RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIL 216-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta"

Transkriptio

1 RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta

2 2 RIL RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta Kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot. Palautetta RILin julkaisuista voi antaa RILin kotisivuilta kohdasta Julkaisut Muut palvelut. JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax , ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Painopaikka: Tammerprint Oy, 2013 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

3 RIL Alkusanat Yhteiskunnan kestävän kehityksen tavoitteet ovat nykyään kantava periaate ja lähtökohta kaikissa toiminnoissa. Maapallon resurssien rajat asettavat taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävälle kehitykselle suuria haasteita sekä globaalisesti, valtiokohtaisesti että paikallisesti. Erityisesti energia- ja materiaaliresurssien säästö sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämien (mahdollisen ilmastonmuutoksen hillintä) ovat tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteita. Kiinteistöjen osuus maamme energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäätöistä onkin n. 40 %, joten rakennus- ja kiinteistöalan mahdollisuudet vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat merkittävät. Kestävään rakentamiseen kuuluvat elinkaaren teknis-taloudelliset hallintamenetelmät ovat olleet 1990-luvulta lähtien voimakkaan tutkimuksen ja kehittämisen kohteena luvulla on kehitystyö suuntautunut menetelmien käyttöönottoon sekä vapaaehtoisella pohjalla että määräysten kautta. Energia- ja materiaalitalouden elinkaarioptimointi ja elinkaaren ajan päästöjen minimointi ovatkin nykyään rakentamissäädösten olennaisia lähtökohtia. Kestävän rakentamisen kannalta on elinkaariajattelu välttämätön lähtökohta ja saa jatkuvasti rakentamisessa ja ylläpidossa yhä vahvemman jalansijan. Elinkaariajatteluun perustuvaa kestävän rakentamisen teknis-taloudellista konkretisointia kutsutaan elinkaaritekniikaksi. Tämä ohje on v julkaistun ohjeen RIL Rakenteiden elinkaaritekniikka laaja päivitys, jossa on otettu huomioon menetelmien ja käytäntöjen kehitys, mukaan lukien määräys- ja standardimuutokset. Julkaisun tavoitteena on toimia rakentamisen elinkaariajattelun teorian ja menetelmien perusteoksena. Ohjeen rakennetta on pyritty selkeyttämään ja käyttöä helpottamaan. Asioita, jotka nykyään löytyvät muista julkaisuista ja standardeista, on vähennetty. Ohje käsittelee rakennusten ja rakenteiden kaikkia elinkaaren vaiheita. Ohjeessa käsitellään elinkaariajattelun toteuttamista erityisesti suunnittelussa, mutta myös toteutuksessa ja ylläpidossa sekä valmistukseen ja purkuun liittyvässä uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä. Tarkastelu rajataan laajimmillaan rakennukseen ja pääosin sen rakenteisiin. Päivitystyöstä on vastannut Asko Sarja (päätoimittaja) RILin Gunnar Åströmin avustamana. Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet myös Esko Kerkkänen, Sakari Pulakka, Pekka Vuorinen ja Mikko Peltokorpi. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry esittää parhaimmat kiitoksensa kirjoittajille, päätoimittajalle ja lausunnonantajille, jotka kaikki ovat osaltaan vaikuttaneet tämän julkaisun syntymiseen. SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry Risto Vahanen puheenjohtaja Helena Soimakallio toimitusjohtaja

4 4 RIL

5 RIL Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Kestävä rakentaminen ja elinkaarin hallinta Ohjeen käyttöala ja tavoitteet Elinkaaritekniikan määrittely ja sisältö Käsitteet ja määritelmät Kestävän rakentamisen CEN- ja ISO-standardointi CEN-standardointi ISO sarjan standardit KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PROSESSI Prosessin vaiheet Prosessin osapuolet ja niiden tehtävät Yleistä Tehtävänjako perinteisessä rakennushankkeen toteutustavassa Tehtävänjako elinkaarihankkeessa Elinkaarilaatu tavoitteiden ja vaatimusten perusta Kestävän rakentamisen hankeprosessin sisältö esimerkki ELINKAARISUUNNITTELU Johdanto Elinkaarisuunnittelun tehtävät ja menetelmät Yleistä Suunnittelutehtävät ja menetelmät Elinkaarisuunnittelun prosessi Yleistä Tavoitemäärittely ja suunnittelun lähtötiedot Rakenneteknisen elinkaarisuunnittelun tehtävät Kirjallisuutta ELINKAARISUUNNITTELUN MENETELMÄT JA TYÖKALUT Yleistä Rakennuksen ja rakenteiden käyttöikäsuunnittelu Yleistä Suunnittelujakso Rakennusten ja rakenneosien suunnitteluikäluokittelu Käyttöikäsuunnittelun kulku Moduloitu käyttöikäluokittelu ja käyttöiän määrittely Käyttöikäsuunnittelun laskentamenetelmät Kirjallisuutta kohtaan Elinkaaritaloudellinen suunnittelu ja laskelmat Yleisiä periaatteita Investointisuunnittelu Rakennuskustannusten laskenta Elinkaarikustannusten laskenta Kiinteistön arvontuotto Kirjallisuutta kohtaan

6 6 RIL Luonnontaloussuunnittelu (ekologinen suunnittelu) Yleistä Rakennuksen elinkaaren ekologisten tekijöiden merkitys Rakennusosien ja rakennuksen valmistusvaiheen ympäristöhaittojen laskenta Kirjallisuutta kohtaan Energiatehokkuuden suunnittelu ja päästöjen hallinta Yleistä Uudisrakentamisen määräykset Energiatodistus ja rakennuksen energiatehokkuusluokka Korjausrakentamisen rakentamismääräykset Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja energian tuoton päästöt Esimerkki asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjäljestä eri energiatehokkuustasoilla Kirjallisuutta kohtaa Suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Tarkoitus ja käyttö Kierrätettävyysehdot ja suunnittelun yleiset periaatteet Rakennusosien ja materiaalien valinta Eri rakenneratkaisujen kierrätettävyysominaisuuksia Suunnittelu rakennuksen purkua ja uudelleenpystyttämistä varten Rakennusosien suunnittelu uudelleenkäyttöä varten Kirjallisuutta kohtaan Suunnittelu muuntojoustavuutta ja käyttötarkoituksen muutoksia varten Johdanto Käsitteitä Muuntojoustavuuden hallinta, kun käyttötarkoitus ei muutu Muuntojoustavuuden hallinta, kun käyttötarkoitus muuttuu Laatuluokitus- ja sertifiointijärjestelmät Yleistä Elinkaarilaadun sertifikaatti DGNB Suomessa käytettyjä ympäristölaadun luokittelujärjestelmiä Terveellisyyssuunnittelu Yleistä Rakennuksen potentiaaliset terveyshaitat Terveellisyyden varmistaminen rakennesuunnittelussa Terveellisyyden varmistaminen talotekniikan suunnittelussa Kirjallisuutta kohtaan Yleistetty rajatilasuunnittelu Yleistetyn rajatilasuunnittelun tavoite ja sisältö Rajatilatyypit Betonirakenteiden säilyvyysrajatilat Teräsrakenteiden säilyvyysrajatilat Puurakenteiden säilyvyysrajatilat Vanhanaikaistumisrajatilat Kirjallisuutta kohtaan

7 RIL Säilyvyyssuunnittelu ja käyttöikämitoitus Säilyvyyden käyttöikämitoituksen menettely Käyttöikämitoituksen menetelmät Säilyvyyden rajatilamenetelmän materiaalikohtaiset sovellukset Betoni-teräs-liittorakenteet Muuntokerroinmenetelmä Kirjallisuutta kohtaan Vanhanaikaistumissuunnittelu ja -mitoitus Ympäristöselosteet ja niiden käyttö Monitavoitteinen päätöksenteko Lähtökohta Käyttöala Tulosteet Menetelmäkuvaus Käsiteltävät hierarkiatasot Vaihtoehtojen välinen valinta ja optimointi käytännön suunnittelussa Sovellusesimerkki Kirjallisuutta kohtaan ELINKAARIHANKKEET Johdanto Elinkaarimalli rakennushankkeen toteutuksessa Kilpailuttaminen Elinkaarimalli rakentajan kannalta Elinkaarihankkeen ominaisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä YLLÄPITO JA KÄYTTÖ Yleistä Käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) Yleistä Huoltokirjan sisältö Asuinrakennusten ylläpito ja käyttö Toimitilojen käyttö ja ylläpito Kirjallisuutta UUDELLEENKÄYTTÖ JA KIERRÄTYS Yleistä Kierrätyksen perusteet Lainsäädännölliset velvoitteet Taloudelliset perusteet Muut perusteet Suunnittelijoiden rooli kierrätyksessä Yleistä Vastuukysymykset Kierrätyksen suunnittelu Yleistä Rakennusjätteen välttäminen korjaushankkeissa Kierrätyssuunnitelma...196

8 8 RIL Rakenteiden ja rakennusmateriaalien kierrätettävyys Yleistä Uudelleenkäyttö Uusiokäyttö Rakenteiden purku ja materiaalien hyödyntäminen Yleistä Rakenteiden purku ja kierrätystuotteiden laadunvalvonta Purkusuunnittelu Purkuhankkeen suunnittelu Purkaminen Työturvallisuus Esimerkkejä uusiokäytöstä Energiahyötykäyttö Hyödyntämiseen kelpaamattomat materiaalit Kaatopaikkajätteet Purkumateriaalien uudelleenkäyttö Kirjallisuutta LIITTEET Liite 1. Elinkaaritalouden laskentamenetelmät Ilmoittajat Ilmoitukset julkaisun lopussa. NCC Rakennus Oy Ramboll Finland Oy Rautaruukki Oyj

RIL 201-3-2013. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 201-3-2013. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 201-3-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat Vesirakenteet 2 RIL 201-3-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi

Lisätiedot

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja RIL 262-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja 2 RIL 262-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset Elinkaariasioiden huomioon ottaminen rakennushankkeessa Tuomas Suur-Uski, diplomi-insinööri Elinkaariasiantuntija, Pöyry Building Services Oy tuomas.suur-uski@poyry.com 1 Elinkaaren hallinta rakennushankkeessa

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02928-10 Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannele Tonteri, Heidi Auvinen, Tuomas Helin ja Max Johansson julkinen 1 (59) Tiivistelmä

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI www.ruukki.fi UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI YKSIKERROKSISET KAUPPA- JA LOGISTIIKKARAKENNUKSET KAUPPA JA LOGISTIIKKA Ruukki on liike- ja logistiikkatilojen rakentamisen asiantuntija, joka hakee

Lisätiedot

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

Matkailu MIPS Matkailunluonnonvarojen kulutus

Matkailu MIPS Matkailunluonnonvarojen kulutus Matkailu MIPS Matkailunluonnonvarojen kulutus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 8/2008 Marja Salo Satu Lähteenoja Michael Lettenmeier MatkailuMIPS Matkailun luonnonvarojen kulutus

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) Tietoa työstä Katja Tähtinen Leena Aalto Veli-Matti Pietarinen Sanna Lappalainen Rauno Holopainen Eero Palomäki Juha Kuokkanen Arvorakennusten

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot