Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus n

3 Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön aika... 5 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö...6 Edunvalvonnassa suunnattiin kohti uutta vaalikautta...8 Työryhmät ja lausunnot...11 Veronmaksajien Vero2014-tapahtuma kiinnosti yleisöä...14 Jäsenet tyytyväisiä puhelinpalveluun...14 Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat.fi otettiin käyttöön...16 Lehdet vakiintuneella tasolla...17 Kohdennettua verotietoa tarvitseville...17 Verokoulutusta ajankohtaisista aiheista...19 Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti paikallisyhdistystä...20 Jäsenmäärä edellisvuoden tasolla...21 Talous vakaalla pohjalla...22 Hallinto...22 Valtuuskunta...23 Hallitus...23 Henkilökunta...25 Konsernituloslaskelma...26 Konsernitase...27 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tuloslaskelma...28 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tase...29 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tilintarkastuskertomus...30 Verotieto Oy:n toimintakertomus...31 Verotieto Oy:n tuloslaskelma...32 Verotieto Oy:n tase...33 Verotieto Oy:n tilintarkastuskertomus...34 VERONMAKSAJAT 2014 n 3

4 Veronmaksajain Keskusliitto Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liiton tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajien toiminnan perustana ovat jäsenmaksut. Liitto ei ota vastaan julkisia avustuksia, ja se on poliittisesti sitoutumaton. Veronmaksajissa on jäsentä, joista henkilöjäseniä on ja yritysjäseniä Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin. Pitkän linjan vaikuttaja Vuonna 1947 perustettu Veronmaksajat on pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestö osallistuu aktiivisesti verokeskusteluun ja tekee omia ehdotuksia verotuksen ja verotusjärjestelmän kehittämiseksi. Veronmaksajat tuottaa asiantuntevaa taustatietoa päättäjille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Järjestö myös opastaa kaikkia kansalaisia verotuksen arjessa mm. veroilmoitusten jättöaikana. Verkkosivuilla veronmaksajat.fi on tarjolla kaikille suomalaisille ajankohtaista vero- ja taloustietoa. Liiton jäsenet voivat lisäksi hyödyntää jäsenosiota, josta voi hakea yksityiskohtaisempaa tietoa verotuksesta sekä vastauksia omiin veropulmiin. Veronmaksajilla on ympäri Suomea 34 paikallisyhdistystä, joiden järjestämissä veroilloissa liiton asiantuntijat jakavat käytännön vero- ja talousneuvoja kotitalouksille ja yrittäjille. Liitto järjestää myös vuosittain maaliskuussa suuren veroja taloustapahtuman, jossa kävijät saavat tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia taloudenpitoon ja veroasioihin. Liittokokous päättää Liiton ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Veronmaksajien toimintaa ohjaa ja valvoo valtuuskunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 45 jäsentä. Liiton toimintaa johtaa 12-jäseninen hallitus. Veromaksajien palveluksessa on 40 työntekijää. Monipuolista palvelua Veronmaksajat tarjoaa jäsenilleen monipuolista palvelua. Liiton 15 verojuristia antavat puhelimitse henkilökohtaista veroneuvontaa. Yritysjäsenet voivat esittää myös oman yrityksensä verotusta koskevia kysymyksiä. Kaikki liiton jäsenet saavat jäsenetuna kotiinsa Taloustaidon, joka on Pohjoismaiden suurin talousaikakauslehti. Yritysjäsenet saavat liitteenä yritysverotuksen erikoislehden Taloustaito Yrityksen. Tämän vuosikertomuksen sivuilla esitellään Veronmaksajain Keskusliiton verotusta koskevia selvityksiä ja laskelmia. 4 n

5 Veropolitiikassa jäidenlähdön aika Vuonna 2014 Suomessa elettiin taantuvan talouden aikaa. Ansiotulojen verotuksen kiristyminen ja nettoansioiden ostovoiman hiipuminen jatkuivat edelleen. Hallituksen veropolitiikkaa rasitti yhä valitettava hirttäytyminen jo hallitusohjelmassa linjattuun periaatteeseen, jonka mukaan valtiontalouden sopeutuksesta puolet tehdään verotusta kiristämällä. Veropolitiikassa oli toisaalta orastavia merkkejä myös kiristysten kauden päättymisestä. Merkittävä myönteinen veromuutos vuonna 2014 oli yhteisöveron tuntuva alentaminen. Lusikka otettiin kauniiseen käteen myös poliittisessa keskustelussa. Päättyvän vaalikauden sopeutustoimien painottamisesta veronkiristyksiin saadut karut kokemukset eivät rohkaisseet eduskuntavaaleihin valmistuvia puolueita enää jatkamaan samalla tiellä. Vahvistui käsitys, että verotuksen kiristämisessä alkaa olla katto vastassa. Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi laadukasta hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudestakin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjottava liiton lakimiesten henkilökohtainen veroneuvonta. Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat. fi palveli laajaa yleisöä ajankohtaisissa veroasioissa. Veronmaksajain Keskusliiton jäsenmäärä pysyi vuonna 2014 edellisvuonna saavutetulla ennätystasolla. Vuoden päättyessä jäseniä oli yhteensä Laajan jäsenistön kasvavien tietotarpeiden tyydyttäminen on liitolle mittava myönteinen haaste. Teemu Lehtinen Toimitusjohtaja Kasvuhakuinen talouspolitiikka tulee jatkossa edellyttämään julkisen talouden sopeutustoimien kohdistamista pitkäjänteisiin menosäästöihin sekä tuottavuutta parantaviin rakenneuudistuksiin. Verotuksessa on keskityttävä talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä edistäviin muutoksiin. Ansiotulojen verotuksen laajapohjainen keventäminen on paras tapa kannustaa työntekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaamisen kartuttamista ja uralla etenemistä. Se on myös avain ostovoiman ja yksityisen kulutuskysynnän kohenemiseen laajasti peräänkuulutettujen hyvin maltillisten palkkaratkaisujen oloissa. Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja monipuoliselle palvelutoiminalle verotuksen jatkuvat laajamittaiset muutokset merkitsivät tiivistä toiminnan aikaa. Samalla katseet suunnattiin jo lähestyviin eduskuntavaaleihin. Liitto julkaisi marraskuussa omat esityksensä talous- ja veropolitiikan linjoiksi vaalikaudelle VERONMAKSAJAT 2014 n 5

6 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö Suomen talous kasvuvaikeuksissa SUOMEN BRUTTOKANSANTUOTE oli vuonna 2014 suunnilleen vuoden 2006 tasolla. Kansantalouden tuotanto ei siis palannut taantumaa edeltävälle tasolle, vaan oli edelleen noin kuusi prosenttia huippuvuoden 2008 tasoa alempi. SUOMEN KANSANTALOUS pieneni kertomusvuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun bruttokansantuote supistui ennakkotietojen mukaan 0,1 prosenttia edellisvuodesta. Talouden kysyntää painoi erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Myös yksityinen kulutuskysyntä jatkoi laskuaan. Talousnäkymien odotettiin kuitenkin paranevan halvemman öljyn ja euron heikkenemisen myötä, vaikka kotimaisen kysynnän näkymissä ei ole juuri valonpilkahduksia. TYÖLLISTEN määrä pieneni kertomusvuonna hengellä, ja työllisyysaste aleni 68,3 prosenttiin. Työttömiä oli kertomusvuonna keskimäärin henkeä, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste nousi kertomusvuonna puoli prosenttiyksikköä 8,7 prosenttiin. INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomusvuonna vain prosentin. Inflaatiovauhti hidastui täten edellisvuodesta. Inflaatiota heikensi erityisesti vuoden loppupuolella alkanut öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku ja sen aikaansaama bensiinin ja kevyen polttoöljyn halpeneminen. Kuluttajahintojen nousua pitivät yllä lähinnä vuokrankorotukset sekä tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien vähittäishintojen kallistuminen. Kulutusverojen korotukset nostivat inflaatiota 0,5 prosenttiyksiköllä. Palkansaajien ansiot nousivat kertomusvuonna ennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia. Yksityisellä sektorilla palkkojen nousu oli jonkin verran julkista sektoria nopeampaa. VEROTULOJA kertyi valtiolle ja kunnille hieman edellisvuotta enemmän. Valtion verokertymä kasvoi 1,1 prosenttia ja kuntien 2,2 prosenttia. Erityisen paljon kasvoivat kotitalouksien maksamat tuloverot, joita maksettiin 6,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kokonaisveroaste nousi 44,1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on korkein luku vuoden 2000 jälkeen, jolloin veroaste oli korkeimmillaan. Veronkorotuksista huolimatta julkisyhteisöt olivat kuudetta vuotta peräkkäin älijäämäisiä. Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 3,2 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kuntatalouden tulos parani, mutta lainakannan kasvu jatkui nopeana KUNTATALOUS vahvistui hieman vuonna Ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti kattamaan poistot, ja tilikauden tulos oli positiivinen toista vuotta peräkkäin. Kohentuneeseen tulokseen vaikutti toimintamenojen erittäin maltillinen, alle puolen prosentin kasvu. Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi seitsemän prosenttia 16,6 miljardiin euroon kasvaneista investoinneista johtuen. Kuntien veroprosentit jatkoivat kertomusvuonna nousuaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohosi peräti 0,36 prosenttiyksikköä 19,74 prosenttiin, kun 156 kuntaa korotti veroprosenttiaan. Yksikään kunta ei laskenut veroprosenttia. Ansiotuloverotus kiristyi, yhteisöveroa kevennettiin PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS kiristyi laajasti toista vuotta peräkkäin. Tuloveroprosenttia nostivat etenkin palkansaajan eläkevakuutusmaksun nousu ja kunnallisveroprosenttien korotukset. Ansiotason noususta johtuva verotuksen kiristyminen sen sijaan pääasiassa purettiin. 6 n

7 ELÄKETULON VEROTUS kiristyi kunnallisveroprosenttien korotusten myötä pienimpiä eläkkeitä lukuun ottamatta. PÄÄOMATULOJEN korkeamman veroprosentin alarajaa laskettiin. Suurin muutos pääomatuloverotuksessa kohdistui osinkojen verotukseen, jota uudistettiin merkittävästi yhteisöveron alentamisen yhteydessä. Yhteisöjen tuloveroprosentti laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Verotietoa Kuntien verot missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Mikael Kirkko-Jaakkola VÄLILLISEN VEROTUKSEN puolella valmisteveroihin tehtiin laajasti korotuksia. Energiaverojen ohella alkoholin, tupakan ja virvoitusjuomien valmisteverot nousivat. Verotietoa-sarja 2014 Palkansaajaperheen kuntaveroissa suuret erot Vuonna 2014 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Kiteellä, jossa kahden keskituloisen palkansaajan esimerkkiperhe maksoi euroa enemmän tuloveroja kuin Kauniaisissa, joka oli puolestaan Manner-Suomen lievin verottaja. Saman työssäkäyntialueen sisälläkin keskituloisen esimerkkiperheen maksamien kunnittaisten verojen ero saattoi nousta lähes kolmeen tuhanteen euroon vuodessa. Näin kävi laskelmien mukaan Helsingin seudulla. Maakuntakeskusten väliset erot jäivät noin 700 euroa pienemmiksi. Niina Suutarinen: Kuntien verot 2014 missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla. Suomi erottui eurooppalaisten maiden yleislinjasta jatkamalla palkkaverotuksen kiristämistä Matalalla palkkatasolla verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Palkansaajan työssä etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suomessa kuitenkin varsin ankarasti. Marginaaliveroprosentti on jo euroa vuodessa ansaitsevalla seitsemän prosenttiyksikköä muiden Euroopan vertailumaiden keskiarvoa korkeampi. Keskipalkkaisen veroprosentti ylittää Suomessa muiden Euroopan maiden keskiarvon 2,2 prosenttiyksiköllä. Naapurimaa Ruotsiin verrattuna keskituloisen veroprosentti on 6,8 prosenttiyksikköä korkeampi. Eli samasta euron palkasta menee Suomessa veroja yli euroa enemmän kuin Ruotsissa. Mikael Kirkko-Jaakkola: Kansainvälinen palkkaverovertailu VERONMAKSAJAT 2014 n 7

8 Edunvalvonnassa suunnattiin kohti uutta vaalikautta EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpänä tehtävänä vuonna 2014 oli ottaa kantaa seuraavan vaalikauden veropolitiikkaan, jota koskeva keskustelu oli vilkasta eduskuntavaalien lähestyessä. Liitto julkaisi marraskuussa omat esityksensä talous- ja veropolitiikan linjoiksi vaalikaudelle Kantaa otettiin myös muun muassa verotusta koskevan lainsäädännön ja hallinnollisten ohjeiden valmisteluun, luontoisetuihin sekä perhekustannusten tasaukseen. Maaliskuussa toimitusjohtaja toivoi hallituksen kehysriihen alla talouspolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä ja huomautti, että talouden ongelmat eivät ratkea taikaiskusta eivätkä yhden vuoden aikana. Hallitus on tähän asti kiristänyt erityisellä innolla veroja, ja huonot tulokset ovat kaikkien nähtävillä. Umpikujaa ei kannata edetä enää pidemmälle, joten julkisen talouden sopeuttamisessa on jatkossa keskityttävä verotuksen kiristämisen sijaan menojen kasvun pitkäjänteiseen hillintään ja rakenneuudistuksiin. Kesäkuussa toimitusjohtaja piti pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelman talous- ja verolinjaa kohtuullisena. Hyvää on kotimaisen kysynnän edistäminen aiemmin päätettyjä veronkiristyksiä purkamalla. Hallituksen esittämä lapsivähennyksen palauttaminen verotukseen voisi sekin olla toimiva ratkaisu, mikäli se kohdistetaan tasapuolisesti kaikille lapsille niin kuin lapsilisäkin kohdistuu. Elokuussa toimitusjohtaja piti hallituksen budjettiriihessä sorvaamaa lapsivähennysmallia kehnona kompromissina. Hän muistutti, että lapsien huoltamisesta aiheutuu kuluja tulotasosta riippumatta ja sen takia perhekustannusten tasaus on jo vuosikymmeniä kohdistettu tasapuolisesti kaikille lapsiperheille. Tuloverotuksen progressiivisuus ja tuloharkintaiset tulonsiirrot huolehtivat varsin tehokkaasti lapsiperheiden tuloerojen tasauksesta ja usein lisäansioita leikkaavat myös tuloharkintaiset päivähoitomaksut. Näiden päälle tuleva lapsivähennyksen tuloleikkuri on kummallinen ja perusteeton ratkaisu. LIITTOKOKOUKSESSAAN 5. toukokuuta Veronmaksajain Keskusliitto oli huolissaan Verohallinnon antamien ohjeiden laadusta ja sävystä. Liittokokous totesi, että tulkintojen jatkuva tiukentaminen tai verokertymän lisääminen eivät saa olla Verohallinnon antaman ohjeistuksen päämääränä. Verohallinnon antamien ohjeiden tulee selkeyttää ja helpottaa lain soveltamista käytännön elämässä, ei tehdä sitä hankalaksi ja monimutkaiseksi. Ohjeiden ei pidä myöskään keinotekoisesti kiristää verotusta ankarammaksi kuin mitä eduskunta on lain säätäessään tarkoittanut. Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja totesi, että hallituksen julkisen talouden tasapainottamistoimet ovat painottuneet lähinnä veronkorotuksiin. Hän katsoi, että poliittiset päättäjät suhtautuvat meillä aika kritiikittömästi verojen kiristämiseen, vaikka yleisesti tiedossa on tällaisten toimenpiteiden ja erityisesti tuloverojen kiristämisen haitallinen vaikutus talouskasvuun. Huolestuttavaa on se, että verotuksen kiristäminen nähdään jonkinlaisena hyveenä ja jopa tavoiteltavana asiantilana unohtaen samalla sen, että jossain kohtaa veron kiristäminen johtaa sen tuoton laskuun. Marraskuussa julkaistussa ohjelmassa Talous- ja veropolitiikan linjat vaalikaudelle esitettiin kolmea keskeistä suunnanmuutosta. Ensimmäiseksi verotuksen tason yleinen kiristäminen on lopetettava ja veroaste taitettava laskuun. Toiseksi ansiotulojen verotusta on kevennettävä tuntuvasti kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Kolmanneksi julkiset menot on asteittain sopeutettava taantuman jäljiltä heikentyneeseen kansantalouden kantokykyyn. Tarvittava julkisen talouden lisäsopeutus on jatkossa tehtävä menosäästöillä, ei enää verotusta lisää kiristämällä. Verotuksessa esitettiin muun muassa ansiotulojen verotuksen keventämistä 1 2 miljardia euroa kautta linjan, kaikissa tuloluokissa. VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUN- TA otti kannanotossaan 8. joulukuuta kantaa lounassetelijärjestelmään. Valtuuskunta piti lounassetelijärjestel- 8 n

9 mää hyvänä esimerkkinä joustavasta ratkaisusta, jolla eri työpaikkojen työntekijät on saatettu verotuksellisesti tasaveroiseen asemaan. Siksi on huolestuttavaa, että Verohallinto on kyseenalaistanut tätä hyvin toimivaa järjestelmää. Lounasedun kiistattomien hyötyjen rinnalla verotulojen laskennallinen väheneminen ei ole ongelma, varsinkaan kun lounasetu samalla tukee osaltaan suomalaisen ravintolaelinkeinon ja -kulttuurin kehitystä markkinaehtoisella tavalla ja kuluttajien omiin valintoihin perustuen. Liiton puheenjohtaja totesi valtuuskunnan kokouksen avatessaan, että kulunut vaalikausi jää Suomen verohistoriaan poikkeuksellisena kautena. Koskaan aikaisemmin Suomessa ei liene eletty aikaa, jolloin lainsäätäjä olisi harrastanut edestakaisia verolainmuutoksia siinä määrin kuin kuluneen vaalikauden aikana. Hän muistutti, että hyvän verojärjestelmän ominaisuuksiin kuuluu ennustettavuus ja toivoi, että eduskuntavaaleihin valmistauduttaessa ja sen jälkeen puolueet suhtautuvat riittävällä vakavuudella verotuksen ennustettavuuden parantamiseen. VERONMAKSAJAT 2014 n 9

10 Palkansaajien tuloverotus Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta vuonna 2014 on havainnollistettu kolmella eri tulotasolla alla olevissa kuvioissa. Alle keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna 2014 TyEL-maksu e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 168 e Työttömyysvakuutusmaksu 100 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 132 e Kirkollisvero 142 e Yle-vero132 e Nettopalkka e TyEL-maksu e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 630 e Työttömyysvakuutusmaksu 375 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 902 e Kirkollisvero 971 e Yle-vero143 e Nettopalkka e Valtion tulovero e TyEL-maksu e Nettopalkka e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 315 e Työttömyysvakuutusmaksu 188 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 419e Kirkollisvero 451 e Yle-vero143 e Valtion tulovero e Keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna 2014 Yli keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna n

11 Työryhmät ja lausunnot Lakiasiain johtaja Vesa Korpela on toiminut Verohallinnon neuvottelukunnan jäsenenä. Johtava lakimies Juha Koponen on ollut mukana Uudenmaan yritysverotoimiston asiakasraadissa. Vuoden 2014 aikana liitto on antanut Verohallinnolle lausuntoja: korkovähennysoikeuden rajoituksista elinkeinotulolähteessä koskien markkinointi- ja edustustilaisuuksia arvonlisäverotuksessa työnantajan koulutusvähennyksestä ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta palkka ja työkorvaus verotuksessa työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen ja muiden riskihenkilövakuutusten verotus koskien rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta väliyhteisötulon verotus Suomessa verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille Lausunto muistiosta koskien asuntoedun arvostuksen kehittämistä maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa palkka ja työkorvaus verotuksessa kotikunnan merkitys verotuksessa Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi työsuhdeoptioiden verotus Lausunto luonnoksista Verohallinnon ohjeiksi tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen arvonlisäverotus ja arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä omaisuuteen kohdistuvat vahingon- ja vakuutuskorvaukset apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus tulonhankkimiskulut ansiotulosta verotuksen toimittamisen periaatteita verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa ansiotulojen verotus merityötulon verotus aineettomista oikeuksista saatavien tulojen verotus Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi korkojen vähentäminen osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvät asiantuntijakulut tuloverotuksessa lähdeveron palautukselle maksettava korko (kho 2013:148) veron kiertämissäännöksen soveltaminen Rautaruukki oyj:n osakkeiden osakevaihdossa saatujen ssab ab:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen tuloverolain mukaisessa verotuksessa verovapaa oman asunnon luovutus omaisuuden luovutusvoitot ja tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa kokonaan tai osittain verovapaat luovutusvoitot henkilöverotuksessa arvostamislain 32 :n soveltaminen kiinteistöverotuksessa VERONMAKSAJAT 2014 n 11

12 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa metalliromun myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus Lausunto vuonna 2015 ennakkoperinnässä käytettävistä tuloista ja vähennyksistä Lausunto luonnoksesta Verohallinnon luontoisetupäätöksen asuntoedun arvostamista koskevalta osalta Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi yleisestä tiedonantovelvollisuudesta terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon yhtenäistämisohjeeksi vuodelta 2014 toimitettavaa verotusta varten Lisäksi liitto on kommentoinut Verohallinnolle: Kommentteja koskien suunniteltua ohjetta työsuhteen päättymistilanteisiin liittyvien suoritusten verotuksesta Kommentteja koskien suunniteltua ohjetta verovapaista henkilökuntaeduista Vuoden 2014 aikana liiton edustaja on ollut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuultavana: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 :n muuttamisesta (he 204/2013) Lausunto hallituksen esityksestä romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi (he 31/2014 vp) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (he 30/2014) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi autoverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta (he 123/2014 vp) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi osuuskunnan ylijäämän verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Vuoden 2014 aikana liitto on antanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle kirjallisia lausuntoja: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (he56/2014) Lausunto hallituksen esityksestä arvonlisäverolain muuttamisesta koskien lehtien postimyynnin verottomuutta (he53/2014) Lausunto hallituksen esityksestä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Lausunto oikaisuvaatimuksen käytön laajentamisesta muutoksenhaussa hallintoasioissa Vuoden 2014 aikana liitto on antanut valtiovarainministeriölle lausuntoja: Lausunto romualan käännettyä verovelvollisuutta koskevasta selvityksestä Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamiseksi Lausunto verotarkastuksen kuulemismenettelyn uudistamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjes- 12 n

13 telmästä annetun lain sekä verotustietoja julkisuudesta annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä fatca:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi autoverolain muuttamiseksi Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkaverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 :n muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 20 :n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Vuoden 2014 aikana liitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi Vuoden 2014 aikana liitto on antanut liikenneja viestintäministeriölle lausunnon: Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista Vuoden 2014 aikana liitto on antanut ympäristöministeriölle lausunnon: Kuuleminen asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hankkeesta VERONMAKSAJAT 2014 n 13

14 Veronmaksajien Vero2014 -tapahtuma kiinnosti yleisöä MAALISKUUN järjestettiin seitsemästoista kaksipäiväinen Veronmaksajien Vero2014-tapahtuma Helsingin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. Tapahtuman avaustilaisuudessa Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä tarkasteli talous- ja veropolitiikan päälinjoja lähivuosina. Tapahtumassa oli lähes viisituhatta kävijää ja 40 näytteilleasettajaa. Liiton lakimiesten ja ekonomistien seminaarit sekä näytteilleasettajien tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan hyvin suosittuja. Tapahtuman toisen päivän iltana järjestettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa Pörssi-ilta. Jäsenet tyytyväisiä puhelinpalveluun Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9 14 neuvontanumeroon Numeroon soittajalta veloitetaan vain soittajan oman puhelinsopimuksen mukainen perusmaksu kaikkialta Suomesta soitettaessa. Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä seurataan haastattelemalla satunnaisesti valittuja palvelua käyttäneitä. Vuoden 2014 aikana tehdyissä haastatteluissa puhelinneuvonnan arvosanaksi annettiin keskimäärin 8,4 asteikolla Neuvontapuheluiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 4 minuuttia 31 sekuntia. Tavoitteeksi on asetettu enintään 5 minuutin jonotusaika. Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulliset verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. Puhelinneuvojen lisäksi lakimiehet ovat avustaneet jäseniä muillakin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvonnasta ja jäsenille tehdyistä toimeksiannoista on peritty kustannuksia vastaava korvaus. Kertomusvuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja kaikkiaan kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita oli kappaletta ja maksullisia puheluita kappaletta. Toimeksiantoja ja kirjallisia neuvoja annettiin vuoden aikana 511 jäsenelle. 14 n

15 Palkansaajaperheen kunnittaiset verot Kajaani Seinäjoki Lappeenranta Rovaniemi Kokkola Kuopio Kotka Joensuu Lahti Kouvola Hämeenlinna Keskituloisen* palkansaajaperheen tuloverot** maakuntakeskuksissa 2014, euroa Mikkeli Jyväskylä Oulu Tampere Vaasa Pori Porvoo Turku Helsinki euroa/vuosi Veronmaksajat julkaisi Kuntien verot selvityksen 11. kesäkuuta. Selvityksessä vertailtiin kunnallisia veroja Manner-Suomen kunnissa. Tuloverojen lisäksi selvityksessä olivat mukana kiinteistöverot maakuntakeskuksissa ja pääkaupunkiseudun kunnissa. *Puolisoiden tulot /vuosi ja /vuosi **Valtion tulovero, Yle-vero, veroluonteiset maksut, kunnallis- ja kirkollisvero Esimerkkiperheen kiinteistöverot maakuntakeskuksissa 2014, euroa vero tontista vero rakennuksesta Helsinki Hämeenlinna 295 Lappeenranta 289 Kokkola 288 Kuopio 283 Tampere 282 Kouvola 278 Mikkeli 276 Jyväskylä 270 Porvoo 263 Lahti 260 Kajaani 260 Seinäjoki 255 Oulu 252 Kotka 242 Pori 238 Joensuu 225 Vaasa 213 Turku 201 Rovaniemi euroa

16 Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat.fi otettiin käyttöön VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi ja sen alasivustolla taloustaito.fi vieraili toimintavuonna noin 1,7 miljoonaa yksilöityä kävijää, jotka katselivat yhteensä 5,3 miljoonaa sivua. Kävijöiden määrä aleni 17 prosenttia edellisvuodesta kahdessa vaiheessa toteutetun sivustouudistuksen yhteydessä. Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen palautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnostivat runsaasti muun muassa päivärahat, kilometrikorvaukset, kotitalousvähennys sekä autoilun verotus. Edellisen vuoden lopussa käyttöönotettu ajantasaistettu veronmaksajat.fi -sivusto toimi moitteettomasti. Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnettävissä, ja vuoden 2014 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröitynyt jäsentä. Verkkopalveluun kirjautumalla jäsenet saavat muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevää syventävää tietoa sekä Taloustaidon digi- ja tablettilehdet. Verkkopalvelun kautta Veronmaksajiin liittyi vuoden aikana uutta jäsentä. VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2014 lopussa tilaajaa eli 700 tilaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 103 Veroviikkoa, ja niiden suosituinta sisältöä olivat aiempien vuosien tapaan Veronmaksajien asiantuntijoiden laatimat verojuristivastaukset. Vuonna 2014 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 66 tiedotetta STT Info- ja Cision-jakelukanavien kautta. Tiedotteet käsittelivät liiton kannanottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia. Liiton ympäri Suomea järjestämistä veroilloista lähetettiin paikallislehdille ja -radioille ennakkotieto, jossa kerrottiin illan sisällöstä sekä toivotettiin toimituksen edustaja tervetulleeksi tilaisuuteen. Lisäksi tiedotusvälineille lähetettiin liiton asiantuntijan veroiltaesitystä käsitellyt perinteinen lehdistötiedote. Liiton laatiman viikoittaisen verovinkin vastaanottajamäärä oli vuoden lopussa 153. Yhteensä paikallis- ja kaupunkilehdille sekä paikallisradioille toimitettiin vuoden aikana 42 verovinkkiä. 16 n

17 Lehdet vakiintuneella tasolla TALOUSTAITO-lehden levikki ja lukijamäärä vakiintuivat vahvan kasvuvaiheen jälkeen saavutetulle korkealle tasolle. Taloustaidon ulkoasua ja rakennetta kehitettiin lukijoiden esittämien toiveiden pohjalta. Lehdestä ilmestyi myös sähköinen tablettiversio. Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Vuoden keskimääräinen nettolevikki oli (- 0,4 %) kappaletta. Painetun lehden lukijamäärä oli Kansallisen mediatutkimuksen mukaan (- 4,3 %). Lehden kokonaislukijamäärä oli jakautuen :een vain painettua lehteä lukevaan, :een painettua ja sähköisiä versioita lukevaan sekä :een vain sähköisiä versioita lukevaan. Taloustaidon lukijaraati toimi palautekanavana Veronmaksajien jäseniltä ja Taloustaidon lukijoilta. Raatilaiset arvioivat lehden ja liiton toimintaa vuoden aikana neljään kertaan, ja raati toimi myös monien artikkeleiden juttulähteenä. Siihen kuului vuoden lopussa noin lehden lukijaa. Taloustaito oli saatavilla myös irtonumeroina lehtipisteissä. katseluita 1,3 miljoonaa. Verkkopalvelun suositussa blogiosastossa oli vuoden päättyessä 44 kirjoittajaa eri yhteisöistä. Taloustaidon Facebook-sivulla oli vuoden päättyessä seuraajaa ja Twitter-tileillä seuraajaa. Toimituksen omassa työskentelyssä painotettiin monimediallisuutta, jossa painettu lehti, uutiskirje, verkkopalvelut ja sosiaalinen media nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Liiton yritysjäsenille suunnattu Taloustaito Yritys ilmestyi kahdeksan kertaa. Lehti jaettiin Taloustaito-lehden yhteydessä erillisenä liitteenä. Vuoden keskilevikki oli (+ 4,0 %) kappaletta. Merkittävän osan lehden sisältöä muodosti yrityksen vuosikirja, jossa käytiin vuoden mittaan läpi kaikki yritysverotuksen keskeiset kysymykset. Lehtien, taloustaito.fi -palvelun ja Veroviikko-kirjeen yhteenlasketut ilmoitusmäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivassa taloustaito.fi -sivustossa toteutettiin kokonaisuudistus. Yksilöityjä kävijöitä oli vuoden aikana ja sivun Kohdennettua verotietoa tarvitseville VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmestyi 58 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopalvelu. TaxFax:in tilaajamäärä pieneni ollen (- 3,7 %). Verouutiset ilmestyi vuoden 2014 aikana kymmenen kertaa. Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa verolainsäädännön ja verotuksen muutoksista. Verouutisten tilaajamäärä pieneni tasaisesti edellisvuosien tapaan, ja vuoden lopussa tilaajia oli 708 (- 8,8 %). Avaintieto-sarjan kirjojen myynti väheni. Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä kappaletta (- 27 %). E-kirjoja myytiin yhteensä 116 kappaletta (- 19 %). Suosituimpia olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha Koposen Kuolinpesän osakkaan opas. VERONMAKSAJAT 2014 n 17

18 Kansainvälinen palkkaverovertailu Palkkaverokiila Pohjoismaissa ja Virossa 2014 perheetön palkansaaja 60 % Norja Tanska Suomi Ruotsi Viro palkkatulot, euroa/vuosi Tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuus palkkakustannuksista Veronmaksajat julkaisi Kansainvälinen palkkaverovertailu selvityksen 13. marraskuuta. Selvityksessä olivat mukana Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat. Ruotsi Ruotsin kokonaisveroaste on korkea, vaikka vuodesta 2012 eteenpäin se on jäänyt jo alle Suomen tason. Ruotsin hallitus on viimeisimpien vuosien aikana keventänyt erityisesti tuloverotusta työllisyyden edistämiseksi, mutta työn verotus on yhä kansainvälisesti vertaillen kireää. Ruotsin hallitus on keventänyt työn verotusta laajentamalla tuloverojärjestelmän vähennyksiä erityisesti pieni- ja keskituloisille ja vastaavasti kiristänyt ympäristöveroja sekä muita valmisteveroja. Muutokset ovat keventäneet kokonaisveroasteen tasoa ja muuttaneet verotuksen painopistettä välillisten verojen suuntaan. Suomi Veronkiristykset ovat kääntäneet Suomessa kokonaisveroasteen nousuun finanssikriisin jälkeen. Veroaste on vuonna 2014 noin 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna Verotuotot koostuvat etenkin tuloihin kohdistuvista veroista ja sosiaalivakuutusmaksuista, kulutusverojen osuus verorakenteesta taas on OECD:n keskiarvon tuntumassa. lisestä verotuksesta ja sosiaaliturvamaksuista suhteessa BKT:hen jäävät kuitenkin EU:n keskiarvojen alle. Norja on selvinnyt kansainvälisestä talouskriisistä varsin pienin vaurioin vahvan julkisen talouden ja pirteän kotimaisen kulutuksen vuoksi. Työn verotus on Norjassa melko maltillista. Tanska Tanskan kokonaisveroaste on Euroopan korkein, ja myös työn verotus on kireää. Tanskassa verotulot kerätään lähes yksinomaan palkkaveroilla sekä kulutuksen verottamisella, sillä sosiaaliturvamaksuilla on verojärjestelmässä lähes olematon rooli. Tanskan veropolitiikka on tähdännyt viime vuosina työn verotuksen keventämiseen, ja veroasteet ovat laskeneet hieman. Tanskassa on myös kattava ja moderni ympäristöverotus. Kuntien rooli tuloverotuksessa on merkittävä. Viro Viron veroaste on korkeampi kuin muissa Baltian maissa, mutta selvästi matalampi kuin EU-maissa keskimäärin. Kulutusverojen ja lähinnä työnantajilta kerättävien sosiaaliturvamaksujen merkitys veroasteessa on suuri. Viron veropolitiikan tavoitteena on ollut jo pidemmän aikaa siirtää verorasitusta pois työn ja tuotannontekijöiden verotuksesta kohti kulutus- ja ympäristöveroja. Norja Muiden Pohjoismaiden tapaan Norja on korkean kokonaisveroasteen maa, jossa öljyn ja kaasun jalostus sekä ympäristöverot tuottavat huomattavasti verotuloja valtion budjettiin. Tulot välil- 18 n

19 Verokoulutusta ajankohtaisista aiheista Koulutuksen aiheina olivat kirjanpito ja verotus eri muodoissaan. Tilaisuuksia toteutui ja osanottajia oli tilaisuuksissa yhteensä edellisvuosia vähemmän. Kuusi kurssia Turussa toteutettiin yhteistyössä paikallisen kauppakamarin kanssa. Yhteistyökumppanina Irlantiin suuntautuneella Euroseminaarilla oli Taloushallintoliitto. Kokeiluna joitakin kursseja välitettiin internetin välityksellä. Kokemukset olivat pääosin positiivisia. Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat lakimiehet ja kirjanpidon asiantuntija. Myös ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin. Vuonna 2014 järjestettiin 54 (vuonna 2013, 59) koulutustilaisuutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 874 (vuonna 2013, 1 134) osanottajaa. tammikuu l Kevätseminaari Alpeille, Saalbach, Itävalta helmikuu l Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus, Helsinki, Turku, Tampere l Kuolinpesän verosuunnittelu, Helsinki, Tampere l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki maaliskuu l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki l Ostojen arvonlisäveropäivä, Helsinki l Yrityksen omistajan verosuunnittelu, Helsinki huhtikuu l Muuttunut osinkoverotus, Helsinki, Turku l Verosuunnitteluristeily 2014, Silja Serenade, Helsinki Tukholma Helsinki l Yrityksen myynti ja lopettaminen, Helsinki toukokuu l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki, Turku, Tampere l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Euroseminaari 2014, Dublin, Irlanti l Muuttunut osinkoverotus, Helsinki, Tampere l Palkanlaskijan vero- ja työoikeuspäivä, Helsinki l Edustusmenot verotuksessa, Helsinki, Online syyskuu l Tallinna-seminaari kirjanpitäjille 2014, Viro l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki l Verosuunnitteluseminaari TaxFree 2014, Silja Serenade, Helsinki Tukholma Helsinki l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki l Konkurssin verokysymykset, Helsinki, Online l Ostojen arvonlisäveropäivä, Helsinki l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Tampere l Haastavat arvonlisäverotilanteet, Helsinki, Online lokakuu l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki, Turku l Yrittäjän veropäivä, Helsinki, Tampere l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki, Tampere marraskuu l Luovutusvoittoverotusta lakimiehille, Helsinki, Turku l Työmatkat verotuksessa, Helsinki, Online l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito, Helsinki l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki l Konkurssin verokysymykset, Helsinki l Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, Helsinki, Turku joulukuu l Ennakkoperintä 2015, Helsinki, Online VERONMAKSAJAT 2014 n 19

20 Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. Pohjoismainen veronmaksajakokous pidettiin Tukholmassa. Liiton toimistosta pohjoismaiseen kokoukseen osallistui kolme henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa veropolitiikan näkymiä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sekä järjestöjen keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Seminaariohjelmassa käsiteltiin muun muassa edunvalvontaa, jäsenhankintaa, veroneuvontaa ja tiedotusta. 34 paikallisyhdistystä Paikallisyhdistysten toiminta-alue kattaa kaikki Manner- Suomen kunnat. Toiminta on muotoutunut kolmenkymmenenneljän paikallisyhdistyksen verkostoksi. Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 61 veroillaksi kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja henkilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien aiheina olivat erityisesti kotitalousvähennys, perintö- ja lahjaverosuunnittelu sekä testamentti. Muita veroiltojen aiheita olivat sijoitusasunnon verotus ja verotuspäätöksen tarkistaminen ja muutoksenhaku. Yritysjäsenille tarkoitettujen yritysveroiltojen aiheina olivat ajankohtaiset yritysveroasiat. Veroiltoihin osallistui yhteensä henkilöä. Useat veroilloista järjestettiin yritysten tiloissa ja tuella. Erityisesti tukeaan paikallisyhdistysten toimintaan ovat antaneet LähiTapiola ja eri pankkiryhmät, kuten OP-ryhmä, Säästöpankit, Sampo Pankki ja Nordea. Metsäverotusta käsittelevät veroillat järjestettiin yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistysten edustajat kokoontuivat Helsingissä Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät : Espoo Etelä-Kymenlaakso Etelä-Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa, itäinen Etelä-Savo Helsinki Imatran seutu Itä-Savo Itä-Uusimaa Joensuun seutu Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Keski-Uusimaa Kouvola Kuopion seutu Lappeenrannan seutu Lappi Länsi-Uusimaa Parkanon seutu Pohjois-Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Porin seutu Päijät-Häme Rauman seutu Salon seutu Sastamalan seutu Seinäjoen seutu Tampereen seutu Vaasan seutu Vantaa Varsinais-Suomi Ylä-Savo n

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 1(3) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 31/2015 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI 1(2) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 135/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN 2017 TULOVEROASTEIKKO-

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 1 Teemu Lehtinen 13.3.2013 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989 / 2007 1990 / 2008 1991 / 2009

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

PALKANSAAJAN OSTOVOIMA JA VEROTUS 2000-2014

PALKANSAAJAN OSTOVOIMA JA VEROTUS 2000-2014 PALKANSAAJAN OSTOVOIMA JA VEROTUS 2000-2014 1 Teemu Lehtinen 15.5.2012 PALKANSAAJAN OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 1) Palkka keskituloinen palkansaaja, palkka v. 2012: 38.889 /v (3111 /kk) vuosittainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 Kuvio 1. Markkinatasapaino ennen verotusta Hinta Hinta ennen veroa Kuluttajan ylijäämä Tuottajan ylijäämä Tarjonta Kysyntä 2 Tuotanto ennen veroa Määrä

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013

Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013 Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013 1 Teemu Lehtinen 9.1.2013 PALKANSAAJAN OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 1) Palkka keskituloinen palkansaaja, palkka v. 2013: 39.900 /v (3192

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. Vuosikertomus 2012 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi Sisällys Kiristyvien verojen vuosi...

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013 Kansainvälinen palkkaverovertailu 13 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 Verotus tällä ja ensi vaalikaudella VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 1 SEURAAVA VEROUUDISTUS - VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTI VEROTUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN Tähtäin on

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 1 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989/2007 1990/2008 1991/2009 1992/2010 1993/2011 1994/2012

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot