SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS Lastenpsykiatriyhdistyksen toiminta vuonna 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006. Lastenpsykiatriyhdistyksen toiminta vuonna 2006"

Transkriptio

1 1 SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006 Vuosi 2006 oli Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi. Marraskuussa vietettyyn juhlaseminaariin valmistautuminen oli keskeisellä sijalla vuoden toiminnassa. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 275 jäsentä. Viime vuosina lastenpsykiatrian alalle erikoistuvien lääkäreiden määrä on jonkin verran lisääntynyt, mutta edelleen etenkin julkisella sektorilla ongelmana on pula lastenpsykiatrian erikoislääkäreistä. Huomattava osa viroista on edelleen joko kokonaan täyttämättä tai niitä hoidetaan sijaisvoimin. Vuosina lasten ja nuorten mielenterveystyöhön suunnattujen erityismäärärahojen turvin käynnistettyä projektitoimintaa on maamme eri alueilla vakiinnutettu käytettävissä olevin resurssein. Valtio myönsi edelleen vuonna 2006 erillismäärärahaa käytettäväksi lasten- ja nuorisopsykiatriseen toimintaan. Kansalliseen terveysprojektiin liittyvien hankkeiden turvin lastenpsykiatrista toimintaa on myös laajennettu maassamme. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin edelleen todeta, että erityisesti yksilöpsykoterapiahoitoja lapsille ei ole riittävästi tarjolla ja lisäksi lasten mielenterveyspalvelujen saatavuus vaihtelee maamme eri osissa. Sekä lastenpsykiatriyhdistys että sen yksittäiset jäsenet ovat pyrkineet osallistumaan aktiivisesti keskusteluun lasten mielenterveyspalvelujen asemasta ja pitkäjänteisen rahoituspohjan turvaamisesta. Lastenpsykiatriyhdistyksen toiminta vuonna 2006 Yhdistyksen toimintaa koordinoi johtokunta, joka on vuoden 2006 aikana kokoontunut kahdeksan kertaa. Yhdistyksen toimikuntien, lautakuntien ja työryhmien työ liittyy kiinteästi johtokunnan toimintaan ja yhteistyötä johtokunnan ja toimikuntien sekä lautakuntien välillä on jatkettu entiseen tapaan. Suomen Lääkäriliiton valtakunnallisen alaosaston Suomen Lastenpsykiatrit puheenjohtaja Hannu Westerinen osallistui suunnitellusti johtokunnan kokouksiin. Vuoden 2006 aikana johtokunta on valmistellut ja antanut lausunnon EU:n Green Paperista, ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä koskevasta julkilausumasta sekä kehityksellisen neuropsykiatrian erityispätevyystyöryhmän esittämistä erityispätevyysvaatimuksista. Johtokunta on hakenut ESCAP:n kongressin järjestämistä Suomessa Yhdistys on liittynyt jäseneksi Mielenterveyspooliin alkaen. Puheenjohtaja Kirsti Kumpulainen osallistui ESCAPin hallituksen ja kansallisten puheenjohtajien kesäkuussa pidettyyn kokoukseen Varsovassa, jossa käsiteltiin ehdotetun European Academy of Child and Adolescent Psychiatryn (EACAP) perustamista. Puheenjohtajan välityksellä johtokunta on seurannut tämän hankeen etenemistä. Yhdessä Suomen Lääkäriliiton Suomen Lastenpsykiatrit -alaosaston ja Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiön kanssa aloitettiin suunnittelu uusien interaktiivisten kotisivujen perustamiseksi. Aloite kotisivujen perustamisesta tuli alaosastolta. Suunnittelun ja perustamisen kustannukset maksoivat Lastenpsykiatriyhdistys ja Lastenpsykiatrian

2 tutkimussäätiö. Keskeisessä asemassa sivuston suunnittelussa ja toteuttamisessa oli alaosaston puheenjohtaja Hannu Westerinen. Sivuston teknisestä toteuttamisesta vastasi Konsta Westerinen. Sivut avattiin elokuussa 2006, ja suurin osa ammattikuntaa oli vieraillut sivuilla vuoden loppuun mennessä. Hannu Westerinen jatkaa edelleen kotisivuista vastaavana. 2 Yhdistyksen tiedottaminen on keskitetty kotisivuille. Vuoden 2006 aikana on toimitettu kaksi jäsenkirjettä, joista toinen interaktiivisten kotisivujen kautta. Ne jäsenet, joita ei tavoitettu sähköpostilla, saivat vielä tavanomaisen kirjeen ja tiedon muutoksesta jäsenkirjeiden toimittamisesta. Yhdistys järjesti vuoden 2006 aikana Helsingissä kevät- ja syyskoulutuspäivät. Koulutuspäivien aiheena oli keväällä Lastenpsykiatriaa monella tasolla fokuksessa pienen (4-7v) mieli ja mielen kieli ja syksyllä Kiintymyssuhde kaiken perusta. Vierailevana luennoitsijana syksyn koulutuspäivillä oli professori Charles Zeanah USA:sta. Johtokunta nimesi 50-vuotisjuhlan valmistelua varten juhlatoimikunnan, johon kuuluivat puheenjohtaja Kirsti Kumpulainen, sihteerit Mika Soininen ja Kaarina Kemppinen, koulutustoimikunnan puheenjohtaja Minna Koskinen ja kutsuttuna Mirjami Mäntymaa. Lastenpsykiatriyhdistyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin Sellosalissa. Puheenjohtaja, professori Kirsti Kumpulainen toivotti vieraat tervetulleiksi ja professori Irma Moilanen esitti yhdistyksen historiikin. Professori Charles Zeanah piti juhlaesitelmän. Juhlassa jaettiin yhdistyksen 50-vuotis- ja Tutkimussäätiön 20- vuotisjuhlamitalit. Professori Pentti Arajärvi ja professori Kirsti Kumpulainen luovuttivat mitalit professori emerita Terttu Arajärvelle, professori emerita Harriet Forsiukselle, LL Gunvor Vuoristolle, professori emerita Katri Malmivaaralle, taiteilija Heljä Liukko- Sundstömille ja taiteilija Outi Heiskaselle. Lisäksi professori Tuula Tamminen luovutti Terttu Arajärvelle Mannerheimin Lastensuojeluliiton mitalin. Juhlan musiikista vastasivat Espoon musiikkiopiston minijouset ja palkeet sekä lauluyhtye Q-Uinti. Illallisen jälkeen saimme nauttia myös kollegojen ohjelmasta. Koulutustoimikunta kokoontui 8 kertaa ja suunniteli kahdet koulutuspäivät. Ohjelman suunnittelussa on edelleen huomioitu myös erikoistuvien koulutustarpeet. Toimikunnan toiminta on ollut innostunutta ja aktiivista. Eettinen toimikunta laajensi toimintaansa vuoden 2006 lopussa. Toimikunta aloitti yhdistyksen jäsenten esille nostamien eettisten ongelmien käsittelyn ja laatii niistä kannanottoja. Vuonna 2006 yhdistyksen nimeämä työryhmä, johon kuuluivat Kaija Ikäheimo (pj), Eeva Aronen, Irma Moilanen ja Anna-Kaarina Roto, valmisteli ja toimitti yhteistyössä Lastenneurologiyhdistyksen kanssa esityksen kehityksellisen neuropsykiatrian erityispätevyydestä Suomen Lääkäriliitolle. Yhteistyössä lastenneurologiyhdistyksen kanssa on jatkettu myös tarkkaavaisuushäiriön Käypä hoito-ohjeistuksen tekemistä. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Irma Moilanen. Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon erityispätevyyslautakunnassa sihteerinä on toiminut Antti Haavisto.

3 Pikkulapsipsykiatrian erityispätevyyden perustamista valmisteleva pikkulapsipsykiatrian toimikunta jatkoi toimintaansa. 3 Mielenterveystyön toimikunta on pitänyt kaksi kokousta, joissa on käsitelty lasten- ja nuorten oikeuspsykiatriaa, lastenpsykiatrian päivystystä, lasten psykoterapiapalveluita sekä hoitotakuuta. Lasten psykoterapian pätevyyslautakunta on kokoontunut kerran ja muutoin ollut yhteydessä sähköpostin välityksellä. Kuudelle jäsenelle on myönnetty yhteensä 5 lasten psykoterapiaerityispätevyyttä ja 3 lastenpsykoterapian kouluttajan erityispätevyyttä. Alaikäisten oikeuspsykiatrian erityispätevyyden valmistelemiseksi johtokunnan jäsen Ilona Luoma kutsui koolle lasten oikeuspsykiatrisiin kysymyksiin perehtyneitä kollegoja keskustelemaan erityispätevyysesityksen mahdollisuudesta. Kevätkokouksessa 2006 päätettiin perustaa tieteellinen toimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin professori Fredrik Almqvist, jäseniksi professori Irma Moilanen, dosentti Eeva Aronen, sekä lastenpsykiatrit Päivi Santalahti ja Reija Latva. Toimikunta on käynnistänyt toimintansa v Yhtenä tavoitteena on tieteellisen session järjestäminen koulutuspäivien yhteydessä. Erikoistuvien lääkäreiden jaos on vahvistanut erikoistuvien lääkäreiden keskinäistä yhteydenpitoa. Psykiatriaan erikoistuvien yhteisen runkokoulutuksen puitteissa yhteydenpito muihin psykiatriaan erikoistuviin myös lisääntynyt, ja keväällä 2006 toteutunut myös ensimmäinen yhteinen koulutuspäivä. Erikoistuvien jaoksen edustaja on osallistunut myös EFPT:n kokoukseen Latviassa. Johtokunnan jäsenet valittu viimeksi yhtäjaksoisesti jäsen alkaen Kirsti Kumpulainen, puheenjohtaja Kaija Ikäheimo, varapuheenjohtaja, varainhoitaja Varajäsen Raili Svartsjö Sari Iltanen Varajäsen Eija Korpinen Tiina Tirkkonen varajäsen Pirjo-Liisa Kurki Ilona Luoma varajäsen Kaija Puura Kaarina Kemppinen, sihteeri varajäsen Mika Soininen Kotisivujen toimittaja Hannu Westerinen 2006 Yhdistyksen toimikunnat, erityispätevyyslautakunta sekä jaos Koulutustoimikunta

4 Minna Koskinen, puheenjohtaja Paula Pasanen-Aro Anita Puustjärvi Päivi Santalahti Mika Soininen Hannu Westerinen Mia Kaartinen Lasten mielenterveystyön toimikunta Jorma Piha, puheenjohtaja Fredrik Almqvist Pälvi Kaukonen Eeva Sierla Hilkka Hemminki Hanna Ebeling Eettinen toimikunta Tytti Solantaus, puheenjohtaja Mervi Rutanen Jussi Sierla Tiina Tirkkonen Eija Korpinen Pikkulapsipsykiatrian toimikunta Pälvi Kaukonen, puheenjohtaja Jukka Mäkelä Marianna Savio Tytti Solantaus Merja-Maaria Turunen Lasten psykoterapian erityispätevyyslautakunta Jorma Piha, puheenjohtaja Fredrik Almqvist Matti Brummer Anne Kauppi Kirsti Kumpulainen Eeva Huikko Esko Varilo Tieteellinen toimikunta Fredrik Almqvist Irma Moilanen Eeva Aronen Päivi Santalahti Reija Latva Erikoistuvien lääkäreiden jaos Anne Behm, puheenjohtaja Miia Kaartinen, sihteeri (varalla Sari Iltanen) Eija Korpinen, varapuheenjohtaja (varalla Tuija Fontell)

5 Laura Kortekangas (varalla Taina Juvén) Sari Järvi (varalla Liisa Eloranta) Mia Tapiola (varalla Anu Jääskeläinen) Yhdistyksen jäsenistö Yhdistykseen liittyi vuoden 2006 aikana 15 uutta jäsentä. Jäsenmäärä toimintavuoden päättyessä oli 275. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Lääkäriliitto, joka huolehtii myös jäsenmaksujen perinnästä. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 67. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jäsenmaksuista vapautettuja ovat eläkeläiset ja kunniajäsenet. Yhdistyksellä on yhdeksän kunniajäsentä: Kalle Achté, Terttu Arajärvi, Harriet Forsius, Max Frisk, Philip Graham, Kauko Kouvalainen, Michael Rutter, Seija Sandberg, Ole Wasz-Höckert. Yhdistyksen vuosikokous, jossa läsnä oli 19 yhdistyksen jäsentä, pidettiin Helsingissä Ravintola Lasipalatsissa. Syyskokous pidettiin Espoon Sellosalissa. Läsnä oli 18 yhdistyksen jäsentä. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Tiedotus Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu kahdella jäsenkirjeellä. Jäsenkirjeissä on ajankohtaisen tiedon lisäksi informoitu yhdistyksen toiminnasta ja alaan liittyvistä muista asioista. Yhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkirjat, laaditut kannanotot ja lausunnot on jäsenistön luettavissa yhdistyksen kotisivuilta. Talous Yhdistyksen varainhoitajana on toiminut Kaija Ikäheimo. Yhdistyksen tilinpäätöksen on toimittanut Oy A-Profit Ab. Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Joakim Rehn, KHT, tilintarkastustoimisto Revico Grant Thornton Oy:stä sekä lastenpsykiatri Reima Santala. Varatilintarkastajina ovat olleet Revicon osoittama henkilö ja lastenpsykiatri Pirjo Ojala. Toimintavuonna 2006 yhdistyksen talous oli 6063,57 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen varat ovat kertyneet jäsenmaksuista sekä kevät- ja syyskoulutuspäivien osallistumismaksuista. Suurimmat menoerät ovat muodostuneet kokouksista ja koulutustilaisuuksista matkakustannuksineen. Kansainvälinen toiminta Suomen Lastenpsykiatriyhdistys on mukana seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: Jäsenenä ESCAPissa (European Society for Child and Adolescent Psychiatry), jossa Tuula Tamminen toimii johtokunnan (board) jäsenenä, IACAPAPissa (International

6 Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions), jossa kuluneena vuonna Pohjoismaita on edustanut Per-Anders Rydelius Tukholman Karoliinisesta Instituutista, sekä UEMS:ssa (Union Europeènne des Médecins Spécialistes), jossa Hannu Westerinen ja Irma Moilanen toimivat johtokunnan (board) jäseninä. 6 Yhdistyksen puheenjohtaja on AACAPin (American Academy for Child and Adolescent Psychiatry) kunniajäsen. WAIMHin (World Association for Infant Mental Health) puheenjohtajana toimii yhdistyksen jäsen Tuula Tamminen. Erikoistuvien jaoksen edustaja on ollut mukana EFPT:n (European Association for Psychiatric Trainees) toiminnassa. Tieteellisiä jatkokoulutuskursseja järjestävässä Pohjoismaisessa yhteistyöryhmässä ovat Suomen edustajina toimineet Fredrik Almqvist ja Kirsti Kumpulainen. Hyväksytty vuosikokouksessa Kirsti Kumpulainen puheenjohtaja Kaarina Kemppinen sihteeri

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY?

BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY? GKS 2000-2010 Gynekologisen Kirurgian Seura 10 v. BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY? Sisällysluettelo Esipuhe...5 Ensimmäinen puheenjohtaja muistelee...6-7 Mitä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia

Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia 31.VUOSIKERTA LISÄNUMERO Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen historia Suomen Sairaalahygienialehti 2013; 31: Lisänumero 1 1975 2010 Esipuhe: Suomen sairaalahygieniayhdistyksen

Lisätiedot

6 Suomen Kardiologinen Seura

6 Suomen Kardiologinen Seura 6 Suomen Kardiologinen Seura Seuran kunniajäseniä ja puheenjohtajia lounaalla Kalastajatorpan siirtomaasalissa vuonna 2006. Suomen kardiologinen seura 81 Antti Ylitalo, Satakunnan keskussairaala 6.1 Jäsenet

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallitus, kokoukset ja jäsenistö Vantaan Energia Areenalla pidetyssä syyskokouksessa 19.10.2013 valittiin uudet jäsenet hallitukseen (kahden vuoden toimikaudeksi vuoden 2014

Lisätiedot

Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y.

Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y. I YLEISTÄ Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y. Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 Nuorten Kuoroliitto on jatkanut uudistumista ja kehittymistä vuoden 2010 aikana. Sääntöuudistusta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot