partiolaisten ansiosta. Tervetuloa Kilkkeelle, leiriläiset ja leirintekijät! Jeo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "partiolaisten ansiosta. Tervetuloa Kilkkeelle, leiriläiset ja leirintekijät! Jeo"

Transkriptio

1

2

3

4 4 Olet tehnyt hienon päätöksen ilmoittautuessasi Kilkkeelle, Suomen Partiolaiset ry:n kuudennelle suurleirille. Kilkettä on kuulunut jo kolme vuotta, ja viimein itse tapahtuma, leiri, on käsillä. Tästä suuri kiitos kuuluu kaikille tekijöille. Leirin varsinaisesta rakentamisesta vastaat sinä yhdessä ystäviesi kanssa. Teillä on leirillä yhdeksän päivän verran aikaa olla yhdessä, oppia ja elää partioleirillä. Toivottavasti saamme nauttia poutaisesta säästä ja tietenkin riemukkaasta leiriohjelmasta juhlistaen samalla 100-vuotiasta suomalaista partioliikettä. Kilke on myös mahtava mahdollisuus tavata uusia ja vanhoja partiotuttavia. Kilkkeellä saat kokea kuuluvasi suureen kansainväliseen ja monikulttuuriseen partioperheeseen ulkomaalaisten partiolaisten ansiosta. Tervetuloa Kilkkeelle, leiriläiset ja leirintekijät! Jeo

5 5

6 6 Partiosanastossa jamboreella yleisesti tarkoitetaan isoa kansainvälistä leiriä, joka kokoaa yhteen partiolaiset eri puolilta maailmaa. Osallistuessasi jamboreelle sinulla on loistava mahdollisuus tutustua erilaisiin aktiviteetteihin, rakentaa ystävyyttä yli rajojen sekä päästä osaksi elämyksiä, jotka pysyvät mielessä vielä kauan leirin loppumisen jälkeenkin. Finnjamboreiksi sen sijaan kutsutaan Suomen Partiolaisten järjestämiä kansainvälisiä suurleirejä. Finnjamboreita on järjestetty 5 8 vuoden välein Suomen Partiolaiset ry:n perustamisen jälkeen, mutta jo tätä ennen leireiltiin yhteisesti eri puolilla Suomea. Kansainvälisen sävyn nimeensä finnjamboreet ovat saaneet lukuisten leirille osallistuvien ulkomaalaisten myötä. Finnjamboree on siis leiri, jolla tarjoutuu mahdollisuus tutustua erilaisiin partiolaisiin Suomesta ja kauempaa. Ensimmäinen Suomen Partiolaiset ry:n järjestämä finnjamboree oli vuonna 1979 Lieksan Kolilla järjestetty Karelia. Muut tämän jälkeen pidetyt leirit olivat Miilu 1985 Jämijärvellä, Tervas 1990 Kannonkoskella, Loisto 1996 Hangossa ja Tarus 2004 Padasjoella. Hämeenlinnan Evon leirialueella kesällä 2010 järjestettävä Kilke on järjestyksessään kuudes finnjamboree.

7 Kilkkeelle osallistuu yli partiolaista. Jokaisessa neljässä alaleirissä asustaa partiolaista. Perheleiri Pöpössä viilettää noin tuhat pientä ja isompaa partiolaista tai heidän perheenjäsentään ja Leivon palvelualaleirissä nukkuu parisataa leirillä työskentelevää partiolaista. Leirille saapuvien noin 9800 suomalaisen partiolaisen lisäksi joukkoomme liittyy noin 600 partiolaista ympäri maailman. Kaukaisimmat heistä tulevat mm. Hong Kongista, Brasiliasta, Australiasta ja Uudesta Seelannista. Afrikasta Kilkkeelle saapuu partiolaisia ainakin Senegalista. viimeisessä leirilehdessä. Siitä se ajatus sitten lähti! Äänenä kilke kertoo tekemisestä, samoin se viestii ilosta. Iloinen Kilke kuuluu kauas! Kilke on Suomen Partiolaisten 6. finnjamboree. Kilke kruunaa suomalaisen partioliikkeen 100-vuotisjuhlavuoden. Kilkkeellä toimitaan ensi kertaa nykyisten ikäkausien ja ohjelman mukaisesti perinteisiä partiotaitoja kunnioittaen. Ensi kertaa ilmoittautuminen on avattu myös ei-partiolaisille. 7 Mistä nimi Kilke tulee? Kilke ja kilkutus olivat esillä edellisen suurleirin Taruksen

8 8 Vuonna 2010 vietetään suomalaisen partiotoiminnan 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuodelle on valittu kaksi pääteemaa: 1) lasten ja nuorten hyvinvointi ja osallisuus sekä 2) globaalivastuu ihmisistä ja ympäristöstä. Teemat näkyvät juhlavuoden eri tapahtumissa kaikkialla Suomessa. Juhlavuoden tapahtumia on kaikkiaan kuusi sekä lisäksi koko vuoden ajan on käynnissä kumppanuushanke Senegalin partiolaisten kanssa. Juhlavuoden päätapahtuma on tietysti suurleiri Kilke. Elo-syyskuun vaihteessa järjestetään koulukampanja, jonka aikana kouluilla käydään esittelemässä partiotoimintaa. Nuorimpien partiolaisten, 7 12-vuotiaiden sudenpentujen ja seikkailijoiden, oma juhlatapahtuma on Kaiku - Ekot. Tapahtuma järjestetään samankaltaisena noin paikkakunnalla eri puolilla Suomea, osa ruotsinkielisinä. Suomen Partiolaisten jäsenkokous pidetään Tampereella, ja sen yhteydessä järjestetään myös lippukunnanjohtajille oma juhlatapaaminen. Woomal on Suomen ja Senegalin partiolaisten välinen kolmevuotinen kumppanuushanke, joka alkoi keväällä 2009, ja jatkuu siis läpi koko juhlavuoden. Hankkeen myötä lippukunnat saavat konkreettisia välineitä kansainvälisyyskasvatukseen. Samalla kerätään varoja Senegalissa toteutettavaa kehitysyhteistyötä varten. Suomen Partiolaiset on tehnyt 100-vuotisesta historiastaan mittavan historiatutkimuksen, joka julkaistiin 500-sivuisena kirjana keväällä Aina valmiina Partioliike Suomessa on ainutlaatuinen teos, joka kertoo koko partiohistorian nykypäivään asti.

9 Kilke järjestetään Evolla, joka on eteläisen Suomen suurimpia yhtenäisiä metsäalueita. Metsähallituksen hallinnoiman Evon retkeilyalueeseen liittyvät kiinteästi Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsät sekä Hämeenlinnan kaupungin virkistysmetsät. Evo kuuluu nykyään Hämeenlinnan kaupunkiin. Evon metsät ovat olleet suurimaksi osin talousmetsää, jota on hoidettu niin kuin metsiä yleensä Suomessa hoidetaan: ojitettu, hakattu, istutettu ja muokattu maata. Evon erikoisuus on ollut kuitenkin metsien uudistaminen kulottamalla. Yhä edelleen joka vuosi poltetaan pieni ala, koska kulotusta opetetaan Hämeen ammattikorkeakoulun oppilaille. Tästä syystä Evolla on palojatkumo luonnon sytyttämistä metsäpaloista ihmisen aiheuttamiin kuloihin ja metsänhoidolliseen kulotukseen. Tulen vuoksi Evolla on ollut palanutta puuta tarjota niille eliöille, jotka ovat palaneesta puusta riippuvaisia. Siksi Evo on yksi niistä harvoista paikoista Suomessa, jossa tällaista lajistoa tapaa. Toinen Evon erikoisuus ovat vanhan metsän sirpaleet Kotinen ja Sudenpesänkangas. Nämä alueet Metsähallitus on jättänyt Kotisten ydinalueen hakkuiden ulkopuolelle aarnialueeksi. On haluttu säilyttää näyte siitä, millaiseksi metsä kehittyy, kun sitä ei hoideta. Nämä huonoiksi esimerkeiksi tarkoitetut, hakkuiden ja metsän käsittelyn ulkopuolelle jätetyt alueet ovat nyt luonnoltaan Evon arvokkainta osaa: vanhaa metsää, jossa on isoja vanhoja haapoja ja lahoa puuta. Haapaa ja lahopuuta tarvitsevat lajit ovat kyenneet elämään Evon vanhoissa metsissä, kun ne muualta Suomesta ovat käyneet hyvin harvalukuisiksi soveliaan elinympäristön puuttuessa. HAMK 9

10 10 Leirialue on Metsähallituksen, Suomen Partiolaisten ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä rakentama pysyvä leirialue vesi-, sähkö- ja tietoliikennerunkoverkkoineen. Evon nuorisoleirikeskuksen rakennustyöt valmistuvat Kilkkeelle. Leirialue tulee olemaan nuorisojärjestöjen käytössä. Leirialueen luonto on monipuolista ja paikoitellen herkkääkin. Alueella on luonnonsuojelualueita, joilla liikkuminen on kokonaan kiellettyä. Leirialueella esiintyy mm. kangasvuokkoja, jotka ovat Suomessa vähenevä, rauhoitettu ja uhanalaisluokituksessa vaarantunut laji. Kangasvuokot kasvavat leirialueella kahdessa erillisessä

11 esiintymässä. Toinen löytyy Lapa-alaleirin, ensiapuaseman ja ohjelma-alueen välistä ja toinen maalaakson ohjelma-alueelta. Kasvualueita on hoidettu poistamalla ympäröivää puustoa, sammalta ja varpukasvillisuutta, lisäksi alueelle on levitetty tuhkaa. Näillä toimenpiteillä jäljitellään metsäpalon vaikutusta, sillä kangasvuokko on metsäpaloista hyötyvä laji. Kaikki leiriläiset osallistuvat kangasvuokon elinolojen parantamiseen kuluttamalla maastoa. Kun tuhannet partiolaiset liikkuvat alueella, niin sammalkerros tulee väistämättä ohenemaan ja alueelle syntyy myös uusia polkuja, joiden reunat ovat kangasvuokolle otollisia kasvupaikkoja. Kangasvuokkoja on ollut leirialueella runsaammin noin 15 vuotta sitten. Määrä on vähentynyt esiintymäpaikoilla etenkin umpeenkasvun takia. On paljon mahdollista että kangasvuokkoja on alueella enemmänkin, sillä sopivaa kasvuympäristöä on useita hehtaareja. Kaikki leirille saapuvat tuhannet tarkkaavaiset silmäparit voivatkin etsiä luonnosta uusia kangasvuokkoesiintymiä. Tiedossa olevat kasvupaikat aidataan leirin ajaksi ja niiden viereen tulee vuokoista kertova kyltti. Aidatuilla alueilla liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä eikä aitojen sisäpuolelle saa heittää roskia. Maa- ja ilmalaaksojen välissä on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu pieni jalopuumetsikkö. Tässä metsikössä kasvaa lehmuksia. Kasvupaikka on osin lehtoa ja osin lehtomaista kangasta. Jalopuumetsikön eliöstö on hyvin monimuotoista ja monet uhanalaiset eliöt ovat ikääntyvien ja lahoavien jalojen lehtipuiden asukkeja. Yksin jalopuutkin ovat harvinaisia eteläisiä lajeja. Kunnioitetaan Evon rikasta, mutta paikoin herkkää luontoa, jotta se saa kukoistaa vielä pitkään Kilkkeen jälkeenkin. Helena Lundénia mukaillen Annika Ampuja 11

12 12 Merkitse kaikkiin esineisiin nimesi ja savusi. Pakkaa tavarasi vedenpitävästi! Varaudu kylmään, sateeseen ja helteeseen. Vaatteiden pesuun ei leirillä ole mahdollisuutta.

13 13

14 Elektroniset tarvikkeet kuten kännykät, MP3-, DVD-, BD- ja TV-soittimet ja tietokoneet. Leiriläisille ei ole järjestetty kännykän tai muun laitteen latausmahdollisuutta. Merkitse kaikkiin esineisiin nimesi ja savusi. Pakkaa tavarasi vedenpitävästi! 14

15 Muista jättää osoite kotiväelle. Varaa postin kulkemiseen pari päivää, olemme kuitenkin metsässä. Myös leiriltä pystyy lähettämään postia kotiin. Postimerkkejä voi pakata mukaan jo kotoa, mutta niitä myydään myös leirillä. Kirjelaatikko tulee Infon läheisyyteen. Myös alaleiritoimistot ja kahvilat ottavat vastaan lähtevää postia. Leirin sisäinen posti kulkee leiriläiseltä leiriläiselle ilman postimerkkiä. Sanomalehtiä ei leiriin kanneta. Jos välttämättä haluat lehtesi leirille, se toimitetaan kahvilaan luettavaksi. Kilke Leiriläisen nimi Savun numero EVO esimerkki: Kilke Lasse Leiriläinen Savu Avoinna klo 8 19 (suljettu yhteisohjelmien aikana) Tule kysymään ohjelmavinkkiä, kadonnutta kameraa tai kv-vieraiden sijaintisavua. Leirin info palvelee jokaista leiriläistä, leirin tekijää, vierailijaa sekä leirille soittavaa kotiväkeä. Kysy mitä vaan! Puhelinnumero leirillä ja leirille: (päivystys 24 h hätätapauksia varten) Sähköpostiosoite leirille: Infoa leiriläiselle

16 16 Alaleiritoimistojen yhteydessä, leirin infossa ja muilta keskeisiltä paikoilta löydät leirin ilmoitustaulut. Ilmoitustauluilla on suuri leirialueen kartta sekä tiedotteita leiriläisille ja leirin tekijöille. Avoinna klo 8 20 (yhteisohjelmien aikana vain puhelinpäivystys) Tarvitsetko tietoa ohjelmaan, kv-vieraisiin tai -ohjelmaan, leiriorganisaatioon tai puhelinnumeroihin liittyen? Oletko vailla toimistotarvikkeita, monistus-, posti- tai lähettipalvelua? Mitä kokous- tai saunatiloja leirialueella on varattavissa? Tiimiläistä, mestaria, päällikköä ja alaleiritoimiston väkeä auttaa Tekijäpalvelun joustava ja rautainen porukka Puhelinnumero leirin tekijöille: Sähköpostiosoite leirille: Nakkikioski on Kilkkeen oma työnvälitystoimisto, joka palvelee vaeltajia ja aikuisia. Nakkikioski sijaitsee Infon vieressä, ja se on auki joka päivä klo ja klo , ei kuitenkaan yhteisten ohjelmien aikana. Vierailupäivinä olemme auki klo Kesken leirin saapuvien päivämaksulaisten vastaanotto sijaitsee Evokeskuksella. Leirille saapuvat päivämaksulaiset opastetaan leirille saavuttaessa leirin vastaanottoon ilmoittautumaan. Leirin vastaanotosta päivämaksulainen saa pääsyluvan leirialueelle, leirihuivin ja muut ohjeet. Sukkulabussi kuljettaa päivämaksulaisen vastaanotosta leiriportille asti, josta kävellään omaan alaleiriin. Omalla autolla paikalle tulevien tulee jättää ajoneuvonsa leirin ulkopuolella (5 km) olevaan parkkiin, josta on kuljetus vastaanottoon. Leiriltä poistuminen tapahtuu aina alaleiritoimistojen kautta, josta leiriläinen saa poistumisluvan leiriltä. Tarkasta vielä ennen leirille saapumista tarkennetut ohjeet Kilkkeen nettisivuilta!

17 Myös Matti Myöhäset voivat tulla leireilemään 45 :n päivähintaan. He ilmoittautuvat päiväleiriläisten tavoin leirin vastaanottoon Evokeskuksella, jossa he maksavat leirimaksunsa käteisellä. Matti Myöhästen tulee aina ilmoittautua ensin leirin vastaanotossa, vaikka tulisivat paikalle jo leirin ensimmäisenä päivänä. Ne päivämaksulaiset, jotka saapuvat leirille leirin ensimmäisenä päivänä yhteiskuljetuksella saavat ohjeensa muun lippukunnan mukana, eikä tällöin tarvitse käydä leirin vastaanotossa. Leirihuivilla osoitat olevasi leiriläinen. Pidäthän leirihuivia kaulassa aina teltan ulkopuolella. Jos kadotat leirihuivisi, ilmoita asiasta savunjohtajellesi. Jos näet jonkun kulkevan leirillä yksin ilman huivia niin ilmoita siitä lähimmälle johtajallesi tai Turvalle. Pidä huoli tavaroistasi. Harkitse tarkkaan, mitä otat mukaasi leirille, sillä vastaat itse omasta omaisuudestasi. Mitään arvokasta ei kannata ottaa mukaan. Mikäli jotain katoaa, tai epäilet varkautta, ilmoita siitä johtajallesi, joka ilmoittaa siitä Turvalle. Leiri ei vastaa kadonneista tavaroista. Huomaa, ettei leirillä ole mahdollista ladata kännykkää. Muistathan nimikoida hyvin kaikki varusteesi. Nimen lisäksi varusteisiin on hyvä laittaa myös lippukunta ja omat yhteystiedot. Jos kadotat jotakin leirillä, voit kysyä kadottamiasi tavaroita leirin löytötavaratoimistosta. Leirin löytötavaratoimiston löydät Infosta. Löytötavaratoimisto vastaa myös puhelimitse tiedusteluihin numerossa Jos löydät jotain, vie tavara lähimpään löytötavaroiden keräyslaatikkoon tai suoraan löytötavaratoimistoon. Keräyslaatikot sijaitsevat alaleiritoimistoissa sekä ohjelmapisteissä. Kaikkia löytötavaroita säilytetään koko leirin ajan. Leirin päätyttyä osa tavaroista (esimerkiksi sukat ja alusvaatteet) heitetään pois. Loppuja tavaroita säily- 17 Infoa leiriläiselle

18 18 tetään Partioasemalla n. 2 viikkoa, jonka jälkeen yli 20 :n arvoiset tavarat toimitetaan Suomen Löytötavarapalveluun. Alle 20 :n arvoiset tavarat toimitetaan vaatekeräykseen tai vastaavaan. Leirillä noudatetaan tupakkalakia. Tupakointi on sallittu vain täysiikäisille erillisillä tupakkapaikoilla. Alkoholi ja huumeet eivät kuulu partioon ja niinpä niiden tuonti leirialueelle, hallussapito ja nauttiminen on kielletty. Päihtyneenä tai huumaantuneena esiintyminen on Kilkkeellä ehdottomasti kielletty. Päihteiden tai huumeiden hallussapitäjä tai käyttäjä lähetetään kotiin omalla kustannuksellaan. Leirimaksua ei tällöin palauteta. Nuotion sytyttäminen on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla ja leiripalokunnan luvalla. Puukkoja käytetään ainoastaan johtajan luvalla. Muulloin puukko pidetään rinkassa. Puukkojen on oltava partiokäyttöön sopivia, esimerkiksi kaksiteräiset puukot, pistimet, viidakkoveitset ja vastaavat ovat kiellettyjä. Järjestyksenvalvoja takavarikoi tarvittaessa kielletyn puukon tai muun toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen.

19 Kahvila Kivi Tässä leirikahvilassa rokki raikaa ja meininki on tietenkin HARD AS A ROCK! Herkullisen ja houkuttelevan valikoiman lisäksi tarjoamme leiriläisille myös musiikkielämyksiä vierailevien tähtiartistien muodossa, esiintymismahdollisuuden partiobändeille ja hieman raskaampaa ajanvietettä leirin keveyden lomaan. Kahvila sijaitsee Kilkkeen suoran päässä, suuren ja mahtavan Kalevan porteilla. Löydä rokkikukko tai -kana itsestäsi ja varmista ettet jää paitsi yhdestäkään hikisestä iltapäivästä tai hullusta illasta. Valitse kantapaikaksesi Kahvila Kivi! Avoinna klo

20 1 20 Mato, sarvi, potkuri Pohjoisesta tulimme, tullessamme sulimme. Lapa lapa lapattaa, Lapa-joukko papattaa! Lapa on kahden ja puolen tuhannen partiolaisen alaleiri, johon pohjoisimpien piirien partiolaiset sijoittuvat. Lapa sijaitseekin myös leirialueen pohjoisimpana. Huivimme väri on metsänvihreä. Alaleirin johtajina toimivat Jouni Riihelä ja Mika Nappula Kröger, ja Lapan staabissa on 14 henkeä eri puolilta Suomea. Lapan erikoisuus onkin se, että alaleiri kattaa maantieteellisesti suurimman osan Suomea lapalaiset tulevat Järvi- Suomen, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Lapin piireistä. Lapa on saanut nimensä Legendaarisen meripartiojohtaja Lauri Lapa Winterin mukaan. Lapassa on neljä kylää (Luppo, Luhta, Letto ja Louhi), jotka jakautuvat noin seitsemään savuun. Kylät muodostetaan pääsääntöisesti nykyisen piirijaon mukaan. Alaleirissä kylät sijoittuvat maantieteellisesti katsoen käänteisesti. Keskimäärin savussa majoittuu 1 3 lippukuntaa. Ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita vierailemaan leirillä lauantaina. Lapan leiriläiset ovat haikilla sunnuntaista maanantaihin. Lauri Lapa Winterin partiopolku alkoi 7 vuoden ikäisenä kolkkapoikana Turun Partio-Sisseissä. Innostus partiotouhuun oli valtaisaa, Gilwellkurssinkin hän kävi neljästi. Sotavuosien jälkeen pojat keksivät keinon hankkia rahaa: kävely Tuomiokirkon ympärillä pahvimainoksiin vyötettynä. Mainoskävelyillä hankittu kolo on yhä käytössä. Partio-Sissien muuttuessa meripartiolippukunnaksi vei meripartio Lapan mennessään. Saaristo tuli tutuksi Lapalle ja hänen partioperheelleen. Lapa oli ahkera leirin tekijä. Eräänkin myrskyn aikana miettivät äidit kuinka nuoret mahtavat leirillä Helmussaaressa pärjätä. Tyynesti eräs äiti totesi, ettei ole hädän päivää, kun Lapa on mukana! Hänet muistetaan myös mm. Satahanka II:n ja pohjoismaisen jamboreen johtajana. Hopeasuden Lapa sai vuonna Leirin aikana, 1.8., tulee kuluneeksi 85 vuotta Lapan syntymästä.

21 Rahtijärventie rvastie Staabi Laulupolku Lummepolku Liljapolku Loistopolku Letturaitti Haikki lähtö Pit nie jä Vesilaakso ikku Lapa Ohjelma-alue Ohjelmalava laleiri Alaleiri 1Alaleirit 21

22 22 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai

23 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 23

24 2 24 Raffu on koti, keskellä Kilkettä, fiilis on korkeella, silmässä pilkettä! Raffun neljässä kylässä asuvat Lounais-Suomen Partiopiiristä sekä Finlands Svenska Scouterista tulevat leiriläiset. Rap-, Reggae-, Rock- ja Rumba-kylissä kotiaan pitävät myös kaksi lippukuntaa Uudenmaan partiopiiristä sekä joukko ulkomaalaisia partioystäviämme. Yhteensä meitä on noin 2000 ja meitä yhdistävät haffun hauskat leikit, laulut ja musiikit. Meidät raffuttelijat tunnistaa hiekanruskeasta huivista. Alaleirimme sijaitsee keskellä Kilkettä, aivan leirin sydämessä. Alueemme rajautuukin yhdeltä sivulta komealla aidalla leirin keskusaukealle. Keksitkö sinä aidan salaisuuden? Raffuun pääsee neljän upean portin kautta, jotka toivottavat tervetulleeksi niin oman väen kuin vieraatkin. Leiripäivän touhujen keskellä kannattaa pysähtyä hetkeksi Raffun CaFFelassa tai poiketa TreFFun reunalla. Aktiivinen leirirakentelu huipentuu RaFFun harjannostajaisiin leirin ensimmäisenä iltana. Tytöt pukeutuvat kukkamekkoihin ja pojat kauluspaitoihin ja kaikki laittavat jalkaan kumpparit. Koko Kilkkeen yhteisten iltojen lisäksi vietämme ruotsinkielistä iltanuotiota, tutustumme ulkomaalaisiin partiokavereihimme kv-illassa ja nautimme Raffun omasta show sta. Raffun vierailupäivä on sunnuntai 1.8., jolloin kaikki perheenjäsenet ja ystävät ovat tervetulleita tutustumaan meihin kello Alaleirin johtajina toimivat Kari Poppis Suomela ja Lotte Malkakorpi. Raffu-alaleiri on nimetty mm. Suomalaisten Partiopoikien liiton johtajana toimineen Rafael Raffu Helangon mukaan. Sangen leikkisänä miehenä hän vaali leikki-ja meripartioperinteitä. Hän perusti mm. Partiomuseon ja toimi ensimmäisen Satahankaleirin johtajana.

25 Rahtijärventie mutka Saukonojantie Saukonojantie Kilkkeen suora Kilkkeen suora Tervastie Tervastie Suffa Räpränni Rokkiroad Välisoitto Regeeraita Rumbakaari Treffirinki Staab Rinne katsom Partioaatetalo Rinnekatsomo Ve Tulilaakso Tuikku Raffu O Ohjelma-alue Alaleiri Alaleiri 2Alaleirit 25

26 26 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai

27 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 27

28 3 28 Tuiki, tuiki Tähti suuri, Tuiketta on siinä juuri! Tarmo meille tahdin näyttää, Taika kaikki toiveet täyttää! Valon näyttää Tuikku! Tuikussa asuu partiolaisia Etelä-Karjalan Partiolaisista, Kymenlaakson Partiopiiristä ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisista. Tuikku tuo tuikahduksen valoa hämärtyviin iltoihin, tavoitteenamme on olla Kilkkeen iloisin alaleiri! Meidät tunnistaa sinisestä huivista. Tuikkulaisia on noin 2000, ja alaleiri jakautuu neljään kylään: Taika, Tarmo, Tuike ja Tähti. Tuikun vierailupäivä on lauantai 31.7., jolloin kaikki perheenjäsenet ja ystävät ovat tervetulleita tutustumaan meihin kello Alaleirin johtajina toimivat Sari Rautapää ja Minna Nousiainen Tuikku on saanut nimensä suomalaisen partiotyttötoiminnan uranuurtajalta Anni Tuikku Collanilta. Häntä on luonnehdittu avuliaaksi, velvollisuudentuntoiseksi ja rohkeaksi johtajaksi. Hänen kerrotaan olleen ehdoton raittiuden ja suomalaisuusasian suhteen. Anni oli myös erittäin taiteellinen, hän harrasti mm. puukäsitöitä. Siviiliammatiltaan Anni oli Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen opettaja ja koulutushallituksen naisten liikuntakasvatuksen tarkastaja. Hän toimi voimistelunopettajan toimensa ohessa mm. naisvoimistelun kehittäjänä. Hän myös toi baseballin Suomeen ja alkoi kutsua peliä pesäpalloksi. Anni myös perusti Kisakenttä - lehden. Kisakenttä oli Suomen partiotyttötoiminnan ensimmäisiä tiedotusvälineitä. Mm. Venäjän sortotoimien kiellettyä partioinnin Kisakenttä välitti tietoja luokkavaatimuksista voimistelun alalta! Tällä tavalla toiminta saatiin verhottua laillisuuden taakse. Lähde: PartioWiki

29 Ohjelma-alue Ohjelmalava akso -alue Rahtijärventie Kehä I Tähden raitti Kehä III Tarmon raitti 317 Tuikku Alaleiri Tuikkeen raitti tie Taian raitti tie Tervastie 29 R ka Partioaatetalo Miilun mutka Saukonojantie Raffu Alaleiri Kilkkeen suora Tulila Ohjelm

30 30 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai

31 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 31

32 4 32 Korpi taikka räme, Uusimaa ja Häme. Alaleiri mahtava, tässä huutaa KALEVA! Sirkka Kaleva Vesikansa oli aktiivinen partiolainen. Hän teki pitkän uran Suomen partiopoikajärjestön puolella yhdessä miehensä kanssa ja hänelle myönnettiin vuonna 1956 poikkeuksellisesti, ainoana naisena Suomessa, partiopoikien Hopeasusi-kunniamerkki luvulta lähtien hän osallistui partiojulkaisujen toimittamiseen ja toimi 60-luvulta alkaen eläkepäiviinsä asti ensin Suomen partiotyttöjärjestön ja sitten Suomen Partiolaisten tiedottajana. Mistä on KALEVAN VÄKI tehty? Joukosta suuresta UUDELTA- MAALTA HÄMEESTÄ uudesta ja SISUISTA kaikkialta Niistä on Kalevan väki tehty! Mistä on Kalevan leiri tehty? Tähdistä, tulista Kalevan taruista, PUOLUKANPUNAISISTA huivisolmuista Niistä on Kalevan leiri tehty. Mistä on KALEVAN OHJELMA tehty? ilosta, KYVYISTÄ, hyvästä sykkeestä KOVAN KIVEN KAHVILAN jytkeestä Niistä on Kalevan ohjelma tehty! Mistä on KALEVAN KYLÄT tehty? KURJISTA, KORPEISTA, KETUNnenistä, KAURIISTA, KOIRISTA ja karhunkuvasta. Niistä on Kalevan kylät tehty. Alaleirinjohtajina toimivat Lasse Lehtinen ja Heidi Niemenmaa. Kalevan väen ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita vierailemaan leirille sunnuntaina

33 Miilun mut ojantie Saukono Kilkkeen suora Kilkkeen suora Kareliakierros Kareliakierros Lippuaukio Staabila Crossroads Kalevanraitti Luppakorvanpolku Otson raitti Kontioraitti Nallenpolku Käpäläpolku Karhunkieppi Mesikämmenen polku Tulilaaks Raffu Kaleva Ohjelma-alue Hengail vaeltaja maa Alaleiri Alaleiri 4 33

34 34 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai

35 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 35

36 36 Pöpö toimii Kilkkeellä meidän partioperheiden kylänä, omana alaleirinään. Pöpön tavoitteena on mahdollistaa myös perheiden osallistuminen suurleirille. Tarkoituksena on tarjota viihtyisä telttapaikka, hyvää ruokaa ja perheleirin tarpeet huomioiden laadukasta ohjelmaa. Mottonamme on: Pöpöt leviää! Huivimme tunnusväri on omenan vihreä. Perhekylä Pöpö on perheille, joista toinen vanhemmista tai huoltajista toimii palvelutehtävissä ja toinen lastenhoitajana. Pöpössä majoittuu n leiriläistä (ja mukaan saavat tietysti tulla perheen ei-partiolaisetkin). Tarkoitus on, että kaikki aikuiset leiriläiset, joilla on mukana alle 12-vuotiaita lapsia, asuvat Pöpössä. Lapsella tulee olla huoltaja 24 h. Pöpön vierailupäivä on lauantai tai sunnuntai, jolloin kaikki muut perheenjäsenet ja ystävät ovat tervetulleita käymään leirillä. Pöpöläiset osallistuvat päivit- täin leiriorganisaation tarjoamiin ohjelmalaaksoihin räätälöidysti ja iän sallimissa puitteissa. Tietysti olemme mukana avajaisissa, yhteisissä iltanuotioissa, partiomessussa ja päättäjäisissäkin. Kylämme omaa ohjelmaa on mm. päivittäinen leikkitunti, jonka aikana vanhemmat voivat hengähtää hetkisen sekä ainakin yksi kylämme oma iltanuotio. Lisäksi luvassa on hieman extraohjelmaa: paloautoihin tutustumista ym. Perheleirin johtaja: Jarkko Ispa Mäkinen Puh Perheleirin varajohtaja: Maria Maija Martikainen Puh Loput yhteystiedot löytyvät netistä Odotamme teitä joukkoomme!

37 Pöpön nimi tulee partiolegenda Verneri Louhisusi /Pöpö Louhivuoren mukaan. Rovasti Antti Niilo Verneri Louhisusi Louhivuori oli legendaarinen partiohahmo. Hänen voitaneen sanoa olleen ensimmäisiä partiosta kiinnostuneita suomalaisia. Myöhempien ansioidensa tukemana hän on noussut partioliikkeen isäksi Suomessa. Louhivuorta on kutsuttu jopa Suomen Baden-Powelliksi. Verneri Louhivuoren partionimi oli alkujaan Pöpö. Louhisusi-nimi vakiintui sen jälkeen, kun hän oli vuonna 1926 saanut SPJ:n uuden Hopeasusi-kunniamerkin. Hän syntyi Kuopion maalaiskunnassa. Avioliiton Louhivuori solmi vuonna 1917 Ilta Maria Mustalan kanssa. Louhisusi kuoli Helsingissä. Lähde: PartioWiki Palvelukylä Leivo on tarkoitettu niille, joiden työtehtävä edellyttää erityisjärjestelyjä muonituksen ja majoittumisen suhteen. Kuvassa on leivonen, joka on lähtenyt Ko-Gi pölkyn päältä laululentoon kohti Kilke-tähtiä. Kogi-pölkky tulee siitä, että Leivon leirialue sijaitsee wanhalla KoGileirialueella. Kilke-leirin logosta on napsaistu tähdet yhdistämään Leivo Kilkkeen tunnukseen. Leivo laulaa lentäessään Kilkkeen laulua: Kilke metsässä kaikuu, meistä se lähtee. Fiilis meidät syliinsä sulkee taas ja uudestaan... Palvelukyläpäällikkönä toimii Jussi Jerkki Erkkilä Kalvolan Olavinpojista, apunaan Marika Max Valve Kalvolan Katajasiskoista. Leivon huivi on kallionharmaa. Palvelukylän nimi tulee Helmi Leivo Lehtoselta, joka toimi Suomen Siniset Partiotytöt - järjestön puheenjohtajana vuosina Alaleirit

38 Mitä leirillä tapahtuu? Onko leirin ulkopuolella elämää? Tule tutustumaan päivän lehtiin, nettikahvilaan (maksullinen) sekä valokuvin ja videoin leirin tapahtumiin. Nauti samalla kupponen kuumaa ja uskaltaudu kokeilemaan katapultin ammuksia.

39 Virkeänä ja terveenä jaksat nauttia jokaisesta leiripäivästä. Seuraavien ohjeiden avulla leirielämä sujuu ongelmitta: Syö kunnolla, vaikka ruoka ei olisikaan aivan mieleistäsi. Päivittäisiä aterioita et voi korvata makeilla tai suolaisilla naposteltavilla. Peseydy päivittäin. Pese kädet aina wc-käyntien jälkeen ja ennen ruokailua. Muista käyttää käsien desinfiointiainetta; näin vältyt vatsataudilta. Muista juoda päivittäin riittävästi (n. 2 3 l) vettä. Ota juomapullo mukaan ohjelmapisteisiin. Aurinkoisina päivinä suojaa pääsi hatulla tai huivilla. Rauhoita yöt lepäämiseen, annathan myös muiden nukkua! Kilke hiljenee kello 23, minkä jälkeen liikkumista leirialueella on vältettävä. Hiljaisen tunnin aikana klo savuissa liikkuminen on kielletty. Joskus leirillä voi tuntua yksinäiseltä ja pitkän leirin aikana voi koti-ikävä päästä yllättämään. Mieltä painavista asioista kannattaa jutella oman savun johtajille tai leirilääkinnän kyläsairaanhoidon kiertäville työpareille. Puhuminen helpottaa ja auttaa jaksamaan paremmin. Pidäthän myös huolta kaverista! Hätätapauksessa hakeudu lähimpään ensiapupisteeseen ja huolehdi, että savun johtajasi saa tietää mitä on tapahtunut. Leirialueella on kaksi EA-pistettä, jotka on merkitty leirialueen karttaan. Ensiapupisteillä on vastaanotto joka päivä klo Öisin ensiapupisteellä on leirilääkinnän työntekijä herätettävissä ja sieltä saa yhteyden leirisairaalaan. Leirisairaala päivystää ympäri vuorokauden. Mikäli sinulla on terveytesi kanssa ongelmia, keskustele aina ensisijaisesti savun johtajasi kanssa. Jokaisella savulla on mukana leirillä ensiapulaukku, josta löytyy perusvälineitä yksinkertaisten vai- 39

40 40 vojen hoitamiseen. Kylissä kiertäviltä kyläsairaanhoidon työpareilta saat ammattilaisapua. Tarvittaessa kyläsairaanhoito ohjaa potilaat eteenpäin joko ensiapupisteelle tai suoraan leirisairaalaan. Katso leirin varusteluettelosta s. 13 henkilökohtaisen leiriapteekkisi tarvikkeet. Leirillä on ambulanssi, joka hälytetään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Kerro hätäkeskukseen, että soitat Kilke-partioleiriltä ja anna heille leiriosoite missä apua tarvitaan. Ambulanssi hälytetään, mikäli kyseessä on kiireellistä hoitoa vaativa tapaturma tai sairaskohtaus. Kiireettömissä tapauksissa potilas saatetaan ensiapupisteelle, leirisairaalaan tai pyydetään kyläpartiota käymään leirissä. Kiireetöntä apua saat soittamalla leirisairaalaan puhelinnumero Kilke Leirilääkintä Leirilääkinnän työntekijät tunnistat punaisesta liivistä, jonka selässä on lääkinnän merkki: vihreä risti valkoisella pohjalla. Työntekijät ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Leirialueella on kaksi ensiapupistettä sekä leirisairaala. Kilke Turvallisuus Järjestyksenvalvojat valvovat leirialueen järjestystä ja turvallisuutta. Tunnistat heidät keltaisista liiveistä, joiden selässä lukee järjestyksenvalvoja, ordningsvakt. Turva päivystää leiriportilla ympäri

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi:

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi: Nenustannokka Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006 LEIRILÄISEN KÄSIKIRJA Vartiolaisen nimi: Tervetuloa Nenustannokalle! Hyvä vartiolainen. Olet ilmoittautunut Salon alueen lippukuntien yhteiselle

Lisätiedot

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00

Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00 Lähtö linja-autoasemalta, tilausajolaiturilta to 9.6 klo 6.30, Savon Linjan bussilla. Auton pakkaaminen alkaa klo 6.00 Iso tapahtuma! 850 joukkuetta, 6538 passia 300 pelikenttää, n. 5000 peliä 100 000

Lisätiedot

Haukan Sanomat Ennakkolehti

Haukan Sanomat Ennakkolehti Haukan Sanomat Ennakkolehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Pianhan se leiri taas koittaa!

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014 SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014 Leiri alkaa perjanitaina 5.9. klo 17:00 ja loppuu sunnuntaina 7.9. noin klo 13:30. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138, 31370

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo.

Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo. Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo. Tämä infopaketti sisältää: Leirinjohtajan terveisiä Ilves 06 pähkinänkuoressa Tätä on Ilves 06: esimakua ohjelmasta, kansainvälisyydestä, huollosta

Lisätiedot

#Kesis2017 SAUVON AHTELA

#Kesis2017 SAUVON AHTELA #Kesis2017 SAUVON AHTELA 13.-16.6.2017 #Suomi100 #Yhdessä #unelmatliikkeelle #LiikU #Kesis2017 Sporttipaketit (ent. Lajipaketit) Kesis on Varsinais-Suomen suurin ja monipuolisin liikuntaleirikokonaisuus,

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat Järvi-Suomen Partiolaiset ry LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat MUISTATHAN Ajankohtaiset asiat ANSIOMERKIT haetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1. Yrjönpäivänä jaettavat merkit 15.4. Kesäleireillä

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Aika alkaa ja päättyy rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia.

Aika alkaa ja päättyy rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia. Sarja: Sudenpennut Rasti X Tehtävä X Maksimipisteet 3 Taitotehtävä ENSIAPU Tehtäväkäsky Aika alkaa ja päättyy rastihenkilön merkistä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia. Lauman tehtävänä on

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

TÄHTÄIMESSÄ KUUDEN TUNNIN AIKA

TÄHTÄIMESSÄ KUUDEN TUNNIN AIKA RANKOULU PUOLI VUOTTA HELSINKI CITY RATHONILLE TÄHTÄIMESSÄ KUUDEN TUNNIN AIKA Kaksikymmentäneljä viikkoa tapahtumaan (vko 10) Juoksu 45 min tai muu liikunta, Esim. Pallopeli, uinti, hiihto, kuntopyörä

Lisätiedot

Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje

Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje 1 Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje 2 Kerman Kiertäjät ry toivottaa sudenpentulaumanne tervetulleeksi mukaan Järvi-Suomen Partiolaisten itäisen alueen Sankarimatka-sudenpentukilpailuun. Kilpailuun

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Tavoite lähestyy. Syntyy kysymyksiä: Olenko harjoitellut riittävästi? Jaksanko juosta asetetun tavoitteen mukaisesti? Miten valmistaudun?

Tavoite lähestyy. Syntyy kysymyksiä: Olenko harjoitellut riittävästi? Jaksanko juosta asetetun tavoitteen mukaisesti? Miten valmistaudun? Tavoite lähestyy Syntyy kysymyksiä: Olenko harjoitellut riittävästi? Jaksanko juosta asetetun tavoitteen mukaisesti? Miten valmistaudun? Juoksusuorituksen onnistuminen on monen tekijän summa Onnistumisen

Lisätiedot

Hei HuHu yhteyshenkilö!

Hei HuHu yhteyshenkilö! Hei HuHu yhteyshenkilö! Lounais-Suomen Partiopiirin samoajien vaeltajien piirileiri HuHun ilmoittautumisaika on alkanut! Sinut on valittu lippukuntasi HuHu yhteyshenkilöksi. Tehtäväsi on kertoa HuHusta

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

SATAHANKA XI ASIAMIESOHJE 3

SATAHANKA XI ASIAMIESOHJE 3 ASIAMIESOHJE 3 Kesän ykköstapahtuma, Satahanka XI lähestyy kovalla kohinalla! Oletko joukkoinesi valmis seikkailuun? Satahangalle on tulossa n. 1200 partiolaista 10 maasta. Vilinää ja vilskettä riittää

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Sarjakuva- www.ransu.info

Sarjakuva- www.ransu.info Sarjakuva- ja puuhakirja Ransun Lue ja pelaa! Heippatirallaa! Tässä kirjassa on Ransun pelastuskoulu -sarjakuvia, joista lukemalla oppii tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja sitten on vähän väliä

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Kulotus ja ennallistaminen tulella

Kulotus ja ennallistaminen tulella Kulotus ja ennallistaminen tulella Evo eteläsuomalaisen metsäluonnon suojelua ja tiedotusta -hanke Tämän diasarjan tekemiseen on saatu EU:n Life-Luonto -rahoitustukea Evon alueella metsämaan kivisyys on

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Mesikämmen 2/2006 2/2006

Mesikämmen 2/2006 2/2006 Mesikämmen 2/2006 2/2006 Partiolippukunta Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti 2/2006 2 Mesikämmen 2/2006 Mesikämmen on partiolippukunta Mankkaan Eräsusien virallinen tiedotuslehti. Päätoimittaja ja taitto:

Lisätiedot

Leirikesä ry Töölönkatu 55, Helsinki (09)

Leirikesä ry Töölönkatu 55, Helsinki (09) Leirikesä ry Töölönkatu 55, 00250 Helsinki (09) 8865 1280 toimisto@leiri.fi www.leiri.fi 2 Tervetuloa Leirikesän päiväleirille! Sisällys... 3 Tervetuloa Leirikesän päiväleirille!... 4 Leirin ajankohta

Lisätiedot

Lähdetkö kahville minun kanssani? Uskallatko kertoa tunteistasi? Jaksatko valvoa yli puolenyön? Käytätkö mielelläsi lankapuhelinta?

Lähdetkö kahville minun kanssani? Uskallatko kertoa tunteistasi? Jaksatko valvoa yli puolenyön? Käytätkö mielelläsi lankapuhelinta? NOPEANNOKKELA NOSTATUS Kerro kiero kysymys, vedä villi vastaus Kysymyksissä on K-kirjain ja vastauksissa V-kirjain. Ne voi tulostaa myös eri sävyisille papereille. Leikkaa suikaleiksi. Yksi osallistuja

Lisätiedot

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016 Suomen Uimaliitto 2 Tervehdys Tampereelta! Tätä kirjoittaessani joulukuun alkupuolella vesisateen ropistessa ikkunaan täällä Mansessa nääs

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pu P h u h h a h u a s u 3/ 3 1 / 0 1

Pu P h u h h a h u a s u 3/ 3 1 / 0 1 Puhhaus 3/10 PÄÄKIRJOITUS Mikä olisikaan hauskempaa kuin kokeilla jotain aivan uutta ja jännittävää. Olen käynyt monilla kursseilla: vartionjohtajakurssi, ensiapukurssit, leikki- ja askartelukurssi, erätaitokurssit.

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Liverpool jalkapallokoulu Valkeakoskella

Liverpool jalkapallokoulu Valkeakoskella Liverpool jalkapallokoulu Valkeakoskella 5.-7.6. Liverpool Jalkapallokoulu Valkeakoski 5.6.-7.6.2015 Liverpool Football Club järjestää lukuisia jalkapallokouluja ympäri mailman koulujen loma aikoina. Valmentajina

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016

Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016 Tervetuloa 17. Leppävaara Cup 23.-24.4.2016 Yleisinfo Turnaus pelataan Leppävaaran urheilupuistossa (Vanha maantie 15) kolmella tekonurmikentällä Leppävaaran urheilupuistossa ja Lepa-Areenalla. Kenttien

Lisätiedot

KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA

KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 1 LAPSEN NIMI: OSOITE: HETU: PUHELIN: LAPSEN HUOLTAJAT: LAPSI ASUU: vanhempien luona äidin luona isän luona muualla, missä: PERHEEN MUUT LAPSET (Nimet ja syntymävuosi): MUUT

Lisätiedot

Jämijärven Miilunvartijoiden jäsentiedote

Jämijärven Miilunvartijoiden jäsentiedote Jämijärven Miilunvartijoiden jäsentiedote Keväinen tervehdys taas täältä Suurimaalta! Kevät ja kesä tulla huristavat jo kovaa vauhtia, koko kevät ja kesä meinaa tulla ihan varkain. Meinasi muuten unohtua

Lisätiedot

Tervetuloa Sampokurssille!

Tervetuloa Sampokurssille! Tervetuloa Sampokurssille! Punk on 1970-luvulla syntynyt rockin tyyli, nuoriso- tai vastakulttuuri, johon on usein yhdistetty anarkistisesti sävyttynyt arvomaailma ja elämäntapa. Punk-kulttuuriin kuuluu

Lisätiedot

KILPAILUVIIKONLOPPU. www.oifbadminton.org

KILPAILUVIIKONLOPPU. www.oifbadminton.org KILPAILUVIIKONLOPPU - ENNEN KISAA HYVISSÄ AJOIN - EDELLINEN PÄIVÄ - KILPAILUPÄIVÄN AAMU - MATKA - KILPAILUPAIKALLA ENNEN PELEJÄ - PELIEN KESTÄESSÄ - PELIEN JÄLKEEN - KOTIMATKA ENNEN KISAA HYVISSÄ AJOIN

Lisätiedot

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS

KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS KOKKOLAN JYMY OHJAAJAN OPAS 1 Ohjaajan muistilista Ohjaajana toimiminen -Tulen ajoissa paikalle ja lähden viimeisenä. -Tervehdin lapsia harjoitukseen tultaessa ja kotiin lähtiessä. -Hankin tunnille sijaisen

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

VIPOT LÄRPÄKE. Kevät 2014. www.tampereenseurakunnat.fi/vipot LEIREJÄ! Päät sekaisin tykkimäellä! Onko puhtaat jauhot pussissa?

VIPOT LÄRPÄKE. Kevät 2014. www.tampereenseurakunnat.fi/vipot LEIREJÄ! Päät sekaisin tykkimäellä! Onko puhtaat jauhot pussissa? VIPOT Kevät 2014 LÄRPÄKE Viinikan kotikirkon tiedotuslehti koululaisille Päät sekaisin tykkimäellä! Onko puhtaat jauhot pussissa? KOKKIKERHOT s. 3 LEIREJÄ! Tulossa perheleiri ja tyttöleiri sekä kesällä

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

SATAHANKA XI ASIAMIESOHJE 1. mennessä. Muista myös johtajien ja perheleiriläisten ilmoittautumiset. Tervetuloa asiamieheksi

SATAHANKA XI ASIAMIESOHJE 1. mennessä. Muista myös johtajien ja perheleiriläisten ilmoittautumiset. Tervetuloa asiamieheksi ASIAMIESOHJE 1 Tervetuloa asiamieheksi Onneksi olkoon, sinut on valittu tärkeään tehtävään lippukuntasi Satahankaasiamieheksi! Luethan tämän ohjeen huolellisesti sekä tutustut Partio-lehdessä 5/2007 ilmestyvään

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN talvi 2016

KOULUIKÄISTEN talvi 2016 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN talvi 2016 ILLAT KERHOT PARTIO LEIRI TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

TÄHTÄIMESSÄ NELJÄN TUNNIN AIKA

TÄHTÄIMESSÄ NELJÄN TUNNIN AIKA RANKOULU PUOLI VUOTTA HELSINKI CITY RATHONILLE TÄHTÄIMESSÄ NELJÄN TUNNIN AIKA Kaksikymmentäneljä viikkoa tapahtumaan (vko 10) Juoksu 1h tai muu liikunta, Esim. Pallopeli, uinti, hiihto, kuntopyörä yht.

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin!

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016 Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Parempi avioliitto ry järjestää Avioparikurssin Itä-Hämeen opistossa Tainionvirran

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

ARTUN KESÄ LASTEN JA NUORTEN ANIMAATIOFESTIVAALI 4. 17.6.

ARTUN KESÄ LASTEN JA NUORTEN ANIMAATIOFESTIVAALI 4. 17.6. ARTUN KESÄ LASTEN JA NUORTEN ANIMAATIOFESTIVAALI 4. 17.6. Artun kesässä sukelletaan animaation maailmaan kun Hyvinkäällä käynnistyy kesäkuussa 2012 uusi lasten ja nuorten festivaali Artun kesä. Villa Artun

Lisätiedot

lomat leirit lapset ja nuoret aikuiset seniorit Tervetuloa lomalle!

lomat leirit lapset ja nuoret aikuiset seniorit Tervetuloa lomalle! lomat leirit lapset ja nuoret aikuiset seniorit Tervetuloa lomalle! Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön loma- ja leiriopas kesään 2015 lomat ja leirit 2015 Uudenmaan vammaispalvelusäätiö järjestää ja kehittää

Lisätiedot

Tervetuloa opettajankoulutuslaitokseen Turkuun!

Tervetuloa opettajankoulutuslaitokseen Turkuun! Tervetuloa opettajankoulutuslaitokseen Turkuun! Alkuseikkailu 2016 17. 19.8.2016 Tervetuloa Opexiin! Onnea, onnea ja vielä kerran onnea uuden opiskelupaikkasi johdosta, sinä uunituore OKL-fuksi! VAKAVA-koe

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario -pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi 4.aste musta vyö Defendo -Defendo Blue pääkouluttaja -I.D.D.I-

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 21. 22.9.2013 Leiri alkaa lauantaina 21.9. klo 9:15 ja loppuu sunnuntaina 22.9. klo 15:00 mennessä. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138,

Lisätiedot