MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012"

Transkriptio

1 MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET

2 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke Raportti matkailijoiden näkemyksistä lähiruokaa ja paikallisia luonnontuotteita kohtaan Kirsi Kuosku, Naturpolis Oy Sisältö 1. Taustaa kyselylle Kyselyn toteuttaminen Matkailijoiden taustatiedot Lähiruuan merkitys Kiinnostus matkakohteen paikallisia tuotteita ja lähiruokaa kohtaan Yhteenveto ja johtopäätökset LIITE 1. Kyselylomake

3 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 2 Raportti matkailijoiden lähiruoka- ja luonnontuotekyselystä 1. Taustaa kyselylle Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeessa pyrittiin selvittämään monipuolisesti alueen matkailu- ja luonnontuotealojen kysynnän ja tarjonnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Koillis- Suomen elinkeinostrategiassa esille nousi voimakkaasti tarve kehittää matkailua paikallisten luonnontuotteiden avulla ja toisaalta saada maaseudulle ja luonnontuotealalle kehittymismahdollisuuksia matkailusektorin luoman kysynnän avulla. Lähiruuan kysynnän kasvu näkyy tällä hetkellä voimakkaasti koko Suomessa ja tarve mm. lähiruuan saatavuuden parantamiselle on selkeästi olemassa. Myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) Maamerkit-ohjelman mukaan maaseutuun kohdistuu nyt uudenlaista kysyntää, joka pitäisi tunnistaa ja johon pitäisi olla valmiuksia vastata. Esiselvityshankkeessa toteutettiin kolme kyselyä: kyselyt matkailijoille, matkailutoimialan yrityksille (vähittäiskaupat, majoitus- ja ravitsemusliikkeet sekä ohjelmapalveluyritykset), sekä maaseutuyrityksille (mm. maataloustuottajat, porotilat ja kalastajat) ja elintarvikkeiden jalostajille. Näiden kolmen kyselyn tulosten perusteella ja alueen valmiuksien pohjalta voidaan suunnitella tulevia kehittämistoimenpiteitä ja löytää mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle. Tässä matkailijoille suunnatussa kyselyssä selvitettiin matkailijoiden kysyntää maaseudun tuotteita ja palveluita kohtaan. 2. Kyselyn toteuttaminen Kyselyn tavoitteena oli selvittää matkailijoiden odotuksia, näkemyksiä ja toiveita matkakohteensa tuote- ja palvelutarjontaa kohtaan lähinnä luonnontuotteisiin ja lähiruokaan liittyen. Kysynnän selvittämisen nähtiin auttavan löytämään maaseutuelinkeinoille kehittämismahdollisuuksia tähän kysyntään vastaamiseksi. Kyselyn sisältöä suunniteltiin yhteistyössä mm. Naturpoliksen ja ProAgrian asiantuntijoiden kanssa ja kommentteja pyydettiin Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Posion matkailuyhdistyksiltä, sekä Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikan matkailualan lehtorilta. Kysely toteutettiin sekä sähköisenä versiona että haastatteluina helmikuussa 2012 hankkeen toimintaalueella Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla. Toteutusvaiheessa Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteen matkailualan opiskelijat haastattelivat päivän ajan matkailijoita kullakin paikkakunnalla. Haastattelupaikat sovittiin etukäteen paikkakuntien matkailuyhdistysten kanssa. Lisäksi kyselylomakkeita oli jaossa infopisteissä ja linkit vastaavaan sähköiseen kyselyyn olivat matkailijoiden vastattavana kahden viikon ajan internetissä Naturpoliksen, Ruka-Kuusamon sekä Posion matkailusivujen kautta. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikkiaan 168, joista 56 oli haastatteluissa saatuja lomakkeita ja 112 internet-vastauksia. Sähköinen kysely toteutettiin ZEF-kyselykoneella. Lomakkeilla annetut vastaukset syötettiin myös jälkeenpäin tähän ohjelmaan käsin, jolloin ne saatiin yhdistettyä sähköiseen aineistoon ja tuloksia päästiin käsittelemään kokonaisuutena. Kyselyn toteutuksesta vastasi Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeen projektipäällikkö, MMM Kirsi Kuosku Naturpolis Oy:stä. Tuottajakyselyn toteutti ProAgria Oulu ry, jonka yritysneuvoja Martti Määttä oli mukana myös muiden kyselyiden suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta kaikki kolme kyselyä saatiin pidettyä yhtenä kokonaisuutena.

4 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 3 Tässä raportissa kuvataan tulokset sekä kootusti että osin vastaajien sukupuolittain tai ikäryhmittäin jaoteltuina, sikäli kun niistä löytyi keskinäisiä eroavuuksia. Tämä raportti sekä vastaavat raportit matkailutoimialan yrityksille toteutetusta kyselystä ja tuottajille ja elintarvikkeiden jalostajille toteutetusta kyselystä muodostavat kokonaisuuden Koillismaan luonnontuote- ja matkailualan esiselvityshankkeen tuloksista. 3. Matkailijoiden taustatiedot Kyselyyn vastasi yhteensä 168 matkailijaa, joista suurin osa oli naisia, 77 vastaajista. Ikäryhmistä suurimmat olivat vuotiaat ja vuotiaat, yhteensä 86 vastaajista (kuvio 1). Vastaajat ikäryhmittäin 6 8 Alle 25 v (n=14) v (n=71) v (n=74) Yli 61 v (n=9) Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden matkailijoiden ikäjakauma Matkailijoiden jakautuminen kotipaikan mukaan (kuvio 2) painottui Pohjois-Suomeen (39 vastaajista). Toiseksi eniten vastaajia oli Etelä- ja Länsi-Suomesta (25 ja 23). Muualla asuneiden (2 vastanneista) kotipaikat olivat mm. ulkomailla ja Ahvenanmaalla. Matkailijoiden pääasiallisin matkakohde oli Kuusamo/Ruka. Muut kohteet, joista käsin matkailijat olivat alueella haastatteluhetkenä käymässä, pitivät sisällään Kemijärven, Itä-Lapin ja Syötteen Kotipaikka Pohjois-Suomi (n=66) Itä-Suomi (n=18) Länsi-Suomi (n=40) Etelä-Suomi (n=42) Muualla (n=4) Matkakohde 90 Kuusamo/Ruka (n=143) Taivalkoski (n=2) Posio (n=7) Muu (n=8) Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden matkailijoiden kotipaikat ja pääasiallinen matkakohde.

5 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 4 Kysely ajoittui viikolle 9, joka oli keskisuomalaisten hiihtolomaviikko. Hiihtolomalaisten osuus näkyikin hyvin vastaajien joukossa. Hiihtolomaviikon vaikutus näkyi myös siinä, että yhtään ulkomaista vastaajaa kyselyyn ei saatu, vaan vastaajat olivat kotimaisia lomailijoita; myös ulkomailla asuvat olivat suomalaisia. Muutama vastaajista ilmoitti olevansa Rukalla töissä kausityöntekijänä. Vaikka haastattelut toteutettiin kaikissa kunnissa, eivät kyselyn tavoittamat matkailijamäärät niissä olleet keskenään verrannollisia. Kuusamosta tavoitettiin ylivoimaisesti eniten matkailijoita, mutta myös Posiolta vastanneet matkailijat saattoivat ilmoittaa matkakohteekseen Kuusamon. Matkakohteen epätasaisen jakauman vuoksi tässä raportissa ei käsitellä erikseen vastauksia matkailijoiden matkakohteen mukaan määriteltynä. 4. Lähiruuan merkitys Kyselyn aihepiirin ymmärtämistä varten lomakkeen alussa oli määritelty lähiruoka-käsite seuraavasti: Ruuantuotanto ja kulutus, joka käyttää raaka-aineita ja tuotantopanoksia omalta talousalueelta. Lähiruoka tukee paikallisia elinkeinoja ja paikallisten ihmisten hyvinvointia. Lähiruuan alkuperä ja laatu ovat tunnettuja. Lähiruokaa voi olla myös suomalainen elintarvike, joka jalostetaan ja käytetään omalla alueella. Luonnontuotteet sopivat lähiruoaksi erinomaisesti. Kyselyssä matkalijoilta kysyttiin tärkeimpiä käsitteitä, jotka he liittävät lähiruokaan (kuvio 3). Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät käsitteet, jotka liittyvät lähiruokaan? Tuoreus 81 Paikallisuus 72 Kotimaisuus 57 Pien yrittäjien toiminnan tukeminen Terveellisyys Maukkaus Korkea laatu Ympäristöystävällisyys Turvallisuus Edullisuus 7 Kuvio 3. Tärkeimmät matkailijoiden lähiruokaan liittämät käsitteet (mainintojen määrä, -osuus vastaajista). Tärkeimmiksi lähiruokaan liittyviksi ominaisuuksiksi yhdistettiin tässä kyselyssä tuoreus, paikallisuus, kotimaisuus, sekä pienyrittäjien toiminnan tukeminen. Ympäristöystävällisyys nousi esille erityisesti

6 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 5 naisvastaajien kohdalla (kuvio 4). Heistä 28 piti asiaa tärkeänä, kun miehistä vain 15 mielsi ympäristöystävällisyyden tärkeäksi lähiruuan ominaisuudeksi. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät käsitteet, jotka liittyvät lähiruokaan Tuoreus Paikallisuus Kotimaisuus Kaikki Naiset Miehet Pien yrittäjien toiminnan tukeminen Terveellisyys Maukkaus Korkea laatu Ympäristöystävällisyys Turvallisuus Edullisuus Kuvio 4. Miesten ja naisten vastaukset tärkeimmistä lähiruokaan liittyvistä käsitteistä (mainintojen määrä, -osuus vastaajista). Edelleen vertailtaessa miesten ja naisten muutoin hyvin saman suuntaisia vastauksia nousi esille se, että naiset arvostavat lähiruuan paikallisuutta hieman miehiä enemmän. Miehille puolestaan edullisuus oli jonkin verran tärkeämpää kuin naisille, joskin se oli ominaisuus, joka lähiruokaan vähiten yhdistettiin. Naiset myös arvostivat pienyrittäjien toiminnan tukemista useammin kuin miehet. Miehet puolestaan yhdistivät lähiruokaan terveellisyyden käsitteen naisia hieman useammin. Kun matkailijoilta tiedusteltiin heidän ostotottumuksistaan luomu- ja lähiruokaan liittyen (kuvio 5) nähdään, että lähellä tuotettua ruokaa ostetaan useammin kuin luomuruokaa. Luomuruoka oli kyselyssä määritelty seuraavasti: Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka. Luomutuotannon muotoja ovat kasvi- ja eläintuotanto sekä luonnosta saatavat keruutuotteet. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö ja luonnonvarat. Luomutuotanto on viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jota säädellään EU:n luomuasetuksessa.

7 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 6 Ostatteko yleensä lähellä tuotettua ruokaa/ luomuruokaa? En osaa sanoa 1 Usein Silloin tällöin Harvoin Luomuruokaa Lähellä tuotettua ruokaa En koskaan Kuvio 5. Luomu- ja lähiruuan käyttö matkailijoiden yleisissä ostotottumuksissa. Vastauksista voidaan huomioida, että kaikista vastaajista lähes puolet ostavat sekä lähi- että luomuruokaa silloin tällöin. Lähellä tuotettua ruokaa ostaa usein jopa 44 ja luomuruokaakin 28. Luomuruokaa harvoin tai ei koskaan ostavia oli vastaajista 27 ja vastaava osuus lähiruuan osalta oli 9. Voidaankin todeta, että tämän kyselyn perusteella lähiruuan kysyntä on luomuruokaa suurempaa. Vertaitaessa eroja miesten ja naisten ostokäyttäytymisen välillä voidaan todeta, että naisista 94 ostaa lähiruokaa silloin tällöin tai usein, kun miehistä näin tekee 76. Luomuruokaa silloin tällöin tai usein osti naisista 78 ja miehistä 55. Kysyttäessä, miksi lähi- ja luomuruokaa ei osteta nykyistä enemmän (kuvio 6), löytyivät suurimmat syyt siitä, että ne ovat muita tuotteita kalliimpia, lähiruokaa hankitaan paljon itse tai toisaalta sitä ei ole saatavilla. 13 vastaajista käytti jo nyt lähiruokaa erittäin paljon. Muita syitä tiedusteltaessa vastaajat kommentoivat : Käytän luomua aina kun mahdollista, oli se lähiruokaa tai ei. Täällä Tampereella on isossa marketissa laaja lähiruokapiste, mutta tuotteet ovat niin erikoisia, ettei itsellä ole niille käyttöä Suomessa on muutenkin jo puhdas ruoka Tuotan itse Yhden ihmisen talouteen ei oikein kannata Laiskuus, kiire Lähi/luomua suositaan, jos saatavilla. Esim. kanaa ei ole Pääasiallisesti en itse käy kaupassa Saamattomuus perehtyä asiaan tarkemmin

8 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 7 Miksi ette käytä nykyistä enemmän lähiruokaa? Ne ovat muita tuotteita kalliimpia Hankin sitä itse (sienestän, poimin marjat, metsästän, kalastan) Käyttäisin, mutta sitä ei tahdo löytyä Käytän jo erittäinen paljon 13 Käytän mieluummin yleisiä, paremmin tunnettuja tuotteita ja tuotemerkkejä 4 Niiden laatu epäilyttää En näe mitään syytä kannattaa erityisesti lähitai luomutuotantoa 2 3 Kuvio 6. Lähiruuan käytön lisäämisen esteitä. Positiivista näissä vastauksissa on se, että ainakaan laadun tai luotettavuuden ei koeta yleisesti olevan ongelmana, eli lähiruoka kiinnostaa matkailijoita erittäin paljon. Ne seikat, joihin voidaan vaikuttaa kysynnän kasvattamiseksi ja siten myynnin edistämiseksi näyttävät olevan kohtuullisen hinnan takaaminen sekä helpon saatavuuden varmistaminen. 5. Kiinnostus matkakohteen paikallisia tuotteita ja lähiruokaa kohtaan Yleisen lähiruokaan suhtautumisen selvittämisen jälkeen kyselyssä siirryttiin osioon, jossa pyrittiin saamaan selville matkailijoiden näkemyksiä ja toiveita matkakohteensa tuote- ja palvelutarjontaa kohtaan. Aluksi kysyttiin, mitkä paikalliset tuotteet ja tuoteryhmät matkailijoita eniten kiinnostavat heidän matkalla ollessaan (kuvio 7).

9 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 8 Mitkä paikalliset tuotteet ja tuoteryhmät kiinnostavat teitä eniten matkalla ollessanne? Liha ja lihajalosteet Leipomotuotteet Kala ja kalajalosteet Marjat ja marjajalosteet Maitotuotteet Paikalliset käsityöt ja matkamuistot Vihannekset, juurekset Yrtit ja yrttivalmisteet Hyvinvointituotteet Paikallinen pullovesi Kaikki, n=168 Naiset, n=130 Miehet, n=38 Kuvio 7. Paikallisten tuotteiden ja tuoteryhmien kiinnostavuus. Suurinta mielenkiintoa herättävät paikallinen liha ja lihatuotteet, jossa etenkin poron ja riistalihan osuuden voi olettaa olevan suuri. Toiseksi, lähes yhtä kiinnostavina, tuotteina pidettiin paikallisia leipomotuotteita. Näiden jälkeen eniten kiinnostivat kala ja kalajalosteet, sekä marjat ja jalosteet. Kysymyksen osana kunkin raaka-aineen kohdalla oli myös maininta siitä, että kysymyksellä tarkoitetaan myös kyseisestä raaka-aineesta valmistettua ruokaa, eli esimerkiksi ravintoloissa tarjottavia ruokia. Miesten ja naisten välillä oli jonkin verran eroja mieltymyksissä siten, että miehet arvostivat eniten paikallisia lihatuotteita, kun taas naiset leipomotuotteita. Naisia kiinnostivat myös paikalliset käsityöt ja hyvinvointituotteet selvästi miehiä enemmän. Vastaavasti matkailijoilta tiedusteltiin myös kiinnostusta maaseudun erilaisia palvelumahdollisuuksia kohtaan (kuvio 8).

10 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 9 Mitkä seuraavista palveluista kiinnostavat teitä eniten/mitä palveluita voisitte kuvitella käyttävänne lomanne aikana? Paikalliset ruokamarkkinat/ lähiruokatori 66 Ravintoloiden "Koillismaa-menu" tai erilliset lähiruokavaihtoehdot Maatilojen suoramyyntipisteet Ohjelmapalvelu, jossa ohjelmaan kuuluva ruoka on lähiruokaa Hyvinvointiin liittyvät matkailupalvelut Retket maatiloille, viinitiloille, keramiikkapajoille Kaikki Naiset Miehet Marjan- tai sienenpoimintaretket 19 Käsityökurssit luonnon raaka-aineita hyödyntäen 18 Green Care -palvelut (maaseudulla tuotettavat hyvinvointipalvelut) 11 Kuvio 8. Paikallisten palveluiden kiinnostavuus. Eniten matkailijoita kiinnostaisivat paikalliset ruokamarkkinat tai lähiruokatorit. Toiseksi eniten toivotaan lähiruokaa ravintoloihin ja kolmanneksi maatiloille suoramyyntipisteitä. Ylipäätään kaikki palvelut saivat kannatusta ja lisäksi ehdotuksia tuli muistakin palveluista kalastuksesta matonkudontaan. Ohjelmapalvelut, joissa hyödynnetään lähiruokaa, saivat kannatusta erityisesti miehiltä ja alle 25-vuotiailta. Green care oli lomakkeessa oli määritelty seuraavasti: Luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiset menetelmät hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Green care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. Green care on todennäköisesti suurelle yleisölle vielä melko tuntematonta toimintaa, eikä sille tässä kyselyssä löytynyt kovin suurta kannatusta. Toisaalta hyvinvointiin liittyviä palveluita sen sijaan toivottiin huomattavasti enemmän varsinkin naisten keskuudessa. Seuraavaksi kartoitimme ostopaikkoja ja -tapoja, mistä ja miten matkailijat haluaisivat paikallisia tuotteita ja lähiruokaa ostaa (kuviot 9 ja 10).

11 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 10 Mistä haluaisitte matkallanne ostaa paikallisia tuotteita ja/tai lähiruokaa? Lähiruokaa ravintolan ruoka-annoksissa Säännölliset "maatilatorit"/pysyvät myyntipisteet matkailualueella Suoramyynti tiloilta/tilat ja jalostuskohteet käyntikohteina Ei tarvetta lähiruuan tai paikallisuuden korostamiselle Kuvio 9. Paikat, joista matkailijat haluaisivat ostaa lähiruokaa. Miten paikallisten tuotteiden myynti kaupoissa tulisi mielestänne järjestää? Kaupoissa omat myyntihyllyt paikallisille tuotteille "Shop-in shop" Merkintä hyllyn reunassa "paikallinen tuote" tms Tuotteissa oma merkintä, joka osoittaa paikallisuuden Tuote-esittelypäiviä ja -tilaisuuksia kaupoissa tai matkailualueella Kuvio 10. Tavat, miten lähiruuan toivotaan kaupoissa näkyvän. Eniten matkailijoita kiinnostaa nauttia lähiruuasta ravintolan ruoka-annoksissa, ja lähes yhtä paljon toivottaisiin lähiruuan myyntipisteitä tai säännöllisiä maatilatoreja matkailualueelle. Myös suoramyynti tiloilta sai runsaasti kannatusta, eli maatilat olisivat toivottuja käyntikohteita. Kaupoissa toivottiin lähiruuan löytyvän mieluiten omista hyllyistään. Myös merkintä hyllyn reunassa sai kannatusta ja varsinkin miehet toivoivat myös itse tuotteisiin merkintää paikallisuudesta. Matkailijoilta kysyttiin myös, kuinka tärkeäksi he kokevat sen, että paikallisia elintarvikkeita ja lähiruokaa on tarjolla ravintoloissa ja kaupoissa (kuvio 11).

12 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 11 Kuinka tärkeää on, että paikallisia elintarvikkeita ja lähiruokaa on tarjolla ravintoloissa ja kaupoissa? Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää En osaa sanoa Kuvio 11. Lähiruuan ja paikallisten elintarvikkeiden tärkeys matkailijoille Tähän kysymykseen annetut vastaukset kertovat selkeästi, että matkailijat toivovat matkalla löytävänsä paikallisia tuotteita. Yhteensä 89 piti asiaa melko tai erittäin tärkeänä. Yli 61-vuotiaista tätä mieltä olivat kaikki vastaajat (100). Miesten ja naisten välillä sen sijaan ei ollut eroja tässä kysymyksessä. Kuten tässä kyselyssä aiemmin tuli ilmi, pidetään hintaa tärkeimpänä tekijänä, miksi paikallisia tuotteita ei osteta enempää (kuvio 6). Samoin edullisuus oli käsite, joka vähiten miellettiin liittyväksi lähiruokaan ja paikallisiin tuotteisiin (kuvio 3). Koska hinta siis on tärkeä tekijä ostopäätöksiä tehdessä, kysyimme matkailijoilta myös maksuvalmiutta paikallisista elintarvikkeista (kuvio 12). Jos jokin elintarvike lomakohteessasi maksaa 2 euroa, paljonko olet valmis maksamaan vastaavasta elintarvikkeesta, joka on lähiruokaa? Vähemmän (n.1,5-1,75 euroa) 31 Saman verran (2 euroa) Enemmän (n. 2,5-3 euroa) Kuvio 12. Matkailijoiden maksuvalmius paikallisista elintarvikkeista. Selkeästi suurin osa matkailijoista olisi valmis maksamaan lähiruuasta ja lähellä tuotetuista elintarvikkeista enemmän kuin muista vastaavista tuotteista, mikä on selkeä positiivinen signaali ruuan

13 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 12 tuottajille. Toisaalta toki tiedetään, että yleensä kyselyissä annettavat vastaukset eivät täysin vastaa käyttäytymistä varsinaisessa ostotilanteessa. Naisten ja miesten välillä ei ollut eroja tämän kysymyksen kohdalla. Ikäryhmistä eniten maksuvalmiutta löytyi vuotiaista, joista jopa 77 oli valmiita maksamaan lähiruuasta enemmän. Sitä, miten matkailijoiden odotukset olivat matkalla täyttyneet, tiedusteltiin kysymällä, ovatko he tällä matkallaan löytäneet paikallisia tuotteita tai elintarvikkeita (kuvio 13). Oletteko löytäneet paikallisia tuotteita tai elintarvikkeita tällä matkallanne? En ole löytänyt 6 En ole etsinyt 27 Löysin, mutta se ei ollut helppoa 20 Löysin helposti 46 Kuvio 13. Paikallisten tuotteiden löydettävyys Tuloksia tässä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä, eli niistä, jotka olivat paikallisia tuotteita etsineet, vain 6 ei ollut niitä löytänyt. Tässä kysymyksessä ei pyydetty erittelemään, mitä tuotteita ei oltu etsimisestä huolimatta läydetty, joten vastaukset voivat tarkoittaa käytännössä jotain tiettyä tuoteryhmää, jota olisi kaivattu. Kommentteja, joita tähän kysymykseen tuli: Ei ole ollut vielä tarvetta etsiä Kallista on poro! Tuli eteen etsimättä Tuotteet on merkitty huonosti, eikä niitä ole mainostettu kaupoissa. Olisi mukava päästä kannattamaan lähitiloja enemmän Vain (nimetyssä myymälässä) tiesin saavani paikallisesti tehtyjä En ole käynyt vielä, Matka vasta tulossa, Olen vasta menossa Rukalle Samaan aihepiiriin liittyen kysyttiin myös, mikä tällä matkalla oli ollut esteenä paikallisten tuotteiden ostamiselle (kuvio14).

14 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 13 Tekijät, jotka estivät ostamasta paikallisia elintarvikkeita ja tuotteita Tuotevalikoiman suppeus Heikko löydettävyys/saatavuus Korkea hinta Kaikki Naiset Miehet Muu, mikä? 16 En ole löytänyt itselleni sopivia tuotteita Tuntematon tuote/tuotemerkki 4 11 Kuvio 14. Tekijät, jotka estivät matkailijoita ostamasta paikallisia tuotteita. Tärkeimmäksi tekijäksi, mikä esti matkailijoita ostamasta paikallisia tuotteita, paljastui tuotevalikoiman suppeus. Sekä naiset että miehet olivat tästä asiasta kutakuinkin samaa mieltä. Muita merkittäviä syitä olivat tuotteiden heikko löydettävyys/ saatavuus, joka oli merkittävä haittatekijä erityisesti miehille, sekä tuotteiden korkea hinta, joka puolestaan oli merkittävä haitta vain naisille. Vaikka aiemmin kysyttäessä maksuvalmiudesta matkailijat ilmoittivat olevansa valmiita maksamaan lähiruuasta, näkyy hinta silti muodostuvan ostopäätöksen esteeksi ainakin naisille. Kohtaan muu syy, saatiin vapaapalautteita seuraavasti: En ole erityisesti etsinyt, en koe niin tärkeäksi Ei ruuanlaittomahdollisuutta Ei tarvetta, omat eväät, kalapilkillä, marjat, sienet, hirvenliha En ollut matkalla kuin päivän Hotellin läheltä la juustomyymälä kiinni ja leipomo kokonaan suljettu Itä-Rukan kaupat ovat kaukana mökistä, eikä (nimetyssä myymälässä)juurikaan ole lähiruokatarjontaa Kaikkea tarvittavaa löytynyt No, ei oikeastaan mikään, Ei mikään Nopeat kaupassakäynnit tutut tuotemerkit Olen toisten vieraana, Muun matkaseurueen valinnat Oli jo valmiiksi ruuat mukana, ei siis ollut tarvetta ostaa Täytyy katsella Aika on mennyt lasketteluun Esimerkiksi käymissämme ravintoloissa ei millään muotoa paikallista menua tai mainittuja raaka-aineita Kotiin pitkä matka, tuotteet pilaantuu autossa!, Pilaantuminen pitkällä kotimatkalla Matka vasta tulossa

15 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 14 Seuraavaksi tiedusteltiin, kuinka paljon erilaiset ominaisuudet vaikuttavat paikallisten tuotteiden ostopäätöksiin (kuvio 15). Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat ostopäätöksiinne matkalla ollessanne? Paljon Jonkin verran Ei yhtään Tuotteen kotimaisuus? Tuotteiden korkea laatu? Tuotteen/ruuan paikallisuus? Tuotteen ympäristöystävällisyys? Tuotteen edullinen hinta? Tuotteen LUOMU-merkintä? Kuvio 15. Ostopäätöksiin vaikuttavien tekijöiden tärkeys Kotimaisuus ja korkea laatu vaikuttivat eniten ostopäätöksiin. Paikallisuus tuli näiden jälkeen seuraavana siten, että se vaikutti jonkin verran ostopäätöksiin useammin kuin kotimaisuus, joka kuitenkin vaikutti paikallisuutta enemmän paljon ostopäätöksiin. Vähiten matkailijoiden ostopäätöksiin tämän kyselyn vastauksissa vaikuttaa Luomu-merkintä. Kyselyn alussa oli kysymys tärkeimmistä lähiruokaan liitettävistä käsitteistä (kuvio 3), jolloin vastauksissa paikallisuus oli tärkeämpää kuin kotimaisuus. Tämä kertoo käsitteestä lähiruoka sen, että kotimaisuus ei riitä lähiruuan määritteeksi, vaikka se tärkeä tekijä onkin. Tämä jäkimmäinen yleisempi kysymys, joka ei koskenut pelkästään lähiruokaa, osoittaa puolestaan, että matkailijan ostopäätöksiin näyttää kokonaisuutena vaikuttavan enemmän kotimaisuus kuin paikallisuus, joskin ero on pieni. Lopuksi matkailijoilta kysyttiin, mistä paikoista, mitä kautta tai minkä medioitten välityksellä he matkalla ollessaan haluaisivat saada tietoa paikallisista tuotteista (kuvio 16).

16 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 15 Mistä haluaisitte saada tietoa paikallisista tuotteista matkalla ollessanne? Kaupoista Matkailualueen infopisteistä ja esitteistä Internet -sivustoilta Kaikki Alle 25 vuotiaat (n=14) vuotiaat (n=71) vuotiaat (n=74) Yli 61 -vuotiaat (n=9) Paikallisesta sanomalehdestä 35 Sosiaalisen median välityksellä 16 Tekstiviestinä puhelimeen 1 Muualta, mistä? 1 Kuvio 16. Mistä ja miten tietoa paikallisista tuotteista toivotaan saatavan. Tärkeimmät tiedonvälityskanavat paikallisten tuotteiden markkinoimiseksi näyttävät tämän selvityksen perusteella olevan kaupat, infopisteet ja esitteet sekä internet sivustot. Se, mistä ja miten matkailijat toivovat saavansa tietoa paikallisista tuotteista, on jonkin verran sidoksissa heidän ikäryhmäänsä. Se, mistä eri ikäryhmät olivat eniten yhtä mieltä oli, että tietoa toivottiin löytyvän matkailualueen infopisteiden ja esitteiden kautta. Nuoret tavoitetaan tämän kyselyn tulosten perusteella parhaiten infopisteiden ja esitteiden, internetin ja ehkä hieman yllättäen sanomalehden välityksellä. Sosiaalisen median merkitys ei ollut kovin suuri missään ikäryhmässä, mutta nuorien kohdalla kuitenkin merkityksellisin. Yli 61-vuotiaista sen sijaan kukaan ei ollut kiinnostunut sosiaalisesta mediasta tiedonvälittäjänä. Tekstiviestimarkkinoinnista oli koko aineistossa kiinnostunut vain yksi henkilö. Kohtaan muu, mikä, saatiin yksi vastaus, joka oli Twitter. Naiset ja miehet olivat muutoin vastauksissaan hyvin yksimielisiä, mutta naisilla (18 naisista) kiinnosti tiedonsaanti sosiaalisen median kautta miehiä enemmän (9 miehistä). Lopuksi kyselyssä oli avoin vastauskenttä, jossa annettiin mahdollisuus kertoa mielipiteitä ja ehdotuksia matkakohteen kehittämiseksi kyselyn aihepiiriin liittyen. Vastauksia saatiin melko runsaasti (33kpl). Niitä on alla eritelty aihepiireittäin. Vastauksissa olleet yksittäisten yritysten nimet on poistettu.

17 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 16 Vapaamuotoiset palautteet: Ostopaikkoihin ja ostopalveluihin liittyvät kehittämiskohteet ja ideat (9 kpl) Kauppahalli tyyppinen ostopaikka joko Kuusamon keskustaan tai Rukalle Lähiruokakauppa Maistelutori, jossa voisi maistaa paikallisia/lähialueen tuotteita, näin voisi herätä ostohalukkuus, Viikoittaiset lähiruokamarkkinat Rukan matkailualueelle Suoramyynti kalasatamaan ja siitä informointi, Toivoisin enemmän suoramyyntipisteitä (leipomotuotteet) Olisi mukavaa, jos Rukan alueen ruokakaupoissa olisi enemmän luomua ja lähiruokaa. Lähiruokatori olisi mahtava! Paljon varmaan kehitettävää esim. mökeille tulijat varmaan ostaisivat valmista kuusamolaista ruokaa; kalasoppaa, leipomotuotteita ja juustoja mökeilleen ruokapalvelulta, joka voisi toimittaa ne suoraan asiakkaalle. Pitkien ajomatkojen päästä tulevat saisivat heti ruokaa mökille Marketteihinkin monipuolisia kala-take-away annoksia. Kun ollaan itärajalla itäiset vaikutteet mukaan. Kalan ja marjojen, sienien yhdistelmät ja monipuoliset juurekset ym. kasvikset lisukkeeksi Ravintolamainintoja ja vinkkejä ravintoloiden ruokalistoihin (5 kpl) Ravintolan ruokalistat: merkintä lähiruuasta, Paikallisuusmerkinnät ravintoloiden ruokalistoille, Ravintoloiden tulisi mainita mistä tuotteet ovat lähtöisin Kalaravintola kiitos. Tavallisissa ravintoloissa kalaruokavaihtoehtoja on tosi vähän ja annosten keksimisessä ei ole rima kovinkaan korkealla. Kalaa karppaajalle annoksia Juustoravintola on aina kiinni, kun suunnittelimme sinne varausta. Käynyt näin jo 2 v, noin 3 kertaa olemme olleet varauksia tekemässä. (Nimetyssä ravintolassa) on niin tusinaruokaa, että huh. Tuotteisiin liittyvä saatavuus (9 kpl) Saatavuus ja hinta kohdalleen Esittelyt turistirysissä Toivoisin enemmän paikallisia leipomotuotteita Kuusamon luonto tarjoaa toinen toistaan mahtavampia anteja, mutta tällä hetkellä niiden saatavuus on valitettavan pitkälti purkin avaajan varassa Puuttuu hyvinvointipalvelu, muuten on kaikki saatavissa Laktoositon/ gluteeniton vaihtoehtoja tarjolla ja merkinnät kohdallaan Kuusamossa on jo aika hyvin saatavilla paikallisia tuotteita, olen käynyt (nimetyissä)myymälöissä, isoista marketeista ainakin saa säilykkeitä, lihaa, (nimettyjä) tuotteita (kai niitäkin osa edes valmistetaan seudulla?) ym. paikallista Kaupoissa tulisi merkitä tuotteet paremmin ja täkäläisten kauppojen kuuluisi suosia valikoimassaan lähiruokaa. Mökkiläisille ja myös muille turisteille Kuusamon kalatuotteet helposti saataville

18 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 17 Tuotteiden hintaa koskevia mainintoja (2 kpl) Suoramyynti kalasatamaan. Kuljetuskustannukset jäävät pois hinnasta Pitäisi päästä pois siitä, että oletetaan matkailijan katsovan mitä tahansa hintaa, ei siis pidä ns. kiskoa korkeaa hintaa, tympii moinen ajattelu, ainakin minua. Tuotevalikoimaan ja laatuun liittyviä mainintoja (5 kpl) Rukalla kauppa (nimetty myymälä) on pieni suppeat valikoimat + kallis ja lähiruokaa ei ollut huomioitu mitenkään Korkea laatu tulisi täyttyä Toivon vastaisuudessakin Kuusamosta löytäväni Koillismaalta puhtaita siellä tuotettuja elintarvikkeita Ekologisuutta lisää Palvelualttiutta vaan joka paikkaan enemmän. Tuntuu, että on rutinaa ja esteitä joka paikassa, paitsi keilahallissa. Jos väkeä on vähän, se ei ole niiden syy, jotka ovat paikalla!!! Tiedon löytämiseen ja markkinointiin liittyviä kommentteja (10 kpl) Mielestäni täällä saa tarpeeksi tietoa paikallisista tuotteista, kun on itse aktiivinen. (Nimetyssä paikassa), jossa yleensä olemme, on paikallisia työntekijöitä. He ovat palvelualttiita ja neuvovat mistä löytää mitäkin Toivoisin tietoa mistä voisi ostaa esim. poroa ja kalaa mukaan kotiin viemisiksi, Tietoa missä tarvikkeita/tuotteita on myynnissä Tiedottaminen tapahtumista, tuotteista ja palveluista siten, että ulkopaikkakuntalainen saisi tiedon mieluusti jo ennen kuin saapuu Kuusamoon ja Rukalle: Sosiaalinen media, uutiskirjeet ja tietysti mökeille jaettava lehti on ollut hyvä kanava Kaupoissa pitäisi olla erilliset hyllyt lähiruualle Pientuottajien (ruoka, käsityö yms.) tuotteita esille paikallisiin kauppoihin ja mainos niistä matkailukeskuksiin, ei kaikkea nettiin. Lomalla ei luettu nettiä ja ravintolat, jotka käyttävät lähiruokaa esille hyvin. Paikallisista käsityöläisistä esittelylehtinen ym. tutustuminen heidän tuotteisiin + mahdolliset myyntipaikat tuotteille. Paikallisia tuotteita laajemmin kauppoihin Näkyvämmin paikallisia tuotteita, hyvälaatuisia ja huolella markkinoituja Näkyvämmin ja enemmän esille paikallisia tuotteita 6. Yhteenveto ja johtopäätökset Tämän kyselyn sekä siihen liittyvien kahden muun kyselyn tulosten perusteella voidaan tehdä suuntaaantavia tulkintoja Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealojen yhteisistä kehittämiskohteista, kehittämisen esteistä ja toisaalta mahdollisuuksista sekä eri toimijoiden kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Lähiruuasta ja luonnontuotteista on positiivinen mielikuva matkailijoiden keskuudessa ja ne nähdään

19 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 18 tärkeänä matkakohteen tuote- ja palvelutarjonnan osana. Matkailijat odottavat löytävänsä monipuolisen valikoiman paikallisia tuotteita matkakohteestaan ja niitä pitäisi olla tarjolla ja löydettävissä mahdollisimman helposti. Tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa, sillä tuottajia on vähän ja yhteistyö sekä tuottajien kesken että tuottajien ja matkailusektorin yritysten välillä on ollut vähäistä. Yhteistyön lisääminen eri toimialojen välillä onkin välttämätöntä, jotta paikallisia tuotteita saataisiin alueella enemmän myyntiin, räätälöityä kysyntää vastaaviksi ja tuotevalikoimaa kehitettyä. Matkailijoiden mielestä pienyrittäjien toiminnan tukeminen on tärkeää. Kyselyn perusteella kysyntää riittäisikin monipuolisesti lähes kaikille tuoteryhmille. Myös matkailutoimialan yritykset toivoivat saavansa myyntiin paikallisten elintarvikkeiden lisäksi erityisesti matkamuistoiksi soveltuvia luonnontuotteita ja paikallisia käsitöitä, hyvinvointituotteita sekä maaseudun kulttuuriin liittyviä palveluita, joilla ne näkevät olevan kysyntää matkailijoiden keskuudessa. Erityisesti matkailijoita kiinnostavat paikalliset ruokamarkkinat tai lähiruokatorit, lähiruuan nauttiminen ravintoloissa ja mahdollisuus vierailla maatilojen suoramyyntipisteissä. Kauppoja pidettiin tärkeimpinä tiedotuskanavina paikallisista tuotteista ja niiden löydettävyyttä helpottamaan toivottiin tuotteille omia myyntihyllyjä ja selkeitä merkintöjä hyllyn reunoihin. Tuotevalikoiman suppeus ja tuotteiden heikko löydettävyys muodostuivat myös suurimmaksi selitykseksi sille, miksi matkailijat eivät ostaneet enemmän paikallisia tuotteita. Ylipäätään enemmän tietoa paikallisista tuotteista kaipaavat niin matkailuyritykset kuin matkailijatkin. Hinta ei näyttäisi kyselyn tulosten perusteella muodostuvan kynnyskysymykseksi paikallisen tuotteen hankinnassa, mutta osalle matkailijoista hinta toki on tärkeä tekijä tuotteen hankinnassa. Paikallisten tuotteiden löydettävyyden parantaminen mm. yhteismarkkinoinnin avulla, tuotevalikoiman laajentaminen ja järkevä hinnoittelu takaisivat maaseudun tuotteille hyvät myynnin kasvattamisen mahdollisuudet. Asiakkaita kuunteleva maaseutuyritys menestyy, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) Maamerkit-ohjelman johtaja Eeva Hellström on todennut. Näkymät maaseudun tulevaisuudelle ovat optimistiset, mutta asiakaslähtöisyydessä olisi parannettavaa. Tällä hetkellä yrittäjien ja asiakkaiden välillä on kuilu, samoin kuin osin myös maaseutuyritysten ja matkailuyritysten välillä. Kyse on siten kulttuurin muutoksesta, jota tarvitaan, jotta maaseudulle ja maaseutuyrittäjyydelle voidaan luoda uusia mahdollisuuksia perinteisen maatalouden ulkopuolelta tulevan kysynnän tyydyttämiseksi. Asenteet ja toimintakulttuuri muuttuvat hitaasti, joten tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistyötä ja rohkeita edelläkävijäyrityksiä, jotta maaseutuun kohdistuvaan uudenlaiseen ja kasvavaan kysyntään voidaan tulevaisuudessa entistä paremmin vastata. Ekologiset, paikallista yrittäjyyttä tukevat luonnontuotteet ja lähiruuan tuottaminen ovat yksi nähtävillä olevista uusista maaseudun mahdollisuuksista, joihin olisi uskallettava tarttua. Ylipäätään lähiruokaa ja paikallisia tuotteita olisi mahdollista hyödyntää matkailusektorilla huomattavasti nykyistä enemmän ja monipuolisemmin.

20 Liite 1. Kyselylomake Matkailijoiden lähiruoka- ja luonnontuotekysely Kyselyssä käytettäviä käsitteitä Lähiruoka Ruuantuotanto ja kulutus, joka käyttää raaka-aineita ja tuotantopanoksia omalta talousalueelta. Lähiruoka tukee paikallisia elinkeinoja ja paikallisten ihmisten hyvinvointia. Lähiruuan alkuperä ja laatu ovat tunnettuja. Lähiruokaa voi olla myös suomalainen elintarvike, joka jalostetaan ja käytetään omalla alueella. Luonnontuotteet sopivat lähiruoaksi erinomaisesti. Luonnontuotteet Luonnontuotteilla tarkoitetaan luonnonvaraisia ja puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeina, koriste-esineinä tai hyvinvointi- ja matkailupalveluissa. Luomu-ruoka Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka. Luomutuotannon muotoja ovat kasvi- ja eläintuotanto sekä luonnosta saatavat keruutuotteet. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö ja luonnonvarat. Luomutuotanto on viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jota säädellään EU:n luomuasetuksessa. Green care: luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiset menetelmät hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

21 Sivu 2 / 7 Taustatiedot Ympyröi sopivan vaihtoehdon numero. 1. Kotipaikka suuraluetasolla 1. Pohjois-Suomi 2. Itä-Suomi 3. Länsi-Suomi 4. Etelä-Suomi 5. Muualla/ ulkomailla, missä? 2. Sukupuoli 1. Nainen 2. Mies 3. Ikä 1. Alle 25v v Yli 61v 4. Matkan pääasiallinen kohde 1. Kuusamo/ Ruka 2. Taivalkoski 3. Posio 4. Muu, mikä?

22 Sivu 3 / 7 Lähiruuan merkitys 1. Mitkä seuraavista ovat mielestänne tärkeimmät käsitteet, jotka liittyvät lähiruokaan? (ympyröikää 1-5 tärkeintä) 1. Terveellisyys 2. Turvallisuus 3. Kotimaisuus 4. Paikallisuus 5. Maukkaus 6. Tuoreus 7. Korkea laatu 8. Pienyrittäjien toiminnan tukeminen 9. Ympäristöystävällisyys 10. Edullisuus 11. Muu, mikä? 12. Tärkeintä lähiruuassa on: 2. Luomu- ja lähiruuan käyttö En koskaan Ostatteko yleensä lähellä tuotettua ruokaa? Harvoin Silloin tällöin Usein En osaa sanoa Ostatteko yleensä luomuruokaa? 3. Miksi ette käytä nykyistä enemmän lähi- tai luomuruokaa? (ympyröikää sopivat vaihtoehdot) 1. Käytän jo erittäin paljon 2. Käyttäisin, mutta sitä ei tahdo löytyä 3. Hankin sitä itse (sienestän, poimin marjat, metsästän, kalastan...) 4. Käytän mieluummin yleisiä, paremmin tunnettuja tuotteita ja tuotemerkkejä 5. Ne ovat muita tuotteita kalliimpia 6. Niiden laatu epäilyttää 7. En näe mitään syytä kannattaa erityisesti lähi- tai luomutuotantoa 8. Muu syy, mikä?

23 Sivu 4 / 7 Kiinnostus matkakohteen paikallisia tuotteita ja lähiruokaa kohtaan 1. Mitkä paikalliset tuotteet ja tuoteryhmät kiinnostavat teitä eniten matkalla ollessanne? (Ympyröikää 1-5 kiinnostavinta) 1. Vihannekset, juurekset ja niistä valmistettu ruoka 2. Marjat ja marjajalosteet (hillot, kastikkeet, hyytelöt, mehut,...) ja niistä valmistettu ruoka 3. Leipomotuotteet (leipä, leivonnaiset, jauhot,...) 4. Maito, juusto, muut maitotuotteet, kananmunat ja niistä valmistettu ruoka 5. Lihatuotteet (poro, lammas, lihajalosteet kuten savuliha, kuivaliha, säilykkeet,...) ja niistä valmistettu ruoka 6. Kala ja kalajalosteet (kalaruuat, pakasteet, säilykkeet,...) ja niistä valmistettu ruoka 7. Yrtit ja yrttivalmisteet (mausteet, tee jne) ja niistä valmistettu ruoka 8. Paikalliset käsityöt ja matkamuistot 9. Hyvinvointituotteet (terveyden- ja kauneudenhoitotuotteet, esim. luontaiskosmetiikka jne) 10. Paikallinen pullovesi 11. Muuta, mitä? 2. Mitkä seuraavista palveluista kiinnostavat teitä eniten/ mitä seuraavista palveluista voisitte kuvitella käyttävänne lomanne aikana? (Ympyröikää 1-5 kiinnostavinta) 1. Hyvinvointiin liittyvät matkailupalvelut (esim. turve- ja yrttihoidot,...) 2. Marjan- tai sienenpoimintaretket, luonnonkasvien hyödyntämisen opastus yms. 3. Ohjelmapalvelu, jossa ohjelmaan kuuluva ruoka on lähiruokaa (esim. kelkka- tai huskysafari, jonka aikana nuotiolla paistetaan poromakkaraa) 4. Ravintoloiden Koillismaa-menu tai erilliset lähiruokavaihtoehdot ruokalistalla 5. Paikalliset ruokamarkkinat/ lähiruokatori, jossa myytävänä paikallisia tuotteita 6. Maatilojen suoramyyntipisteet 7. Retket maatiloille, viinitiloille, keramiikkapajoille yms Green care -palvelut (maaseudulla tuotettavat hyvinvointipalvelut) 9. Käsityökurssit luonnon raaka-aineita hyödyntäen 10. Muuta, mitä?

24 Sivu 5 / 7 3. Mistä haluaisitte matkallanne ostaa paikallisia tuotteita ja/tai lähiruokaa? Miten paikallisten tuotteiden myynti kaupoissa tulisi mielestänne järjestää? (ympyröikää 1-4 vaihtoehtoa) 1. Kaupoissa omat myyntihyllyt paikallisille tuotteille, "shop-in-shop" 2. Merkintä hyllyn reunassa "paikallinen tuote" tms 3. Tuotteissa oma merkintä, joka osoittaa paikallisuuden 4. Tuote-esittelypäiviä ja -tilaisuuksia kaupoissa tai matkailualueella 5. Säännölliset "maatilatorit" / pysyvät myyntipisteet matkailualueella 6. Suoramyynti tiloilta / tilat ja jalostuslaitokset käyntikohteina 7. Lähiruokaa ravintolan ruoka-annoksissa 8. Muutoin, miten? 9. Ei tarvetta lähiruuan tai paikallisuuden korostamiselle 4. Kuinka tärkeää teille on se, että paikallisia elintarvikkeita ja lähiruokaa on tarjolla matkakohteenne ravintoloissa ja kaupoissa? (valitkaa sopivin vaihtoehto) 1. Erittäin tärkeää 2. Melko tärkeää 3. Ei kovin tärkeää 4. En osaa sanoa 5. Jos jokin tietty elintarvike matkakohteessanne maksaa 2, paljonko olette valmiita maksamaan vastaavasta elintarvikkeesta, joka on lähiruokaa? (valitkaa sopivin vaihtoehto) 1. Vähemmän (n.1,5-1,75 ) 2. Saman verran (2 ) 3. Enemmän (n. 2,5-3 ) 6. Oletteko löytäneet paikallisia tuotteita tai elintarvikkeita tällä matkallanne? 1. En ole löytänyt 2. En ole etsinyt 3. Löysin, mutta se ei ollut helppoa 4. Löysin helposti 5. Kommentteja

25 Sivu 6 / 7 7. Mitkä tekijät estivät teitä tällä matkalla ostamasta enemmän paikallisia elintarvikkeita ja tuotteita? (ympyröikää sopivat vaihtoehdot) 1. Heikko löydettävyys/ saatavuus 2. Korkea hinta 3. Tuotevalikoiman suppeus 4. Tuntematon tuote/ tuotemerkki 5. En ole löytänyt itselleni sopivia tuotteita (täsmennä halutessasi) 6. Muu, mikä? 8. Kuinka paljon ostopäätöksiinne matkalla ollessanne vaikuttavat seuraavat tekijät? Ei yhtään Jonkin verran Paljon Tuotteen kotimaisuus? Tuotteen/ ruuan paikallisuus? Tuotteen LUOMU-merkintä? Tuotteen ympäristöystävällisyys? Tuotteen edullinen hinta? Tuotteiden korkea laatu? 9. Mistä haluaisitte saada tietoa paikallisista tuotteista matkalla ollessanne? (ympyröikää 1-3 tärkeintä vaihtoehtoa) 1. Paikallisesta sanomalehdestä 2. Matkailualueen infopisteistä ja esitteistä 3. Kaupoista 4. Internet -sivustoilta 5. Sosiaalisen median välityksellä 6. Tekstiviestinä puhelimeen 7. Muualta, mistä?

26 Sivu 7 / Kertokaa vapaasti toiveita ja ehdotuksia matkakohteenne kehittämiseksi tämän kyselyn aihepiireihin liittyen Täyttämällä yhteystietonne voitte voittaa herkullisia luonnontuotteita, jotka postitetaan voittajille (lahjoittajina Lapin minimeijeri Oy ja KorvatunturinMaan osuuskunta). Arvonnassa voittaneiden nimet julkaistaan Naturpoliksen internetsivuilla viimeistään Arvontaan osallistuvat kaikki kyselylomakkeisiin sekä internet -kyselyyn vastanneet henkilöt, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa. Yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä niitä yhdistetä yksittäisiin vastauksiin. Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeessa ( ) selvitetään matkailijoiden ja matkailutoimialan kysyntää luonnontuotealaa kohtaan, luonnontuotteiden tuotannon nykytilaa ja mahdollisuuksia vastata matkailun luomaan kysyntään. Lisäksi selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia luonnontuotealan yritystoiminnan, yhteistyön ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, rahoituksen on myöntänyt Myötäle ry ja hanketta hallinnoi ja toteuttaa Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012

MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 2.6.212 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012

TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat 1.8.2012 31.12.2014 Kehitetään paikallis- ja luomuelintarvikeketjun yhteistyötä, jotta asiakaslähtöisten tuotteiden määrä lisääntyy. Luomustatus ja paikallisen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais- ja Etelä-Suomi.

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja -

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja - - Lähiruokatukku ja -myymälä LähiPuoti Remes - Paikallisia Herkkuja - Yrityksen toiminta: LähiPuoti Remes Oy perustetaan ja toiminta alkaa 2012-2013 vaihteessa, Puotipuksu Kimmo Remes. Lähi- ja luomuruokaa

Lisätiedot

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005 Minna Kantén Finfood Luomu 1 LUOMUMYYNNIN ( ) JAKAUTUMA hedelmät 9% vihannekset 24% muut 32% maito 17% jauhot/hiutaleet 7% tuoreet leipomotuotteet 11% Lähde: A.C.Nielsen, Kotitalouspaneeli,

Lisätiedot

Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät

Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Kananmunien ostopäätökseen vaikuttavat tekijät SIIPISEMINAARI Pasi Saarnivaara.10.017 Kananmunien kulutus 1 kg per henkilö EU 016: 1,6 kg (kuorimunat ja munatuotteet yhteensä) = noin 00 kananmunaa per

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Luomumarkkinan kehitys ja näkymät jatkosta

Luomumarkkinan kehitys ja näkymät jatkosta Luomumarkkinan kehitys ja näkymät jatkosta Jussi Kaartinen Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Satakunnan Osuuskauppa Twitter: @jussi.kaartinen Osuuskauppa on lähiruoan puolestapuhuja Olemme luoneet

Lisätiedot

YRITYSPALVELUJA VAKKASUOMALAISILLE MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA

YRITYSPALVELUJA VAKKASUOMALAISILLE MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA MONIALAYRITTÄJYYDEN UUDET TRENDIT MAASEUDULLA GREEN CARE BIOTALOUS LUONNON- JA MAISEMANHOITO HYÖTYHAMPPU SITRA Ulla Kallio GREEN CARE LÄHDE: http://www.gcfinland.fi Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön

Lisätiedot

Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017

Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017 Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017 Katriina Partanen Pro Kala ry Tel. +358 40 0 827 277 Tauko Design 24.5.2017 katriina.partanen@prokala.fi 1 Tutkimusraportti Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry. Twitter: @IlkkaAlarotu

Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry. Twitter: @IlkkaAlarotu 14.11.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry Twitter: @IlkkaAlarotu 14.11.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Luonnollisesti läheltä-hanke. Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy

Luonnollisesti läheltä-hanke. Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy Luonnollisesti läheltä-hanke Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy Luonnollisesti läheltä taustaa ja yhteistyökumppaneita Koillismaan

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa?

Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa? KTT Hanna Leipämaa-Leskinen Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa? 14.5.2014 elintarvikkeita ja kosmetiikkaa -seminaari 1 Mitä suomalaiset kuluttajat arvostavat? elintarvikkeita ja kosmetiikkaa.

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 30.10.2011 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014

Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014 1 Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014 Outi Hohti, viestintäpäälikkö S-ryhmän marketkauppa Twitter: @hohti Kotimaisuus S-ryhmän marketkaupassa

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy. Humppila

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy. Humppila Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Humppila Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry. Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry. Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen Satafood Kehittämisyhdistys Ry Suomen Siipikarjaliitto Ry Kvalitatiivinen tutkimus Kopla Helsinki Kati Nurminen & Jenna Puikkonen RUOAN JA LIHAN VALINTAPERUSTEET LUOMULIHA SIIPIKARJA BROILERI JA KALKKUNA

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS LUOMUTUOTANTO VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE Mitä luomu on? Luomuelintarvike on aina peräisin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Mitä on lähiruoka? - Ei virallista määritelmää. - Asiasta useita eri tulkintoja - Hallituksen Lähiruokaohjelma -> miten lähiruokaa edistetään vuoteen 2020 mennessä. *

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta

Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta Pohjois- Suomen Nurmipäivät 12.1.2012 Mitä kuluttajat odottavat? 2 12.1.2012 Ostopäätöksiin vaikuttavat

Lisätiedot

Lähiruoan lisääminen kuntien elintarvikehankinnoissa

Lähiruoan lisääminen kuntien elintarvikehankinnoissa Lähiruoan lisääminen kuntien elintarvikehankinnoissa 20.9.2012 Toivo Muilu ja Silja Puoskari Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä -hanke

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju ja HTM Susanna Määttä leena.viitaharju@helsinki.fi, susanna.maatta@helsinki.fi 11.6.2014

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki. Kampanjatutkimus

Sinivalkoinen jalanjälki. Kampanjatutkimus Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1. Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin? 2. Mikä on suomalaisuuden merkitys ostopäätöksissä? 3. Mikä on suomalaisten

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot

Luomumarkkinan kehitys ja näkymät jatkosta. Antti Oksa Valikoimajohtaja SOK

Luomumarkkinan kehitys ja näkymät jatkosta. Antti Oksa Valikoimajohtaja SOK Luomumarkkinan kehitys ja näkymät jatkosta Antti Oksa Valikoimajohtaja SOK Twitter: @AnttiOksa Vastuullisuus on trendikästä YKSILÖLLISYYS AITOUS ja LUONNOLLISUUS EETTISYYS, EKOLOGISUUS ja VASTUULLISUUS

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.12.2014 Pori Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa

Lisätiedot

Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle

Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle 10.6.2014 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Kotimaisen luomutuotannon merkitys luomumarkkinoiden kasvulle Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Twitter: @IlkkaAlarotu Ruoka on osa identiteettiä 56

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ SILAKKAPAJA 28.2.2014 KATRIINA PARTANEN

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ SILAKKAPAJA 28.2.2014 KATRIINA PARTANEN KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ SILAKKAPAJA 28.2.2014 KATRIINA PARTANEN 16 Kalan kulutus 2000 2011 (kg/hlö/vuosi) 14 12 10 8 6 Kaikki kala Tuontikala Kotimainan kala Silakka 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin?

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin? itä on ruokakulttuuri - kuluttajan silmin? toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi Finfood Suomen Ruokatieto ry Kulttuurin Kaukametsä -seminaari Onko ruoka kulttuuria? 7. 8.9.008 istä tuntee vahvan ruokakulttuurin?

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Kotimaisen ruoan arvostus

Tuhat Suomalaista Kotimaisen ruoan arvostus Tuhat Suomalaista Kotimaisen ruoan arvostus Joulukuu 017 tilaaja: maa- ja metsätalousministeriö SFS ISO0 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 1/017 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille Tiedot pyydettiin vuotta 2009 koskien Toteutus huhtikuussa 2010 Sähköinen kysely, tiedot vastaajakohtaisesti

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto Osahankkeet ja vastuuorganisaatiot MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa Matkailijoiden ympäristöarvot

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö

Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö Julkiset hankinnat Vinkkejä lähiruoan hankintaan saatavuus, kriteerit ja yhteistyö Verkostoitumispäivä Piikkiön Tuorlassa Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus Varsinais-Suomen tuotannon osuus

Lisätiedot

Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus

Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus 1 Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten aamu- ja aamupalatapoja ja -rutiineita. Samalla haluttiin selvittää erityisesti

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään Olos, Muonio

Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään Olos, Muonio Luonnontuotteita pohjoisesta miten vastata matkailun ja maailman kysyntään 29.9.2016 Olos, Muonio Anne Ristioja Luonnontuotealan toimialapäällikkö Lapin ELY-keskus Miksi luonnontuotteita matkailuun ja

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta TAVOITTEET Lisätä luomu- ja lähiruokatuotteiden tarjontaa Turun keskusta-alueen ravintoloissa Saada

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Haukivuoren mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli - Haukivuori

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot