtenyt Ko-Gi pölkyn päältä laululentoon kohti Kilke-tähtiä. Kogi-pölkky tulee siitä, että Leivon leirialue sijaitsee wanhalla KoGileirialueella. Kilke-leirin logosta on napsaistu tähdet yhdistämään Leivo Kilkkeen tunnukseen. Leivo laulaa lentäessään Kilkkeen laulua: Kilke metsässä kaikuu, meistä se lähtee. Fiilis meidät syliinsä sulkee taas ja uudestaan... Palvelukyläpäällikkönä toimii Jussi Jerkki Erkkilä Kalvolan Olavinpojista, apunaan Marika Max Valve Kalvolan Katajasiskoista. Leivon huivi on kallionharmaa. Palvelukylän nimi tulee Helmi Leivo Lehtoselta, joka toimi Suomen Siniset Partiotytöt - järjestön puheenjohtajana vuosina Alaleirit

38 Mitä leirillä tapahtuu? Onko leirin ulkopuolella elämää? Tule tutustumaan päivän lehtiin, nettikahvilaan (maksullinen) sekä valokuvin ja videoin leirin tapahtumiin. Nauti samalla kupponen kuumaa ja uskaltaudu kokeilemaan katapultin ammuksia.

39 Virkeänä ja terveenä jaksat nauttia jokaisesta leiripäivästä. Seuraavien ohjeiden avulla leirielämä sujuu ongelmitta: Syö kunnolla, vaikka ruoka ei olisikaan aivan mieleistäsi. Päivittäisiä aterioita et voi korvata makeilla tai suolaisilla naposteltavilla. Peseydy päivittäin. Pese kädet aina wc-käyntien jälkeen ja ennen ruokailua. Muista käyttää käsien desinfiointiainetta; näin vältyt vatsataudilta. Muista juoda päivittäin riittävästi (n. 2 3 l) vettä. Ota juomapullo mukaan ohjelmapisteisiin. Aurinkoisina päivinä suojaa pääsi hatulla tai huivilla. Rauhoita yöt lepäämiseen, annathan myös muiden nukkua! Kilke hiljenee kello 23, minkä jälkeen liikkumista leirialueella on vältettävä. Hiljaisen tunnin aikana klo savuissa liikkuminen on kielletty. Joskus leirillä voi tuntua yksinäiseltä ja pitkän leirin aikana voi koti-ikävä päästä yllättämään. Mieltä painavista asioista kannattaa jutella oman savun johtajille tai leirilääkinnän kyläsairaanhoidon kiertäville työpareille. Puhuminen helpottaa ja auttaa jaksamaan paremmin. Pidäthän myös huolta kaverista! Hätätapauksessa hakeudu lähimpään ensiapupisteeseen ja huolehdi, että savun johtajasi saa tietää mitä on tapahtunut. Leirialueella on kaksi EA-pistettä, jotka on merkitty leirialueen karttaan. Ensiapupisteillä on vastaanotto joka päivä klo Öisin ensiapupisteellä on leirilääkinnän työntekijä herätettävissä ja sieltä saa yhteyden leirisairaalaan. Leirisairaala päivystää ympäri vuorokauden. Mikäli sinulla on terveytesi kanssa ongelmia, keskustele aina ensisijaisesti savun johtajasi kanssa. Jokaisella savulla on mukana leirillä ensiapulaukku, josta löytyy perusvälineitä yksinkertaisten vai- 39

40 40 vojen hoitamiseen. Kylissä kiertäviltä kyläsairaanhoidon työpareilta saat ammattilaisapua. Tarvittaessa kyläsairaanhoito ohjaa potilaat eteenpäin joko ensiapupisteelle tai suoraan leirisairaalaan. Katso leirin varusteluettelosta s. 13 henkilökohtaisen leiriapteekkisi tarvikkeet. Leirillä on ambulanssi, joka hälytetään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Kerro hätäkeskukseen, että soitat Kilke-partioleiriltä ja anna heille leiriosoite missä apua tarvitaan. Ambulanssi hälytetään, mikäli kyseessä on kiireellistä hoitoa vaativa tapaturma tai sairaskohtaus. Kiireettömissä tapauksissa potilas saatetaan ensiapupisteelle, leirisairaalaan tai pyydetään kyläpartiota käymään leirissä. Kiireetöntä apua saat soittamalla leirisairaalaan puhelinnumero Kilke Leirilääkintä Leirilääkinnän työntekijät tunnistat punaisesta liivistä, jonka selässä on lääkinnän merkki: vihreä risti valkoisella pohjalla. Työntekijät ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Leirialueella on kaksi ensiapupistettä sekä leirisairaala. Kilke Turvallisuus Järjestyksenvalvojat valvovat leirialueen järjestystä ja turvallisuutta. Tunnistat heidät keltaisista liiveistä, joiden selässä lukee järjestyksenvalvoja, ordningsvakt. Turva päivystää leiriportilla ympäri

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13 Pohjan Puhuri Mukaan veteraanitempaukseen s. 3 Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5 Yhtä juhlaa s. 8-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 4/2007 Pääkirjoitus Hypetys on väännetty suomeksi kreikan kielen sanasta

Lisätiedot

SUUNNISTUSLEIRI. Vierumäellä 11. 14.6.2013

SUUNNISTUSLEIRI. Vierumäellä 11. 14.6.2013 SUUNNISTUSLEIRI Vierumäellä 11. 14.6.2013 Tervetuloa Vierumäelle! Sisällysluettelo Suomen Urheiluopiston tervehdys... 2 Tervetuloa Leimaukselle!... 3 Vierumäelle nauttimaan... 4 Leiriorganisaatio... 5

Lisätiedot

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi Avaimia arkeen Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Teksti Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi, 2015. Ulkoasu Juho Paavola Kirjoittajat ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,

Lisätiedot

KITT. Koko Ikäkauden Tarpojatapaaminen. Hämeen Partiopiiri ry

KITT. Koko Ikäkauden Tarpojatapaaminen. Hämeen Partiopiiri ry KITT Koko Ikäkauden Tarpojatapaaminen Hämeen Partiopiiri ry 2013 Hämeen Partiopiirin Tarpojajaosto on työstänyt vuoden 2013 aikana KITT-pakettia lippukunnille. Toivomme, että tämä kyseinen paketti antaa

Lisätiedot

Retkenjärjestäjän opas

Retkenjärjestäjän opas Retkenjärjestäjän opas Teemu Saloriutta & Antti Salovaara Alkusanat Tämä opas on kirjoitettu Luonto-Liiton retkenvetäjien tueksi, mutta oppaaseen tutus tumista voi suositella lähes kaikille retkeilystä

Lisätiedot

Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi. Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2001

Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi. Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2001 Kisavartion opas Tekstit Mikko Hollmén, Lauri Solin, Taru Tumi Toimittajat Jaana Kivipelto ja Marika Venäläinen Piirrokset Tommi Lukinmaa Taittaja Eppu Lahtinen Julkaisija Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

1/2015 HCM & HCR. Tervetuloa HCR:lle! Muista hakea juoksunumerosi 16.5. klo 13 mennessä.

1/2015 HCM & HCR. Tervetuloa HCR:lle! Muista hakea juoksunumerosi 16.5. klo 13 mennessä. 1/2015 HCM & HCR Tervetuloa HCR:lle! Muista hakea juoksunumerosi 16.5. klo 13 mennessä. 5 Markku Haverinen Harrasteliikuntapäällikkö Parasta työtä Specsavers Helsinki City Run häämöttää vain reilun parin

Lisätiedot

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006 Uusi piirilehti Pääkirjoitus Sun ja mun yhteinen lehti Ehkä tiedätkin jo, että kädessäsi on ensimmäinen piirienvälisen

Lisätiedot

PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72)

PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72) PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72) Piikapostin 30-vuotisjuhlanumero Littoisten Pirtapiiat pää-äänenkannattaja 160 kpl Levikki Paino Turun ev.lut. srk:ien monistamo Päätoimittaja Susanna Koivisto Taitto Linda

Lisätiedot

Nro 132 1973-2013. Doskaljávri. www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT RY

Nro 132 1973-2013. Doskaljávri. www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT RY Nro 132 40 1973-2013 Doskaljávri www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN 3/2013 LAPINKÄVIJÄT RY HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄ- VIJÄT RY:N JÄSENLEHTI 132 3/13 ILMESTYY NELJÄ KERTAA VUODES- SA: helmikuun puolivälissä,

Lisätiedot

Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014

Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014 Naperoleiri Lappenrannassa 15.-18.7.2014 Infolehti 1 Heli Pukki???? Isoille elämänsankareille IDERI ja pienille Luovaa LAHJAILOA tilausakvarelleja LAHJAkirjoja onnittelukortteja sisustustauluja Kurkkaa

Lisätiedot

Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut

Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut KIERTÄJÄ 1 / 14 SISÄLLYS Nooran sananen 3 Partiouutisia meiltä ja muualta Maailma odottaa WAstaa kutsuun! Tilastonurkkaus Suurjuhla 7. 8.6.2014 4 5 6 7 Ajankohtaista Kuulumisia kololta ja maailmalta Pestiystäväkirja

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2 / 2007 PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHELEIRIOPPAAN TARKOITUS 3 2. PERHELEIRIN JÄRJESTÄMINEN 4 3. VASTUULLINEN VANHEMMUUS PERHELEIRI

Lisätiedot

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin!

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin! 2013 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET RY KURSSI LIITE Hae uusia kokemuksia ja elämyksiä, vertaistukea ja Tietoa. Ilmoittaudu 1.1. 31.3. Vuoden 2013 kurssiesittelyt Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA

Lisätiedot

WANTED - SPR tarvitsee vertasi

WANTED - SPR tarvitsee vertasi Nuorisosäätiön Nuorisosäätiön asukaslehti asukaslehti 1/2007 2/2004 nro nro 25 21 VAIKUTA VALINNOILLASI ILMASTONMUUTOKSEEN - pienilläkin teoilla on merkitys! PIKAVIPIT Helppo tie velkakierteeseen Jorma

Lisätiedot

Vielä ehtii laskettelemaan. Kolmivuotiaan kommunikaatiokansio

Vielä ehtii laskettelemaan. Kolmivuotiaan kommunikaatiokansio 1 2014 Vielä ehtii laskettelemaan Kolmivuotiaan kommunikaatiokansio 15 21 Tapahtuu vuonna 2014 4 Mitä nyt? Pieniä, tärkeitä uutisia. 15 Reimakka Puun ja kuoren välissä. 6 Pääkirjoitus 7 7 Valolla on taitoja

Lisätiedot

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7 1 Marraskuu 2 2008 TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 9 Ilkivalta tulee kalliiksi sivu 8 Punakylä muistuttaa Tampereen historiasta sivu 7 2 Tampere 31.10.2008 Maksuhuomautusten

Lisätiedot

ABC KIELI KIELIMATKAT KURSSIN. Tervetuloa!

ABC KIELI KIELIMATKAT KURSSIN. Tervetuloa! KIELI KURSSIN ABC Tervetuloa! STS Kielimatkat toivottaa sinut tervetulleeksi ensi kesän kielimatkalle. Toivottavasti odotat jo innolla kesän mahtavimpia viikkoja. Tähän oppaaseen olemme koonneet tietoja

Lisätiedot

Lehti puusta variseepi

Lehti puusta variseepi VAV OY:N ASUKASLEHTI 2.2008 Lehti puusta variseepi www.vav.fi VAV 2. 2008 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan VAV Asunnot Oy:n asuntoihin,

Lisätiedot

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO 1 2015 Aurinkoinen kesä-gallup Marjiksen mainio henki hyvä me! Kesän muistilista, lue ja säilytä Elämää ulkoilmassa Nyt eletään jälleen vuoden parhaita

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus Ohjaajan kansio VAVA II ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

Lisätiedot

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Asokotien lehti 3/2013 Osallistu energiansäästöviikkoon voita Jopo! 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Säästä energiaa myös ruokailussa Energiansäästöviikko

Lisätiedot

Kahvi ja pulla. Pääsiäinen 2014 Numero 44

Kahvi ja pulla. Pääsiäinen 2014 Numero 44 Kahvi ja pulla Pääsiäinen 2014 Numero 44 2 Miksei minulle ole tullut tietoa? Välillä törmää kysymykseen, miksei joku ole saanut tietää jotain asiaa. Todella monesti vastaus selviää jatkokysymyksistä: Oletko

Lisätiedot

URLY. universaaleja! UNELMAT OVAT. kas siinä vasta Pulma. taksvärkkikampanjaan? unohdetussa Paratiisissa MATKALLA MADAGASKARIN NUORTEN LEHTI NUORILLE

URLY. universaaleja! UNELMAT OVAT. kas siinä vasta Pulma. taksvärkkikampanjaan? unohdetussa Paratiisissa MATKALLA MADAGASKARIN NUORTEN LEHTI NUORILLE NUORTEN LEHTI NUORILLE URLY SYÖDÄKÖ VAI EIKÖ SYÖDÄ kas siinä vasta Pulma MATKALLA MADAGASKARIN unohdetussa Paratiisissa MITÄ HYVÄÄ TEEN OSALLISTUMALLA taksvärkkikampanjaan? OLETKO YLI 13-VUOTIAS NUORI?

Lisätiedot