Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, Helsinki puhelin jäsenpalvelu neuvontakeskus n

3 Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön aika... 5 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö...6 Edunvalvonnassa suunnattiin kohti uutta vaalikautta...8 Työryhmät ja lausunnot...11 Veronmaksajien Vero2014-tapahtuma kiinnosti yleisöä...14 Jäsenet tyytyväisiä puhelinpalveluun...14 Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat.fi otettiin käyttöön...16 Lehdet vakiintuneella tasolla...17 Kohdennettua verotietoa tarvitseville...17 Verokoulutusta ajankohtaisista aiheista...19 Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti paikallisyhdistystä...20 Jäsenmäärä edellisvuoden tasolla...21 Talous vakaalla pohjalla...22 Hallinto...22 Valtuuskunta...23 Hallitus...23 Henkilökunta...25 Konsernituloslaskelma...26 Konsernitase...27 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tuloslaskelma...28 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tase...29 Veronmaksajain Keskusliitto ry:n tilintarkastuskertomus...30 Verotieto Oy:n toimintakertomus...31 Verotieto Oy:n tuloslaskelma...32 Verotieto Oy:n tase...33 Verotieto Oy:n tilintarkastuskertomus...34 VERONMAKSAJAT 2014 n 3

4 Veronmaksajain Keskusliitto Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liiton tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajien toiminnan perustana ovat jäsenmaksut. Liitto ei ota vastaan julkisia avustuksia, ja se on poliittisesti sitoutumaton. Veronmaksajissa on jäsentä, joista henkilöjäseniä on ja yritysjäseniä Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin. Pitkän linjan vaikuttaja Vuonna 1947 perustettu Veronmaksajat on pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestö osallistuu aktiivisesti verokeskusteluun ja tekee omia ehdotuksia verotuksen ja verotusjärjestelmän kehittämiseksi. Veronmaksajat tuottaa asiantuntevaa taustatietoa päättäjille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Järjestö myös opastaa kaikkia kansalaisia verotuksen arjessa mm. veroilmoitusten jättöaikana. Verkkosivuilla veronmaksajat.fi on tarjolla kaikille suomalaisille ajankohtaista vero- ja taloustietoa. Liiton jäsenet voivat lisäksi hyödyntää jäsenosiota, josta voi hakea yksityiskohtaisempaa tietoa verotuksesta sekä vastauksia omiin veropulmiin. Veronmaksajilla on ympäri Suomea 34 paikallisyhdistystä, joiden järjestämissä veroilloissa liiton asiantuntijat jakavat käytännön vero- ja talousneuvoja kotitalouksille ja yrittäjille. Liitto järjestää myös vuosittain maaliskuussa suuren veroja taloustapahtuman, jossa kävijät saavat tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia taloudenpitoon ja veroasioihin. Liittokokous päättää Liiton ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Veronmaksajien toimintaa ohjaa ja valvoo valtuuskunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 45 jäsentä. Liiton toimintaa johtaa 12-jäseninen hallitus. Veromaksajien palveluksessa on 40 työntekijää. Monipuolista palvelua Veronmaksajat tarjoaa jäsenilleen monipuolista palvelua. Liiton 15 verojuristia antavat puhelimitse henkilökohtaista veroneuvontaa. Yritysjäsenet voivat esittää myös oman yrityksensä verotusta koskevia kysymyksiä. Kaikki liiton jäsenet saavat jäsenetuna kotiinsa Taloustaidon, joka on Pohjoismaiden suurin talousaikakauslehti. Yritysjäsenet saavat liitteenä yritysverotuksen erikoislehden Taloustaito Yrityksen. Tämän vuosikertomuksen sivuilla esitellään Veronmaksajain Keskusliiton verotusta koskevia selvityksiä ja laskelmia. 4 n

5 Veropolitiikassa jäidenlähdön aika Vuonna 2014 Suomessa elettiin taantuvan talouden aikaa. Ansiotulojen verotuksen kiristyminen ja nettoansioiden ostovoiman hiipuminen jatkuivat edelleen. Hallituksen veropolitiikkaa rasitti yhä valitettava hirttäytyminen jo hallitusohjelmassa linjattuun periaatteeseen, jonka mukaan valtiontalouden sopeutuksesta puolet tehdään verotusta kiristämällä. Veropolitiikassa oli toisaalta orastavia merkkejä myös kiristysten kauden päättymisestä. Merkittävä myönteinen veromuutos vuonna 2014 oli yhteisöveron tuntuva alentaminen. Lusikka otettiin kauniiseen käteen myös poliittisessa keskustelussa. Päättyvän vaalikauden sopeutustoimien painottamisesta veronkiristyksiin saadut karut kokemukset eivät rohkaisseet eduskuntavaaleihin valmistuvia puolueita enää jatkamaan samalla tiellä. Vahvistui käsitys, että verotuksen kiristämisessä alkaa olla katto vastassa. Jäsenille kuukausittain postitettava Taloustaito-lehti antoi laadukasta hyötytietoa niin verotuksesta kuin yksityistaloudestakin. Jäsenten omissa veropulmissa auttoi puhelimitse tarjottava liiton lakimiesten henkilökohtainen veroneuvonta. Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat. fi palveli laajaa yleisöä ajankohtaisissa veroasioissa. Veronmaksajain Keskusliiton jäsenmäärä pysyi vuonna 2014 edellisvuonna saavutetulla ennätystasolla. Vuoden päättyessä jäseniä oli yhteensä Laajan jäsenistön kasvavien tietotarpeiden tyydyttäminen on liitolle mittava myönteinen haaste. Teemu Lehtinen Toimitusjohtaja Kasvuhakuinen talouspolitiikka tulee jatkossa edellyttämään julkisen talouden sopeutustoimien kohdistamista pitkäjänteisiin menosäästöihin sekä tuottavuutta parantaviin rakenneuudistuksiin. Verotuksessa on keskityttävä talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä edistäviin muutoksiin. Ansiotulojen verotuksen laajapohjainen keventäminen on paras tapa kannustaa työntekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaamisen kartuttamista ja uralla etenemistä. Se on myös avain ostovoiman ja yksityisen kulutuskysynnän kohenemiseen laajasti peräänkuulutettujen hyvin maltillisten palkkaratkaisujen oloissa. Veronmaksajain Keskusliiton edunvalvonnalle ja monipuoliselle palvelutoiminalle verotuksen jatkuvat laajamittaiset muutokset merkitsivät tiivistä toiminnan aikaa. Samalla katseet suunnattiin jo lähestyviin eduskuntavaaleihin. Liitto julkaisi marraskuussa omat esityksensä talous- ja veropolitiikan linjoiksi vaalikaudelle VERONMAKSAJAT 2014 n 5

6 Taloudellinen ja veropoliittinen toimintaympäristö Suomen talous kasvuvaikeuksissa SUOMEN BRUTTOKANSANTUOTE oli vuonna 2014 suunnilleen vuoden 2006 tasolla. Kansantalouden tuotanto ei siis palannut taantumaa edeltävälle tasolle, vaan oli edelleen noin kuusi prosenttia huippuvuoden 2008 tasoa alempi. SUOMEN KANSANTALOUS pieneni kertomusvuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun bruttokansantuote supistui ennakkotietojen mukaan 0,1 prosenttia edellisvuodesta. Talouden kysyntää painoi erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Myös yksityinen kulutuskysyntä jatkoi laskuaan. Talousnäkymien odotettiin kuitenkin paranevan halvemman öljyn ja euron heikkenemisen myötä, vaikka kotimaisen kysynnän näkymissä ei ole juuri valonpilkahduksia. TYÖLLISTEN määrä pieneni kertomusvuonna hengellä, ja työllisyysaste aleni 68,3 prosenttiin. Työttömiä oli kertomusvuonna keskimäärin henkeä, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste nousi kertomusvuonna puoli prosenttiyksikköä 8,7 prosenttiin. INFLAATIO, eli kuluttajahintojen nousu, oli kertomusvuonna vain prosentin. Inflaatiovauhti hidastui täten edellisvuodesta. Inflaatiota heikensi erityisesti vuoden loppupuolella alkanut öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku ja sen aikaansaama bensiinin ja kevyen polttoöljyn halpeneminen. Kuluttajahintojen nousua pitivät yllä lähinnä vuokrankorotukset sekä tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien vähittäishintojen kallistuminen. Kulutusverojen korotukset nostivat inflaatiota 0,5 prosenttiyksiköllä. Palkansaajien ansiot nousivat kertomusvuonna ennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia. Yksityisellä sektorilla palkkojen nousu oli jonkin verran julkista sektoria nopeampaa. VEROTULOJA kertyi valtiolle ja kunnille hieman edellisvuotta enemmän. Valtion verokertymä kasvoi 1,1 prosenttia ja kuntien 2,2 prosenttia. Erityisen paljon kasvoivat kotitalouksien maksamat tuloverot, joita maksettiin 6,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kokonaisveroaste nousi 44,1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on korkein luku vuoden 2000 jälkeen, jolloin veroaste oli korkeimmillaan. Veronkorotuksista huolimatta julkisyhteisöt olivat kuudetta vuotta peräkkäin älijäämäisiä. Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 3,2 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kuntatalouden tulos parani, mutta lainakannan kasvu jatkui nopeana KUNTATALOUS vahvistui hieman vuonna Ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti kattamaan poistot, ja tilikauden tulos oli positiivinen toista vuotta peräkkäin. Kohentuneeseen tulokseen vaikutti toimintamenojen erittäin maltillinen, alle puolen prosentin kasvu. Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi seitsemän prosenttia 16,6 miljardiin euroon kasvaneista investoinneista johtuen. Kuntien veroprosentit jatkoivat kertomusvuonna nousuaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kohosi peräti 0,36 prosenttiyksikköä 19,74 prosenttiin, kun 156 kuntaa korotti veroprosenttiaan. Yksikään kunta ei laskenut veroprosenttia. Ansiotuloverotus kiristyi, yhteisöveroa kevennettiin PALKANSAAJIEN TULOVEROTUS kiristyi laajasti toista vuotta peräkkäin. Tuloveroprosenttia nostivat etenkin palkansaajan eläkevakuutusmaksun nousu ja kunnallisveroprosenttien korotukset. Ansiotason noususta johtuva verotuksen kiristyminen sen sijaan pääasiassa purettiin. 6 n

7 ELÄKETULON VEROTUS kiristyi kunnallisveroprosenttien korotusten myötä pienimpiä eläkkeitä lukuun ottamatta. PÄÄOMATULOJEN korkeamman veroprosentin alarajaa laskettiin. Suurin muutos pääomatuloverotuksessa kohdistui osinkojen verotukseen, jota uudistettiin merkittävästi yhteisöveron alentamisen yhteydessä. Yhteisöjen tuloveroprosentti laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Verotietoa Kuntien verot missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla Niina Suutarinen Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Mikael Kirkko-Jaakkola VÄLILLISEN VEROTUKSEN puolella valmisteveroihin tehtiin laajasti korotuksia. Energiaverojen ohella alkoholin, tupakan ja virvoitusjuomien valmisteverot nousivat. Verotietoa-sarja 2014 Palkansaajaperheen kuntaveroissa suuret erot Vuonna 2014 tuloverotus oli Suomen kunnista kireintä Kiteellä, jossa kahden keskituloisen palkansaajan esimerkkiperhe maksoi euroa enemmän tuloveroja kuin Kauniaisissa, joka oli puolestaan Manner-Suomen lievin verottaja. Saman työssäkäyntialueen sisälläkin keskituloisen esimerkkiperheen maksamien kunnittaisten verojen ero saattoi nousta lähes kolmeen tuhanteen euroon vuodessa. Näin kävi laskelmien mukaan Helsingin seudulla. Maakuntakeskusten väliset erot jäivät noin 700 euroa pienemmiksi. Niina Suutarinen: Kuntien verot 2014 missä maksat eniten? Laskelmia kunnallisista veroista maakunnissa, niiden keskuskaupungeissa ja Helsingin seudulla. Suomi erottui eurooppalaisten maiden yleislinjasta jatkamalla palkkaverotuksen kiristämistä Matalalla palkkatasolla verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Palkansaajan työssä etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suomessa kuitenkin varsin ankarasti. Marginaaliveroprosentti on jo euroa vuodessa ansaitsevalla seitsemän prosenttiyksikköä muiden Euroopan vertailumaiden keskiarvoa korkeampi. Keskipalkkaisen veroprosentti ylittää Suomessa muiden Euroopan maiden keskiarvon 2,2 prosenttiyksiköllä. Naapurimaa Ruotsiin verrattuna keskituloisen veroprosentti on 6,8 prosenttiyksikköä korkeampi. Eli samasta euron palkasta menee Suomessa veroja yli euroa enemmän kuin Ruotsissa. Mikael Kirkko-Jaakkola: Kansainvälinen palkkaverovertailu VERONMAKSAJAT 2014 n 7

8 Edunvalvonnassa suunnattiin kohti uutta vaalikautta EDUNVALVONNASSA liiton tärkeimpänä tehtävänä vuonna 2014 oli ottaa kantaa seuraavan vaalikauden veropolitiikkaan, jota koskeva keskustelu oli vilkasta eduskuntavaalien lähestyessä. Liitto julkaisi marraskuussa omat esityksensä talous- ja veropolitiikan linjoiksi vaalikaudelle Kantaa otettiin myös muun muassa verotusta koskevan lainsäädännön ja hallinnollisten ohjeiden valmisteluun, luontoisetuihin sekä perhekustannusten tasaukseen. Maaliskuussa toimitusjohtaja toivoi hallituksen kehysriihen alla talouspolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä ja huomautti, että talouden ongelmat eivät ratkea taikaiskusta eivätkä yhden vuoden aikana. Hallitus on tähän asti kiristänyt erityisellä innolla veroja, ja huonot tulokset ovat kaikkien nähtävillä. Umpikujaa ei kannata edetä enää pidemmälle, joten julkisen talouden sopeuttamisessa on jatkossa keskityttävä verotuksen kiristämisen sijaan menojen kasvun pitkäjänteiseen hillintään ja rakenneuudistuksiin. Kesäkuussa toimitusjohtaja piti pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelman talous- ja verolinjaa kohtuullisena. Hyvää on kotimaisen kysynnän edistäminen aiemmin päätettyjä veronkiristyksiä purkamalla. Hallituksen esittämä lapsivähennyksen palauttaminen verotukseen voisi sekin olla toimiva ratkaisu, mikäli se kohdistetaan tasapuolisesti kaikille lapsille niin kuin lapsilisäkin kohdistuu. Elokuussa toimitusjohtaja piti hallituksen budjettiriihessä sorvaamaa lapsivähennysmallia kehnona kompromissina. Hän muistutti, että lapsien huoltamisesta aiheutuu kuluja tulotasosta riippumatta ja sen takia perhekustannusten tasaus on jo vuosikymmeniä kohdistettu tasapuolisesti kaikille lapsiperheille. Tuloverotuksen progressiivisuus ja tuloharkintaiset tulonsiirrot huolehtivat varsin tehokkaasti lapsiperheiden tuloerojen tasauksesta ja usein lisäansioita leikkaavat myös tuloharkintaiset päivähoitomaksut. Näiden päälle tuleva lapsivähennyksen tuloleikkuri on kummallinen ja perusteeton ratkaisu. LIITTOKOKOUKSESSAAN 5. toukokuuta Veronmaksajain Keskusliitto oli huolissaan Verohallinnon antamien ohjeiden laadusta ja sävystä. Liittokokous totesi, että tulkintojen jatkuva tiukentaminen tai verokertymän lisääminen eivät saa olla Verohallinnon antaman ohjeistuksen päämääränä. Verohallinnon antamien ohjeiden tulee selkeyttää ja helpottaa lain soveltamista käytännön elämässä, ei tehdä sitä hankalaksi ja monimutkaiseksi. Ohjeiden ei pidä myöskään keinotekoisesti kiristää verotusta ankarammaksi kuin mitä eduskunta on lain säätäessään tarkoittanut. Liittokokouksen avatessaan liiton puheenjohtaja totesi, että hallituksen julkisen talouden tasapainottamistoimet ovat painottuneet lähinnä veronkorotuksiin. Hän katsoi, että poliittiset päättäjät suhtautuvat meillä aika kritiikittömästi verojen kiristämiseen, vaikka yleisesti tiedossa on tällaisten toimenpiteiden ja erityisesti tuloverojen kiristämisen haitallinen vaikutus talouskasvuun. Huolestuttavaa on se, että verotuksen kiristäminen nähdään jonkinlaisena hyveenä ja jopa tavoiteltavana asiantilana unohtaen samalla sen, että jossain kohtaa veron kiristäminen johtaa sen tuoton laskuun. Marraskuussa julkaistussa ohjelmassa Talous- ja veropolitiikan linjat vaalikaudelle esitettiin kolmea keskeistä suunnanmuutosta. Ensimmäiseksi verotuksen tason yleinen kiristäminen on lopetettava ja veroaste taitettava laskuun. Toiseksi ansiotulojen verotusta on kevennettävä tuntuvasti kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Kolmanneksi julkiset menot on asteittain sopeutettava taantuman jäljiltä heikentyneeseen kansantalouden kantokykyyn. Tarvittava julkisen talouden lisäsopeutus on jatkossa tehtävä menosäästöillä, ei enää verotusta lisää kiristämällä. Verotuksessa esitettiin muun muassa ansiotulojen verotuksen keventämistä 1 2 miljardia euroa kautta linjan, kaikissa tuloluokissa. VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON VALTUUSKUN- TA otti kannanotossaan 8. joulukuuta kantaa lounassetelijärjestelmään. Valtuuskunta piti lounassetelijärjestel- 8 n

9 mää hyvänä esimerkkinä joustavasta ratkaisusta, jolla eri työpaikkojen työntekijät on saatettu verotuksellisesti tasaveroiseen asemaan. Siksi on huolestuttavaa, että Verohallinto on kyseenalaistanut tätä hyvin toimivaa järjestelmää. Lounasedun kiistattomien hyötyjen rinnalla verotulojen laskennallinen väheneminen ei ole ongelma, varsinkaan kun lounasetu samalla tukee osaltaan suomalaisen ravintolaelinkeinon ja -kulttuurin kehitystä markkinaehtoisella tavalla ja kuluttajien omiin valintoihin perustuen. Liiton puheenjohtaja totesi valtuuskunnan kokouksen avatessaan, että kulunut vaalikausi jää Suomen verohistoriaan poikkeuksellisena kautena. Koskaan aikaisemmin Suomessa ei liene eletty aikaa, jolloin lainsäätäjä olisi harrastanut edestakaisia verolainmuutoksia siinä määrin kuin kuluneen vaalikauden aikana. Hän muistutti, että hyvän verojärjestelmän ominaisuuksiin kuuluu ennustettavuus ja toivoi, että eduskuntavaaleihin valmistauduttaessa ja sen jälkeen puolueet suhtautuvat riittävällä vakavuudella verotuksen ennustettavuuden parantamiseen. VERONMAKSAJAT 2014 n 9

10 Palkansaajien tuloverotus Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta vuonna 2014 on havainnollistettu kolmella eri tulotasolla alla olevissa kuvioissa. Alle keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna 2014 TyEL-maksu e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 168 e Työttömyysvakuutusmaksu 100 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 132 e Kirkollisvero 142 e Yle-vero132 e Nettopalkka e TyEL-maksu e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 630 e Työttömyysvakuutusmaksu 375 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 902 e Kirkollisvero 971 e Yle-vero143 e Nettopalkka e Valtion tulovero e TyEL-maksu e Nettopalkka e Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 315 e Työttömyysvakuutusmaksu 188 e Kunnallisvero e Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 419e Kirkollisvero 451 e Yle-vero143 e Valtion tulovero e Keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna 2014 Yli keskipalkkaisen, palkka /kk ( /v), maksettavat tuloverot ja nettotulo vuonna n

11 Työryhmät ja lausunnot Lakiasiain johtaja Vesa Korpela on toiminut Verohallinnon neuvottelukunnan jäsenenä. Johtava lakimies Juha Koponen on ollut mukana Uudenmaan yritysverotoimiston asiakasraadissa. Vuoden 2014 aikana liitto on antanut Verohallinnolle lausuntoja: korkovähennysoikeuden rajoituksista elinkeinotulolähteessä koskien markkinointi- ja edustustilaisuuksia arvonlisäverotuksessa työnantajan koulutusvähennyksestä ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta palkka ja työkorvaus verotuksessa työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen ja muiden riskihenkilövakuutusten verotus koskien rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta väliyhteisötulon verotus Suomessa verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille Lausunto muistiosta koskien asuntoedun arvostuksen kehittämistä maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa palkka ja työkorvaus verotuksessa kotikunnan merkitys verotuksessa Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi työsuhdeoptioiden verotus Lausunto luonnoksista Verohallinnon ohjeiksi tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen arvonlisäverotus ja arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä omaisuuteen kohdistuvat vahingon- ja vakuutuskorvaukset apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus tulonhankkimiskulut ansiotulosta verotuksen toimittamisen periaatteita verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa ansiotulojen verotus merityötulon verotus aineettomista oikeuksista saatavien tulojen verotus Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi korkojen vähentäminen osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvät asiantuntijakulut tuloverotuksessa lähdeveron palautukselle maksettava korko (kho 2013:148) veron kiertämissäännöksen soveltaminen Rautaruukki oyj:n osakkeiden osakevaihdossa saatujen ssab ab:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen tuloverolain mukaisessa verotuksessa verovapaa oman asunnon luovutus omaisuuden luovutusvoitot ja tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa kokonaan tai osittain verovapaat luovutusvoitot henkilöverotuksessa arvostamislain 32 :n soveltaminen kiinteistöverotuksessa VERONMAKSAJAT 2014 n 11

12 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa metalliromun myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus Lausunto vuonna 2015 ennakkoperinnässä käytettävistä tuloista ja vähennyksistä Lausunto luonnoksesta Verohallinnon luontoisetupäätöksen asuntoedun arvostamista koskevalta osalta Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi yleisestä tiedonantovelvollisuudesta terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista Lausunto luonnoksesta Verohallinnon yhtenäistämisohjeeksi vuodelta 2014 toimitettavaa verotusta varten Lisäksi liitto on kommentoinut Verohallinnolle: Kommentteja koskien suunniteltua ohjetta työsuhteen päättymistilanteisiin liittyvien suoritusten verotuksesta Kommentteja koskien suunniteltua ohjetta verovapaista henkilökuntaeduista Vuoden 2014 aikana liiton edustaja on ollut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuultavana: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 :n muuttamisesta (he 204/2013) Lausunto hallituksen esityksestä romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi (he 31/2014 vp) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (he 30/2014) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi autoverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta (he 123/2014 vp) Lausunto hallituksen esityksestä laiksi osuuskunnan ylijäämän verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Vuoden 2014 aikana liitto on antanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle kirjallisia lausuntoja: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (he56/2014) Lausunto hallituksen esityksestä arvonlisäverolain muuttamisesta koskien lehtien postimyynnin verottomuutta (he53/2014) Lausunto hallituksen esityksestä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Lausunto oikaisuvaatimuksen käytön laajentamisesta muutoksenhaussa hallintoasioissa Vuoden 2014 aikana liitto on antanut valtiovarainministeriölle lausuntoja: Lausunto romualan käännettyä verovelvollisuutta koskevasta selvityksestä Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamiseksi Lausunto verotarkastuksen kuulemismenettelyn uudistamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjes- 12 n

13 telmästä annetun lain sekä verotustietoja julkisuudesta annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä fatca:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi autoverolain muuttamiseksi Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkaverolain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 :n muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 20 :n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Vuoden 2014 aikana liitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi Vuoden 2014 aikana liitto on antanut liikenneja viestintäministeriölle lausunnon: Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista Vuoden 2014 aikana liitto on antanut ympäristöministeriölle lausunnon: Kuuleminen asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hankkeesta VERONMAKSAJAT 2014 n 13

14 Veronmaksajien Vero2014 -tapahtuma kiinnosti yleisöä MAALISKUUN järjestettiin seitsemästoista kaksipäiväinen Veronmaksajien Vero2014-tapahtuma Helsingin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. Tapahtuman avaustilaisuudessa Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä tarkasteli talous- ja veropolitiikan päälinjoja lähivuosina. Tapahtumassa oli lähes viisituhatta kävijää ja 40 näytteilleasettajaa. Liiton lakimiesten ja ekonomistien seminaarit sekä näytteilleasettajien tietoiskut olivat edellisvuosien tapaan hyvin suosittuja. Tapahtuman toisen päivän iltana järjestettiin yhdessä Pörssisäätiön kanssa Pörssi-ilta. Jäsenet tyytyväisiä puhelinpalveluun Jäsenet ovat voineet soittaa arkisin klo 9 14 neuvontanumeroon Numeroon soittajalta veloitetaan vain soittajan oman puhelinsopimuksen mukainen perusmaksu kaikkialta Suomesta soitettaessa. Neuvontapalveluun soittaneiden asiakastyytyväisyyttä seurataan haastattelemalla satunnaisesti valittuja palvelua käyttäneitä. Vuoden 2014 aikana tehdyissä haastatteluissa puhelinneuvonnan arvosanaksi annettiin keskimäärin 8,4 asteikolla Neuvontapuheluiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Jäsenpuheluiden keskimääräinen mitattu jonotusaika oli 4 minuuttia 31 sekuntia. Tavoitteeksi on asetettu enintään 5 minuutin jonotusaika. Kaikkien veronmaksajien käytettävissä ovat olleet maksulliset verojuristipuhelin ja kirjanpitopuhelin. Puhelinneuvojen lisäksi lakimiehet ovat avustaneet jäseniä muillakin tavoilla. Henkilökohtaisesta veroneuvonnasta ja jäsenille tehdyistä toimeksiannoista on peritty kustannuksia vastaava korvaus. Kertomusvuoden aikana tilastoitiin neuvontakontakteja kaikkiaan kappaletta. Niistä maksuttomia jäsenpuheluita oli kappaletta ja maksullisia puheluita kappaletta. Toimeksiantoja ja kirjallisia neuvoja annettiin vuoden aikana 511 jäsenelle. 14 n

15 Palkansaajaperheen kunnittaiset verot Kajaani Seinäjoki Lappeenranta Rovaniemi Kokkola Kuopio Kotka Joensuu Lahti Kouvola Hämeenlinna Keskituloisen* palkansaajaperheen tuloverot** maakuntakeskuksissa 2014, euroa Mikkeli Jyväskylä Oulu Tampere Vaasa Pori Porvoo Turku Helsinki euroa/vuosi Veronmaksajat julkaisi Kuntien verot selvityksen 11. kesäkuuta. Selvityksessä vertailtiin kunnallisia veroja Manner-Suomen kunnissa. Tuloverojen lisäksi selvityksessä olivat mukana kiinteistöverot maakuntakeskuksissa ja pääkaupunkiseudun kunnissa. *Puolisoiden tulot /vuosi ja /vuosi **Valtion tulovero, Yle-vero, veroluonteiset maksut, kunnallis- ja kirkollisvero Esimerkkiperheen kiinteistöverot maakuntakeskuksissa 2014, euroa vero tontista vero rakennuksesta Helsinki Hämeenlinna 295 Lappeenranta 289 Kokkola 288 Kuopio 283 Tampere 282 Kouvola 278 Mikkeli 276 Jyväskylä 270 Porvoo 263 Lahti 260 Kajaani 260 Seinäjoki 255 Oulu 252 Kotka 242 Pori 238 Joensuu 225 Vaasa 213 Turku 201 Rovaniemi euroa

16 Uudistettu verkkopalvelu veronmaksajat.fi otettiin käyttöön VERONMAKSAJIEN verkkopalvelussa veronmaksajat.fi ja sen alasivustolla taloustaito.fi vieraili toimintavuonna noin 1,7 miljoonaa yksilöityä kävijää, jotka katselivat yhteensä 5,3 miljoonaa sivua. Kävijöiden määrä aleni 17 prosenttia edellisvuodesta kahdessa vaiheessa toteutetun sivustouudistuksen yhteydessä. Erityisen paljon palvelussa oli kävijöitä veroilmoituksen palautusaikana sekä alku- ja loppuvuodesta. Kävijöitä kiinnostivat runsaasti muun muassa päivärahat, kilometrikorvaukset, kotitalousvähennys sekä autoilun verotus. Edellisen vuoden lopussa käyttöönotettu ajantasaistettu veronmaksajat.fi -sivusto toimi moitteettomasti. Verkkopalvelun jäsenosiot olivat liiton jäsenten hyödynnettävissä, ja vuoden 2014 lopussa niiden käyttäjäksi oli rekisteröitynyt jäsentä. Verkkopalveluun kirjautumalla jäsenet saavat muun muassa verotuksen eri osa-alueita käsittelevää syventävää tietoa sekä Taloustaidon digi- ja tablettilehdet. Verkkopalvelun kautta Veronmaksajiin liittyi vuoden aikana uutta jäsentä. VEROVIIKKO-UUTISKIRJEELLÄ oli vuoden 2014 lopussa tilaajaa eli 700 tilaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden aikana ilmestyi yhteensä 103 Veroviikkoa, ja niiden suosituinta sisältöä olivat aiempien vuosien tapaan Veronmaksajien asiantuntijoiden laatimat verojuristivastaukset. Vuonna 2014 eri tiedotusvälineille toimitettiin yhteensä 66 tiedotetta STT Info- ja Cision-jakelukanavien kautta. Tiedotteet käsittelivät liiton kannanottoja, tutkimuksia sekä tapahtumia. Liiton ympäri Suomea järjestämistä veroilloista lähetettiin paikallislehdille ja -radioille ennakkotieto, jossa kerrottiin illan sisällöstä sekä toivotettiin toimituksen edustaja tervetulleeksi tilaisuuteen. Lisäksi tiedotusvälineille lähetettiin liiton asiantuntijan veroiltaesitystä käsitellyt perinteinen lehdistötiedote. Liiton laatiman viikoittaisen verovinkin vastaanottajamäärä oli vuoden lopussa 153. Yhteensä paikallis- ja kaupunkilehdille sekä paikallisradioille toimitettiin vuoden aikana 42 verovinkkiä. 16 n

17 Lehdet vakiintuneella tasolla TALOUSTAITO-lehden levikki ja lukijamäärä vakiintuivat vahvan kasvuvaiheen jälkeen saavutetulle korkealle tasolle. Taloustaidon ulkoasua ja rakennetta kehitettiin lukijoiden esittämien toiveiden pohjalta. Lehdestä ilmestyi myös sähköinen tablettiversio. Taloustaito-lehti ilmestyi vuoden aikana 12 kertaa. Vuoden keskimääräinen nettolevikki oli (- 0,4 %) kappaletta. Painetun lehden lukijamäärä oli Kansallisen mediatutkimuksen mukaan (- 4,3 %). Lehden kokonaislukijamäärä oli jakautuen :een vain painettua lehteä lukevaan, :een painettua ja sähköisiä versioita lukevaan sekä :een vain sähköisiä versioita lukevaan. Taloustaidon lukijaraati toimi palautekanavana Veronmaksajien jäseniltä ja Taloustaidon lukijoilta. Raatilaiset arvioivat lehden ja liiton toimintaa vuoden aikana neljään kertaan, ja raati toimi myös monien artikkeleiden juttulähteenä. Siihen kuului vuoden lopussa noin lehden lukijaa. Taloustaito oli saatavilla myös irtonumeroina lehtipisteissä. katseluita 1,3 miljoonaa. Verkkopalvelun suositussa blogiosastossa oli vuoden päättyessä 44 kirjoittajaa eri yhteisöistä. Taloustaidon Facebook-sivulla oli vuoden päättyessä seuraajaa ja Twitter-tileillä seuraajaa. Toimituksen omassa työskentelyssä painotettiin monimediallisuutta, jossa painettu lehti, uutiskirje, verkkopalvelut ja sosiaalinen media nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Liiton yritysjäsenille suunnattu Taloustaito Yritys ilmestyi kahdeksan kertaa. Lehti jaettiin Taloustaito-lehden yhteydessä erillisenä liitteenä. Vuoden keskilevikki oli (+ 4,0 %) kappaletta. Merkittävän osan lehden sisältöä muodosti yrityksen vuosikirja, jossa käytiin vuoden mittaan läpi kaikki yritysverotuksen keskeiset kysymykset. Lehtien, taloustaito.fi -palvelun ja Veroviikko-kirjeen yhteenlasketut ilmoitusmäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Veronmaksajat.fi -verkkopalvelun yhteydessä toimivassa taloustaito.fi -sivustossa toteutettiin kokonaisuudistus. Yksilöityjä kävijöitä oli vuoden aikana ja sivun Kohdennettua verotietoa tarvitseville VEROTUKSEN AJANKOHTAISTIEDOTE TaxFax ilmestyi 58 kertaa. Tilaajien käytössä oli lisäksi taxfax.fi -verkkopalvelu. TaxFax:in tilaajamäärä pieneni ollen (- 3,7 %). Verouutiset ilmestyi vuoden 2014 aikana kymmenen kertaa. Lehti sisälsi tiiviissä muodossa asiantuntijatietoa verolainsäädännön ja verotuksen muutoksista. Verouutisten tilaajamäärä pieneni tasaisesti edellisvuosien tapaan, ja vuoden lopussa tilaajia oli 708 (- 8,8 %). Avaintieto-sarjan kirjojen myynti väheni. Vuoden aikana painettuja kirjoja myytiin yhteensä kappaletta (- 27 %). E-kirjoja myytiin yhteensä 116 kappaletta (- 19 %). Suosituimpia olivat Tuomo Lindholmin Perintöverokirja ja Juha Koposen Kuolinpesän osakkaan opas. VERONMAKSAJAT 2014 n 17

18 Kansainvälinen palkkaverovertailu Palkkaverokiila Pohjoismaissa ja Virossa 2014 perheetön palkansaaja 60 % Norja Tanska Suomi Ruotsi Viro palkkatulot, euroa/vuosi Tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuus palkkakustannuksista Veronmaksajat julkaisi Kansainvälinen palkkaverovertailu selvityksen 13. marraskuuta. Selvityksessä olivat mukana Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat. Ruotsi Ruotsin kokonaisveroaste on korkea, vaikka vuodesta 2012 eteenpäin se on jäänyt jo alle Suomen tason. Ruotsin hallitus on viimeisimpien vuosien aikana keventänyt erityisesti tuloverotusta työllisyyden edistämiseksi, mutta työn verotus on yhä kansainvälisesti vertaillen kireää. Ruotsin hallitus on keventänyt työn verotusta laajentamalla tuloverojärjestelmän vähennyksiä erityisesti pieni- ja keskituloisille ja vastaavasti kiristänyt ympäristöveroja sekä muita valmisteveroja. Muutokset ovat keventäneet kokonaisveroasteen tasoa ja muuttaneet verotuksen painopistettä välillisten verojen suuntaan. Suomi Veronkiristykset ovat kääntäneet Suomessa kokonaisveroasteen nousuun finanssikriisin jälkeen. Veroaste on vuonna 2014 noin 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna Verotuotot koostuvat etenkin tuloihin kohdistuvista veroista ja sosiaalivakuutusmaksuista, kulutusverojen osuus verorakenteesta taas on OECD:n keskiarvon tuntumassa. lisestä verotuksesta ja sosiaaliturvamaksuista suhteessa BKT:hen jäävät kuitenkin EU:n keskiarvojen alle. Norja on selvinnyt kansainvälisestä talouskriisistä varsin pienin vaurioin vahvan julkisen talouden ja pirteän kotimaisen kulutuksen vuoksi. Työn verotus on Norjassa melko maltillista. Tanska Tanskan kokonaisveroaste on Euroopan korkein, ja myös työn verotus on kireää. Tanskassa verotulot kerätään lähes yksinomaan palkkaveroilla sekä kulutuksen verottamisella, sillä sosiaaliturvamaksuilla on verojärjestelmässä lähes olematon rooli. Tanskan veropolitiikka on tähdännyt viime vuosina työn verotuksen keventämiseen, ja veroasteet ovat laskeneet hieman. Tanskassa on myös kattava ja moderni ympäristöverotus. Kuntien rooli tuloverotuksessa on merkittävä. Viro Viron veroaste on korkeampi kuin muissa Baltian maissa, mutta selvästi matalampi kuin EU-maissa keskimäärin. Kulutusverojen ja lähinnä työnantajilta kerättävien sosiaaliturvamaksujen merkitys veroasteessa on suuri. Viron veropolitiikan tavoitteena on ollut jo pidemmän aikaa siirtää verorasitusta pois työn ja tuotannontekijöiden verotuksesta kohti kulutus- ja ympäristöveroja. Norja Muiden Pohjoismaiden tapaan Norja on korkean kokonaisveroasteen maa, jossa öljyn ja kaasun jalostus sekä ympäristöverot tuottavat huomattavasti verotuloja valtion budjettiin. Tulot välil- 18 n

19 Verokoulutusta ajankohtaisista aiheista Koulutuksen aiheina olivat kirjanpito ja verotus eri muodoissaan. Tilaisuuksia toteutui ja osanottajia oli tilaisuuksissa yhteensä edellisvuosia vähemmän. Kuusi kurssia Turussa toteutettiin yhteistyössä paikallisen kauppakamarin kanssa. Yhteistyökumppanina Irlantiin suuntautuneella Euroseminaarilla oli Taloushallintoliitto. Kokeiluna joitakin kursseja välitettiin internetin välityksellä. Kokemukset olivat pääosin positiivisia. Luennoitsijoina ovat olleet pääasiassa liiton omat lakimiehet ja kirjanpidon asiantuntija. Myös ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin. Vuonna 2014 järjestettiin 54 (vuonna 2013, 59) koulutustilaisuutta. Koulutukseen osallistui yhteensä 874 (vuonna 2013, 1 134) osanottajaa. tammikuu l Kevätseminaari Alpeille, Saalbach, Itävalta helmikuu l Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus, Helsinki, Turku, Tampere l Kuolinpesän verosuunnittelu, Helsinki, Tampere l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki maaliskuu l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki l Ostojen arvonlisäveropäivä, Helsinki l Yrityksen omistajan verosuunnittelu, Helsinki huhtikuu l Muuttunut osinkoverotus, Helsinki, Turku l Verosuunnitteluristeily 2014, Silja Serenade, Helsinki Tukholma Helsinki l Yrityksen myynti ja lopettaminen, Helsinki toukokuu l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki, Turku, Tampere l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Euroseminaari 2014, Dublin, Irlanti l Muuttunut osinkoverotus, Helsinki, Tampere l Palkanlaskijan vero- ja työoikeuspäivä, Helsinki l Edustusmenot verotuksessa, Helsinki, Online syyskuu l Tallinna-seminaari kirjanpitäjille 2014, Viro l Yritysjärjestelyjen verosuunnittelu, Helsinki l Verosuunnitteluseminaari TaxFree 2014, Silja Serenade, Helsinki Tukholma Helsinki l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki l Konkurssin verokysymykset, Helsinki, Online l Ostojen arvonlisäveropäivä, Helsinki l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Tampere l Haastavat arvonlisäverotilanteet, Helsinki, Online lokakuu l Verosuunnittelua vai veronkiertoa? Helsinki, Turku l Yrittäjän veropäivä, Helsinki, Tampere l Yritysverotusta kirjanpitäjille, Helsinki, Tampere marraskuu l Luovutusvoittoverotusta lakimiehille, Helsinki, Turku l Työmatkat verotuksessa, Helsinki, Online l Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille, Helsinki l Yhdistyksen verotus ja kirjanpito, Helsinki l Työoikeutta palkanlaskijalle, Helsinki l Konkurssin verokysymykset, Helsinki l Osakeyhtiön varojenjaon verosuunnittelu, Helsinki, Turku joulukuu l Ennakkoperintä 2015, Helsinki, Online VERONMAKSAJAT 2014 n 19

20 Kansainvälisiä suhteita hoidettiin perinteisesti YHTEYKSIÄ MUIDEN maiden veronmaksajajärjestöihin jatkettiin toimintavuoden aikana perinteiseltä pohjalta. Pohjoismainen veronmaksajakokous pidettiin Tukholmassa. Liiton toimistosta pohjoismaiseen kokoukseen osallistui kolme henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa veropolitiikan näkymiä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sekä järjestöjen keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Seminaariohjelmassa käsiteltiin muun muassa edunvalvontaa, jäsenhankintaa, veroneuvontaa ja tiedotusta. 34 paikallisyhdistystä Paikallisyhdistysten toiminta-alue kattaa kaikki Manner- Suomen kunnat. Toiminta on muotoutunut kolmenkymmenenneljän paikallisyhdistyksen verkostoksi. Paikallisyhdistykset järjestivät vuoden aikana 61 veroillaksi kutsuttua neuvontatilaisuutta, joissa annettiin neuvoja henkilöiden ja yritysten verotuksesta. Neuvontatilaisuuksien aiheina olivat erityisesti kotitalousvähennys, perintö- ja lahjaverosuunnittelu sekä testamentti. Muita veroiltojen aiheita olivat sijoitusasunnon verotus ja verotuspäätöksen tarkistaminen ja muutoksenhaku. Yritysjäsenille tarkoitettujen yritysveroiltojen aiheina olivat ajankohtaiset yritysveroasiat. Veroiltoihin osallistui yhteensä henkilöä. Useat veroilloista järjestettiin yritysten tiloissa ja tuella. Erityisesti tukeaan paikallisyhdistysten toimintaan ovat antaneet LähiTapiola ja eri pankkiryhmät, kuten OP-ryhmä, Säästöpankit, Sampo Pankki ja Nordea. Metsäverotusta käsittelevät veroillat järjestettiin yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistysten edustajat kokoontuivat Helsingissä Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenmäärät : Espoo Etelä-Kymenlaakso Etelä-Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa, itäinen Etelä-Savo Helsinki Imatran seutu Itä-Savo Itä-Uusimaa Joensuun seutu Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Keski-Uusimaa Kouvola Kuopion seutu Lappeenrannan seutu Lappi Länsi-Uusimaa Parkanon seutu Pohjois-Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Porin seutu Päijät-Häme Rauman seutu Salon seutu Sastamalan seutu Seinäjoen seutu Tampereen seutu Vaasan seutu Vantaa Varsinais-Suomi Ylä-Savo n

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2009 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy

Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus. Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hippos -konsernin vuosikertomus Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy avaintunnuslukuja 2011 ja 2010 Kilpailutoiminta 2011 2010 Muutos Totopäivät 607 625-2,9 % Totoravilähdöt 5

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 0. JOHDANTO... 3 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1. Jäsenkehitys... 3 1.2. Järjestökehitys... 3 1.3. Järjestöpalvelut... 4 1.3.1. Jäsenrekisteri... 4 1.3.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti... VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 52

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä 1 Viestinnän Keskusliitto on yksityisen Jäsenet joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media- alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä Media-alan yritykset

Lisätiedot