Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus n

3 Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön aika... 5 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö...6 Edunvalvonnassa suunnattiin kohti uutta vaalikautta...8 Työryhmät ja lausunnot...11 Veronmaksajien Vero2014-tapahtuma kiinnosti yleisöä...14 Jäsenet tyytyväisiä puhelinpalveluun...14 Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat.fi otettiin käyttöön...16 Lehdet vakiintuneella tasolla...17 Kohdennettua verotietoa tarvitseville...17 Verokoulutusta ajankohtaisista aiheista...19 Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti paikallisyhdistystä...20 Jäsenmäärä edellisvuoden tasolla...21 Talous vakaalla pohjalla...22 Hallinto...22 Valtuuskunta...23 Hallitus...23 Henkilökunta...25 Konsernituloslaskelma...26 Konsernitase...27 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tuloslaskelma...28 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tase...29 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tilintarkastuskertomus...30 Verotieto Oy:n toimintakertomus...31 Verotieto Oy:n tuloslaskelma...32 Verotieto Oy:n tase...33 Verotieto Oy:n tilintarkastuskertomus...34 VERONMAKSAJAT 2014 n 3

4 Veronmaksajain Keskusliitto Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liiton tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajien toiminnan perustana ovat jäsenmaksut. Liitto ei ota vastaan julkisia avustuksia, ja se on poliittisesti sitoutumaton. Veronmaksajissa on jäsentä, joista henkilöjäseniä on ja yritysjäseniä Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin. Pitkän linjan vaikuttaja Vuonna 1947 perustettu Veronmaksajat on pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestö osallistuu aktiivisesti verokeskusteluun ja tekee omia ehdotuksia verotuksen ja verotusjärjestelmän kehittämiseksi. Veronmaksajat tuottaa asiantuntevaa taustatietoa päättäjille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Järjestö myös opastaa kaikkia kansalaisia verotuksen arjessa mm. veroilmoitusten jättöaikana. Verkkosivuilla veronmaksajat.fi on tarjolla kaikille suomalaisille ajankohtaista vero- ja taloustietoa. Liiton jäsenet voivat lisäksi hyödyntää jäsenosiota, josta voi hakea yksityiskohtaisempaa tietoa verotuksesta sekä vastauksia omiin veropulmiin. Veronmaksajilla on ympäri Suomea 34 paikallisyhdistystä, joiden järjestämissä veroilloissa liiton asiantuntijat jakavat käytännön vero- ja talousneuvoja kotitalouksille ja yrittäjille. Liitto järjestää myös vuosittain maaliskuussa suuren veroja taloustapahtuman, jossa kävijät saavat tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia taloudenpitoon ja veroasioihin. Liittokokous päättää Liiton ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Veronmaksajien toimintaa ohjaa ja valvoo valtuuskunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 45 jäsentä. Liiton toimintaa johtaa 12-jäseninen hallitus. Veromaksajien palveluksessa on 40 työntekijää. Monipuolista palvelua Veronmaksajat tarjoaa jäsenilleen monipuolista palvelua. Liiton 15 verojuristia antavat puhelimitse henkilökohtaista veroneuvontaa. Yritysjäsenet voivat esittää myös oman yrityksensä verotusta koskevia kysymyksiä. Kaikki liiton jäsenet saavat jäsenetuna kotiinsa Taloustaidon, joka on Pohjoismaiden suurin talousaikakauslehti. Yritysjäsenet saavat liitteenä yritysverotuksen erikoislehden Taloustaito Yrityksen. Tämän vuosikertomuksen sivuilla esitellään Veronmaksajain Keskusliiton verotusta koskevia selvityksiä ja laskelmia. 4 n

5 Veropolitiikassa jäidenlähdön aika Vuonna 2014 Suomessa elettiin taantuvan talouden aikaa. Ansiotulojen verotuksen kiristyminen ja nettoansioiden ostovoiman hiipuminen jatkuivat edelleen. Hallituksen veropolitiikkaa rasitti yhä valitettava hirttäytyminen jo hallitusohjelmassa linjattuun periaatteeseen, jonka mukaan valtiontalouden sopeutuksesta puolet tehdään verotusta kiristämällä. Veropolitiikassa oli toisaalta orastavia merkkejä myös kiristysten kauden päättymisestä. Merkittävä myönteinen veromuutos vuonna 2014 oli yhteisöveron tuntuva alentaminen. Lusikka otettiin kauniiseen käteen myös poliittisessa keskustelussa. Päättyvän vaalikauden sopeutustoimien painottamisesta veronkiristyksiin saadut karut kokemukset eivät rohkaisseet eduskuntavaaleihin valmistuvia puolueita enää jatkamaan samalla tiellä. Vahvistui käsitys, että verotuksen kiristämisessä alkaa olla katto vastassa. Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi laadukasta hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudestakin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjottava liiton lakimiesten henkilökohtainen veroneuvonta. Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat. fi palveli laajaa yleisöä ajankohtaisissa veroasioissa. Veronmaksajain Keskusliiton jäsenmäärä pysyi vuonna 2014 edellisvuonna saavutetulla ennätystasolla. Vuoden päättyessä jäseniä oli yhteensä Laajan jäsenistön kasvavien tietotarpeiden tyydyttäminen on liitolle mittava myönteinen haaste. Teemu Lehtinen Toimitusjohtaja Kasvuhakuinen talouspolitiikka tulee jatkossa edellyttämään julkisen talouden sopeutustoimien kohdistamista pitkäjänteisiin menosäästöihin sekä tuottavuutta parantaviin rakenneuudistuksiin. Verotuksessa on keskityttävä talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä edistäviin muutoksiin. Ansiotulojen verotuksen laajapohjainen keventäminen on paras tapa kannustaa työntekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaamisen kartuttamista ja uralla etenemistä. Se on myös avain ostovoiman ja yksityisen kulutuskysynnän kohenemiseen laajasti peräänkuulutettujen hyvin maltillisten palkkaratkaisujen oloissa. Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja monipuoliselle palvelutoiminalle verotuksen jatkuvat laajamittaiset muutokset merkitsivät tiivistä toiminnan aikaa. Samalla katseet suunnattiin jo lähestyviin eduskuntavaaleihin. Liitto julkaisi marraskuussa omat esityksensä talous- ja veropolitiikan linjoiksi vaalikaudelle VERONMAKSAJAT 2014 n 5

6 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö Suomen talous kasvuvaikeuksissa SUOMEN BRUTTOKANSANTUOTE oli vuonna 2014 suunnilleen vuoden 2006 tasolla. Kansantalouden tuotanto ei siis palannut taantumaa edeltävälle tasolle, vaan oli edelleen noin kuusi prosenttia huippuvuoden 2008 tasoa alempi. SUOMEN KANSANTALOUS pieneni kertomusvuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun bruttokansantuote supistui ennakkotietojen mukaan 0,1 prosenttia edellisvuodesta. Talouden kysyntää painoi erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Myös yksityinen kulutuskysyntä jatkoi laskuaan. Talousnäkymien odotettiin kuitenkin paranevan halvemman öljyn ja euron heikkenemisen myötä, vaikka kotimaisen kysynnän näkymissä ei ole juuri valonpilkahduksia. TYÖLLISTEN määrä pieneni kertomusvuonna hengellä, ja työllisyysaste aleni 68,3 prosenttiin. Työttömiä oli kertomusvuonna keskimäärin henkeä, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste nousi kertomusvuonna puoli prosenttiyksikköä 8,7 prosenttiin. INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomusvuonna vain prosentin. Inflaatiovauhti hidastui täten edellisvuodesta. Inflaatiota heikensi erityisesti vuoden loppupuolella alkanut öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku ja sen aikaansaama bensiinin ja kevyen polttoöljyn halpeneminen. Kuluttajahintojen nousua pitivät yllä lähinnä vuokrankorotukset sekä tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien vähittäishintojen kallistuminen. Kulutusverojen korotukset nostivat inflaatiota 0,5 prosenttiyksiköllä. Palkansaajien ansiot nousivat kertomusvuonna ennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia. Yksityisellä sektorilla palkkojen nousu oli jonkin verran julkista sektoria nopeampaa. VEROTULOJA kertyi valtiolle ja kunnille hieman edellisvuotta enemmän. Valtion verokertymä kasvoi 1,1 prosenttia ja kuntien 2,2 prosenttia. Erityisen paljon kasvoivat kotitalouksien maksamat tuloverot, joita maksettiin 6,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kokonaisveroaste nousi 44,1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on korkein luku vuoden 2000 jälkeen, jolloin veroaste oli korkeimmillaan. Veronkorotuksista huolimatta julkisyhteisöt olivat kuudetta vuotta peräkkäin älijäämäisiä. Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 3,2 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kuntatalouden tulos parani, mutta lainakannan kasvu jatkui nopeana KUNTATALOUS vahvistui hieman vuonna Ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti kattamaan poistot, ja tilikauden tulos oli positiivinen toista vuotta peräkkäin. Kohentuneeseen tulokseen vaikutti toimintamenojen erittäin maltillinen, alle puolen prosentin kasvu. Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi seitsemän prosenttia 16,6 miljardiin euroon kasvaneista investoinneista johtuen. Kuntien veroprosentit jatkoivat kertomusvuonna nousuaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohosi peräti 0,36 prosenttiyksikköä 19,74 prosenttiin, kun 156 kuntaa korotti veroprosenttiaan. Yksikään kunta ei laskenut veroprosenttia. Ansiotuloverotus kiristyi, yhteisöveroa kevennettiin PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS kiristyi laajasti toista vuotta peräkkäin. Tuloveroprosenttia nostivat etenkin palkansaajan eläkevakuutusmaksun nousu ja kunnallisveroprosenttien korotukset. Ansiotason noususta johtuva verotuksen kiristyminen sen sijaan pääasiassa purettiin. 6 n

7 ELÄKETULON VEROTUS kiristyi kunnallisveroprosenttien korotusten myötä pienimpiä eläkkeitä lukuun ottamatta. PÄÄOMATULOJEN korkeamman veroprosentin alarajaa laskettiin. Suurin muutos pääomatuloverotuksessa kohdistui osinkojen verotukseen, jota uudistettiin merkittävästi yhteisöveron alentamisen yhteydessä. Yhteisöjen tuloveroprosentti laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Verotietoa Kuntien verot missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Mikael Kirkko-Jaakkola VÄLILLISEN VEROTUKSEN puolella valmisteveroihin tehtiin laajasti korotuksia. Energiaverojen ohella alkoholin, tupakan ja virvoitusjuomien valmisteverot nousivat. Verotietoa-sarja 2014 Palkansaajaperheen kuntaveroissa suuret erot Vuonna 2014 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Kiteellä, jossa kahden keskituloisen palkansaajan esimerkkiperhe maksoi euroa enemmän tuloveroja kuin Kauniaisissa, joka oli puolestaan Manner-Suomen lievin verottaja. Saman työssäkäyntialueen sisälläkin keskituloisen esimerkkiperheen maksamien kunnittaisten verojen ero saattoi nousta lähes kolmeen tuhanteen euroon vuodessa. Näin kävi laskelmien mukaan Helsingin seudulla. Maakuntakeskusten väliset erot jäivät noin 700 euroa pienemmiksi. Niina Suutarinen: Kuntien verot 2014 missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla. Suomi erottui eurooppalaisten maiden yleislinjasta jatkamalla palkkaverotuksen kiristämistä Matalalla palkkatasolla verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Palkansaajan työssä etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suomessa kuitenkin varsin ankarasti. Marginaaliveroprosentti on jo euroa vuodessa ansaitsevalla seitsemän prosenttiyksikköä muiden Euroopan vertailumaiden keskiarvoa korkeampi. Keskipalkkaisen veroprosentti ylittää Suomessa muiden Euroopan maiden keskiarvon 2,2 prosenttiyksiköllä. Naapurimaa Ruotsiin verrattuna keskituloisen veroprosentti on 6,8 prosenttiyksikköä korkeampi. Eli samasta euron palkasta menee Suomessa veroja yli euroa enemmän kuin Ruotsissa. Mikael Kirkko-Jaakkola: Kansainvälinen palkkaverovertailu VERONMAKSAJAT 2014 n 7

8 Edunvalvonnassa suunnattiin kohti uutta vaalikautta EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpänä tehtävänä vuonna 2014 oli ottaa kantaa seuraavan vaalikauden veropolitiikkaan, jota koskeva keskustelu oli vilkasta eduskuntavaalien lähestyessä. Liitto julkaisi marraskuussa omat esityksensä talous- ja veropolitiikan linjoiksi vaalikaudelle Kantaa otettiin myös muun muassa verotusta koskevan lainsäädännön ja hallinnollisten ohjeiden valmisteluun, luontoisetuihin sekä perhekustannusten tasaukseen. Maaliskuussa toimitusjohtaja toivoi hallituksen kehysriihen alla talouspolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä ja huomautti, että talouden ongelmat eivät ratkea taikaiskusta eivätkä yhden vuoden aikana. Hallitus on tähän asti kiristänyt erityisellä innolla veroja, ja huonot tulokset ovat kaikkien nähtävillä. Umpikujaa ei kannata edetä enää pidemmälle, joten julkisen talouden sopeuttamisessa on jatkossa keskityttävä verotuksen kiristämisen sijaan menojen kasvun pitkäjänteiseen hillintään ja rakenneuudistuksiin. Kesäkuussa toimitusjohtaja piti pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelman talous- ja verolinjaa kohtuullisena. Hyvää on kotimaisen kysynnän edistäminen aiemmin päätettyjä veronkiristyksiä purkamalla. Hallituksen esittämä lapsivähennyksen palauttaminen verotukseen voisi sekin olla toimiva ratkaisu, mikäli se kohdistetaan tasapuolisesti kaikille lapsille niin kuin lapsilisäkin kohdistuu. Elokuussa toimitusjohtaja piti hallituksen budjettiriihessä sorvaamaa lapsivähennysmallia kehnona kompromissina. Hän muistutti, että lapsien huoltamisesta aiheutuu kuluja tulotasosta riippumatta ja sen takia perhekustannusten tasaus on jo vuosikymmeniä kohdistettu tasapuolisesti kaikille lapsiperheille. Tuloverotuksen progressiivisuus ja tuloharkintaiset tulonsiirrot huolehtivat varsin tehokkaasti lapsiperheiden tuloerojen tasauksesta ja usein lisäansioita leikkaavat myös tuloharkintaiset päivähoitomaksut. Näiden päälle tuleva lapsivähennyksen tuloleikkuri on kummallinen ja perusteeton ratkaisu. LIITTOKOKOUKSESSAAN 5. toukokuuta Veronmaksajain Keskusliitto oli huolissaan Verohallinnon antamien ohjeiden laadusta ja sävystä. Liittokokous totesi, että tulkintojen jatkuva tiukentaminen tai verokertymän lisääminen eivät saa olla Verohallinnon antaman ohjeistuksen päämääränä. Verohallinnon antamien ohjeiden tulee selkeyttää ja helpottaa lain soveltamista käytännön elämässä, ei tehdä sitä hankalaksi ja monimutkaiseksi. Ohjeiden ei pidä myöskään keinotekoisesti kiristää verotusta ankarammaksi kuin mitä eduskunta on lain säätäessään tarkoittanut. Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja totesi, että hallituksen julkisen talouden tasapainottamistoimet ovat painottuneet lähinnä veronkorotuksiin. Hän katsoi, että poliittiset päättäjät suhtautuvat meillä aika kritiikittömästi verojen kiristämiseen, vaikka yleisesti tiedossa on tällaisten toimenpiteiden ja erityisesti tuloverojen kiristämisen haitallinen vaikutus talouskasvuun. Huolestuttavaa on se, että verotuksen kiristäminen nähdään jonkinlaisena hyveenä ja jopa tavoiteltavana asiantilana unohtaen samalla sen, että jossain kohtaa veron kiristäminen johtaa sen tuoton laskuun. Marraskuussa julkaistussa ohjelmassa Talous- ja veropolitiikan linjat vaalikaudelle esitettiin kolmea keskeistä suunnanmuutosta. Ensimmäiseksi verotuksen tason yleinen kiristäminen on lopetettava ja veroaste taitettava laskuun. Toiseksi ansiotulojen verotusta on kevennettävä tuntuvasti kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Kolmanneksi julkiset menot on asteittain sopeutettava taantuman jäljiltä heikentyneeseen kansantalouden kantokykyyn. Tarvittava julkisen talouden lisäsopeutus on jatkossa tehtävä menosäästöillä, ei enää verotusta lisää kiristämällä. Verotuksessa esitettiin muun muassa ansiotulojen verotuksen keventämistä 1 2 miljardia euroa kautta linjan, kaikissa tuloluokissa. VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUN- TA otti kannanotossaan 8. joulukuuta kantaa lounassetelijärjestelmään. Valtuuskunta piti lounassetelijärjestel- 8 n

9 mää hyvänä esimerkkinä joustavasta ratkaisusta, jolla eri työpaikkojen työntekijät on saatettu verotuksellisesti tasaveroiseen asemaan. Siksi on huolestuttavaa, että Verohallinto on kyseenalaistanut tätä hyvin toimivaa järjestelmää. Lounasedun kiistattomien hyötyjen rinnalla verotulojen laskennallinen väheneminen ei ole ongelma, varsinkaan kun lounasetu samalla tukee osaltaan suomalaisen ravintolaelinkeinon ja -kulttuurin kehitystä markkinaehtoisella tavalla ja kuluttajien omiin valintoihin perustuen. Liiton puheenjohtaja totesi valtuuskunnan kokouksen avatessaan, että kulunut vaalikausi jää Suomen verohistoriaan poikkeuksellisena kautena. Koskaan aikaisemmin Suomessa ei liene eletty aikaa, jolloin lainsäätäjä olisi harrastanut edestakaisia verolainmuutoksia siinä määrin kuin kuluneen vaalikauden aikana. Hän muistutti, että hyvän verojärjestelmän ominaisuuksiin kuuluu ennustettavuus ja toivoi, että eduskuntavaaleihin valmistauduttaessa ja sen jälkeen puolueet suhtautuvat riittävällä vakavuudella verotuksen ennustettavuuden parantamiseen. VERONMAKSAJAT 2014 n 9

10 Palkansaajien tuloverotus Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta vuonna 2014 on havainnollistettu kolmella eri tulotasolla alla olevissa kuvioissa. Alle keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna 2014 TyEL-maksu e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 168 e Työttömyysvakuutusmaksu 100 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 132 e Kirkollisvero 142 e Yle-vero132 e Nettopalkka e TyEL-maksu e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 630 e Työttömyysvakuutusmaksu 375 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 902 e Kirkollisvero 971 e Yle-vero143 e Nettopalkka e Valtion tulovero e TyEL-maksu e Nettopalkka e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 315 e Työttömyysvakuutusmaksu 188 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 419e Kirkollisvero 451 e Yle-vero143 e Valtion tulovero e Keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna 2014 Yli keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna n

11 Työryhmät ja lausunnot Lakiasiain johtaja Vesa Korpela on toiminut Verohallinnon neuvottelukunnan jäsenenä. Johtava lakimies Juha Koponen on ollut mukana Uudenmaan yritysverotoimiston asiakasraadissa. Vuoden 2014 aikana liitto on antanut Verohallinnolle lausuntoja: korkovähennysoikeuden rajoituksista elinkeinotulolähteessä koskien markkinointi- ja edustustilaisuuksia arvonlisäverotuksessa työnantajan koulutusvähennyksestä ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta palkka ja työkorvaus verotuksessa työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen ja muiden riskihenkilövakuutusten verotus koskien rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta väliyhteisötulon verotus Suomessa verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille Lausunto muistiosta koskien asuntoedun arvostuksen kehittämistä maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa palkka ja työkorvaus verotuksessa kotikunnan merkitys verotuksessa Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi työsuhdeoptioiden verotus Lausunto luonnoksista Verohallinnon ohjeiksi tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen arvonlisäverotus ja arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä omaisuuteen kohdistuvat vahingon- ja vakuutuskorvaukset apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus tulonhankkimiskulut ansiotulosta verotuksen toimittamisen periaatteita verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa ansiotulojen verotus merityötulon verotus aineettomista oikeuksista saatavien tulojen verotus Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi korkojen vähentäminen osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvät asiantuntijakulut tuloverotuksessa lähdeveron palautukselle maksettava korko (kho 2013:148) veron kiertämissäännöksen soveltaminen Rautaruukki oyj:n osakkeiden osakevaihdossa saatujen ssab ab:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen tuloverolain mukaisessa verotuksessa verovapaa oman asunnon luovutus omaisuuden luovutusvoitot ja tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa kokonaan tai osittain verovapaat luovutusvoitot henkilöverotuksessa arvostamislain 32 :n soveltaminen kiinteistöverotuksessa VERONMAKSAJAT 2014 n 11

12 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa metalliromun myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus Lausunto vuonna 2015 ennakkoperinnässä käytettävistä tuloista ja vähennyksistä Lausunto luonnoksesta Verohallinnon luontoisetupäätöksen asuntoedun arvostamista koskevalta osalta Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi yleisestä tiedonantovelvollisuudesta terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon yhtenäistämisohjeeksi vuodelta 2014 toimitettavaa verotusta varten Lisäksi liitto on kommentoinut Verohallinnolle: Kommentteja koskien suunniteltua ohjetta työsuhteen päättymistilanteisiin liittyvien suoritusten verotuksesta Kommentteja koskien suunniteltua ohjetta verovapaista henkilökuntaeduista Vuoden 2014 aikana liiton edustaja on ollut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuultavana: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 :n muuttamisesta (he 204/2013) Lausunto hallituksen esityksestä romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi (he 31/2014 vp) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (he 30/2014) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi autoverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta (he 123/2014 vp) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi osuuskunnan ylijäämän verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Vuoden 2014 aikana liitto on antanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle kirjallisia lausuntoja: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (he56/2014) Lausunto hallituksen esityksestä arvonlisäverolain muuttamisesta koskien lehtien postimyynnin verottomuutta (he53/2014) Lausunto hallituksen esityksestä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Lausunto oikaisuvaatimuksen käytön laajentamisesta muutoksenhaussa hallintoasioissa Vuoden 2014 aikana liitto on antanut valtiovarainministeriölle lausuntoja: Lausunto romualan käännettyä verovelvollisuutta koskevasta selvityksestä Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamiseksi Lausunto verotarkastuksen kuulemismenettelyn uudistamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjes- 12 n

13 telmästä annetun lain sekä verotustietoja julkisuudesta annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä fatca:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi autoverolain muuttamiseksi Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkaverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 :n muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 20 :n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Vuoden 2014 aikana liitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi Vuoden 2014 aikana liitto on antanut liikenneja viestintäministeriölle lausunnon: Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista Vuoden 2014 aikana liitto on antanut ympäristöministeriölle lausunnon: Kuuleminen asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hankkeesta VERONMAKSAJAT 2014 n 13

14 Veronmaksajien Vero2014 -tapahtuma kiinnosti yleisöä MAALISKUUN järjestettiin seitsemästoista kaksipäiväinen Veronmaksajien Vero2014-tapahtuma Helsingin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. Tapahtuman avaustilaisuudessa Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä tarkasteli talous- ja veropolitiikan päälinjoja lähivuosina. Tapahtumassa oli lähes viisituhatta kävijää ja 40 näytteilleasettajaa. Liiton lakimiesten ja ekonomistien seminaarit sekä näytteilleasettajien tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan hyvin suosittuja. Tapahtuman toisen päivän iltana järjestettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa Pörssi-ilta. Jäsenet tyytyväisiä puhelinpalveluun Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9 14 neuvontanumeroon Numeroon soittajalta veloitetaan vain soittajan oman puhelinsopimuksen mukainen perusmaksu kaikkialta Suomesta soitettaessa. Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä seurataan haastattelemalla satunnaisesti valittuja palvelua käyttäneitä. Vuoden 2014 aikana tehdyissä haastatteluissa puhelinneuvonnan arvosanaksi annettiin keskimäärin 8,4 asteikolla Neuvontapuheluiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 4 minuuttia 31 sekuntia. Tavoitteeksi on asetettu enintään 5 minuutin jonotusaika. Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulliset verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. Puhelinneuvojen lisäksi lakimiehet ovat avustaneet jäseniä muillakin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvonnasta ja jäsenille tehdyistä toimeksiannoista on peritty kustannuksia vastaava korvaus. Kertomusvuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja kaikkiaan kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita oli kappaletta ja maksullisia puheluita kappaletta. Toimeksiantoja ja kirjallisia neuvoja annettiin vuoden aikana 511 jäsenelle. 14 n

15 Palkansaajaperheen kunnittaiset verot Kajaani Seinäjoki Lappeenranta Rovaniemi Kokkola Kuopio Kotka Joensuu Lahti Kouvola Hämeenlinna Keskituloisen* palkansaajaperheen tuloverot** maakuntakeskuksissa 2014, euroa Mikkeli Jyväskylä Oulu Tampere Vaasa Pori Porvoo Turku Helsinki euroa/vuosi Veronmaksajat julkaisi Kuntien verot selvityksen 11. kesäkuuta. Selvityksessä vertailtiin kunnallisia veroja Manner-Suomen kunnissa. Tuloverojen lisäksi selvityksessä olivat mukana kiinteistöverot maakuntakeskuksissa ja pääkaupunkiseudun kunnissa. *Puolisoiden tulot /vuosi ja /vuosi **Valtion tulovero, Yle-vero, veroluonteiset maksut, kunnallis- ja kirkollisvero Esimerkkiperheen kiinteistöverot maakuntakeskuksissa 2014, euroa vero tontista vero rakennuksesta Helsinki Hämeenlinna 295 Lappeenranta 289 Kokkola 288 Kuopio 283 Tampere 282 Kouvola 278 Mikkeli 276 Jyväskylä 270 Porvoo 263 Lahti 260 Kajaani 260 Seinäjoki 255 Oulu 252 Kotka 242 Pori 238 Joensuu 225 Vaasa 213 Turku 201 Rovaniemi euroa

16 Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat.fi otettiin käyttöön VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi ja sen alasivustolla taloustaito.fi vieraili toimintavuonna noin 1,7 miljoonaa yksilöityä kävijää, jotka katselivat yhteensä 5,3 miljoonaa sivua. Kävijöiden määrä aleni 17 prosenttia edellisvuodesta kahdessa vaiheessa toteutetun sivustouudistuksen yhteydessä. Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen palautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnostivat runsaasti muun muassa päivärahat, kilometrikorvaukset, kotitalousvähennys sekä autoilun verotus. Edellisen vuoden lopussa käyttöönotettu ajantasaistettu veronmaksajat.fi -sivusto toimi moitteettomasti. Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnettävissä, ja vuoden 2014 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröitynyt jäsentä. Verkkopalveluun kirjautumalla jäsenet saavat muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevää syventävää tietoa sekä Taloustaidon digi- ja tablettilehdet. Verkkopalvelun kautta Veronmaksajiin liittyi vuoden aikana uutta jäsentä. VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2014 lopussa tilaajaa eli 700 tilaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 103 Veroviikkoa, ja niiden suosituinta sisältöä olivat aiempien vuosien tapaan Veronmaksajien asiantuntijoiden laatimat verojuristivastaukset. Vuonna 2014 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 66 tiedotetta STT Info- ja Cision-jakelukanavien kautta. Tiedotteet käsittelivät liiton kannanottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia. Liiton ympäri Suomea järjestämistä veroilloista lähetettiin paikallislehdille ja -radioille ennakkotieto, jossa kerrottiin illan sisällöstä sekä toivotettiin toimituksen edustaja tervetulleeksi tilaisuuteen. Lisäksi tiedotusvälineille lähetettiin liiton asiantuntijan veroiltaesitystä käsitellyt perinteinen lehdistötiedote. Liiton laatiman viikoittaisen verovinkin vastaanottajamäärä oli vuoden lopussa 153. Yhteensä paikallis- ja kaupunkilehdille sekä paikallisradioille toimitettiin vuoden aikana 42 verovinkkiä. 16 n

17 Lehdet vakiintuneella tasolla TALOUSTAITO-lehden levikki ja lukijamäärä vakiintuivat vahvan kasvuvaiheen jälkeen saavutetulle korkealle tasolle. Taloustaidon ulkoasua ja rakennetta kehitettiin lukijoiden esittämien toiveiden pohjalta. Lehdestä ilmestyi myös sähköinen tablettiversio. Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Vuoden keskimääräinen nettolevikki oli (- 0,4 %) kappaletta. Painetun lehden lukijamäärä oli Kansallisen mediatutkimuksen mukaan (- 4,3 %). Lehden kokonaislukijamäärä oli jakautuen :een vain painettua lehteä lukevaan, :een painettua ja sähköisiä versioita lukevaan sekä :een vain sähköisiä versioita lukevaan. Taloustaidon lukijaraati toimi palautekanavana Veronmaksajien jäseniltä ja Taloustaidon lukijoilta. Raatilaiset arvioivat lehden ja liiton toimintaa vuoden aikana neljään kertaan, ja raati toimi myös monien artikkeleiden juttulähteenä. Siihen kuului vuoden lopussa noin lehden lukijaa. Taloustaito oli saatavilla myös irtonumeroina lehtipisteissä. katseluita 1,3 miljoonaa. Verkkopalvelun suositussa blogiosastossa oli vuoden päättyessä 44 kirjoittajaa eri yhteisöistä. Taloustaidon Facebook-sivulla oli vuoden päättyessä seuraajaa ja Twitter-tileillä seuraajaa. Toimituksen omassa työskentelyssä painotettiin monimediallisuutta, jossa painettu lehti, uutiskirje, verkkopalvelut ja sosiaalinen media nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Liiton yritysjäsenille suunnattu Taloustaito Yritys ilmestyi kahdeksan kertaa. Lehti jaettiin Taloustaito-lehden yhteydessä erillisenä liitteenä. Vuoden keskilevikki oli (+ 4,0 %) kappaletta. Merkittävän osan lehden sisältöä muodosti yrityksen vuosikirja, jossa käytiin vuoden mittaan läpi kaikki yritysverotuksen keskeiset kysymykset. Lehtien, taloustaito.fi -palvelun ja Veroviikko-kirjeen yhteenlasketut ilmoitusmäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivassa taloustaito.fi -sivustossa toteutettiin kokonaisuudistus. Yksilöityjä kävijöitä oli vuoden aikana ja sivun Kohdennettua verotietoa tarvitseville VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmestyi 58 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopalvelu. TaxFax:in tilaajamäärä pieneni ollen (- 3,7 %). Verouutiset ilmestyi vuoden 2014 aikana kymmenen kertaa. Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa verolainsäädännön ja verotuksen muutoksista. Verouutisten tilaajamäärä pieneni tasaisesti edellisvuosien tapaan, ja vuoden lopussa tilaajia oli 708 (- 8,8 %). Avaintieto-sarjan kirjojen myynti väheni. Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä kappaletta (- 27 %). E-kirjoja myytiin yhteensä 116 kappaletta (- 19 %). Suosituimpia olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha Koposen Kuolinpesän osakkaan opas. VERONMAKSAJAT 2014 n 17

18 Kansainvälinen palkkaverovertailu Palkkaverokiila Pohjoismaissa ja Virossa 2014 perheetön palkansaaja 60 % Norja Tanska Suomi Ruotsi Viro palkkatulot, euroa/vuosi Tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuus palkkakustannuksista Veronmaksajat julkaisi Kansainvälinen palkkaverovertailu selvityksen 13. marraskuuta. Selvityksessä olivat mukana Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat. Ruotsi Ruotsin kokonaisveroaste on korkea, vaikka vuodesta 2012 eteenpäin se on jäänyt jo alle Suomen tason. Ruotsin hallitus on viimeisimpien vuosien aikana keventänyt erityisesti tuloverotusta työllisyyden edistämiseksi, mutta työn verotus on yhä kansainvälisesti vertaillen kireää. Ruotsin hallitus on keventänyt työn verotusta laajentamalla tuloverojärjestelmän vähennyksiä erityisesti pieni- ja keskituloisille ja vastaavasti kiristänyt ympäristöveroja sekä muita valmisteveroja. Muutokset ovat keventäneet kokonaisveroasteen tasoa ja muuttaneet verotuksen painopistettä välillisten verojen suuntaan. Suomi Veronkiristykset ovat kääntäneet Suomessa kokonaisveroasteen nousuun finanssikriisin jälkeen. Veroaste on vuonna 2014 noin 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna Verotuotot koostuvat etenkin tuloihin kohdistuvista veroista ja sosiaalivakuutusmaksuista, kulutusverojen osuus verorakenteesta taas on OECD:n keskiarvon tuntumassa. lisestä verotuksesta ja sosiaaliturvamaksuista suhteessa BKT:hen jäävät kuitenkin EU:n keskiarvojen alle. Norja on selvinnyt kansainvälisestä talouskriisistä varsin pienin vaurioin vahvan julkisen talouden ja pirteän kotimaisen kulutuksen vuoksi. Työn verotus on Norjassa melko maltillista. Tanska Tanskan kokonaisveroaste on Euroopan korkein, ja myös työn verotus on kireää. Tanskassa verotulot kerätään lähes yksinomaan palkkaveroilla sekä kulutuksen verottamisella, sillä sosiaaliturvamaksuilla on verojärjestelmässä lähes olematon rooli. Tanskan veropolitiikka on tähdännyt viime vuosina työn verotuksen keventämiseen, ja veroasteet ovat laskeneet hieman. Tanskassa on myös kattava ja moderni ympäristöverotus. Kuntien rooli tuloverotuksessa on merkittävä. Viro Viron veroaste on korkeampi kuin muissa Baltian maissa, mutta selvästi matalampi kuin EU-maissa keskimäärin. Kulutusverojen ja lähinnä työnantajilta kerättävien sosiaaliturvamaksujen merkitys veroasteessa on suuri. Viron veropolitiikan tavoitteena on ollut jo pidemmän aikaa siirtää verorasitusta pois työn ja tuotannontekijöiden verotuksesta kohti kulutus- ja ympäristöveroja. Norja Muiden Pohjoismaiden tapaan Norja on korkean kokonaisveroasteen maa, jossa öljyn ja kaasun jalostus sekä ympäristöverot tuottavat huomattavasti verotuloja valtion budjettiin. Tulot välil- 18 n

19 Verokoulutusta ajankohtaisista aiheista Koulutuksen aiheina olivat kirjanpito ja verotus eri muodoissaan. Tilaisuuksia toteutui ja osanottajia oli tilaisuuksissa yhteensä edellisvuosia vähemmän. Kuusi kurssia Turussa toteutettiin yhteistyössä paikallisen kauppakamarin kanssa. Yhteistyökumppanina Irlantiin suuntautuneella Euroseminaarilla oli Taloushallintoliitto. Kokeiluna joitakin kursseja välitettiin internetin välityksellä. Kokemukset olivat pääosin positiivisia. Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat lakimiehet ja kirjanpidon asiantuntija. Myös ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin. Vuonna 2014 järjestettiin 54 (vuonna 2013, 59) koulutustilaisuutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 874 (vuonna 2013, 1 134) osanottajaa. tammikuu l Kevätseminaari Alpeille, Saalbach, Itävalta helmikuu l Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus, Helsinki, Turku, Tampere l Kuolinpesän verosuunnittelu, Helsinki, Tampere l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki maaliskuu l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki l Ostojen arvonlisäveropäivä, Helsinki l Yrityksen omistajan verosuunnittelu, Helsinki huhtikuu l Muuttunut osinkoverotus, Helsinki, Turku l Verosuunnitteluristeily 2014, Silja Serenade, Helsinki Tukholma Helsinki l Yrityksen myynti ja lopettaminen, Helsinki toukokuu l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki, Turku, Tampere l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Euroseminaari 2014, Dublin, Irlanti l Muuttunut osinkoverotus, Helsinki, Tampere l Palkanlaskijan vero- ja työoikeuspäivä, Helsinki l Edustusmenot verotuksessa, Helsinki, Online syyskuu l Tallinna-seminaari kirjanpitäjille 2014, Viro l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki l Verosuunnitteluseminaari TaxFree 2014, Silja Serenade, Helsinki Tukholma Helsinki l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki l Konkurssin verokysymykset, Helsinki, Online l Ostojen arvonlisäveropäivä, Helsinki l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Tampere l Haastavat arvonlisäverotilanteet, Helsinki, Online lokakuu l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki, Turku l Yrittäjän veropäivä, Helsinki, Tampere l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki, Tampere marraskuu l Luovutusvoittoverotusta lakimiehille, Helsinki, Turku l Työmatkat verotuksessa, Helsinki, Online l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito, Helsinki l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki l Konkurssin verokysymykset, Helsinki l Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, Helsinki, Turku joulukuu l Ennakkoperintä 2015, Helsinki, Online VERONMAKSAJAT 2014 n 19

20 Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. Pohjoismainen veronmaksajakokous pidettiin Tukholmassa. Liiton toimistosta pohjoismaiseen kokoukseen osallistui kolme henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa veropolitiikan näkymiä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sekä järjestöjen keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Seminaariohjelmassa käsiteltiin muun muassa edunvalvontaa, jäsenhankintaa, veroneuvontaa ja tiedotusta. 34 paikallisyhdistystä Paikallisyhdistysten toiminta-alue kattaa kaikki Manner- Suomen kunnat. Toiminta on muotoutunut kolmenkymmenenneljän paikallisyhdistyksen verkostoksi. Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 61 veroillaksi kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja henkilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien aiheina olivat erityisesti kotitalousvähennys, perintö- ja lahjaverosuunnittelu sekä testamentti. Muita veroiltojen aiheita olivat sijoitusasunnon verotus ja verotuspäätöksen tarkistaminen ja muutoksenhaku. Yritysjäsenille tarkoitettujen yritysveroiltojen aiheina olivat ajankohtaiset yritysveroasiat. Veroiltoihin osallistui yhteensä henkilöä. Useat veroilloista järjestettiin yritysten tiloissa ja tuella. Erityisesti tukeaan paikallisyhdistysten toimintaan ovat antaneet LähiTapiola ja eri pankkiryhmät, kuten OP-ryhmä, Säästöpankit, Sampo Pankki ja Nordea. Metsäverotusta käsittelevät veroillat järjestettiin yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistysten edustajat kokoontuivat Helsingissä Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät : Espoo Etelä-Kymenlaakso Etelä-Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa, itäinen Etelä-Savo Helsinki Imatran seutu Itä-Savo Itä-Uusimaa Joensuun seutu Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Keski-Uusimaa Kouvola Kuopion seutu Lappeenrannan seutu Lappi Länsi-Uusimaa Parkanon seutu Pohjois-Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Porin seutu Päijät-Häme Rauman seutu Salon seutu Sastamalan seutu Seinäjoen seutu Tampereen seutu Vaasan seutu Vantaa Varsinais-Suomi Ylä-Savo n

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 216 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI 1(2) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 135/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN 2017 TULOVEROASTEIKKO-

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013

Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013 Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013 1 Teemu Lehtinen 9.1.2013 PALKANSAAJAN OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 1) Palkka keskituloinen palkansaaja, palkka v. 2013: 39.900 /v (3192

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 1 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989/2007 1990/2008 1991/2009 1992/2010 1993/2011 1994/2012

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot