Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama Osaamisjohtaja Marja Anttalainen

2 VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen järjestäminen Koulutuksen esittely Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen rakenne Opiskeluvalmiudet Toimintakyvyn edistäminen Ammatinvalinta ja työelämävalmiudet Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot Valinnaiset opinnot Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Arviointi Opinto-ohjaus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ov, VAKU Koulutukseen kuuluvat opinnot, niiden toteutus ja arviointi toteuttamissuunnitelma Opiskeluvalmiudet (10 ov) Toimintakyvyn edistyminen (11 ov) Ammatinvalinta ja työelämävalmiudet (10 ov) Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot (5 ov) Valinnaiset opinnot (4 ov) Opinto-ohjaus Todistus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, LIVAKKA Koulutukseen kuuluvat opinnot, niiden toteutus ja arviointi toteuttamissuunnitelma Opiskeluvalmiudet ( 9 ov) Toimintakyvyn edistyminen (11 ov) Ammatinvalinta ja työelämävalmiudet (16 ov) Valinnaiset opinnot (4 ov) Opinto-ohjaus Arviointi Todistus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, AVAKO Koulutukseen kuuluvat opinnot, niiden toteutus ja arviointi Toteuttamissuunnitelma Opiskeluvalmiudet (6-8 ov) Toimintakyvyn edistyminen (10-14 ov) Ammatinvalinta ja työelämävalmiudet (10-20 ov) Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot (10 20 ov) Valinnaiset opinnot (5-10 ov) Henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Arviointi Opetuksen tukipalvelut ja yhteistyö... 49

3 Liitteet Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (OPH) sivuston opetussuunnitelmat kansio, josta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteisen osan liitteet Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat Aikuisten näyttötutkintotoiminnan suunnitelma

4 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -koulutuksen opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Etelä-Savon ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä-Savon koulutus OY:n toimintaa ohjaavat strategiat. Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa -perusteet, jossa on kuvattu koulutuksen tavoitteet, opintojen muodostuminen, koulutuksen osien tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Lisäksi perusteet sisältävät muita koulutusta koskevia määräyksiä. Koulutuksen oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma (tämä asiakirja), jossa kuvataan koulutuksen muodostuminen ja opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt sekä menetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa koulutuksen tavoitteet. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus- opetusta järjestetään Etelä-Savon ammattiopistossa kolmen eri toteuttamissuunnitelman mukaan. AVAKO-ryhmä on suunnattu aikuisopiskelijoille ja VAKU- sekä Livakka-ryhmät nuorille. Kaikki ryhmät toteutetaan Mikkelissä. AVAKO on suunnattu eri tavoin tukea tarvitseville aikuisopiskelijoille. Opiskelijoille laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma yhteistyössä opiskelijan ja hänen sidosryhmänsä kanssa. Opintojen suunnittelussa toteutetaan henkilökohtaistamisen periaatetta. Koulutuksen tavoitteena voi olla suuntautuminen työelämään, ammatillisten opintojen loppuunsaattaminen tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen. Koulutuksen aikana opiskelija voi hankkia osaamista näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen koulutukseen. Opetuksen menetelminä käytetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä sekä työvaltaista pedagogiikkaa. VAKU-ryhmä on suunnattu nuorille erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Kaikille opiskelijoille laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Koulutus valmentaa ja kuntouttaa opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen siirtymistä varten. Koulutukseen sisältyy työssäoppimiseen valmentautumista mikä toteutetaan työpaikoilla aidoissa työympäristöissä tai oppilaitoksen omissa työpisteissä kuten esim. kahviloissa, ruokaloissa, kirjastoissa. Koulutukseen tutustumisjaksot toteutetaan pääosin oman oppilaitoksen eri koulutusaloilla mutta mahdollistetaan myös muihin oppilaitoksiin ja koulutuksiin tutustuminen esim. Suomen nuoriso-opinto Mikkelissä tai erityisammattioppilaitokset. Opintojen aikana on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Perusopetuksen oppiaineiden opettajista sovitaan vuosittain Esedun ja Mikkelin perusopetuksen välillä käytävissä neuvotteluissa. Todistuksen perusopetuksen arvosanoista kirjoittaa Mikkelin kaupungin perusopetus. Koulutukseen haetaan erillishaussa, suoraan oppilaitokseen. Opiskelijavalinnat tehdään kesällä yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen. Ensisijalla koulutukseen valittavissa ovat ne jotka ovat jääneet yhteishaussa ilman koulutuspaikkaa. Livakka-ryhmän opetus toteutetaan pääosin Mikael-koulun tiloissa. Ryhmän vastuuopettajana toimii Mikael-koulun opettaja.

5 2 Koulutus on suunnattu nuorille erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Kaikille opiskelijoille laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Koulutus valmentaa ja kuntouttaa opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen siirtymistä varten. Koulutukseen sisältyy työssäoppimiseen valmentautumista mikä toteutetaan työpaikoilla aidoissa työympäristöissä tai Esedun tai Mikael-koulun omissa työpisteissä kuten esim. kahviloissa, ruokaloissa, kirjastoissa. Koulutukseen tutustumisjaksot toteutetaan pääosin Esedun eri koulutusaloilla mutta mahdollistetaan myös muihin oppilaitoksiin ja koulutuksiin tutustuminen esim. Suomen nuoriso-opinto Mikkelissä tai erityisammattioppilaitokset. Opintojen aikana vahvistetaan opiskeluvalmiuksia ja opintoihin sisältyy myös perusopetuksen arvosanojen korottamismahdollisuus opiskelijan HOPS:n mukaan. Todistuksen perusopetuksen arvosanoista antaa Mikael-koulu. Toimintakyvyn edistymisen opintokokonaisuuteen kuuluvia arkielämän taitoja ja asumisvalmennusta toteutetaan yhdessä Mikael-koulun oppilasasuntolan henkilöstön kanssa. 3 KOULUTUKSEN ESITTELY Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998, 3 :n mukaan ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä järjestettävää, ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta 8 a ( /1139) valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa, erityisten syiden perusteella koulutuksen laajuus voi olla kuitenkin enintään 80 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelija ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymistä varten. Koulutuksen tehtävänä on antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi runsaasti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille lisää valmiuksia, mahdollisuuksia ja edellytyksiä ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään. Koulutuksen tehtävänä on toimia nivelvaiheen koulutuksena perusopetuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen välillä. Lisäksi koulutus tukee aikuisena vammautuneen tai sairastuneen opiskelijan uudelleen kouluttautumista ja siirtymistä takaisin työelämään tai koulutukseen. Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kuntoutumista tukevien tahojen kanssa. Koulutuksen toteuttaminen edellyttää erityispedagogisia lähestymistapoja, monipuolisia ja joustavia opetusmenetelmiä, toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Opiskelijan tukitoimien jatkuvuuden, oikeellisuuden ja riittävyyden turvaamisen lähtökohtana on tiedon siirtyminen koulutuksen nivelvaiheissa, verkostoyhteistyö, moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen sekä yhteistyö kodin ja oppilaitoksen välillä. Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen tavoitteet ja opinnot määräytyvät joustavasti opiskelijan yksilöllisten voimavarojen ja hänen elämäntilanteensa mukaisesti. Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta varten ei laadita erillistä yhteistä osaa, vaan koulutuksen järjestäjän yhteisen opetussuunnitelman osan laadinnan määräykset koskevat myös vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta.

6 3 4 KOULUTUKSEN TAVOITTEET Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijan opiskeluvalmiudet kehittyvät, ja hän osaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti hankkia tietoja ja taitoja sekä hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietolähteitä. Hän löytää itselleen soveltuvan tavan työskennellä ja kykenee työskentelemään erilaissa ympäristöissä. Koulutuksen tavoitteena on myös, että opiskelijalla on mahdollisimman todenmukainen kuva työelämästä, erilaisista ammateista ja koulutuksen vaihtoehdoista. Hänelle myös selkiytyy käsitys vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan, joiden pohjalta hän pystyy arvioimaan ja rakentamaan omia ammatillisia jatkosuunnitelmiaan. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija luottaa omiin kykyihinsä, selviytyy päivittäisen elämän tilanteista ja kehittää arkielämässä tarvitsemiaan valmiuksia. Opinnot tukevat koulutuksen nivelvaiheessa opiskelijaa, jolla ei ole vielä näkemystä ammatillisesta suuntautumisestaan eikä tarpeellista tietoa ammatillisista vaihtoehdoista tai omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan. Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot tukevat opiskelijaa kiinnostuksen ja motivaation mukaisiin koulutusalakohtaisiin ammatillisiin opintoihin tai koulutusalakohtaisiin työelämään valmentaviin opintoihin. Koulutusalakohtaisten koulutukseen valmentavien opintojen jälkeen opiskelijan tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon suorittaminen. Koulutusalakohtaisten työelämään valmentavien opintojen jälkeen opiskelijan tavoitteena on työllistyminen. 5 KOULUTUKSEN RAKENNE 5.1. OPISKELUVALMIUDET Osaamiskokonaisuudet: Oppimaan oppiminen Viestintä ja vuorovaikutus Toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet Matematiikka Tietotekniikka OPPIMAAN OPPIMINEN Tavoitteet Opiskelija tunnistaa oman oppimisensa vahvuuksia sekä kehittämishaasteita löytää itselleen sopivia opiskelutekniikoita ja oppimistyylejä tuntee erilaisia tapoja opiskella ja hankkia tietoa itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti osaa käyttää ammatillisissa peruskoulutuksessa tai työssä tarvittavia opiskeluja ongelmanratkaisutaitoja arvioi ja kehittää omia opiskelutaitojaan. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan.

7 VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS Tavoitteet Opiskelija osaa toimia vastavuoroisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa osaa ilmaista itseään suullisesti ja/tai kirjallisesti arkielämän ja ammatillisen peruskoulutuksen aloittamisen ja työelämän edellyttämällä tavalla löytää oman ilmaisunsa vahvuudet ja uskaltautuu kokeilemaan uusia ilmaisumuotoja ymmärtää suullista ja/tai kirjallista viestintää ammatillisten opintojen ja työelämän edellyttämällä tavalla osaa hyödyntää erilaisia viestintävälineitä ammatillisen peruskoulutuksen ja arkielämän edellyttämällä tavalla. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan TOINEN KOTIMAINEN KIELI JA/TAI VIERAAT KIELET Tavoitteet Opiskelija tuottaa ja vastaanottaa viestejä ymmärrettävästi toisella kotimaisella kielellä ja/tai vieraalla kielellä osaa käyttää kielitaitoaan siten, että voi aloittaa ammatillisen peruskoulutuksen ymmärtää kielitaidon ja kansainvälistymisen merkityksen muuttuvassa maailmassa hyödyntää kielitaitoaan arkielämän toiminnoissa. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan MATEMATIIKKA Tavoitteet Opiskelija osaa käyttää matematiikan perustaitoja siten, että voi aloittaa ammatillisen peruskoulutuksen osaa työelämässä tarvittavia matematiikan käytännön taitoja osaa hyödyntää matematiikan taitojaan arkielämän toiminnoissa. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan TIETOTEKNIIKKA Tavoitteet Opiskelija osaa käyttää tietokoneen perustoimintoja ymmärtää tietotekniikan merkityksen arkielämässä ja yksilöllisenä apuvälineenään osaa ammatillisen peruskoulutuksen aloittamisessa tarvittavien ja työelämässä yleisesti käytössä olevien ohjelmien perusteet osaa käyttää turvallisesti tietoverkkoa ja hyödyntää sitä opiskelussa ja arkielämässä. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan.

8 TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN Osaamiskokonaisuudet: Yhteiskunnassa toimiminen Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot Arkielämän taidot Vapaa-aika Liikunta ja motoriset taidot Terveystieto Taide ja kulttuuri YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN Tavoitteet Opiskelija tuntee yhteiskunnan toimintoja ja palvelujärjestelmää sekä hyödyntää palveluja omassa elämässään toimii omien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti osallistuu oman lähiyhteisönsä toimintaan ja päätöksentekoon toimii kuluttajan oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla arvostaa omaa ja muiden kulttuuria ja ymmärtää kansainvälisyyden merkityksen hankkii ja hyödyntää tietoja omasta tai itselleen vieraista kulttuureista. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT Tavoitteet Opiskelija kartoittaa ja tunnistaa elämäntilannettaan, toimintakykyään ja sosiaalista toimintaympäristöään tunnistaa omia vahvuuksiaan, voimavarojaan ja kehittämistarpeitaan hahmottaa omaa erityisen tuen tarvettaan ja osaa tarvittaessa pyytää apua vahvistaa omaa itsetuntoaan toimii vuorovaikutteisesti ja rakentavasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyy suvaitsevasti ja ymmärtävästi muita kohtaan arvostaa itseään sekä muita henkilöitä tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan.

9 ARKIELÄMÄN TAIDOT Tavoitteet Opiskelija suunnittelee ja valmistaa kykyjensä mukaisesti terveellistä sekä taloudellista kotiruokaa sekä edistää omaa hyvinvointiaan oikeiden ruokailutottumusten avulla huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan, pukeutumisestaan ja muusta ulkoisesta olemuksestaan pitää yllä vuorokausirytmiä, seuraa ajankäyttöään ja noudattaa aikatauluja luo itselleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön ja pitää siitä huolta käyttää rahaa mahdollisimman itsenäisesti sekä tekee arkielämään ja itsenäiseen asumiseen liittyviä ostoksia käyttää tarvittaessa apuvälineitä jokapäiväisissä toimissa liikkuu itsenäisesti ja käyttää liikennevälineitä. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan VAPAA-AIKA Tavoitteet Opiskelija hyödyntää harrastuksia ja vapaa-aikaansa oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja sosiaalisten suhteiden luomiseksi tutustuu erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin osaa valita itselleen sopivan harrastuksen ymmärtää vapaa-ajan merkityksen työn ja opiskelun vastapainona. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan LIIKUNTA JA MOTORISET TAIDOT Tavoitteet Opiskelija tutustuu monipuolisesti terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja hyvinvointia edistävään liikuntaan ylläpitää ja kohottaa fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla ymmärtää ergonomian merkityksen omalle terveydelleen valitsee itselleen sopivia liikuntalajeja, joiden kautta hän saa elämyksiä ja myönteisiä onnistumisen kokemuksia omaksuu liikunnan osaksi elämäntapaansa hahmottaa ja hallitsee kehonsa eri osat ja niiden toiminnan osaa tarvittaessa hyödyntää apuvälineitä motorisissa taidoissa ja liikkumisessa. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan.

10 TERVEYSTIETO Tavoitteet Opiskelija edistää ravinnon, liikunnan, unen ja terveellisten elämäntapojen avulla omaa hyvinvointiaan huolehtii omasta terveydestään ja psyykkisestä sekä fyysisestä hyvinvoinnistaan osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan edistävällä tavalla käyttää omaa terveyttään ja kuntoutumistaan tukevia terveydenhuollon palveluita osaa toimia vastuullisesti ihmissuhteissaan. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan TAIDE JA KULTTUURI Tavoitteet Opiskelija osallistuu omista lähtökohdistaan oman koti- tai oppilaitosyhteisönsä ympäristön kehittämiseen tai uudistamiseen löytää uusia tapoja ilmaista itseään, ajatuksiaan ja tunteitaan esim. musiikin, liikkeen ja tanssin, draaman, sanataiteen tai kuvataiteen keinoin hyödyntää taidetta ja kulttuuripalveluja omassa elämässään. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan AMMATINVALINTA JA TYÖELÄMÄVALMIUDET Osaamiskokonaisuudet: Ammatillisen koulutuksen tuntemus Koulutusalakohtaiset, työelämään valmentavat opinnot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNTEMUS Tavoitteet Opiskelija tuntee erilaisten ammattialojen koulutusta ja pystyy selkiyttämään omia tavoitteitaan suhteessa niiden vaatimuksiin on perehtynyt käytännössä yhden tai useamman ammatillisen koulutusalan ammattitaitovaatimuksiin ja opintojen sisältöihin tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan ja edellytyksiään sekä arvioi soveltuvuuttaan ammatillisiin opintoihin laatii itselleen jatkosuunnitelman ja hakeutuu omien tavoitteittensa ja edellytystensä mukaiseen ammatilliseen peruskoulutukseen yhteistyössä tukiverkostonsa kanssa. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan.

11 KOULUTUSALAKOHTAISET, TYÖELÄMÄÄN VALMENTAVAT OPINNOT Tavoitteet Opiskelija toimii työelämän keskeisiä sääntöjä noudattaen saa käsityksen itsestään työntekijänä tutustuu työelämän eri ammatteihin ja niiden vaatimuksiin hankkii käytännön työkokemuksia työpaikalla osaa hakea työtä vahvistaa sisäiseen yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksiaan työelämässä valmentautuu työssäoppimiseen tuntee työtehtäviensä työturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja osaa noudattaa niitä tuntee työelämän keskeisiä sääntöjä, kuten työnantajien ja työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet toimii työyhteisön jäsenenä. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan KOULUTUSALAKOHTAISET VALMENTAVAT OPINNOT Osaamiskokonaisuudet: Koulutusalakohtaiset ammatillisiin opintoihin valmentavat opinnot Koulutusalakohtaiset, työelämään valmentavat opinnot KOULUTUSALAKOHTAISET AMMATILLISIIN OPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT Tavoitteet Opiskelija tuntee koulutusalan opintojen sisältöjä ja alalle tyypillisiä opiskelu- ja arviointimenetelmiä tuntee koulutusalan työtehtäviä ja ammatillisia vaatimuksia suorittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti yhden koulutusalan ammatillisia tutkinnon osia tai opintoja ja työtehtäviä opintojen tavoitteiden edellyttämällä tavalla tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan arvioi omaa soveltuvuuttaan koulutusalan opintoihin ja parantaa mahdollisuuksiaan menestyä ammatillisessa peruskoulutuksessa valmentautuu työssäoppimiseen hakeutuu omien edellytystensä mukaiseen ammatilliseen peruskoulutukseen yhteistyössä tukiverkostonsa kanssa. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan KOULUTUSALAKOHTAISET, TYÖELÄMÄÄN VALMENTAVAT OPINNOT Tavoitteet Opiskelija työskentelee tietyn koulutusalan käytännön tehtävissä aidossa työympäristössä noudattaa työelämän pelisääntöjä tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan

12 9 toimii työyhteisön jäsenenä tuntee työturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja noudattaa niitä tuntee työhön liittyvät keskeiset kuormitus- ja rasitustekijät tuntee ja hyödyntää omaan työllistymiseensä liittyviä tukitoimia hankkii omien edellytystensä mukaisen työpaikan yhteistyössä tukiverkostonsa kanssa ja työllistyy opintojen jälkeen. Toteutustapa Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan VALINNAISET OPINNOT Opiskelijan tulee sisällyttää koulutukseensa valinnaisia opintoja, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Valinnaiset opinnot voivat olla opiskelijan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan ammatillisia opintoja tai lukio-opintoja. Opinnot voivat sisältää myös muita opintoja, työelämään valmentautumista tai harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen tavoitteita ja opiskelijan jatkosuunnitelmia. Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan ammatillista kasvua, hyvinvointia tai kuntoutumista. Tavoitteet Toteutustapa Tavoitteet määräytyvät opiskelijan valitsemien opintojen mukaisesti ja ne kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Ryhmän toteuttamissuunnitelman mukaan. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen tavoitteet on kuvattu tässä opetussuunnitelman perusteessa ammatillisen peruskoulutuksen vastaavia tavoitteita mukaellen. Vammaisten opiskelijoiden valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa tavoitteet muokataan opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Elinikäisen oppimisen avaintaidot otetaan huomioon opintojen sisällöissä eikä niitä arvioida erikseen. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat oppiminen ja ongelmaratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, aloitekyky ja yrittäjyys, kestävä kehitys, estetiikka, viestintä ja mediaosaaminen, matematiikka ja luonnontieteet, teknologia ja tietotekniikka sekä aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Etelä-Savon ammattiopistossa valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta järjestetään VAKU, Livakka- ja AVAKO-koulutuksena. Jokaiseen koulutukseen laaditaan vuosittain oma toteuttamissuunnitelma, jossa opintokokonaisuuksien laajuudet, sisällöt, koulutuksen ajoitus, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja koulutusalakohtaisten ammatillisten opintojen tarjonta määritellään tarkemmin. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen eri ammattialojen, Mikkelin kaupungin perusopetuksen, Mikael-koulun, muiden ammatillisten oppilaitosten ja työelämän kanssa. Opiskelija kokonaiskuntoutuksen ja opiskelun sujuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat opiskelijan, hänen läheistensä ja opetushenkilöstön lisäksi asiakkaan kuntoutuksesta vastuussa olevat sosiaali- ja terveystoimen sekä työvoimahallinnon työntekijät.

13 10 6 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) JA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on tarkoitettu erityisopetusta tarvitseville opiskelijoille, joille on laadittava aina kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (L 630/1998,20 ). HOJKS tulee laatia opiskelijan, huoltajien, opetus- ja opiskelijahuollon henkilöstön sekä opiskelijan asioita hoitavien kotikunnan viranomaisten sekä kuntoutusja tukiverkoston kanssa yhteistyössä. Nivelvaiheesta riippuen verkostoon voi kuulua opiskelijan lähettävän tai vastaanottavan tahon toimijoita. Henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan sisältyy henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa on määritelty opintojen tavoitteet, sisällöt, toteutus ja laajuus sekä opintojen arviointi. Opiskelijan edistymistä tulee seurata koulutuksen aikana, ja henkilökohtaisia tavoitteita ja tukitoimia on muutettava tarpeen mukaan. 7 ARVIOINTI Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (L 601/2005, 25 ) on säädetty, arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta opiskelijalle itselleen, opettajille, työnantajille ja ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumista varten sekä arkielämässä selviytymisen tueksi. Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen alkuvaiheessa on tärkeää selvittää opiskelijan vahvuudet ja aikaisemmin hankittu osaaminen, tuen tarpeet ja kehittämisalueet sekä opiskelijan omat tavoitteet koulutukselle. Toimintakyvyn ja osaamisen selvittämiksi tulee käyttää monipuolisia menetelmiä, kuten aikaisempia tutkimuksia ja lausuntoja, havainnointia, kokeiluja, opiskelijan itsearviointia sekä tarvittaessa testauksia ja kartoituksia. Opiskelijan tilannetta ja toimintakykyä selvitetään fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Opiskelijan vahvuudet, aiemmin hankittu osaaminen, tuen tarpeet ja tavoitteet ovat pohjana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, opintojen sisältöjen ja toteutuksen suunnittelussa sekä tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä. Nämä kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijan arviointi on tavoiteperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Opiskelijan edistymistä verrataan ensisijaisesti hänen omaan kehittymiseensä. Opiskelijalla on oikeus oppia ennen kuin tavoitteissa määriteltyä osaamista arvioidaan todistukseen tulevan arvioinnin saamiseksi. Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opiskelijaa tuetaan itsearviointitaitojen kehittymisessä. Välitön ja jatkuva palaute auttaa opiskelijaa hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan. Vuorovaikutteisuus palautteen annossa tukee opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Vammaisten opiskelijoiden valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa voidaan poiketa arvioinnin yleisistä perusteista näiden opetussuunnitelman perusteiden määräämällä tavalla (A 603/2005, 10 ). Opiskelijan arvioinnissa käytetään numeerisen arviointiasteikon sijasta kuvailevaa sanallista arviointia

14 11 siitä, miten opiskelija on saavuttanut opintojensa tavoitteet. Opiskelijalle annetaan todistukseen sanallinen arviointi tavoitteiden saavuttamisesta. Etelä-Savon ammattiopistossa sanallisessa arvioinnissa käytetään kuvauksia taitava, osaava ja kehittyvä. Taitava opiskelija saavuttaa itsenäisesti henkilökohtaiset tavoitteet ja osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen ja itsearvioinnin perusteella. Osaava opiskelija saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet. Kehittyvä opiskelija saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet ohjattuna. Mikäli opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut ammatillisen perustutkinnon osan tai osia, ne arvioidaan ammatillisen perustutkinnon arviointikäytännön mukaisesti. Jos opiskelija on suorittanut osia perusopetuksen opinnoista, opinnot on merkittävä todistukseen. Näiden arvioinnissa on noudatettava perusopetuksen arviointimääräyksiä. Todistukseen liitetään jatkosuunnitelma, joka sisältää sanallisen kuvauksen opiskelijan ammatillisen koulutuksen, työllistymisen, asumisen, kuntoutuksen tai arjen hallinnan suunnitelmista ja tukitoimista. Jatkosuunnitelmassa kuvataan koulutuksen tavoite, opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, opiskelijan vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä erityisen tuen tarve. Lisäksi kuvataan saavutetut tulokset ja suositukset jatko-opinnoista tai työstä koulutuksen jälkeen. 8 OPINTO-OHJAUS Valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa tulee opinto-ohjausta järjestää opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan. Ohjaustoiminnalla tulee tukea opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opintoohjaaja vastaa ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja järjestämisestä. Päävastuu opinto-ohjauksen toteuttamisesta on opiskelijan omalla opettajalla. Opinto-ohjausta järjestetään opintoihin liittyvänä, henkilökohtaisena, ryhmäohjauksena ja muuna ohjauksena. Avako-koulutuksessa opintojen ohjauksesta vastaa ryhmän vastuuopettaja yhdessä aikuiskoulutuksen erityisopetuksen vastuuopettajan kanssa.

15 12 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

16 13 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS OV, VAKU Tässä toteuttamissuunnitelmassa käydään läpi nuorille suunnattua ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (valmentava I ) Etelä-Savon ammattiopistossa. Koulutuksen nimenä oppilaitoksessamme on VAKU-koulutus. Tämä toteuttamissuunnitelma täydentää Etelä-Savon ammattiopiston valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen yhteistä osaa. Lisäksi Etelä-Savon ammattiopiston opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille ja koulutuksille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä oppilaitoksen keskeiset arvot. Tämä toteuttamissuunnitelma perustuu Opetushallituksen (9/011/2010) määräykseen vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelman perusteista. Koulutuksen tehtävänä on antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi runsaasti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille lisää valmiuksia, mahdollisuuksia ja edellytyksiä ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään. Lisäksi opiskelija voi saada koulutuksen kautta lisätukea ammatilliseen koulutukseen siirtymisen nivelvaiheeseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa opiskelijan keskeisenä tavoitteena on suuntautua koulutuksen jälkeen kiinnostustaan ja edellytyksiään vastaavaan ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Tämä tapahtuu opiskelutaitojen sekä työ- ja kouluttautumismahdollisuuksien kartoittamisen ja vahvistamisen kautta. Lähtökohtana on, että opiskelija pystyisi arvioimaan omia tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan mahdollisimman realistisesti. Tavoitteena on tukea opiskelijan itsetuntoa kaikilla elämän osa-alueilla. Tulevaisuudensuunnittelu tapahtuu yhteistyössä opiskelijan, hänen verkostonsa, opetushenkilöstön ja mahdollisuuksien mukaan muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa mahdollisimman itsenäisesti ja tavoitteellisesti hankkia tietoja ja löytää itselleen soveltuvimman ja turvallisen tavan työskennellä. Hän osaa myös käyttää hyödykseen monipuolisesti erilaisia tietolähteitä. 2 KOULUTUKSEEN KUULUVAT OPINNOT, NIIDEN TOTEUTUS JA ARVIOINTI VAKU ryhmän opintojen laajuus voi olla ov. Lähtökohtaisesti opinnot suunnitellaan ja toteutetaan niin että opinnot kestävät yhden lukuvuoden (40ov) elokuusta toukokuuhun. Tästä voidaan poiketa opiskelijan HOPSin mukaisesti. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. VAKU-ryhmän opintoihin voi sisältyä perusopetuksen opintoja. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet määräytyvät joustavasti opiskelijaryhmän tavoitteiden sekä kunkin opiskelijan yksilöllisten voimavarojen ja elämäntilanteen mukaisesti. Koulutuksessa käytetään erityispedagogisia lähestymistapoja, monipuolisia ja joustavia opetusmenetelmiä, toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

17 14 3 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 3.1. OPISKELUVALMIUDET (10 OV) Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet: oppimaan oppiminen 3 ov viestintä ja vuorovaikutus 2 ov toinen kotimainen kieli 1 ov englanti 1 ov matematiikka 2 ov tietotekniikka 1 ov Arviointi Oppimisen arviointi: opintojen edetessä opiskelijalle annetaan henkilökohtaista palautetta Osaamisen arviointi: Taitava opiskelija saavuttaa itsenäisesti henkilökohtaiset tavoitteet ja osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen ja itsearvioinnin perusteella. Osaava opiskelija saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet. Kehittyvä opiskelija saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet ohjattuna. tai perusopetuksen arviointikriteerien ja arviointiasteikon mukaan OPPIMAAN OPPIMINEN 3 ov Opiskelija tunnistaa oman oppimisensa vahvuuksia sekä kehittämishaasteita löytää itselleen sopivia opiskelutekniikoita ja oppimistyylejä tuntee erilaisia tapoja opiskella ja hankkia tietoa itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti osaa käyttää ammatillisessa peruskoulutuksessa tai työssä tarvittavia opiskelu- ja ongelmaratkaisutaitoja arvioi ja kehittää omia opiskelutaitojaan lähtötasotestit ja lukitesti tavoitteiden asettelu omalle opiskelulle HOPSin laadinta oppimiseen liittyvät perusasiat: mm. asenteet, motivaatio, muisti vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote erilaiset opiskelutekniikat ja oppimistyylit sekä oman oppimistyylin löytäminen ammatillisen kasvun käsite palautteen vastaanottaminen ja antaminen

18 VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS/ÄIDINKIELI omien vahvuuksien ja rajoitteiden tunnistaminen tekstin ydinkohtien ymmärtäminen; referointi ja käsitekartta oppimisen apuna tiedonhankinta eri lähteistä tietotekniset taidot luokkaopetus; itsenäinen työskentely, parityö, ryhmätyö tiedonhaun harjoittelu; kirjasto, internet, lehdet erilaiset testit ja kartoitukset ATK-työskentely henkilökohtainen ohjaus 2 ov Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen äidinkielen oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tavoitteiden ja arvioinnin mukaan. luokkaopetus; yksilötehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely ATKn käyttö opetuksessa itsenäiset tehtävät TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI 1 ov Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen ruotsin oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tavoitteiden ja arvioinnin mukaan. luokkaopetus; yksilötehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely ATKn käyttö opetuksessa itsenäiset tehtävät VIERAAT KIELET, ENGLANTI 1 ov Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen ruotsin oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tavoitteiden ja arvioinnin mukaan. luokkaopetus; yksilötehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely ATKn käyttö opetuksessa

19 16 itsenäiset tehtävät MATEMATIIKKA 2 ov Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen ruotsin oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tavoitteiden ja arvioinnin mukaan. luokkaopetus; yksilötehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely ATKn käyttö opetuksessa itsenäiset tehtävät TIETOTEKNIIKKA 1 ov Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen tietotekniikan oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tavoitteiden ja arvioinnin mukaan. ATK-luokkaopetus; yksilötehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely itsenäiset tehtävät ATK taitojen soveltaminen eri oppiaineissa 3.2. TOIMINTAKYVYN EDISTYMINEN (11 OV) Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet: yhteiskunnassa toimiminen 2 ov itsetuntemus ja sosiaaliset taidot 1 ov arkielämäntaidot 4 ov vapaa-aika 1 ov liikunta ja motoriset taidot 1 ov terveystieto 1 ov taide ja kulttuuri 1ov Arviointi Oppimisen arviointi:

20 17 opintojen edetessä opiskelijalle annetaan henkilökohtaista palautetta Osaamisen arviointi: Taitava opiskelija saavuttaa itsenäisesti henkilökohtaiset tavoitteet ja osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen ja itsearvioinnin perusteella. Osaava opiskelija saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet. Kehittyvä opiskelija saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet ohjattuna. tai perusopetuksen arviointikriteerien ja arviointiasteikon mukaan YHTEISKUNNASSA TOIMIMINEN 2 ov Opiskelija tuntee yhteiskunnan toimintoja ja palvelujärjestelmää sekä hyödyntää palveluja omassa elämäsään toimii omien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti osallistuu oman lähiyhteisönsä toimintaa ja päätöksen tekoon toimii kuluttajan oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämällä tavalla arvostaa muiden kulttuuria ja ymmärtää kansainvälisyyden merkityksen hankkii ja hyödyntää tietoa itselleen vieraista kulttuureista yhteiskunta ja sen palvelut; mm. hallitus, eduskunta, kunta, KELA, sosiaalitoimi verotus kunnallinen päätöksenteko; valtuusto, hallitus, lautakunnat kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet oman kodin hankinta ja asumiskustannukset oma talous toiminnallinen päivä oppilaitoksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa luokkaopetus, itsenäinen työskentely, parityö, ryhmätyöt tutustumiskäynnit; mm. pankki, Mikalo, kela, sosiaalitoimi, TE-toimisto, sovittelutoimisto, poliisi, palolaitos vierailijat; mm. velkaneuvoja ITSETUNTEMUS JA SOSIAALISET TAIDOT 1 ov Opiskelija kartoittaa ja tunnistaa elämäntilattaan, toimintakykyään ja sosiaalista toimintaympäristöään tunnistaa omia vahvuuksiaan, voimavarojaan ja kehittämistarpeitaan hahmottaa omaa erityisen tuen tarvettaan ja osaa pyytää apua vahvistaa omaa itsetuntoaan toimii vuorovaikutteisesti ja rakentavasti erilaissa sosiaalisissa tilanteissa arvostaa itseään ja muita henkilöitä tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä

21 18 oman elämäntilanteen kartoitus omat arvot ja ihanteet omat voimavarat ja/rajoitteet urasuunnittelussa omat taidot, kyvyt ja osaaminen; perusopetuksen päättötodistus, muut opinnot sekä harrastukset ja niiden vaikutus ammatinvalintaan ryhmän toiminta, ryhmässä toimiminen ja ryhmäytyminen suvaitsevaisuus luokkaopetus; itsenäinen työskentely, parityöt ja ryhmätyöt henkilökohtaiset keskustelut ryhmäyttämis- ja ryhmätoiminta harjoitteet kaupunkisuunnistus ja luontoretket VAPAA-AIKA 1 ov Osaamiskokonaisuuden erityispiirteet hyödyntää harrastuksia ja vapaa-aikaansa oman hyvinvointinsa edistämiseksi tutustuu erilaisin vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin osaa valita itselleen sopivan harrastuksen ymmärtää vapaa-ajan merkityksen työn ja opiskelun vastapanona erilaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet vapaa-ajan merkitys työn ja opiskelun vastapainona oman harrastuksen löytäminen tutustuminen erilaisiin vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin; liikuntamahdollisuudet, taidenäyttelyt, teatteri, järjestötoiminta, konsertit harrastepassin täyttäminen Osa opetuksesta toteutetaan itsenäisenä työskentelynä harrastepassia käyttäen ARKIELÄMÄN TAIDOT 4 ov opiskelija suunnittelee ja valmistaa kykyjensä mukaisesti terveellistä sekä taloudellista kotiruokaa sekä edistää omaa hyvinvointiaan oikeiden ruokailutottumusten avulla. huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta, pukeutumisestaan ja mutta ulkoisesta olemuksestaan pitää yllä vuorokausirytmiä, seuraa ajankäyttöään ja noudattaa aikatauluja luo itselleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön ja pitää siitä huolta käyttää rahaa mahdollisimman itsenäisesti sekä tekee arkielämään ja itsenäisesseen asumiseen liittyviä ostoksia. käyttää tarvittaessa apuvälineitä jokapäiväisissä toimissa liikkuu itsenäisesti ja käyttää liikennevälineitä terveellisen, turvallisen ja taloudellisen kotiruoanvalmistus oikeat ruokailutottumukset henkilökohtainen hygienia

22 19 Osaamiskokonaisuuden erityispiirteet kodin puhtaus ja tekstiilihuolto jätehuolto ja kestävä kehitys käytännön keittiötyöskentely puhtaanapito ja tekstiilihuoltoharjoitukset luokkaopetus ja oppimistehtävät internet tietolähteenä Opetus toteutetaan pääosin käytännön työskentelynä. Käytännöntehtäviä voidaan antaa myös opiskelijan omaan kotiin LIIKUNTA JA MOTORISET TAIDOT/LIIKUNTA 1 ov Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen tietotekniikan oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tavoitteiden ja arvioinnin mukaan. ulko- ja sisäliikunta luokkaopetus atk TERVEYSTIETO 1 ov Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen terveystiedon oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tavoitteiden ja arvioinnin mukaan. luokkaopetus; yksilötehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely ATKn käyttö opetuksessa itsenäiset tehtävät TAIDE JA KULTTUURI/KUVATAIDE 1 ov Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai valmentavan ja kuntouttavan opetuksen tavoitteiden ja arvioinnin mukaan.

23 20 luokkatyöskentely; yksilö- pari- ja ryhmätyöt tutustumiskäynnit mm. taidenäyttely ja Kenkävero 3.3. AMMATINVALINTA JA TYÖELÄMÄVALMIUDET (10 OV) Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet: ammatillisen koulutuksen tuntemus 5 ov työelämävalmiudet ja työelämään valmentautuminen 5 ov Arviointi Osaamisen arviointi: opintojen edetessä opiskelijalle annetaan henkilökohtaista palautetta Oppimisen arviointi: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNTEMUS Taitava opiskelija saavuttaa itsenäisesti henkilökohtaiset tavoitteet ja osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen ja itsearvioinnin perusteella. Osaava opiskelija saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet. Kehittyvä opiskelija saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet ohjattuna. 5 ov Osaamiskokonaisuuden erityispiirteet opiskelija tuntee erilaisten ammattialojen koulutusta ja pystyy selkiyttämään omia tavoitteitaan suhteessa niiden vaatimuksiin on perehtynyt käytännössä yhden tai useamman ammatillisen koulutusalan ammattitaitovaatimuksiin ja opintojen sisältöihin tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan ja edellytyksiään sekä arvioi soveltuvuuttaan ammatillisiin opintoihin laatii itselleen jatkosuunnitelman ja hakeutuu omien tavoitteittensa ja edellytystensä mukaiseen ammatilliseen peruskoulutukseen yhteistyössä tukiverkostonsa kanssa koulutuksiin tutustuminen yhdessä ryhmän kanssa; tutustumiskäynnit aloilla 1 ov koulutuksiin tutustuminen HOPSin mukaan 4 ov henkilökohtaisten tavoitteiden laadinta tutustumisjaksoille ja tiedonhankintatehtävät koulutuksiin haku; yhteishaku ja erillishaku koulutuksiin tutustumiset ryhmänä 1 ov koulutuksiin tutustuminen HOPS:n mukaan 4 ov TYÖELÄMÄVALMIUDET JA TYÖELÄMÄÄN VALMENTAUTUMINEN 5 ov hygieniapassi, ensiaputaidot, työturvallisuuskortti 1 ov

24 21 Osaamiskokonaisuuden erityispiirteet Opiskelija työelämään valmentautuminen 4 ov toimii työelämän keskeisiä sääntöjä noudattaen saa käsityksen itsestään työntekijänä tutustuu työelämän eri ammatteihin ja niiden vaatimuksiin hankkii käytännön työkokemuksia työpaikalla osaa hake työtä vahvistaa sisäiseen yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksiaan työelämässä valmentautuu työssäoppimiseen tuntee työtehtäviensä työturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja osaa noudattaa niitä tuntee työelämän keskeisiä sääntöjä, kuten työnantajan sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet toimii työyhteisön jäsenenä työelämän pelisäännöt työnhaku ja työnhaun asiakirjat sisäinen yrittäjyys työturvallisuus työpaikkavierailut ja - vierailijat työelämään valmentautuminen työpaikoilla henkilökohtaisten tavoitteiden laadinta tutustumisjaksolle ja tiedonhankintatehtävä työturvallisuuskortin ja hygieniapassin suorittaminen ensiaputaitojen vahvistaminen Toteutetaan pääosin aidoissa työympäristöissä tai oppilaitoksen omissa työpisteissä; esim.pesula, INNO, keittiöt, kahvilat, kirjasto 3.4. KOULUTUSALAKOHTAISET VALMENTAVAT OPINNOT (5 OV) Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet: Koulutusalakohtaiset ammatillisiin opintoihin valmentavat opinnot: tietotekniikka 1 ov psykologia 1 ov liikunta 1ov terveystieto 1 ov kulttuurien tuntemus 1 ov tai vaihtoehtoisesti 5 ov ammatillisia opintoja Arviointi Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden kriteerien mukaiset (T1-K3) TIETOTEKNIKKA 1 ov

25 22 Tavoitteet Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset. Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden mukaisesti PSYKOLOGIA 1 ov Tavoitteet Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset. Ammatillisten perustunkintojen tutkinnon perusteiden mukaisesti LIIKUNTA 1 ov Tavoitteet Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden mukaisesti TERVEYSTIETO 1 ov Tavoitteet Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset KULTTUURIEN TUNTEMUS 1 ov Tavoitteet Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset

26 23 Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset AMMATILLISET OPINNOT 5 ov Tavoitteet Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaiset 3.5. VALINNAISET OPINNOT (4 OV) Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet: maantieto/biologia/yhteiskuntaoppi/historia, yht. 2 ov Sormet rasvassa 1 ov Kodin nikkarointi 1 ov Arviointi Pperusopetuksen maantiedon, biologian, yhteiskuntaopin ja historian oppimäärän arviointikriteerien mukaan (arvosanojen korottaminen) Sormet rasvassa ja Kodin nikkarointi merkinnällä S MAANTIETO/BIOLOGIA/ YHTEISKUNTAOPPI/HISTORIA 1+1 ov Tavoitteet Opiskelijan HOPSiin perustuen opetus voidaan toteuttaa perusopetuksen maantiedon/biologian/yhteiskuntaopin/historian oppimäärän tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan (arvosanan korottaminen) tai opiskelijalle laadittujen henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan jolloin annetaan sanallinen arviointi. luokkaopetus; yksilötehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely ATKn käyttö opetuksessa itsenäiset tehtävät

27 SORMET RASVASSA 1 ov Tavoitteet Ttavoitteet muotoutuvat ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toteutetaan pääosin käytännön työskentelynä KODIN NIKKAROINTI 1 ov Tavoitteet Tavoitteet muotoutuvat ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toteutetaan pääosin käytännön työskentelynä. 4 OPINTO-OHJAUS Valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa tulee opinto-ohjausta järjestää opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan. Ohjaustoiminnalla tulee tukea opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen eri vaiheissa. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opintoohjaaja vastaa ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja järjestämisestä. Päävastuu opinto-ohjauksen toteuttamisesta on opiskelijan omalla opettajalla. Opinto-ohjausta järjestetään opintoihin liittyvänä, henkilökohtaisena, ryhmäohjauksena ja muuna ohjauksena. Arviointi Opiskelijan arviointi on tavoiteperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tavoitteet kirjataan opiskelijan HOPSiin. Osaamisen arviointi perustuu olevien arvioinnin kriteerien pohjalta. *oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen tulisi vielä oppia. oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla opiskelijalle sekä suullista että kirjallista palautetta. numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. *osaamisen arviointi Oppimisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat sanalliset arvioinnit. Mikäli opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon osan tai osia, ne arvioidaan ammatillisen perustutkinnon käytännön mukaisesti. Tutkinnon osia voidaan arvioida myös mukautettuna tarvittaessa.

28 25 Arvioinnit todistukseen on annettava kaikista niistä opetussuunnitelman perusteiden opinnoista jotka opiskelija on suorittanut henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen oppimäärien suoritukset arvioidaan noudattaen perusopetuksen arviointimääräyksiä. 5 TODISTUS Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen annetaan todistus suoritetusta koulutuksesta. Todistukseen liitetään jatkosuunnitelma, joka sisältää sanallisen kuvauksen opiskelijan ammatillisen koulutuksen, työllistymisen, asumisen, kuntoutuksen tai arjenhallinnan suunnitelmasta ja tukitoimista. Opiskelijalle annetaan todistus suoritetuista opinnoista, kun koulutuksen tavoitteita ei ole keskeisiltä osin saavutettu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Jos opiskelija on suorittanut ammatillisen koulutuksen osia, opinnot on merkittävä todistukseen. Näiden arvioinnissa on noudatettava ammatillisen peruskoulutuksen arviointimääräyksiä. Jos opiskelija on suorittanut osia perusopetuksen opinnoista, opinnot on merkittävä todistukseen. Näiden arvioinnissa on noudatettava perusopetuksen arviointimääräyksiä. Perusopetuksen arvosanoista antaa Mikkelin kaupungin perusopetus erillisen todistuksen.

29 26 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

30 27 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS, LIVAKKA Tässä toteuttamissuunnitelmassa käydään läpi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (valmentava I) Etelä-Savon ammattiopistossa. Koulutuksen nimenä oppilaitoksessamme on valmentava ja kuntouttava koulutus, Livakka-ryhmä. Tämä toteuttamissuunnitelma täydentää Etelä-Savon ammattiopiston valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen yhteistä osaa. Lisäksi Etelä-Savon ammattiopiston opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille ja koulutuksille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä oppilaitoksen keskeiset arvot. Tämä toteuttamissuunnitelma perustuu Opetushallituksen (9/011/2010) määräykseen vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelman perusteista. Koulutuksen tehtävänä on antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi runsaasti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille lisää valmiuksia, mahdollisuuksia ja edellytyksiä ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään. Lisäksi opiskelija voi saada Livakka-koulutuksen kautta lisätukea ammatilliseen koulutukseen siirtymisen nivelvaiheeseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa opiskelijan keskeisenä tavoitteena on suuntautua koulutuksen jälkeen kiinnostustaan ja edellytyksiään vastaavaan ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Tämä tapahtuu opiskelutaitojen sekä työ- ja kouluttautumismahdollisuuksien kartoittamisen ja vahvistamisen kautta. Lähtökohtana on, että opiskelija pystyisi arvioimaan omia tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan mahdollisimman realistisesti. Tavoitteena on tukea opiskelijan itsetuntoa kaikilla elämän osaalueilla. Tulevaisuudensuunnittelu tapahtuu yhteistyössä opiskelijan, hänen verkostonsa, opetushenkilöstön ja mahdollisuuksien mukaan muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa mahdollisimman itsenäisesti ja tavoitteellisesti hankkia tietoja ja löytää itselleen soveltuvimman ja turvallisen tavan työskennellä. Hän osaa myös käyttää hyödykseen monipuolisesti erilaisia tietolähteitä. 2 KOULUTUKSEEN KUULUVAT OPINNOT, NIIDEN TOTEUTUS JA ARVIOINTI Livakka-koulutuksen laajuus on opintoviikkoa. Lähtökohtaisesti opinnot suunnitellaan ja toteutetaan niin että opinnot kestävät yhden lukuvuoden (40 ov). Tästä voidaan poiketa HOPSin mukaisesti. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Livakka-ryhmän opintoihin voi sisältyä perusopetuksen opintoja sekä ammatillisten perustutkintojen opintoja. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet määräytyvät joustavasti opiskelijaryhmän tavoitteiden sekä kunkin opiskelijan yksilöllisten voimavarojen ja elämäntilanteen mukaisesti. Koulutuksessa käytetään erityispedagogisia lähestymistapoja, monipuolisia ja joustavia opetusmenetelmiä, toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Suurin osa opetuksesta tapahtuu Mikael-koululla, jossa toimii myös ryhmän vastuuopettaja. Koulutuksiin tutustumiset tapahtuvat Esedussa tai muissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Vapaasti valittavia opintoja voidaan järjestää Esedussa sekä Mikael-koululla.

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

LUONNOS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 2010

LUONNOS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 2010 LUONNOS 19.11.2009 VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 2010 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MÄÄRÄYS / 011

Lisätiedot

Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut

Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut Vammaisten opiskelijoiden valmenatva ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Opetussuunnitelman perusteet 2010 Opetushallitus 3.12.2009 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus Koulutuksen perusteet Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus Lausuntopyyntö 77/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Sisältö Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus...

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA Sedu-Spurtti. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa (Valmentava I)

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA Sedu-Spurtti. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa (Valmentava I) Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2011 Sedu-Spurtti Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa (Valmentava I) Hyväksytty 18.4.2012 Vips päätös 82/2012, Reija Lepola

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS Versio 22.1.2015 Koulutuksen perusteet TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys xx/011/2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS JA SEN MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 40 ov VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 40 ov VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 40 ov VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 7.10.2010 Voimassa toistaiseksi

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 40 ov VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 40 ov VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 40 ov VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 7.10.2010 Voimassa toistaiseksi

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

OPETUSSUUNNITELMA. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus OPETUSSUUNNITELMA Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 1 SISÄLTÖ 1. Opetuksen ja ohjauksen keskeiset arvot 2. Opetuksen ja ohjauksen tehtävät ja kokonaistavoitteet 3. Opintokokonaisuuksien

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset piirteet OPS-infot 23.11.2009 2009 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammattikoulutuksen kehittäminen L 630/98 3 Vammaisille ill opiskelijoille

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -yleisiä lähtökohtia opetussuunnitelmatyöhön

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -yleisiä lähtökohtia opetussuunnitelmatyöhön Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -yleisiä lähtökohtia opetussuunnitelmatyöhön 3.- 4.12.2009 Helsinki, Opetushallitus Anne Mårtensson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Koulutuksen perusteet Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Lausuntopyyntö 77/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Sisältö Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Liikunta, liikkuminen ja motoriset taidot n osaamista verrataan laadittuihin opiskelijan keskusteluissa, oppimistehtävillä, portfolioilla tai projekteilla. vertais n itsearviointi

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA ov. VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA v AVA koulutus

OPETUSSUUNNITELMA ov. VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA v AVA koulutus OPETUSSUUNNITELMA 20-40 ov VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA v. 2010 AVA koulutus Salpauksen johtokunnan hyväksymä 10.5.2011 Voimassa toistaiseksi alkaen 1.8.2010

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot