HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015"

Transkriptio

1 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu JYVÄSKYLÄ Puh. (014)

2 SISÄLTÖ Hei seiskaluokkalainen... s. 3 Yleistä valinnaisaineista... s. 4 Saksa,... s. 5 Ranska... s. 6 Venäjä...s. 6 Espanja... s. 7 Kotitalous..s. 7 Musiikki... s. 9 Tietotekniikka... s. 10 Äidinkieli (ilmaisutaito)... s. 11 Kuvataide... s. 11 Tekninen työ... s. 12 Tekstiilityö... s. 13 Liikunta... s. 14 Taloustieto... s. 16 Valintakorttimalli... s. 18 2

3 HEI SEISKALUOKKALAINEN, Olet tärkeiden valintojen edessä perusopinnoissasi. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan opinto-ohjelmaasi, kun kaikille yhteisten oppiaineiden määrä vähenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Voit itse valita koulun valinnaisainetarjonnasta 8-luokalle neljä valinnaiskurssia ja myöhemmin 9-luokalle kolme valinnaisainekurssia. Valinnaisainetarjontaan ja valintojen merkitykseen perehdyt opotunneilla tammi-helmikuun aikana. Myös aineopettajat esittelevät opettamaansa valinnaisainetta omilla oppitunneillaan. Tämän valintaoppaan tarkoituksena on helpottaa valintojen tekemistä. Valintaoppaan avulla sinä ja huoltajasi voitte yhdessä tutustua valinnaisaineisiin ja niiden sisältöihin. Valintaoppaan avulla voit myös esittää opettajille lisäkysymyksiä tai keskustella kavereiden kanssa valintasuunnitelmista. Koko tuntijaon löydät osoitteesta Sen avulla mm näet, mitkä oppiaineet jäävät pois 8-luokalla, mikäli et ota niitä valinnaisaineeksi. Merkitse valintasi erilliselle valintakortille, joka tulee palauttaa opolle viimeistään maanantaina Muistathan, että valintakortissa tulee olla sekä oppilaan että huoltajan allekirjoitus! Merkitse valintasi muistiin valintaoppaan takana olevaan valintakortin mallikappaleeseen. Näin muistat, mitä olet valinnut ja voit seurata valintojen toteutumista. Valinnat ovat sitovia, vain poikkeustapauksissa erityisistä syistä valinnaisainetta voi vaihtaa. Mieti siis huolella, älä tee valintojasi pelkästään siltä pohjalta mitä kaverisi valitsee! Huomaa, että jos aloitat uuden kielen (B2-kieli), jatkuu se automaattisesti myös 9-luokalla. Mikäli taas haluat opiskella musiikkia pitkänä valintana (A-kori) 9-luokalla, on se valittava valinnaisaineeksi jo 8-luokalle. Tervetuloa oppilaat ja huoltajat valinnaisaineiden vanhempainiltaan yläkoululle ti klo 18! TERVEISIN Oppilaanohjaaja Jyri Ylönen Gsm , tekstiviestit

4 MIETI VASTAUKSIA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: *********************************************** Mikä sinua kiinnostaa? Uskallatko kokeilla uutta? Minkä uuden taidon haluat oppia? Missä aineissa haluat kehittyä lisää? Muistathan, että musiikin, kuvataiteen, kotitalouden, teknisen työn ja tekstiilityön opiskelu päättyy 7-luokan jälkeen, mikäli et valitse ko. ainetta valinnaisaineeksi! Haluatko valmistaa käyttöesineitä, vaatteita tms.? Mistä tiedoista ja taidoista olisi hyötyä tulevaisuudessa? Mistä tiedoista ja taidoista olisi hyötyä unelma-ammatissasi? Valitsetko itse vai annatko vanhempien ja kavereiden päättää puolestasi? YLEISTÄ VALINNAISAINEISTA Valinnaisaineet on jaoteltu A- ja B-koriin. A-korista oppilas valitsee 8-luokalle kolme oppiainetta ja B-korista yhden oppiaineen. A-KORI A-korin valinnaisaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa jokaisessa jaksossa koko lukuvuoden ajan. A-korissa on 9-luokalle jatkuvia ja erillisiä valinnaisia aineita. Jatkuvia valinnaisia aineita ovat B2-kielet (saksa, ranska, venäjä, espanja) ja musiikki. Oppilas siis sitoutuu opiskelemaan jatkuvaa valinnaista ainetta sekä 8. että 9. luokalla (2 kurssia 8. luokalla ja 2 kurssia 9. luokalla). Erillisiä valinnaisia aineita ovat äidinkieli (ilmaisutaito), tietotekniikka, kotitalous, kuvataide, tekninen työ, tekstiilityö, liikunta, ja taloustieto. Erillistä valinnaista ainetta voi jatkaa 8. luokalta 9. luokalle (3 kurssia 8. luokalla ja 2 kurssia 9. luokalla) tai vaihtaa 9. luokalle siirryttäessä (3 kurssia 8. luokalla tai 2 kurssia 9. luokalla). A-korin valinnaisaineet arvostellaan numeroin 2- ja 4-jaksotodistukseen. A-korin valinnaisaineet arvostellaan numeroin myös päättötodistukseen. Poikkeuksena on B2-kieli, josta huoltaja voi pyytää päättötodistukseen numeron sijaan suoritusmerkinnän. B-KORI B-korin valinnaisaineita opiskellaan kahdessa jaksossa kaksi tuntia viikossa JOKO syys- TAI kevätlukukaudella. B-korin valinnaisaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa kahdessa jaksossa. Kurssi voi olla syventävä (lisää teoriaa), soveltava (aiemmin opitun soveltamista käytäntöön) tai teemaltaan erillinen lyhyt kurssi. B-korin valinnaisaineita ovat kotitalous, musiikki, tietotekniikka, äidinkieli (ilmaisutaito), kuvataide, tekninen työ, tekstiilityö, liikunta ja taloustieto. 4

5 B-korin valinnaisaineet arvostellaan sanallisesti E=erinomainen (10), S=suoritettu (9-5) H=hylätty. Erinomainen suoritus syventävästä kurssista voi vaikuttaa korottavasti emoaineen arvosanaan päättötodistuksessa. Huom! Samaa valinnaisainetta voi ottaa sekä A- että B-korista (pois lukien 7A:n liikuntaluokkalaiset, joiden yksi A-korin valinta on automaattisesti liikunta; he voivat halutessaan ottaa lisäksi B-korin liikunnan). Ainoastaan tietotekniikkaa ei voi valita sekä A- että B-korista samankaltaisen kurssisisällön vuoksi. VALINNAISAINEIDEN MERKITYS YHTEISHAUSSA Mikään valinnaisaine ei ole ehto jatko-opintoihin pyrittäessä peruskoulun päättyessä. Valinnaisaineista voi kuitenkin olla hyötyä tulevaisuutesi valinnoissa. Yhteishaussa otetaan huomioon ne yhteiseen oppiaineeseen kuuluvat valinnaisaineet, jotka arvostellaan numeroin ja joiden oppimäärän laajuus on vähintään kaksi kurssia (=vuosiviikkotuntia). Tällaisia valinnaisaineita ovat A-korin B2-kieli, kotitalous, musiikki, kuvataide, tekninen työ/tekstiilityö ja liikunta. Tietotekniikkaa ja taloustietoa ei huomioida lainkaan yhteishaussa. B2-kielestä oppilas voi huoltajan suostumuksella pyytää päättötodistukseen numeron sijaan suoritusmerkinnän. SAKSA / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit SAB21 ja SAB22) 9.lk (kurssit SAB23 ja SAB24) * Tilanteet ja aihepiirit 8. lk: esittäytyminen ja tervehtiminen, itsestä ja perheenjäsenistä kertominen, ulkonäön kuvailu, koulu ja harrastukset, asuminen, ruokailu, ostoksilla käynti, kuukaudet ja vuodenajat, matkalipun ostaminen 9. lk: kuulumisten kertominen, ravintolassa asiointi, pukeutuminen, tien kysyminen ja neuvominen, perhejuhlat, mielipiteen ilmaiseminen ja siihen vastaaminen, asuminen, ympäristö, terveys ja sairastaminen, ajan ilmaiseminen, tulevaisuuden suunnitelmista kertominen * Viestintästrategiat 8. lk: äänneasun osittaisen erilaisuuden ymmärtäminen, substantiivien iso alkukirjain, kirjaimet ü ja ss, puheen ja tekstin pääasioiden ymmärtäminen, rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta, suullista vuorovaikutusta puhekumppanin avulla, kirjallisten apuneuvojen käyttäminen pienissä viesteissä, keskustelun aloittaminen ja lopettaminen sekä ajan voittaminen keskustelussa, toisen keskustelijan huomioiminen, teitittely, kohteliaisuudet ja niihin vastaaminen 9. lk: omien viestien suunnittelu, oman kielenkäytön tarkkailu, pienimuotoista suullista kerrontaa, jokapäiväisistä asioista keskustelu, kirjallisen viestin laatiminen * Rakenteet 8. lk: preesenstaivutus, sein- ja haben-verbit, persoonapronominit, nominatiivi ja akkusatiivi, epämääräinen ja määräinen artikkeli, kieltosanat, se-sanan vastineet, omistuspronominit, numerot, möchte würde-muodot kohteliaisuuksissa, vuodenajat, päälauseen sanajärjestys, modaaliapuverbejä, substantiivien monikot, eriäviä yhdysverbejä, substantiivien akkusatiivi, prepositioita, man-rakenne, imperatiivi 5

6 9. lk: monikon omistuspronominit, sein- ja haben-verbien imperfekti, perfekti, akkusatiiviprepositiot, sivulauseen sanajärjestys, substantiivien datiivi, datiiviprepositiot, persoonapronominien datiivimuodot, ajan ja paikan prepositioita, rektioverbejä RANSKA / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit RAB21 ja RAB22) 9.lk (kurssit RAB23 ja RAB24) * Tilanteet ja aihepiirit 8. lk: tervehtiminen, esittäytyminen, voinnin kysely, hyvästely, perheenjäsenistä ja iästä kertominen ja kysyminen, ostostilanne ja kahvilassa asiointi, asunnon esittely, säästä/matkasuunnitelmista/kouluopinnoista kertominen, paikan kysyminen ja neuvominen, kellonajan ilmaiseminen 9. lk: aterian suunnittelu ja ruokaostoksilla käynti, vuokrahuoneiston etsiminen, tapaamisen sopiminen ja suunnitelmista kertominen, ravintolassa asiointi, tien neuvominen, mielipiteen ilmaisu, kirjeen laatiminen ja itsestä kertominen * Viestintästrategiat 8. lk: kirjoitus- ja äänneasujen erilaisuuden ymmärtäminen sekä äännemerkkien tunteminen, tavallisimpia tilanne- ja kohteliaisuusfraaseja ja niihin vastaaminen, tapakulttuuri (teitittely ja poskisuudelmat), yksinkertaisen suullisen viestin välittäminen ja vastaanottaminen 9. lk: kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi, jokapäiväisistä asioista keskustelu, ranskalaisen tapakulttuurin perusasiat vuorovaikutustilanteissa, oman kielenkäytön tarkkailu, yksinkertaisen kirjallisen viestin tuottaminen, myös apuneuvoihin tukeutuen * Rakenteet 8. lk: artikkelit, adjektiivin taipuminen ja paikka, omistuspronominit, kieltoilmaus, prepositioilmauksia, il y a-rakenne, demonstratiivipronomini, genetiivi, lukusanat 0-69, kysymyksenmuodostus, epäsäännölliset verbit: ê aller, prendre, avoir, voir, partir 9. lk: partitiivi, passé composé avoir-verbillä, ëtre-verbillä alusta, käskymuoto, lähifutuuri, apuverbit (savoir, vouloir, pouvoir, devoir), refleksiiviverbi, objektipronominit COD ja COI, järjestysluvut, lukusanat 70-, kieltoilmaisuja VENÄJÄ / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit VEB21 ja VEB22) 9.lk (kurssit VEB23 ja VEB24) * Tilanteet ja aihepiirit 8. lk: tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä/perheestä/ystävistä kertominen, vapaa-aika, arki, tavallisimmat toivotukset, helppojen kysymysten tekeminen 9. lk: sää, vuodenajat, asiointi (kahvila, kauppa, puhelin), mielipiteen ja olotilan ilmaiseminen, tutustuminen venäläiseen tapakulttuuriin, perustietoa maantuntemuksesta * Viestintästrategiat 8. lk: kyrillinen kirjaimisto, ääntäminen, helpon suullisen viestin välittäminen ja vastaanottaminen, tuttujen sanojen tunnistaminen tekstistä ja niiden kirjoittaminen 9. lk: helpohkon puheen ja tekstin keskeiset sisällöt, kohtelias viestintä yksinkertaisissa tilanteissa, lyhyt kirjallinen viesti * Rakenteet 8. lk: lauserakenne, sukukategoria, preesens 9. lk: substantiivien yksikön taivutusmuodot, preteriti, liittofutuuri. 6

7 ESPANJA / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit ESB21 ja ESB22) 9.lk (kurssit ESB23 ja ESB24) * Tilanteet ja aihepiirit 8. lk: tervehdykset, kohteliaisuudet ja esittäytyminen (nimi, ikä, ammatti, kansallisuus), lukusanat, ajanilmaukset, ruoan ja juoman tilaaminen, perhe ja asuminen, koulu, mieltymysten ilmaiseminen, tietoa Espanjasta 9. lk: säästä puhuminen, maan ja ilmaston kuvailu, voinnin tiedustelu ja ilmaiseminen, sijainnin tiedustelu (kaupungilla liikkuminen), tapaamisesta sopiminen (kirjeen kirjoittaminen), vapaa-aika, juhlat * Viestintästrategiat 8. lk: äänne- ja kirjoitusasun osittaisen erilaisuuden ymmärtäminen, tapakulttuurin omaksuminen, puheen ja tekstin pääasioiden ymmärtäminen, suullista vuorovaikutusta puhekumppanin avulla, keskustelun aloittaminen ja lopettaminen, kirjallisten apuneuvojen käyttäminen pienissä viesteissä 9. lk: oman viestin suunnittelu ja kirjoittaminen, oman kielenkäytön tarkkailu, jokapäiväisistä asioista keskustelu * Rakenteet 8. lk: olla-verbit (ser, estar, hay, tener), säännöllisten verbien taivutus (diftongiutuvat verbit), epäsäännölliset verbit (decir, hacer, ir, saber, salir, venir), substantiivin suku, luku ja artikkeli, adjektiivi, diminutiivi, persoona-, possessiivi- ja osoittavat pronominit, kysymyssanat, genetiivi, partitiivi (gustar+datiivi), adverbejä (prepositiot a, en, de) 9. lk: lisää epäsäännöllisiä verbejä (conocer, dar, oír, traer, ver), estar+sijainti (estar-/serverbi+adjektiivi, tener que ja muita tener-verbi sanontoja, rakenteet estar de viaje/vacaciones jne. (acabar de+infinitiivi), muutamia käskymuotoja, objektipronominit, gerundi, paikan adverbejä KOTITALOUS / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit KOV1 ja KOV2) 9.lk (kurssit KOV3 ja KOV4) Sisällöt 8.lk: Perhe ja yhdessä eläminen * Työn suunnittelu ja jakaminen: Kehitetään työn suunnittelutaitoja käytännön työtehtävien avulla sekä harjoitellaan yhteistyötaitoja. Ravitsemus ja ruokakulttuuri * ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteiden kertaus * suomalainen ruokakulttuuri * erityisruokavaliot * kodin juhlat ja ruokailutilanteet * ruoan turvallisuus Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta * tuotteen elinkaari * rahan käyttö Koti ja ympäristö * kodin eri materiaalien hoito * kodin valmistautuminen juhlaan 7

8 Sisällöt 9.lk: Perhe ja yhdessä eläminen * oman kodin perushankinnat * tasa-arvo perheessä Ravitsemus ja ruokakulttuuri * aterioiden ja ruokahuollon terveellisyys ja suunnittelu * kansainväliset ruoat ja tapakulttuuri * juhlien järjestäminen Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta * kustannukset asumisesta ja elämisestä * palvelujen käyttö * omien valintojen vaikutus Koti ja ympäristö * kodin sisustaminen * asuinympäristön valinta * hygienia ja vaatehuollon järjestäminen * keittiöhygienia KOTITALOUS / B-KORI 8. lk Soveltava kurssi KOVA1 Arki katkaistaan juhlien * Harjoitellaan yhteistyötaitoja käytännön työskentelytilanteissa. * Kerrataan ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteita. * Perehdytään ajankohtaisen juhlan järjestämiseen ja sille tyypilliseen tarjottavaan. * Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa aterian opettajan antaman määrärahan puitteissa. * Ohjataan oppilas huomaamaan puhtauden merkitys kotitaloustyössä. * Mietitään yhdessä rahansäästövinkkejä itselle ja koko perheelle kestävän kehityksen näkökulmaa unohtamatta. KOTITALOUS / B-kori 9. lk Soveltava kurssi KOVA2 Ruoka- ja tapatietoutta meiltä ja muualta * Harjoitellaan yhteistyötaitoja käytännön tilanteissa. * Kerrataan ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteita. * Vaalitaan suomalaista ruokaperinnettä tekemällä perinteisiä leivonnaisia ja ruokia. * Kuljetaan omavaraistaloudesta eri alueiden tyypillisten perinneruokien kautta nykypäivän perheeseen ja kansainvälisyyteen. 8

9 MUSIIKKI / A-kori Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit MUV1 ja MUV2) 9.lk (kurssit MUV3 ja MUV4) Sisällöt 8.lk: Laulaminen * ikäkauteen sopivaa ajankohtaista ohjelmistoa * tutustuminen 2-äänisyyteen Soittaminen * kehitetään aiemmin opittuja soittotaitoja yhteissoitolla * kosketinsoittimien soiton alkeet Musiikkitieto * suomalainen iskelmä- ja pop/ rock-musiikki * näyttämö- ja elokuvamusiikki Sisällöt 9.lk: Laulaminen * monipuolista ja ajankohtaista ohjelmistoa sekä käsiteltävään aiheeseen tai aikakauteen liittyvää Soittaminen * monipuolista soitto-ohjelmistoa * improvisointia jollakin melodiasoittimella Musiikkitieto * jazzin historia: juuret, synty, ominaispiirteet, eri tyylilajeja (dixieland, swing, bebop ja free), jazz Suomessa * länsimaisen taidemusiikin historia: barokki, wieniläisklassismi, romantiikka MUSIIKKI / B-KORI 8. lk Soveltava kurssi MUVA1 Kitara- ja bändisoitto * Harjoitellaan ja kehitetään kitaransoiton alkeita. * Harjoitellaan myös basson, rumpujen ja kosketinsoittimien alkeita. MUSIIKKI / B-KORI 9. lk Soveltava kurssi MUVA2 Laulukurssi * 1-2 äänisiä lauluja musiikin eri osa-alueilta * ajankohtaisia lauluja * mikrofoniin laulaminen 9

10 TIETOTEKNIIKKA / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit ATV1 ja ATV2) 9.lk (kurssit ATV3 ja ATV4) Sisällöt 8.lk: * Käyttöjärjestelmän (Windows Multipoint) ja tiedonhallinnan perusteet * Tekstinkäsittelyn perusteet (Word): tekstin kirjoittaminen ja muokkaus, sivun asettelut, kuvan liittäminen, pitkien asiakirjojen ja julkaisujen tekeminen eli tyylit sekä kymmensormijärjestelmä. * Kotisivujen teon perusteet eli kuinka teen kotisivut ja panen ne esille nettiin. * Kuvankäsittelyä kotisivuja ajatellen: kuvan tallentaminen eri muodoissa (jpg, gif, png), resoluution ja koon muutokset, rajaus, läpinäkyvyys sekä pienten animaatioiden teko. * Ohjelmoinnin kevyet perusteet. * ym. ajankohtaista aineistoa (blogit, sähköposti, tietoturva jne.). Sisällöt 9.lk: * Taulukkolaskenta (Excel): taulukon laatiminen, ulkoasun muokkaus, kaavioiden laatiminen, laskentakaavat, suhteellinen ja absoluuttinen osoitus sekä lajittelu. * Kotisivujen jatkokurssi + xhtml + css + JavaScript. * Kuvankäsittelyn perusteet: tasot, suodattimet, kloonaus, * Ohjelmointi: perusperiaatteet JavaScript-kielellä, valinta ja toisto, aliohjelmat * Tietokannat (voi korvautua muulla ajankohtaisella aiheella ilman etukäteisilmoitusta). * ym. ajankohtaista aineistoa (blogit, Twitter, Facebook jne.). TIETOTEKNIIKKA / B-KORI 8. lk Lyhyt kurssi ATVA1 Peruskurssi 1 Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista tietotekniikan. * Käyttöjärjestelmän (Windows Multipoint) ja tiedonhallinnan perusteet * Tekstinkäsittelyn perusteet (Word): tekstin kirjoittaminen ja muokkaus, sivun asettelut ja kuvan liittäminen, pitkien asiakirjojen ja julkaisujen tekeminen. * Esitysgrafiikan perusteet eli käytännössä kuinka PowerPoint toimii * Kuvankäsittelyn perusteet: Eri tallennusmuodot, koon muutokset ja rajaaminen, virheiden korjaaminen ja kuvamanipulaatio yms. peruskuvakäsittely. * ym. ajankohtaista aineistoa (blogit, sähköposti jne.). TIETOTEKNIIKKA / B-KORI 9. lk Lyhyt kurssi ATVA2 Peruskurssi 2 Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista tietotekniikan. * Taulukkolaskenta (Excel): taulukon laatiminen, ulkoasun muokkaus, kaavioiden laatiminen, laskentakaavat, suhteellinen ja absoluuttinen osoitus sekä lajittelu. * Kotisivujen teon perusteet eli kuinka teen kotisivut ja panen ne esille nettiin. * Kevyttä kuvankäsittelyä kotisivujen tarpeita varten. * Ohjelmoinnin kevyet perusteet kotisivua tehden html-muotoilukielellä. * ym. ajankohtaista aineistoa (blogit, Twitter, Facebook jne.). 10

11 ÄIDINKIELI (ILMAISUTAITO) / B-KORI 8. lk Soveltava kurssi AIVA1 Ilmaisutaito 1 * näyttämöilmaisua erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla * pienimuotoisen näytelmäprojektin valmistaminen sekä esittäminen yleisölle ÄIDINKIELI (ILMAISUTAITO) / B-KORI 9. lk Soveltava kurssi AIVA2 Ilmaisutaito 2 * näyttämöilmaisua erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla * pienimuotoisen näytelmäprojektin valmistaminen sekä esittäminen yleisölle * tutustuminen teatteriin taidemuotona KUVATAIDE / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit KUV1 ja KUV2) Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu * Havaintoon ja mielikuviin perustuvaa työskentelyä eri tekniikoin. Piirustus (hiili, lyijykynä, tussi), maalaus (vesi-, ja peiteväri, akryyli), grafiikka, kuvanveisto. Värin, tilan ja muodon hallintaa syventävää työskentelyä kuvia tekemällä. Taiteentuntemus *Suomen taiteesta esimerkkejä eri tehtävien yhteydessä: kultakausi ja taidekritiikki nykypäivän kuvataiteesta. Media ja kuvaviestintä * Valokuvauksen ja elokuvan ilmaisukeinoihin tutustumista kuvia tutkimalla, kuvakerronnan ja kuvauksen alkeita harjoituksin, sarjakuva, kuvitus ja/tai käyttögrafiikkatehtäviä. KUVATAIDE / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 9.lk (kurssit KUV3 ja KUV4) Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu * Omaa persoonallista kuvailmaisua kehittäviä harjoituksia piirtäen, maalaten, grafiikkaa ja/tai pienoisveistoksia tekemällä oppilaan oman mielenkiinnon mukaan. Taiteentuntemus * Kuvataiteen tyyleihin, ismeihin ja nykytaiteen ilmiöihin tutustumista maailman taiteen, kuvia tutkimalla ja tekemällä, kuva-analyysi vapaavalintaisesta teoksesta. Arkkitehtuuri ja muotoilu * Kipsiveistos, kipsivalu ja/tai pienoismalli Media ja kuvaviestintä * Valo-, video- ja digikuvausta * Kuvankäsittelykokeiluja ja editointia pienimuotoisesti oppilaiden mielenkiinnon mukaan 11

12 KUVATAIDE / B-KORI 8. lk Syventävä kurssi KUVA1 Muotoilu ja kolmiulotteinen rakentelu * Tehdään esineitä oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta. * Tehdään pienoisveistoksia ja käyttöesineitä materiaaleina savi, kipsi, paperi, paperimassa ja kanaverkko. * Tutustutaan suomalaiseen muotoiluun, muotoilijoihin ja muotoiluprosessiin KUVATAIDE / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi KUVA2 Valokuvaus ja videokuvaus * Käydään läpi valokuvauksen ja videokuvauksen tekniikkaa ja ilmaisua teoriassa ja käytännössä * Kuvataan kuvausharjoituksia ja oppilaiden valitsemia aiheita digikameroilla * Kuvataan lyhytelokuva/animaatio oppilaiden käsikirjoituksen pohjalta * Kuvankäsittelyn ja editoinnin alkeita * Digitaalinen kansio harjoitustöistä TEKNINEN TYÖ / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit TNV1 ja TNV2) 9.lk (kurssit TNV3 ja TNV4) * Kurssi aloitetaan yhteisellä työllä, jossa opimme jonkin uuden perustekniikan tai tutustumme uuteen koneeseen, jonka jälkeen kukin valitsee itseään kiinnostavan projektin. * Työ suunnitellaan huolella yhdessä opettajan kanssa, omien toiveiden ja käytettävissä olevien materiaalien pohjalta. * Käymme läpi mm. metallin työstöä ja hitsaamista, puuntyöstöä koneilla ja liitosmenetelmiä ja pintakäsittelyjä. * Monissa töissä tutustutaan useampaan kuin yhteen työalueeseen. Tavoitteena on, että oppilas valitsee työnsä siten, että sisällöt kattavat mahdollisimman monta eri aluetta. Puun ja metallin lisäksi koulussa on mahdollisuus työstää myös muovia monipuolisesti uusilla laitteilla. TEKNINEN TYÖ / B-KORI 8. lk Syventävä kurssi TNVA1 Elektroniikkarakentelu * Valitsemme ryhmälle sopivan elektroniikkarakentelusarjan, josta kokoamme toimivan laitteen samalla oppien elektroniikan perusteita. * Valmistamme itse piirilevyn, jonka jälkeen juotamme komponentit työhön. 12

13 TEKNINEN TYÖ / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi TNVA2 Puukko * Valmistetaan perinteinen puukko ja tutustutaan puukkoperinteeseen. * Taomme ahjossa terän, teemme kahvan koivusta ja ompelemme tupen parkkinahasta käsin ommellen. Puukko suunnitellaan itse ja sen kahvan ja tupen voi värjätä ja koristella haluamallaan tavalla. TEKSTIILITYÖ / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit TSV1 Erikoistekniikat ja TSV2 Sisustustekstiilit ) Sisällöt (TSV1): * Tekstiilityön erikoistekniikoiden kokeilemista. Kurssilaiset saavat itse vaikuttaa valittaviin tekniikoihin, joita voivat olla esim. huovutus, helmityöt, kankaanpainanta ja värjäys, silkkimaalaus, kynttilöiden valmistus jne. Ideana on valmistaa muutamia pieniä töitä ja saada ehkä uutta innostusta käsillä tekemiseen. Sisällöt (TSV2): * Valmistetaan eri tekniikoita käyttäen sisustustekstiilejä kotiin/omaan huoneeseen. Kylpytekstiilejä, keittiötekstiilejä, tai muita kodin tekstiilejä, esim. tyyny, torkkupeitto, verho... * Valmistettavat työt ja materiaalit valitaan yhdessä ryhmän kanssa neuvotellen. * Kurssilla voi kutoa kangaspuilla. TEKSTIILITYÖ / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 9.lk (kurssit TSV3 ja TSV4 Vaatteita ja asusteita ) * Valmistetaan vaatteita ja asusteita ompelemalla, huovuttamalla tai lankatyönä: neuloen, virkaten tai jollakin muulla lankatekniikalla. * Uusien yksityiskohtien valmistamista valitun työn mukaan. * Valmistettava vaate ja asusteet valitaan itse käyttäen apuna kirjoja ja käsityölehtiä. * Vaatteen ei tarvitse olla itselle suunniteltu, vaan oppilas voi tehdä esim. lastenvaatteita tai vaatteen lemmikkieläimelle. TEKSTIILITYÖ / B-KORI 8. lk Syventävä kurssi TSVA1 Vanhasta uutta * Tuunataan vaatteita ja muita tavaroita: kotoa ja kirpputorilta löytyneille tavaroille annetaan uusi elämä. Muutetaan esim. vanhoja farkkuja, T-paitaa ym. tekstiilejä tai tehdään niistä jotakin aivan muuta. * Muotoillaan vanhoista lp-levyistä kulhoja, tölkinaukaisuklipsuista koruja jne.. 13

14 TEKSTIILITYÖ / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi TSVA2 Lahjoja * Ryhmän valinnan mukaan tehdään joko UNICEF -nukke tai peittoja Keskus-Sairaalan keskosvauvoille tai osallistutaan johonkin muuhun hyväntekeväisyyskampanjaan käsitöitä tehden. * Lisäksi valmistetaan pieniä töitä erilaisilla tekstiilityötekniikoilla ystäville ja tutuille lahjoiksi. LIIKUNTA POJAT / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit LIV1 ja LIV2) Erillinen valinnainen aine: 9.lk (kurssit LIV3 ja LIV4) Huom! Liikuntapainotteisella 7. luokalla olevat oppilaat valitsevat automaattisesti LIV1 ja LIV2 -kurssit. * suuret pallopelit (syventäen): jalkapallo, koripallo, lentopallo, salibandy, pesäpallo, jääpelit * em. peleihin liittyviä viite- ja harjoittelupelejä, mm. futsal * palloilulajien vaatimaa lihaskuntoharjoittelua ja lihashuoltoa sekä koordinaatioharjoittelua (venyttelyt, voimaharjoitukset, voimistelu) * mailapelejä: sulkapallo, pingis LIIKUNTA TYTÖT / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit LIV1 ja LIV2) Erillinen valinnainen aine: 9.lk (kurssit LIV3 ja LIV4) Huom! Liikuntapainotteisella 7. luokalla olevat oppilaat valitsevat automaattisesti LIV1 ja LIV2 -kurssit. * Valinnaisliikunnassa syvennetään perustaitoja yhteisiltä liikuntatunneilta tutuissa lajeissa. * Tutustutaan myös uusiin liikuntamuotoihin ryhmän kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. * Liikuntasuunnitelma tehdään yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa. * Valinnaisliikunta tarjoaa mahdollisuuden liikkua säännöllisesti ja monipuolisesti vaatimuksena vain oma innostus ja aktiivisuus! LIIKUNTA POJAT / B-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit LIVA1 ja LIVA2) 8. lk Syventävä kurssi LIVA1 Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista liikunnan 8. luokalle, PAITSI 7A (liikuntaluokka) VOI VALITA liikuntaa myös B-korista. * pääpaino palloilussa ja lihashuollossa (voimaharjoittelu) * mailapelit: sulkapallo ja pingis * suuret pallopelit: lentopallo, koripallo, jalkapallo ja jääpelit syventäen 14

15 LIIKUNTA TYTÖT / B-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit LIVA1 ja LIVA2) 8. lk Syventävä kurssi LIVA1 "Iloa liikunnasta" Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista liikunnan 8. luokalle, PAITSI 7A (liikuntaluokka) VOI VALITA liikuntaa myös B-korista. * Syvennetään liikuntataitoja ryhmän valitsemissa liikuntamuodoissa. Liikuntasuunnitelma tehdään kurssin alussa opettajan ja oppilaiden kanssa yhdessä. * Tutustutaan ryhmän valinnan mukaan uusiin lajeihin. * Virkistäydytään tuttujen lajien parissa. LIIKUNTA POJAT / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi LIVA2 Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista liikunnan 9. luokalle. * mailapelejä kilpailunomaisesti ja harrastaen (esim. sulkapallo, pöytätennis) * oppilaiden omien liikuntamuotojen harjoittelua ohjatusti, harjoitusohjelman laatiminen ja noudattaminen LIIKUNTA TYTÖT / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi LIVA2 "Sykettä elämään liikunnasta" Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista liikunnan 9. luokalle. * Oppilaille tarjotaan mahdollisuus oman liikuntamuodon löytämiseen, myönteisten liikuntaelämysten kokemiseen ja virkistäytymiseen. * Liikuntasuunnitelma muotoutuu oppilaiden toiveiden ja opettajan yhteistyössä. * Oppilaiden kiinnostuksen mukaan tutustutaan uusiin lajeihin sekä virkistäydytään suosittujen lajien parissa. * Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen ja jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. 15

16 TALOUSTIETO / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit TAV1 ja TAV2 Oma talous ja sisäinen yrittäjyys ) 9.lk (kurssit TAV3 ja TAV4 Yrittäjyys ja osallistuva kansalaisuus ) Sisällöt 8.lk: * Oman talouden suunnittelu ja raha-asioiden hoitaminen * Tulevaisuus ja töiden haku * Järkevä ja vastuullinen kuluttaminen * Talouslukutaito * Osallistuva kansalaisuus * Sisäinen yrittäjyys * Yrittäjyys ja liikeidea Sisällöt 9.lk: * Oma talous ja raha-asioiden hoitaminen * Talouslukutaito * Järkevä ja vastuullinen kuluttaminen * Osallistuva kansalaisuus * Yrittäjyys: * minustako yrittäjä, näkökulmia yrittäjyyteen * yrityksen perustaminen ja miten yritys toimii * yritystoiminnan riskit ja mahdollisuudet * mahdollisuus perustaa koulun sisällä toimiva yritys, jonka tarkoituksena on olla mukana koulun yhteisissä juhlissa ja tilaisuuksissa * mahdollisuus perustaa NY-yritys, joka voi toimia myös koulun ulkopuolella 16

17 TALOUSTIETO / B-KORI 8. lk Lyhyt kurssi TAVA1 Oma talous ja sisäinen yrittäjyys * Oman talouden suunnittelu ja raha-asiat * Järkevä ja vastuullinen kuluttaminen * Tulevaisuus ja töiden haku * Sisäinen yrittäjyys * Yrittäjyys ja liikeidea TALOUSTIETO / B-KORI 9. lk Lyhyt kurssi TAVA2 Taloustieto ja yrittäjyys * Talouslukutaito * Sisäinen yrittäjyys * Yritysidea * Yrityksen perustaminen: * perustetaan yritys, joka toimii koulun sisällä ja joka toimii yhteisissä juhlissa ja tilaisuuksissa tai * perustetaan NY-yritys, joka voi toimia koulun sisällä tai ulkopuolella * Yritystoimintaa 17

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU TERVAKOSKEN YHTEISKOULU VALINNAISKURSSIT 2015-2016 9. -LUOKAN KURSSITARJOTIN TIEDOKSI Tervakosken yhteiskoulussa valitaan 9. luokalle lyhyitä valinnaiskursseja 2 kappaletta. Pitkät valinnaiskurssit säilyvät

Lisätiedot

MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Megafon-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilas on oman oppimisensa subjekti. Oppilas on aktiivinen

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014)

Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014) Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014) VERKKOKURSSIT HISTORIA 1301100V SUKUTUTKIMUSTA ALOITTELIJOILLE pe 17.30-20.00 Adobe Connect -koulutus, 31.10. 21.11.2014 Sukututkija Hannu

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO SYKSY 20 14 KEVÄT 20 15 HUITTINEN HARJAVALTA PUNKALAIDUN Kokemäen ohjelma kääntöpuolella Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus Risto Rytin katu 70 B, 32700 HUITTINEN

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 87 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Suomi toisena kielenä perusopetuksessa... 3 1. Opetuksen järjestäminen... 3 2. Opetuksen

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2 / 2007 PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHELEIRIOPPAAN TARKOITUS 3 2. PERHELEIRIN JÄRJESTÄMINEN 4 3. VASTUULLINEN VANHEMMUUS PERHELEIRI

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

OPPIMINEN JA OPISKELUTAIDOT

OPPIMINEN JA OPISKELUTAIDOT OPPIMINEN JA OPISKELUTAIDOT - Minä oppijana - Itseohjautuva oppiminen - Itseohjautuvan oppimisen tukeminen - Oppimisen esilletuomisen ja analysoinnin menetelmiä - Ryhmätyöskentely ja roolit - Toiminnallisia

Lisätiedot

OPISTO. kansalaisopiston. opinto-opas 2015-2016

OPISTO. kansalaisopiston. opinto-opas 2015-2016 NURMIJÄRVEN OPISTO kansalaisopiston opinto-opas 2015-2016 TOIMISTO/INFO 040 938 1007 Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala Avoinna: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-14.00 Opetuskausien

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Yrittäjyys- kasvatus OULUN YLIOPISTO Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 2010

Yrittäjyys- kasvatus OULUN YLIOPISTO Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 2010 Yrittäjyyskasvatus OULUN YLIOPISTO Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 2010 2 Kaikki oikeudet pidetään Tekijät: Aulaskari Jaana Halonen-Patronen Laura Harju Susanna Heikkinen Lassi Heikkinen Olli Hepola

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen Kädessäsi on ainutlaatuinen opas, jonka avulla voit avata kulttuurin kokemisen maailmaa ja toteuttaa uudenlaisen työpajan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Se on syntynyt Lastenkulttuurikeskusten

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

työväen opisto OHJELMA PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN

työväen opisto OHJELMA PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN työväen opisto PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN OHJELMA 2014 2015 www.pietarsaari.fi/tyovaenopisto OBS! Svenska arbetarinstitutets program på baksidan PIETARSAAREN SUOMENKIELINEN

Lisätiedot

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri Opettajan lisämateriaali Tämä opettajan lisämateriaali täydentää vuonna 2006 ilmestynyttä opasta Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. Se on laadittu helpottamaan Lennu-materiaalien

Lisätiedot

Hidastamalla hyvinvointiin

Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin Hidastamalla hyvinvointiin on marttojen teemakausi vuosina 2011-2013. Hidastaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa aikaa olennaiseen ja nauttia itselle tärkeistä asioista. Se on

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot