HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015"

Transkriptio

1 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu JYVÄSKYLÄ Puh. (014)

2 SISÄLTÖ Hei seiskaluokkalainen... s. 3 Yleistä valinnaisaineista... s. 4 Saksa,... s. 5 Ranska... s. 6 Venäjä...s. 6 Espanja... s. 7 Kotitalous..s. 7 Musiikki... s. 9 Tietotekniikka... s. 10 Äidinkieli (ilmaisutaito)... s. 11 Kuvataide... s. 11 Tekninen työ... s. 12 Tekstiilityö... s. 13 Liikunta... s. 14 Taloustieto... s. 16 Valintakorttimalli... s. 18 2

3 HEI SEISKALUOKKALAINEN, Olet tärkeiden valintojen edessä perusopinnoissasi. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan opinto-ohjelmaasi, kun kaikille yhteisten oppiaineiden määrä vähenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Voit itse valita koulun valinnaisainetarjonnasta 8-luokalle neljä valinnaiskurssia ja myöhemmin 9-luokalle kolme valinnaisainekurssia. Valinnaisainetarjontaan ja valintojen merkitykseen perehdyt opotunneilla tammi-helmikuun aikana. Myös aineopettajat esittelevät opettamaansa valinnaisainetta omilla oppitunneillaan. Tämän valintaoppaan tarkoituksena on helpottaa valintojen tekemistä. Valintaoppaan avulla sinä ja huoltajasi voitte yhdessä tutustua valinnaisaineisiin ja niiden sisältöihin. Valintaoppaan avulla voit myös esittää opettajille lisäkysymyksiä tai keskustella kavereiden kanssa valintasuunnitelmista. Koko tuntijaon löydät osoitteesta Sen avulla mm näet, mitkä oppiaineet jäävät pois 8-luokalla, mikäli et ota niitä valinnaisaineeksi. Merkitse valintasi erilliselle valintakortille, joka tulee palauttaa opolle viimeistään maanantaina Muistathan, että valintakortissa tulee olla sekä oppilaan että huoltajan allekirjoitus! Merkitse valintasi muistiin valintaoppaan takana olevaan valintakortin mallikappaleeseen. Näin muistat, mitä olet valinnut ja voit seurata valintojen toteutumista. Valinnat ovat sitovia, vain poikkeustapauksissa erityisistä syistä valinnaisainetta voi vaihtaa. Mieti siis huolella, älä tee valintojasi pelkästään siltä pohjalta mitä kaverisi valitsee! Huomaa, että jos aloitat uuden kielen (B2-kieli), jatkuu se automaattisesti myös 9-luokalla. Mikäli taas haluat opiskella musiikkia pitkänä valintana (A-kori) 9-luokalla, on se valittava valinnaisaineeksi jo 8-luokalle. Tervetuloa oppilaat ja huoltajat valinnaisaineiden vanhempainiltaan yläkoululle ti klo 18! TERVEISIN Oppilaanohjaaja Jyri Ylönen Gsm , tekstiviestit

4 MIETI VASTAUKSIA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: *********************************************** Mikä sinua kiinnostaa? Uskallatko kokeilla uutta? Minkä uuden taidon haluat oppia? Missä aineissa haluat kehittyä lisää? Muistathan, että musiikin, kuvataiteen, kotitalouden, teknisen työn ja tekstiilityön opiskelu päättyy 7-luokan jälkeen, mikäli et valitse ko. ainetta valinnaisaineeksi! Haluatko valmistaa käyttöesineitä, vaatteita tms.? Mistä tiedoista ja taidoista olisi hyötyä tulevaisuudessa? Mistä tiedoista ja taidoista olisi hyötyä unelma-ammatissasi? Valitsetko itse vai annatko vanhempien ja kavereiden päättää puolestasi? YLEISTÄ VALINNAISAINEISTA Valinnaisaineet on jaoteltu A- ja B-koriin. A-korista oppilas valitsee 8-luokalle kolme oppiainetta ja B-korista yhden oppiaineen. A-KORI A-korin valinnaisaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa jokaisessa jaksossa koko lukuvuoden ajan. A-korissa on 9-luokalle jatkuvia ja erillisiä valinnaisia aineita. Jatkuvia valinnaisia aineita ovat B2-kielet (saksa, ranska, venäjä, espanja) ja musiikki. Oppilas siis sitoutuu opiskelemaan jatkuvaa valinnaista ainetta sekä 8. että 9. luokalla (2 kurssia 8. luokalla ja 2 kurssia 9. luokalla). Erillisiä valinnaisia aineita ovat äidinkieli (ilmaisutaito), tietotekniikka, kotitalous, kuvataide, tekninen työ, tekstiilityö, liikunta, ja taloustieto. Erillistä valinnaista ainetta voi jatkaa 8. luokalta 9. luokalle (3 kurssia 8. luokalla ja 2 kurssia 9. luokalla) tai vaihtaa 9. luokalle siirryttäessä (3 kurssia 8. luokalla tai 2 kurssia 9. luokalla). A-korin valinnaisaineet arvostellaan numeroin 2- ja 4-jaksotodistukseen. A-korin valinnaisaineet arvostellaan numeroin myös päättötodistukseen. Poikkeuksena on B2-kieli, josta huoltaja voi pyytää päättötodistukseen numeron sijaan suoritusmerkinnän. B-KORI B-korin valinnaisaineita opiskellaan kahdessa jaksossa kaksi tuntia viikossa JOKO syys- TAI kevätlukukaudella. B-korin valinnaisaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa kahdessa jaksossa. Kurssi voi olla syventävä (lisää teoriaa), soveltava (aiemmin opitun soveltamista käytäntöön) tai teemaltaan erillinen lyhyt kurssi. B-korin valinnaisaineita ovat kotitalous, musiikki, tietotekniikka, äidinkieli (ilmaisutaito), kuvataide, tekninen työ, tekstiilityö, liikunta ja taloustieto. 4

5 B-korin valinnaisaineet arvostellaan sanallisesti E=erinomainen (10), S=suoritettu (9-5) H=hylätty. Erinomainen suoritus syventävästä kurssista voi vaikuttaa korottavasti emoaineen arvosanaan päättötodistuksessa. Huom! Samaa valinnaisainetta voi ottaa sekä A- että B-korista (pois lukien 7A:n liikuntaluokkalaiset, joiden yksi A-korin valinta on automaattisesti liikunta; he voivat halutessaan ottaa lisäksi B-korin liikunnan). Ainoastaan tietotekniikkaa ei voi valita sekä A- että B-korista samankaltaisen kurssisisällön vuoksi. VALINNAISAINEIDEN MERKITYS YHTEISHAUSSA Mikään valinnaisaine ei ole ehto jatko-opintoihin pyrittäessä peruskoulun päättyessä. Valinnaisaineista voi kuitenkin olla hyötyä tulevaisuutesi valinnoissa. Yhteishaussa otetaan huomioon ne yhteiseen oppiaineeseen kuuluvat valinnaisaineet, jotka arvostellaan numeroin ja joiden oppimäärän laajuus on vähintään kaksi kurssia (=vuosiviikkotuntia). Tällaisia valinnaisaineita ovat A-korin B2-kieli, kotitalous, musiikki, kuvataide, tekninen työ/tekstiilityö ja liikunta. Tietotekniikkaa ja taloustietoa ei huomioida lainkaan yhteishaussa. B2-kielestä oppilas voi huoltajan suostumuksella pyytää päättötodistukseen numeron sijaan suoritusmerkinnän. SAKSA / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit SAB21 ja SAB22) 9.lk (kurssit SAB23 ja SAB24) * Tilanteet ja aihepiirit 8. lk: esittäytyminen ja tervehtiminen, itsestä ja perheenjäsenistä kertominen, ulkonäön kuvailu, koulu ja harrastukset, asuminen, ruokailu, ostoksilla käynti, kuukaudet ja vuodenajat, matkalipun ostaminen 9. lk: kuulumisten kertominen, ravintolassa asiointi, pukeutuminen, tien kysyminen ja neuvominen, perhejuhlat, mielipiteen ilmaiseminen ja siihen vastaaminen, asuminen, ympäristö, terveys ja sairastaminen, ajan ilmaiseminen, tulevaisuuden suunnitelmista kertominen * Viestintästrategiat 8. lk: äänneasun osittaisen erilaisuuden ymmärtäminen, substantiivien iso alkukirjain, kirjaimet ü ja ss, puheen ja tekstin pääasioiden ymmärtäminen, rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta, suullista vuorovaikutusta puhekumppanin avulla, kirjallisten apuneuvojen käyttäminen pienissä viesteissä, keskustelun aloittaminen ja lopettaminen sekä ajan voittaminen keskustelussa, toisen keskustelijan huomioiminen, teitittely, kohteliaisuudet ja niihin vastaaminen 9. lk: omien viestien suunnittelu, oman kielenkäytön tarkkailu, pienimuotoista suullista kerrontaa, jokapäiväisistä asioista keskustelu, kirjallisen viestin laatiminen * Rakenteet 8. lk: preesenstaivutus, sein- ja haben-verbit, persoonapronominit, nominatiivi ja akkusatiivi, epämääräinen ja määräinen artikkeli, kieltosanat, se-sanan vastineet, omistuspronominit, numerot, möchte würde-muodot kohteliaisuuksissa, vuodenajat, päälauseen sanajärjestys, modaaliapuverbejä, substantiivien monikot, eriäviä yhdysverbejä, substantiivien akkusatiivi, prepositioita, man-rakenne, imperatiivi 5

6 9. lk: monikon omistuspronominit, sein- ja haben-verbien imperfekti, perfekti, akkusatiiviprepositiot, sivulauseen sanajärjestys, substantiivien datiivi, datiiviprepositiot, persoonapronominien datiivimuodot, ajan ja paikan prepositioita, rektioverbejä RANSKA / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit RAB21 ja RAB22) 9.lk (kurssit RAB23 ja RAB24) * Tilanteet ja aihepiirit 8. lk: tervehtiminen, esittäytyminen, voinnin kysely, hyvästely, perheenjäsenistä ja iästä kertominen ja kysyminen, ostostilanne ja kahvilassa asiointi, asunnon esittely, säästä/matkasuunnitelmista/kouluopinnoista kertominen, paikan kysyminen ja neuvominen, kellonajan ilmaiseminen 9. lk: aterian suunnittelu ja ruokaostoksilla käynti, vuokrahuoneiston etsiminen, tapaamisen sopiminen ja suunnitelmista kertominen, ravintolassa asiointi, tien neuvominen, mielipiteen ilmaisu, kirjeen laatiminen ja itsestä kertominen * Viestintästrategiat 8. lk: kirjoitus- ja äänneasujen erilaisuuden ymmärtäminen sekä äännemerkkien tunteminen, tavallisimpia tilanne- ja kohteliaisuusfraaseja ja niihin vastaaminen, tapakulttuuri (teitittely ja poskisuudelmat), yksinkertaisen suullisen viestin välittäminen ja vastaanottaminen 9. lk: kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi, jokapäiväisistä asioista keskustelu, ranskalaisen tapakulttuurin perusasiat vuorovaikutustilanteissa, oman kielenkäytön tarkkailu, yksinkertaisen kirjallisen viestin tuottaminen, myös apuneuvoihin tukeutuen * Rakenteet 8. lk: artikkelit, adjektiivin taipuminen ja paikka, omistuspronominit, kieltoilmaus, prepositioilmauksia, il y a-rakenne, demonstratiivipronomini, genetiivi, lukusanat 0-69, kysymyksenmuodostus, epäsäännölliset verbit: ê aller, prendre, avoir, voir, partir 9. lk: partitiivi, passé composé avoir-verbillä, ëtre-verbillä alusta, käskymuoto, lähifutuuri, apuverbit (savoir, vouloir, pouvoir, devoir), refleksiiviverbi, objektipronominit COD ja COI, järjestysluvut, lukusanat 70-, kieltoilmaisuja VENÄJÄ / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit VEB21 ja VEB22) 9.lk (kurssit VEB23 ja VEB24) * Tilanteet ja aihepiirit 8. lk: tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä/perheestä/ystävistä kertominen, vapaa-aika, arki, tavallisimmat toivotukset, helppojen kysymysten tekeminen 9. lk: sää, vuodenajat, asiointi (kahvila, kauppa, puhelin), mielipiteen ja olotilan ilmaiseminen, tutustuminen venäläiseen tapakulttuuriin, perustietoa maantuntemuksesta * Viestintästrategiat 8. lk: kyrillinen kirjaimisto, ääntäminen, helpon suullisen viestin välittäminen ja vastaanottaminen, tuttujen sanojen tunnistaminen tekstistä ja niiden kirjoittaminen 9. lk: helpohkon puheen ja tekstin keskeiset sisällöt, kohtelias viestintä yksinkertaisissa tilanteissa, lyhyt kirjallinen viesti * Rakenteet 8. lk: lauserakenne, sukukategoria, preesens 9. lk: substantiivien yksikön taivutusmuodot, preteriti, liittofutuuri. 6

7 ESPANJA / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit ESB21 ja ESB22) 9.lk (kurssit ESB23 ja ESB24) * Tilanteet ja aihepiirit 8. lk: tervehdykset, kohteliaisuudet ja esittäytyminen (nimi, ikä, ammatti, kansallisuus), lukusanat, ajanilmaukset, ruoan ja juoman tilaaminen, perhe ja asuminen, koulu, mieltymysten ilmaiseminen, tietoa Espanjasta 9. lk: säästä puhuminen, maan ja ilmaston kuvailu, voinnin tiedustelu ja ilmaiseminen, sijainnin tiedustelu (kaupungilla liikkuminen), tapaamisesta sopiminen (kirjeen kirjoittaminen), vapaa-aika, juhlat * Viestintästrategiat 8. lk: äänne- ja kirjoitusasun osittaisen erilaisuuden ymmärtäminen, tapakulttuurin omaksuminen, puheen ja tekstin pääasioiden ymmärtäminen, suullista vuorovaikutusta puhekumppanin avulla, keskustelun aloittaminen ja lopettaminen, kirjallisten apuneuvojen käyttäminen pienissä viesteissä 9. lk: oman viestin suunnittelu ja kirjoittaminen, oman kielenkäytön tarkkailu, jokapäiväisistä asioista keskustelu * Rakenteet 8. lk: olla-verbit (ser, estar, hay, tener), säännöllisten verbien taivutus (diftongiutuvat verbit), epäsäännölliset verbit (decir, hacer, ir, saber, salir, venir), substantiivin suku, luku ja artikkeli, adjektiivi, diminutiivi, persoona-, possessiivi- ja osoittavat pronominit, kysymyssanat, genetiivi, partitiivi (gustar+datiivi), adverbejä (prepositiot a, en, de) 9. lk: lisää epäsäännöllisiä verbejä (conocer, dar, oír, traer, ver), estar+sijainti (estar-/serverbi+adjektiivi, tener que ja muita tener-verbi sanontoja, rakenteet estar de viaje/vacaciones jne. (acabar de+infinitiivi), muutamia käskymuotoja, objektipronominit, gerundi, paikan adverbejä KOTITALOUS / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit KOV1 ja KOV2) 9.lk (kurssit KOV3 ja KOV4) Sisällöt 8.lk: Perhe ja yhdessä eläminen * Työn suunnittelu ja jakaminen: Kehitetään työn suunnittelutaitoja käytännön työtehtävien avulla sekä harjoitellaan yhteistyötaitoja. Ravitsemus ja ruokakulttuuri * ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteiden kertaus * suomalainen ruokakulttuuri * erityisruokavaliot * kodin juhlat ja ruokailutilanteet * ruoan turvallisuus Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta * tuotteen elinkaari * rahan käyttö Koti ja ympäristö * kodin eri materiaalien hoito * kodin valmistautuminen juhlaan 7

8 Sisällöt 9.lk: Perhe ja yhdessä eläminen * oman kodin perushankinnat * tasa-arvo perheessä Ravitsemus ja ruokakulttuuri * aterioiden ja ruokahuollon terveellisyys ja suunnittelu * kansainväliset ruoat ja tapakulttuuri * juhlien järjestäminen Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta * kustannukset asumisesta ja elämisestä * palvelujen käyttö * omien valintojen vaikutus Koti ja ympäristö * kodin sisustaminen * asuinympäristön valinta * hygienia ja vaatehuollon järjestäminen * keittiöhygienia KOTITALOUS / B-KORI 8. lk Soveltava kurssi KOVA1 Arki katkaistaan juhlien * Harjoitellaan yhteistyötaitoja käytännön työskentelytilanteissa. * Kerrataan ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteita. * Perehdytään ajankohtaisen juhlan järjestämiseen ja sille tyypilliseen tarjottavaan. * Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa aterian opettajan antaman määrärahan puitteissa. * Ohjataan oppilas huomaamaan puhtauden merkitys kotitaloustyössä. * Mietitään yhdessä rahansäästövinkkejä itselle ja koko perheelle kestävän kehityksen näkökulmaa unohtamatta. KOTITALOUS / B-kori 9. lk Soveltava kurssi KOVA2 Ruoka- ja tapatietoutta meiltä ja muualta * Harjoitellaan yhteistyötaitoja käytännön tilanteissa. * Kerrataan ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteita. * Vaalitaan suomalaista ruokaperinnettä tekemällä perinteisiä leivonnaisia ja ruokia. * Kuljetaan omavaraistaloudesta eri alueiden tyypillisten perinneruokien kautta nykypäivän perheeseen ja kansainvälisyyteen. 8

9 MUSIIKKI / A-kori Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit MUV1 ja MUV2) 9.lk (kurssit MUV3 ja MUV4) Sisällöt 8.lk: Laulaminen * ikäkauteen sopivaa ajankohtaista ohjelmistoa * tutustuminen 2-äänisyyteen Soittaminen * kehitetään aiemmin opittuja soittotaitoja yhteissoitolla * kosketinsoittimien soiton alkeet Musiikkitieto * suomalainen iskelmä- ja pop/ rock-musiikki * näyttämö- ja elokuvamusiikki Sisällöt 9.lk: Laulaminen * monipuolista ja ajankohtaista ohjelmistoa sekä käsiteltävään aiheeseen tai aikakauteen liittyvää Soittaminen * monipuolista soitto-ohjelmistoa * improvisointia jollakin melodiasoittimella Musiikkitieto * jazzin historia: juuret, synty, ominaispiirteet, eri tyylilajeja (dixieland, swing, bebop ja free), jazz Suomessa * länsimaisen taidemusiikin historia: barokki, wieniläisklassismi, romantiikka MUSIIKKI / B-KORI 8. lk Soveltava kurssi MUVA1 Kitara- ja bändisoitto * Harjoitellaan ja kehitetään kitaransoiton alkeita. * Harjoitellaan myös basson, rumpujen ja kosketinsoittimien alkeita. MUSIIKKI / B-KORI 9. lk Soveltava kurssi MUVA2 Laulukurssi * 1-2 äänisiä lauluja musiikin eri osa-alueilta * ajankohtaisia lauluja * mikrofoniin laulaminen 9

10 TIETOTEKNIIKKA / A-KORI Jatkuva valinnainen aine: 8.lk (kurssit ATV1 ja ATV2) 9.lk (kurssit ATV3 ja ATV4) Sisällöt 8.lk: * Käyttöjärjestelmän (Windows Multipoint) ja tiedonhallinnan perusteet * Tekstinkäsittelyn perusteet (Word): tekstin kirjoittaminen ja muokkaus, sivun asettelut, kuvan liittäminen, pitkien asiakirjojen ja julkaisujen tekeminen eli tyylit sekä kymmensormijärjestelmä. * Kotisivujen teon perusteet eli kuinka teen kotisivut ja panen ne esille nettiin. * Kuvankäsittelyä kotisivuja ajatellen: kuvan tallentaminen eri muodoissa (jpg, gif, png), resoluution ja koon muutokset, rajaus, läpinäkyvyys sekä pienten animaatioiden teko. * Ohjelmoinnin kevyet perusteet. * ym. ajankohtaista aineistoa (blogit, sähköposti, tietoturva jne.). Sisällöt 9.lk: * Taulukkolaskenta (Excel): taulukon laatiminen, ulkoasun muokkaus, kaavioiden laatiminen, laskentakaavat, suhteellinen ja absoluuttinen osoitus sekä lajittelu. * Kotisivujen jatkokurssi + xhtml + css + JavaScript. * Kuvankäsittelyn perusteet: tasot, suodattimet, kloonaus, * Ohjelmointi: perusperiaatteet JavaScript-kielellä, valinta ja toisto, aliohjelmat * Tietokannat (voi korvautua muulla ajankohtaisella aiheella ilman etukäteisilmoitusta). * ym. ajankohtaista aineistoa (blogit, Twitter, Facebook jne.). TIETOTEKNIIKKA / B-KORI 8. lk Lyhyt kurssi ATVA1 Peruskurssi 1 Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista tietotekniikan. * Käyttöjärjestelmän (Windows Multipoint) ja tiedonhallinnan perusteet * Tekstinkäsittelyn perusteet (Word): tekstin kirjoittaminen ja muokkaus, sivun asettelut ja kuvan liittäminen, pitkien asiakirjojen ja julkaisujen tekeminen. * Esitysgrafiikan perusteet eli käytännössä kuinka PowerPoint toimii * Kuvankäsittelyn perusteet: Eri tallennusmuodot, koon muutokset ja rajaaminen, virheiden korjaaminen ja kuvamanipulaatio yms. peruskuvakäsittely. * ym. ajankohtaista aineistoa (blogit, sähköposti jne.). TIETOTEKNIIKKA / B-KORI 9. lk Lyhyt kurssi ATVA2 Peruskurssi 2 Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista tietotekniikan. * Taulukkolaskenta (Excel): taulukon laatiminen, ulkoasun muokkaus, kaavioiden laatiminen, laskentakaavat, suhteellinen ja absoluuttinen osoitus sekä lajittelu. * Kotisivujen teon perusteet eli kuinka teen kotisivut ja panen ne esille nettiin. * Kevyttä kuvankäsittelyä kotisivujen tarpeita varten. * Ohjelmoinnin kevyet perusteet kotisivua tehden html-muotoilukielellä. * ym. ajankohtaista aineistoa (blogit, Twitter, Facebook jne.). 10

11 ÄIDINKIELI (ILMAISUTAITO) / B-KORI 8. lk Soveltava kurssi AIVA1 Ilmaisutaito 1 * näyttämöilmaisua erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla * pienimuotoisen näytelmäprojektin valmistaminen sekä esittäminen yleisölle ÄIDINKIELI (ILMAISUTAITO) / B-KORI 9. lk Soveltava kurssi AIVA2 Ilmaisutaito 2 * näyttämöilmaisua erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla * pienimuotoisen näytelmäprojektin valmistaminen sekä esittäminen yleisölle * tutustuminen teatteriin taidemuotona KUVATAIDE / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit KUV1 ja KUV2) Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu * Havaintoon ja mielikuviin perustuvaa työskentelyä eri tekniikoin. Piirustus (hiili, lyijykynä, tussi), maalaus (vesi-, ja peiteväri, akryyli), grafiikka, kuvanveisto. Värin, tilan ja muodon hallintaa syventävää työskentelyä kuvia tekemällä. Taiteentuntemus *Suomen taiteesta esimerkkejä eri tehtävien yhteydessä: kultakausi ja taidekritiikki nykypäivän kuvataiteesta. Media ja kuvaviestintä * Valokuvauksen ja elokuvan ilmaisukeinoihin tutustumista kuvia tutkimalla, kuvakerronnan ja kuvauksen alkeita harjoituksin, sarjakuva, kuvitus ja/tai käyttögrafiikkatehtäviä. KUVATAIDE / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 9.lk (kurssit KUV3 ja KUV4) Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu * Omaa persoonallista kuvailmaisua kehittäviä harjoituksia piirtäen, maalaten, grafiikkaa ja/tai pienoisveistoksia tekemällä oppilaan oman mielenkiinnon mukaan. Taiteentuntemus * Kuvataiteen tyyleihin, ismeihin ja nykytaiteen ilmiöihin tutustumista maailman taiteen, kuvia tutkimalla ja tekemällä, kuva-analyysi vapaavalintaisesta teoksesta. Arkkitehtuuri ja muotoilu * Kipsiveistos, kipsivalu ja/tai pienoismalli Media ja kuvaviestintä * Valo-, video- ja digikuvausta * Kuvankäsittelykokeiluja ja editointia pienimuotoisesti oppilaiden mielenkiinnon mukaan 11

12 KUVATAIDE / B-KORI 8. lk Syventävä kurssi KUVA1 Muotoilu ja kolmiulotteinen rakentelu * Tehdään esineitä oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta. * Tehdään pienoisveistoksia ja käyttöesineitä materiaaleina savi, kipsi, paperi, paperimassa ja kanaverkko. * Tutustutaan suomalaiseen muotoiluun, muotoilijoihin ja muotoiluprosessiin KUVATAIDE / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi KUVA2 Valokuvaus ja videokuvaus * Käydään läpi valokuvauksen ja videokuvauksen tekniikkaa ja ilmaisua teoriassa ja käytännössä * Kuvataan kuvausharjoituksia ja oppilaiden valitsemia aiheita digikameroilla * Kuvataan lyhytelokuva/animaatio oppilaiden käsikirjoituksen pohjalta * Kuvankäsittelyn ja editoinnin alkeita * Digitaalinen kansio harjoitustöistä TEKNINEN TYÖ / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit TNV1 ja TNV2) 9.lk (kurssit TNV3 ja TNV4) * Kurssi aloitetaan yhteisellä työllä, jossa opimme jonkin uuden perustekniikan tai tutustumme uuteen koneeseen, jonka jälkeen kukin valitsee itseään kiinnostavan projektin. * Työ suunnitellaan huolella yhdessä opettajan kanssa, omien toiveiden ja käytettävissä olevien materiaalien pohjalta. * Käymme läpi mm. metallin työstöä ja hitsaamista, puuntyöstöä koneilla ja liitosmenetelmiä ja pintakäsittelyjä. * Monissa töissä tutustutaan useampaan kuin yhteen työalueeseen. Tavoitteena on, että oppilas valitsee työnsä siten, että sisällöt kattavat mahdollisimman monta eri aluetta. Puun ja metallin lisäksi koulussa on mahdollisuus työstää myös muovia monipuolisesti uusilla laitteilla. TEKNINEN TYÖ / B-KORI 8. lk Syventävä kurssi TNVA1 Elektroniikkarakentelu * Valitsemme ryhmälle sopivan elektroniikkarakentelusarjan, josta kokoamme toimivan laitteen samalla oppien elektroniikan perusteita. * Valmistamme itse piirilevyn, jonka jälkeen juotamme komponentit työhön. 12

13 TEKNINEN TYÖ / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi TNVA2 Puukko * Valmistetaan perinteinen puukko ja tutustutaan puukkoperinteeseen. * Taomme ahjossa terän, teemme kahvan koivusta ja ompelemme tupen parkkinahasta käsin ommellen. Puukko suunnitellaan itse ja sen kahvan ja tupen voi värjätä ja koristella haluamallaan tavalla. TEKSTIILITYÖ / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit TSV1 Erikoistekniikat ja TSV2 Sisustustekstiilit ) Sisällöt (TSV1): * Tekstiilityön erikoistekniikoiden kokeilemista. Kurssilaiset saavat itse vaikuttaa valittaviin tekniikoihin, joita voivat olla esim. huovutus, helmityöt, kankaanpainanta ja värjäys, silkkimaalaus, kynttilöiden valmistus jne. Ideana on valmistaa muutamia pieniä töitä ja saada ehkä uutta innostusta käsillä tekemiseen. Sisällöt (TSV2): * Valmistetaan eri tekniikoita käyttäen sisustustekstiilejä kotiin/omaan huoneeseen. Kylpytekstiilejä, keittiötekstiilejä, tai muita kodin tekstiilejä, esim. tyyny, torkkupeitto, verho... * Valmistettavat työt ja materiaalit valitaan yhdessä ryhmän kanssa neuvotellen. * Kurssilla voi kutoa kangaspuilla. TEKSTIILITYÖ / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 9.lk (kurssit TSV3 ja TSV4 Vaatteita ja asusteita ) * Valmistetaan vaatteita ja asusteita ompelemalla, huovuttamalla tai lankatyönä: neuloen, virkaten tai jollakin muulla lankatekniikalla. * Uusien yksityiskohtien valmistamista valitun työn mukaan. * Valmistettava vaate ja asusteet valitaan itse käyttäen apuna kirjoja ja käsityölehtiä. * Vaatteen ei tarvitse olla itselle suunniteltu, vaan oppilas voi tehdä esim. lastenvaatteita tai vaatteen lemmikkieläimelle. TEKSTIILITYÖ / B-KORI 8. lk Syventävä kurssi TSVA1 Vanhasta uutta * Tuunataan vaatteita ja muita tavaroita: kotoa ja kirpputorilta löytyneille tavaroille annetaan uusi elämä. Muutetaan esim. vanhoja farkkuja, T-paitaa ym. tekstiilejä tai tehdään niistä jotakin aivan muuta. * Muotoillaan vanhoista lp-levyistä kulhoja, tölkinaukaisuklipsuista koruja jne.. 13

14 TEKSTIILITYÖ / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi TSVA2 Lahjoja * Ryhmän valinnan mukaan tehdään joko UNICEF -nukke tai peittoja Keskus-Sairaalan keskosvauvoille tai osallistutaan johonkin muuhun hyväntekeväisyyskampanjaan käsitöitä tehden. * Lisäksi valmistetaan pieniä töitä erilaisilla tekstiilityötekniikoilla ystäville ja tutuille lahjoiksi. LIIKUNTA POJAT / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit LIV1 ja LIV2) Erillinen valinnainen aine: 9.lk (kurssit LIV3 ja LIV4) Huom! Liikuntapainotteisella 7. luokalla olevat oppilaat valitsevat automaattisesti LIV1 ja LIV2 -kurssit. * suuret pallopelit (syventäen): jalkapallo, koripallo, lentopallo, salibandy, pesäpallo, jääpelit * em. peleihin liittyviä viite- ja harjoittelupelejä, mm. futsal * palloilulajien vaatimaa lihaskuntoharjoittelua ja lihashuoltoa sekä koordinaatioharjoittelua (venyttelyt, voimaharjoitukset, voimistelu) * mailapelejä: sulkapallo, pingis LIIKUNTA TYTÖT / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit LIV1 ja LIV2) Erillinen valinnainen aine: 9.lk (kurssit LIV3 ja LIV4) Huom! Liikuntapainotteisella 7. luokalla olevat oppilaat valitsevat automaattisesti LIV1 ja LIV2 -kurssit. * Valinnaisliikunnassa syvennetään perustaitoja yhteisiltä liikuntatunneilta tutuissa lajeissa. * Tutustutaan myös uusiin liikuntamuotoihin ryhmän kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. * Liikuntasuunnitelma tehdään yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa. * Valinnaisliikunta tarjoaa mahdollisuuden liikkua säännöllisesti ja monipuolisesti vaatimuksena vain oma innostus ja aktiivisuus! LIIKUNTA POJAT / B-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit LIVA1 ja LIVA2) 8. lk Syventävä kurssi LIVA1 Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista liikunnan 8. luokalle, PAITSI 7A (liikuntaluokka) VOI VALITA liikuntaa myös B-korista. * pääpaino palloilussa ja lihashuollossa (voimaharjoittelu) * mailapelit: sulkapallo ja pingis * suuret pallopelit: lentopallo, koripallo, jalkapallo ja jääpelit syventäen 14

15 LIIKUNTA TYTÖT / B-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit LIVA1 ja LIVA2) 8. lk Syventävä kurssi LIVA1 "Iloa liikunnasta" Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista liikunnan 8. luokalle, PAITSI 7A (liikuntaluokka) VOI VALITA liikuntaa myös B-korista. * Syvennetään liikuntataitoja ryhmän valitsemissa liikuntamuodoissa. Liikuntasuunnitelma tehdään kurssin alussa opettajan ja oppilaiden kanssa yhdessä. * Tutustutaan ryhmän valinnan mukaan uusiin lajeihin. * Virkistäydytään tuttujen lajien parissa. LIIKUNTA POJAT / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi LIVA2 Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista liikunnan 9. luokalle. * mailapelejä kilpailunomaisesti ja harrastaen (esim. sulkapallo, pöytätennis) * oppilaiden omien liikuntamuotojen harjoittelua ohjatusti, harjoitusohjelman laatiminen ja noudattaminen LIIKUNTA TYTÖT / B-KORI 9. lk Syventävä kurssi LIVA2 "Sykettä elämään liikunnasta" Huom! Oppilas ei voi valita tätä kurssia, mikäli hän on valinnut A-korista liikunnan 9. luokalle. * Oppilaille tarjotaan mahdollisuus oman liikuntamuodon löytämiseen, myönteisten liikuntaelämysten kokemiseen ja virkistäytymiseen. * Liikuntasuunnitelma muotoutuu oppilaiden toiveiden ja opettajan yhteistyössä. * Oppilaiden kiinnostuksen mukaan tutustutaan uusiin lajeihin sekä virkistäydytään suosittujen lajien parissa. * Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen ja jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. 15

16 TALOUSTIETO / A-KORI Erillinen valinnainen aine: 8.lk (kurssit TAV1 ja TAV2 Oma talous ja sisäinen yrittäjyys ) 9.lk (kurssit TAV3 ja TAV4 Yrittäjyys ja osallistuva kansalaisuus ) Sisällöt 8.lk: * Oman talouden suunnittelu ja raha-asioiden hoitaminen * Tulevaisuus ja töiden haku * Järkevä ja vastuullinen kuluttaminen * Talouslukutaito * Osallistuva kansalaisuus * Sisäinen yrittäjyys * Yrittäjyys ja liikeidea Sisällöt 9.lk: * Oma talous ja raha-asioiden hoitaminen * Talouslukutaito * Järkevä ja vastuullinen kuluttaminen * Osallistuva kansalaisuus * Yrittäjyys: * minustako yrittäjä, näkökulmia yrittäjyyteen * yrityksen perustaminen ja miten yritys toimii * yritystoiminnan riskit ja mahdollisuudet * mahdollisuus perustaa koulun sisällä toimiva yritys, jonka tarkoituksena on olla mukana koulun yhteisissä juhlissa ja tilaisuuksissa * mahdollisuus perustaa NY-yritys, joka voi toimia myös koulun ulkopuolella 16

17 TALOUSTIETO / B-KORI 8. lk Lyhyt kurssi TAVA1 Oma talous ja sisäinen yrittäjyys * Oman talouden suunnittelu ja raha-asiat * Järkevä ja vastuullinen kuluttaminen * Tulevaisuus ja töiden haku * Sisäinen yrittäjyys * Yrittäjyys ja liikeidea TALOUSTIETO / B-KORI 9. lk Lyhyt kurssi TAVA2 Taloustieto ja yrittäjyys * Talouslukutaito * Sisäinen yrittäjyys * Yritysidea * Yrityksen perustaminen: * perustetaan yritys, joka toimii koulun sisällä ja joka toimii yhteisissä juhlissa ja tilaisuuksissa tai * perustetaan NY-yritys, joka voi toimia koulun sisällä tai ulkopuolella * Yritystoimintaa 17

HUHTASUON YHTENÄISKOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2016

HUHTASUON YHTENÄISKOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2016 HUHTASUON YHTENÄISKOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2016 Lähde: kivitaloinfo.fi Huhtasuon yhtenäiskoulu Huhta 3 40340 JYVÄSKYLÄ Opettajanhuone: 014 2664655 / 050 4084250 https://peda.net/jyvaskyla/huhtasuonyhtenaiskoulu

Lisätiedot

HUHTASUON YHTENÄISKOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2017

HUHTASUON YHTENÄISKOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2017 HUHTASUON YHTENÄISKOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2017 Lähde: kivitaloinfo.fi Huhtasuon yhtenäiskoulu Huhta 3 40340 JYVÄSKYLÄ https://peda.net/jyvaskyla/huhtasuonyhtenaiskoulu Sisällys

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 HYÖKKÄLÄN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 MITÄ VALITSEN? Yhteystiedot Opinto-ohjaaja Mari Ala-Krekola 040 314 3290 mari.ala-krekola@tuusula.fi Rehtori Janne Leivo 040 314 3283 janne.leivo@tuusula.fi

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

UTAJÄRVEN YLÄKOULU VALINNAISKURSSIT

UTAJÄRVEN YLÄKOULU VALINNAISKURSSIT UTAJÄRVEN YLÄKOULU VALINNAISKURSSIT 2014-2015 Valinnaiskurssit AIV1 Kirja on kiva kaveri UUSI OPS : : AIV2 : : : : : Lukemisesta kiinnostuneet ja sitä harrastavat voivat laajentaa ja syventää kirjallisuudentuntemustaan.

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Aurinkolahden peruskoulu, 7. luokat. Valinnaisaineiden merkitys jatko-opintojen kannalta

VALINNAISAINEOPAS. Aurinkolahden peruskoulu, 7. luokat. Valinnaisaineiden merkitys jatko-opintojen kannalta VALINNAISAINEOPAS Oppiaineiden mittayksikkö on kurssi, joka vastaa yhtä viikkotuntia koko vuoden ajan eli n. 38 tuntia. Sama tuntimäärä saadaan, jos oppiainetta opetetaan 2 tuntia viikossa 2 jakson eli

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 8-9 yhteisinä opetettavien oppiaineiden lisäksi kuusi tuntia viikossa valinnaisia oppiaineita,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2012-2014

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2012-2014 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat!

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013 Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Valinnaiskurssien avulla oppilas voi syventää jo olemassa olevia taitojaan ja nauttia osaamisestaan.

Lisätiedot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot Adjektiivit Yleistä ja taivutus -> Bok ett -> Rakenteet -> Adjektiivit -> Tavallisia adjektiiveja Och: -> Bok tre -> Rakenteet -> Adjektiivi-palapeli http://www2.edu.fi/etalukio/psykka_ruotsi/index.php?cmscid=327&oid=488&subid=488

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2015 2016 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 Leppävaaran koulu Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen 09-816 44325 jaana.kupsanen@espoo.fi Sisällysluettelo OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE... 3 TUNTIJAKO Leppävaaran

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2016 2017 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS

Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS kevät 2017 VALINNAISUUS PERUSKOULUSSA Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden,

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Koivukyläntie 52 01350 VANTAA Puh. (09) 8392 3141 www.edu.vantaa.fi/simoya kaarina.meronen@edu.vantaa.fi Saate 6.4.2017 Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yleisopetuksen oppilas valitsee kolme (3) ns. pitkää kurssia, joiden opiskelu jatkuu 9. luokalla.

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot